Biuletyn Informacji Publicznej

Co robimy

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wspieramy społeczności wolontariuszy-współtwórców projektów Wikimedia, wspieramy tworzenie i poszerzanie treści projektów Wikimedia, dbamy o publiczny wizerunek Wikimedia oraz promujemy wolne licencje i budujemy świadomość prawa autorskiego.

Aby wziąć udział w dowolnym z naszych działań, wystarczy się zgłosić! Żadene przedsięwzięcie nie jest przeznaczone wyłącznie dla członków Stowarzyszenia. Chętnie przyjmiemy wszystkich, dla którzy są gotowi budować powszechny dostęp do wolnej wiedzy.

Aby śledzić nasze działania,Wspieranie społeczności współtwórców projektów Wikimedia

Wsparcie finansowe i organizacyjne

Społeczności wolontariuszy-współtwórców projektów Wikimedia tworzą się i zarządzają się same. Naszym głównym zadaniem jest je wspierać, czyli ułatwiać realizowanie pasji poszczególnych wolontariuszy, zmniejszając niektóre przeszkody finansowe czy organizacyjne.

udzielamy indywidualnym wolontariuszom grantów w wysokości do 1500 zł. Aby wniosek został zaakceptowany, musi dotyczyć dodawania nowych lub poprawy istniejących materiałów w projektach Wikimedia. Pomagamy m.in. w: pokryciu kosztów podróży, zakupie biletów do muzeum lub na wydarzenie kulturalne, opłaceniu kosztów kopiowania (kserowania, skanowania) materiałów archiwalnych, nabyciu wartościowych pozycji bibliograficznych czy uzyskaniu dostępu do elektronicznych baz danych (w tym archiwów prasowych i słowników).

Finansowanie innych przedsięwzięć

udzielamy także grantów, które ze względu na koszt lub charakter nie możemy uznać za Wikigranty. Należały do nich m.in. akcje wzbogacające Wikimedia Commons o aktorskie interpretacje twórczości K.K. Baczyńskiego, C.K. Norwida czy Owidiusza.

za pomocą którego pomagamy wolontariuszom odnaleźć się w gąszczu informacyjnym, jaki panuje w "kuchni" Wikimediów. Biuletyn tworzymy razem z wolontariuszami. Piszemy tam o bieżących działaniach Stowarzyszenia i innych organizacji Wikimedia, o zmianach technicznych oraz o innych wydarzeniach, które mogą dotyczyć lub interesować ogółu wolontariuszy.

Programy stypendialne

finansujemy uczestnictwo wolontariuszy w ogólnoświatowych konferencjach: Wikimanii, Hackathonie czy CEE Meeting. Odrębną pulę delegacji na Wikimanię przeznaczamy dla wolontariuszy z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, którzy w swoich krajach mają mniej prężnie działające organizacje. Osoby w trudnej sytuacji materialnej zwalniamy z opłat za uczestnictwo w naszych spotkaniach.

cykl wypraw fotograficznych kilkunastu wolontariuszy poruszających się samochodami lub rowerami, których celem jest zebranie dokumentacji, głównie fotograficznej, dotyczącej wybranego regionu Polski.

2018:
40 grantów
1400 artykułów

Spotkania ogólnopolskie i lokalne

Organizujemy spotkania przeznaczone przede wszystkim dla wolontariuszy-współtwórców projektów Wikimedia. Przyczyniają się one do przekazywania wiedzy i doświadczenia. Stanowią również o wzmacnianiu połączeń i sieci powiązań, co pozwala budować zdrowe i skłonne do współpracy społeczności.

organizowana raz w roku w okresie wiosennym, w czasie której ma miejsce Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. W ramach konferencji odbywają się także wykłady, dyskusje oraz – w mniejszym stopniu – warsztaty. Spośród wszystkich spotkań jest najbardziej otwarta dla gości „z zewnątrz”: ekspertów czy reprezentantów zaprzyjaźnionych instytucji.

którego celem jest wymiana doświadczeń twórców projektów Wikimedia, nauka praktycznych umiejętności i narzędzi edycyjnych, wspólna dyskusja i praca nad problemami projektów Wikimedia. Część programu jest otwarta i elastyczna, dzięki czemu jest czas na poruszenie bieżących problemów lub mniej formalne dzielenie się pomysłami.

kameralne spotkanie twórców Wikiźródeł i Wikisłownika – najbardziej prężnych polskojęzycznych projektów Wikimedia obok Wikipedii. To wydarzenie ma dwa programy, osobno tworzone przez odpowiednio: wikiskrybów i wikisłownikarzy.

Spotkania lokalne i okolicznościowe

pokrywamy koszty lokalnych wydarzeń organizowanych przez wolontariuszy. Takie spotkania odbywały się dotąd m.in. w Poznaniu, Warszawie i innych miastach. Obok tych inicjatyw należy wymienić spotkania z okazji urodzin Wikipedii (anglojęzycznej – w styczniu, polskojęzycznej – we wrześniu), które mają zasięg ogólnopolski lub lokany.

2018:
8 spotkań
200 uczestników

Wspieranie tworzenia i poszerzania treści projektów Wikimedia

Współpraca z instytucjami kultury

Współpracujemy z galeriami, bibliotekami, archiwami, muzeami i innymi instytucjami dziedzictwa (tzw. przedsięwzięcia GLAM). Pomagamy tym instytucjom wykorzystać zasięg czytelnictwa, jaki oferują projekty Wikimedia, dla popularyzacji wiedzy o zbiorach. Rozbudowujemy artykuły w Wikipedii związane z tematyką zbiorów. Wzmacniamy polską humanistykę cyfrową. Wśród ponad 30 instytucji, których pełna lista jest dostępna tutaj, znalazły się:

z którym wzbogaciliśmy projekty Wikimedia o ponad 1300 reprodukcji. W 2016 r. projekt „Faras w Wikipedii” związany z Galerią Faras im. prof. K. Michałowskiego otrzymał wyróżnienie w XXXVII Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla w kategorii „Digitalizacja i nowe technologie”. Rok później wyróżnienie w tej kategorii odebraliśmy za akcję przeprowadzoną wraz z Muzeum Miasta Łodzi.

której pracownicy pomagają dobierać najlepsze, wyczerpujące i rzetelne źródła wiedzy, do których odsyłają artykuły w Wikipedii. Otrzymaliśmy również prawie 2000 cennych reprodukcji ilustracji, tekstów, czy partytur.

z którego zbiorów pochodzi ponad 6000 zdjęć z domeny publicznej, z których większość dokumentuje Wojsko Polskie w dwudziestoleciu międzywojennym oraz okres II wojny światowej. Zdjęcia te są oglądane w dziesiątkach wersji językowych Wikipedii, co daje łącznie ponad 6 000 000 wyświetleń miesięcznie.

zawiera zdigitalizowane zbiory bibliotek Warszawy i Mazowsza. Dzięki współpracy z Biblioteką M.St. Warszawy i Biblioteką Gł. Województwa Mazowieckiego udostępniono około 2300 plików materiałów graficznych z prasy wydawanej w latach 1801-1904. Ilustracje znajdujące się w kolekcji często mają unikatowy charakter. Stanowią bogaty i ważny materiał do badań nad XIX-wieczną Warszawą.

2017:
20 tys. multimediów
16 mln wyświetleń/m-c

Konkursy rozwijania Wikipedii

Konkursy dla twórców projektów Wikimedia wprowadzają element zabawy i ekscytacji w proces edytowania, przy okazji pomagając zagospodarować luki w zawartości projektów. Oto niektóre sposród konkursów skierowanych do wikipedystów:

konkurs organizowany dla twórców projektów Wikimedia z Europy Środkowej i Wschodniej oraz innych krajów byłego ZSRR. Stowarzyszenie koordynuje jego polską część. W każdym tygodniu trwania konkursu wolontariusze piszą artykuły dotyczące wyznaczonych krajów.

jednorazowy konkurs zorganizowany z okazji 100-lecia niepodległości Polski, we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Narodowym w Kielcach, Muzeum Narodowym w Szczecinie i Narodowym Archiwum Cyfrowym.

jego celem jest tworzenie i poprawianie w trakcie tygodniowych lub weekendowych akcji jak największej liczby artykułów o danej tematyce. Pierwszy tydzień odbył się w 2011 roku, jako wyraz solidarności polskich wikipedystów z ofiarami trzęsienia ziemi i katastrofie w Fukushimie w Japonii.

Nagrodami są materiały źródłowe, na podstawie których uczestnicy mogą tworzyć kolejne treści, lub upominki o wysokiej wartości symbolicznej, zacieśniającej więzi wolontariuszy z projektami Wikimedia, które współtworzą. Wolontariusze nie są bowiem motywowani wartością finansową. Wyżej cenią oni nagrody, dzięki którym czują się docenieni i zżyci z projektami Wikimedia.

2018:
4000 artykułów
250 uczestników

Konkursy fotograficzne

Prowadzimy konkursy nastawione na zbieranie zdjęć wysokiej jakości przedstawiających naturalne i materialne dziedzictwo Polski: polską naturę, zabytki i małą architekturę. Część uczestników to fotografowie niezwiązani z projektami Wikimedia. Niektórzy z nich zostają z nami na dłużej.

polska modyfikacja stanowiąca połączenie konkursów Wiki Lubi Zabytki oraz Wiki Lubi Przyrodę, organizowana od 2016. W 2018 rolę eksperta w jury pełnił Narodowy Instytut Dziedzictwa.

zorganizowany w odpowiedzi na bardzo dużą popularność konkursu Wiki Lubi Zabytki, stanowiący część międzynarodowego Wiki Loves Earth, skoncentrowany na dziedzictwie przyrodniczym.

jego celem było sfotografowanie wszystkich obiektów posiadających status zabytku nieruchomego i wpisanych do wykazów zabytków prowadzonych przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Konkurs był częścią światowej inicjatywy Wiki Loves Monuments, która 2011 trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa w kategorii „Największy Konkurs Fotograficzny”.

2018:
4000 multimediów
300 uczestników

Maratony edycyjne i szkolenia

Maratony edycyjne (edytony, z ang. edit-a-thon) to wydarzenia, których uczestnicy mają za zadanie uzupełnić Wikipedię o treści na określony temat. Są one organizowane we współpracy z innymi instytucjami czy grupami. Podobny format mają szkolenia (wikiwarsztaty), w ramach których skupiamy się na nauce współtworzenia projektów Wikimedia. Wśród partnerów przy organizacji maratonów były m.in.:

grupa osób, która aktualizuje wpisy w Wikipedii na tematy związane ze sztuką i feminizmem. Organizowane edytony skierowane na treści dotyczące kobiet, w szczególności artystek i ich twórczości. Celem akcji jest wyrównywanie dysproporcji artykułów biograficznych w Wikipedii względem płci.

organizuje Piątki z Wikipedią. W każdy trzeci piątek miesiąca powstają nowe artykuły dotyczące zabytków w regionie, historii i działalności lokalnych instytucji kultury, oraz industrialnej historii i obyczajów Śląska.

przedsięwzięcie miało na celu poprawę artykułów polskojęzycznej Wikipedii w dziedzinie biologii. Studenci rozwijali artykuły o treść i przypisy bibliograficzne do publikacji, z których korzystali podczas pisania pracy zaliczeniowej.

studenci skupili się na rozwijaniu artykułów na temat ważnych tekstów współczesnej kultury niemieckiej oraz biogramów ich twórców, a także powiązanych artykułów na temat nagród, wydawnictw itd.


Dbanie o publiczny wizerunek Wikimedia

W miarę skromnych możliwości szerzymy wiedzę o Wikimediach i wspieramy szerzenie tej wiedzy. Wyjaśniamy mechanizmy rządzące projektami Wikimedia i mówimy o osiągnięciach twórców tych projektów. Dbamy o rozpoznawalność mniej popularnych projektów Wikimedia.

prowadzimy profile na Facebooku, m.in. Polska Wikipedia oraz Wikimedia Polska. Śledzimy medialne doniesienia na temat Wikimediów. Okazjonalnie występujemy w prasie oraz na antenach radiowych i telewizyjnych.

na którym można znaleźć teksty skierowane głównie dla osób szukających podstawowych informacji o działaniach Stowarzyszenia oraz projektach Wikimedia (czyli Wikipedii itd.).

bezpłatnie rozprowadzamy materiały promocyjne opatrzone logotypami Wikimedia. Dotyczą one edytowania Wikipedii, przedstawiają inicjatywy Wikimedia Polska oraz udzielają informacji o otwartych licencjach. Ponadto uczestnicy ogólnopolskich spotkań oraz niektórych innych imprez otrzymują teczki, pocztówki, broszurki czy naklejki.

Konferencje naukowe i branżowe

współorganizujemy lub uczestniczymy w różnorodnych konferencjach, m.in. „GLAM – dziedzictwo w sieci”, „Ethnology Without Borders”, „Szkolnictwo artystyczne w Polsce Odrodzonej” czy „Państwo a gospodarka – Granice swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pożytku publicznego”.

objazdowa wystawa fotografii wyłonionych w międzynarodowym konkursie Picture of the Year. Fotografie pochodzą z serwisu Wikimedia Commons, centralnego zbioru fotografii, z którego korzystają m.in. wszystkie wersje językowe projektów Wikimedia. Wystawa składa się z 17 plansz, głównie w formacie A0.


Wolne licencje i prawo autorskie

Opowiadamy się za poszanowaniem prawa autorskiego (w tym za popularyzacją wiedzy na temat licencji prawnoautorskich) oraz za jak najszerszym i sprawiedliwym zakresem dozwolonego użytku.

nasi członkowie należą do zespołu powołanego w celu koordynacji reformy prawa autorskiego w Unii Europejskiej. W ramach tego przedsięwzięcia współpracujemy z ekspertami z Fundacji Centrum Cyfrowe.

przypada 1 stycznia i stanowi nieformalne święto użytkowników utworów i kultury remiksu. Celem tego święta jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na rolę domeny publicznej w budowaniu kultury i otwieraniu dostępu do wiedzy oraz promowanie wiedzy na temat prawa autorskiego.


Zgłoś pomysł

Jeżeli chcesz zgłosić pomysł na przedsięwzięcie, postępuj według wytycznych na stronie Co robimy/zgłoś pomysł.


Częściowy spis działań z lat 2005–2018 znajdziesz się na stronie Co robimy/archiwum.