Dyskusja:Statut/Zmiany 2019/Art. 21

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Najnowszy komentarz napisał(a) 4 lata temu Ency
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Podział na ustępy zbędny, nic nie wnosi.

Zmiana polegająca na zastąpieniu "w dniu" słowami "z chwilą" też nie jest uzasadniona, mało tego, budzi ryzyko bardzo poważnych powikłań. Wyobraźmy sobie, że na Walnym dnia 30 czerwca o godzinie 12:00 przegłosowano zmianę prezesa Zarządu i kilku członków, ale sekretarz i skarbnik pozostają. Tego samego dnia o godzinie 14:00 nowy z nowy zarząd z nowym prezesem (powołani "z chwilą" odwołania starego) podejmuje jakąś decyzję bądź zaciąga zobowiązanie, datowane oczywiście 30 czerwca (nikt nie wpisuje przecież, że po południu), podpisane przez skarbnika i sekretarza, a więc zgodnie z reprezentacją. I za dwa czy pięć lat okazuje się, że ta właśnie decyzja wywołuje spór i dochodzi do sprawy sądowej. I jest dochodzenie, kto tak naprawdę podjął te zobowiązania? Sekretarz i skarbnik już nie pamiętają, nowy zarząd zwala na starego prezesa i stary zarząd...

Brzytwa Ockhama, drodzy moi, czyli "lepsze wrogiem dobrego". Innymi słowy - nie zmieniać akurat tych zapisów!

Treść ustępu pierwszego pozostawić w brzmieniu dotychczasowym. Pozwoli to na uniknięcie możliwych, wskazanych wyżej, niejednoznaczności. Nie wydaje mi się, aby nowo wybrani aż tak przebierali nogami z radości ich wyboru, co być może uzasadniałoby celowość proponowanej zmiany. PawełMM (dyskusja) 12:45, 4 gru 2019 (CET)Odpowiedz

Tu jednak chyba warto, żeby - nauczeni doświadczeniem kilkunastu lat istnienia Stowarzyszenia i przebiegiem w tym czasie łącznie kilkudziesięciu wyborów (na prezesa i trzech tzw. "organów" - co dwa lata mamy poczwórne głosowania) - zaproponować inny sposób głosowania niż ta bezwzględna większość głosów oddanych.

Półtora roku temu, w maju 2018, zastanawiałem się razem z Encym (przypominam: niemal "etatowym" przewodniczącym prezydium naszych walnych, a więc z osobą mającą sporą praktykę w prowadzeniu naszych zgromadzeń), czy nie byłoby wskazane, żeby zaproponować zasadnicze odejście od klasycznych wyborów "zwykłą większością głosów" i zaproponować "większość głosów netto przy co najmniej połowie ważnych głosów (tj. "za" lub "przeciw") oddanych za kandydatem". Takie głosowania naszym zdaniem lepiej oddają prawdziwe poparcie kandydata. To układ trochę podobny do tego, który stosujemy w Wikipedii przy wyborach do Komitetu Arbitrażowego, gdzie za wybrane uznaje się:

"...osoby, które otrzymały najwięcej głosów popierających netto (czyli głosy popierające minus głosy przeciwne), przy czym liczba głosów netto nie może być ujemna"

Różnica polega na tym, że proponujemy dodatkowo "co najmniej połowę ważnych głosów spośród obecnych", by uniknąć sytuacji, kiedy np. o mandat członków zarządu ubiega się dwóch znanych wszystkim członków (A i B) i trzeci nikomu nieznany (X), "ciepła klucha". Gdyby przy 43 głosujących

A dostał 19 za, 21 przeciw, 3 wstrzymujące (-2 netto)
B dostał 21 za, 19 przeciw, 3 wstrzymujące (+2 netto)
X dostał 3 za, 0 przeciw, 40 wstrzymujących (+3 netto)

to gdyby nie było tego zastrzeżenia, to przeszedłby kandydat X, co byłoby nieporozumieniem oczywiście. Zaś z tym zastrzeżeniem lepszy się okazuje kandydat B, zgodnie z wolą suwerena .

Dodać tu należy, że ten wynik wyborów przy obecnym kształcie Statutu nie wskazałby żadnego zwycięzcy, bo 21 za nie jest "większością bezwzględną" przy 43 głosujących, stanowi tylko 48,8% (i wybory trzeba by było powtórzyć, co się nam już zdarzało).

Do dopracowania byłby jeszcze tylko sposób postępowania, gdyby więcej niż jedna osoba uzyskała taki sam wynik netto i nie byłoby wiadomo, którym z nich przyznać mandaty.

Moim zdaniem (a właściwie wspólnym naszym z Encym, jak sądzę, który dziś mi o naszej dyskusji przypomniał) warto spytać członków Stowarzyszenia, czy nie chcieliby zgodzić się na zmianę ordynacji wyborczej do władz.

Julo (dyskusja) 19:42, 31 paź 2019 (CET)Odpowiedz

Popieram tę propozycję. Gdyby została przyjęta, to celowe byłoby podzielenie ustępu na dwa. PawełMM (dyskusja) 12:45, 4 gru 2019 (CET)Odpowiedz
A ja nie popieram. Nie powinien zostać wybrany ani kandydat A ani B ani X, bo wszyscy otrzymali zbyt małe poparcie. Gdarin (dyskusja) 13:17, 4 gru 2019 (CET) PS Być może w powtórzonym głosowaniu X nie wziąłby już udziału, a jego trzej zwolennicy przerzuciliby głosy na A, dzięki czemu to on by wygrał, gdyby wszyscy pozostali głosowali tak samo jak za pierwszym razem (tak to mniej więcej wygląda na konklawe ;). Gdarin (dyskusja) 13:23, 4 gru 2019 (CET)Odpowiedz

Ad. ust. 2. (przeniesienie odpowiednie z art. 27 ust. 2 i pierwszego zdania ust. 3)
Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków, w tym prezesa zarządu. Liczbę członków zarządu określa Walne Zebranie Członków w uchwale. Wybór prezesa zarządu oraz składów osobowych pozostałych członków zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbywa się spośród członków zwyczajnych stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków. W przypadku wyboru prezesa zarządu oraz składu osobowego pozostałych członków zarządu regulamin wyborów może, z zachowaniem wymogu bezwzględnej większości głosów Za, dodatkowo wprowadzić zasadę kolejności netto głosów netto Za i Przeciw.".
Ponieważ mamy "może", to zawsze możemy tego nie wykorzystywać, natomiast mamy dzięki temu konstrukcję z kultury plwiki, pozwalającą dowiedzieć się, jakie głębsze poparcie/niepoparcie mają konkretni kandydaci. I dodatkowo jest doprecyzowanie, że wybieralni są tylko członkowie WM Pl, co niby oczywiste, ale wprost nie było zapisane.
I teraz przykład, bardziej rozbudowany niż podał Julo:

Głosowanie wg wariantu KA
43 głosujących, bezwzględna większość - 22 i więcej
głosy wstrzymujące się nie maja znaczenia
Lp. Kandydat Gł. ZA Gł. PRZECIW Netto ZA Kolejność
tradycyjna
Kolejność
w formule KA
1 Abacki 38 2 36 1 2
2 Babacki 37 0 37 3 1
3 Cabacki 38 5 33 2 3
4 Dabacki 25 18 7 4 5
5 Efbacki 24 15 8 5 4

I gdybyśmy wybierali cztery osoby, to w formule tradycyjnej w zarządu weszli by
Abacki, Cabacki, Babacki i Dabacki, a w formule KA:
Babacki, Abacki, Cabacki i Efbacki.
Ponadto gdyby na prezesa kandydowali Dabacki i Efbacki, to w formule tradycyjnej wybrany by był Dacacki, a w formule KA - Efbacki. Ency (dyskusja) 22:13, 8 sty 2020 (CET)Odpowiedz

Ad. ust. 4 - dodać na końcu zdanie: Fakt złożenia wymaganych pisemnych oświadczeń do protokołu imienne ogłasza prowadzący obrady przed ich zamknięciem. Uważam, że akurat to oświadczenie w kontekście OPP jest b. ważne i słusznym jest, aby taki zapis był w statucie. Ency (dyskusja) 22:13, 8 sty 2020 (CET)Odpowiedz

  • @Ency Dlaczego spośród członków zwyczajnych stowarzyszenia, skoro proponujesz by w Art.17 ust.2 zrównać prawa członków zwyczajnych i honorowych? Wg mnie te propozycje są co najmniej niespójne (jeśli nie sprzeczne). Ankry (dyskusja) 04:37, 9 sty 2020 (CET) @Ency jeszcze raz ping przez literówkę. Ankry (dyskusja) 04:40, 9 sty 2020 (CET)Odpowiedz
    (ping u mnie nie działa) W mojej propozycji honorowi zachowują prawa zwyczajnych, ale aby nie było roztrząsań - można dopisać "... i honorowych" lub w ogóle zamienić na "członków z czynnych prawem wyborczym". Ency (dyskusja) 21:54, 10 sty 2020 (CET)Odpowiedz