Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie Zarządu za 2008 (1)

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
(Przekierowano z Raport Zarządu 2008-05-24)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Raport Zarządu za rok 2007 i 2008 (do 21 maja 2008)

Raport ma zostać przedstawiony na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, 24 maja 2008 w Rabce - Ponicach.

Skład Zarządu

[edytuj | edytuj kod]

Prezes Zarządu i jego skład został wybrany na dwuletnią kadencję dnia 14 sierpnia 2005 na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia oraz został zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków dnia 10 grudnia 2005. Członkowie Zarządu rozdysponowali między sobą funkcje wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika.

 • Prezes: Łukasz Garczewski (TOR)
 • Wiceprezes: Piotr Cywiński (Wulfstan)
 • Skarbnik: Tomasz Ganicz (Polimerek)
 • Sekretarz: Dariusz Siedlecki (Datrio)
 • Członek Zarządu: Jadwiga Andrychowska-Biegacz (Jadwiga)

Na Walnym Zebraniu Członków, które odbyło się 16 grudnia 2006 w Chorzowie, wybrano dwóch nowych członków Zarządu: Sebastiana Skolika (Przykuta) i Artura Jana Fijałkowskiego (WarX).

Na Walnym Zebraniu Członków, które odbyło się 2 maja 2007 w Białowieży, przyjęto rezygnację dwóch członków Zarządu Piotra Cywińskiego i Dariusza Siedleckiego oraz wybrano dwóch nowych członków Zarządu Tomasza Sienickiego (tsca) i Agnieszkę Kwiecień (Nova).

Na Walnym Zebraniu Członków, które odbyło się 15 grudnia 2007 w Chorzowie, w wyniku zakończenia kadencji Zarządu, wybrano nowy Zarząd, działający w składzie:

 • Prezes Zarządu: Tomasz Ganicz (Polimerek)
 • Wiceprezes: Sebastian Skolik (Przykuta)
 • Wiceprezes: Piotr Czerniawski (Szwedzki)
 • Skarbnik: Paweł Drozd (Drozdp)
 • Sekretarz: Agnieszka Kwiecień (Nova)

W 2007 r. Zarząd odbył łącznie 48 "wirtualnych" posiedzeń na kanale IRC i 4 posiedzenia "na żywo", w trakcie których przegłosowano 40 uchwał. Od 1 stycznia 2008 do 21 maja 2008 odbyło się łącznie 20 "wirtualnych" posiedzeń na kanale IRC i 1 posiedzenie "na żywo", w trakcie których przegłosowano 15 uchwał.

Członkowie

[edytuj | edytuj kod]
 1. Na koniec 2006 r. liczba członków Stowarzyszenia wynosiła: 47 + 2 członków wspierających.
 2. Na początku 2007 r. jeden z członków przyjętych jeszcze w 2006 r. zrezygnował z członkostwa ze względu na objęcie funkcji państwowej wymagającej tej rezygnacji.
 3. Na spotkaniu Zarządu, które miało miejsce w Białowieży 1 maja 2007 r. skreślono, zgodnie z przyjętym regulaminem i statutem, 7 członków, którzy nie wpłacili składki za 2007 r. mimo wielokrotnych upomnień, lub sami oświadczyli, że nie są już zainteresowani dalszym członkostwem. W trakcie tego spotkania Zarządu przyjęto także ośmioro nowych członków, obecnych na konferencji. Kolejnych 10 członków przyjętych zostało 2 maja 2007.
 4. Łącznie od początku 2007 roku przyjętych zostało 59 członków zwykłych. Na koniec 2007 roku Stowarzyszenie liczyło 98 członków zwykłych i 2 wspierających.
 5. Na spotkaniu Zarządu 23 maja 2008 skreślono, zgodnie z przyjętym regulaminem i statutem, 22 członków, którzy nie wpłacili składki za 2008 r. mimo upomnień, lub sami oświadczyli, że nie są już zainteresowani dalszym członkostwem.
 6. W 2008 roku, do 21 maja przyjęto 4 nowych członków, Stowarzyszenie liczy 79 członków zwykłych i 2 wspierających.

Na początku 2007 r. rozpoczęto wydawanie legitymacji członkowskich. Są one wydawane członkom, którzy mają opłacone składki, na ich prośbę. Do dnia 31 grudnia 2007 wydano 33 legitymacje. W 2008 roku, do 21 maja 2008 wydano 26 legitymacji.

Finanse

[edytuj | edytuj kod]

Stowarzyszenie działało w 2007 roku w oparciu o Preliminarz budżetowy na rok 2007 przyjęty jako załącznik nr. 3 na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, które miało miejsce 16 grudnia 2006.

Realizacja Preliminarza budżetowego na rok 2007 do 31 grudnia 2007 przedstawiona jest w dokumentach:

Prace organizacyjno-prawne

[edytuj | edytuj kod]
 1. Prowadzono serwis internetowy Stowarzyszenia na serwerze Fundacji Wikimedia (http://pl.wikimedia.org)
 2. Utrzymywano listę dyskusyjną dla członków Stowarzyszenia (wikimediapl-l@lists.wikimedia.org)
 3. Utrzymywano kanał IRC #wikimedia-pl, przy użyciu którego odbyło się 48 cotygodniowych posiedzeń Zarządu spełniających wymogi Statutu (quorum) w 2007 r. i 20 posiedzeń do 21 maja 2008.
 4. Utrzymywano domeny internetowe:
  • wikipedia.pl
  • wikinews.pl
  • wikicytaty.pl
  • wikibooks.pl
  • wikislownik.pl
  • wikizrodla.pl
  • wikipedijo.pl
 5. Uchwalono regulaminy na temat:
  • Zadań i obowiązków Rzecznika Stowarzyszenia
  • Corocznej weryfikacji członków Stowarzyszenia
 6. Zmieniono regulaminy na temat:
  • Procedury przyjmowania członków
  • Zasad wydawania i wzorów legitymacji członkowskich
 7. Prowadzono biuro oraz księgowość Stowarzyszenia.
 8. W 2007 r. odbyły się dwa Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia: 2 maja w Białowieży (sprawozdawcze, 34 osoby), oraz 15 grudnia w Chorzowie (wyborcze, 24 członków).
 9. Działały następujące jednostki Stowarzyszenia:
  • Statutowe:
   • Komisja Rewizyjna
   • Sąd Koleżeński
  • Pozastatutowe:
   • Biuro Prasowe
   • Biuro Prawne
   • Komisja Wikikonkursu
   • Opiekun majątku


Działanie Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna działa na podstawie Art. 31, 32 i 33 Statutu. Decyzją Walnego Zgromadzenia 2 maja 2007 odwołano ze składu Komisji Leszka Żura (Lzura) i powołano Piotra Cywińskiego (Wulfstana). Do 15 grudnia 2007 Komisja działa w składzie: Juliusz Zieliński (Julo), Paweł Drozd (Drozdp), Piotr Cywiński (Wulfstan). Decyzją Walnego Zebrania Członków 15 grudnia 2007 ze składu Komisji zwolniono Pawła Drozda (wszedł do Zarządu), skład Komisji poszerzył Konrad Kurzacz (Pimke).

Działanie Sądu Koleżeńskiego

Sąd Koleżeński działa na podstawie Art. 34, 35 i 36 Statutu. Skład Sądu w 2007 r. nie uległ zmianie: Aleksandra Zieleźny-Skolik (Pleple2000), Przemysław Zieliński (Berasategui) i Jarosław Działek (Slawojar). Po upłynięciu kadencji decyzją Walnego Zebrania Członków 15 grudnia 2007 w skład komisji weszli: Aleksandra Zieleźny-Skolik (Pleple2000), Małgorzata Miłaszewska (Lilly_M), Patryk Michalski (Paterm). 2007 r. i do 21 maja 2008 r. do Sądu Koleżeńskiego nie wpłynął żaden wniosek.

Działanie Biura Prasowego

Za kontakty z mediami odpowiada Rzecznik Prasowy Stowarzyszenia i wspomagające go Biuro Prasowe. Biuro Prasowe zostało powołane 11 lutego 2006 roku na mocy Uchwały Zarządu Nr 3/2006. Jego szefem został wybrany Paweł Drozd, którego 18 stycznia 2007 roku (na mocy Uchwały Zarządu Nr 5/2007) zastąpił ówczesny rzecznik prasowy stowarzyszenia, Dariusz Siedlecki. Od 4 października 2007 funkcję rzecznika prasowego (na mocy Uchwały Zarządu Nr 32/2007) pełni Paweł Zienowicz.

Działanie Biura Prawnego

Biuro prawne zostało powołane 2 listopada 2006 Uchwałą Zarządu Nr 23/2006. Kierownikiem Biura został wybrany Artur Piotr Wewióra, zaś jego członkiem Maciej Tabert. Ponieważ Artur Piotr Wewióra zrezygnował z kierownictwa Biurem Prawnym, ze względu na objęcie przez niego stanowiska asesora sądowego, Zarząd wybrał 10 marca 2007 na kierownika Monikę Mosiewicz (Uchwała Zarządu Nr 9/2007.

Przy współpracy Biura Prawnego wykonano w 2007 r. i do 21 maja 2008 r. następujące zadania:

 1. 21 marca 2007 wystąpiono z powodzeniem o przyznanie statusu OPP (Organizacji Pożytku Publicznego), który został Stowarzyszeniu przyznany 31 marca 2007 r. Oznacza to, że można przeznaczyć do 1% swojego podatku dochodowego na darowiznę dla Stowarzyszenia. Dopełniono także niezbędnych formalności urzędowych w związku ze zmianami w trybie wpłat na OPP.
 2. Pomoc przy sporządzaniu kilku umów.
 3. Rozstrzygnięcie kilku problemów prawnych (m.in. kwestii statusu Komisji Rewizyjnej).
 4. Zarząd udzielił pełnomocnictwa Kancelarii Marka Ciupińskiego do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach prawnych.
Działanie Komisji konkursowej

Komisja Konkursowa działała w oparciu o Uchwałę Zarządu Nr 1/2006 z 2 lutego 2006 roku (I edycja) i Nr 14/2006 z 11 maja 2006 roku (II edycja) w składzie: Jadwiga Andrychowska-Biegacz (Jadwiga), Artur Jan Fijałkowski (WarX), Paweł Dembowski (Ausir). Następnie Uchwałą Zarządu Nr 30/2006 z 28 grudnia 2006 roku (III edycja) Komisja działała w składzie: Jadwiga Andrychowska-Biegacz (Jadwiga), Artur Jan Fijałkowski (WarX), Sebastian Skolik (Przykuta), Przemysław Idzkiewicz (Blueshade). Od 8 listopada 2007 na mocy Uchwały Zarządu Nr 34/2007 (IV edycja) i Uchwały Zarządu Nr 40/2007 Komisja działa w składzie: Artur Jan Fijałkowski (WarX), Sebastian Skolik (Przykuta), Przemysław Idzkiewicz (Blueshade), Michał Buczyński, Ludmiła Pilecka.

Działanie Opiekuna majątku

Decyzją Zarządu z 11 maja 2006 funkcję Opiekuna Majątku Stowarzyszenia pełni Paweł Drozd (Drozdp).

Realizacja celów

[edytuj | edytuj kod]

Pozyskiwanie materiałów i wsparcie techniczno-finansowe Wikimedian

[edytuj | edytuj kod]
 1. Wikikonkurs: jest to inicjatywa polegająca na częściowym finansowaniu kosztów projektów zgłaszanych przez edytorów Wikipedii i innych projektów Wikimedia – nie jest to opłata za pracę na rzecz tych projektów, lecz pokrywanie kosztów pośrednich typu: przejazdy, opłaty za dostęp do archiwów i muzeów, koszty kopiowania i fotografowania.
  • W trakcie trwania III edycji (od 28 grudnia 2006 do 1 października 2007) zrealizowano projekty:
   • Metalmania 2007 – wykonanie dokumentacji fotograficznej 13 zespołów, rezultatem jest umieszczenie do 1 grudnia 2007 na Wikimedia Commons ponad 220 zdjęć.
   • Regaty Tall Ships' – wykonanie dokumentacji fotograficznej, rezultatem jest umieszczenie ok. 125 zdjęć na Wikimedia Commons.
   • Obrazy polskich malarzy – wykonanie wysokiej jakości skanów reprodukcji dzieł polskich malarzy z albumu.
   • Artykuły o Szekspirze – zakup książki dotyczącej życia i twórczości Williama Shakespeare'a w celu weryfikacji haseł związanych z bardem ze Stratford i dodanie polskiego nazewnictwa miejsc i postaci do odpowiednich artykułów. Do 1 grudnia 2007 zweryfikowano i uzupełniono ok. 38 artykułów.
   • Zakup "Encyklopedia muzyki popularnej - lata 80-te" - do 1 grudnia 2007 z wykorzystaniem książki napisane zostały w Wikipedii 3 artykuły o muzykach i 2 o grupach muzycznych.
   • Zakup słownika języka chińskiego na potrzeby weryfikacji i rozbudowy chińskich haseł w Wikisłowniku.
  • Od 8 listopada trwa IV edycja Wikikonkursu, w ramach tej edycji trwa zbieranie wniosków.
 2. Inne formy pozyskiwania materiałów do projektów Wikimedia:
  • Stowarzyszenie rozesłało szereg podań i próśb do władz kilku Parku Narodowych i Muzeów, dzięki czemu kilka grup Wikipedystów uzyskało możliwość wykonania dokumentacji fotograficznej tych miejsc, potrzebnej do napisania artykułów w Wikipedii. Niepowodzeniem skończyła się tylko próba uzyskania pozwolenia na wykonanie dokumentacji fotograficznej Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie i Muzeum "Pałac w Wilanowie".
  • Stowarzyszenie wystosowało pismo do organizatorów 64. Tour de Pologne z prośbą o ułatwienie reporterom Wikinews wykonania dokumentacji fotograficznej wyścigu. W efekcie powstał szereg artykułów relacjonujących wydarzenie, wzbogaconych zdjęciami.
  • Poza tym starano się o uzyskanie akredytacji na następujące koncerty i festiwale muzyczne. Osobą, która w głównej mierze starała się o te akredytacje była Małgorzata Miłaszewska:
   • Metal Mind Productions - wydawnictwo do tej pory przekazało 4 akredytacje fotograficzne na imprezy organizowane przez siebie (2 na Metalmanię 2007 1 na Metalmanię 2008 oraz 1 na koncert zespołu Moonspell). Dzięki temu Wikipedia wzbogaciła się o wysokiej klasy zdjęcia kilkunastu światowej sławy gwiazd muzyki metalowej. Starano się także o uzyskanie od MetalMind akredytacji na koncerty: Type o Negative, Korn, ale ich nie optrzymano.
   • 1 akredytacja przyznana przez Rock - Sevis w 2007 roku na koncert Porcupine Tree. Starano się o uzyskanie akredytacji na koncert Dream Theater od Rock - Serwisu, ale jej nie uzyskano.
   • 1 akredytacja na festiwal Master of Rock w roku 2007
   • 2 akredytacje fotograficzne od organizatora Castle Party w 2007 roku.
   • 1 akredytacja ma Przystanek Woodstock (2007)
   • 1 akredytacja od Bluemoon na koncert Theatre of Tragedy w 2007 roku - koncert odwołano
   • 1 akredytacja na Rawa Blues Festiwal (2008)
   • 1 akredytacja na Konkurs Dyrygencki im. Grzegorza Fitelberga (2007)
   • 1 akredytacja - Port Pieśni Pracy (2008) - koncert odwołano
   • 2 akredytacje fotograficzne na Off Festiwal (2007) organizowany przez Fundację Independent
  • Próbowano uzyskać dodatkowo akredytacje na następujące imprezy:
   • Koncert zespołu Laibach - organizator Knockoutprod
   • Koncert zespołu The Cure (2008) - organizator AMC
 3. Kontynuowanie współpracy z Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym, które nieodpłatnie wypożycza dla Stowarzyszenia serwer, pełniący rolę pomocniczą w stosunku do Wikipedii i innych projektów Wikimedia. Są na nim składowane nieobrobione materiały, działają rozmaite narzędzia diagnozujące ruch w Wikipedii, gromadzące dane statystyczne, czy wykonujące automatycznie określone masowe zmiany w artykułach.

Działania na rzecz rozwoju społeczności projektów Wikimedia

[edytuj | edytuj kod]

Zarząd zorganizował w 2007 r. jedno ogólnopolskie spotkanie edytorów projektów, na które zaproszone były także osoby z innych środowisk zajmujących się wolną twórczością, a także przedstawiciele społeczności innych wersji językowych projektów Wikimedia. Była to trzydniowa Konferencja Wikimedia Polska 2007, która odbyła się w dniach 1 - 3 maja 2007 r. w Zespole Szkół Leśnych im. Leśników Polskich w Białowieży. Celem konferencji było stworzenie platformy wymiany doświadczeń między uczestnikami projektów Wikimedia, innych podobnych społeczności oraz osobami z zewnątrz. Poza tym impreza ta była okazją do integracji członków społeczności projektów Wikimedia jak i ogólnie wszystkich osób związanych z projektami wolnej twórczości i oprogramowania.

Na program konferencji złożyło się:

 • 12 wykładów, które w większości cieszyły się wysoką frekwencją słuchaczy
 • 3 zajęcia warsztatowe z użyciem sal komputerowych Zespołu Szkół Leśnych
 • 3 wycieczki do obiektów Białowieskiego Parku Narodowego (muzeum, Rezerwatu Pokazowego Żubrów i Obszaru Ochrony Ścisłej)
 • wycieczka szlakiem "Krajobrazy Puszczy" oraz na teren przygraniczny Nadleśnictwa Białowieża
 • 2 imprezy towarzyskie: ognisko i mecz piłki siatkowej: Wikipedyści - Klub sportowy "Żubr".

W trakcie konferencji pojawiła się ekipa TVP, która przeprowadziła kilka wywiadów z organizatorami oraz przygotowała krótki reportaż, który ukazał się na antenie w "Wiadomościach" w sobotę 5 maja 2007, oraz pełniejszy w Telewizji Białystok w "Obiektywie" 2 maja 2007.

W konferencji uczestniczyło 101 osób, w tym jeden gość z czeskiej Wikipedii, przedstawiciele Creative Commons Polska, Fundacji "Nowoczesna Polska", ISOC Polska.

Ponadto Stowarzyszenie zorganizowało obchody 6- lecia polskiej Wikipedii, które odbywały się we wrześniu 2007 r. w 8 miastach Polski. Była to z jednej strony impreza promocyjna, a z drugiej także okazja do spotkania edytorów projektów Wikimedia z osobami spoza tego środowiska. W obchodach tych uczestniczyło łącznie ok. 80 członków społeczności polskojęzycznych projektów Wikimedia oraz kilku przedstawicieli polskich mediów.

Stowarzyszenie zorganizowało Zimowy Zlot Wikimedian 2007, który miał miejsce w Chorzowie, w dniach 15-16 grudnia 2007. Spotkanie to było otwarte dla każdego, ale miało z założenia bardziej kameralny i integracyjny charakter od Konferencji Wikimedia Polska. Uczestniczyły w nim 43 osoby. W ramach Zlotu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym wybrano nowe władze.

Zarząd udzielił także finansowego wsparcia wikipedystom w celu zorganizowania spotkania roboczego pod nazwą "GDJ - Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Jak?", które miało miejsce 22-23 września w Częstochowie. Uczestnicy spotkania zastanawiali się nad kierunkami dalszego rozwoju projektu.

Działania edukacyjne i promocyjne

[edytuj | edytuj kod]

Oprócz wspomnianej wyżej Konferencji Wikimedia Polska i obchodów 6. lecia Wikipedii, Stowarzyszenie podjęło następujące działania promocyjne projektów Wikimedia w 2007 r.:

Wykłady i warsztaty

[edytuj | edytuj kod]

Członkowie Stowarzyszenia i uczestnicy projektów Wikimedia wygłosili kilkanaście wykładów na konferencjach i zlotach innych organizacji, m.in.:

 • WikiAkademia w Białowieży, w której uczestniczyło 25 uczniów i nauczycieli Szkoły Leśnej (TOR, Beentree).
 • Wykład na Konferencji "Dynamika kultury a (r)ewolucja własności intelektualnej", Wrocław 23-24 marca 2007 (Nova).
 • Wykład nt. dziennikarstwa obywatelskiego na przykładzie Wikinews na szkoleniu dla harcerzy w Chorzowie, dn. 24 marca 2007 (WarX).
 • Referat Społeczne problemy organizacji pracy i sposoby ich rozwiązywania na przykładzie internetowej encyklopedii – polskojęzycznej Wikipedii podczas konferencji "Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania" organizowanej przez Wyższą Szkołę Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu (Przykuta).
 • Stoisko i wykłady o Wikimedia Commons na Targach Tuningu Komputerów 21-22 kwietnia oraz 23-24 czerwca 2007 (Nova, WarX, Vindicator).
 • Wykład o Wikisłowniku na konferencji Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, UWM Olsztyn, 25 maja 2007. (Urszula Andrejewicz i tsca)
 • Wykład Wikisłownik a projekt Jidysz Lebt na Międzynarodowym Seminarium Języka Jidysz. Śródborów, 22 sierpnia 2007 (Joystick).
 • Wykład Wolna kultura na Software Freedom Day '07 w Krakowie, 15 września 2007 (Derbeth).
 • Wykład Kondycja ruchu wolnej treści w Polsce na przykładzie projektów Wikimedia na Software Freedom Day '07 we Wrocławiu, 15 września 2007 (Nova).
 • Wykład i warsztaty Wikipedia - źródło wolnej wiedzy na X Dolnośląskim Festiwal Nauki we Wrocławiu, 21 września 2007 (Nova).
 • Wykład o Wikipedii na konferencji Jesień Linuksowa 2007, 21 września 2007, Rybnik (WarX).
 • Spotkanie z młodzieżą szkolną w olsztyńskiej bibliotece "Abecadło" w ramach V Olsztyńskich Dni Nauki, 25 września 2007 (S.Czachorowski).
 • Wykład o projektach Wikimedia na konferencji "Edukacja Warszawska 2.0", 16 października 2007 (Polimerek).
 • Prezentacja blogów Wikimedian w ramach spotkania Pasja w sieci na Blog Festivalu we Wrocławiu, 24 listopada 2007 (Nova).
 • Prezentacja www = Wikipedia od środka, czyli wytrzymałość + weryfikowalna wiedza, 29 lutego 2008 [1] (Ency).
 • Prezentacja "Wikipedia, jako przejaw wolnej kultury", "Informacja w świecie cyfrowym", XIII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Sekcji Bibliotek, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Biblioteka Główna, Audytorium Maximum WSB, 3 marca 2008 (Drozdp).
 • Wykład Organizacyjne aspekty tworzenia baz wiedzy otwartych projektach Fundacji Wikimedia, VII Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie", Częstochowa 13-14 marca 2008 (Przykuta).
 • Wykład o Wikipedii, SGH, Konferencja E-Bussiness, 8 kwietnia - Grafika:E-Biznes 2.pdf (Polimerek).
 • Klub Debat UW, "Rewolucja informacyjna", panel dyskusyjny "Czy papierowa gazeta przeszła do lamusa", 12 kwietnia - udział w panelu (w tym, krótkie wprowadzenie do Wikipedii (Grafika:Klub_debat_UW.pdf) (Polimerek).
 • Wykład o Wikipedii i Wikimedia Polska, 15 kwietnia, WSIZ Rzeszów, sala 145, godzina 18:45 Grafika:Wikipedia-Rzeszów.pdf (A_Bach]]).
 • Prezentacja na zlocie wiosennym sekcji studenckiej PTChem, 18 kwietnia 2008 - Grafika:Chemia.pdf (Polimerek).
 • Dyskusja panelowa w ramach 8. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Wikipedia od kuchni, 26 kwietnia 2008 - http://www.festiwal.torun.pl/program/ (Ency, Lorn, Margoz).
 • "Case Study" Studenckiego Naukowego Koła Informatyki SGH, w ramach konferencji nt. "Open Source", 8 maja 2008, Grafika:Case SGH.pdf (Polimerek).

Kontakty z mediami

[edytuj | edytuj kod]

Działania rzecznika, biura prasowego, Zarządu i członków Stowarzyszenia obejmują m.in.:

 1. Wydarzenia medialne:
  • W drugim tygodniu lutego w mediach pojawiła się informacja o bankructwie Fundacji Wikimedia i zbliżającym się zamknięciu Wikipedii. Po konsultacji z Fundacją, doszło do wysłania sprostowania do głównych portali internetowych, które zamieściły informację.
  • Pod koniec marca wystartowało Citizendium, konkurencyjny projekt dla Wikipedii. Biuro oraz rzecznik prasowy otrzymali wiele telefonów/e-maili w tej sprawie.
  • Dariusz Siedlecki i Sebastian Skolik interweniowali w mediach po informacji zablokowania przez Wikipedię łódzkiej Neostrady, dzięki czemu, po interwencji Gazety Wyborczej w TPSA, Neostrada mogła być odblokowana.
  • Informacje o 6. urodzinach Wikipedii jak i samej encyklopedii oraz o projektach siostrzanych kilkakrotnie pojawiły się w olsztyńskich mediach (Gazeta Wyborcza, Radio Olsztyn) oraz na plakatach promujących Wikibooks, Wikisownik, Wnikinews oraz Wikipedię w ramach V Olsztyńskich Dni Nauki.
  • We wrześniu pojawił się obszerny artykuł w Dzienniku Zachodnim na temat Wikipedii z komentarzami kilku członków Stowarzyszenia.
  • We wrześniu 2007 pojawiła się w mediach informacja o korzystaniu przez IPN z Wikipedii jako źródła. Stowarzyszenie wystosowało oświadczenie w tej sprawie i rzecznik powiadomił o tym media.
 2. Wywiady:
  • Do 4 października wywiadów w Warszawie udzielał rzecznik prasowy Stowarzyszenia, Dariusz Siedlecki. Były to również konsultacje z autorami artykułów o Wikipedii i wolnych społecznościach w Polsce, m.in.:
   • "Polowanie na Google" w numerze 11/07 Wprost
   • Materiał dot. błędów w Wikipedii dla Panoramy TVP2 dnia 28 stycznia 2007
   • Kilka wywiadów dla Polskiego Radia (głównie BIS i Jedynka) dotyczących obecnej sytuacji Wikipedii
   • Godzinna audycja o Wikipedii w Radiu BIS o godzinie 10.00, 22 września 2007
   • Inne drobne wywiady i konsultacje dla różnych stron internetowych
  • Członkowie władz Stowarzyszenia udzielili kilkudziesięciu wywiadów prasowych i radiowo-telewizyjnych, których efektem były 2 audycje telewizyjne, kilkanaście radiowych i ok. 33 artykułów prasowych na temat projektów Wikimedia oraz kilkadziesiąt wiadomości w mediach internetowych. Do najbardziej znaczących z nich można zaliczyć:
   • Wywiad członków Zarządu (Tomasz Ganicz, Piotr Cywiński, Artur Jan Fijałkowski) dla Telewizji Białystok podczas Konferencji Wikimedia Polska 2007 (emisja w "Obiektywie" 2 maja 2007). Informacje te pojawiły się także w Wiadomościach TVP1 o 19:30 dnia 5 maja 2007.
   • W programie Polsatu2 "Oblicza Ameryki" wywiad z Piotrem Domaradzkim 12 kwietnia 2007
   • Wywiad członków Zarządu (Artur Jan Fijałkowski, Sebastian Skolik) dla Aktualności TVP3 Katowice podczas spotkania roboczego GDJ - 2007-09-22
   • 2007-07-28/29 Gazeta Wyborcza, Marta Strzelecka – "Fenomen Wikipedii"
   • 37/2007 Newsweek Polska – "Wikiholicy", Jacek Romanowicz, str. 98
 3. Tomasz Ganicz dyżuruje przy telefonie Biura Prasowego. Na numer komórki Dariusza Siedleckiego często dzwonili także edytorzy szukający pomocy w edytowaniu Wikipedii, albo osoby z prasy chcące wykorzystać materiały graficzne znajdujące się na naszych projektach.
 4. W wyniku naboru pod koniec kwietnia i na początku października funkcjonują przedstawiciele regionalni, którzy mają służyć informacją dla swoich województw, spotykać się z lokalnymi mediami oraz informować rzecznika prasowego o wszystkich wydarzeniach odbywających się w danych województwach, a związanych z Wikipedią. Regionalni przedstawiciele działają w: Łodzi, Częstochowie, Trójmieście, Opolu, Wrocławiu.

Materiały promocyjne

[edytuj | edytuj kod]
 1. Wydrukowano 1000 zakładek promocyjnych i 200 ulotek "Ściągawka Wikipedysty", które rozdano na Konferencji Wikimedia Polska 2007, Targach Tuningu Komputerów, Cybermanii oraz Dolnośląskim Festiwalu Nauki.
 2. Przygotowano projekty ogólnej broszury informacyjnej i dwóch plakatów, które są drukowane w pojedynczych seriach w miarę potrzeb.
 3. Przygotowano projekt broszury informacyjnej o Stowarzyszeniu z danymi OPP, drukowanej na potrzeby promocji.
 4. Uruchomiono stronę WWW http://opp.wikimedia.pl z informacjami dla potencjalnych darczyńców (darowizny, OPP).

Współpraca z innymi organizacjami i wspieranie idei wolnej twórczości

[edytuj | edytuj kod]

Stowarzyszenie Wikimedia Polska współpracuje z następującymi organizacjami i instytucjami, które posiadają wspólne ze Stowarzyszeniem cele:

 • Creative Commons Polska (http://creativecommons.pl/)
 • Fundacja Nowoczesna Polska (http://nowoczesnapolska.org.pl/) – z którą wspólnie Stowarzyszenie wystąpiło o grant europejski na wsparcie projektu o nazwie „Wolne Podręczniki” (http://wolnepodreczniki.pl/), którego celem jest stworzenie za pomocą oprogramowania MediaWiki zestawu podręczników do szkół, które byłyby dostępne na wolnej licencji.
 • Deklaracja Berlińska (http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html) – międzynarodowa inicjatywa mająca na celu stworzenie efektywnych form dystrybucji wiedzy naukowej i dóbr kultury w oparciu o wolne licencje.
 • Ogólnoeuropejska petycja o zagwarantowanie publicznego dostępu do rezultatów badań naukowych dotowanych ze środków publicznych (http://www.ec-petition.eu/) - mająca nakłonić Komisję Europejską do wprowadzenia w życie zaleceń sporządzonego kilka lat temu raportu nt. stanu rynku publikacji naukowych w Europie. (http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/scientific-publication-study_en.pdf).
 • Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów, skupiająca kilkadziesiąt instytucji i firm, których celem jest promocja i lobowanie na rzecz upowszechnienia otwartych standardów dokumentów elektronicznych w Polsce.
 • 30 lipca 2007 władze Stowarzyszenia wystosowały list do Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta RP i opiekuna strony http://www.prezydent.pl z prośbą o uściślenie warunków korzystania ze zdjęć zamieszczonych w tym serwisie. Równocześnie zaproponowano objęcie tych materiałów jedną z wolnych licencji (Creative Commons Uznanie Autorstwa lub GFDL). W konsekwencji zdjęcia udostępnione zostały na licencji GFDL, z wymogiem oznaczenia wykorzystanych zdjęć formułą "Archiwum Kancelarii Prezydenta RP - www.prezydent.pl".
 • 23 listopada 2007 władze Stowarzyszenia we współpracy z prawnikiem wystosowały list do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego w sprawie uregulowania zakazu fotografowania wprowadzanego przez polskie muzea.

Działania służące rozpowszechnianiu treści projektów poza Internetem

[edytuj | edytuj kod]
 • Stowarzyszenie Wikimedia Polska, razem z wydawnictwem "Helion" przygotowało wydanie Wikipedii na DVD. Płyta została przygotowywana jeszcze w 2006 r. przez zespół 13 Wikipedystów zatrudnionych przez firmę Helion na umowę-zlecenie, którzy byli wspomagani przez grupę wolontariuszy pochodzących również ze środowiska Wikimedii. Grupa kontraktowych pracowników razem z 38 wolontariuszami dokonała selekcji i uporządkowała hasła z polskiej Wikipedii w wersji z 4 czerwca 2006. Płyta wydana została w połowie 2007 r. i dostępna jest w sprzedaży. Stowarzyszenie przygotowało stronę informacyjną (http://dvd.wikimedia.pl) i udostępniło płytę do pobrania zgodnie z licencją GFDL.
 • Zarząd przekazał na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 10 płyt DVD z Wikipedią.
 • Stowarzyszenie we współpracy z firmą Helion rozsłało 605 bezpłatnych egzemplarzy DVD. Głównym celem było dostarczenie ich do szkół i bibliotek w biedniejszych regionach Polski oraz rozdanie ich wśród Polonii, zwłaszcza w krajach za naszą wschodnią granicą. Miejsca, do których płyty dotarły:
  • Polski Czerwony Krzyż, Klub Honorowych Dawców Krwi im. dra praw Andrzeja Ferstena (90 sztuk), docelowo płyty mają być przekazane Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. "św.Józefa" w Wołożynie na Białorusi (90 sztuk)
  • wiejskie szkoły w województwie olsztyńskiem (90 egzemplarzy)
  • 300 sztuk wysłano do szkół na wileńszczyznę
  • 90 sztuk otrzymał warszawski Klub Inteligencji Katolickiej (KIK), docelowo do rozesłania do polskich szkół na Białorusi i Ukrainie.
  • 20 sztuk do szkoły w Bielsku Podlaskim.
  • 15 sztuk do szkoły w Sycowie.