Użytkownik:Powerek38/sprawozdanie

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

TO JEST STRONA ARCHIWALNA.
Począwszy od kwietnia 2017, zdecydowałem się zaprzestać tworzenia osobnych sprawozdań tylko za siebie, szanując preferowany przez większość Zarządu model raportowania jako cały Zarząd. Moje indywidualne sprawozdania z wyjazdów i innych szczególnych wydarzeń są tutaj.

Wstęp - po co jest ta strona?[edytuj | edytuj kod]

Podczas ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w dniu 4 czerwca 2016 w Lublinie, zostałem wybrany w skład Zarządu Stowarzyszenia na dwuletnią kadencję. To dla mnie wielki zaszczyt i duże wyróżnienie. Wiosną 2018 całemu obecnemu Zarządowi przyjdzie zdać sprawę przed członkami Stowarzyszenia z tego, co zrobiliśmy przez te dwa lata. Zostaniemy ocenieni, a wyrazem tej oceny będzie głosowanie nad absolutorium, a także - o ile znów postanowimy kandydować - ewentualny wybór na kolejną kadencję. Chciałbym bardzo, aby dokonywane przez Walne oceny i wybory personalne nie opierały się tylko na osobistych sympatiach czy krótkich autoprezentacjach. Przez całą swoją kadencję chciałbym na bieżąco raportować, co i dlaczego zrobiłem jako członek Zarządu. Każdy z członków Stowarzyszenia, którzy postanowią wziąć udział w Walnym, będzie mógł potem sam ocenić mój dorobek i zagłosować zgodnie z własnym poglądem.

Temu właśnie służy ta strona. Będzie aktualizowana raz w miesiącu. Sprawozdanie za każdy miesiąc postaram się zamieszczać tu najdalej do 10. dnia kolejnego miesiąca. Zapraszam do lektury, a także zgłaszania na bieżąco wszelkich uwag, pomysłów itd.

Sprawozdanie[edytuj | edytuj kod]

Czerwiec 2016[edytuj | edytuj kod]

Udział w spotkaniach Zarządu[edytuj | edytuj kod]

Zarząd VI kadencji odbył w czerwcu cztery spotkania: jedno na żywo w Lublinie i trzy na kanale IRC. Spotkanie na żywo w dn. 4 czerwca, zaraz po Walnym, miało charakter konstytuujący Zarząd nowej kadencji. Jednogłośnie wybraliśmy z własnego grona osoby funkcyjne (poza Prezesem, którego bezpośrednio wybiera Walne). Michał Buczyński został ponownie wybrany wiceprezesem Stowarzyszenia, a Marek Stelmasik jego skarbnikiem. Dotychczasowy sekretarz Stowarzyszenia Karol Głąb nie uzyskał podczas Walnego reelekcji do Zarządu nowej kadencji, wobec czego sekretarzem wybraliśmy Wojciecha Pędzicha.

Spotkanie w dn. 7 czerwca nie miało formalnej agendy (bo nie zgłoszono żadnych punktów do formalnego rozpatrzenia), wobec czego dyskutowaliśmy o sprawach bieżących, a konkretnie na dwa tematy. Pierwszym była kwestia skreślenia z listy członków WMPL osób nie płacących składek i nie reagujących na przypomnienia. Opowiedziałem się za daniem tym osobom kolejnej szansy, tak aby faktyczna liczba usuniętych członków była możliwie jak najmniejsza. Druga sprawa dotyczyła udziału WMPL w organizacji i rozliczaniu konkursu CEE Spring 2016. Zarówno w tej, jak w innych dyskusjach na ten temat, stałem na stanowisku, iż nasze Stowarzyszenie, które odpowiada za rozliczenie grantu i zakup nagród dla wszystkich laureatów, nie tylko z Polski, musi przyjmować możliwie asertywną postawę wobec społeczności z innych państw, tak aby nie dać sobie "wejść na głowę" i aby zmusić wszystkich lokalnych koordynatorów konkursu do przestrzegania choćby minimalnych standardów księgowych i organizacyjnych (a w dotychczasowej praktyce bywało z tym różnie). CEE Spring to moim zdaniem ważna i potrzebna inicjatywa, ale musimy z dużym rozsądkiem dawkować środki, jakie polski podatnik (czyli nasz darczyńca OPP) wkłada w organizację tego konkursu. Wprawdzie bezpośrednio nie wpłacamy nic do kasy konkursu, ale angażujemy w niego sporo czasu pracy naszych płatnych pracowników, zwłaszcza Natalii.

W dniu 14 czerwca Zarząd przyjął nowy podział obowiązków swoich członków. Miałem przyjemność być autorem projektu uchwały w tej sprawie wraz z załącznikiem. Przyjęliśmy dość prostą zasadę podziału, w ramach której Wojtek jako sekretarz przejął obowiązki Karola z poprzedniej kadencji. Ja natomiast objąłem dotychczasowe zadania Wojtka, choć niektóre z nich uzyskały odświeżone definicje czy też zakres działań. Na mocy tej decyzji sprawuję nadzór merytoryczny nad działaniami promocyjnymi i PR Stowarzyszenia, a tym samym mam prawo (choć korzystam z niego bardzo oszczędnie!) wydawania bieżących dyspozycji operacyjnych dwójce naszych pracowników: Natalii i Krzyśkowi. Ponadto objąłem nadzór nad pewnymi kwestiami pracowniczymi obejmującymi również Anię i Martę, ale o tym szerzej w osobnej sekcji poniżej.

Tego samego dnia ponownie dyskutowaliśmy również o naszych niepłacących składek członkach i po raz kolejny daliśmy im jeszcze tydzień na uregulowanie zaległości. Przyjęliśmy także bardzo techniczną uchwałę, dokonującą zmiany w składzie Komisji Wikigrantów (Ented w miejsce Karola007, który decyzją Walnego wszedł do Komisji Rewizyjnej, a tych dwóch stanowisk nie można łączyć). Na wniosek Wojtka zmieniliśmy również (uchwała) procedurę przyjmowania nowych członków. Ta zmiana również była raczej techniczna, a jej celem było odciążenie sekretarza Stowarzyszenia (który jest wolontariuszem, jak cały Zarząd) od pewnych bardzo papierkowych zadań, przekazanych na mocy uchwały w ręce płatnego pracownika biurowego WMPL, czyli obecnie Ani Matusiak. Jednogłośnie przyjęliśmy też w poczet członków kolegę Emptywords, co było dla mnie wyjątkowo miłe jako pierwsze głosowanie tego rodzaju, w którym mogłem wziąć udział. Każdy nowy członek to skarb!

W dniu 20 czerwca Zarząd przez ponad dwie godziny debatował nad projektem Wikiekspedycji Zachód-Wschód. Po analizie przedstawionych materiałów oraz własnym zbadaniu sprawy, zająłem bardzo jednoznacznie negatywne stanowisko wobec propozycji organizatorów tego wyjazdu, którzy oczekiwali budżetu w okolicach 8 tysięcy złotych. Okazało się bowiem, że żaden z członków planowanej ekspedycji nie ma właściwie żadnego doświadczenia jako wikipedysta. Nie umieją edytować Wikipedii ani dodawać zdjęć do Wikimedia Commons. Co więcej, w czasie dyskusji Zarządu główny wnioskodawca nie przejawiał realnej chęci spełnienia wymogów takich jak załadowanie wszystkich zdjęć na Commons - próbował targować się z nami na zasadzie, że on wrzuci wyznaczoną mu liczbę zdjęć (najchętniej jak najmniejszą), a resztę opublikuje gdzieś na wolnej licencji, a my możemy sobie wrzucać sami. Ponadto pokłosiem wyjazdu miał być m.in. przewodnik turystyczny, sprzedawany komercyjnie w Empiku. Nie uważam, aby tego rodzaju wydawnictwa potrzebowały naszego wsparcia i zasługiwały na nie.

Tego samego dnia przyjęliśmy również pierwszą z uchwał ustanawiających konkurs "Wakacje z Wikipedią", który poparliśmy jednogłośnie. Usunęliśmy też wreszcie niepłacących składki, ale udało się ograniczyć ich liczbę z blisko 30 "zagrożonych" do 10 usuniętych.

Udział w wydarzeniach na żywo[edytuj | edytuj kod]

W dniu 11 czerwca wspierałem Krzyśka Machockiego podczas prezentacji i warsztatów dla pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, które odbyły się w Centrum Nowych Technologii UW.

W dniu 26 czerwca, wraz z Lisą Seitz-Gruwell (szefową działu pozyskiwania środków Fundacji Wikimedia), trzema innymi członkami Zarządu, wszystkimi pracownikami WMPL (poza księgową) oraz grupą wolontariuszy z naszej społeczności, pełniliśmy w Muzeum Narodowym w Warszawie rolę gospodarzy podczas spotkania z polskimi darczyńcami, którzy przekazują środki w formie bezpośrednich darowizn dla Fundacji. Mogli posłuchać o naszych projektach oraz nauczyć się edytowania. Zachęcaliśmy ich również, aby pamiętali o nas także w kontekście swojego 1%. Była to nadspodziewanie duża liczebnie, a także bardzo udana impreza.

Inne prace w Zarządzie[edytuj | edytuj kod]

W czerwcu motywem przewodnim moich samodzielnych prac jako członka Zarządu było rozpoczęcie procesu przebudowy relacji, zwłaszcza zaś komunikacji, na linii Zarząd - płatni pracownicy WMPL. Zarząd upoważnił mnie do zajęcia się tymi kwestiami poprzez przekazanie mi pod opiekę, w ramach Podziału Zadań Zarządu, obszaru zadań obejmującego rekrutację i ewaluację pracowników. Odbyłem wiele długich rozmów z czwórką naszych pracowników merytorycznych, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby, bolączki i oczekiwania wobec WMPL jako pracodawcy. Nie wszystkie problemy da się rozwiązać od razu. Być może nie wszystkie w ogóle znajdą rozwiązania w pełni satysfakcjonujące pracowników, a to ze względu na ograniczony budżet WMPL. Ale metodą małych kroków staramy się iść ku lepszemu.

W ramach tej drogi w czerwcu przejrzeliśmy istniejące kanały komunikacji. Wstępnie podzieliliśmy tematy dyskusji Zarządu na: 1) takie, które mogą być omawiane publicznie; 2) takie, które powinny być omawiane wewnętrznie, ale z udziałem pracowników; 3) takie, do których poza Zarządem dostęp może mieć najwyżej Komisja Rewizyjna. Każda z tych kategorii spraw będzie miała własne kanały komunikacji, adekwatne do opisanej wyżej specyfiki. Co szczególnie ważne, sprawy personalne (szeroko rozumiana ocena pracowników) znalazły się w kategorii spraw omawianych najbardziej dyskretnie, w gronie samego Zarządu i ewentualnie KR. Z jednej strony pozwoli to członkom Zarządu na otwarte i śmiałe wyrażanie swoich ocen i poglądów, bez obaw, że kogoś urażą. Pracownicy zaś pozbędą się dyskomfortu, jaki dotąd czasem przeżywali, gdy dotyczące ich osobiście sprawy były maglowane w ich obecności.

Wprowadziliśmy także (na razie w fazie testowej, ale z silną chęcią wdrożenia go na stałe) mechanizm regularnego, comiesięcznego raportowania przez pracowników zadań, które wykonali ostatnio, wykonują obecnie i zamierzają wykonywać w najbliższym czasie. Pracownicy otrzymali prawo samodzielnego decydowania, w jakim stopniu ich raporty będą jawne (czyli publikowane na Wiki Stowarzyszenia). Wygląda na to, że w większości przypadków przeważające części raportów będą dostępne na Wiki, ale pewne elementy pozostaną poufne, chociażby ze względu na występujące tam informacje m.in. o toczących się negocjacjach umów i porozumień z partnerami zewnętrznymi, które ze uwagi na dobro rozmów nie powinny być ogłaszane do czasu podpisania danego dokumentu. Zarząd będzie na bieżąco zapoznawał się z raportami i przekazywał pracownikom swoją informację zwrotną, taką jak uwagi czy sugestie dotyczące ich pracy, ale też pochwały :)

Lipiec 2016[edytuj | edytuj kod]

Urlopy, urlopy...[edytuj | edytuj kod]

Lipiec był bardzo mocno urlopowym miesiącem. Całą jego drugą połowę przebywałem na bardzo aktywnych wakacjach (konkretnie byłem wolontariuszem warszawskiej części Światowych Dni Młodzieży). Długie dyżury wolontariackie na dworcach czy Lotnisku Chopina siłą rzeczy ograniczały moje zaangażowanie w prace Stowarzyszenia. W tym czasie na wakacjach przebywali też nadzorowani przeze mnie pod względem merytorycznym pracownicy Stowarzyszenia, czyli Natalia i Krzysiek. W efekcie moja aktywność w drugiej połowie lipca ograniczyła się do podtrzymywania przy życiu Facebookowych profili Polskiej Wikipedii i Wikimedia Polska, którymi nie mogła zajmować się Natalia.

Udział w spotkaniach Zarządu[edytuj | edytuj kod]

Jedyne formalne posiedzenie Zarządu (z porządkiem obrad i podjęciem uchwały) odbyło się 6 lipca. Głównym tematem był wybór delegacji WMPL na coroczną konferencję CEE (lokalnych organizacji Wikimediów z szeroko rozumianej Europy Środkowej i Wschodniej), której gospodarzami w tym roku są wikipedyści z Armenii. Zostałem wybrany jednym z naszych delegatów, co bardzo mnie cieszy, gdyż postrzegam to spotkanie jako pierwszą, odkąd zostałem wybrany do Zarządu, szansę na osobiste zapoznanie się z ważnymi postaciami z naszych organizacji partnerskich. Jest to szczególnie ważne w kontekście konkursu CEE Spring, którym po naszej stronie zajmuje się nadzorowana przeze mnie Natalia. Spora część konferencji ma być poświęcona ewaluacji tegorocznej edycji CEE Spring i planowaniu kolejnej. Jestem bardzo ciekawy tych dyskusji i mam pewne swoje spostrzeżenia i uwagi w tej kwestii (częściowo prezentowane już w sprawozdaniu za czerwiec). Relacja z mojego udziału w tej konferencji będzie częścią mojego sprawozdania za sierpień.

Pozostałe prace Zarządu w lipcu miały charakter luźnych dyskusji w sprawach bieżących, czyli tzw. dyżurów i wolnych wniosków. Relację z nich można znaleźć tutaj.

Inne prace w Zarządzie[edytuj | edytuj kod]

Na początku lipca Zarząd po raz pierwszy zmierzył się z kwestią miesięcznych raportów pracowników z ich działań. Jest to zagadnienie, które pilotuję zgodnie z podziałem obowiązków w Zarządzie. Zarząd odbył całkowicie niejawną dyskusję nad każdym ze sprawozdań, a następnie ustalił treść informacji zwrotnej (tzw. feedback) dla każdej z omawianych osób. Zostały tam zawarte komentarze, co Zarządowi podobało się w danym sprawozdaniu, ale też zalecenia, co należy poprawić, zmienić lub wprowadzić w przyszłości. Okazało się, że taka forma analizy pracy pracowników jest korzystna z wielu powodów. Po pierwsze, mają oni poczucie większego, życzliwego zainteresowania ich pracą ze strony przełożonych. Po drugie, zestawiając ze sobą sprawozdania różnych osób można otrzymać bardziej całościowy obraz, dzięki czemu widać często, jakie zmiany należy wprowadzić w skali nie tylko pojedynczych stanowisk pracy, lecz także całej organizacji. Po lekturze sprawozdań za czerwiec zaleciliśmy m.in. pewną korektę w zakresie zadań pracownika biurowego WMPL (Ani Matusiak), zmierzające do tego, aby Ania stała się w większym stopniu pracownikiem merytorycznym, a nie tylko technicznym, a tym samym mogła jeszcze lepiej i w większym zakresie wspierać obszary GLAM (czyli Martę) i PR (czyli Natalię i Krzyśka). Będziemy starać się prowadzić takie analizy regularnie, co miesiąc.

Sierpień 2016[edytuj | edytuj kod]

Spotkania Zarządu[edytuj | edytuj kod]

Zarząd odbył w sierpniu cztery posiedzenia (oto oficjalne protokoły, tworzone przez sekretarza Stowarzyszenia). W dniu 2 sierpnia najważniejszym fragmentem spotkania była informacja Skarbnika Stowarzyszenia o tegorocznych wpływach z OPP (1% podatku), które wyraźnie wzrosły. Jest to niezwykle dobra wiadomość, bo przede wszystkim zapewnia WMPL finansowy spokój co najmniej do końca 2017 roku, ale także pokazuje, iż cieszymy się wśród polskich podatników rosnącym zaufaniem i sympatią. 9 sierpnia zajmowaliśmy się głównie delegacjami: na konferencję PTTK w Kazimierzu Dolnym oraz na doroczną konferencję naszej siostrzanej organizacji Wikimedia Ukraina w Kijowie. Warto zwrócić uwagę, iż żadna z łącznie czterech delegowanych przez nas tego dnia na wyjazdy osób nie jest członkiem Zarządu ani pracownikiem WMPL, co przeczy pojawiającej się tu i ówdzie (np. w mediach społecznościowych) tezie, iż do finansowanych przez WMPL wyjazdów ma dostęp wyłącznie ciągle ta sama grupa osób, która wysyła samą siebie. To zwyczajnie nieprawda. Dodatkowo każdy członek Stowarzyszenia może w każdej chwili złożyć do Zarządu wniosek o dofinansowanie własnego wyjazdu związanego z aktywnością w Stowarzyszeniu lub projektach Wikimediów i, o ile propozycja będzie uzasadniona merytorycznie i rozsądna budżetowo, ma duże szanse na pozytywne rozpatrzenie.

23 sierpnia głównym celem spotkania Zarządu było ustalenie instrukcji dla delegacji WMPL wyjeżdżającej trzy dni później do Armenii na konferencję CEE Meeting 2016. Było to niezwykle burzliwe posiedzenie, pełne emocji i trudnych chwil zarówno wśród członków Zarządu, jak i pracowników oraz szeregowych członków WMPL, którzy zawsze mają prawo swobodnego zabierania głosu podczas otwartych spotkań Zarządu. Cieszę się jednak, że w ciągu kilku kolejnych dni temperatura sporów opadła, a wielu uczestników przeprosiło się nawzajem za pewne słowa czy sformułowania. Dobrze świadczy to o nas jako zespole osób najbardziej zaangażowanych w prace WMPL, bowiem widać, że choć zdecydowanie bronimy własnego zdania, to staramy się też nie tracić z oczu faktu, iż mimo wszystko jesteśmy kolegami i koleżankami w duchu WikiLove, a nierzadko też - dzięki wielu lat wspólnej pracy - zupełnie prywatnymi przyjaciółmi. Ostatecznie Zarząd udzielił delegacji mandatu do ubiegania się o organizację w Polsce spotkania CEE Meeting 2017, co wiąże się dla Stowarzyszenia z dużym wysiłkiem logistycznym, ale daje też dużo korzyści. Nie udało się natomiast dojść do jednolitego poglądu w sprawie międzynarodowego konkursu CEE Spring 2017, a konkretnie kwestii, czy WMPL ma nadal, tak jak w tym roku, być podmiotem pośredniczącym między Fundacją Wikimedia a lokalnymi koordynatorami w procesie rozliczania grantu konkursowego i zakupu nagród dla laureatów. Zarząd odłożył decyzję w tej sprawie na późniejszy termin, dając członkom delegacji prawo do prowadzenia w tej sprawie rozmów w Armenii według własnej oceny bieżącej sytuacji, ale nie upoważniając ich do zaciągnięcia wiążących zobowiązań. Ja osobiście stałem na stanowisku, iż należy twardo negocjować z partnerami zewnętrznymi warunki, a także poprawić pewne kwestie związane z wewnętrzną organizacją prac przy tym projekcie wewnątrz WMPL. W ostatecznym rozrachunku uważałem jednak i uważam, że nie należy uciekać od tego rodzaju wyzwań, lecz trzeba stawiać im śmiało czoła, wyciągając i wdrażając wnioski z wcześniejszych trudności.

Tego samego dnia podjęliśmy zupełnie niekontrowersyjną decyzję o delegowaniu dwójki wikipedystów (ponownie spoza Zarządu i pracowników), wyróżniających się znakomitą znajomością języka rosyjskiego, na tegoroczną konferencję Wikimedia Rosja w Petersburgu, gdzie zostaliśmy zaproszeni. 31 sierpnia spotkaliśmy się tuż po konferencji w Armenii. Niestety ze względu na konkurencyjną ofertę kolegów z Wikimedia Czechy, proces wyłonienia gospodarza konferencji CEE Meeting 2017 został przedłużony i przekształcony w konkurs pisemnych ofert. Zarząd przyjął podział obowiązków związanych z przygotowaniem naszej propozycji, a także podział zadań i odpowiedzialności w ewentualnym komitecie organizacyjnym, który zacznie działać niezwłocznie w przypadku uzyskania przez prawa do organizacji tej imprezy. Projekt dokumentu w tej sprawie był mojego autorstwa i cieszę się, że Zarząd przyjął go jedynie z drobnymi poprawkami, wynikającymi głównie z chęci kolejnych osób, nie przewidzianych w pierwszej wersji, aby pracować przy tym projekcie. Jeśli rzeczywiście zostaniemy organizatorem konferencji CEE Meeting 2017, będę wiceszefem komitetu organizacyjnego, u boku prezesa Tomasza Ganicza.

Konferencja CEE Meeting 2016[edytuj | edytuj kod]

W dniach 26-31 sierpnia byłem członkiem delegacji Stowarzyszenia na konferencję CEE Meeting 2016. Ze względu na obszerność tematu, moje osobiste sprawozdanie z niej zostało wyłączone do osobnej strony, która jednak stanowi integralną część mojego sprawozdania zarządowego za sierpień.

Udział w innych spotkaniach na żywo[edytuj | edytuj kod]

21 sierpnia wziąłem udział, jako jeden z trzech członków Zarządu, w tegorocznej edycji WikiGrilla, zwyczajowo już organizowanego przez poznańską społeczność wikipedystów. Gościem specjalnym był w tym roku Nikola Kalchev, bułgarski wikipedysta będący liderem międzynarodowego komitetu organizacyjnego konkursu CEE Spring. Oprócz tradycyjnej już środowiskowej integracji w znakomitej atmosferze (mimo kiepskiej pogody), była to również okazja do całkiem poważnych rozmów z Nikolą na temat przyszłości konkursu i zaangażowania WMPL w jego organizację.

Inne prace w Zarządzie[edytuj | edytuj kod]

Po raz kolejny byłem koordynatorem comiesięcznej ewaluacji płatnych pracowników, jest to zresztą moje stałe zadanie. Zgodnie z przyjętą procedurą, szczegółowe uwagi Zarządu do każdej z zatrudnionych osób, zwłaszcza te krytyczne, pozostają niejawne, gdyż celem ewaluacji nie jest publiczne łajanie kogokolwiek, tylko korygowanie na bieżąco, w miłej atmosferze, przyjętego kursu działań, jeśli jest taka potrzeba. Jest to szczególnie ważne przy strukturze takiej jak nasza, gdzie większość płatnych pracowników pracuje poza biurem WMPL i z dużym zakresem samodzielności. Chciałbym jednak zaznaczyć, że ogólnie oceniamy aktualną pracę wszystkich płatnych pracowników bardzo pozytywnie. W sprawozdaniach rozpatrywanych w sierpniu szczególnie ucieszyło nas wyraźne rozszerzenie zakresu współpracy Biura Stowarzyszenia, prowadzonego przez Anię Matusiak, z pozostałymi pracownikami.

Wrzesień 2016[edytuj | edytuj kod]

Spotkania Zarządu[edytuj | edytuj kod]

We wrześniu, dość wyjątkowo, publiczne spotkania Zarządu miały postać głównie dyżurów i dyskusji niejako towarzyszących temu, co omawiane było na innych forach. Jednogłośnie przyjęliśmy uchwałę w sprawie Wikiekspedycji Motoryzacyjnej. Jest to kolejna wersja czy też mutacja Wikiekspedycji i to fajnie, że ta pierwsza idea sprzed paru lat rozwija się w tak różne strony. I jest to też dowód na to, że WMPL jest otwarte na naprawdę bardzo różnorodne pomysły, o ile znajdzie się grupa zaangażowanych wolontariuszy, nawet niewielka. Przyjęliśmy również tzw. uchwałę gadżetową - rozwiązanie, dzięki któremu Gosia Wilk (Maire), odpowiadająca w Zarządzie za gadżety reklamowe Stowarzyszenia, w ramach ustalonego ramowego budżetu będzie miała swobodę ich zakupu bez konieczności uzyskiwania akceptacji całej Siódemki. Uważam, że to dobry kierunek, aby w jeszcze większym stopniu dzielić zadania Zarządu między jego poszczególnych członków i - oczywiście zachowując kolegialność jako naczelną zasadę - dawać im w ramach tych zadań możliwie dużo autonomii.

Udział w spotkaniach na żywo[edytuj | edytuj kod]

17 września poprowadziłem we Włocławku dość krótką, ale treściwą i przyjętą bardzo ciepło, prezentację dla uczestników Zlotu Sukcesorów Firm Rodzinnych, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR). Moje wystąpienie poświęcone było wolnym licencjom, zwłaszcza w kontekście ich przydatności dla przedsiębiorców. I tu chciałbym poczynić dwie uwagi. Po pierwsze, powiedzmy uczciwie: nie pojechałem na zlot tylko jako wikipedysta. Byłem tam przede wszystkim dlatego, że sam jestem sukcesorem firmy rodzinnej, a także członkiem IFR. Ale moim zdaniem to fajny przykład tego, jak możemy zanosić wartości Wikimediów i nasz przekaz w kwestiach dla nas ważnych do tych środowisk, w których na co dzień funkcjonujemy. W dniu prezentacji od rana paradowałem w koszulce z logo Wikipedii i już przy śniadaniu zadano mi kilka pytań dotyczących sposobu działania naszej społeczności. Krótko mówiąc: nie wstydźmy się swojego hobby, dajmy się zauważać i po prostu dokładajmy swoją małą cegiełkę do budowania pozytywnego wizerunku naszego ruchu. Po drugie, podczas mojej prezentacji (która miała elementy warsztatowe) bardzo przydała się metodologia, którą w WMPL opracowuje zwłaszcza Krzysiek Machocki oraz współpracujące z nim osoby. W tym przypadku użyłem ćwiczenia z rysowaniem portretów. Naprawdę łatwiej przygotowuje się wystąpienie i potem prowadzi się je, gdy człowiek ma w zanadrzu ciekawe, a do tego skuteczne, narzędzia angażowania uczestników i przekazywania im wiedzy.

Inne prace w Zarządzie[edytuj | edytuj kod]

To była tak naprawdę najważniejsza część mojej zarządowej pracy we wrześniu. W ubiegłym roku płatni pracownicy WMPL narzekali (i sam w swojej wypowiedzi na ostatnim Walnym przyznałem im rację!), że ich umowy o pracę na kolejny rok były negocjowane stanowczo zbyt późno. Dlatego w tym roku zabraliśmy się za to już we wrześniu, a ja miałem przyjemność (choć okupioną dużym wysiłkiem) koordynować ten proces. Najpierw odbyliśmy długie, wieloetapowe (i z oczywistych powodów niepubliczne) dyskusje wewnątrz Zarządu nad dwoma kluczowymi elementami umów na 2017: wysokością wynagrodzeń i zakresami obowiązków. Po osiągnięciu porozumienia w swoim gronie, złożyliśmy propozycje poszczególnym pracownikom, a potem w razie potrzeby prowadziliśmy z nimi dyskusje, rozmowy wyjaśniające wątpliwości itd. Bardzo się cieszę, że na dzień dzisiejszy mamy już wstępne - ale jak rozumiem wiążące - deklaracje całej czwórki naszych pracowników etatowych, iż chcą nadal pracować dla WMPL, w dodatku na warunkach identycznych lub bardzo zbliżonych do tego, co zaproponował im Zarząd. Wszystkie szczegóły zostaną upublicznione w kolejnych miesiącach, w miarę jak nasze półformalne uzgodnienia będą przekuwane na uchwały Zarządu.

Oprócz tego oczywiście większość Zarządu pracowała przy naszej ofercie na organizację konferencji CEE Meeting 2017. Rywalizowaliśmy o zaszczyt jej organizacji z kolegami z Wikimedia Czechy. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że wyszliśmy z tej konkurencji zwycięsko, ale... o rozstrzygnięciu dowiedzieliśmy się 1 października, a zatem więcej na ten temat w kolejnym sprawozdaniu.

Październik 2016[edytuj | edytuj kod]

Spotkania Zarządu[edytuj | edytuj kod]

 Osobna strona: Spotkania Zarządu/2016-IV.

W październiku publiczne spotkania Zarządu miały w przeważającej mierze charakter dyżurów, w czasie których dyskutowano różne sprawy bieżące związane z realizowanymi przez WMPL projektami. Były to m.in. z kwestie z obszaru GLAM, a także współpracy międzynarodowej. Szczegółowe relacje można znaleźć w linku powyżej.

Inne prace w Zarządzie[edytuj | edytuj kod]

Przez dużą część października w sposób niepubliczny toczyły się działania związane z ustalaniem nowych warunków zatrudnienia płatnego personelu WMPL na rok 2017. Kwestia ta zostanie szerzej omówiona w sprawozdaniu za listopad, gdyż wtedy doszło do ostatecznego przyjęcia uchwał w tej sprawie.

Pod koniec października nagrałem dość długi (łącznie ok. 40 minut czasu antenowego) wywiad dla lokalnej rozgłośni Radio Żnin FM, a konkretnie dla "Podróży nielukrowanych", autorskiej audycji Anny Pietrzak-Włodarczyk. Przedmiotem rozmowy były zarówno kwestie związane z Wikipedią (dlaczego edytujemy? jakie są nasze motywacje? jak rozstrzygamy problem encyklopedyczności itd.) jak i WMPL (czym jest, a czym nie jest WMPL itd.). Emisja tego materiału miała miejsce 8 listopada.

Listopad 2016[edytuj | edytuj kod]

Spotkania Zarządu[edytuj | edytuj kod]

 Osobna strona: Spotkania Zarządu/2016-IV.

Z mojego punktu widzenia, jako osoby nadzorującej sprawy zatrudniania i ewaluacji płatnych pracowników WMPL, najważniejszą listopadową decyzją Zarządu było przyjęcie uchwał o nowych warunkach zatrudnienia i nowych zakresach obowiązków naszego personelu. Uchwały były finałem bardzo długiego, złożonego i naprawdę niezwykle trudnego dla mnie procesy. Poświęciłem tej kwestii bardzo wyczerpujące sprawozdanie na osobnej podstronie.

Jeśli chodzi o inne tematy poruszane na publicznych spotkaniach Zarządu, tradycyjnie dużo uwagi poświęciliśmy projektom GLAM, które zresztą uważam za niezwykle istotny obszar naszej działalności, a także przygotowaniom do Zlotu Zimowego 2017. Pod moją nieobecność (nie mogłem wziąć udziału w spotkaniu w dn. 29 listopada ze względu na obowiązki zawodowe) Zarząd przyjął również decyzję dotyczącą naszego współfinansowania przedstawicielstwa Wikimediów przy organach UE w Brukseli, na którego funkcjonowanie zrzucają się krajowe organizacje Wikimediów z całej Europy. Nie brałem udziału w tym głosowaniu, ale absolutnie popieram podjętą decyzję, ponieważ znaczna część regulacji prawnych w obszarze prawa autorskiego i pokrewnych odbywa się już na szczeblu europejskim i jest ważne, aby głos Wikimediów był tam słyszany.

Inne prace w Zarządzie[edytuj | edytuj kod]

W listopadzie na dobre rozpoczęły się prace przygotowawcze do dużej, międzynarodowej konferencji Wikimedia CEE Meeting 2017, którą organizujemy i która odbędzie się we wrześniu 2017. Pierwszy etap obejmował przede wszystkim przygotowanie wniosku grantowego do Fundacji Wikimedia, co bardzo sprawnie koordynował Polimerek. Ze swojej strony zająłem się tworzeniem części podstron na oficjalną stronę wydarzenia, która znajduje się tutaj. Niektóre z nich miały charakter typowo informacyjny (np. porady dotyczące podróży do Polski, w tym wiz, czy też poruszania się po Warszawie), ale inne miały również duże znaczenie organizacyjne, np. stworzyłem wstępny harmonogram (uzupełniony i poprawiony potem przez Polimerka) zadań, które po kolei musimy wykonać my jako komitet organizacyjny.

Listopad był również miesiącem, w którym znacznie więcej pracy niż zwykle wymagała moja, pełniona w ramach podziału obowiązków Zarządu, rola członka Zarządu ds. komunikacji, a więc osoby bezpośrednio nadzorującej i wspierającej pracę Natalii i Krzyśka. Przez niektóre media społecznościowe i tradycyjne przetoczyła się fala ataków na środowisko polskojęzycznej Wikipedii i bezpośrednio na nasze Stowarzyszenie. Podjęliśmy tu cały szereg działań, mających na celu ograniczanie szkód wizerunkowych, prezentowanie naszej wersji (czy też w wielu przypadkach: prezentowanie po prostu faktów, w opozycji do nieprawdy, półprawd i krzywdzących interpretacji, rozpowszechnianych zwłaszcza na Twitterze) oraz obronę wikipedystów przed publicznym linczem. Nie mnie oceniać, na ile nam się to wszystko udało. Niewątpliwie niektórzy członkowie naszej społeczności ucierpieli bardzo mocno i niezasłużenie, natomiast jako całe środowisko wyszliśmy z tego - moim osobistym zdaniem - w miarę obronną ręką. Na pewno my jako Zarząd i pracownicy WMPL zrobiliśmy w tej sprawie wszystko, co tylko umieliśmy i co wydawało nam się uzasadnione.

Grudzień 2016[edytuj | edytuj kod]

Spotkania Zarządu[edytuj | edytuj kod]

 Osobna strona: Spotkania Zarządu/2016-IV.

W grudniu głównymi tematami publicznych spotkań Zarządu były m.in. Zlot Zimowy (który ostatecznie odbędzie się w ostatni weekend stycznia), a także kontynuacja dwóch bardzo ważnych mechanizmów pozyskiwania treści dla polskojęzycznych projektów Wikimediów: Tygodni Tematycznych i Wikigrantów. Omawialiśmy też udział delegacji WMPL w konferencji Wikimedia Conference w Berlinie, a także w towarzyszących jej wydarzeniach dodatkowych. Znalazłem się wśród osób wydelegowanych przez Stowarzyszenia do Niemiec, zaś moje sprawozdanie z tego wyjazdu ukaże się wkrótce po jego zakończeniu, czyli na początku kwietnia.

Styczeń - marzec 2017[edytuj | edytuj kod]

Z wielu różnych przyczyn sprawozdania za styczeń i luty nie zdołały powstać od razu, dlatego postanowiłem zbiorczo opowiedzieć o całym pierwszym kwartale

Spotkania Zarządu[edytuj | edytuj kod]

 Osobna strona: Spotkania Zarządu/2017-I.

W pierwszym kwartale Zarząd odbył 12 spotkań lub dyżurów na IRC, w czasie których przeprowadziliśmy szereg dyskusji i przyjęliśmy 20 uchwał. Nie będę tu powtarzał oficjalnych sprawozdań pisanych przez Wojtka jako sekretarza Stowarzyszenia (link powyżej), zwrócę tylko uwagę na rzeczy szczególnie ważne w moim osobistym odczuciu (a kilku kolejnych powiem szerzej w następnych sekcjach):

  • Stowarzyszenie wzięło na siebie w tym roku główny ciężar organizacji polskich obchodów Dnia Domeny Publicznej. Ze strony WMPL bardzo sprawnie poprowadziła to Marta, a naszym partnerem było Muzeum Narodowe w Krakowie.
  • Zorganizowaliśmy konkurs edycyjny Wikiwyzwanie - tu szczególne ukłony dla Natalii.
  • Kontynuowaliśmy zapoczątkowaną pod koniec 2016 dość gruntowną reformę Tygodni Tematycznych w polskojęzycznej Wikipedii. Stowarzyszenie jest w nie obecnie dużo bardziej zaangażowane niż wcześniej, przede wszystkim poprzez pracę Ani.
  • Posprzątaliśmy nieco kwestii prawnych związanych z działalnością WMPL, m.in. wdrożyliśmy wymagane prawem procedury zabezpieczające WMPL przed nawet nieumyślnym zaangażowaniem w pranie brudnych pieniędzy czy finansowanie terroryzmu (tu wielki ukłon dla Ani, która zdobyła niezbędne kwalifikacje i teraz tego pilnuje), a także ustaliliśmy zasady refundacji okularów korekcyjnych dla pracowników, do czego jesteśmy zobowiązani jako pracodawca na mocy prawa pracy.
  • Prowadziliśmy prace (dokładnie to prowadzili je Masti, Poli, Aegis i Natalia) mające na celu uruchomienie w polskojęzycznej Wikipedii bannerów promujących przekazywanie WMPL 1% podatku. Jak wiadomo, WMPL nie ma żadnej merytorycznej ani tym bardziej technicznej kontroli nad projektami, w tym nad Wikipedią, dlatego kwestia ta musi co roku być przedmiotem negocjacji z Fundacją Wikimedia.
  • Rozpoczęliśmy prace związane z organizacją wiosennej Konferencji Wikimedia Polska, a tym samym Walnego Zebrania Członków WMPL (tutaj dużo pracy włożyli zwłaszcza Ania i Ency, ale także Travelarz, którego szczecińska propozycja przegrała z bydgoską, ale należy niewątpliwie docenić trud i zaangażowanie). Rozpoczęły się też prace nad kolejną edycją konkursu Wakacje z Wikipedią (ukłony dla Yarla).

Spotkania i warsztaty na żywo[edytuj | edytuj kod]

Największą imprezą organizowaną przez WMPL w pierwszym kwartale był Zlot Zimowy Wikimedian w Tworzyjankach. Uważam tę imprezę za bardzo udaną, a moim koleżankom i kolegom z grona Zarządu i Pracowników WMPL chcę jeszcze raz podziękować za przesympatyczne dostrzeżenie moich urodzin, wypadających w czasie weekendu w Tworzyjankach. Jeśli chodzi o moją pracę zarządową, w Tworzyjankach wydarzyły się dwie cenne dla mnie rzeczy. Po pierwsze, miałem niezwykle dla mnie istotną okazję, aby spokojnie i dość obszernie porozmawiać z tymi pracownikami Stowarzyszenia, z którymi mój wcześniejszy kontakt był nieco skromniejszy. Mam tu na myśli Anię i Martę. Jako członek Zarządu odpowiedzialny m.in. za koordynację rekrutacji i ewaluacji pracowników, uważam stały, wręcz intensywny kontakt z nimi za niezwykle ważną część mojej pracy. Każda sytuacja, która mi to umożliwia, bardzo mnie cieszy. Po drugie, w czasie zlotu odbyło się też spotkanie grupy roboczej ds. strategii Stowarzyszenia, z udziałem przedstawicieli Zarządu (Polimerek, Aegis, ja), Komisji Rewizyjnej (Julo) oraz członków WMPL spoza ciał statutowych (Ency, TR). Cieszy mnie nasza bardzo otwarta, chwilami wręcz gorąca dyskusja, która odsłoniła na jak wiele pytań społeczność Stowarzyszenia będzie musiała odpowiedzieć sobie w procesie tworzenia strategii, a także jak wiele jest możliwych odpowiedzi.

Dość nieoczekiwanie i trochę w ostatniej chwili znalazłem się w gronie wikipedystów prowadzących warsztaty w Przystanku Książka, będącym częścią Biblioteki Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Odbyły się one w ramach współpracy WMPL ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich. Nie spodziewałem się zupełnie, że będzie to wręcz wzruszające doświadczenie. Wśród naszych kursantów znalazły się bowiem osoby starsze, emeryci, którzy wbrew niektórym stereotypom o tej tej grupie wiekowej bardzo chętnie i z zaangażowaniem uczyli się edytowania lub też chcieli dzielić się np. swoimi zasobami fotograficznymi. Naprawdę jest mi ogromnie miło, że te osoby, mające jeszcze coś do zaoferowania, chcą do tego wykorzystywać m.in. Wikimedia.

Miałem także okazję wziąć udział w poznańskich obchodach urodzin Wikipedii. Poznań może się poszczycić bodaj najlepiej zorganizowaną i zintegrowaną społecznością wikipedystów. Nigdy nie żałuję tych 300 km w jedną stronę, które muszę przejechać, by dotrzeć na ich spotkania, ponieważ panuje tam świetna atmosfera, a poza tym widać tam jak dłoni, jak relacje z wirtualnego w dużej mierze projektu, jakim jest Wikipedia, przenoszą się do prawdziwego życia i przeradzają się w prawdziwe, bliskie przyjaźnie. Chyba właśnie w Poznaniu miało miejsce najwięcej znanych mi sytuacji tego typu.

Wziąłem się udział w spotkaniu warsztatowym "Wikipierwiastek kobiecy", zorganizowany w Wielokulturowym Liceum Humanistycznym im. Jacka Kuronia w Warszawie, ale nasze działania prokobiece w marcu chciałbym opisać osobno w kolejnej sekcji.

Inne prace w Zarządzie[edytuj | edytuj kod]

Oprócz moich stałych obowiązków wynikających z tabeli podziału zadań Zarządu, czyli nadzoru na komunikacją i PR Stowarzyszenia oraz ewaluacją jego pracowników, w pierwszym kwartale niezmiennie pracowaliśmy też w komitecie organizacyjnym konferencji CEE Meeting 2017, która odbędzie się we wrześniu. Rozpoczął się m.in. koordynowany przeze mnie nabór wolontariuszy chcących pracować przy tej imprezie. Przygotowaliśmy także materiały informacyjne dla społeczności naszego Stowarzyszenia, wyjaśniające specyfikę tej imprezy i prezentujące zasady udziału polskich uczestników w tym bardzo międzynarodowym wydarzeniu.

Po raz kolejny mam także przyjemność koordynować selekcję naszych stypendystów na międzynarodową konferencję Wikimania, której miastem-gospodarzem jest w tym roku Montreal. Decyzją Zarządu, program stypendialny przeszedł najgłębszą od kilku lat reformę. Wprowadziliśmy zagranicznego członka zespołu oceniającego wnioski, wprowadziliśmy wymóg aplikowania wyłącznie po angielsku, zaś członkowie Zarządu, którzy nie znaleźli się w oficjalnej delegacji na Wikimanię (tradycyjnie już dwuosobowej) zobowiązali się, że nie będą konkurować spoza Zarządu o stypendia przeznaczone dla członków społeczności.

Przypadło mi także w udziale, przede wszystkim ze względu na mój stały nadzór służbowy nad Natalią i Krzyśkiem, nadzorowanie naszego tradycyjnego już, marcowego sezonu imprez prokobiecych. W tym roku związana z tym sytuacja była bardzo skomplikowana i zawikłana, przede wszystkim ze względu na zainteresowanie współpracą w tym obszarze ze strony różnych partnerów zewnętrznych. Niektórzy partnerzy kontaktowali się z pracownikami Stowarzyszenia, układając dość złożony plan współpracy. Inni partnerzy skontaktowali się bezpośrednio z członkami Stowarzyszenia spoza ciał statutowych, na zasadzie oddolnej inicjatywy. Niestety komunikacja między tymi dwiema formami pracy nie działała najlepiej i władze czy też pracownicy Stowarzyszenia dowiadywali się o pewnych rzeczach w ostatniej chwili lub byli wręcz stawiani przed faktami dokonanymi. Gdy już Zarząd dowiadywał się o rozmaitych problemach, musiał działać w sposób bardzo zdecydowany i niekiedy kontrowersyjny. Dodatkowo partnerzy zewnętrzni nie do końca chcieli współpracować ze sobą nawzajem i tworzyć powiązania między swoimi, zbliżonymi tematycznie, projektami.

Mówiąc ogólnie, uważam tegoroczne wydarzenia wokół imprez marcowych za klasyczny przykład nowego wyzwania, które stoi obecnie przed WMPL. Zresztą z podobnymi kwestiami zmagała się lub zmaga się na pewnym etapie rozwoju większość naszych organizacji siostrzanych w innych państwach. Otóż z jednej strony mamy wolontariuszy, którzy dotąd robili pewne rzeczy bardzo spontanicznie i na swoich zasadach. Ich energia i zaangażowanie jest bardzo ważne i musimy się bardzo starać, aby tego nie stracić. Z drugiej strony, WMPL wydaje w przeważającej mierze publiczne pieniądze, pochodzące z podatków. Zarówno stosowne instytucje państwowe, jak i Fundacja Wikimedia jako nasza międzynarodowa "centrala", oczekują ich wydawania w sposób efektywny, przemyślany i oparty na pewnych procedurach, które chwilami mogą wydawać się uciążliwe. Strażnikiem tych zasad czy procedur jest Zarząd, często korzystający z pracy płatnych pracowników. Wyzwanie polega na tym, aby pogodzić coraz wyższe standardy, jakich się od nas oczekuje, z kreatywnością i twórczą energią wolontariuszy. Z jednej strony wymaga od wolontariuszy jeszcze większej niż dotąd odpowiedzialności za podejmowane zobowiązania i gotowości do pracy w zespole. Z drugiej strony, Zarząd i Pracownicy muszą pamiętać, że ścieżki najbezpieczniejsze od strony organizacyjnej, nie zawsze muszą być optymalnymi.