Biuletyn Informacji Publicznej

Spotkania Zarządu/2016-IV

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Spotkania Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w latach 2011-2020
Rok I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Dane liczbowe
Liczba spotkań Liczba punktów
2011 Spotkania Zarządu/2011-I (12) Spotkania Zarządu/2011-II (8) Spotkania Zarządu/2011-III (10) Spotkania Zarządu/2011-IV (11) 41 136
2012 Spotkania Zarządu/2012-I (13) Spotkania Zarządu/2012-II (13) Spotkania Zarządu/2012-III (10) Spotkania Zarządu/2012-IV (14) 50 224
2013 Spotkania Zarządu/2013-I (12) Spotkania Zarządu/2013-II (11) Spotkania Zarządu/2013-III (11) Spotkania Zarządu/2013-IV (8) 45
2014 Spotkania Zarządu/2014-I (10) Spotkania Zarządu/2014-II (16) Spotkania Zarządu/2014-III (13) Spotkania Zarządu/2014-IV (10) 49
2015 Spotkania Zarządu/2015-I (13) Spotkania Zarządu/2015-II (15) Spotkania Zarządu/2015-III (10) Spotkania Zarządu/2015-IV (9) 47
2016 Spotkania Zarządu/2016-I (14) Spotkania Zarządu/2016-II (12) Spotkania Zarządu/2016-III (11) Spotkania Zarządu/2016-IV (13) 50
2017 Spotkania Zarządu/2017-I (13) Spotkania Zarządu/2017-II (13) Spotkania Zarządu/2017-III (9) Spotkania Zarządu/2017-IV (10) 45
2018 Spotkania Zarządu/2018-I (13) Spotkania Zarządu/2018-II (14) Spotkania Zarządu/2018-III (11) Spotkania Zarządu/2018-IV (11) 49
2019 Spotkania Zarządu/2019-I (11) Spotkania Zarządu/2019-II (15) Spotkania Zarządu/2019-III (11) Spotkania Zarządu/2019-IV (14) 51
2020 Spotkania Zarządu/2020-I (11) Spotkania Zarządu/2020-II

4 października 2016

Data
4 października 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Powerek38, Aegis
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:24 – 22:40

Nie zgłoszono żadnych punktów programu. W trakcie dyżuru podjęto dyskusję na następujące tematy:

 1. Marta Malina Moraczewska powiadomiła Zarząd, że na konferencję w Muzeum Narodowym w Warszawie zapisało się już ponad 100 uczestników, co stanowi górną granicę finansową dla cateringu według przyjętej uchwały. Warto będzie promować imprezę, ale po zamknięciu listy uczestników - zapadło też pytanie o to, czy przy zwiększeniu liczby uczestników Zarząd rozważy przyznanie dodatkowych środków. Polimerek zasugerował, żeby decyzję przesunąć na spotkanie w kolejnym tygodniu i ewentualnie wtedy, wiedząc czy jest taka potrzeba, przyjąć stosowną uchwałę.
 2. Magalia zapytała o możliwość niewielkiego dofinansowania do Tygodnia Powstania Węgierskiego, który nie jest organizowany stricte w ramach Tygodni Tematycznych. Polimerek zaproponował, by pokryć to z uchwały przyznającej środki na Tygodnie Tematyczne, która działa do wyczerpania środków. Natalia ma skontaktować sie z koordynatorką projektu, by zaakceptowała takie rozwiązanie.

11 października 2016

Data
11 października 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Powerek38, Aegis, Elfhelm
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:19 – 23:20

Nie zgłoszono żadnych punktów programu. Podjęto natomiast dyskusję w następujących kwestiach:

 1. Ewaluacja działań pracowników. Powerek stwierdził że zauważa rozbieżność pomiędzy poszczególnymi pracownikami i członkami Zarządu w kwestii częstotliwości i idei raportowania działań pracowników. Magalia podkreślała sensowność comiesięcznych raportów pracowników i feedbacku od Zarządu, kładąc nacisk na wzajemny kontakt, komunikowanie oczekiwań i zdawanie efektów. Przy rozmowie o formie raportów, Polimerek stwierdził ze najsensowniej (przejrzystość działań) byłoby je publikować na wiki Stowarzyszenia. Pojawił się głos, by częstotliwość raportowania uzależnić od stanowiska, gdyż obowiązki i charaktery stanowisk pozwalają np. koordynatorce GLAM bez przeszkód raportować co 2 miesiące. Stanęło jednak (Polimerek) na tym, by raporty były comiesięczne i by Ania Matusiak, jedyna osoba raportująca do tej pory mailowo, również pisała raporty na wiki.
 2. Marta Malina Moraczewska stwierdziła, że na konferencję w MNW zapisało się więcej osób, niż planowano (140). Tydzień wcześniej wyrażono ogólnie wolę przyznania dodatkowych środków, jeśli będzie to konieczne. Po przedstawieniu wyliczeń, przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0 uchwałę UZ 2016-39.
 3. Podjęto ogólną dyskusję o organizacji kolejnego Dnia Domeny Publicznej. Aegis zasugerował, by tym razem zorganizować go w Krakowie, ogólnie przedyskutowano możliwe miejsca i ich silne i słabe strony.

18 października 2016

Ze względu na brak zgłoszonych tematów, na kanale był tylko dyżur kilku członków zarządu. Nie podejmowano żadnych ważnych tematów.

25 października 2016

Data
25 października 2016
Obecni
Polimerek, Wpedzich, Elfhelm, Powerek38
Czas trwania
21:08 – 23:14

Nie było zgłoszonych tematów, w związku z czym na kanale miał miejsce tylko dyżur członków zarządu. W jego trakcie poruszono kwestię spotkania z kolegami z Czech i Słowacji planowane w Ostravie. Polimerek stwierdził, że jest już ogólna agenda spotkania, ale nie jeszcze ściśle ustalonego terminu spoktania, niemniej będzie to w któryś z weekendów listopada. Polimerek spytał się sygnalnie, czy Zarząd popiera ideę tego spotkania, na co Powerek odparł, że tak. Powerek przypomniał pracownikom, żeby nie zapomnieli napisać i uporządkować swoje raporty. Marta Malina stwierdziła, że dostała ofertę współpracy z Muzeum Azji i Pacyfiku, które by chciało mieć rezydenta-wikipedystę i zapytała się czy zarząd kojarzy kogoś ew. zainteresowanego tym pomysłem. Zasugerowano Roswood i Borysa Kozielskiego. Dyskutowano też kwestię rezydenta w Muzeum Warszawy i zdecydowano, że prawdopodobnie będzie trzeba w tej sprawie przeprowadzić regularny, otwarty nabór. Polimerek przypomniał o kwestii Dnia Domeny Publicznej w Krakowie. Marta obiecała ciągąć dalej ten temat.

1 listopada 2016

Data
1 listopada 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Powerek38, Elfhelm
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:18 – 22:30

Nie zgłoszono żadnego punktu programu, odbył się dyżur członków zarządu, w trakcie którego zgłoszono do Zarządu spływające ze Społeczności sygnały o tym, że dobrze byłoby zorganizować zlot zimowy. Ania Matusiak ma rozejrzeć się za odpowiednią miejscówką.

8 listopada 2016

Data
8 listopada 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:17 – 23:42
 1. Udział w spotkaniu roboczym w Czechach. Użytkownik:Polimerek/Brudnopis2. Zgłaszający: Polimerek.
  Odbyła się dyskusja nad ilością osób, które warto wysłać na spotkanie. Stanęło na trzech osobach. Magalia zaproponowała również, by uczestnicy porozmawiali z Czechami o ich potrzebach w związku z organizacją CEE Meeting. Prawdopodobne jest włączenie Czechów do komisji programowej, moderowania jednej z sesji, współzorganizowania sali technicznej, czy też rejestracji. Uchwałę UZ 2016-40 przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0.
 2. Wolne wnioski
  Polimerek powiedział, że po wizycie w MHŻP jest potencjalnie ciekawy projekt do zorganizowania, na temat terenów tzw. strefy osiedlenia w Imperium Rosyjskim; MHŻP ma robić dokumentację fotograficzną w ramach grantu, zaś wikimedianie mieliby (pomóc) napisać artykuły o konkretnych obiektach z bazy / pomagać wrzucać do Wikimediów efekty pozyskane z grantu. Muzeum zainteresowane jest publikacjami w en.wikipedii, pl.wikipedii i ru.wikipedii.
  Marta Malina wspomniała, że Centrum Cyfrowe / KOED nie ujawniły jeszcze szczegółów Dnia Domeny Publicznej, ma podjąć kontakt.
  Ania Matusiak zbiera oferty na organizacje Zlotu Zimowego 2017.
  Magalia wskazała, że Wikimedia Deutschland publikuje pierwsze szczegóły Wikimedia Conference 2017 - z pierwszych szkiców widać obniżenie ilości uczestników do 3 na organizację Wikimedia. Planowane są 3 ścieżki: partnerstwa, capacity building i uczenia się, temat przewodni to strategia.

15 listopada 2016

Data
15 listopada 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Powerek38, Aegis, Elfhelm
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:10 – 22:53
 1. Przed rozpoczęciem spotkania Magalia opowiedziała o pierwszej wikikonferencji organizowanej 17-18.12 przez bułgarską grupę użytkowników; Bułgarzy są zainteresowani zaproszeniem kogoś od nas w charakterze prelegentów, chcieliby widzieć Mastiego (który mógłby udzielić im rad jako CU, bo chcą wprowadzić tę funkcję), ewentualnie PMG (który mógłby zainspirować słuchaczy, opowiedzieć o sobie jako części społeczności). Wyjazd musiałby być sponsorowany przez nas; w grancie na konferencję nie było na to środków. Wpedzich wyliczył koszt przelotu na ok. 860 złotych, Masti poprawił na 833.
 2. Dyskusja nad przyjęciem uchwał o przedłużeniu zatrudnienia płatnych pracowników. Wojciech Pędzich (dyskusja) 22:02, 14 lis 2016 (CET)
  Poprawiono i poprzenoszono załączniki do uchwał. Uchwały UZ 2016-41 o zatrudnieniu specjalistki ds. wspierania społeczności, UZ 2016-42 w sprawie zatrudnienia rzecznika prasowego, UZ 2016-43 w sprawie zatrudnienia pracownika biurowego i UZ 2016-44 w sprawie zatrudnienia koordynatorki GLAM przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0.
 3. Wyjazd Marty Moraczewskiej na spotkanie robocze pracowników GLAM w Berlinie. Polimerek (dyskusja) 12:45, 15 lis 2016 (CET)
  Marta została zaproszona na warsztat w sprawie partnerstwa w ramach spotkania organizowanego przez Wikimedia Deutschland, ale musielibyśmy sfinansować dojazd. Mimo marnej dostępności informacji w serwisie Polskich Kolei Państwowych, udało się policzyć koszty przejazdu z Ostrawy (Marta uczestniczy w spotkaniu roboczym z Czechami) do Berlina i później do Łodzi dzięki polskiej wersji strony Deutsche Bahn. Koszty przelotu były bardzo wysokie. Uchwała UZ 2016-45 przyjęta została stosunkiem głosów 7/0/0.
 4. Powróciwszy do wolnych wniosków, Marta Malina Moraczewska przedstawiła sytuację z rekrutacją wikipedysty-rezydenta w Muzeum Warszawy. SWMPL ma pomóc przy ostatnim etapie rekrutacji. Opowiedziała też pokrótce o sytuacji z rezydenturą w MNW, która może się przedłużyć na kolejny okres.
 5. Polimerek poprosił o pomoc w ogarnięciu strony konferencji Wikimedia CEE i strony z grantem na Meta.

22 listopada 2016

Data
22 listopada 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Powerek38, Aegis, Elfhelm
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:15 – 22:51
 1. Wyjazd Mastiego na konferencję Wikimedians of Bulgaria
  Po sprawdzeniu jeszcze raz kosztów i spodziewanych wydatków, przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0 (Masti się wykluczył, Aegis głosował kilkanaście minut później) uchwałę UZ 2016-46.
 2. Przedyskutowanie ofert na organizację Zlotu Zimowego 2016, zgłoszone przez Polimerka
  Głównymi miejscówkami, na którymi skupiono się po zebraniu przez Anię Matusiak ofert był Hotel nad Mrogą, Stary Folwark i Jachranka. Reszta zaproponowanych miejsc cechowała się konkretnymi mankamentami, które przemawiały przeciwko nim. Wspominano też wyniki ankiety z poprzedniego Zlotu i zastrzeżenia uczestników. Zdecydowano o wizji lokalnej przeprowadzonej przez Polimerka w Starym Folwarku. Wstępnie zdecydowano o zorganizowaniu Zlotu w weekend 28-29 stycznia.
 3. W ramach wolnych wniosków Polimerek zagaił temat FKAGEU i faktury za działania Dimiego od Wikimedia Holandia. Sprawa będzie kontynuowana za tydzień po zapoznaniu się reszty Zarządu z materiałami.
 4. Magalia przedstawiła zarys Wikiwyzwania (Użytkowniczka:Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL)/Wikiwyzwanie), który zebrani przyjęli entuzjastycznie mimo późnej pory.

29 listopada 2016

Data
29 listopada 2016
Obecni
Elfhelm, Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Aegis,
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:15 – 23:13
 1. Środki na FKAGEU Polimerek (dyskusja) 11:15, 29 lis 2016 (CET)
  Polimerek stwierdził, że zwrócił się do niego Dimi z pytaniem o dalsze finansowanie przez Wikimedia Polska FKAGEU - czyli grupę monitorująco/lobbującą na rzecz projektów Wikimedia w Brukseli. Plan budżetu i przyszłorocznych działań znajduje się tutaj: [1]. Stwierdził, że ma pretensję do Dimiego, który kieruje tym zespołem, że słabo raportuje swoje działania. Wspomniał też, że na początku tego roku zobowiązaliśmy się pokryć część kosztów działania biura w Brukseli i że Holdenrzy, którzy je oficjalnie prowadzą przysłali nam fakturę, ale nie ma uchwały z kórej by można ten koszt pokryć. Rzeczona faktura opiewa na 2500 EUR i została przysłana przez Wikimedia Holandia we wrześniu. Następnie zaczęła się dość długa dyskusja i wymiana zdań na temat FKAGEU, w której uczestniczyli Powerek, Maire, Masti, Elfhelm i Aegis, z której wyłoniła się ogólna wola dalszego wspierania finansowego FKAGEU pod warunkiem lepszego raportowania wyników pracy Dimiego. Po sporządzeniu tekstu uchwały, przegłosowano UZ 2016-47 6/0/0.
 2. Kwestia środków pomostowych na organizację CEE Meeting Polimerek (dyskusja) 11:15, 29 lis 2016 (CET)
  Polimerek stwierdził, że istnieje konieczość zabezpieczenia środków pomostowych na koszty organizacji w/w imprezy do czasu (oby) pozytywnego roztrzygnięcia kwestii grantu złożonego do Wikimedia Foundation w tej sprawie. Stwierdził, że konieczne będzie zapłacenie 20 000 PLN zaliczki hotelowi i być może jeszcze inne, mniejsze zaliczki do czasu otrzymania środków z WMF. Członkowie zarządu przyjęli ze zrozumieniem tę konieczność. Po przygotowaniu uchwały, przegłosowano UZ 2016-48, przynającą 30 000 PLN na ten cel, głosami 6/0/0.
 3. Wybór miejscówki na Zlot Zimowy. Wojciech Pędzich (dyskusja) 17:32, 29 lis 2016 (CET)
  W sprawie Zlotu Zimowego Marta Malina poprosiła o ostateczne ustalenie terminu, w związku z konieczność ew. przesunięcia terminu Dnia Domeny Publicznej. Po krótkiej wymianie zdań ustalono, że będzie to ostatni weekend stycznia 2017. Następnie Polimerek przedstawił krótko oferty dwóch miejsc spotkania, z których Elfhelm, Polimerek, Wpedzich, Masti i Maire opowiedzieli się za Starym Folwarkiem.

6 grudnia 2016

Data
6 grudnia 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Elfhelm, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:17 – 23:21
 1. Decyzja o miejscu i czasie oraz przeznaczeniu środków na Zimowy Zlot Wikimediach 2017 (Polimerek) Podjeto rozmowę o warunkach uzyskiwania zwrotu kosztów podróży dla uczestników, jak też to, czy lista uczestników z refundacjami nie powinna byc jawna. Ustalono, że zaproponowane zostaną jasne kryteria przyznawania zwrotów, zaś lista pozostanie wtedy niejawna, by nie stygmatyzować uczestników o niższym statusie materialnym. W sorawie środków na busy - planowane są 2 przywozy do hotelu z dworca i do 2 odwozów na dworzec po zakończeniu Zlotu. Uchwała UZ 2016-49 została po poprawkach treści przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.
 2. Dyskusja o wikigrantach w 2017 (Elfhelm) Tego punktu nie przedyskutowano i przeniesiono na kolejny tydzień.
 3. Wolne wnioski
  Masti podjął temat środków na projekt Tygodnie Tematyczne, gdzie zostało około 200 złotych. Zebrani opowiedzieli się ogólnie za kontynuacja projektu (choć nie bez głosów krytyki - Powerek38 zauważył wykrystalizowanie się grupy użytkowników edytujących po części dla materialnych korzyści) lecz projekt będzie utrzymany, choćby w obliczu braku alternatywy. Dyskutowano ogólnie nad możliwymi zmianami w formule projektu, Wojciech Pędzich nawiązał w międzyczasie kontakt z Soldier of Wasteland, która wstępnie zadeklarowała się poprowadzić TT dalej; na następne spotkanie zarządu ma być obecna na kanale IRC.
  Polimerek podał nieco szczegółów na temat ustaleń Marty w sprawie Dnia Domeny Publicznej - ustaleń z krakowskim Muzeum Narodowym, jak też pomysłów na formułę DDP (wykłady, aktywności dla GLAM-ów). Na kanale pojawiła się Marta, która zrelacjonowała, że koszty po naszej stronie to catering i przejazdy/noclegi organizatorów/prelegentów. w MNK ma być część wykładowo-urodzinowa, czyli wykłady, prezentacje i celebracja, i łącznie z organizatorami obliczono, że będzie 80 osób, przed południem maja się odbyć warsztaty. Zaproponowano, by zapisy zorganizować na stronie Eventbrite.
  Drobne: rusza strona Zlotu Zimowego, zaczynamy pisać raport roczny dla Wikimedia Foundation, obecnych poproszono o uczestnictwo we współtworzeniu. Zapytano, kiedy przyjmiemy preliminarze na rok 2017, temat odłożono na później (najprawdopodobniej pierwsze spotkanie w roku 2017).

13 grudnia

Data
13 grudnia 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Elfhelm, Powerek38, Aegis,
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:09 – ok 23:30
 1. Kontynuacja Tygodni Tematycznych. Wojciech Pędzich (dyskusja) 21:50, 12 gru 2016 (CET)
  Wpedzich nawiązał do wniosków z poprzedniego spotkania zarządu i zapytał się Mastiego ile środków zostało się na TT do końca roku. Masti stwierdził, że ok 100 zł, natomiast Polimerek, że wg tego co jest na stronie konkursu jeszcze ponad 1000. Okazała się, że Masti nie uwzględnił faktu, że środki są sumą z dwóch uchwał, natomiast strona konkursu ma luki. W rezultacie uznano, że jest ok 600-700 zł i powinno starczyć jeszcze na 2 cykle konkursu. Soldier of Wasteland (dotychczasowa koordynatorka TT), stwierdziła, że ze względu na maturę i inne względy osobiste nie będzie mogła kontynuować swoich obowiązków. Dyskutowano również o zmianach sposobu przyznawania nagród. PuchaczTrado zasugerował aby główna nagroda - za liczbę artykułów uwzględniała też artykuły rozwinięte, natomias SOldier i Elfhelm wspólnie uznali, że druga nagroda - za umieszczanie artykułów w sekcji "Czy Wiesz..." strony głównej się nie sprawdza. Padł pomysł aby jakoś wybierać "najciekawszy artykułu" - ale uznano, że byłby spory problem z metodą jego ustalenia. Aegis i Elfhelm zaproponowali aby druga nagroda była losowana, po czym omówiono kilka pomysłów na transparentne losowanie zwycięzcy. Dyskutowano też o sposobie organizacji konkursu - Polimerek zaproponował jak największe odciążenie przyszłego koordynatora w Wikipedii od spraw papierkowych, tak żeby jak najwięcej tej pracy przejęło biuro Stowarzyszenia. Magalia została zobowiązana do poszukania wolontariusza, który będzie ogarniał konkurs w samej Wikipedii.
 2. Wikigranty na 2017 rok. Decyzja o kontynuacji projektu, ustalenie budżetu, powołanie Komisji Wikigrantów. Krótkie podsumowane 2016 roku w tym miejscu. Elfhelm (dyskusja) 11:47, 10 gru 2016 (CET)
  Zgodnie z prośbą wyrażoną na poprzednim zebraniu Elfhelm przedstawił wyniki tegorocznej edycji konkursu, które podsumował jako jedną z lepszych edycji przeprowadzonych dotychczas, z czym zgodził się Polimerek. Polimerek przedstawił uwagę do WG_2016-21 - że grant ten nie miał podanych jasno oczekiwanych rezultatów, Elfhelm stwierdził, że to był grant przygotowawczy do kilku następnych, które dały już bardzo dobre rezultaty. Polimerek zasugerował aby w takich przypadkach - dodawać koszty wstępnych przygotowań do grantu właściwego niż wydzielać to w osoby grant. Co do składu osobowego komisji Wikigrantów, Wpedzich stwierdził, że po jego mailach nie było żadnego odzewu - nie zgłosił się żadnej nowy kandydat. Elfhelm stwierdził natomiast, że nikt z obecnego składu komisji nie wyraził planów rezygnacji. W kwestii budżetu - Elfhelm zapropopnował pozostanie przy kwocie 20 000. W 2016 dotychczas przyznano ok 14,2 tys. i wydatkowano 10,5 - także kwota 20 tys. powinna z lekkim zapasem zaspokoić potrzeby na 2017. Stwierdził też, że nie widzi potrzeby zmiany dotychczasowego regulaminu, który się ogólnie sprawdza. Po drobnych korektach treści przystąpiono do głosowania uchwały UZ 2016-50, która została przyjęta 6/0/0. Elfhelm, na własną prośbę nie wziął w głosowaniu udziału.
 3. Wolne Wnioski
  1. Marta Malina podjęła temat Dnia Domeny Publicznej. Wyjaśniła, że cały DDP w Krakowie ma się składać z warsztatów w Bunkrze Sztuki i imprezy wykładowej w Muzeum Narodowym w Krakowie. Podała szacowane koszty imprezy (ok 2100 PLN dla Stowarzyszenia i 2800 które ma wyłożyć Fundacja Nowoczesna Polska z grantu KOED) + będą koszty podróży i noclegu dla wykładowców z Wikimedia Polska i zapytała się ile zarząd jest gotów wstępnie na to przeznaczyć. Stwierdzono, że trzeba najpierw oszacować koszty podróży i noclegu i wtedy się zdecyduje.

20 grudnia

Data
20 grudnia 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Elfhelm, Powerek38, Aegis
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:20 – 23:54
 1. Konkurs Tygodnie Tematyczne - wybór koordynatora i dyskusja nad ostatecznym kształtem nagród. Polimerek (dyskusja) 15:03, 20 gru 2016 (CET)
  Polimerek stwierdził, że zgodnie z planami z poprzedniego spotkania zarządu Magalia znalazła dwoje zainteresowanych osób do roli koordynatora TT: Tournasol7 i Fafik. Większość członków zarządu po krótkie dyskusji poparło kandydaturę Tournasola7. Następnie dyskutowano o nagrodach - w wyniku dość długiej dyskusji wyłonił się pomysł, aby obie były losowe, z tymże pierwsza promująca liczbę artykułów (losowanie artykułu - więc tym większe szanse na zwycięstwo ile ktoś napisze artykułów), a druga liczbę uczestników (losowanie wśród uczestników, którzy napiszą choć jeden artykuł). Proponowano też różne techniki losowania. Dyskutowano też nad zwiększeniem kwot na nagrody. Padła sugestia aby nagroda losowana była na kwotę 75 zł, z czym większość się zgodziła. Ostatecznie wnioski z dyskusji postanowiono wysłać Natalii, która ma się skontaktować z Tournasolem7 i zorganizować spotkanie dotyczące przygotowania projektu nowego regulaminu TT.
 2. Wysyłka listów do darczyńców - treść i ew. plan powiązania ze spotkaniem dla naszych darczyńców? Polimerek (dyskusja) 15:03, 20 gru 2016 (CET)
  Polimerek stwierdził, że planujemy zrobić tradycyjnie wysyłkę, którą można by przygotować w przerwie międzyświątecznej. Przypomniał, że był plan, żeby to powiązać z zaproszeniem na imprezę dla darczyńców, na razie nie ma jednak koncepcji czasu i miejsca takiej imprezy. Aegis poparł zamysł imprezy dla darczyńców i zaproponował aby w liście zawrzeć pytanie i prośbę o kontakt w tej sprawie zamiast zaproszenia, dzięki czemu będzie można oszacować liczbę chętnych. Pomysł spotkał się z aprobatą pozostałych członków zarządu. Polimerek stwierdził, że będzie potrzebna pomoc w sformułowaniu listu, na co Powerek zasugerował pomoc pracowników PR. Polimerek stwierdził, że napisze wstępną wersję listu i ją udostępni do dalszych korekt i poprawek. Polimerek spytał się ile listów wysłać - Aegis zapytał się, czy wiadomo jaka będzie wartość "odcięcia", na co Polimerek odparł, że niestety nie ma płyty z listą darczyńców przy sobie, bowiem ta jest bezpiecznie składowana w biurze, ale że rzucił raz krótko okiem na listę i że ta nie wygląda znacząco inaczej niż w poprzednich latach. Po dyskusji zdecydowano jednak zwiększyć liczbę listów do 1000, również dlatego, że w tym roku będzie mniejszy koszt wysyłki bowiem zostało się kilkaset kopert z poprzedniego roku oraz jest też dużo widokówek i innych gadżetów. Polimerek oszacował koszt wysyłki na max. 3 zł od listu, a zatem wysyłka 1000 nie powinnna przekroczyć 3000 PLN. Następnie przystąpiono do głosowania Uchwały UZ 2016-51, która została przyjęta 7/0/0.
 3. Kogo wysyłamy na Wikimedia Conference w Berlinie? Polimerek (dyskusja) 15:03, 20 gru 2016 (CET)
  Powerek stwierdził, że chciałby pojechać i że sugeruje aby nie wysyłać tych samych osób do Berlina i na Wikimanię. Polimerek spytał się, kto oprócz tego by chciał pojechać. Zgłosiła się też Magalia. Po ogólnej wymianie zdań nie podjęto ostatecznych decyzji.
 4. Wolne wnioski
  Maire zaproponowała aby każdy członek zarządu dostał mały pakiecik gadżetów i ulotek na nieprzewidziane okoliczności. Polimerek wyraził wątpliwość czy wszyscy członkowie zarządu tego potrzebują i że w każdej chwili potrzebne gadżety i materiały gotowe jest podesłać biuro. Stwierdził też, że w rezultacie część gadżetów będzie się kurzyła bezproduktywnie po domach. Powerek stwierdził, że jemu się raczej gadżety nie przydadzą, ale może inni członkowie zarządu mogą potrzebować. Ostatecznie stanęło na tym, że zostaną przygotowane małe zestawy materiałów i rozdane tym członkom zarządu na zlocie zimowym, którzy odczuwają potrzebę posiadania takiego zapasu.

27 grudnia

Data
27 grudnia 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Powerek38, Aegis
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:09 – 23:54
 1. Konkurs TT - ostatateczna decyzja Polimerek (dyskusja) 18:15, 23 gru 2016 (CET)
  Polimerek twierdził, że regulamin konkursu został już umówiony mailowo i na chatach w gronie zarządu i organizatorów konkursu. Elfhelm dokonał koniecznych zmian również w pozostałych oprócz par 3 (gdzie zawarty jest sposób wyłaniania nagrodzonych) punktach regulaminu. Powerek spytał się czy kandydat na koordynatora zaakceptował regulamin, na co Polimerek odparł, że tak i że rzecz została przedyskutowana z nim, Magalią i poprzednią koordynatorką. Elfhelm spytał się czy podana kwota (3000 PLN) jest wystarczająca, na co Masti stwierdził, że raczej tak, a Polimerek - że gdyby założyć że wszystkich 52 tygodniach roku będzie komplet zwycięzców, to kwota powinna być 9100, ale jest to mało prawdopodobne. Po tej wymianie zdań przystąpiono do głosowania uchwały UZ 2016-52, która została przyjęta 6/0/0.
 2. Plany dla WMF działań Stow. w 2017. Polimerek (dyskusja) 18:15, 23 gru 2016 (CET)
  Polimerek, krótko przedstawił projekt tych planów, po czym członkowie zarządu zaczęli zgłaszać różnego rodzaju poprawki. Powerek zwrócił uwagę aby zmienić nazwę stanowiska pracy Magalii oraz nazwę programu grantowego do którego został złożony grant na CEE Meeting, co Polimerek uczynił. Elfhelm i Maire zapytali się koszty sekcji PR - na co Polimerek wyjaśnił, że to wynika z kosztów brutto zatrudnienia dwóch pracowników i to samo jest przy GLAM - gdzie uwzględniona jest płaca jednego pracownika + potencjalnych kontraktowych rezydentów + koszty operacyjne i organizacji lokalnych warsztatów i konferencji. Aegis poprawił w związku z tym plan dodając w nim o jaką liczbę etatów chodzi w każdym przypadku. Po tej wymianie zdań przystąpiono do przegłosowania projektu: Wikimedia Polska/Plans for 2017, który został przyjęty głosami 6/0/0.
 3. Wdrożenie procedur antyteorrystycznych i przeciw praniu brudnych pieniędzy. Patrz: Użytkownik:Polimerek/Brudnopis 8 Polimerek (dyskusja) 18:15, 23 gru 2016 (CET)
  Polimerek wyjaśnił przyczyny dla których będziemy musieli w 2017 przyjąć te procedury - bowiem jest to wymagane specjalną ustawą dla tych stowarzyszeń, które przyjęły w ramach jednego programu powe 15 tys. EUR w gotówce lub w formie zagranicznego przelewu. W 2017 prawdopodobnie to nastąpi w ramach przyjęcia kolejnej transzy środków na projekt Etnografia Karpat oraz w ramach grantu na organizację CEE Meeting. Zaproponował aby koordynatorką procedury była Pani Anna Matusiak. Masti zadeklarował wolę ew. wzięcia tego na siebie gdyby Anna Matusiak odmówiła. Zadekalarował też, że może przygotować instrukcję wymaganą przez procedurę, ale dopiero jak się upora z raportem dla WMF. Polimerek stwierdził, że w takim razie zapyta się Pani Ani i że całość trzeba będzie wdrożyć do końca stycznia.
 4. Kogo wysyłamy na Wikimedia Conference w Berlinie? Polimerek (dyskusja) 18:15, 23 gru 2016 (CET)
  Aegis stwierdził, że wciąż nie wiadomo, czy będziemy mogli wysłać 4. czy 5-osobową delegację i że on też wciąż nie wie czy pojedzie jako przedstawiciel FDC, czy nie. Okazało się natomiast, że jedzie Einsbor jako wylosowany przedstawiciel stewardów Wikimedia. Powerek powtórzył, że w związku z kosztami - delegowane osoby do Berlina nie powinny być już delegowane na Wikimanię. Następnie poszczególni członkowie zarządu deklarowali czy chcą jechać do Berlina czy na Wikimanię. Po tej wymianie zdań zdecydowano delegować Powerka (który też zapisuje się na szkolenie dla nowych członków zarządów), Polimerka i Magalię. Stosowana uchwała: UZ 2016-53 została przyjęta 6/0/0.