Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenia Zarządu kadencji 2016–2018

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
(Przekierowano z Spotkania Zarządu/2017-I)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

2016

5 czerwca

Kod: 505.20160605-22

Data
5 czerwca 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Powerek38, Elfhelm, Aegis
Czas trwania
ok 15 minut (spotkanie na żywo ok godz 12.00)
 1. Wybór wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Zarząd po krótkiej dyskusji wybrał na wiceprezesa: Michała Buczyńskiego, na skarbnika: Marka Stelmasika i na sekretarza: Wojciecha Pędzicha. Uchwała w tej sprawie: UZ 2016-23 została przyjęta 7/0/0.

7 czerwca

Kod: 506.20160607-23

Data
7 czerwca 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Powerek38, Elfhelm, Aegis
Prowadzący
Polimerek, Wpedzich
Czas trwania
21:20 - 22:57
 1. Nie zostały zgłoszone żadne punkty programu, odbył się więc dyżur członków zarządu, w trakcie którego Elfhelm zapoczątkował dyskusję nad rozliczeniem grantu z WMF na zakup nagród dla zwycięzców lokalnych edycji konkursu CEE Spring. Dyskusja rozpoczęła się na liście zarządu, w trakcie spotkania na IRC doprecyzowano szczegóły. Lokalni koordynatorzy konkursu mają dokonać zakupu nagród sami i przesłać faktury rozliczające razem z protokołem z konkursu do WMPL, a jeśli zakup samodzielny nagród nie będzie możliwy, to mają przesłać protokół z konkursu oraz listę nagród. W tym drugim przypadku, WMPL zakupi nagrody w sugerowanych sklepach internetowych i wyśle je do lokalnych koordynatorów CEE Spring, zaś ci roześlą je do zwycięzców lub przekażą osobiście, przy czym mają udokumentować ten fakt pocztowym dowodem nadania lub oświadczeniem podczas osobistego przekazania nagród. Za każdym razem, protokoły z konkursu mają zawierać (niejawne) nazwiska zwycięzców. Jak stwierdziła Magalia, większość lokalnych koordynatorów może zdecydować się na samodzielne kupno nagród. Obecni na spotkaniu członkowie Zarządu wyrazili poparcie dla takiego rozwiązania, zaś Wpedzich został wyznaczony do napisania maila do Nikoli Kalcheva w tej sprawie.
 2. Wpedzich podjął też kwestię ewentualnego skreślenia 26 członków, którzy nie zapłacili składek i podjął się próby nawiązania kontaktu z jak największą ilością zalegających z opłatami składki członkowskiej osób, bu uzupełniły swoje wpłaty. Poruszono też wstępnie kwestię reorganizacji podziału zadań w zarządzie, co ma być omówione na kolejnym zebraniu.

14 czerwca

Kod: 507.20160614-24

Data
14 czerwca 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Powerek38, Elfhelm, Aegis
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:12 - 00:15 (15 czerwca)
 1. Zmiana składu Komisji Wikigrantów.
  Elfhelm powiedział, że Karol007 w związku z wyborem na członka Komisji Rewizyjnej nie może zasiadać w Komisji WIkigrantów i zrezygnował z członkostwa w niej. Zaproponował do uzupełnienia składu Enteda, który zgodził się na uczestnictwo w Komisji. Polimerek zapytal, czy są jacyś inni kandydaci i czy była dana szansa na zgłoszenie się innych osób; Elfhelm odpowiedział, że informacja o wakacie wisiała na stronie Komisji od 9 czerwca, nie zgłosił się nikt, nikt tez nie proponował szerszych poszukiwań po zgłoszeniu wakatu na liście Zarządu, a z uwagi na granty czekające na rozpoznanie warto byłoby już uzupełnić skład. Po falstarcie zarządzonego głosowania (treść uchwały była niezgodna ze stanem faktycznym, nie przywoływała uchwały powołującej aktualny skład Komisji Wikigrantów) dokonano odpowiednich poprawek w uchwale 24/2016 i przystąpiono do jej głosowania. Uchwałę przegłosowano 7/0/0.
 2. Skreślenie członków Stowarzyszenia, którzy nie wpłacili składek członkowskich za 2016
  • Opis tematu: Po weryfikacji listy członków zauważyłem, że są jeszcze tacy członkowie, którzy nie wpłacili składki za 2016 rok. Podjąłem kontakt z wszystkimi, we wtorek prosiłbym o zweryfikowanie, czy wpłynęły od nich składki, a jeśli nie - poddam kwestię skreślenia ich z listy członków pod głosowanie.
  • Zgłaszający: Wpedzich (dyskusja) 19:38, 9 cze 2016 (CEST)[odpowiedz]
  Wpedzich przedstawił sytuację: po przejęciu listy członków wraz z obowiązkami Karola007 zidentyfikował osoby, które nie wpłaciły składki za 2016 rok. Z każdym starał się podjąć kontakt, kilka wpłat udało się namierzyć, sporo osób wpłaciło składki, pozostało 12 osób z czego 1 nie wpłaciła składki mimo zadeklarowania tego zamiaru, a 3 zgadzają się na skreślenie z listy członków. Uwzględniono również składki wpłacane przez system PayPal. Pojawiły się głosy o przełożeniu sprawy, deklaracje (Polimerka) o chęci podjęcia kontaktu z jeszcze kilkoma użytkownikami, którzy są aktywni, zaś po krótkiej dyskusji na temat tego, czy rozbić skreślanie zalegających członków na kilka etapów, postanowiono sprawę przełożyć na kolejny tydzień.
 3. Zmiana procedury przyjmowania nowych członków
  • Opis tematu: Pojawił się pomysł, by wstępna faza przyjmowania nowych członków - zgłoszenie kandydatury, nadesłanie dokumentów - przebiegała nie w gestii Sekretarza, ale Biura. Sekretarz odbierałby od Biura dokumenty i przedstawiał kandydaturę Zarządowi do ewentualnej akceptacji.
  • Zgłaszający: Wpedzich (dyskusja) 19:38, 9 cze 2016 (CEST)[odpowiedz]
  Zmiany w procedurze przyjmowania członków w wersji zaproponowanej przez Powerka, po ustaleniach mailowych między Polimerkiem a Wpedzichem, miały obejmować przeniesienie obsługi technicznej części procedury przyjmowania nowych członków do kompetencji pracownika biurowego. Przedyskutowano kilka kwestii procedury, w tym wstępną weryfikację, w której sekretarz jako aktywny członek wikispołeczności miałby wyższe kompetencje i mniejszy margines błędu niż pracownik biurowy (błędna akceptacja nieprawdziwych zgłoszeń, zgłoszenia pacynek, itd.) oraz nieprzesuwanie zbyt wielkich kompetencji do zakresu odpowiedzialności pracownika biurowego. Dyskutowano też nad zapisem o tym, ze sekretarz może zastąpić pracownika biurowego w wypełnianiu każdej czynności przypisanej do tegoż pracownika. Uchwałę 25/2016 przegłosowano 7/0/0.
 4. Poza programem, w związku ze skompletowaniem dokumentów przez kandydata Emptywords, Wpedzich przedstawił jego kandydaturę Zarządowi. Obecni nie mieli zastrzeżeń, więc podjęto głosowanie; Polimerek już w trakcie głosowania stwierdził, ze chciał przyjrzeć się dyskusji kandydata i wkładowi i prosi aby na przyszłość zgłaszać kandydatury z choć jednodniowym wyprzedzeniem. Kandydaturę przyjęto głosami 7/0/0.
 5. Przekonstruowanie dokumentu podziału zadań Zarządu
  Zaproponowano szkic podziału zadań Zarządu zaproponowany przez Powerka38. Zmiany zaproponowano w związku z odejściem ze składu Zarządu Karola007, przejęciem jego obowiązków sekretarza przez Wpedzicha i wybraniem Powerka38. Podjęto dyskusję na szereg tematów operacyjnych, głównie związanych z zarządzaniem pracownikami, raportowaniem pracy tychże, oceną działań pracowników, odpowiedzialnością w zarządzie za prowadzone warsztaty. Omówiono również kwestię uczestnictwa członków zarządu w ustalaniu strategii bądź jej konsultowaniu. Polimerek chciał aby wyróżnić w tym podziale jako osobne zadanie nadzór nad skutecznością organizowanych warsztatów, co zostało jednak odrzucone przez pozostałych członków Zarządu. Po zakończeniu prac nad załącznikiem, przegłosowano uchwałę 26/2016, która przyjęto stosunkiem głosów 6/0/1. Wstrzymał się Polimerek, wyjaśniając jako powód brak przypisania jakiemukolwiek członkowi zarządu nadzór nad organizacją warsztatów.
 6. Wolne wnioski
  Około 21:41 Ankry zgłosił rozbieżność w terminie wpłacenia pierwszej składki zawartym w deklaracji członkowskiej a stanem faktycznym; Wpedzich ma poprawić druk deklaracji.
  Około 21:44 pojawiła się kwestia tego, że 21 czerwca, w dniu kolejnego zebrania, część Zarządu będzie w drodze na Wikimanię; ma zostać wypracowany inny termin zebrania na IRC albo sprawy na kolejne zebranie mają być omówione i przegłosowane w formie mailowej na liście zarządu.
  Odbyła się dyskusja nad wydarzeniem / bankietem dla darczyńców WMF 28 czerwca w Warszawie. Omówiono kwestie przyjazdu wolontariuszy Wikimediów na editathon, zapraszania tychże, środków na przejazdy. Polimerek zaproponował przeznaczenie na dojazdy 1000 złotych, przy czym każdy wolontariusz musiałby zadeklarować, co chce pokazać / powiedzieć darczyńcom, co stanowiłoby podstawę zwrotu kosztów. Dalsze działania mają zostać podjęte po dograniu programu wydarzenia.

20 czerwca

Kod: 508.20160620-25

Data
20 czerwca 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Powerek38, Elfhelm
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:16 - 00:10 (21 czerwca)
 1. Ciąg dalszy Wikiekspedycji Zachód-Wschód
  • Opis tematu: Piotr Sokołowski zwrócił się do mnie z pytaniem, czy możemy powrócić do kwestii organizowanej przez niego wyprawy Zachód-Wschód w 30 dni i wsparcia Stowarzyszenia. Poprosiłem o uaktualnienie strony Użytkownik:Piotr.v.sokolowski/brudnopis oraz obecność na spotkaniu.
  • Powiązane spotkania Zarządu: 2 lutego 2016
  • Zgłaszający: Wpedzich (dyskusja) 19:30, 19 cze 2016 (CEST)[odpowiedz]
   • Będący na spotkaniu zarządu Piotr Sokołowski przedstawił zarys: wyprawa rusza 16 lipca, została opracowana szczegółowa trasa przemarszu na 230 lokacji. Polimerek zauważył, ze w dokumencie brakuje korzyści dla projektów Wikimedia, zaś Powerek38 zaznaczył fakt niskiego wkładu Piotra Sokołowskiego w projekty Wikimedia. Elfhelm zauważył, ze oprócz efektu w postaci treści ładowanych do projektów, istotny też jest efekt promocyjny i wizerunkowy dla nas (który Polimerek określił jako mało nośny w tym składzie ekspedycji, dodatkowo WIkipedia jako marka nie potrzebuje tak silnej promocji). Elfhelm argumentował, że wyprawa przyniesie zapewne podobne efekty przy mniejszych nakładach co Wikiekspedycja kolejowa. Porównywano też inne projekty fotograficzne i ich zyski dla Wikimediów, jak też podsuwano pomysł potrzeby próbowania czegoś nowego (Elfhelm). Wnioskodawca podawał przykłady patronatów oraz oddźwięku jego pomysłu na portalu Facebook. Ostatecznie podjęto dyskusję nad wkłądem ekspedycji do Wikimediów, przy czym Polimerek wspomniał też o potrzebie pomocy ze strony wikimedian, by organizatorzy nie zniechęcili się do ładowania zdjęć i ich prawidłowego opisywania i kategoryzowania. Rozważano też ilość materiału i jego zakres. Ustalono miarę sukcesu projektu jako załadowanie 1000 zdjęć ze 100 lokacji. Przeliczono też kwestie diet i noclegów, by były zgodne z przyjętymi rozwiązaniami prawnymi. Maire kilkakrotnie podnosiła kwestię edytowania WIkipodróży w ramach projektu - zasady Wikipedii nie pozwalają na pisanie "z dziennika podróży", zaś w Wikipodrózach jest to akceptowalne. Stanęło na załadowaniu w ramach projektu 1000 zdjęć i opisaniu w Wikipodróżach 100 lokacji. Przy rozważaniu kwestii kwoty, którą Stowarzyszenie przeznaczy na projekt dyskusja już zamierała, więc postanowiono sondażowo przepytać Zarząd o zgodę wejścia w ten projekt; była pewna przewaga głosów za. Dalszą dyskusję przeniesiono na listę zarządu.
 2. Uruchomienie konkursu fotograficznego "Wakacje z Wikipedią".
 3. Skreślenie członków Stowarzyszenia, którzy nie wpłacili składek członkowskich za 2016
  • Opis tematu: Po weryfikacji listy członków zauważyłem, że są jeszcze tacy członkowie, którzy nie wpłacili składki za 2016 rok. Podjąłem kontakt z wszystkimi, we wtorek prosiłbym o zweryfikowanie, czy wpłynęły od nich składki, a jeśli nie - poddam kwestię skreślenia ich z listy członków pod głosowanie.
  • Zgłaszający: Wpedzich (dyskusja) 19:38, 9 cze 2016 (CEST)[odpowiedz]
   • Po krótkiej wymianie zdań i zdaniu sprawy w kwestii składek, uchwałę UZ 2016-28 przegłosowano 6/0/0.

5 lipca

Kod: 509.20160705-26

Data
5 lipca 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Powerek38, Elfhelm, Aegis
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:19 - 00:05 (6 lipca)
 1. Stypendia/delegacje na konferencę CEE w Armenii
  Opis tematu: Trzeba jak najszybciej ustalić kogo wysyłamy na konferencję CEE, która odbędzie się w Armenii. Koszty na jedną os: Użytkownik:Polimerek/Brudnopis1
  Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 17:56, 29 cze 2016 (CEST)[odpowiedz]
  Polimerek przedstawił wstępne wyliczenie (Użytkownik:Polimerek/Brudnopis1) kosztów wysłania jednej osoby na konferencję CEE. Podjęto rozmowy na temat ewentualnego ograniczenia kosztów, szczególnie noclegu na koniec konferencji, ale też możliwości tańszych przelotów. Program konferencji na razie jest w fazie raczkującej, co utrudniło decyzje o tym, kogo wysłać. Po dyskusji na temat uczestników z Polski zdecydowano, że dwie osoby których uczestnictwo w konferencji zostanie sfinansowane przez WMF to Magalia (która ma zgłoszony punkt programu) i Polimerek. Cztery osoby których uczestnictwo w konferencji sfinansuje Stowarzyszenie Wikimedia Polska to Yarl (mogący zaprezentować własne narzędzie Pattypan Uploader, bo według Polimerka na konferencji jest spory nacisk na aspekty techniczne i narzędzia), Powerek38 (pierwsze uczestnictwo w konferencji jako członek Zarządu będzie cenne), Halibutt i Aegis (m.in. kwestie grantów). Chęć uczestniczenia w konferencji wyrażona przez Bladyńca została zakwestionowana. Zapytana o chęć uczestnictwa Marta Moraczewska powiedziała, że ma inne plany. Aegis stwierdził, ze nie wszystkie chaptery mogą wykorzystać pulę WMF, co daje pewne implikacje dla naszych finansów. Przygotowano dwie uchwały, które przegłosowano: 29/2016 w sprawie delegowania czterech osób (7/0/0) i 30/2016 w sprawie pomostowego sfinansowania uczestnictwa dwóch osób z puli WMF 6/0/1. (wstrzymał się Polimerek)
 2. Wolne wnioski
  Przed spotkaniem Polimerek poinformował, że podpisał umowę z PTTK w sprawie konkursu Wakacje z Wikipedią, co zebrani przyjęli pozytywnie.
  Wpedzich poruszył temat wyprawy Polska Zachód-Wschód w 30 dni, po dyskusji na liście Zarządu. Kwestię uczestnictwa WMPL w tym przedsięwzięciu poddano pod głosowanie, w którym 4 osoby były przeciw, 3 wstrzymały się od głosu.
  Odbyto dyskusje na temat warsztatów, miary ich sukcesu, grup docelowych, dyskutowano na realnymi miarami ich sukcesów versus niemierzalnymi (na przykład wizerunkowymi, rozpoznawalności projektów)

12 lipca

Kod: 510.20160712-27

Data
12 lipca 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Powerek38, Elfhelm, Aegis
Prowadzący
brak
Czas trwania
nieustalony - nie zgłoszono punktów programu, odbył się dyżur

Nie zgłoszono na spotkanie zarządu 12 lipca żadnych punktów programu, odbył się więc dyżur członków zarządu. W gronie zarządu prowadzono dyskusje nad następującymi kwestiami:

 1. Warsztat „Dzień Białoruskiej Wikipedii w Polsce 2016”: temat z agendy odłożony bezterminowo do czasu podjęcia kontaktu przez Bladyńca (aktualnie przebywającego we Włoszech na co najmniej kilka tygodni); w Lublinie Bladyniec deklarował, że nadal chce ten warsztat przeprowadzić.
 2. Wikiekspedycja kolejowa, temat pozostający na agendzie od dłuższego czasu: Powerek wyraził swój brak przekonania do koordynatora przedsięwzięcia (formalnie jego rozliczenia nie wywołują obiekcji, inaczej niż kwestie podejścia do prowadzenia rozliczeń). Poruszono również kwestie braku współpracy koordynatora z działem PR podczas zeszłorocznej Wikiekspedycji kolejowej. Padło pytanie o ewentualną zmianę koordynatora (jako kandydata podawano kol. Flyz1), lecz całość rozbiła się o niedyspozycyjność czasową kandydata. Ostatecznie, Polimerek zobowiązał się porozmawiać z Travelarzem o zmniejszeniu budżetu WK o gażę koordynatora, konieczności kontaktowania się z pracownikami mogącymi wesprzeć promocje przedsięwzięcia i zmniejszeniu liczebności grupy do 2 osób.
 3. Wpedzich zapytał, czy jest szansa, by wsparł swoją obecnością pierwszy wyjazd w ramach EtnoKarpat, bo pasuje to z jego urlopem; pomysł do obgadania z Martą, gdyż na każdy wyjazd jedzie jeden wikipedysta (ograniczenia budżetowe). Chwilowo natomiast nie ma chętnego na wyjazd do Rumunii.
 4. W trakcie spotkania założono listę dyskusyjną poświęconą dystrybuowaniu przez pracowników PR informacji dla darczyńców (Wpedzich z pomocą Karola, "kluczyki" przekazane Polimerkowi).

19 lipca

Kod: 511.20160719-28

Data
19 lipca 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Elfhelm, Aegis
Prowadzący
brak
Czas trwania
nieustalony - nie zgłoszono punktów programu, odbył się dyżur
 1. Przedyskutowano zgłoszony przez Martę Moraczewską pomysł dofinansowania cateringu w ramach minikonferencji GLAM w MNW. Po krótkim przedyskutowaniu ewentualnych dalszych kroków – zakresu uchwały Zarządu którą należałoby przyjąć w tej kwestii – obecni członkowie Zarządu jednomyślnie poparli samą ideę zaangażowania się w wydarzenie.
 2. Polimerek podniósł kwestię ogłoszonego przez Biuro zapisu na wizytówki dla członków stowarzyszenia, którzy zgłoszą na nie zapotrzebowanie. Sceptyczne głosy co do faktycznej potrzeby posiadania wizytówek (przypadki dużego zapotrzebowania zgłoszone mino niskiej aktywności) skutkowały stwierdzeniem, że każdy wnioskujący o wizytówki będzie musiał jakoś uzasadnić wniosek o ich wyprodukowanie. Dalszą dyskusję odłożono do czasu spłynięcia zapotrzebowania do Biura.
 3. Maire wspomniała o ciekawym gadżecie reklamowym – samozaciskowych opaskach odblaskowych. Polimerek i Wpedzich przypomnieli, że podobne produkowała Wikimedia Estonia i że jako gadżet bardzo się sprawdzają (estońskie są z logotypem Wikipedii i pytaniem o to, czy jesteś widoczny w Wikipedii. Przedyskutowano gabaryty opasek i koszty ich wyprodukowania.

2 sierpnia

Kod: 512.20160802-29

Data
2 sierpnia 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Elfhelm, Aegis, Powerek38
Prowadzący
brak
Czas trwania
nieustalony - nie zgłoszono punktów programu, odbył się dyżur
 • Masti zdał krótką relację z wpływów na konta Stowarzyszenia; było względnie dużo darowizn na cele ogólne (z czasami wzruszającymi tytułami wpłaty) oraz jak dotąd o 51% więcej wpłat z 1% OPP (darowizny przekazywane przez osoby płacące podatek dochodowy od osób fizycznych) niż za cały rok 2015. Taką zwyżkę przypisywano (jak obiegowa opinia głosi ohydnym, ale przez to skutecznym) bannerom WMF, mniejszemu udziałowi w mainstreamie nachalnych kampanii ze strony dużych OPP, dobrą prezencją w mediach z okazji np. 15 urodzin Wikipedii, synergii bannerów WMF i SWMPL, działaniom pracowników Stowarzyszenia (za które Elfhelm wyraził podziękowania).
 • Marta Moraczewska przedstawiła wniosek o udział Wojciecha Pędzicha w pierwszym wyjeździe projektu EtnoKarpaty (spisanie dobrych praktyk wykorzystywania zakupionego sprzętu foto, przeszkolenie uczestników w zakresie lepszych opisów zdjęć w Commons, 200+ dodatkowych zdjęć z wyjazdu). Po napisaniu uchwały UZ 2016-31 przegłosowano ja stosunkiem głosów 6/0/0/ - Wpedzich jako beneficjent wyłączył się z głosowania.
 • Aegis zapytał o obchody 15-lecia pl.wikipedii; Poli stwierdził, że wstępnie dobrze byłoby to połączyć z zakończeniem konkursu WikiWakacje. Halibutt dodał, że dobrze byłoby zorganizować to w weekend.
 • Marta Moraczewska zdała pokrótką relację z wizyty z użytkownikiem Ciacho5 w Muzeum Morskim w Gdańsku i z planów zainstalowania Ciacho5 jako wikipedysty-rezydenta w rzeczonym muzeum.
 • Polimerek wspomniał o spotkaniu online szefów chapterów Wikimedia i odesłał do notki w swoim sprawozdaniu.

9 sierpnia

Kod: 513.20160809-30

Data
9 sierpnia 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Elfhelm, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:15 – - ?
 1. Współczesne oblicza krajoznawstwa
  • Opis tematu: W 2016 roku przypada 110. rocznica powstania zorganizowanego krajoznawstwa polskiego. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, przy współpracy z Instytutem Geografii Miast i Turyzmu Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego i Katedrą Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, organizuje konferencję "Współczesne oblicza krajoznawstwa". Konferencja odbywa się w terminie 5-7 października 2016 r., w Kazimierzu Dolnym. Jest realizowana w ramach projektu „Krajoznawstwo kształtuje tożsamość i łączy pokolenia”, dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Chciałbym w jej trakcie zaprezentować krajoznawcze i edukacyjne aspekty tworzenia Wikipedii – nawiązując do dokonywania przez wikipedystów w nowoczesnej formie inwentaryzacji krajoznawczej (poprzez tworzenie artykułów i dokumentacji fotograficznej), projektów o charakterze krajoznawczym realizowanych przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska i Fundację Wikimedia, m.in. wikiprojektów (w tym edukacyjnych), konkursów Wiki Lubi Zabytki, Wiki Lubi Przyrodę itd. Koszt udziału w konferencji wynosi 200 PLN, koszt dojazdu z Poznania do Kazimierza Dolnego uzależniony będzie od możliwych środków transportu i czasu – pociąg, samochód, transport ze współorganizatorami konferencji z UAM (?) – max 250 PLN. Więcej informacji o konferencji.
  • Zgłaszający: Azymut
  • Powiązane spotkania Zarządu: Z uwagi na termin zgłoszeń (skontaktowałem się z organizatorami i uzyskałem informację, że istnieje jeszcze możliwość aplikacji), proszę o rozpatrzenie sprawy na spotkaniu Zarządu w dniu 9 sierpnia 2016.
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Azymut
   • Powerek38 i Polimerek od razu wyrazili swoje poparcie dla wydelegowania Azymuta na konferencję; taki wyjazd nie podlega Wikigrantom, więc podkreślono sensowność przedstawienia tego wniosku bezpośrednio Zarządowi. Wstępnie wnioskowaną kwotę 250 złotych podwyższono do 500 złotych. Mimo oficjalnie przekroczonego terminu rejestracji uczestników konferencji, wyrażono pewność co do tego, że Azymut będzie w stanie się jeszcze zarejestrować; uchwałę UZ 2016-32 przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0.
 2. Konferencja w Kijowie
  • Dostaliśmy zaproszenie na doroczną konferencję Wikimedia Ukraina, która odbędzie się w Kijowie. Zaproszenie dostali: Polimerek, Lantuszka, Ency i Bladyniec, z tymże Bladyńcowi nie pasuje termin, chęć wyjazdu zgłosił natomiast Julo. Koszty noclegu i wyżywienia na miejscu pokrywają Ukraińcy. Koszt podróży dla trzech osób kształtuje się na poziomie max. 3000 PLN. Należy zdecydować czy kogoś posyłamy i przyjąć ew. stosowną uchwałę Polimerek (dyskusja) 10:58, 9 sie 2016 (CEST)[odpowiedz]
   • Sprawa została wstępnie przedstawiona mailowo przez Polimerka. Do wyjazdu wyznaczono Julię Koszewską, Juliusza Zielińskiego i Janusza Dorożyńskiego; taki skład delegacji zyskał poparcie obecnych. Polimerek – zaproszony osobiście przez WM Ukraina – stwierdził, że nie ma wyjątkowego parcia na ten wyjazd. Po zaakceptowaniu wyżej wspomnianego składu delegacji, uchwałę UZ 2016-33 przegłosowano stosunkiem głosów 7/0/0.
 3. Z uwagi na maila od Travelarza w sprawie Wikiekspedycji kolejowej, wniosek w sprawie WK zdjęto z listy oczekujących na rozpatrzenie.
 4. W ramach wolnych wniosków, Marta Moraczewska zgłosiła wniosek w sprawie minikonferencji w Muzeum Narodowym w Warszawie. Pokrótce przedyskutowano szczegóły szkicu umowy, który udostępniono wszystkim członkom Zarządu do przejrzenia i zasugerowano poprawki. Uchwałę UZ 2016-34 przyjęto jednomyślnie po przedyskutowaniu opcji zakwaterowania zaproszonych prelegentów.

23 sierpnia

Data
23 sierpnia 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Powerek38, Elfhelm, Aegis
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:10 - 00:05 (6 lipca)
 1. Przyjęcie w poczet członków użytkowników Kontrola oraz Itokyl. Wpedzich (dyskusja) 21:56, 22 sie 2016 (CEST)[odpowiedz]
  Przedstawiono wkład użytkownika Kontrola w projekty Wikimedia - głównie polskojęzyczna Wikipedia oraz Wikimedia Commons. Polimerek i Wpedzich poparli jego kandydaturę, gdyż wiedzą, o jaką konkretnie osobę chodzi (jest to kontakt nawiązany przez Martę Moraczewską). Użytkownik ma zapał do współpracy w ramach projektów GLAM. Przy braku konieczności szerszego przedstawiania kandydata i rekomendacji Marty Moraczewskiej i Polimerka, Kontrola został przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia stosunkiem głosów 7/0/0. W przypadku użytkownika Itokyl, obecni członkowie Zarządu zakwestionowali jego aktywność w projektach Wikimedia - użytkownik nie był aktywny od 3,5 do 5 lat, zależnie od projektu. Mimo braku formalnych przeszkód, zadecydowano o zapytaniu kandydata o to, co chce robić w ramach Stowarzyszenia i jego motywację (artykuł 13 p. 1 statutu mówi o aktywności w Wikimediach w czasie teraźniejszym). Pojawił się tez pomysł, by na etapie weryfikacji dokumentów kandydatów sprawdzać też daty ich ostatnich edycji.
 2. CEE Meeting 2017
  • Opis tematu: Ostateczna decyzja odnośnie tego, czy zgłaszamy w Armenii naszą ofertę jako gospodarza CEE Meeting 2017 czy też nie. Jeśli zdecydujemy się ją zgłosić, musimy mieć świadomość, że Czesi prowadzą już zaawansowane prace i są faworytem (źródło: długa rozmowa z Nikolą na WikiGrillu), więc musielibyśmy jakoś ich przebić. A przede wszystkim, nasza oferta musi być już maksymalnie konkretna.
  • Zgłaszający: Powerek38 (dyskusja) 20:00, 22 sie 2016 (CEST)[odpowiedz]
  Halibutt zebrał sporo wstępnych ofert, zaś Polimerek na ich podstawie zaczął typowanie możliwych miejsc. Polimerek zapytał, kto byłby w stanie odwiedzić najbardziej obiecujące miejsca, żeby zrobić dokumentację foto. Nie do końca optymistyczne podejście Powerka38 do możliwości wygrania przetargu na konferencję wynika z zaawansowanego postępu prac nad ofertą czeską. Sensownym rozwiązaniem wydał się Polin jako miejsce konferencji i zakwaterowanie w hotelu Ibis Stare Miasto, jak też Dom Polonii w Pułtusku (ta opcja wymagałaby jednego noclegu w Warszawie). Masti został poproszony o odwiedziny w zamku w Pułtusku. Ostatecznie stwierdzono, ze równolegle przedstawimy ofertę organizacji konferencji w tych dwóch miejscach, przy czym każde powinno nieść ze sobą jakiś efekt "wow"; po wstępnych wyliczeniach, za miejsce o wyższym standardzie niż Voore i Armenia oferta opiewać będzie na podobna kwotę. Oferty ustalane będą pod niekolidujący z Wikimanią (11-13 sierpnia) termin, co najmniej 2 tygodnie różnicy, najlepiej od połowy września (pod koniec września można połączyć konferencję z 16-leciem polskojęzycznej Wikipedii).
 3. CEE Spring 2017
  Opis tematu: Podczas WikiGrilla w Poznaniu trzech członków Zarządu (Elfhelm, Wpedzich i ja) miało szansę porozmawiać z Nikolą na temat naszego udziału w CEE Spring 2017. Rozmowa była niezwykle szczera i otwarta, obie strony powiedziały prosto z mostu, co im się podobało we współpracy w tym roku, a co nie. Ostatecznie postanowiliśmy we trzech z Tomkiem i Wojtkiem rekomendować całemu Zarządowi wyrażenie zgody na pełnienie przez nas roli procesora grantu w 2017, przy wprowadzeniu pewnych zmian organizacyjnych, uzgodnionych z Nikolą. Sam Nikola zadeklarował, że choć prowadził rozmowy z Wikimedia Austria na zasadzie planu B, to jesteśmy jego zdecydowanie preferowanym partnerem i że jeśli Zarząd wyrazi zgodę, to on natychmiast zrywa inne rozmowy w tej sprawie.
  Zgłaszający: Powerek38 (dyskusja) 20:04, 22 sie 2016 (CEST)[odpowiedz]
  Powerek stwierdził, ze po rozmowie w Poznaniu i wyjaśnieniach wewnętrznymi kanałami Zarządu i pracowników jest za przeprowadzeniem rozliczenia konkursu przy jasnych zasadach w stosunku do lokalnych koordynatorów i przy udziale Natalii (promocja) oraz Ani Matusiak (rozliczenia). Polimerek zauważył, że w takim modelu większość ciężaru przerzucona zostanie na Anię, Magalia nie zgodziła się z tym stwierdzeniem, stwierdziła też, że wiele rzeczy rozliczeniowo-organizacyjnych można byłoby wykonać inaczej. Masti zadeklarował (zapytany przez Powerka) przeszkolenie Ani Matusiak z rozliczania kontrahentów zagranicznych. Na pytanie Encego o sensowność brania na siebie tego grantu, Powerek odpowiedział, że jest to działanie zmierzające do długoterminowego budowania naszej pozycji w stosunku do WMF i społeczności międzynarodowej. Polimerek odpowiedział, że do APG możemy aplikować już na obecnym etapie, zaś dotychczasowe procesowanie grantu na CEE Spring 2016 skutkowało np. obrażeniem się na nas jednej z organizacji Wikimedia. Pojawiła się opinia o tym, że rozliczanie CEE Spring nie skaluje się na aktualne cele Stowarzyszenia, Polimerek stwierdził też, że jako Stowarzyszenie nic z tego nie zyskujemy. W intensywnej wymianę zdań Polimerek podziękował Natalii za ogarnięcie polskiej odnogi CEE Spring 2016, która mimo początkowego bałaganu została bardzo porządnie skonkludowana. Pojawiła się propozycja tego, by zrobić sondażowe głosowanie, wyrażono też pewną nieufność wobec Nikoli Kalcheva jako partnera w działaniach. Z ogółu dyskusji zaproponowano, by dyskusję o ogólnie aktywności międzynarodowej WMPL odłożyć, zaś kwestię CEE Spring 2017 ma omówić ekipa wyjeżdżająca do Armenii, przy czym jej zróżnicowanie w podejściu do ewentualnego grantu powinno zapewnić mądrą decyzję.
 4. Konferencja Wikimedia Ru 2016
  Krótki opis projektu: wyjazd na konferencję Wikimedia RU Petersburg 2016
  Link do strony projektu: Udział w konferencji Wikimedia RU 2016
  Zgłaszający: Janusz "Ency" Dorożyński
  Odpowiedzialny za rozliczenie: Janusz "Ency" Dorożyński Ency (dyskusja) 23:10, 22 sie 2016 (CEST)[odpowiedz]
  Ency zgłosił temat już po zamknięciu agendy na spotkanie, ale zebrani zgodnie stwierdzili, że temat jest do przeprowadzenia bez odraczania. Zapytano Encego o udział Krokus w konferencji i o koszty. Napisaną przez Encego uchwałę 35/2016 przegłosowano stosunkiem głosów 7/0/0.
 5. W ramach wolnych wniosków przedstawiono sprawę przyszłotygodniwoego spotkania Zarządu, które zostanie przełożone na środę - część Zarządu we wtorek będzie powracać z konferencji CEE.

31 sierpnia

Data
31 sierpnia 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Powerek38, Elfhelm, Aegis
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:15 – 23:07
 1. Oferta organizacji CEE Meeting 2017 - podział zadań
  • Opis tematu: Delegaci na konferencję CEE Meeting 2016 nie podjęli decyzji co do miejsca organizacji tej imprezy za rok (Etherpad ze wstępnej prezentacji ofert). Zamiast tego zdecydowano o konkursie pisemnych ofert, stworzonych w formie odpowiedzi na kilkanaście pytań (są na Etherpadzie). Powinniśmy przydzielić zadania związane z przygotowaniem oferty, głównie pracownikom, ale też (na zasadzie wsparcia i nadzoru) członkom Zarządu. Projekt Powerka.
  • Zgłaszający: Powerek38 (dyskusja) 15:37, 29 sie 2016 (CEST)[odpowiedz]
  • Skład rdzennej drużyny odpowiedzialnej za napisanie oferty na organizację CEE Meeting 2017 został po dyskusji ustalony na stronie Użytkownik:Powerek38/CEE Meeting 2017. Zgodnie z oczekiwaniami WMF główną rolę przy organizacji konferencji mają odegrać płatni pracownicy, zaś wolontariusze (m.in. Zarząd) mają działania wspierać i koordynować. Kolejne stanowiska zostaną obsadzone kolejnymi osobami w miarę pojawiania się działań (np. komisja programowa, która powstanie dość późno w trakcie organizowania konferencji). Rozmawiano też o miejscu na imprezę powitalną i pożegnalną (m.in. Harenda). Zaproponowano zorganizowanie 3 równoległych sesji (jedna w hallu?) praz catering w firmie stojącej, jak w np. Berlinie podczas konferencji chapterów. Pierwszy szkic oferty ma być przygotowany do spotkania Zarządu 13 września. Podniesiono sygnałowo kwestię uczestnictwa społeczności w 16. urodzinach Wikipedii - czy ma to być wydarzenie z ograniczoną grupą uczestników i czy da się to zrealizować w warunkach lokalowych, które są dostępne, jak też składu polskiego w merytorycznej części konferencji.
 2. Organizacja Wikiekspedycji motoryzacyjnej 2016
  • Opis tematu: Jakiś czas temu zgłaszałem propozycję rozpoczęcia programu Wikiekspedycji motoryzacyjnej 2016, czyli obfotografowania zbiorów muzeów morotyzacyjnych. Wcześniej organizacja rozbijała się o brak czasu na rozpisanie planu i jego realizację. Niedawno pojawiły się okoliczności (urlop), by dany temat ruszyć jeszcze w tym roku. Czasu niewiele, ale myślę, że z pomocą Marty Maliny Moraczewskiej dam radę ogarnąć to w takim czasie. Projekt planu wyprawy i szacowane koszty na razie w moim brudnopisie.
  • Zgłaszający: Flyz1 (dyskusja) 21:48, 30 sie 2016 (CEST)[odpowiedz]
  • Na razie nie jest znany drugi uczestniki wikiekspedycji; Flyz ma sprawdzić kilka możliwości, w tym 2 osoby na różne etapy ekspedycji - do ekipy warto byłoby dołączyć drugiego fotografa. Zarząd wyraził (a w zasadzie podtrzymał wcześniejszą) zgodę na zorganizowanie ekspedycji, uchwała zostanie przygotowana i przegłosowana po znalezieniu współuczestnika, 6 września.
 3. W ramach wolnych wniosków podjęto na krótko temat wolontariusza na wyjazd do Rumunii w ramach EtnoKarpat - Państwowe Muzeum Etnograficzne zorganizowało już swoją część wyjazdu (kontakty, terminy).

31 sierpnia

Data
31 sierpnia 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Powerek38, Elfhelm, Aegis
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:20 – 22:19

Nie zgłoszono żadnych punktów programu, więc odbył się dyżur członków Zarządu.

 1. Flyz1 zgłosił, że znalazło się dwóch współtowarzyszy do Wikiekspedycji Motoryzacyjnej 2016. Z pomocą Ani Matusiak nawiązano tez kontakt z kilkoma z miejsc, o które ma zahaczyć ekspedycja. Zaproponowano, by uchwałę przygotować na kolejnym spotkaniu.
 2. Wpedzich streścił odpowiedź Itokyla, kandydata na członka Stowarzyszenia, na zadane mu pytanie o aktywność w projektach Wikimedia i o potencjalna aktywność w Stowarzyszeniu. Po krótkiej wymianie zdań przeprowadzono głosowanie, kandydatura została odrzucona stosunkiem głosów 0/6/0.

13 września

Data
13 września 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Powerek38, Elfhelm, Aegis
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:15 – 00:25 (14 września 2016)

Nie zgłoszono formalnie puntów programu.

 1. Z WMNL nadeszła faktura za nasze uczestnictwo w grupie Free Knowledge Advocacy Group UE; podjęto krótką wymianę zdań o tym, jakie są efekty działań grupy. Na pokrycie tego wydatku trzeba będzie podjąć uchwałę.
 2. Kontynuowano wątek wikiekspedycji motoryzacyjnej. Podliczono koszty, przeniesiono stronę opisu ekspedycji na wiki stowarzyszenia i przygotowano uchwałę, którą przegłosowano 7/0/0.
 3. Maire wspomniała, że kończą się teczki papierowe i środki z uchwały gadżetowej; zaproponowano, by po przejrzeniu potrzeb i inwentaryzacji tego, co zostało - przegłosować nową uchwałę na gadżety za tydzień. Przypomniano też "maruderom" o konieczności zgłoszenia się do Ani Matusiak o wizytówki.
 4. Przeprowadzono dyskusję o ewentualne zmiany i doprecyzowania w zakresie zadań Natalii Szafran-Kozakowskiej. Aktualna wersja jest na stronie Użytkownik:Powerek38/Natalia. Szczegóły zakresów poszczególnych pracowników zostaną przyjęte gdy zostana doprecyzowane z pracownikami.

20 września

Data
20 września 2016
Obecni
Masti, Polimerek (zdalnie), Wpedzich, Maire, Powerek38, Elfhelm, Aegis
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:18 – 22:28

Nie zgłoszono formalnie puntów programu.

 1. Maire zgłosiła uchwałę gadżetową, którą po krótkiej dyskusji (jakie gadżety uchwała obejmuje) przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0 - Polimerek głosował zdalnie.

27 września

Data
27 września 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Powerek38, Elfhelm, Aegis
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:18 – 23:06

Część agendy na spotkanie Zarządu została ustalona późno, część wręcz tworzono w trakcie spotkania. Podjęto dyskusję nad następującymi kwestiami:

 1. Przyjecie w poczet członków użytkownika Fafik Wojciech Pędzich (dyskusja) 21:21, 27 wrz 2016 (CEST)[odpowiedz]
  Wpedzich stwierdził, że biuro Stowarzyszenia otrzymało komplet dokumentów, nikt nie zgłosił obiekcji co do użytkownika. Fafik został przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska stosunkiem głosów 7/0/0.
 2. Wikiekspedycja Polsko-Czeska 2016
  • Opis tematu: Aktron and Juandev proposed a wikiexpedition that will take place on 21st to 30th October this year. It will cover the area between Opole and Głubczyce in Poland and Osobłoga-Bohumín in the Czech Republic. There is a proposal with costs calculation.
  • Zgłaszający: Aktron
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Aktron
  Polimerek stwierdził, że Aktron dał się poznać jako uczestnik naszych wikiekspedycji i jako dobry fotograf. Wpedzich zapytał o intensywny plan ekspedycji, ale Aktron robił po 200-300 zdjęć dziennie w trakcie wyjazdów, zaś wpisany w grant Juandev też jest rozpoznawalny, jest członkiem WMPL i trochę mówi po polsku. Sam Aktron pojawił się na kanale i opowiadał m.in. o współorganizowanych wyjazdach poza Pragę na jednodniowe wyjazdy fotograficzne. Plan minimum, zakładający uczestnictwo tylko dwóch zgłoszonych Czechów, powinien więc przynieść oczekiwane rezultaty. Magalia zadeklarowała rozgłoszenie ekspedycji wśród polskich wikimedian by uzupełnić ekipę. Część wiosek w zdefiniowanych przez Aktrona obszarach (jednodniowych trasach) jest trochę obfotografowana, ale projekt powinien przynieść znaczną poprawę w zasobach. Projekt nazwano Wikiekspedycja Opolska 2016, a skojarzoną z nim uchwałę UZ 38/2016 przegłosowano stosunkiem głosów 7/0/0.
 3. W imieniu Magalii: Użytkownik:Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL)/Wikipedia dla pokoju - dyskusja nad zorganizowaniem wiki-campu. Wojciech Pędzich (dyskusja) 21:26, 27 wrz 2016 (CEST)[odpowiedz]
  Odbyła się ogólna dyskusja nad projektem. Skrytykowano austriacki model prowadzenia tego typu inicjatyw, gdzie niedoszkoleni (a raczej prze-szkoleni, przeładowani informacjami) uczestnicy zostali niejako pozostawieni samym sobie. Magalia chwaliła wolontariuszkę BogumiłęH która moze stać sie dobrym wikimedianinem-aktywistą / organizatorem. Według Elfhelma i Powerka tego typu obozy należałoby organizować ze środków WMF< nie zaś Stowarzyszenia. Na niekorzyść projektu działa również to, że w potencjalnie międzynarodowej ekipie dojdzie do rozbieżności co do edytowania w różnorodnych projektach. Polimerek zaproponował, żeby "rozpoznać grunt" pod kątem weekendowego szkolenia dla członków KOED-u o podobnej tematyce i układzie, z uczestnictwem BogumiłyH żeby przetestować pomysł na mniejszej skali.

4 października

Data
4 października 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Powerek38, Aegis
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:24 – 22:40

Nie zgłoszono żadnych punktów programu. W trakcie dyżuru podjęto dyskusję na następujące tematy:

 1. Marta Malina Moraczewska powiadomiła Zarząd, że na konferencję w Muzeum Narodowym w Warszawie zapisało się już ponad 100 uczestników, co stanowi górną granicę finansową dla cateringu według przyjętej uchwały. Warto będzie promować imprezę, ale po zamknięciu listy uczestników - zapadło też pytanie o to, czy przy zwiększeniu liczby uczestników Zarząd rozważy przyznanie dodatkowych środków. Polimerek zasugerował, żeby decyzję przesunąć na spotkanie w kolejnym tygodniu i ewentualnie wtedy, wiedząc czy jest taka potrzeba, przyjąć stosowną uchwałę.
 2. Magalia zapytała o możliwość niewielkiego dofinansowania do Tygodnia Powstania Węgierskiego, który nie jest organizowany stricte w ramach Tygodni Tematycznych. Polimerek zaproponował, by pokryć to z uchwały przyznającej środki na Tygodnie Tematyczne, która działa do wyczerpania środków. Natalia ma skontaktować sie z koordynatorką projektu, by zaakceptowała takie rozwiązanie.

11 października

Data
11 października 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Powerek38, Aegis, Elfhelm
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:19 – 23:20

Nie zgłoszono żadnych punktów programu. Podjęto natomiast dyskusję w następujących kwestiach:

 1. Ewaluacja działań pracowników. Powerek stwierdził że zauważa rozbieżność pomiędzy poszczególnymi pracownikami i członkami Zarządu w kwestii częstotliwości i idei raportowania działań pracowników. Magalia podkreślała sensowność comiesięcznych raportów pracowników i feedbacku od Zarządu, kładąc nacisk na wzajemny kontakt, komunikowanie oczekiwań i zdawanie efektów. Przy rozmowie o formie raportów, Polimerek stwierdził ze najsensowniej (przejrzystość działań) byłoby je publikować na wiki Stowarzyszenia. Pojawił się głos, by częstotliwość raportowania uzależnić od stanowiska, gdyż obowiązki i charaktery stanowisk pozwalają np. koordynatorce GLAM bez przeszkód raportować co 2 miesiące. Stanęło jednak (Polimerek) na tym, by raporty były comiesięczne i by Ania Matusiak, jedyna osoba raportująca do tej pory mailowo, również pisała raporty na wiki.
 2. Marta Malina Moraczewska stwierdziła, że na konferencję w MNW zapisało się więcej osób, niż planowano (140). Tydzień wcześniej wyrażono ogólnie wolę przyznania dodatkowych środków, jeśli będzie to konieczne. Po przedstawieniu wyliczeń, przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0 uchwałę UZ 2016-39.
 3. Podjęto ogólną dyskusję o organizacji kolejnego Dnia Domeny Publicznej. Aegis zasugerował, by tym razem zorganizować go w Krakowie, ogólnie przedyskutowano możliwe miejsca i ich silne i słabe strony.

18 października

Ze względu na brak zgłoszonych tematów, na kanale był tylko dyżur kilku członków zarządu. Nie podejmowano żadnych ważnych tematów.

25 października

Data
25 października 2016
Obecni
Polimerek, Wpedzich, Elfhelm, Powerek38
Czas trwania
21:08 – 23:14

Nie było zgłoszonych tematów, w związku z czym na kanale miał miejsce tylko dyżur członków zarządu. W jego trakcie poruszono kwestię spotkania z kolegami z Czech i Słowacji planowane w Ostravie. Polimerek stwierdził, że jest już ogólna agenda spotkania, ale nie jeszcze ściśle ustalonego terminu spoktania, niemniej będzie to w któryś z weekendów listopada. Polimerek spytał się sygnalnie, czy Zarząd popiera ideę tego spotkania, na co Powerek odparł, że tak. Powerek przypomniał pracownikom, żeby nie zapomnieli napisać i uporządkować swoje raporty. Marta Malina stwierdziła, że dostała ofertę współpracy z Muzeum Azji i Pacyfiku, które by chciało mieć rezydenta-wikipedystę i zapytała się czy zarząd kojarzy kogoś ew. zainteresowanego tym pomysłem. Zasugerowano Roswood i Borysa Kozielskiego. Dyskutowano też kwestię rezydenta w Muzeum Warszawy i zdecydowano, że prawdopodobnie będzie trzeba w tej sprawie przeprowadzić regularny, otwarty nabór. Polimerek przypomniał o kwestii Dnia Domeny Publicznej w Krakowie. Marta obiecała ciągąć dalej ten temat.

1 listopada

Data
1 listopada 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Powerek38, Elfhelm
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:18 – 22:30

Nie zgłoszono żadnego punktu programu, odbył się dyżur członków zarządu, w trakcie którego zgłoszono do Zarządu spływające ze Społeczności sygnały o tym, że dobrze byłoby zorganizować zlot zimowy. Ania Matusiak ma rozejrzeć się za odpowiednią miejscówką.

8 listopada

Data
8 listopada 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:17 – 23:42
 1. Udział w spotkaniu roboczym w Czechach. Użytkownik:Polimerek/Brudnopis2. Zgłaszający: Polimerek.
  Odbyła się dyskusja nad ilością osób, które warto wysłać na spotkanie. Stanęło na trzech osobach. Magalia zaproponowała również, by uczestnicy porozmawiali z Czechami o ich potrzebach w związku z organizacją CEE Meeting. Prawdopodobne jest włączenie Czechów do komisji programowej, moderowania jednej z sesji, współzorganizowania sali technicznej, czy też rejestracji. Uchwałę UZ 2016-40 przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0.
 2. Wolne wnioski
  Polimerek powiedział, że po wizycie w MHŻP jest potencjalnie ciekawy projekt do zorganizowania, na temat terenów tzw. strefy osiedlenia w Imperium Rosyjskim; MHŻP ma robić dokumentację fotograficzną w ramach grantu, zaś wikimedianie mieliby (pomóc) napisać artykuły o konkretnych obiektach z bazy / pomagać wrzucać do Wikimediów efekty pozyskane z grantu. Muzeum zainteresowane jest publikacjami w en.wikipedii, pl.wikipedii i ru.wikipedii.
  Marta Malina wspomniała, że Centrum Cyfrowe / KOED nie ujawniły jeszcze szczegółów Dnia Domeny Publicznej, ma podjąć kontakt.
  Ania Matusiak zbiera oferty na organizacje Zlotu Zimowego 2017.
  Magalia wskazała, że Wikimedia Deutschland publikuje pierwsze szczegóły Wikimedia Conference 2017 - z pierwszych szkiców widać obniżenie ilości uczestników do 3 na organizację Wikimedia. Planowane są 3 ścieżki: partnerstwa, capacity building i uczenia się, temat przewodni to strategia.

15 listopada

Data
15 listopada 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Powerek38, Aegis, Elfhelm
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:10 – 22:53
 1. Przed rozpoczęciem spotkania Magalia opowiedziała o pierwszej wikikonferencji organizowanej 17-18.12 przez bułgarską grupę użytkowników; Bułgarzy są zainteresowani zaproszeniem kogoś od nas w charakterze prelegentów, chcieliby widzieć Mastiego (który mógłby udzielić im rad jako CU, bo chcą wprowadzić tę funkcję), ewentualnie PMG (który mógłby zainspirować słuchaczy, opowiedzieć o sobie jako części społeczności). Wyjazd musiałby być sponsorowany przez nas; w grancie na konferencję nie było na to środków. Wpedzich wyliczył koszt przelotu na ok. 860 złotych, Masti poprawił na 833.
 2. Dyskusja nad przyjęciem uchwał o przedłużeniu zatrudnienia płatnych pracowników. Wojciech Pędzich (dyskusja) 22:02, 14 lis 2016 (CET)
  Poprawiono i poprzenoszono załączniki do uchwał. Uchwały UZ 2016-41 o zatrudnieniu specjalistki ds. wspierania społeczności, UZ 2016-42 w sprawie zatrudnienia rzecznika prasowego, UZ 2016-43 w sprawie zatrudnienia pracownika biurowego i UZ 2016-44 w sprawie zatrudnienia koordynatorki GLAM przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0.
 3. Wyjazd Marty Moraczewskiej na spotkanie robocze pracowników GLAM w Berlinie. Polimerek (dyskusja) 12:45, 15 lis 2016 (CET)
  Marta została zaproszona na warsztat w sprawie partnerstwa w ramach spotkania organizowanego przez Wikimedia Deutschland, ale musielibyśmy sfinansować dojazd. Mimo marnej dostępności informacji w serwisie Polskich Kolei Państwowych, udało się policzyć koszty przejazdu z Ostrawy (Marta uczestniczy w spotkaniu roboczym z Czechami) do Berlina i później do Łodzi dzięki polskiej wersji strony Deutsche Bahn. Koszty przelotu były bardzo wysokie. Uchwała UZ 2016-45 przyjęta została stosunkiem głosów 7/0/0.
 4. Powróciwszy do wolnych wniosków, Marta Malina Moraczewska przedstawiła sytuację z rekrutacją wikipedysty-rezydenta w Muzeum Warszawy. SWMPL ma pomóc przy ostatnim etapie rekrutacji. Opowiedziała też pokrótce o sytuacji z rezydenturą w MNW, która może się przedłużyć na kolejny okres.
 5. Polimerek poprosił o pomoc w ogarnięciu strony konferencji Wikimedia CEE i strony z grantem na Meta.

22 listopada

Data
22 listopada 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Powerek38, Aegis, Elfhelm
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:15 – 22:51
 1. Wyjazd Mastiego na konferencję Wikimedians of Bulgaria
  Po sprawdzeniu jeszcze raz kosztów i spodziewanych wydatków, przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0 (Masti się wykluczył, Aegis głosował kilkanaście minut później) uchwałę UZ 2016-46.
 2. Przedyskutowanie ofert na organizację Zlotu Zimowego 2016, zgłoszone przez Polimerka
  Głównymi miejscówkami, na którymi skupiono się po zebraniu przez Anię Matusiak ofert był Hotel nad Mrogą, Stary Folwark i Jachranka. Reszta zaproponowanych miejsc cechowała się konkretnymi mankamentami, które przemawiały przeciwko nim. Wspominano też wyniki ankiety z poprzedniego Zlotu i zastrzeżenia uczestników. Zdecydowano o wizji lokalnej przeprowadzonej przez Polimerka w Starym Folwarku. Wstępnie zdecydowano o zorganizowaniu Zlotu w weekend 28-29 stycznia.
 3. W ramach wolnych wniosków Polimerek zagaił temat FKAGEU i faktury za działania Dimiego od Wikimedia Holandia. Sprawa będzie kontynuowana za tydzień po zapoznaniu się reszty Zarządu z materiałami.
 4. Magalia przedstawiła zarys Wikiwyzwania (Użytkowniczka:Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL)/Wikiwyzwanie), który zebrani przyjęli entuzjastycznie mimo późnej pory.

29 listopada

Data
29 listopada 2016
Obecni
Elfhelm, Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Aegis,
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:15 – 23:13
 1. Środki na FKAGEU Polimerek (dyskusja) 11:15, 29 lis 2016 (CET)[odpowiedz]
  Polimerek stwierdził, że zwrócił się do niego Dimi z pytaniem o dalsze finansowanie przez Wikimedia Polska FKAGEU - czyli grupę monitorująco/lobbującą na rzecz projektów Wikimedia w Brukseli. Plan budżetu i przyszłorocznych działań znajduje się tutaj: [2]. Stwierdził, że ma pretensję do Dimiego, który kieruje tym zespołem, że słabo raportuje swoje działania. Wspomniał też, że na początku tego roku zobowiązaliśmy się pokryć część kosztów działania biura w Brukseli i że Holdenrzy, którzy je oficjalnie prowadzą przysłali nam fakturę, ale nie ma uchwały z kórej by można ten koszt pokryć. Rzeczona faktura opiewa na 2500 EUR i została przysłana przez Wikimedia Holandia we wrześniu. Następnie zaczęła się dość długa dyskusja i wymiana zdań na temat FKAGEU, w której uczestniczyli Powerek, Maire, Masti, Elfhelm i Aegis, z której wyłoniła się ogólna wola dalszego wspierania finansowego FKAGEU pod warunkiem lepszego raportowania wyników pracy Dimiego. Po sporządzeniu tekstu uchwały, przegłosowano UZ 2016-47 6/0/0.
 2. Kwestia środków pomostowych na organizację CEE Meeting Polimerek (dyskusja) 11:15, 29 lis 2016 (CET)[odpowiedz]
  Polimerek stwierdził, że istnieje konieczość zabezpieczenia środków pomostowych na koszty organizacji w/w imprezy do czasu (oby) pozytywnego roztrzygnięcia kwestii grantu złożonego do Wikimedia Foundation w tej sprawie. Stwierdził, że konieczne będzie zapłacenie 20 000 PLN zaliczki hotelowi i być może jeszcze inne, mniejsze zaliczki do czasu otrzymania środków z WMF. Członkowie zarządu przyjęli ze zrozumieniem tę konieczność. Po przygotowaniu uchwały, przegłosowano UZ 2016-48, przynającą 30 000 PLN na ten cel, głosami 6/0/0.
 3. Wybór miejscówki na Zlot Zimowy. Wojciech Pędzich (dyskusja) 17:32, 29 lis 2016 (CET)[odpowiedz]
  W sprawie Zlotu Zimowego Marta Malina poprosiła o ostateczne ustalenie terminu, w związku z konieczność ew. przesunięcia terminu Dnia Domeny Publicznej. Po krótkiej wymianie zdań ustalono, że będzie to ostatni weekend stycznia 2017. Następnie Polimerek przedstawił krótko oferty dwóch miejsc spotkania, z których Elfhelm, Polimerek, Wpedzich, Masti i Maire opowiedzieli się za Starym Folwarkiem.

6 grudnia

Data
6 grudnia 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Elfhelm, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:17 – 23:21
 1. Decyzja o miejscu i czasie oraz przeznaczeniu środków na Zimowy Zlot Wikimediach 2017 (Polimerek) Podjeto rozmowę o warunkach uzyskiwania zwrotu kosztów podróży dla uczestników, jak też to, czy lista uczestników z refundacjami nie powinna byc jawna. Ustalono, że zaproponowane zostaną jasne kryteria przyznawania zwrotów, zaś lista pozostanie wtedy niejawna, by nie stygmatyzować uczestników o niższym statusie materialnym. W sorawie środków na busy - planowane są 2 przywozy do hotelu z dworca i do 2 odwozów na dworzec po zakończeniu Zlotu. Uchwała UZ 2016-49 została po poprawkach treści przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.
 2. Dyskusja o wikigrantach w 2017 (Elfhelm) Tego punktu nie przedyskutowano i przeniesiono na kolejny tydzień.
 3. Wolne wnioski
  Masti podjął temat środków na projekt Tygodnie Tematyczne, gdzie zostało około 200 złotych. Zebrani opowiedzieli się ogólnie za kontynuacja projektu (choć nie bez głosów krytyki - Powerek38 zauważył wykrystalizowanie się grupy użytkowników edytujących po części dla materialnych korzyści) lecz projekt będzie utrzymany, choćby w obliczu braku alternatywy. Dyskutowano ogólnie nad możliwymi zmianami w formule projektu, Wojciech Pędzich nawiązał w międzyczasie kontakt z Soldier of Wasteland, która wstępnie zadeklarowała się poprowadzić TT dalej; na następne spotkanie zarządu ma być obecna na kanale IRC.
  Polimerek podał nieco szczegółów na temat ustaleń Marty w sprawie Dnia Domeny Publicznej - ustaleń z krakowskim Muzeum Narodowym, jak też pomysłów na formułę DDP (wykłady, aktywności dla GLAM-ów). Na kanale pojawiła się Marta, która zrelacjonowała, że koszty po naszej stronie to catering i przejazdy/noclegi organizatorów/prelegentów. w MNK ma być część wykładowo-urodzinowa, czyli wykłady, prezentacje i celebracja, i łącznie z organizatorami obliczono, że będzie 80 osób, przed południem maja się odbyć warsztaty. Zaproponowano, by zapisy zorganizować na stronie Eventbrite.
  Drobne: rusza strona Zlotu Zimowego, zaczynamy pisać raport roczny dla Wikimedia Foundation, obecnych poproszono o uczestnictwo we współtworzeniu. Zapytano, kiedy przyjmiemy preliminarze na rok 2017, temat odłożono na później (najprawdopodobniej pierwsze spotkanie w roku 2017).

13 grudnia

Data
13 grudnia 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Elfhelm, Powerek38, Aegis,
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:09 – ok 23:30
 1. Kontynuacja Tygodni Tematycznych. Wojciech Pędzich (dyskusja) 21:50, 12 gru 2016 (CET)[odpowiedz]
  Wpedzich nawiązał do wniosków z poprzedniego spotkania zarządu i zapytał się Mastiego ile środków zostało się na TT do końca roku. Masti stwierdził, że ok 100 zł, natomiast Polimerek, że wg tego co jest na stronie konkursu jeszcze ponad 1000. Okazała się, że Masti nie uwzględnił faktu, że środki są sumą z dwóch uchwał, natomiast strona konkursu ma luki. W rezultacie uznano, że jest ok 600-700 zł i powinno starczyć jeszcze na 2 cykle konkursu. Soldier of Wasteland (dotychczasowa koordynatorka TT), stwierdziła, że ze względu na maturę i inne względy osobiste nie będzie mogła kontynuować swoich obowiązków. Dyskutowano również o zmianach sposobu przyznawania nagród. PuchaczTrado zasugerował aby główna nagroda - za liczbę artykułów uwzględniała też artykuły rozwinięte, natomias SOldier i Elfhelm wspólnie uznali, że druga nagroda - za umieszczanie artykułów w sekcji "Czy Wiesz..." strony głównej się nie sprawdza. Padł pomysł aby jakoś wybierać "najciekawszy artykułu" - ale uznano, że byłby spory problem z metodą jego ustalenia. Aegis i Elfhelm zaproponowali aby druga nagroda była losowana, po czym omówiono kilka pomysłów na transparentne losowanie zwycięzcy. Dyskutowano też o sposobie organizacji konkursu - Polimerek zaproponował jak największe odciążenie przyszłego koordynatora w Wikipedii od spraw papierkowych, tak żeby jak najwięcej tej pracy przejęło biuro Stowarzyszenia. Magalia została zobowiązana do poszukania wolontariusza, który będzie ogarniał konkurs w samej Wikipedii.
 2. Wikigranty na 2017 rok. Decyzja o kontynuacji projektu, ustalenie budżetu, powołanie Komisji Wikigrantów. Krótkie podsumowane 2016 roku w tym miejscu. Elfhelm (dyskusja) 11:47, 10 gru 2016 (CET)[odpowiedz]
  Zgodnie z prośbą wyrażoną na poprzednim zebraniu Elfhelm przedstawił wyniki tegorocznej edycji konkursu, które podsumował jako jedną z lepszych edycji przeprowadzonych dotychczas, z czym zgodził się Polimerek. Polimerek przedstawił uwagę do WG_2016-21 - że grant ten nie miał podanych jasno oczekiwanych rezultatów, Elfhelm stwierdził, że to był grant przygotowawczy do kilku następnych, które dały już bardzo dobre rezultaty. Polimerek zasugerował aby w takich przypadkach - dodawać koszty wstępnych przygotowań do grantu właściwego niż wydzielać to w osoby grant. Co do składu osobowego komisji Wikigrantów, Wpedzich stwierdził, że po jego mailach nie było żadnego odzewu - nie zgłosił się żadnej nowy kandydat. Elfhelm stwierdził natomiast, że nikt z obecnego składu komisji nie wyraził planów rezygnacji. W kwestii budżetu - Elfhelm zapropopnował pozostanie przy kwocie 20 000. W 2016 dotychczas przyznano ok 14,2 tys. i wydatkowano 10,5 - także kwota 20 tys. powinna z lekkim zapasem zaspokoić potrzeby na 2017. Stwierdził też, że nie widzi potrzeby zmiany dotychczasowego regulaminu, który się ogólnie sprawdza. Po drobnych korektach treści przystąpiono do głosowania uchwały UZ 2016-50, która została przyjęta 6/0/0. Elfhelm, na własną prośbę nie wziął w głosowaniu udziału.
 3. Wolne Wnioski
  1. Marta Malina podjęła temat Dnia Domeny Publicznej. Wyjaśniła, że cały DDP w Krakowie ma się składać z warsztatów w Bunkrze Sztuki i imprezy wykładowej w Muzeum Narodowym w Krakowie. Podała szacowane koszty imprezy (ok 2100 PLN dla Stowarzyszenia i 2800 które ma wyłożyć Fundacja Nowoczesna Polska z grantu KOED) + będą koszty podróży i noclegu dla wykładowców z Wikimedia Polska i zapytała się ile zarząd jest gotów wstępnie na to przeznaczyć. Stwierdzono, że trzeba najpierw oszacować koszty podróży i noclegu i wtedy się zdecyduje.

20 grudnia

Data
20 grudnia 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Elfhelm, Powerek38, Aegis
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:20 – 23:54
 1. Konkurs Tygodnie Tematyczne - wybór koordynatora i dyskusja nad ostatecznym kształtem nagród. Polimerek (dyskusja) 15:03, 20 gru 2016 (CET)[odpowiedz]
  Polimerek stwierdził, że zgodnie z planami z poprzedniego spotkania zarządu Magalia znalazła dwoje zainteresowanych osób do roli koordynatora TT: Tournasol7 i Fafik. Większość członków zarządu po krótkie dyskusji poparło kandydaturę Tournasola7. Następnie dyskutowano o nagrodach - w wyniku dość długiej dyskusji wyłonił się pomysł, aby obie były losowe, z tymże pierwsza promująca liczbę artykułów (losowanie artykułu - więc tym większe szanse na zwycięstwo ile ktoś napisze artykułów), a druga liczbę uczestników (losowanie wśród uczestników, którzy napiszą choć jeden artykuł). Proponowano też różne techniki losowania. Dyskutowano też nad zwiększeniem kwot na nagrody. Padła sugestia aby nagroda losowana była na kwotę 75 zł, z czym większość się zgodziła. Ostatecznie wnioski z dyskusji postanowiono wysłać Natalii, która ma się skontaktować z Tournasolem7 i zorganizować spotkanie dotyczące przygotowania projektu nowego regulaminu TT.
 2. Wysyłka listów do darczyńców - treść i ew. plan powiązania ze spotkaniem dla naszych darczyńców? Polimerek (dyskusja) 15:03, 20 gru 2016 (CET)[odpowiedz]
  Polimerek stwierdził, że planujemy zrobić tradycyjnie wysyłkę, którą można by przygotować w przerwie międzyświątecznej. Przypomniał, że był plan, żeby to powiązać z zaproszeniem na imprezę dla darczyńców, na razie nie ma jednak koncepcji czasu i miejsca takiej imprezy. Aegis poparł zamysł imprezy dla darczyńców i zaproponował aby w liście zawrzeć pytanie i prośbę o kontakt w tej sprawie zamiast zaproszenia, dzięki czemu będzie można oszacować liczbę chętnych. Pomysł spotkał się z aprobatą pozostałych członków zarządu. Polimerek stwierdził, że będzie potrzebna pomoc w sformułowaniu listu, na co Powerek zasugerował pomoc pracowników PR. Polimerek stwierdził, że napisze wstępną wersję listu i ją udostępni do dalszych korekt i poprawek. Polimerek spytał się ile listów wysłać - Aegis zapytał się, czy wiadomo jaka będzie wartość "odcięcia", na co Polimerek odparł, że niestety nie ma płyty z listą darczyńców przy sobie, bowiem ta jest bezpiecznie składowana w biurze, ale że rzucił raz krótko okiem na listę i że ta nie wygląda znacząco inaczej niż w poprzednich latach. Po dyskusji zdecydowano jednak zwiększyć liczbę listów do 1000, również dlatego, że w tym roku będzie mniejszy koszt wysyłki bowiem zostało się kilkaset kopert z poprzedniego roku oraz jest też dużo widokówek i innych gadżetów. Polimerek oszacował koszt wysyłki na max. 3 zł od listu, a zatem wysyłka 1000 nie powinnna przekroczyć 3000 PLN. Następnie przystąpiono do głosowania Uchwały UZ 2016-51, która została przyjęta 7/0/0.
 3. Kogo wysyłamy na Wikimedia Conference w Berlinie? Polimerek (dyskusja) 15:03, 20 gru 2016 (CET)[odpowiedz]
  Powerek stwierdził, że chciałby pojechać i że sugeruje aby nie wysyłać tych samych osób do Berlina i na Wikimanię. Polimerek spytał się, kto oprócz tego by chciał pojechać. Zgłosiła się też Magalia. Po ogólnej wymianie zdań nie podjęto ostatecznych decyzji.
 4. Wolne wnioski
  Maire zaproponowała aby każdy członek zarządu dostał mały pakiecik gadżetów i ulotek na nieprzewidziane okoliczności. Polimerek wyraził wątpliwość czy wszyscy członkowie zarządu tego potrzebują i że w każdej chwili potrzebne gadżety i materiały gotowe jest podesłać biuro. Stwierdził też, że w rezultacie część gadżetów będzie się kurzyła bezproduktywnie po domach. Powerek stwierdził, że jemu się raczej gadżety nie przydadzą, ale może inni członkowie zarządu mogą potrzebować. Ostatecznie stanęło na tym, że zostaną przygotowane małe zestawy materiałów i rozdane tym członkom zarządu na zlocie zimowym, którzy odczuwają potrzebę posiadania takiego zapasu.

27 grudnia

Data
27 grudnia 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Powerek38, Aegis
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:09 – 23:54
 1. Konkurs TT - ostatateczna decyzja Polimerek (dyskusja) 18:15, 23 gru 2016 (CET)[odpowiedz]
  Polimerek twierdził, że regulamin konkursu został już umówiony mailowo i na chatach w gronie zarządu i organizatorów konkursu. Elfhelm dokonał koniecznych zmian również w pozostałych oprócz par 3 (gdzie zawarty jest sposób wyłaniania nagrodzonych) punktach regulaminu. Powerek spytał się czy kandydat na koordynatora zaakceptował regulamin, na co Polimerek odparł, że tak i że rzecz została przedyskutowana z nim, Magalią i poprzednią koordynatorką. Elfhelm spytał się czy podana kwota (3000 PLN) jest wystarczająca, na co Masti stwierdził, że raczej tak, a Polimerek - że gdyby założyć że wszystkich 52 tygodniach roku będzie komplet zwycięzców, to kwota powinna być 9100, ale jest to mało prawdopodobne. Po tej wymianie zdań przystąpiono do głosowania uchwały UZ 2016-52, która została przyjęta 6/0/0.
 2. Plany dla WMF działań Stow. w 2017. Polimerek (dyskusja) 18:15, 23 gru 2016 (CET)[odpowiedz]
  Polimerek, krótko przedstawił projekt tych planów, po czym członkowie zarządu zaczęli zgłaszać różnego rodzaju poprawki. Powerek zwrócił uwagę aby zmienić nazwę stanowiska pracy Magalii oraz nazwę programu grantowego do którego został złożony grant na CEE Meeting, co Polimerek uczynił. Elfhelm i Maire zapytali się koszty sekcji PR - na co Polimerek wyjaśnił, że to wynika z kosztów brutto zatrudnienia dwóch pracowników i to samo jest przy GLAM - gdzie uwzględniona jest płaca jednego pracownika + potencjalnych kontraktowych rezydentów + koszty operacyjne i organizacji lokalnych warsztatów i konferencji. Aegis poprawił w związku z tym plan dodając w nim o jaką liczbę etatów chodzi w każdym przypadku. Po tej wymianie zdań przystąpiono do przegłosowania projektu: Wikimedia Polska/Plans for 2017, który został przyjęty głosami 6/0/0.
 3. Wdrożenie procedur antyteorrystycznych i przeciw praniu brudnych pieniędzy. Patrz: Użytkownik:Polimerek/Brudnopis 8 Polimerek (dyskusja) 18:15, 23 gru 2016 (CET)[odpowiedz]
  Polimerek wyjaśnił przyczyny dla których będziemy musieli w 2017 przyjąć te procedury - bowiem jest to wymagane specjalną ustawą dla tych stowarzyszeń, które przyjęły w ramach jednego programu powe 15 tys. EUR w gotówce lub w formie zagranicznego przelewu. W 2017 prawdopodobnie to nastąpi w ramach przyjęcia kolejnej transzy środków na projekt Etnografia Karpat oraz w ramach grantu na organizację CEE Meeting. Zaproponował aby koordynatorką procedury była Pani Anna Matusiak. Masti zadeklarował wolę ew. wzięcia tego na siebie gdyby Anna Matusiak odmówiła. Zadekalarował też, że może przygotować instrukcję wymaganą przez procedurę, ale dopiero jak się upora z raportem dla WMF. Polimerek stwierdził, że w takim razie zapyta się Pani Ani i że całość trzeba będzie wdrożyć do końca stycznia.
 4. Kogo wysyłamy na Wikimedia Conference w Berlinie? Polimerek (dyskusja) 18:15, 23 gru 2016 (CET)[odpowiedz]
  Aegis stwierdził, że wciąż nie wiadomo, czy będziemy mogli wysłać 4. czy 5-osobową delegację i że on też wciąż nie wie czy pojedzie jako przedstawiciel FDC, czy nie. Okazało się natomiast, że jedzie Einsbor jako wylosowany przedstawiciel stewardów Wikimedia. Powerek powtórzył, że w związku z kosztami - delegowane osoby do Berlina nie powinny być już delegowane na Wikimanię. Następnie poszczególni członkowie zarządu deklarowali czy chcą jechać do Berlina czy na Wikimanię. Po tej wymianie zdań zdecydowano delegować Powerka (który też zapisuje się na szkolenie dla nowych członków zarządów), Polimerka i Magalię. Stosowana uchwała: UZ 2016-53 została przyjęta 6/0/0.

2017

3 stycznia

Data
3 stycznia 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Powerek38, Aegis, Wpedzich
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:11 – 22:47
 1. Przyjęcie w poczet członków użytkowników Adamt oraz Krzysztof Osuch. Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:46, 3 sty 2017 (CET)[odpowiedz]
  Kwestia użytkownika Krzysztof Osuch została przełożona; Polimerek chce z nim porozmawiać jeszcze; Adamt został przyjęty stosunkiem głosów 7/0/0.
 2. Wolne wnioski
  Budżetowe uchwały doroczne: Masti stwierdził, że nie mał czasu ich przygotować i zostaną przedłożone w przyszłym tygodniu.
  Wniosek Borysa dotyczący jego projektu filmowego: Borys Kozielski spytał się, kiedy zarząd zajmie się jego wnioskiem. Powerek stwierdził, że zarząd dyskutuje o tym luźno w sposób niepubliczny i prawdopodobnie zostanie to poddane pod dyskusję na następnym spotkaniu. Polimerek zobowiązał się skontaktować telefonicznie z Borysem celem ustalenia detali tego projektu.
  Konferencja Wikimedia w Berlinie: Aegis wspomniał o tym, że jeszcze nie wiadomo czy będą w końcu 4 miejsca na tej konferencji dla nas.
  Spotkanie FDC w Warszawie: Aegis wspomniał o planach takiego spotkania na wiosnę. Zarząd przyjął pomysł aprobująco.

10 stycznia

Data
10 stycznia 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Powerek38, Aegis, Wpedzich
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:20 – 00:06 (następnego dnia)
 1. Dzień Domeny Publicznej – plan i budżet
  • Opis tematu: Dzień Domeny Publicznej - opis – plan i budżet (koszty cateringu i podróży)
  • Zgłaszający: Marta Malina
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Marta Malina
  Marta Malina poprosiła o pomoc w policzeniu kosztu podróży i zgodę na koszty noclegu. Po wymianie zdań na ten temat i ustalenia detali podróży, Marta poprawiła budżet, przystąpiono do głosowania uchwały UZ 2017-5, która przeszła 7/0/0.
 2. Zatwierdzenie listy dofinansowań do zlotu zimowego. (detale w mailu) Polimerek (dyskusja) 11:06, 10 sty 2017 (CET)[odpowiedz]
  Polimerek stwierdził, że wysłał listę osób, które poprosiły o dofinansowanie mailem do członków zarządu. Elfhelm zwrócił uwagę, że na liście ma Anwara, który napisał na wiki Stowarzyszenia, że je chce. Polimerek stwierdził, że to dlatego, że formalnie chętni mieli przysłać mail a nie pisać na wiki w tej sprawie. Zarząd mimo to zgodził się dodać Anwara do listy i zaakceptowano ją przez aklamację w całości.
 3. Uchwały budżetowe, ogólne
  Masti przedstawił projekty uchwał od 1 do 4/2017 i 6/2017, dotyczące kosztów biura, księgowania, domen internetowych, podróży służbowych i abonamentu na serwer mailowy. Powerek zauważył, że projekt uchwały nt. kosztów księgowania i biura pokrywa częściowo koszty pracy, które zostały już wcześniej uchwalone stosownymi uchwałami płacowymi w poprzednich latach. Polimerek spytał się, czy Masti już skontaktował się księgową, która zgłosiła prośbę o podwyżkę i zakup nowego oprogramowania. Masti odparł, że jeszcze nie. Zdecydowano wobec tego przenieść tę uchwałę na później - do czasu zakończenia negocjacji z księgową, a z uchwały dotyczącej kosztów biura odjąć koszt etatu sekretarki. Po krótkiej dyskusji na temat kosztów biura, przegłosowano uchwałę UZ 2017-1, głosami 7/0/0.
  W sprawie uchwały dotyczącej podróży służbowych Masti stwierdził, że koszty z analogicznej uchwały na 2016 wydano 1290,96 z 2000 zł, i zaproponował kwotę 2000 zł ponownie jako prawdopodobnie wystarczającą. Uchwała UZ 2017-2 została przyjęta 7/0/0/.
  W sprawie uchwały dotyczącej abonamentu na domeny internetowe wymieniono uwagi na temat zasadności utrzymywania domeny wikipedia15.pl i cee15.eu oraz domen kierujących do Wikipodróży, na co Masti odparł, że one wszystkie są opłacone do października/listopada 2017 i wtedy będzie można indywidualnie decydować, czy jest dalej sens w nie inwestować. Dyskutowano również czy będzie potrzebna jakaś domena na konferencję CEE - Masti stwierdził jednak, że uchwała i tak daje mu możliwość rezygnacji/rejestracji nowych domen, więc lista zawarta w uchwale ma jedynie charakter informacyjny. Po tej informacji zdecydowano się nie zmieniać listy domen i przegłosowano uchwałę UZ 2017-3 7/0/0.
  W sprawie uchwały dotyczącej abonamentu na usługę poczty elektronicznej w 2017, Masti stwierdził, że wg cennika firmy będzie to kosztowało 425 zł - trochę drożej niż w zeszłym roku. Po krótkiej dyskusji, w której stwierdzono, że rzeczona usługa jest potrzebna, a suma wciąż nie jest wygórowana, przegłosowano uchwałę UZ 2017-4 7/0/0/.
 4. Film "Ludzie i działania WMPL"
  • Krótki opis projektu: Projekt filmu o ludziach i działaniach Stowarzyszenia Wikimedia Polska ma na celu w syntetyczny i atrakcyjny sposób ukazanie sylwetek wikipedystek i wikipedystów będących członkami WMPL. Otwartego sposobu działania stowarzyszenia i przedstawienie wybranych projektów. Proponujemy przygotowanie dwóch wersji filmów. Krótkiej trwającej około 3 minuty i dłuższej trwającej około 10 minut. To zapewni dynamikę i jednocześnie możliwość lepszego zapoznania się z WMPL.
  • Link do strony projektu: https://pl.wikimedia.org/wiki/U%C5%BCytkownik:Borys_Kozielski/Film-WMPL-2017
  • Zgłaszający: Borys Kozielski, Otwarte Studio Form Filmowych fundacja "Otwórz się"
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Borys Kozielski
  Borys przedstawił zamysł filmu promocyjno/informacyjnego, które ideę zaproponował jakiś czas temu. Polimerek stwierdził, że jak obiecywał przedyskutował telefonicznie sprawę z Borysem i proponuje aby Borys jako pomysłodawca filmu i jego głównym realizator merytoryczny dostał zapłatę w formie umowy o dzieło, natomiast aby połowę kwoty proponowanej przez Borysa przeznaczyć na profesjonalny montaż w zewnętrznej firmie, ze względu na brak doświadczenia Borysa w tym zakresie. Borys i członkowie zarządu zaakceptowali ten koncept. Polimerek obiecał Borysowi wysłać linki do firm, które oferują tego typu usługi, a Borys ma na tej podstawie zaproponować poprawiony budżet projektu.
 5. Wolne wnioski
  W ramach wolnych wniosków Masti wyjaśnił jakie potrzeby ma księgowa w zakresie aktualizacji oprogramowania i ogólnych zmian w księgowości Stowarzyszenia, w tym m.in. nowego planu kont.
  Polimerek zaapelował do Wpedzicha o sporządzenie jednolitej listy członków na koniec rok. Wpedzich zobowiązał się tym zająć.

17 stycznia

Ze względu na brak zgłoszeń tematów, na kanale odbył się tylko dyżur. Dyskutowana o projekcie Borysa, który nie zgłosił jeszcze korekty budżetu, o programie zlotu zimowego. Polimerek ostrzegł zarząd, że być może będzie konieczna uchwała korygująca w górę koszty konferencji, w związku z dużo większą frekwencją niż zakładano, ale biuro musi to jeszcze dokładnie policzyć. Dyskutowano też kwestie dotyczące detali Dnia Domeny Publicznej w Krakowie.

24 stycznia

Data
24 stycznia 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Powerek38, Aegis (częściowo), Wpedzich
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:26 – - brak formalnego zakończenia

Mimo formalnego braku agendy, Zarząd zajął się zgłoszonym w ostatnim momencie przez Magalię tematem banerów i strony OPP. Magalia zwróciła się z prośbą do zarządu o pomoc w instalacji Pywiki (oprogramowania do zbierania statystyk oglądalności stron) dla strony OPP. Następnie dyskutowano nad terminarzem banerów. Polimerek stwierdził, że umowa ich dotycząca jest właśnie finalizowana, a następnie będzie trzeba przedyskutować z zespołem Fundraising WMF sprawę terminarza banerów. Następnie Magalia podjęła sprawę newsletera dla darczyńców, do którego zapisy miałyby być ze strony OPP. Polimerek stwierdził, że to bardzo dobry pomysł jest tylko kwestia prawna - zgłoszenia utworzonej w ten sposób bazy darczyńców do GIODO. Ze względu na to, że aktualnie nie ma osoby odpowiedzialnej za organizację tego, Powerek zaproponował aby to była Magalia. Zarząd przychylił się do jego wniosku.

31 stycznia

Data
31 stycznia 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Powerek38, Aegis (częściowo), Wpedzich
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:15 – 23:39

Plan:

 1. Uchwała dotycząca limitu refundacji okularów dla pracowników Stowarzyszenia. Polimerek (dyskusja) 17:19, 30 sty 2017 (CET)[odpowiedz]
  Do refundacji okularów korekcyjnych w przypadku pracy przy komputerze Stowarzyszenie zobligowane jest prawem. Podjęto krótką dyskusję na temat tego, czy w przypadku, gdy Stowarzyszenie nie jest jedynym pracodawcą również ma ono refundować okulary, jak też o stosunku etatu do ilości pracy przy komputerze: wątpliwości prawne rozwiewał Elfhelm. Przygotowano uchwałę UZ 2017-6, którą przegłosowano 7/0/0.
 2. Interpretacja regulaminu TT w zakresie ustalenia co precyzyjnie oznaczają zapisy "2 kB" i "5 kB" zawarte w tymże. Polimerek (dyskusja) 17:32, 30 sty 2017 (CET)[odpowiedz]
  Zarząd po dyskusji przyjął przez głosowanie (6/0/0, Aegis nie głosował) następujące stanowisko:

  1. Zarząd stwierdza, że zapisy w regulaminie TT "2 kB" i "5 kB" oznaczają odpowiednio 2000 i 5000 bajtów wszędzie gdzie są użyte.
  2. W związku z tym Zarząd stwierdza, że nagroda w konkursie Tydzień Artykułu Kolumbijskiego należy się użytkownikowi "Zala".

 3. Wolne Wnioski
  Zgoda na podpisanie apelu do parlamentu UE w sprawie wyjątku edukacyjnego w dyrektywie harmonizującej prawo autorskie (Polimerek)
  Parlament Europejski chce ujednolicić wyjątek edukacyjny w dyrektywie - ten, który pozwala korzystać z materiałów objętych prawem autorskim w edukacji. KOED koordynuje w Polsce wysłanie petycji w tej sprawie - w skrócie, są dążenia do tego, aby ten wyjątek traktowano jako szczególną licencję, którą właściciele praw autorskich mogliby blokować. Polimerek poprosił zarząd o zgodę na podpisanie wniosku w ramach solidarności z instytucjami edukacyjnymi. Przyjęto przez aklamacje.
  Banery i strona OPP
  Podczas Zlotu Zimowego Masti i Polimerek podpisali umowę z WMF, która będzie teraz procesowana w Fundacji. Dodatkowym utrudnieniem w tym roku jest fakt, że rząd ogłosił możliwość składania PITów online z terminem 20 kwietnia. Treść i design pozostawiono pracownikom, którzy w zeszłym roku zrobił dobrą robotę. Polimerek wspomniał też o konieczności rejestracji bazy danych darczyńców w GIODO, jeśli mamy robić zapisy na newsletter. Z uwagi na planowaną nieobecność Yarla, który ma się zająć stroną OPP, Magalia ma mu dostarczyć teksty do piątku. Rozsyłaniem newslettera ma zająć się Magalia; dyskutowano nad różnymi rozwiązaniami software'owymi do tego działania.
  Przyjęcie w poczet członków Rosewood
  Kandudatura przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0 przy nieobecności Aegisa.
  Konferencja Wikimedia Polska 2017
  Dalszą dyskusję odłożono na za tydzień; Wpedzich jedynie zaoponował przed terminem 5-7 maja (względy osobiste). Konferencja powinna się jednak odbyć w maju, z uwagi na przewidywane większe obciążenie pracowników Stowarzyszenia przy okazji konferencji CEE Meeting.
  Szkolenie dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
  Magalia zapytała, czy jest potrzebna pomoc przy szkoleniu; Polimerek wezwał warszawskich członków Zarządu do pomocy; sytuacja dla uczestników spotkania była zaskakująca.

7 lutego

Data
7 lutego 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Powerek38, Aegis, Wpedzich
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:13 – 23:09
 1. Przyjęcie uchwały nt. procedur i osoby odpowiedzialnej za przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy. Polimerek (dyskusja) 23:30, 1 lut 2017 (CET)[odpowiedz]
  Po wyjaśnieniu Polimerka, że taka procedura jest nam potrzebna w związku z odpowiednią ustawą i faktem, że na CEE Meeting dostaniemy powyżej 15 000 EUR oraz upewnieniu się, że członkowie zarządu zapoznali się z załącznikami, przegłosowano uchwałę UZ 2017-7 7/0/0.
 2. Ustalenie terminu letniej konferencji i ogłoszenie zbierania ofert w tej sprawie. Polimerek (dyskusja) 12:53, 5 lut 2017 (CET)[odpowiedz]
  Powerek na początku wspomniał o propozycji Jula. Następnie przedyskutowano termin konferencji. Pierwotnie planowany drugi weekend maja okazał się kłopotliwy dla kilku członków zarządu, kilka kolejnych też. Ostatecznie stanęło na pierwszym weekendzie czerwca, tj. 3-4 czerwca. Dyskutowano też, że propozycja miejsca Julo wydaje się atrakcyjna, ale dość kosztowna i położenie Bolesławca powoduje, że dojazd z głównych miejsc, z których zwykle dojeżdżają członkowie Stow. byłby bardzo czasochłonny (Bolesławiec jest prawie w samym południowo-zachodnim rogu Polski). Zaproponowano m.in. Toruń. Polimerek został poproszony aby zlecić p. Ani poszukanie miejsc w Toruniu.
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia audytu sprawozdania finansowego za 2016. Polimerek (dyskusja) 21:58, 6 lut 2017 (CET)[odpowiedz]
  Po przypomnieniu, że sprawa była już dyskutowana i wynika ze stosownej uchwały Komisji Rewizyjnej, która zobowiązała Zarząd do przeprowadzenia audytu, przegłosowano uchwałę UZ 2017-8 7/0/0.
 4. Wikiwyzwanie - zgłoszone przez Natalię; Użytkowniczka:Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL)/Wikiwyzwanie. Wojciech Pędzich (dyskusja) 22:38, 6 lut 2017 (CET)[odpowiedz]
  Polimerek stwierdził, że z proponowanego regulaminu nie wynika ile ma być edycji konkursu. Po wymianie zdań uznano, że ma być tylko jedna - to znaczy nagrody mają być przyznane na koniec konkursu. Następnie dyskutowano nad budżetem. Marta zaproponowała aby spersonalizowaną nagrodą główna była książka z PediaPress, zaproponowano też personalizowane kubki. Następnie dyskutowano nad detalami technicznymi regulaminu i czy przyznawać nagrody cząstkowe co tydzień i główną na koniec. Na tej podstawie Polimerek wyliczył prawdopodobny budżet na ok 400 zł. Ostatecznie zarząd dał na razie "zielone światło" na organizację konkursu z budżetem do 500 zł i do przyszłego tygodnia ma być dokończony regulamin i dokładny budżet.
 5. Wolne wnioski
  • W trakcie omawiania innych punktów przewijała się kwestia banerów i strony OPP. Przedyskutowano detale strony OPP (głównie dobór obrazków) i inne sprawy techniczne.
  • Marta Moraczewska zgłosiła zamiar podróży na 2017 European GLAMwiki Coordinators meeting Użytkownik:Marta Malina Moraczewska/Zlot GLAM 2017. Przedstawiła krótko cele tej konferencji i jej program. Wpedzich przypomniał, że przy wyborze delegatów do Berlina - była już wstępna zgoda na wysłanie Marty na międzynarodową konferencję GLAM-ową. Po krótkiej dyskusji, przygotowano uchwałę UZ 2017-9, która została przegłosowana 7/0/0.
  • Powerek wspomniał, że powinniśmy też pomyśleć o wysłaniu osób na hackaton, który ma się wkrótce odbyć w Wiedniu. Natomiast Polimerek wspomniał o tym, że będzie chciał jechać na spotkanie grupy FKAGEU, ale tam nie jest wciąż znany ostateczny termin i miejsce.

14 lutego

Data
14 lutego 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Powerek38, Aegis, Wpedzich
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:13 – 23:45
 1. Zmiana w regulaminie Tygodni Tematycznych, zgłosił Elfhelm.
  Przygotowaną uchwałę UZ 2017-10 zmieniającą regulamin, dopasowując go do praktyki, przegłosowano stosunkiem głosów 7/0/0 (Maire zagłosowała po dołączeniu do spotkania później).
 2. Wikiwyzwanie - przyjęcie regulaminu i budżetu.
  Po dyskusji w sprawie punktowania, liczenia ilości interwiki, czasu trwania konkursu i objętości tekstu przygotowano ostateczny tekst uchwały UZ 2017-11 i przegłosowano ją stosunkiem głosów 7/0/0.
 3. WOWiki: 11 marca wspólnie z redakcją Wysokich Obcasów organizujemy maraton edytowania haseł o kobietach, poprzedzony dużą kampanią medialną. Szacowany na ok. 150 osób projekt może być największym tego typu wydarzeniem w dziejach Stowarzyszenia, o niepowtarzalnej wartości promocyjnej i szansie na wzbogacenie zasobów. Zarząd został poinformowany o projekcie podczas Zlotu Zimowego, teraz zwracam się z prośbą o przyjęcie budżetu na catering.
  Zarząd przeniósł się w celu przedyskutowania tematu WOWiki (wycofanie się Agory z całości przedsięwzięcia) na prywatny kanał.
 4. Magalia poinformowała, że dopisała Polskę do uczestników CEE Spring.

21 lutego

Data
21 lutego 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Powerek38, Aegis, Wpedzich
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:05 – 23:00
 1. Stypendia na Wikimanię 2017
  Powerek38 opowiedział się za systematycznym zmniejszaniem budżetu na stypendia na Wikimanię, w świetle wysokich kosztów przekładających się na znikome korzyści dla projektów i Stowarzyszenia. Polimerek poparł takie postawienie sprawy. Elfhelm zaproponował wysłanie jednej osoby z puli zagranicznej; ma to swoje uzasadnienie w fakcie, że w roku 2017 Stowarzyszenie wkłada względnie spore środki własne w organizację CEE Meeting, czym działa na korzyść międzynarodowej społeczności projektów, jak też np. nadal finansuje pracę FKAGEU. Niedobrą oznaką jest też traktowanie Stowarzyszenia przez część społeczności projektów w sposób roszczeniowy i usługowy (Powerek38). Ania Matusiak ma wstępnie rozpoznać koszty, Zarząd wróci do sprawy w kwestii ilości stypendiów i wymaganych środków.
 2. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia użytkownika Myopic pattern.
  Wpedzich przedstawił kandydaturę użytkownika Myopic pattern na członka Stowarzyszenia; przy braku obiekcji wśród obecnych członków Zarządu - kandydat jest rozpoznawalny - zarządzono głosowanie, w którym kandydata przyjęto jednomyślnie. Przy tej okazji, Wpedzich spytał Polimerka, jak wygląda sprawa kandydatury Krzysztofa Osucha; Polimerek stwierdził, że na razie nie jest raczej konieczne ponowne jej rozpatrywanie.
 3. Elfhelm poprosił o komentarz w sprawie Tygodni Tematycznych i zgłoszonego przez niego na liście Zarządu pytania o to, czy próg 50 haseł do przyznania nagrody losowej ma sens; w kilku ostatnich edycjach nagroda losowa padała rzadko, z uwagi na właśnie taki próg ilości artykułów, co może zniechęcać uczestników. Dyskusję odłożono na następny tydzień (aktualnie nie odbywa się żadna edycja TT), zostawiając czas na konsultację z koordynatorem (Tournasol).
 4. Yarl poprosił w miarę niedługo o wstępną decyzją w sprawie zabytkowego konkursu fotograficznego, głównie w kontekście przerzucania danych do Wikidata i współpracy z NID. Powerek wyraził opinię, że nie ma zbytnio sensu kupować na zewnątrz koordynacji konkursu, skoro Stowarzyszenie ma pracowników o określonym zestawie obowiązków, pozwalającym na zaangażowanie ich w te kwestie (Elfhelm poparł); przedyskutowano, kto ze staffu jest najodpowiedniejszy. Elfhelm zapytał też o sprawozdanie z zeszłorocznych "Wakacji z Wikipedią" - Yarl ma dodać statystyki co strony projektu na wiki stowarzyszenia. Yarl zasugerował, by Wikiwakacje przenieść na sierpień-wrzesień, by załapać się na światową odsłonę Wiki Lubi Zabytki, ale Powerek (poparty przez Wpedzicha) zaoponował - ten okres będzie stanowić duże obciążenie dla Stowarzyszenia ze względu na CEE Meeting (choć możliwe jest wciągnięcie w tym czasie prace Martę i Krzysztofa; Ania miałaby wykonywać działania związane z konkursem dopiero w październiku). Marta Moraczewska, Polimerek i Yarl umówili się na przedyskutowanie kwestii via Google Hangout.
 5. Marta Moraczewska przekazała informację, ze na spotkaniu GLAM w Paryżu narzędzie Yarla - Pattypan Uploader - wzbudziło duże zainteresowanie.
 6. Marta zasygnalizowała, że dla instytucji trójmiejskich z którymi współpracujemy (Europejskie Centrum Solidarności, nowo zgłoszone Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Morskie) warto rozważyć kilkumiesięczną rezydenturę; zaproponowała kandydaturę TR-a. Poli pozostawił temat do przemyślenia (zarówno kandydata, który jednakowoż mieszka w Warszawie) jak i listy współprac (które rokują realne nadzieje). Osoba Ciacha5 jako rezydenta została przez Powerka38 skrytykowana za jego reakcję w Poczekalni w dyskusji nad biogramem, co wywołało ostrą, acz ograniczoną zasięgiem, reakcję na Twitterze (inna sprawa, co trafnie zauważył Polimerek, że sporo edytorów nie ma "czystej karty" w komunikowaniu swoich opinii o encyklopedyczności biogramów w duchu wikilove). Sprawa została odłożona do kolejnego tygodnia.


28 lutego

Data
28 lutego 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Powerek38, Aegis, Wpedzich
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:19 – 23:29
 1. Stypendia na Wikimanię 2017 - oszacowanie kosztów, wstępna decyzja co do ilości planowanych stypendiów krajowych i zagranicznych, ewentualne powołanie komisji stypendialnej.
  Ania Matusiak nie oszacowała do końca kosztów przelotu na Wikimanię - Polimerek ma jej o sprawie przypomnieć, więc kwestie ilości stypendiów odłożono do kolejnego tygodnia. Zdecydowano, że zostanie natomiast ustalony skład komisji. Powerek38 wspomniał, że miałby kilka pomysłów na pracę tegorocznej komisji i zasady przyznawania stypendiów, ze względu na kilkukrotne w niej zasiadanie. Oprócz niego, do komisji zgłosili się Wpedzich i Elfhelm. Poza Zarządu do komisji został dołączony Wiktoryn, Jako piąty członek komisji ma być dołączona osoba z regionu CEE; Powerek ma rozgłosić sprawę na profilu CEE na Facebooku. Zaproponowano, by w związku z tym faktem wnioski przyjmować po angielsku, co pozwoli zapoznać się z nimi piątemu członkowi komisji i sprawdzi faktyczną znajomość języka angielskiego wśród aplikujących. Był luźno rzucone pomysły na to, kto ma jechać - działacze, edytorzy - czy też czy postawić próg aktywności na samej konferencji (zgłoszenie wykładu). Powerek zasugerował, by członkowie zarządu, jako dysponujący własną pulą, nie ubiegali się o stypendia z komisji; zaproponował też, by wydelegować Mastiego i Aegisa (Polimerek stwierdził, że w tym roku się nie ubiega). Zarząd w głosowaniu poparł ten skład delegacji (5/0/0, zainteresowani wyłączyli się z głosowania).
 2. Tygodnie Tematyczne - decyzja o ewentualnym obniżeniu progu liczby artykułów pozwalającej na przyznanie nagrody losowej (aktualnie jest to 50 haseł)
  Próg 50 haseł w ramach danego Tygodnia Tematycznego wymagany do przyznania nagrody losowej wydał się Elfhelmowi zbyt wysoki, Zaproponował obniżenie progu do czterdziestu 2-kilobajtowych haseł, przygotował uchwałę UZ 2017-12, którą (po pytaniu Polimerka o zasadność takiego progu - uzgodniona z koordynatorem) przegłosowano stosunkiem głosów 7/0/0.
 3. Letni konkurs fotograficzny - omówienie szczegółów
  Marta stwierdziła, że dopracowuje regulamin, dopytując w trakcie spotkania o różne jego aspekty. Powerek przychylił się do wyrażonej na liście Zarządu opinii Polimerka (główna rzesza uczestników jest spoza Wikimediów, więc należy ustalić kwestie techniczne, czym zajmie się Yarl; pracownicy stowarzyszenia przejmą sprawy merytoryczne), zastrzegając, by siły płatnych pracowników Stowarzyszenia rozkładać tak, by priorytetem pozostało CEE Meeting. Główna pracę przy konkursie ma wykonać Marta i Krzysztof; Magalia obiecała pomóc w mediach społecznościowych. Sondażowo ustalono (7/0/0), że Zarząd jest za organizacją konkursu "Wakacje z Wikipedią".
 4. Wikipedysta-rezydent w trójmiejskich instytucjach współpracujących z SWMPL
  Temat przełożony na kolejne spotkanie. Powerek zaznaczył tylko, by rozpisać konkurs na lokalnego rezydenta zanim zacznie się angażować ludzi spoza Pomorza.
 5. Pozostałe / wolne wnioski
  Travelarz zgłosił kandydaturę Szczecina do organizacji Konferencji Wikimedia Polska 2017 - Konferencja Wikimedia Polska 2017/Miejsce/Oferty#Szczecin. W toku ogólnej dyskusji postanowiono nie decydować o miejscu konferencji w tak szybkim trybie i rozpoznać inne ewentualności. W sprawie Szczecina podniesiono kwestię dość wysokiego kosztu i umiejscowienia samego miasta (niedogodny / długi dojazd). Kwestię wyboru miejsca przeniesiono na kolejne spotkanie.
  Magalia poruszyła kwestię GIODO, która wymaga dość wielu działań, żeby sprostać wymogom ustawodawcy (formularze, legalizacja newslettera, umowa powierzenia danych osobowych, wewnętrzna dokumentacja ochrony danych osobowych). Zarząd powierzył Magalii zadanie znalezienia komercyjnego rozwiązania w sensownej cenie, które pozwoli sfinalizować te kwestie.
  Masti przygotował uchwałę UZ 2017-13 zwiększającą kwotę przyznana na wyjazd Marty Moraczewskiej do Paryża (rozszerzenie uchwały 2017-9]] - zwiększyła się suma za bilety, w związku z brakiem wyżywienia zwiększyły się diety. Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0.
  Elfhelm poprosił Zarząd (niezobowiązująco) o przyjrzenie się wnioskowi o grant WG_2017-7 - Komisja Wikigrantów ma wątpliwości. Wpedzich stwierdził, że jest to standardowa cena za ten pakiet OCR ze strony WWW i ze ogólnie oprogramowanie tego typu tanie faktycznie nie jest. Masti rozważał postawienie programu na wirtualnym pulpicie celem zwiększenia dostępności, ale nie wiadomo, czy nie byłoby to sprzeczne z licencją. Marta zauważyła, że program mógłby również poza Wikiźródłami przydać się współpracy GLAM (Biblioteka Narodowa). Jeśli Zarząd nie wyrazi opinii, Komisja Wikigrantów podejmie decyzję autonomicznie.

7 marca

Data
7 marca 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Powerek38, Aegis, Wpedzich
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:16 – 23:02
 1. Dokończenie sprawy stypendiów na Wikimanię 2017 - liczba stypendystów, Komisja
  Mimo ogłoszenia na facebookowej grupie Wikimedia CEE nie udało się znaleźć chętnego do wejścia w skład komisji - z uwagi na uczestnictwo w komisji programowej CEE Meeting lub prawdopodobna chęć ubiegania się o nasze stypendium; propozycja została dobrze odebrana na wspomnianej grupie. Zdecydowano, że poszukiwania będą kontynuowane. Na jednego stypendystę Stowarzyszenie spodziewa się wydać około 6 tysięcy złotych, przy umiarkowanym zakwaterowaniu i niskiej opłacie konferencyjnej. Zdecydowano o pozostawieniu niezmienionej zeszłorocznej listy krajów uprawnionych do ubiegania się o stypendium, przyjęto, że Komisja przyzna 3 stypendia krajowe i 1 zagraniczne. Zgłoszenia mają być nadsyłane w języku angielskim. Równolegle, przygotowano uchwałę UZ 2017-14 delegującą dwóch członków Zarządu na konferencję - będą to Marek Stelmasik i Michał Buczyński. Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 5/0/0 - delegaci wyłączyli się z głosowania.
 2. Wikipedysta rezydent w trójmiejskich instytucjach GLAM - dalsze ustalenia
  Temat przełożony na kolejny tydzień; Marta zaznaczyła w tym punkcie, ze mamy kolejnego partnera GLAM, Ośrodek KARTA.
 3. Konferencja Wikimedia Polska 2017
  Obecni członkowie Zarządu przychylili się do pozyskanej przez Anię Matusiak oferty Hotelu Ikar w Bydgoszczy. W dyskusji zaznaczono, że oferta Travelarza, szczecińska, mogłaby skutkować zbyt niską frekwencją, a Konferencja Wikimedia Polska jako w dużej mierze wydarzenie Stowarzyszenia, mniej nieco społecznościowe, powinna koncentrować się na frekwencji na Walnym, a pytanie Społeczności nie uznano za najlepszy pomysł. W przypadku lokalizacji szczecińskiej wyższe tez mogą okazać się koszty dofinansowania dojazdu i uczestnictwa. Zdecydowano, że do obejrzenia bydgoskiej lokalizacji poproszony zostanie Ency. Polimerek poruszył też kwestię postawienia na takim evencie jak konferencja silniejszego internetu z zasobów stowarzyszenia.
 4. GIODO - dalsze działania (Magalia)
  Magalia przedstawiła ofertę materiałów, które powinny zaspokoić nasze potrzeby w kwestii zgodności z GIODO. Zakup ma być sfinansowany z budżetu biura.
 5. Wakacje z Wikipedią
  Opis tematu: Wstępne określenie statusu konkursu Wakacje z Wikipedią w roku 2017 (czy są plany organizacji, wybranie zakresu czasowego, obsługa konkursu – koordynator(ka) czy pracownicy).
  Zgłaszający: Yarl (dyskusja) 00:47, 21 lut 2017 (CET)[odpowiedz]
  Temat przełożony na kolejny tydzień.
 6. „Potyczki Informatyczne”
  Opis tematu: Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni, w którym od kilku lat realizuję Wikiprojekt Powiat wrzesiński jest organizatorem kolejnej już edycji konkursu informatycznego dla gimnazjalistów pod nazwą „Potyczki Informatyczne”. Chciałby, aby wśród tegorocznych zadań finałowych znalazło się zadanie związane z edycją Wikitextu, zachęcające również do edycji Wikipedii. Mając to na uwadze, chciałbym zwrócić się do Zarządu Stowarzyszenie z prośbą o przekazanie dla uczestników finału konkursu 10 kompletów materiałów promocyjnych oraz objęcie konkursu patronatem stowarzyszenia. Ewentualne koszty po stronie stowarzyszenia to koszty materiałów i przesyłki.
  Zgłaszający: --Azymut (dyskusja) 21:17, 28 lut 2017 (CET)[odpowiedz]
  Inicjatywę uznano za sensowną i po sondażowym głosowaniu jednomyślnie przychylono się do wniosku Azymuta.
 7. Wolne wnioski
  Masti zapytał o przedłużenie wygasających domen wikiepodreczniki.pl, wikilovesmonuments.pl i wikizabytki.pl. Po krótkiej dyskusji zdecydowano nie przedłużać domeny wikiepodreczniki.pl, szczególnie po decyzji Ministerstwa Edukacji, która e-podręczniki wygasiła. Domeny "zabytkowe" pozostawiamy, jako choćby podłoże do konkursu fotograficznego.

14 marca

Data
14 marca 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Powerek38, Aegis, Wpedzich
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:14 – 23:56
 1. Dokończenie sprawy stypendiów na Wikimanię 2017 - liczba stypendystów, Komisja
  Zagraniczny członek Komisji Stypendialnej to Liam Wyatt, User:Wittylama. Elfhelm przygotował poprawioną wersję regulaminu prac Komisji Stypendialnej. Przedyskutowano ramy czasowe działania Komisji; wnioski o stypendia będą przyjmowane do 7 kwietnia, Komisja podejmie decyzję do 14 kwietnia, Zarząd ma ją mieć przedstawioną na spotkanie 18 kwietnia. Stypendia można będzie ogłosić 19 kwietnia. Uchwałę UZ 2017-15 przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0.
 2. Konferencja Wikimedia Polska 2017 - postępy z szukaniem miejsca?
  Przedyskutowano przygotowaną przez Travelarza propozycję Szczecina oraz propozycję Bydgoszczy, po wizji lokalnej dokonanej przez Encego. Przedyskutowano potencjał miejsc, dostęp do sponsorów i patronatów (przy czym zdecydowanie wypowiedziano się przeciwko patronatom miejskim), szacowane koszty, Każdy członek Zarządu indywidualnie wypowiedział się w kwestii miejsca, wszyscy poparli Bydgoszcz, choć wyrażono kilkukrotnie wyrazy uznania dla Travelarza za dobrą ofertę. Przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0 uchwałę UZ 2017-16. Komisja programowa zostanie powołana 21 kwietnia (wstępnie zgłosiła się Magalia).
 3. Uchwała nt. kosztów organizacji warsztatów i edithatonów
  Uchwała pojawiła się w wyniku tego, że czasami trzeba kupić drobny poczęstunek dla uczestników warsztatów. Zdecydowano, ze uchwała zostanie przyjęta na aktualny rok kalendarzowy i odnowiona na początku kolejnego roku, podobnie do innych uchwał tego typu. Uchwałę UZ 2017-17 przyznająca 3000 zł w roku 2017 na poczęstunek w trakcie spotkań edycyjnych, warsztatów, minikonferencji i wykładów przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0.
 4. CEE Spring 2017 [3] (przyjęcie regulaminu)
  Poli stwierdził, że zapoznał się z regulaminem, Elfhelm wprowadził kilka raczej kosmetycznych zmian w regulaminie - budżet konkursu, natura głównej nagrody (doprecyzowanie że ma to być książka, prenumerata czy inna nagroda mogąca być źródłem), kwestia aktywności w poszczególnych edycjach. Uchwałę UZ 2017-18 z załącznikiem przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0.
 5. Wybór koordynatora Stowarzyszenia ds spraw Strategii 2017
  Temat zasygnalizował Polimerek; w ramach prac nad strategią WMF potrzebny jest koordynator działający w imieniu Stowarzyszenia i przez Stowarzyszenie wyznaczony. Powerek ogólnie skrytykował podejście WMF do całego procesu i uczestnictwa koordynatorów i chapterów; Polimerek wyjaśnił różnice - koordynatorzy płatni (konsultanci językowi) mają tłumaczyć dokumenty na Meta i bezpośrednio dyskutować ze społecznościami, koordynator wyznaczony przez Stowarzyszenie miałby za to przeprowadzić konsultacje wewnątrz Stowarzyszenia i przedstawić wnioski WMF. Uczestnictwo nie jest od nas wymagane, ale jeśli nie wyznaczymy koordynatora to stracimy głos w dyskusji. Decyzję odłożono na kolejne spotkanie.
 6. GIODO - lista darczyńców - jakieś postępy?
  Magalia nie otrzymała jeszcze materiałów, o których zakupie zadecydowano tydzień wcześniej. Masti obiecał, że dokona zakupu niezwłocznie.
 7. Wakacje z Wikipedią - ciąg dalszy działań?
  Marta Malina Moraczewska stwierdziła, że regulamin jest w zasadzie gotowy, skoro Zarząd dał już zielone światło na przeprowadzenie konkursu to można organizować kontakty z partnerami. Na kolejnym spotkaniu ma być przyjęta odpowiednia uchwała i zaakceptowany regulamin.
 8. Wikipedysta rezydent w trójmiejskich partnerstwach GLAM
  Marta wybiera się do Gdańska na szkolenie pracowników Narodowego Muzeum Morskiego, ma też porozmawiać z ECS i Muzeum Narodowym, po powrocie da znać, czy (dodatkowy w stosunku do Ciacha5) rezydent jest potrzebny.
 9. Wolne wnioski
  Yarl zapytał o zgłaszanie (się) użytkowników na hackathon we Wiedniu; WM Austria miała program stypendialny, ale pewne kandydatury (jak Yarla, co stwierdził Powerek) wydają się oczywiste - zgłoszenia stypendialne skończyły się 26 lutego. Polimerek stwierdził, że przy sensownych kosztach można byłoby wysłać do 3 osób. Zgłoszenia miałyby spływać do Zarządu, sprawa ma być zgłoszona w kawiarence, przy stoliku technicznym i w wikiprojekcie poświęconym Wikidata.

21 marca

Data
21 marca 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Powerek38, Aegis, Wpedzich
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:08 – 00:15 / 22 marca
 1. Wybór koordynatora Stow ds spraw Strategii 2017
  Polimerek podtrzymał wyrażoną po poprzednim spotkaniu chęć przyjęcia na siebie roli koordynatora, choćby z uwagi na nakładające się działania koordynatora Stowarzyszenia i płatnego konsultanta przy WMF; Nicole (koordynatorka naczelna toku A) zaakceptowała też takie rozwiązanie. Wszyscy z wyjątkiem samego zainteresowanego poparli tę kandydaturę w sondażowym głosowaniu.
 2. GIODO - lista darczyńców - jakieś postępy?
  Natalia otrzymała komplet materiałów, dogaduje jeszcze kilka szczegółów z ich autorem, bo pakiet jest skierowany głównie do operatorów blogów i należałoby niektóre formularze dostosować do naszej działalności. Jako silnik rozsyłania maili zaproponowała Freshmail. Kwestią do rozwiązania byłby natomiast zapis na newsletter - Natalia proponowała, by była to podstrona w serwisie OPP, stworzona przez Yarla (nakład pracy aktualnie niewielki). Zaznaczono, by przyspieszyć z tą sprawą, bo bannery OPP ruszają niedługo.
 3. Wakacje z Wikipedią - ciąg dalszy działań?
  Elfhelm stwierdził, że regulamin konkursu jest w porządku. Marta streściła rozmowę z NID, z której wynika, że przed uchwaleniem regulaminu należałoby dograć jeszcze kilka kwestii tak, by obie strony były usatysfakcjonowane. Marta umawia dogadywanie szczegółów na kwiecień, w tym też miesiącu Zarząd ma dostać harmonogram i podejmować dalsze decyzje. Marta ma rozwijać temat dalej.
 4. Komisja programowa - Konferencja Wikimedia Polska 2017
  Wpedzich zaproponował, by komisja składała się z Natalii (jako pracownika Stowarzyszenia) i osób do tej pory mniej "oczywistych", mniej związanych z przygotowywaniem programów konferencji. Po dyskusji nad wielkością i składem Komisji, jak też ogólną dyskusją nad kształtem programu konferencji i samej konferencji, wstępnie zaproponowano skład komisji: Ency jako osoba lokalna z miejsca konferencji, Magalia jako pracownik WMPL i Ludmiła Pilecka. Warto byłoby "przedłużyć" w trakcie tej konferencji tematy, które zaczęto na poprzednich wydarzeniach (Lublin, Zlot Zimowy). Większych zmian w formule samej konferencji w tym roku raczej nie ma co oczekiwać, ale podczas przyszłorocznej warto będzie to rozważyć - włącznie z przedłużeniem jej o dzień.
 5. Wikimedia Hackathon we Wiedniu - kogo wysyłamy?
  Po ogłoszeniu w Kawiarence i w wikiprojekcie Wikidata nie zgłosił się nikt dodatkowy na wyjazd. Masti zastanawiał się nad wyjazdem, miał dać znać w najbliższych dniach, według tego co zgłosiła Natalia zastanawiał się też PMG, acz Wpedzich ma go zapytać o konkretną decyzję. Stosowna uchwała ma być podjęta za tydzień (mimo zaplanowanej potencjalnej nieobecności Maire i Powerka kworum do podjęcia tej decyzji będzie, nawet gdyby Masti zdecydował się wziąć udział).
 6. Wolne wnioski
  Karol007 zapytał o stan przygotowania raportu audytu finansowego za 2016. Polimerek stwierdził, ze sprawy idą zgodnie z planem i że do 31 marca raport ma być gotowy. Na marginesie podjęto temat spotkania z aktualną księgową w kwestiach kontynuowania współpracy - Masti ma dogadać termin i przyjechać do Łodzi by przeprowadzić spotkanie, razem z Polimerkiem.
  Krótko podjęto temat warsztatu z młodzieżą szkolną, kwestię wynajęcia i ewentualnego ubezpieczenia laptopów (wydarzenie ma odbyć się poza szkołą) i tego, czy jest to dla nas ciekawa grupa docelowa. Dalsze ustalenia mają być przedyskutowane na liście mailingowej.

28 marca

Data
28 marca 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire (pod koniec spotkania), Elfhelm, Powerek38 (od połowy spotkania), Aegis, Wpedzich
Prowadzący
Wpedzich, chwilowo Elfhelm
Czas trwania
21:01 – 22:51
 1. Komisja programowa - Konferencja Wikimedia Polska 2017
  Po zeszłotygodniowej dyskusji i wymianie maili skrystalizował się pomysł na skład komisji: Magalia w roli wspierającej, Ludmiła Pilecka i Fafik. Skład przegłosowano w stosunku głosów 7/0/0.
 2. Uchwała nt. spotkania Komisji Rewizyjnej
  Prośbę o przeznaczenie środków na spotkanie Komisji Rewizyjnej przysłał Julo, spotkanie ma się odbyć we Wrocławiu w wynajętej na ten cel sali. Oprócz sali należy przeznaczyć kwoty na przejazd i diety pozostałych członków Komisji. Uchwałę opiewającą w sumie na kwotę do 750 złotych (UZ 2017-19) przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0.
 3. Uchwała nt. wysłania członków społeczności na hackathon.
  Ostatecznie na hackathon wybiera się jedynie Yarl. Przygotowano uchwałę na kwotę do 1300 złotych - UZ 2017-20 - i przegłosowano ją stosunkiem głosów 7/0/0.
 4. Przyjecie w poczet członków użytkownika PiotrekD
  Po pokrótkim przedstawieniu kandydatury, w obliczu braku sprzeciwów i spełnienia przez kandydata wymogów formalnych przyjęto go stosunkiem głosów 7/0/0.
 5. Wolne wnioski
  Powerek poprosił Zarząd o ewaluacje raportów pracowników.
  Magalia zrelacjonowała pytanie Szołtysa, czy w konkursie CEE Spring liczą się jedynie hasła napisane od zera, czy też rozbudowane. Ogólnie pomysł uznano za sensowny i zasugerowano, by nagrody dodatkowe za rozbudowanie haseł przyznawać z puli gadżetów, uznaniowo - nie zmieniając regulaminu w trakcie trwania konkursu.
  Aegis zapytał, z jakim stanowiskiem występujemy jako organizacja Wikimedia na Wikimedia Conference w temacie np. międzynarodowych konkursów edycyjnych. Polimerek stwierdził, ze formuła tych konkursów wymaga odświeżenia, odbyła się dyskusja nad pomysłami (co np. robić z państwami które się wycofują, jak Czesi w tym roku),

4 kwietnia

Data
4 kwietnia 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Aegis, Wpedzich
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:10 – 21:51
 • Spotkanie BigFat Meeting (grupy Dimiego): meta:EU_policy/Big_Fat_Brussels_Meeting_4. Budżet: Użytkownik:Polimerek/BrudnopisB Polimerek (dyskusja) 16:17, 3 kwi 2017 (CEST)[odpowiedz]
  Udział w spotkaniu jest częściowo finansowany ze sponsoringu pozyskanego przez FKAGEU, częściowo wiec mielibyśmy pokryć koszty. Uchwała UZ 2017-21 przyznająca dofinansowanie WMPL w kwocie do 1200 złotych przegłosowana została stosunkiem głosów 6/0/0 - Powerek38 głosował poza kanałem IRC, Polimerek wyłączył sie z głosowania.
 • Wolne wnioski
  Wpedzich zapytał Halibutta, obecnego na kanale, czy dalszej dyskusji podlegać będzie kwestia Wikiwarszawy. Jako, ze kwestia wypożyczania laptopów została przez Zarząd omówiona poza kanałem i że Zarząd nie jest skłonny finansować wynajem laptopów, zaś poczęstunek może zostać pokryty z uchwały warsztatowej - temat zdjeto z agendy.
  Polimerek podjął temat newslettera dla darczyńców i dania Magalii pozwolenia na przetestowanie mechanizmów "na sucho". Polimerek i Masti poprosili o zapisanie na testową listę, którą Magalia już uruchomiła. Wyznaczono też Mastiego jako zapasowego administratora tejże listy w wersji "produkcyjnej".

11 kwietnia

Data
11 kwietnia 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Aegis, Wpedzich, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:13 – 23:35
 1. Przyjęcie uchwały o uruchomieniu newslettera dla darczyńców Projekty Uchwał Zarządu, Użytkownik:Polimerek/BrudnopisC Polimerek (dyskusja) 22:39, 9 kwi 2017 (CEST)[odpowiedz]
  Polimerek przedstawił odpowiednią uchwałę po przyjęciu której można będzie zgłosić newsletter do GIODO. Masti wskazał na nowe przepisy, do których prawdopodobnie trzeba będzie dostosować dokumenty Stowarzyszenia. Doszło do wymiany zdań na temat różnicy między przetwarzaniem a gromadzeniem danych, Na wiki Stowarzyszenia opublikowano 2 z 3 załączników - jak podała uchwała 22/2017 instrukcja nie została opublikowana, żeby nie "ułatwiać" pracy osobom chcącym tę instrukcję naruszyć. Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0. Newsletter ruszyć ma po podpisaniu umowy przez Mastiego.
 2. Przyjęcie uchwały o księgowości Polimerek (dyskusja) 12:25, 11 kwi 2017 (CEST)[odpowiedz]
  W obliczu niedogadania się z obecnym biurem księgowym, Polimerek podjął poszukiwania innego biura, które prowadziłoby księgowość Stowarzyszenia. Polimerek przedstawił warunki finansowe biura, które rekomenduje; reszta Zarządu wyraziła poparcie dla wyboru Polimerka. Zarząd poparł też ideę "odprawy" dla dotychczasowego biura księgowego, z którym współpracowaliśmy 5 lat. Uchwałę UZ 2017-23 przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0.
 3. Wniosek o dofinansowanie projektu: Aktorskie interpretacje dzieł Cypriana Kamila Norwida "Obserwacje w Ciszy"
  • Krótki opis projektu: Przygotowanie aktorskich interpretacji wybranych utworów poetyckich Cypriana Kamila Norwida oraz realizacja ich profesjonalnego nagrania w studiu muzycznym
  • 'Link do strony projektu:'https://pl.wikimedia.org/wiki/U%C5%BCytkownik:Kerayy
  • Zgłaszający: Jarosław Kuśmierski
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Jarosław Kuśmierski
  • Uwagi: Pilny status odnośnego wniosku wynika z dużej ilości obowiązków części zespołu wykonawczego (przede wszystkim p. Jana Nowickiego). Dnia 10 IV udało sie ostatecznie ustalić termin nagrania, który nie kolidowałby z innymi zobowiązaniami aktorów. Szczegóły znajdują się na stronie projektu.
  Zarząd wyraził podziw dla zaproponowania wykonania nagrania przez Jana Nowickiego i Gabrielę Oberbek (która nagrywała też materiał Baczyńskiego). Padło pytanie o formę rozliczenia projektu. Poprzednie nagrania realizowane przez Borysa Kozielskiego rozliczała prowadzona przez niego fundacja, wystawiając fakturę Stowarzyszeniu. Przedyskutowano możliwe rozwiązania i zaproponowano, że konkretne rozwiązania zostaną przedstawione za tydzień, póki co Zarząd wyraził chęć przeprowadzenia tego projektu. Wnioskodawca zapytał o ewentualne dalsze projekty - Zarząd uzależnił ich uruchomienie od efektów projektu norwidowskiego.

17 kwietnia

Data
18 kwietnia 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Aegis, Wpedzich, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:13 – 22:13
 1. Wniosek o dofinansowanie projektu: Aktorskie interpretacje dzieł Cypriana Kamila Norwida "Obserwacje w Ciszy"
  • Krótki opis projektu: Przygotowanie aktorskich interpretacji wybranych utworów poetyckich Cypriana Kamila Norwida oraz realizacja ich profesjonalnego nagrania w studiu muzycznym
  • 'Link do strony projektu:'https://pl.wikimedia.org/wiki/U%C5%BCytkownik:Kerayy
  • Zgłaszający: Jarosław Kuśmierski
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Jarosław Kuśmierski
  • Uwagi: Pilny status odnośnego wniosku wynika z dużej ilości obowiązków części zespołu wykonawczego (przede wszystkim p. Jana Nowickiego). Dnia 10 IV udało sie ostatecznie ustalić termin nagrania, który nie kolidowałby z innymi zobowiązaniami aktorów. Szczegóły znajdują się na stronie projektu.
   • Wnioskodawca stwierdził, że najwygodniejszą formą rozliczenia projektu będzie podpisanie przez uczestników umowy z koordynatorem, zaś później między koordynatorem a Stowarzyszeniem. Halibutt zapytał, czy wnioskodawca rozważał zrobienie jakiejkolwiek dokumentacji fotograficznej z projektu - nawet proste zdjęcia. Wnioskodawca powiedział, że zamierzał robić zdjęcia i montować z ich wykorzystaniem materiał informujący o projekcie - Halibutt ma być w kontakcie z wnioskodawcą w tej kwestii. Uchwałę UZ 2017-24 na 8000 zł na realizacje projektu przegłosowano stosunkiem głosów 7/0/0.
 2. Sprawozdanie Komisji Stypendialnej
  • Opis tematu: W czasie Świąt Komisja Stypendialna zakończyła swoje prace i wybrała stypendystów WMPL na Wikimanię 2017. Sprawozdanie Komisji zostanie dostarczone członkom Zarządu na prv (lub na na zamkniętą listę dyskusyjną) najpóźniej w chwili rozpoczęcia spotkania. Prosimy Zarząd o jego zatwierdzenie.
  • Zgłaszający: Powerek38 (dyskusja) 09:36, 18 kwi 2017 (CEST)[odpowiedz]
   • Zarząd otrzymał sprawozdanie Komisji drogą niejawną. Powerek streścił, że wybór Liama na przewodniczącego podyktowany był docenieniem zewnętrznego spojrzenia na stypendystów i zgłoszenia. Nie zdecydowano o dyskusji nad personaliami wybranych kandydatów - Polimerek wyraził swoje zaufanie do Komisji. Sprawozdanie komisji przyznające stypendia osobom wymienionym na stronie Wikimania 2017/uczestnicy (poza wydelegowanymi członkami Zarządu, co ustalono już wcześniej) przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0. Aegis zapytał o przemyślenia komisji po kilku latach dyskusji nad stypendiami - podkreślono ciekawe zewnętrzne spojrzenie Liama (idące w kierunku kandydatur faktycznie mogących coś wnieść w konferencję, nie zaś zbyt "oczywistych"), czy pierwsze "sito" w postaci konieczności składania wniosków w języku angielskim, co daje od razu obraz potencjału uczestnictwa kandydata w międzynarodowej konferencji.

25 kwietnia

Odbył się jedynie dyżur, w trakcie którego, pod przewodnictwem Polimerka, zarząd wypełnił ankietę potrzeb związaną z konferencją CEE Meeting 2017

2 maja

Data
2 maja 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:04 – 21:44
 1. Przyjęcie w poczet członków użytkowniczki Wieralee.
  Kandydatura użytkowniczki nie wymagała dodatkowego przedstawienia Zarządowi, Wieralee została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0, Aegis zagłosował po zamknięciu obrad.
 2. Papierowe wydanie audiobooka "Sztuka kochania" Owidiusza
  • Opis tematu: Przygotowuję do druku w niewielkim nakładzie papierową wersję "Sztuki kochania" Owidiusza z płytą i nagraniami, które wykonaliśmy podczas realizacji projektu. Projekt jest szczegółowo opisany na profilu crowdfoundingowym wspieram.to. Szersze omówienie jest tutaj
  • Zgłaszający: Borys Kozielski
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Borys Kozielski
   • Borys poprosił o dwojakie wsparcie: promocję projektu crowdfundingowego w mediach społecznościowych i współuczestnictwo w wydaniu papierowej książki "Sztuka kochania" Owidiusza. Pierwszą formę wsparcia zaakceptowano bez obiekcji, jedynie dopisując konieczność koordynacji działań w mediach społecznosciowych z Magalią. Co do egzemplarzy promocyjnych książki, Polimerek miał wątpliwości, czy są one Stowarzyszeniu potrzebne. Niekoniecznie SWMPL jest kojarzone z drukowanymi mediami, a ta akurat pozycja jako "gadżet merytoryczny" niekoniecznie jest nośna (na przykład wręczana dyrektorowi muzeum przez jedną z pracownic byłaby niezręczna). Można byłoby rozważyć wydrukowanie egzemplarzy promocyjnych Baczyńskiego na jesieni, po zakończeniu projektu Borysa, albo broszury z 2. projektu etno (aktualnie jako książka promocyjna funkcjonuje broszura z Roku obrzędowego).


9 maja

Data
9 maja 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich, częściowo Elfhelm
Czas trwania
21:14 – 22:44
 1. Przyjęcie w poczet członków użytkowników Marcello002 oraz Zdrapka.
  • Kandydatura Marcello002 została przegłosowana (przyjęty stosunkiem głosów 7/0/0) bez dyskusji. Kandydatura Zdrapki wywołała wątpliwości natury aktywnego uczestnictwa w projektach Wikimedia, przyjęto ją stosunkiem głosów 6/1/0.
 2. Rocznik „Wikimedia Polska”
  • Opis tematu: Zgłaszam propozycję, aby Stowarzyszenie podjęło się wydawania rocznika naukowego. Publikacja mogłaby zawierać wystąpienia z Konferencji Wikimedia Polska i innych przedsięwzięć społeczności (o ile autorzy prócz prezentacji zechcą przygotować również materiały w formie pisemnej, w określonej dla takich publikacji formie), roczne informacje o działalności Stowarzyszenia i społeczności wikipedystów, być może również przedruki i tłumaczenia z „The Wikimedia Research Newsletter”, „The Signpost”, czy innych źródeł. W gronie polskich wikipedystów są osoby, które mogłyby być recenzentami całości lub poszczególnych artykułów. Publikacja mogłaby mieć wyłącznie formę elektroniczną w formacie pdf i/lub w ramach stron wiki, jak również egzemplarze obowiązkowe dla bibliotek w formie drukowanej (druk cyfrowy ograniczonej liczby egzemplarzy). Myślę, że koszty takiego projektu nie byłyby duże, natomiast popularyzacja spraw związanych z wikimediami, również dla zewnętrznych odbiorców, znacząca. Jako autor kilku artykułów dotyczących Wikipedii, chętnie włączę się w realizację takiego przedsięwzięcia.
  • Zgłaszający: --Azymut (dyskusja) 23:10, 7 maj 2017 (CEST)[odpowiedz]
   • Ten punkt poprowadził Elfhelm. Przywołano poprzednie inicjatywy - Biuletyn i próbę utworzenia czasopisma celem możliwości dawania legitymacji prasowych. Pytano o to, kto mógłby to koordynować, jak ustalić skład rady redakcyjnej i zakres publikacji. Azymut zadeklarował, że mógłby zająć się organizowaniem pisma. Padł głos, ze warto się w to zaangażować, choćby w celu promowania Wikimediów, szczególnie w poważniejszych środowiskach, podjęto również kwestię wystąpienia o ISSN. Azymut zaproponował roczną częstotliwość wydawania, a Aegis stwierdził, że by to wszystko miało sens, to powinno być dwujęzyczne. Polimerek nie zadeklarował redagowania, ale rozważył recenzowanie. Azymut dostał wolna rękę na organizowanie czasopisma, na przykład przy udziale innych uczestników ruchu wolnej wiedzy, np. w KOED, zadeklarowano też chęć przedyskutowania tematu na konferencji. Azymut zadeklarował powrócenie do tematu po wakacjach, po przemyśleniu sprawy.
 3. W ramach wolnych wniosków przedyskutowano konieczność ogłoszenia Walnego na kolejnym zebraniu (podjecie stosownej uchwały). Elfhelm zadeklarował ogarnięcie planu Walnego (zarząd zaakceptował zaproponowane przez niego poprawki do statutu), a Polimerek zaprosił do współredagowania sprawozdania Zarządu do przedstawienia członkom.

16 maja

Data
16 maja 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich, częściowo Polimerek
Czas trwania
21:19 – 23:15
 1. Przed zebraniem, członkowie Zarządu w kilku zdaniach przedyskutowali fakt otrzymania wyróżnienia Sybilla 2016 wspólnie z Muzeum Narodowym w Warszawie
 2. Zwołanie Walnego Zebrania Członków WMPL 2017 (projekt uchwały). Elfhelm (dyskusja) 20:52, 16 maj 2017 (CEST)[odpowiedz]
  Elfhelm skrótowo przedstawił propozycję programu. Przedyskutowano godziny, na które należy wyznaczyć 1. i 2. termin - tak, by zmieścić się ze wszystkimi proponowanymi punktami (szereg sugestii Komisji Rewizyjnej może przedłużyć dyskusję) a równocześnie zostawić wystarczająco dużo czasu na poranne sesje. Uchwałę UZ 2017-25 przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0.
 3. Rekomendowanie przez Zarząd Walnemu Zebraniu Członków zmian w Statucie WMPL (projekt zmian). Elfhelm (dyskusja) 20:52, 16 maj 2017 (CEST)[odpowiedz]
  Elfhelm pokrótce zreferował proponowane przez siebie zmiany w statucie; szczególnie w świetle tego, ze inne zmiany rekomenduje Komisja Rewizyjna warto byłoby przyjąć szerszy wachlarz. Zarząd sondażowo wyraził swoje poparcie dla proponowanych zmian.
 4. Wikicamp. Wojciech Pędzich (dyskusja) 20:52, 16 maj 2017 (CEST)[odpowiedz]
  Pomysł został nadesłany w dniu zebrania. Wyjazd na Wikicamp oznaczałby konieczność sfinansowania przelotu i ew. 1 noclegu w Erywaniu. Przedyskutowano możliwe kandydatury na opiekuna wydelegowanej grupy, Zarząd ogólnie wyraził poparcie, Halibutt ma przenieść odpowiednie dokumenty na wiki Stowarzyszenia i dopracować, do tematu Zarząd wróci za tydzień, przy założeniu wysłania 3 laureatów plus opiekuna.
 5. W ramach wolnych wniosków Polimerek wspomniał o szybkich grantach z WMF na organizowanie strategicznych eventów z partnerami, co można wykorzystać do nawiązania ciekawych kontaktów przy okazji dyskusji nad strategią. Polimerek zaproponował (współ)koordynowanie takiego wydarzenia. Zarząd wyraził aprobatę dla zorganizowania takiego spotkania (wniosek o grant należałoby złożyć 2 tygodnie przed końcem 2. fazy konsultacji, która upływa 12 czerwca). Jego drugi wolny wniosek dotyczył uruchomienia przez ministerstwo bazy OPP, do której należy wpisać sprawozdanie; Polimerek zgodził się ogarnąć sprawę z pomocą Wpedzicha.

23 maja

Data
23 maja 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:14 – 22:30
 1. Opis tematu: przedłużenie abonamentu na serwery
  Masti wyjaśnił, że planowane jest przedłużenie funkcjonowania obecnego serwera w ovh.pl. Są plany przenosin, ale na razie nie ma na to czasu, ale w końcu będzie trzeba to zrobić, dlatego prosi o kwotę z zapasem na przenosiny. Po krótkiej dyskusji dotyczącej jakie obecnie boty i inne narzędzia działają na serwerze, zarząd przegłosował uchwałę: UZ 2017-26 głosami 7/0/0
 2. Dokończenie sprawy Wikicampu.
  Halibutt przedstawił stan postępu projektu WikiCamp 2017 w Armenii. Problemem jest brak chętnej osoby do pełnienia obowiązków opiekuna polskiej grupy nastolatków, bo taka musi mieć odpowiednie uprawnienia. Po dyskusji zdecydowano w takiej sytuacji, że konkurs będzie skierowany tylko do starszej grupy, to znaczy osób w wieku 18-22 lata. Po analizie kosztów uznano, że możemy wysłać maksymalnie 3 osoby + opiekuna. Następnie proponowano kandydatów i kandydatki na opiekuna, z którymi ma porozmawiać Halibutt. Na kolejnym spotkaniu zarządu będzie musiała być przyjęta odpowiednia uchwała.
 3. Dokończenie kwestii eventu strategicznego.
  Ta sprawa nie była omawiana, bowiem Polimerek poinformował, że sprawa jest ogarniania przez niego, Halibutta i Martę Moraczewską.
 4. Wolne wnioski
  • Wpedzich stwierdził, że planuje zorganizować projekt pisania artykułów biograficznych o pracownikach Politechniki Gdańskiej. Polimerek przedstawił swoje doświadczenia z podobnym projektem na Politechnice Łódzkiej, po czym wymieniono kilka uwag i opinii w tej sprawie.

30 maja

Data
30 maja 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich, Elfhelm
Czas trwania
21:15 – 23:41
 1. Przyjęcie przez zarząd własnego sprawozdania za 2016
  Polimerek przedstawił w ogólnych zarysach to sprawozdanie i jako że było tworzone od paru tygodni, poprosił zarząd o przejrzenie ostatnio dodanych elementów - to znaczy danych w tabeli kosztów uzupełnionych przez Mastiego i podsumowania w części dotyczącej wyniku finansowego. Po drobnych korektach zarząd przegłosował przyjęcie sprawozdania głosami 7/0/0
 2. Zaaprobowanie Planu działań Zarządu na 2017 do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Członków
  Ponownie Polimerek przedstawił w ogólnych zarysach to sprawozdanie. Powerek stwierdził, że nie podoba mu się w tym sprawozdaniu przypisaniu sumy kosztów etatu Magalii i Halibutta tylko do sekcji "promocja", bowiem Magalia obecnie w znacznym stopniu wykonuje obowiązki spoza tego zakresu i zaproponował aby jeden etat zapisać w całości w sekcji "wsparcie dla wolontariuszy". Polimerek zaooponował twierdząc, że w zasadzie cały zakres pracy Halibutta mieści się w sekcji "promocja", natomiast Magalii faktycznie w znacznym stopniu również we "wsparciu dla wolontariuszy". Elfhelm zaproponował kompromisowe rozwiązanie - aby 2/3 etatu Magalii zapisać w sekcji "wolontariuszy". Poparł go w tym pomyśle Aegis i zgodził się z tym również Polimerek, a Powerek stwierdził, że jest skłonny zaakceptować taki kompromis. Po dokonaniu odpowiednich poprawek i paru korekt zauważonych przez Maire, zarząd przegłosował "Plan Działań" głosami 7/0/0.
 3. Zatwierdzenie listy stypendystów na konferencję Wikimedia Polska 2017
  Ze względu na delikatność materii, dyskusja nad tym punktem odbyła się niejawnie. Po przedyskutowaniu listy osób, które się zgłosiły o dofinansowanie, zarząd przegłosował zaakceptowanie wszystkich złożonych wniosków 7/0/0
 4. Konkurs WikiCamp 2017 w Armenii
  Halibutt przedstawił stan przygotowań oraz stwierdził, że do roli opiekuna grupy zgłosiła się użytkowniczka CelStrzel. Polimerek spytał się o koszty. Halibutt wpisał je na stronę na wiki wyjaśniając wszystkie jej elementy oraz poprosił o duży zapas w związku z trudnością w przewidzeniu jaki będzie koszt biletów lotniczych w momencie gdy zostaną wyłonieniu zwycięzcy konkursu. Po tym zarząd ustalił skład komisji konkursowej. Następnie Elfhelm wniósł kilka uwag do regulaminu, po których naniesieniu zarząd przegłosował uchwałę UZ 2017-27 7/0/0
 5. Kandydatura użytkowniczki LennCart na członkinię Stowarzyszenia
  Wpedzich w ostatnim momencie poinformował o zgłoszeniu kandydatury w/w osoby, twierdząc, że dosłała dokumenty o 18:00 w dniu obrad zarządu. Po dyskusji zdecydowano nie podejmować w tej sprawie decyzji, głównie w związku z zamieszaniem jaki może to spowodować z listą członków uprawnionych do głosowania na Walnym.

6 czerwca

Data
6 czerwca 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Elfhelm
Czas trwania
21:19 – 22:56
 1. Przyjęcie tekstu jednolitego statutu
  Walne Zebranie Członków WMPL z 3 czerwca 2017 roku przyjęło zmiany w statucie (uchwała nr 8/2017) i upoważniło Zarząd do opracowania tekstu jednolitego (uchwała nr 9/2017). Celem realizacji powyższego przyjęto uchwałę UZ 2017-28 wraz z załącznikiem nr 1 zawierającym jednolitą treść statutu (przegłosowano 7/0/0). Omówiono także kwestię rejestracji zmian w statucie w KRS.
 2. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia: LennCart, Gdarin, Ashaio
  Elfhelm krótko przedstawił poszczególne kandydatury na członków Stowarzyszenia. Kandydatki i kandydata przyjęto jednogłośnie w głosowaniach indywidualnych, każdy z nich otrzymał 7 głosów "za" (głosowano w kolejności kandydatury Ashaio, Gdarina i LennCart).
 3. Wstępne ustalenie daty Zlotu Zimowego
  Przeprowadzono pierwszą dyskusję dotyczącą zlotu zimowego w 2018 roku. Magalia wskazała na zasadność wcześniejszego ogłoszenia terminu, przy czym wszyscy członkowie Zarządu biorący udział w dyskusji poparli inicjatywę organizacji kolejnej edycji zlotu zimowego. Dyskusja dotyczyła wyboru miejsca i planowanego terminu. W dyskusji omawiano terminy styczniowe i lutowe w 2018 roku. Powrócono też do pomysłu wydłużenia jednego ze spotkań (ZZ lub konferencji) o jeden dzień. Omówiono również kwestię formularzy rejestracyjnych, które wprowadzono w czasie konferencji.

13 czerwca

Data
13 czerwca 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Elfhelm
Czas trwania
21:18 – 21:41
 1. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia: Zala
  Elfhelm krótko przedstawił kandydaturę na członka Stowarzyszenia. Kandydata przyjęto jednogłośnie w głosowaniu (7 głosów "za").
 2. WikiCamp na Białorusi
  Magalia zreferowała temat WikiCampu, na który białoruscy organizatorzy zaprosili przedstawicieli polskiej społeczności Wikimediów. W dyskusji stwierdzono, że preferowane powinny być osoby porozumiewające się najlepiej w języku rosyjskim. Ustalono, że Magalia wystąpi do organizatorów o przesunięcie wskazania kandydatur na co najmniej za tydzień, co pozwoli przeprowadzić preferowaną przez członków Zarządu otwartą rekrutację.

20 czerwca

Data
20 czerwca 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Elfhelm
Czas trwania
21:20 – 22:30
 1. Nowa nagroda w Tygodniach Tematycznych
  Pomysł zgłosiła Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL), Elfhelm opracował projekt zmian w Regulaminie Tygodni Tematycznych. Wskazano w dyskusji, że warto w ramach projektu szukać nowych sposobów nagradzania użytkowników, którzy niekoniecznie uzyskują nagrodę główną, ale wnoszą wartościowy wkład w konkurs (w postaci ciekawego debiutu, regularnego udziału). Uznano, że nagroda taka, przyznawana przez Komisję Wikigrantów, z inicjatywy własnej lub na wniosek może przyczynić się do zwiększenia popularności TT i zwiększenia aktywności uczestników w tym konkursie. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany regulaminu Konkursu Tygodnie Tematyczne (UZ 2017-29, przyjęta jednogłośnie 7/0/0).
 2. Pokrycie kosztów ubezpieczenia podróży na WikiWomen Camp
  Maire została delegatką Stowarzyszenia Wikimedia Polska na WikiWomen Camp odbywający się w Mexico City w dniach 5-9 lipca 2017 roku. Zarząd zdecydował o pokryciu kosztów ubezpieczenia podróży do 100 PLN. Pozostałe koszty udziału Maire w WikiWomen Camp pokrywa WMF. Podjęto uchwałę w tym przedmiocie (UZ 2017-30, przyjęta jednogłośnie 6/0/0, nie głosowała Maire).
 3. Ewentualny Wyjazd na Forum Ekonomiczne w Krynicy w charakterze panelisty w ramach panelu dyskusyjnego "Fake news to oksymoron!"
  Forum Ekonomiczne w Krynicy zaprosiło przedstawiciela Stowarzyszenia Wikimedia Polska w charakterze panelisty na edycję we wrześniu 2017 roku. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Polimerka organizator zwalnia z opłaty konferencyjnej, do pokrycia pozostają koszty noclegu (od 1200 zł z VAT według informacji organizatora) i podróży. Zarząd przedyskutował propozycję, Polimerek wyraził zainteresowanie przyjęciem zaproszenia, członkowie Zarządu jednomyślnie poparli przyjęcie zaproszenia poprzez udział prezesa Stowarzyszenia w charakterze panelisty. Podjęto uchwałę w przedmiocie pokrycia kosztów zakwaterowania i podróży (UZ 2017-31, przyjęta jednogłośnie 6/0/0, nie głosował Polimerek).
 4. Pozostałe tematy
  Magalia wskazała, że na Wikicamp na Białorusi nie zgłosił się nikt chętny. Ustalono, że Stowarzyszenie nie będzie dalej poszukiwało chętnych osób do udziału w tej inicjatywie.

27 czerwca

Data
27 czerwca 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Elfhelm
Czas trwania
21:20 – 22:20
 1. Zwiększenie środków na na konkurs WikiCamp 2017 w Armenii
  Sprawę zgłosił Halibutt. Uchwałą UZ 2017-27 przyjęto budżet na nagrody w ramach konkursu WikiCamp 2017 w Armenii w kwocie 5000 PLN. Okazało się, że część nagrodzonych nie miała paszportów, co opóźniło zakup biletów i zwiększyło ich cenę. Nadto doszła też kwestia diet. Halibutt zaktualizował stronę projektu pod kątem budżetu. Podjęto uchwałę w sprawie zwiększenia środków na wskazany cel (UZ 2017-32, przyjęta jednogłośnie 6/0/0, nie głosował Aegis).
 2. Sprawy członkowskie: decyzja nad wykreśleniem z listy członków osób, które nie opłaciły składki za 2017 rok
  Do dnia spotkania Zarządu nie wpłynęły składki członkowskie za 2017 rok od 5 osób. Wpedzich wskazał, że starał się kontaktować dostępnymi kanałami z tymi osobami. Z 4 nie było żadnego kontaktu, 1 wprost stwierdziła, by ją skreślić. Podjęto uchwałę w sprawie skreślenia grupy osób z listy członków (UZ 2017-33, przyjęta jednogłośnie 6/0/0, nie głosował Aegis).
 3. Wikicamp na Białorusi
  Zarząd powrócił do tego tematu w związku z wyrażeniem zainteresowania udziałem w tym wydarzeniu przez jedną z aktywnych członkiń polskojęzycznej społeczności Wikimediów. Magalia wskazała, że trwają rozmowy z organizatorami co do zakresu pokrytych kosztów. Zarząd pozytywnie odniósł się do wysłania przedstawiciela społeczności na to spotkanie. Ustalono, że ewentualna uchwała co do pokrycia kosztów (ubezpieczenie, diety w odpowiednim zakresie i ewentualnie koszty podróży) zostanie podjęta prawdopodobnie za tydzień.
 4. Wakacje z Wikipedią 2017
  Yarl i Halibutt krótko wskazali na stan przygotowań do konkursu w tym na kwestie związane z budżetem (Wakacje z Wikipedią 2017). Aktualnie przygotowania te są dość zaawansowane. Zarząd pozytywnie odniósł się do kwestii zapowiedzenia konkursu stosownymi kanałami komunikacji. Sprawę podjęcia uchwały z uwagi na konieczność domknięcia kwestii organizacyjnych przeniesiono na kolejne spotkanie Zarządu.
 5. Pozostałe
  Polimerek zasygnalizował nawiązanie współpracy z NID.

4 lipca

Data
4 lipca 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:14 – 22:28
 1. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia: Ptjackyll
  Elfhelm krótko przedstawił kandydaturę na członka Stowarzyszenia. Kandydata przyjęto jednogłośnie w głosowaniu (7 głosów "za").
 2. Wikiwakacje
  Marta Malina przedstawiła stan przygotowań do konkursu Wakacje z Wikipedią w 2017 roku. Wskazała m.in. na innowacje w stosunku do zeszłorocznej edycji, w tym zaktywizowanie udziału partnerów GLAM w formie fotospacerów. Ustalono, że uchwała przyjmująca regulamin i budżet zostanie przyjęta na kolejnym spotkaniu Zarządu 11 lipca 2017 roku.
 3. WikiCamp na Białorusi
  Magalia wskazała, że Krokus wyraziła chęć udziału w WikiCampie i dogadała się z organizatorami. Przedstawiła sytuację i podział kosztów udziału pomiędzy organizatora i WMPL. Oszacowano, że koszty stowarzyszenia nie powinny przekroczyć 2000 PLN (ubezpieczenie, diety, transfer). Zarząd przyjął uchwałę UZ 2017-34 dotyczącą pokrycia tych kosztów (7 głosów "za").

11 lipca

Data
11 lipca 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Elfhelm
Czas trwania
21:15 – 22:16
 1. Wikiwakacje
  Marta Malina przedstawiła stan przygotowań do konkursu Wakacje z Wikipedią w 2017 roku, wskazując, że wszystko jest gotowe do podjęcia uchwały. W toku dyskusji wyjaśniono kwestie licencji i zakresu terytorialnego konkursu. Nie pojawiły się dodatkowe uwagi co do budżetu i treści regulaminu. Podjęto uchwałę nr UZ 2017-35 wraz z obejmującym regulamin konkursu załącznikiem (6 głosów "za", nie głosowała nieobecna Maire).
 2. Kwestie związane z dofinansowaniem przejazdu na Konferencję Wikimedia Polska 2017 w Bydgoszczy
  Kwestie te pojawiły się w związku ze złożeniem przez dwie osoby wniosków o dofinansowanie (na kwotę około 400 PLN) po konferencji. Zarząd kwestię tę omówił na kanale niepublicznym. Zarząd jednogłośnie (6 głosów obecnych członków "za") po naradzie wyraził zgodę na uwzględnienie tych wniosków i pokrycie tych kosztów z uchwały nr UZ 2017-16 (której budżet w istotnej części nie został wyczerpany.
 3. Wolne Wnioski
  Polimerek wskazał, że wraz z Mastim będzie prelegentem w czasie weekendowego walnego zebrania stowarzyszenia OSM Polska. Wskazał na problemy organizacyjne tego stowarzyszenia. Masti wskazał natomiast, że pojawił się pomysł, by WMPL stało się reprezentacją społeczności projektu OpenStreetMap.
  Polimerek potwierdził, że zmiany w statucie WMPL zostały zgłoszone do KRS w ustawowym terminie.

25 lipca

Data
25 lipca 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38, Maire
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:15 – 22:37
 1. Dofinansowanie wyjazdu na Ukrainę w ramach projektu Etnografia Karpat kwotą 1300 zł, zgłosiła mailowo Klarqa.
  Sprawa przełożona na kolejne spotkanie.
 2. Akredytacja przez Stowarzyszenie w portalu accredito.com dla użytkownika Emptywords, celem uzupełnienia w pierwszym rzędzie fotografii piłkarzy jednego ze stołecznych klubów futbolowych. Zgłoszenie mailowe Halibutt / Emptywords
  Dostęp do akredytacji fotograficznych w portalu accredito.com obarczony jest koniecznością podania reprezentowanego medium - mimo pozytywnego podejścia Zarządu do pomysłu, Stowarzyszenie nie jest wydawcą Wikipedii, więc nie da się wpisać tego medium, poza tym rodziłoby to odpowiedzialność natury prawnej. Można byłoby wpisać jedynie bloga Stowarzyszenia, który faktycznie jest wydawany przez SWMPL, jako redaktora naczelnego można byłoby wpisać Natalię lub Krzysztofa. Rejestracja w portalu dałaby też możliwość akredytowania kolejnych obiecujących wolontariuszy, przy czym zgodnie z wymogami ustawodawcy przy współpracy do 30 dni należałoby ich ubezpieczyć, a powyżej - spisać umowę. Jeśli klub piłkarski, który stał się powodem wprowadzenia punktu obrad Zarządu zgodzi się na akredytację przy blogu SWMPL jako publikacji, to sprawa będzie poprowadzona dalej - Emptywords ma wybadać sprawę.
 3. Wolne wnioski
  Lantuszka zgłosiła wniosek o dofinansowanie udziału w konferencji uk.wiki, na którą została zaproszona i która odbędzie się po zakończeniu ukraińskiego etapu projektu Etnografia Karpat, w którym też będzie uczestniczyć. Powerek zgłosił wniosek o to, by zobowiązać Lantuszkę do pisemnego sprawozdania z udziału w konferencji - głównie pod kątem darczyńców, którzy potencjalnie mogą być zainteresowani wydatkowaniem środków Stowarzyszenia. Uchwała UZ 36/2017 została przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.
  Halibutt poinformował, że zwycięskie zdjęcia z konkursu Wikiwakacje przedstawiające zabytki wezmą udział w finale tegorocznej edycji Wiki Lubi Zabytki.


1 sierpnia

Data
1 sierpnia 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38, Maire
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:25 – 22:07
 1. Dofinansowanie wyjazdu na Ukrainę w ramach projektu Etnografia Karpat kwotą 1300 zł, zgłosiła mailowo Klarqa.
  Po dyskusji ustalono, że nie jest konieczne dodatkowe dofinansowanie uchwałą Zarządu, gdyż grant z WMF przewiduje uzasadnione przekroczenie kwoty o 10%. Masti dokonał przelewu dodatkowej kwoty bezpośrednio po spotkaniu.

22 sierpnia

Data
22 sierpnia 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Elfhelm, Wpedzich, Powerek38, Maire
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:15 – 22:10
 1. Przyjęcie uchwały nt zakupu nowej ścianki i dwóch rollupów GLAM. UZ 37/2017. Polimerek (dyskusja) 13:13, 19 sie 2017 (CEST)[odpowiedz]
  Po przedstawieniu na kanale modeli ścianki i rollupów, do uchwały dodano również spodziewane koszty wykonania zakładek magnetycznych. Uchwałe 37/2017 przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0.
 2. Delegacja na WikidataCon 2017
  Opis tematu: Z racji tego, że mój wykład-demo zostanie najprawdopodobniej zaakceptowane jako punkt programu konferencji chciałbym zgłosić się jako delegat na ww. konferencję. Yarl (dyskusja) 19:04, 20 sie 2017 (CEST)[odpowiedz]
  Zgłaszający: Yarl (dyskusja) 19:04, 20 sie 2017 (CEST)[odpowiedz]
  Odpowiedzialny za rozliczenie: Yarl (dyskusja) 19:04, 20 sie 2017 (CEST)[odpowiedz]
  Na uchwałę jest jeszcze za wcześnie, ale Zarząd wyraził zainteresowanie wysłaniem Yarla na wspomnianą konferencję.
 3. W ramach wolnych wniosków TarLocesilion zapytał o zapatrywania Zarządu na zmianę identyfikacji wizualnej WMF na czarną. Poszczególni członkowie Zarządu wyrazili raczej zniesmaczenie kolorystyką narzuconą przez Fundację.

29 sierpnia

Data
29 sierpnia 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Aegis, Wpedzich, Powerek38, Maire
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:13 – 23:02
 1. Wsparcie digitalizacji kościelnych XIX-wiecznych dokumentów w Polskich Inflantach.
  Opis tematu: Szczegóły znajdują się na stronie WG 2017-39. Wniosek nie może być rozpoznany przez Komisję Wikigrantów z uwagi na postanowienia regulaminu (szczegóły na stronie wniosku). Przekazuję więc sprawę do Zarządu, o czym poinformowałem Jula. W imieniu Komisji Wikigrantów, Elfhelm (dyskusja) 00:13, 12 sie 2017 (CEST)[odpowiedz]
  Zgłaszający: Julo
  Odpowiedzialny za rozliczenie: Julo
  Pozwalam sobie przywołać temat ponownie, w związku z częściowym rozwiązaniem niektórych problemów dzięki pomocy innych kolegów Wikipedystów. Chciałbym jednak dokonać zakupu dwóch mocnych źródeł światła, chodzi o wydatek stu złotych. Julo (dyskusja) 20:34, 26 sie 2017 (CEST)[odpowiedz]
  Julo zamierza przekazać źródła światła po ich wykorzystaniu w majątek Stowarzyszenia. Po dyskusji nad tym, czy dodatkowe lampy są potrzebne (skoro Stowarzyszenie dysponuje nimi w puli sprzętu, który został kupiony pod kątem Etnografii Karpat) zdecydowano, że dwie dodatkowe lampy zostaną zakupione i zakup dokonany będzie z puli przeznaczonej na koszty utrzymania biura.
 2. Termin Zlotu Zimowego
  Opis tematu: Społeczność coraz częściej prosi o wyznaczanie terminów naszych zlotów z możliwie dużym wyprzedzeniem, co ułatwia im planowanie obecności. Wychodząc naprzeciw zgłaszam dyskusję na temat terminu Zlotu Zimowego (oraz decyzję czy w ogóle go organizujemy). Jego ustalenie pozwoli nam też ruszyć z organizacją od razu po CEE Meeting. Ferie trwają w różnych województwach łącznie od 15 stycznia do 25 lutego, jeśli chcemy ich uniknąć pozostają nam weekendy 6-7 stycznia 2018 oraz 3-4 marca 2018 (ta druga data jednocześnie oddala zlot od sesji, choć jest mało zimowa). Pozostawiam decyzji zarządu (sugeruję też rozważenie, czy nie włączyć piątku od rana jako roboczego pre-conu).
  Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 15:43, 28 sie 2017 (CEST)[odpowiedz]
  Przedyskutowano proponowane terminy; Wpedzich zasugerował inne niż zaproponowane przez Magalię, ostatecznie po sondażowym wypytaniu członków Zarządu zadecydowano, by zlot odbył się 12-14 stycznia - zahacza o mniejsza ilośc województw jeśli chodzi o ferie. Włączono również sugestię, by piątek poświęcić na pewnego rodzaju pre-con oraz by uwzględnić czas na spotkanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i pracowników. Przedyskutowano też temat "myśli przewodniej zlotu", ale myśl oddalono. Natalia wspomniała o tym, że na zlocie można byłoby podjąć temat komunikowania tego, co się w Wikimediach dzieje (sprawy techniczne, np. Wikidata, relacje polskojęzycznej społeczności z tym, co jest na zewnątrz od niej).
 3. Dyskusja nad oprawą 16. urodzin polskojęzycznej Wikipedii. Wojciech Pędzich (dyskusja) 17:55, 28 sie 2017 (CEST)[odpowiedz]
  Temat odłożono - jest na razie zbyt wiele niewiadomych.
 4. Delegacja dla Yarla na udział w WikiDataCon. Wojciech Pędzich (dyskusja) 22:14, 28 sie 2017 (CEST)[odpowiedz]
  Po uzupełnieniu danych, uchwała UZ 2017-38 została przegłosowana 6/0/0.
 5. W ramach wolnych wniosków, Polimerek przypomniał uczestnikom WIkimanii o rozliczeniu wyjazdu i raporcie.

5 września

Data
5 września 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38, Maire
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:15 – 22:12
 1. Zwiększenie budżetu Tygodni Tematycznych
  Opis tematu: Zwiększenie budżetu Tygodni Tematycznych ze względu na wyczerpanie dotychczasowych środków. Projekt nadal się dobrze rozwija. Sugerowana kwota - 3000zł.
  Zgłaszający: Zgłoszone na liście mailowej WMPL przez Anię Matusiak. Maire (dyskusja) 15:19, 1 wrz 2017 (CEST)[odpowiedz]
  Powiązane uchwały Zarządu: Regulamin TT przyjęty uchwałą UZ 2016-52, zmieniony uchwałami UZ 2017-10, UZ 2017-12 i UZ 2017-29.
  Masti zaproponował zamknięcie poprzedniej uchwały przyznającej środki na konkurs i wydatkowanie już z nowej uchwały. Zaistniało pytanie o to, z której uchwały ma być rozliczony trwający właśnie tydzień nepalski, acz można go będzie sfinansować z dotychczasowej; zaproponowano też, by uchwałę ograniczyć do roku 20167, co zostało wpisane w jej treść, by nie rodzić problemów natury księgowej z uchwałami przechodzącymi swoim zakresem budżetowym na kolejny rok kalendarzowy. Uchwała UZ 2017-39 została przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.
 2. W ramach wolnych wniosków Wpedzich przedstawił sprawę rozliczenia wyjazdu Lantuszki na konferencje ukraińskich wikipedystów i fakt przekroczenia kosztów zapisanych w uchwale. Przekroczenie wynikło z niedoszacowania kosztów; Polimerek stwierdził, że rozmawiał z Lantuszką o np. odpuszczeniu części diet, stanowiących znaczny udział w kosztach i że podejmie z nią jeszcze kontakt (w kolejnych dniach zaraportował, że Julia zamknęła jednak kwotę wyjazdu we wskazanej w uchwale). Powerek podniósł jeszcze kwestię 2. części przedmiotowej uchwały, czyli konieczności złożenia przez delegatkę raportu we wskazanym czasie.

12 września

Data
12 września 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Elfhelm, Aegis, Powerek38, Maire
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:25 – 23:22
 1. Przyjęcie uchwał w sprawie kosztów urodzin Wikipedii w Warszawie, oraz w sprawie kosztów, co do których zobowiązało się stowarzyszenie w ramach grantu na CEE Meeting. (nocleg dodatkowy dla wolontariuszy zwrot kosztów podróży, piątkowa kolacja w MDM, bilety lokalne dla wolontariuszy) Polimerek (dyskusja). projekt uchwały nr 40 i 41 13:34, 10 wrz 2017 (CEST)[odpowiedz]
  Po przedyskutowaniu kosztów, przyjęto uchwały UZ 2017-40 w sprawie organizacji Obchodów Urodzin Wikipedii w Warszawie oraz UZ 2017-41 w sprawie kosztów organizacji CEE Meeting 2017 niepokrytych z grantu przegłosowano stosunkiem głosów 7/0/0.
 2. Wyjazd na konferencję Wikimedia RU w Moskwie - wniosek i projekt uchwały nr 42. Ency (dyskusja) 20:25, 11 wrz 2017 (CEST)[odpowiedz]
  Z uwagi na trudności w kontakcie z Saperem w trakcie posiedzenia i niemożności uzyskania jego wkładu w konferencję, jego udział wykreślono z uchwały i przedstawiono uchwałę UZ 2017-42, przegłosowaną 7/0/0.
 3. Zlot społeczności Wikiźródeł w Poznaniu
  • Krótki opis projektu: Społeczność Wikiźródeł chciałaby spotkać się w dniach 27-29 października w Poznaniu. Spotkanie miałoby mieć na celu pracę nad konkretnymi problemami projektu i integrację społeczności. Spotkanie przewidziane jest na ok. 20 osób (uczestnicy będą musieli mieć już dorobek edycyjny w Wikiźródłach). Istnieje możliwość włączenia się społeczności Wikisłownika i organizacji przez nich równoległego spotkania w tej samej sali konferencyjnej. To pierwsze takie spotkanie projektu siostrzanego, znak jego rozwoju i naturalny kolejny krok w tym rozwoju.
  • Link do strony projektu: rozliczenie kosztów przedstawione zarządowi w mailu
  • Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) (w imieniu Ankry'ego)
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Osoba, która ma zostać wpisana w treść przyjmowanej uchwały.
   • Społeczności Wikisłownika i Wikiźródeł, zdaniem Magalii, dojrzały do zorganizowania dedykowanego im zlotu. Przedyskutowano ogólnie próg licznika edycji / posiadanych uprawnień, by na zlocie pojawiły się osoby faktycznie związane z projektami. Podejmowano temat ewentualnej zmiany miejsca, ale w opinii sporej części Zarządu jest to ruch, który da niewielkie oszczędności, wyprowadzi konferencję spoza wnioskowanego przez członków społeczności Poznania i przede wszystkim pochłonie sporo pracy w okresie tuż przed konferencją CEE. Uchwałę UZ 2017-43 na zlot o zaproponowanej przez Aegisa nazwie Żródłosłów przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0.
 4. Powerek w ramach wolnych wniosków złożył gratulacje nowowybranemu przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego.
 5. Aegis zapytał o uczestnictwo WMPL w prowadzonym przez Wikimedia Austria projekcie TAPAS - Time and Place Annotation Services; stwierdzono, ze projekt jest na tyle ogólnikowy, że nie chcemy się w to na tym etapie angażować.

26 września

Data
26 września 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Elfhelm, Aegis, Powerek38, Maire
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:15 – 21:51
 1. Przekazanie kontroli nad serwerem narzędziowym do Zarządu Stowarzyszenia lub wyznaczonej osoby. Serwer nie działa należycie - nie ma na ni m np. wiki KA, co arbitrzy odczuwają dość boleśnie i nie zanosi się na poprawienie sytuacji. Przekazanie kontroli nad serwerem w kręgi Zarządu powinno dopomóc w pozbyciu się problemu. Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:41, 21 wrz 2017 (CEST)[odpowiedz]
  Wpedzich wskazał przede wszystkim na niedziałającą wiki Komitetu Arbitrażowego, która po zmianie kadencji i wpłynięciu 2 wniosków nie działa, a jest standardowym narzędziem pracy KA, do utrzymania którego SWMPL się zobowiązało. Wymieniono uwagi na temat zawartości serwera, jak też osoby która mogłaby się serwerem zając (a może mógłby to być ktoś z zewnątrz). Masti zobowiązał się do postawienia tej wiki na nowo podkreślił potrzebę zinwentaryzowania zawartości serwera. Wskazano również na powolne stawianie strony OPP co roku.
 2. Zdzisław, w ramach wolnych wniosków, zaproponował, by dostęp do serwera w celu stawiania narzędz typu php / Java był prostszy, niewymagający znajomości shella, etc. Do uruchamiania narzędzi jednak konto shellowe jest potrzebne. Sprawa do przedyskutowania między zainteresowanym(i) a Mastim, który ma z całego zarządu wiedzę techniczną wystarczającą do zarządzania serwerem.

3 października

Data
3 października 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:10 – 22:47
 1. Omówienie kwestii zmiany warunków umowy o pracę pracownika biurowego (UZ 2016-43). Elfhelm (dyskusja) 18:38, 2 paź 2017 (CEST)[odpowiedz]
  Kwestia poruszona była wśród członków Zarządu kanałami prywatnymi; zmiana dotyczy wynagrodzenia pracownika biurowego do końca roku. Pracownik został poinformowany o propozycji i według Elfhelma ja przyjął. Uchwała UZ 44/2017 została przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.
 2. Zlot Zimowy 12-14 stycznia 2018 - jakieś postępy, szczególnie w kwestii miejsca? Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:40, 2 paź 2017 (CEST)[odpowiedz]
  Wpedzich stwierdził, że temat wprowadził na agendę bez presji, ale po przeprowadzeniu CEE Meeting warto potraktować to jako kolejny większy punkt. Na skrzynce biurowej nie pojawiła się żadna propozycja, toteż zaproponowano, by Magalia ponowiła ogłoszenie o sugestiach miejsca na zlot i po upływie dwóch tygodni ewentualnie podejmie się kolejne działania. Powerek zasugerował, by dopinanie ofert było zadaniem grupowym, jak w przypadku CEE (Krzysztof hotel, Natalia program, Ania formalności). W przypadku braku ofert ze strony społeczności, Zarząd podejmie własne poszukiwania - ogólnie zasugerowano centralną Polskę i poza wielkimi miastami.
 3. W ramach wolnych wniosków:
  Maire zapytała o gadżety na zlot Źródłosłów - koszulki i notesy. Na konferencji w Bydgoszczy pojawiły się już pytania o koszulki i to o koszulki z logotypami innymi niż Wikipedii. Przedyskutowano koszty wyprodukowania różnych ilości koszulek i notesów oraz podział na gadżety z logosami projektów versus logiem Stowarzyszenia. Przyjęto uchwałę UZ 45/2017 z kwotą 2000 PLN, przy założeniu, że zmieści się w niej również gadżet niespodziankowy (Magalia).
  Polimerek podjął kwestie strategii i jej ewentualnego poparcia przez Stowarzyszenie. W trakcie dyskusji zdecydowano, że sam Zarząd nie powinien bez konsultacji ze społecznością wyrażać ewentualnego poparcia dla dokumentu, który obejmie swoim zakresem kilka kadencji Zarządu, co odzwierciedli też nastroje społeczności a przy zdecydowanym sprzeciwie da powód do odrzucenia dokumentu. Zasugerowano prosty formularz Google do wyrażenia opinii + imienny mailing do członków Stowarzyszenia zapraszający do jego wypełnienia i w sposób jak najbardziej neutralny przedstawiający strategię. Polimerek ma napisać propozycje maila i liczy na pomoc innych w wymyśleniu, jak przeprowadzić całość nie narażając procesu na ewentualny hejt.
  Wpedzich zapytał o raport Lantuszki z konferencji ukraińskich wikipedystów, do opublikowania którego w terminie do 30 września była zobligowana uchwałą 36/2017. Wpedzich zapytał też o fotografie Krzysia z etnowyjazdu - podobno są ładowane z innego konta, co można byłoby rozpoznać w kontakcie z Klarqą (po późniejszym wypytaniu Klary okazało się, że fotografie ani nie są przez wolontariusza ładowane ani surowe pliki nie zostały np. przekazane innej osobie / Etnomuzeum do załadowania). Do napisania raportu z WIkimanii 2017 zostali również zobowiązani uczestnicy konferencji, na te raporty również czekamy.
  Natalia zgłosiła spotkanie robocze osób wspierających wolontariuszy 11 listopada w Berlinie. Zarząd wyraził skłonność do wysłania Natalii na to spotkanie; na kolejne spotkanie Zarządu mają być przygotowane wyliczenia kosztów do stosownej uchwały.

10 października

Data
10 października 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:15 – 22:09
 • Wyjazd na spotkanie Volunteer Supporters do Berlina
  Krótki opis projektu: 10-12 listopada w Berlinie odbędzie się spotkanie osób, które zajmują się w chapterach wspieraniem społeczności. Zostałam na nie zaproszona i chciałabym być delegowana przez nasze Stowarzyszenie.
  Link do strony projektu: Szczegółówy opis i koszt: tutaj
  Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 12:48, 6 paź 2017 (CEST)[odpowiedz]
  Odpowiedzialny za rozliczenie: Natalia Szafran-Kozakowska
  Uchwała 46/2017 w sprawie delegowania Natalii na spotkanie przyjęta została stosunkiem głosów 6/0/0 - Aegis jako nieobecny nie głosował.
 • W ramach wolnych wniosków Polimerek poinformował o niewielkiej ilości osób, które odpowiedziały na wysłanego maila na temat ewentualnego przyjęcia strategii Wikimedia. Przypomniał, że członkowie Zarządu jak i pracownicy będący członkami stowarzyszenia również mogą zabrać głos w dyskusji.
 • Polimerek poruszył kwestie dostępu do serwisu iBuk, którą wstępnie wcześniej przedyskutowano poza kanałem IRC. Projekt według wstępnej oceny nie jest tani w przeliczeniu na udostępnioną książkę. W przeciwieństwie do grantów, gdzie korzystanie z książki można rozłożyć w czasie, tutaj dostęp musiałby być krótki. Proponowany model to wykupienie abonamentu do 1500-2000 zł i zapraszanie chętnych do zgłaszania się do wykorzystywania poszczególnych książek, lecz - znowu - opłacalny ten model jest przy względnie wysokiej liczbie korzystających osób. Magalia zaproponowała zgłoszenie się do wikiprojektów, głównie pod kątem spodziewanej tematyki. W projekcie dostępne są również słowniki i leksykony - potencjalnie materiał interesujący dla Wikisłownika. Zdecydowano, że temat zostanie obadany na zlocie Źródłosłów.

17 października

Data
17 października 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Aegis, Wpedzich, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:15 – 22:04
 1. Wniosek Klary o sfinansowanie wyjazdu na konferencję DHE 2017. Detale: Użytkowniczka:Klarqa/Brudnopis W imieniu Klary: Polimerek (dyskusja) 22:42, 16 paź 2017 (CEST)[odpowiedz]
  Sprawa była już dyskutowana w gronie Zarządu; jest chęć wysłania Klary na wspomniana konferencję, więc przegłosowano bez dłuższej dyskusji uchwałę UZ 47/2017 stosunkiem głosów 7/0/0 - Elfhelm zagłosował zdalnie, przekazując Wpedzichowi.
 2. II etap konsultacji strategicznych i stanowisko zarządu: Kierunek Strategiczny Ruchu Wikimedia 2017 Polimerek (dyskusja) 20:33, 17 paź 2017 (CEST)[odpowiedz]
  Z 16 osób - członków zarządu, które wyraziły swoje zdanie 12 chce przyjęcia strategii, 2 są przeciwne, a 2 wstrzymały się od decyzji. Polimerek dokonał podsumowania zebranych opinii i przygotował dokument Kierunek Strategiczny Ruchu Wikimedia 2017, obecni członkowie Zarządu zgodzili się z jego kształtem. Informacja o proponowanym stanowisku Stowarzyszenia ma zostać rozpropagowana na liście dyskusyjnej i przez profil na Facebooku, do zgłaszania ewentualnych uwag do 24 października, a samo stanowisko przed przekazaniem WMF należy przetłumaczyć na angielski.
 3. W ramach wolnych wniosków:
  Powerek poprosił o doprecyzowanie, co należy jeszcze zrobić, by zamknąć sprawy związane z CEE Meeting 2017; na pewno należy uporządkować ankietę ewaluacyjną (ponowić prośbę o jej wypełnienie w związku z niekoniecznie dużym odzewem, przekazać wyniki uczestnikom, bo do tego się zobowiązaliśmy), domknąć budżet i płatności (po powrocie z urlopu Ani Matusiak i wyprostowaniu problematycznych przelewów przez Mastiego). Na Meta jest szablon raportu, Zarząd zamierza też zacząć budować dokument raportu w Google Docs.
  Magalia wyraziła swoje podziękowania dla Mastiego za ogarnięcie statystyk związanych z CEE Spring, kilka osób podzieliło dobrą opinię o pracy Mastiego.

24 października

Data
24 października 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Aegis, Wpedzich, Powerek38, Elfhelm
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:13 – 22:04
 1. Przyjecie w poczet członków użytkownika MatmaRex. Wojciech Pędzich (dyskusja) 19:43, 24 paź 2017 (CEST)[odpowiedz]
  bez dyskusji - kandydat jest znany - przyjęto MatmaRexa w poczet członków Stowarzyszenia (7/0/0).
 2. Zlot Zimowy 2018: miejsce, osoby odpowiedzialne? Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:04, 23 paź 2017 (CEST)[odpowiedz]
  Nie wpłynęły żadne oferty organizacji Zlotu Zimowego od Społeczności, więc Zarząd wspólnie z pracownikami zorganizuje oferty - hotel nad Mrogą (miejsce ZZ dwa lata temu) i zaproponowany przez Polimerka ośrodek sportowy w Łodzi. Polimerek ma zając się oferta z Łodzi, zaś Anna Matusiak z Mrogi.
 3. Stanowisko Stowarzyszenia Wikimedia Polska w sprawie strategii. Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:04, 23 paź 2017 (CEST)[odpowiedz]
  Polimerek przedstawił ostateczną wersję stanowiska, do której nikt spośród członków Stowarzyszenia nie zgłosił uwag; po głosowaniu zdecydowano o podpisaniu jako Stowarzyszenie kierunku strategicznego (7/0/0).
 4. Wolne wnioski
  Zarząd dyskutował ogólnie o zamykaniu kwestii finansowych po CEE Meeting.
  Yarl zapytał o nasze uczestnictwo w konkursie Wiki Science Competition. Własnego podkonkursu nie robimy, ale polskie fotografie będą oceniane przez jurorów na centralnym poziomie. W dyskusji zdecydowano przyznać torby z gadżetami topowej polskiej fotografii w każdej z 5 kategorii.

7 listopada

Data
7 listopada 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Aegis, Wpedzich, Powerek38, Elfhelm
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:13 – 22:04
 1. Zlot Zimowy - przegląd zebranych ofert, dalsze działania. Wojciech Pędzich (dyskusja) 19:19, 6 lis 2017 (CET)[odpowiedz]
  W obliczu braku ofert społeczności, Zarząd i pracownicy przygotowali 3 oferty miejsc na Zlot Zimowy: hotel nad Mrogą w którym odbył się zlot w roku 2015, Akademik + Centrum Sportu na Politechnice Łódzkiej oraz Hotel Innes w Łodzi. Akademik i Centrum Sportu odrzucono jako ofertę najdroższą, przedyskutowano zalety i wady poszczególnych miejsc i zdecydowano, że Zlot Zimowy zostanie zorganizowany w hotelu nad Mrogą. Podniesione argumenty to odludny charakter okolicy, dobrze wpisujący się w ideę ZZ jako imprezy techniczno-edycyjnej, "odludzie" sprzyja zresztą integracji. Dwie kwestie do ogarnięcia w hotelu to silniejsza sieć (Masti) i lepsze zorganizowanie do- i odjazdów uczestników. Do ogarnięcia do następnego spotkania jest kwestia sali (czy da się ją już zaklepać na piątek od 13-14) i ewentualne dopisanie noclegów dla 10-15 % liczby uczestników którzy chcieliby na miejscu być z czwartku na piątek.

14 listopada

Data
14 listopada 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Aegis, Wpedzich, Powerek38, Elfhelm
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:14 – 21:34
 1. Zlot Zimowy - przyjęcie stosownej uchwały. Wojciech Pędzich (dyskusja) 17:40, 13 lis 2017 (CET)[odpowiedz]
Przedyskutowano składowe części budżetu po uaktualnieniu o noclegi z czwartku na piątek, posiłki i salę konferencyjną w piątek. Uchwałę UZ 48/2017 przegłosowano stosunkiem głosów 7/0/0.

21 listopada

Data
21 listopada 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Aegis, Wpedzich, Powerek38, Elfhelm
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:18 – 21:34
 1. Podsumowanie negocjacji pracowniczych 2018, ewentualne przyjęcie odnośnych uchwał. Wojciech Pędzich (dyskusja) 21:24, 19 lis 2017 (CET)[odpowiedz]
  W stosunku do treści uchwał przesłanych członkom Zarządu przez Elfhelma mailowo w ostatni piątek, zaproponowano zmianę stanowiska Anny Matusiak na koordynatorkę ds. administracyjnych. Odbyła się dyskusja nad tym, czy jest to równoznaczne z zatrudnieniem na nowym stanowisku, co rodzi konsekwencje natury administracyjnej, lecz zmiana nazwy stanowiska nie jest równoznaczna ze zmianą stanowiska. Zastrzeżenia wzbudziła też uchwała ustanawiająca wzajemne zastępstwa pracowników na czas ich nieobecności; zasugerowano, by zastępstwa wpisać do zakresów obowiązków dla poszczególnych stanowisk, lecz po dyskusji odrzucono obydwa pomysły. Zastępstwa będą uzgadniane na bieżąco pomiędzy pracownikami i nadzorującymi ich członkami Zarządu. Przyjęto uchwały UZ 50/2017 i UZ 49/2017 (w tej kolejności - wynikło to z uprzedniej dyskusji nad nazwą stanowiska Ani), obydwie przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0. Przed przyjęciem uchwały w sprawie stanowiska koordynatorki GLAM Zarząd i zainteresowana przeszli na kanał prywatny, z uwagi na kwestię, którą Marta komunikowała Zarządowi kilka tygodni temu, a która wymagała dyskusji niepublicznej; członkowie Zarządu pozostali na kanale prywatnym dla omówienia paru innych kwestii. Głosowanie nad projektem uchwały 51/2017 w sprawie pracownika GLAM odłożono.

28 listopada

Data
28 listopada 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Aegis, Wpedzich, Powerek38, Elfhelm
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
? – ?
 1. Przyjecie w poczet członków użytkowników Itokyl i Eduardschnack. Wojciech Pędzich (dyskusja) 11:49, 24 lis 2017 (CET)[odpowiedz]
  Użytkownicy zostali przyjeci w poczet członków jednomyślnie.
 2. Ośrodek KARTA chciałby kontynuować współpracę z nami, tym razem jako formalnych partnerów wpisanych w grant Kancelarii Senatu. Czy wchodzimy w to jako partner merytoryczny (wymaga póki co przesłania pisma intencyjnego). Sprawę mailowo zgłosił Halibutt. Wojciech Pędzich (dyskusja) 17:35, 28 lis 2017 (CET)[odpowiedz]
  Z uwagi na to, że sprawa nie wymaga ponoszenia przez Stowarzyszenie kosztów, nie musi być rozpatrywana w całości grona Zarządu, choć poparto ideę wciągnięcia tego puntu na agendę. Na razie jest zbyt niewiele szczegółów, które pozwoliłyby podjąć jakąkolwiek decyzję; Halibutt ma wybadać sprawę, a Polimerek poinformować zarząd, czy wchodzimy we współpracę.
 3. Wskazanie, zgodnie ze wstępnymi rozmowami niepublicznymi, weekendu 8-10 czerwca jako terminu Konferencji Wikimedia Polska 2018, a w konsekwencji 9 czerwca jako daty Walnego Zebrania Członków. Powerek38 (dyskusja) 15:48, 26 lis 2017 (CET)[odpowiedz]
  Sondażowo Zarząd zaakceptował pomysł na konferencję i Walne właśnie w tym okresie, nie odrzucając jednak możliwości zorganizowania konferencji i Walnego w innym terminie, jeśli znajdzie się ciekawa oferta.
 4. Dokończenie sprawy negocjacji pracowniczych 2018, przyjęcie reszty odnośnych uchwał. Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:36, 22 lis 2017 (CET)[odpowiedz]
  Część rozmowy Zarząd przeprowadził na kanale prywatnym w uczestnictwem pracowników, których dotyczyły przedstawione uchwały. Uchwałę 51/2017 w sprawie zatrudnienia koordynatorki GLAM przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0/, zaś 52/2017 w sprawie zatrudnienia rzecznika prasowego stosunkiem głosów 6/1/0.
 5. W ramach wolnych wniosków Wpedzich zasygnalizował sprawę uczestnictwa w WikiCon 2018 - na listach dyskusyjnych WMF i chapterów pojawił się mail ograniczający rejestracje do 15 stycznia 2018.


12 grudnia

Data
12 grudnia 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Aegis, Wpedzich, Powerek38, Elfhelm
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:15 – ?
 1. Wikigranty na 2018 rok. Decyzja o kontynuacji projektu, ustalenie budżetu, powołanie Komisji Wikigrantów. Tegoroczna edycja: Wikigranty/projekty (51 wniosków, 45 wdrożonych projektów). Elfhelm (dyskusja) 12:39, 10 gru 2017 (CET)[odpowiedz]
  Wpedzich stwierdził, ze nie nadesłano nowych kandydatur do Komisji Wikigrantów, zaś Elfhelm - że wszyscy dotychczasowi członkowie zgodzili się kontynuować prace w Komisji. Przedyskutowano proponowany budżet na poziomie 15 tysięcy złotych. Przed głosowaniem uchwały Polimerek poprosił o wstrzymanie się i przepytanie redaktorów siostrzanych projektów, czy byliby chętni wziąć udział w pracach komisji. Sugestię przyjęto, uchwałę odłożono na następny tydzień.
 2. Projekt Użytkownik:Polimerek/ ITN MSCA H2020 - potrzebna decyzja czy w to wchodzimy jako partner w ramach wniosku grantowego Horizon 2000. Polimerek (dyskusja) 11:33, 11 gru 2017 (CET)[odpowiedz]
  Polimerek przedstawił projekt, podniesiono kwestie tego, że należy zwrócić uwagę na kwestie POV i OR w realizowanych treściach, acz ogólnie zarząd był za akcesem do projektu, określono go jako ciekawą inicjatywę. Podniesiono jedynie długo horyzont czasowy projektu (2021), sondażowo przegłosowano akces do projektu jednomyślnie.
 3. Zmiana podziału zadań Zarządu zgodnie z projektem. W skrócie: w związku z wprowadzonymi z początkiem 2017 zmianami w zakresach obowiązków Natalii i Krzyśka (które obecnie w zasadzie już nie pokrywają się) rozdzielony zostaje również zarządowy nadzór nad obszarami ich pracy. Głównym odpowiedzialnym za komunikację zewnętrzną zostaje Wpedzich (i nadzoruje Krzyśka), a Powerek38 będzie kontynuował nadzór nad wspieraniem społeczności i komunikacją wewnętrzną, czyli pracą Natalii. Zmiany zostały wstępnie uzgodnione przez Zarząd w toku prac nad umowami pracowniczymi w 2018. Powerek38 (dyskusja) 19:51, 11 gru 2017 (CET)[odpowiedz]
  Zmiana dotyczy komunikacji zewnętrznej, wprowadzono również zmianę redakcyjna w punkcie 5.1. Uchwałę 53/2017 przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0.
 4. W ramach wolnych wniosków Powerek zapytał o uczestnictwo w zlotach osób towarzyszących, płacących za swój pobyt - kwestia pojawiła się na FB. Ustalono, że jest możliwa taka obecność na zlocie.
 5. Przedyskutowano kwestię przechodzenia badan pracowniczych na nowe umowy / stanowiska pracy.
 6. Magalia zachęciła do uzupełniania raportu rocznego dla WMF.

19 grudnia

Data
19 grudnia 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Aegis, Wpedzich, Powerek38, Elfhelm
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:15 – ?
 1. Wikigranty na 2018 rok, kontynuacja.
  Do prac w Komisji Wikigrantów zgłosił się Ankry; z uwagi na to, że Ala Z zadeklarowała ustąpienie z Komisji w przypadku nowej kandydatury. Ustalono skład Komisji i przegłosowano uchwałę UZ 2017-54 stosunkiem głosów 6/0/0 - Elfhelm wyłączył się z procedowania uchwały.
 2. Uchwała o zaliczeniu kosztów niezakwalifikowanych księgowo jako nierozliczonych, co da Stowarzyszeniu czysty bilans otwarcia 2018. Sorawę jako czysto techniczna przegłosowano (uchwała UZ 2017-55) jednomyślnie.
 3. Magalia zapytała o to, czy Tygodnie Tematyczne można organizować w terminach, które dotychczasowo był zwyczajowo pozbawione tego konkursu; stwierdzono, ze budżet przyjęty jest na konkretny rok bez wskazywania liczby TT (choć uchwalona kwota wskazywałaby na ciągłość), a skoro społeczność wyraża wolę ciągłego prowadzenia konkursu to można przyjąć tę sugestię.
 4. Maire zapytała o możliwość dodrukowania pocztówek z najlepszymi zdjęciami z Wikiwakacji. Na marginesie materiałów informacyjnych, Maire i Poli wspomnieli o kończeniu się nakładu broszurki Krok po kroku, która wymaga na dobrą sprawę odświeżenia. Sprawa ma być przekazana do Halibutta, ze wsparciem dodatkowych osób. Należałoby też przejrzeć repozytorium publikacji Wikimedia Deutschland / Wiki Education Foundation, celem znalezienia dobrego materiału do przysposobienia na polski.
 5. Zdecydowano o niekontynuowaniu utrzymywania domeny wikipedia15.pl
 6. Wpedzich przypomniał o raporcie rocznym dla WMF; uczestnicy spotkania zadeklarowali zajęcie się sprawą.
 7. Zgłoszenia na Wikimedia Conference w Berlinie przyjmowane są do 15 stycznia, trzeba rozeznać temat i wydelegować odpowiednie osoby; sprawa do rozpatrzenia po zbudowaniu raportu dla WMF.

2018

2 stycznia

Data
2 styczna 2018
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:10 – 23:25

Mimo braku formalnie zgłoszonych punktów programu, podjęto dyskusję i głosowania nad kilkoma uchwałami budżetowymi na rok 2018.

 1. Przedyskutowano wysokość środków w uchwale i to, czy nie warto wyłączyć z niej abonamentów telefonicznych, które są dzielone pomiędzy poszczególnych pracowników (zaakceptowano ten pomysł). Uchwała UZ 2018-1 na koszty prowadzenia biura w wysokości 16 000 PLN przyjęto jednomyślnie.
 2. Uchwała UZ 2018-2 dotycząca przydzielenia środków na abonamenty telefoniczne - jako wyłączone z kosztów uchwały 1/2018 - została również przegłosowana jednomyślnie.
 3. Uchwała UZ 2018-3 w sprawie środków na podróże w ramach realizacji celów statutowych zawierała tę samą kwotę co analogiczna uchwała na rok 2017, przegłosowano ją jednomyślnie, uznając zeszłoroczna kwotę za zasadną.
 4. Przedyskutowano sensowność utrzymywania poszczególnych domen (domeny zawierające "podstawowe" nazwy projektów utrzymuje Wikimedia Foundation) i po doprecyzowaniu listy przegłosowano uchwałę UZ 2018-4.
 5. Uchwałę UZ 2018-5 w sprawie przedłużenia usług pocztowych przegłosowano jednomyślnie, po zmianie kwoty, na odzwierciedlającą braki promocyjnych cen na ww. usługi.
 6. Uchwałę UZ 2018-6 w sprawie środków na warsztaty, maratony edycyjne, itd. przyjęto bez dyskusji.
 7. Pozostałe kwestie, które odłożono na kolejne spotkanie Zarządu to: uchwała na pokrycie kosztów prowadzenia księgowości (wymagana rozmowa z biurem księgowym i ewentualną zmianę firmy świadczącej usługi, sprawa do odłożenia na max dwa tygodnie), uchwała w sprawie płatności za serwery narzędziowe (Masti ma alternatywna propozycję, serwery o lepszych parametrach, na mainstreamowej dystrybucji Linuxa, gdzie da się dobrze poukładać rzeczy i mieć np. możliwość postawienia wersji online wolnego pakietu biurowego czy instalację pakietu do pobierania epubów), indywidualne budżety stanowisk / pracowników (do ustalenia wysokości kwot), uchwała w sprawie przeznaczenia środków na gadżety, nasz udział w kosztach grupy FKAGEU
 8. Powerek podjął zasygnalizowany poza kanałem temat udziału osób niebędących "zaangażowanymi wikimedianami" w najbliższym Zlocie Zimowym. Ogólnie, zdecydowano o doprecyzowaniu kryteriów uczestnictwa w organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeniach. Dla jasności sytuacji, zdecydowano, że na najbliższy Zlot Zimowy mogą przyjechać na ogólnych zasadach również osoby zainteresowane edytowaniem projektów. Rejestrację na aktualny Zlot przedłużono o 3 dni.
 9. Magalia zapytała o to, czy zakupiono smycze na Zlot.

9 stycznia

Data
9 styczna 2018
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:10 – 23:00
 1. Uchwała gadżetowa - dyskusja, ewentualne przyjęcie
  Przyjęto bez dyskusji jednomyślnie uchwałę UZ 2018-7.
 2. Dyskusja nad dalszą współpracą z biurem rachunkowym
  Przełożone na kolejne zebranie lub dyskusję na żywo na Zlocie Zimowym.
 3. Serwery narzędziowe - kontynuacja tematu, ewentualne podjęcie uchwały
  Przełożone na kolejne zebranie lub dyskusję na żywo na Zlocie Zimowym.
 4. Koszty działalności koordynatora GLAM, rzecznika prasowego, specjalistki ds. wspierania społeczności - dyskusja, ewentualne przyjecie odnośnych uchwał
  Krzysztof zadeklarował, że wystarczy mu przyjęta tydzień wcześniej uchwała w sprawie przeznaczenia środków na warsztaty i maratony edycyjne, uchwała w sprawie kosztów prowadzenia biura została podjęta również tydzień wcześniej. W kwestii koordynatora GLAM przyznano, że wyjazdy (szczególnie zagraniczne) finansowane powinny być z dedykowanych uchwał. Przyjęto uchwałę na koszty działalności koordynatora GLAM UZ 2018-8 w kwocie 3000 zł (jednomyślnie) oraz uchwałę UZ 2018-9 na koszty działalności specjalisty ds. wsparcia społeczności (po zmianie osoby odpowiedzialnej za rozliczenie, stosunkiem głosów 6/0/1).
 5. Biuro Free Knowledge Advocacy Group UE - dyskusja nad naszym wsparciem tegoż.
  Ogólnie, jesteśmy zadowoleni z prac Dimiego. Przyjęto jednomyślnie uchwałę UZ 2018-10, pozostawiając poprzednią kwotę 2500 EUR.
 6. Rozliczanie efektów wyjazdów na zloty, konferencje, szkolenia, warsztaty i inne imprezy zewnętrzne
  Sprawa do przedyskutowania na Zlocie Zimowym. Przedyskutowano ogólnie sprawę, uchwała miałaby objąć każdego delegowanego przez WMPL.
 7. Koordynator GLAM - dyskusja nad ewentualnym wsparciem osobowym działu
  Marta powinna zrobić zarys zakresu obowiązków. Ogólnie, sprawa powinna wyjść od niej, najlepiej to przegadać w Mrodze.
 8. Na spotkanie na żywo zaproponowano również przedyskutowanie składu naszej delegacji na WMCON w Berlinie, kwestie strategii, komunikacja w trakcie nieobecności Krzysztofa i raport komisji WG.
 9. Maire zgłosiła chęć uczestnictwa w targach REMA 2018, ogólnie odzew był przychylny.

16 stycznia

Data
16 styczna 2018
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:19 – 23:12
 1. Raport komisji Wikigrantów
  Raport został oficjalnie przedstawiony składowi Komisji i przegłosowany jednogłośnie. Polimerek wyraził swoje podziękowania dla Komisji za skuteczną pracę w 2017, zasugerował też przygotowanie sprawozdania z realizacji poszczególnych grantów np. przed Walnym. Zarząd przyjął w głosowaniu raport stosunkiem głosów 6/0/0, przy Elfhelnie wyłączającym się z głosowania.
 2. Zasady uczestnictwa w wydarzeniach finansowanych przez WMPL - dyskusja nad uchwałą i ewentualne przyjęcie
  Ogólnie uchwała wzbudziła jedynie pytania natury cywilnoprawnej (Aegis), acz argumentowano, że jest ona kwestią wewnętrzna Zarządu, przez którą reguluje on wydatkowanie środków - ustawodawca i tak nakłada obowiązek rozliczenia środków OPP, zaproponowane rozwiązanie (UZ 2018-11) jedynie precyzuje kwestie wewnątrz organizacji. Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0. Powerek38 zadeklarował rozpropagowanie informacji zawartych w przyjętej uchwale zwyczajowymi kanałami komunikacji.
 3. Delegacja na Wikimedia Conference w Berlinie - skład, przyjęcie odpowiedniej uchwały
  Raport Stowarzyszenia dla WMF, warunkujący nasze uczestnictwo w Wikimedia Conference, został opublikowany na Meta i zaaprobowany przez Fundację. Nie ma wyliczeń kosztowych, więc po dyskusji Zarząd przyjął uchwałę UZ 2018-12 stosunkiem głosów 7/0/0 na wydelegowanie Aegisa, Magalii i Wpedzicha na konferencję. Koszty maja być przyjęte na kolejnym zebraniu po oszacowaniu tychże przez delegowanych.
 4. Polimerek jest w kontakcie z potencjalnym łódzkim dostawcą usług księgowych dla NGO.
 5. Prowadząc dyskusję na kanale prywatnym, Zarząd zaakceptował wszystkie przesłane wnioski o refundację uczestnictwa w ZZ (7/0/0).


23 stycznia

Data
23 styczna 2018
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:15 – ?
 1. Zbieranie ofert na konferencję Wikimedia Polska 2018
  • Opis tematu: Znamy już prawdopodobną datę konferencji, doszły mnie też głosy, że są osoby, które mają już mniej więcej pomysł na ofertę i chciałyby ją zgłosić. Dlatego moglibyśmy uruchomić możliwość zgłaszania tychże np. w dniach 24 stycznia - 7 lutego. Dzięki temu moglibyśmy szybciej uruchomić przygotowania i zapisy i dać ludziom więcej czasu na decyzje o przybyciu. A i wiele kosztów jest niższych z takim wyprzedzeniem.
  • Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL)
  Dyskutowano nad ewentualnością spotkania się Zarządu (technicznego) na dzień przed konferencją. Przypomniano, że wstępnie termin Konferencji ustalono już 28 listopada. Wszyscy członkowie Zarządu poparli rozpisanie już teraz zbierania ofert na organizację konferencji z 3-tygodniowym okresem ich przyjmowania.
 2. Delegacja na Wikimedia Conference 2018 - koszty
  Po przedstawieniu przez delegowanych wyliczeń związanych z ich wyjazdem na konferencję, przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0 uchwałę UZ 2018-13.
 3. Uczestnictwo Aegisa w spotkaniu przedstawicieli chapterów - Użytkownik:Aegis Maelstrom/Spotkanie robocze chapterów 2018.
  Temat zawieszono po ogólnej dyskusji.
 4. Wniosek OpenStreetMap Polska o dofinansowanie konferencji State of the Map Poland 2018, nadesłał Masti.
  Przełożono na kolejne zebranie.

30 stycznia

Data
30 styczna 2018
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:15 – 23:36
 1. Odniesienie się Zarządu do przyjętych przez Komisję Rewizyjną uchwał UKR 2018-1, UKR 2018-2 i UKR 2018-3.
  Zasugerowany, że KR przekracza swoje kompetencje, gdyż powinna przedstawić kancelarię, z którą zechce współpracować w sprawie audytu. Podniesiono jednak, że KR nie może zaciągać zobowiązań za Zarząd. Skonkludowano w trakcie dyskusji na uchwałą numer 1, ze Ania Matusiak zajmie się wyszukaniem kancelarii, które podejmą się zadania, po podjęciu kontaktu z członkami KR, zaś Zarząd umożliwi finansowo przeprowadzenie audytu. W dyskusji nad uchwała 2/2018 stwierdzono, że na razie uchwała prezentuje zbyt wysoką ogólność, Zarząd czeka na przedstawienie wyliczeń przez KR. W sprawie uchwały 3/2018, Wpedzich zobligował się, przy akceptacji pozostałych członków, do przekazywania KR logów z każdego spotkania. Dla jasności komunikacji w Zarządzie, zdecydowano również włączyć członków Komisji Rewizyjnej do czatu Zarządu na FB, gdzie wprawdzie nie są podejmowane wiążące decyzje, acz czasami prowadzone są dyskusje, których znajomość przebiegu może członkom KR dopomóc w lepszym zrozumieniu roku spotkań na IRC.
 2. Uczestnictwo Aegisa w spotkaniu przedstawicieli chapterów - Użytkownik:Aegis Maelstrom/Spotkanie robocze chapterów 2018.
  Polimerek próbował uzyskać więcej informacji o spotkaniu, z nikłym skutkiem. Aegis przedstawił zarys oczekiwań które ma w stosunku do spotkania - spotkanie ma m.in. pomóc w dalszych pracach na WMCON w Berlinie i innych miejscach. Ogólnie, uznano rolę Aegisa w ruchu jako negocjatora, acz zapadła wątpliwość, czy Aegis będzie miał mandat do wypowiadania się za cały chapter; Aegis zobowiązał się ustalić stanowisko przed spotkaniem. Padła też opinia, że nawet, jeśli nie jest to spotkanie oficjalne (a nie jest) to warto na nim być, by nie wykluczyć się z dziejących się rzeczy. Po dłuższej dyskusji w temacie, przygotowano uchwałę UZ 2018-14,
 3. Wniosek OpenStreetMap Polska o dofinansowanie konferencji State of the Map Poland 2018, nadesłał Masti.
  Kontakt nawiązał Zarząd OSM Polska, chcący zorganizować w Poznaniu konferencję State of the Map. W przesłanym liście wnioskuje do Zarządu o pokrycie kosztu cateringu, w kwocie około 7300 złotych. Podjęto dyskusję o innych przejawach naszego uczestnictwa - udział naszych materiałów w pakiecie konferencyjnym, udział w samej konferencji, Radzie programowej, itd. W toku dyskusji zaproponowano przesłanie do OSM Polska szkicu umowy, którą z uwagi na uczestnictwo Polimerka oraz Mastiego również w pracach OSM ma negocjować Wpedzich, ewentualnie podpisując z innym członkiem Zarządu.
 4. Wolne wnioski
  Wpedzich poinformował, ze Politechnika Gdańska jest gotowa do podpisania umowy o współpracy; umowa ma dotrzeć do Łodzi, zostać podpisana przez Polimerka i wrócić do Gdańska, gdzie Wpedzich podpisze jako drugi członek zarządu i złoży umowę na PG.
  Uprawnienia użytkowników na kanale #wikimedia-pl: Polimerek sprawdził niedawno listę dostępu i stwierdził, że jest bałagan, zaś główne uprawnienia ma użytkownik, który już zakończył swoją aktywność w Wikimediach. Uprawnienia 1 rzędu powinna mieć reprezentacja statutowa, która mogłaby po konsultacji z innymi członkami Zarządu nadawać uprawnienia 3. stopnia innym. Bastique, dawny operator 1. stopnia, zjawił się na kanale, po kontakcie ze strony Zarządu jeszcze w trakcie spotkania, ale nie mając już uprawnień przekazał sprawę dalej.

6 lutego

Data
6 lutego 2018
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:13 – 23:12
 1. http://opp.wikimedia.pl
  • Opis tematu: Strona OPP (http://opp.wikimedia.pl) na 2018. najwyższa pora ją zaktualizować.
  • Zgłaszający: Masti (dyskusja) 15:11, 23 sty 2018 (CET)[odpowiedz]
  • Strona jest w trakcie tworzenia, na serwerze zainstalowane są też narzędzia do statystyki odwiedzin. Całość jest kwestią podjęcia kontaktu z Yarlem i postawienia przez niego strony. Design strony zostanie taki sam, na przyszły rok warto zaplanować wcześniej prace, by przekonstruować stronę. Na liście Zarządu pojawiła się też, niejako związana z naszą prezencją w Internecie, propozycja Magalii, by stronę-wizytówkę Stowarzyszenia zrobić podobna do Wikimedia Deutschland. Odmiennie niż strona OPP (która ma zachęcać do wpłacania darowizn) strona-wizytówka powinna zachęcać do wstąpienia do Stowarzyszenia.
 2. Pogrzeb Krzysztofa Machockiego - ustalenia w sprawie reprezentacji Stowarzyszenia (wieniec: tekst i koszty, inne).
  Przed spotkaniem wymieniono już nieco uwag na ten temat. Przedyskutowano propozycje wieńca od Stowarzyszenia (szczegółowe ustalenia odbyły się poza kanałem, między Polimerkiem i Magalią). Dyskutowano też nad sfinansowaniem tegoż i po wymianie zdań ustalono, ze koszty wieńca, nekrologu, itd. są związane z kosztami pracownika, pokrywanymi ze środków zwykłych (nie OPP). Przedyskutowano też kwestię nekrologu - gdzie (tytuł) i w jakiej firmie (druk/online) go zamieścić (szczegóły do ustalenia po spotkaniu). Przez aklamację przyjęto też sprawę przeznaczenia środków z uchwały spotkaniowej na poczęstunek dla wikimedian po uroczystościach pogrzebowych (szczegóły wyboru miejsca odbyły się po spotkaniu Zarządu). Przyjęto też sugestie zgłoszona przez Nostrixa wydrukowania książeczki ze wspomnieniami (wpisy na Wikipedii, 2 egzemplarze), do wręczenia rodzinie.
 3. Community Capacity Map
  • Opis tematu: Asaf opublikował na Meta tabelkę, która ma dać szybki szeroki ogląd na to, co społeczności robią, a czego nie robią. Dokumentacja i FAQ są tutaj. Czy uznajemy że WMPL można dodać? jeśli tak, kto by to zrobił?
  • Zgłaszający: Tar Lócesilion (queta) 15:07, 1 lut 2018 (CET)[odpowiedz]
  • Dopisać zdecydowanie się warto, szczegóły po zapoznaniu się Zarządu z dokumentacją tej idei, która jest dość obszerna. Można podzielić się tematami wynikającymi z podziału zadań w Zarządzie.
 4. Wolne wnioski: Ankry zapytał, czy planujemy zmianę kolorystyki logo na spójną z WMF. Mimo uznania przez sporą część Zarządu praktyki WMF jako nieestetycznej, nie mamy na to wpływu.
 5. Masti wspomniał, że jest szansa na zmniejszenie nakładu finansowego SWMPL w konferencji State of the Map.

13 lutego

Data
13 lutego 2018
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:15 – 22:38

Odbył się dyżur, w trakcie którego Zarząd i obecni na kanale użytkownicy głównie dokonywali zmian na stronach kontaktowych Stowarzyszenia w związku z wakatem na miejsce rzecznika prasowego. Zauważono, że może warto wrócić do praktyki lokalnych kontaktów dla mediów.


20 lutego

Data
20 lutego 2018
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:14 – 00:03 (21 lutego)
 1. Badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2017 - przygotowanie i przyjęcie uchwały. Wojciech Pędzich (dyskusja) 15:36, 20 lut 2018 (CET)[odpowiedz]
  Przedyskutowano, czy uchwała Zarządu winna wspominać już wybraną przez KR firmę oraz jaki jest zakres wnoszonych przez KR czynności sprawdzających - Maikking jako członek Komisji złożył na kanale IRC wyjaśnienia. Nie chodzi o pełen audyt ksiąg, a o sprawdzenie prawidłowości księgowań. Uchwała UZ 2018-15 została przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.
 2. Szkic zakresu obowiązków pracownika wspierającego (Marta Malina Moraczewska, opis poniżej) oraz rekrutacja na stanowisko rzecznika prasowego SWMPL (Powerek38).
  • Opis tematu: Omówienie szkicu zakresu obowiązków i warunków działania pracownika wspierającego planowane i obecne współprace GLAM Stowarzyszenia w testowym okresie 6 miesięcy. (Więcej informacji zawiera znany Zarządowi ten dokument oraz wstępna akceptacja idei przez Zarząd przedstawiona podczas zebrania dot. spraw pracowniczych). Ocena propozycji i odpowiednia modyfikacja tegoż przez Zarząd, związane z tym sprawy.
  • Zgłaszający: --Marta Malina Moraczewska (dyskusja) 13:30, 24 sty 2018 (CET)[odpowiedz]
   • Zarząd wymieniał do tej pory opinie na temat rekrutacji mailowo; kwestia rozszerzenia kadrowego działu GLAM była już poruszana wcześniej. Zasugerowano umowy terminowe i przetestowanie "w boju" wybranych kandydatów. Przedyskutowano zakresy oczekiwanych obowiązków w obliczu braków kadrowych (wsparcie GLAM, rzecznik, szkolenia i warsztaty - czy rzecznikowanie łączyć z edukacją, czy wsparciem GLAM?) Stwierdziwszy, że rzecznika prasowego trzeba będzie połączyć z jakąś inną funkcją, gdyż dobrze jest mieć rzecznika w pełnym wymiarze godzin, do dyspozycji w razie jakiegokolwiek kryzysu medialnego, lecz nie wypełni to 100% czasu jego pracy, przyjęto pierwotną propozycje Marty Maliny Moraczewskiej i przyjęto uchwałę UZ 2018-16 ogłaszającą nabór dodatkowego pracownika GLAM stosunkiem głosów 7/0/0.
 3. Konferencja Wikimedia Polska 2018 - upłynął czas składania propozycji, co dalej? Wojciech Pędzich (dyskusja) 10:45, 19 lut 2018 (CET)[odpowiedz]
  Karol007 przedstawił swoje wrażenia z wizji lokalnej w obu hotelach - hotel Katowice i Campanile. Po wymianie poglądów zdecydowano zorganizować konferencje w hotelu Katowice i dać ekipie organizacyjnej tydzień na dopięcie budżetu.
 4. Sektor 3.0 - wysyłamy prelegenta?
  • Opis tematu: Podrzucone przez wolontariusza - 29-30 maja odbędzie się Festiwal Sektor 3.0 dotyczący wykorzystania nowych technologii w działaniach społecznie użytecznych. Trwa call for papers - chcemy tam kogoś od nas?
  • Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 12:43, 19 lut 2018 (CET)[odpowiedz]
   • Wymieniono uwagi ogólne, tematem wystąpienia mogłaby albo być oddolność społeczności albo Wikidane. Wpedzich chce wziąć udział, zgłosi swoją prezentację (po sprawdzeniu kosztów), inni chętni również mogą się włączyć.
 5. CEE Spring 2018
  • Opis tematu: W tym roku odbędzie się kolejna edycja konkursu CEE Spring. Nadszedł moment, żeby zadeklarować, czy bierzemy w nim udział. W zeszłym roku konkurs przyniósł nam 769 nowych lub poprawionych haseł, w tym 2 Medalowe i 14 DA oraz 47 czywieszy. Myślę, że to bardzo dobry wynik. Dodatkowo sprawdziłam, czy konkurs ten wpływa negatywnie na Tygodnie Tematyczne i okazuje się, że właśnie niekoniecznie - średnia liczba haseł w TT w czasie trwania CEE Spring jest niemal taka sama jak średnia ogólna (np. w 2017 r. średnia liczba nowych artykułów na tydzień dla TT wynosiła 69, a w czasie CEE Spring - 70. Średnia liczba uczestników TT na tydzień - 13, w czasie CEE Spring - 12.5 -> te liczby wychodzą mniej więcej tak dla 3 ostatnich lat). Gdyby decyzja była pozytywna, na następny tydzień przygotowałabym regulamin i budżet (imho zeszłoroczny był ok - do 2000 zł).
  • Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 13:02, 19 lut 2018 (CET)[odpowiedz]
   • Magalia może przygotować na kolejny tydzień budżet i regulamin, zapytała o chęć przystąpienia do konkursu w tym roku. Ogólnie zarząd był za.

27 lutego

Data
27 lutego 2018
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:10 – 23:36
 1. Konferencja Wikimedia Polska 2018, budżet, uchwała.
  Bez szerszej dyskusji, gdyż miejsce konferencji zostało już zatwierdzone, przyjęto uchwałę UZ 2018-18 stosunkiem głosów 7/0/0.
 2. Budżet i regulamin CEE Spring 2018.
  Przedyskutowano ogólnie miary sukcesu projektu (np. metrykę wskazującą na ilość haseł poświęconych kobietom) i to, czy jego skutki są mierzalne (2-kilobajtowy stub wydał się większości zarządu na tyle dobrze przygotowanym zalążkiem, by nie stanowił problemu, choć zgłoszono uwagę co do "masowości" tworzonych haseł). Konkludując, że przydadzą się dobrze przygotowane statystyki i dokonując drobnych poprawek w regulaminie konkursu, przyjęto uchwałę UZ 2018-17 stosunkiem głosów 6/0/1.
 3. Newsletter dla darczyńców - czy chcemy za niego płacić?
  • Opis tematu:W związku z sezonem OPP wrócił temat newslettera dla darczyńców. Przystępując do przygotowania formularza zapisu odkryłam, że niestety serwis, który miał nam służyć nie będzie już umożliwiał darmowej wysyłki. Płatności wyglądają tak. W planie płacenia od wysłanych, można kupić kredyty w formie prepaid. Pewnie początkowo mieścilibyśmy się w tych 120 zł miesięcznie i płacilibyśmy tylko za to, co faktycznie wysyłamy. Ale to nie jest tanio, istnieją inne serwisy, w tym bezpłatne. Tyle, że nasze zgłoszenie do GIODO podaje dane tej konkretnej firmy, więc musielibyśmy na szybko przygotować nowe. Decyzja należy do zarządu.
  • Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 11:51, 26 lut 2018 (CET)[odpowiedz]
   • Przedyskutowano dostępne we Freshmailu opcje płacenia za wysyłki i zdecydowano pozostać przy tym serwisie, z pokazaniem po 3 miesiącach statystyk (raport: ile zapisanych osób, ile wysyłek maili było, ile one kosztowały wszystkie), celem zastanowienia się, co dalej z usługą zrobić i w jakim trybie ją opłacać/wykorzystywać.
 4. Może warto w ramach promowania Wikiźródeł wydrukować jedną pozycję dla uczestników Konferencji Wikimedia Polska i/lub do celów promocji Stowarzyszenia. Ze wstępnego rozpoznania: jeśli byłaby to np. ta pozycja: s:Przygody Alinki w Krainie Cudów to druk (z kolorową okładką) by kosztował: 100 egz.: 370,- + VAT, 200 egz.: 680,- + VAT (+ kilkadziesiąt zł za przesyłkę). Informacje uzyskane z drukarni, która drukowała książkę na Źródłosłów. Wskazana pozycja jest pierwszym polskim wydanie "Alicji w krainie czarów", jeszcze kilka lat temu uważanym za takie, którego żaden egzemplarz nie przetrwał do naszych czasów. Zgłosił Ankry.
  • Po krótkiej dyskusji zdecydowano przekazać kwestię do Maire, która zajmuje się materiałami promocyjnymi w SWMPL, z sugestią, by przyszłe inicjatywy tego typu również przekazywać w ten sposób, a nie całemu Zarządowi.
 5. Podkasty dla Wikipedii - Latarnie morskie
  • Krótki opis projektu: Projekt ma na celu wzbogacenie haseł o latarniach morskich w Polsce o ilustracje audio, wideo i zdjęcia. Z każdej wizyty powstanie audycja, która będzie jednocześnie podkastem na licencji CC-BY. Audycja powstanie podczas rozmowy z kustoszem i innymi osobami kompetentnymi.
  • Link do strony projektu: Podkasty dla Wikipedii
  • Zgłaszający: Borys Kozielski (dyskusja)
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Borys Kozielski (dyskusja) 00:39, 26 lut 2018 (CET)[odpowiedz]
   • Przedyskutowano ogólnie pomysł, ma on szansę być pierwszym z serii (muzea, zamki, etc) zależnie od efektów. Budżet nie jest dopięty z uwagi na to, ze nie wiadomo, ilu ludzi weźmie udział w wyprawie. Podsunięto sugestię, by zgłosić to jako pomysł grantowy w WMF z pewnym wkładem finansowym SWMPL. Sprawa do ponownego podjęcia po przedstawieniu budżetu (w dwóch wariantach - nocleg w namiotach lub standardowy).
 6. Rekrutacja na stanowisko rzecznika prasowego, dalsze ustalenia.
  • Przedyskutowano, co należałoby umieścić w ogłoszeniu rekrutacyjnym, z założeniem, że z jednej strony chcielibyśmy mieć rzecznika na cały etat, by mieć jego dostępność cały czas w sytuacjach kryzysowych, a z drugiej by ten etat zapełnić działaniami. Powerek i Wpedzich mają przygotować treść ogłoszenia na następne spotkanie.
 7. Wolne wnioski:
  • Księgowość - kończą się środki z poprzedniej uchwały, nową trzeba będzie przyjąć za tydzień.
  • State of the Map - Masti ma pod koniec tygodnia udzielić szerszych informacji o oczekiwanym wkładzie SWMPL, w związku z rozwojową sytuacją wokół konferencji.
  • Strona OPP działa na nowym serwerze, są statystyki wejść i można analizować ruch.

6 marca

Data
6 marca 2018
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:17 – 23:41
 1. Przyjęcie uchwały w sprawie kosztów prowadzenia księgowości, zgłosił Masti - Projekty Uchwał Zarządu, uchwała 19/2018.
  Rozważanie nad zmianą biura księgowego zdecydowano przełożyć do momentu sporządzenia raportu, ale z poprzedniej uchwały wyczerpały się środki i należy przyjąć nową. Po dyskusji na temat wysokości środków przewidzianych w uchwale przyjęto UZ 2018-19 stosunkiem głosów 7/0/0.
 2. Aktualizacja dokumentu działania w sytuacjach kryzysowych - ujednolicenie z nazewnictwem stanowisk w SWMPL. Patrz: Użytkowniczka:Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL)/Zarządzanie kryzysowe
  Zmiana dotyczy jedynie terminologii, a dokument był linkowany w propozycji pracy, toteż zdecydowano o nielinkowaniu dokumentu w rekrutacji na rzecznika prasowego, gdyż nowa osoba będzie pracować pod okiem bardziej doświadczonych kolegów i nie jest koniecznie ani pożądane dawanie jej możliwości ogłaszania stanów "awaryjnych". W późniejszym okresie podjęta zostanie dyskusja nad tym dokumentem i dostosowaniem go do realiów.
 3. Wikiwyzwanie 2018
  • Opis tematu: Przedstawię regulamin, budżet i raport z zeszłorocznej edycji (tak, wszystko będzie tu jutro, jeszcze przed spotkaniem zarządu)
  • Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 12:20, 5 mar 2018 (CET)[odpowiedz]
   • Pochwalono raport za zeszłoroczną edycję, wskazano że uzasadnia on przeprowadzenie tegorocznej edycji. Przedyskutowano możliwe daty uruchomienia konkursu - za tydzień (wymaga pracy Mastiego nad technikaliami) versus połowa kwietnia, gdy nie będzie się nakładać z najaktywniejszym czasem CEE Spring. Zdecydowano o uruchomieniu konkursu w kwietniu, zaś regulamin zostanie przyjęty na kolejnym spotkaniu Zarządu, takoż samo propozycje nagród.
 4. Warsztaty dla biologów - dofinansowanie dojazdu wolontariuszki
  • Opis tematu: 15, 19 i 21 marca w Warszawie odbędą się szkolenia dla studentów biologii. To już trzecia edycja tego projektu akademickiego. Poprzednie edycje, prowadzone przez Krzysia bardzo się udały. Tym razem musimy sobie radzić bez niego. Szkolenie jest dość intensywne, w sumie 3 dni. 120 osób. Na 15 marca mamy już wolontariusza z Warszawy (Jacek Finowicki), na 19 i 21 zgłosiła się Soldier of Wasteland. Tyle, że Soldier musi dojechać i pewnie też mieć zrefundowany chociażby obiad w czasie szkoleń (o nocleg zadba we własnym zakresie). Czy mogłabym prosić o fundusze na ten cel?
  • Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 12:33, 5 mar 2018 (CET)[odpowiedz]
 5. Wikimedia: „Obserwowanie w ciszy” – utwory Cypriana Norwida w aktorskich interpretacjach II
 6. Rekrutacja na stanowisko rzecznika prasowego - przyjęcie treści ogłoszenia i rozpoczęcie rekrutacji. Użytkownik:Powerek38/rzecznik. Wojciech Pędzich (dyskusja) 14:53, 4 mar 2018 (CET)[odpowiedz]
  • Jeszcze raz przedyskutowano zawartość oferty, wskazując na sensowność rozwiązania przedstawionego przez Powerka. Przedyskutowano skład komisji rekrutacyjnej (Wpedzich jako przewodniczący, Magalia i Aegis jako członkowie), przyjęto uchwałę UZ 2018-21.
 7. Wolne wnioski
  Wpedzich zwrócił uwagę Zarządu na rzeczy wpisane poniżej aktualnej agendy, które trzeba będzie podnieść przy najbliższej okazji.
  W sprawie RODO Polimerek przedstawił wnioski z audycji radiowej w tym temacie, której wysłuchał; temat odłożony do pojawienia się konkretów prawodawcy.
  State of the Map: temat rozwojowy, dalsze ustalenia co do naszego udziału wkrótce.

13 marca

Data
13 marca 2018
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:15 – 23:00
 1. Wikiwyzwanie 2018, dalsze ustalenia. Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:37, 12 mar 2018 (CET)[odpowiedz]
  Na prośbę Natalii temat przełożono.
 2. Delegacja na Wikimedia Hackathon 2018
  • Krótki opis projektu: Delegacja (niestety jednoosobowa) na Wikimedia Hackathon 2018. Ze względu na informację na liście dyskusyjnej o kończących się miejscach, pozwoliłem sobie na rejestrację "z góry". Prawdopodobnie nie będę miał możliwości uczestnictwa z spotkaniu zarządu.
  • Link do strony projektu: Użytkownik:Yarl/Wikimedia Hackathon 2018
  • Zgłaszający: Yarl (dyskusja) 17:07, 8 mar 2018 (CET)[odpowiedz]
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Yarl (dyskusja)
   • Mimo nieobecności zgłaszającego na kanale IRC oraz mimo braku bezpośrednio wymienionych korzyści z wyjazdu, zdecydowano, że udział Yarla w wydarzeniu jak i korzyści płynące z tego wyjazdu są bezdyskusyjne. Uzupełniono wyliczenie kosztów o diety i ubezpieczenie i przegłosowano stosunkiem głosów 7/0/0 uchwałę UZ 2018-22.
 3. Podkasty dla Wikipedii - latarnie morskie
  • Opis tematu: Na spotkaniu 27 lutego Borys Kozielski przedstawił pomysł na projekt Latarnie morskie w Polsce. Zarząd czeka na dalsze szczegóły, w tym budżet przedsięwzięcia.
  • Zgłaszający: Wojciech Pędzich (dyskusja) 21:08, 5 mar 2018 (CET)[odpowiedz]
   • Z uwagi na wysokość kwoty dofinansowania wyjazdu, która wydała się niewygórowana, zdecydowano o całkowitym pokryciu kosztów projektu ze środków WMPL. Bez dalszych dyskusji przegłosowano jednomyślnie (7/0/0) uchwałę UZ 2018-23.
 4. W ramach wolnych wniosków:
  • Elfhelm zapytał o dalsze losy projektu nagradzania aktywności w Wikiźródłach, sprawę odłożono jako zasygnalizowaną do dalszego rozpatrzenia
  • Wpedzich wspomniał, żeby Zarząd pozbierał swoje przemyślenia na temat delegacji - członków Zarządu i programu stypendialnego - na Wikimanię 2018. Zasugerowano odchudzenie programu przy obecności innych, coraz częstszych, międzynarodowych wyjazdów i np. zrezygnowanie z puli stypendystów międzynarodowych. Powerek zadeklarował, ze ie chce brać udziału w pracach komisji stypendialnej.
  • Aegis zapytał Powerka, czy jako osoba zajmująca się (według dokumentu Podział zadań Zarządu) rekrutacją nie zastąpi go w komisji rekrutacyjnej na stanowisko rzecznika. Po dyskusji na temat aktywności członków Zarządu i rozdziału obowiązków przyjęto stosunkiem głosów 5/0/0 uchwałę UZ 2018-24. Aegis jednocześnie zgłosił swój akces do komisji stypendialnej na Wikimanię 2018.

20 marca

Data
20 marca 2018
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:16 – 00:14 (21 marca)
 1. Zwiększenie budżetu projektu Tygodnie Tematyczne o 3000 zł na wniosek Ani Matusiak. Wojciech Pędzich (dyskusja) 08:06, 20 mar 2018 (CET)[odpowiedz]
  Uchwałę UZ 2018-25 przegłosowano bez dyskusji, jednogłośnie (7/0/0); stanowi ona powielenie poprzedniej uchwały w tej samej sprawie.
 2. Wikimania 2018 - dalsze ustalenia co do udziału delegacji Zarządu oraz programu stypendialnego; sprawa poruszona na poprzednim spotkaniu. Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:27, 19 mar 2018 (CET)[odpowiedz]
  Podjęto ogólna dyskusję nad celowością wyjazdu na Wikimanię w ogóle - żaden z delegowanych na poprzednią Wikimanię nie złożył sprawozdania w sensownym czasie, przedyskutowano też niejasności które pojawiły się w kwestii rozliczeń zeszłorocznego wyjazdu. Poziom oczekiwań księgowych wobec wolontariuszy, w tym Zarządu, doprowadzić do konkluzji potrzeby przyjrzenia się opcji profesjonalizacji zarządzania w WMPL przez zatrudnienie ED - krótka wymiana zdań na ten temat. Całkowite odcięcie się od Wikimanii napotkało głosy sprzeciwu. Spośród członków Zarządu chęć wyjazdu w celu omówienia kwestii finansowych wyraził Masti. Akces do komisji stypendialnej zgłosił Gdarin. Ustalono, ze każdy z członków Zarządu sporządzi swoje przemyślenia i spisze na wiki.
 3. Wikiwyzwanie 2018, dalsze ustalenia. Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:30, 19 mar 2018 (CET)[odpowiedz]
  Na prośbę Natalii, sprawa przełożona na kolejne spotkanie.
 4. Rekrutacja GLAM - efekty rozmów kwalifikacyjnych, ewentualna dyskusja. Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:30, 19 mar 2018 (CET)[odpowiedz]
  Kwestię przedyskutowano na kanale prywatnym w gronie zarządu i Marty Moraczewskiej; decyzja ma być podjęta za tydzień.
 5. Trwające zastępstwo za Krzyśka - kwestia finansowego rozliczenia dodatkowych obowiązków Natalii w tym okresie (zgodnie z dobrą tradycją dotyczącą spraw personalnych, proponuję dyskusję na zamkniętym kanale, bazą do niej może być mój mail ze wstępną propozycją, rozesłany członkom Zarządu w dn. 15 marca). Powerek38 (dyskusja) 18:44, 19 mar 2018 (CET)[odpowiedz]
  Kwestię przedyskutowano w gronie wyłącznie Zarządu, pozostawiono w gestii operacyjnej Powerka38.

27 marca

Data
27 marca 2018
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:13 – 23:04
 1. Wikiwyzwanie 2018, dalsze ustalenia. Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:30, 19 mar 2018 (CET)[odpowiedz]
  Po potwierdzeniu przez Mastiego, że od strony technicznej ogarnie konkurs w przewidzianym w regulaminie okresie, przegłosowano stosunkiem głosów 6/0/0 uchwałę UZ 2018-26.
 2. Rekrutacja GLAM - dalsze ustalenia / decyzje. Wojciech Pędzich (dyskusja) 11:40, 26 mar 2018 (CEST)[odpowiedz]
  Po stwierdzeniu, że wszyscy członkowie komisji rekrutacyjnej zgodnie rekomendują zatrudnienie Celiny Strzeleckiej, przegłosowano uchwałę UZ 2018-27 stosunkiem głosów 7/0/0 - Powerek38 wyraził poparcie dla tej uchwały poza kanałem IRC. Koszty wdrożenia Celiny na stanowisko - przejazdy do Łodzi na szkolenie BHP i stanowiskowe, inne - pokryte zostaną pokryte z uchwały UZ 2018-8.
 3. Wikimania 2018 - dalsze ustalenia co do udziału delegacji Zarządu oraz programu stypendialnego; sprawa poruszona na poprzednim spotkaniu. Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:27, 19 mar 2018 (CET)[odpowiedz]
  Nadal nie są znane szczegóły dotyczące kosztów uczestnictwa w Wikimanii 2018 - pierwsze szczegóły mają się pojawić w kwietniu, Aegis ma zrobić przymiarkę do budżetu - temat przełożono. Padł też pomysł wydelegowania kogoś niebędącego członkiem Zarządu bezpośrednio przez Zarząd.
 4. W ramach wolnych wniosków przyjęto uchwałę UZ 2018-28 w ramach którego podpisana będzie z Natalią Szafran-Kozakowską umowa zlecenia za wykonywanie obowiązków rzecznika prasowego, ustaliwszy z zainteresowaną zakres czasowy tej umowy oraz jej formę (częściowo na kanale prywatnym).

10 kwietnia

Data
10 kwietnia 2018
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:10 – 23:54
 1. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia użytkownika Szoltys
  Bez głębszej dyskusji przystąpiono do głosowania, użytkownik został przyjęty stosunkiem głosów 7/0/0.
 2. Wsparcie konferencji State of the Map
  Openstreetmap Polska przesłało Wpedzichowi umowę z niewielkimi zmianami w stosunku do tekstu proponowanego przez WMPL. Z uwagi na potencjalny konflikt interesów zdecydowano o podpisaniu umowy przez Wpedzicha i Aegisa (fizycznie podczas rozmów z kandydatami na rzecznika prasowego w najbliższą sobotę) – umowę dostarczyć ma Magalia po samej konferencji SOTM. Uchwałę UZ 2018-29 przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0, przy jednej osobie wyłączającej się z głosowania.
 3. Wikimania 2018
  Podjęto dyskusję na temat faktycznych korzyści z uruchamiania programu stypendialnego dla poszczególnych grup i funkcji, po czym odłożono sprawę na kolejne spotkanie.
 4. Big Fat Brussels Meeting
  • Opis tematu: Już niedługo, w ostatni weekend kwietnia (27-29), odbędzie się Big Fat Brussels Meeting. Jest to doroczne spotkanie w Brukseli w sprawie unijnego prawa autorskiego. Polimerek (który w ostatnich latach reprezentował WMPL na tych spotkaniach) jak dotąd nie zgłosił chęci wyjazdu. Czas leci i warto podjąć decyzję, czy mamy być reprezentowani w tym roku, czy nie. Zgłaszam się jako chętny.
   Szacuję, że budżet wyniesie powyżej 1600 PLN (dieta zagraniczna: 3*48 EUR [ok. 600 PLN], bilety lotnicze z Warszawy od ok. 500 PLN [ale ceny szybko rosną], nocleg w Brukseli ok. 400 PLN, dojazdy w Polsce ok. 50-70 PLN. Nie doliczyłem tu komunikacji miejskiej w Warszawie i Brukseli. To wszystko przy założeniu, że dostanę się na taki lot, żeby w Polsce nie nocować poza domem). Tar Lócesilion (queta) 18:38, 10 kwi 2018 (CEST)[odpowiedz]
  • Zgłaszający: Tar Lócesilion (queta) 18:43, 6 kwi 2018 (CEST)[odpowiedz]
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Tar Lócesilion (queta) 18:38, 10 kwi 2018 (CEST)[odpowiedz]
  Polimerek potwierdził, że nie czuje potrzeby uczestniczenia w spotkaniu – o raport z postępów można poprosić Annę Mazgal, z drugiej strony TarLócesilion nie przedstawił przekonującej wizji swojego wyjazdu, więc temat zamknięto bez rozstrzygnięcia.
 5. Powerek poinformował o pozyskaniu za darmo miejsca do sobotnich rozmów rekrutacyjnych od Centrum Cyfrowego.

17 kwietnia

Data
17 kwietnia 2018
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:16 – 23:29
 1. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia użytkowników user:Celstrzel oraz user:Mathieu Mars
  Oboje użytkowników przyjęto jednomyślnie, stosunkiem głosów 6/0/0.
 2. Wikimania 2018
  Aegis zapytał, czy są jakieś uwagi do stworzonego przez niego dokumentu. Sondażowo, Zarząd przychylił się do uruchomienia programu stypendialnego. Dłuższy czas zabrało stworzenie w regulaminie kryteriów, które mają spełniać wnioski, ocenione przez Komisję w sposób merytoryczny i wynikający z kryteriów. Uchwała UZ 2018-30 wraz z załącznikiem została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0,
 3. Wpedzich zobowiązał się przekazać Zarządowi rekomendacje komisji rekrutacyjnej na stanowisko rzecznika prasowego.

24 kwietnia

Data
24 kwietnia 2018
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:17 – 00:06, 25 kwietnia
 1. Dyskusja nad włączeniem się w program Simple APG. Wojciech Pędzich (dyskusja) 21:36, 23 kwi 2018 (CEST)[odpowiedz]
  Sprawa została przedstawiona zarządowi mailowo i wynika z rozmów przeprowadzonych w czasie WMCON przez Magalię i Wpedzicha. Samo wejście w program Simple APG, choćby dla pozostawienia Zarządowi w kolejnej kadencji otwartej możliwości o ubieganie się o kolejne środki (W obliczy tymczasowego wstrzymania naboru nowych wniosków) wydał się uczestnikom spotkania sensowny. Wniosek jednak należy złożyć do 15 maja, jeśli mamy uniknąć okresu zamrożenia i jest to termin narzucony mimo ogólnie pozytywnego (w odczuciu delegowanych na WMCON) podejścia WMF do naszego uczestnictwa w programach grantowych. Jeśli chodzi o skonsumowanie środków (wnioskowana kwota to 10 000 USD) to zasugerowano sfinansowanie z nich naszego procesu strategicznego - który jakiś czas temu powstał pod postacią dokumentu Misja lecz nie ruszył w stronę konkretniejszych działań, mimo aktywnych działań Polimerka - jak też wpięcie tegoż procesu strategii i poukładania działań stowarzyszenia w globalną strategię ruchu Wikimedia. Profesjonalne wsparcie nowego składu Zarządu również byłoby przydatne, coo zasugerował Powerek38. Magalia zadeklarowała gotowość prac nad wnioskiem, przy wsparciu Aegisa i Wpedzicha plus danych o GLAM od Marty. Na marginesie powyższego przy dyskusji o aktualnej dokumentacji, Powerek zadeklarował zaopiekowanie się rocznym planem Zarządu dla Walnego. Przedyskutowano poziom szczegółowości dokumentacji, która ma być przygotowana, kwestie metryk, itd. Padło pytanie o to, czy do Walnego organizować już nabór na koordynatora i dawać mu wstępną możliwość zapoznania się ze stanem WMPL. Przygotowując wniosek nie możemy jednak zapomnieć o bieżącej potrzebnej dokumentacji, która gwarantować będzie status OPP.
 2. Dyskusja nad ustaleniami komisji rekrutacyjnej na stanowisko rzecznika prasowego. Wojciech Pędzich (dyskusja) 21:30, 23 kwi 2018 (CEST)[odpowiedz]
 3. Zarząd otrzymał rekomendacje komisji rekrutacyjnej i po przedyskutowaniu wraz z Magalią (uczestniczącą w komisji) kwestii na kanale niepublicznym zaakceptował jedną z rekomendowanych osób. Wpedzich poinformuje wszystkich uczestników rozmowy rekrutacyjnej o wynikach. Dalszą częścią zajmie się Powerek38 z pozycji Zarządu i Magalia jako pracownik, z którą nowa osoba będzie współpracowała najbliżej.
 4. Dyskusja nad delegacją Zarządu na konferencję Wikimania 2018. Wojciech Pędzich (dyskusja) 21:38, 23 kwi 2018 (CEST)[odpowiedz]
  Odłożono.

1 maja

Data
1 maja 2018
Obecni
Masti, Polimerek (większość czasu), Maire, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:08 – 23:05
 1. Sprawozdanie komisji stypendialnej Wikimania 2018. Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:21, 29 kwi 2018 (CEST)[odpowiedz]
  Agis przekazał rekomendacje stypendialne Zarządowi. Rekomendacje przegłosowano jednomyślnie (przy wstrzymujących się Maire i Aegisie) - przyznając dwa stypendia.
 2. Wikimania 2018, delegacja Zarządu. Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:21, 29 kwi 2018 (CEST)[odpowiedz]
  Pojawił się pomysł wydelegowania Aegisa jako niebiorącego udziału w WMCON z powodów niezależnych od niego a jednocześnie osoby mogącej dokonać wielu ustaleń, rozmów. Dobrym pomysłem byłoby wysłanie na Wikimanię kogoś z nowego składu Zarządu celem aklimatyzacji w Zarządzie i wdrożenia, acz ten skład nie będzie znany do 9 czerwca, a po tym czasie koszty znacznie wzrosną (szkolenie dla członków Zarządu w trakcie konferencji byłoby atrakcyjne). Masti powtórzył również swoją wcześniejszą deklarację uczestnictwa w Wikimanii i jej aspektach finansowych oraz technicznych. Przedyskutowano kompetencje i obszary tematyczne które delegaci mieliby "pokryć", lecz ostatecznie nie zdecydowano o kształcie delegacji, częściowo również z uwagi na niewiadome aspekty finansowe uczestnictwa na dzień dzisiejszy. Podniesiono kilkakrotnie kwestię raportowania uczestnictwa w zeszłorocznej konferencji, które pozostawiało nieco do życzenia.
 3. Kwestie wynagradzania wolontariuszy i pracowników Stowarzyszenia za prowadzone szkolenia u partnerów. Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:21, 29 kwi 2018 (CEST)[odpowiedz]
  Kwestie poruszono poza kanałem IRC, jest do przemyślenia. Należy ustalić konkretne zasady w tej materii.
 4. Wpedzich przygotowuje się do ostatecznego ustalenia listy członków, którzy nie zapłacili składeki za rok 2018.

8 maja

Data
8 maja 2018
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Wpedzich, Aegis, Powerek38, Elfhelm
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:18 – 22:23
 1. Delegacja Stowarzyszenia na konferencję Wikimania 2018. Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:52, 7 maj 2018 (CEST)[odpowiedz]
  W poprzednim tygodniu nie podjęto ustaleń w związku z mało precyzyjnym budżetem. Niestety, nadal nie ma kompletnych informacji o kosztach uczestnictwa, co utrudniło przygotowanie wyliczeń. Przyjęto kwotę 17 000 PLN dla dwóch uczestników - Masti i Aegis. Uchwałę UZ 2018-31 przyjęto stosunkiem głosów 4/1/2 - Polimerek był przeciw, zaś delegowani wstrzymali się od głosu.
 2. Podjęcie uchwały na temat opłacenia serwera narzędziowego. Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:52, 7 maj 2018 (CEST)[odpowiedz]
  Masti przedstawił aktualną konfigurację naszych serwerów narzędziowych i propozycje. Zasugerował, by przedłużyć na sześć miesięcy aktualną usługę i przenieść się potem do SoYouStart. Za takim rozwiązaniem przemawiają kwestie RODO (dodatkowa przestrzeń na kopie zapasowe). Poli i Wpedzich poprosili Mastiego o dopięcie kwestii migracji jak najszybciej bo to już kolejne podejście do sprawy. Masti podejmie kontakt z właścicielami poszczególnych ont użytkownika, dokończy inwentaryzację i "odśmiecanie" serwera w najbliższym czasie. Po dyskusji przyjęto uchwałę UZ 2018-32 stosunkiem głosów 7/0/0. Pod kątem RODO należy też przejrzeć np. regulamin kont na serwerze, czy zobowiązać aktywnych użytkowników do działań typu informowanie użytkowników o zbieraniu / przetwarzaniu danych.
 3. Umowa z nowym rzecznikiem prasowym. Wojciech Pędzich (dyskusja) 21:42, 8 maj 2018 (CEST)[odpowiedz]
  Punkt pojawił się tego samego dnia, gdyż 8 maja Wpedzich odbył jeszcze ostatnią potwierdzającą warunki rozmowę z p. Agnieszką Marszał, co zwieńczyło kilka tygodni rozmów prowadzonych przez Magalię i Powerka. Uchwała UZ 2018-33 stanowiąca wyraz rzeczy uzgodnionych już wewnątrz Zarządu jak też zaakceptowanych przez p. Agnieszkę. Powerek poprosił, by zarząd w nowej kadencji podjął nierozwiązaną w aktualnej rekrutacji kwestię edukacji. Uchwała UZ 2018-33 została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0 (Elfhelm nie głosował).
 4. Masti w ramach wolnych wniosków przedstawił dokumenty które należy ogarnąć w ramach RODO. Konkretne rzeczy które muszą wejść na agendę zgłosi z odpowiednim wyprzedzeniem.
 5. Wpedzich zamierza za tydzień przedstawić listę użytkowników do skreślenia za niepłacenie składek: chwilowo na tej liście jest 19 osób, z których większość najprawdopodobniej zapłaci. Wpedzich i Masti kontaktują się z możliwie wszystkimi z tej listy możliwie wszystkimi kanałami komunikacji.

15 maja

Data
15 maja 2018
Obecni
Masti, Maire, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:15 – 21:50
 1. Uchwała w sprawie skreślenia członków którzy nie zapłacili składki członkowskiej. Wojciech Pędzich (dyskusja) 19:58, 14 maj 2018 (CEST)[odpowiedz]
  Wpedzich i Masti podejmowali próby kontaktu z osobami, które nie zapłaciły składki 2018 i wyczerpali już raczej środki dotarcia do nich. Uchwałę UZ 2018-34 przyjęto stosunkiem głosów 5/0/0. Wpedzich wysłał aktualną listę członków do biura.
 2. Uchwała w sprawie dodatkowego wynagradzania pracowników i wolontariuszy za prowadzone warsztaty. Wojciech Pędzich (dyskusja) 19:58, 14 maj 2018 (CEST)[odpowiedz]
  Z uwagi na nieobecność Polimerka, który nadzoruje kilkoro pracowników, temat odłożono.
 3. Wolne wnioski:
  Aegis na początku spotkania zapytał o to, czy mimo nieobecności w Berlinie ma wysłać rozliczenie zakupionych biletów; Masti potwierdził. Wpedzich zauważył też, że podczas porządków na toolserverze poznikały polinkowane formatki do druków rozliczenia delegacji. Masti stwierdził, że linki już działają.
  Pojawiły się informacje i rejestracji i zakwaterowaniu na Wikimanię 2018 - zakwaterowanie jest tańsze niż zakładaliśmy w budżecie. Jeśli chodzi o rejestracje, warto by każdy uczestnik (z Zarządu i stypendysta) zarejestrowali się z włąsnych kont, Masti ogarnie opłatę rejestracyjną zbiorczo.
  TarLocesilion zapytał o nową rzeczniczkę, którą zatrudniono; Powerek stwierdził, że zostanie przedstawiona społeczności i światu zewnętrznemu niebawem, będzie też na konferencji.
  RODO: dane w piwiku są zanonimizowane, więc wyłączone spod działania RODO. Masti pracuje nad polityką prywatności.
  Pokazano wniosek złożony o środki w rapach Simple APG oraz pytanie, ogólnie przedyskutowano.

22 maja

Data
22 maja 2018
Obecni
Masti, Maire, Wpedzich, Aegis, Powerek38, Polimerek, Elfhelm
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:12 – 21:50
 1. Konferencja Wikimedia Polska 2018, uchwała w sprawie terminu i programu Walnego. Wojciech Pędzich (dyskusja) 19:27, 21 maj 2018 (CEST)[odpowiedz]
  Po przedyskutowaniu dodanego przez Polimerka punktu o przyjęciu uchwały o sporządzaniu spraw. finansowego wg. zał. 6 do ustawy o rachunkowości oraz o odpowiednim miejscu w programie Walnego na to właśnie głosowanie przyjęto uchwałę UZ 2018-35 stosunkiem głosów 7/0/0. W międzyczasie odbyła się rozmowa o dokumentach które należy przygotować na Walne. Sprawozdanie finansowe jest zależne od wyniku audytu i wbiciu sprawozdania OPP do rządowego systemu, sprawozdanie merytoryczne można dokończyć po powstaniu sprawozdania finansowego, acz zaczątki można edytować juz teraz. W sprawozdaniu merytorycznym można wykorzystać styczniowe sprawozdanie dla WMF i aktualne materiały z wniosku o simple APG; w pisaniu sprawozdania zadeklarowała pomoc Magalia, Aegis, Powerek38 i Maire. Uzgodniono też, ze sprawozdanie OPP za 2017 powinien przedstawić Poli jako prezes kadencji 2016-2018, zaś finansowe - Masti; plany na przyszły rok powinien zaś przedstawić ktoś kto wyraża wolę pozostania w następnej kadencji zarządu - zgłosił się Wpedzich. Elfhelm podniósł kwestie tego, czy Walne, odbywające się jednak blisko połowy roku kalendarzowego, gdzie sprawy na ten rok są już w toku - nie powinno aprobować planów już na rok kolejny.
 2. Projekt uchwały o dodatkowych wynagrodzeniach wolontariuszy i pracowników za szkolenia i warsztaty. Wojciech Pędzich (dyskusja) 19:33, 21 maj 2018 (CEST)[odpowiedz]
  Odbyła się ogólna dyskusja o stopniu ingerowania w działalność wolontariuszy. Ogólnie uchwała nie jest dobrym pomysłem, acz w przyszłości trzeba zastanowić się nad ogólnym kodeksem etycznym dla pracowników i wolontariuszy. Warto popatrzeć, jak inne organizacje Wikimedia rozwiązują ten problem - uwaga Poliego.
 3. W ramach wolnych wniosków Masti pokazał aktualna wersję polityki prywatności dla serwera narzędziowego. Po przygotowaniu ostatecznej wersji ma ona być zatwierdzona przez Zarząd.
 4. Rzeczniczka prasowa pod okiem Magalii pisze pierwsze notki, przygotowuje się też do obecności na Konferencji.

29 maja

Data
29 maja 2018
Obecni
Masti, Maire, Wpedzich, Aegis, Powerek38, Polimerek, Elfhelm
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:09 – 22:07
 1. Przyjęcie dokumentów wymaganych w związku z RODO, m.in. polityki prywatności. Referuje Masti, zgłasza Wojciech Pędzich (dyskusja) 12:02, 29 maj 2018 (CEST)[odpowiedz]
  Masti stwierdził, że przy okazji pisania polityki bezpieczeństwa znalazł szereg dokumentów, które zawarte są np. w starych uchwałach, padło pytanie o to, czy integrować je do nowej polityki czy nie. Pojawiło się też np. pytanie o politykę newslettera dla darczyńców (który nie jest rozsyłany). Padła też sugestia, by poinformować członków Stowarzyszenia o zmianach w polityce prywatności po jej przyjęciu. Masti ma przygotować ostateczne teksty na kolejne spotkanie Zarządu.
 2. Wnioski o dofinansowanie udziału w Konferencji Wikimedia Polska 2018. Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:42, 28 maj 2018 (CEST)[odpowiedz]
  Po dyskusji na kanale prywatnym, Zarząd przyznał wszystkie wnioskowane zwroty kosztów uczestnictwa w Konferencji, głosując 7/0/0.
 3. Wolne wnioski
  Powerek poinformował, że zamierza upublicznić program konferencji dnia następnego.
  Polimerek poinformował, że księgowość wpisała raport finansowy Stowarzyszenia do systemu ministerialnego. Przedyskutowano niezbędne do napisania szczegóły raportu z działań Zarządu (Masti zadeklarował uzupełnienie kwestii finansowych), Wpedzich zadeklarował pracę nad tymże dokumentem. Ma być gotowy do przedyskutowania na kolejnym spotkaniu, podobnie z planami na 2018.

5 czerwca

Data
5 czerwca 2018
Obecni
Masti, Maire, Wpedzich, Aegis, Powerek38, Polimerek, Elfhelm
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:11 – 22:50

uzupełnić

 • RODO - przyjęcie poltyki prywatności. Wojciech Pędzich (dyskusja) 21:58, 3 cze 2018 (CEST)[odpowiedz]
  Z uwagi na przygotowywanie dokumentów na Walne, temat nie został procedowany. Nie jest konieczne przyjmowanie dokumentów w tym zakresie na szybko, gdyż mamy już pewne procedury. Zarządzane przez WMPL serwisy nie zbierają danych. Polityka prywatności zostawiona nowemu Zarządowi do dopracowania.
 • Dyskusja i głosowanie nad przedłożeniem Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań za 2017: OPP: finansowego, merytorycznego oraz ogólnego (informacyjnego): Sprawozdanie Zarządu za 2017.
  Sprawozdanie merytoryczne i kwestia czterech projektów które według rozpiski Ministerstwa można wpisać - dobór projektów konsultowany był między Polimerkiem i Wpedzichem. Zaktualizowano dokument sprawozdania OPP, przeorganizowano też stronę wiki sprawozdania Zarządu. Sprawozdania, głosowane pojedynczo, zaakceptowano stosunkiem głosów 7/0/0.
 • Dyskusja nad planami na 2018, które zostaną przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Członków: Plan działań Zarządu 2018.
  Polimerek wyraził wątpliwość, czy - mimo tego, ze są to plany na rok 2018, który w prawie połowie już ubiegł - obecna kadencja Zarządu powinna je głosować. Wpedzich przeedytował plany tak, by odzwierciedlały zawartość wniosku grantowego do APG. Wpedzich zadeklarował się zreferować punkt, który nie był przegłosowany, acz przejrzany przez cały aktualny skład Zarządu.