Biuletyn Informacji Publicznej

WG 2019-23

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Strona główna Złóż wniosek Najczęstsze pytania Regulamin Wikigrantów Zasady refundacji Aktualne projekty Archiwum
Nazwa użytkownika Mathieu Mars Status wykonany
Uzasadnienie W lecie wykonałem WG 2019-15, który dotyczył dokumentacji fotograficznej stacji i przystanków kolejowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą na terenie Krakowa oraz powiatów krakowskiego i wielickiego. Tym razem w ramach kontynuacji działań planuję zająć się kolejnymi małopolskimi powiatami: miechowskim, olkuskim i chrzanowskim. Do odwiedzenia mam 32 stacje i przystanki: Szczepanowice, Kamieńczyce, Miechów, Dziadówki, Tunel, Kozłów, Marcinowice, Charsznica, Gajówka, Jeżówka, Wolbrom, Zarzecze, Chrząstowice Olkuskie, Jaroszowiec Olkuski, Olkusz, Bukowno, Bukowno Przymiarki, Balin, Libiąż, Okleśna, Alwernia, Regulice Górne, Regulice, Płaza, Pogorzyce, Bolęcin, Piła Kościelecka, Chrzanów, Chrzanów Śródmieście, Chrzanów Kąty, Trzebinia i Dulowa. Szczepanowice, Dulowa i Okleśna to punkty styczne z poprzednim projektem. Ze względu na znaczną liczbę miejsc do odwiedzenia ponownie będę podróżował samochodem. Szacunkowy łączny dystans to 345 km. Mnożąc go przez regulaminowe 74 grosze za kilometr, otrzymuje się kwotę 255,30 zł. Wnioskuję o 250 zł, resztę postanowiłem pokryć z prywatnych środków. Efektem tego projektu będzie uzupełnienie licznych braków wśród fotografii pasażerskich obiektów kolejowych północno-zachodniej Małopolski. Przewiduję, że projekt zyska przynajmniej 100 nowych fotografii.
Harmonogram realizacji projektu do 30 listopada 2019
Kosztorys 250 PLN Suma 250,00 PLN
Rozliczono 250,00 PLN
Komisja rozpoznała wniosek o mały grant w trybie § 13 Regulaminu. Przed upływem terminu 72 godzin od chwili powiadomienia wszystkich członków Komisji żaden z jej członków nie złożył żądania rozpoznania wniosku na posiedzeniu jawnym. W związku z tym Komisja postanowiła o przyznaniu dofinansowania do kwoty 250,00 złotych, zgodnie z wnioskiem.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami refundacji, w szczególności z punktem dotyczącym informacji przesyłanych do Stowarzyszenia. Prosimy również o to, by dokumentacja przesłana do Stowarzyszenia zawierała informacje pozwalające zidentyfikować jej przeznaczenie, co ułatwi rozliczenie grantu. Dziękujemy za zgłoszenie i życzymy owocnej pracy. W imieniu Komisji, Ankry (dyskusja) 21:58, 9 wrz 2019 (CEST)[odpowiedz]

W związku ze złożeniem przez użytkownika, za pośrednictwem Biura WMPL, wniosku o zwrot kwoty 275,- zł oraz w związku z tym, że pkt 5. § 15. regulaminu nie przewiduje możliwości zwiększenia rozliczanej kwoty o 10%, gdy w decyzji Komisji określony jest limit, Komisja potraktowała złożony wniosek jako wniosek o zwiększenie kwoty Wikigrantu do 275 zł. Komisja w głosowaniu poprzez email, które zakończyło się 20 października i w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji, podjęła niejednogłośnie (stosunkiem głosów 1/4/0 [za/przeciw/wstrzymujący się]) decyzję o nieprzyznaniu zwiększenia dofinansowania do kwoty 275,- zł.

Jednocześnie Komisja zwraca uwagę na potrzebę dokładniejszego szacowania kosztów już na etapie składania wniosku, co umożliwia Komisji dokładniejszą ocenę oczekiwanych efektów w odniesieniu do kosztów na etapie podejmowania decyzji oraz określenie właściwego trybu raportowania realizacji grantu, który jest inny w przypadku grantów na kwotę ponad 250,- zł. W imieniu Komisji Ankry (dyskusja) 08:20, 21 paź 2019 (CEST)[odpowiedz]

Sprawozdanie użytkownika WG 2019-23/sprawozdanie Data zakończenia 29 września 2019
Podsumowanie Komisji Grant uznany za wykonany zgodnie z powyższym sprawozdaniem. Efektem grantu jest 111 nowych zdjęć na Commons oraz 18 zilustrowanych artykułów w Wikipedii. Ponadto w 9 kolejnych artykułach wymieniono zdjęcia na nowsze. Ankry (dyskusja) 21:20, 2 paź 2019 (CEST)[odpowiedz]


Dyskusja i uwagi
  • Chciałbym zwrócić uwagę Szanownej Komisji, a szczególnie jej Przewodniczącemu, że powyższym głosowaniem i poczynioną na jego podstawie decyzją przekroczyła swoje kompetencje. Bynajmniej w kompetencjach Komisji nie leży nadinterpretacja wniosków, dopowiadanie sobie ich treści według swojego uznania, a także i przede wszystkim domniemywanie istnienia wniosków, których tak naprawdę nikt nie złożył. Za takie działania niestety należy poczytać domniemanie istnienia wniosku o zwiększenie dofinansowania wyłącznie na podstawie powołania się przeze mnie na §15. Wniosek o zwiększenie wskazywałby, że już pierwotnie kwota była zaniżona, ale uwaga, kwota stała się zaniżona dużo później. Wiecie, w plenerze czasem zdjęć robić się nie da i trzeba się wycofać. Bezkosztowo o to trudno. Grant był planowany na jeden dzień, a wyszły dwa. Gdyby wszystko było do oszacowania co do joty, to nie istniałaby instytucja zwiększania kwoty na etapie rozliczenia. Szkoda jednak mojego szarpania w drodze do instancji odwoławczej, bo naprawdę, niech to 25 złotych zostanie w skarbcu i przyda się na coś bardziej pożytecznego. Tak na marginesie Komisjo, proszę przejrzeć rozliczenie grantu WG 2019-15, bo chyba i tam trzeba by coś domniemać. ;) Mathieu Mars (dyskusja) 19:03, 21 paź 2019 (CEST)[odpowiedz]
Dyskusję prowadzimy tutaj.
Wniosek o zwiększenie kwoty dofinansowania nie świadczy o niczym oprócz wyższych kosztów i może wynikać z różnych przyczyn. W decyzji WG 2019-15 nie była określona górna kwota dofinansowania, chociaż przekroczenie kwoty granicznej przewidzianej jako limit dla małych grantów budzi wątpliwości. Żeby takich wątpliwości uniknąć sugerowałbym, w przypadku, gdy dopuszcza się możliwość przekroczenia kwoty granicznej, wnioskowanie o duży grant. Wymaga on wprawdzie nieco dokładniejszego raportowania przebiegu realizacji, jednak z proceduralnego punktu widzenia prostsza jest częściowa realizacja grantu (z wykorzystaniem części przyznanego dofinansowania) niż jego zwiększenie. I nie chodzi tu o 25 zł a o dochowanie procedur. Możliwość przekroczenia szacowanej kwoty należy traktować jako wyjątek, a wyjątek to nie jest coś, co się zdarza regularnie.
Natomiast, jeśli zaszło jakieś nieporozumienie odnośnie dokumentacji przesłanej do biura, możemy dodatkowy wniosek uznać za niebyły. Biuro jako nieuprawnione do podejmowania decyzji o zwiększeniu kwoty Wikigrantu, przekazało Komisji informację, ze wnioskodawca wnioskuje o zwrot wyższej kwoty dofinansowania niż wynikająca z decyzji Komisji i regulaminu i prosi ono o decyzję w tej materii. Ankry (dyskusja) 21:30, 21 paź 2019 (CEST)[odpowiedz]