Biuletyn Informacji Publicznej

WG 2020-4

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Strona główna Złóż wniosek Zasady refundacji Aktualne projekty Archiwum
Nazwa użytkownika PiotrekD Status zaakceptowany, w trakcie realizacji
Uzasadnienie Przy rozwijaniu Wikisłownika wykorzystuje się różne źródła. Ich najistotniejszą grupą są słowniki. Są one używane zarówno przy pisaniu nowych haseł jak i weryfikowaniu istniejących. Są także punktem odniesienia w sytuacjach spornych.

Przez lata wikisłownikarze mieli w ramach wikigrantu (WG 2014-36, WG 2016-3, WG 2017-18) dostęp do internetowej wersji Uniwersalnego słownika języka polskiego. Była ona często wykorzystywana, o czym może świadczyć między na przykład lista linkujących do szablonu tego słownika. (Należy tu jednak wskazać, że rzeczywisty zakres korzystania z onego słownika był znacznie większy; zasady weryfikowalności na Wikisłowniku są mniej wymagające niż na Wikipedii i nie wymagają tak częstego odsyłania do wykorzystanych źródeł). Niestety o ile dobrze wiem, obecnie dostęp do tego słownika nie jest już przyznawany. (W moim przypadku nie ma to większego znaczenia, bowiem w przeszłości miałem problemy techniczne ze wspomnianą wersją internetową).

USJP nie jest słownikiem nowym, gdyż wyszedł w 2003 roku, czyli ponad 16 lat temu. Od tego czasu zmieniło się wiele elementów otaczającego nas świata i pojawiło się wiele nowych jednostek leksykalnych. Z tego powodu w 2018 roku PWN wydał rozszerzone wydanie USJPWielki słownik języka polskiego PWN. Uważam, że dostęp do niego bardzo przydałby mi się podczas pracy nad Wikisłownikiem.

W związku z powyższym składam oto niniejszy wniosek o sfinansowanie mi zakupu Wielkiego słownika języka polskiego PWN w księgarni internetowej wydawnictwa PWN. Koszt całości składającej się z pięciu tomów wynosi 374 złote i 25 groszy, przesyłka jest darmowa.

Wspomnę przy okazji, że o pomyśle złożenia tego wniosku na wikigrant wspomniałem krótko na Słowotoku; spotkało się to z pozytywnym odbiorem.

Harmonogram realizacji projektu praca długoterminowa (12 miesięcy)
Kosztorys 374,25 PLN Suma 374,25 PLN
Rozliczono 374,25 PLN
Komisja rozpoznała wniosek o mały grant w trybie § 13 Regulaminu. Przed upływem terminu 72 godzin od chwili powiadomienia wszystkich członków Komisji wszyscy członkowie Komisji opowiedzieli się za uwzględnieniem wniosku. W związku z tym Komisja postanowiła o przyznaniu dofinansowania zgodnie z wnioskiem.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami refundacji, w szczególności z punktem dotyczącym informacji przesyłanych do Stowarzyszenia. Prosimy również o to, by dokumentacja przesłana do Stowarzyszenia zawierała informacje pozwalające zidentyfikować jej przeznaczenie, co ułatwi rozliczenie grantu. Dziękujemy za zgłoszenie i życzymy owocnej pracy. W imieniu Komisji, Ankry (dyskusja) 16:36, 13 lut 2020 (CET)

Sprawozdanie użytkownika WG 2020-4/sprawozdanie Data zakończenia nie podano daty zakończenia prac
Podsumowanie Komisji w tym miejscu Komisja podsumuje wyniki grantu


Dyskusja i uwagi
 • @PiotrekD Wprawdzie jest to wniosek o mały grant, jednak zanim prześlę powiadomienie o złożeniu wniosku do pozostałych członków Komisji, pozwolę sobie zgłosić kilka uwag i pytań:
  1. Zgodnie z obowiązującym od tego roku regulaminem okres realizacji wikigrantu nie powinien przekraczać 12 miesięcy. W związku z tym proszę o doprecyzowanie, czy termin "praca długoterminowa" oznacza okres 12 miesięcy, czy krótszy? Z zakupionych materiałów można oczywiście korzystać również później.
  2. Zwracam uwagę, że ocena wykonania grantu po okresie jego realizacji odbywa się w oparciu o pewne mierzalne efekty, zaś brak sprecyzowania, choćby szacunkowych, spodziewanych efektów może utrudnić Komisji podjęcie decyzji. Z wniosku nie wynika, czy spodziewane są efekty wykorzystania Słownika na poziomie takim jak wykorzystanie USJP w latach poprzednich, czy na innym.
  3. I pytanie: czy słownik byłby wykorzystywany tylko przez wnioskodawcę, czy również przez innych wikisłownikarzy, a jeśli to drugie, to na jakich zasadach?
Ankry (dyskusja) 14:34, 11 lut 2020 (CET)
@Ankry:
 1. Dla formalności mogę przyjąć przyjąć okres 12-miesięczny, choć słownik będzie przydatny przez lata.
 2. Szacunkowe efekty będzie można zmierzyć, patrząc na przyrost wywołań szablonu źródła.W tej chwili 123 wywołania. Ankry (dyskusja) 16:21, 11 lut 2020 (CET) Dokładniejsze dane nie będą możliwe do uzyskania ze względu na wikisłownikowe zwyczaje dotyczące podawania źródeł, o czym mowa wyżej. (Chyba że prowadziłbym samemu listę haseł, przy edycji których zajrzałem do słownika).
 3. Słownik z przyczyn fizycznych byłby bezpośrednio wykorzystywany jedynie przeze mnie. Inni użytkownicy oczywiście mogliby poprosić mnie o sprawdzenie w nim tego, co ich interesuje, i uzyskać odpowiedź; w przeszłości zdarzało mi się już przyglądać się hasłom w innych moich słownikach na prośbę współedytorów.
Pozdrawiam, PiotrekDDYSKUSJA 15:34, 11 lut 2020 (CET)
@PiotrekD: Ciągle brakuje nam informacji, jaki, według ciebie, przyrost liczby odwołań do szablonu źródła powinien świadczyć, że zadania dotyczące rozwoju Wikisłownika, zaplanowane w tym grancie, zostały wykonane, a jaki, że jednak wykonane nie zostały? Gdzie powinno by,ć według ciebie, postawione minimalne kryterium jego wykorzystania (przyrostu liczby odwołań w ciągu roku): dodane jedno odwołanie, dziesięć, sto, dwieście, trzysta, a może tysiąc? Bez takiego kryterium, umożliwiającego późniejszą ocenę merytoryczną wykonania, czyli szacunek oczekiwanych korzyści, trudno jest podjąć decyzję, czy inwestycja w słownik to jest gra warta świeczki. Zwłaszcza, że, w odróżnieniu od wcześniej przyznawanego dostępu online, korzystać będzie tylko jeden użytkownik. Ankry (dyskusja) 12:49, 12 lut 2020 (CET)
@Ankry: Dobrze, deklaruję więc, że w ciągu roku zwiększę liczbę wywołań przynajmniej o 77, do 200. Tak jak pisałem Przewodniczącemu Komisji podczas rozmowy na IRC-u: nie wiem, jakich dokładnie edycyj dokonam z użyciem źródła, bo gdybym wiedział, tobym ich po prostu dokonał zamiast składać wniosek o grant; dla formalności jednak podejmuję wspomniane wcześniej zobowiązanie (o ile grant zostanie mi udzielony). Pozdrawiam serdecznie, PiotrekDDYSKUSJA 22:02, 12 lut 2020 (CET)
 • Dzisiaj około godziny 14:55 członkowie Komisji Wikigrantów zostali poprzez e-mail poinformowani o złożeniu wniosku o mały grant, który zostanie rozpoznany w tym trybie. Ankry (dyskusja) 14:59, 11 lut 2020 (CET)