Biuletyn Informacji Publicznej

WG 2020-4

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Strona główna Złóż wniosek Najczęstsze pytania Regulamin Wikigrantów Zasady refundacji Aktualne projekty Archiwum
Nazwa użytkownika PiotrekD Status wykonany
Uzasadnienie Przy rozwijaniu Wikisłownika wykorzystuje się różne źródła. Ich najistotniejszą grupą są słowniki. Są one używane zarówno przy pisaniu nowych haseł jak i weryfikowaniu istniejących. Są także punktem odniesienia w sytuacjach spornych.

Przez lata wikisłownikarze mieli w ramach wikigrantu (WG 2014-36, WG 2016-3, WG 2017-18) dostęp do internetowej wersji Uniwersalnego słownika języka polskiego. Była ona często wykorzystywana, o czym może świadczyć między na przykład lista linkujących do szablonu tego słownika. (Należy tu jednak wskazać, że rzeczywisty zakres korzystania z onego słownika był znacznie większy; zasady weryfikowalności na Wikisłowniku są mniej wymagające niż na Wikipedii i nie wymagają tak częstego odsyłania do wykorzystanych źródeł). Niestety o ile dobrze wiem, obecnie dostęp do tego słownika nie jest już przyznawany. (W moim przypadku nie ma to większego znaczenia, bowiem w przeszłości miałem problemy techniczne ze wspomnianą wersją internetową).

USJP nie jest słownikiem nowym, gdyż wyszedł w 2003 roku, czyli ponad 16 lat temu. Od tego czasu zmieniło się wiele elementów otaczającego nas świata i pojawiło się wiele nowych jednostek leksykalnych. Z tego powodu w 2018 roku PWN wydał rozszerzone wydanie USJPWielki słownik języka polskiego PWN. Uważam, że dostęp do niego bardzo przydałby mi się podczas pracy nad Wikisłownikiem.

W związku z powyższym składam oto niniejszy wniosek o sfinansowanie mi zakupu Wielkiego słownika języka polskiego PWN w księgarni internetowej wydawnictwa PWN. Koszt całości składającej się z pięciu tomów wynosi 374 złote i 25 groszy, przesyłka jest darmowa.

Wspomnę przy okazji, że o pomyśle złożenia tego wniosku na wikigrant wspomniałem krótko na Słowotoku; spotkało się to z pozytywnym odbiorem.

Harmonogram realizacji projektu praca długoterminowa (12 miesięcy)
Kosztorys 374,25 PLN Suma 374,25 PLN
Rozliczono 374,25 PLN
Komisja rozpoznała wniosek o mały grant w trybie § 13 Regulaminu. Przed upływem terminu 72 godzin od chwili powiadomienia wszystkich członków Komisji wszyscy członkowie Komisji opowiedzieli się za uwzględnieniem wniosku. W związku z tym Komisja postanowiła o przyznaniu dofinansowania zgodnie z wnioskiem.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami refundacji, w szczególności z punktem dotyczącym informacji przesyłanych do Stowarzyszenia. Prosimy również o to, by dokumentacja przesłana do Stowarzyszenia zawierała informacje pozwalające zidentyfikować jej przeznaczenie, co ułatwi rozliczenie grantu. Dziękujemy za zgłoszenie i życzymy owocnej pracy. W imieniu Komisji, Ankry (dyskusja) 16:36, 13 lut 2020 (CET)[odpowiedz]

Sprawozdanie użytkownika WG 2020-4/sprawozdanie Data zakończenia 16 stycznia 2021
Podsumowanie Komisji Grant uznany za wykonany zgodnie z powyższym sprawozdaniem. Efektem dotychczasowym grantu jest wykorzystanie tego słownika jako źródła w 227 hasłach w Wikisłowniku. Ankry (dyskusja) 18:25, 16 sty 2021 (CET)[odpowiedz]


Dyskusja i uwagi
  • @PiotrekD Wprawdzie jest to wniosek o mały grant, jednak zanim prześlę powiadomienie o złożeniu wniosku do pozostałych członków Komisji, pozwolę sobie zgłosić kilka uwag i pytań:
    1. Zgodnie z obowiązującym od tego roku regulaminem okres realizacji wikigrantu nie powinien przekraczać 12 miesięcy. W związku z tym proszę o doprecyzowanie, czy termin "praca długoterminowa" oznacza okres 12 miesięcy, czy krótszy? Z zakupionych materiałów można oczywiście korzystać również później.
    2. Zwracam uwagę, że ocena wykonania grantu po okresie jego realizacji odbywa się w oparciu o pewne mierzalne efekty, zaś brak sprecyzowania, choćby szacunkowych, spodziewanych efektów może utrudnić Komisji podjęcie decyzji. Z wniosku nie wynika, czy spodziewane są efekty wykorzystania Słownika na poziomie takim jak wykorzystanie USJP w latach poprzednich, czy na innym.
    3. I pytanie: czy słownik byłby wykorzystywany tylko przez wnioskodawcę, czy również przez innych wikisłownikarzy, a jeśli to drugie, to na jakich zasadach?
Ankry (dyskusja) 14:34, 11 lut 2020 (CET)[odpowiedz]
@Ankry:
  1. Dla formalności mogę przyjąć przyjąć okres 12-miesięczny, choć słownik będzie przydatny przez lata.
  2. Szacunkowe efekty będzie można zmierzyć, patrząc na przyrost wywołań szablonu źródła.W tej chwili 123 wywołania. Ankry (dyskusja) 16:21, 11 lut 2020 (CET) Dokładniejsze dane nie będą możliwe do uzyskania ze względu na wikisłownikowe zwyczaje dotyczące podawania źródeł, o czym mowa wyżej. (Chyba że prowadziłbym samemu listę haseł, przy edycji których zajrzałem do słownika).[odpowiedz]
  3. Słownik z przyczyn fizycznych byłby bezpośrednio wykorzystywany jedynie przeze mnie. Inni użytkownicy oczywiście mogliby poprosić mnie o sprawdzenie w nim tego, co ich interesuje, i uzyskać odpowiedź; w przeszłości zdarzało mi się już przyglądać się hasłom w innych moich słownikach na prośbę współedytorów.
Pozdrawiam, PiotrekDDYSKUSJA 15:34, 11 lut 2020 (CET)[odpowiedz]
@PiotrekD: Ciągle brakuje nam informacji, jaki, według ciebie, przyrost liczby odwołań do szablonu źródła powinien świadczyć, że zadania dotyczące rozwoju Wikisłownika, zaplanowane w tym grancie, zostały wykonane, a jaki, że jednak wykonane nie zostały? Gdzie powinno by,ć według ciebie, postawione minimalne kryterium jego wykorzystania (przyrostu liczby odwołań w ciągu roku): dodane jedno odwołanie, dziesięć, sto, dwieście, trzysta, a może tysiąc? Bez takiego kryterium, umożliwiającego późniejszą ocenę merytoryczną wykonania, czyli szacunek oczekiwanych korzyści, trudno jest podjąć decyzję, czy inwestycja w słownik to jest gra warta świeczki. Zwłaszcza, że, w odróżnieniu od wcześniej przyznawanego dostępu online, korzystać będzie tylko jeden użytkownik. Ankry (dyskusja) 12:49, 12 lut 2020 (CET)[odpowiedz]
@Ankry: Dobrze, deklaruję więc, że w ciągu roku zwiększę liczbę wywołań przynajmniej o 77, do 200. Tak jak pisałem Przewodniczącemu Komisji podczas rozmowy na IRC-u: nie wiem, jakich dokładnie edycyj dokonam z użyciem źródła, bo gdybym wiedział, tobym ich po prostu dokonał zamiast składać wniosek o grant; dla formalności jednak podejmuję wspomniane wcześniej zobowiązanie (o ile grant zostanie mi udzielony). Pozdrawiam serdecznie, PiotrekDDYSKUSJA 22:02, 12 lut 2020 (CET)[odpowiedz]