Dyskusja:Statut/Zmiany 2024-06

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Najnowszy komentarz napisał 1 miesiąc temu Rdrozd w wątku Dwa nowe modyfikacje
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ad. art. 36

[edytuj kod]

To mi jakoś nie gra:

wykluczenie ze Stowarzyszenia bez możliwości ponownego wnioskowania o członkostwo przez określony czas;

Może coś takiego?

wykluczenie ze Stowarzyszenia wraz z czasowym zablokowaniem możliwości ponownego wnioskowania o członkostwo;

Pozdrawiam, Nux (dyskusja) 22:06, 21 maj 2024 (CEST)Odpowiedz

Sprecyzuj proszę co nie gra. Bo w tej drugiej możliwości zawarłeś informację o blokadzie, którą trudno zakwalifikować jako kompetencję ciał statutowych WMPL. Ptjackyll (dyskusja) 22:26, 21 maj 2024 (CEST)Odpowiedz
To jest słuszna uwaga. Sformułowanie "przez określony czas" (tak samo jak "czasowe zablokowanie") rodzi dowolność, np. że może to być 99 lat. A co! Wg mnie powinno to być wskazane jawne, np. "przez okres 2 lat". Ency (dyskusja) 14:30, 22 maj 2024 (CEST)Odpowiedz
@Ency Też myślę, że można by dodać ograniczenie w rodzaju "na okres do 5 lat".
@Ptjackyll Tak jest podane w uzasadnieniu „Dopisany podpunkt 3. daje możliwość tymczasowego wykluczenia; po upłynięciu karencji, osoba wykluczona mogłaby ponownie wnioskować o członkostwo”. W sumie to też miałem wątpliwości czy można zablokować samo wnioskowanie, można by chyba zablokować przyjęcie wniosku jedynie tak logicznie... Ale nie jestem prawnikiem, nie znam się. Może prawnie to jest to samo. Nux (dyskusja) 01:24, 23 maj 2024 (CEST)Odpowiedz
@Nux Na mój (bardzo niedoskonały) rozum, to samo wnioskowanie jest przymiotem danej osoby, którego nie wolno w żadne sposób ograniczyć. To raczej akceptację takiego wniosku można zanegować, gdyż to leży w kompetencji WMPL.
@Ency Myślę, że żaden z nas nigdy nie pomyślał na poważnie o tych 99 latach. :) To akademickie gdybanie. Ptjackyll (dyskusja) 21:01, 29 maj 2024 (CEST)Odpowiedz
Może. Wg mnie to było li tylko celowe przejaskrawienie. Ency (dyskusja) 22:55, 30 maj 2024 (CEST)Odpowiedz

Ad. art. 29

[edytuj kod]

Analogicznie jak powyżej określenie "czasowego pozbawienia praw członkowskich" to ponownie czas nieokreślony. Proponuję zamiast tego stwierdzenia takie "zawieszanie w prawach członkowskich na okres nie dłuższy niż 1 (jeden) rok". Ency (dyskusja) 14:36, 22 maj 2024 (CEST)Odpowiedz

zgodnie z regulaminem Zasady przyjmowania i skreślania z listy członków oraz opłacania składek członkowskich członkowie WMPL są skreślani z listy członków, jeżeli nie opłacą składki do 31 marca. Skreślenie dokonywane jest uchwałą Zarządu podjętą do dnia 31 maja danego roku. O ile rozumiem intencję zmian członkowie którzy nie zapłacili składki mieliby być pozbawieni praw członkowskich w okresie od 1 kwietnia do czasu podjęcia uchwały o skreśleniu. Czy warto jednak taką zmianę wprowadzać na tak krótki czas? Gdarin (dyskusja) 14:16, 29 maj 2024 (CEST)Odpowiedz
Pozbawienie praw członkowskich i skreślanie to przecież dwa zupełnie różne terminy. I dotyczą różnych sytuacji. Po kolei: w tej chwili mamy niespójność terminologiczną i praktyczną, bowiem w art. 19 jest wpisane, że Zarząd może skreślić członka z WMPL tylko za nieopłacenie składek, a z kolei w 29. jest że może go jeszcze wykluczyć. Tymczasem wykluczenie jest kompetencją SK, wynikającą z art. 36. To trzeba ujednolicić, pod względem nazewnictwa.
Jeśli chodzi o czasowe pozbawienie praw członkowskich to ten dopisek musi się pojawić, jeśli zostanie przyjęta propozycja reformy art. 19, mówiąca o nieopłaceniu składki członkowskiej. W ostatnim czasie były przypadki, że osoby skreślone były na powrót przyjmowane (vide np. UZ 2023-16 i UZ 2023-18) Ptjackyll (dyskusja) 21:16, 29 maj 2024 (CEST)Odpowiedz
Były przyjmowane po rozpatrzeniu odwołania do jakiego ma prawo zgodnie ze Statutem każda skreślona osoba. Natomiast jeśli ta zmiana by przeszła to już nie wiadomo co Zarząd miałby robić z osobami które nie zapłaciły w terminie składek: czy skreślać je tak jak mamy to opisane w wyżej podlinkowanym regulaminie czy pozbawiać czasowo praw członkowskich (ale na jakich zasadach? na jak długo?). Gdarin (dyskusja) 21:50, 29 maj 2024 (CEST)Odpowiedz
Faktycznie coś to nie pasi. Proponuję:
  • nie wprowadzać nowego ust. 2 w art. 19
  • w obecnym ust. 2 art. 19 usunąć słowa "wykluczona lub", co da treść "Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej decyzji."
  • zmodyfikować w art. 29 pkt. 6 treści na "podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i skreślania członków"
W ten sposób wykluczanie i czasowe pozbawanie zniknie z kompetencji zarządu i będzie tylko w kompetencji SK. Ency (dyskusja) 23:12, 30 maj 2024 (CEST)Odpowiedz

Ad. art. 24

[edytuj kod]

A co z nieczłonkami? Pełnomocnictwo można powierzyć nie tylko członkowi i gdy zmiana w zaproponowanej postaci zostanie przyjęta, to nieczłonek nadal będzie mógł przyjmować pełnomocnictwa od dowolnej liczby członków. Gdarin (dyskusja) 14:21, 29 maj 2024 (CEST)Odpowiedz

To może:
Osoba uczestnicząca osobiście w Walnym Zebraniu Członków może, na podstawie pełnomocnictw, reprezentować co najwyżej trzy inne osoby będące Członkami.
Nux (dyskusja) 19:42, 29 maj 2024 (CEST)Odpowiedz
Tak, wydaje się to być sensowne. Więcej chyba omówimy na spotkaniu w poniedziałek. Ptjackyll (dyskusja) 20:56, 29 maj 2024 (CEST)Odpowiedz
Oczywiście. Zresztą do tej pory jakoś tak zdroworozsądkowo pełnomocnictwa były udzielane tylko członkom. Ency (dyskusja) 22:29, 30 maj 2024 (CEST)Odpowiedz
Ale dla precyzji można uzupełnić p. 3 ust. 10 z "... lub przez pełnomocnika prawa ..." na "... lub przez pełnomocnika, którym może być tylko członek stowarzyszenia, prawa ...". Ency (dyskusja) 22:48, 30 maj 2024 (CEST)Odpowiedz
Odnotuję tutaj dwa stanowiska jakie zostały opublikowane tuż przed walnym dotyczące tej zmiany: UKR 2024-5 (Komisja Rewizyjna) oraz Komentarz członków SK do UKR 2024-5 (Sąd Koleżeński). Gdarin (dyskusja) 18:24, 14 cze 2024 (CEST)Odpowiedz

Dwa nowe modyfikacje

[edytuj kod]

Proponuje poniższe dodatkowe zmiany statutu. Ency (dyskusja) 23:15, 31 maj 2024 (CEST)Odpowiedz

Zatrudnieniowe i członkowsko

[edytuj kod]

Kwestia czy można łączyć takie dwa statusy czy nie od pewnego czasu była co jakiś czas podnoszona. Była głosy że nie można (co by tworzyło sytuację czystą), albo że powinno się zawieszać członkowsko, lub że można (ja np. tak uważam). Tym niemniej wg mnie warto poddać pod rozwagę walnego następującą zmianę art. 4
z
"Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników."
na
"Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników spośród osób niebędących członkami stowarzyszenia. W razie zbiegu członkostwa i zatrudnienia członkostwo ustaje na mocy obowiązującego statutu."

Taką zmianę konsultowałem z p. Piotrem Borkowskim, gł. specjalistą z nadzoru nad stowarzyszeniami UMSt Warszawy. Ency (dyskusja) 23:15, 31 maj 2024 (CEST)Odpowiedz

To słabo się ten pan Piotr zna. W ustawie o stowarzyszeniach jest jawnie napisane: Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. (art. 2, ust. 3). Także ta zmiana jest nie do przyjęcia. Ptjackyll (dyskusja) 23:35, 31 maj 2024 (CEST)Odpowiedz
Piotrze, ostro. Pan Piotr (ma nazwisko) Borkowski - oczywiście w porównaniu mną - zdecydowanie zna się na prawie o stowarzyszeniach nie słabo, ale bardzo dobrze. Pracuje w nadzorze nad stowarzyszeniami lat trzydzieści, a może więcej. Od kiedy zacząłem z nim proaktywnie konsultować zmiany statutu PTI ani jedna nie była w KRS odrzucona - wcześniej była takie kazusy. Co do odnalezionego (jak poniżej) obecnie już mocno archiwalnego postanowienia Sądu Apelacyjnego z 1992 r. to:
  • rok 1992 to jednak inna rzeczywistość prawna - wówczas sprawy stowarzyszeń były w gestii sądów cywilnych, a obecnie - w gestii gospodarczych, które b. zwracają uwagę na samorządność stowarzyszeń
  • orzecznictwo sądów było źródłem prawa w prawie rzymskim i (jest) anglosaskim, a nie jest w kontynentalnym (i naszym).
Ergo pan Piotr Borkowski podtrzymuje opinię, iż na gruncie samorządności można proponowany zapis do statutu dodać, gdyż nie jest sprzeczny z jakimkolwiek zakazem prawa. Ency (dyskusja) 15:13, 12 cze 2024 (CEST)Odpowiedz
Jakie tam ostro. :) A swoje zdanie całkowicie podtrzymuję. Bo jak można być specjalistą w sprawach Stowarzyszeń, jednocześnie proponując zapis w Statucie jawnie sprzeczny z ustawą. Ptjackyll (dyskusja) 18:58, 12 cze 2024 (CEST)Odpowiedz
Potwierdzam, sprawdzaliśmy, że były też wyroki sądów w tej sprawie - generalnie zakazywanie członkostwa pracownikom byłoby naruszeniem prawa zrzeszania się - Art. 58 Konstytucji. Przypuszczam, że z tego też powodu Zarząd chce na Walnym omówić Politykę zarządzania konfliktem interesów, aby do ew. problemów podejść z drugiej strony. rdrozd (dysk.) 15:17, 2 cze 2024 (CEST)Odpowiedz
Robercie, użyłeś liczby mnogiej - możesz podać tę mnogość wyroków? Bo na razie znam tylko jeden materiał ze strony
https://www.poznan.pl/mim/ngo/attachments.html?co=show&instance=1159&parent=72202&lang=pl&id=164067, z wplecioną w treść infą nt. postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 7 kwietnia 1992 r. Reszta wyżej. Ency (dyskusja) 14:42, 12 cze 2024 (CEST)Odpowiedz
Drugiej niestety nie zacytuję, znaleźliśmy ją podczas konsultacji z prawnikiem - członkiem stowarzyszenia (z której wynikły argumenty podane wyżej). Ale też była dość wiekowa. Czyli teoretycznie sprawa jest otwarta, choć oczywiście tutaj najlepiej aby Zarząd zamówił po prostu ekspertyzę prawną, jeśli będzie pomysł zgłoszenia tego. rdrozd (dysk.) 19:32, 14 cze 2024 (CEST)Odpowiedz

Wyższy stopień członkostwa

[edytuj kod]

Założyciele stowarzyszenie zapewne korzystali z jakiegoś wzorca statutu, który ujmował członkowsko honorowe dla dowolnych osób fizycznych takie jakie jest w naszym statucie. Ale są też inne wzorce, gdy członkostwo honorowe zazwyczaj jest nadawanie wyróżnionym członkom zwyczajnym i np. nie pozbawia praw wyborczych. Kwestia zmiany uregulowania nt. członków honorowych była podnoszona co najmniej od roku 2011 (w dużym stopniu przeze mnie, ale też przez Polimerka), dość blisko było w Iławie, ale ze względów chyba proceduralnych nie była przez walne rozpatrzona. Proponuję tym razem się z tym zmierzyć, przy czym w odróżnieniu od byłych pomysłów uważam, że obecną formuję członkowska honorowego należy zachować, i wprowadzić dodatkową kategorię "członek zasłużony".

Zmiany

Art. 12 ust. 1 (dodanie p. 2)
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków zasłużonych Wikimedia Polska,
3. członków wspierających,
4. członków honorowych.

Art. 17 (usunięcie części pierwszego zdania):
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Art. 17a (dodany):
Członkiem zasłużonym Wikimedia Polska może zostać członek zwyczajny szczególnie zasłużony dla stowarzyszenia swoim wkładem w jego rozwój oraz rozwój idei ruchu Wikimediów. Członkowie zasłużeni Wikimedia Polska posiadają wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym i są zwolnieni z obowiązków płacenia składek. Tytuł członka zasłużonego Wikimedia Polska nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

Art. 23 (uzupełnienie):
Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i członkowie zasłużenie Wikimedia Polska,

Art. 36 (dodanie do ust. 1 p. 4);
4. skierowanie do Walnego Zebrania Członków wniosku o pozbawienie tytułu członka zasłużonego Wikimedia Polska.

Ency (dyskusja) 23:15, 31 maj 2024 (CEST)Odpowiedz

Moim zdaniem zamiast mnożyć byty członkowskie lepsza byłaby następująca zmiana: W art. 17 dotyczącym członków honorowych wystarczy usunąć słowa: za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Gdarin (dyskusja) 08:49, 1 cze 2024 (CEST) Aha także art. 23 wymagałby modyfikacji: z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni oraz honorowi, z głosem doradczym - członkowie wspierający. Gdarin (dyskusja) 08:57, 1 cze 2024 (CEST)Odpowiedz
To faktycznie upraszcza. : - )) Ency (dyskusja) 20:00, 3 cze 2024 (CEST)Odpowiedz