Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie Członków/2 czerwca 2012/kandydatury

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Na tej stronie można zgłaszać kandydatury na:

 • prezesa i pozostałych członków Zarządu
 • członków Komisji Rewizyjnej
 • członków Sądu Koleżeńskiego
 • przewodniczącego i członków (zastępca przewodniczącego i sekretarz) prezydium Walnego Zebrania (zgodnie ze statutem prezydium to trzy osoby, ale kandydatur może być więcej).

Zgłoszenia te mają charakter nieformalny - kandydatów będzie można zgłaszać także w czasie Walnego, a zgłoszone tutaj kandydatury będą na Walnym musiały być oficjalniej potwierdzone. Zebranie listy kandydatów zawczasu ułatwi jednak głosowania za pomocą pełnomocników oraz umożliwi zadawanie pytań kandydatom, przez te osoby, które nie będą uczestniczyć na Walnym.

Kto i kogo może zgłaszać[edytuj | edytuj kod]

Zgłaszać może każdy członek Stowarzyszenia - zarówno siebie jak i innych członków Stowarzyszenia (wymaga to ich zgody).

kandydaci na członków organów statutowych (zarząd, rewizyjna, sąd) nie muszą być obecni na zebraniu, ale musi istnieć jakiś wiarygodny dowód, że wyrazili zgodę na kandydowanie. Kandydaci na przewodniczącego i członków prezydium Walnego muszą koniecznie być na Walnym - muszą to być osoby, które nie będą kandydowały na członków organów statutowych.

Ponadto, członkowie zarządu i rewizyjnej:

"nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe."

a dodatkowo rewizyjnej nie mogą:

"pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu."

Kandydatury[edytuj | edytuj kod]

===== Nick (ew. Imię i Nazwisko)[1] =====
* Proponowane stanowisko:
* Kto zgłasza:
* Krótki opis kandydata:
* Potwierdzenie zgody na kandydowanie (czy jest i w jakiej formie otrzymane)
====== Pytania do kandydata/kandydatki ======

Zarząd[edytuj | edytuj kod]

Kandydatury na prezesa Zarządu[edytuj | edytuj kod]

Polimerek[edytuj | edytuj kod]
 • Proponowane stanowisko: Prezes
 • Kto zgłasza: Polimerek (dyskusja) 10:53, 29 maj 2012 (CEST)[odpowiedz]
 • Krótki opis kandydata:
  W Wikipedii działam od prawie początku, czyli od 2001 r. Oprócz tego udzielam się też na Commons (ładowanie zdjęć i obsługa kolejki OTRS-permission) i trochę w Wikibooks i bardzo okazyjnie w Wikinews. Współzakładałem Stowarzyszenie w 2005, a potem byłem jego skarbnikiem i prezesem. Współorganizowałem dwie wikiekspedycje, kilka konferencji, warsztaty fotograficzne w Łodzi, Wiki Lubi Zabytki; uruchomiłem biuro Stowarzyszenia w Łodzi i nadzoruję jego działanie. Jestem też przedstawicielem Stow. w Radzie KOED (Koalicja Otwartej Edukacji) i aktualnie jej wiceprezesem. Jestem też członkiem GAC.
 • Potwierdzenie zgody na kandydowanie (czy jest i w jakiej formie otrzymane)
  Pozwolę sobie wykorzystać tę sekcję na wyjaśnienie dlaczego kandyduję. Długo się zastanawiałem czy nie dołączyć do Novej i Drozdpa i dać sobie już z tym spokój, doszedłem jednak do wniosku, że byłoby to tchórzostwo. Wpisuję się tutaj też pod wpływem komentarza Encego, w zgłoszeniu Karola. Czekałem też na zgłoszenie się odważnej i odpowiedzialnej osoby na funkcję skarbnika, boję się bowiem, że w efekcie wyborów będziemy mieli zarząd, w którym nikt z wybranych nie będzie chciał się podjąć tej trudnej i odpowiedzialnej funkcji, która w praktyce jest ważniejsza od funkcji prezesa. Ostatnio na liście dyskusyjnej Stowarzyszenia rozpoczęła się dość bezpardonowa i moim zdaniem nie w pełni uzasadniona krytyka działań ustępującego zarządu. Z krytyką tą po części się zgadzam, ale po części pojawiły się w niej opinie skrajnie niesprawiedliwe, wynikające IMHO z własnych frustracji niż obiektywnej analizy faktów. Przyglądając się stanowi Stowarzyszenia w roku 2007, kiedy obejmowałem stanowisko prezesa i jego stan aktualny, nie wydaje mi się aby uprawniona była tak zmasowana i niesprawiedliwa w sumie krytyka, której ubocznym efektem jest też zniechęcenie wielu osób, które były współautorami tego - jednak IMHO - sukcesu. Chciałbym aby w kolejnych latach nie było przynajmniej gorzej - aby jego dotychczasowy dorobek nie został zaprzepaszczony nieodpowiedzialnymi decyzjami i wewnętrznymi konfliktami.
  Uff! :-)) Ency (dyskusja) 14:34, 29 maj 2012 (CEST)[odpowiedz]
Pytania do kandydata/kandydatki[edytuj | edytuj kod]
 1. Tomaszu, słusznie oceniasz, że krytyka na liście i była momentami bezpardonowa i nie we wszystkim zasadna. Ale - tytułem twego podsumowania - w czym była zasadna? Ency (dyskusja) 14:34, 29 maj 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Zasadna była krytyka sposobu i tempa obsługi zwrotów za podróże i wikigranty. Jak pisałem na liście dyskusyjnej podjąłem w sumie trzy próby rozwiązania tego problemu: napisanie dokładnej instrukcji dla starających się o zwroty, stworzenie arkusza "niezałatwionych spraw" i zorganizowanie dwóch bezpośrednich spotkań w gronie księgowa, sekretarka, skarbnik - bo to między tymi trzema osobami krążą nadsyłane przez ludzi faktury, rachunki i rozliczenia za wyjazdy. Uporządkowanie tego to na pewno będzie zadanie nr. 1 dla nowego skarbnika.
  Zasadna - częściowo - była krytyka "krytyki" różnego rodzaju inicjatyw zgłaszanych przez ludzi - czyli tego co Przykuta opisał jako "mur". "Mur" będzie tak czy siak - bo wynika on ze zderzenia entuzjazmu osób proponujących z rzeczywistością (biurokracja, finanse, nakład czasu i pracy potrzebny do faktycznie zrealizowania czegoś w "realu"), ale można się przynajmniej starać znieść mur na poziomie samej propozycji - np. wdrożyć stałą procedurę (stronę) do zgłaszania większych projektów, które nie mieszczą się w ramach wikigrantów i które zgromadziłaby stałą grupę osób - doradzających, ale też oceniających te projekty.
  Częściowo zasadna była też krytyka "bierności promocyjnej" stowarzyszenia - choć IMHO nasze moce przerobowe tutaj nigdy nie będą imponujące i bez zmiany interfejsu wiki oraz bardziej przejrzystych i przyjaznych reguł działania społeczności projektów - nie da się powstrzymać tendencji spadkowych nawet jak na to rzucimy wszystkie nasze siły i zasoby finansowe. Raczej bym tu szedł w takim kierunku jak sugeruje Karol - czyli docieranie do środowisk, które mogą wnieść sporo do projektów, nawet jeśli dołączy tylko niewielka garstka przedstawicieli tychże (nauka, instytucje GLAM, środowiska otwartej kultury).
 2. Powyżej przedstawiłeś pozytywny plan, choć nazwę go planem minimum - aby nie było gorzej. Jak chcesz to osiągnąć? Ency (dyskusja) 14:34, 29 maj 2012 (CEST)[odpowiedz]
  W kwestii pozyskiwania finansów i utrzymywania infrastruktury czysto technicznej nie jest w Stow. wcale tak źle - tutaj w zasadzie wystarczyłaby kontynuacja + ew. rozważenie czy po zmianach prawa w sprawie zbiórek publicznych w Polsce nie włączyć się do zbiórki organizowanej przez Fundację, ale to będzie możliwe dopiero po 2015 r. (Bo Fundacja zablokowała tę opcję do tego czasu). Utrzymanie poziomu środków z 1% wymaga jednak trzymania się standardów księgowości i sprawozdawczości - i tutaj bardzo dużo zależy od nowego skarbnika. Biuro moim zdaniem też całkiem nieźle działa - można tu rozważyć przeniesienie sekretarki na pełen etat i dodania jej większej liczby obowiązków - np. służenia aktywną pomocą członkom rozliczającym się z wyjazdów i wikigrantów, przygotowywania przelewów, sporządzania kwartalnych raportów z działalności Stow. Nie wierzę natomiast aby remedium na wszystkie bolączki było zatrudnianie kolejnych osób na zasadzie, że jak nie ma chętnego wolontariusza to szukamy kogoś za pieniądze - bo to na dłuższą metę równia pochyła.
  W kwestii zgłaszania nowych projektów i kierunków działań - już pisałem wyżej, że byłbym za zinstytucjonalizowaniem pomysłu Przykuty - stworzeniem teamu, czy też grupy "przewodników", którzy pomagali by się wykluwać nowym projektom a przy tym kierowali aktywność zgłaszających w dobrą stronę, aż do momentu, gdy projekt dojrzeje na tyle, że będzie mógł być poddany pod osąd zarządu.
  W sprawie promocji - mam nadzieję, że jednak doświadczenie Pawła Zienowicza nie zostanie zmarnowane, choć są tu konieczne też inne działania niż tylko bierne odbieranie telefonów i od czasu do czasu wysyłanie komunikatów do listy dziennikarzy. Wykluwa się po cichu pierwszy poważny projekt GLAM-owy, są też pomysły na dotarcie do środowisk naukowych. Nie widzę też nic złego w różnego rodzaju działaniach promocyjnych w rodzaju wyjazdów na wybrane imprezy, konferencje, organizowanie konkursów i lokalnych wydarzeń, choć niestety te działania dotąd były podejmowane bez żadnej głębszej strategii - na zasadzie, że komuś akurat coś chce się zorganizować. Niemniej suma takich małych akcji może również dać jakiś efekt - choć nie zastąpi bardziej systematycznych działań. Ponadto, zdobyte doświadczenia w takich przyczynkarskich akcjach mogą być źródłem inspiracji zorganizowania czegoś bardziej systematycznego. Polimerek (dyskusja) 23:59, 29 maj 2012 (CEST)[odpowiedz]
 3. Jakie masz zdanie nt. liczebności zarządu? Ostatnio zwiększono ją do 7 osób. Ency (dyskusja) 14:34, 29 maj 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Przy 7 osobach kworum na spotkaniach wzrasta z 3 do 4 osób i w praktyce łatwiej jest to kworum uzyskać. W całym zeszłym roku i w tym były 3 przypadki braku kworum na spotkaniach zarządu, z tego 2 razy w lipcu - miesiącu wakacyjnym. Ponadto 7 osób - o ile by było faktycznie zaangażowane w prace zarządu - może zrobić więcej niż 5 i czasowe zniknięcie jednej czy nawet dwóch osób nie skutkuje paraliżem. Osobiście bym się skłaniał za liczniejszym zarządem o ile znajdzie się odpowiednia liczba poważnych kandydatów. Polimerek (dyskusja) 15:47, 29 maj 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Zasadne. Czyli mamy na celowniku :-) 7 osób. Ency (dyskusja) 16:32, 29 maj 2012 (CEST)[odpowiedz]

Kandydatury na członków Zarządu[edytuj | edytuj kod]

Karol007[edytuj | edytuj kod]
 • Proponowane stanowisko: członek Zarządu (zwykły lub funkcyjny – sekretarz)
 • Kto zgłasza: Karol007 (dyskusja) 17:13, 18 maj 2012 (CEST)[odpowiedz]
 • Krótki opis kandydata:
  Jestem zaangażowany w pracę w projektach Wikimedia od września 2006 roku. W rozmowach z osobami trzecimi, przypisywane mi są – nie wiem czy słusznie – takie cechy jak duża odporność na krytykę i zdolność do działania mimo niej, zdolności organizacyjne, optymizm i duża chęć działania, kreatywność i zdolność do poszukiwania lepszych rozwiązań, oraz zdolność do analitycznego myślenia. Z dodatkowych zmysłów, prawdopodobnie posiadam zmysł krytyczny.
 • Potwierdzenie zgody na kandydowanie (czy jest i w jakiej formie otrzymane)
  Temat wielokrotnie powracał do mnie od ostatniego Walnego Zebrania (w rozmowach zarówno z osobami trzecimi, jak i z samym sobą), na którym zostałem dość nieoczekiwanie zgłoszony przez Polimerka. Wówczas odmówiłem z kilku powodów. Jednym z pozaosobistych powodów był brak predyspozycji do pracy w Zarządzie i brak doświadczenia. Do dziś, w moim przekonaniu, nie zmieniło się to istotnie. Faktem jest, że bywam uparty i czasem konsekwentny w swym uporze, ale potrafię ocenić kiedy i jak wypracować kompromis. Szczerze uważam, że praca w Zarządzie będzie ode mnie wymagała olbrzymiej pracy nad sobą, szczególnie wypracowania systematyczności, silnej dyscypliny i poczucia obowiązku oraz znacznie wyższego poziomu samokontroli. W chwili obecnej nie mam żadnych pomysłów na przyszłość i nie wiem czy sprostam oczekiwaniom, ale jestem skłonny podjąć wyzwanie i działać wg moich najszczerszych przekonań najlepiej jak potrafię.
Pytania do kandydata[edytuj | edytuj kod]
 1. W ostatnim okresie pojawiły się opinie, że Wikipedia jest rzeczą tak "oczywistą", że nie należy wydawać naszych wspólnych pieniędzy na jej promocję. Jakie masz zdanie na ten temat? Plogi (dyskusja) 17:47, 25 maj 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Po pierwsze należy określić co rozumiemy pod pojęciem promocji oraz to, jaki cel chcemy osiągnąć podejmując działania promocyjne. Z celem wiąże się tzw. grupa docelowa, na którą promocja powinna być nakierowana. Potrzebujemy bardzo specyficznej promocji, nakierowanej szczególnie do ludzi wysoko wykształconych, a Ci jak wiadomo, są często bardzo odporni na "chwyty marketingowe", bo potrafią wykorzystać swoją wiedzę i zdolności analityczne do oceny prezentowanych im treści reklamowych. Wikipedia z czasem opisuje coraz bardziej skomplikowane i specjalistyczne tematy i to między innymi może powodować odpływ edytorów (poza licznymi innymi czynnikami, np. demograficznymi czy konkurencją innych serwisów web 2.0), którzy stwierdzają, że już nie ma dla nich miejsca w projekcie.
  W dobie mediów szukających krótkich i sensacyjnych newsów promocja jest znacznie utrudniona. Uważam, że stosunek środków wydawanych na "specjalną" promocję w stosunku do tej "ogólnej" powinien być równy, a najlepiej nieco większy niż 1. Tym czasem ta "specjalna", nakierowana promocja jest obecnie bardzo ograniczona, ponieważ stosunkowo rzadko wychodzimy do grup specjalizujących się w wąskiej dziedzinie. Jednocześnie należy kłaść silny nacisk na wszystkie wady i zalety Wikipedii, bo to pozwoli uniknąć większości nieporozumień przy późniejszej pracy. A bywa często, że o wadach nowicjusz dowiaduje się w czasie ostrej dyskusji w poczekalni czy też czytając powody blokady, potem odchodzi i opowiada znajomym jak to został źle potraktowany. Karol007 (dyskusja) 12:59, 26 maj 2012 (CEST)[odpowiedz]
  A chociażby bezpośrednia promocja Wikimediów na festiwalach muzycznych? Jak chociażby na Open'erze czy Woodstocku - warto się w to angażować z Twojej opinii? Plogi (dyskusja) 22:42, 26 maj 2012 (CEST)[odpowiedz]
  To jest szczegółowe pytanie. Zauważ, że pisałem o stosunku promocji "specjalnej" (skierowanej) do ogólnej (czy swego rodzaju kampanii informacyjnej w naszym przypadku), a co za tym idzie, o wielkościach bezwymiarowych. Nie pisałem, że czegoś ma być więcej czy mniej, z czegoś mamy rezygnować czy nie. Społeczeństwo trzeba informować jak funkcjonuje Wikipedia, jakie ma wady, a jakie możliwości i tego nie możemy unikać. Natomiast jeśli chcemy wyjść w stronę środowisk specjalistycznych, to niestety trzeba będzie częściej niż obecnie planować akcje informacyjne i składać propozycje współpracy szerokiemu gronu "ludzi nauki". A chcąc to robić należy się bardzo dokładnie przygotować, bo bez tego, na dłuższą metę może się okazać, że obróci się to w przeciwną do nas stronę. Karol007 dyskusja 22:16, 27 maj 2012 (CEST)[odpowiedz]
 2. W swej minipromocji odniosłeś się do kwestii (braku) czasu, co spowodowało, że nie zgodziłeś się poprzednio kandydować, ponadto piszesz, że obecnie też to się nie zmieniło. Proszę o szersze uzasadnienie twojej decyzji kandydowania w takiej sytaucji. Ency (dyskusja) 09:32, 29 maj 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Bezpośrednio odniosłem się tylko do "braku predyspozycji do pracy w Zarządzie i braku doświadczenia", natomiast w tym zgłoszeniu nie podnosiłem ilości dostępności wolnego czasu. Doświadczenia nie mam, bo nigdy w swoim krótkim życiu nie pracowałem w żadnym zarządzie, nie prowadziłem firmy ani innej organizacji pozarządowej. Nie zarządzałem też niczym innym niż samym sobą (i pralnią w akademiku :-) ). Aktywnie pomagałem w organizacji 2 Wikiekspedycji i Labpstryka, obecnie jestem członkiem Komisji Wikigrantów i Komisji Konkursowej "Nagradzamy autora hasła nr 900 000 w polskiej Wikipedii". Moja odmowa po zgłoszeniu przez Polimerka była wynikiem kombinacji kilku innych czynników w tym również ówczesnego mojego obciążenia obowiązkami i zobowiązaniami (a także problemami) w prywatnym życiu. Obecnie mam mniej obowiązków i szczęśliwie udało się rozwikłać pozytywnie większość problemów, stąd też automatycznie mam więcej dostępnego czasu. Daleki jest dla mnie idylliczny model życia taki jak w piosence R. Rynkowskiego: "Nic nie robić, nie mieć zmartwień
  Chłodne piwko w cieniu pić
  Leżeć w trawie, liczyć chmury
  Gołym i wesołym być". Jednakowoż mam świadomość nieprzewidywalności przyszłych wydarzeń, dlatego opisuję tutaj moją aktualną sytuację. Karol007 dyskusja 19:14, 29 maj 2012 (CEST)[odpowiedz]
 3. Jak oceniasz brak zgłoszeń innych kandydatur - poza akcją Przykuty na liście i twoją tutaj nie ma nic więcej. Ency (dyskusja) 09:32, 29 maj 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Napiszę co naprawdę myślę. Moja osobista ocena tej sytuacji jest negatywna. Uważam, że decyzje o zgłoszeniu chęci kandydowania powinny być indywidualne, bo powinny wynikać z chęci działania, przy czym nie wykluczam oczywiście zachęcania przez osoby trzecie. Jeśli brakuje zgłoszeń, to ja rozumiem to tak, że tej chęci działania wśród Członów WMPL nie ma. Nie chcę nikogo atakować w żaden sposób, ponieważ rozumiem, że podjęcie takiej decyzji nie jest łatwe (doświadczyłem tego), to jednak uważam, że zwlekanie z nią do ostatniej chwili jest z mojego punktu widzenia niepoważne. Po to dyskusja została zapoczątkowana wcześniej, by podjęte decyzje były dojrzałe i wynikały z prawdziwej chęci, a nie z obowiązku czy przymusu. Karol007 dyskusja 19:14, 29 maj 2012 (CEST)[odpowiedz]
 4. (Trochę długie i złożone pytanie) Zarząd stowarzyszenia może działać zupełnie samodzielnie, niczego nie konsultując (co skutkuje m.in. operatywnością) - ma w organizacji demokracji pośredniej "nad sobą" tylko KR i Walne (raz na rok). Jesteś zwolennikiem takiego podejścia, czy przeciwstawnego - konsultowania się z członkami przed podejmowaniem decyzji (ale kłania się tu spadek operatywności i narzut czasu, którego, jak sami piszesz, brakuje)? Jeśli jesteś zwolennikiem konsultowania (ale uwaga, nie uznaje za konsultowanie się otwarte posiedzenia zarządu na ircu), to ze wszystkimi czy też z osobami mogącymi mieć wpływ lub istotnymi z innych względów? I na koniec - jeśli to ostatnie, to czy jesteś w stanie trafnie zlokalizować takie osoby? Ency (dyskusja) 09:32, 29 maj 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Ze względu na złożoność, pozwolę sobie na zwłokę w odpowiedzi by uporządkować swoje myśli. Karol007 dyskusja 19:14, 29 maj 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Prawie bym zapomniał. Uważam, że w tej kwestii nie można popadać z jednej skrajności w drugą, a i sama moja odpowiedź nie będzie zero-jedynkowa. Zarząd ma swobodę działania i wierzę, że w wielu przypadkach jest w stanie samodzielnie podjąć słuszne decyzje. Nie oznacza to oczywiście zamknięcia się na sugestie wszystkich, którzy takowe mają. Jednocześnie biorąc pod uwagę charakter naszej działalności, to idealnie byłoby konsultować możliwie najwięcej spraw. Ponadto uważam, że Zarząd sam w sobie nie ma obowiązku znać się na wszystkim, dlatego aby podjąć właściwą decyzję należy się konsultować. I znów nie wykluczam tutaj możliwości otwartego pytania wszystkich Członków WMPL jak również wybranych osób. Dobór osób naturalnie odbywa się za pomocą znajomości ich umiejętności, zainteresowań i wyuczonych kwalifikacji jeśli są oczywiście znane naszej społeczności. Jeśli wybór takiej osoby nie jest możliwy, a sam Zarząd potrzebuje konsultacji, wówczas należy poprosić o pomoc społeczność WMPL lub społeczność plWiki, bo statystycznie łatwiej będzie znaleźć chętne do pomocy osoby. Wszystko opiera się zatem na obustronnemu zaufaniu, pomocy i komunikacji. Zarząd, indywidualnie dla każdej rozpatrywanej sprawy, sam musi znaleźć równowagę pomiędzy czasem podjęcia decyzji, a konsultacjami społecznymi. W ten sposób zoptymalizowana praca Zarządu będzie się przekładała na skuteczność i jakość działania. Karol007 dyskusja 14:44, 31 maj 2012 (CEST)[odpowiedz]

===== Plogi =====

 • Proponowane stanowisko: członek zarządu - sekretarz (lub zwykły)
 • Kto zgłasza: Plogi (dyskusja) 16:46, 31 maj 2012 (CEST)[odpowiedz]
 • Krótki opis kandydata: Jestem nowym członkiem Stowarzyszenia - przyjęto mnie 31 stycznia br. Uważam jednak, że świeże spojrzenie jest potrzebne Zarządowi - jestem osobą energiczną, sumienną i otwartą na pomysły. Z moich osiągnięć w Stowarzyszeniu:
- reaktywacja Biuletynu Stowarzyszenia, który nie był wydawany przez ponad rok,
- jestem współredaktorem publikacji o Lechu Wałęsie wydanej z okazji Wikimanii 2010 w Gdańsku, [Dodane przed chwilą (data w podpisie), wczoraj nie mogłem odnaleźć linku, a nie chciałem czekać.] Plogi (dyskusja) 18:14, 1 cze 2012 (CEST) [odpowiedz]
- zadeklarowałem się, że pojadę razem z FWiOO na Woodstock (2-4 sierpnia br.) - będę promował na wspólnym stoisku Wikipedię i projekty siostrzane,
- to samo, tyle że już na własnym stoisku Stowarzyszenia z Yarlem i panią Anią sekretarką - na Open'erze (4-7 lipca br.).

Od razu chciałbym uprzedzić pytanie - do tej pory rzadko bywałem na spotkaniach Zarządu. Jeśli jednak zostanę wybrany, będę pojawiał się oczywiście regularnie. Do tej pory podłączałem się na spotkania tylko wtedy, gdy coś konkretnego mnie interesowało. Zachęcam do zadawania pytań.

Pytania do kandydata/kandydatki[edytuj | edytuj kod]

Przed Walnym od teraz nie będę miał już dostępu do internetu, dalsze zadawanie pytań tutaj jest więc bezcelowe. Jutro będę na Konferencji od ok. 9:45 - chętnie więc odpowiem na wszelkie pytania na żywo. Pozdrawiam i do jutra, Plogi (dyskusja) 22:20, 1 cze 2012 (CEST) [odpowiedz]

 1. Czym chciałbyś się zająć w ramach prac Zarządu? Czy masz jakieś doświadczenia w pracy organizacyjnej oprócz Wikimediów? Polimerek (dyskusja) 22:37, 31 maj 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Jeśli zostałbym sekretarzem, mógłbym zajmować się po prostu sprawami formalnymi - przyjmowanie nowych członków itd. Ale przede wszystkim chciałbym być "pośrednikiem" między Zarządem, członkami Stowarzyszenia i osobami związanymi z Wikipedią czy projektami siostrzanymi przy realizacji pomysłów na projekty. Chciałbym rozwiązać poruszaną ostatnio na liście sprawą swego rodzaju muru na jaki Wikimedianie mogli się natykać przy realizowaniu swoich pomysłów. Np. od kilku dni rozmawiam z Adamem z Wikisłownika ws. pomysłu nagrania języka wilamowickiego. Podsumowując - chciałbym być osobą, do której osoby chcące zrealizować jakiś pomysł, będą mogły się zgłosić. Co do doświadczeń w pracy organizacyjnej - raczej małe. Chociaż np. teraz jestem współorganizatorem festynu dla dzieci w mojej miejscowości :) Nieskromnie dodam, że pozyskałem kilku sponsorów, z posłem włącznie :). Plogi (dyskusja) 10:03, 1 cze 2012 (CEST)[odpowiedz]

Nie kandydowałem. Plogi (dyskusja) 19:59, 2 cze 2012 (CEST)[odpowiedz]

Komisja rewizyjna[edytuj | edytuj kod]

Sąd koleżeński[edytuj | edytuj kod]

Prezydium walnego[edytuj | edytuj kod]

Janusz "Ency" Dorożyński[edytuj | edytuj kod]

 • Proponowane stanowisko: członek prezydium walnego (i ewentualnie przewodniczący)
 • Kto zgłasza: kandydat (autozgłoszenie)
 • Krótki opis kandydata:
  Prowadziłem dwa walne zgromadzenia stowarzyszenia, byłem członkiem prezydium walnego zjazdu innego dużego stowarzyszenia.
 • Potwierdzenie zgody na kandydowanie (czy jest i w jakiej formie otrzymane)
  Zgadzam się - na liście dyskusyjnej już uprzednio wyraziłem gotowość wejścia do prezydium.
Pytania do kandydata[edytuj | edytuj kod]

Ala_z[edytuj | edytuj kod]

 • Proponowane stanowisko: członka prezydium walnego
 • Kto zgłasza: Ency
 • Krótki opis kandydatki:
  Ala_z udanie współorganizowała konferencję w Zachęcie w 2010 r.
 • Potwierdzenie zgody na kandydowanie (czy jest i w jakiej formie otrzymane)
  oczekuje na wpis
 • Niestety Ala_z nie należy do stowarzyszenia, ale może zdecyduje się zapisać :-) . Ency (dyskusja) 22:19, 28 maj 2012 (CEST)[odpowiedz]

Magalia[edytuj | edytuj kod]

 • Proponowane stanowisko: członka prezydium walnego
 • Kto zgłasza: Ency
 • Krótki opis kandydatki:
  Magalia z kolei była w zespole organizacyjnym sukcesu - 10-lecia polskiej wikipedii w Poznaniu.
 • Potwierdzenie zgody na kandydowanie (czy jest i w jakiej formie otrzymane)
  Jakkolwiek cieszy mnie zgłoszenie, to jednak muszę odmówić. Nie wiem czy to rola, w której bym się odnalazła, oraz, co ważniejsze, nie mam pewności, czy uda nam się dotrzeć na walne na czas, nie chciałabym więc, żeby moje potencjalne spóźnienie rodziło problemy natury organizacyjnej. Niemniej bardzo mi przyjemnie, że Ency wysunął mnie jako "kandydatę" i dziękuję mu za to :) Magalia (dyskusja) 21:49, 29 maj 2012 (CEST)[odpowiedz]
  Walne jest w sobotę - a wy zabookowaliście dwa noclegi, czy to znaczy, że z piątku na sobotę nie będziecie korzystać z pokoju? Polimerek (dyskusja) 21:28, 30 maj 2012 (CEST)[odpowiedz]

Paterm[edytuj | edytuj kod]

 • Proponowane stanowisko: członek prezydium walnego
 • Kto zgłasza: Ency
 • Krótki opis kandydata:
  Był członkiem prezydium poprzedniego walnego, działał sprawnie i szybko.
 • Potwierdzenie zgody na kandydowanie (czy jest i w jakiej formie otrzymane)
  Nie zgadzam sie. Paterm (dyskusja) 00:12, 29 maj 2012 (CEST)[odpowiedz]

Pleple2000[edytuj | edytuj kod]

 • Proponowane stanowisko: członek prezydium walnego
 • Kto zgłasza: Ency
 • Krótki opis kandydatki:
  Pleple jest w stowarzyszeniu chyba od początku, tak samo od zawsze bywa na zlotach. Uważam, że jest bardzo rozsądna, sądzę, że również spokojna, koncyliacyjna, ponadto dokładna. A to w pracy prezydium cechy bardzo przydatne.
 • Potwierdzenie zgody na kandydowanie (czy jest i w jakiej formie otrzymane)
  Dziękuję za propozycję kandydowania oraz informuję, że wyrażam zgodę. Pleple2000 (dyskusja) 16:39, 30 maj 2012 (CEST)[odpowiedz]
Pytania do kandydatki[edytuj | edytuj kod]

Ludmiła Pilecka[edytuj | edytuj kod]

 • Proponowane stanowisko: członek prezydium walnego
 • Kto zgłasza: Ency
 • Krótki opis kandydatki:
  Ludmiła - aby nie powtarzać słowo w słowo - reprezentuje cechy takie jak Pleple, co jest również mocną rekomendacją do prezydium.
 • Potwierdzenie zgody na kandydowanie (czy jest i w jakiej formie otrzymane)
  oczekuje na wpis
Pytania do kandydatki[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. o ile kandydat na liście członków Stowarzyszenia widnieje pod swoim nazwiskiem, a nie nickiem