Plan działań 2021/Budżet

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Podstawowe informacje o budżecie

[edytuj | edytuj kod]
Prognozowane przychody
1 235 830,73 zł
Planowane wydatki ogółem
1 823 780,73 zł
W tym wydatki warunkowe
306 500,00 zł

Jak czytać budżet

[edytuj | edytuj kod]

Kalkulacja przychodów

[edytuj | edytuj kod]

Najważniejszym źródłem przychodów Stowarzyszenia są środki pochodzące z 1% podatku dochodowego, przekazywane przez podatników.

Przy obliczaniu wysokości spodziewanych przychodów w roku 2021 wzięliśmy pod uwagę wpływ COVID-19, poszerzenie kampanii 1% o nowe metody dotarcia do darczyńców (płatne posty na Facebooku i inne).

Dzięki pracy Niny i Jacka planujemy też pozyskać w tym roku pierwszych stałych darczyńców instytucjonalnych (firmy i inne organizacje pozarządowe).

Zmniejszanie rezerw finansowych

[edytuj | edytuj kod]

Stowarzyszenie posiada rezerwy finansowe na poziomie około 2 mln złotych. Pochodzą one przede wszystkim z 1% PIT. Jest to zatem ok. dwu- do półtorakrotności normalnych rocznych wydatków. Na tle porównywalnych organizacji Wikimedia wypadamy wyjątkowo. Normą jest posiadanie rezerw rocznych lub mniejszych.

Zdaniem zarządu zobowiązaniem (nie prawnym, ale etycznym) w stosunku do podatników-darczyńców jest efektywne wydawanie środków uzyskanych z tego źródła – a nie kumulowanie ich. Dlatego oprócz zarządzania finansami będziemy stopniowo zmniejszali zapasy z 1% PIT.

Wzrost kwoty grantu z Wikimedia Foundation

[edytuj | edytuj kod]

Wzrost rocznych wydatków i jednocześnie redukcja rezerw pozwala nam na wnioskowanie o więcej środków w ramach grantów od Wikimedia Foundation. Dopóki będziemy posiadali własne duże zapasy gotówki, grantodawcy niechętnie będą się dokładali do naszych działań. Argumentowaliby, że moglibyśmy sfinansować się samodzielnie. Z tym spotykaliśmy się już w okresie znacznie skromniejszych działań Stowarzyszenia.

Ponadto normalną praktyką jest ograniczenie wysokości coraz większych grantów o określony procent poprzedniego grantu. W razie ambitniejszych wniosków grantodawca wymaga wyjątkowych okoliczności, na przykład właśnie redukcji przerośniętych rezerw.

Jako że bardzo późno zaczęliśmy korzystać ze wsparcia Wikimedia Foundation i poprosiliśmy o znikomy procent naszego budżetu, wzrost kwot naszych grantów jest z perspektywy Fundacji ambitny. Z naszej perspektywy w dalszym ciągu jest to tylko uzupełnienie innych przychodów.

Wydatki warunkowe

[edytuj | edytuj kod]

Część “Wydatki” budżetu podzielona jest na dwie części – wydatki podstawowe i warunkowe (opcjonalne). W ten sposób budżet dopuszcza wydatkowanie określonych kwot na określone cele (lub szerzej: kategorie celów), nie przesądzając, czy te wydatki będą miały miejsce. Taki sposób planowania budżetu umożliwia realizację drobnych pomysłów, które pojawią się dopiero w ciągu roku i będą zbieżne z działalnością Stowarzyszenia.

Przed wykorzystaniem środków z części opcjonalnej budżetu pracownicy muszą uzyskać zgodę zarządu. Zarząd wyraża taką zgodę w formie uchwały.

Jest też kategoria wydatków post-COVID, które zrealizujemy tylko w razie znacznej poprawy sytuacji epidemicznej. Te wydatki, zdaniem Zespołu Zarządczego, zostaną w znacznej większości niezrealizowane. W czasie prac nad planem i budżetem mieliśmy do wyboru: nie uwzględnić ich w całości (i w razie potrzeby wprowadzać w drodze osobnych uchwał) lub pokazać je w sekcji wydatków warunkowych. Po dyskusji ZZ zdecydował się ująć te wydatki, aby budżet był wyczerpujący, całościowy.

Wysokość wynagrodzeń

[edytuj | edytuj kod]

Pozycje budżetowe odnoszące się do wynagrodzeń zawierają sumę wszystkich kosztów pracodawcy. Pozycje te zawierają płacę netto pracownika, składki społeczne i zdrowotne opłacane przez pracownika oraz składki ZUS opłacane przez pracodawcę. Są to wszystkie koszty pracodawcy, jakie w ciągu roku ponosimy, finansując zatrudnienie na danym stanowisku. Są to więc tzw. kwoty “brutto brutto”, wyższe niż płace brutto pracowników.

Wysokość zarobków pracownika jest zależna między innymi od wysokości wymagań stanowiska pracy, umiejętności pracownika, stażu pracy i miejsca zamieszkania. Jest też obecnie jedynym rodzajem “przysporzeń” dla pracowników. Z zasady nie wypłacamy premii czy prowizji od sukcesów.

Co roku omawiamy też temat podwyżek, które mają wysokość co najmniej równą inflacji. Najpierw uchwalamy budżet, a dopiero później rozmawiamy z pracownikami o ich pracy i zmieniamy płace.

Grant od Wikimedia Foundation na lata 2020–2021 i dokładna kwota pozycji R2

[edytuj | edytuj kod]

Inaczej niż wszystkie pozostałe kwoty, kwota z pozycji R2 jest dokładna co do grosza. Chodzi o to, że te pieniądze pochodzą z grantu od Wikimedia Foundation, który musimy wydać w całości.

Całość kwoty grantu stowarzyszenie otrzymało w roku 2020. Pozostałe środki wskazane są w budżecie jako przychód w 2021, aby zobrazować ich faktyczne zużycie w tym roku.