Plan działań 2021/Budżet

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Podstawowe informacje o budżecie[edytuj]

Załącznik do uchwały budżetowej 2-2021.pdf
Załącznik do uchwały budżetowej 2-2021.pdf
Prognozowane przychody
1 235 830,73 zł
Planowane wydatki ogółem
1 823 780,73 zł
W tym wydatki warunkowe
306 500,00 zł

Jak czytać budżet[edytuj]

Kalkulacja przychodów[edytuj]

Najważniejszym źródłem przychodów Stowarzyszenia są środki pochodzące z 1% podatku dochodowego, przekazywane przez podatników.

Przy obliczaniu wysokości spodziewanych przychodów w roku 2021 wzięliśmy pod uwagę wpływ COVID-19, poszerzenie kampanii 1% o nowe metody dotarcia do darczyńców (płatne posty na Facebooku i inne).

Dzięki pracy Niny i Jacka planujemy też pozyskać w tym roku pierwszych stałych darczyńców instytucjonalnych (firmy i inne organizacje pozarządowe).

Rezerwy finansowe[edytuj]

Stowarzyszenie posiada rezerwy finansowe na poziomie około 2 mln złotych. Z tego 500 tys. złotych zostało zainwestowane w długoterminowe (4-letnie) obligacje skarbowe.

Redukcja wysokości rezerw finansowych w stosunku do wysokości rocznych wydatków pozwala nam na wnioskowanie o więcej środków w ramach rocznych grantów od Wikimedia Foundation. Dopóki będziemy posiadali własne duże zapasy gotówki (finansujące ponad 12 miesięcy wydatków), Fundacja i inni grantodawcy niechętnie będą się dokładali do naszych działań. Mogliby argumentować (z tym argumentem spotykaliśmy się w okresie znacznie skromniejszych działań Stowarzyszenia), że moglibyśmy sfinansować się samodzielnie.

Wydatki warunkowe[edytuj]

Część “Wydatki” budżetu podzielona jest na dwie części – wydatki podstawowe i warunkowe (opcjonalne).

W ten sposób budżet dopuszcza wydatkowanie określonych kwot na określone cele (lub szerzej: kategorie celów), nie przesądzając, czy te wydatki będą miały miejsce. Taki sposób planowania budżetu umożliwia realizację drobnych pomysłów, które pojawią się dopiero w ciągu roku i będą zbieżne z działalnością Stowarzyszenia.

Przed wykorzystaniem środków z części opcjonalnej budżetu pracownicy muszą uzyskać zgodę zarządu. Zarząd wyraża taką zgodę w formie uchwały.

Jest też kategoria wydatków post-COVID, które zrealizujemy tylko w razie znacznej poprawy sytuacji epidemicznej.

Koszty całkowite wynagrodzeń[edytuj]

Pozycje budżetowe odnoszące się do wynagrodzeń zawierają sumę wszystkich kosztów pracodawcy. Pozycje te zawierają płacę netto pracownika, składki społeczne i zdrowotne opłacane przez pracownika oraz składki ZUS opłacane przez pracodawcę.

Są to wszystkie koszty pracodawcy, jakie w ciągu roku ponosimy, finansując zatrudnienie na danym stanowisku. Są to więc tzw. kwoty “brutto brutto”, wyższe niż płace brutto pracowników.

Wysokość zarobków pracownika jest zależna między innymi od wysokości wymagań stanowiska pracy, umiejętności pracownika, stażu pracy i miejsca zamieszkania.

Jest też obecnie jedynym rodzajem “przysporzeń” dla pracowników. Z zasady nie wypłacamy premii czy prowizji od sukcesów.

Grant od Wikimedia Foundation na lata 2020–2021 i dokładna kwota pozycji R2[edytuj]

Inaczej niż wszystkie pozostałe kwoty, kwota z pozycji R2 jest dokładna co do grosza. Chodzi o to, że te pieniądze pochodzą z grantu od Wikimedia Foundation, który musimy wydać w całości.

Całość kwoty grantu stowarzyszenie otrzymało w roku 2020. Pozostałe środki wskazane są w budżecie jako przychód w 2021, aby zobrazować ich faktyczne zużycie w tym roku.