Plan działań 2021/Wsparcie społeczności

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wsparcie społeczności to pierwotna (i przez długi czas główna) sfera działań Wikimedia Polska: pomoc wolontariuszom-twórcom projektów Wikimedia.

 1. Budujemy bazę wiedzy  i umiejętności (komunikacja o WMPL, uzupełnianie luk umiejętności)
 2. Budujemy bazę organizacyjną (know-how o konkursach, rozwój grup roboczych, procesy organizacyjne, stabilny kalendarz)
 3. Dbamy o zasoby społeczności (zapobieganie wypaleniu, monitorowanie aktywności wolontariuszy)
 4. Wzmacniamy fundamenty projektów (zdrowie społeczności, integracja)

W tym roku wsparcie społeczności skupi się na fundamentach, na których działają projekty Wikimedia i na których wspierają się inne działania Stowarzyszenia. Jeśli nie zadbamy o dobre wykorzystanie czasu wolontariuszy, nie będziemy mogli w przyszłości skutecznie powiększać skali naszego działania. Jeśli zatroszczymy się o zdrową społeczność doświadczonych edytorów, to będzie ona lepiej włączała nowych członków.

Priorytetem na 2021 rok jest stworzenie zdrowej, bezpiecznej, życzliwej społeczności. Kluczowy projekt to utworzenie grupy eksperckiej ds. zdrowia społeczności. Ponadto wykonamy większą część pracy związanej z opieką nad wolontariuszami Stowarzyszenia (patrz: Wolontariusze i członkowie).

Wsparcie nowicjuszy i zdrowie społeczności

[edytuj | edytuj kod]

Większość naszych działań na rzecz nowicjuszy będzie nakierowana na przygotowanie zdrowego i wspierającego środowiska, w którym nowi użytkownicy mogą włączać się w tworzenie projektów Wikimedia. Bez zapewnienia zdrowia doświadczonej społeczności trudno będzie utrzymać zainteresowanie nowicjuszy.

Żebyśmy mogli skoncentrować się na nowych użytkownikach, musimy:

 • promować kulturę współpracy i przestrzeganie wikietykiety w stosunku do wszystkich użytkowników, a szczególnie wobec nowicjuszy,
 • wesprzeć administratorów w sprawnym reagowaniu na zachowania problemowe,
 • zapewnić dobre zaplecze techniczne i informacyjne zarówno nowicjuszom, jak i doświadczonym wikipedystom (przewodnikom, administratorom),
 • rozwiązać problem zmęczenia u zaawansowanych edytorów.

Projekty dotyczące zdrowia społeczności (zapobieganie wypaleniu, wspieranie rozwiązywania konfliktów itp.) w większości zostaną wypracowane przez grupę ekspercką, której będzie pomagał zewnętrzny konsultant. Będą one następnie realizowane w trakcie roku.

Niezależnie od tego w zakresie zdrowia społeczności kontynuujemy:

 • integrację grupy administratorów,
 • poprawę sytuacji w najbardziej wypalających odcinkach Wikipedii, m.in. Poczekalni (szkolenia, wsparcie techniczne, zaangażowanie szerszej grupy edytorów).

Będziemy działać na rzecz nowych użytkowników także poprzez:

 • poprawienie jakości szkoleń dla średniozaawansowanych i zaawansowanych (działanie grupy Wikitrenerów),
 • prowadzenie szkoleń dla nowicjuszy,
 • dalsze wzmacnianie Wikiprzewodników,
 • pomoc we wdrażaniu narzędzi technicznych.

Konkursy

[edytuj | edytuj kod]

Konkursy zapewniają nie tylko przypływ nowych zasobów (ok. 2500 nowych lub rozbudowanych haseł w 2021), ale też frajdę i motywację doświadczonym edytorom (co zapobiega wypaleniu). Mogą być dobrym startem do aktywności w Wikipedii i projektach siostrzanych.

Konkursy są jednocześnie wymagające: ich przygotowanie i przeprowadzanie wymaga obecnie dużo pracy. Pojawia się też coraz więcej pomysłów i akcji konkursowych w ciągu roku, co z jednej strony wzmacnia naszą ofertę, z drugiej: powoduje konkurowanie między sobą różnych akcji i zmniejszanie skuteczności jednych przez drugie. Jednocześnie edytorom trudno się przygotować z wyprzedzeniem.

Aby uporządkować sytuację planujemy wprowadzić kalendarz konkursów edycyjnych, ustalony na cały rok z góry. Ma on zapewnić każdemu konkursowi otrzymanie optymalnego miejsca i zaangażowania społeczności w ciągu roku.

Niemal wszystkie konkursy i akcje edycyjne potrzebują zaangażowania pracowników zespołu wsparcia społeczności. To zaangażowanie obejmuje m.in.: pomoc w tworzeniu regulaminów, konsultacje zasad, aktywowanie społeczności, wysyłki nagród, prowadzenie szkoleń. Dzięki usprawnieniu procesu organizacji konkursu i przygotowaniu gotowych materiałów, zaoszczędzimy czas zespołu wsparcia społeczności i będziemy go mogli przeznaczyć na inne projekty.

Cele:

 1. Zapewnienie każdemu konkursowi dostępu do uwagi i czasu społeczności  poprzez wprowadzenie stabilnego kalendarza konkursowego.
 2. Usprawnienie sposobu przygotowania i przeprowadzenia konkursów.
 3. Nastawienie konkursów na poprawę jakości, nie liczbę haseł, poprzez:
  1. odpowiednią konstrukcję regulaminów (np. dwukrotnie wyższe punktowanie haseł rozbudowanych niż  nowych),
  2. zamianę Wikiwyzwania na BATUTĘ (za rok powrotna zmiana),
  3. zakończenie projektu badawczego dotyczącego jakości haseł konkursowych i dopasowanie reguł konkursów w oparciu o wnioski.

Szkolenia dla zaawansowanych edytorów

[edytuj | edytuj kod]

Rozwój umiejętności edytorów poprzez szkolenia z umiejętności edycyjnych i pozaedycyjnych.

Cele:

 • zasypanie luki kompetencyjnej pomiędzy osobami, które przyswoiły podstawowe umiejętności edycyjne a tymi, które osiągnęły biegłość w obsłudze Wikipedii (power userami) i tym samym zwiększenie możliwości edycyjnych społeczności
 • rozwinięcie umiejętności miękkich członków społeczności

Sposoby działania:

 • kontynuacja programu Wikiponiedziałków, ale przy mniejszej częstotliwości raz w miesiącu
 • przeprowadzenie ankiet zapotrzebowania i na ich podstawie zbudowanie oferty szkoleń w ścieżce zdalnej (pierwsza połowa roku) i stacjonarnej/wyjazdowej (druga połowa roku)
 • potencjale tematy szkoleń pozawikipediowych: prowadzenie mediacji, przeciwdziałanie wypaleniu, autoprezentacja, komunikacja społeczna, jak Wikipedia może wspomóc Twoją karierę zawodową

Pomiar rezultatów:

 • Co najmniej 100 osób przeszkolonych w ciągu roku

Znaki rozpoznania

[edytuj | edytuj kod]

Chodzi o znaki, że praca wolontariusza jest widoczna i ważna, otrzymywane od organizacji i innych edytorów. Wzmacnia to wdzięczność, która służy i wyrażającemu, i otrzymującemu:

 • kontynuacja programu medali dla zaawansowanych edytorów (wysłano już ponad 150 medali i wysyłki trwają cały czas – ponad 250 osób zostało zgłoszonych przez innych!),
 • program “podziękuj edytorowi wikigadżetem”: wikimedianie mogą prosić o prezenty dla innych wikimedian (wikikoszulki, wikiskarpetki), wysyłane na koszt WMPL,
 • wnioski o wyróżnienia zewnętrzne dla edytorów,
 • spontaniczne prezenty od WMPL dla edytorów, których osiągnięcia uda nam się wyłapać.

Edytorzy chętnie dzielą się otrzymanymi znakami rozpoznania w mediach społecznościowych, dzięki czemu promują tworzenie projektów Wikimedia jako aktywność wolontariacką.

Integracja społeczności

[edytuj | edytuj kod]

Integracji społeczności służą opisane powyżej działania. Jednak największym elementem integracji społeczności są spotkania. Tempo szczepień każe zakładać, że w 2021 nie uda się się zorganizować spotkań na żywo. Ale ponieważ jest na to pewna szansa – przygotowaliśmy dwa warianty działań integracyjnych (zob. tabela poniżej).

Konferencja nie będzie połączona z Walnym Zebraniem Członków. Więcej informacji na temat Walnego Zebrania Członków znajduje się w rozdziale poświęconym sprawom wewnętrznym: Komisja Rewizyjna Walne Zebranie Członków.

Poza ogólną konferencją zorganizujemy też spotkania wspierające integrację i dalszy rozwój społeczności Wikisłownika i Wikiźródeł.

Sytuacja epidemiologiczna ulega poprawie Sytuacja epidemiologiczna się nie poprawia albo poprawia się niewiele
 • konferencja wiosenno-letnia
 • Źródłosłów na jesieni
 • spotkania lokalne w większych miastach
 • obchody dwudziestolecia polskiej Wikipedii połączone z wydarzeniami towarzyszącymi
 • Słowotok na żywo co miesiąc
 • okazjonalne spotkania zdalne
 • konferencja zdalna latem
 • regularne spotkania zdalne dla różnych grup
 • zdalne obchody dwudziestolecia polskiej Wikipedii

Obchody dwudziestolecia polskojęzycznej Wikipedii

[edytuj | edytuj kod]

Będziemy realizowali pomysł społeczności (pomysłodawcami są PMG oraz Nostrix) – bicie rekordu Guinnessa w długości edytonu (poprzedni rekord – 72 godziny – należy do Wikimedia Mexico). W celu realizacji pomysłu powołamy grupę organizacyjną złożoną z pracowników i wolontariuszy.

Obchody pozwolą nam ponownie w tym roku opowiedzieć o Wikipedii w mediach ogólnopolskich. Jednocześnie będą okazją do wspólnego świętowania dla całej społeczności (zarówno na żywo, jak i zdalnie). Planujemy też wykorzystać medialny “szum” wokół urodzin do zbierania darowizn  (np. cegiełka na edytującego wikipedystę).

Wydarzenie będzie trwał pięć dni i będzie realizowane we współpracy z Wikimedia México. Projekt jest warunkowy – zależny od sytuacji epidemiologicznej.

Kontynuacja i poszerzenie programów wsparcia społeczności

[edytuj | edytuj kod]

W 2020 utworzyliśmy stronę Wikipedia:Wsparcie. Prezentuje ona ofertę Wikimedia Polska dla edytorek i edytorów Wikipedii i pozwala im na bieżąco sprawdzać, co dla nich robimy. Planujemy poprawić jej oglądalność, a zmodyfikowane wersje strony umieścić także w projektach siostrzanych.

W 2021 będziemy częściej odsyłali do tej stronie i mówili o różnych rodzajach wsparcia, które szerzej tam opisujemy:

 • zorganizujemy kolejne szkolenia dla zaawansowanych edytorów,
 • będziemy przypominali o prenumeratach, o dostępie do narzędzi i do sprzętu,
 • będziemy informowali, że wolontariuszom Stowarzyszenia przysługuje wsparcie także w formie ubezpieczeń, co gwarantują Zasady wolontariatu przyjęte przez zarząd w 2020 roku.

Będziemy szerzej informowali o Wikigrantach oraz o niedawnych zmianach w ich regulaminie:

 • maksymalna kwota wniosku to aż 2000 zł (nie ma kwoty minimalnej),
 • przez Wikigranty można otrzymać sprzęt, na przykład fotograficzny,
 • nie ma limitu Wikigrantów na osobę, wymogu zakończenia poprzednich grantów przed zawnioskowaniem o kolejny, ani wymogu wyjątkowej (np. codziennej) aktywności,
 • celem Wikigrantów jest bardziej wsparcie społeczności niż otrzymanie artykułów wyjątkowej jakości.

Dokończymy prace nad legitymacjami dla wolontariuszy, tzw. “prasowymi”. Mają one pomóc osobom działającym na rzecz projektów Wikimedia w uzyskaniu pomocy dla swojej działalności od innych osób lub instytucji. Wydawane będą na wniosek osoby zainteresowanej. Legitymacje dla wolontariuszy będą mogły otrzymać także osoby nienależące do Stowarzyszenia.