Plan działań 2021/Komunikacja i fundraising

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Działania komunikacyjne Wikimedia Polska mają długą historię. Tradycyjnie były skupione na tłumaczeniu mediom problemów związanych z Wikipedią, wolną kulturą czy wolnymi licencjami. Było to zadanie, które w pierwszych latach istnienia Wikipedii spadało na barki administratorów Wikipedii. To właśnie chęć zrzucenia tego ciężaru doprowadziła do utworzenia Stowarzyszenia.

Dziś te zadania są dużo szersze. Nasze komunikaty trafiają do różnych grup, nie tylko do mass mediów i opinii publicznej, ale także do współpracujących z nami partnerów instytucjonalnych i grup nieformalnych, darczyńców i podatników. Promujemy ruch Wikimedia (w tym Wikipedię i projekty siostrzane), ale także własne działania Stowarzyszenia, których stale przybywa.

Niewiele ponad rok temu na tym odcinku zatrudnialiśmy jedną osobę na pół etatu. Obecnie są to dwie osoby na prawie dwa etaty, współpracujące z agencją marketingową Semahead działającą pro bono. Każda z nich w pierwszych miesiącach pracy skupiała się na rozpoznaniu i uporządkowaniu swojego odcinka. Rok 2021 będzie okresem dalszego testowania możliwości i uczenia się.

Wizerunek Stowarzyszenia

[edytuj | edytuj kod]

Chcemy wzmocnić rozpoznawalność Stowarzyszenia jako organizacji, która zajmuje się wolną wiedzą i wyzwaniami z nią związanymi oraz która jest odpowiedzialna za wspieranie Wikipedii i projektów siostrzanych. Chcemy, żeby efektem naszych działań było zbudowanie silnej identyfikacji Wikimedia Polska jako podmiotu, do którego należy się zwracać w kwestiach związanych działaniem Wikipedii i projektów siostrzanych.

Położymy nacisk na następujące założenia komunikacyjne:

 • Wikimedia Polska to organizacja odpowiedzialna społecznie
 • Wikimedia Polska to silny partner
 • Wikimedia Polska to źródło wiedzy o rozwoju Wikipedii i projektów siostrzanych
 • Wikimedia Polska to organizacja otwarta na nowe wyzwania i rozwój
 • Projekty Wikimedia to odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość.

Rozbudujemy treść strony internetowej wikimedia.pl. Rozwiniemy te jej części, które, według naszej wiedzy, są szczególnie interesujące dla mediów, partnerów instytucjonalnych i darczyńców.

Nasze profile w mediach społecznościowych będziemy dalej prowadzili z uwzględnieniem charakterystyki grup docelowych i danego medium:

 • Profil Polska Wikipedia (Facebook): komunikacja z czytelnikami Wikipedii, budowanie świadomości co do szerokiego zakresu treści, które są na Wikipedii dostępne.
 • Profil Wikimedia Polska (Facebook): informowanie o działaniach Stowarzyszenia i o projektach realizowanych wspólnie z wolontariuszami. Chcemy, żeby ten profil był rozwijany we współpracy z agencją marketingową, która wspólnie z nami będzie układała plany promocji płatnej.
 • Profil GLAM (Facebook): promowanie projektów i partnerów GLAM-Wiki. Profil powinien stać się przestrzenią komunikacji z instytucjami kultury i edukacji.
 • Profil Polska Wikipedia (Instagram): miejsce do prezentowania grafik z Wikimedia Commons, okazja do ukazania projektów Wikimedia mniej oficjalnie.
 • Profil Wikimedia Polska (LinkedIn): budowanie wizerunku Stowarzyszenia jako ciekawego miejsca pracy, przestrzeń poszukiwania nowych osób do pracy oraz dotarcie do partnerów instytucjonalnych i darczyńców.

Będziemy tworzyli komunikaty z okazji wydarzeń cyklicznych. Chodzi zarówno o regularne przedsięwzięcia ze świata Wikimediów (urodziny Wikipedii czy konkursy fotograficzne) jak i o zewnętrzne wydarzenia (Dzień Bibliotekarza i Bibliotekarki, Dzień Turystyki itp.).

Będziemy także za pomocą podcastów pod szyldem Wikiradia kontynuować promocję idei Wikimediów i przybliżać różne aspekty działania społeczności.

Nie planujemy osobnych działań na Twitterze. Polskimi użytkownikami tego medium są głównie politycy i dziennikarze. W tym roku nie planujemy działań z zakresu wpływu na polityki publiczne. Dlatego na razie Twitter będzie stosowany jedynie do automatycznego lub ręcznego repostowania wybranych treści z Facebooka lub strony internetowej.

Relacje z instytucjami partnerskimi

[edytuj | edytuj kod]

Wśród partnerów instytucjonalnych i nieformalnych grup współpracujących z nami chcemy wyrobić opinię o Stowarzyszeniu jako organizacji dobrze zarządzanej, która zapewnia wsparcie działań edukacyjno-kulturalnych na różne sposoby, jest rzetelnym partnerem, zapewniającym kompleksowe doradztwo i wsparcie przy działaniach obejmujących współpracę związaną z Wikipedią i projektami siostrzanymi.

Zbudujemy wewnętrzną bazę potencjalnych partnerów. Stworzymy też pakiety medialne dla głównych instytucji i grup partnerskich. W ich skład będą wchodziły:

 • broszury, przygotowane odrębnie różnych podzespołów Wikimedia Polska,
 • informacje prasowe do umieszczenia na kanałach komunikacyjnych partnerów,
 • półoficjalne spotkania, w czasie których wolontariusze i przedstawiciele Stowarzyszenia będą mogli nawiązać bliższy kontakt osobisty z osobami kontaktowymi reprezentującymi partnerów Stowarzyszenia.

Relacje z mediami

[edytuj | edytuj kod]

Chcemy wzmocnić rolę Wikimedia Polska jako wiarygodnego źródła informacji o ruchu Wikimedia w mediach ogólnopolskich. Zbudujemy siatkę kontaktów medialnych, które znają specyfikę Wikipedii i projektów siostrzanych. Będziemy regularnie podtrzymywali relacje z osobami kontaktowymi. Działania te będziemy realizowali we współpracy z agencją marketingową Semahead, pomagającą nam pro bono.

Odpowiemy na problemy dobrze znane społeczności, takie jak błędna atrybucja tekstów i multimediów pochodzących z projektów Wikimedia. Stworzymy zestaw dobrych praktyk dla mediów, który będzie:

 • precyzował zasady korzystania z projektów Wikimedia jako zasobu oraz źródeł wiedzy,
 • przybliżał reguły udostępniania plików na wolnej licencji,
 • wyjaśniał zasady akceptacji treści wprowadzanych do Wikipedii.

Relacje z darczyńcami i podatnikami

[edytuj | edytuj kod]

Dotychczas nie prowadziliśmy żadnych działań skierowanych do darczyńców, czy to indywidualnych, czy instytucjonalnych. Skutki były widoczne w sprawozdaniach finansowych za ubiegłe lata, gdzie darowizny stanowiły znikomą część przychodów ogółem. W 2020 mniej niż 30 osób przekazywało nam darowizny co miesiąc. Mieliśmy tylko jednego darczyńcę instytucjonalnego.

Od końca 2020 roku zatrudniamy profesjonalnego fundraisera, który zadba nie tylko o przypływ szerszego strumienia pieniędzy z darowizn. Wizja tego stanowiska jest szersza.

 • Chcemy zainteresować Wikimediami nowe grono i dać osobom, które z różnych przyczyn nie edytują, możliwość wsparcia nas w inny sposób. Zamiast kampanii celowych (projektowych) skupimy się na budowie stałych relacji, z wykorzystaniem takich argumentów jak odwołania do naszych wartości i misji. Wybranych darczyńców zaprosimy do naszego nowego programu dla mecenasów Wikimediów.
 • Skierujemy się także do organizacji i instytucji. Ich pomoc może być dwojaka – pieniężna lub usługowa. Kierując prośby o pomoc niepieniężną, będziemy się starali wypełnić luki kompetencyjne lub wzmocnić naszą działalność programową. Wybrane podmioty zaprosimy do grona członków wspierających.

Głównym źródłem przychodu jest 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Ze względu na ograniczenia epidemiczne kampania 1%, skierowana do podatników PIT, będzie odbywała się wyłącznie (lub niemal wyłącznie) w Internecie. Wyjdziemy poza tradycyjne ramy fundraisingu online – wyświetlanie banerów na wiki Wikimediów – dodając komunikację za pośrednictwem mediów społecznościowych i poczty elektronicznej.

Zakładamy, że powyższe działania powiększą nasze roczne przychody o 10% w stosunku do roku 2020. Chcielibyśmy, żeby ten kierunek był utrzymany w kolejnych latach.

Dywersyfikacja źródeł przychodów

[edytuj | edytuj kod]

W roku 2020 prawie 80% rocznych przychodów pochodziło z wpłat 1% podatku dochodowego. Wystawia nas to na pewne ryzyko – jeśli przepisy dotyczące 1% zmienią się na naszą niekorzyść, trudno będzie nam w krótkim czasie zmienić sposób finansowania naszych działań. Aby zmniejszyć to ryzyko, będziemy stopniowo obniżać udział środków z 1% PIT, przy jednoczesnym ciągłym powiększaniu rocznych przychodów.

W 2021 roku chcemy:

 • obniżyć udział 1% PIT w przychodach o 5% poprzez pozyskanie stałych darczyńców,
 • uzyskać większy o co najmniej 20% grant od Wikimedia Foundation na rok 2022, co dodatkowo zmniejszy naszą zależność od 1% PIT w kolejnym roku.