Plan działań 2021/CEE Hub

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wikimedia Polska od lat działa w gronie społeczności Wikimedia Europy Środkowej i Wschodniej (Wikimedia Central and Eastern Europe, WMCEE lub CEE). Chcemy zupełnie zmienić tę działalność, budując hub, czyli stałą strukturę wsparcia dla społeczności CEE.

Wikimedia CEE

[edytuj | edytuj kod]

Grono Wikimedia CEE obejmuje społeczności z państw położonych na wschód od linii Świnoujście - Triest, w tym Czech i Austrii, przez tereny między Bałtykiem a Morzem Czarnym i Bałkany, aż po Turcję, Rosję i Kaukaz. Jest to ponad 40 organizacji i grup posługujących się ponad 35 językami.

Społeczności te współpracowały dotychczas, organizując konkurs edycyjny CEE Spring czy coroczne spotkanie CEE Meeting. Wikimedia Polska fundowało przedstawicielom uboższych społeczności z regionu wyjazdy na konferencje międzynarodowe, w tym Wikimanię czy wspomniane CEE Meeting.

Huby Wikimedia

[edytuj | edytuj kod]

W 2020 ukazały się rekomendacje strategii Wikimedia 2030. Jedną z kluczowych rekomendacji było wzmocnienie regionalnych formatów współpracy między społecznościami.

Jednym z pomysłów podanych we wspomnianych rekomendacjach są tzw. huby (czyt. “haby”). Te struktury mają przejąć zadania, które trudno pełnić zarówno miejscowym, często zbyt małym społecznościom, jak i ogólnoświatowej Wikimedia Foundation.

Chodzi o rozwiązywanie praktycznych problemów, jakie napotykają osoby przewodzące lokalnymi społecznościami i najbardziej zaangażowane w nich. Przykładowo problemem jest to, że każda organizacja musi sama odkrywać czy inwestować w rzeczy, które w innych społecznościach są dobrze znane i od dawna wykorzystywane. Podobnie każda organizacja może popełniać błędy, które inna organizacja popełniła, ponieważ brakuje miejsc wymiany doświadczeń.

Huby mają ułatwiać dzielenie się wiedzą, umiejętnościami, ale też udzielać pomocy logistycznej. W grę wchodzą: udostępnianie sobie oprogramowania (takiego jak wikimediowe skórki stron w Wordpressie), dzielenie się materiałami promocyjnymi (ulotki, gadżety), koleżeńskie wsparcie wzrostu organizacyjnego, partnerska ewaluacja i mentorstwo.

Hub Wikimedia CEE

[edytuj | edytuj kod]

Liderzy społeczności CEE rozmawiają o utworzeniu huba CEE. Wspólnie pracujemy nad wnioskiem o specjalny grant celowy od Wikimedia Foundation. Rolą Wikimedia Polska jest wsparcie metodyczne tworzenia wniosku, a później samego huba.

Cele:

  • zidentyfikowanie potrzeb liderów społeczności CEE (wywiady, ankiety),
  • pozyskanie grantu celowego z Wikimedia Foundation,
  • rekrutacja osoby koordynującej pierwsze działania hubu,
  • wsparcie osoby koordynującej naszą wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem.

Pozostaje do ustalenia, kto formalnie złoży wniosek. Jeśli plan się powiedzie, hub zacznie działać w roku 2022.