Plan działań 2021/Wolontariusze i członkowie

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

WMPL szybko rozwija swoją aktywność, jednak liczba regularnie angażujących się osób rośnie wolniej. Tymczasem właśnie od zaangażowania wolontariuszy zależy sukces większości naszych działań. (Przez wolontariuszy Stowarzyszenia rozumiemy osoby należące do zespołów wolontariuszy lub członków Zespołu Zarządczego).

Musimy zadbać o już zaangażowanych wolontariuszy i o ich zastępowalność. Musimy też przyciągnąć kolejnych. Szczególnie cieszą nas osoby, które dotychczas nie brały udziału w naszych pracach. Brakuje nam osób o motywacji niezwiązanej z edytowaniem projektów wiki.

Mapa zaangażowania wolontariuszy

[edytuj | edytuj kod]

Szczególnie cenni wolontariusze poświęcają na zadania dla WMPL ogrom czasu każdego tygodnia. Często, z poczucia misji, biorą na siebie zbyt wiele zadań i angażują się w zbyt wiele spraw. Opieramy niektóre obszary działalności na niewielkiej grupie osób lub nawet na jednej osobie. Coraz większym problemem jest przeciążenie wolontariuszy, które zwiększa ryzyko wypalenia. Zbyt wiele działań jest uzależnionych od dostępności nielicznych najbardziej zaangażowanych osób.

Dlatego stworzymy narzędzia do monitorowania zaangażowania wolontariuszy. Mapę uważamy za niezbędne i priorytetowe zadanie. Posiadanie jej jest zresztą dobrą praktyką zalecaną dla wszystkich organizacji Wikimedia.

Narzędzie to pozwoli nam rozpoznać, którzy wolontariusze są w danym czasie zbyt mocno przez nas angażowani. Rozpoznamy obszary, które w zbyt dużym stopniu opierają się na pojedynczych osobach. Dzięki temu będziemy wiedzieć, w jakie tematy potrzebujemy zaangażować nowe osoby. Dopiero wtedy będziemy poszerzali liczbę zaangażowanych osób.

Stopień przeciążenia będzie oceniał zespół wsparcia społeczności. Będziemy dbali o to, żeby nie zapraszać do pomocy tej samej osoby w zbyt krótkim czasie do zbyt wielu projektów. Czasami będziemy mówili: “nie, dziękujemy za chęć pomocy, ale tym razem zaangażujemy kogoś innego”. Nie będzie sztywnych, mechanicznych limitów, a raczej empatia, rozmowa i wyczucie. Wiemy, że dla różnych osób “za dużo na raz” oznacza coś innego.

Zwiększenie wiedzy wśród społeczności edytującej i członków

[edytuj | edytuj kod]

Pod koniec 2020 roku z edytorami oraz wolontariuszami i członkami Stowarzyszenia przeprowadziliśmy szereg rozmów. Wiemy, że istnieje różny poziom wiedzy o działalności Wikimedia Polska. Są bardzo różne oczekiwania co do formy i treści informacji kierowanych przez nas do tych grup.

Dlatego planujemy zainwestować w lepszą komunikację z członkami i ze społecznością. Skupimy się na uzupełnieniu podstawowej wiedzy na temat organizacji u osób, które do tej pory miały minimalny kontakt ze Stowarzyszeniem.

Liczymy, że dzięki temu zbudujemy lepsze relacje z wikimedianami. To pozwoli skuteczniej włączać większą liczbę osób w nasze działania (patrz sekcja: “Wzrost liczby wolontariuszy”).

Planowane działania:

 • reaktywacja biuletynu
  • publikowany raz na trzy miesiące w rozłożonym w czasie procesie redakcyjnym
  • pierwszy numer w kwietniu
 • przygotowanie pakietów dla członków:
  • wejściowych dla nowych
  • corocznych pakietów aktualizujących dla starszych członków
 • przygotowanie materiałów o WMPL dołączanych do wysyłek (jest to podstawowa forma kontaktu z nie-członkami, w samym 2020 ok. 200 wysyłek!). Materiały na różnych poziomach zaawansowania i wysyłanie ich kolejnym osobom.

Zespoły wolontariuszy

[edytuj | edytuj kod]

2020 rok kończymy z pięcioma zespołami wsparcia społeczności, dwoma grupami wolontariuszy wspierającymi działania GLAM i jednej edukacyjnej. W 2021 chcemy utworzyć jeszcze dwie grupy wsparcia społeczności.

Cele na 2021

 • utworzenie dwóch nowych grup wsparcia społeczności (Projekty Badawcze oraz Komisja Stypendialna)
 • dalsza praca grup:
  • Wikigranty – dalsza praca i większa aktywizacja członków
  • Przewodnicy – podsumowanie projektu rozszerzeń i praca nad samym wsparciem wolontariuszy
  • Wikiźródła – plan zwiększenia wsparcia WMPL dla Wikiźródeł
  • Wikitrenerzy – rozwój umiejętności trenerskich i programu szkoleń
  • Zdrowie społeczności – mapa problemów społeczności i projektowanie rozwiązań w procesie facylitowanym
  • Wikirezydenci – wypracowywanie wspólnych praktyk i wymiana doświadczeń,
  • Kolektyw Kariatyda – rozwój treści na temat kobiet w sztuce,
  • Nauczyciele Wikiszkoły – ocena i sugestie ulepszeń do kursu Wikiszkoły, dalsze pilotaże lekcji z elementami nt. Wikipedii
 • zwiększenie integracji grup i poczucia identyfikacji z grupą, budowa więzi i współpracy członków poprzez:
  • przygotowanie pakietu Wikitrenera
  • koszulki Wikiprzewodników
  • spotkania online i na żywo o charakterze integracyjnym
 • zwiększenie umiejętności grupy
  • szkolenie trenerskie dla Wikitrenerów
  • spotkania roboczo-rozwojowe grup na żywo (jeśli sytuacja epidemiologiczna pozwoli)
  • proces facylitowany i konsultacje eksperckie dla grupy zdrowia społeczności
  • pakiety dla wikirezydentów

Zróżnicowanie grona członków

[edytuj | edytuj kod]

Od początku istnienia Stowarzyszenia do grudnia 2020 mogliśmy przyjmować jedynie tych wikimedian, którzy posiadali konto i byli edytorami. Członkowie Wikimedia Polska są więc grupą pod pewnym względem jednolitą – są hobbystami mającymi umiejętności, których potrzeba do zostania edytorem. Bardzo pozytywną konsekwencją jest silna orientacja ideowa dzielenia się wiedzą, często powtarzana słowami “wszyscy wiemy, po co tu jesteśmy”.

Jednak jest i negatywna strona. Od lat Stowarzyszenie boryka się z problemem “krótkiej ławki” tam, gdzie potrzebujemy umiejętności, których nie potrzeba do zostania dobrym edytorem. Chodzi nie tylko o brak następcy czy zastępcy skarbnika (który powinien mieć profesjonalne umiejętności zarządzania finansami). Brakuje też osób doświadczonych w organizowaniu pracy instytucji kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, czy mających powiązania zawodowe przydatne dla Stowarzyszenia.

Chcemy zacząć przyciągać takie osoby. Umożliwia nam to nowa treść statutu, który stanowi, że członkami zwyczajnymi mogą zostać osoby, które “wykazały się działaniem na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia”.

Cele na 2021

 • przyjęcie w poczet członków co najmniej pięciu osób, które wykazały się działaniem na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia w sposób inny niż edytowanie projektów Wikimedia,
 • wprowadzenie nowych zasad i sposobu zgłaszania kandydatur na członków, łatwiejszych do obsługi dla wolontariuszy uczących się edytować i nieedytujących,
 • wprowadzenie aktualizowanej listy wakatów lub “giełdy dostępności” osób chętnych podjąć się zadań niezwiązanych z edytowaniem.

Rada Programowa

[edytuj | edytuj kod]

Pomysł na utworzenie Rady Programowej powstał jeszcze w 2020 roku. Byłoby to grono znanych i szanowanych osobistości, aktywnych w różnych dziedzinach życia społecznego, które przyczyniły się do popularyzacji lub rozwoju idei wolnej wiedzy w Polsce.

Chcemy, żeby Rada Programowa była szczególną formą angażowania osób przyjaznym ruchowi Wikimedia w Polsce, w większości niepochodzących z samej społeczności edytorek i edytorów. Jej tworzenie połączymy z działaniami, o których mowa w sekcjach Relacje z darczyńcami i podatnikami oraz Zróżnicowanie grona członków.

Rada służyłaby radą zarządowi, szczególnie co do kształtowania relacji z instytucjami i organizacjami partnerskimi. Mogłaby też przedstawiać własne propozycje działań Stowarzyszenia. Sam fakt posiadania znanych nazwisk w Radzie Programowej ułatwiłby nam nawiązywanie współpracy z poważnymi instytucjami.

Wzrost liczby wolontariuszy

[edytuj | edytuj kod]
Wskaźnik Liczba
liczba aktywnych zespołów wolontariuszy 10
liczba indywidualnych wolontariuszy zaangażowanych w działalność WMPL
(nie wliczamy ZZ; wskaźnik rosnący co roku)
50