Plan działań 2021/Wolontariusze i członkowie

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mapa zaangażowania wolontariuszy[edytuj]

W związku z rozwojem aktywności WMPL nasilającym się problemem jest przeciążenie pojedynczych wolontariuszy i opieranie niektórych obszarów naszej działalności na jednej osobie. Zwiększa ryzyko wypalenia i powoduje, że wiele działań zależy od dostępności niewielkiej grupy osób. Dodatkowo zamiast rozwijać (poprzez doświadczenie) szeroką grupę osób, rozwijamy (choć intensywnie) pojedyncze osoby.

Dlatego pierwszym działaniem przed poszerzaniem liczby zaangażowanych osób będzie stworzenie narzędzia do monitorowania zaangażowania poszczególnych wolontariuszy. Uważamy to za niezbędne i priorytetowe zadanie do wykonania. Posiadanie tego typu mapy jest zresztą dobrą praktyką zalecaną dla wszystkich organizacji Wikimedia.

Narzędzie to pozwoli nam rozpoznać, którzy wolontariusze są w danym czasie zbyt mocno przez nas angażowani albo rozpoznać obszary, które zbyt mocno opierają się na pojedynczych osobach. Dzięki temu będziemy wiedzieć w jakie tematy potrzebujemy zaangażować nowe osoby.

Zespoły wolontariuszy[edytuj]

Star robot.png

2020 rok kończymy z pięcioma zespołami wsparcia społeczności, dwoma grupami wolontariuszy wspierającymi działania GLAM i jednej edukacyjnej. W 2021 chcemy utworzyć jeszcze dwie grupy wsparcia społeczności.

Cele na 2021

 • utworzenie dwóch nowych grup wsparcia społeczności (Projekty Badawcze oraz Komisja Stypendialna)
 • dalsza praca grup:
  • Wikigranty – dalsza praca i większa aktywizacja członków
  • Przewodnicy – podsumowanie projektu rozszerzeń i praca nad samym wsparciem wolontariuszy
  • Wikiźródła – plan zwiększenia wsparcia WMPL dla Wikiźródeł
  • Wikitrenerzy – rozwój umiejętności trenerskich i programu szkoleń
  • Zdrowie społeczności – mapa problemów społeczności i projektowanie rozwiązań w procesie facylitowanym
  • Wikirezydenci – wypracowywanie wspólnych praktyk i wymiana doświadczeń,
  • Kolektyw Kariatyda – rozwój treści na temat kobiet w sztuce,
  • Nauczyciele Wikiszkoły – ocena i sugestie ulepszeń do kursu Wikiszkoły, dalsze pilotaże lekcji z elementami nt. Wikipedii
 • zwiększenie integracji grup i poczucia identyfikacji z grupą, budowa więzi i współpracy członków poprzez:
  • przygotowanie pakietu Wikitrenera
  • koszulki Wikiprzewodników
  • spotkania online i na żywo o charakterze integracyjnym
 • zwiększenie umiejętności grupy
  • szkolenie trenerskie dla Wikitrenerów
  • spotkania roboczo-rozwojowe grup na żywo (jeśli sytuacja epidemiologiczna pozwoli)
  • proces facylitowany i konsultacje eksperckie dla grupy zdrowia społeczności
  • pakiety dla wikirezydentów

Wzrost liczby wolontariuszy[edytuj]

Angażowanie w projekty WMPL osób, które dotychczas nie brały udziału w jego pracach jest kluczowe dla zwiększania naszych możliwości działania i zapewnienia bezpieczeństwa projektom. Zastępowalność wolontariuszy jest przydatna choćby w sytuacji niedostępności czy zainteresowania wolontariusza różnymi działaniami prowadzonymi w tym samym czasie. Dlatego w tym roku chcemy rozpocząć wychodzenie poza dotychczasową bazę wolontariuszy. Pomoże w tym wspomniane wyżej narzędzie do monitorowania aktywności wolontariuszy.

Wskaźnik Liczba
liczba aktywnych zespołów wolontariuszy 10
liczba indywidualnych wolontariuszy zaangażowanych w działalność WMPL (nie wliczamy ZZ, wskaźnik rosnący co roku) 50

Zwiększenie wiedzy wśród społeczności edytującej i członków[edytuj]

E-Mail-Robot.png

Z rozmów z Wami przeprowadzonych pod koniec 2020 roku wiemy, że macie różny poziom wiedzy o działalności Wikimedia Polska i bardzo różne oczekiwania co do formy i treści informacji przez nas produkowanych.

Dlatego w 2021 planujemy zainwestować czas i wysiłek w lepszą komunikacje z członkami i ze społecznością, w tym szczególnie uzupełniając podstawową wiedzę na temat organizacji u osób, które do tej pory miały minimalny kontakt ze stowarzyszeniem.

Liczymy, że dzięki temu zbudujemy lepsze relacje z wikimedianami, co pozwoli skuteczniej włączać większą liczbę osób w nasze działania (patrz również sekcja: “Wzrost liczby wolontariuszy” powyżej).

Planowane działania:

 • reaktywacja biuletynu
  • publikowany raz na trzy miesiące w rozłożonym w czasie procesie redakcyjnym
  • pierwszy numer w kwietniu
 • przygotowanie pakietów dla członków:
  • wejściowych dla nowych
  • corocznych pakietów aktualizujących dla starszych członków
 • przygotowanie materiałów o WMPL dołączanych do wysyłek (jest to podstawowa forma kontaktu z nie-członkami, w samym 2020 ok. 200 wysyłek!). Materiały na różnych poziomach zaawansowania i wysyłanie ich kolejnym osobom.

Zróżnicowanie grona członków[edytuj]

Od początku istnienia Stowarzyszenia do grudnia 2020 mogliśmy przyjmować jedynie tych wikimedian, którzy posiadali konto i byli edytorami. Członkowie Wikimedia Polska są więc grupą pod pewnym względem jednolitą – są hobbystami mającymi umiejętności, których potrzeba do zostania edytorem. Bardzo pozytywną konsekwencją jest silna orientacja ideowa dzielenia się wiedzą, często powtarzana słowami “wszyscy wiemy, po co tu jesteśmy”.

Jednak jest i negatywna strona. Od lat Stowarzyszenie boryka się z problemem “krótkiej ławki” tam, gdzie potrzebujemy umiejętności, których nie potrzeba do zostania dobrym edytorem. Chodzi nie tylko o skarbnika (który powinien mieć profesjonalne umiejętności zarządzania finansami), ale i o osoby doświadczone w organizowaniu pracy instytucji kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, czy mające powiązania zawodowe przydatne dla Stowarzyszenia.

Chcemy zacząć przyciągać takie osoby. Umożliwia nam to nowa treść statutu, który stanowi, że członkami zwyczajnymi mogą zostać osoby, które “wykazały się działaniem na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia”.

Cel na 2021

 • przyjęcie w poczet członków co najmniej pięciu osób, które wykazały się działaniem na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia w sposób inny niż edytowanie projektów Wikimedia,
 • wprowadzenie nowych zasad i sposobu zgłaszania kandydatur na członków, łatwiejszych do obsługi dla wolontariuszy uczących się edytować i nieedytujących.

Rada Programowa[edytuj]

Pomysł na utworzenie Rady Programowej powstał jeszcze w 2020 roku. Byłoby to grono znanych i szanowanych osobistości, aktywnych w różnych dziedzinach życia społecznego, które przyczyniły się do popularyzacji lub rozwoju idei wolnej wiedzy w Polsce.

Chcemy, żeby Rada Programowa była szczególną formą angażowania osób przyjaznym ruchowi Wikimedia w Polsce, w większości niepochodzących z samej społeczności edytorek i edytorów. Jej tworzenie połączymy z działaniami, o których mowa w sekcjach Relacje z darczyńcami i podatnikami oraz Zróżnicowanie grona członków.

Rada służyłaby radą zarządowi, szczególnie co do kształtowania relacji z instytucjami i organizacjami partnerskimi. Mogłaby też przedstawiać własne propozycje działań Stowarzyszenia. Sam fakt posiadania znanych nazwisk w Radzie Programowej ułatwiłby nam nawiązywanie współpracy z poważnymi instytucjami.