Plan działań 2021/Pozyskiwanie treści i GLAM

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zwiększamy skalę uploadu

[edytuj | edytuj kod]

Do niedawna duża część zasobów GLAM była ładowana na Wikimedia Commons ręcznie przez same pracownice Stowarzyszenia. Od roku 2019 zaczęliśmy systematycznie powiększać liczbę wikirezydentów, czyli wolontariuszki i wolontariuszy, którzy są zatrudnieni przez instytucje kultury, szkolą pracowników instytucji, dbają o odpowiednie opisy udostępnianych multimediów i często osobiście ładują pliki.

W roku 2020 zrobiliśmy postęp co do tego ostatniego kroku. Załadowanie znacznej części przekazanych w toku prac GLAM grafik dało nam stworzenie narzędzia do automatycznego pobierania zasobów z Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej.

W tym roku zamierzamy współtworzyć rozwiązanie możliwe do szerszego zastosowania – skrypt, który będzie służyć do automatycznego pobierania zasobów z dowolnego ustrukturyzowanego źródła. Inwestycja w tym roku przygotuje nas na podłączanie się w przyszłości do kolejnych muzealnych repozytoriów i ich centralizację w Wikimedia Commons.

W 2021 stworzymy i przetestujemy Uniwersalny Skrypt Ładujący oraz co najmniej jeden Dedykowany Konwerter. Podzielimy się wiadomością o tym rozwiązaniu (i samym kodem) z innymi organizacjami Wikimedia i będziemy dążyli do tego, aby współpraca z jak największą częścią instytucji partnerskich GLAM mogła odbywać się z wykorzystaniem naszych narzędzi.

Zwiększenie skali wykorzystania pozyskanych zasobów

[edytuj | edytuj kod]

Równolegle do zwiększania tempa pozyskiwania nowych zasobów, planujemy także zwiększać ich wykorzystywanie w projektach Wikimedia oraz poza nimi. Za główną przeszkodę uznajemy tutaj ułomny interfejs Wikimedia Commons oraz brak wygodnego narzędzia do wyszukiwania i osadzania grafik w artykułach.

W celu usunięcia tych problemów planujemy:

  • zorientować się w planach Wikimedia Foundation co do rozwoju interfejsu Wikimedia Commons i wyszukiwarki plików w edytorze wizualnym,
  • podjąć próbę wpłynięcia na te plany lub stworzenia ich we współpracy z Wikimedia Foundation (co najmniej w formie rekomendacji co do głównych funkcji narzędzia),
  • a gdyby to nie przyniosło skutku – ufundować stworzenie takiego narzędzia.

Powstałe narzędzie będzie, rzecz jasna, oprogramowaniem open source. W naszym założeniu ma ono służyć nie tylko polskim projektom, ale także całemu międzynarodowemu ruchowi Wikimedia.

Projekt Żywe Dziedzictwo z NID i reaktywacja EtnoWiki

[edytuj | edytuj kod]

W 2020 miał rozpocząć się projekt “Żywe Dziedzictwo”, prowadzony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, instytucję partnerską Wikimedia Polska. Jego wikipediową część stanowi wikiprojekt “Żywa tradycja w Wikipedii”. “Żywe Dziedzictwo” jest finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt pierwotnie zakładał pozyskanie unikatowych zdjęć rzemieślników i twórców ludowych przy pracy, a także dokumentacji ich dzieł, wraz z opisem ginących rzemiosł w ramach haseł w Wikipedii. Realizacja projektu w trakcie pandemii może wymagać zmiany sposobu działania lub ograniczenia jego zakresu. Wierzymy jednak, że mimo trudności zdobędziemy dzięki współpracy z NID unikatowe treści multimedialne i tekstowe.

Jednocześnie będziemy mimo ograniczeń pandemicznych poszukiwać możliwości realizacji jednego dodatkowego projektu etnograficznego. Temat i partnerzy nie zostali jeszcze wybrani. Zakładanym celem projektu będzie pozyskanie unikalnych treści multimedialnych i etnograficznych, a sposób realizacji będzie zbliżony do wcześniejszych projektów typu Etnografia Karpat i Rok obrzędowy z Wikipedią.

Konkursy fotograficzne i akcje edycyjne GLAM

[edytuj | edytuj kod]

W roku 2021 po raz kolejny będziemy organizować polskie edycje konkursów fotograficznych Wiki Lubi Zabytki oraz Wiki Science Competition (pomysły na polskojęzyczną nazwę tego drugiego mile widziane).

Kontynuujemy także wspieranie corocznej akcji 1lib1ref stworzonej z założeniem, że każdy bibliotekarz i każda bibliotekarka biorący udział w konkursie dodają co najmniej jeden przypis do Wikipedii. Po zakończeniu tegorocznej edycji chcemy postarać się o usamodzielnienie tej akcji edycyjnej i oddanie jej w całości pod opiekę doświadczonej uczestniczki lub uczestnika (podobnie jak wcześniej stało się np. z Miesiącem Wyróżnionego Artykułu).

Lepsze wsparcie dla wikirezydentów

[edytuj | edytuj kod]

Wikimedia Polska w sposób ciągły współpracuje z grupą wikirezydentów. Każda z tych osób zaczyna pracę w instytucji kultury z innym zestawem umiejętności i potrzebuje innego rodzaju wsparcia (w zależności od osoby: technicznego, prawnego, szkoleń edycyjnych, itd.).

W roku 2021 planujemy umożliwić wymianę doświadczeń między wikirezydentami, rozpoczętą w 2020. Chcemy też uprościć proces szkolenia nowego wikirezydenta:

  • aby wikirezydenci mogli się poznać, zintegrować i wymienić wiedzą (a może zawiązać wspólne między-instytucjonalne projekty) planujemy zorganizować spotkanie rezydentów. W zależności od sytuacji epidemicznej będzie to spotkanie on-line lub na  żywo,
  • w celu uproszczenia szkolenia nowych rezydentów stworzymy pakiet materiałów pomocniczych w postaci filmów instruktażowych, instrukcji i checklist. Dodatkowo udostępnimy rezydentom wzory kluczowych dokumentów (m.in. wymaganych zgód i upoważnień), tak aby przyspieszyć ładowanie przez nich nowych treści multimedialnych na Wikimedia Commons i zmniejszyć obciążenie wolontariuszy obsługujących polskojęzyczny OTRS.