Plan działań 2021

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wstęp

[edytuj | edytuj kod]

Drogie członkinie i członkowie naszego Stowarzyszenia i wszystkie nasze sympatyczki i sympatycy!

Z radością przedstawiam Wam plan działania Stowarzyszenia na rok 2021, wraz z budżetem uwzględniającym poszczególne aktywności.

W minionym roku wprowadziliśmy wiele zmian w naszym sposobie działania: od drobnych do znaczących. Część naszej ewolucji była planowana i przygotowywana już w roku 2019 i wcześniej, część została wymuszona przez gwałtowne zmiany zewnętrzne, w tym pandemię COVID-19.

Dzięki staraniom zespołu pracowniczego i zarządczego oraz wspaniałemu wsparciu wielu wolontariuszy zrealizowaliśmy nasze najważniejsze cele, płynnie przenosząc większość inicjatyw do przestrzeni cyfrowej. Zespołowi gratuluję efektywnej pracy w trudnych warunkach, a naszym wolontariuszom serdecznie dziękuję za niesłabnące wsparcie i dobre słowa.

W 2021 roku planujemy kontynuować mądry i wyważony rozwój naszej organizacji, jednocześnie nie zwalniając tempa i nie rezygnując z naszej corocznej działalności programowej. Cała nasza praca jest nakierowana na dostarczenie jak najlepszych Wikimediów szerokim grupom twórców i odbiorców, odpowiedzialnie i długoterminowo.

I tak: w obszarze pozyskiwania treści i GLAM będziemy wprowadzać dalsze automatyzacje pobierania całych repozytoriów od naszych partnerów, równolegle pracując nad zwiększeniem wykorzystania pozyskanych już dzieł w projektach Wikimedia. W obszarze edukacji czeka nas premiera kursu Wikiszkoła. Nasz kurs wyposaży uczniów w kluczowe w XXI wieku umiejętności korzystania z informacji – a przy okazji mamy nadzieję zarazić część osób bakcylem dzielenia się wiedzą. W obszarze wsparcia społeczności będziemy pomagać rozwijać potrzebne Wam umiejętności, będziemy coraz lepiej Was integrować (mimo pandemii), a także na inne, stare i nowe, sposoby wspierać Wasze zaangażowanie w budowę zasobów wolnej wiedzy.

Realizacja tych ambitnych planów i zapewnienie ich wieloletniej stabilności wymaga wzmocnienia naszej organizacji. Z tego powodu w 2021 roku planujemy powiększyć zespół o trzech nowych pracowników, co najmniej jednego praktykanta i szereg nowych stale zaangażowanych wolontariuszy. Ponieważ rosnąca aktywność i programowa masa mięśniowa potrzebuje mocniejszego kośćca całej organizacji, będziemy kontynuować rozwój organizacyjny w rodzaju naszego nowego biura w Poznaniu. Wzrost skali działalności przy utrzymaniu i poprawie skuteczności wymagać będzie dalszego ulepszania procesów wewnętrznych oraz utworzenia dodatkowych, stałych źródeł przychodu w postaci grupy stałych darczyńców. Wszystkie te ulepszenia powinny też pomóc zbudować naszą stabilność na lata, ograniczyć ryzyko, zwiększyć naszą odporność na zmiany zewnętrzne oraz otworzyć nam dalsze możliwości w przyszłości.

Przed nami ogrom pracy. Liczę, że część z Was, tak jak w latach poprzednich, wesprze nasze działania w miarę swoich możliwości. Zanim jednak zanurkujemy w wir pracy, chcieliśmy zapytać Was o zdanie. Jeśli coś Was w tym planie zaciekawi lub wywoła wątpliwości – pytajcie. Jeśli zapomnieliśmy o czymś ważnym – dajcie znać! Jeśli macie nowy pomysł na realizację naszej wspólnej misji – porozmawiajmy.

Z serdecznymi wikipozdrowieniami

Michał Buczyński
Prezes Zarządu

Plan w skrócie (wybór)

[edytuj | edytuj kod]

Wsparcie społeczności

[edytuj | edytuj kod]
 • Będziemy integrować społeczność on-line oraz (w miarę możliwości) na żywo. Zorganizujemy m.in. dwie konferencje i obchody 20 urodzin polskojęzycznej Wikipedii.
 • Przeszkolimy co najmniej 250 nowych i 100 doświadczonych wikimedian, podnosząc ich kompetencje miękkie oraz umiejętności edycyjne.
 • Uporządkujemy kalendarz konkursów edycyjnych i uprościmy ich organizację.
 • Motywując i animując społeczności uczestników projektów poprzez konkursy edycyjne, przyczynimy się do utworzenia lub rozwinięcia dużej liczby haseł. Dokładna liczba jest opracowywana i zostanie zakomunikowana na kwartalnym spotkaniu z zespołem Wsparcia.
 • Zwiększymy liczbę wolontariuszy zaangażowanych w działania Stowarzyszenia do co najmniej 35 stale współpracujących z nami osób.
 • Pogłębimy współpracę z organizacjami Wikimedia z Europy Środkowej i Wschodniej.
Zobacz szczegóły

Pozyskiwanie treści i projekty GLAM

[edytuj | edytuj kod]
 • Stworzymy narzędzie do automatycznego pobierania zasobów wprost z repozytoriów współpracujących instytucji.
 • Nawiążemy współpracę z Wikimedia Foundation w celu ułatwienia wikipedystom wyszukiwania odpowiednich multimediów w czasie edytowania.
 • Będziemy kontynuowali szereg współprac i nawiążemy nowe, w których główną rolę odegrają wikirezydenci.
 • Przygotujemy materiały dla rezydentów tak, by łatwo było im działać samodzielnie.
 • Do realizacji części projektów wystąpimy o granty gminne.
Zobacz szczegóły

Edukacja

[edytuj | edytuj kod]
 • Rozpoczniemy masowe kursy online dla nauczycieli szkolnych. Uczestnicy poszerzą wiedzę na temat kompetencji cyfrowych i roli Wikimediów w ich kształtowaniu.
 • Stworzymy gotowe scenariusze lekcji i pakiety pomocy dydaktycznych.
 • Wzmocnimy postawy prospołeczne uczniów dzięki współpracy z kołami wolontariatu.
 • Będziemy kontynuowali współpracę z UAM, pomagając w koordynacji akademickich projektów rozwoju treści w Wikipedii.
 • Przygotujemy grunt pod kolejne partnerstwa z uczelniami wyższymi w roku 2022, bazujące na modelu wypracowanym z UAM.
Zobacz szczegóły

Komunikacja i fundraising

[edytuj | edytuj kod]
 • Będziemy prowadzili uporządkowaną, systematyczną promocję Wikimediów w mediach społecznościowych i tradycyjnych.
 • Rozwiniemy współpracę z dziennikarzami mediów ogólnopolskich i branżowych.
 • Będziemy tworzyli gotowe do wykorzystania materiały dla mediów i edukowali agencje PR.
 • Zwrócimy się także o pomoc do darczyńców indywidualnych.
 • Osobno skierujemy komunikację do partnerów i darczyńców instytucjonalnych. Ustalimy kryteria, na podstawie których będziemy zapraszali do grona członków wspierających.
 • Kampanie fundraisingowe będziemy prowadzili wyłącznie online.
 • Zwiększymy przychody o 100 tys. zł (10%) w stosunku do roku 2020. Zmniejszymy udział 1%  podatku w przychodach o 5%.
Zobacz szczegóły

Wolontariusze i członkowie

[edytuj | edytuj kod]
 • Poprawimy komunikację z członkiniami i członkami oraz społecznością: będziemy publikowali kwartalny biuletyn, wysyłali paczki informacyjne dla nowych członków oraz coroczny pakiet aktualizujący dla obecnych członków i członkiń.
 • Będziemy monitorować obciążenie naszych wolontariuszy, by uniknąć wypalenia.
 • Stworzymy kolejne grupy tematyczne dla wolontariuszek i wolontariuszy i poszerzymy liczbę wspierających stowarzyszenie wolontariuszek i wolontariuszy.
 • Zaprosimy do członkostwa w Stowarzyszeniu kilka osób, które mają pozaedycyjny wkład w Wikimedia.
Zobacz szczegóły

Sprawy wewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]
 • W razie poprawy sytuacji pandemicznej otworzymy wikiprzestrzenie, miejsca przyjazne dla społeczności Wikimediów.
 • Założymy biuro w Warszawie.
 • Będziemy rozbudowywali zarządzanie finansowe i utworzymy fundusz żelazny.
 • Zwołamy dwa Walne Zebrania Członków.
 • Pozyskamy kolejny, większy grant od Wikimedia Foundation na rok 2022.
Zobacz szczegóły

CEE Hub

[edytuj | edytuj kod]
 • Złożymy wniosek o grant celowy na utworzenie struktury wspomagającej społeczności Europy Środkowej i Wschodniej (CEE Hub).
 • Przygotujemy Hub do działania w 2022.
Zobacz szczegóły

Autorzy i autorki

[edytuj | edytuj kod]
 • Redakcja, schemat podstron, strona główna: Szymon Grabarczuk, Łukasz Garczewski
 • Wsparcie społeczności: wikipedysta Gdarin, Natalia Szafran-Kozakowska, Paulina Studniczka
 • Pozyskiwanie treści i projekty GLAM: Celina Strzelecka
 • Edukacja: Klara Sielicka-Baryłka
 • Komunikacja i fundraising: Nina Gabryś, Jacek Broda
 • Wolontariusze i członkowie: Natalia Szafran-Kozakowska, Szymon Grabarczuk
 • Sprawy wewnętrzne, Budżet, CEE Hub, Wasze opinie: Szymon Grabarczuk, Łukasz Garczewski
 • Beta testerzy dokumentu: Piastu, Natalia Szafran-Kozakowska