Plan działań 2022/Fundraising

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Plan działań 2022 Wsparcie społeczności Edukacja Kultura Administracja Fundraising Komunikacja

Stabilność finansowa Wikimedia Polska

[edytuj | edytuj kod]

Podstawowym i głównym zadaniem fundraisingu oraz wszystkich działań skoncentrowanych wokół niego jest zapewnienie stabilności finansowej Stowarzyszeniu i w miarę możliwości wszystkim jego działaniom.

Gdzie jesteśmy teraz?

[edytuj | edytuj kod]

Wikimedia Polska od lat ma stabilne finansowanie. Głównym źródłem przychodów są wpływy z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, które w 2021 roku wyniosły 878 tys. złotych. Drugim źródłem były granty z Wikimedia Foundation (70 tys. dolarów). Trzecim źródłem finansowania są darowizny – zarówno od osób indywidualnych, jak również organizacji. W zeszłym roku łączna kwota darowizn wyniosła 36 811 złotych.

Z roku na rok wpływy z wszystkich wymienionych źródeł wzrastają. Aby utrzymać stabilność finansową, niezbędna jest dalsza dywersyfikacja źródeł finansowania – w szczególności zwiększenie wpływów z darowizn (ściśle rozumianych, w odróżnieniu od odpisu podatku) i rozwój współpracy z biznesem.

Przyszłość, do której dążymy

[edytuj | edytuj kod]

Dążymy do tego, aby finansowanie w ramach darowizn i biznesu dorównywało z czasem pozostałym filarom, aby w przypadku spadku wpływów z któregoś z dwóch pierwszych filarów stabilność finansowa została utrzymana.

 • Stabilne źródła finansowania organizacji
 • Dywersyfikacja źródeł finansowania: 1% podatku, granty od WMF, darczyńcy indywidualni, współpraca z biznesem, działalność odpłatna pożytku publicznego (działalność gospodarcza? – do rozważenia)
 • Wszystkie źródła finansowania są na zbliżonym poziomie

Wskaźniki na rok 2022

[edytuj | edytuj kod]
 • 950 000 zł przychodu z 1% – tzn. wzrost wyniku finansowego kampanii 1% podatku o ok. 8%
 • 47 500 zł przychodu z darowizn od osób fizycznych – zwiększenie wpływów z darowizn o ok. 25% względem roku poprzedniego
 • Nawiązanie współpracy z min. 5 partnerami biznesowymi

Działania

[edytuj | edytuj kod]
Działanie Opis
Kampania 1% podatku Realizacja kampanii 1% w okresie luty – kwiecień.  
Opracowanie strategii fundraisingowej na lata 2022-2025 Opracowanie strategii fundraisingowej na najbliższe cztery lata, które pozwoli na planowe i strategiczne podejście do pozyskiwania środków finansowych w Stowarzyszeniu. Działanie jest elementem rozwoju zawodowego naszego pracownika – kursu fundraisingowego “Szkoła Hojności”.

Budowanie relacji z darczyńcami

[edytuj | edytuj kod]

Darczyńcy są w centrum działań fundraisingowych i stanowią zarówno jej sedno, jak i serce.

Gdzie jesteśmy teraz?

[edytuj | edytuj kod]

W poprzednim roku 210 osób zdecydowało się wesprzeć naszą działalność finansowo, w tym 51 osób robiło to regularnie. Wprowadziliśmy automatyzację niektórych procesów (w tym podziękowań dla darczyńców za wpłatę), częściej się komunikowaliśmy się z darczyńcami (wysyłki newsletterów i maili) i zapraszaliśmy ich do różnych aktywności dotyczących naszych działań (zrzutka, konkursy edycyjne itp). Przygotowaliśmy szeroki wachlarz “punktów wejścia” wsparcia (m.in. strona WWW, płatności cykliczne przez PayPal, zbiórki na Facebooku, Benevity, Zrzutka).

Dzięki tym działaniom coraz więcej osób decyduje się wesprzeć nas finansowo i więcej osób postanawia zostać z nami na dłużej. Niestety zdarza się, że komunikacja z darczyńcami jest “szarpana”. Wiele komunikatów tworzonych w zeszłym roku przeszło bez reakcji oraz brakuje dokończenia systemu wsparcia dla naszych darczyńców regularnych.

Patrząc na poprzedni rok, najważniejszym działaniem, jakie musimy realizować, jest pogłębianie relacji z darczyńcami – zarówno z tymi jednorazowymi, jak i regularnymi. Chcemy stworzyć społeczność darczyńców, która będzie zaangażowana i zostanie z nami na dłużej. Temu będzie służyło przygotowanie strategii fundraisingowej, lepszej komunikacji opartej na wartościach i skoncentrowanej na przedstawieniu wizji świata, jaki budujemy w ramach Wikimediów. Budowanie społeczności regularnych darczyńców identyfikujących się z nasza misją będzie podstawą naszej stabilności.

Przyszłość, do której dążymy

[edytuj | edytuj kod]
 • Darczyńcy są w pełni zaopiekowani przez stowarzyszenie
 • Dbamy o regularnych darczyńców – nie są to tylko osoby, które regularnie wspierają nas finansowo, lecz są to osoby, które współdzielą nasza misję, identyfikują się z naszymi wartościami oraz angażują się w nasze działania
 • Jako zespół i członkowie potrafimy jasno, klarownie i zwięźle komunikować nasza misję i działania
 • Potrafimy przyciągać nowe osoby, które z darczyńcy jednorazowego potrafimy przekuć w darczyńcę regularnego i włączyć w nasze działania aby stał się naszym ambasadorem
 • Członkowie zachęcają swoje otoczenia do darowizn na rzecz Stowarzyszenia

Wskaźniki na rok 2022

[edytuj | edytuj kod]
 • Wzrost liczby darczyńców w stosunku do poprzedniego roku: z 210 osób do 300 osób
 • Wzrost liczby regularnych darczyńców/patronów w stosunku do poprzedniego roku: z 50 osób do 100 osób
 • Zorganizowanie 2 spotkań z darczyńcami
 • Regularne wysyłki mailowe do darczyńców oraz min. 2 listy tradycyjne przesłane do darczyńców.

Działania

[edytuj | edytuj kod]
Działanie Opis
Przygotowanie raportu z działalności za 2021 rok. Przygotowanie raportu z działalności stowarzyszenia za 2021 rok.
Komunikacja z darczyńcami Zwiększenie intensywności oraz jakości komunikacji z darczyńcami opartej na budowaniu relacji – w formie elektronicznej oraz tradycyjnej. Przygotowanie “cyklu życia” darczyńcy – czyli procesów komunikacji z darczyńcami. Budowanie relacji opartych na wartościach.
Organizacja spotkań z darczyńcami Wielu naszych darczyńców i sympatyków zna nas jedynie w formie „online” – danie przestrzeni do poznania się w świecie offline, pokazania kim jesteśmy i jak pracujemy pozwoli pogłębiać nasze relacje. Spotkania z jednej strony mają służyć podziękowaniu darczyńcom za ich wkład w rozwój Wikimediów ale również być elementem kształtowania się naszych Ambasadorów wśród darczyńców.
Wiki na Patronite W tym roku będziemy wchodzić na Patronite – największą platformę społecznościowego wsparcia autorów. Jest to element budowania grupy stałych, regularnych darczyńców. Wraz z naszym wejściem na Patronite będzie stworzony system wsparcia i budowania relacji ze stałymi darczyńcami obejmujący również stałych darczyńców poza tą platformą.
Przetwarzanie zasobów Wikimedia Wikimedia to ogromny zbiór zasobów, które powinniśmy w zdecydowanie większym stopniu wykorzystywać, przetwarzać, zmieniać w produkty, które możemy oferować zarówno darczyńcom, sympatykom, firmom ale również w przyszłości oferować w postaci różnych produktów. Pierwszym etapem będzie stworzenie kalendarzy-zdzieraków z ciekawymi artykułami z Wikipedii.

Współpraca z biznesem

[edytuj | edytuj kod]

Współpraca z biznesem to ważny element planów fundraisingowych. Najważniejszym wyzwaniem jest zbudowanie silnych i stabilnych relacji i stworzenie oferty, która będzie atrakcyjna – pod kątem finansowym, merytorycznym, ale również pod kątem CSR.

Gdzie jesteśmy teraz?

[edytuj | edytuj kod]

Obecnie współpraca z biznesem nie jest naszą najmocniejszą stroną – w zeszłym roku udało się pozyskać jedynie jedną firmę, które regularnie nas wspiera oraz dwie inne, które przekazały darowizny na rzecz Stowarzyszenia. Jest to bardzo niewiele, uwzględniając potencjał, jaki posiadają Wikimedia. W zeszłym roku podejmowane były próby pozyskania sponsorów (m.in. w ramach konkursu Wiki Science Competition). Przygotowane zostały oferty i pakiety sponsorskie, jednak żadnych rozmów nie udało się sfinalizować. Mimo rozpoznawalności marki Wikipedii i wstępnego zainteresowania, sama marka Stowarzyszenia w oczach firm jest dużo słabsza (nazwa Wikimedia jest nieznana). Na to wpływa brak poprzednich współprac z biznesem (w myśl zasady „nikt nie chce być pierwszy na parkiecie”).

Dlatego w tym roku chcemy się skupić na budowaniu rozpoznawalności WMPL, zapraszaniu firm do współpracy i angażowania się w nasze projekty, nawet bez ich wkładu finansowego. To pozwoli nam budować pierwsze relacje z biznesem, pokaże, że jako stowarzyszenie jesteśmy atrakcyjnym i wartościowym partnerem, pozwoli pokazać, co i jak robimy, a przede wszystkim pozwoli nam to budować partnerstwa na przyszłość, które z czasem zaowocują finansowaniem naszych działań.

Przyszłość, do której dążymy

[edytuj | edytuj kod]
 • Stała współpraca z biznesem, zarówno w ramach działalności fundraisingowej, jak i wsparcia pozyskiwania treści do Wikimediów (na przykład w formie darowizn rzeczowych dla społeczności)
 • Wspólne działania CSR
 • Oferta Wikimediów atrakcyjna dla biznesu – finansowa, merytoryczna i wolontariacka
 • Wikimedia jako stabilny, rzetelny i wartościowy partner w działaniach wewnętrznych i zewnętrznych firm

Wskaźniki na rok 2022

[edytuj | edytuj kod]
 • Nawiązanie współpracy z min. pięcioma partnerami biznesowymi
 • Przygotowanie oferty współpracy dla biznesu

Działania

[edytuj | edytuj kod]
Działanie Opis
Oferty współpracy przy konkursach Przygotowanie ofert współpracy dla biznesu w ramach konkursów: (Nie)znane kobiety Wikipedii, CEE Spring, Wiki Lubi Zabytki.
Ogólne oferty współpracy z biznesem Przygotowanie ogólnych ofert współpracy z biznesem – dla działań, jakie już realizujemy (jak firmy mogą się w nie włączyć), w zakresie CSR (co możemy wspólnie zrealizować) oraz co my możemy zaoferować firmom.
Wikiekspedycje Przywrócenie Wikiekspedycji. Oprócz samej wartości dla Wikipedystów oraz rozwoju Wikipedii jest to narzędzie, które pomoże zwiększyć naszą rozpoznawalność i będzie stanowić atrakcyjną formę poznania nas przez potencjalnych sponsorów.