Aktualności/2005

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.30 grudnia 2005

Koniec roku, dzięki Waszej ofiarności w ramach rozpoczętych zbiórek pieniężnych oraz z wpłat składek członkowskich przyniósł przychód w wysokości 1705,29 zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy łącznie dokonali 64 wpłat na nasze konto. Jak dotąd część z tych pieniądzy została przeznaczona na rejestrację domen polskich i kaszubskich projektów Wikimedia oraz utrzymanie domeny wikipedia.pl.

10 grudnia 2005

Odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. W zebraniu brało udział 13 członków. Przyjęto na nim Sprawozdanie Zarządu 2005, udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia, przedłużono mandat działania wszystkich władz, oraz przyjęto Plany zarządu na rok 2006 i Prowizorium budżetowe na 2006 r.

17 listopada 2005

Na cotygodniowym zebraniu Zarządu, uchwalono, że 10 grudnia, 2005, w Chorzowie, przed Opłatkiem Wikimedian odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

16 listopada 2005

Stowarzyszenie Wikimedia Polska zostało zarejestrowane, czyli oficjalnie już istniejemy. Nasz numer rejestracyjny to KRS 244732. Z formalności pozostało jeszcze: pobranie z sądu odpisu decyzji, załatwienie numeru REGON, pieczątek i konta.

16 września 2005

Po zebraniu wszystkich dokumentów i braku protestów ze strony członków-założycieli złożyliśmy wreszcie dokumenty do zarejestrowania Stowarzyszenia w sądzie. Dokumenty zostały przyjęte bez większych przeszkód. Prawdopodobny termin rozpatrzenia wniosku - 1,5-2 miesiące. Więcej w Rejestracja.

15 września 2005

Odbyło się pierwsze, oficjalne spotkanie Zarządu Stowarzyszenia na kanale #wikimedia-pl. Ustalono wstępną wersję kosztorysu założenia Stowarzyszenia, które zostanie przedłożone Fundacji Wikimedia.

05 września 2005

Odbyła się nieformalna dyskusja między Zarządem Fundacji Wikimedia i przyszłym Zarządem Wikimedia Polska, w sprawie zatwierdzenia statutu. Dyskusja miała miejsce od godziny 22.00 do 23.30 na kanale IRC #pl.wikimedia. Z dyskusji wynikło kilka kolejnych drobnych zmian technicznych w tekście statutu. Po dokonaniu tych zmian Zarząd Fundacji wstępnie zaaprobował statut.

03 września 2005

Zakończyło się zbieranie podpisów na liście założycieli. Łącznie zebrano 26 podpisów założycieli. Lista podpisów jest obecnie przechowywana przez Polimerka. Z powodu zakwestionowania kilku punktów statutu przez Zarząd Fundacji Wikimedia zaistniała konieczność dokonania korekt w statutcie. Obecnie trwa na ten temat dyskusja na stronach Dyskusja:Statut (po polsku) i Dyskusja:Statut/en (po angielsku). Po uzgodnieniu zmian w statucie do wszystkich członków-założycieli zostanie wysłany e-mail z prośbą o zaakceptowanie lub odrzucenie tych zmian. W przypadku odrzucenia, konieczna będzie kolejna runda dyskusji i uzgodnień z Fundacją. Więcej o postępach w sprawie rejestracji stowarzyszenia patrz Rejestracja.

18 sierpnia 2005

Przymierzamy się do złożenia grantu w ramach 7. Programu Ramowego UE, w temacie eContentplus.

15 sierpnia 2005

Stowarzyszenie jest obecnie w fazie organizacji i rejestracji. Zebrano ponad 25 podpisów członków-założycieli pod protokołem Zebrania Założycielskiego, zatwierdzono treść statutu, wybrano Szumyka i Polimerka jako Komitet Założycielski oraz ustalono skład przyszłych organów stowarzyszenia.