Użytkownik:Karol007/uchwały/2007

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Lp. Uchwała Załącznik Opis Data przyjęcia Data ważności Rozkład głosów Powiązane spotkania Raport (R) Status Pokrewne Uwagi
38 UZ 2007-1 o zadaniach i obowiązkach Rzecznika Stowarzyszenia oraz zmianach na tym stanowisku 2007-01-04 [[Spotkania Zarządu/20#|]] zastąpiła UZ 4/2005, wygasła na mocy UZ 32/2007
39 UZ 2007-2 o utworzeniu wewnętrznej wiki 2007-01-11 [[Spotkania Zarządu/20#|]] obowiązująca
40 UZ 2007-3 o wysokości składek członkowskich 2007-01-11 [[Spotkania Zarządu/20#|]] obowiązująca
41 UZ 2007-4 o przyznaniu środków finansowych na prowadzenie biura 2007-01-18 [[Spotkania Zarządu/20#|]] zrealizowana
42 UZ 2007-5 o scaleniu funkcji rzecznika prasowego i kierownika biura prasowego 2007-01-18 [[Spotkania Zarządu/20#|]] obowiązująca
43 UZ 2007-6 o przystąpieniu do Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów 2007-01-25 [[Spotkania Zarządu/20#|]] obowiązująca (co dalej?)
44 UZ 2007-7 o podpisaniu Deklaracji Berlińskiej i poparciu Petycji o zagwarantowanie publicznego dostępu do rezultatów badań dotowanych ze środków publicznych 2007-02-01 [[Spotkania Zarządu/20#|]] zrealizowana
45 UZ 2007-8 o "Opis dotychczasowych działań Stowarzyszenia Wikimedia Polska z siedzibą w Łodzi podejmowanych na rzecz pożytku publicznego wraz ze sprawozdaniem z jego dotychczasowej działalności" 2007-03-10 [[Spotkania Zarządu/20#|]] zrealizowana (może być pomocne)
46 UZ 2007-9 w sprawie zmiany Szefa Biura Prawnego Stowarzyszenia 2007-03-10 [[Spotkania Zarządu/20#|]] zastąpiła UZ 24/2006
47 UZ 2007-10 o zasadach weryfikacji członków Stowarzyszenia 2007-03-15 [[Spotkania Zarządu/20#|]] wygasła (nowa w 2012)
48 UZ 2007-11 o legitymacjach członkowskich 2007-03-15 ?.20??- {{{status}}}
49 UZ 2007-12 o przeznaczeniu środków na delegacje dla członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska 2007-03-29 [[Spotkania Zarządu/20#|]] wygasła
50 UZ 2007-13 o przeznaczeniu środków na materiały promocyjne na Targi Tuningu Komputerów 2007-04-14 [[Spotkania Zarządu/20#|]] zrealizowana
51 UZ 2007-14 o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska 2007-04-16 [[Spotkania Zarządu/20#|]] zrealizowana
52 UZ 2007-15 o częściowym sfinansowaniu kosztów pobytu i podróży na Konferencję Wikimedia Polska 2007-04-19 [[Spotkania Zarządu/20#|]] zrealizowana
53 UZ 2007-16 o przyznaniu środków na koszty organizacji Konferencji Wikimedia Polska 2007 2007-04-26 [[Spotkania Zarządu/20#|]] zrealizowana
54 UZ 2007-17 o skreśleniu 7 osób z listy członków 2007-05-01 [[Spotkania Zarządu/20#|]] zrealizowana
55 UZ 2007-18 o wyborze sekretarza i wiceprezesa Stowarzyszenia 2007-05-03 [[Spotkania Zarządu/20#|]] zrealizowana
56 UZ 2007-19 w sprawie zmiany regulaminu przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia Wikimedia Polska 2007-03-10 [[Spotkania Zarządu/20#|]] wygasła na mocy uchwały z 2012, zastąpiła UZ 2005-2
57 UZ 2007-20 o przeniesieniu środków przeznaczonych wcześniej na rzecz Konferencji w Białowieży na cele ogólne Stowarzyszenia 2007-05-10 [[Spotkania Zarządu/20#|]] zrealizowana (kolejne przeniesienie)
58 UZ 2007-21 o przyznaniu środków finansowych na prowadzenie biura 2007-05-10 [[Spotkania Zarządu/20#|]] zrealizowana
59 UZ 2007-22 w sprawie zmiany regulaminu wydawania legitymacji członkowskich 2007-06-07 [[Spotkania Zarządu/20#|]] obowiązująca (zmienia UZ 2007-11)
60 UZ 2007-23 o przeznaczeniu środków na materiały promocyjne na Cybermanię 2007-06-23 [[Spotkania Zarządu/20#|]] zrealizowana
61 UZ 2007-24 w sprawie zmiany wzoru legitymacji członkowskich 2007-07-05 [[Spotkania Zarządu/20#|]] obowiązująca (zmienia UZ 2007-11)
' UZ 2007-25 {{{uwagi}}}
62 UZ 2007-26 w sprawie przedłużenia III edycji Wikikonkursu 2007-07-19 [[Spotkania Zarządu/20#|]] zrealizowana (zmienia UZ 2006-30)
63 UZ 2007-27 w sprawie przyznania środków na wysyłkę płyt DVD 2007-08-20 [[Spotkania Zarządu/20#|]] zrealizowana
64 UZ 2007-28 w sprawie przyznania środków na obchody 6. urodzin Wikipedii w Krakowie 2007-08-27 [[Spotkania Zarządu/20#|]] zrealizowana
65 UZ 2007-29 w sprawie organizacji spotkania roboczego wikipedystów i lokalnych Urodzin Wikipedii w Częstochowie 2007-08-31 [[Spotkania Zarządu/20#|]] zrealizowana
66 UZ 2007-30]] w sprawie zmiany wzoru i regulaminu wydawania legitymacji członkowskich 2007-09-20 [[Spotkania Zarządu/20#|]] obowiązująca (zmienia UZ 2007-11, UZ 2007-24, UZ 2007-22
67 UZ 2007-31 w sprawie przyznania środków na obchody 6. urodzin Wikipedii we Wrocławiu 2007-09-20 [[Spotkania Zarządu/20#|]] zrealizowana
68 UZ 2007-32 w sprawie zmian na stanowisku Rzecznika Stowarzyszenia 2007-10-04 [[Spotkania Zarządu/20#|]] obowiązująca (zmienia UZ 2007-1)
69 UZ 2007-33 o przyznaniu środków na koszty organizacji Zlotu Zimowego Wikimedian 2007 2007-11-08 [[Spotkania Zarządu/20#|]] zrealizowana
70 UZ 2007-34 w sprawie IV edycji Wikikonkursu 2007-11-08 ?.20??-
71 UZ 2007-35 o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska 2007-11-29 [[Spotkania Zarządu/20#|]] zrealizowana
72 UZ 2007-36 o opłaceniu domen polskich i kaszubskich projektów Wikimedia 2007-11-29 [[Spotkania Zarządu/20#|]] zrealizowana
73 UZ 2007-37 o delegacji na sprawę we Wrocławiu 2007-11-29 [[Spotkania Zarządu/20#|]] zrealizowana
74 UZ 2007-38 o zmianach w regulaminie Zarządu Stowarzyszenia 2007-12-16 [[Spotkania Zarządu/20#|]] obowiązująca (zmienia UZ 2005-6, zmieniona: UZ 2011-16)
75 UZ 2007-39 o wyborze wiceprezesa, sekretarza i skarbnika Stowarzyszenia Wikimedia Polska 2007-12-16 [[Spotkania Zarządu/20#|]] zrealizowana
76 UZ 2007-40 w sprawie komisji IV edycji Wikikonkursu 2007-12-20 ?.20??- zrealizowana ze zmianami: