Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka prywatności darczyńców

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Stowarzyszenie Wikimedia Polska, zwane dalej "Stowarzyszeniem" stara się utrzymywać najwyższy poziom poszanowania prywatności swoich darczyńców. W celu realizacji naszego zobowiązania do przestrzegania Twoich praw, stworzyliśmy poniższą Politykę Prywatności Darczyńców, która określa co mogą robić i czego nie mogą robić nasi pracownicy i wolontariusze z Twoimi danymi osobowymi.

Jaką informację przetwarzamy

Stowarzyszenie nie jest operatorem Wikipedii i innych projektów Fundacji Wikimedia, dlatego nie ma bezpośredniego dostępu do danych gromadzonych w ramach zbiórek organizowanych przez Fundację Wikimedia. Dane gromadzone przez Fundację Wikimedia podlegają Polityce ochrony prywatności Darczyńców przyjętej przez Radę Powierniczą tej instytucji.

Stowarzyszenie przetwarza, ale nie gromadzi, następujące dane swoich darczyńców (zwane dalej "Danymi Darczyńców Stowarzyszenia"):

  • Dane teleadresowe darczyńców, którzy przekazali swój 1% podatku dochodowego za pomocą formularza PIT, dostarczane raz w roku przez Urząd Skarbowy na płycie CD
  • Dane pochodzące z przelewów bankowych wysyłanych na konto Stowarzyszenia przez indywidualnych darczyńców, zarówno prywatnych jak i instytucjonalnych
  • Adresy E-mail i inne dane osobowe zawarte w E-mailach od osób przysyłających zapytania i prośby na adres zarzad@wikimedia.pl.

Kto ma dostęp do tych danych

Bezpośredni dostęp do Danych Darczyńców Stowarzyszenia mają: prezes, skarbnik, sekretarz, księgowa i sekretarka Stowarzyszenia. Za ich pośrednictwem - w związku z realizacją swoich zadań statutowych dostęp do tych danych mogą uzyskać członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Dane te mogą być udostępniane funkcjonariuszom urzędów państwowych w zakresie przewidzianym polskim prawem.

Gdzie i jak są przetwarzane

Dane Darczyńców Stowarzyszenia przetwarzane, ale nie przechowywane są w formie elektronicznej za pomocą komputera znajdującego się w siedzibie Stowarzyszenia. Płyty CD z Danymi Darczyńców Stowarzyszenia dostarczane przez Urząd Skarbowy przechowywane są w siedzibie Stowarzyszenia, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Płyty te są niszczone nie później niż z końcem następnego roku kalendarzowego po ich otrzymaniu. Ponadto - w formie rozproszonej - Dane Darczyńców Stowarzyszenia mogą się znajdować w archiwum E-maili skrzynki zarzad@wikimedia.pl (serwer firmy nazwa.pl) oraz na wyciągach bankowych i w elektronicznym serwisie udostępnianym przez bank obsługujący Stowarzyszenie (aktualnie ING Bank Śląski). Dane zawarte na serwerach firmy nazwa.pl i elektronicznym systemie bankowym (aktualnie ING Bank Śląski) podlegają dodatkowo zasadom prywatności tych przedsiębiorstw dostępnych na ich stronach internetowych.

Jak i do czego są wykorzystywane

Dane Darczyńców Stowarzyszenia są wykorzystywane tylko i wyłącznie do:

  • bieżącej obsługi trwających zbiórek i akcji promocyjnych pozyskiwania środków z 1% podatku dochodowego
  • przygotowywania ww. zbiórek i akcji
  • wysyłania podziękowań i potwierdzeń przekazania donacji na rzecz Stowarzyszenia
  • w zakresie ich własnych danych osobowych, do udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby, których informacje zawarte są w Danych Darczyńców Stowarzyszenia
  • w formie anonimowej: dokonywania, archiwizacji, raportowania i publikacji analiz i trendów pozyskiwania środków finansowych przez Stowarzyszenie
  • do niezbędnych, wymaganych prawem, działań księgowych i administracyjnych takich jak prowadzenie księgowości oraz rozliczeń podatkowych Stowarzyszenia, przygotowywania sprawozdań urzędowych z działalności pożytku publicznego, dostarczanie prawem wymaganych informacji na wezwanie uprawnionych instytucji państwowych.

Żadne osoby ani organy Stowarzyszenia nie wykorzystują Danych Darczyńców Stowarzyszenia w jakikolwiek inny sposób. Dane Darczyńców Stowarzyszenia nie są przekazywane żadnym stronom trzecim za wyjątkiem wymogów prawa, w tym również nie są przekazywane Wikimedia Foundation.

Kontakt

W sprawach dotyczących Danych Darczyńców Stowarzyszenia należy kontaktować się drogą mailową na adres:

zarzad@wikimedia.pl

lub tradycyjną drogą listowną na adres:

Stowarzyszenie Wikimedia Polska
ul. Tuwima 95, pok. 15
90-031 Łódź, Polska

Ze względu na bezpieczeństwo danych nie udzielamy odpowiedzi na sprawy dotyczące Danych Darczyńców Stowarzyszenia drogą telefoniczną ani żadną inną, oprócz wyżej wymienionych.

Aktualizacje

Od czasu do czasu niniejsza Polityka Prywatności Darczyńców Stowarzyszenia może być przez nas aktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną odzwierciedlone na tej stronie internetowej. Istotne zmiany mogą być także ogłaszane przez standardowe mechanizmy, za pomocą których komunikujemy się z naszymi darczyńcami, członkami i sympatykami. Stronę tę należy okresowo sprawdzać w celu zapoznawania się z aktualnym stanem obecnej Polityki.