Biuletyn Informacji Publicznej

Do kogo się zwrócić

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Sprawy ogólnie

 • organizacja/instytucja chce nawiązać współpracę: prezes
 • przedsiębiorstwo chce nawiązać współpracę: skarbnik
 • chcę się skontaktować z amerykańską Wikimedia Foundation: prezes
 • prośba o wykorzystanie zarejestrowanych nazw i logo projektów: sekretarz

Media, promocja

Agnieszka Marszał
rzecznik Stowarzyszenia Wikimedia Polska
tel: +48 790 290 766
e-mail: rzecznik@wikimedia.pl, agnieszka.marszal@wikimedia.pl

Sprawy związane z projektami Wikimedia

 • prośby o udostępnienie materiałów zawartych w projektach: Stowarzyszenie nie jest właścicielem praw autorskich do treści projektów, zobacz: OTRS – jeśli coś jest niejasne, skontaktuj się z biurem
 • rozstrzyganie sporów wewnątrz projektów: nie zajmujemy się tym, gdyż projekty są w pełni samorządne – załatw tę sprawę wewnątrz projektu
 • treści w którymś z projektów Wikimedia naruszają dobra osobiste: Stowarzyszenie nie odpowiada za treść projektów – prawna odpowiedzialność za projekty spoczywa na amerykańskiej Wikimedia Foundation – możemy jednak pomóc polubownie rozwiązać problem: napisz do zarzad@wikimedia.pl

Sprawy finansowe

 • chcę indywidualnie wesprzeć Stowarzyszenie finansowo: skarbnik i zobacz Zbiórki pieniężne
 • przedsiębiorstwo chce sponsorować Stowarzyszenie w zamian za promocję: skarbnik i zobacz Współpraca
 • proszę o wsparcie finansowe: nie udzielamy wsparcia finansowego – oprócz Wikigrantów
 • mam roszczenia finansowe w stosunku do Stowarzyszenia: skarbnik

Sprawy wewnętrzne Stowarzyszenia

Kto za co odpowiada

Zarząd oraz podległe mu ciała i stanowiska

Prezes
 • reprezentowanie medialne Stowarzyszenia w ścisłej współpracy z rzecznikiem prasowym
 • negocjowanie form współpracy z innymi organizacjami
 • sprawy związane z aktywnym promowaniem projektów Wikimedia
 • reprezentowanie Stowarzyszenia w stosunku do społeczności projektów Wikimedia
 • reprezentowania Stowarzyszenia przy okazji rozmaitych oficjalnych okazji
 • ogólna koordynacja prac Zarządu
Sekretarz
Skarbnik
 • prowadzenie dokumentacji księgowej
 • zarządzanie kontem
 • projektowanie budżetów
 • kontakty z urzędami: GUS, Urząd Skarbowy, Sąd Rejestrowy itp.
 • sprawy związane ze sponsoringiem i współpracą z przedsiębiorstwami
 • sprawy związane z wydatkowaniem pieniędzy na rozmaite działania Stowarzyszenia
Biuro prasowe
 • bieżąca obsługa medialna Stowarzyszenia
 • reagowanie na publikacje dotyczące Stowarzyszenia lub projektów Wikimedia
 • udzielanie wywiadów
 • utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów
 • przewodzenie w tworzeniu oświadczeń medialnych
Komisja Wikigrantów
 • prowadzenie programu Wikigrantów (dawnego Wikikonkursu) i rozpatrywanie zgłaszanych wniosków
 • kontrola wykonania zgłaszanych wniosków i przygotowywanie sprawozdań za kolejne kadencje Komisji Wikigrantów
 • przyznawanie nagrody za jakość w konkursie Wikiwyzwanie
Opiekun Majątku
 • nadzór nad majątkiem Stowarzyszenia
 • przyjmowanie darów rzeczowych
 • protokoły zniszczeń i zagubień

Komisja Rewizyjna

 • kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia
 • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
 • prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu
 • zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem
 • składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia

Sąd Koleżeński

Rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie:

 • naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze statutu i uchwał organów Stowarzyszenia
 • sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia

Zobacz też