Biuletyn Informacji Publicznej

Spotkania Zarządu/2008-II

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Spotkania Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w latach 2011-2020
Rok I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Dane liczbowe
Liczba spotkań Liczba punktów
2011 Spotkania Zarządu/2011-I (12) Spotkania Zarządu/2011-II (8) Spotkania Zarządu/2011-III (10) Spotkania Zarządu/2011-IV (11) 41 136
2012 Spotkania Zarządu/2012-I (13) Spotkania Zarządu/2012-II (13) Spotkania Zarządu/2012-III (10) Spotkania Zarządu/2012-IV (14) 50 224
2013 Spotkania Zarządu/2013-I (12) Spotkania Zarządu/2013-II (11) Spotkania Zarządu/2013-III (11) Spotkania Zarządu/2013-IV (8) 45
2014 Spotkania Zarządu/2014-I (10) Spotkania Zarządu/2014-II (16) Spotkania Zarządu/2014-III (13) Spotkania Zarządu/2014-IV (10) 49
2015 Spotkania Zarządu/2015-I (13) Spotkania Zarządu/2015-II (15) Spotkania Zarządu/2015-III (10) Spotkania Zarządu/2015-IV (9) 47
2016 Spotkania Zarządu/2016-I (14) Spotkania Zarządu/2016-II (12) Spotkania Zarządu/2016-III (11) Spotkania Zarządu/2016-IV (13) 50
2017 Spotkania Zarządu/2017-I (13) Spotkania Zarządu/2017-II (13) Spotkania Zarządu/2017-III (9) Spotkania Zarządu/2017-IV (10) 45
2018 Spotkania Zarządu/2018-I (13) Spotkania Zarządu/2018-II (14) Spotkania Zarządu/2018-III (11) Spotkania Zarządu/2018-IV (11) 49
2019 Spotkania Zarządu/2019-I (11) Spotkania Zarządu/2019-II (15) Spotkania Zarządu/2019-III (11) Spotkania Zarządu/2019-IV (14) 51
2020 Spotkania Zarządu/2020-I (11) Spotkania Zarządu/2020-II

Archiwum zebrań Zarządu od 3 kwietnia 2008 do 26 czerwca 2008

131.20080403-15

Data
3 kwietnia 2008
Przebieg spotkania
 1. Sprawy zlotowe
  • Wynajęcie autobusu.
   Autobus ma być wynajęty.
  • Strona.
   W tworzeniu.
  • Zapraszanie VIP-ów
   W trakcie, są 2 osoby, prawdopodobna trzecia.
  • Lista uczestników.
   Trzeba ją zsynchronizować z rezerwacjami noclegu.
 2. Wikikonkurs - co się tam dzieje?
  • Jest jeden nowy wniosek.
 3. Wikinews - akredytacje.
  Ma zostać zbadana możliwość zarejestrowania czasopisma na wikimedia.pl (~wikizine) oraz wymagania i opłaty (Nova, Szwedzki), propozycja redaktora naczelnego: Przykuta. Ułatwi to uzyskiwanie aredytacji. Współpraca z Wikinews.

132.20080410-16

Data
10 kwietnia
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie uchwały UZ 9 / 2008 w sprawie ochrony danych osobowych.
  Uchwała UZ 9 / 2008 przyjęta jednogłośnie (5/0/0).
 2. Przyjęcie uchwały UZ 10 / 2008 w sprawie zmiany polityki prywatności.
  Uchwała UZ 10 / 2008 przyjęta jednogłośnie (5/0/0).
 3. Walne - co trzeba przygotować i na kiedy.
  Walne jest sprawozdawcze, więc trzeba przygotować: Raport merytoryczny za 2007 i początek 2008 roku, bilans, rachunek wyników i informację dodatkową za 2007, uchwałę o zmienie statutu (ta co poprzednio). Zmiany w statucie mają być jeszcze omówione z prawnikiem w zakresie głosowania przez pełnomocnika i art 40. p. 1.
 4. Współpraca z KŚ - postępy.
  Koordynacją po stronie Stowarzyszenia ma zająć się Szwedzki, do ustalenia zespół redakcyjny i wymagania techniczne wobec serwera do przetwarzania danych. Termin realizacji projektu: do 30 sierpnia.
 5. Konferencja - postępy.
  Omówione zostały postępy i dalsze prace.
 6. Projekty szkolne i akademickie... - lista wydziałów.

133.20080417-17

Data
17 kwietnia 2008
Przebieg spotkania
 1. Współpraca z KŚ?
  Omówiony został postęp prac, zespół jest prawie utworzony, dogrywane sprawy techniczne, potem pójdzie zapytanie do Fundacji.
 2. CK Agora - współpraca z Wikinews (potrzebna ogólna reguła).
  Ma zostać podpisana umowa o współpracy.
 3. Wikikonkurs - nowa formuła (poprzez Wikiprojekty).
  Pomysł został zaakceptowany, ma zostać rozpropagowany w ramach wikiperojektów.
 4. Dofinansowanie do noclegów - jaka kwota (jest sponsor), kiedy powiadamiamy?
  Do wyczerpania obecnych kwot, potem dodatkowa uchwała, w miarę potrzeb.
 5. Zakup drukarki za 300 PLN.
  Uchwała UZ 2008-11 o zakupie drukarki przyjęta (5/0/0).

134.20080424-18

Data
24 kwietnia 2008
Przebieg spotkania
 1. Akredytacje - Scoop-pl (at) wikinewsie.org.
  Grupa zajmująca się akredytacjami wydawanymi w imieniu Fundacji Wikimedia: Lilly M, Polimerek, Przykuta.
 2. Kultura organizacyjna Wikipedii - badania ankietowe.
  Badania ogłoszone na TO.
 3. Przedłużenie IV edycji Wikikonkursu: UZ 12.
  Uchwała UZ 2008-12 przyjęta 5/0/0.
 4. Autobus na wycieczkę i do Krakowa w trakcie Zlotu: UZ 13.
  Uchwała odroczona, trzeba orientacyjnie chociaż wiedzieć ilu będzie chętnych na drogę do Krakowa. W opcji jest wynajęcie busa na ok. 20 osób. - Uchwała została ostatecznie przyjęta drogą E-mailową.

135.20080424-19

Data
1 maja 2008
Przebieg spotkania
 1. Problemy okołoserwerowe.
  Sprawa do omówienia w poniedziałek.
 2. Delegacja dla tsca na spotkanie chapterów.
  Zarząd przyjął uchwałę UZ 2008-14 (3/0/0).

136.20080508-20

Data
8 maja 2008
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie w poczet członków kandydata: Azymut
  Kandydat przyjęty jednogłośnie (5/0/0).
 2. Przyjęcie uchwały UZ 15/2008 o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.
  Uchwała UZ 2008-15 przyjęta jednogłośnie (5/0/0).
 3. Co tam słychać z Wikikonkursem?
  Ogłoszony nabór do Komisji Wikikonkursu, zmiany za tydzień. W ostateczności zarząd przejmie rolę Komisji.
 4. DVD z KŚ
  Omówione zostały postępy negocjacji z Fundacją, ustalony plan dalszych działań.
 5. Serwer.
  Czeka na uruchomienie, omówione dalsze działania z darczyńcą.
 6. Postępy w przygotowaniach zlotowych
  Trwają prace nad materiałami konferencyjnymi: program konferencji (wersja 3, Ala_z), broszura o Stowarzyszeniu ([1], Ala_z), szersza informacja konferencyjna (A5, Lilly_M), dopinany jest program.
 7. Struktura stowarzyszenia.

137.20080515-21

Data
15 maja 2008
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie uchwały UZ 2008/16 o skreśleniu członków nie płacących składki.
  Uchwała musi być jeszcze przejrzana i zostanie przyjęta drogą mailową lub na zlocie w Rabce.
 2. Wikikonkurs - zmiana w składzie komisji, przyjęcie uchwały UZ 2008/17.
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 3. Walne - przygotowanie wszystkich dokumentów i kwestia zmiany w statucie umożliwiająca głosowanie przez pełnomocnika.
  Został omówiony postęp prac w tej dziedzinie.

138.20080523-22

Data
23 maja 2008
Przebieg spotkania

Spotkanie na żywo w czasie zlotu w Rabce.

 1. Podpisanie wszystkich niepodpisanych uchwał.
 2. Przyjęcie uchwały UZ 2008-16 o usunięciu członków, którzy nie zapłacili składki w 2008 r.
  Uchwała UZ 2008-16 przyjęta jednogłośnie (5/0/0).
 3. Dyskusja o:
  Sposobie poprowadzenia Walnego - przejrzenie dokumentów na Walne;
  Wikikonkursie;
  Problemach z kontem bankowym;
  DVD z KŚ;
  i inne ważne sprawy, które warto omówić na żywo.

139.20080529-23

Data
29 maja 2008
Przebieg spotkania
 1. Omówienie propozycji zorganizowania konkursu fotograficznego dla uczniów wrocławskich gimnazjów i liceów. Szczegóły przedstawione Przykucie, który polecił wpisać propozycję tutaj --Wyksztalcioch 16:52, 28 maj 2008 (CEST)
 2. Podsumowanie zlotu w Rabce
 3. Wikikonkurs - co z ze złożonymi wnioskami? Może pora je zatwierdzić?
  Komisja Wikikonkursu przyjęła do realizacji projekt Pimke (Sfotografowanie cmentarzy żydowskich ziemi kluczborskiej, oleskiej i kłobuckiej - 4 za, 1 członek komisji nieobecny) a odrzuciła projekt Yves6 Stworzenie dokumentacji fotoreporterskiej na Open’er Festival 2008 w Gdyni - 2 przeciw, 2 wstrzymujące, jedna osoba nieobecna)
 4. DVD z KŚ.
  Była dyskusja, z której wynikło, że trzeba napisać do KŚ w sprawie stanowiska Fundacji.
 5. Śląska Wikipedia - wsparcie medialne i finansowe.
  Przeniesione na następny tydzień.
 6. Ew. - jak będzie czas - pierwsza dyskusja nt. wyboru przedstawiciela chapterów do Wikimedia Board.
 7. Krótki raport na temat PR i monitoringu mediów.
  Była dyskusja co zrobić, żeby było lepiej.

140.20080605-24

Data
5 czerwca 2008
Przebieg spotkania
 1. Śląska Wikipedia - wsparcie medialne i finansowe.
  Śląska Wikipedia będzie wspierana na zasadach analogicznych jak inne istniejące już projekty Wikimedia, w tym np. polska i kaszubska Wikipedia, Wikisłownik, Wikibooks. Rzecznik prasowy Stowarzyszenia obejmie swoim działaniem także śląską Wikipedię, kontaktując media z aktywnymi członkami społeczności tego projektu.
 2. Dyskusja nt. wyboru przedstawiciela chapterów do Wikimedia Board.
  Zarząd poparł jednogłośnie model głosowania: jeden chapter - jeden głos, w ramach Stowarzyszenia głosowanie odbywać się będzie drogą mailową.
 3. Smutny koniec DVD z KŚ
  Wysłany zostanie email do Fundacji w sprawie proponowanej i wdrażanej polityki udzielania zgody na użycie logo, która sprawia, że raczej nie uda się w Polsce wydać DVD jako dodatku do żadnego czasopisma, a płyta osobno się nie sprzedaje. Warto zadawać pytania kandydatom do Wikimedia Board w tej kwestii. Polimerek ma spisać podsumowanie negocjacji.
 4. GDJ w Poznaniu (dyskusja nad propozycją ABXa)
  Propozycja: jednodniowy GDJ w firmie http://www.bmdnbnord.pl/ - oddział Poznań, lokalizacja w samym centrum, przy Starym Rynku, tramwaj bezpośrednio z dworca kolejowego, jest centrum informatyczne. W zamian logo firmy znajdzie się na stronie stowarzyszenia, w materiałach promocyjnych, w mediach (jeśli będą). GDJ byłoby razem z walnym stowarzyszenia w środku dnia tak, by ci którzy niczym innym niż walne nie są zainteresowani mogli dojechać i wyjechać. Wieczorem urodziny Wikipedii na mieście. Ewentualny nocleg do sprawdzenia, ale raczej we własnym zakresie, ABX ma wybadać akademiki Politechniki.
  Przewiduje się max. 80 osób. Za tydzień ABX przedstawi wynik rozmów z firmą.
  TOR wspominał o możliwości organizacji spotkania w jego firmie, do sprawdzenia jako opcja na drugi dzień.
  Członków trzeba powiadomić o terminie walnego jeszcze w czerwcu, przed wakacjami. Potem ponownie w normalnym trybie, na 2 tygodnie przed.

141.20080612-25

Data
12 czerwca 2008
Przebieg spotkania
 1. GDJ w Poznaniu - relacja ABXa z rozmów z firmą
  Jest wstępna zgoda na 1 dzień (27.09), sala z siecią: http://abx.art.pl/trivia/wiki/firma.jpg. na za tydzień będzie wiadomo na pewno.
  TOR poszuka niezależnie sali na drugi dzień (28.09) lub na obydwa, także z myślą o walnym.
  Informacje o spotkaniu wysłane zostaną do końca czerwca, ostateczne miejsce doprecyzowane zostanie później.
  Katering będzie zamawiany wegetariański.
 2. Sprawa Biskupina, OTRS Ticket#2008061110016599 (zastrzeżenie przez Muzeum wszelkich wizerunków bramy w Biskupinie). Sprawę zna i prowadzi Polimerek, wskazane by było jednak IMHO ustalenie jakiegoś stanowiska wspólnego całego Zarządu w tej sprawie (i w ewentualnych podobnych, jeśli do nich by doszło). Julo 16:19, 11 cze 2008 (CEST)
  http://www.biskupin.pl/?cid=80, zastrzeżono znak towarowy słowny i wizerunku wieży. Trzeba sprawdzić zakres i zasadność tego zastrzeżenia i skonfrontować z zakazem publikowania zdjęć (pozwalają robić tylko na użytek własny).
  W związku z kolejnym przypadkiem jak z Wawelem, realizujemy plan z Rabki - przygotowany zostanie list do dyrekcji Wawelu (internal) z informacją że spełnimy wymagania, nawiążemy też współpracę z Indeksem73.
 3. KŚ - ciąg dalszy.
  Zarząd spotka się z Delphine na IRC, żeby omówić szczegóły współpracy w sprawach licencjonowania logo Wikipedii. (proponowany piątek lub sobota po godz. 18).

142.20080619-26

Data
19 czerwca 2008
Przebieg spotkania
 1. Wikiakademie - warsztaty - potrzeba znaleźć ochotników :)
  Ochotnicy się znaleźli.
 2. GDJ - ciąg dalszy.
  Była dyskusja.

143.20080626-27

Data
26 czerwca 2008
Przebieg spotkania
 1. Wakacje :) z Wikimediami
  Ustalono, że jak któreś z działań będzie wymagać wsparcia Stow. to je otrzyma.
 2. Walne na GDJ - bezpośrednia akwizycja wikimedian przez aktywnych członków - przydziały.
  Podzielono, kto ma kogo nagabywać.