Zarząd/podział zadań

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd
Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Aktualny podział zadań zarządu został przyjęty został przyjęty uchwałą UZ 2018-37 przez Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Podział obowiązków Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska VII kadencji (2018-2020)

pkt Zadanie Uwagi Odpowiedzialność
1. Reprezentowanie WMPL
1.1 Reprezentowanie WMPL Przed urzędami i instytucjami państwowymi, Wikimedia Foundation i organizacjami partnerskimi WMF, zewnętrznymi NGO, instytucjami GLAM. Główna osoba: Michał Buczyński,

pomocnik: Wojciech Pędzich

2. Administracja
2.1 Sprawozdawczość Sprawozdania OPP, sprawozdania zarządu dla Walnego, sprawozdania merytoryczne OPP, sprawozdania GUS, raporty dla Wikimedia Foundation, aktualizacje wpisów nt. Stowarzyszenia w zewnętrznych bazach danych, opieka nad BIP i udzielanie informacji publicznej. Główna osoba: Michał Buczyński,

pomocnicy: Wojciech Pędzich, Marek Stelmasik

2.2 Sprawy członkowskie Zapisy nowych członków, aktualizowanie listy publicznej i wewnętrznej członków, wydawanie legitymacji. Głowna osoba: Wojciech Pędzich

pomocnik: Marek Stelmasik

2.3 Dokumentacja wewnętrzna Stowarzyszenia Dokumentowanie Uchwał Zarządu, raportów ze Spotkań Zarządu, przygotowywanie Walnych Zebrań Członków itd. Główna osoba: Wojciech Pędzich,

pomocnik: Michał Buczyński

2.4 Strategia zatrudniania Zatrudnianie pracowników, prowadzenie procesów rekrutacyjnych, nadzór nad raportowaniem przez pracowników, pilotowanie ich ewaluacji przez Zarząd, zwolnienia. Odpowiednio do przypisanych członkom Zarządu pracowników.
Role i odpowiedzialności pracowników: Michał Buczyński, Marek Stelmasik
2.5 Nadzór nad projektami Nadzór nad bieżącymi projektami, wspieranie i ocena wstępna powstających, ewaluacja zakończonych. Odpowiednio do przypisanych członkom Zarządu pracowników w konkretnych grupach tematycznych.
2.6 Nadzór nad biurem. Zarządzenie biurem, decyzje bieżące nt. zakupów sprzętu i mebli, telefonu, internetu itd. Główna osoba: Marek Stelmasik,
pomocnik: Jacek Fink-Finowicki
2.7 Opieka nad serwerem narzędziowym i domenami należącymi do WMPL. Zgodnie z przyjętymi regulaminami. Główna osoba: Marek Stelmasik,

pomocnik: Paweł Marynowski

2.8 Listy dyskusyjne i adresy e-mail Zakładanie i usuwanie list dyskusyjnych działających na serwerze narzędziowym Stowarzyszenia, zgodnie z przyjętymi regulaminami. Główna osoba: Marek Stelmasik,

pomocnik: Paweł Marynowski

3. Finanse
3.1 Wszelkie sprawy finansowe Majątek Stowarzyszenia, płatności, delegacje, ZUS i inne sprawy administracyjno-księgowe, nadzór nad pracą księgowej, akcje pozyskiwania środków finansowych. Główna osoba: Marek Stelmasik,

pomocnik: Michał Buczyński

4. Promocja i wspieranie społeczności
4.1 Bieżące działania promocyjne i ich strategia Ustalanie bieżących celów Stowarzyszenia w zakresie działań promocyjnych oraz egzekwowanie ich realizacji, komunikacja poza Wikimedia, nadzór nad rzecznikiem prasowym. Główny odpowiedzialny: Jacek Fink-Finowicki

pomocnicy: Małgorzata Wilk

4.2 Materiały promocyjne Nadzór nad przygotowywaniem, produkcją i dystrybucją materiałów promocyjnych oraz nadzór nad zasobami tych materiałów. Główny odpowiedzialny: Małgorzata Wilk,

pomocnicy: Wojciech Pędzich, Paweł Marynowski

4.3 Wspieranie społeczności Nadzór na specjalistką ds. wspierania społeczności (w szczególności: konkursy, dbanie o dobrostan społeczności - community health) Główny odpowiedzialny: Piotr Gackowski

pomocnicy: Jacek Fink-Finowicki, Michał Buczyński

4.4 Komunikacja wewnętrzna Komunikacja kierowana do Wikimedian: dbanie o obecność Stowarzyszenia, Partnerów i Społeczności w serwisach wewnętrznych i zewnętrznych (w szczególności: blogi, strony dedykowane, media społecznościowe). Główny odpowiedzialny: Piotr Gackowski
pomocnicy: Wojciech Pędzich, Michał Buczyński
5. Współpraca z instytucjami (GLAM i pokrewne)
5.1 Nadzór nad programem GLAM Nadzór nad całokształtem programu i pracownikami GLAM, w szczególności donacje treści. Główny odpowiedzialny: Paweł Marynowski

pomocnik: Małgorzata Wilk

5.2 Szkolenia i outreach Nadzór nad działalnością szkoleniową i outreachową (w szczególności praca z instytucjami) Główny odpowiedzialny: Michał Buczyński

pomocnicy w ramach pracowników: Piotr Gackowski, Paweł Marynowski i Małgorzata Wilk

6. Dział prawny
6.1 Wszelkie kwestie wymagające wiedzy prawniczej Konsultacje społeczne projektów ustaw i rozporządzeń, rozstrzyganie wewnętrznych kwestii proceduralno-prawnych, analizowanie umów zawieranych przez Stowarzyszenie. Główna osoba: Wojciech Pędzich,

pomocnik: Michał Buczyński