Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd/podział zadań

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


pkt Zadanie Uwagi Odpowiedzialność
1. Reprezentowanie WMPL
1.1 Reprezentowanie WMPL Przed urzędami i instytucjami państwowymi, Wikimedia Foundation i organizacjami partnerskimi WMF, zewnętrznymi NGO, instytucjami GLAM. Główny odpowiedzialny: Michał Buczyński

pomocnik: Szymon Grabarczuk

2. Administracja
2.1 Sprawozdawczość Sprawozdania OPP, sprawozdania zarządu dla Walnego, sprawozdania merytoryczne OPP, sprawozdania GUS, raporty dla Wikimedia Foundation, aktualizacje wpisów nt. Stowarzyszenia w zewnętrznych bazach danych, opieka nad BIP i udzielanie informacji publicznej. Główny odpowiedzialny: Michał Buczyński

pomocnicy: Wojciech Pędzich i Marek Stelmasik

2.2 Sprawy członkowskie Zapisy nowych członków, aktualizowanie listy publicznej i wewnętrznej członków, wydawanie legitymacji. Główny odpowiedzialny: Wojciech Pędzich

pomocnik: Marek Stelmasik

2.3 Dokumentacja wewnętrzna Stowarzyszenia Dokumentowanie Uchwał Zarządu, raportów ze Spotkań Zarządu, przygotowywanie Walnych Zebrań Członków itd. Główny odpowiedzialny: Wojciech Pędzich

pomocnik: Michał Buczyński

2.4 Strategia zatrudniania Zatrudnianie pracowników, prowadzenie procesów rekrutacyjnych, nadzór nad raportowaniem przez pracowników, pilotowanie ich ewaluacji przez Zarząd, zwolnienia. Odpowiednio do przypisanych członkom Zarządu pracowników.
Role i odpowiedzialności pracowników: Michał Buczyński, Marek Stelmasik
2.5 Nadzór nad projektami Nadzór nad bieżącymi projektami, wspieranie i ocena wstępna powstających, ewaluacja zakończonych. Odpowiednio do przypisanych członkom Zarządu pracowników w konkretnych grupach tematycznych.
2.6 Nadzór nad biurem. Zarządzenie biurem, decyzje bieżące nt. zakupów sprzętu i mebli, telefonu, internetu itd. Główny odpowiedzialny: Marek Stelmasik,
pomocnik: Wojciech Pędzich
2.7 Opieka nad serwerem narzędziowym i domenami należącymi do WMPL. Zgodnie z przyjętymi regulaminami. Główny odpowiedzialny: Marek Stelmasik

pomocnik: Paweł Marynowski

2.8 Listy dyskusyjne i adresy e-mail Zakładanie i usuwanie list dyskusyjnych działających na serwerze narzędziowym Stowarzyszenia, zgodnie z przyjętymi regulaminami. Główny odpowiedzialny: Marek Stelmasik

pomocnik: Paweł Marynowski

3. Finanse
3.1 Wszelkie sprawy finansowe Majątek Stowarzyszenia, płatności, delegacje, ZUS i inne sprawy administracyjno-księgowe, nadzór nad pracą księgowej, akcje pozyskiwania środków finansowych. Główny odpowiedzialny: Marek Stelmasik

pomocnik: Michał Buczyński

4. Promocja i wspieranie społeczności
4.1 Bieżące działania promocyjne i ich strategia Ustalanie bieżących celów Stowarzyszenia w zakresie działań promocyjnych oraz egzekwowanie ich realizacji, komunikacja poza Wikimedia, nadzór nad rzecznikiem prasowym. Główny odpowiedzialny: Małgorzata Wilk

pomocnicy: Michał Buczyński i Wojciech Pędzich

4.2 Materiały promocyjne Nadzór nad przygotowywaniem, produkcją i dystrybucją materiałów promocyjnych oraz nadzór nad zasobami tych materiałów. Główny odpowiedzialny: Małgorzata Wilk

pomocnicy: Wojciech Pędzich i Paweł Marynowski

4.3 Wspieranie społeczności Nadzór na specjalistką ds. wspierania społeczności (w szczególności: konkursy, dbanie o dobrostan społeczności – community health) Główny odpowiedzialny: Michał Buczyński

pomocnik: Wojciech Pędzich

4.4 Komunikacja wewnętrzna Komunikacja kierowana do Wikimedian: dbanie o obecność Stowarzyszenia, Partnerów i Społeczności w serwisach wewnętrznych i zewnętrznych (w szczególności: blogi, strony dedykowane, media społecznościowe). Główny odpowiedzialny: Michał Buczyński

pomocnicy: Wojciech Pędzich, Szymon Grabarczuk i Małgorzata Wilk

5. Współpraca z instytucjami (GLAM i pokrewne)
5.1 Nadzór nad programem GLAM Nadzór nad całokształtem programu i pracownikami GLAM, w szczególności donacje treści. Główny odpowiedzialny: Paweł Marynowski

pomocnik: Małgorzata Wilk

5.2 Szkolenia i outreach Nadzór nad działalnością szkoleniową i outreachową (w szczególności praca z instytucjami). Główny odpowiedzialny: Michał Buczyński

pomocnicy w ramach pracowników: Paweł Marynowski i Małgorzata Wilk

6. Dział prawny
6.1 Wszelkie kwestie wymagające wiedzy prawniczej Konsultacje społeczne projektów ustaw i rozporządzeń, rozstrzyganie wewnętrznych kwestii proceduralno-prawnych, analizowanie umów zawieranych przez Stowarzyszenie. Główny odpowiedzialny: Szymon Grabarczuk

pomocnicy: Michał Buczyński i Wojciech Pędzich