Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie Członków/4 kwietnia 2020

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w siedzibie Fundacji Centrum Cyfrowe przy ul. Chmielnej 24/2, 00‑020 Warszawa, na 4 kwietnia 2020 roku, o godz. 11:30 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania ustala się na 30 minut później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Program

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków
 4. Dyskusja i głosowania nad zmianami statutu umożliwiającymi przeprowadzanie Walnego Zebrania Członków w sposób zdalny

Wiadomość od zarządu i komisji rewizyjnej

Szanowne Członkinie, Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Wikimedia Polska!

Kolejne w tym roku Nadzwyczajne Walne zostaje zwołane w związku z pandemią. Chcemy zabezpieczyć Stowarzyszenie na wypadek, gdyby zostały wprowadzone ograniczenia w poruszaniu się po kraju. Jeżeli szybko wprowadzimy zmiany statutu proponowane do przegłosowania i jeżeli sąd zatwierdzi te zmiany w pierwszej połowie roku, wtedy następne Walne, które musimy odbyć do 30 czerwca, będzie mogło odbyć się choćby częściowo "zdalnie", przez Internet.

Na tym następnym, już zwyczajnym Walnym, będą miały miejsce: sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2019, głosowania nad udzieleniem absolutorium dla organów, wybory na kadencję 2020-2022, ewentualne dalsze zmiany statutu i omówienie innych spraw.

Mamy nadzieję, że dzięki zmianie, którą wprowadzić chcemy w kwietniu, na następnych "zdalnych" (przynajmniej częściowo) Walnych Zebraniach będziecie mogli liczniej uczestniczyć i wykonywać najważniejsze uprawnienie zwyczajnych członków Stowarzyszenia – czyli uczestniczyć w głosowaniach i współdecydować o Stowarzyszeniu.

Tymczasem prosimy o zachowanie postawy obywatelskiej, pozostanie w domach i przekazanie swoich głosów pełnomocnikom. Zależy nam, by na Walnym stawiło się osobiście jak najmniej osób. Minimalna liczba wynosi 3. Jeżeli zdrowie pozwoli, Walne będzie transmitowane na żywo w Internecie.

Dziękujemy!

Członkowie, którzy zadeklarowali obecność

Wystarczą 3 osoby będące członkami zwyczajnymi, a niebędące członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Polecamy udzielenie pełnomocnictw właśnie tym osobom:

 1. Nadzik
 2. TR
 3. Borys Kozielski

Reprezentanci organów Stowarzyszenia (oni również oczywiście mogą być pełnomocnikami):

 1. Szymon Grabarczuk (wiceprezes Zarządu)
 2. Juliusz Zieliński (przewodniczący Komisji Rewizyjnej)

Jak dać pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie. Przygotowaliśmy wzór (wersja edytowalna), który możesz wykorzystać.

 1. Wypełnij go komputerowo (lub odręcznie)
 2. Wydrukuj go i podpisz go koniecznie odręcznie
 3. Zeskanuj wypełniony i podpisany dokument
 4. Wyślij skan mailem na adres swojego pełnomocnika oraz dodatkowo na adres Zarządu - zarzad@wikimedia.pl
 5. Aby poznać adres pełnomocnika, zapytaj go bezpośrednio. Nie opublikujemy adresów ze względu na ochronę prywatności.
 6. Docelowo zalecane, ale mniej pilne: wyślij oryginał pocztą na adres swojego pełnomocnika (nie wysyłaj go na adres biura Stowarzyszenia - biuro jest puste!), bądź dostarcz mu go osobiście