Biuletyn Informacji Publicznej

Spotkania Zarządu/2005-IV

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Spotkania Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w latach 2011-2020
Rok I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Dane liczbowe
Liczba spotkań Liczba punktów
2011 Spotkania Zarządu/2011-I (12) Spotkania Zarządu/2011-II (8) Spotkania Zarządu/2011-III (10) Spotkania Zarządu/2011-IV (11) 41 136
2012 Spotkania Zarządu/2012-I (13) Spotkania Zarządu/2012-II (13) Spotkania Zarządu/2012-III (10) Spotkania Zarządu/2012-IV (14) 50 224
2013 Spotkania Zarządu/2013-I (12) Spotkania Zarządu/2013-II (11) Spotkania Zarządu/2013-III (11) Spotkania Zarządu/2013-IV (8) 45
2014 Spotkania Zarządu/2014-I (10) Spotkania Zarządu/2014-II (16) Spotkania Zarządu/2014-III (13) Spotkania Zarządu/2014-IV (10) 49
2015 Spotkania Zarządu/2015-I (13) Spotkania Zarządu/2015-II (15) Spotkania Zarządu/2015-III (10) Spotkania Zarządu/2015-IV (9) 47
2016 Spotkania Zarządu/2016-I (14) Spotkania Zarządu/2016-II (12) Spotkania Zarządu/2016-III (11) Spotkania Zarządu/2016-IV (13) 50
2017 Spotkania Zarządu/2017-I (13) Spotkania Zarządu/2017-II (13) Spotkania Zarządu/2017-III (9) Spotkania Zarządu/2017-IV (10) 45
2018 Spotkania Zarządu/2018-I (13) Spotkania Zarządu/2018-II (14) Spotkania Zarządu/2018-III (11) Spotkania Zarządu/2018-IV (11) 49
2019 Spotkania Zarządu/2019-I (11) Spotkania Zarządu/2019-II (15) Spotkania Zarządu/2019-III (11) Spotkania Zarządu/2019-IV (14) 51
2020 Spotkania Zarządu/2020-I (11) Spotkania Zarządu/2020-II

004.20051006-04

Data
czwartek 6 października 2005
Przebieg spotkania

Na spotkaniu ustalono co następuje:

 1. Na razie nic konkretnego nie wiadomo w sprawie pieniędzy od Fundacji na koszty założenia Stowarzyszenia.
 2. Postępy rejestracji - aktualnie wniosek wyszedł z sądu i rozpatruje go tzw. organ nadzoru - czyli urząd prezydenta Łodzi - potem wniosek wróci do sądu i sąd ostatecznie zadecyduje o rejestracji.
 3. Po drobnych zmianach ustalono zasady ujawniania danych osobowych członków. Patrz Polityka prywatności.

005.20051013-05

Data
czwartek 13 października 2005
Przebieg spotkania

Nic się nie działo, oprócz stałego dyżuru.

006.20051020-06

Data
czwartek 20 października 2005
Przebieg spotkania

Niczego konkretnego nie ustalono.

007.20051027-07

Data
czwartek 27 października 2005
Przebieg spotkania
 1. Info o postępach w rejestracji Stowarzyszenia.
  • Nasz wniosek na temat rejestracji stowarzyszenia jest dalej rozpatrywany przez organ nadzoru, tj. prezydenta Łodzi. Za tydzień powinniśmy mieć nowe dane na ten temat.
 2. Info i dyskusja o pieniądzach na rozruch od Fundacji.
  • Otrzymujemy od Fundacji budżet w wysokości powyżej 700zł, co pójdzie na koszty sądowe, koszty bankowe, wszelkie pieczątki, itd. Domena Wikimedia.pl została zarejestrowana przez Fundację Wikimedia i zostanie oddana nam w posiadanie.
 3. Sprawa własności domeny wikipedia.pl.
 4. Wybór "Interview partner" i ew. dyskusja o naszym rzeczniku prasowym.
 5. Ustalenie zasad stałych kontaktów z Fundacją - zwłaszcza z Notafish.
 6. Wyznaczono co następuje:
  • Tymczasowe osoby wyznaczone do udzielania wywiadów w imieniu Stowarzyszenia to TOR, Datrio oraz Polimerek;
  • Dyskusja o rzeczniku prasowym przeniesiona do Pubu;
  • Osobą odpowiedzialną za kontakty z Fundacją jest Datrio. Co miesiąc Zarząd Stowarzyszenia będzie pisać raporty z działalności WMPL na Quatro oraz informować Fundację o wszystkich nowościach.
 7. Rozważyć, czy poszerzyć formułę spotkania opłatkowego w Chorzowie (konsultowane z gospodarzem spotkania -Pawłem), w jakim zakresie: ogólnowikipediowym, Stowarzyszenia.
  • Zarząd Wikimedia Polska zgadza się na zorganizowanie Walnego Zgromadzenia, jeśli tylko do czasu spotkania opłatkowego zostaniemy formalnie zarejestrowani w Sądzie. Dalsze informacje zostaną przekazane po skonsultowaniu się z Drozdpem oraz innymi członkami Stowarzyszenia.

008.20051103-08

Data
czwartek 3 listopada 2005
Przebieg spotkania
 1. Rozmawiano o wszystkim i niczym. Najważniejszą sprawą była kwestia rzecznika prasowego i domeny wikipedia.pl - nie podjęto jednak żadnych konkretnych decyzji w tych sprawach. Rozmawiano też o ew. staraniu się Stowarzyszenia o staraniu się o status OPP (Organizacji pożytku publicznego) w przyszłym roku. WarX poinformował też wszystkich o możliwości nawiązania wspołpracy ze Stowarzyszeniem PLUG [1].

009.20051110-09

Data
czwartek 10 listopada 2005
Przebieg spotkania
 1. Omówiono kandydatury (Lzura i Wimmera) na rzecznika prasowego. Kandydatów zapytano o zgodę. Postanowiono, w dyskusji z Pawłem Drozdem, aby strukturę działań prasowych (w tym ew. terenowych bądź tematycznych reprezentantów-asystentów rzecznika) omówić już z osobą, która zostanie rzecznikiem.

010.20051117-10

Data
czwartek 17 listopada 2005
Przebieg spotkania
 1. Ostateczna dyskusja dot. ustalenia właściciela domeny Wikipedia.pl oraz dalszego postępowania z nią.
  • Domena Wikipedia.pl zostaje przekazana Stowarzyszeniu Wikimedia Polska przez Kpjasa. Sami opłacamy ją przez kolejny rok.
 2. Informacja o zarejestrowaniu stowarzyszenia i podjęcie szybkich decyzji co do spraw związanych z założeniem konta i innymi formalnościami.
  • Polimerek ma dalej wolną rękę w sprawie wyboru banku, w którym mamy założyć konto. Przedstawicielami zarządu do założenia konta będą Polimerek, TOR oraz Wulfstan.
 3. Lzur jedynym kandydatem na rzecznika, Wimmer nie zgłasza swojej kandydatury, pozostając jak dotychczas 'wsparciem medialnym'.
  • Lzur został jednogłośnie wybrany rzecznikiem prasowym Wikimedia Polska w jawnym głosowaniu członków Zarządu.
 4. Pierwsze Walne Zebranie Członków w Chorzowie, w czasie Opłatka Wikimedian.
  • Za tydzień zostanie zatwierdzony program obrad oraz jego regulamin. Informacja o zgromadzeniu zostanie wtedy także rozesłana do wszystkich członków.
 5. Nowi członkowie Wikimedia Polska.
  • Brak uwag co do obecnych kandydatów. Za tydzień zostanie zatwierdzona deklaracja członkowska oraz wszelkie inne sprawy pozostające do rozstrzygnięcia w kwestii przyjmowania nowych członków.

011.20051124-11

Data
czwartek 24 listopada 2005
Przebieg spotkania
 1. Zatwierdzenie programu Walnego Zebrania Członków i dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu.
 2. Jednogłośnie podjęto decyzję o zorganizowaniu Walnego Zebrania Członków 10 grudnia w Chorzowie. Szczegółowe informacje zostaną jutro rozesłane do członków stowarzyszenia.
 3. Akceptacja deklaracji członkowskiej i dyskusja nad rozpoczęciem przyjmowania nowych członków
  • Jednogłośnie zaakceptowana w głosowaniu jawnym zarządu.
 4. Ostateczna dyskusja i ustalenia nt. konta i innych spraw związanych z rozpoczęciem działalności (umowa najmu lokalu, telefon i fax, oficjalne adresy e-mail, zakup papieru za pieniądze Fundacji itp.)
  • Konto zostaje założone jutro przez TORa i Polimerka. Umowa najmu lokalu z czynszem o wysokości 1 PLN zostanie podpisana z osobą prywatną. Telefon i fax znajdują się w biurze żony Polimerka i oficjalnie funkcjonują jako formy kontaktu ze Stowarzyszeniem. Adresy emailowe dostanie każda osoba z zarządu oraz komisji rewizyjnej. Powstanie także adres kontakt@wikimedia.pl. Fundacja sponsoruje zakup czterech pieczątek (bezosobowa + dla prezesa, sekretarza i skarbnika) oraz pięciu ryz papieru.
 5. Sprawa domeny Wikipedia.pl.
  • Zarząd w głosowaniu jawnym, wynikiem 3 za, 1 przeciw ustalił, że domena Wikipedia.pl zostanie przekazana stowarzyszeniu Wikimedia Polska przez Kpjasa. Zarząd nie odda domeny Fundacji Wikimedia bez zgody Walnego Zgromadzenia Członków. Jadwiga jest przeciw przekazaniu domeny stowarzyszeniu Wikimedia Polska, uważa że tymczasowo powinna pozostać własnością Kpjasa.

012.20051201-12

Data
czwartek 1 grudnia 2005, godz. 21:00
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie Regulaminu Zarządu.
  Regulamin został jednogłośnie przyjęty przez zarząd.
 2. Info o budżecie i ew. dyskusja.
  Budżet na rok 2005 został przyjęty przez zarząd. Głosowanie nad budżetem 2006 zostało przełożone na spotkanie za tydzień.
 3. Decyzja o organizacji pierwszej zbiórki pieniężnej Wikimedia Polska.
  Organizujemy wewnętrzną zbiórkę pieniężną trwającą od 5 grudnia do 31 grudnia 2005.

013.20051208-13

Data
czwartek 8 grudnia 2005, godz. 21:00
Przebieg spotkania
 1. Ostateczne przygotowania do Walnego
 2. Sprawozdanie Zarządu 2005 - do uzgodnienia
 3. Prowizorium budżetowe na 2006 r..
 4. Cele - przygotowanie jakiejś propozycji na Walne.
 5. Problem z Onet.pl (jeśli zostanie czas).

014.20051210-14

Data
sobota 10 grudnia 2005
Przebieg spotkania
 1. Spotkanie członków zarządu w sprawie podpisania wszelkich uchwał, przyjęcia nowych członków oraz przygotowania się do Walnego Zebrania.
  • Podpisano wszystkie uchwały, które przyjęto na wszystkich wcześniejszych spotkaniach IRC-owych.
  • Przyjęto od 6. członków Stowarzyszenia składki za 2005 i 2006 r. w wyniku środki finansowej Stowarzyszenia, wzrosły o 80 zł.
  • Postanowiono przedstawić na Zjeździe Sprawozdanie Zarządu 2005, w formie w jakiej zostało ono uzgodnione na wcześniejszych spotkaniach Zarządu.

015.20051215-15

Data
czwartek 15 grudnia 2005
Przebieg spotkania
 1. Szersza obsługa prasowa Stowarzyszenie Wikimedia Polska - założenie specjalnej sekcji odpowiedzialnej za wysyłanie informacji prasowych, kontrolę artykułów dot. Wikipedii i innych projektów w prasie, itd. (propozycja pod dyskusję zgłoszona przez Datrio).
 2. Kwestia zbiorki na domene www.wikipedia.pl - patrz uwagi w Pubie - Polimerek.

016.20051222-16

Data
czwartek 22 grudnia 2005
Przebieg spotkania
 1. Sprawa zbiórki pieniężnej, kompetencji i trybu podejmowania decyzji.
  W ramach dyskusji, skrytykowano obecny sposób organizacji zbiórki. Uczestnicy zbiórki nie zostali poinformowani dokładnie jak mają wpłacać i pomieszana została zbiórka Wikimedia Polska ze zbiórką Fundacji Wikimedia. Drugim punktem krytyki było rozpoczęcie zbiórek bez decyzji Zarządu. Ustalono, że przyszłe zbiórki mogą być ogłaszane i przygotowywane po dyskusji i za zagodą Zarządu.
 2. Sprawa ENTER Special.
  • Ogólne omówienie problemu.
  • Półoficjalne informacje po rozmowie TORa z red. nacz. ENTERa.
  Przedyskutowano sposób reakcji na wydanie przez ENTER płyty CD z Wikipedią z rażącym naruszeniem licencji GNU FDL. Ze względu na to, że sprawa jest w toku, szczegółowe informacje o rozwiązaniu tego problemu zostaną ujawnione, gdy sprawa zostanie rozstrzygnięta.

017.20051229-17

Data
czwartek 29 grudnia 2005
Przebieg spotkania
 1. Finał sprawy z OnetSzukaj. TOR 19:17, 29 gru 2005 (UTC)
  TOR przedstawił rezultaty interwencji związanej z całkowitym zbanowanie w tej wyszukiwarce wszystkich stron projektów Wikimedia. Jakkolwiek Onet nie odpowiedział formalnie na nasze apele, zdjęto po cichu tę blokadę, co można uznać za nasz sukces.
 2. Ewentualna aktualizacja sprawy z ENTER Special.
  Sprawa jest w toku - nadal szczegóły muszą pozostać czasowo niejawne.
 3. Domeny dla polskich projektów.
  Przegłosowano jednogłośnie zakup tych domen patrz: Polskie domeny projektów Wikimedia. Domeny zostały już zakupione w home.pl i aktualnie już działają.