Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenia Zarządu kadencji 2005–2007

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
(Przekierowano z Spotkania Zarządu/2006-III)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

2005

001.20050915-01

Data
15 września 2005
Przebieg spotkania
 1. Ustalono z grubsza kosztorys założenia Stowarzyszenia, które zostanie przedłożone Fundacji Wikimedia, na spotkaniu w niedzielę 18.09.05 o godz 18.00 na kanale #wikimedia-meeting. O ile kosztorys zostanie zaaprobowany dostaniemy pokrycie tych kosztów z Fundacji. Będziemy potrzebowali pieniądze na:
  • koszty rejestracji w sądzie,
  • uzyskanie numeru REGON,
  • pieczątki,
  • założenie konta w banku i pokrycia kosztów jego utrzymania przez pierwsze trzy miesiące,
  • pieniądze na utrzymanie domeny wikipedia.pl i założenie domeny wikimedia.pl oraz ew. wikinews.pl i wikisłownik.pl.
  Konkretne sumy nie mogą być na razie podane, ze względu na trwające negocjacje z Fundacją.
 2. Nie ustalono ostatecznie banku, w którym ma być konto stowarzyszenia. Pod uwagę mogą być brane:
  • BZ WBK, PKO BP i być może jakieś inne banki - poszukiwania idealnego banku są w toku
 3. Na przedstawicieli Stowarzyszenia w negocjacjach z Fundacją 18.09.05 zostali wybrani TOR i Datrio.
 4. Zgromadzono wszystkie, niezbędne dokumenty do złożenia w sądzie wniosku o rejestrację. 16.09.05 nastąpi złożenie tych dokumentów w sądzie w Łodzi. Więcej szczegółów patrz: Rejestracja.

002.20050922-02

Data
22 września 2005
Przebieg spotkania
 1. Datrio omówił rezultaty spotkania z przedstawicielami Fundacji, które miało miejsce 18.09.2005.
  • Wg jego słów Fundacja zaaprobowała wstępnie kosztorys zarejestrowania Stowarzyszenia, które ma mniej więcej wynosić ok. 800 zł. (koszty rejestracji w sądzie, założenia konta i utrzymania go przez pierwsze 3. miesiące oraz koszty rejestracji domen wikipedia.pl i wikimedia.pl).
  • W sprawie rejestracji domen Fundacja zgodziła się je sfinansować w tym roku, pod warunkiem, że będzie miała do nich dostęp (w sensie np: hasła umożliwiającego wejście na konto, z którego można dokonać zmiany w delegacji DNS domen), przy formalnej własności tych domen przez Stowarzyszenie
  • Fundacja nie narzuca nam wysokości składki członkowskiej ale domaga się klarownych reguł weryfikowania członkowstwa - tak aby nie było całkowicie nieaktywnych członków w Stowarzyszeniu.
 2. Przedyskutowano sprawę rejestracji domen.
  • Uzgodniono, że należy się tym zająć zanim Stowarzyszenie zostanie zarejestrowane, zwłaszcza domenę wikimedia.pl, którą należy zarejestrować zaraz po tym jak dostaniemy dofinansowanie z Fundacji.
  • Domena wikipedia.pl ma być przerejestrowana na Stowarzyszenie po konsulatacji tego ze społecznością Wikipedii.
  • Tymczasowym, formalnym właścielem obu domen, do czasu rejestracji Stowarzyszenia ma być Polimerek, który ma je przekazać Stowarzyszeniu zaraz po jego zarejestrowaniu
 3. Przedyskutowano sprawę ew. składek członkowskich i weryfikacji członkowstwa:
  • Ustalono, że minimalna składka roczna będzie wynosiła 1 zł, przy czym każdy członek będzie mógł dobrowolnie sam sobie ustalić wyższą składkę;
  • Weryfikacja członków następować będzie raz na rok, wg. procedury opisanej w: Składki;
  • Pierwsza weryfikacja nastąpi natychmiast po zarejestrowaniu Stowarzyszenia (prawdopodobnie w grudniu 2005).
 4. Sprawę konta bankowego odłożono na następny tydzień.

003.20050929-03

Data
29 września 2005
Przebieg spotkania
 1. Nie uzgodniono ostatecznie wyboru banku dla konta stowarzyszenia - postanowiono, że będzie to prawdopodobnie WBK lub PKO BP (inteligo), pozostawiając tę sprawę decyzji skarbnika.
 2. W sprawie listu od telewizji iTV uzgodniono, że wystąpi tam Datrio o ile sprawa jest nadal aktualna
 3. W sprawie przekazania pieniędzy przez Fundację Wikimedia na koszty uruchomienia Stowarzyszenia ustalono, że sprawa jest otwarta i będzie dyskutowana na najbliższym zebraniu Wikimedia Board.
 4. Zastanawiano się na pomysłem zorganizowania Wikimanii 2007 w Polsce, na bazie osób z "południa Polski" (Śląska i Krakowa) - co ma być omówione w trakcie zjazdu śląskich Wikipedystów.
 5. Przedyskutowano i ostatecznie zatwierdzono regulamin przyjmowania nowych członków.
 6. Postanowiono, że od przyszłego tygodnia spotkania będą się odbywały od godziny 22, a nie od 20. jak do tej pory.

004.20051006-04

Data
czwartek 6 października 2005
Przebieg spotkania

Na spotkaniu ustalono co następuje:

 1. Na razie nic konkretnego nie wiadomo w sprawie pieniędzy od Fundacji na koszty założenia Stowarzyszenia.
 2. Postępy rejestracji - aktualnie wniosek wyszedł z sądu i rozpatruje go tzw. organ nadzoru - czyli urząd prezydenta Łodzi - potem wniosek wróci do sądu i sąd ostatecznie zadecyduje o rejestracji.
 3. Po drobnych zmianach ustalono zasady ujawniania danych osobowych członków. Patrz Polityka prywatności.

007.20051027-07

Data
czwartek 27 października 2005
Przebieg spotkania
 1. Info o postępach w rejestracji Stowarzyszenia.
  • Nasz wniosek na temat rejestracji stowarzyszenia jest dalej rozpatrywany przez organ nadzoru, tj. prezydenta Łodzi. Za tydzień powinniśmy mieć nowe dane na ten temat.
 2. Info i dyskusja o pieniądzach na rozruch od Fundacji.
  • Otrzymujemy od Fundacji budżet w wysokości powyżej 700zł, co pójdzie na koszty sądowe, koszty bankowe, wszelkie pieczątki, itd. Domena Wikimedia.pl została zarejestrowana przez Fundację Wikimedia i zostanie oddana nam w posiadanie.
 3. Sprawa własności domeny wikipedia.pl.
 4. Wybór "Interview partner" i ew. dyskusja o naszym rzeczniku prasowym.
 5. Ustalenie zasad stałych kontaktów z Fundacją - zwłaszcza z Notafish.
 6. Wyznaczono co następuje:
  • Tymczasowe osoby wyznaczone do udzielania wywiadów w imieniu Stowarzyszenia to TOR, Datrio oraz Polimerek;
  • Dyskusja o rzeczniku prasowym przeniesiona do Pubu;
  • Osobą odpowiedzialną za kontakty z Fundacją jest Datrio. Co miesiąc Zarząd Stowarzyszenia będzie pisać raporty z działalności WMPL na Quatro oraz informować Fundację o wszystkich nowościach.
 7. Rozważyć, czy poszerzyć formułę spotkania opłatkowego w Chorzowie (konsultowane z gospodarzem spotkania -Pawłem), w jakim zakresie: ogólnowikipediowym, Stowarzyszenia.
  • Zarząd Wikimedia Polska zgadza się na zorganizowanie Walnego Zgromadzenia, jeśli tylko do czasu spotkania opłatkowego zostaniemy formalnie zarejestrowani w Sądzie. Dalsze informacje zostaną przekazane po skonsultowaniu się z Drozdpem oraz innymi członkami Stowarzyszenia.

008.20051103-08

Data
czwartek 3 listopada 2005
Przebieg spotkania
 1. Rozmawiano o wszystkim i niczym. Najważniejszą sprawą była kwestia rzecznika prasowego i domeny wikipedia.pl - nie podjęto jednak żadnych konkretnych decyzji w tych sprawach. Rozmawiano też o ew. staraniu się Stowarzyszenia o staraniu się o status OPP (Organizacji pożytku publicznego) w przyszłym roku. WarX poinformował też wszystkich o możliwości nawiązania wspołpracy ze Stowarzyszeniem PLUG [1].

009.20051110-09

Data
czwartek 10 listopada 2005
Przebieg spotkania
 1. Omówiono kandydatury (Lzura i Wimmera) na rzecznika prasowego. Kandydatów zapytano o zgodę. Postanowiono, w dyskusji z Pawłem Drozdem, aby strukturę działań prasowych (w tym ew. terenowych bądź tematycznych reprezentantów-asystentów rzecznika) omówić już z osobą, która zostanie rzecznikiem.

010.20051117-10

Data
czwartek 17 listopada 2005
Przebieg spotkania
 1. Ostateczna dyskusja dot. ustalenia właściciela domeny Wikipedia.pl oraz dalszego postępowania z nią.
  • Domena Wikipedia.pl zostaje przekazana Stowarzyszeniu Wikimedia Polska przez Kpjasa. Sami opłacamy ją przez kolejny rok.
 2. Informacja o zarejestrowaniu stowarzyszenia i podjęcie szybkich decyzji co do spraw związanych z założeniem konta i innymi formalnościami.
  • Polimerek ma dalej wolną rękę w sprawie wyboru banku, w którym mamy założyć konto. Przedstawicielami zarządu do założenia konta będą Polimerek, TOR oraz Wulfstan.
 3. Lzur jedynym kandydatem na rzecznika, Wimmer nie zgłasza swojej kandydatury, pozostając jak dotychczas 'wsparciem medialnym'.
  • Lzur został jednogłośnie wybrany rzecznikiem prasowym Wikimedia Polska w jawnym głosowaniu członków Zarządu.
 4. Pierwsze Walne Zebranie Członków w Chorzowie, w czasie Opłatka Wikimedian.
  • Za tydzień zostanie zatwierdzony program obrad oraz jego regulamin. Informacja o zgromadzeniu zostanie wtedy także rozesłana do wszystkich członków.
 5. Nowi członkowie Wikimedia Polska.
  • Brak uwag co do obecnych kandydatów. Za tydzień zostanie zatwierdzona deklaracja członkowska oraz wszelkie inne sprawy pozostające do rozstrzygnięcia w kwestii przyjmowania nowych członków.

011.20051124-11

Data
czwartek 24 listopada 2005
Przebieg spotkania
 1. Zatwierdzenie programu Walnego Zebrania Członków i dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu.
 2. Jednogłośnie podjęto decyzję o zorganizowaniu Walnego Zebrania Członków 10 grudnia w Chorzowie. Szczegółowe informacje zostaną jutro rozesłane do członków stowarzyszenia.
 3. Akceptacja deklaracji członkowskiej i dyskusja nad rozpoczęciem przyjmowania nowych członków
  • Jednogłośnie zaakceptowana w głosowaniu jawnym zarządu.
 4. Ostateczna dyskusja i ustalenia nt. konta i innych spraw związanych z rozpoczęciem działalności (umowa najmu lokalu, telefon i fax, oficjalne adresy e-mail, zakup papieru za pieniądze Fundacji itp.)
  • Konto zostaje założone jutro przez TORa i Polimerka. Umowa najmu lokalu z czynszem o wysokości 1 PLN zostanie podpisana z osobą prywatną. Telefon i fax znajdują się w biurze żony Polimerka i oficjalnie funkcjonują jako formy kontaktu ze Stowarzyszeniem. Adresy emailowe dostanie każda osoba z zarządu oraz komisji rewizyjnej. Powstanie także adres kontakt@wikimedia.pl. Fundacja sponsoruje zakup czterech pieczątek (bezosobowa + dla prezesa, sekretarza i skarbnika) oraz pięciu ryz papieru.
 5. Sprawa domeny Wikipedia.pl.
  • Zarząd w głosowaniu jawnym, wynikiem 3 za, 1 przeciw ustalił, że domena Wikipedia.pl zostanie przekazana stowarzyszeniu Wikimedia Polska przez Kpjasa. Zarząd nie odda domeny Fundacji Wikimedia bez zgody Walnego Zgromadzenia Członków. Jadwiga jest przeciw przekazaniu domeny stowarzyszeniu Wikimedia Polska, uważa że tymczasowo powinna pozostać własnością Kpjasa.

012.20051201-12

Data
czwartek 1 grudnia 2005, godz. 21:00
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie Regulaminu Zarządu.
  Regulamin został jednogłośnie przyjęty przez zarząd.
 2. Info o budżecie i ew. dyskusja.
  Budżet na rok 2005 został przyjęty przez zarząd. Głosowanie nad budżetem 2006 zostało przełożone na spotkanie za tydzień.
 3. Decyzja o organizacji pierwszej zbiórki pieniężnej Wikimedia Polska.
  Organizujemy wewnętrzną zbiórkę pieniężną trwającą od 5 grudnia do 31 grudnia 2005.

013.20051208-13

Data
czwartek 8 grudnia 2005, godz. 21:00
Przebieg spotkania
 1. Ostateczne przygotowania do Walnego
 2. Sprawozdanie Zarządu 2005 - do uzgodnienia
 3. Prowizorium budżetowe na 2006 r..
 4. Cele - przygotowanie jakiejś propozycji na Walne.
 5. Problem z Onet.pl (jeśli zostanie czas).

014.20051210-14

Data
sobota 10 grudnia 2005
Przebieg spotkania
 1. Spotkanie członków zarządu w sprawie podpisania wszelkich uchwał, przyjęcia nowych członków oraz przygotowania się do Walnego Zebrania.
  • Podpisano wszystkie uchwały, które przyjęto na wszystkich wcześniejszych spotkaniach IRC-owych.
  • Przyjęto od 6. członków Stowarzyszenia składki za 2005 i 2006 r. w wyniku środki finansowej Stowarzyszenia, wzrosły o 80 zł.
  • Postanowiono przedstawić na Zjeździe Sprawozdanie Zarządu 2005, w formie w jakiej zostało ono uzgodnione na wcześniejszych spotkaniach Zarządu.

015.20051215-15

Data
czwartek 15 grudnia 2005
Przebieg spotkania
 1. Szersza obsługa prasowa Stowarzyszenie Wikimedia Polska - założenie specjalnej sekcji odpowiedzialnej za wysyłanie informacji prasowych, kontrolę artykułów dot. Wikipedii i innych projektów w prasie, itd. (propozycja pod dyskusję zgłoszona przez Datrio).
 2. Kwestia zbiorki na domene www.wikipedia.pl - patrz uwagi w Pubie - Polimerek.

016.20051222-16

Data
czwartek 22 grudnia 2005
Przebieg spotkania
 1. Sprawa zbiórki pieniężnej, kompetencji i trybu podejmowania decyzji.
  W ramach dyskusji, skrytykowano obecny sposób organizacji zbiórki. Uczestnicy zbiórki nie zostali poinformowani dokładnie jak mają wpłacać i pomieszana została zbiórka Wikimedia Polska ze zbiórką Fundacji Wikimedia. Drugim punktem krytyki było rozpoczęcie zbiórek bez decyzji Zarządu. Ustalono, że przyszłe zbiórki mogą być ogłaszane i przygotowywane po dyskusji i za zagodą Zarządu.
 2. Sprawa ENTER Special.
  • Ogólne omówienie problemu.
  • Półoficjalne informacje po rozmowie TORa z red. nacz. ENTERa.
  Przedyskutowano sposób reakcji na wydanie przez ENTER płyty CD z Wikipedią z rażącym naruszeniem licencji GNU FDL. Ze względu na to, że sprawa jest w toku, szczegółowe informacje o rozwiązaniu tego problemu zostaną ujawnione, gdy sprawa zostanie rozstrzygnięta.

017.20051229-17

Data
czwartek 29 grudnia 2005
Przebieg spotkania
 1. Finał sprawy z OnetSzukaj. TOR 19:17, 29 gru 2005 (UTC)
  TOR przedstawił rezultaty interwencji związanej z całkowitym zbanowanie w tej wyszukiwarce wszystkich stron projektów Wikimedia. Jakkolwiek Onet nie odpowiedział formalnie na nasze apele, zdjęto po cichu tę blokadę, co można uznać za nasz sukces.
 2. Ewentualna aktualizacja sprawy z ENTER Special.
  Sprawa jest w toku - nadal szczegóły muszą pozostać czasowo niejawne.
 3. Domeny dla polskich projektów.
  Przegłosowano jednogłośnie zakup tych domen patrz: Polskie domeny projektów Wikimedia. Domeny zostały już zakupione w home.pl i aktualnie już działają.

2006

018.20060105-01

Data
5 stycznia 2006
Przebieg spotkania
Sprawy które zostały z zeszłego roku
 1. Sprawa Entera.
  Wysłany mail do redakcji ENTERa, sprawa przekazana dalej. Czekamy na więcej informacji.
 2. Sprawa domeny wikipedia.pl.
  Umowa z Kpjasem została podpisana, Stowarzyszenie prześle na dniach Kpjasowi pieniądze za domenę.
 3. Nie mamy zorganizowanego biura prasowego i przedstawicieli lokalnych
  Drozdp zorganizuje biuro prasowe, za tydzień czeka nas jego raport z obecnych prac nad organizacją.
  Inne sprawy poruszone w czasie spotkania
 4. Stowarzyszenie Wikimedia Polska wesprze Wikimedia Deutschland w przedstawieniu swojego stanowiska w sprawie propozycji i2010: Digital Libraries przed Parlamentem Europejskim.
 5. Stowarzyszenie Wikimedia Polska wspiera powstanie śląskiej Wikipedii, jako jednego z projektów Fundacji Wikimedia. Jednocześnie nie jest to żaden przymus dla członków Stowarzyszenia, ażeby sami wspierali ten projekt - decyzja ta należy do nich samych.

019.20060112-02

Data
12 stycznia 2006
Przebieg spotkania
 1. Raport Drozdpa z organizacji biura prasowego
  Stowarzyszenie zgadza się na powołanie biura prasowego, którego szefem mianuje Drozdpa. Ustalono wydatek 120zł na zakup numeru telefonu.
 2. Zbiórki pieniężne/Zbiórka Stowarzyszenia Wikimedia Polska - jak i kiedy zakończyć i jak prowadzić zbiórki w przyszłości.
  Zbiórka zostaje zakończona z dniem 15 stycznia 2005 roku. Polimerek pisze list dziękczynny dla wszystkich darczyńców. Pieniądze przekazane dla Fundacji zostają zamrożone na naszym koncie.
 3. Realizacja Planów zarządu na rok 2006, a w szczególności:
  • wydanie materiałów PR - kto to ma zrobić, jak to ma wyglądać itp.
  Drozdp przekaże Stowarzyszeniu materiały wykonane przez niego, w ramach kontroli biura prasowego;
  Inne informacje i wstępne zapisy na Wikipedia:Zlot Wikimedian 2006. Kwestia zlotu do przemyślenia, dalsza dyskusja za tydzień.
  • realizacja pomysłu konkursów na projekty wspomagające pozyskiwanie materiałów;
 4. Sprawa Entera.
  Zarząd otrzymał odpowiedź od Vogel, wydawcy ENTERa - jesteśmy z nimi w ciągłym kontakcie i postaramy się przedstawić szerszą sytuację za tydzień.

020.20060119-03

Data
19 stycznia 2006
Przebieg spotkania
Proszę członków Zarządu o przybycie wcześniej na godzinę 20 w kwestii przedyskutowania innych spraw.
Z zeszłego tygodnia
 1. Realizacja pomysłu konkursów na projekty wspomagające pozyskiwanie materiałów
  Jadwiga zajmuje się stworzeniem komisji, która będzie koordynowała takie konkursy. Wstępnie przyznano komisji budżet w wysokości 500 zł. Więcej na przyszłym zebraniu.
 2. Co nowego w kwestii przygotowywania materiałów PR?
 3. Kwestia współpracy z IVO software
  Matusz został oddelegowany do wyjaśnienia tej sprawy, za tydzień więcej informacji i podjęcie decyzji.
  Sprawy bieżące
 4. Kwestia zorganizowania spotkania Zarządu "na żywo" do końca marca 2006 - jest to konieczne ze względów formalnych - Urząd Skarbowy tego wymaga.
  Spotkanie zostanie ustalone mailowe, odbędzie się w Warszawie.
 5. Przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia
  Wszyscy członkowie, którzy odesłali deklaracje zostali przyjęci.
 6. Dyskusja nad zakupem (w promocji) domeny www.wikipedia.slask.pl.
  Sprawa zawieszona do odwołania.
 7. Zakup dwóch segregatorów do biura
  Jasne ;).

021.20060126-04

Data
26 stycznia 2006
Przebieg spotkania
 1. Kwestia współpracy z IVO software.
  Zarząd jednogłośnie zdecydował o odrzuceniu tej propozycji
 2. Postępy w tworzeniu "komisji grantowej".
  Ustalono dokonanie korekt w propozycji regulaminu. Nowa wersja regulaminu zostanie przedstawiona za tydzeń. Ustalono że strona główna konkursu będzie na wiki Stowarzyszenia - a na wszystkich polskich projektach będą strony z ogólnymi informacjami i odesłaniem do strony głównej. Ustalono też, że konkurs ma objąć wszystkie projekty, które reprezutuje Wikimedia Polska.
 3. Przyjęcie Akira i Adziury w poczet członków.
  Adziura się pospieszył - został przyjęty. Akir nie został na razie przyjęty - nie mamy nawet jego wypełnionej i podpisanej deklaracji.
 4. Materiały PR i biuro prasowe - czy Drozdp jest na sali?
  Temat nie został w ogóle podjęty - z braku danych i czasu.
 5. Walka z wandalami (penisów) przez Abuse.
  Rozważano ogólnie jak to robić i czy Stowarzyszenie powinno się w to angażować, bez żadnych wniosków ostatecznych.

022.20060202-05

Data
2 lutego 2006
Przebieg spotkania
Z zeszłego tygodnia
 1. Wikikonkurs.
  Regulamin konkursu został jednogłośnie przyjęty przez zarząd, stronę czekają jeszcze jedynie kosmetyczne poprawki.
 2. Zlot Maj 2006: jest odpowiedź w sprawie cen noclegów i wynajęcia sali we Wrocławiu. Informacja tu, zapraszam do dyskusji. Także na temat poruszonego przez Polimerka kosztu wynajęcia sali – jestem zdania, że to akurat powinno zapłacić Stowarzyszenie. Julo 13:15, 2 lut 2006 (UTC)
  Brak Julo, brak rozmowy. Wszelkie decyzje będą podjęte za tydzień.
  Bieżące sprawy
 3. Prawnik - Tor ma jednego kandydata
  Maciej "Tabi" Tabert zostaje przyjęty na stanowisku prawnika Stowarzyszenia Wikimedia Polska z dniem 2 lutego 2006 roku.
 4. Co do danych Gemiusa na temat ilości odwiedzających Wikipedię:
  • Cena takich badań to 300 zł - nie chcą za darmo. A to dlatego, że taką mają umowę z PBI (Polskie Badania Internetu - taka grupa polskich portali). Takie odpłatne badania wiążą się wklejeniem kodu na strony. W związku z tym jest to nierealne.
  • Nie są w stanie wyciągnąć danych szczegółowych dla podstron Wikipedii z Megapanelu (nie przewidzieli takiej możliwości wcześniej).
  • Jedyne co udało się osiągnąć do rozdzielenie domen: teraz będą liczyć dla en.wiki i pl.wiki osobno. Chyba w tym badaniu spadniemy ;) Ale dane będą bardziej przydatne na nasze polskie potrzeby.
  • Tematu bym na spotkaniu nie poruszał nawet ;)

023.20060209-06

Data
9 lutego 2006
Przebieg spotkania
 1. Lista "oficjalnych" uchwał do podpisu na zebraniu na "żywo" w sobotę:
  • Dwie uchwały jeszcze z 2005 r. - o rozpoczęciu zbiórki pieniężnej i o rejestracji domen;
  • Uchwała o rozpoczęciu wikikonkursu;
  • Uchwała o powołaniu biura prasowego;
  • Uchwała o powołaniu prawnika;
  • Podpisanie przez prezesa kliku dokumentów czysto księgowych - bilans otwarcia, bilans zamknięcia 2005 r. (zgodny z tym co jest na Wiki), ramowy plan kont, oświadczenie o przekazywaniu całego dochodu na cele statutowe;
 2. Sprawa "Batuty" - czy stowarzyszenie powinno w tej sprawie wystosować list do Wyborczej?
  • Mój komentarz: Do Wyborczej, do Onetu, i do kilku innych gazet/magazynów - nie ma sensu, jeśli się sami z nami skontaktują, to dobra. Nie musimy się narzucać. Dariusz "Datrio" Siedlecki 11:12, 9 lut 2006 (UTC)
  • Taki ładny cytat ze spotkania - "Batuta to problem społeczności Wikimedian, a nie Stowarzyszenia"
 3. Zastój w sprawie Helionu i ENTERa, dyskusja nad rozwiązaniem tych spraw
  • Czekamy na odpowiedź ENTERa, jesteśmy w stałym kontakcie z Helionem. Nothing to see, carry on.
 4. Kupno numeru telefonu w Skype lub podobnym serwisie VoIP dla łatwiejszego kontaktu z innymi organizacjami, Fundacją, itp.
  • Temat do szerszego omówienia w sobotę.
 5. Sprawa zlotu: trzeba wysłać formalne zapotrzebowanie w sprawie rezerwacji (na razie jeszcze bez zobowiązań).
  • Julo się tym zajmuje, ma upoważnienie Zarządu.

024.20060211-07

Data
11 lutego 2006
Przebieg spotkania

Wg planu z pkt. 1. Spotkania Zarządu z dnia 9 lutego 2006 roku (nr 023.20060209-06). Dokumentacja wskazuje na przyjęcie podczas spotkania trzech uchwał: UZ 2006-2, UZ 2006-3 i UZ 2006-4. Uzupełniono 26 marca 2014 roku, Karol007 dyskusja 23:31, 26 mar 2014 (CET)[odpowiedz]

025.20060216-08

Data
16 lutego 2006
Przebieg spotkania
 1. Postępy w sprawie tworzenia biura prasowego w Chorzowie.
  Wszystko na stronie Biuro prasowe
 2. Potencjalni Sponsorzy.
  Czekamy na odpowiedzi od potencjalnych sponsorów.
 3. Materiały PR - nic się w tej sprawie nie dzieje i jakoś ogólnie mało się dzieje, więc może warto się za to zabrać...
  Polimerek zaprojektował wstępne materiały PR.
 4. Podsumowanie spotkania Zarządu z 11 lutego.
  Było fajnie ;).

026.20060223-09

Data
23 lutego 2006
Przebieg spotkania
 1. Aktualności: nowi sponsorzy, kontakt z ENTERem i Helionem, itd.
  Była ogólna dyskusja bez ostatecznych wniosków.
 2. Przyjęcie nowych członków.
  Przyjęto kol. S.Czachorowskiego.
 3. Ustalenie nazw oficjalnych adresów e-mail.
  Przyjęto regulamin przyznawania adresów e-mail w domenie wikimedia.pl oraz przedyskutowano nazwy adresów dla organów Stowarzyszenia.
 4. Sprawa INSPIRE - patrz [2] oraz [3].
  Ustalono, że sprawa ma być podjęta - będzie się nią zajmował TOR, wszelka pomoc w np: poszukiwaniu kontaktów z polskimi europarlamentarzystami jest mile widziana.
 5. Rozmawiałam w zaprzyjaźnionym studio graficznym, za projekt okładki policzyliby 50-100 zł. Chciałabym omówić tę sprawę, proszę o przydzielenie mi głosu z początku spotkania, bo jak wiecie, nieraz nie mogę być do końca. Jadwiga 13:00, 22 lut 2006 (UTC)
  Zdecydowano, że poszukamy jakiegoś Wikipedystę-grafika - TOR ma napisać mail w tej sprawie na listę Wikipedii.

027.20060302-10

Data
2 marca 2006
Przebieg spotkania
 1. Sprawa Fundacji "Wolne Podręczniki" [4] i [5]
 2. Co z kontami mailowymi?
  • Są założone, trzeba tylko ustalić hasła - z uwagi na mój brak czasu ostatnio, chciałem to zrobić właśnie na zebraniu - czyli wszystko idzie ok jak na razie. Dariusz "Datrio" Siedlecki 21:41, 1 mar 2006 (UTC)
 3. Przyjęcie nowych członków
Spotkanie odwołane z powodu braku kworum, odbyła się dyskusja dotycząca Wolnych Podręczników.

Nie będzie mnie prawdopodobnie w związku z wyjazdem służbowym do Zakładów Nowa Sarzyna, chyba że uda mi się dostać gdzieś do sieci o 21.00 - ale to jest dzika głusza, więc szanse są niewielkie. Polimerek'

028.20060309-11

Data
9 marca 2006
Przebieg spotkania
 1. Zlot we Wrocławiu. Potrzebna uchwała Zarządu w sprawie wpłaty zaliczki za noclegi: 40% z kwoty 2doby*34*(30-5)zł/dobę = 2*0,4*34*25zł = 680zł
  Cenę noclegu podano 30zł z pościelą, bez pościeli 5zł taniej. Termin wpłaty zaliczki upływa 40 dni przed rozpoczęciem zlotu, tj. 20 marca (poniedziałek). Decyzję o zaliczce trzeba podjąć zatem najpóźniej na następnym posiedzeniu. Julo 12:41, 6 mar 2006 (UTC)
  Zarząd zaakceptował jednomyślnie wpłacenie zaliczki, Julo i Polimerek zajmą się sprawami technicznymi.
  Trzeba też napisać do wszystkich przyjezdnych uczestników zlotu, że mogą wpłacać swoje "wpisowe" na konto numer #### z dopiskiem "zlot we Wrocławiu". Julo 12:46, 6 mar 2006 (UTC)
  Konto będzie 10 marca
 2. Ew. rozpoczęcie akcji rozsyłania ostrzeżeń do forków i mirorów rażąco łamiących licencję GFDL. Patrz: Forki i mirrory
  Ma to ruszyć 13 marca (poniedziałek), po korekcie i dopracowaniu tekstu ostrzeżenia.

029.20060323-12

Data
23 marca 2006
Przebieg spotkania
 1. Najwyższa pora zrobić kompletną listę członków, podsumować składki i ostrzec tych, którym grozi skreślenie
  • To moja sprawa, do czwartku poinformuję wszystkich i w czwartek ogłoszę listę osób na zebraniu Dariusz "Datrio" Siedlecki 21:05, 20 mar 2006 (UTC)
   • Ja w ogóle protestuję przeciwko temu, że nigdzie nie wisi klarowna lista członków. Uważam, że przynajmniej z nicka należałoby wszystkich gdzieś wymienić. Wymienianie z nicka nie narusza chyba jakoś szczególnie ustawy o danych osobistych... Wulfstan 23:07, 21 mar 2006 (UTC)
  Lista członków została opublikowana na naszej stronie, pięciu członków założycieli, którzy nie opłacili jeszcze swoich składek, zostanie o tym poinformowanych w najbliższych dniach.
 2. Ostateczne zatwierdzenie wszelkich spraw co do zlotu oraz otwarcie strony rejestracyjnej.
  • Rozkład dnia.
   • Plan zostanie zamieszczony jutro na stronie informacyjnej.
  • Data walnego.
   • Data walnego zebrania została jednogłośnie ustalona na 1 maja 2006 roku, godzina 12:00.
  • Ewentualna wycieczka.
   • Na stronie rejestracji zostanie dodana opcja uczestnictwa w wycieczce za dodatkową opłatą.
  • Spis wszystkich kosztów.
   • Zarząd jednogłośnie zgodził się na przekazanie 1000zł na pokrycie wydatków kosztów zlotu - 800zł na sale wykładowe i 200zł na inne wydatki.
  • Zbieranie przedpłat.
   • Jutro zostanie otwarta strona z rejestracją i zbieraniem przedpłat.

030.20060330-13

Data
30 marca 2006
Przebieg spotkania
 1. Informacja o tym ilu członków będziemy musieli skreślić bo nie opłacili składek - głosowanie nad skreśleniem powinno się odbyć na pierwszym spotkaniu w kwietniu.
  Za tydzień członkowie, którzy nie opłacili składki, zostaną skreśloni z listy członków - na chwilę obecną jest ich pięciu.
 2. Wniosek, aby w ramach wikikonkursu, ale przed jego zakończeniem, Lestat, WarX i prawie-już wikipedystka mogli otrzymać delegację w wys. 50 zł (łącznie na całą trójkę) na wyjazd do muzeum w Bielsku.
  W uzasadnieniu:
  • Przed rozstrzygnięciem konkursu, bo o tym wyjeździe chcieliby opowiedzieć na zlocie. Promocja i zarazem pomoc dla innych, jak się za coś podobnego wziąć.
   *Kontakt został już nawiązany.
  • Podział pracy: Lestat zdjęcia, Jadźka (to nie ja :-) wywiad/zbieranie materiałów do artykułów, WarX obsługa techniczna na miejscu -opis zdjęć, zrzut na komputer na miejscu, skserowanie materiałów z kart muzealnych Jadwiga 00:41, 28 mar 2006 (UTC)
  Zarząd jednogłośnie przyjął ustawę o przekazaniu 50zł na delegację do muzeum w Bielsku.
 3. Przyjęcie nowych członków
  Dwóch nowych członków zostało przyjętych do naszego stowarzyszenia.
 4. Z racji krótkiego wyjazdu, nie będę na linii ani w ten czwartek, ani w najbliższy. Jestem ogólnie za legitymacjami, za bezwzględnością względem niepłacących składek (tzn. list i miesiąc czekania, a potem out - bo jak na samym początku będziemy się z tym babrać, to nic z tego nie wyjdzie... a skłądki są w dowolnej wysokości, więc nie ma tak, że kogoś nie stać). Jestem za legitymacjami, jeśli komuś takie coś się przyda. Jestem za 50 zł. wydanymi na wyjazd, ale nie z budżetu konkursu, bo nie został jeszcze rozstrzygnięty - zwyczajnie, z ogólnego budżetu. Nie zgłaszam sprzeciwu względem któregokolwiek z trzech wiszących aktualnie chętnych do członkostwa. Przepraszam za nieobecność, ale są to działania sił wyższych, Wulfstan 18:04, 29 mar 2006 (UTC)
 5. Krótkie sprawozdanie co można załatwić na krótkim spacerze po Katowicach :) - (dot. wikikonkursu) --WarX 13:52, 30 mar 2006 (UTC)

031.20060331-14

Data
31 marca 2006
Przebieg spotkania
Proszę wszystkich członków Zarządu oraz innych członków Stowarzyszenia o przybycie na IRC dnia 31 marca 2006 roku o godzinie 2200 na spotkanie Zarządu
 1. Wolna dyskusja o zlocie, a w ramach tego tematu, m.in.:
  • czy formuła tego spotkania ma być całkiem otwarta, czy otwarta z ograniczeniami (w szczególności z ograniczeniem do osób aktywnych na wiki oraz ZAPOWIEDZIANYCH gości (z wykluczeniem przypadkowych internautów, którzy przeczytali o zlocie);
  • można przenieść rejs statkiem z drugiego wieczoru na pierwszy wieczór. Za tym rozwiązaniem przemawia fakt, że drugiego wieczoru niedostępny jest większy stateczek "Driada", a 29 kwietnia będą w nim miejsca; nadto pierwszy wieczór nie jest właściwie wcale zaplanowany, a drugiego wieczoru może niektórzy z nas mogą się - po paru godzinach spotkania na konferencji - czuć trochę zmęczeni wrażeniami. Po trzecie - musielibyśmy być może skończyć dyskusję na konferencji w pół słowa, aby zdążyć bez problemu na ustaloną godzinę rejsu.
 2. Sprawa legitymacji dla wikireporterów z Wikinews i zainteresowanych wikipedystów (np. dla tych, którzy zamierzają robić zdjęcia w muzeach). Przedstawienie projektu mini-regulaminu.

032.20060406-15

Data
6 kwietnia 2006
Przebieg spotkania
 1. Zapomniana akcja ostrzegania Forków i mirrorów - chyba czas ją podjąć.
 2. Informacja o umowie z Netsprint.
  Przegłosowano jej podpisanie.
 3. Organizacja konferencji w czasie zlotu (dyskusja).
 4. Skreślenie członków, którzy nie opłacili składki za lata 2005/06.
  Zarząd podjął decyzję o przedłużeniu okresu opłaty składek członkowskich dla członków założycieli do końca kwietnia.

033.20060413-16

Data
13 kwietnia 2006
Przebieg spotkania
 1. Propozycja opłacenia noclegów na zlocie, kilku osobom których na to nie stać.
  Przegłosowane - składanie wniosków ruszy od 14 marca 2006 i skończy się 23 kwietnia 2006.
 2. Przygotowania do Walnego Zebrania na Zlocie - nie było czasu tego omówić

034.20060420-17

Data
20 kwietnia 2006
Przebieg spotkania
 1. Przygotowania do Walnego Zebrania na Zlocie.
  Przegłosowane, informacja została wysłana na listę dyskusyjną.
 2. Sygnalizacyjna informacja o możliwości zaproszenia na zlot osób z Ministerstwa Nauki, PWN i Ossolineum.
 3. Kilka spraw jest do omówienia w sprawie Wikipedii na DVD.
 4. Ponowna dyskusja i poprawki do wsparcia noclegów w czasie zlotu.
  Obecnie zgłosiły się dwie osoby.

035.20060427-18

Data
27 kwietnia 2006
Przebieg spotkania
 1. Zgoda na przelew 850 zł na prywatne konto skarbnika po to aby był dostęp do gotówki w czasie zlotu.
  Zarząd jednogłośnie upoważnił skarbnika na wykorzystanie niezbędnej wymaganej ilości pieniędzy w czasie zlotu, dopóki nie będzie przekraczać ona 850 zł.
 2. Omówienie wyników akcji wsparcia noclegów w czasie zlotu.
  Przyjęto wnioski dwóch członków - z 250 zł zarezerwowanych na akcję, wykorzystanych zostało 100 zł.
 3. Stan przygotowań do Zlotu i co jeszcze trzeba załatwić - w szczególności kwestia uchwał na Walne i listy członków do skreślenia
  Lista uchwał przygotowana, nikogo nie ma do skreślenia - wszystko gotowe :).
 4. Wikipedia na dvd w świetle ostatniej rozmowy z Helionem.
  Proszę mnie gdzieś na początek zebrania Jadwiga 11:29, 27 kwi 2006 (UTC)
  W głosowaniu jawnym z dwoma osobami przeciw, jedną za oraz dwoma wstrzymującymi się, Zarząd nie zgodził się na negocjowanie z Fundacją kwoty, którą ta ma otrzymać, jednocześnie nie popierając pomysłu podpisania oddzielnej umowy z wydawnictwem Helion.

036.20060501-19

Data
1 maja 2006
Przebieg spotkania

Było to spotkanie na żywo przed Walnym Zebraniem we Wrocławiu:

 1. Podpisanie uchwał zaakceptowanych od ostatniego zlotu.
  Podpisano uchwały oznakowane numerami od 5 do 10.
 2. Skreślenie nieaktywnych członków.
  Datrio poinformował, że nie ma takiej potrzeby - bo wszyscy członkowie opłacili składki, zamiast tego przyjęto 2 nowych członków, którzy zapłacili składki i zarejestrowali się bezpośrednio przed Walnym Zebraniem.
 3. Przygotowanie i zaakceptowanie sprawozdania Zarządu
  Zaakceptowano sprawozdanie zarządu, raport z realizacji prowizorium budżetowego i rachunek wyników na koniec marca 2006.
 4. Wolne wnioski i dyskusja
  Toczyła się głównie wokół spraw legitymacji prasowych, wikikonkursu i kwestii co robić z darowiznami rzeczowymi.

037.20060504-20

Data
4 maja 2006
Przebieg spotkania

Była tylko ogólna dyskusja o różnych sprawach, bez podejmowania żadnych decyzji.

038.20060511-21

Data
11 maja 2006
Przebieg spotkania
 1. Formalne przyjęcie netsprint w poczet członków wspierających (wpłacili 1000 zł zgodnie z umową).
  NetSprint został jednogłośnie przyjęty do naszego Stowarzyszenia.
 2. AllPay lub inny tego rodzaju serwis do gromadzenia donacji.
  W głosowaniu jawnym trzy osoby zgodziły się na rejestrację konta na AllPay, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Datrio zarejestruje jutro konto.
 3. Info o rozliczeniu zlotu i ew formalna decyzja co zrobić z prawdopodobną superatą.
  Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o przeznaczeniu superaty z rozliczenia zlotu na cele statutowe.
 4. Co dalej ze stroną: http://zlot.wikimedia.pl - chyba to trzeba zamknąć albo unacześnić.
  Obecna zawartość zostanie przeniesiona na http://zlot.wikimedia.pl/2006, a na stronie pojawi się krótkie info podsumowujące oraz info o kolejnym zlocie.
 5. Kwestia rozwiązania problemu zakupu i dysponowania majątkiem potrzebnym do realizacji indywidualnych projektów - patrz Majątek Stowarzyszenia.
  Zarząd jednogłośnie wybrał Drozdpa na stanowisko "magazyniera", który będzie przechowywał majątek stowarzyszenia.
 6. Podanie o zakup filtra polaryzacyjnego - ostateczna decyzja oraz ew. czy dokonać tego przez Wikikonkurs czy osobno.
  Filtr można kupić w ramach Wikikonkursu, więc sprawa została przekazana komisji Wikikonkursu.
 7. Wizytówki (w połączeniu z oficjalnymi stanowiskami, vide m:Business cards).
  Stowarzyszenie zgadza się na wydawanie wizytówek dla członków pełniących funkcje reprezentatywne w Stowarzyszeniu, po wcześniejszym przegłosowaniu uznania takiej wizytówki przez Zarząd.

039.20060518-22

Data
18 maja 2006
Przebieg spotkania
 1. Wikikonkurs - wnioski z I edycji i rozpoczęcie drugiej.
  Wnioski były takie, że wszyscy zaakceptowali przebieg i rezultaty I edycji - dokładne rozliczenie będzie znane po tym jak zostaną zrealizowane przyjęte projekty.
  Zarząd przegłosował jednogłośnie rozpoczęcie II edycji konkursu i przeznaczył na nią 500 zł + to co się zostanie z I edycji.
 2. Zaakceptowanie umowy z Fundacją Wikimedia w kwestii użycia logotypów i zezwolenia na relicensing.
  Umowa została zaakceptowana, z zastrzeżeniem że jest tymczasowa, i że nie podoba się nam wymóg każdorazowego uzyskiwania zgody Fundacji.

040.20060525-23

Data
25 maja 2006
Przebieg spotkania
 1. Co z AllPay?
  Konto już jest założone, Datrio ma postawić skrypt uruchamiający na stronie tę usługę. Pozostaje jeszcze problem faktury.
 2. Umowa z Fundacją?
  Nadal nic konkretnego nie wiadomo - w trakcie "nieustającego" załatwiania.

041.20060615-24

Data
15 czerwca 2006
Przebieg spotkania
 1. Udział WMPL w akcji One Laptop Per Child (OLPC) - szczegóły przedstawi Datrio.
  Uzgodniono, że należy się zapoznać ze szczegółami - w trakcie spotkania na IRC z przedstawicielami akcji z USA.
 2. Co z AllPay, umową z Fundacją i umową z Helionem?
  AllPay działa, ale na razie ma nie być zbyt promowane. Uzgodniono podpisanie umowy z Helionem.
 3. Współpraca z mBankiem.
  Polimerek omówił w skrócie postępy - decyzje mają być po spotkaniu z przedstawicielem banku.

042.20060622-25

Data
22 czerwca 2006
Zgłoszone uwagi
 • Przebywam na wakacjach do 8-9 lipca. Nie mam generalnie dostępu do sieci. Wulfstan 11:28, 20 cze 2006 (UTC)
Przebieg spotkania
 1. Umowa intencjonalna z Wyprawą Bieługa.
  Została zaakceptowana, ma być wkrótce wysłana.
 2. mBank.
  Zarząd jednogłośnie dał Polimerkowi i Torowi prawo podpisania umowy z bankiem, w trakcie spotkania, które będzie miało miejsce w czwartek, 29 czerwca.
 3. Oprócz tego dyskutowano luźno o postępach w pracach z DVD, umowie z Fundacją w sprawie znaków i akcji One Laptop Per Child.

043.20060629-26

Data
29 czerwca 2006
 1. Wnioski ze spotkania z mBankiem.
  Sprawa jest w toku.
 2. Co to jest http://tools.wikimedia.pl ? dlaczego to kieruje do prywatnej strony?
  W sumie nic się nie udało wyjaśnić.
 3. Przyjęcie nowych członków i wyrzucenie członków zalegających ze składkami.
  Przyjęto tsca, Wiktoryn dostał jeszcze tydzień na zapłacenie składki.

044.20060706-27

Data
6 lipca 2006
Przebieg spotkania
 1. Co to jest http://tools.wikimedia.pl ? dlaczego to kieruje do prywatnej strony?
  Za dwa tygodnie powinniśmy mieć oddzielny serwer na to.
 2. Sprawa umowy z Helionem strikes back.
  Zarząd wyraził zgodę na poprawienie tekstu umowy i ponownie ją zatwierdził.
 3. Nova prosi o to aby mogła reprezentować oficjalnie stowarzyszenie na Festiwalu Nauki.
  Zarząd wyraził zgodę na to, by Nova reprezentowala nasze stowarzyszenia na Festiwalu Nauki.
 4. Co dał UM Katowice?
  Zdjęcia. Fajnie :)

045.20060720-28

Data
20 lipca 2006
Przebieg spotkania
 1. Toolserver i co z nim robimy.
  W luźnej dyskusji uzgodniono kiedy ruszy i co na nim będzie.
  Datrio został wybrany na głównego opiekuna tego serwera.

046.20060727-29

Data
27 lipca 2006
Przebieg spotkania
 1. Nowy serwer kont pocztowych - kiedy w końcu będzie...
  Konta pocztowe będą razem z Toolserverem.
 2. Toolserver - obecny stan i oficjalne pismo do WCSS.
  Polimerek wysyła dokument z prośbą o udostępnienie serwera do WCSS, do końca tygodnia teoretycznie powinien być już aktywny
 3. Obóz Wikimedian 2006 i uczestnictwo Stowarzyszenia.
  Czekamy na WarXa, aż dostarczy nam więcej informacji na temat Obozu.
 4. CafeNews i ew. współpraca.
  Sprawę przejmuje TOR, będzie w kontakcie z CafeNews
 5. Zasady funkcjonowania w sierpniu, jak wszyscy będą w rozjazdach.
  Datrio i TOR będą dyżurować do 18 sierpnia, następnie Poli wraca i będziemy normalnie funkcjonować. W przypadku jakichkolwiek ważnych decyzji Datrio będzie się kontaktował z osobami w rozjazdach przez mail/komórkę.'
 6. Piąte urodziny polskiej Wikipedii.
  Datrio zaplanuje plan i kosztorys na poniedziałek, następnie zostaną podjęte dalsze decyzje
 7. Kwestia oficjalnego komunikatu w sprawie DVD.
  Poli napisze oficjalny komunikat, który następnie zostanie zamieszczony na wiki, liście i innych wymagających tego miejscach

Z uwagi na brak Wulfstana na zebraniu, sprawa publicznych zbiórek została odwołana

047.20060824-30

Data
24 sierpnia 2006
Przebieg spotkania
 1. Umowa z mBankiem - sprawa pilna.
  Przegłosowano przyjęcie mBanku w poczet członków wspierających i zawarcie umowy w tej sprawie.
 2. Co tam słychać w sprawie obchodów 5. urodzin.
  sprawy się toczą, Datrio pracuje, więcej będzie wiadomo niebawem.
 3. Opłatek II.
  Drozdp zaproponował żeby to się ponownie odbyło u niego, w Sztygarce, sprawa ma być rozważona dokładniej za tydzień.

048.20060831-31

Data
31 sierpnia 2006
Przebieg spotkania
 1. Obchody 5. urodzin - postępy i sponsorzy?
  Omówiono ogólne te postępy. Na razie za dużo konkretnych rzeczy w tej sprawie nie wiadomo, zarząd przyjął uchwałę o przeznaczeniu do 500 zł na przygotowanie i druk zaproszeń na tę imprezę, o ile w ogóle ona dojdzie do skutku
 2. Niepokojące wieści o DVD.
  Dyskutowano o tym co zrobić z niedoczasem przy sprawdzaniu artykułów i paru sprawach technicznych.
 3. Opłatek II czy Białowieża, czy obie imprezy na raz?
  Zdecydowano, że jednak w tym roku będzie Opłatek II - tylko pod inną, nie kojarzącą się religijnie nazwą, natomiast Białowieża jest "zaklepana" na przyszłoroczny, wiosenny, długoweekendowy, majowy zlot.

049.20060907-32

Data
7 września 2006
Przebieg spotkania
 1. Doładowanie konta w Skype.
  Drozdp się tym zajmie.
 2. Postępy (lub ich brak) w sprawie 5. urodzin.
  Dyskusja była długa i interesująca - Zarząd podjął uchwałę o przekazaniu prawa do dysponowania środkami, które zostaną zgromadzone na tę imprezę od sponsorów + 1000 zł z bieżącego konta Stowarzyszenia.

050.20060914-33

Data
14 września 2006
Przebieg spotkania
 1. Postępy w sprawie 5. urodzin.
  • Przygotowania techniczno-organizacyjne.
  • Co zrobić z dotacją od Wikii.
  • Wysłanie zaproszeń.
  Była ogólna dyskusja, w ramach której podzielono obowiązki i ustalono co i jak.
 2. Domeny - pl.wikipedia.org - co z tym fantem począć i ew. czy warto zainwestować w rejestrację kolejnych domen z "wikipedia" w nazwie.
  sprawa ogólnie omówiona i nie rozstrzygnięta z braku czasu.

051.20060921-34

Data
21 września 2006
Przebieg spotkania
 1. 5. urodziny.
  • Rozpatrzenie podań o dofinansowanie na przyjazd na 5. lecie.
   Wszystkie zostały przyjęte.
  • Ustalenie kto ma co robić.
   Zostało ustalone z grubsza.
  • Ustalenie kto ma wystąpić zamiast "ojców", którzy się nie pojawią.
   Polimerek ma coś powiedzieć o początkach, a TOR o tym co teraz i w przyszłości
 2. Pilne: dyskusja i głosowanie w sprawie umowy z Fundacją
  • Umowa została wysłana do członków Zarządu wraz z komentarzem Polimerka oraz TORa, członkowie Zarządu proszeni są o zapoznanie się z w/w tekstami
   Umowa została zaaprobowana do podpisu.

052.20060924-35

Data
24 września 2006
Przebieg spotkania

Spotkanie w Warszawie.

 1. Podpisanie wszystkich uchwał, uchwalonych od maja 2006.
  załatwione
 2. Przyjęcie nowego członka.
  APW został przyjęty jednogłośnie.
 3. Wikikonkurs.
  Zarząd jednogłośnie zaakceptował przyznanie 500 zł na kontynuację II edycji Wikonkursu.
 4. Umowa z Fundacją.
  Zarząd zaakceptował umowę o współpracy z Fundacją i upoważnił Tora i Polimerka aby podpisali w imieniu Stowarzyszenia tę umowę.
  Umowa została podpisana na miejscu przez Jimbo Walesa i przedstawicieli Stowarzyszenia.
 5. Dyskusja na temat przyszłości Wikipedii, Stowarzyszenia, Commons i Fundacji z Jimbo.
  Była owocna i ...

053.20060928-36

Data
28 września 2006
Przebieg spotkania
 1. Toolserver.
  TOR ma znaleźć kogoś w zastępstwie Datrio, który jest zajęty innymi sprawami.
 2. Zakładki.
  WarX ma zrobić projekt i zorientować się w cenach wydruku pilotażowego ok 1000 sztuk.

054.20061005-37

Data
5 października 2006
Przebieg spotkania
 1. OPP - trzeba zacząć się zastanawiać, czy się w to ładujemy czy nie.
  Była ogólna dyskusja, bez konkretnych decyzji.
 2. Domeny - kto nimi właściwie zawiaduje i kto konkretnie ma aktualnie dostęp do nich.
  Ogólnie się wszystko wyjaśniło.
 3. Propozycja stworzenia biura prawnego Stowarzyszenia.
  Była ogólna dyskusja, bez konkretnych decyzji.
 4. PR - propozycja zakładek promocyjnych - omówienie form dystrybucji, formy graficznej i ewentualnego sponsoringu akcji.
  Była ogólna dyskusja, bez konkretnych decyzji.
 5. Może koszulki - raz, że można zrobić konkurs na ich logo. Dwa, że można je później wykorzystywać do jakichś celów promocyjnych (czyli np. jako nagrodę za projekt zakładek - można spróbować jakoś się zwrócić do niewikipedystów mających smykałką graficzną z taka propozycją...). A ze stowarzyszeniem chodzi o to czy może ono dofinansować ich "produkcję".
  Nie podjęto tematu.

055.20061012-38

Data
12 października 2006
Przebieg spotkania
 1. Zlot w Chorzowie - kwestie organizacyjne.
  Omówiono ogólnie.
 2. Przegłosowanie uchwały o przekazanie nadwyżki z 5. urodzin na cele ogólne.
  Została przegłosowana jednogłośnie.
 3. OPP a zbiórka i kwestia legalności zbiórki.
  Przedyskutowane, bez żadnych wniosków.

056.20061019-39

Data
19 października 2006
Przebieg spotkania
 1. Sprawa członkostwa wspierającego dla Mega Club w Katowicach.
  Zdecydowano, że prościej będzie podpisać umowę o współpracy. WarX ma pełnomocnictwo do wynegocjowania jej z klubem i za tydzień będzie podjęta decyzja.
 2. Informacje o spacerze po mieście.
  WarX sobie pospacerował i ponownie załatwił parę spraw, jak to ma w zwyczaju :-)
 3. Sprawa dysku do toolserwera.
  Trzeba nabyć i to jest dość kosztowne - w związku z tym mamy uderzyć do Della z prośbą o wsparcie.

057.20061026-40

Data
26 października 2006
Przebieg spotkania
 1. Podjęcie ostatecznej decyzji w przedmiocie Biura Prawnego Stowarzyszenia.
  Poddano uchwałę pod głosowanie. Wynik: 1 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się.
 2. Spotkanie Rady Powierniczej Wikimedia Foundation, Inc. z pracownikami i przedstawicielami lokalnych partnerów Fundacji we Frankfurcie.
  TOR odpowiadał na pytania dotyczące spotkania.
 3. Współpraca z Wikimedia Deutschland.
  TOR przedstawił dwa projekty WMDE, w które WMPL także mogłoby się zaangażować. Postanowiono podjąć współpracę w tym zakresie.

058.20061102-41

Data
2 listopada 2006
Przebieg spotkania
 1. Ciąg dalszy sprawy Biura Prawnego Stowarzyszenia (B§S)
  Zarząd zaaprobował powstanie Biura 4 głosami za i 0 wstrzymujących się.
 2. mBank i zbiórka.
  Zarząd zdecydował jednomyślnie o podjęciu współpracy z mBankiem.
 3. OPP - co w końcu z tym fantem.
  Zdecydowano aby o tym rozstrzygnęło Walne Zebranie; Biuro Prawne ma przygotować materiały do dyskusji na Walne.
 4. Składki na 2007 rok.
  Zdecydowano, że będą zbierane od 1 stycznia do końca I kwartału 2007, zgodnie ze Statutem.
 5. Przedłużenie domen .pl w posiadaniu Stowarzyszenia na 2007 rok.
  Podjęto jednomyślną decyzję, o opłaceniu wszystkich domen, które w tej chwili są zrejestrowane na stowarzyszenie + www.wikipedia.pl.

059.20061109-42

Data
9 listopada 2006
Przebieg spotkania
 1. Zlot grudniowy.
  Zdecydowano jednogłośnie o opłaceniu sali z budżetu stowarzyszenia (1000 zł). Noclegi i wyżywienie uczestnicy będą opłacali we własnym zakresie.
 2. Walne Zgromadzenie Członków w czasie zlotu.
  Został ogólnie omówiony. Ma być przegłosowany w przyszłym tygodniu

(Znowu nie będę mógł uczestniczyć, z powodu jednodniowego pobytu w północnych Włoszech. Przepraszam. Wulfstan 10:25, 9 lis 2006 (CET) )[odpowiedz]

060.20061116-43

Data
16 listopada 2006
Przebieg spotkania
 1. Podjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zebrania Członków (spadkowe z 9 XI 2006).
  Uchwała została przyjęta - Datrio ma rozesłać oficjalne zaproszenia dla członków stow.
 2. Zmiany personalne w komisji Wikikonkursu.
  Ausir chce odejść - zdecydowano aby WarX rozesłał wici w poszukiwaniu nowego kandydata
 3. Wysłanie TORa do Białowieży w celu poprowadzenia zajęć na temat Wikipedii i załatwienia spraw związanych ze zlotem.
  Zdecydowano zrefundować TORowi podróż do Białowieży mimo pewnych kontrowersji. Nocleg i wyżywienie opłaca strona zapraszająca.

061.20061123-44

Data
23 listopada 2006
Przebieg spotkania
 1. Propozycja sformalizowania współpracy z inicjatywą wolnych podręczników. Dyskusja z J. Lipszycem.
  dyskusja nie doszła do skutku, bo Lipszyc nie dotarł, Wulfstan zresztą też nie. Tym niemniej, po głosowaniu na dystans została podpisana w Warszawie wzajemna deklaracja o współpracy.
 2. Zakładki strikes back.
  Była długa dyskusja, w wyniku której wykluło się kilka projektów zakładki.

062.20061130-45

Data
30 listopada 2006
Przebieg spotkania
 1. W głosowaniu jawnym Zarząd przyjął poprawkę do pierwszego punktu regulaminu Zarządu i zmienił godzinę zebrania na 20:00.
  Zarząd podjął decyzję o nie finansowaniu uczestnikom zlotu ich przejazdów/noclegów.

063.20061207-46

Data
7 grudnia 2006
Przebieg spotkania
 1. Naruszenia licencji GNU przez "narodowo-radykalny" portal Nacjonalista.pl przykład. "Kopiowanie i rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą redakcji"
  Stowarzyszenie wyśle mail do właścicieli strony z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.
 2. Przyjęcie Pimke (!) w poczet członków. --TOR 22:47, 4 gru 2006 (CET)[odpowiedz]
  Pimke został przyjęty w poczet członków stowarzyszenia.

064.20061214-47

Data
14 grudnia 2006
Przebieg spotkania
 1. Ostatnie przygotowania do Zlotu i Walnego.
 2. Zakładki.

Była luźna dyskusja na te tematy o charakterze czysto organizacyjno-porządkowym.

065.20061221-48

Data
21 grudnia 2006
Przebieg spotkania
 1. Decyzja w sprawie tego kto ma być sekretarzem w poszerzonym Zarządzie.
  Ustalono, ze Datrio z Polimerkiem mają zrobić spis obowiązków sekretarza i skarbnika oraz je rozdzielić. Datrio pozostaje sekretarzem do marca. Przykuta zgodził się na przejęcie po Datrio obowiązków sekretarza.
  Taki podział w zasadzie jest już opisany w Regulamin Zarządu - wystarczy go przestrzegać.
 2. Przyjęcie nowych osób do Komisji Konkursowej.
  Postanowiono odłożyć decyzję do następnego, poświątecznego zebrania.
 3. Dyskusja na temat tego, czy będziemy uczestniczyć w powstawaniu filmu o Wikipedii (o wikipedystach). Propozycja taka padła ze strony ekipy filmowej obecnej podczas Zlotu.
  Tor zobowiązał się porozmawiać z reżyserem na temat warunków współpracy i założyć specjalną listę dyskusyjną.
 4. Wolne wnioski.
  1. WarX przedstawił koncepcję zorganizowania latem WikiKoncertu.

066.20061228-49

Data
28 grudnia 2006
Przebieg spotkania
 1. Formalne zamknięcie II edycji Wikikonkursu. Ogłoszenie otwarcia III edycji z dniem 1 stycznia 2007 (dodał: WarX)
  projekt uchwały: O zakończeniu II edycji Wikikonkursu etc..
  powiązane: UZ 2006-1, UZ 2006-14
  Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
 2. Przyjęcie do Komisji Wikikonkursu Przemysława Blueshade Idzikiewicza i Sebastiana Przykutę Skolika (dodał: WarX)
  Projekt uchwały: O zakończeniu II edycji Wikikonkursu etc..
  powiązane: UZ 2006-1
  Patrz wyżej.
 3. Sprawa identyfikatorów (dodał: WarX)
  Została omówiona ogólnie, ma być dyskutowana na liście dyskusyjnej.
 4. Pieczątki dla nowych Członków Zarządu (dodał: WarX)
  Temat nie podjęty, przeniesiony na spotkanie za tydzień.
 5. Zmiana zestawu osób z dostępem do internal-l (dodał: TOR)
  +WarX -Datrio?
 6. sprawa domeny wikimedia.pl (całkiem ciekawa historia)
  Co konkretnie ma być w ramach tego punktu zrobione? --TOR 18:12, 25 gru 2006 (CET)[odpowiedz]
  Skreślone z powodu braku odpowiedzi na powyższe. Wysłałem mail do Brada w sprawie domeny. Wszelkie pytania via mail. --TOR 03:09, 28 gru 2006 (CET)[odpowiedz]
  Polimerek, Tor i WarX przedstawili kilka argumentów za i przeciw opłacaniu domen przez stowarzyszenie, ale nie podjęto decyzji. Wykupienie domen oznaczałoby ponoszenie kosztów ok 1000 zł rocznie.
  Przedstawiony zostały kompetencje rzecznika. Zarząd zobowiązał się do przekazania informacji Lzurowi na temat działalności rzecznika. W szczególności istotna była kwestia "czuwania" nad tłumaczeniami tekstów (oświadczeń) FWM.

2007

067.20070104-01

Data
4 stycznia 2007
Przebieg spotkania
 1. Zmiana rzecznika (dodał: TOR)
 2. Pieczątki dla nowych Członków Zarządu (dodał: WarX)
  Nie podjęto tematu.
 3. Kwestia wysyłki kubków do osób współtworzących DVD.
  Zostało przegłosowane, że zostaną dostarczone na zlot w maju, a te nieodebrane zostaną wysłane pocztą po zlocie.

068.20070111-02

Data
11 stycznia 2007
Przebieg spotkania
 1. Konferencja Wikimedia Polska 2007 – postępy w organizacji (dodał: TOR)
  Była ogólna dyskusja, zaakceptowano ogólnych kształt materiałów - "deadline" przygotowania materiałów do rozesłania - przyszły czwartek.
 2. Utworzenie prywatnej wiki dla Zarządu (dodał: TOR)
  Przegłosowano uchwałę UZ 2007-2 - głosami 4:2 - przeciw byli Jadwiga i Wulfstan.
 3. Składki (dodał: Polimerek)
  Przyjęto jednogłośnie UZ 2007-3 - zawiadomienie o rozpoczęciu zbierania składek powinno zostać rozesłane jak najszybciej.

069.20070118-03

Data
18 stycznia 2007
Przebieg spotkania
 1. Środki na materiały biurowe na 2007 (dodał Polimerek).
  Przyjęto jednogłośnie (UZ 2007-4).
 2. Przystąpienie do Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów
  Głosowanie nad projektem uchwały zakończyło się bez rozstrzygnięcia: 2 za (TOR, Datrio), dwa przeciw (Wulfstan, Jadwiga) jeden wstrzymujący (Polimerek) - postanowiono przegłosować to ponownie na liście dyskusyjnej, aby dwaj pozostali członkowie zarządu oddali swój głos, a Polimerek lepiej zapoznał się ze sprawą.
 3. Uporządkowanie sprawy Biura i rzecznika prasowego.
  Przyjęto jednogłośnie (UZ 2007-5)
Wolne wnioski
 1. Oprócz tego omówiono sprawy postępów w przygotowaniach Konferencji w Białowieży i stan prac nad DVD.

070.20070125-04

Data
25 stycznia 2007
Przebieg spotkania
 1. Dyskusja i rozstrzygnięcie konkursu na logo konferencji w Białowieży.
  Wybrano dwa finalne projekty, z których jeden zostanie wyłoniony do niedzieli do 23:59, poprzez głosowanie na stronie podanej powyżej.
 2. Sprawa przystąpienie do KROSS:
  Została przyjęta jednogłośnie 5 głosami. Patrz: UZ 2007-6.
 3. Oficjalne poparcie: dla Petition for guaranteed public access to publicly-funded research results. Patrz tekst owej petycji: [6]
  Sprawa została odłożona do przyszłego tygodnia.

071.20070201-05

Data
1 lutego 2007
Przebieg spotkania
 1. Sprawa przystąpienia do Deklaracji Berlińskiej.
  Przegłosowano przy 6 głosach za i 1 wstrzymującym (Patrz: UZ 2007-7).
 2. Oficjalne poparcie: dla Petition for guaranteed public access to publicly-funded research results.
  Przegłosowano przy 6 głosach za i 1 wstrzymującym (Patrz: UZ 2007-7).
 3. Przedstawiona została propozycja zorganizowania spotkania zarządów oddziałów lokalnych WF w Polsce. Nie zapadła jednak w kwestii żadna decyzja.

072.20070208-06

Data
8 lutego 2007
Przebieg spotkania
 1. Była dyskusja o różnych ogólnych sprawach, bez żadnych decyzji.

073.20070215-07

Data
15 lutego 2007
Przebieg spotkania
 1. Ustalenie terminu i miejsca spotkania w realu, celem przyjęcia przez Zarząd "Rachunku Wyników i Strat za 2006 r."
  Uzgodniono wstępnie, że spotkanie będzie miało miejsce w Krakowie, 3 marca, ale może to jeszcze ulec zmianie.
 2. Działania biura prasowego w ciągu ostatnich trzech dni.
  Przygotowanie oświadczenia prasowego w sprawie tzw. "Kłopotów Wikipedii".
  Była ogólna dyskusja na ten temat.

074.20070301-08

Data
1 marca 2007
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie nowych członków
  Przyjęto jednogłośnie wszystkich, którzy zdążyli dopełnić formalności.
 2. Spotkanie w realu (albo innym hipermarkecie)
  Ma się odbyć w Krakowie o 13:00.

075.20070308-09

Data
8 marca 2007
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie nowych członków.
  Przyjęto jednogłośnie wszystkich, którzy zdążyli dopełnić formalności.
Wolne wnioski
 1. Przedyskutowano techniczne sprawy spotkania w realu.

076.20070310-10

Data
10 marca
Obecni
 • Zarząd: WarX, Polimerek, TOR, Jadwiga, oraz poniekąd Wulfstan (via Skype)
 • Rewizyjna: DrozdP, Julo
 • Biuro prawne: Monika.
Przebieg spotkania

Było to spotkanie "na żywo" - w mieszkaniu Jadwigi.

 1. OPP.
  Zredagowano do końca i podpisano potrzebne dokumenty, w tym zwłaszcza uchwałę "Opis dotychczasowych działań Stowarzyszenia Wikimedia Polska z siedzibą w Łodzi podejmowanych na rzecz pożytku publicznego wraz ze sprawozdaniem z jego dotychczasowej działalności." - UZ 2007-8.
 2. Wikibooks i inne projekty w Enterze.
  Przedyskutowano ogólnie tę sprawę i ustalono strategię ew. współpracy.
 3. Biuro prawne.
  Po rezygnacji Artura Piotra Wewióry z funkcji szefa biura, powołano na to stanowisko Monikę Mosiewicz UZ 2007-9.
 4. Konferencja w Białowieży.
  Ogólnie przedyskutowano sprawę dalszych prac.
 5. Mega Club.
  WarX przedstawił ogólne plany tej współpracy - zwłaszcza zorganizowania w tym klubie 6. lecia Wikipedii.
 6. Metalmania.
  Postawiono wysłać tam delegację Wikipedystów w celu wykonania zdjęć znanych zespołów.
 7. Zbiórka
  Zastanawiono jaki wybrać cel dla przyszłych zbiórek - tak aby MSWiA nie odrzuciła wniosku - zdecydowano że najlepszym celem będzie Wikiakademia.
 8. Kaszubi
  Omówiono kwestię braku kontaktu z przedstawicielami kaszubskich projektów.
 9. Sprawozdanie z prac ChapComu
  TOR przedstawił ogólne informacje na ten temat.
 10. Legitymacje
  Ustalono ich nową formę i zasady ich wydawania.
 11. Pozostałe
  Oprócz tego dyskutowano o działaniu rzecznika prasowego i ogólnie o struktrze i sposobie działania Stow.

077.20070315-11

Data
15 marca 2007
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie brakującej uchwały o zasadach weryfikacji członków Stowarzyszenia.
  Przyjęto jednogłośnie UZ_2007-10.
 2. Dyskusja i przyjęcie regulaminu wydawania legitymacji członkowskich.
  Przyjęto jednogłośnie UZ_2007-11.
 3. Przyjęcie Woodchuckka w poczet członków Stowarzyszenia.
  Został jednogłośnie przyjęty.

078.20070322-12

Data
22 marca 2007
Przebieg spotkania
 1. Umowa z Vogel.
  Została przegłosowana jednogłośnie.
 2. Informacja o OPP
  została udzielona.
 3. Pora zabrać się za konferencję w Białowieży - rozesłać drugi cyrkularz itd.
  Ogólna dyskusja na ten temat była, ale z braku TORa niewiele to dało.
 4. Kwestia haseł do kont.
  Ustalono, że tsca ma być "powiernikiem haseł".
 5. Kubki i Helion.
  Przedyskutowano sprawę.

079.20070329-13

Data
29 marca 2007
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie w poczet członków Yvesa6 i Radzińskiego
  Zostali przyjęci jednogłośnie.
 2. Uchwała o delegacjach
  Została przyjęta jednogłośnie.
 3. Superpilne: Zlot w Białowieży.

080.20070405-14

Data
5 kwietnia 2007
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie w poczet członków Joymastera.
  Został przyjęty 4 za i 0 sprzeciwu.
 2. Zlot w Białowieży.
 3. Kwestia skreśleń tych co nie zapłacili składki.
  Zdecydowaliśmy, że Datrio wyśle informację do tych co nie zapłacili, że w przyszłym tygodniu zostaną skreśleni, jeśli nie nie zapłacą.

081.20070412-15

Data
12 kwietnia 2007
Zgłaszający
Jadwiga
Przebieg spotkania
 1. Kwestia skreśleń tych co nie zapłacili składki.
  Niezałatwione - z powodu braku sekretarza i kworum.
 2. Telefon Skype - potrzebne doładowanie konta.
  Niezałatwione - z powodu braku kworum.
 3. Konferencja w Białowieży - raport z postępów w pracy.
  Była obszerna dyskusja i sprawozdanie z postępu w pracach.
 4. Dofinansowanie dla uczestników konf. w Białowieży?
  Nie przegłosowane z powodu braku kworum.
 5. Targi wrocławskie -to już tylko 10 dni? stan przygotowań, plan działania.
  Ustalono, że sprawę weźmie w swoje ręce Nova i przedstawi co się w tej sprawie udało załatwić.

082.20070419-16

Data
19 kwietnia 2007
Przebieg spotkania
 1. Kwestia skreśleń tych co nie zapłacili składki.
  Zarząd poinformuje członków o nie opłaceniu składek, a na zebraniu zarządu 1/2 maja podejmie ostateczną decyzję o skreśleniach.
 2. Telefon Skype - potrzebne doładowanie konta
  Drozdp doładuje nasze konto kwotą 40 PLN.
 3. Legitymacja członkowska dla Joymastera
  WarX przygotuje legitymację na zlot w Białowieży, po czym zostanie przekazana/wysłana do Joymastera.
 4. Przyjęcie pundita.
  Przyjęty 4 głosami za, bez sprzeciwów.
 5. Formalne przegłosowanie Uchwały o przeznaczeniu środków na materiały promocyjne na Targi Tuningu Komputerów + dyskusja o przygotowaniach.
  6 głosów za, 0 przeciw.
 6. Porozumienie z Lasami Państwowymi w sprawie sponsoringu Konferencji w Białowieży.
  5 głosów za, 0 przeciw.
 7. Dofinansowanie dla uczestników konf. w Białowieży? - UZ 2007-15.
  5 głosów za, 0 przeciw.
 8. Ogólny raport i dyskusja z postępów w przygotowaniu do Białowieży.
  Była luźna dyskusja - o materiałach promocyjnych, książeczce, potrzebnym sprzęcie, ustaleniu planu wykładów.
 9. Jak starczy czasu: - omówienie przygotowań do Walnego.
  Było wprowadzenie do tematu.

083.20070426-17

Data
26 kwietnia 2007
Przebieg spotkania
 1. Współpraca z Klubem Fraktal.
  Sprawa była ogólnie omówiona, bez ostatecznych konkluzji, dyskusja ma być kontynowania w czasie konferencji w Białowieży.
 2. Walne.
  Przyjęto wszystkie raporty, oprócz Raportu Wikikonkursu, który nie został napisany na czas. Głosowało za: 5 osób, dwie (WarX i Jadwiga) się wstrzymały.
 3. Przyjęcie uchwały o przeznaczeniu do 1000 zł na koszty organizacji konferencji w Białowieży. UZ 2007-16.
  Przegłosowano: 6 za (wszyscy obecni).
 4. Omówienie postępów w pracach nad konferencją w Białowieży.

084.20070502-18

Data
2 maja 2007
Przebieg spotkania
 1. Spotkanie miało miejsce w Białowieży na żywo. Na zebraniu obecni byli: Jadwiga, Tor, Polimerek, WarX, Przykuta, Wulfstan.
 2. Podpisano wcześniej przyjęte uchwały od 10 do 16 2007.
 3. Podpisano Bilans za rok 2007 i informację dodatkową dla Urzędu Skarbowego.
 4. Omówion strategię działań zarządu w czasie Walnego Zebrania.
 5. Przyjęto uchwałę UZ 2007-17 - o skreśleniu 7. członków Stowarzyszenia, za niezapłacenie składek za 2007 r. mimo wielokrotnych monitów.
 6. Przyjęto 8 nowych członków, którzy złożyli deklarację w trakcie konferencji w Białowieży.

085.20070510-19

Data
10 maja 2007
Przebieg spotkania
 1. Kwestie członkowskie - uporządkowanie listy członków i kandydatów - przyjęcie uchwały o zmianach w regulaminie przyjmowania nowych członków. Uchwała Nr 19/2007
 2. Przyjęcie Uchwały Nr 20/2007 - o przekazaniu niewykorzystanych środków przeznaczonych wcześniej na konferencję w Białowieży na cele ogólne Stowarzyszenia.
  Uchwała UZ 2007-20 została przyjęta, 7 głosów za.
 3. Przyjęcie Uchwały Nr 21/2007 - o przeznaczeniu do 300 zł na koszty funkcjonowania biura.
  Uchwała UZ 2007-21 została przyjęta. 7 głosów za.
 4. Wysłanie kogoś na zlot niemieckiego chapteru.
  Poczyniono wstępne ustalenia: jedzie Drozdp, Pimke i TOR.
 5. Udział w konferencji w Chorzowie (kolejna edycja Targów Tuningu Komputerów) ([7], [8])
  Podjęto dyskusję i ustalono, że bierzemy w tym udział: WarX, Nova do pomocy.
 6. Udział w konferencji User Generated Content w Warszawie, z cyklu Rewolucja w komunikacji ([9] - relacje z poprzednich, nowy program w przygotowaniu)
  Oficjalnie z wykładem wystąpi Datrio, kontakt z organizatorem nawiązany.
 7. Udział w konferencji E-business Conference w Warszawie [10]
  Oficjalnie z wykładem wystąpi Polimerek, towarzyszy mu Datrio.
 8. Podsumowanie rezultatów zlotu w Białowieży i wnioski na przyszłość
  Podjęto dyskusję, ustalone zostały dalsze kroki, Jadwiga przygotuje ostateczną postać podziękowań, WarX przygotuje projekt graficzny papieru, Polimerek wydrukuje, podbije, podpisze i wyśle. Przewidziano także 3 płyty WikiDVD.
 9. Wikikonkurs - dyskusja nad zmianami regulaminu i nazwy
  Podjęto dyskusję nad kondycją i przyszłością Wikikonkursu. Zaproponowano stworzenie strony ze spisanymi możliwymi formułami działania.

086.20070517-20

Data
17 maja 2007
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie w poczet członków: Karol007, Lilly_M
  Kandydaci zostali przyjęci (4 za, 0 sprzeciw, 0 wstrzymujących się).
 2. Autorski program inwentaryzacji kościołów wybudowanych w latach 1945-2000 - dyskusja nad podjęciem współpracy.
  Podjęto ogólną dyskusję nad pomysłem.

087.20070524-21

Data
24 maja 2007
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie w poczet członków: Szczepan1990, Tomakoz.
  Przyjęto kandydata Szczepan1990 (4 głosy za, 0 przeciw).
  Nie przyjęto kandydata Tomakoz (1 głos za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się) - zarząd liczy na wykazanie przez kandydata zaangażowania przynajmniej w jednym z projektów (wymaganie postawione w Statucie) i chętnie rozpatrzy ponownie kandydaturę.
 2. Udzielenie pełnomocnictwa Szymonowi Kieratowi do prowadzenia negocjacji z muzeami i parkami narodowymi. Patrz projekt Uchwały 22.
  Uchwała nie została przyjęta. Zaproponowano, aby powstał w tej sprawie projekt uchwały ogólnej, nie imiennej.

088.20070531-22

Data
31 maja 2007
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie w poczet członków kandydatów: Dzoker, Pjahr, Wpedzich.
  Wszystkich 3 kandydatów przyjęto jednogłośnie (6 głosów za)
 2. Dyskusja na temat współpracy z firmą Vectra w zakresie zwalczania wandalizmu.
  Po rozmowie z jednym z członków zarządu Vectry Wojciech Pędzich ustalił, że firma jest gotowa podjąć współpracę w zwalczaniu wandalizmu w Sieci. Vectra mogłaby się zobowiązać do upominania wandalizujących projekty Wikimedia użytkowników drogą mailową, choć sporym sukcesem w obliczu dotychczasowych kontaktów z różnorakimi abuse byłoby to, by Vectra - czy dowolny operator - traktowała takie ostrzeżenia serio, nie jako hoaxy czy próby "zaszkodzenia sąsiadowi", co skutkuje odłożeniem sprawy na półkę. Stowarzyszenie w zamian mogłoby poruszyć trochę "białego PRu" w odniesieniu do Vectry - firma miewała w przeszłości nadszarpywaną reputację w mediach jeśli chodzi o działalność internetową - na przykład wiadomość na stronie Stowarzyszenia, wspominanie podczas pojawiania się w mediach w kontekście pracy adminów i wandalizowaniu, że "Vectra współpracuje ze Stowarzyszeniem w kwestiach ograniczania wandalizmu internetowego"... decyzja w rękach Stowarzyszenia.
  Odbyła się dyskusja, Polimerek ma nawiązać kontakt i rozeznać się w sytuacji.
 3. Urodziny WarXa ;)
  Solenizantowi składamy życzenia wszystkiego najlepszego ;).

089.20070607-23

Data
7 czerwca 2007
Przebieg spotkania
 1. Zatwierdzenie nowego wzoru deklaracji członkowskiej (wnioski o zmiany do tsca). Zmiany niekosmetyczne to:
  • dodanie pola "data urodzenia" (aby zweryfikować pełnoletniość)
  • dodanie strony "zgoda opiekuna prawnego" (dla niepełnoletnich)
  • dodanie pola "Chcę otrzymać legitymację członkowską, której używać będę wyłącznie jako pomoc przy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia"
  Uchwała i zmiana wzoru deklaracji przegłosowane 4:0.
 2. Dodanie do wzoru legitymacji członkowskiej miejsca na hologram[11] i kwestia współpracy z firmą multigraf [12].
  Ustalono, że zrobi to WarX. Informacja o współpracy z multigraf zostanie wstawiona do strony "darczyńcy".
 3. Dyskusja nad zaproponowaniem współpracy czasopismu Poznaj Świat
  Nie podjęto tematu, z powodu nieobecności zgłaszającego.

090.20070614-24

Data
14 czerwca
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie w poczet członków kandydatów: Steifer (zgłoszenie), Kamil Korbik (zgłoszenie), Chepry (zgłoszenie).
  Kandydaci przyjęci jednogłośnie (4 za, 0 przeciw).
 2. Przyjęcie uchwały w sprawie pokrycia członkom oddelegowanym na zlot niemieckiej Wikimedii kosztów noclegowych
 3. Sprawa nieaktualna.

091.20070621-25

Data
21 czerwca
Przebieg spotkania
 1. Dyskusja o zbliżającym się wyjeździe delegacji członków WM-PL na spotkanie WM-DE we Frankfurcie i ustalenie punktów ewentualnej współpracy z WM-DE oraz dyskusja nad ramami ewentualnego mandatu delegacji do poczynania na miejscu ustaleń związanych ze współpracą obu stowarzyszeń
  Była ogólna dyskusja na ten temat.

092.20070628-26

Data
28 czerwca 2007
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie w poczet członków kandydatów:
  Kandydaci zostali przyjęci jednogłośnie (5 za, 0 przeciw)

093.20070705-27

Data
5 lipca 2007
Przebieg spotkania
 1. Podsumowanie wyjazdu do Niemiec i wnioski z tegoż.
  Była ogólna dyskusja - m.in. w kwestii sensowności druku wikireaderów i sposobu aktywizacji "szeregowych" członków stow.
 2. Głosowanie w sprawie zmiany wzoru legitymacji.
  Przegłosowano UZ 2007-24 5 za, 0 przeciw.
 3. Udział w V Olsztyńskich Dniach Nauki (we wrześniu)
  udział nie wiąże się z kosztami, polegałby na: przekazaniu organizatorom (prof. Czachorowskiemu) w zapisie elektronicznym projektu plakatu/tablicy edukacyjnej o projektach wiki i zakładki do książki, z dodatkowym napisem typu: V Olsztyńskie Dni Nauki
  (tsca już się rozglądał w sprawie plakatów i ma przygotowane albo w przygotowaniu, nie wiem w koncu  :-)
  umieszczenie logo stowarzyszenia na stronie Olsztyńskich Dni Nauki
  może ktoś mógłby pojechać? koszty do omówienia jeszcze z organizatorem
  albo możemy przesłać któryś z wykładów z poprzednich konferencji, np. Polimerka?
  może mamy inne pomysły?
  zgłaszający: Jadwiga, po wymianie korespondencji z prof. Czachorowskim
  Zdecydowano, że w kwestiach technicznych i przygotowania wzoru plakatów i innych materiałów promocyjnych odpowiedzialny będzie tsca. Propozycja wygłoszenia wykładu zostanie wysłana na listę wikipl-l i wikimediapl-l.
 4. Dyskusja nad kwestią Wikisłownika (notatki na internal), propozycja uchwały o zajęciu się sprawą.
  Przyjęte 5 za, 0 przeciw - tekst uchwały ze względów technicznych jest tymczasowo utajniony.

094.20070712-28

Dane
12 lipca 2007
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie Czarnioka w poczet członków.
  Kandydat przyjęty stosunkiem głosów 5:1.
 2. Pół miliona stron polskojęzycznych projektów Wikimedia - plany promocyjne.

095.20070719-29

Data
19 lipca 2007
Przebieg spotkania
 1. Zakończenie III edycji Wikikonkursu (zgodnie z UZ_2006-30) i ew. rozpoczęcie kolejnej edycji.
  Przyjęto uchwałę 26 / 2007 jednogłośnie (5:0)
 2. Przyjęcie Miecia K (zgłoszenie) w poczet członków.
  Przyjęty jednogłośnie (5:0).
 3. Donacje dla Fundacji przez nasze konta - dyskusja.
  Odbyła się ogólna dyskusja.

096.20070726-30

Data
26 lipca 2007
Przebieg spotkania
 1. Proszę o zwolnienie mnie z funkcji członka komisji Wikikonkursu. Jadwiga 00:57, 22 lip 2007 (CEST)[odpowiedz]
 2. I ja poproszę o to samo. W obecnej sytuacji nie jestem w stanie wykonać żadnego ruchu, bo nie wiem na co wolno wydawać pieniądze stowarzyszenia. Przykuta 22:17, 23 lip 2007 (CEST)[odpowiedz]
  Odbyła się ogólna dyskusja. Nie zapadły żadne decyzje.
 3. Jakie są ustalenia w sprawie przedłużenia/rozpoczęcia edycji Wikikonkursu? Wpłynął nowy wniosek.
  Nie mam dostępu do irca, więc nie mogę uczestniczyć w czwartkowym zebraniu. Jadwiga 19:27, 24 lip 2007 (CEST)[odpowiedz]
  sorry, z powodu wakacji nie wszystko śledzę na bieżąco. teraz zauważyłam, że przedłużono. Jadwiga 00:11, 25 lip 2007 (CEST)[odpowiedz]
 4. Zajmijmy się też i poważną kwestią - jest Wikipedia na DVD i co dalej? Mamy to promować, czy nie ingerujemy w działania Helionu?
  Odbyła się ogólna dyskusja.

097.20070726-31

Data
9 sierpnia 2007
Przebieg spotkania
 1. Wawel - propozycja bezpłatnego wsparcia prawniczego w sprawie pozyskania zgody na fotografowanie.
  Zarząd jednogłośnie (5:0) poparł propozycję upoważnienia prawnika do podjęcia rozmów z muzeum w imieniu Stowarzyszenia.
 2. zgłoszono wniosek o adres @wikimedia.pl.
  Wniosek został odrzucony, zamiast tego założono zbiorczy adres w domenie wikimedia.pl, z którego członkowie Stowarzyszenia mogą wysyłać zapytania. Ustalono, że w celu uzyskania dostępu do adresu należy kontaktować się z zarządem.

098.20070716-32

Data
16 sierpnia 2007
Przebieg spotkania
 1. Postęp sprawy Wawelu
  Prawnik zapoznaje się z sytuacją i materiałami.
 2. Obchody urodzin Wikipedii.
  Odbyła się ogólna dyskusja i zaproponowano aby weekend 22-23 września był weekendem urodzinowym i odbyły się lokalne spotkania Wikipedystów w miastach wojewódzkich, zorganizowane siłami Wikipedystów przy możliwej pomocy finansowej ze strony Stowarzyszenia.

099.20070823-33

Data
23 sierpnia 2007
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie w poczet członków Kkica (zgłoszenie).
  Kandydat zaakceptowany, 4 za, 1 wstrzymujący się.
 2. Wikipedia na DVD i co dalej?
  Omówiona została sprawa udostępnienia zawartości płyty do pobrania w sieci. Odbyła się ogólna dyskusja nad dostępnością płyt w sprzedaży.
 3. Dofinansowanie spotkania roboczego GDJ.
  Dofinansowanie jest możliwe, wysokość jeszcze do ustalenia, trwają poszukiwania sali.
 4. Status Wikinews - co mogą Wikireporterzy - akredytacje, patronat medialny... potrzeba byłoby to opublikować. Powstał pomysł na powołanie Wikinews Foundation (krótkie streszczenie o co chodzi) - kwestia dotyczy znalezienia lokum dla fundacji bardziej liberalnego dla prawa prasowego niż w USA (dyskusja na razie trwa).
  Odbyła się ogólna dyskusja, także nad możliwymi formami wsparcia dla wikireporterów ze strony Stowarzyszenia i potencjalnymi zadaniami nowej fundacji.

100.20070830-34

Data
30 sierpnia 2007
Przebieg spotkania
 1. Przekazanie 10 płyt DVD dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy.
  • Zdecydowano o przekazaniu. Ze względu na to, że płyty nie są własnością stowarzyszenia lecz zostały przekazane bezpośrednio jednemu z członków zarządu decyzja nie wymaga formy uchwały.
 • Dyskusja o GDJ
  • Ogólnie zdecydowano, że stowarzyszenie powinno pomóc w organizacji tej imprezy

101.20070906-35

Data
6 września 2007
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie uchwały UZ 2007-29
  Uchwała przyjęta (5 za, 0 przeciw).
 2. Ogłoszenie linku do płyty dvd z Wikipedią.
  Ogłaszamy.
 3. Licencje treści i grafik

102.20070913-36

Data
13 września 2007
Przebieg spotkania
 1. dyskusja nad kwestią legitymacji prasowych dla redaktorów Wikinews Ala z 17:02, 11 wrz 2007 (CEST)[odpowiedz]
  Ustalono wymagania dla legitymacji, ma powstać wersja dla redaktorów Wikinews.
 2. Wybór nowego rzecznika prasowego.
  Trwają poszukiwania.
 3. Ochrona danych osobowych w Fundacji i flaga CheckUser Lcamtufa
  Podjęte zostaną działania wyjaśniające.

103.20070920-37

Data
20 września 2007
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie uchwały Nr 30/2007 o zmianie regulaminu wydawania i wzoru legitymacji członkowskiej.
  Uchwała UZ 2007-30 przyjęta jednogłośnie (5:0).
 2. Przyjęcie uchwały Nr 31/2007 w sprawie dofinansowania 6. urodzin Wikipedii we Wrocławiu.
  Uchwała UZ 2007-31 przyjęta jednogłośnie (5:0).
 3. Przyjęcie uchwały Nr 32/2007 w sprawie zmiany na stanowisku Rzecznika Stowarzyszenia.
  Poszukiwania trwają do przyszłego tygodnia. Rzecznika mają wspomagać przedstawiciele regionalni w większych miastach.
 4. Wikikonkurs kończy się 1 października - trzeba go rozliczyć i zastanowić się co dalej.
  Odbyła się dyskusja, komisja ma omówić sprawy Wikikonkursu do przyszłego tygodnia i przedstawić propozycję dalszego działania.

104.20070927-38

Data
27 września 2007
Przebieg spotkania
 1. Zmiana na stanowisku Rzecznika Stowarzyszenia (ewentualne przyjęcie uchwały Nr 32/2007).
  Z powodu braku kandydata, wybór znowu został przesunięty o tydzień.
 2. Omówienie dalszego działania Wikikonkursu.
  Komisja Wikikonkursu nie zdążyła się obrobić z oceną III edycji - w związku z tym dyskusja na temat IV edycji została przeniesiona na za tydzień.

105.20071004-39

Data
4 października 2007
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie w poczet członków: Sp5uhe (zgłoszenie), Farmer Jan (zgłoszenie).
  Sp5uhe przyjęty (4:0), Farmer Jan przyjęty (5:0).
 2. Zmiana na stanowisku Rzecznika Stowarzyszenia (ewentualne przyjęcie uchwały Nr 32/2007).
  Uchwała Nr 32/2007 przyjęta (5:0), a tym samym Paweł Zienowicz został powołany na stanowisko Rzecznika Prasowego Stowarzyszenia.
 3. Podsumowanie III edycji Wikikonkursu i plany dalszego działania.
  Przeniesione na następny tydzień.
 4. Arnold B.
  Odbyła się ogólna dyskusja.
 5. Wilanów.
  Odbyła się dyskusja, sprawa jest w toku, Polimerek ma zredagować odpowiedź. Kwestia muzeów ma być dalej prowadzona w porozumieniu z prawnikiem.
 6. Rozpoczęcie przygotowań do zbiórki świątecznej - na jakie cele mamy zbierać? Nowy serwer? Rozdanie płyty z Wikipedią szkołom w biednych regionach Polski? Co zrobić z pieniędzmi z OPP? Przygotowanie zawczasu dobrego wniosku do MSWiA.
  Jest tydzień na przygotowanie propozycji.
 7. Spotkanie z przedstawicielami Fundacji i oddziałów Fundacji

106.20071011-40

Data
11 października 2007
Przebieg spotkania
 1. List do MKiN
  Zarząd postanowił wysłać list do MKiN, poprawki można nanosić jeszcze do niedzieli wieczór (14 paź).
 2. Zarejestrowanie się jako społeczna organizacja konsultacyjna przy MKiN.
  Zarząd postanowił dokonać rejestracji (4 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się). (Polimerek)
 3. Sprawa strony Sejmowej - co z tym robimy?
  Podsumowanie dotychczasowych kroków ma zostać przedstawione na liście i umieszczone na wiki CC Polska. (TOR).
 4. IV edycja Wikikonkursu?
  Omówiono zmiany w składzie komisji i możliwe dalsze sposoby działania. Jest akceptacja do kontynuowania inicjatywy, szczegóły mają być omówione za tydzień. (Przykuta, WarX).
 • Zbiórka świąteczna i jej cele + na co wydatkować pieniądze z OPP.
  • Odbyła się dyskusja o zorganizowaniu zbiórki świątecznej przez SMS, z przeznaczeniem na dofinansowanie zlotu majowego 2008.
 • Organizacja zlotu majowego w 2008 roku
  • Odbyła się ogólna dyskusja, szczegółowy podział i harmonogram prac zostanie ustalony w listopadzie. Miejsce: Kraków, organizatorzy: Drozdp, WarX, Jadwiga (do pomocy).

107.20071018-41

Dane
18 października 2007
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie w poczet członków: ABX (zgłoszenie), Saper (zgłoszenie).
  ABX i Saper przyjęci (4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).

108.20071108-42

Data
8 listopada 2007
Przebieg spotkania
 1. Zlot zimowy.
  Projekt uchwały 33/2007 o przyznaniu środków na koszty organizacji Zlotu Zimowego (Jadwiga)
  Uchwała nr 33/2007 została przyjęta (5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
 2. Co z wikikonkursem?
  Uchwała nr 34/2007 została przyjęta (5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).

109.20071122-43

Data
22 listopada 2007
Przebieg spotkania
 1. List do MKiND ciąg dalszy.
  List jest gotowy i zgodnie z wcześniejszą decyzją ma zostać wysłany nowemu ministrowi.
 2. Sprawozdanie dla Fundacji.
  Poprawki i uzupełnienia można wprowadzać jeszcze do 29 listopada (czwartek).
 3. Zlot zimowy - przygotowanie programu Walnego, sprawozdań oraz ew. zmian w statucie.
  Sugestie co do programu można zgłaszać do sekretarza, ostateczna postać zostanie przedstawiona do akceptacji Zarządu 29 listopada. Członkowie Zarządu i Rzecznik przesyłają sprawozdania częściowe z działalności w 2007 r. do sekretarza. Na kolejnym zebraniu przedstawione zostaną propozycje zmian w statucie.

110.20071129-44

Data
29 listopada 2007
Przebieg spotkania
 1. Przegłosowanie Aneksu do umowy dot. wydania Wikipedii na dvd, przysłanego przez Helion; Aneks ma być podstawą do przekazania płyt z Wikipedią do szkół polskich w kraju i zagranicą. Jadwiga 18:39, 29 lis 2007 (CET)[odpowiedz]
  Aneks został zaakceptowany przez Zarząd jednogłośnie (6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). Dalej sprawą zajmuje się Polimerek i Jadwiga.
 2. Przyjęcie nowych członków: Szwedzki, Red 81
  Kandydaci przyjęci jednogłośnie (6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
 3. Sprawozdanie dla Fundacji - finał.
  Zaakceptowane, Polimerek ma wysłać.
 4. Domeny do zapłacenia do 11/20 grudnia 2007. UZ 36
  Uchwała 36/2007 przyjęta jednogłośnie (6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
 5. Delegacja na sprawę we Wrocławiu UZ 37
  Uchwała 37/2007 przyjęta (5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się).
 6. Przyjęcie UZ 35 - nt. programu Walnego.
  Uchwała 35/2007 przyjęta (6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).
 7. Sprawozdanie Zarządu na Walne.
  Sprawozdanie uzyskało wstępną akceptację Zarządu.
 8. Inne sprawy zlotowe.

111.20071206-45

Data
6 grudnia 2007
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie w poczet członków: Masti.
  Masti przyjęty jednogłośnie (4/0/0).

112.20071213-46

Data
13 grudnia 2007
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie ostatecznej postaci:
  Raport Zarządu 2007-12-15 z Realizacja preliminarz budżetowy na rok 2007 2.
  Raport został zaakceptowany.
  Preliminarz budżetowy na rok 2008 (jako rekomendacji Zarządu dla Walnego)
  Preliminarz zaakceptowany, do dyskusji na Walnym powiększenie funduszy na promocję.
  Statut/Propozycje zmian (jako rekomendacja Zarządu dla Walnego)
  Propozycje zmian zaakceptowane.

113.20071215-47

Data
15 grudnia 2007
Przebieg spotkania

Spotkanie na żywo w Chorzowie:

 1. Przyjęcie w poczet członków: Yarl, Leonardkr, Narrator, Pudelek, Lajsikonik, Rembecki.
  Kandydaci przyjęci (4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).