Biuletyn Informacji Publicznej

Spotkania Zarządu/2019-IV

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Spotkania Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w latach 2011-2020
Rok I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Dane liczbowe
Liczba spotkań Liczba punktów
2011 Spotkania Zarządu/2011-I (12) Spotkania Zarządu/2011-II (8) Spotkania Zarządu/2011-III (10) Spotkania Zarządu/2011-IV (11) 41 136
2012 Spotkania Zarządu/2012-I (13) Spotkania Zarządu/2012-II (13) Spotkania Zarządu/2012-III (10) Spotkania Zarządu/2012-IV (14) 50 224
2013 Spotkania Zarządu/2013-I (12) Spotkania Zarządu/2013-II (11) Spotkania Zarządu/2013-III (11) Spotkania Zarządu/2013-IV (8) 45
2014 Spotkania Zarządu/2014-I (10) Spotkania Zarządu/2014-II (16) Spotkania Zarządu/2014-III (13) Spotkania Zarządu/2014-IV (10) 49
2015 Spotkania Zarządu/2015-I (13) Spotkania Zarządu/2015-II (15) Spotkania Zarządu/2015-III (10) Spotkania Zarządu/2015-IV (9) 47
2016 Spotkania Zarządu/2016-I (14) Spotkania Zarządu/2016-II (12) Spotkania Zarządu/2016-III (11) Spotkania Zarządu/2016-IV (13) 50
2017 Spotkania Zarządu/2017-I (13) Spotkania Zarządu/2017-II (13) Spotkania Zarządu/2017-III (9) Spotkania Zarządu/2017-IV (10) 45
2018 Spotkania Zarządu/2018-I (13) Spotkania Zarządu/2018-II (14) Spotkania Zarządu/2018-III (11) Spotkania Zarządu/2018-IV (11) 49
2019 Spotkania Zarządu/2019-I (11) Spotkania Zarządu/2019-II (15) Spotkania Zarządu/2019-III (11) Spotkania Zarządu/2019-IV (14) 51
2020 Spotkania Zarządu/2020-I (11) Spotkania Zarządu/2020-II

1 października 2019

Obecni
Wojciech Pędzich, Szymon Grabarczuk, Paweł Marynowski, Małgorzata Wilk, Michał Buczyński
 1. Uczestnictwo Michała w zebraniu prezesów organizacji afiliowanych: Michał czeka jeszcze na ostateczne koszty, choć ustalono już w trakcie warsztatów strategicznych w Strzyżewie, że potrzeba uczestnictwa w tego typu spotkaniach jest realna, decyzję podjęto na 3 lata naprzód. Zarząd zaakceptował wysłanie Michała na spotkanie, ze szczegółami (głównie uchwałą) do dopracowania na kolejne spotkanie, gdyż nie budzą wątpliwości ani sensowność wyjazdu ani osoba delegowana.
 2. Zlot Zimowy 2020: Zarząd otrzymał propozycje i oferty z Iławy - dwie lokalizacje odwiedzone przez Wojciecha Pędzicha. Jeden hotel prezentował lepsze zaplecze konferencyjne, ale mniej miejsc noclegowych, drugi - więcej noclegów o wyższym standardzie, lecz słabsze zaplecze konferencyjne na nasze potrzeby. Padła sugestia, by ile osób się da przenocować w hotelu Port110 (o lepszym wyposażeniu konferencyjnym), resztę ewentualnie ulokować w odległym o kilkaset metrów Starym Tartaku. Przeprowadzono ogólną dyskusję o rotacji miejsc konferencji, ewentualnym nawiązaniem stosunków z siecią hoteli by móc w dobrych warunkach finansowych organizować wydarzenia w różnych miejscach danej sieci, rotacji wolontariuszy. Natalia poprosiła o budżet w uchwale na tym samym poziomie, co wyjściowy budżet ZZ 2019 - 38000 zł. Nie przygotowano uchwały z uwagi na to, że powinna ona od razu precyzować termin Zlotu, a ten nie został jeszcze ustalony.
 3. Wikirocznica. Medale/monety za długotrwałe zaangażowanie w Wikipedię - Wikirocznica. Temat wpisany wstępnie w plan roczny WMPL i budżet roczny, wstępnie dyskutowany z zarządem. Czy w obecnej formie ma akceptację? Generalnie, decyzją było, czy robimy ten program jako pilotaż na czwarty kwartał 2019, tym bardziej, ze przewidzieliśmy go w planach na ten rok, czy robimy to jako projekt dłuższy. Przedyskutowano ramy czasowe, wykonawstwo i zdecydowano po porozmawianiu z Wikimedia Deutschland o prowadzonej przez nich równoległej inicjatywie (inspiracji dla naszego pomysłu).
 4. Zarząd pracuje nad elastyczniejszymi uchwałami, jak też nad delegowaniem zadań na pracowników. Szymon opracowuje punkty na pierwsze facylitowane spotkanie z przedstawicielem Wszechnicy UJ: zadania Zarządu oraz formuła spotkań.

6 października 2019

Spotkanie na żywo w Warszawie, pierwsze z cyklu. Obecni
Wojciech Pędzich, Szymon Grabarczuk, Paweł Marynowski, Małgorzata Wilk, Michał Buczyński. Główny cel cyklu spotkań: Rozwój stylu i sposobu działania Zespołu Zarządczego wspierający rozwój Stowarzyszenia.
 1. Wymiana osobistych oczekiwań i celów pracy w zarządzie. Koncentrowano się wokół: określenia wizji tego, co robi zarząd i granic jego działania; powiązanie zakresu działania z realizacją „konkretów ze strategii”. Redefiniowanie ról: operacyjnych na strategiczne, „co to znaczy być członkiem zarządu”, opisanie roli w procesach i obciążenia zadaniami, opracowanie procesów decyzyjnych rozdzielających konsultacje, wkład merytoryczny i podejmowanie decyzji, system sponsorski). Określenie sposobu współpracy zarządu z dyrektorem.
 2. Omówienie oczekiwań interesariuszy (m.in. członkowie i wolontariusze, pracownicy, komisja rewizyjna, Fundacja).
 3. Dyskusja o obszarach zmian w pracy zarządu i wybór zagadnień priorytetowych.

8 października 2019

obecni
Wojciech Pędzich, Szymon Grabarczuk, Małgorzata Wilk, Michał Buczyński, Paweł Marynowski
 1. Łukasz Garczewski poinformował o kolejnych spotkaniach z pracownicami, przygotowywanych procedurach uproszczonego rozliczania wyjazdów, rozpoczęciu ofertowania kompleksowej obsługi podróży służbowych i wydarzeń w hotelach w ramach jednej sieci, przesunięciu komunikacji strategii
 2. Uczestnictwo Michała w spotkaniu prezesów organizacji afiliowanych. Wojciech Pędzich (dyskusja) 17:57, 22 wrz 2019 (CEST)
  Bez dalszej dyskusji - argumenty padły tydzień wcześniej na kanale IRC i są w notatkach - Zarząd podjął uchwałę UZ 2019-50 stosunkiem głosów 5/0/0.
 3. Zlot Zimowy 2020
  • Opis tematu: Czas na wybór miejsca i terminu Zlotu Zimowego 2020. Dzięki Wojtkowi mamy już wizję lokalną w dwóch miejscach w Iławie. Wycena i detale wysłane mailem do zarządu.
  • Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 13:40, 30 wrz 2019 (CEST)
   • Głosowanie przełożono z poprzedniego spotkania, mimo podjęcia wtedy akceptacji, do wyklarowania się terminu; w tym przypadku Zarząd chce połączyć ZZ z Walnym, które zadecyduje o zmianach w Statucie. Wolne terminy w hotelach wyklarowały datę 24-26 stycznia 2020. Uchwała UZ 2019-51 przyjęta została stosunkiem głosów 5/0/0.
 4. Wikirocznica
 5. Volunteer Supporters Meeting 2019
  • Opis tematu: Zgłaszam wniosek o delegację na VSN Meeting 2019. O konferencji, budżet i uzasadnienie wyjazdu tutaj. W razie pytań pozostaję do dyspozycji.
  • Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 12:04, 4 paź 2019 (CEST)
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 12:04, 4 paź 2019 (CEST)
  • Wyjazd na spotkanie koordynatorów wspierania społeczności jest oczywistym zyskiem dla Stowarzyszenia, toteż nie wywołał dyskusji - Zarząd ma zobowiązanie do rozwijania pracowników i dawania im dostępu do wydarzeń i wiedzy potrzebnych do lepszego wykonywania pracy. Uchwała w tej sprawie, UZ 2019-52 przyjęta została stosunkiem głosów 5/0/0.
 6. Na ręce Zarządu wpłynął wniosek o dofinansowanie zakupu źródeł, który nie może być rozpatrzony przez Komisję Wikigrantów. Sprawa przekazana mailowo. Wojciech Pędzich (dyskusja) 20:18, 7 paź 2019 (CEST)
  • Sprawa dotyczy zakupu źródła przez Juliusza Zielińskiego, członka Komisji Rewizyjnej, który zgodnie z przyjętymi uchwałami nie może występować o grant. W dyskusji zasugerowano by przejrzeć regulamin Wikigrantów pod kątem zgodności z prawem tegoż zakazu i wskazano uchwałę Zarządu jako narzędzie pozwalające sfinansować koszt zakupu źródeł. Zarząd, stosunkiem głosów 5/0/0, przyjął uchwałę UZ 2019-53.
 7. Łukasz zasugerował, by 2 członków Zarządu przygotowywało uchwały przed każdym kolejnym zebraniem. Padły głosy, ze nie muszą to być członkowie Zarządu, gdyż projekty pochodzą również od pracowników i wolontariuszy. Z drugiej strony, pisanie uchwał nie musi być w kompetencjach pracowników. Składanie treści uchwał we własnym imieniu nie było też uprzednio krytykowane. W trakcie pierwszego spotkania facylitowanego z Wszechnicą UJ Wojciech zdeklarował się uprościć procedurę zgłaszania punktów na spotkania, przedyskutuje sprawę z Łukaszem.
 8. Szymon poinformował o aktualizacji dostępów administracyjnych do list dyskusyjnych, gdyż część administratorów jest nieaktywna lub się wykruszyła. Do większości list dostęp ma Szymon i Wojciech - dalsze decyzje już na bieżąco. Poruszył też temat aktywności członków Zarządu. Poinformował też o spotkaniu facylitowanym, które Zarząd odbył dwa dni wcześniej.
 9. Łukasz będzie uruchamiał sprawę Wiki Science Competition.

15 października

Obecni
Wojciech Pędzich, Szymon Grabarczuk, Paweł Marynowski, Małgorzata Wilk, Michał Buczyński, Jacek Fink-Finowicki
 1. Przyjęcie w poczet członków użytkownika Nadzik. Wojciech Pędzich (dyskusja) 23:30, 14 paź 2019 (CEST)
  • Użytkownik nie jest wysokoaktywny, ale podczas 18. urodzin Wikipedii w Warszawie zdecydowanie przedstawił pomysł na siebie jako aktywistę lokalnego, uczestnika światka NGOsów. Został przyjęty stosunkiem głosów 5/0/0 (Jacek był jeszcze nieobecny).
 2. Wiki Science Competition 2019
  • Opis tematu: Prośba o zapoznanie się z założeniami konkursu oraz zatwierdzenie opcji zwiększonego budżetu, regulaminu, harmonogramu https://docs.google.com/document/d/1QXOvv2buOq7HOjZtJych7fmc3BRi3VDnrXOAykWzwGE/edit?usp=sharing
  • Zgłaszający:Klara Sielicka-Baryłka (WMPL) (dyskusja) 16:18, 12 paź 2019 (CEST)
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Klara Sielicka-Baryłka
   • Przedyskutowano ustalenia regulaminu, jak też formy nagrody. Po raz kolejny padła krytyka w kierunku zbyt późnego zgłaszania punktów i niedopracowanych regulaminów. Część rozmowy (roboczą) Zarząd przeprowadził głosowo, ustalając cele konkursu, kontekst międzynarodowy, metryki, promocję. Uchwałę UZ 2019-54 przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0.
 3. Łukasz poinformował o dokumencie regulującym rolę merytorycznego sponsora inicjatyw i wniosków, przygotowywaniu się do komunikowania strategii, nawiązaniu współpracy z Ambasadą Irlandii, redukcji kosztów za noclegi, chęci współpracy ze strony twórczyń Wielkopolskiego Słownika Pisarek.

22 października

 1. Projekt Upamiętnienie
 2. CivHR jako narzędzie do zarządzania - decyzja. Wojciech Pędzich (dyskusja) 22:03, 21 paź 2019 (CEST)
 3. Workflow "pomysłodawca projektu - (dyrektor) - promotor z zarządu - zarząd". Decyzja. Wojciech Pędzich (dyskusja) 22:03, 21 paź 2019 (CEST)
 4. Raport z wydarzeń z mijającego tygodnia (wizyta Szymona w biurze, Źródłosłów, sprawy personalne). Tar Lócesilion (queta) 17:16, 22 paź 2019 (CEST)
 5. Wnioski i rekomendacje po rozmowach rekrutacyjnych na dyrektora ds. operacyjnych. Tar Lócesilion (queta) 17:16, 22 paź 2019 (CEST)

29 października

Obecni
Wojciech Pędzich, Szymon Grabarczuk, Paweł Marynowski, Małgorzata Wilk, Michał Buczyński
 1. Sprawa z Kawiarenki plwiki podniesiona przez Piotrusa Prokonsula nt. śp. Krzysztofa Machockiego i listu do redakcji Haarec - przede wszytskim chodzi o publikację tego listu.
 2. Kwestia informacji na stronie głównej stowarzyszenie o reprezentowaniu - wpis (propozycja) na stronie dyskusji strony głównej. Jest to związanie z innym wątkiem w Kawiarence plwiki.
 3. W 2012 r. był przyjęty Włodzimierz Szepielow, nik Vovo Sz. Podobno jest to konto nieaktywne. Coś bliżej wiadomo, tzn. czy na moment przyjęcia konto było aktywne?
 4. - w BIP stowarzyszenia wciąż nie jest opublikowany protokół z ostatniego Walnego - jest tylko spis uchwał (które nie wiadomo czy przeszły czy nie) i program - jest to spora luka, bo Walne to przecież najważniejszy organ Stowarzyszenia. Zasadniczo ten obowiązek spoczywa na prezydium Walnego, ale zarząd powinien przynajmniej pilotować ten temat i przypilnować prezydium Walnego, żeby rzeczony w końcu ujrzał światło dzienne.
 5. - nie jest dla mnie jasne na jakiej podstawie działa ostatnio TOR - Łukasz Garczewski w zakresie dostępu do haseł do kont mailowych w domenie wikimedia.pl - nie jest on na tą chwilę ani pracownikiem, ani członkiem żadnych władz - a dostęp do hasel do kont i ich obsługę określa regulamin z 2006 r. z późniejszymi zmianami, który oddaje zarząd nad nimi sekretarzowi zarządu. Przejrzałem uchwaly zarządu i sprawozdania ze spotkań i nie widzę tam nigdzie umocowania Łukasza. Od razu zaznaczam, że to nie jest jakaś krytyka działalności TOR-a, tylko dostęp do tych skrzynek mailowych jest dość ważną sprawą dla bezpieczeństwa działalności Stow - więc powinno to być jakoś formalnie rozwiązane...
  Zgłosił Polimerek.
 6. Przyjęcie w poczet członków użytkownika M.Tarnowski. Wojciech Pędzich (dyskusja) 17:59, 29 paź 2019 (CET)

12 listopada

 1. Punkty stałe
  Przegląd wskaźników
  Przegląd projektów w toku
  Przypisanie sponsorów do nowych inicjatyw
  Przegląd zadań członków zarządu
  Kwestie pracownicze (niepubliczne)
 2. Przyjęcie uchwały w sprawie minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne

17 listopada

Spotkanie na żywo w Warszawie, drugie z cyklu. Obecni
Wojciech Pędzich (oprócz ostatniego punktu), Szymon Grabarczuk, Paweł Marynowski, Małgorzata Wilk, Michał Buczyński
 1. Omówienie postępów prac: przygotowanie zmian statutu, wprowadzenie roli "sponsora", wyznaczenie standardu spraw stawianych na agendzie zarządu.
 2. Prezentacja Szymona: obowiązki prawne Stowarzyszenia (czyli zarządu), prawne zasady funkcjonowania zarządów stowarzyszeń. Zasada kolegialności i zalety wprowadzenia indywidualnego umocowania do określonych spraw w określonym zakresie (matryca RACI oraz podział na podstawowe obowiązki i dodatkowe oczekiwania względem Stowarzyszenia).
 3. Omówienie przez każdego z obecnych pojedynczo: 1. roli w zarządzie ("co robię"), 2. oczekiwań względem organizacji ("czego potrzebuję, żeby lepiej wypełniać rolę"), 3. indywidualnego rozwoju w zespole ("co chciał[a]bym robić") i 4. zadań do wydelegowania ("chętnie oddam").
 4. Przyjęcie uchwały UZ 2019-57 ws. RODO.

19 listopada

 1. Przyjęcie uchwały w sprawie skreślenia członków. Wojciech Pędzich (dyskusja) 20:27, 18 lis 2019 (CET)
 2. Użytkownik W2k2 zgłosił kandydaturę na członka Stowarzyszenia; dyskusja, ewentualne głosowanie. Wojciech Pędzich (dyskusja) 20:27, 18 lis 2019 (CET)

26 listopada

 1. Przyjęcie zasad bezpiecznej przestrzeni
  • Opis tematu: Aby zapewnić uczestnikom bezpieczny i komfortowy udział w naszych wydarzeniach, potrzebujemy zbioru reguł, które pomogą nam chronić naszych uczestników i uczestniczki i zapewniać twórczą i dobrą atmosferę pracy. Wzięcie udziału w wydarzeniach organizowanych przez Wikimedia Polska byłoby równoznaczne z akceptacją tychże reguł. Przygotowałam projekt uchwały wraz z załącznikiem. Treść jest oparta na treści zasad Safe space policy Wikimedia Foundation.
  • Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 21:13, 25 lis 2019 (CET)
 2. Zakup czytnika e-booków na potrzeby Wikiźródeł, celem sprawdzania generowania materiałów. Wojciech Pędzich (dyskusja) 10:10, 26 lis 2019 (CET)

3 grudnia

Obecni
Wojciech Pędzich, Paweł Marynowski, Małgorzata Wilk, Szymon Grabarczuk, Michał Buczyński.
 1. Trwają prace nad zmianą banku na taki, który oferuje usługi bardziej dostosowane zakresem i kosztem do naszych potrzeb.
 2. Zarząd przyjął uchwałę UZ 2019-62 ws. pełnomocnictw do zawierania umów o współpracy, o ile te umowy nie są majątkowe. Nie będą one wymagały podpisów dwóch członków zarządu, tylko będą mogły być zawierane przez pracowników współpracujących z instytucjami. Była to jedna z głównych bolączek proceduralnych zgłaszanych przez tych pracowników.
 3. Zarząd rozpoczął pracę nad tworzeniem budżetu na 2020.
 4. Temat Wikigrantów został - zgodnie z zasadą delegacji - przekazany do omówienia w gronie bezpośrednio zainteresowanych wolontariuszy, części pracowników i części zarządu.

8 grudnia

Spotkanie na żywo w Warszawie, trzecie z cyklu. Obecni
Michał Buczyński (Prezes), Wiceprezesi Szymon Grabarczuk, Paweł Marynowski, Małgorzata Wilk. Goście Zarządu: Wojciech Tadeusz Mężyk, Łukasz Garczewski (część spotkania), Anna Matusiak (część spotkania)
 1. Kontynuacja omówienia ról w zarządzie: 1. wykonuję, 2. potrzebuję od organizacji, 3. chcę robić i 4. przekażę. Omówiono role członka zarządu ds. społeczności i wiceprezesa
 2. Praca nad budżetem na podstawie materiałów przedstawionych przez p.o. dyrektora i zasugerowanych przez pracowników, w tym budżetu ubiegłorocznego, wyników BSC i dalszych symulacji
 3. Omówienie najważniejszych celów budżetowych (praca w podgrupach)
 4. Bieżąca dokumentacja, zmiany statutowe i skład Zarządu
 5. Przyjęta uchwała UZ 2019-63 ws. umowy z Łukaszem Garczewskim i roli Dyrektora ds. operacyjnych Stowarzyszenia (wcześniejsza uchwała: UZ 2019-47)

10 grudnia

Obecni
Wojciech Pędzich, Szymon Grabarczuk, Małgorzata Wilk, Michał Buczyński. Usprawiedliwiona nieobecność: Paweł Marynowski
 1. Uchwała w sprawie przeksięgowania środków. Wojciech Pędzich (dyskusja) 20:51, 25 lis 2019 (CET)
  Wewnętrzna analiza historii przelewów wykazała, że doszło do pomyłki w wydatkowaniu środków OPP i nie-OPP. Należy przeksięgować kwotę między odpowiednimi kontami Stowarzyszenia. Dokładna kwota jest niemal pewna, ale sprawa wymagała potwierdzenia. Została więc przełożona na któreś z kolejnych spotkań.
 2. Wybór osoby reprezentującej WMPL podczas Wikimedia Summit 2020 w Berlinie. Zgodnie z kryteriami Stowarzyszenie ma jedno miejsce. W uprzednim roku Wikimedia Summit towarzyszyło szkolenie, obecnie nie potwierdzono takowego. aegis maelstrom δ 18:38, 8 gru 2019 (CET)
  Zarząd postanowił delegować Michała Buczyńskiego. Padły sugestie, że plan delegacji członków zarządu powinien być ustalony z góry, żeby uniknąć podejmowania decyzji przed każdym wydarzeniem osobno.
 3. Odwołania od skreśleń z listy członków. Wojciech Pędzich (dyskusja) 09:05, 10 gru 2019 (CET)
  Zarząd przyjął uchwałę UZ 2019-64.

17 grudnia

Obecni
Paweł Marynowski, Szymon Grabarczuk, Małgorzata Wilk, Michał Buczyński. Usprawiedliwiona nieobecność: Wojciech Pędzich
 1. Zreferowano punkty stałe, w szczególności stan niezakończonych zadań członków zarządu.
 2. Wikigranty 2020 - skład Komisji, zmiany regulaminu. Zgłosił Ankry. Wojciech Pędzich (dyskusja) 22:44, 16 gru 2019 (CET)
  Zarząd przyjął uchwałę UZ 2019-65. Zwiększono maksymalną kwotę małego grantu do 500 zł, budżet Wikigrantów ustalono na 12 tys. zł. W 2020 r. Loraine, wielokrotna grantobiorczyni, zastąpi Tara, który był członkiem komisji aż 7 lat.
 3. Zarząd planuje zmianę formuły spotkań - zostanie ona wprowadzona prawdopodobnie w styczniu. Spotkania będą się odbywały w formie głosowej, najpierw co 2 tygodnie, a od przełomu 1 i 2 kwartału nawet co 3-4 tygodnie. Jeden z obecnych będzie miał za zadanie notować przebieg; protokoły będą publikowane w BIP. Sprawy zgłaszane zarządowi będą podlegały wstępnej asertywnej ocenie, czy nie powinny najpierw trafić do pojedynczych członków zarządu lub do pracowników. Wiąże się to z delegacją niektórych uprawnień poza zarząd. Sam zarząd jako całość pozostanie decyzyjny w sprawach ogólnych, podstawowych i będzie dalej odpowiedzialny za całokształt funkcjonowania Stowarzyszenia.
 4. Członkowie zarządu otrzymają "pracę domową" od prezesa, tj. opis ról zespołu zarządczego Stowarzyszenia (będący podsumowaniem prac ze spotkań z 17 listopada i 8 grudnia). Na bazie tego opisu powstaną nowe: podział zadań zespołu zarządczego i regulamin zarządu, z których będzie wynikało, co ma cechować dobrego prezesa, skarbnika, sekretarza itd. i czym dokładnie mają się zajmować, a co mogą wydelegować osobom chętnym do pomocy; co muszą robić, a czego wolno im nie dopilnować. To, na ile "zespół zarządczy" musi pokrywać się z formalnym zarządem, jest kwestią nie prawa, tylko kultury organizacyjnej. Wydaje się, że nie ma obowiązku, żeby zabraniać nie-członkom zarządu bycia upoważnionymi do realizacji zadań zarządczych.
 5. W 2019 r. odbędzie się jeszcze jedno spotkanie, w okresie między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem. Zapraszamy publiczność. Będzie to jedno z ostatnich spotkań "w starym stylu"! :)