Biuletyn Informacji Publicznej

Spotkania Zarządu/2018-III

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Spotkania Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w latach 2011-2020
Rok I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Dane liczbowe
Liczba spotkań Liczba punktów
2011 Spotkania Zarządu/2011-I (12) Spotkania Zarządu/2011-II (8) Spotkania Zarządu/2011-III (10) Spotkania Zarządu/2011-IV (11) 41 136
2012 Spotkania Zarządu/2012-I (13) Spotkania Zarządu/2012-II (13) Spotkania Zarządu/2012-III (10) Spotkania Zarządu/2012-IV (14) 50 224
2013 Spotkania Zarządu/2013-I (12) Spotkania Zarządu/2013-II (11) Spotkania Zarządu/2013-III (11) Spotkania Zarządu/2013-IV (8) 45
2014 Spotkania Zarządu/2014-I (10) Spotkania Zarządu/2014-II (16) Spotkania Zarządu/2014-III (13) Spotkania Zarządu/2014-IV (10) 49
2015 Spotkania Zarządu/2015-I (13) Spotkania Zarządu/2015-II (15) Spotkania Zarządu/2015-III (10) Spotkania Zarządu/2015-IV (9) 47
2016 Spotkania Zarządu/2016-I (14) Spotkania Zarządu/2016-II (12) Spotkania Zarządu/2016-III (11) Spotkania Zarządu/2016-IV (13) 50
2017 Spotkania Zarządu/2017-I (13) Spotkania Zarządu/2017-II (13) Spotkania Zarządu/2017-III (9) Spotkania Zarządu/2017-IV (10) 45
2018 Spotkania Zarządu/2018-I (13) Spotkania Zarządu/2018-II (14) Spotkania Zarządu/2018-III (11) Spotkania Zarządu/2018-IV (11) 49
2019 Spotkania Zarządu/2019-I (11) Spotkania Zarządu/2019-II (15) Spotkania Zarządu/2019-III (11) Spotkania Zarządu/2019-IV (14) 51
2020 Spotkania Zarządu/2020-I (11) Spotkania Zarządu/2020-II

24 lipca 2018

Data
24 lipca 2018
Obecni
Masti, Maire, Wojciech Pędzich, Aegis, Phinek (tylko początkowo), PMG, Yarl
Prowadzący
Wojciech Pędzich
Czas trwania
21:17 – 23:21
 1. Wikiwakacje 2018
  Opis tematu: W tym roku po raz kolejny chcielibyśmy zorganizować Wikiwakacje. Na stronie jest już propozycja regulaminu i budżetu. Regulamin jest zasadniczo taki sam jak zeszłoroczny, z kilkoma zmianami:
  § 11 - zdecydowaliśmy się w tym roku na wyłącznie wewnętrzne jury, składające się z wikimedian - jury zawodowe miało tendencję do wyboru zdjęć pięknych, ale o niskiej wartości encyklopedycznej. Nie zauważyliśmy też, żeby zewnętrzne jury w sposób widoczny podnosiło rangę konkursu. Uwaga - w regulaminie nie ujęto możliwości włączenia do jury osoby od naszego partnera - Marta ma rozmawiać z NID, jeśli do wtorku się zdeklarują, to wpiszemy to do regulaminu, jeśli nie - może warto rozważyć jakąś furtkę na to.
  § 13 - zastąpienie nagród rzeczowych voucherami, co uprości sposób ich kupowania. W zeszłym roku proces kupowania nagród był obciążający i odbył się z długim poślizgiem. Tak będzie łatwiej. W pierwszych konkursach WLZ dawaliśmy nagrody pieniężne, więc vouchery tym bardziej są OK. Uwaga - czy możemy wskazywać sklep internetowy do zakupów czy nie?
  § 14 - wydłużenie o tydzień czasu na zakup przez nas nagród
  Budżet - zwiększenie o 400 zł budżetu w stosunku do zeszłego roku, żeby pokryć wykonanie dyplomów dla zwycięzców i pocztówek dla najaktywniejszych uczestników
  Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 11:15, 20 lip 2018 (CEST)
  Magalia przedstawiła wyżej wymienione zmiany w regulaminie konkursu, przedyskutowano potencjalnie rozwiązania typu czy zdjęcie musi być użyte w jakimś artykule (zdecydowano, ze nie musi), encyklopedyczno-poznawczy charakter zdjęcia zagwarantuje jury. Przedyskutowano zapisy dotyczące jurorów i ich pochodzenia/ Po rozmowie o ewentualnych potencjalnych zmianach regulaminu konkursu przed jego uruchomieniem (z uczestnictwem Elfhelma). Po zakończeniu dyskusji przegłosowano uchwałę UZ 2018-39 stosunkiem głosów 6/0/0.
 2. Budżet specjalistki ds. wspierania społeczności
  Opis tematu: Zmiana dysponenta środków przeznaczonych na działalność specjalistki ds. wspierania społeczności, ocena stanu wykorzystania w połowie roku. Ewentualna rewizja kwoty. Aktualizacja odpowiedzialnego członka Zarządu.
  Zgłaszający: aegis maelstrom δ
  Powiązane uchwały Zarządu: UZ 2018-9
  Odpowiedzialny za rozliczenie: Piotr Gackowski
  Magalia poprosiła o zwiększenie przy okazji zmiany osoby rozliczającej również kwoty uchwały, do 1500 zł. Wpisano ją również jako osobę rozliczającą całość uchwały i przegłosowano uchwałę UZ 2018-40 stosunkiem głosów 6/0/0.
 3. Uchwały UZ 2018-1 oraz UZ 2018-8; dyskusja nad zmianą osoby odpowiedzialnej za rozliczenie uchwały, w związku ze zmianami osobowymi w Zarządzie, ewentualnie również rewizja kwoty, w związku z np. wydrukiem wizytówek czy wyrobieniem pieczątek. Wojciech Pędzich (dyskusja) 17:28, 23 lip 2018 (CEST)
  Nie zdecydowano się zmieniać kwot uchwał, gdyż nie przewiduje się wyższych wydatków. Uchwały UZ 2018-41 zmieniającą dysponenta uchwały 1/2018 oraz uchwałę UZ 2018-42 zmieniającą dysponenta uchwały 8/2018 przyjęto każdą stosunkiem głosów 6/0/0.
 4. UZ 2018-7, czy potrzebna jest dodatkowa kwota, w związku z pomysłami zgłaszanymi do Zarządu przez członków i pracowników? Wojciech Pędzich (dyskusja) 17:28, 23 lip 2018 (CEST)
  Maire poprosiła o zwiększenie kwoty, ustalono, że będzie to 12 tysięcy PLN, uchwała UZ 2018-43 przyjęta została stosunkiem głosów 6/0/0, po wyjaśnieniach stanu gadżetów i zamiarach z nimi związanymi.
 5. Wniosek o dofinansowanie
  Opis tematu: Do Komisji Wikigrantów został złożony wniosek o dofinansowanie kosztów przejazdu WG 2018-25, który nie mieści się w zakresie przedmiotowym Wikigrantów zgodnie z regulaminem albowiem nie zawiera wskazania żadnych celów określonych w § 2 ust. 1 regulaminu. Zatem właściwym do rozpoznania jest Zarząd Stowarzyszenia, a nie Komisja Wikigrantów, co skutkowało przekazaniem wniosku. Należy podkreślić, że choć formalnie wskazano na wstępie "chęć wzbogacenia treści", to dalsza część wniosku wskazuje na chęć udziału w konferencji/wydarzeniach towarzyszących i działania szkoleniowe, zatem wniosek należy uznać jako wniosek o dofinansowanie udziału w konferencji złożony przez osobę z zewnątrz. Elfhelm (dyskusja) 20:10, 22 lip 2018 (CEST)
  Zgłaszający: Pauli.pasternak
  Odpowiedzialny za rozliczenie: Pauli.pasternak
  Dyskusja przełożona na kolejne spotkanie, zapowiedziano dyskusję mailową w tej sprawie.
 6. CEE Meeting 2018
  Opis tematu: 10 sierpnia minie termin rejestracji na CEE Meeting 2018, dlatego należałoby ustalić kryteria wyboru delegatów. Jak co roku, 2 osoby przysługują nam bezpłatnie z grantu, możemy wysłać więcej, jeśli za nie zapłacimy. Mi osobiście szczególnie zależy na decyzji, bo termin rejestracji przypada na czas mojego urlopu, kiedy mogę mieć problemy z siecią. A jako osoba, która była w komisji decydującej o miejscu tej konferencji i członkini zespołu CEE Spring, bardzo chciałabym reprezentować WMPL we Lwowie.
  Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 11:01, 23 lip 2018 (CEST)
  Odbyła sie dłuższa dyskusja, podczas której Zarząd m.in. delegował Natalię Szafran-Kozakowską na konferencję, pokrywając koszty jej uczestnictwa z puli nieobjętej grantem WMF (służbowo). Zasugerowano również wyjazd Aegisa, PMG lub Mastiego plus kilka osób z naszych środków. Szczegóły uczestnictwa osób innych niż Magalia mają zostać przedyskutowane w kolejnym tygodniu. Dwie osoby z grantu WMF mają wstępnie zostać wyłonione ze społeczności w ramach jakiegoś konkursu - do doprecyzowania.
 7. Pieczątki dla pracowników / członków Zarządu - czy potrzebne / pożądane, z jakich środków zakupić, kto ma się zająć? Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 20:30, 23 lip 2018 (CEST)
  Zasugerowano, by pieczątki dla chętnych pracowników i członków Zarządu wykonać w ramach uchwały UZ 1/2018. Dyskusja pokazała, że są pożądane.
 8. Zakup w celach promocyjnych kilku egzemplarzy Życia wirtualnych dzikich - czy pożądane? Z której uchwały? Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 20:30, 23 lip 2018 (CEST)
  Sugestia przyszła od PMG. Wojciech Pędzich oświadczył, że w związku z tą publikacja nie ma konfliktu interesów (typu tantiemy od każdego egzemplarza). Zasugerowano opatrzenie tych egzemplarzy autografami autora / tłumacza oraz zapytanie, czy Darek nie miałby możliwości zorganizowania w promocyjnej cenie iluś egzemplarzy (minimum 10). Wojciech skontaktuje się z autorem.
 9. Zlot Zimowy 2019 - wybór daty i wezwanie do nadsyłania ofert. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 20:30, 23 lip 2018 (CEST)
  Ustalono, że sugerowane daty to weekendy 11 stycznia - 10 lutego. Wojciech stwierdził, że chce wysłać zapytanie do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Do 15 sierpnia oferty mogą pochodzić od społeczności i uzgodniono wezwanie do nadsyłania takich ofert.

31 lipca 2018

Data
31 lipca 2018
Obecni
Masti, Maire, Wojciech Pędzich, Aegis, PMG, Yarl
Prowadzący
Wojciech Pędzich
Czas trwania
21:18 – 22:41
 1. Wniosek o dofinansowanie
  Opis tematu: Do Komisji Wikigrantów został złożony wniosek o dofinansowanie kosztów przejazdu WG 2018-25, który nie mieści się w zakresie przedmiotowym Wikigrantów zgodnie z regulaminem albowiem nie zawiera wskazania żadnych celów określonych w § 2 ust. 1 regulaminu. Zatem właściwym do rozpoznania jest Zarząd Stowarzyszenia, a nie Komisja Wikigrantów, co skutkowało przekazaniem wniosku. Należy podkreślić, że choć formalnie wskazano na wstępie "chęć wzbogacenia treści", to dalsza część wniosku wskazuje na chęć udziału w konferencji/wydarzeniach towarzyszących i działania szkoleniowe, zatem wniosek należy uznać jako wniosek o dofinansowanie udziału w konferencji złożony przez osobę z zewnątrz. Elfhelm (dyskusja) 20:10, 22 lip 2018 (CEST)
  Zgłaszający: Pauli.pasternak
  Odpowiedzialny za rozliczenie: Pauli.pasternak
  Wstępną dyskusję Zarząd przeprowadził mailowo, swoją opinię wyraził też na kanale TarLocesilion, Zasadniczy problem w tym przypadku leży w tym, że wnioskodawca nie ma wkładu w Wikipedia, więc jakość artykułów jest nieznana. Sześciu będących na kanale IRC członków Zarządu odrzuciło wniosek w głosowaniu (Maire po dołączeniu do spotkania kilkanaście minut później - ostateczny wynik 0/6/0 za przyznaniem dofinansowania).
 2. CEE Meeting 2018 - ustalenie delegacji i kryteriów dla uczestników. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 21:01, 30 lip 2018 (CEST)
  Odbyła się dyskusja na temat oczekiwanego profilu delegata (uczestnictwo w transgranicznych inicjatywach, Wikidata, które mają dość silną prezencję na CEE Meeting, ogólna aktywność). Rejestracja delegatów jest do 10 sierpnia, więc zdecydowano rozpisać nabór kandydatów do wyjazdu z puli WMF (2 osoby, zajął się tym Yarl), zaś 7 sierpnia zdecydować o delegowanych z puli finansowanej przez WMPL (tydzień wcześniej Zarząd zadecydował już o delegowaniu Natalii Szafran-Kozakowskiej). Michał Buczyński ma również wypytać WMUA o formułę konferencji, układ ścieżek ze sesjami itd.
 3. RODO
  Opis tematu: Działania konieczne do podjęcia w związku z RODO. Pozostawiam w rozpisce na razie, z uwagi na niejasną sytuację prawną tej zmiany.
  Zgłaszający: Wojciech Pędzich (dyskusja) 09:11, 27 lut 2018 (CET)
  Czego dotyczą wątpliwości co do sytuacji prawnej tej zmiany? może byśmy to obgadali z wyprzedzeniem, bo trzeba będzie zmienić kilka rzeczy. Przykładowo (jeżeli się trzymać ściśle terminów) formularz rejestracyjny na konferencję w Katowicach. Tar Lócesilion (queta) 15:33, 30 kwi 2018 (CEST)
  Podbijam. RODO jest rozporządzeniem, czyli obowiązuje bezpośrednio każdego jak ustawa. Nie jest dyrektywą, która jest skierowana do dalszego implementowania. Stowarzyszenie nie jest jak artykuły w Wikipedii - nie jest wyjęte z RODO.
  Przetwarzamy dane osobowe m.in. (wiem, że nie wymieniam wszystkiego):
  1. członków i pracowników (deklaracje członkowskie, refundacje kosztów, umowy z pracownikami, umowy i zaświadczenia o wolontariacie),
  2. darczyńców (newsletter, wysyłka upominków),
  3. koordynatorów i nagradzanych uczestników konkursów oraz osób, które dostały wikigranty (wysyłki nagród i przedmiotów grantów),
  4. osób kontaktowych z instytucji, z którymi współpracowaliśmy lub współpracujemy,
  5. dziennikarzy (baza danych rzecznika prasowego).
  Powinniśmy byli przed 25 maja rozesłać do wszystkich informację, że mamy ich dane, że przetwarzamy w danym celu, że przysługują im prawa itd.
  Powinniśmy też zrobić regulamin wydarzeń organizowanych/sponsorowanych przez Stowarzyszenie, usankcjonować swobodę robienia zdjęć uczestnikom i określić czy są wyjątki.
  Raczej wysyłamy dane osobowe poza UE - np. podamy Ukraińcom kto przyjedzie na spotkanie CEE we Lwowie, prawda? Podaliśmy Armeńczykom kto pojedzie na WikiCamp w Armenii? Podajemy dane osobowe do Fundacji, przynajmniej kontakt do członków zarządu?
  Wniosek: trzeba zrobić audyt jak przetwarzamy dane osobowe, napisać politykę prywatności skrojoną pod własne potrzeby, dostosować do niej dokumentację zawierającą dane osobowe i wewnętrzny sposób obchodzenia się z tą dokumentacją (dotyczący głównie Ani w biurze, Natalii, koordynatorów konkursów i zarządu), wyznaczyć osobę kontaktową, zrobić szkolenie dla zarządu, pracowników, ew. innych, np. koordynatorów konkursów. To wszystko, jeśli jest zrobione dobrze, kosztuje znacznie więcej niż 1 wikigrant.
  Ryzyko: Będąc OPP, jesteśmy w obszarze zainteresowania watchdogów. Co bardziej uczuleni darczyńcy lub członkowie także mogą od nas wymagać przestrzegania RODO. We wrześniu ruszą kontrole UODO. Tar Lócesilion (queta) 10:52, 28 lip 2018 (CEST)
  Powiązane uchwały Walnego: 8/2018 - ciekawe, że żadne wydatki nie zostały przewidziane na RODO. To też moja wina, bo brałem udział w dyskusji i głosowaniu. (Nie ma żadnej rezerwy?) Tar Lócesilion (queta) 12:40, 28 lip 2018 (CEST)
  Powiązane uchwały Zarządu: UZ 2008-9, UZ 2008-10 - nieaktualne
  TarLocesilion zreferował temat, odbyła się dyskusja z udziałem jego i Marka Stelmasika, w wyniku której stwierdzono, że dalsza część wymiany poglądów powinna odbyć się poza IRCem - Marek i Szymon mają ustalić szczegóły.
 4. Identyfikacja wizualna
  Opis tematu: Dobrze będzie, w ramach określania identyfikacji wizualnej i polityki komunikacyjnej, ustalić stopkę obowiązującą we wszystkich mailach w domenie @wikimedia.pl.
  Zgłaszający: Tar Lócesilion (queta) 22:24, 28 cze 2018 (CEST)
  Warto wprowadzić jednolitość wizualną w komunikowaniu się ze światem zewnętrznym - księga identyfikacji wizualnej to na razie zbyt szeroki temat (na później). Wojciech ma zająć się tematem, potencjalnie poprosiwszy Nostrixa o pomoc.
 5. 15 lat rumuńskiej Wikipedii
  Opis tematu: 29 września w Bukareszcie odbędzie się jednodniowa konferencja 15-lecia rumuńskiej Wikipedii. Masti otrzymał maila, z którego wynika że organizatorzy chętnie widzieliby na konferencji kogoś od nas. Przewiduje się prezentacje o GLAM, prawie autorskim i budowaniu społeczności - po angielsku. Grant przyznany na organizacje wydarzenia nie przewiduje opłacenia kosztów przejazdu zewnętrznych uczestników.
  Zgłaszający: Wojciech Pędzich (dyskusja) 21:11, 23 lip 2018 (CEST)
  Temat z uwagi na odległy termin podjęcia ostatecznej decyzji - dwa miesiące - odłożono.
 6. Wojciech zwrócił uwagę na zgłoszony przez Polimerka temat BHP, poprosił o przygotowanie się na kolejne spotkanie z konkretami.

7 sierpnia 2018

Data
7 sierpnia 2018
Obecni
Masti, Wojciech Pędzich, Aegis, PMG, Yarl
Prowadzący
Wojciech Pędzich
Czas trwania
21:18 – 23:10
 1. Osoba z uprawnieniami pracodawcy BHP
  Zarząd wygląda, że nie wie, że po moim odejściu i Powerka w Stowarzyszeniu nie ma nikogo, kto przeszedł szkolenie BHP dla pracodawców, co wiąże się też z tym, że nie ma komu robić okresowych szkoleń stanowiskowych BHP, czy wstępnych przy przyjmowaniu do pracy ew. nowych osób. Zarząd w związku z tym powinien kogoś wyznaczyć do tej funkcji i wysłać tę osobę na odpowiednie szkolenie. [1]. Polimerek (dyskusja) 14:55, 31 lip 2018 (CEST)
  Przedyskutowano, że to Marek Stelmasik powinien przejść kurs i zyskać uprawnienia jako zajmujący się biurem; Marek się zgodził. Pozostawiono mu uzgodnienie firmy w której to szkolenie odbędzie.
 2. CEE Meeting 2018 - wyniki wezwania do składania kandydatur na wyjazd finansowany z puli WMF (Yarl) i dyskusja o puli finansowanej ze środków WMPL. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 11:48, 5 sie 2018 (CEST)
  Zgłoszenia nadeszły dwa i oba Zarząd uznał za dobrze umotywowane, więc uznano, że obydwaj wnioskujący delegowani są ze środków WMF na konferencję. Saper zadeklarował wyjazd za własne środki, co przyjęto obietnicą (od razu wypełnioną przez Michała) wyrażenia u organizatorów poparcia dla tego wyjazdu. W kwestii delegatów WMPL - odbyła się dyskusja nad wstępnymi założeniami programowymi, Piotr zadeklarował uczestnictwo, choć z zastrzeżeniem, ze może być zmuszony ze względów zawodowych przybyć na Ukrainę z Hiszpanii, co zostało przez pozostałych uczestników zaakceptowane. Michał zadeklarował chęć wyjazdu, z uwagi na CEE Spring i kwestie strategii. Paweł zadeklarował swój wyjazd z uwagi na programy GLAM i potencjał wyłuskania czegoś na miarę EtnoKarpat. Po dyskusji nad ewentualnymi innymi kandydaturami przyjęto stosunkiem głosów 5/0/0 uchwałę UZ 2018-44 ustalającą zarówno skład delegacji WMPL jak i dwóch wspomnianych stypendystów WMF. Dalsi ewentualni delegowani wymagać będą odrębnej uchwały.
 3. RODO, wyniki ustaleń między Markiem Stelmasikiem a Szymonem Grabarczukiem. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 11:54, 5 sie 2018 (CEST)
  Odłożono, temat niepodjęty przed spotkaniem.
 4. Uprawnienia i nazewnictwo kont osób funkcyjnych na wiki
  • Opis tematu: Kiedyś była zasada, że wszyscy członkowie zarządu mieli uprawnienia admina (A) i biurokraty (B). Obecnie listy adminów i biurokratów przypominają bardziej listę zasłużonych. Zaleca się, by ze względów bezpieczeństwa konta użytkowników z zaawansowanymi uprawnieniami były chronione dwustopniową weryfikacją. Jest jasne, że nieaktywni tego nie robią. Osobnym problemem jest to, że admini mogą edytować krytyczną dokumentację, która ma znaczenie prawne i która jest zabezpieczona na najwyższym poziomie (chodzi m.in. o podjęte uchwały, niektóre sprawozdania i raporty). Konto admina mało aktywnego/nieaktywnego (w szczególności: zmarłego) może posłużyć do fałszowania dokumentacji.
   • Proponuję nadać zaawansowane uprawnienia tym członkom zarządu i pracownikom, którzy ich nie mają (Celstrzel - A, PMG i Phinek - A i B).
   • Proponuję zastanowić się nad tym, komu należy odebrać uprawnienia. Moim zdaniem uprawnienia admina należy odebrać przynajmniej tym, którzy od dawna nie są aktywni w Stowarzyszeniu, a biurokraty - wszystkim, którzy nie są obecnie członkami zarządu.
   • Proponuję zmienić nazwy konta A.Matusiak na A.Matusiak (WMPL) (albo pełnym imieniem albo bez kropki, jak Ania woli), a także zmienić nazwę lub utworzyć osobne konto dla Marty Maliny oraz Celiny - dla spójności z nazewnictwem kont pracowników organizacji Wikimedia. Zalety oddzielania wkładu pracowniczego od wkładu wolontariackiego są znane.
   • Proponuję zastanowić się, czy jakieś dane osobowe nie są dostępne wyłącznie administratorom tej wiki (chodzi o usunięte wersje i strony). Jeżeli tak, to polityka dotycząca haseł robiona w ramach RODO będzie dotyczyła także haseł kont na wiki i wtedy oddzielenie uprawnień wolontariackich od pracowniczych byłoby wskazane.
   • Proponuję opublikować politykę, na podstawie której istnieją konta Agnieszka Marszał (WMPL) i Wojciech Pędzich (WMPL), a nie istnieją np. Michał Buczyński (WMPL) czy Marek Stelmasik (WMPL).
  • Zgłaszający: Tar Lócesilion (queta) 19:51, 31 lip 2018 (CEST)
  Piotr ma przygotować stosowny regulamin na kolejny tydzień lub za dwa tygodnie.
 5. Piotr zasugerował, by skrócić czas dyżuru w przypadku niewpisania na agendę żadnych punktów - północ jest rozwiązaniem dość radykalnym, więc obecni przyjęli dyżurowanie w takich wypadkach do 22:00. Wprowadzono w życie od razu edycją na wiki.
 6. Marek poinformował o nowych ofertach na telefony służbowe. Pozostawiono mu wolną rękę do działania; jednocześnie zauważono brak zmienionego dysponenta uchwały UZ 2018-2, więc stosunkiem głosów 5/0/0 przyjęto uchwałę UZ 2018-45 zmieniającą tegoż dysponenta.
 7. Marek poinformował o dwóch ofertach prowadzenia księgowości - warszawskiej i łódzkiej.
 8. Michał przypomniał o rozpisaniu nowej oferty na audyt - poprawioną wersje chce rozesłać następnego dnia do dotychczasowych i nowych oferentów.

14 sierpnia 2018

Data
14 sierpnia 2018
Obecni
Marek Stelmasik, Wojciech Pędzich, Michał Buczyński, Piotr Gackowski, Paweł Marynowski, Jacek Fink-Finowicki
Prowadzący
Marek Stelmasik
Czas trwania
21:16 – 21:47
 1. WikiOlimpiada
  • Opis tematu: Zapraszam Zarząd do zapoznania się z pomysłem WikiOlimpiady, czyli konkursu edycyjnego, nastawionego na poprawę jakości i zwiększenie zasobów Wikipedii powiązanych z tematyką igrzysk olimpijskich. Konkurs miałby trwać od 1 do 30 września, dlatego zależałoby mi na wcześniejszej decyzji. Budżet i regulamin mogą się do 20 sierpnia nieznacznie zmienić.
  • Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 16:56, 27 lip 2018 (CEST)
  Po uzyskaniu zapewnienia, że dane dadzą się ogarnąć botem i przedyskutowaniu szczegółów regulaminu, znaleziono kilka rzeczy wymagających doprecyzowania; temat odłożony na kolejne spotkanie.
 2. Delegacja na GLAMWiki Conference 2018
  • Opis tematu: Wyjazd na konferencję GLAM w Tel Awiwie w dniach 3-5 listopada 2018. Skład: Yarl i Celina Strzelecka.
  • Zgłaszający: Yarl (dyskusja) 22:32, 7 sie 2018 (CEST)
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Yarl (dyskusja) 22:32, 7 sie 2018 (CEST)
  Przełożono na kolejny tydzień - brak budżetu.
 3. CEE Meeting 2018 - uchwała na koszty delegacji. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 20:40, 13 sie 2018 (CEST)
  Brak przygotowanych kosztów, sprawa przełożona.
 4. Szkolenie BHP - wyniki przeszukiwania firm oferujących takie usługi, decyzja. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 20:40, 13 sie 2018 (CEST)
  Marek przedstawił stan przeszukiwania ofert i zakres wymagany dla WMPL jako pracodawcy - zatrudniamy niewiele osób, nie mamy służby BHP. Szkolenie opłacone zostanie z uchwały na koszty prowadzenia biura.
 5. RODO, dalsze ustalenia. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 20:40, 13 sie 2018 (CEST)
  Szymon przebywa na urlopie, brak ustaleń, przełożono.
 6. Uprawnienia i nazewnictwo kont osób funkcyjnych na wiki - dalsze ustalenia, propozycja zasad od PMG? Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 20:40, 13 sie 2018 (CEST)
  Piotr czytał uwagi Szymona, acz na razie nie ma propozycji regulaminu. Odłożono na kolejne spotkanie.

21 sierpnia 2018

Data
21 sierpnia 2018
Obecni
Marek Stelmasik, Wojciech Pędzich, Michał Buczyński, Piotr Gackowski, Paweł Marynowski
Prowadzący
Wojciech Pędzich
Czas trwania
21:15 – 23:47
 1. WikiOlimpiada
  • Opis tematu: Zapraszam Zarząd do zapoznania się z pomysłem WikiOlimpiady, czyli konkursu edycyjnego, nastawionego na poprawę jakości i zwiększenie zasobów Wikipedii powiązanych z tematyką igrzysk olimpijskich. Konkurs miałby trwać od 1 do 30 września, dlatego zależałoby mi na wcześniejszej decyzji. Budżet i regulamin mogą się do 20 sierpnia nieznacznie zmienić.
  • Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 16:56, 27 lip 2018 (CEST)
   • Przedyskutowano regulamin, przy udziale również Szoltysa, który pojawił się na IRC o późniejszej godzinie. Szczególną dyskusję wywołała punktacja. Po uzyskaniu zapewnienia Zarządu, że formuła konkursu nie ulegnie zmianie, głosowanie nad uchwałą przełożono na kolejny tydzień, celem dopracowania szczegółów.
 2. Nazewnictwo i uprawnienia kont funkcyjnych na wiki - Piotr. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 20:56, 20 sie 2018 (CEST)
  Kwestię nazewnictwa kont odłożono do omówienia podczas spotkania na żywo. Po dyskusji przyjęto regulamin zawarty w załączniku do uchwały UZ 2018-46.
 3. Wyjazd na konferencję GLAM w Tel Awiwie - budżet, skład. Sprawa zgłoszona przez Pawła. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 20:56, 20 sie 2018 (CEST)
  Podczas konferencji, jedna z delegowanych osób (Paweł) ma zgłoszona prezentację. Zauważono, że konferencja odbywa się po wygaśnięciu umowy z Celiną - po rozmowie na kanale prywatnym, Zarząd podtrzymał skład delegacji i przyjął stosunkiem 5/0/0 uchwałę UZ 2018-47.
 4. CEE Meeting, uchwała kosztowa. Wojciech Pędzich zgłosił chęć uczestnictwa w konferencji, wypełnił formularz rejestracyjny, mimo upłynięcia czasu (po uzyskaniu akceptacji kanałami prywatnymi innych członków Zarządu). Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 20:56, 20 sie 2018 (CEST)
  Wojciech wypełnił formularz rejestracyjny i zgłosił prezentację. Po krótkiej dyskusji przyjęto uchwałę UZ 2018-48,
 5. RODO, dalsze ustalenia? Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 20:56, 20 sie 2018 (CEST)
  Odłożone.

28 sierpnia 2018

Data
28 sierpnia 2018
Obecni
Marek Stelmasik, Wojciech Pędzich, Michał Buczyński, Paweł Marynowski, Małgorzata Wilk
Prowadzący
Wojciech Pędzich, potem Marek Stelmasik
Czas trwania
21:16 – 23:47
 1. RODO. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 18:59, 26 sie 2018 (CEST)
  • Opis tematu: W spotkaniu na IRC będą uczestniczyli dwaj prawnicy z kancelarii Góralski&Goss. Mają doświadczenie we wdrażaniu RODO w różnych podmiotach, w tym w NGO (wykaz klientów, krótki opis usług dla NGO). Chcieliby porozmawiać o zakresie wdrożenia RODO w Stowarzyszeniu.
  • Zgłaszający: Tar Lócesilion (queta) 21:35, 27 sie 2018 (CEST)
  • Powiązane spotkania Zarządu: 31 lipca 2018, pkt 3.
   • Po rozmowie z pracownikami kancelarii, dotyczącymi np. rozproszonego faktu działalności Stowarzyszenia (geograficznie) zdecydowano, że Marek wybierze się do kancelarii wypytać o szczegóły i powróci z zarysem propozycji współpracy.
 2. WikiOlimpiada, dokończenie tematu, przyjęcie odnośnej uchwały. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 18:59, 26 sie 2018 (CEST)
  Temat był już maglowany jakiś czas, więc bez dłuższej dyskusji przyjęto uchwałę UZ 2018-49.
 3. Zlot Zimowy 2019. Do 15 sierpnia było dokładnie zero ofert. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 18:59, 26 sie 2018 (CEST)
  Wojciech przyznał, że nie wysłał szczegółowego zapytania do podmiotu, który sugerował kilka tygodni temu; ogólnie, wyszukaniem ofert ma się zająć biuro.
 4. Źródłosłów 2018 - dyskusja nad ofertami przesłanymi Zarządowi. Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 17:31, 27 sie 2018 (CEST)
  Przedyskutowano miejsca konferencji, pojawiło się też pytanie o ometrykowanie wydarzenia, co jest wykonalne i pożądane - na przykład pod katem raportowania do WMF i pisania kolejnych wniosków APG. Przyjęto stosunkiem głosów 5/0/0 UZ 2018-50.
 5. Przegląd organizacyjny - omówienie ofert
  • Opis tematu: Audyt - rozmowa dotycząca ofert i procesu
  • Zgłaszający: Michał Buczyński
  • Powiązane spotkania Zarządu: m.in. spotkanie na żywo 23-24 czerwca 2018
  Pozostawiono na późniejszą okazję - telekonferencję w najbliższy weekend.
 6. Sprawa zmiany księgowości - do pozyskania są dane z dotychczasowego biura.
 7. Maraton edycyjny w siedzibie Centrum Cyfrowego - potencjalne zainteresowanie pod katem naszego uczestnictwa w dyskusji od reformie unijnej dyrektywy prawnoautorskiej. Jest mało szczegółów - zdecydowano o małym spotkaniu edycyjnym dla kilku osób.

4 września 2018

Data
4 września 2018
Obecni
Wojciech Pędzich, Michał Buczyński, Paweł Marynowski, Małgorzata Wilk, Piotr Gackowski, Marek Stelmasik (spóźniony)
Prowadzący
Wojciech Pędzich
Czas trwania
21:14 – 22:37
 1. Zwiększenie środków na warsztaty i maratony edycyjne oraz wikispotkania w 2018
  • Opis tematu: Zwiększenie środków na warsztaty i maratony edycyjne oraz wikispotkania w 2018. Bieżący budżet (3000zł) został już wykorzystany.
  • Zgłaszający: Masti (dyskusja)
  • Powiązane uchwały Zarządu: UZ 6/2018
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Marek Stelmasik
   • Uchwała UZ 2018-52 została bez dyskusji przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.
 2. Przyjęcie uchwały o zmianie biura księgowego - odpowiedzialny, Marek Stelmasik. 20:13, 3 wrz 2018 (CEST)
  Po stwierdzeniu, że koszty prowadzenia biura księgowego nie przekroczą w tym roku kwoty z uchwały 19/2018, przyjęto uchwałę UZ 2018-51 stosunkiem głosów 6/0/0.
 3. RODO - brak kontaktu od tygodnia? Propozycja spotkania z prawnikami w sobotę po 18, albo w niedzielę: w ramach spotkania zarządu na żywo, albo po spotkaniu, z częścią członków - wedle decyzji zarządu. Tar Lócesilion (queta) 14:45, 4 wrz 2018 (CEST)
  Masti został poproszony o umówienie spotkania.
 4. W ramach wolnych wniosków przyjęto w poczet członków użytkownika Margoz.
 5. Marek przypomniał o sugestii, by spisać uchwałę na koszty działalności Zarządu, nie tylko wyjazdów służbowych. Uchwałę UZ 2018-53 przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0.
 6. Reprezentacja Stowarzyszenia na konferencji 15-lecia rumuńskiej Wikipedii. Program konferencji jest nieznany, znanych jest kilku uczestników międzynarodowych - Asaf Bartov czy Liam Wyatt. Nasza obecność tam byłaby raczej kurtuazja lidera regionu CEE. Marek deklaruje, że może pojechać, tym bardziej, ze cieszy sie zaufaniem społeczności CEE od strony wspierania CEE Spring. Z uwagi na brak programu, acz stały kontakt ze Strainu, temat odłożono do sobotniego spotkania Zarządu na żywo.
 7. Wojciech wysłał członkom Zarządu list od CivilServant w sprawie ewentualnej współpracy. Sprawa jest świeża, więc pozostawiono na weekendowe spotkanie na żywo. Istnieje szansa uzyskania donacji dla WMPL w ramach tego programu, a ewentualne uczestnictwo Wojtka stanowiłoby przyczynek do jego rozwoju naukowego.
 8. CEE Meeting: Piotr i Wojciech nadal nie są wpisani na listę, choć ten drugi (oraz Michał) dostał zaproszenie do odbycia w przededniu konferencji szkolenia z facylitacji. Michał napisze do organizatorów, Wojciech i Michał wyrazili zainteresowanie wspomnianym szkoleniem, więc do Lwowa polecą prawdopodobnie dzień wcześniej.


8-9 września 2018

Data
8-9 września 2018, spotkanie na żywo w Warszawie, w siedzibie Centrum Cyfrowego
Obecni
Wojciech Pędzich, Michał Buczyński, Paweł Marynowski, Małgorzata Wilk, Piotr Gackowski
Prowadzący
Piotr Gackowski, notatki Wojciech Pędzich

Podczas dwudniowego spotkania na żywo, Zarząd odbył indywidualne rozmowy, ponadgodzinne, z każdym z pracowników. Rozmawiano o wdrażanych przez Zarząd narzędziach do komunikacji oraz zarządzania, o pomysłach i oczekiwaniach pracowników, ewentualnych brakach w wiedzy technicznej, które dałoby się uzupełnić.

Dokonano tymczasowego przydzielenia rzeczniczki prasowej Małgorzacie Wilk, jako osobie pomocniczej w myśl punktu 4.1 Podziału zadań Zarządu, w związku z planowaną nieobecnością głównego przełożonego, na dwa miesiące. Agnieszka ma zająć się przygotowaniem / aktualizacją presskitu (ciekawe dane, którymi warto się chwalić) oraz podstaw identyfikacji wizualnej. Zadecydowano też o jej uczestnictwie w lokalnych spotkaniach wikimedian (urodziny, Źródłosłów) celem lepszego wdrożenia w społeczność oraz zadeklarowano dalszą pomoc we wdrażaniu się w pojęcia, które warto znać pod kątem lepszego mówienia o WMPL i jego projektach.

Anna Matusiak - przedyskutowano kwestie składania dokumentów w biurze oraz kilka spraw, które zostaną zaadresowane w trakcie współpracy przy wdrożeniu RODO. Omówiono też np. z jakim wyprzedzeniem najlepiej jest dokonywać rezerwacji przejazdów czy noclegów. Anna powinna mieć też lepszy dostęp do narzędzi płatniczych (karta z limitem do tych płatności, których nie da się załatwić przelewem, choć przelew to sposób preferowany), do ustalenia ze skarbnikiem. Zadeklarowano lepszą komunikację z członkami Zarządu odpowiedzialnymi za innych pracowników, by Anna nie konfliktowała się z podejmowanymi przez nich działaniami. Omówiono też aktualny stan wyposażenia biura i ogólne potrzeby - sprawa ma ruszyć dalej po wizji lokalnej ze strony Zarządu i inwentaryzacji. Warto rozważyć również wyposażenie się w zestaw konferencyjny - laptop, prezenter, przejściówki.

Natalia wskazała na lepszą dynamikę komunikacji i komfort pracy po wprowadzeniu nowych narzędzi. Przedyskutowano lepsze / częstsze raportowanie poprzez inkrementalne dopisywanie wartości w pliku budżetu. Omówiono formułę prowadzonych konkursów edycyjnych, włącznie z nagrodami niematerialnymi. Natalia bierze na siebie nieprzypisane / osierocone sprawy, co trzeba poprawić (wdrożone narzędzia, przypisywanie konkretnych zadań konkretnym osobom, pilnowanie by kolejka "w trakcie" nie puchła). Omówiono propozycję projektu z CivilServant. Warto wrócić do biuletynu informacyjnego kosztem "Z życia Stowarzyszenia" - zaproponowano miesięczny cykl z zamykaniem numeru 1. dnia każdego miesiąca, przy wkładzie pracowników i chętnych członków Zarządu oraz wolontariuszy - publikacja na wiki + ewentualnie PDF? Wskazano też, że profesjonalne wydanie raportu rocznego Stowarzyszenia wpłynęłoby na pozytywny odbiór naszej organizacji. Warto też pomyśleć nad storytellingiem dla kilku grup docelowych w naszej komunikacji. Omówiono też ewentualne cele dla wniosku sAPG na rok 2019.

Marta wskazała, że dobrze byłoby przeprowadzić szkolenie z fundacyjnych metryk. Rozmawiano o wkładzie pracowników GLAM w stowarzyszeniowy biuletyn. Warto poczytać o inicjatywach innych organizacji i albo je pokazać jako warte wykonania pomysły dla społeczności albo wręcz wdrożyć. Znaczna część materiałów z partnerstw GLAM jest na stronach Wikipedii, przedyskutowano więc zalety i wady takiego umiejscowienia oraz potencjalne "rafy" przy przenoszeniu i utrzymywaniu tych materiałów na wiki Stowarzyszenia - choć to miejsce byłoby preferowane, nie jest oczywiste pod względem technicznych, działalności uczestników, itd. Kolejną kwestią do wykonania byłyby wnioski wyciągnięte z kilku współprac, by uczyć się na dotychczasowych doświadczeniach. Potencjalnie warto podejrzeć, jak raportują i prowadzą projekty inne zorientowane na GLAM organizacje Wikimedia.

Celina wskazała relatywnie krótką perspektywę planowania; poprawa w tej dziedzinie mogłaby np. skutkować lepszym pokazywaniem potencjalnym partnerom korzyści ze współpracy. Chciałaby też przeprowadzić projekt potencjalnie większego kalibru, co skutkowało szerszą dyskusją w Zarządzie na temat większych projektów w ogóle. Aktualnie oddelegowano jej organizację 17. urodzić polskojęzycznej Wikipedii we Wrocławiu.

Omówiono również następujące kwestie:

 • Komunikacja: odbiorcy naszych treści w sieciach społecznościowych i na blogu. Dobrym pomysłem jest wykorzystanie doświadczeń Wikimedia Deutschland - trzy grupy odbiorców treści, pod które są tworzone i przeplatane materiały. Blog ma dołożone narzędzia optymalizacji wyników wyszukiwania. Nie mamy wielu danych liczbowych, które robiłyby wrażenie i którymi moglibyśmy się pochwalić i zabłysnąć, vide 180 tysięcy tekstów źródłowych. Prowokować to też może pytania o to, czym jest WMPL i po co / jak / dlaczego działa.
 • Media społecznościowe - po ustaleniu strategii komunikacji należy poustawiać poziomy dostępu dla wolontariuszy i pracowników mogących coś dodać na Facebooku. Twitter - potencjalnie jest to miejsce, w które można zainwestować sporo zasobów i czasu przy wątpliwym urobku w polskich realiach i nie jest to dla nas medium, w którym chcemy być widoczni.
 • Nowe projekty, nieoczekiwane inicjatywy: ze względu na audyt organizacyjny staramy się ograniczyć dociążanie nowymi rzeczami do końca roku, co pozwoli lepiej wykonać bieżące rzeczy, skoncentrować się na audycie i raporcie dla WMF.
 • Komunikacja bieżąca Zarządu: roboczo dobrze jest robić audiokonferencje.
 • Powinniśmy wcześniej dopiąć raporty i podejmować rozmowy o bannerach OPP, co pozwoli lepiej przeprowadzić kampanię pozyskiwania środków.
 • RODO - dalsze kroki do podjęcia po nawiązaniu współpracy z zarekomendowaną kancelarią. M.in. kwestie pozyskiwania i retencji danych osobowych od kandydatów na członków, konsekwencje niewdrożenia RODO.
 • Audyt organizacyjny - należy przygotować zakres audytu z wybraną już firmą i sporządzić listę ludzi, z którymi audytor mógłby przeprowadzić wywiady a niebędącymi aktualnymi członkami ciał statutowych WMPL. Należy też przejrzeć dokumenty tych organizacji Wikimedia, które robiły podobne badania organizacji. Audyt powinien z naszej strony również być odpowiednio udokumentowany, by mieć zebrane doświadczenia.
 • Ewentualne przeprowadzenie warsztatów kompetencji cyfrowych dla pracowników - w miarę potrzeb i dopasowania do wykonywanej pracy.
 • Prawo do urlopu dla członków Zarządu - czy członek Zarządu może na jakiś czas opuścić prace w Stowarzyszeniu? Staramy się informować, jeśli czasowo będziemy musieli się wyłączyć, czy to z pojedynczego spotkania Zarządu czy to z dłuższych działań.
 • Zarząd przeprowadził retrospekcję dotychczasowych wydarzeń aktualnej kadencji. Wnioski do wyciągnięcia - na później.

11 września 2018

Data
11 września 2018
Obecni
Wojciech Pędzich, Małgorzata Wilk, Paweł Marynowski, Piotr Gackowski
Prowadzący
Wojciech Pędzich
Czas trwania
21:23 – 21:52

Odbył się dyżur, w trakcie którego omówiono odwołanie użytkownika Wiroid od decyzji w sprawie ostatniej edycji konkursu Tygodnie tematyczne. Informacja została przesłana mailowo do wnioskującego. W gronie obecnych członków Zarządu przedyskutowano również regulamin konkursu Wolna Polska - Wolna Wiedza.

18 września 2018

Data
18 września 2018
Obecni
Małgorzata Wilk, Marek Stelmasik, Michał Buczyński, Wojciech Pędzich, Paweł Marynowski, Piotr Gackowski,
Prowadzący
Wojciech Pędzich
Czas trwania
21:15 – 22:47
 1. Civil Servant a Wikimedia Polska
  • Opis tematu: Na ręce Wojtka spłynął email od Julii z Civil Servant wraz z listem intencyjnym Proposal to collaborate with CivilServant to test effects of “Thanks” on the community health of Polish Wikipedia. Rozmawialiśmy wstępnie na spotkaniu zarządu, że może ja i Wojtek zrobilibyśmy to razem. Chciałabym się dopytać czy mamy już jakieś decyzje, refleksje?
  • Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 09:58, 11 wrz 2018 (CEST)
   • Natalia i Wojciech zgłosili swoje zainteresowanie uczestnictwem w projekcie. Reszta Zarządu poparła te inicjatywę.
 2. Wolna Polska - Wolna Wiedza
  • Krótki opis projektu: Drogi Zarządzie, mamy już wszystko, żeby głosować konkurs niepodległościowy:
  • Regulamin, przejrzany przez Was tydzień temu
  • Stronę w Wikipedii
  • propozycję budżetu - uwaga, jest nieco wyższa niż głosowana sondażowo na spotkaniu na żywo w Warszawie, ale złożyłam solidną górkę. Mogę zmniejszyć bez problemu, jeśli uważacie, że to dużo nadal jest niższa niż w budżecie rocznym, gdzie planowaliśmy 9000 zł.
 3. Uchwała w sprawie delegacji do podpisania umów na nowe telefony dla pracowników, odpowiedzialny: Marek Stelmasik.
  Z uwagi na opóźnienia w uaktualnieniu KRS, niezbędna była uchwała na podpisanie umowy z operatorem telefonów komórkowych. Uchwałę UZ 2018-56 przyjęto bez dyskusji.
 4. Etno Wikispacer we Wrocławiu, w ramach wolnych wniosków.
  Temat zgłosiła Celina Strzelecka. Spodziewany budżet wikispaceru wraz z obchodami urodzin polskojęzycznej Wikipedii wykracza poza ramy uchwały UZ 2018-6. Kwestia została już zaakceptowana na spotkaniu na żywo w Warszawie. Uchwała UZ 2018-55 została przyjęta bez dyskusji.
 5. Udział w spotkaniu z okazji 15. urodzin rumuńskiej Wikipedii, temat w ramach wolnych wniosków. Wyklarował się program wydarzenia, mamy zaproszenie od organizatorów, więc warto byłoby się tam pokazać. Marek Stelmasik zadeklarował wyjazd. Paweł Marynowski może przesłać do delegowanego Marka tematy do poruszenia w ramach GLAM. Uchwała UZ 2018-57 przegłosowana została bez dalszej dyskusji (5/0/1).
 6. Szymon Grabarczuk pokazał dokument FAQ w trakcie opracowywania. Zyskał aprobatę Zarządu, poproszono Pawła Marynowskiego aby się nim opiekował z ramienia Zarządu.
 7. Otrzymaliśmy powiadomienie o zbliżającym się CopyCampie; ogólnie zadecydowano, ze warto na takim wydarzeniu być, acz nie robimy tego oficjalnie jako Stowarzyszenie.
 8. Sporządzono sprawozdanie z Wikimanii 2018 (do którego Marek ma coś jeszcze dopisać); delegowani wyrazili samokrytykę z powodu późnej publikacji. Okres letni był po zmianach w Zarządzie czasem reorganizacji, przygotowania do audytu, przejmowania przez członków Zarządu nadzoru nad pracownikami w nowym kontekście. Sama zmiana osobowa Zarządu również była znaczna.
 9. Spotkanie prezesów organizacji afiliowanych przy WMF. Jest program spotkania, koncentrującego się na efektywnej pracy w Zarządzie. Uchwała UZ 2018-58 przyjęta została bez dyskusji (5/0/1).


25 września 2018

Data
25 września 2018
Obecni
Małgorzata Wilk, Marek Stelmasik, Wojciech Pędzich, Paweł Marynowski, Piotr Gackowski
Prowadzący
Wojciech Pędzich
Czas trwania
21:18 – 22:10
 1. RODO a członkostwo
  • Opis tematu: Statut, a ściślej Artykuł 13 punkt 2 wymusza przesłanie z deklaracją członkowską kopii dowodu tożsamości. W świetle RODO jakoś nie widzę potrzeby przetwarzania wzrostu i adresu zameldowania kandydatów na członków, docierają też do mnie sygnały (i słuszne) że kandydaci nie chcą wysyłać dokumentu tożsamości. Art 13 pkt 2 najchętniej uznałbym za nieobowiązujący bo sprzeczny z dyrektywą jako środek przejściowy - przy wdrożeniu ustaleń RODO na pewno będą konieczne zmiany w statucie, acz to odrębna bajka.
  • To ja się wetnę.... to chyba telepatia, wczoraj odbyliśmy na ircws długą dyskusję na ten temat. Więc przy okazji, gdyby Zarząd podjął dyskusję na ten temat, ja bardzo poproszę o zamieszczenie na www wmpl informacji na jakiej podstawie (jakie jest uzasadnienie celu), i z jakiej potrzeby wynikającej, Stowarzyszenie przetwarza, wymagając kopii DO, danych dot. nazwiska rodowego, imion rodziców, miejsca urodzenia, wzrostu w centymetrach, koloru oczu, oraz przede wszystkim, wizerunku kandydatów i członków. Proszę także o info, w związku z katalogiem danych i ich wagą, czy Stowarzyszenie wdrożyło wymagane elementy związane z kontrolą nad ich przetwarzaniem. Pozdrawiam, Zdzislaw (dyskusja) 22:16, 21 wrz 2018 (CEST)
  • Zgłaszający: Wojciech Pędzich (WMPL) (dyskusja) 22:27, 20 wrz 2018 (CEST)
   • Po ogólnej dyskusji zaproponowano, by ten punkt poruszyć na Zlocie Zimowym oraz w rozmowach z potencjalnym usługodawcą w kwestiach RODO. Masti jest w trakcie przygotowywania polityki RODO, Zarząd powinien zmienić odpowiednio regulamin zapisu członków. Wojciech Pędzich ma przeprowadzić konsultację w tej sprawie z Maciejem Królem.
 2. TarLocesilion zgłosił potencjalny temat na warsztat z Zarządem, pracownikami i KR. Z uwagi na to, że przypadać to będzie po audycie i łatwiej będzie spiąć prezentowane przez Tara treści z wnioskami z audytu, zdecydowano, że ten punkt odbędzie się na ZZ, w ramach sesji piątkowej lub piątkowo-sobotniej.