Biuletyn Informacji Publicznej

Spotkania Zarządu/2019-II

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Spotkania Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w latach 2011-2020
Rok I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Dane liczbowe
Liczba spotkań Liczba punktów
2011 Spotkania Zarządu/2011-I (12) Spotkania Zarządu/2011-II (8) Spotkania Zarządu/2011-III (10) Spotkania Zarządu/2011-IV (11) 41 136
2012 Spotkania Zarządu/2012-I (13) Spotkania Zarządu/2012-II (13) Spotkania Zarządu/2012-III (10) Spotkania Zarządu/2012-IV (14) 50 224
2013 Spotkania Zarządu/2013-I (12) Spotkania Zarządu/2013-II (11) Spotkania Zarządu/2013-III (11) Spotkania Zarządu/2013-IV (8) 45
2014 Spotkania Zarządu/2014-I (10) Spotkania Zarządu/2014-II (16) Spotkania Zarządu/2014-III (13) Spotkania Zarządu/2014-IV (10) 49
2015 Spotkania Zarządu/2015-I (13) Spotkania Zarządu/2015-II (15) Spotkania Zarządu/2015-III (10) Spotkania Zarządu/2015-IV (9) 47
2016 Spotkania Zarządu/2016-I (14) Spotkania Zarządu/2016-II (12) Spotkania Zarządu/2016-III (11) Spotkania Zarządu/2016-IV (13) 50
2017 Spotkania Zarządu/2017-I (13) Spotkania Zarządu/2017-II (13) Spotkania Zarządu/2017-III (9) Spotkania Zarządu/2017-IV (10) 45
2018 Spotkania Zarządu/2018-I (13) Spotkania Zarządu/2018-II (14) Spotkania Zarządu/2018-III (11) Spotkania Zarządu/2018-IV (11) 49
2019 Spotkania Zarządu/2019-I (11) Spotkania Zarządu/2019-II (15) Spotkania Zarządu/2019-III (11) Spotkania Zarządu/2019-IV (14) 51
2020 Spotkania Zarządu/2020-I (11) Spotkania Zarządu/2020-II

2 kwietnia 2019

Data
2 kwietnia 2019
Obecni
Marek Stelmasik, Paweł Marynowski, Wojciech Pędzich, Piotr Gackowski, Małgorzata Wilk
Prowadzący
Marek, Stelmasik, potem Wojciech Pędzich
Czas trwania
21:15 – 22:55
 1. Roger 2019
  • Krótki opis projektu: Nagranie i przekazanie do Wikimedia Commons wyboru Pieśni Ludu Śzląskiego Juliusza Rogera
  • Link do strony projektu: Projekt Roger 2019
  • Zgłaszający: Rosewood, wsparcie Borys Kozielski
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Rosewood
   • Odpowiedzialna za wniosek była na kanale i odpowiedziała na pytania Zarządu, uchwałę UZ 2019-21 przyjęto stosunkiem głosów 5/0/0.
 2. RODO, podjęcie decyzji. Zarząd otrzymał trzy oferty, powinniśmy dokonać wyboru. Wojciech Pędzich (dyskusja) 23:36, 1 kwi 2019 (CEST)
  Zarząd otrzymał łącznie 3 oferty na wdrożenie ustaleń dyrektywy tzw. RODO, o różnym zakresie i kosztach - różni oferenci różnie, jak widać, pojmowali temat wdrożenia ustaleń dyrektywy. Najszerszą ofertę zaopiniował pozytywnie zapytany o to prawnik. Oferta zawiera również działanie pod postacią podstawowego przeglądu statutu Stowarzyszenia pod kątem zgodności jego zapisów z obowiązującym stanem prawnym. Po doliczeniu pozostałych kosztów, np. przejazdu na szkolenie kończące wdrożenie, przygotowano uchwałę UZ 2019-22 z bodajże najdłuższym tytułem i przegłosowano 5/0/0.

9 kwietnia 2019

Data
9 kwietnia 2019
Obecni
Marek Stelmasik, Paweł Marynowski, Wojciech Pędzich, Piotr Gackowski, Małgorzata Wilk, Michał Buczyński
Prowadzący
Wojciech Pędzich
Czas trwania
21:14 – 22:08
 1. Raport roczny w formie broszury ==
  • Opis tematu: Publikacja broszury/raportu rocznego dla partnerów, członków, potencjalnych partnerów. Budżet i szczegóły tutaj.
  • Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 14:44, 3 kwi 2019 (CEST)
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 14:44, 3 kwi 2019 (CEST)
   • Przedyskutowano nakład i ogólną ideę. Z uwagi na koszty zdecydowano, by nie finansować druku broszury z uchwały przeznaczonej na gadżety, a by przyjąć odrębną uchwałę (UZ 2019-23), stosunkiem głosów 6/0/0.
 2. Piotr zaproponował w wolnych wnioskach głosowe spotkanie Zarządu; Wojciech zaaranżował terminarz Doodle, Piotr przygotował punkty.
 3. Możemy ubiegać się do WMF o dwukrotność zeszłorocznego grantu; Natalia opracowuje kształt wniosku, zreferowała otrzymane i pozyskiwane oferty na działania, które moglibyśmy sfinansować z tego grantu. Wojciech obiecał stworzyć kalendarz Doodle pod kątem warsztatów strategicznych.
 4. Zarząd złożył Prezesowi życzenia urodzinowe.
 5. Kancelaria GG Legal jest gotowa do działania (audytu) - Anna Matusiak umówiła się z nimi na poniedziałek 15 kwietnia.

14 kwietnia

Zarząd odbył czterogodzinne robocze spotkanie głosowe. Przedyskutowano kwestie związane z pracownicami, nadchodzącą konferencją, potencjalnymi warsztatami strategicznymi, komunikowaniu i przepływie zadań, Wikimanii 2019.

16 kwietnia

Data
16 kwietnia 2019
Obecni
Wojciech Pędzich, Paweł Marynowski, Piotr Gackowski, Michał Buczyński, Małgorzata Wilk
Prowadzący
Wojciech Pędzich
Czas trwania
21:15 – 23:11
 1. Szkolenie z bezpieczeństwa
  • Opis tematu: Podesłałam zarządowi ofertę szkoleń z bezpieczeństwa dla wolontariuszy i pracowników. Czy ją przyjąć i wpisać w grant? (wszystkie informacje w mailu wysłanym zarządowi)
  • Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 14:44, 15 kwi 2019 (CEST)
   • Zauważono potrzebę przeprowadzenia takiego szkolenia, zdecydowano się poprzeć inicjatywę i włączenie tego szkolenia do grantu, na który wniosek jest w trakcie pisania.
 2. Data końcowa rejestracji ludzi na konferencję. Zgodnie z umową - rejestracja do 24 kwietnia - ilu mamy gości. Później możemy za darmo zrezygnować z 10%. Ile zgłaszamy pokojów. Bo obecnie jest tak że mamy 42 osoby, ile wykupujemy. Na stronie mamy wpisane datę 23 maja. PMG (dyskusja) 21:09, 15 kwi 2019 (CEST)
  • Zdecydowano, że Anna Matusiak ma wysłać maila-przypominacza o rejestracji do uczestników ostatnich 2-3 konferencji.
 3. Konferencja GLAM – dziedzictwo w sieci: zatwierdzenie umowy z RIK, przeznaczenie środków na uczestnictwo trzech prelegentów oraz cateringu
  • Paweł odesłał Zarząd do przesłanego uprzednio wzoru umowy, raczej bezpiecznego. Przedyskutowano składowe uchwały i przygotowano uchwałę UZ 2019-24 i przegłosowano 5/0/0.
 4. Natalia - obowiązki itd. PMG (dyskusja) 14:29, 16 kwi 2019 (CEST)
  Temat omówiono na kanale zamkniętym.
 5. Termin warsztatów strategicznych
  • Opis tematu: Potrzebujemy daty warsztatów strategicznych, żeby można było zacząć planować urlopy. Z doodla wyszło, że 11-14 lipca i 22-25 sierpnia to najpopularniejsze daty. Czy to ma być któraś z nich? Czy jakaś inna?
  • Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 22:43, 15 kwi 2019 (CEST)
  Podjeto dyskusję, kto ma uczestniczyć w warsztatach (Zarząd + pracownicy czy jeszcze ktoś), w obliczu trudnego spięcia logistycznego dużego grona. Zdecydowano o okolicach 14 lipca.
 6. Oferta na pracę facylitacyjną z zarządem
  • Opis tematu: W ramach grantu poproszono mnie o zofertowanie wyjazdu szkoleniowego dla boardu. Ale zaproponowano nam inną formę - facylitowane spotkania wdrożeniowe strategii i/lub rekomendacji audytowych. Byłyby to comiesięczne spotkania zarządu i pracowników w wybranym mieście (proponuję Warszawę ze względu na łatwość dojazdu), podczas których pod kierunkiem facylitatora definiowalibyśmy problemy i rozwiązania, a potem harmonogramowali zadania. Spokania trwałyby pół dnia lub dzień, zawsze w weekend. W sumie 5-6 takich spotkań. Ich celem nie byłby rozwój kompetencji (to by się działo niejako przy okazji), ale osiąganie konkretnych rozwiązań i wzmacnianie nas jako współpracującej grupy, w której lepiej umiemy dopasować zadania do konkretnej osoby. Plus każde spotkanie skutkowałoby załatwieniem konkretnego zadania/problemu organizacji. Żeby negocjować formalną ofertę i wpisać w grant, potrzebuję decyzji czy w ogóle w to wchodzimy, czy wracamy do formuły szkoleniowej czy rezygnujemy w ogóle.
  • Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 22:49, 15 kwi 2019 (CEST)
  Warto wejść w spotkania facylitowane - przełożyć się to może na lepsze spotkania Zarządu w przyszłości a w zaproponowanym scenariuszu zamiast robić teoretyczne kejsy i próbować stosować zdobytą wiedzę w pracy codziennej - będzie pracować się już na faktycznych sprawach Zarządu. Szkolenia online raczej odpadają. Zaakceptowano wpisanie facylitacji w grant do WMF.
 7. Arkusz rozliczeniowy
  • Opis tematu: Na prośbę Michała, przygotowałam propozycję podziału wydatków na kategorie, które następnie miałyby być używane w nieco rozszerzonym arkuszu rozliczeń. W efekcie generowalibyśmy sobie raporty finansowe automatycznie, bez zliczania ręcznie na koniec. Na tę formę arkusza zgodziła się Ania. Czy mamy już migrować do nowej formy? (im później to zrobimy, tym więcej danych do obrobienia; łatwiej rzeczy wpisywać na bieżąco).
  • Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 22:51, 15 kwi 2019 (CEST)
  Z uwagi na brak komentarzy przeniesiono na kanał roboczy Zarządu.
 8. Utworzenie Menedżera Reklam
  • Opis tematu: Utworzenie Menedżera Reklam dla fanpejdży prowadzonych przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Menedżer pozwoli uporządkować płatności i faktury, do których każdy z administratorów i redaktorów będzie mieć dostęp plus pozwoli na skuteczniejsze ustawianie reklam dla profili.
  • Zgłaszający: Agnieszka Marszał
  Pojawiły się pytania i sugestia przekazania tego operacyjnie Małgosi Wilk jako nadzorującej Agnieszkę.
 9. "Nastolatki najchętniej sięgają do Ściągi, Bryka i Wikipedii. Minister cyfryzacji: Chcemy to zmienić" ==
  Diagnoza tego, jak nauczyciele i uczniowie korzystają z Internetu na lekcjach potwierdza nikłą, niewystarczającą znajomość narzędzi cyfrowych i dróg poznania, a także dominację odtwórczego charakteru korzystania z Internetu. Przeważają: wyszukiwarka Google, Wikipedia, YouTube, Ściąga.pl, a nawet Chomikuj.pl i Bryk.pl. Aż 91,5% badanych nie korzysta z Khan Academy, a 65,3% z Wolnelektury.pl (...). Inne, wartościowe źródła z Otwartych Zasobów Edukacyjnych przyjmują wartości śladowe.
  Sami uczniowie do odrabiania prac domowych najczęściej wykorzystują: Google, Wikipedię, YouTube. Portale dedykowane edukacji i poszerzaniu wiedzy są w tym względzie narzędziami niszowymi.
  Możemy zareagować wyłącznie na poziomie rzecznika prasowego i poprzestać na tekście na blogu o tym, że Wikipedia różni się od Ściągi i Bryka. Proponuję zareagować ambitniej, tzn. zadziałać nie tylko taktycznie, ale i operacyjnie. Oprócz wszelkich działań rzecznika można by wystosować listy od zarządu do ministrów cyfryzacji i edukacji (komentarze nt. bieżącej sytuacji na bok), załączyć broszurki z raportem rocznym i wykazać zainteresowanie współpracą w zakresie edukacji medialnej. Idealnie byłoby, gdyby do tego włączyć jeszcze KOED. W tym miejscu uprzejmie przypominam o rekomendowanym przez audytorkę proaktywnym podejściu do KOED-u.
  @Tar Lócesilion: Ale czemu czytasz raport z 2017? Tu świeżutki raport z 2019 → https://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2019/1539,Mlode-smartfony-jak-sie-zyje-z-internetem-w-kieszeni.html --WTM (dyskusja) 00:24, 17 kwi 2019 (CEST)
  @WTM, dzięki, na Ciebie zawsze można liczyć :) @Maire @Agnieszka Marszał (WMPL), to może się Wam przydać. Tar Lócesilion (queta) 09:11, 17 kwi 2019 (CEST)
  Pozostawione do prac poza kanałem IRC.
 10. W ramach wolnych wniosków Michał poinformował o przygotowywaniu pisma dla darczyńców. Powiadomił też o stanie postępowania sądowego z Air Canada. Rozpoczął się też proces wyborów do Rady Powierniczej WMF (miejsca nominowane przez organizacje afiliowane). Natalia przygotowuje też wniosek grantowy do WMF na drugą połowę roku; niektóre szczegóły / punkty tego wniosku powyżej. Szymon poinformował też o konieczności powołania łącznika ze społecznością w kwestii strategii i aktualnych prac z nią związanych.

30 kwietnia

Data
30 kwietnia 2019
Obecni
Wojciech Pędzich, Paweł Marynowski, Piotr Gackowski, Michał Buczyński, Małgorzata Wilk, Jacek Fink-Finowicki
Prowadzący
Wojciech Pędzich
Czas trwania
21:16 – 22:19
 1. Wniosek grantowy 2019
  • Opis tematu: O północy mija termin złożenia naszego wniosku grantowego. Wniosek jest już na Meta (tutaj). Proszę o oficjalna zgodę na jego przedstawienie. Tam też znajduje się projekt naszego rocznego budżetu.
  • Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 09:21, 30 kwi 2019 (CEST)
   • Wojciech stwierdził, że czytał i poprawiał dokument, Michał przypomniał, że Zarząd był o procesie powstawania wniosku informowany na bieżąco. Wniosek obejmuje czas do końca roku, z ewentualnym marginesem czasowym w głąb 2020. Michał wspomniał też, że wniosek grantowy ma bufory kwotowe na działania dodatkowe (i wykonał dużo pracy nad budżetem). Zarząd wyraził akceptację wniosku w jego zaproponowanej postaci i zdecydował o jego złożeniu do WMF.
 2. Nowa wersja porozumienia KOED
  • Opis tematu: Szczegółowo sformułowana prośba została skierowana na adres mail zarządu. W skrócie: w KOED dobiegły końca prace nad nową wersją porozumienia (odpowiednika statutu). Do końca maja trwa składanie podpisów pod treścią porozumienia w imieniu organizacji członkowskich. W moim przekonaniu jedynie zarząd może podjąć decyzję, że Wikimedia Polska zgadza się na nową wersję porozumienia.
  • Zgłaszający: Tar Lócesilion (queta) 16:59, 30 kwi 2019 (CEST)
   • Szymon przedstawił zarys sytuacji. W imieniu WMPL podpisać dokument powinien ktoś z Zarządu, niekoniecznie reprezentant. Sprawa została dopiero co zgłoszona, więc pozostawiono do przetrawienia. Termin podpisania jest do konca maja.
 3. Program stypendialny na Wikimanię 2019. Wojciech Pędzich (dyskusja) 21:44, 6 maj 2019 (CEST)
  Zaproponowano przyznanie co najmniej 1 miejsca międzynarodowego i na razie też nieokreślonej liczby miejsc polskich. Ogólnie przedyskutowano sugerowane osoby w komisji stypendialnej. Padło też pytanie o delegowanie pracowników.
 4. WG 2019-12. Wnioskodawca został poproszony o kontakt z Zarządem w celu ustalenia trybu i terminu rozpatrywania jego wniosku. Ankry (dyskusja) 15:20, 7 maj 2019 (CEST)
  Temat nie był omawiany.
 5. Natalia w ramach wolnych wniosków zasugerowała chęć zrobienia Miesiąca Wyróżnionego Artykułu we wrześniu. Przedstawiła ogólne założenia, Zarząd wyraził ogólnie poparcie dla idei i założeń.

7 maja 2019

Data
7 maja 2019
Obecni
Marek Stelmasik, Paweł Marynowski, Wojciech Pędzich, Małgorzata Wilk, Michał Buczyński
Prowadzący
Wojciech Pędzich
Czas trwania
21:15 – 21:50
 1. Nowa wersja porozumienia KOED
  Odłożone z powodu nieobecności Szymona na kanale i ogólnie zawiłością umowy.
 2. Program stypendialny na Wikimanię 2019
  Paweł zapytał o możliwość dokładnego oszacowania kosztów, których aktualnie (zakwaterowanie) nie da się sensownie oszacować; sprawa przełożona do czasu uzyskania większych ilości informacji. Michał zaznaczył, iż do biuletynu w tym tygodniu idzie informacja, że Stowarzyszenie ma zamiar uruchomić program stypendialny.
 3. WG_2019-12
  Ankry stwierdził, ze wnioskodawca został poproszony o kontakt z Zarządem; takowy nie nastąpił, nie udzielono odpowiedzi na pytania.

14 maja 2019

Data
14 maja 2019
Obecni
Paweł Marynowski, Wojciech Pędzich, Piotr Gackowski, Michał Buczyński, Małgorzata Wilk, Jacek Fink-Finowicki, Marek Stelmasik
Prowadzący
Wojciech Pędzich, później Michał Buczyński
Czas trwania
21:15 – ?
 1. Spotkanie pracownic: Piotr zasugerował, by zrobić serię spotkań, bo dopiero powiedzmy trzecie daje miarodajne konkluzje. Michał wskazał na konieczność kontrolowania kosztów - przejazdy pracownic stanowią sporą pozycję w budżecie. Zasugerowano, by spotkanie połączyć z konferencją we Wrocławiu.
 2. Paweł zaczął przygotowywać stronę stypendialną na Wikimanię 2019. Zapytał o ocenę aktualnego stanu prac. Przedyskutowano proponowaną ilość stypendiów i podział na stypendia polskie / zagraniczne. Michał zasugerował, by zebrać zgłoszenia i dokonać wyboru kierując się budżetem. Na marginesie zaznaczono konieczność napisania ogólnego regulaminu stypendiów, wspomniano też uchwałę UZ 2018-11 w kwestii raportowania. a pytanie Natalii o możliwość ubiegania się o wyjazd przez pracownice, odpowiedziano, że Zarząd i pracownice mogą jechać w ramach delegacji. W ramach Komisji zdeklarował się Piotr. Nie jesteśmy w stanie aktualnie pozyskać zagranicznego członka komisji stypendialnej, jak było to ostatnio (Liam Wyatt). Dalsze ustalenia będą toczyć się poza zebraniem.

21 maja 2019

Data
21 maja 2019
Obecni
Marek Stelmasik, Paweł Marynowski, Wojciech Pędzich, Małgorzata Wilk, Michał Buczyński, Piotr Gackowski
Prowadzący
Wojciech Pędzich
Czas trwania
21:17 – 23:56
 1. Wikimania 2019 - kontynuacja punktu sprzed tygodnia.
  Komisja będzie zbierać dane osobiste, więc wywiązała się dyskusja, do kogo powinny być nadsyłane wnioski. Ostatecznie zdecydowano o przekazywaniu wniosków do Piotra. Z uwagi na kończący się niedługo okres tańszych rejestracji na konferencje, przyjęto krótki okres nadsyłania wniosków. Uchwałę UZ 2019-27 przegłosowano stosunkiem głosów 6/0/0.
 2. Przyjęcie polityki rachunkowości oraz planu kont
  • Opis tematu: Przyjęcie polityki rachunkowości oraz planu kont zgodnie z mailem od księgowej
  • Zgłaszający: Masti (dyskusja)
 3. Przyjęcie uchwały o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia. Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:52, 20 maj 2019 (CEST)
  Przyjęto UZ 2019-25 stosunkiem głosów 6/0/0.
 4. Wojciech stwierdził, ze przygotowuje poszczególne dokumenty potrzebne na Walnym, program skopiowano z Walnego sprzed 2 lat (sprawozdawcze), dopisują punkt o głosowaniu zmian w Statucie przygotowanych przez zewnętrzną kancelarię. Michał przypomniał, ze prosił poza kanałem o opinie reszty Zarządu na temat ewentualnego rozszerzenia zakresu działalności Stowarzyszenia, zaproponowania członkostwa niewikimedianom, jak też rozważenia członkostwa honorowego. Reszta Zarządu odniosła się ogólnie pozytywnie do wszystkich 3 kwestii. UZ 2019-26 przegłosowano stosunkiem głosów 6/0/0.

28 maja 2019

Data
28 maja 2019
Obecni
Paweł Marynowski, Wojciech Pędzich, Małgorzata Wilk, Michał Buczyński, Piotr Gackowski, Marek Stelmasik
Prowadzący
Wojciech Pędzich, od Wikiwyzwania - Michał Buczyński
Czas trwania
21:19 – 00:44 w środę
 1. Wikimania 2019 - przedstawienie przez Komisję Stypendialną rekomendacji stypendystów.
  Rekomendacja trafiła mailowo do członków Zarządu i KR. W regulaminowym czasie wpłynęło 17 wniosków (2 polskie, oba nieregulaminowe, 15 międzynarodowych). Zarząd zapoznał się z raportem Komisji. W takim obliczu sprawy, Zarząd zdecydował o przyznaniu trzech stypendiów międzynarodowych. Jako że Komisja przygotowała listę uszeregowaną, przyznano stypendia 3 wnioskodawcom ze szczytu listy. W latach ubiegłych nie przyjmowano uchwały w sprawie stypendystów, toteż Zarząd postąpił tak samo. W głosowaniu nad 3 stypendiami + 2 osobami rezerwowymi, według uszeregowania Komisji, Zarząd podjął decyzję stosunkiem głosów 6/0/0. Małgorzata poinformować ma stypendystów o decyzji.
 2. Wikimania 2019 - delegacja Stowarzyszenia
  Michał otrzymał decyzję o możliwości wyjazdu na Wikimanię w ramach puli WMF / procesu strategicznego. Chęć uczestnictwa z grona Zarządu wyrazili Paweł i Wojciech, Natalia delegowana jest z grona pracownic (wcześniej wyrażono już zgodę). Obaj delegowani członkowie Zarządu dopełnili obowiązku złożenia sprawozdań na uprzednie konferencje, na które byli delegowani. Uchwała UZ 2019-28 przegłosowana została stosunkiem głosów 5/0/0.
 3. WikiWyzwanie - przyjęcie regulaminu
  Natalia przedstawiła założenia Wikiwyzwania. Jako, że zmiany w stosunku do poprzedniego są prawie żadne, przegłosowano uchwałę UZ 2019-29 stosunkiem głosów 5/0/0.
 4. Sprawy pracownicze
  Zarząd po dyskusji przyjął propozycję nowych warunków zatrudnienia Natalii Szafran-Kozakowskiej, w szczególności nową kwotę uposażenia. Uchwały powinno się zacząć przygotowywać wskazując kwoty brutto, uchwała UZ 2019-30 o zmianie warunków zatrudnienia przyjęta została stosunkiem głosów 5/0/0.
 5. PMG
  Piotr poinformował, że z dniem 31 maja ustępuje z funkcji Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska jak też ze składu Zarządu. Obecni wyrazili swoje podziękowania dla Piotra.
 6. WG 2019-14
  • Opis tematu: Wniosek WG 2019-14 zgłoszony jako wikigrant. W ocenie Komisji wykracza poza zakres celowy wikigrantów, gdyż dotyczy materiałów promocyjnych, a nie wzbogacania treści projektów. Niniejszym, przekazany Zarządowi.
  • Zgłaszający: Ankry (dyskusja) w imieniu Komisji Wikigrantów. Pierwotnym wnioskodawcą jest Juandev (w:cs:User:Juandev). 23:26, 23 maj 2019 (CEST)
   • Ulotka zostanie przygotowana z uchwały gadżetowej, Natalia przejmuje sprawę.
 7. W ramach wolnych wniosków Michał przypomniał o głosowaniu do Rady Powierniczej WMF; dano mu wolną rękę poparcia wybranych kandydatów. Najsensowniejsza kandydatura to Nat Tymkiv z Wikimedia Ukraina, Shani i Douglas jako opcje dalsze.

30 maja 2019

Data
30 maja 2019
Obecni
Paweł Marynowski, Wojciech Pędzich, Małgorzata Wilk, Michał Buczyński, Piotr Gackowski, Marek Stelmasik
Prowadzący
Wojciech Pędzich
Czas trwania
21:07 – 21:56

Zarząd w zwołanym na kanale IRC spotkaniu przegłosował UZ 2019-31, zmieniającą warunki zatrudnienia Specjalistki ds. GLAM, Celiny Strzeleckiej.

31 maja 2019

Data
31 maja 2019
Obecni
Paweł Marynowski, Wojciech Pędzich, Małgorzata Wilk, Michał Buczyński, Marek Stelmasik
Prowadzący
Wojciech Pędzich
Czas trwania
22:36 – 23:15

Zarząd na zwołanym na kanale IRC zebraniu przegłosował warunki wypowiedzenia umowy o pracę z Martą Moraczewską (5/0/0) oraz przegłosował uchwałę UZ 2019-32 upoważniającą Pawła Marynowskiego do przedstawienia ww. warunków w imieniu Zarządu (4/0/1).

4 czerwca 2019

 1. Zjazd KOED
  • Opis tematu: Ogłoszono, że tegoroczny zjazd odbędzie się 5-6 września (czwartek i piątek). Od piątkowego wieczora do soboty 7 września ma być szkolenie z tematyki otwartościowej, którego celem jest powiększenie grupy trenerów i ekspertów gotowych do prowadzenia dalszych szkoleń.
   1. Do 9 czerwca można składać propozycje punktów programu zjazdu. Ten termin ustawiłem w ramce po prawej. Nie bez przyczyny:
   2. Moim zdaniem na początku warto się zastanowić, co byśmy chcieli uzyskać dzięki ewentualnej obecności na zjeździe. Z tego punktu widzenia drugorzędną kwestią jest to, kto pojedzie.
   3. Uprzejmie proponuję zarządowi, żeby 5-6 września delegacyjnie pojechała Celina, jako osoba, która pracuje w dniach roboczych w obszarze działania KOED. Należy też ustalić, kto pojedzie jako reprezentant WMPL w radzie KOED z prawem głosu - ta osoba powinna wziąć co najmniej 1 dzień wolnego. Chyba że Celina otrzyma pełnomocnictwo - tak też przecież można.
   4. Nie jestem pewien, czy jest możliwość, żeby obok piątkowo-sobotniego szkolenia organizowanego przez prezydium KOED były analogiczne organizowane przez koalicjantów. Skierowałem pytanie i oczekuję na odpowiedź. Jeżeli będzie ona twierdząca, to można będzie wykorzystać szansę i skierować kogoś (niekoniecznie 1 osobę), kto mógłby przeprowadzić szkolenie o wykorzystaniu i edytowaniu projektów Wikimedia w projektach instytucji kultury / nauki / edukacyjnych. Wachlarz możliwości jest szeroki.
   5. Kwestia punktów programu KOED się przeplata z wymienionymi wyżej. Jedziemy tam? po co? kto jedzie? co proponuje na czwartek i piątek? może jakiś warsztat?
  • Zgłaszający: Tar Lócesilion (queta) 11:54, 21 maj 2019 (CEST)
 2. Wikiekspedycja Dolny Śląsk
  • Opis tematu: Proszę o ocenę wniosku o dofinansowanie projektu Wikiekspedycja Dolny Śląsk. Cele i budżet napisałem po angielsku na tej stronie.
  • Zgłaszający: --Juandev (dyskusja) 16:43, 28 maj 2019 (CEST)

11 czerwca

Obecni: Wojciech Pędzich, Michał Buczyński, Szymon Grabarczuk, Marek Stelmasik, Małgorzata Wilk

 1. Ukonstytuowanie się Zarządu po zmianach. Decyzja w sprawie roli nowego członka zarządu, nowy podział zadań Zarządu. Wojciech Pędzich (dyskusja) 19:57, 10 cze 2019 (CEST)
  Zarząd prześledził obowiązującą dotąd tabelę podziału zadań Zarządu i dokonał zmian zgodnie z predyspozycjami, dostępnością i oczekiwaniami członków Zarządu. Po dyskusji przyjęto uchwałę UZ 2019-33.
 2. Michał poinformował, że może potrzebować dodatkowego dofinansowania pobytu na Wikimanii.
 3. Małgorzata zapytała o oczekiwany zakres kwoty, na jaką zgadzamy się na film promocyjny. Ustalono, że oczekiwana kwota to około 5 tysięcy złotych.

18 czerwca

25 czerwca

 1. Porozumienie o współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym. Yarl (dyskusja) 18:26, 24 cze 2019 (CEST)
 2. Przyjęcie w poczet członków użytkowników: Fallaner, Niegodzisie, Magen. Wojciech Pędzich (dyskusja) 20:08, 24 cze 2019 (CEST)

28 czerwca

Zarząd spotkał się online, w składzie Michał Buczyński, Małgorzata Wilk, Szymon Grabarczuk, Wojciech Pędzich i Paweł Marynowski, by przegłosować uchwałę UZ 2019-36 dotyczącą pełnomocnictwa dla Michała Buczyńskiego do podpisania umowy grantowej z WMF na przeprowadzenie salonu strategicznego.