Biuletyn Informacji Publicznej

Spotkania Zarządu/2012-III

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Spotkania Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w latach 2011-2020
Rok I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Dane liczbowe
Liczba spotkań Liczba punktów
2011 Spotkania Zarządu/2011-I (12) Spotkania Zarządu/2011-II (8) Spotkania Zarządu/2011-III (10) Spotkania Zarządu/2011-IV (11) 41 136
2012 Spotkania Zarządu/2012-I (13) Spotkania Zarządu/2012-II (13) Spotkania Zarządu/2012-III (10) Spotkania Zarządu/2012-IV (14) 50 224
2013 Spotkania Zarządu/2013-I (12) Spotkania Zarządu/2013-II (11) Spotkania Zarządu/2013-III (11) Spotkania Zarządu/2013-IV (8) 45
2014 Spotkania Zarządu/2014-I (10) Spotkania Zarządu/2014-II (16) Spotkania Zarządu/2014-III (13) Spotkania Zarządu/2014-IV (10) 49
2015 Spotkania Zarządu/2015-I (13) Spotkania Zarządu/2015-II (15) Spotkania Zarządu/2015-III (10) Spotkania Zarządu/2015-IV (9) 47
2016 Spotkania Zarządu/2016-I (14) Spotkania Zarządu/2016-II (12) Spotkania Zarządu/2016-III (11) Spotkania Zarządu/2016-IV (13) 50
2017 Spotkania Zarządu/2017-I (13) Spotkania Zarządu/2017-II (13) Spotkania Zarządu/2017-III (9) Spotkania Zarządu/2017-IV (10) 45
2018 Spotkania Zarządu/2018-I (13) Spotkania Zarządu/2018-II (14) Spotkania Zarządu/2018-III (11) Spotkania Zarządu/2018-IV (11) 49
2019 Spotkania Zarządu/2019-I (11) Spotkania Zarządu/2019-II (15) Spotkania Zarządu/2019-III (11) Spotkania Zarządu/2019-IV (14) 51
2020 Spotkania Zarządu/2020-I (11) Spotkania Zarządu/2020-II

324.20120703-28

Data
3 lipca 2014
Obecni
Karol007, Polimerek, Magalia, maikking, Aegis Maelstrom, Leinad
Przesłane usprawiedliwienia
Brak
Czas trwania
21:19:46-22:19:03
Przebieg spotkania
 1. Czy Stowarzyszenie WMPL zostanie organizatorem akcji na Wikinews: Zostań autorem wiadomości nr 13 000, a otrzymasz zestaw gadżetów związanych z projektami Wikimedia? Gadżety dla autora hasła nr 13 000 zostały zebrane. Prośba wiąże się z patronatem i pokryciem kosztów związanych z wysyłką - maksymalnie będzie to 20 zł. - Ala z (dyskusja) 21:44, 1 lip 2012 (CEST)
  Pomysł przeprowadzenia akcji na tych warunkach spotkał się z krytyką. Karol007 sugerował zmianę warunków konkursu na "dobową akcję", w której newsy opublikowane w ciągu całej doby wezmą udział w konkursie, a wygra najlepiej napisany i dopracowany. Polimerek wyraźnie podkreślił, że akcje "licznikowe" są szkodliwe, ponieważ powodują problemy w dokładnym określeniu numeru artykułu. To powoduje spięcia w społeczności oraz nadużycia uczestników akcji, gdy ogólna liczba artykułów zbliża się do regulaminowego progu. Ostatecznie podjęto głosowanie w sprawie objęcia przez Stowarzyszenie WMPL patronatu nad akcją, które zakończyło się wynikiem 5/1/0 (za/przeciw/wstrzymane). Koszty wysyłki gadżetów do zwycięzców zostaną przeniesione na biuro WMPL.
 2. Ustalenie terminu następnego Spotkania Zarządu, w związku z uczestnictwem 4 członków Zarządu w Wikimanii 2012 w Waszyngtonie. O decyzji należy poinformować członków Stowarzyszenia za pośrednictwem listy dyskusyjnej. Karol007 dyskusja 00:38, 26 cze 2012 (CEST)
  Zdecydowano, że następne spotkanie Zarządu odbędzie się 24 lipca 2012.
 3. Wolne wnioski.
  1. Karol007 przekazał informację, że trwają szacowania kosztów realizacji projektu Wilamowice i uprzedził Zarząd, że prawdopodobnie zajdzie konieczność podjęcia decyzji w trybie przyspieszonym w drodze głosowania mailowego.
   Ostatecznie, uchwała dotycząca Wilamowic została przyjęta mailowo 11 lipca 2012: UZ 2012-35.

325.20120724-29

Data
24 lipca 2012
Obecni
Karol007, Polimerek, maikking, Leinad
Przesłane usprawiedliwienia
Magalia, Aegis Maelstrom
Czas trwania
21:22:16-23:20:53
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie w poczet członków: Nikodem Nijaki. Karol007 dyskusja 06:27, 12 lip 2012 (CEST)
  Kandydat został przyjęty w poczet członków stosunkiem głosów 4/0/0 (za/przeciw/wstrzymano).
 2. Udzielenie pozwolenia na korzystanie w zakresie korespondencji z adresu biura Stowarzyszenia Wikimedia Polska dla Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska. Zbigniew.czernik (dyskusja) 00:12, 17 lip 2012 (CEST)
  Pozwolenie zostało udzielone. Leinad zaznaczył, że nie oznacza to przyzwolenia do ewentualnej rosnącej pomocy innym. Karol007 przypomniał, że w każdej kwestii decyzję podejmuje się niezależnie, więc w każdej chwili Zarząd może się nie zgodzić na inne "drobne pomoce".
 3. Przyznanie środków na projekt Wikiekspedycja 2012. Yarl (dyskusja) 01:05, 23 lip 2012 (CEST)
  Zarząd przeznaczył do 24 tys. PLN na organizację Wikiekspedycji 2012. Uchwała UZ 2012-36 została przyjęta stosunkiem głosów 4/0/0.
 4. Wolne wnioski.
  1. Picus viridis zadał pytanie "czy członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba niemająca polskiego obywatelstwa?". Zauważył on bowiem, że Statut tego nie reguluje, powołując się na ustawę - prawo o stowarzyszeniach, zwrócił uwagę, że odpowiedni przepis w Statucie powinien się znaleźć. Polimerek zacytował aktualną ustawę o Stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104): "Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.". Z tego przepisu wynika, że zrzeszać może się każdy, kto posiada polskie obywatelstwo, niezależnie od miejsca stałego zamieszkania.
  2. Tar Lócesilion zapytał o środki na organizację wystawy POTY w Lublinie 10 sierpnia 2012 roku. Polimerek wspomniał o będącej w mocy uchwale nr UZ 2011-53, wg której na organizację przeznaczono 2 tys. PLN, z czego wydano tylko ok. 1200 PLN. Uchwała czyni koordynatorem wystawy Tomasza Kozłowskiego, który w ostatnim czasie silnie ograniczył swoje uczestnictwo w Projektach Wikimedia. Karol007 wspomniał, że jeśli zajdzie konieczność, to można powołać nowego koordynatora wystawy POTY, a ponieważ obecny był powoływany uchwałą, następca również musi zostać powołany stosowną uchwałą. W dalszej części dyskusji poszukiwano rozwiązania transportu wystawy z Piły do Lublina w ciągu najbliższych 3 dni. Na końcu zaproponowano, by obowiązki koordynacji przekazać sekretarce.

326.20120730-30

Data
30 lipca 2012
Obecni
Karol007, Polimerek, maikking
Przesłane usprawiedliwienia
Magalia, Aegis Maelstrom
Czas trwania
21:30-22:00
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie uchwały o przekazaniu koordynacji POTY (prawdopodobnie Pani Ani). Polimerek (dyskusja) 20:27, 28 lip 2012 (CEST)
  Podczas spotkania nie zostało osiągnięte kworum. Wzięto pod uwagę obecny okres wakacyjny oraz ryzyko braku kworum w czasie następnego spotkania i zdecydowano o przyjęciu uchwały w głosowaniu mailowym.
  Ostatecznie, uchwała UZ 2012-37 została przyjęta, w głosowaniu mailowym 9 sierpnia 2012, stosunkiem głosów 6/0/0.

327.20120807-31

Data
7 sierpnia 2012
Obecni
Karol007, Polimerek, masti, Leinad
Przesłane usprawiedliwienia
Magalia, Aegis Maelstrom
Czas trwania
21:15-22:00
Przebieg spotkania

Spotkanie się odbyło pomimo braku bieżących spraw. Karol007 przypomniał o rozpoczętym niedawno głosowaniu w sprawie uchwały UZ 2012-37, Polimerek przypomniał o umowie podpisywanej z Panią Anną Matusiak, którą Zarząd zatrudnił w pełnym wymiarze godzin. Masti przywołał pytanie Karola Karolusa, szukającego rozwiązania problemu opłacenia grafika, który zaprojektuje wielkoformatowe plakaty o wystawie POTY w Lublinie. Środki na ten cel miały pochodzić z budżetu wystawy. W czasie spotkania konkretna odpowiedź nie padła, jednak Karol007 zaznaczył, że nie widzi ku temu żadnych przeszkód. Na koniec rozmowa zboczyła w stronę aktualnego i przyszłego stanu wystawy POTY, obniżenia kosztów jej transportu oraz konieczności odpowiedniego jej zabezpieczenia i utrzymania w dobrym stanie technicznym. Przypomniano też o konieczności jej uzupełnienia o zwycięskie prace z 2012 roku.

328.20120814-32

Data
14 sierpnia 2012
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Magalia, Polimerek, maikking (od. pkt. 2.)
Przesłane usprawiedliwienia
brak
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:00-22:52:52
Przebieg spotkania
 1. Współpraca ze "Szkołą Pod Żaglami" [1]. Polimerek
  Fundacja "Szkoła Pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego" organizuje dla dzieci i młodzieży rejsy w czasie których młodzież uczy się i pracuje na pokładzie "Pogorii". Pracownicy Fundacji zwrócili się do Stowarzyszenia Wikimedia Polska z propozycją współpracy, która obejmowałaby częściowe lub całkowite sfinansowanie kosztów dostępu do Internetu podczas rejsu, w zamian za publikacje newsów w Wikinews oraz zdjęć w Wikimedia Commons. Istnieją dwie opcje techniczne organizacji łącza na morzu: satelitarna oraz za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej. Równocześnie są to dwie różne opcje finansowe. Znacznie droższe łącze satelitarne zapewnia dostęp w czasie całego rejsu, natomiast tańsza - tylko w okolicach linii brzegowej.
  Zarząd WMPL, wyraził aprobatę dla tej inicjatywy, ponieważ jest to bardzo dobra okazja, by nie tylko ułatwić dostęp do wiedzy uczestnikom rejsu, ale również wypromować polskojęzyczne Wikinews. Obecni członkowie Zarządu poparli finansowanie w tzw. "tańszej wersji", ponieważ droższa opcja to koszt rzędu kilkunastu tysięcy euro. Polimerek nawiąże kontakt z Fundacją w celu omówienia szczegółów umożliwiających określenie warunków przyszłej umowy. W czasie dyskusji nad regulaminem z punktu 2. agendy Spotkania Zarządu, do zgromadzonych dołączył Maikking, który zadał uzupełniające pytanie o możliwość wypożyczenia sprzętu niezbędnego do zapewnienia łączności z siecią Internet. Ta możliwość zostanie zbadana do czasu następnej dyskusji Zarządu na ten temat.
 2. Stan prac nad Wiki Lubi Zabytki i przyjęcie regulaminu. Polimerek
  Zgłoszono szereg poprawek do regulaminu, których kształt i zasadność przedyskutowano. Maikking znalazł też klika niedoprecyzowanych punktów oraz brakujące zapisy, m.in. o nagrodach i podatku od nich, braku bezpośredniego zapisu o odpowiedzialnym za powołanie komisji konkursowej oraz terminu jej powołania. Zgłaszający poprawki, Maikking, zobowiązał się dopracować regulamin do czwartku (16 sierpnia).
  Poza omówieniem regulaminu, określono stan prac związanych z przygotowaniem konkursu "Wiki Lubi Zabytki". Zwrócono uwagę na brak plakatów, które miały zostać wysłane do partnerów lokalnych. Część prac została wykonana, natomiast kilka z nich nadal czeka na realizację.
 3. Ustalenie (wstępne?) budżetu konkursu WLZ . Karol007 dyskusja 15:28, 13 sie 2012 (CEST)
  Jest uchwała: UZ 2012-16 i budżet: Wiki Lubi Zabytki/Budżet, w którym jak na razie są tylko 2 pozycje zrealizowane.
 4. Dyskusja nad wyborem członków jury konkursu WLZ. Karol007 dyskusja 15:28, 13 sie 2012 (CEST)
  Karol007 podkreślił, że ta dyskusja powinna się odbyć po przyjęciu regulaminu konkursu. Niemniej jednak, przypomniano jak wybór odbywał się w zeszłym roku i kto z Wikimediów był w jury. Wspomniano również o konieczności zwerbowania kilku wolontariuszy by przygotować zdjęcia do przedstawienia ich jury.
 5. Wolne wnioski.
  1. Punkt zgłoszony przez Plogiego po zamknięciu agendy obecnego Spotkania, ze względu na swoją obszerność, został przesunięty na następne spotkanie.
  2. Plogi zadał pytanie o sposób rozliczenia podróży służbowej motocyklem. Nie jest precyzyjnie określone czy uchwała dot. podróży samochodem (stawka 0,74 PLN/km) obowiązuje w przypadku podróży motocyklem. Polimerek przypomniał, że UZ 2011-17 mówi o jednej stawce, a w doświadczeniu WMPL nie było do tej pory przypadku użycia motocykla w żadnym z projektów, stąd kwestia ta pozostaje nieuregulowana.
   • limit ustawowy dla motocykli to 0,2302 gr/km. Dla osobówek 0,8358 gr/km. Jeżeli będzie potrzeba, to będzie trzeba ustalić stawkę dla motocykli - przypuszczam, że ok 0,20 gr/km. Maikking (dyskusja) 20:12, 16 sie 2012 (CEST)

329.20120821-33

Data
21 sierpnia 2012
Obecni
Magalia, Maikking, Leinad, Karol007, Aegis i Polimerek
Przesłane usprawiedliwienia
brak
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:11-23:02
Przebieg spotkania
 1. Udzielenie zgody przez Kancelarię Prezydenta na korzystanie z legitymacji członkowskiej Stow. jak leg. prasowej przy okazji wydarzeń w Pałacu Prezydenckim - omówienie sytuacji. Dyskusja nad luźną propozycją Polimerka z listy dysk. ws. zakupu dwóch netbooków. Plogi (dyskusja) 22:58, 14 sie 2012 (CEST)
  Przy ogólnej aprobacie co do idei projektu postanowiono, aby Plogi stworzył na wiki Stowarzyszenia stronę tego projektu wraz propozycją budżetu. W ramach budżetu ma być zwrot kosztów podróży i zakup taniego netbooka. Nie określono konkretnie limitu ceny tego sprzętu.
 2. Regulamin Wiki Lubi Zabytki - finał Polimerek (dyskusja) 10:26, 20 sie 2012 (CEST)
  Po wprowadzeniu ostatecznych poprawek redakcyjnych regulamin został przyjęty jednogłośnie (6/0/0)
 3. Umowa z Fundacją Baranowskiego - finał? Polimerek (dyskusja) 10:26, 20 sie 2012 (CEST)
  Maikking obiecał przygotować umowę do czwartku. Ustalono wstępnie sumę pokrycia rachunków za internet na do 7000 PLN. Dyskutowano też o ew. możliwości umieszczenia na jachcie baneru Wikipedii.

330.20120828-34

Data
28 sierpnia 2012
Obecni
Karol007, Masti, Polimerek (nie było kworum)
Przesłane usprawiedliwienia
maikking (przekazał poparcie dla uchwały UZ 2012-38)
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:39-22:10
Przebieg spotkania
 1. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą: 38/2012 (współpraca ze Szkołą pod Żaglami) Polimerek (dyskusja) 12:18, 25 sie 2012 (CEST)
  Odbyła się krótka dyskusja i głosowanie. Głosowanie było możliwe dzięki temu, że Maikking oddał głos drogą mailową. Uchwała UZ 2012-38 przeszła 4/0/0.
 2. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą: 39/2012 (projekt Bezpośrednie relacje z dużych wydarzeń w Wikinews) Polimerek (dyskusja) 12:18, 25 sie 2012 (CEST)
  Była krótka dyskusja. Głosowanie nie mogło się odbyć ze względu na brak kworum.
 3. Przeznaczenie do 2,5 k EUR na druk i transport wystawy nagrodzonych zdjęć z Wiki Loves Monuments. Druk i transport organizowany przez przez międzynarodową ekipę WLM. Polimerek (dyskusja) 19:34, 28 sie 2012 (CEST)
  Temat został tylko zasygnalizowany. Organizatorzy Wiki Loves Monuments spytali się o możliwość dofinansowania druku zdjęć - zwycięzców Wiki Loves Monuments na poziomie globalnym w formacie A0 na sztywnym podkładzie. Zdjęcia te utworzą podróżującą galerię na wzór naszej galerii POTY. Galeria będzie wystawiona w kilkunastu krajach świata, w tym również w Polsce.

331.20120904-35

Data
4 września 2012
Obecni
Aegis Maelstrom (od pkt. 2), Karol007, Leinad, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Przesłane usprawiedliwienia
maikking (powiadomił o spóźnieniu)
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:16:29-22:40:15
Przebieg spotkania
 1. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą: 39/2012 (projekt Bezpośrednie relacje z dużych wydarzeń w Wikinews) Karol007 dyskusja 03:00, 4 wrz 2012 (CEST)
  Polimerek zadał pytanie czy Zarząd może czynić osobę niepełnoletnią odpowiedzialną za rozliczenie środków przyznanych w uchwale. Karol007 zwrócił uwagę, że jest kwestia rozliczeń wewnętrznych, na podstawie rachunków, i w związku z tym może być akceptowane. Po drobnych poprawkach redakcyjnych, uchwała UZ 2012-39 została przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0.
 2. Przeznaczenie do 2,5 k EUR na druk i transport wystawy nagrodzonych zdjęć z Wiki Loves Monuments. Druk i transport organizowany przez przez międzynarodową ekipę WLM (40/2012). Karol007 dyskusja 03:00, 4 wrz 2012 (CEST)
  Karol007 zapytał czy przeznaczone środki posłużą do bezpośredniego opłacenia faktury, co potwierdził Polimerek. W czasie trwania obrad nad tym punktem, do spotkania dołączyli maikking i Aegis Maelstrom, którzy zadali szereg pytań, na które odpowiedzi miały tłumaczyć wysoki koszt druku zwycięskich zdjęć. Polimerek wyjaśnił, że jest to suma druku na aluminium oraz kosztów międzynarodowego transportu wystawy. Warunkiem wydania tych środków jest opłacenie faktur wystawionych bezpośrednio na Stowarzyszenie. Zaznaczono, że dobrym pomysłem będzie podkreślenie na oficjalnej stronie wystawy, że jest ona finansowana ze środków WMPL. Ma to być dodatkowa promocja dla Stowarzyszenia. Uchwała UZ 2012-40 została przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.
 3. Wolne wnioski.
  1. Podczas spotkania Polimerek przybliżył stan techniczny wystawy POTY, która obecnie znajduje się w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Wg relacji Polimerka dwa zdjęcia są mocno porysowane, a prace z 2011 roku już dołączyły do wystawy. Stoją na sztalugach ale noszą ślady dotychczasowego montażu w różnych rejonach kraju. Magalia zadała pytanie czy powinniśmy wyposażyć wystawę w sztalugi, jednak w chwili obecnej temat ten nie został podjęty. W niedalekiej przyszłości konieczne będzie rozważenie remontu wystawy.
  2. Aegis Maelstrom przypomniał o powstającym Wikimedia Chapters Association (WCA) - temat nie został podjęty.
  3. Magalia przypomniała o potrzebie dokonania spisu wolnych gadżetów. Spis taki pomógłby w wydajniejszej ich dystrybucji. Polimerek zasugerował, aby spisem objąć nie tylko gadżety ale również przedmioty WMPL. Karol007 zasugerował swoją pomoc.
  4. Polimerek mówił o spotkaniu CEE. Zasugerowano, że WMPL pomoże sfinansować stypendia dla uczestników. Tym sposobem wydatki tej części budżetu zostaną pod kontrolą WMPL.

20120911

Data
11 września 2012
Obecni
Leinad, Maikking, Masti
Przesłane usprawiedliwienia
Utrata kontroli przez Sekretarza, który wiedział o planowanej nieobecności Magalii i wraz ze swoim przekazał je Prezesowi.
Przebieg spotkania
W powyższym terminie zebranie nie odbyło się z powodu braku kworum.
 1. Dofinansowanie spotkania CEE Polimerek (dyskusja) 22:27, 9 wrz 2012 (CEST)
 2. Patronat dla http://www.OpenKnowledge.pl Polimerek (dyskusja) 22:27, 9 wrz 2012 (CEST)
 3. Dyskusja nad zakupem lub wynajmem sztalug na potrzeby wystawy POTY. (Forma bezosobowa punku została zredagowana przez Karol007 dyskusja 01:43, 11 wrz 2012 (CEST)) Dostałem informację z Piotrkowa Tryb., gdzie ma być organizowana wystawa POTY, że nie mają sztalug na jej umieszczenie. Czy moglibyśmy je więc zakupić już na zawsze lub wypożyczyć na tą jedną wystawę? Wystawa w Bibliotece w Łodzi pokazuje, że wygląda ona okazalej gdy zdjęcia są umieszczone na sztalugach. Plogi (dyskusja) 14:56, 10 wrz 2012 (CEST)

Spotkanie zostało przesunięte o dwa dni i odbędzie się 13 września 2012 roku o godz. 21:00.

332.20120913-36

Data: 13 września 2012
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007 (spóźniony), Leinad, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Przesłane usprawiedliwienia
Karol007
Prowadzący
Polimerek (po dołączeniu do spotkania częściowo Karol007)
Czas trwania
21:19:39-23:34:13
Przebieg spotkania

Spotkanie przeniesione awaryjnie - z powodu dość pilnych spraw i braku kworum we wtorek.

 1. Dofinansowanie spotkania CEE. Opis i budżet konferencji można zobaczyć w zgłoszeniu o dofinansowanie z GAC Polimerek (dyskusja) 22:27, 9 wrz 2012 (CEST)
  Ustalono, że na pokrycie kosztów podróży uczestników spotkania Central and Eastern European Wikimedia Group (CEE), które odbędzie się w dniach 12-14 października 2012 w Belgradzie, WMPL przeznaczy do 3500 EUR. Środki będą przyznawane maksymalnie dwóm uczestnikom wyznaczonym przez lokalne organizacje partnerskie Fundacji Wikimedia ze Wschodniej i Środkowej Europy oraz maksymalnie dwóm uczestnikom z każdego kraju nie posiadającego własnej organizacji partnerskiej Fundacji Wikimedia, którzy zostaną wyznaczeni przez powołaną do tego celu komisję. Podjęto również decyzję, by uczestników Stowarzyszenia Wikimedia Polska wyłączyć z przyznanej kwoty i dofinansować ich dojazd na podstawie odrębnej decyzji Zarządu. Ostatecznie, stosunkiem głosów 7/0/0, przyjęto tej sprawie uchwałę nr UZ 2012-41. Dyskusja dotycząca uczestników WMPL wspomnianego spotkania odbędzie się na następnym spotkaniu, po zbadaniu i oszacowaniu kosztów.
 2. Patronat dla http://www.OpenKnowledge.pl Polimerek (dyskusja) 22:27, 9 wrz 2012 (CEST)
  Projekt OpenKnowledge jest przedsięwzięciem kilku studenckich kół naukowych, którzy mają na celu promocję idei networkingu biznesowego wśród studentów polskich uczelni. Celem projektu OpenKnowledge jest merytoryczna poprawa jakości artykułów polskojęzycznej Wikipedii. Artykuły pisane przez studentów i sprawdzane przez pracowników naukowych uczelni miałyby wzbogacać zasoby tej edycji językowej Wikipedii. Projekt został objęty patronatem JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - macierzystej uczelni studentów zaangażowanych w realizację projektu.
  Bardzo wiele kwestii pozostaje niewyjaśnionych, a objęcie patronatu nad projektem przez WMPL będzie wymagało rewizji założeń i nawiązanie ściślejszej współpracy z członkami społeczności Wikipedii. W związku z tym Zarząd WMPL zgodził się by Aegis Maelstrom nawiązał kontakt z koordynatorami projektu i nakreślił realia współpracy z społecznością Wikipedii. Jeśli rozmowy potoczą się pomyślnie, to Zarząd będzie mógł podjąć ostateczną decyzję w tej sprawie.
 3. Kwestia problemów z Kamperem wikiekspedycyjnym Polimerek (dyskusja) 13:15, 12 wrz 2012 (CEST)
  Po ostatniej, sierpniowej Wikiekspedycji pojawiły się problemy po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego wynajmowanego kampera. Najogólniej rzecz ujmując firma domaga się pokrycia kosztów naprawy rzekomo znalezionych uszkodzeń, które zostały zauważone po obustronnym podpisaniu protokołu. Ponieważ uszkodzenia nie należą do ukrytych, wątpliwym wydaje się zasadność roszczenia. Zarząd postara się wyjaśnić sprawę.
 4. Dyskusja nad zakupem lub wynajmem sztalug na potrzeby wystawy POTY. (Forma bezosobowa punku została zredagowana przez Karol007 dyskusja 01:43, 11 wrz 2012 (CEST)) Dostałem informację z Piotrkowa Tryb., gdzie ma być organizowana wystawa POTY, że nie mają sztalug na jej umieszczenie. Czy moglibyśmy je więc zakupić już na zawsze lub wypożyczyć na tą jedną wystawę? Wystawa w Bibliotece w Łodzi pokazuje, że wygląda ona okazalej gdy zdjęcia są umieszczone na sztalugach. Plogi (dyskusja) 14:56, 10 wrz 2012 (CEST)
  Ze względu na późną porę, dyskusja na ten temat została przesunięta na następne spotkanie.

333.20120918-37

Data
18 września 2012
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Przesłane usprawiedliwienia
brak
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:15:42-00:00:36
Przebieg spotkania
 1. Dyskusja nad zakupem lub wynajmem sztalug na potrzeby wystawy POTY, oraz przyjęcie uchwały środkach na organizację (2000 ze starej uchwały się skończyło) (Forma bezosobowa punku została zredagowana przez Karol007 dyskusja 01:43, 11 wrz 2012 (CEST)) Dostałem informację z Piotrkowa Tryb., gdzie ma być organizowana wystawa POTY, że nie mają sztalug na jej umieszczenie. Czy moglibyśmy je więc zakupić już na zawsze lub wypożyczyć na tą jedną wystawę? Wystawa w Bibliotece w Łodzi pokazuje, że wygląda ona okazalej gdy zdjęcia są umieszczone na sztalugach. Plogi (dyskusja) 14:56, 10 wrz 2012 (CEST)
  Na początek warto przypomnieć dyskusję, która została zapoczątkowana we środę 12 września 2012 roku na liście dyskusyjnej Stowarzyszenia – wikimediapl-l. Dyskusja dot. nabycia sztalug na cele organizacji ekspozycji wystawy POTY na terenie naszego kraju, była bezpośrednim pokłosiem zgłoszenia takiej potrzeby jako jeden z punktów w harmonogramie poprzednich spotkań Zarządu. Członkowie Stowarzyszenia wymieniali opinie dot. m.in. rodzaju sztalug, materiału z jakiego mają być wykonane, a także problemach transportowych. Największą przychylnością cieszyły się sztalugi aluminiowe, których minimalne rozmiary po złożeniu to ok. 100 cm i "forma pręta" oraz niewielka masa jednostkowa, wynosząca ok. 0,5 kg. Cena za sztukę to w zaokrągleniu ok. 150 PLN. Przedstawiono argumenty przemawiające za, jak i przeciw takiemu rozwiązaniu. Do największych zalet zaliczono obniżenie kosztów w stosunku do wynajmu podobnych instalacji w miejscu wystawy, niezależność od lokalnych warunków "instalacyjnych" oraz możliwości wynajmu. Wadami są wzrost kosztów transportu, oraz zbędność sztalug w przypadku dobrej organizacji lokalnej. Zwrócono uwagę, że wydatek po czasie i tak się zwróci, choć nieco później ze względu na wspomniany zwiększony koszt transportu.
  Podczas spotkania Zarządu nie rozważano już innych technicznych możliwości instalacji wystawy i skoncentrowano się na sztalugach aluminiowych. W pierwszej kolejności padło pytanie o przestrzeń magazynową, zadane przez Leinada. Zainteresowała go kwestia możliwości ich przechowywania w sytuacji czasowego niewykorzystania. Polimerek przypomniał o niewielkich wymiarach po złożeniu i mówił, że na te będzie miejsce w biurze Stowarzyszenia, co nie może być pewne dla samej wystawy, gdyby zaszła konieczność jej czasowego przechowania. Aegis Maelstrom, zadał pytanie o zasadność zakupu, wątpliwość Aegisa wzmocnił Tar Lócesilion, argumentując udaną organizacją wystawy w Lublinie bez konieczności wykorzystania sztalug. Magalia zwróciła uwagę, że to zależy od miejsca wystawy, a Karol007 powtórzył to o czym pisał w dyskusji na liście dyskusyjnej, że jeśli sztalugi nie będą konieczne i jest możliwość darmowego technicznego rozwiązania, to można zaniechać transportu sztalug.
  Zgłoszono też potrzebę przyznania nowego budżetu na cel organizacji i transportu wystawy. Ostatecznie, zdecydowano się na zakup 20 sztalug, i przyjęcie budżetu (2000 PLN) powiększonego o kwotę na ten cel wspomnianego zakupu (3000 PLN). Uchwałę UZ 2012-42 przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0, przeznaczając łącznie 5000 PLN do dyspozycji Anny Matusiak – odpowiedzialnej za budżet i koordynację organizacji wystawy.
 2. Dyskusja nad kosztami uczestnictwa przedstawicieli WMPL na spotkaniu Central and Eastern European Wikimedia Group (CEE), które odbędzie się w dniach 12-14 października 2012 w Belgradzie. Karol007 dyskusja 23:58, 13 wrz 2012 (CEST)
  Na początku oszacowano koszt podróży jednej osoby do Belgradu, który po zaokrągleniu wyniósł 2 000 PLN i zdecydowano, że grupa będzie liczyła cztery osoby. Zwrócono uwagę, na to, że przyszłość spotkania CEE zależy od decyzji Fundacji Wikimedia w sprawie grantu na cel, o który wystąpili organizatorzy. Jeśli grant nie zostanie przyznany, to najprawdopodobniej spotkanie się nie odbędzie. Chętnymi wziąć udział w spotkaniu są: Maikking, Masti, Saper, CLI i Leinad, jednak ich ostateczna decyzja w tej sprawie jest uzależniona od własnych możliwości czasowych.
  Aegis Maelstrom zadał pytanie co tak naprawdę ma być celem uczestnictwa delegatów WMPL w tym spotkaniu i czy mieści się w celach statutowych Stowarzyszenia. Karol007 i Magalia wymienili ogólne cele konferencji, takie jak integracja społeczności, zacieśnianie lub nawiązywanie współpracy z wolontariuszami i z lokalnymi organizacjami partnerskimi Fundacji Wikimedia (chapterami), wymiana doświadczeń i pomysłów, poszerzanie kontaktów. Obydwoje wyrazili opinię, że cele te brzmią ogólnie, ale w rzeczywistości oddają to, do czego prowadzą konferencje i spotkania. Polimerek wyraził swoją pozytywna opinię na temat samego spotkania. Uważa, że pomimo ogólnego charakteru, jej organizacja ma sens. Swoją opinię argumentował między innymi integracją społeczności międzynarodowej. Zwrócił uwagę, że na tym spotkaniu pojawią się uczestnicy projektów Wikimedia pochodzący z krajów, które nie mają swoich lokalnych organizacji partnerskich Fundacji Wikimedia i nigdy wcześniej wśród uczestników konferencji międzynarodowych nie było przedstawicieli tych społeczności (np. Armenia). Wyraził też nadzieję, że może zawiązać się "coś" podobnego do Iberocoopu na wschodnią Europy. Aegis Maelstrom powątpiewając w celowość udziału, szukał konkretniejszych celów. Polimerek, kontynuując swoją argumentację, rozwinął temat wymiany doświadczeń, szczególnie w projektach z zakresu GLAM (Galleries, Libraries, Archives and Museums) i współpracy z instytucjami państwowymi, które, w państwach bloku wschodniego, często mają podobną mentalność. Leinad wtrącił, że widzi w tym spotkaniu szansę na poszerzanie horyzontów i "zarażenie" duchem Wikimedia ludzi z państw, w których ruch Wikimedia raczkuje. Saper również widzi sens samego spotkania, jednak podkreślił to o czym już mówiono, że jest on ogólny. Uważa, że przed międzynarodową społecznością jest bardzo dużo pracy, a co za tym idzie – podobnych spotkań, by móc stworzyć coś konkretnego. Przypomniał on swoje pomysły ze spotkania w dniach 11-12 maja 2012 roku w Belgradzie, z których te wymienione w sekcji "Two speeds in development of the movement?" uznaje za najważniejsze. Magalia wspomniała, że podczas luźnych rozmów w Waszyngtonie, okazywało się, że jest coraz więcej tematów, o których chce rozmawiać społeczność międzynarodowa. Widzi też szansę w regionalnych "platformach współpracy", które jej zdaniem nie ukształtują się przy wykorzystaniu jedynie poczty elektronicznej.
  Aegis Maelstrom wplótł w rozmowę pytanie o wymagania dot. zgłaszanych prezentacji, jednak nikt nie podjął się odpowiedzi na nie.
  Magalia zwróciła Aegisowi uwagę na to, że sama zasadność organizacji spotkania CEE była dyskutowana przez Zarząd przed podjęciem decyzji o jej wsparciu finansowym, którego Zarząd WMPL udzielił jednogłośnie (UZ 2012-41). Argument ten został przez adwersarza oddalony przez zwrócenie uwagi, że obecna dyskusja dotyczy budżetu na cel podróży przedstawicieli WMPL. Aegis Maelstrom uważając, że temat nie został dotąd wyczerpany, oczekiwał dokładnego wypunktowania korzyści, podkreślając, że każda decyzja Zarządu, zwłaszcza finansowa, spotykać się będzie z krytyką. Aegis zgadza się, że na spotkaniu musimy mieć swoją reprezentację, a ponieważ uważa, że wysłanie uczestników z Polski jest szczególnie drażliwą kwestią, chce aby motyw oraz cel był jasny dla każdego. Dość szybko Saper podjął próbę określenia konkretnego punktu, o który prosił Aegis. Jego zdaniem, dzięki "eksportowi" naszego doświadczenia, możemy podjąć próbę uzyskania odpowiedzi na pytania: "Dlaczego plwiki wypaliła u nas?", "Dlaczego w innych krajach naszego regionu jest z tym słabo? czy tylko dlatego, że mamy więcej piszących i podłączonych do netu?". Aegis Maelstrom, pierwszy raz podczas tej rozmowy poczuł satysfakcję z zadanych pytań, na które można szukać odpowiedzi podczas kontaktów na spotkaniu CEE. Podkreślił, że dla klarowności działań WMPL, powinna zostać spisana polityka działania.
  Ostatecznie uchwała UZ 2012-43 została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/1. Aegis Maelstrom nie podjął decyzji w sprawie, wstrzymując się od głosu ponieważ uważał, że powinna być najpierw spisana argumentacja przez pomysłodawcę, którego nie wskazał bezpośrednio.
 3. Dyskusja dot. organizacji jesiennej konferencji (GDJ, urodziny?). Podjęcie organizacji lub przesunięcie na odleglejszy termin (wiosna?). Karol007 dyskusja 21:22, 17 wrz 2012 (CEST)
  W pierwszej kolejności podjęto temat spotkania GDJ. Padły ogólne głosy, że "formuła" GDJ się trochę wyczerpała. Tar Lócesilion powiedział, że mała ekipa robocza (Karol007, La Noirceur, Przykuta i Tar Lócesilion), pracująca nieustannie nad rozwiązaniem problemów poruszanych na GDJ jest chętna by takie spotkanie się odbyło, a jego forma powinna ulec zmianie, z ogólnej, na bardziej nakierowaną pod kątem wypracowania konkretnych rozwiązań na zasadzie aktywnej rozmowy i analizy, a nie biernym przedstawianiu tematów. Zdecydowano się na podjęcie organizacji bardziej roboczego spotkania GDJ niż dotychczas. Spotkanie planowane jest na późną jesień lub zimę. Padły dwie propozycje miejsca spotkania: Chorzów (Karol007 i Yarl) i Lublin (Tar Lócesilion). Zaletą zlokalizowania spotkania w Chorzowie jest bogata sieć komunikacji miejskiej i regionalnej, oraz spokojne miejsce w parku, natomiast w Lublinie dotąd nie było żadnego spotkania. Ostateczną decyzję Zarząd podejmie po szczegółowej analizie przedstawionych ofert.
  Nie podjęto rozmowy nt. konferencji urodzinowej Wikipedii, ponieważ na jej organizację jest już za późno.
 4. Przybliżenie postępu aktualizacji stron w Wiki Stowarzyszenia. Gdzie jesteśmy i o czym zapomnieliśmy? Karol007 dyskusja 21:22, 17 wrz 2012 (CEST)
  Karol007 przedstawił aktualny stan prac aktualizacyjnych. Zwrócił uwagę, że nadal wiele miejsc nie zostało zaktualizowanych. Zwrócono też uwagę na konieczność napisania raportu dla WMF, wynikającego z umowy między WMPL, a WMF. Na początku spotkania przywołano wyniki tegorocznej zbiórki w ramach OPP, choć dokładnych danych jeszcze nie opracowano, to już wiadomo, że ok. 500 tys. PLN udało się uzyskać tym roku. Aktualizacja budżetu również powinna niedługo zostać wykonana.
 5. Wolne wnioski.
  1. Aegis Maelstrom wysyłając wcześniej maila do wszystkich członków Zarządu dot. postępu rozmów z koordynatorami projektu OpenKnowledge przedstawił swoją opinię w kwestii objęcia patronatu nad tym Projektem. Wg niego, pomimo wielu niedociągnięć, warto wesprzeć tę inicjatywę. Organizatorzy zapowiadają cykliczną organizację projektu, więc nawiązanie współpracy (zorganizowanie wikiwarsztatów dla uczestników i wsparcie kontaktów z społecznością Wikipedii). Zarząd, pod wpływem rekomendacji Aegisa Maelstroma, postanowił udzielić wsparcia.

334.20120925-38

Data
25 września 2012
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Magalia, Masti, Polimerek
Przesłane usprawiedliwienia
Maikking
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:01:33-22:54:44
Przebieg spotkania
 1. Z uwagi na fakt, że kwota 4000 zł przyznana w uchwale UZ 2012-35 na nagrywanie i spisywanie wilamowszczyzny się prawie skończyła, a do wykonania pozostało jeszcze dużo pracy, chciałbym zawnioskować o dalsze środki, które pozwoliłyby kontynuować projekt. Pieniądze skończyły się, gdyż na skutek różnych okoliczności jedyną osobą, która mogła przez większość czasu jeździć, był Plogi, a on jeździł samochodem na dużą odległość, co sporo kosztowało. W najbliższych dniach ukaże się raport okresowy z podsumowaniem dotychczasowej działalności. Za część finansową odpowiada Plogi i to on ją opisze. Z tego, co się dowiedziałem, zostało około 200 zł. Część merytoryczną zrobię ja. Nie będę jeszcze w stanie podać dokładnej liczby nagranych słów i wyrażeń, gdyż nagrania wymagają obrobienia i niektóre z nich, zapewne będzie trzeba skierować do powtórki. Na tę chwilę mogę jednak powiedzieć, że mamy 1346 obrobionych plików z nagraniami, które są już gotowe (na Commons jeszcze ich nie wrzucałem, gdyż wilamowszczyzna na Wikisłowniku wymaga standaryzacji z uwagi na różne warianty ortograficzne i prawdopodobnie będzie trzeba zastosować szczególny system nazewnictwa plików). Ponadto wczoraj dotarły do mnie nagrania dalszej części, z której uzyska się około 1000 kolejnych nagrań. W zakresie spisywania, przetłumaczone zostało około 2000 słów i wyrażeń, których nie ma w słowniku p. Józefa Gary.
  Wnioskuję o 1500 zł na kontynuację prac (do porządku finansowego do realizacji w tym roku, ale to nie będzie koniec). Dlaczego akurat tyle? Szacunków żadnych nie przedstawię, bo doświadczenie dowiodło, że i tak szansa na realizację wg planu jest nikła. Ponadto Ethefor powiedział, że postara się o nawiązanie kontaktu, by nie być całkowicie zależnym od dyspozycyjności p. Józefa, który ma za kilka tygodni operację oka (to, o czym pisaliśmy poprzednio to jednak nie było to, ale p. Józef wtedy i tak potrzebował przerwy) i nie wiadomo ile zajmie mu dochodzenie do siebie. Ponadto ma on już swoje lata i przez to ograniczone siły, więc nie wiadomo, na ile intensywnie będzie można z nim pracować. Te niewiadome sprawiają, że jakiekolwiek bliższe szacunki byłyby mało wiarygodne, dlatego, nie będę ich się podejmować. Do wykonania pozostało:
  • nagranie jakichś 2100-2300 słów z dotychczas spisanych (głównie ze słownika p. Gary)
  • spisywanie dalej w ciężkiej do sprecyzowania ilości + nagranie wszystkiego, co się spisze
  • standaryzacja ortograficzna oraz wyjaśnianie wątpliwości i rozbieżności co do niektórych słów
  O ile do tej pory do Wilamowic jeździł przede wszystkim Plogi, teraz będzie się tym zajmował głównie Ethefor, który ma znacznie bliżej, przez co wyjdzie dużo taniej. Ponadto w propozycji uchwały zawarłem odstępstwo od uchwały UZ 2011-17, gdyż zarówno Ethefor, jak i ja niezależnie stwierdziliśmy, że obecna stawka za zwrotu za wyjazdy nijak się ma do rzeczywistych kosztów benzyny i dlatego uzgodniliśmy, że obniżymy ją. 45 gr za 1 km oznacza, że przy cenie benzyny 5,9 zł za litr, samochód musiałby spalać 7,63 litra na 100 km. Stawka dla motoru jest raczej profilaktycznym uzupełnieniem luki prawnej, bo Ethefor powiedział, że motoru nie ma, ale jakby co, 23 gr to zaokrąglona maksymalna wartość z rozporządzenia (które swoją drogą niekonsekwentnie narzuca stawki) i odpowiada 3,9 litra na 100 km. Kwota 1500 zł, jeżeli nie zajdą szczególnie zwiększające koszty okoliczności, powinna spokojnie starczyć na tegoroczne, ww. prace.
  Z uwagi na to, że tak jak wspomniałem, do operacji p. Józefa pozostało tylko kilka tygodni, proszę o podjęcie decyzji w tej sprawie w przyspieszonym trybie.Adam (dyskusja) 19:29, 18 wrz 2012 (CEST)
  Zwrócono uwagę na bardzo duży koszt dotychczasowej części projektu i zauważalny brak racjonalnego wydatkowania przyznanych środków. Karol007 podkreślił, że gdy zachodzi konieczność częstych wyjazdów na dużą odległość, koordynator projektu powinien podjąć próbę obniżenia kosztów, by zmieścić się w budżecie projektu. W tej sytuacji taką próbą mogło być zorganizowanie choćby minimalnej ilości przejazdów komunikacją zbiorową. Planowanie budżetu odbyło się wcześniej, a środki przyznawane były po zaokrągleniu sumy w górę. Dlatego tym bardziej niezrozumiały jest tak gwałtowny wzrost kosztów i brak racjonalnej oceny sytuacji finansowej projektu, czego oczekuje się od każdego koordynatora jakiegokolwiek projektu. Dysponowanie nadmiarem środków przez WMPL nie może być argumentem usprawiedliwiającym rozrzutność podczas realizacji jakiegokolwiek projektu. Drugą bardzo istotną kwestią jest dokładność rozliczenia. Obowiązkiem dysponenta kwotą, jest przedstawienie, na prośbę skarbnika lub innej osoby upoważnionej do przyjęcia lub dokonania kontroli, wszelkiej możliwej dokumentacji potwierdzającej wydatek. Zadano też pytanie o konkretne wyniki dotychczasowych prac, jednak te nadal nie zostały opublikowane.
  Podjęto decyzję o przydzieleniu jednej osoby z Zarządu do nadzorowania projektu, oraz dopilnowania uzupełnienia sprawozdań z dotychczasowych wyjazdów. Do pełnienia tej roli zgłosił się Karol007. Zwrócono ogólną uwagę, że każdy projekt WMPL powinien być brany pod dodatkową opiekę przez jedną osobę z Zarządu, by móc zadbać o odpowiedni poziom sprawozdawczości.
  Zarząd podjął decyzję, że nie zmieni decyzji, którą podjął w uchwale UZ 2011-17 w sprawie stawki do rozliczenia podróży samochodem osobowym. Jest ona najbardziej zbliżona do stawki przyjętej przez ustawodawcę, który przewiduje również amortyzację z tytułu eksploatacji pojazdu. Rozważano też zmianę kwoty dopłaty do projektu, jednak ostatecznie zrezygnowano z tej modyfikacji. Uchwałę UZ 2012-44 przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0.
 2. W imieniu lokalnej społeczności Pyr zwracam się z prośbą do Zarządu o dofinansowanie kwotą do 500 zł spotkania wikipedystów w Poznaniu. Wydarzenie to odbędzie się 29 września z okazji 11. urodzin Wikipedii (szczegóły tutaj). Wspomniana suma umożliwi opłacenie urodzinowego tortu oraz napojów. Awersowy (dyskusja) 20:18, 24 wrz 2012 (CEST)
  Po sporządzeniu stosownej uchwały, Zarząd WMPL przyjął uchwałę nr UZ 2012-45 stosunkiem głosów 6/0/0.
 3. Wolne wnioski.
  1. Leinad zadał pytanie o organizację wyjazdu przedstawicieli Stowarzyszenia do Belgradu w dniach 12-14 października 2012 roku. W tym tygodniu kończy się czas rejestracji uczestników, a nadal nie jest znana dokładna lista uczestników WMPL. Omówiono wstępnie kwestię rezerwacji przelotu i opłaty za bilety.
  2. Kolejne pytanie, zadane również przez Leinada, dotyczyło statystyk strony internetowej konkursu fotograficznego "Wiki Lubi Zabytki". Wspomniane statystyki zostały przeniesione, a dostęp do nich ograniczony. W tej chwili wygląda, że utraciliśmy nad nimi kontrolę. Zostanie podjęta próba wyjaśnienia powodów takiej decyzji.
Dziękuję za oficjalnie brzmiącą wiadomość; cieszę się, że Zarząd Stowarzyszenie Wikimedia Polska zadecydował (w postaci swojego przedstawiciela) o zastosowaniu takiej formy zamiast wysyłania, przykładowo, cease and desist letter i marnowania jakże cennych środków publicznych na opłacenie prawnika (uff!).
Jednocześnie uprzejmie informuję, że ze względu na fakt, iż przesłana wiadomość nie zawierała żadnej "próby wyjaśnienia powodów takiej decyzji", a jedynie stawiała mnie przed faktem dokonanym, nie zamierzam odnosić się do podniesionej w niej tematyki. Pozostaję z poważaniem, odder (dyskusja) 14:36, 26 wrz 2012 (CEST)