Biuletyn Informacji Publicznej

Spotkania Zarządu/2013-II

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Spotkania Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w latach 2011-2020
Rok I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Dane liczbowe
Liczba spotkań Liczba punktów
2011 Spotkania Zarządu/2011-I (12) Spotkania Zarządu/2011-II (8) Spotkania Zarządu/2011-III (10) Spotkania Zarządu/2011-IV (11) 41 136
2012 Spotkania Zarządu/2012-I (13) Spotkania Zarządu/2012-II (13) Spotkania Zarządu/2012-III (10) Spotkania Zarządu/2012-IV (14) 50 224
2013 Spotkania Zarządu/2013-I (12) Spotkania Zarządu/2013-II (11) Spotkania Zarządu/2013-III (11) Spotkania Zarządu/2013-IV (8) 45
2014 Spotkania Zarządu/2014-I (10) Spotkania Zarządu/2014-II (16) Spotkania Zarządu/2014-III (13) Spotkania Zarządu/2014-IV (10) 49
2015 Spotkania Zarządu/2015-I (13) Spotkania Zarządu/2015-II (15) Spotkania Zarządu/2015-III (10) Spotkania Zarządu/2015-IV (9) 47
2016 Spotkania Zarządu/2016-I (14) Spotkania Zarządu/2016-II (12) Spotkania Zarządu/2016-III (11) Spotkania Zarządu/2016-IV (13) 50
2017 Spotkania Zarządu/2017-I (13) Spotkania Zarządu/2017-II (13) Spotkania Zarządu/2017-III (9) Spotkania Zarządu/2017-IV (10) 45
2018 Spotkania Zarządu/2018-I (13) Spotkania Zarządu/2018-II (14) Spotkania Zarządu/2018-III (11) Spotkania Zarządu/2018-IV (11) 49
2019 Spotkania Zarządu/2019-I (11) Spotkania Zarządu/2019-II (15) Spotkania Zarządu/2019-III (11) Spotkania Zarządu/2019-IV (14) 51
2020 Spotkania Zarządu/2020-I (11) Spotkania Zarządu/2020-II

361.20130402-13

Data
2 kwietnia 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Masti, Maikking, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
Leinad, Magalia
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:25:15 - 23:35:09
Przebieg spotkania
 1. Przeznaczenie środków na przeprowadzenie skutecznego odzyskania długów Stowarzyszenia. Nawiązanie współpracy z kancelarią radcowską w Łodzi. Polimerek (dyskusja)
  Polimerek wytłumaczył, że Zarząd musi wypracować sposób skutecznego odzyskiwania długów WMPL. Obecnie, od dłuższego czasu trwają próby odzyskiwania należności w dwóch sprawach. Wg pomysłu Polimerka, należy nawiązać współpracę z określoną kancelarią prawną w Łodzi (już w jednej pytał), która mogłaby się zajmować takimi sprawami w sposób sprawny i systematyczny. Maikking zobowiązał się skontaktować z inną kancelarią w Łodzi w celu ustalenia kosztów związanych z nawiązaniem współpracy z Stowarzyszeniem. Ostatecznie, zarówno Polimerek jak i Maikking zbiorą oferty kilku kancelarii, z których podczas następnego Spotkania Zarządu zostanie wybrana jedna.
 2. Szkolenie dla około 80 osób na Uniwersytecie Wrocławskim 5. kwietnia wraz z częścią warsztatową na kilku prowadzących. Prośba o dofinansowanie przez Stowarzyszenie WMPL. aegis maelstrom δ
  Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu organizuje cykl spotkań pt. "Nowe konteksty informacji". W pierwszym spotkaniu z tego cyklu, zatytułowanym "Wikipedia – tworzenie i redagowanie e-contentu" będzie uczestniczyła grupa doświadczonych redaktorów polskojęzycznej wersji Wikipedii. Grupa odbiorców będzie stanowiła ok. 80 osób ze środowiska naukowego. Spotkanie ma trwać w godzinach 10:00-16:00.
  Aegis Maelstrom mając narzucony warunek zorganizowania szkolenia w dzień roboczy, wybrał piątek. Pozyskano środki zewnętrzne na umowy o dzieło dla wolontariuszy, a ponieważ próba finansowania ze środków UNI Europejskiej nie powiodła się, brakuje środków na zwrot kosztów związanych z dojazdem do Wrocławia i ewentualnym posiłkiem po zakończeniu. Do Aegisa Maelstroma zgłaszało się - jak pisał - sporo chętnych, ale obecność potwierdziło znacznie mniej osób. Po szacunkowych wyliczeniach i dodaniu odpowiedniej rezerwy środków, Zarząd przeznaczył do 600 PN na zwrot kosztów, które zostaną poniesione przez dojeżdżających wolontariuszy. Uchwałę nr UZ 26/2013 przyjęto stosunkiem głosów 5/0/0.
 3. Przygotowania do Walnego Zebrania Członków – sprawozdanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, projekt preliminarza budżetowego, program Walnego Zebrania Członków. Polimerek (dyskusja)
  Przygotowania są w toku. Polimerek zasugerował Maikkingowi przygotowanie programu Walnego Spotkania Członków, przedstawił też szkic sprawozdania. Przypomniał też, że cześć członków Zarządu w dniach 16-22 kwietnia br. troje spośród członków Zarządu będzie w Mediolanie i zachodzi konieczność przyjęcia sprawozdania 15 kwietnia 2013.
 4. Wolne wnioski.
  1. Po wyczerpaniu agendy rozpoczęła się rozmowa dot. organizacji konferencji GLAM. W ogólnym zarysie sytuacji mówi się o "przejęciu naszej imprezy" przez osoby, które nie są związane z WMPL. Sytuacja jest monitorowana i w razie potrzeby zostaną odjęte kroki zmierzające do odzyskania kontroli.
  2. Yarl zapytał, czy Stowarzyszenie nadal jest zainteresowane kupnem obiektywu, do użytku wolontariuszy. Polimerek przypomniał, że w wyniku dyskusji jakiś czas temu odstąpiono zakupu sprzętu fotograficznego, poza przypadkiem, kiedy ten będzie potrzebny i niezbędny do realizacji jakiegoś dużego projektu. Ostateczną odpowiedź uzależniono od opinii księgowej i uzyskania informacji o szczegółowych zasadach sprzedaży biletów dla grup w Kościele Mariackim.
  3. Maire zapytała Mastiego czy bilety wstępu do Kościoła Mariackiego można rozliczyć bez faktury na nie, czy też zajdzie konieczność opłacenia biletów przez samych uczestników Konferencji Wikimedia Polska 2013. Ostatecznej odpowiedzi nie udało się uzyskać, ponieważ nie wiemy na jakiej zasadzie są sprzedawane wejścia dla turystów.

362.20130409-14

Data
9 kwietnia 2013
Obecni
Aegis Maelstrom (od pkt. 2.), Karol007, Leinad, Masti, Magalia, Maikking, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:14:21 - 22:21:44
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie uchwały dot. przeznaczenia środków na reprezentację prawną w sprawie odzyskania spornych kwot od kontrahentów UZ-27/2013 Polimerek (dyskusja)
  Zarząd Stowarzyszenia przeznaczył do 1000 PLN na pokrycie kosztów przedsądowej reprezentacji prawnej wybranej kancelarii radcowskiej w kwestii odzyskania spornych kwot od kontrahentów. Uchwała nr UZ 27/2013 została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.
 2. Oficjalne zatwierdzenie porządku Walnego Zebrania Członków: UZ-28/2013 Polimerek (dyskusja)
  Proponuję poszerzyć porządek o zmiany statutu, tj. po obecnym p. 9 dodać punkt "Przedstawienie propozycji zmian statutu - dyskusja", i konsekwentnie w obecnym p. 10 dodać pp. "3. nad zmianą statutu". Propozycja zmiany statutu jest na stronie Statut/Zmiany 2013. Ency (dyskusja) 20:10, 9 kwi 2013 (CEST)
  Na początku dyskusji podjęto kwestię dokładności punktu zgłoszonego przez Encego. Pytanie jakie zadano dotyczyło konieczności informowania o szczegółach zmian wszystkich członków Stowarzyszenia oraz możliwości zgłaszania poprawek w Statucie jako wolnych wniosków bezpośrednio w czasie trwania Walnego Zebrania Członków. Interpretacja zapisów była różna. W głównym wątku dyskusji dot. proponowanej przez Encego zmiany w Statucie zastanawiano się czy zmiana jest konieczna, czy nie wystarczą regulacje wprowadzane Uchwałami Zarządu. Ency przywołał list jaki otrzymał od Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którego wynika, że taka regulacja może być zawarta w Statucie Stowarzyszenia. Dyskusja nie zakończyła się ostatecznym rozstrzygnięciem tej kwestii. Po wprowadzeniu dodatkowego punktu dot. propozycji zmian w statucie, Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, które odbędzie się w Krakowie w sali konferencyjnej, Hotelu Campanile, ul. Św. Tomasza 34, 31-023, 4 maja 2013 roku, o godz. 12:00 w pierwszym terminie. Określono również porządek obrad. Uchwała nr UZ 28/2013 w tej sprawie została przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.
 3. Prośba o pomoc w uzyskaniu akredytacji dla dwóch osób na targi gier wideo Gamescom w Kolonii. Pozyskanie odpowiedniego pisma dla 2 osób od Stowarzyszenia, aby móc stworzyć relację na żywo lub (foto)reportaż (zależnie od dostępu do sieci na miejscu) dla Wikinews z gamescom w Kolonii. Opłata za pobyt i bilety załatwiona zostanie własnym sumptem, jednak aby mieć dostęp dla mediów potrzebne jest odpowiednie pismo. Impreza odbywa się pod koniec sierpnia, nie podano konkretnego terminu zgłaszania akredytacji, ale z informacji nieoficjalnych rok temu można było to robić do miesiąca przed festiwalem. Viatoro (dyskusja)
  Zarząd wyraził chęć wystawienia niezbędnego dokumentu, pod warunkiem, że ów zostanie wcześniej przygotowany przez zainteresowane osoby. Taka decyzja jest wynikiem słabego zorientowania się członków Zarządu w wymaganiach organizatorów w stosunku do tego typu pisma.
 4. Wolne wnioski.
  1. Aegis Maelstrom przekazał informację, że sytuacja wokół konferencji GLAM zaczyna się wyjaśniać. Organizatorom zostało przekazane stanowisko WMPL, że będąc sponsorem, Stowarzyszenie będzie miało realny wpływ na kształt całej konferencji.
  2. Elfhelm przypomniał, że jutro tj. 10 kwietnia 2013 odbędzie się posiedzenie Komisji Wikigrantów, na którym zostanie rozpatrzony wniosek WG 2013-8.

363.20130423-15

Data
23 kwietnia 2013
Obecni
Karol007, Leinad (od pkt. 2.), Masti, Maikking, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
Aegis Maelstrom, Magalia
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:21:37 - 22:54:10
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia użytkownika Rzuwig. Karol007 (dyskusja)
  Rzuwig został przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia. Głosowanie w tj sprawie zakończyło się stosunkiem głosów 4/0/0.
 2. Dofinansowanie udziału Czechów w Konferencji Wikimedia Polska. Karol007 (dyskusja)
  Po krótkiej dyskusji w której rozważano wydanie zgody na przyjęcie wniosku wraz z innymi wnioskodawcami na wspólnej liście, jednak ostatecznie zdecydowano przyjąć osobną uchwałę w tej sprawie. Uchwała nr UZ 29/2013, która przeznacza do 350 PLN na pokrycie kosztów podróży i udziału w Konferencji Wikimedia Polska 2013 użytkownikowi Jargo została przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0.
 3. Przyjęcie listy osób, którym przyznano dofinansowanie na dojazd do Krakowa na Walne Zebranie Członków i Konferencję Wikimedia Polska 2013. Decyzja wydawana na podstawie uchwały nr UZ 25-2013. Karol007 (dyskusja)
  Zarząd Stowarzyszenia zaakceptował przez aklamację wszystkie wnioski o dofinansowanie dojazdu i uczestnictwa w Konferencji Wikimedia Polska oraz Walnym Zebraniu Członków.
 4. Przygotowania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w Krakowie. Sprawozdanie OPP, sprawozdanie GUS i inne sprawy papierkowe. Polimerek (dyskusja)
  Podczas spotkania krótko przedstawiono na jakim etapie są przygotowania. Masti uzupełniał dane dot. bilansu WMPL za 2012 w sprawozdaniu Zarządu. Wszystkie wymagane dokumenty są już przygotowane, lub ich przygotowania dobiegają końca.
 5. Wolne wnioski.
  Brak.

364.20130507-16

Data
7 maja 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Magalia, Masti, Maikking, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
brak
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:20:29 - 22:36:06
Przebieg spotkania
 1. Projekt "Akademia Wolnych Licencji": wymagana decyzja Zarządu w sprawie zarezerwowania środków na pilotażowe szkolenie we współpracy z Akademią Telewizyjną TVP. Termin szkolenia - między 27 maja a 15 czerwca (do uzgodnienia). Lajsikonik (Dysksja użytkownika:Lajsikonik|dyskusja]])
  Celem projektu pt. "Akademia Wolnych Licencji" jest przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla dziennikarzy i redaktorów: jak zgodnie z warunkami licencji korzystać z materiałów zamieszczonych w projektach Wikimedia.
  Po dyskusji na temat budżetu i składu osobowego przegłosowano uchwałę 30/2013 o przeznaczeniu do 500 PLN na ten cel, głosami 7/0/0.
 2. Udzielenie patronatu nad: w:pl:Wikipedia:Projekty szkolne i akademickie/WikiEdycja na Wydziale Prawa UwB - Białystok 2013. Polimerek (dyskusja)
  Po dyskusji czy projekt nie będzie niewypałem i nie spowoduje irytacji społeczności wikipedystów, opieką nad nim obiecał się zająć Tar Lócesilion. Po tym oświadczeniu przyznano patronat głosami 7/0/0.
 3. Przyjęcie w poczet członków użytkowników: Pismaker i Betka. Karol007 (Dysksja użytkownika:Karol007|dyskusja]])
  Po przedstawieniu Pismakera przyjęto go w poczet członków Stowarzyszenia głosami 7/0/0
  Nad przyjęciem użytkownika (użytkowniczki?) Betka zdecydowano nie głosować jej przyjęcia w poczet członków, ze względu na to, że nie spełnia kryteriów statutowych bycia edytorem choć jednego projektu Wikimedia.
 4. Wolne wnioski.
  Brak.

365.20130514-17

Data
14 maja 2013
Obecni
Leinad, Polimerek, Masti, Maikking, Karol007, Magalia (od punktu nt. Saskiej Kępy)
Przysłali usprawiedliwienia
brak
Prowadzący
Karol007 i Leinad na zmianę
Czas trwania
21:14 - 23:02
Przebieg spotkania
 1. Kwestia uchwały przenoszącej pominięty punkt na Walnym o zmianie statutu na następne Walne Polimerek (dyskusja) 12:59, 14 maj 2013 (CEST)
  Po krótkich wyjaśnieniach Polimerka powodów konieczności przyjęcia tej uchwały, wynikających z omyłkowego pominięcia w trakcie Walnego punktu obrad, który był przyjęty uchwałą 28/2013, przegłosowano uchwałę 31/2013 przenoszącą ten punkt na następne Walne, głosami 5/0/0
 2. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia użytkownika Happa. Karol007 dyskusja 19:22, 14 maj 2013 (CEST)
  Po krótkim przedstawieniu kandydata, przegłosowano jego przyjęcie 5/0/0.
 3. Delegacja dwóch osób (CLI, Yarl) na Program Evaluation and Design Workshop w Budapeszcie. Yarl (dyskusja) 19:28, 13 maj 2013 (CEST)
  Po przedyskutowaniu celów i kosztów podróży na tę konferencję, przegłosowano uchwałę 32/2013, przynającą do 2000 PLN na ten cel i czyniącą CLI odpowiedzialnym za rozliczenie głosami 5/0/0.
 4. Zatrudnienie w ramach umowy-zlecenia koordynatora Wikiekspedycji kolejowej. To może być naprawdę ciekawy i duży projekt (w tej chwili zgłosiło się już 7 osób, w tym dwóch obcokrajowców), ze sporym potencjałem marketingowym. Potrzebujemy jednak osoby, która zbierze to wszystko do kupy - będzie koordynowała prace wolontariuszy, wyznaczała zadania i nadzorowała ich wykonywanie, a także komunikowała się z PKP. Tematem od początku zajmuje się Paweł Zienowicz, więc proponuję jego kandydaturę na to stanowisko (korespondowałem z nim i w razie zgody Zarządu potwierdził swoją chęć zajęcia się koordynacją). Myślę o wynagrodzeniu podobnym do tego, które otrzymują koordynatorzy WLZ. Na maila Zarządu przesyłam notatki z ostatniego spotkania Pawła z panami z Departamentu Marketingu PKP. -- CLI (dyskusja) 21:18, 13 maj 2013 (CEST)
  • ad vocem: Jeśli już to bym zatrudnił ogólnego koordynatora wszystkich wikiekspedycji, które mają mieć miejsce w 2013. Zaproponowałem nawet zakres obowiązków takiej osoby: Użytkownik:Polimerek/Brudnopis. Polimerek (dyskusja) 13:42, 14 maj 2013 (CEST)
  Po dość długiej dyskusji, a raczej wymianie opinii na temat zadań i celowości zatrudnienia takiej osoby, zdecydowano przemyśleć sprawę na spokojnie i wrócić do sprawy za tydzień.
 5. Przyznanie funduszy na projekt Saska Kępa w Wikipedii. W ramach projektu zostanie wydrukowanych 150-200 tabliczek informacyjnych w formacie A5, które będą umieszczane na ogrodzeniach budynków na Saskiej Kępie. Wszystkie tabliczki będą posiadać QR-kody prowadzące do haseł Wikipedii. Szacowany koszt: 200 x 5 zł = 1000 zł. Na początek wydrukujemy 7 tabliczek, które zostaną umieszczone na ogrodzeniach ulicy Elsterskiej i w ten sposób ocenimy, jak skorzy do współpracy są właściciele budynków. Propozycja wyglądu tabliczki: Plik:Saska Kępa tabliczka.png. CLI
  Po dyskusji na temat sposobu produkcji tabliczek i związanych z tym kosztami przyjęto uchwałę 33/2013 przyznającą 500 PLN na ten cel głosami 5/0/0 (głosowała Magalia, natomiast Maikking nie głosował)
 6. Wolne wnioski.
  1. Yarl przypomniał o warsztatach w Śląskiej Bibliotece Cyforwej i wspomniał o zamiarze organizacji Wikimaratonu na Śląsku
  2. CLI spytał się, czy z uchwały 24/2013 dałoby się sfinansować wyjazd na wikiekspedycję do Czarnobylu kolegę Jargo z Czech, zwłaszcza, że po kupieniu biletów dla polskich uczestników są nadal wolne środki. Karol007 stwierdził jednak, że niestety nie jest to możliwe ponieważ uchwała wyraźnie mówi o udziale polskich wolontariuszy. Karol zaproponował, że umieści ten punkt na agendzie kolejnego zebrania zarządu.
  3. CLI wspomniał o omyłce w fakturze na zakup książki w ramach jednego z wikigrantów i spytał czy sprawę załatwi oświadczenie + faktura. Masti stwierdził, że jeśli zaakceptuje to księgowa, to on nie widzi problemu.

366.20130521-18

Data
21 maja 2013
Obecni
Karol007, Leinad, Magalia, Masti, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
brak
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:18:50 - 23:02:51
Przebieg spotkania
 1. Uchwała dla kol. Jargo nt wyjazdu na ekspedycję do Czarnobyla. Polimerek (dyskusja) 23:23, 16 maj 2013 (CEST)
  Zarząd postanowił zmienić treść uchwały nr UZ 2013-24 tak aby umożliwić sfinansowanie udziału w ekspedycji kol. Jargo, który do Czarnobyla pojedzie z Czech. Zmianą nie został objęty budżet, który został utrzymany na poziomie 2000 PLN. Ostatecznie uchwałę nr UZ 2013-34 przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0.
 2. Przyznanie środków na organizację serii Wikimaratonów w Katowicach. Yarl (dyskusja) 16:48, 18 maj 2013 (CEST)
  Gdzie jest projekt budżetu? Polimerek (dyskusja) 11:31, 21 maj 2013 (CEST)
  Podczas dyskusji omówiono ogólne plany organizacyjne Wikimaratonu w Katowicach, m.in. catering, wydruk plakatów i ogólny budżet. Ostatecznie podjęto decyzję, że budżet na poziomie 1000 PLN będzie wystarczający na pierwsze spotkanie, które ma pełnić rolę pilotażową w tym rejonie kraju. Ostatecznie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska stosunkiem głosów 6/0/0 (za/przeciw/wstrz.) przyjął uchwałę nr UZ 2013-35, która umożliwia finansowanie przejazdu z Czech do Czarnobyla kol. Jargo.
 3. Wysłanie rzecznika prasowego na Zjazd Rzeczników Prasowych [1]. Polimerek (dyskusja)
  Sprawa uległa dezaktualizacji, ponieważ nasz rzecznik nie dysponuje wolnym czasem w tym terminie.
 4. Decyzja o ew. zatrudnieniu koordynatora Wikiekspedycji Polimerek (dyskusja) 23:23, 16 maj 2013 (CEST)
  Polimerek zrobił nieformalne wywiady w poszukiwaniu osób chętnych podjęcia się koordynacji Wikiekspedycji. Magalii zasugerowała by napisać oficjalne powiadomienie skierowane do społeczności w poszukiwaniu osób chętnych objąć to stanowisko. W dyskusji pojawiły się obawy, że skomplikowanie procedury i jej wydłużenie spowoduje znaczne opóźnienia w rozpoczęciu prac przygotowawczych do Wikiekspedycji, zarówno tej głównej jak i kolejowej i mniejszych, które mogą się odbyć w 2013 roku. Polimerek sporządził w swoim brudnopisie zakres obowiązków na to stanowisko. Termin końcowy składania aplikacji wyznaczono na piątek na godz. 23:59. Poinformowaniem społeczności oraz zebraniem aplikacji zajmie się Karol007.
 5. Rozmowa na temat przyszłości serwera narzędziowego. Patrol110 (dyskusja) 17:37, 18 maj 2013 (CEST)
  Temat ten, jak zauważono, został trochę zaniedbany. Powstały problemy z logowaniem się na obecny serwer, a główny jego administrator - Saper, nie może samodzielnie w pełni opiekować się serwerem, a także przygotować migracji na nowe serwery. W związku z tym w społeczności rozpoczęło się poszukiwanie chętnych wolontariuszy, którzy mają wiedzę i umiejętności niezbędne do administrowania serwerami. Zdecydowano się również przedłużyć wynajem obecnego serwera w ramach realizacji uchwały nr UZ 2013-10 w sprawie wykupienia serwerów.
Wolne wnioski
 • brak.

367.20130528-19

Data
28 maja 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Magalia, Maikking, Masti, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
brak
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:15:17 - 22:20:43
Przebieg spotkania
 1. Decyzja w sprawie zatrudnienia koordynatora (lub wiążąca decyzja, o przyszłym włączeniu tego kosztu do budżetu Wikiekspedycji) Polimerek (dyskusja)
  Głosowanie w tej sprawie odbyło się drogą mailową, aby nie ujawniać danych kandydatów. Spośród czterech zgłoszonych kandydatur, Zarząd wybrał Pawła Zienowicza (Sp5uhe) na to stanowisko. Postanowiono również, że wynagrodzenie zostanie włączone w budżet ogólny Wikiekspedycji, który będzie przyjęty 4. czerwca 2013 zaraz po tym, gdy zostanie przygotowany przez nowo wybranego koordynatora.
 2. Dodruk broszurek kończących się w biurze oraz projekt i druk małej ulotki o WMPL i projektach. Polimerek (dyskusja)
  Na początek Polimerek przypomniał że każdy z członków Zarządu otrzymał drogą mailową cennik drukarni, w której poprzednio drukowano broszury. Ostatecznie postanowiono dodrukować 2000 sztuk broszury „Wikipedia krok po kroku”, 2000 sztuk broszury „Witamy w Wikipedii” i 1000 sztuk broszury „Wolne licencje”, przeznaczając na ten cel do 12000 PLN. Uchwała nr UZ 2013-36 została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/1. Odbyła się też dyskusja nad zaprojektowaniem oraz wydrukowaniem ulotki. Projekt obejmowałby dwustronny druk na stronie A4 oraz dwukrotne złożenie. Powstałe w ten sposób 6 stron zawierałoby informacje dot. Projektów Wikimedia, Stowarzyszenia i Fundacji Wikimedia. CLI nawiązał w marcu kontakt z osobą, która projektowała plakat z okazji otwarcia wystawy fotograficznej zdjęć z Wikiekspedycji i zobowiązał się do niej napisać i poprosić o pomoc.
 3. Wolne wnioski.
  1. Polimerek poinformował, że współpraca z Kancelarią Senatu rozwija się bardzo dobrze. Do Wikimedia Commons Commons:Senate of Poland przesłano sporo zdjęć senatorów w dużej rozdzielczości. W niedalekiej przyszłości zostaną załadowane kolejne zdjęcia senatorów poprzednich kadencji. Kontakt z Kancelarią nawiązał Boston9.
  2. Karol007 wspomniał o prowadzonych przez niego pracach inwentaryzacyjnych wszystkich uchwał Zarządu począwszy od 2005 roku. Gdy prace dobiegną końca, ich efekt zostanie udostępniony w odpowiednim miejscu.

368.20130604-20

Data
4 czerwca 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Magalia, Masti, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
Maikking
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:19:58 - 22:35:46
Przebieg spotkania
 1. Sprawa GrafixBisa - decyzja o ew. wejściu w spór sądowy. Polimerek (dyskusja)
  WMPL nie otrzymało w danym terminie zwrotu należności od firmy GrafixBis za podwójnie zapłaconą fakturę, w związku z tym Zarząd podjął decyzję o wejściu w spór sądowy z tą firmą. Decyzja została podjęta jednogłośnie przez zgromadzonych.
 2. Przyjęcie uchwały dotyczącej pokrycia kosztów Wikiekspedycji 2013 (trzech zwykłych i kolejowej). Polimerek (dyskusja)
  Budżet Wikipedycji został przygotowany już wcześniej. Podjęto decyzję o włączeniu płacy koordynatora w ogólny budżet Wikiekspedycji. Ostatecznie przeznaczono do 70000 PLN na pokrycie kosztów koszty podróży, diet żywieniowych, noclegu, ubezpieczenia uczestników, opłaty turystyczne oraz materiały promocyjne i eksploatacyjne. Uchwała nr UZ 37/2013 została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.
 3. Wolne wnioski.
  1. Aegis Maelstrom pytał o chętne osoby do udziału w spotkaniu "Edit-a-thon - 1989 i historia Polski". Spotkanie, które w swojej formule będzie podobne do Wikimaratonu, odbędzie się 9 czerwca, tj. w niedzielę w Domu Spotkań z Historią przy ul. Karowej w Warszawie. Podczas spotkania będą pisane hasła dotyczące przemian roku 1989 oraz szerszej historii Polski.

369.20130611-21

Dane
11 czerwca 2013
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Leinad, Magalia, Masti, Polimerek
Przysłali usprawiedliwienia
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:19:58 - 22:35:46
Przebieg spotkania
 1. Wydanie zaświadczenia dla użytkownika Mrmat 102 o zorganizowaniu akcji Wikiedycja na Wydziale Prawa 2013 pod patronatem Stowarzyszenia. Tar Lócesilion|queta!
  Nie wiem czy jest sens, żeby cały zarząd dyskutował o takiej prostej, administracyjnej czynności :-0 Polimerek (dyskusja) 10:50, 11 cze 2013 (CEST)
  Sprawa załatwiona. Tar Lócesilion|queta! 11:04, 11 cze 2013 (CEST)
 2. Przyjęcie uchwały dotyczącej kosztów wejścia w spór sądowy z Grafix Bis. UZ 38/2013 Polimerek (dyskusja)
  Zarząd Stowarzyszenia przeznaczył do 3500 PLN na koszty wszczęcia i przeprowadzenia postępowania cywilnego przeciw Grafix Bis. Uchwała nr UZ 38/2013 w tej sprawie została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.
 3. Dyskusja i decyzja o zakończeniu polubownym sporu dotyczącym poniesienia kosztów uszkodzenia kampera.Polimerek (dyskusja)
  Sprawa zostanie zakończona po wystawieniu faktury Stowarzyszeniu na kwotę do 2500 PLN, a pozostała część kaucji zostanie zwrócona. Zarząd stosunkiem głosów 6/0/0 wyraził zgodę na polubowne załatwienie tej sprawy.
 4. Wolne wnioski.
  Brak.

20130618+25

Ze względu na to, że nie zgłoszono żadnych tematów na agendę, 18 i 25 czerwca spotkania zarządu miały charakter dyżuru i luźnych rozmów, bez żadnych konkretnych konkluzji. Rozmawiano m.in. o problemach z noclegami na Wikimanii, o pomysłach na stoisko na Wikimanii oraz o pomysłach dotyczących obchodów 1 miliona artykułów w polskiej Wikipedii.