Biuletyn Informacji Publicznej

Spotkania Zarządu/2017-III

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Spotkania Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w latach 2011-2020
Rok I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Dane liczbowe
Liczba spotkań Liczba punktów
2011 Spotkania Zarządu/2011-I (12) Spotkania Zarządu/2011-II (8) Spotkania Zarządu/2011-III (10) Spotkania Zarządu/2011-IV (11) 41 136
2012 Spotkania Zarządu/2012-I (13) Spotkania Zarządu/2012-II (13) Spotkania Zarządu/2012-III (10) Spotkania Zarządu/2012-IV (14) 50 224
2013 Spotkania Zarządu/2013-I (12) Spotkania Zarządu/2013-II (11) Spotkania Zarządu/2013-III (11) Spotkania Zarządu/2013-IV (8) 45
2014 Spotkania Zarządu/2014-I (10) Spotkania Zarządu/2014-II (16) Spotkania Zarządu/2014-III (13) Spotkania Zarządu/2014-IV (10) 49
2015 Spotkania Zarządu/2015-I (13) Spotkania Zarządu/2015-II (15) Spotkania Zarządu/2015-III (10) Spotkania Zarządu/2015-IV (9) 47
2016 Spotkania Zarządu/2016-I (14) Spotkania Zarządu/2016-II (12) Spotkania Zarządu/2016-III (11) Spotkania Zarządu/2016-IV (13) 50
2017 Spotkania Zarządu/2017-I (13) Spotkania Zarządu/2017-II (13) Spotkania Zarządu/2017-III (9) Spotkania Zarządu/2017-IV (10) 45
2018 Spotkania Zarządu/2018-I (13) Spotkania Zarządu/2018-II (14) Spotkania Zarządu/2018-III (11) Spotkania Zarządu/2018-IV (11) 49
2019 Spotkania Zarządu/2019-I (11) Spotkania Zarządu/2019-II (15) Spotkania Zarządu/2019-III (11) Spotkania Zarządu/2019-IV (14) 51
2020 Spotkania Zarządu/2020-I (11) Spotkania Zarządu/2020-II

4 lipca 2017

Data
4 lipca 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:14 – 22:28
 1. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia: Ptjackyll
  Elfhelm krótko przedstawił kandydaturę na członka Stowarzyszenia. Kandydata przyjęto jednogłośnie w głosowaniu (7 głosów "za").
 2. Wikiwakacje
  Marta Malina przedstawiła stan przygotowań do konkursu Wakacje z Wikipedią w 2017 roku. Wskazała m.in. na innowacje w stosunku do zeszłorocznej edycji, w tym zaktywizowanie udziału partnerów GLAM w formie fotospacerów. Ustalono, że uchwała przyjmująca regulamin i budżet zostanie przyjęta na kolejnym spotkaniu Zarządu 11 lipca 2017 roku.
 3. WikiCamp na Białorusi
  Magalia wskazała, że Krokus wyraziła chęć udziału w WikiCampie i dogadała się z organizatorami. Przedstawiła sytuację i podział kosztów udziału pomiędzy organizatora i WMPL. Oszacowano, że koszty stowarzyszenia nie powinny przekroczyć 2000 PLN (ubezpieczenie, diety, transfer). Zarząd przyjął uchwałę UZ 2017-34 dotyczącą pokrycia tych kosztów (7 głosów "za").

11 lipca 2017

Data
11 lipca 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Elfhelm
Czas trwania
21:15 – 22:16
 1. Wikiwakacje
  Marta Malina przedstawiła stan przygotowań do konkursu Wakacje z Wikipedią w 2017 roku, wskazując, że wszystko jest gotowe do podjęcia uchwały. W toku dyskusji wyjaśniono kwestie licencji i zakresu terytorialnego konkursu. Nie pojawiły się dodatkowe uwagi co do budżetu i treści regulaminu. Podjęto uchwałę nr UZ 2017-35 wraz z obejmującym regulamin konkursu załącznikiem (6 głosów "za", nie głosowała nieobecna Maire).
 2. Kwestie związane z dofinansowaniem przejazdu na Konferencję Wikimedia Polska 2017 w Bydgoszczy
  Kwestie te pojawiły się w związku ze złożeniem przez dwie osoby wniosków o dofinansowanie (na kwotę około 400 PLN) po konferencji. Zarząd kwestię tę omówił na kanale niepublicznym. Zarząd jednogłośnie (6 głosów obecnych członków "za") po naradzie wyraził zgodę na uwzględnienie tych wniosków i pokrycie tych kosztów z uchwały nr UZ 2017-16 (której budżet w istotnej części nie został wyczerpany.
 3. Wolne Wnioski
  Polimerek wskazał, że wraz z Mastim będzie prelegentem w czasie weekendowego walnego zebrania stowarzyszenia OSM Polska. Wskazał na problemy organizacyjne tego stowarzyszenia. Masti wskazał natomiast, że pojawił się pomysł, by WMPL stało się reprezentacją społeczności projektu OpenStreetMap.
  Polimerek potwierdził, że zmiany w statucie WMPL zostały zgłoszone do KRS w ustawowym terminie.

25 lipca 2017

Data
25 lipca 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38, Maire
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:15 – 22:37
 1. Dofinansowanie wyjazdu na Ukrainę w ramach projektu Etnografia Karpat kwotą 1300 zł, zgłosiła mailowo Klarqa.
  Sprawa przełożona na kolejne spotkanie.
 2. Akredytacja przez Stowarzyszenie w portalu accredito.com dla użytkownika Emptywords, celem uzupełnienia w pierwszym rzędzie fotografii piłkarzy jednego ze stołecznych klubów futbolowych. Zgłoszenie mailowe Halibutt / Emptywords
  Dostęp do akredytacji fotograficznych w portalu accredito.com obarczony jest koniecznością podania reprezentowanego medium - mimo pozytywnego podejścia Zarządu do pomysłu, Stowarzyszenie nie jest wydawcą Wikipedii, więc nie da się wpisać tego medium, poza tym rodziłoby to odpowiedzialność natury prawnej. Można byłoby wpisać jedynie bloga Stowarzyszenia, który faktycznie jest wydawany przez SWMPL, jako redaktora naczelnego można byłoby wpisać Natalię lub Krzysztofa. Rejestracja w portalu dałaby też możliwość akredytowania kolejnych obiecujących wolontariuszy, przy czym zgodnie z wymogami ustawodawcy przy współpracy do 30 dni należałoby ich ubezpieczyć, a powyżej - spisać umowę. Jeśli klub piłkarski, który stał się powodem wprowadzenia punktu obrad Zarządu zgodzi się na akredytację przy blogu SWMPL jako publikacji, to sprawa będzie poprowadzona dalej - Emptywords ma wybadać sprawę.
 3. Wolne wnioski
  Lantuszka zgłosiła wniosek o dofinansowanie udziału w konferencji uk.wiki, na którą została zaproszona i która odbędzie się po zakończeniu ukraińskiego etapu projektu Etnografia Karpat, w którym też będzie uczestniczyć. Powerek zgłosił wniosek o to, by zobowiązać Lantuszkę do pisemnego sprawozdania z udziału w konferencji - głównie pod kątem darczyńców, którzy potencjalnie mogą być zainteresowani wydatkowaniem środków Stowarzyszenia. Uchwała UZ 36/2017 została przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.
  Halibutt poinformował, że zwycięskie zdjęcia z konkursu Wikiwakacje przedstawiające zabytki wezmą udział w finale tegorocznej edycji Wiki Lubi Zabytki.


1 sierpnia 2017

Data
1 sierpnia 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38, Maire
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:25 – 22:07
 1. Dofinansowanie wyjazdu na Ukrainę w ramach projektu Etnografia Karpat kwotą 1300 zł, zgłosiła mailowo Klarqa.
  Po dyskusji ustalono, że nie jest konieczne dodatkowe dofinansowanie uchwałą Zarządu, gdyż grant z WMF przewiduje uzasadnione przekroczenie kwoty o 10%. Masti dokonał przelewu dodatkowej kwoty bezpośrednio po spotkaniu.

22 sierpnia 2017

Data
22 sierpnia 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Elfhelm, Wpedzich, Powerek38, Maire
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:15 – 22:10
 1. Przyjęcie uchwały nt zakupu nowej ścianki i dwóch rollupów GLAM. UZ 37/2017. Polimerek (dyskusja) 13:13, 19 sie 2017 (CEST)
  Po przedstawieniu na kanale modeli ścianki i rollupów, do uchwały dodano również spodziewane koszty wykonania zakładek magnetycznych. Uchwałe 37/2017 przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0.
 2. Delegacja na WikidataCon 2017
  Opis tematu: Z racji tego, że mój wykład-demo zostanie najprawdopodobniej zaakceptowane jako punkt programu konferencji chciałbym zgłosić się jako delegat na ww. konferencję. Yarl (dyskusja) 19:04, 20 sie 2017 (CEST)
  Zgłaszający: Yarl (dyskusja) 19:04, 20 sie 2017 (CEST)
  Odpowiedzialny za rozliczenie: Yarl (dyskusja) 19:04, 20 sie 2017 (CEST)
  Na uchwałę jest jeszcze za wcześnie, ale Zarząd wyraził zainteresowanie wysłaniem Yarla na wspomnianą konferencję.
 3. W ramach wolnych wniosków TarLocesilion zapytał o zapatrywania Zarządu na zmianę identyfikacji wizualnej WMF na czarną. Poszczególni członkowie Zarządu wyrazili raczej zniesmaczenie kolorystyką narzuconą przez Fundację.

29 sierpnia 2017

Data
29 sierpnia 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Aegis, Wpedzich, Powerek38, Maire
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:13 – 23:02
 1. Wsparcie digitalizacji kościelnych XIX-wiecznych dokumentów w Polskich Inflantach.
  Opis tematu: Szczegóły znajdują się na stronie WG 2017-39. Wniosek nie może być rozpoznany przez Komisję Wikigrantów z uwagi na postanowienia regulaminu (szczegóły na stronie wniosku). Przekazuję więc sprawę do Zarządu, o czym poinformowałem Jula. W imieniu Komisji Wikigrantów, Elfhelm (dyskusja) 00:13, 12 sie 2017 (CEST)
  Zgłaszający: Julo
  Odpowiedzialny za rozliczenie: Julo
  Pozwalam sobie przywołać temat ponownie, w związku z częściowym rozwiązaniem niektórych problemów dzięki pomocy innych kolegów Wikipedystów. Chciałbym jednak dokonać zakupu dwóch mocnych źródeł światła, chodzi o wydatek stu złotych. Julo (dyskusja) 20:34, 26 sie 2017 (CEST)
  Julo zamierza przekazać źródła światła po ich wykorzystaniu w majątek Stowarzyszenia. Po dyskusji nad tym, czy dodatkowe lampy są potrzebne (skoro Stowarzyszenie dysponuje nimi w puli sprzętu, który został kupiony pod kątem Etnografii Karpat) zdecydowano, że dwie dodatkowe lampy zostaną zakupione i zakup dokonany będzie z puli przeznaczonej na koszty utrzymania biura.
 2. Termin Zlotu Zimowego
  Opis tematu: Społeczność coraz częściej prosi o wyznaczanie terminów naszych zlotów z możliwie dużym wyprzedzeniem, co ułatwia im planowanie obecności. Wychodząc naprzeciw zgłaszam dyskusję na temat terminu Zlotu Zimowego (oraz decyzję czy w ogóle go organizujemy). Jego ustalenie pozwoli nam też ruszyć z organizacją od razu po CEE Meeting. Ferie trwają w różnych województwach łącznie od 15 stycznia do 25 lutego, jeśli chcemy ich uniknąć pozostają nam weekendy 6-7 stycznia 2018 oraz 3-4 marca 2018 (ta druga data jednocześnie oddala zlot od sesji, choć jest mało zimowa). Pozostawiam decyzji zarządu (sugeruję też rozważenie, czy nie włączyć piątku od rana jako roboczego pre-conu).
  Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 15:43, 28 sie 2017 (CEST)
  Przedyskutowano proponowane terminy; Wpedzich zasugerował inne niż zaproponowane przez Magalię, ostatecznie po sondażowym wypytaniu członków Zarządu zadecydowano, by zlot odbył się 12-14 stycznia - zahacza o mniejsza ilośc województw jeśli chodzi o ferie. Włączono również sugestię, by piątek poświęcić na pewnego rodzaju pre-con oraz by uwzględnić czas na spotkanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i pracowników. Przedyskutowano też temat "myśli przewodniej zlotu", ale myśl oddalono. Natalia wspomniała o tym, że na zlocie można byłoby podjąć temat komunikowania tego, co się w Wikimediach dzieje (sprawy techniczne, np. Wikidata, relacje polskojęzycznej społeczności z tym, co jest na zewnątrz od niej).
 3. Dyskusja nad oprawą 16. urodzin polskojęzycznej Wikipedii. Wojciech Pędzich (dyskusja) 17:55, 28 sie 2017 (CEST)
  Temat odłożono - jest na razie zbyt wiele niewiadomych.
 4. Delegacja dla Yarla na udział w WikiDataCon. Wojciech Pędzich (dyskusja) 22:14, 28 sie 2017 (CEST)
  Po uzupełnieniu danych, uchwała UZ 2017-38 została przegłosowana 6/0/0.
 5. W ramach wolnych wniosków, Polimerek przypomniał uczestnikom WIkimanii o rozliczeniu wyjazdu i raporcie.

5 września 2017

Data
5 września 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38, Maire
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:15 – 22:12
 1. Zwiększenie budżetu Tygodni Tematycznych
  Opis tematu: Zwiększenie budżetu Tygodni Tematycznych ze względu na wyczerpanie dotychczasowych środków. Projekt nadal się dobrze rozwija. Sugerowana kwota - 3000zł.
  Zgłaszający: Zgłoszone na liście mailowej WMPL przez Anię Matusiak. Maire (dyskusja) 15:19, 1 wrz 2017 (CEST)
  Powiązane uchwały Zarządu: Regulamin TT przyjęty uchwałą UZ 2016-52, zmieniony uchwałami UZ 2017-10, UZ 2017-12 i UZ 2017-29.
  Masti zaproponował zamknięcie poprzedniej uchwały przyznającej środki na konkurs i wydatkowanie już z nowej uchwały. Zaistniało pytanie o to, z której uchwały ma być rozliczony trwający właśnie tydzień nepalski, acz można go będzie sfinansować z dotychczasowej; zaproponowano też, by uchwałę ograniczyć do roku 20167, co zostało wpisane w jej treść, by nie rodzić problemów natury księgowej z uchwałami przechodzącymi swoim zakresem budżetowym na kolejny rok kalendarzowy. Uchwała UZ 2017-39 została przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.
 2. W ramach wolnych wniosków Wpedzich przedstawił sprawę rozliczenia wyjazdu Lantuszki na konferencje ukraińskich wikipedystów i fakt przekroczenia kosztów zapisanych w uchwale. Przekroczenie wynikło z niedoszacowania kosztów; Polimerek stwierdził, że rozmawiał z Lantuszką o np. odpuszczeniu części diet, stanowiących znaczny udział w kosztach i że podejmie z nią jeszcze kontakt (w kolejnych dniach zaraportował, że Julia zamknęła jednak kwotę wyjazdu we wskazanej w uchwale). Powerek podniósł jeszcze kwestię 2. części przedmiotowej uchwały, czyli konieczności złożenia przez delegatkę raportu we wskazanym czasie.

12 września 2017

Data
12 września 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Elfhelm, Aegis, Powerek38, Maire
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:25 – 23:22
 1. Przyjęcie uchwał w sprawie kosztów urodzin Wikipedii w Warszawie, oraz w sprawie kosztów, co do których zobowiązało się stowarzyszenie w ramach grantu na CEE Meeting. (nocleg dodatkowy dla wolontariuszy zwrot kosztów podróży, piątkowa kolacja w MDM, bilety lokalne dla wolontariuszy) Polimerek (dyskusja). projekt uchwały nr 40 i 41 13:34, 10 wrz 2017 (CEST)
  Po przedyskutowaniu kosztów, przyjęto uchwały UZ 2017-40 w sprawie organizacji Obchodów Urodzin Wikipedii w Warszawie oraz UZ 2017-41 w sprawie kosztów organizacji CEE Meeting 2017 niepokrytych z grantu przegłosowano stosunkiem głosów 7/0/0.
 2. Wyjazd na konferencję Wikimedia RU w Moskwie - wniosek i projekt uchwały nr 42. Ency (dyskusja) 20:25, 11 wrz 2017 (CEST)
  Z uwagi na trudności w kontakcie z Saperem w trakcie posiedzenia i niemożności uzyskania jego wkładu w konferencję, jego udział wykreślono z uchwały i przedstawiono uchwałę UZ 2017-42, przegłosowaną 7/0/0.
 3. Zlot społeczności Wikiźródeł w Poznaniu
  • Krótki opis projektu: Społeczność Wikiźródeł chciałaby spotkać się w dniach 27-29 października w Poznaniu. Spotkanie miałoby mieć na celu pracę nad konkretnymi problemami projektu i integrację społeczności. Spotkanie przewidziane jest na ok. 20 osób (uczestnicy będą musieli mieć już dorobek edycyjny w Wikiźródłach). Istnieje możliwość włączenia się społeczności Wikisłownika i organizacji przez nich równoległego spotkania w tej samej sali konferencyjnej. To pierwsze takie spotkanie projektu siostrzanego, znak jego rozwoju i naturalny kolejny krok w tym rozwoju.
  • Link do strony projektu: rozliczenie kosztów przedstawione zarządowi w mailu
  • Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) (w imieniu Ankry'ego)
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Osoba, która ma zostać wpisana w treść przyjmowanej uchwały.
   • Społeczności Wikisłownika i Wikiźródeł, zdaniem Magalii, dojrzały do zorganizowania dedykowanego im zlotu. Przedyskutowano ogólnie próg licznika edycji / posiadanych uprawnień, by na zlocie pojawiły się osoby faktycznie związane z projektami. Podejmowano temat ewentualnej zmiany miejsca, ale w opinii sporej części Zarządu jest to ruch, który da niewielkie oszczędności, wyprowadzi konferencję spoza wnioskowanego przez członków społeczności Poznania i przede wszystkim pochłonie sporo pracy w okresie tuż przed konferencją CEE. Uchwałę UZ 2017-43 na zlot o zaproponowanej przez Aegisa nazwie Żródłosłów przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0.
 4. Powerek w ramach wolnych wniosków złożył gratulacje nowowybranemu przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego.
 5. Aegis zapytał o uczestnictwo WMPL w prowadzonym przez Wikimedia Austria projekcie TAPAS - Time and Place Annotation Services; stwierdzono, ze projekt jest na tyle ogólnikowy, że nie chcemy się w to na tym etapie angażować.

26 września 2017

Data
26 września 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Elfhelm, Aegis, Powerek38, Maire
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:15 – 21:51
 1. Przekazanie kontroli nad serwerem narzędziowym do Zarządu Stowarzyszenia lub wyznaczonej osoby. Serwer nie działa należycie - nie ma na ni m np. wiki KA, co arbitrzy odczuwają dość boleśnie i nie zanosi się na poprawienie sytuacji. Przekazanie kontroli nad serwerem w kręgi Zarządu powinno dopomóc w pozbyciu się problemu. Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:41, 21 wrz 2017 (CEST)
  Wpedzich wskazał przede wszystkim na niedziałającą wiki Komitetu Arbitrażowego, która po zmianie kadencji i wpłynięciu 2 wniosków nie działa, a jest standardowym narzędziem pracy KA, do utrzymania którego SWMPL się zobowiązało. Wymieniono uwagi na temat zawartości serwera, jak też osoby która mogłaby się serwerem zając (a może mógłby to być ktoś z zewnątrz). Masti zobowiązał się do postawienia tej wiki na nowo podkreślił potrzebę zinwentaryzowania zawartości serwera. Wskazano również na powolne stawianie strony OPP co roku.
 2. Zdzisław, w ramach wolnych wniosków, zaproponował, by dostęp do serwera w celu stawiania narzędz typu php / Java był prostszy, niewymagający znajomości shella, etc. Do uruchamiania narzędzi jednak konto shellowe jest potrzebne. Sprawa do przedyskutowania między zainteresowanym(i) a Mastim, który ma z całego zarządu wiedzę techniczną wystarczającą do zarządzania serwerem.