Biuletyn Informacji Publicznej

Spotkania Zarządu/2017-IV

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Spotkania Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w latach 2011-2020
Rok I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Dane liczbowe
Liczba spotkań Liczba punktów
2011 Spotkania Zarządu/2011-I (12) Spotkania Zarządu/2011-II (8) Spotkania Zarządu/2011-III (10) Spotkania Zarządu/2011-IV (11) 41 136
2012 Spotkania Zarządu/2012-I (13) Spotkania Zarządu/2012-II (13) Spotkania Zarządu/2012-III (10) Spotkania Zarządu/2012-IV (14) 50 224
2013 Spotkania Zarządu/2013-I (12) Spotkania Zarządu/2013-II (11) Spotkania Zarządu/2013-III (11) Spotkania Zarządu/2013-IV (8) 45
2014 Spotkania Zarządu/2014-I (10) Spotkania Zarządu/2014-II (16) Spotkania Zarządu/2014-III (13) Spotkania Zarządu/2014-IV (10) 49
2015 Spotkania Zarządu/2015-I (13) Spotkania Zarządu/2015-II (15) Spotkania Zarządu/2015-III (10) Spotkania Zarządu/2015-IV (9) 47
2016 Spotkania Zarządu/2016-I (14) Spotkania Zarządu/2016-II (12) Spotkania Zarządu/2016-III (11) Spotkania Zarządu/2016-IV (13) 50
2017 Spotkania Zarządu/2017-I (13) Spotkania Zarządu/2017-II (13) Spotkania Zarządu/2017-III (9) Spotkania Zarządu/2017-IV (10) 45
2018 Spotkania Zarządu/2018-I (13) Spotkania Zarządu/2018-II (14) Spotkania Zarządu/2018-III (11) Spotkania Zarządu/2018-IV (11) 49
2019 Spotkania Zarządu/2019-I (11) Spotkania Zarządu/2019-II (15) Spotkania Zarządu/2019-III (11) Spotkania Zarządu/2019-IV (14) 51
2020 Spotkania Zarządu/2020-I (11) Spotkania Zarządu/2020-II

3 października 2017

Data
3 października 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:10 – 22:47
 1. Omówienie kwestii zmiany warunków umowy o pracę pracownika biurowego (UZ 2016-43). Elfhelm (dyskusja) 18:38, 2 paź 2017 (CEST)
  Kwestia poruszona była wśród członków Zarządu kanałami prywatnymi; zmiana dotyczy wynagrodzenia pracownika biurowego do końca roku. Pracownik został poinformowany o propozycji i według Elfhelma ja przyjął. Uchwała UZ 44/2017 została przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.
 2. Zlot Zimowy 12-14 stycznia 2018 - jakieś postępy, szczególnie w kwestii miejsca? Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:40, 2 paź 2017 (CEST)
  Wpedzich stwierdził, że temat wprowadził na agendę bez presji, ale po przeprowadzeniu CEE Meeting warto potraktować to jako kolejny większy punkt. Na skrzynce biurowej nie pojawiła się żadna propozycja, toteż zaproponowano, by Magalia ponowiła ogłoszenie o sugestiach miejsca na zlot i po upływie dwóch tygodni ewentualnie podejmie się kolejne działania. Powerek zasugerował, by dopinanie ofert było zadaniem grupowym, jak w przypadku CEE (Krzysztof hotel, Natalia program, Ania formalności). W przypadku braku ofert ze strony społeczności, Zarząd podejmie własne poszukiwania - ogólnie zasugerowano centralną Polskę i poza wielkimi miastami.
 3. W ramach wolnych wniosków:
  Maire zapytała o gadżety na zlot Źródłosłów - koszulki i notesy. Na konferencji w Bydgoszczy pojawiły się już pytania o koszulki i to o koszulki z logotypami innymi niż Wikipedii. Przedyskutowano koszty wyprodukowania różnych ilości koszulek i notesów oraz podział na gadżety z logosami projektów versus logiem Stowarzyszenia. Przyjęto uchwałę UZ 45/2017 z kwotą 2000 PLN, przy założeniu, że zmieści się w niej również gadżet niespodziankowy (Magalia).
  Polimerek podjął kwestie strategii i jej ewentualnego poparcia przez Stowarzyszenie. W trakcie dyskusji zdecydowano, że sam Zarząd nie powinien bez konsultacji ze społecznością wyrażać ewentualnego poparcia dla dokumentu, który obejmie swoim zakresem kilka kadencji Zarządu, co odzwierciedli też nastroje społeczności a przy zdecydowanym sprzeciwie da powód do odrzucenia dokumentu. Zasugerowano prosty formularz Google do wyrażenia opinii + imienny mailing do członków Stowarzyszenia zapraszający do jego wypełnienia i w sposób jak najbardziej neutralny przedstawiający strategię. Polimerek ma napisać propozycje maila i liczy na pomoc innych w wymyśleniu, jak przeprowadzić całość nie narażając procesu na ewentualny hejt.
  Wpedzich zapytał o raport Lantuszki z konferencji ukraińskich wikipedystów, do opublikowania którego w terminie do 30 września była zobligowana uchwałą 36/2017. Wpedzich zapytał też o fotografie Krzysia z etnowyjazdu - podobno są ładowane z innego konta, co można byłoby rozpoznać w kontakcie z Klarqą (po późniejszym wypytaniu Klary okazało się, że fotografie ani nie są przez wolontariusza ładowane ani surowe pliki nie zostały np. przekazane innej osobie / Etnomuzeum do załadowania). Do napisania raportu z WIkimanii 2017 zostali również zobowiązani uczestnicy konferencji, na te raporty również czekamy.
  Natalia zgłosiła spotkanie robocze osób wspierających wolontariuszy 11 listopada w Berlinie. Zarząd wyraził skłonność do wysłania Natalii na to spotkanie; na kolejne spotkanie Zarządu mają być przygotowane wyliczenia kosztów do stosownej uchwały.

10 października 2017

Data
10 października 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:15 – 22:09
 • Wyjazd na spotkanie Volunteer Supporters do Berlina
  Krótki opis projektu: 10-12 listopada w Berlinie odbędzie się spotkanie osób, które zajmują się w chapterach wspieraniem społeczności. Zostałam na nie zaproszona i chciałabym być delegowana przez nasze Stowarzyszenie.
  Link do strony projektu: Szczegółówy opis i koszt: tutaj
  Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 12:48, 6 paź 2017 (CEST)
  Odpowiedzialny za rozliczenie: Natalia Szafran-Kozakowska
  Uchwała 46/2017 w sprawie delegowania Natalii na spotkanie przyjęta została stosunkiem głosów 6/0/0 - Aegis jako nieobecny nie głosował.
 • W ramach wolnych wniosków Polimerek poinformował o niewielkiej ilości osób, które odpowiedziały na wysłanego maila na temat ewentualnego przyjęcia strategii Wikimedia. Przypomniał, że członkowie Zarządu jak i pracownicy będący członkami stowarzyszenia również mogą zabrać głos w dyskusji.
 • Polimerek poruszył kwestie dostępu do serwisu iBuk, którą wstępnie wcześniej przedyskutowano poza kanałem IRC. Projekt według wstępnej oceny nie jest tani w przeliczeniu na udostępnioną książkę. W przeciwieństwie do grantów, gdzie korzystanie z książki można rozłożyć w czasie, tutaj dostęp musiałby być krótki. Proponowany model to wykupienie abonamentu do 1500-2000 zł i zapraszanie chętnych do zgłaszania się do wykorzystywania poszczególnych książek, lecz - znowu - opłacalny ten model jest przy względnie wysokiej liczbie korzystających osób. Magalia zaproponowała zgłoszenie się do wikiprojektów, głównie pod kątem spodziewanej tematyki. W projekcie dostępne są również słowniki i leksykony - potencjalnie materiał interesujący dla Wikisłownika. Zdecydowano, że temat zostanie obadany na zlocie Źródłosłów.

17 października 2017

Data
17 października 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Aegis, Wpedzich, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:15 – 22:04
 1. Wniosek Klary o sfinansowanie wyjazdu na konferencję DHE 2017. Detale: Użytkowniczka:Klarqa/Brudnopis W imieniu Klary: Polimerek (dyskusja) 22:42, 16 paź 2017 (CEST)
  Sprawa była już dyskutowana w gronie Zarządu; jest chęć wysłania Klary na wspomniana konferencję, więc przegłosowano bez dłuższej dyskusji uchwałę UZ 47/2017 stosunkiem głosów 7/0/0 - Elfhelm zagłosował zdalnie, przekazując Wpedzichowi.
 2. II etap konsultacji strategicznych i stanowisko zarządu: Kierunek Strategiczny Ruchu Wikimedia 2017 Polimerek (dyskusja) 20:33, 17 paź 2017 (CEST)
  Z 16 osób - członków zarządu, które wyraziły swoje zdanie 12 chce przyjęcia strategii, 2 są przeciwne, a 2 wstrzymały się od decyzji. Polimerek dokonał podsumowania zebranych opinii i przygotował dokument Kierunek Strategiczny Ruchu Wikimedia 2017, obecni członkowie Zarządu zgodzili się z jego kształtem. Informacja o proponowanym stanowisku Stowarzyszenia ma zostać rozpropagowana na liście dyskusyjnej i przez profil na Facebooku, do zgłaszania ewentualnych uwag do 24 października, a samo stanowisko przed przekazaniem WMF należy przetłumaczyć na angielski.
 3. W ramach wolnych wniosków:
  Powerek poprosił o doprecyzowanie, co należy jeszcze zrobić, by zamknąć sprawy związane z CEE Meeting 2017; na pewno należy uporządkować ankietę ewaluacyjną (ponowić prośbę o jej wypełnienie w związku z niekoniecznie dużym odzewem, przekazać wyniki uczestnikom, bo do tego się zobowiązaliśmy), domknąć budżet i płatności (po powrocie z urlopu Ani Matusiak i wyprostowaniu problematycznych przelewów przez Mastiego). Na Meta jest szablon raportu, Zarząd zamierza też zacząć budować dokument raportu w Google Docs.
  Magalia wyraziła swoje podziękowania dla Mastiego za ogarnięcie statystyk związanych z CEE Spring, kilka osób podzieliło dobrą opinię o pracy Mastiego.

24 października 2017

Data
24 października 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Aegis, Wpedzich, Powerek38, Elfhelm
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:13 – 22:04
 1. Przyjecie w poczet członków użytkownika MatmaRex. Wojciech Pędzich (dyskusja) 19:43, 24 paź 2017 (CEST)
  bez dyskusji - kandydat jest znany - przyjęto MatmaRexa w poczet członków Stowarzyszenia (7/0/0).
 2. Zlot Zimowy 2018: miejsce, osoby odpowiedzialne? Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:04, 23 paź 2017 (CEST)
  Nie wpłynęły żadne oferty organizacji Zlotu Zimowego od Społeczności, więc Zarząd wspólnie z pracownikami zorganizuje oferty - hotel nad Mrogą (miejsce ZZ dwa lata temu) i zaproponowany przez Polimerka ośrodek sportowy w Łodzi. Polimerek ma zając się oferta z Łodzi, zaś Anna Matusiak z Mrogi.
 3. Stanowisko Stowarzyszenia Wikimedia Polska w sprawie strategii. Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:04, 23 paź 2017 (CEST)
  Polimerek przedstawił ostateczną wersję stanowiska, do której nikt spośród członków Stowarzyszenia nie zgłosił uwag; po głosowaniu zdecydowano o podpisaniu jako Stowarzyszenie kierunku strategicznego (7/0/0).
 4. Wolne wnioski
  Zarząd dyskutował ogólnie o zamykaniu kwestii finansowych po CEE Meeting.
  Yarl zapytał o nasze uczestnictwo w konkursie Wiki Science Competition. Własnego podkonkursu nie robimy, ale polskie fotografie będą oceniane przez jurorów na centralnym poziomie. W dyskusji zdecydowano przyznać torby z gadżetami topowej polskiej fotografii w każdej z 5 kategorii.

7 listopada 2017

Data
7 listopada 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Aegis, Wpedzich, Powerek38, Elfhelm
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:13 – 22:04
 1. Zlot Zimowy - przegląd zebranych ofert, dalsze działania. Wojciech Pędzich (dyskusja) 19:19, 6 lis 2017 (CET)
  W obliczu braku ofert społeczności, Zarząd i pracownicy przygotowali 3 oferty miejsc na Zlot Zimowy: hotel nad Mrogą w którym odbył się zlot w roku 2015, Akademik + Centrum Sportu na Politechnice Łódzkiej oraz Hotel Innes w Łodzi. Akademik i Centrum Sportu odrzucono jako ofertę najdroższą, przedyskutowano zalety i wady poszczególnych miejsc i zdecydowano, że Zlot Zimowy zostanie zorganizowany w hotelu nad Mrogą. Podniesione argumenty to odludny charakter okolicy, dobrze wpisujący się w ideę ZZ jako imprezy techniczno-edycyjnej, "odludzie" sprzyja zresztą integracji. Dwie kwestie do ogarnięcia w hotelu to silniejsza sieć (Masti) i lepsze zorganizowanie do- i odjazdów uczestników. Do ogarnięcia do następnego spotkania jest kwestia sali (czy da się ją już zaklepać na piątek od 13-14) i ewentualne dopisanie noclegów dla 10-15 % liczby uczestników którzy chcieliby na miejscu być z czwartku na piątek.

14 listopada 2017

Data
14 listopada 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Aegis, Wpedzich, Powerek38, Elfhelm
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:14 – 21:34
 1. Zlot Zimowy - przyjęcie stosownej uchwały. Wojciech Pędzich (dyskusja) 17:40, 13 lis 2017 (CET)
Przedyskutowano składowe części budżetu po uaktualnieniu o noclegi z czwartku na piątek, posiłki i salę konferencyjną w piątek. Uchwałę UZ 48/2017 przegłosowano stosunkiem głosów 7/0/0.

21 listopada 2017

Data
21 listopada 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Aegis, Wpedzich, Powerek38, Elfhelm
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:18 – 21:34
 1. Podsumowanie negocjacji pracowniczych 2018, ewentualne przyjęcie odnośnych uchwał. Wojciech Pędzich (dyskusja) 21:24, 19 lis 2017 (CET)
  W stosunku do treści uchwał przesłanych członkom Zarządu przez Elfhelma mailowo w ostatni piątek, zaproponowano zmianę stanowiska Anny Matusiak na koordynatorkę ds. administracyjnych. Odbyła się dyskusja nad tym, czy jest to równoznaczne z zatrudnieniem na nowym stanowisku, co rodzi konsekwencje natury administracyjnej, lecz zmiana nazwy stanowiska nie jest równoznaczna ze zmianą stanowiska. Zastrzeżenia wzbudziła też uchwała ustanawiająca wzajemne zastępstwa pracowników na czas ich nieobecności; zasugerowano, by zastępstwa wpisać do zakresów obowiązków dla poszczególnych stanowisk, lecz po dyskusji odrzucono obydwa pomysły. Zastępstwa będą uzgadniane na bieżąco pomiędzy pracownikami i nadzorującymi ich członkami Zarządu. Przyjęto uchwały UZ 50/2017 i UZ 49/2017 (w tej kolejności - wynikło to z uprzedniej dyskusji nad nazwą stanowiska Ani), obydwie przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0. Przed przyjęciem uchwały w sprawie stanowiska koordynatorki GLAM Zarząd i zainteresowana przeszli na kanał prywatny, z uwagi na kwestię, którą Marta komunikowała Zarządowi kilka tygodni temu, a która wymagała dyskusji niepublicznej; członkowie Zarządu pozostali na kanale prywatnym dla omówienia paru innych kwestii. Głosowanie nad projektem uchwały 51/2017 w sprawie pracownika GLAM odłożono.

28 listopada 2017

Data
28 listopada 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Aegis, Wpedzich, Powerek38, Elfhelm
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
? – ?
 1. Przyjecie w poczet członków użytkowników Itokyl i Eduardschnack. Wojciech Pędzich (dyskusja) 11:49, 24 lis 2017 (CET)
  Użytkownicy zostali przyjeci w poczet członków jednomyślnie.
 2. Ośrodek KARTA chciałby kontynuować współpracę z nami, tym razem jako formalnych partnerów wpisanych w grant Kancelarii Senatu. Czy wchodzimy w to jako partner merytoryczny (wymaga póki co przesłania pisma intencyjnego). Sprawę mailowo zgłosił Halibutt. Wojciech Pędzich (dyskusja) 17:35, 28 lis 2017 (CET)
  Z uwagi na to, że sprawa nie wymaga ponoszenia przez Stowarzyszenie kosztów, nie musi być rozpatrywana w całości grona Zarządu, choć poparto ideę wciągnięcia tego puntu na agendę. Na razie jest zbyt niewiele szczegółów, które pozwoliłyby podjąć jakąkolwiek decyzję; Halibutt ma wybadać sprawę, a Polimerek poinformować zarząd, czy wchodzimy we współpracę.
 3. Wskazanie, zgodnie ze wstępnymi rozmowami niepublicznymi, weekendu 8-10 czerwca jako terminu Konferencji Wikimedia Polska 2018, a w konsekwencji 9 czerwca jako daty Walnego Zebrania Członków. Powerek38 (dyskusja) 15:48, 26 lis 2017 (CET)
  Sondażowo Zarząd zaakceptował pomysł na konferencję i Walne właśnie w tym okresie, nie odrzucając jednak możliwości zorganizowania konferencji i Walnego w innym terminie, jeśli znajdzie się ciekawa oferta.
 4. Dokończenie sprawy negocjacji pracowniczych 2018, przyjęcie reszty odnośnych uchwał. Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:36, 22 lis 2017 (CET)
  Część rozmowy Zarząd przeprowadził na kanale prywatnym w uczestnictwem pracowników, których dotyczyły przedstawione uchwały. Uchwałę 51/2017 w sprawie zatrudnienia koordynatorki GLAM przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0/, zaś 52/2017 w sprawie zatrudnienia rzecznika prasowego stosunkiem głosów 6/1/0.
 5. W ramach wolnych wniosków Wpedzich zasygnalizował sprawę uczestnictwa w WikiCon 2018 - na listach dyskusyjnych WMF i chapterów pojawił się mail ograniczający rejestracje do 15 stycznia 2018.


12 grudnia 2017

Data
12 grudnia 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Aegis, Wpedzich, Powerek38, Elfhelm
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:15 – ?
 1. Wikigranty na 2018 rok. Decyzja o kontynuacji projektu, ustalenie budżetu, powołanie Komisji Wikigrantów. Tegoroczna edycja: Wikigranty/projekty (51 wniosków, 45 wdrożonych projektów). Elfhelm (dyskusja) 12:39, 10 gru 2017 (CET)
  Wpedzich stwierdził, ze nie nadesłano nowych kandydatur do Komisji Wikigrantów, zaś Elfhelm - że wszyscy dotychczasowi członkowie zgodzili się kontynuować prace w Komisji. Przedyskutowano proponowany budżet na poziomie 15 tysięcy złotych. Przed głosowaniem uchwały Polimerek poprosił o wstrzymanie się i przepytanie redaktorów siostrzanych projektów, czy byliby chętni wziąć udział w pracach komisji. Sugestię przyjęto, uchwałę odłożono na następny tydzień.
 2. Projekt Użytkownik:Polimerek/ ITN MSCA H2020 - potrzebna decyzja czy w to wchodzimy jako partner w ramach wniosku grantowego Horizon 2000. Polimerek (dyskusja) 11:33, 11 gru 2017 (CET)
  Polimerek przedstawił projekt, podniesiono kwestie tego, że należy zwrócić uwagę na kwestie POV i OR w realizowanych treściach, acz ogólnie zarząd był za akcesem do projektu, określono go jako ciekawą inicjatywę. Podniesiono jedynie długo horyzont czasowy projektu (2021), sondażowo przegłosowano akces do projektu jednomyślnie.
 3. Zmiana podziału zadań Zarządu zgodnie z projektem. W skrócie: w związku z wprowadzonymi z początkiem 2017 zmianami w zakresach obowiązków Natalii i Krzyśka (które obecnie w zasadzie już nie pokrywają się) rozdzielony zostaje również zarządowy nadzór nad obszarami ich pracy. Głównym odpowiedzialnym za komunikację zewnętrzną zostaje Wpedzich (i nadzoruje Krzyśka), a Powerek38 będzie kontynuował nadzór nad wspieraniem społeczności i komunikacją wewnętrzną, czyli pracą Natalii. Zmiany zostały wstępnie uzgodnione przez Zarząd w toku prac nad umowami pracowniczymi w 2018. Powerek38 (dyskusja) 19:51, 11 gru 2017 (CET)
  Zmiana dotyczy komunikacji zewnętrznej, wprowadzono również zmianę redakcyjna w punkcie 5.1. Uchwałę 53/2017 przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0.
 4. W ramach wolnych wniosków Powerek zapytał o uczestnictwo w zlotach osób towarzyszących, płacących za swój pobyt - kwestia pojawiła się na FB. Ustalono, że jest możliwa taka obecność na zlocie.
 5. Przedyskutowano kwestię przechodzenia badan pracowniczych na nowe umowy / stanowiska pracy.
 6. Magalia zachęciła do uzupełniania raportu rocznego dla WMF.


19 grudnia 2017

Data
19 grudnia 2017
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Aegis, Wpedzich, Powerek38, Elfhelm
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:15 – ?
 1. Wikigranty na 2018 rok, kontynuacja.
  Do prac w Komisji Wikigrantów zgłosił się Ankry; z uwagi na to, że Ala Z zadeklarowała ustąpienie z Komisji w przypadku nowej kandydatury. Ustalono skład Komisji i przegłosowano uchwałę UZ 2017-54 stosunkiem głosów 6/0/0 - Elfhelm wyłączył się z procedowania uchwały.
 2. Uchwała o zaliczeniu kosztów niezakwalifikowanych księgowo jako nierozliczonych, co da Stowarzyszeniu czysty bilans otwarcia 2018. Sorawę jako czysto techniczna przegłosowano (uchwała UZ 2017-55) jednomyślnie.
 3. Magalia zapytała o to, czy Tygodnie Tematyczne można organizować w terminach, które dotychczasowo był zwyczajowo pozbawione tego konkursu; stwierdzono, ze budżet przyjęty jest na konkretny rok bez wskazywania liczby TT (choć uchwalona kwota wskazywałaby na ciągłość), a skoro społeczność wyraża wolę ciągłego prowadzenia konkursu to można przyjąć tę sugestię.
 4. Maire zapytała o możliwość dodrukowania pocztówek z najlepszymi zdjęciami z Wikiwakacji. Na marginesie materiałów informacyjnych, Maire i Poli wspomnieli o kończeniu się nakładu broszurki Krok po kroku, która wymaga na dobrą sprawę odświeżenia. Sprawa ma być przekazana do Halibutta, ze wsparciem dodatkowych osób. Należałoby też przejrzeć repozytorium publikacji Wikimedia Deutschland / Wiki Education Foundation, celem znalezienia dobrego materiału do przysposobienia na polski.
 5. Zdecydowano o niekontynuowaniu utrzymywania domeny wikipedia15.pl
 6. Wpedzich przypomniał o raporcie rocznym dla WMF; uczestnicy spotkania zadeklarowali zajęcie się sprawą.
 7. Zgłoszenia na Wikimedia Conference w Berlinie przyjmowane są do 15 stycznia, trzeba rozeznać temat i wydelegować odpowiednie osoby; sprawa do rozpatrzenia po zbudowaniu raportu dla WMF.