Biuletyn Informacji Publicznej

Spotkania Zarządu/2018-I

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Spotkania Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w latach 2011-2020
Rok I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Dane liczbowe
Liczba spotkań Liczba punktów
2011 Spotkania Zarządu/2011-I (12) Spotkania Zarządu/2011-II (8) Spotkania Zarządu/2011-III (10) Spotkania Zarządu/2011-IV (11) 41 136
2012 Spotkania Zarządu/2012-I (13) Spotkania Zarządu/2012-II (13) Spotkania Zarządu/2012-III (10) Spotkania Zarządu/2012-IV (14) 50 224
2013 Spotkania Zarządu/2013-I (12) Spotkania Zarządu/2013-II (11) Spotkania Zarządu/2013-III (11) Spotkania Zarządu/2013-IV (8) 45
2014 Spotkania Zarządu/2014-I (10) Spotkania Zarządu/2014-II (16) Spotkania Zarządu/2014-III (13) Spotkania Zarządu/2014-IV (10) 49
2015 Spotkania Zarządu/2015-I (13) Spotkania Zarządu/2015-II (15) Spotkania Zarządu/2015-III (10) Spotkania Zarządu/2015-IV (9) 47
2016 Spotkania Zarządu/2016-I (14) Spotkania Zarządu/2016-II (12) Spotkania Zarządu/2016-III (11) Spotkania Zarządu/2016-IV (13) 50
2017 Spotkania Zarządu/2017-I (13) Spotkania Zarządu/2017-II (13) Spotkania Zarządu/2017-III (9) Spotkania Zarządu/2017-IV (10) 45
2018 Spotkania Zarządu/2018-I (13) Spotkania Zarządu/2018-II (14) Spotkania Zarządu/2018-III (11) Spotkania Zarządu/2018-IV (11) 49
2019 Spotkania Zarządu/2019-I (11) Spotkania Zarządu/2019-II (15) Spotkania Zarządu/2019-III (11) Spotkania Zarządu/2019-IV (14) 51
2020 Spotkania Zarządu/2020-I (11) Spotkania Zarządu/2020-II

2 stycznia 2018

Data
2 styczna 2018
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:10 – 23:25

Mimo braku formalnie zgłoszonych punktów programu, podjęto dyskusję i głosowania nad kilkoma uchwałami budżetowymi na rok 2018.

 1. Przedyskutowano wysokość środków w uchwale i to, czy nie warto wyłączyć z niej abonamentów telefonicznych, które są dzielone pomiędzy poszczególnych pracowników (zaakceptowano ten pomysł). Uchwała UZ 2018-1 na koszty prowadzenia biura w wysokości 16 000 PLN przyjęto jednomyślnie.
 2. Uchwała UZ 2018-2 dotycząca przydzielenia środków na abonamenty telefoniczne - jako wyłączone z kosztów uchwały 1/2018 - została również przegłosowana jednomyślnie.
 3. Uchwała UZ 2018-3 w sprawie środków na podróże w ramach realizacji celów statutowych zawierała tę samą kwotę co analogiczna uchwała na rok 2017, przegłosowano ją jednomyślnie, uznając zeszłoroczna kwotę za zasadną.
 4. Przedyskutowano sensowność utrzymywania poszczególnych domen (domeny zawierające "podstawowe" nazwy projektów utrzymuje Wikimedia Foundation) i po doprecyzowaniu listy przegłosowano uchwałę UZ 2018-4.
 5. Uchwałę UZ 2018-5 w sprawie przedłużenia usług pocztowych przegłosowano jednomyślnie, po zmianie kwoty, na odzwierciedlającą braki promocyjnych cen na ww. usługi.
 6. Uchwałę UZ 2018-6 w sprawie środków na warsztaty, maratony edycyjne, itd. przyjęto bez dyskusji.
 7. Pozostałe kwestie, które odłożono na kolejne spotkanie Zarządu to: uchwała na pokrycie kosztów prowadzenia księgowości (wymagana rozmowa z biurem księgowym i ewentualną zmianę firmy świadczącej usługi, sprawa do odłożenia na max dwa tygodnie), uchwała w sprawie płatności za serwery narzędziowe (Masti ma alternatywna propozycję, serwery o lepszych parametrach, na mainstreamowej dystrybucji Linuxa, gdzie da się dobrze poukładać rzeczy i mieć np. możliwość postawienia wersji online wolnego pakietu biurowego czy instalację pakietu do pobierania epubów), indywidualne budżety stanowisk / pracowników (do ustalenia wysokości kwot), uchwała w sprawie przeznaczenia środków na gadżety, nasz udział w kosztach grupy FKAGEU
 8. Powerek podjął zasygnalizowany poza kanałem temat udziału osób niebędących "zaangażowanymi wikimedianami" w najbliższym Zlocie Zimowym. Ogólnie, zdecydowano o doprecyzowaniu kryteriów uczestnictwa w organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeniach. Dla jasności sytuacji, zdecydowano, że na najbliższy Zlot Zimowy mogą przyjechać na ogólnych zasadach również osoby zainteresowane edytowaniem projektów. Rejestrację na aktualny Zlot przedłużono o 3 dni.
 9. Magalia zapytała o to, czy zakupiono smycze na Zlot.

9 stycznia 2018

Data
9 styczna 2018
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:10 – 23:00
 1. Uchwała gadżetowa - dyskusja, ewentualne przyjęcie
  Przyjęto bez dyskusji jednomyślnie uchwałę UZ 2018-7.
 2. Dyskusja nad dalszą współpracą z biurem rachunkowym
  Przełożone na kolejne zebranie lub dyskusję na żywo na Zlocie Zimowym.
 3. Serwery narzędziowe - kontynuacja tematu, ewentualne podjęcie uchwały
  Przełożone na kolejne zebranie lub dyskusję na żywo na Zlocie Zimowym.
 4. Koszty działalności koordynatora GLAM, rzecznika prasowego, specjalistki ds. wspierania społeczności - dyskusja, ewentualne przyjecie odnośnych uchwał
  Krzysztof zadeklarował, że wystarczy mu przyjęta tydzień wcześniej uchwała w sprawie przeznaczenia środków na warsztaty i maratony edycyjne, uchwała w sprawie kosztów prowadzenia biura została podjęta również tydzień wcześniej. W kwestii koordynatora GLAM przyznano, że wyjazdy (szczególnie zagraniczne) finansowane powinny być z dedykowanych uchwał. Przyjęto uchwałę na koszty działalności koordynatora GLAM UZ 2018-8 w kwocie 3000 zł (jednomyślnie) oraz uchwałę UZ 2018-9 na koszty działalności specjalisty ds. wsparcia społeczności (po zmianie osoby odpowiedzialnej za rozliczenie, stosunkiem głosów 6/0/1).
 5. Biuro Free Knowledge Advocacy Group UE - dyskusja nad naszym wsparciem tegoż.
  Ogólnie, jesteśmy zadowoleni z prac Dimiego. Przyjęto jednomyślnie uchwałę UZ 2018-10, pozostawiając poprzednią kwotę 2500 EUR.
 6. Rozliczanie efektów wyjazdów na zloty, konferencje, szkolenia, warsztaty i inne imprezy zewnętrzne
  Sprawa do przedyskutowania na Zlocie Zimowym. Przedyskutowano ogólnie sprawę, uchwała miałaby objąć każdego delegowanego przez WMPL.
 7. Koordynator GLAM - dyskusja nad ewentualnym wsparciem osobowym działu
  Marta powinna zrobić zarys zakresu obowiązków. Ogólnie, sprawa powinna wyjść od niej, najlepiej to przegadać w Mrodze.
 8. Na spotkanie na żywo zaproponowano również przedyskutowanie składu naszej delegacji na WMCON w Berlinie, kwestie strategii, komunikacja w trakcie nieobecności Krzysztofa i raport komisji WG.
 9. Maire zgłosiła chęć uczestnictwa w targach REMA 2018, ogólnie odzew był przychylny.

16 stycznia 2018

Data
16 styczna 2018
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:19 – 23:12
 1. Raport komisji Wikigrantów
  Raport został oficjalnie przedstawiony składowi Komisji i przegłosowany jednogłośnie. Polimerek wyraził swoje podziękowania dla Komisji za skuteczną pracę w 2017, zasugerował też przygotowanie sprawozdania z realizacji poszczególnych grantów np. przed Walnym. Zarząd przyjął w głosowaniu raport stosunkiem głosów 6/0/0, przy Elfhelnie wyłączającym się z głosowania.
 2. Zasady uczestnictwa w wydarzeniach finansowanych przez WMPL - dyskusja nad uchwałą i ewentualne przyjęcie
  Ogólnie uchwała wzbudziła jedynie pytania natury cywilnoprawnej (Aegis), acz argumentowano, że jest ona kwestią wewnętrzna Zarządu, przez którą reguluje on wydatkowanie środków - ustawodawca i tak nakłada obowiązek rozliczenia środków OPP, zaproponowane rozwiązanie (UZ 2018-11) jedynie precyzuje kwestie wewnątrz organizacji. Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0. Powerek38 zadeklarował rozpropagowanie informacji zawartych w przyjętej uchwale zwyczajowymi kanałami komunikacji.
 3. Delegacja na Wikimedia Conference w Berlinie - skład, przyjęcie odpowiedniej uchwały
  Raport Stowarzyszenia dla WMF, warunkujący nasze uczestnictwo w Wikimedia Conference, został opublikowany na Meta i zaaprobowany przez Fundację. Nie ma wyliczeń kosztowych, więc po dyskusji Zarząd przyjął uchwałę UZ 2018-12 stosunkiem głosów 7/0/0 na wydelegowanie Aegisa, Magalii i Wpedzicha na konferencję. Koszty maja być przyjęte na kolejnym zebraniu po oszacowaniu tychże przez delegowanych.
 4. Polimerek jest w kontakcie z potencjalnym łódzkim dostawcą usług księgowych dla NGO.
 5. Prowadząc dyskusję na kanale prywatnym, Zarząd zaakceptował wszystkie przesłane wnioski o refundację uczestnictwa w ZZ (7/0/0).


23 stycznia 2018

Data
23 styczna 2018
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:15 – ?
 1. Zbieranie ofert na konferencję Wikimedia Polska 2018
  • Opis tematu: Znamy już prawdopodobną datę konferencji, doszły mnie też głosy, że są osoby, które mają już mniej więcej pomysł na ofertę i chciałyby ją zgłosić. Dlatego moglibyśmy uruchomić możliwość zgłaszania tychże np. w dniach 24 stycznia - 7 lutego. Dzięki temu moglibyśmy szybciej uruchomić przygotowania i zapisy i dać ludziom więcej czasu na decyzje o przybyciu. A i wiele kosztów jest niższych z takim wyprzedzeniem.
  • Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL)
  Dyskutowano nad ewentualnością spotkania się Zarządu (technicznego) na dzień przed konferencją. Przypomniano, że wstępnie termin Konferencji ustalono już 28 listopada. Wszyscy członkowie Zarządu poparli rozpisanie już teraz zbierania ofert na organizację konferencji z 3-tygodniowym okresem ich przyjmowania.
 2. Delegacja na Wikimedia Conference 2018 - koszty
  Po przedstawieniu przez delegowanych wyliczeń związanych z ich wyjazdem na konferencję, przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0 uchwałę UZ 2018-13.
 3. Uczestnictwo Aegisa w spotkaniu przedstawicieli chapterów - Użytkownik:Aegis Maelstrom/Spotkanie robocze chapterów 2018.
  Temat zawieszono po ogólnej dyskusji.
 4. Wniosek OpenStreetMap Polska o dofinansowanie konferencji State of the Map Poland 2018, nadesłał Masti.
  Przełożono na kolejne zebranie.

30 stycznia 2018

Data
30 styczna 2018
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:15 – 23:36
 1. Odniesienie się Zarządu do przyjętych przez Komisję Rewizyjną uchwał UKR 2018-1, UKR 2018-2 i UKR 2018-3.
  Zasugerowany, że KR przekracza swoje kompetencje, gdyż powinna przedstawić kancelarię, z którą zechce współpracować w sprawie audytu. Podniesiono jednak, że KR nie może zaciągać zobowiązań za Zarząd. Skonkludowano w trakcie dyskusji na uchwałą numer 1, ze Ania Matusiak zajmie się wyszukaniem kancelarii, które podejmą się zadania, po podjęciu kontaktu z członkami KR, zaś Zarząd umożliwi finansowo przeprowadzenie audytu. W dyskusji nad uchwała 2/2018 stwierdzono, że na razie uchwała prezentuje zbyt wysoką ogólność, Zarząd czeka na przedstawienie wyliczeń przez KR. W sprawie uchwały 3/2018, Wpedzich zobligował się, przy akceptacji pozostałych członków, do przekazywania KR logów z każdego spotkania. Dla jasności komunikacji w Zarządzie, zdecydowano również włączyć członków Komisji Rewizyjnej do czatu Zarządu na FB, gdzie wprawdzie nie są podejmowane wiążące decyzje, acz czasami prowadzone są dyskusje, których znajomość przebiegu może członkom KR dopomóc w lepszym zrozumieniu roku spotkań na IRC.
 2. Uczestnictwo Aegisa w spotkaniu przedstawicieli chapterów - Użytkownik:Aegis Maelstrom/Spotkanie robocze chapterów 2018.
  Polimerek próbował uzyskać więcej informacji o spotkaniu, z nikłym skutkiem. Aegis przedstawił zarys oczekiwań które ma w stosunku do spotkania - spotkanie ma m.in. pomóc w dalszych pracach na WMCON w Berlinie i innych miejscach. Ogólnie, uznano rolę Aegisa w ruchu jako negocjatora, acz zapadła wątpliwość, czy Aegis będzie miał mandat do wypowiadania się za cały chapter; Aegis zobowiązał się ustalić stanowisko przed spotkaniem. Padła też opinia, że nawet, jeśli nie jest to spotkanie oficjalne (a nie jest) to warto na nim być, by nie wykluczyć się z dziejących się rzeczy. Po dłuższej dyskusji w temacie, przygotowano uchwałę UZ 2018-14,
 3. Wniosek OpenStreetMap Polska o dofinansowanie konferencji State of the Map Poland 2018, nadesłał Masti.
  Kontakt nawiązał Zarząd OSM Polska, chcący zorganizować w Poznaniu konferencję State of the Map. W przesłanym liście wnioskuje do Zarządu o pokrycie kosztu cateringu, w kwocie około 7300 złotych. Podjęto dyskusję o innych przejawach naszego uczestnictwa - udział naszych materiałów w pakiecie konferencyjnym, udział w samej konferencji, Radzie programowej, itd. W toku dyskusji zaproponowano przesłanie do OSM Polska szkicu umowy, którą z uwagi na uczestnictwo Polimerka oraz Mastiego również w pracach OSM ma negocjować Wpedzich, ewentualnie podpisując z innym członkiem Zarządu.
 4. Wolne wnioski
  Wpedzich poinformował, ze Politechnika Gdańska jest gotowa do podpisania umowy o współpracy; umowa ma dotrzeć do Łodzi, zostać podpisana przez Polimerka i wrócić do Gdańska, gdzie Wpedzich podpisze jako drugi członek zarządu i złoży umowę na PG.
  Uprawnienia użytkowników na kanale #wikimedia-pl: Polimerek sprawdził niedawno listę dostępu i stwierdził, że jest bałagan, zaś główne uprawnienia ma użytkownik, który już zakończył swoją aktywność w Wikimediach. Uprawnienia 1 rzędu powinna mieć reprezentacja statutowa, która mogłaby po konsultacji z innymi członkami Zarządu nadawać uprawnienia 3. stopnia innym. Bastique, dawny operator 1. stopnia, zjawił się na kanale, po kontakcie ze strony Zarządu jeszcze w trakcie spotkania, ale nie mając już uprawnień przekazał sprawę dalej.

6 lutego 2018

Data
6 lutego 2018
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:13 – 23:12
 1. http://opp.wikimedia.pl
  • Opis tematu: Strona OPP (http://opp.wikimedia.pl) na 2018. najwyższa pora ją zaktualizować.
  • Zgłaszający: Masti (dyskusja) 15:11, 23 sty 2018 (CET)
  • Strona jest w trakcie tworzenia, na serwerze zainstalowane są też narzędzia do statystyki odwiedzin. Całość jest kwestią podjęcia kontaktu z Yarlem i postawienia przez niego strony. Design strony zostanie taki sam, na przyszły rok warto zaplanować wcześniej prace, by przekonstruować stronę. Na liście Zarządu pojawiła się też, niejako związana z naszą prezencją w Internecie, propozycja Magalii, by stronę-wizytówkę Stowarzyszenia zrobić podobna do Wikimedia Deutschland. Odmiennie niż strona OPP (która ma zachęcać do wpłacania darowizn) strona-wizytówka powinna zachęcać do wstąpienia do Stowarzyszenia.
 2. Pogrzeb Krzysztofa Machockiego - ustalenia w sprawie reprezentacji Stowarzyszenia (wieniec: tekst i koszty, inne).
  Przed spotkaniem wymieniono już nieco uwag na ten temat. Przedyskutowano propozycje wieńca od Stowarzyszenia (szczegółowe ustalenia odbyły się poza kanałem, między Polimerkiem i Magalią). Dyskutowano też nad sfinansowaniem tegoż i po wymianie zdań ustalono, ze koszty wieńca, nekrologu, itd. są związane z kosztami pracownika, pokrywanymi ze środków zwykłych (nie OPP). Przedyskutowano też kwestię nekrologu - gdzie (tytuł) i w jakiej firmie (druk/online) go zamieścić (szczegóły do ustalenia po spotkaniu). Przez aklamację przyjęto też sprawę przeznaczenia środków z uchwały spotkaniowej na poczęstunek dla wikimedian po uroczystościach pogrzebowych (szczegóły wyboru miejsca odbyły się po spotkaniu Zarządu). Przyjęto też sugestie zgłoszona przez Nostrixa wydrukowania książeczki ze wspomnieniami (wpisy na Wikipedii, 2 egzemplarze), do wręczenia rodzinie.
 3. Community Capacity Map
  • Opis tematu: Asaf opublikował na Meta tabelkę, która ma dać szybki szeroki ogląd na to, co społeczności robią, a czego nie robią. Dokumentacja i FAQ są tutaj. Czy uznajemy że WMPL można dodać? jeśli tak, kto by to zrobił?
  • Zgłaszający: Tar Lócesilion (queta) 15:07, 1 lut 2018 (CET)
  • Dopisać zdecydowanie się warto, szczegóły po zapoznaniu się Zarządu z dokumentacją tej idei, która jest dość obszerna. Można podzielić się tematami wynikającymi z podziału zadań w Zarządzie.
 4. Wolne wnioski: Ankry zapytał, czy planujemy zmianę kolorystyki logo na spójną z WMF. Mimo uznania przez sporą część Zarządu praktyki WMF jako nieestetycznej, nie mamy na to wpływu.
 5. Masti wspomniał, że jest szansa na zmniejszenie nakładu finansowego SWMPL w konferencji State of the Map.

13 lutego 2018

Data
13 lutego 2018
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:15 – 22:38

Odbył się dyżur, w trakcie którego Zarząd i obecni na kanale użytkownicy głównie dokonywali zmian na stronach kontaktowych Stowarzyszenia w związku z wakatem na miejsce rzecznika prasowego. Zauważono, że może warto wrócić do praktyki lokalnych kontaktów dla mediów.


20 lutego 2018

Data
20 lutego 2018
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:14 – 00:03 (21 lutego)
 1. Badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2017 - przygotowanie i przyjęcie uchwały. Wojciech Pędzich (dyskusja) 15:36, 20 lut 2018 (CET)
  Przedyskutowano, czy uchwała Zarządu winna wspominać już wybraną przez KR firmę oraz jaki jest zakres wnoszonych przez KR czynności sprawdzających - Maikking jako członek Komisji złożył na kanale IRC wyjaśnienia. Nie chodzi o pełen audyt ksiąg, a o sprawdzenie prawidłowości księgowań. Uchwała UZ 2018-15 została przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.
 2. Szkic zakresu obowiązków pracownika wspierającego (Marta Malina Moraczewska, opis poniżej) oraz rekrutacja na stanowisko rzecznika prasowego SWMPL (Powerek38).
  • Opis tematu: Omówienie szkicu zakresu obowiązków i warunków działania pracownika wspierającego planowane i obecne współprace GLAM Stowarzyszenia w testowym okresie 6 miesięcy. (Więcej informacji zawiera znany Zarządowi ten dokument oraz wstępna akceptacja idei przez Zarząd przedstawiona podczas zebrania dot. spraw pracowniczych). Ocena propozycji i odpowiednia modyfikacja tegoż przez Zarząd, związane z tym sprawy.
  • Zgłaszający: --Marta Malina Moraczewska (dyskusja) 13:30, 24 sty 2018 (CET)
   • Zarząd wymieniał do tej pory opinie na temat rekrutacji mailowo; kwestia rozszerzenia kadrowego działu GLAM była już poruszana wcześniej. Zasugerowano umowy terminowe i przetestowanie "w boju" wybranych kandydatów. Przedyskutowano zakresy oczekiwanych obowiązków w obliczu braków kadrowych (wsparcie GLAM, rzecznik, szkolenia i warsztaty - czy rzecznikowanie łączyć z edukacją, czy wsparciem GLAM?) Stwierdziwszy, że rzecznika prasowego trzeba będzie połączyć z jakąś inną funkcją, gdyż dobrze jest mieć rzecznika w pełnym wymiarze godzin, do dyspozycji w razie jakiegokolwiek kryzysu medialnego, lecz nie wypełni to 100% czasu jego pracy, przyjęto pierwotną propozycje Marty Maliny Moraczewskiej i przyjęto uchwałę UZ 2018-16 ogłaszającą nabór dodatkowego pracownika GLAM stosunkiem głosów 7/0/0.
 3. Konferencja Wikimedia Polska 2018 - upłynął czas składania propozycji, co dalej? Wojciech Pędzich (dyskusja) 10:45, 19 lut 2018 (CET)
  Karol007 przedstawił swoje wrażenia z wizji lokalnej w obu hotelach - hotel Katowice i Campanile. Po wymianie poglądów zdecydowano zorganizować konferencje w hotelu Katowice i dać ekipie organizacyjnej tydzień na dopięcie budżetu.
 4. Sektor 3.0 - wysyłamy prelegenta?
  • Opis tematu: Podrzucone przez wolontariusza - 29-30 maja odbędzie się Festiwal Sektor 3.0 dotyczący wykorzystania nowych technologii w działaniach społecznie użytecznych. Trwa call for papers - chcemy tam kogoś od nas?
  • Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 12:43, 19 lut 2018 (CET)
   • Wymieniono uwagi ogólne, tematem wystąpienia mogłaby albo być oddolność społeczności albo Wikidane. Wpedzich chce wziąć udział, zgłosi swoją prezentację (po sprawdzeniu kosztów), inni chętni również mogą się włączyć.
 5. CEE Spring 2018
  • Opis tematu: W tym roku odbędzie się kolejna edycja konkursu CEE Spring. Nadszedł moment, żeby zadeklarować, czy bierzemy w nim udział. W zeszłym roku konkurs przyniósł nam 769 nowych lub poprawionych haseł, w tym 2 Medalowe i 14 DA oraz 47 czywieszy. Myślę, że to bardzo dobry wynik. Dodatkowo sprawdziłam, czy konkurs ten wpływa negatywnie na Tygodnie Tematyczne i okazuje się, że właśnie niekoniecznie - średnia liczba haseł w TT w czasie trwania CEE Spring jest niemal taka sama jak średnia ogólna (np. w 2017 r. średnia liczba nowych artykułów na tydzień dla TT wynosiła 69, a w czasie CEE Spring - 70. Średnia liczba uczestników TT na tydzień - 13, w czasie CEE Spring - 12.5 -> te liczby wychodzą mniej więcej tak dla 3 ostatnich lat). Gdyby decyzja była pozytywna, na następny tydzień przygotowałabym regulamin i budżet (imho zeszłoroczny był ok - do 2000 zł).
  • Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 13:02, 19 lut 2018 (CET)
   • Magalia może przygotować na kolejny tydzień budżet i regulamin, zapytała o chęć przystąpienia do konkursu w tym roku. Ogólnie zarząd był za.

27 lutego 2018

Data
27 lutego 2018
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:10 – 23:36
 1. Konferencja Wikimedia Polska 2018, budżet, uchwała.
  Bez szerszej dyskusji, gdyż miejsce konferencji zostało już zatwierdzone, przyjęto uchwałę UZ 2018-18 stosunkiem głosów 7/0/0.
 2. Budżet i regulamin CEE Spring 2018.
  Przedyskutowano ogólnie miary sukcesu projektu (np. metrykę wskazującą na ilość haseł poświęconych kobietom) i to, czy jego skutki są mierzalne (2-kilobajtowy stub wydał się większości zarządu na tyle dobrze przygotowanym zalążkiem, by nie stanowił problemu, choć zgłoszono uwagę co do "masowości" tworzonych haseł). Konkludując, że przydadzą się dobrze przygotowane statystyki i dokonując drobnych poprawek w regulaminie konkursu, przyjęto uchwałę UZ 2018-17 stosunkiem głosów 6/0/1.
 3. Newsletter dla darczyńców - czy chcemy za niego płacić?
  • Opis tematu:W związku z sezonem OPP wrócił temat newslettera dla darczyńców. Przystępując do przygotowania formularza zapisu odkryłam, że niestety serwis, który miał nam służyć nie będzie już umożliwiał darmowej wysyłki. Płatności wyglądają tak. W planie płacenia od wysłanych, można kupić kredyty w formie prepaid. Pewnie początkowo mieścilibyśmy się w tych 120 zł miesięcznie i płacilibyśmy tylko za to, co faktycznie wysyłamy. Ale to nie jest tanio, istnieją inne serwisy, w tym bezpłatne. Tyle, że nasze zgłoszenie do GIODO podaje dane tej konkretnej firmy, więc musielibyśmy na szybko przygotować nowe. Decyzja należy do zarządu.
  • Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 11:51, 26 lut 2018 (CET)
   • Przedyskutowano dostępne we Freshmailu opcje płacenia za wysyłki i zdecydowano pozostać przy tym serwisie, z pokazaniem po 3 miesiącach statystyk (raport: ile zapisanych osób, ile wysyłek maili było, ile one kosztowały wszystkie), celem zastanowienia się, co dalej z usługą zrobić i w jakim trybie ją opłacać/wykorzystywać.
 4. Może warto w ramach promowania Wikiźródeł wydrukować jedną pozycję dla uczestników Konferencji Wikimedia Polska i/lub do celów promocji Stowarzyszenia. Ze wstępnego rozpoznania: jeśli byłaby to np. ta pozycja: s:Przygody Alinki w Krainie Cudów to druk (z kolorową okładką) by kosztował: 100 egz.: 370,- + VAT, 200 egz.: 680,- + VAT (+ kilkadziesiąt zł za przesyłkę). Informacje uzyskane z drukarni, która drukowała książkę na Źródłosłów. Wskazana pozycja jest pierwszym polskim wydanie "Alicji w krainie czarów", jeszcze kilka lat temu uważanym za takie, którego żaden egzemplarz nie przetrwał do naszych czasów. Zgłosił Ankry.
  • Po krótkiej dyskusji zdecydowano przekazać kwestię do Maire, która zajmuje się materiałami promocyjnymi w SWMPL, z sugestią, by przyszłe inicjatywy tego typu również przekazywać w ten sposób, a nie całemu Zarządowi.
 5. Podkasty dla Wikipedii - Latarnie morskie
  • Krótki opis projektu: Projekt ma na celu wzbogacenie haseł o latarniach morskich w Polsce o ilustracje audio, wideo i zdjęcia. Z każdej wizyty powstanie audycja, która będzie jednocześnie podkastem na licencji CC-BY. Audycja powstanie podczas rozmowy z kustoszem i innymi osobami kompetentnymi.
  • Link do strony projektu: Podkasty dla Wikipedii
  • Zgłaszający: Borys Kozielski (dyskusja)
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Borys Kozielski (dyskusja) 00:39, 26 lut 2018 (CET)
   • Przedyskutowano ogólnie pomysł, ma on szansę być pierwszym z serii (muzea, zamki, etc) zależnie od efektów. Budżet nie jest dopięty z uwagi na to, ze nie wiadomo, ilu ludzi weźmie udział w wyprawie. Podsunięto sugestię, by zgłosić to jako pomysł grantowy w WMF z pewnym wkładem finansowym SWMPL. Sprawa do ponownego podjęcia po przedstawieniu budżetu (w dwóch wariantach - nocleg w namiotach lub standardowy).
 6. Rekrutacja na stanowisko rzecznika prasowego, dalsze ustalenia.
  • Przedyskutowano, co należałoby umieścić w ogłoszeniu rekrutacyjnym, z założeniem, że z jednej strony chcielibyśmy mieć rzecznika na cały etat, by mieć jego dostępność cały czas w sytuacjach kryzysowych, a z drugiej by ten etat zapełnić działaniami. Powerek i Wpedzich mają przygotować treść ogłoszenia na następne spotkanie.
 7. Wolne wnioski:
  • Księgowość - kończą się środki z poprzedniej uchwały, nową trzeba będzie przyjąć za tydzień.
  • State of the Map - Masti ma pod koniec tygodnia udzielić szerszych informacji o oczekiwanym wkładzie SWMPL, w związku z rozwojową sytuacją wokół konferencji.
  • Strona OPP działa na nowym serwerze, są statystyki wejść i można analizować ruch.

6 marca 2018

Data
6 marca 2018
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:17 – 23:41
 1. Przyjęcie uchwały w sprawie kosztów prowadzenia księgowości, zgłosił Masti - Projekty Uchwał Zarządu, uchwała 19/2018.
  Rozważanie nad zmianą biura księgowego zdecydowano przełożyć do momentu sporządzenia raportu, ale z poprzedniej uchwały wyczerpały się środki i należy przyjąć nową. Po dyskusji na temat wysokości środków przewidzianych w uchwale przyjęto UZ 2018-19 stosunkiem głosów 7/0/0.
 2. Aktualizacja dokumentu działania w sytuacjach kryzysowych - ujednolicenie z nazewnictwem stanowisk w SWMPL. Patrz: Użytkowniczka:Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL)/Zarządzanie kryzysowe
  Zmiana dotyczy jedynie terminologii, a dokument był linkowany w propozycji pracy, toteż zdecydowano o nielinkowaniu dokumentu w rekrutacji na rzecznika prasowego, gdyż nowa osoba będzie pracować pod okiem bardziej doświadczonych kolegów i nie jest koniecznie ani pożądane dawanie jej możliwości ogłaszania stanów "awaryjnych". W późniejszym okresie podjęta zostanie dyskusja nad tym dokumentem i dostosowaniem go do realiów.
 3. Wikiwyzwanie 2018
  • Opis tematu: Przedstawię regulamin, budżet i raport z zeszłorocznej edycji (tak, wszystko będzie tu jutro, jeszcze przed spotkaniem zarządu)
  • Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 12:20, 5 mar 2018 (CET)
   • Pochwalono raport za zeszłoroczną edycję, wskazano że uzasadnia on przeprowadzenie tegorocznej edycji. Przedyskutowano możliwe daty uruchomienia konkursu - za tydzień (wymaga pracy Mastiego nad technikaliami) versus połowa kwietnia, gdy nie będzie się nakładać z najaktywniejszym czasem CEE Spring. Zdecydowano o uruchomieniu konkursu w kwietniu, zaś regulamin zostanie przyjęty na kolejnym spotkaniu Zarządu, takoż samo propozycje nagród.
 4. Warsztaty dla biologów - dofinansowanie dojazdu wolontariuszki
  • Opis tematu: 15, 19 i 21 marca w Warszawie odbędą się szkolenia dla studentów biologii. To już trzecia edycja tego projektu akademickiego. Poprzednie edycje, prowadzone przez Krzysia bardzo się udały. Tym razem musimy sobie radzić bez niego. Szkolenie jest dość intensywne, w sumie 3 dni. 120 osób. Na 15 marca mamy już wolontariusza z Warszawy (Jacek Finowicki), na 19 i 21 zgłosiła się Soldier of Wasteland. Tyle, że Soldier musi dojechać i pewnie też mieć zrefundowany chociażby obiad w czasie szkoleń (o nocleg zadba we własnym zakresie). Czy mogłabym prosić o fundusze na ten cel?
  • Zgłaszający: Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 12:33, 5 mar 2018 (CET)
   • To nie jest temat na zarząd - zgodnie z uchwałą może o tym decydować skarbnik jednoosobowo. Polimerek (dyskusja) 21:02, 6 mar 2018 (CET)
    • Zdecydowano, że faktycznie można ten koszt - i powinno się - pokryć z uchwały UZ 2018-3. Szczegóły do uzgodnienia ze Skarbnikiem.
 5. Wikimedia: „Obserwowanie w ciszy” – utwory Cypriana Norwida w aktorskich interpretacjach II
 6. Rekrutacja na stanowisko rzecznika prasowego - przyjęcie treści ogłoszenia i rozpoczęcie rekrutacji. Użytkownik:Powerek38/rzecznik. Wojciech Pędzich (dyskusja) 14:53, 4 mar 2018 (CET)
  • Jeszcze raz przedyskutowano zawartość oferty, wskazując na sensowność rozwiązania przedstawionego przez Powerka. Przedyskutowano skład komisji rekrutacyjnej (Wpedzich jako przewodniczący, Magalia i Aegis jako członkowie), przyjęto uchwałę UZ 2018-21.
 7. Wolne wnioski
  Wpedzich zwrócił uwagę Zarządu na rzeczy wpisane poniżej aktualnej agendy, które trzeba będzie podnieść przy najbliższej okazji.
  W sprawie RODO Polimerek przedstawił wnioski z audycji radiowej w tym temacie, której wysłuchał; temat odłożony do pojawienia się konkretów prawodawcy.
  State of the Map: temat rozwojowy, dalsze ustalenia co do naszego udziału wkrótce.

13 marca 2018

Data
13 marca 2018
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:15 – 23:00
 1. Wikiwyzwanie 2018, dalsze ustalenia. Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:37, 12 mar 2018 (CET)
  Na prośbę Natalii temat przełożono.
 2. Delegacja na Wikimedia Hackathon 2018
  • Krótki opis projektu: Delegacja (niestety jednoosobowa) na Wikimedia Hackathon 2018. Ze względu na informację na liście dyskusyjnej o kończących się miejscach, pozwoliłem sobie na rejestrację "z góry". Prawdopodobnie nie będę miał możliwości uczestnictwa z spotkaniu zarządu.
  • Link do strony projektu: Użytkownik:Yarl/Wikimedia Hackathon 2018
  • Zgłaszający: Yarl (dyskusja) 17:07, 8 mar 2018 (CET)
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Yarl (dyskusja)
   • Mimo nieobecności zgłaszającego na kanale IRC oraz mimo braku bezpośrednio wymienionych korzyści z wyjazdu, zdecydowano, że udział Yarla w wydarzeniu jak i korzyści płynące z tego wyjazdu są bezdyskusyjne. Uzupełniono wyliczenie kosztów o diety i ubezpieczenie i przegłosowano stosunkiem głosów 7/0/0 uchwałę UZ 2018-22.
 3. Podkasty dla Wikipedii - latarnie morskie
  • Opis tematu: Na spotkaniu 27 lutego Borys Kozielski przedstawił pomysł na projekt Latarnie morskie w Polsce. Zarząd czeka na dalsze szczegóły, w tym budżet przedsięwzięcia.
  • Zgłaszający: Wojciech Pędzich (dyskusja) 21:08, 5 mar 2018 (CET)
   • Z uwagi na wysokość kwoty dofinansowania wyjazdu, która wydała się niewygórowana, zdecydowano o całkowitym pokryciu kosztów projektu ze środków WMPL. Bez dalszych dyskusji przegłosowano jednomyślnie (7/0/0) uchwałę UZ 2018-23.
 4. W ramach wolnych wniosków:
  • Elfhelm zapytał o dalsze losy projektu nagradzania aktywności w Wikiźródłach, sprawę odłożono jako zasygnalizowaną do dalszego rozpatrzenia
  • Wpedzich wspomniał, żeby Zarząd pozbierał swoje przemyślenia na temat delegacji - członków Zarządu i programu stypendialnego - na Wikimanię 2018. Zasugerowano odchudzenie programu przy obecności innych, coraz częstszych, międzynarodowych wyjazdów i np. zrezygnowanie z puli stypendystów międzynarodowych. Powerek zadeklarował, ze ie chce brać udziału w pracach komisji stypendialnej.
  • Aegis zapytał Powerka, czy jako osoba zajmująca się (według dokumentu Podział zadań Zarządu) rekrutacją nie zastąpi go w komisji rekrutacyjnej na stanowisko rzecznika. Po dyskusji na temat aktywności członków Zarządu i rozdziału obowiązków przyjęto stosunkiem głosów 5/0/0 uchwałę UZ 2018-24. Aegis jednocześnie zgłosił swój akces do komisji stypendialnej na Wikimanię 2018.

20 marca 2018

Data
20 marca 2018
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis, Powerek38
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:16 – 00:14 (21 marca)
 1. Zwiększenie budżetu projektu Tygodnie Tematyczne o 3000 zł na wniosek Ani Matusiak. Wojciech Pędzich (dyskusja) 08:06, 20 mar 2018 (CET)
  Uchwałę UZ 2018-25 przegłosowano bez dyskusji, jednogłośnie (7/0/0); stanowi ona powielenie poprzedniej uchwały w tej samej sprawie.
 2. Wikimania 2018 - dalsze ustalenia co do udziału delegacji Zarządu oraz programu stypendialnego; sprawa poruszona na poprzednim spotkaniu. Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:27, 19 mar 2018 (CET)
  Podjęto ogólna dyskusję nad celowością wyjazdu na Wikimanię w ogóle - żaden z delegowanych na poprzednią Wikimanię nie złożył sprawozdania w sensownym czasie, przedyskutowano też niejasności które pojawiły się w kwestii rozliczeń zeszłorocznego wyjazdu. Poziom oczekiwań księgowych wobec wolontariuszy, w tym Zarządu, doprowadzić do konkluzji potrzeby przyjrzenia się opcji profesjonalizacji zarządzania w WMPL przez zatrudnienie ED - krótka wymiana zdań na ten temat. Całkowite odcięcie się od Wikimanii napotkało głosy sprzeciwu. Spośród członków Zarządu chęć wyjazdu w celu omówienia kwestii finansowych wyraził Masti. Akces do komisji stypendialnej zgłosił Gdarin. Ustalono, ze każdy z członków Zarządu sporządzi swoje przemyślenia i spisze na wiki.
 3. Wikiwyzwanie 2018, dalsze ustalenia. Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:30, 19 mar 2018 (CET)
  Na prośbę Natalii, sprawa przełożona na kolejne spotkanie.
 4. Rekrutacja GLAM - efekty rozmów kwalifikacyjnych, ewentualna dyskusja. Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:30, 19 mar 2018 (CET)
  Kwestię przedyskutowano na kanale prywatnym w gronie zarządu i Marty Moraczewskiej; decyzja ma być podjęta za tydzień.
 5. Trwające zastępstwo za Krzyśka - kwestia finansowego rozliczenia dodatkowych obowiązków Natalii w tym okresie (zgodnie z dobrą tradycją dotyczącą spraw personalnych, proponuję dyskusję na zamkniętym kanale, bazą do niej może być mój mail ze wstępną propozycją, rozesłany członkom Zarządu w dn. 15 marca). Powerek38 (dyskusja) 18:44, 19 mar 2018 (CET)
  Kwestię przedyskutowano w gronie wyłącznie Zarządu, pozostawiono w gestii operacyjnej Powerka38.

27 marca 2018

Data
27 marca 2018
Obecni
Masti, Polimerek, Maire, Elfhelm, Wpedzich, Aegis
Prowadzący
Wpedzich
Czas trwania
21:13 – 23:04
 1. Wikiwyzwanie 2018, dalsze ustalenia. Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:30, 19 mar 2018 (CET)
  Po potwierdzeniu przez Mastiego, że od strony technicznej ogarnie konkurs w przewidzianym w regulaminie okresie, przegłosowano stosunkiem głosów 6/0/0 uchwałę UZ 2018-26.
 2. Rekrutacja GLAM - dalsze ustalenia / decyzje. Wojciech Pędzich (dyskusja) 11:40, 26 mar 2018 (CEST)
  Po stwierdzeniu, że wszyscy członkowie komisji rekrutacyjnej zgodnie rekomendują zatrudnienie Celiny Strzeleckiej, przegłosowano uchwałę UZ 2018-27 stosunkiem głosów 7/0/0 - Powerek38 wyraził poparcie dla tej uchwały poza kanałem IRC. Koszty wdrożenia Celiny na stanowisko - przejazdy do Łodzi na szkolenie BHP i stanowiskowe, inne - pokryte zostaną pokryte z uchwały UZ 2018-8.
 3. Wikimania 2018 - dalsze ustalenia co do udziału delegacji Zarządu oraz programu stypendialnego; sprawa poruszona na poprzednim spotkaniu. Wojciech Pędzich (dyskusja) 18:27, 19 mar 2018 (CET)
  Nadal nie są znane szczegóły dotyczące kosztów uczestnictwa w Wikimanii 2018 - pierwsze szczegóły mają się pojawić w kwietniu, Aegis ma zrobić przymiarkę do budżetu - temat przełożono. Padł też pomysł wydelegowania kogoś niebędącego członkiem Zarządu bezpośrednio przez Zarząd.
 4. W ramach wolnych wniosków przyjęto uchwałę UZ 2018-28 w ramach którego podpisana będzie z Natalią Szafran-Kozakowską umowa zlecenia za wykonywanie obowiązków rzecznika prasowego, ustaliwszy z zainteresowaną zakres czasowy tej umowy oraz jej formę (częściowo na kanale prywatnym).