Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenia Zarządu kadencji 2014–2016

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
(Przekierowano z Spotkania Zarządu/2014-IV)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

2014

406.20140510-18

Dane
10 maja 2014 (nowy zarząd)
Spotkanie na żywo w hotelu Mercure ok godziny 17.00
Obecni: Polimerek, Maire, Masti, Aegis, Wpedzich, Karol007, Maikking
 1. Przyjęcie uchwały o powierzeniu funkcji w ramach Zarządu
  • Opis tematu: Zarząd po krótkiej dyskusji przyjął uchwałę UZ 2014-23. Wiceprezesem Zarządu został Aegis, sekretarzem: Karol007, skarbnikiem: Masti.

407.20140513-19

Data
13 maja 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Maikking, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
22:08:03 - 23:59:32
Przebieg spotkania
 1. Aktualizacja Regulaminu Zarządu.
  • Opis tematu: 10 maja 2014 roku Skład Zarządu uległ zmianie i w związku z tym należy zapytać czy obecny Zarząd chce działać na podstawie dotychczasowego Regulaminu czy zechce przyjąć w nim jakieś zmiany.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 20:52, 13 maj 2014 (CEST)[odpowiedz]
   W chwili obecnej nie zgłoszono żadnych wniosków o zmianę regulaminu. Zdecydowano pozostawić go bez zmian, a w razie pojawienia się propozycji zmian, uchwała w tej sprawie będzie mogła być podjęta w przyszłości.
 2. Aktualizacja podziału zadań Zarządu.
  • Opis tematu: W związku z wymianą składu Zarządu, należy ustalić nowy Podział zadań Zarządu. Jest to również okazja do weryfikacji zadań i ew. modyfikację listy zadań.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 20:58, 13 maj 2014 (CEST)[odpowiedz]
   Zdecydowano, że należy całą listę prac zweryfikować i utworzyć na nowo. Karol007 założy stronę roboczą i prześle członkom Zarządu by wszyscy mogli nad nią popracować i podczas następnego spotkania Zarządu przyjąć jako obowiązującą.
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2013.
  • Opis tematu: Przyjęcie uchwały w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2013: Projekty Uchwał Zarządu
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 10:56, 12 maj 2014 (CEST)[odpowiedz]
   Uchwała w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2013 ma charakter czysto porządkowy, ponieważ Zarząd nie jest zobowiązany do jej przyjęcia. Ostatecznie uchwałę nr UZ 2014-24 przyjęto bez dodatkowych uwag stosunkiem głosów 7/0/0.
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie delegowania dwóch członków Zarządu na Wikimanię 2014.
  • Opis tematu: Przyjęcie uchwały w sprawie w sprawie delegowania dwóch członków Zarządu na Wikimanię 2014: Projekty Uchwał Zarządu
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 10:56, 12 maj 2014 (CEST)[odpowiedz]
   Poprzedni Zarząd pozostawił podjęcie tej uchwały do czasu wyboru nowego Zarządu na wypadek, gdyby delegowana osoba nie otrzymała mandatu na kolejną kadencję. Pierwszym ochotnikiem był Polimerek, który wpisany był znacznie wcześniej w uchwale. Podczas obecnego spotkania zgłosił się Masti argumentując okazją do prowadzenia rozmów na żywo w sprawie przyszłorocznych banerów OPP, tak aby kampanię można było rozpocząć znacznie wcześniej niż w tym roku.
 5. Industriada 2014.
  • Opis tematu: Przedstawienie wstępnego budżetu na Industriada 2014. Zarząd nie musi przyjmować uchwały natomiast prosiłbym o podjęcie decyzji, czy projekt w takim kształcie można zrealizować i rozpocząć wysyłanie informacji o projekcie do potencjalnie zainteresowanych osób.
  • Zgłaszający: Yarl (dyskusja) 22:42, 12 maj 2014 (CEST)[odpowiedz]
   Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania, po zgłoszeniu Yarla nieobecności w dalszej części spotkania, padło kilka pytań precyzujących plany projektu. Do czasu rozpoczęcia spotkania, poprawki na stronie opisu projektu zostały wprowadzone. Zarząd wyraził ogólną aprobatę dla pomysłu, jednak podkreślił, że wymaga on sporządzenia dokładniejszego budżetu i określenia zakresu działania. Julo prosił by nie ograniczać się do przemysłu ciężkiego typowego dla Górnego Śląska. Ewentualna uchwała będzie mogła być podjęta na następnym spotkaniu Zarządu po doprecyzowaniu budżetu.
 6. Wniosek Jula o zwrot opłaty konferencyjnej i kosztów przejazdu.
  • Opis tematu: Julo zwrócił się z prośbą o zwrot opłaty konferencyjnej i kosztów przejazdu do Poznania na Konferencję Wikimedia Polska 2014. Sekretarka przekazała informację od Księgowej, że jeżeli wniosek byłby rozpatrzony pozytywnie to najlepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie osobnej uchwały lub jakikolwiek innego dokumentu, aby można to zaksięgować jako "błędną wpłatę" przy zwrocie środków na konto Jula.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 21:25, 13 maj 2014 (CEST)[odpowiedz]
   Zarząd przyjął uchwałę ogólną nr UZ 2014-8, w której nie ma sprecyzowanego regulaminu składania wniosków. Poza wnioskiem, który złożył Julo, są wnioski "zagubione", które oczywiście z przyczyn niezależnych wnioskujących nie zostały rozpatrzone przed rozpoczęciem Konferencji. Zdecydowano, że wnioski będą rozpatrywane przed dokonaniem zwrotów przez Mastiego i po akceptacji rozliczającego uchwałę - Maikkinga, który pilnuje budżetu zwrotów.
 7. Wolne wnioski.
  1. Zwrócono uwagę na potrzebę aktualizacji informacji o zmianach w Zarządzie w różnych miejscach. Karol007 podczas spotkania zaktualizował stronę meta:wikimedia Polska.
  2. Polimerek udostępnił członkom Zarządu ankietę w celu zbadania możliwych terminów spotkania Zarządu "na żywo" w czerwcu.
  3. Maire złożyła wniosek o przesunięcie terminu rozpoczęcia spotkań Zarządu z 21:00 na 22:00, natomiast Maikking jednocześnie prosił o maksymalny czas pracy do północy. Karol007 podkreślił, że postara się zamykać plan spotkania dzień wcześniej (jak dawniej) i układać go tak by wystarczyły 2 godziny na rozpatrzenie wszystkich spraw.

408.20140520-20

Data
20 maja 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007 (z doskoku), Maire, Maikking, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
początkowo Karol007, później Polimerek
Czas trwania
22:00:20 - 00:18:10
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Stypendialnej na Wikimanię.
  • Opis tematu: Komisja podała już do wiadomości Zarządu wyniki swojej pracy. Zarząd powinien teraz zaaprobować oficjalnie wybór Komisji.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 23:38, 19 maj 2014 (CEST)[odpowiedz]
   Nie było uwag do przedstawionego raportu Komisji Stypendialnej. Zwrócono uwagę, na późne ogłoszenie rozpoczęcia programu stypendialnego Stowarzyszenia WMPL i prawdopodobnie w związku z tym niewielką liczbę wniosków zagranicznych. W głosowaniu nad przyjęciem raportu wstrzymała się Maire ze względu na złożony wniosek o stypendium (Karol007, Maikking i Wpedzich się nie wstrzymali), a raport ostatecznie został przyjęty stosunkiem głosów 6/0/1. Powerek38 powiadomi osoby, które otrzymały stypendiów, a następnie opublikuje raport bez nazwisk uczestników.
 2. Wybór przedstawicieli chapterowych do rady powierniczej Wikimedia Foundation.
  • Opis tematu: Do 29 maja należy wykonać wyboru przedstawicieli chapterowych do rady powierniczej Wikimedia Foundation. Potrzebna decyzja zarządu. Dla ułatwienia linki z profilami kandydatów: Frieda Brioschi (długoletnia szefowa WMIT, nowa w Board), Patricio Lorente (WMAR, ma poparcie IBEROCON, jest obecnie w Board), Anders Wennersten (WMSE, członek Chapcomu, Auditcomu i FDC), Alice Wiegand (jest teraz w Board, popierana przez WMDE i pewnie też inne niemieckojęzyczne chaptery).
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 01:11, 14 maj 2014 (CEST)[odpowiedz]
   Faworytami przedstawionymi przez Polimerka byli Frieda Brioschi i Patricio Lorente. Zwrócono uwagę, że kandydaci muszą być silni, dobrze zorganizowani oraz sprawni komunikacyjnie. Ze wszystkich kandydatów to właśnie ta dwójka wydaje się najlepszym wyborem wg członków Zarządu. Ostatecznie przeprowadzono dwa głosowania na wybrane kandydatury. W pierwszym Patricio Lorente otrzymał akceptację stosunkiem głosów 7/0/0, w drugim Frieda Brioschi – 6/0/1. Polimerek dodał, aby Karol007 odnotował swoje głosy podczas sporządzania opisu spotkania - co też uczynił.
 3. Industriada 2014.
  • Opis tematu: Zatwierdzenie i przyznanie środków na realizację projektu Industriada 2014
  • Zgłaszający: Yarl (dyskusja) 10:20, 20 maj 2014 (CEST)[odpowiedz]
  • Powiązane spotkania Zarządu: Spotkania Zarządu/2014-II#13 maja
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Yarl (dyskusja) 10:20, 20 maj 2014 (CEST)[odpowiedz]
   Jeszcze przed spotkaniem Yarl odpowiadał na pytania precyzujące, zwrócił też uwagę na prośbę Jula, który prosił o nie skupianie się wyłącznie na obiektach przemysłowych. Zainteresowano się również kwestią zagospodarowania czasu 12 osób, na co Yarl odpowiedział, że 2 grupy po 6 osób będą miały co robić. Aegis Maelstrom zasugerował inną organizację grupową, np. 3 grupy po 4 osoby. Yarl, krótko i zwięźle odpowiedział, że najpierw musi wiedzieć jakie będzie zainteresowanie, a potem opracuje kilka wariantów i na koniec wybierze opcję pasującą do grupy zainteresowanych. Aegis Maelstrom zapytał również o efekty jakich można się spodziewać w tym projekcie. W odpowiedzi otrzymał informację, że do najważniejszych można zaliczyć zdjęcia i poprawki w artykułach (nie tylko polskojęzycznych) oraz kontakty międzynarodowe i poszukiwanie wolontariuszy na Śląsku. Zarząd przyjął uchwałę nr UZ 2014-26, w której przeznaczył do 12000 PLN na pokrycie kosztów organizacji projektu. Uchwałą zostałą przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.
 4. Bajki Oppmana na płycie CD.
  • Opis tematu: Produkcja płyty CD z bajkami, nagranymi z Wikigrantów. Mamy nagranych już 9 bajek Artura Oppmana i może warto zrobić z nich promocyjne wydawnictwo, takie jak w ubiegłych latach książki. Dzień Dziecka się zbliża i to dobry moment na ogłoszenie takiej informacji. Jeśli dziś zapadnie decyzja to płytę możemy mieć przed 1 czerwca. Koszt nakładu 1000 egz to około 1700 zł. Płyta z tłoczni, z której już korzystaliśmy w przypadku Kolęd i Paterm korzystał do wydania płyty chóru. Ta cena obejmuje tłoczenie i kartonową kopertkę. Projekt kopertki i krążka mam przygotowany, można jeszcze zmodyfikować.
  • Zgłaszający: Borys Kozielski (dyskusja) 11:06, 20 maj 2014 (CEST)[odpowiedz]
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Borys Kozielski (dyskusja)
   Na początku Borys Kozielski poinformował, że dołączył do nagrania, na końcu płyty wersję audio hasła Artur Oppman. Wpedzich zapytał o łączną długość nagrania, która wg odpowiedzi Borysa Kozielskiego wynosi ok. 53 minuty wraz z wersją audio hasła, bez natomiast długość zamyka się w 48 minutach. Na okładce płyty znajduje się również logo Fundacji Otwórz się, o którego powód umieszczenia pytał Polimerek. Borys Kozielski wyjaśnił, że Wikiradio, które zaangażowane było w projekt nagrania bajek, jest projektem tejże Fundacji. Podczas dyskusji zwrócono też uwagę drobne poprawki, których można dokonać na okładce płyty, m.in. usunięcie zbędnego przecinka, dodaniu informacji o nagraniu audio artykułu z Wikipedii (poprawione kolejne wersje koperty: 1 i 2). W tym miejscu pojawiła się kwestia różnic w licencji zawartości płyty. Jeśli płyta będzie zawierała nagranie audio artykułu, to cała płyta nie może być na licencji CC-BY lecz na CC-BY-SA z informacją o autorach artykułu i źródle. Kolejną kwestią jaką poruszono, to dystrybucja płyty. Do Dnia Dziecka pozostało niewiele czasu, a rozsyłanie "na szybko" może być trudne i bezcelowe. Padła propozycja o wysłaniu do audiotek, bibliotek szkół podstawowych, przedszkoli. Borys Kozielski w tej chwili nie posiada katalogu potencjalnych odbiorców, ale zobowiązał się do przygotowania. Padło również pytanie kto i kiedy będzie się zajmował rozsyłaniem płyt. Polimerek podkreślił, że koszt wysyłki indywidualnej do szkół przekroczy koszty produkcji. Wyjaśniono również, że drukarnia wyśle obowiązkowe egzemplarze do Biblioteki Narodowej, a na fundusz rozwoju kultury nie zostaną przekazane żadne środki, ponieważ jest to 5% od ceny, która w przypadku wynosi 0,00 PLN. Dyskutowano jeszcze o nadaniu numeru ISBN. Masti podał przykłady typów wydawnictw zwartych, którym można nadawać numery ISBN i w związku z tym, płyta powinna mieć nadany numer. Ostatecznie Zarząd przeznaczył do 2000 PN na pokrycie kosztów produkcji płyt z nagraniami bajek Artura Oppmana wykonanymi w ramach Wikigrantów nr WG 16/2014 i nr WG 22/2014 oraz nagrania artykułu "Artur Oppman" z polskiej Wikipedii. Uchwała nr UZ 2014-27 została przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0. Karol007 oddał głos po zakończeniu spotkania podczas porządkowania dokumentacji.
 5. Podpisanie poparcia apelu europejskich bibliotek i archiwów w sprawie stanowiska UE w WIPO.
  • Opis tematu: Ponad 60 bibliotek, archiwów i instytucji badawczych z krajów Unii Europejskiej oraz świata reprezentujących ponad 650000 pracowników informacji wspólnie wystąpiło z listem do Unii Europejskiej, by odniosła się konstruktywnie do debaty odbywającej się w ramach Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) a dotyczącej wyjątków prawno-autorskich dla bibliotek i archiwów. List jest dostępny na stronach organizacji bibliotekarskiej IFLA: [1]. Organizacje z: Hiszpanii, Francji, Polski, Włoszech, Słowacji, Litwy, Czech, Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii, Armenii, Bułgarii, Rosji i Szwecji, a także Australii, Kanady i Kolumbii połączyły siły z organizacjami bibliotekarskimi oraz archiwalnymi podkreślając prawnoautorskie bariery uniemożliwiające międzynarodową współpracę badawczą, zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego oraz wprowadzanie nowych form innowacji.Sygnatariusze listu wzywają Unię Europejską i jej państwa członkowskie do zapewnienia, że dyskusja nad międzynarodowym instrumentem dotyczącym wyjątków prawno-autorskich dla bibliotek i archiwów będzie kontynuowana i będzie odzwierciedlona w zaleceniach Komisji Stałej Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych WIPO, wzywają też Unię Europejską, by zaangażowała się konstruktywnie w te debaty. Na ostatnim posiedzeniu SCCR przedstawiciele Unii Europejskiej próbowali cofnąć wcześniejsze konkluzje uzgodnione przez wszystkie kraje świata należące do WIPO. Dyskusja i decyzja w sprawie podpisania tego apelu przez Stowarzyszenie.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 15:37, 19 maj 2014 (CEST)[odpowiedz]
   Polimerek zwrócił uwagę, że temat ten był omawiany już drogą mailową. Dodatkowych uwag podczas spotkania nie odnotowano. Podczas spotkania, w głosowaniu nad poparciem dla listu bibliotekarzy odnotowano stosunek głosów 6/0/0. Karol007 oddał głos po zakończeniu spotkania podczas porządkowania dokumentacji, zmieniając stosunek ogólny głosów na 7/0/0.
 6. Spotkanie zarządu "w realu" w czerwcu.
  • Opis tematu: Zarząd już ustalił wstępnie termin i miejsce spotkania na żywo. Trzeba będzie przyjąć uchwałę na koszty tego spotkania. Detale dotyczące kosztów zostaną przygotowane do jutra.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 15:30, 19 maj 2014 (CEST)[odpowiedz]
   Podczas spotkania nie wywiązała się dłuższa dyskusja. Temat był wcześniej omówiony drogą mailową. Ostatecznie Zarząd Stowarzyszenia przeznaczył do 5000 PLN na pokrycie kosztów organizacji spotkania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, które ma się odbyć w dniach 27-29 czerwca 2014 w Łodzi. Uchwała nr UZ 2014-28 została przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0. Karol007 oddał głos po zakończeniu spotkania podczas porządkowania dokumentacji, zmieniając stosunek ogólny głosów na 6/0/0.
 7. Wolne wnioski.
  1. Aegis Maelstrom przypomniał o konieczności podjęcia decyzji w sprawie noclegu w Londynie.
  2. Aegis Maelstrom zwrócił uwagę na konieczność szybkiej rezerwacji biletów lotniczych do Londynu na Wikimanię 2014. Polimerek podkreślił, że tym zajmie się sekretarka.
  3. Polimerek zapytał Mastiego czy sprawdzał sprawozdania OPP wpisane do systemu ministerianego, ponieważ Stowarzyszenie ma obowiązek wysłania dokumentów w terminie do 14 dni licząc od dnia Walnego Zebrania Członków. Masti zobowiązał się do przeglądnięcia dokumentów jutro, tj. 21 maja 2014 roku.

409.20140527-21

Data
27 maja 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Maikking, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
początkowo Karol007
Czas trwania
22:00:10 - 22:44:44
Przebieg spotkania
 1. Przedłużenie serwera tools.
  • Opis tematu: Kończy się 30.05 abonament na serwer tools. W związku z tym trzeba przedłużyć. Ceny: 1069,95 PLN / 6 mcy, 1877,91 12 mcy. (ceny netto). UZ 29/2014.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 11:00, 26 maj 2014 (CEST)[odpowiedz]
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Masti ?
   Zwrócono uwagę, że OVH ma bardzo dobry stosunek ceny do jakości usług. Podczas dyskusji zwrócono uwagę, że przedłużenie wynajmu na kolejne 12 miesięcy będzie mniej kosztowało niż dwukrotne przedłużanie po 6 miesięcy. Wspomniano też o planach migracji na inne serwery, jednak to wymaga czasu i niestety zostało bezterminowo odłożone. Przypomniano też jakie narzędzia i strony internetowe utrzymywane są na serwerze. Wspomniano, że obciążenie spadło ze względu na zmiany w sposobie łączenia artykułów między językami i braku konieczności uruchamiania botów działających w tym zakresie. Zwrócono uwagę na administrację serwerem, którą wykonuje zapracowany Saper, jednak pomimo często opóźnionych działań, wszystko działa bez zarzutów. Zarząd ostatecznie przeznaczył do 2500 PLN na na opłatę za utrzymanie serwera dedykowanego tools.wikimedia.pl przez kolejne 12 miesięcy. Uchwała nr UZ 2014-29 w tej sprawie została przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.
 2. Wolne wnioski.
  1. Karol007 zapytał Polimerka czy formularz sprawozdania dla Ministerstwa został złożony. Polimerek poinformował, że złożył go w terminie i podjął również próbę podlinkowania go na stronach Stowarzyszenia, jednak w tej chwili nie ma jeszcze takiej możliwości. Gdy możliwość się pojawi, to link zostanie umieszczony.

410.20140603-22

Data
3 czerwca 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
początkowo Karol007, później Polimerek
Czas trwania
22:00:00 - 00:21:48
Przebieg spotkania
 1. Szkolenia dla członków zarządów w trakcie Wikimanii.
  • Opis tematu: Pojawiły się na meta konkretne informacje na temat planowanych podczas Wikimanii szkoleń dla członków zarządów: Boards training workshop August 2014. Należałoby ocenić ich przydatność w świetle edycji z poprzedniego roku, omówić szczegóły dotyczące ewentualnego naszego w nich uczestnictwa i szybko podjąć decyzję.
  • Zgłaszający: Maire (dyskusja) 23:17, 2 cze 2014 (CEST)[odpowiedz]
  Na Wikimanii w Londynie będzie trzech członków Zarządu i spośród tej grupy powinni się znaleźć chętni by wziąć udział w warsztatach. Polimerek wspomniał, że nawet jeśli będziemy mieli dwie osoby chętne by wziąć udział, to nie jest pewne, że otrzymają miejsca, ponieważ organizatorzy zastrzegają, że pierwszeństwo udziału mają chaptery, które dopiero zamierzają zatrudniać swoich pracowników. Nasze Stowarzyszenie jest zaliczane do dużych i w związku z tym możemy nie otrzymać miejsca. Jako pierwsza zgłosiła się Maire, do której dołączył Masti. Ustalono, że główną zainteresowaną jest Maire, a Masti będzie jako dodatkowa osoba. Chętni jeszcze podczas spotkania rozpoczęli proces zgłaszania i w związku z tym w dalszej części dyskusji omawiano szczegóły dot. formularza zgłoszeniowego. W między czasie okazało się, że warsztaty są płatne i w związku z tym Zarząd podjął uchwałę nr UZ 30/2014, w której przeznaczył do 600 PLN na opłacenie uczestnictwa Maire i Mastiego w Boards training workshop w Londynie w dniu 7 sierpnia 2014. Uchwałą została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.
 2. Wolne wnioski.
  1. Wpedzich poruszył kwestię planu spotkania Zarządu, które ma się odbyć pod koniec czerwca w Łodzi. Zdecydowano, że plan będzie przygotowywany wcześniej, tak aby do czasu spotkania każdy z uczestników mógł się dokładnie zapoznać ze wszystkimi punktami i wypracować swoje stanowisko. Zostaną zebrane również propozycje tematów od członków Stowarzyszenia i w miarę możliwości dołączone do planu spotkania. Plan spotkania: Spotkania Zarządu/Agenda 27-29 06 2014.

411.20140610-23

Data
10 czerwca 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Maikking, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
początkowo Karol007, później Polimerek
Czas trwania
22:00:00 - 00:33:42
Przebieg spotkania
 1. Wikiekspedycje - uchwały budżetowe.
  • Opis tematu: Ekipy wikieksedycyjne przygotowały już projekty budżetów: kolejowa i tradycyjna. Trzeba przyjąć stosowne uchwały.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 16:52, 8 cze 2014 (CEST)[odpowiedz]
   Budżety poszczególnych Wikiekspedycji są rozłączne, w związku z tym postanowiono przyjąć dwie osobne uchwały. Nie podjęto decyzji w sprawie przyjęcia budżetu "Wikiekspedycji tradycyjnej", ponieważ brakuje jednego kierowy i w związku z tym trudno oszacować koszty transportu. W tej sytuacji Zarząd postanowił zaczekać z decyzją do czasu poznania kompletnego szacunku tego budżetu. Podczas spotkania przyjęto budżet Wikiekspedycji kolejowej, ponieważ ten był w pełni gotowy, drugi planuje się przyjąć podczas następnego spotkania. Stosunkiem głosów 7/0/0, Zarząd przyjął uchwałę nr UZ 2014-31, w której przeznaczył do 9000 PLN na koszty podróży, diet żywieniowych, noclegu i ubezpieczenia uczestników, opłaty turystyczne, materiały promocyjne i eksploatacyjne niezbędne na etapach przygotowań i realizacji Wikiekspedycji kolejowej. Na koniec Flyz1 zapytał, czy może zorganizować spotkanie organizacyjne "na żywo" z zapasowych środków budżetu wikiekspedycyjnego. Zasugerowano najpierw spotkanie za pośrednictwem komunikatora internetowego, a Karol007 zwrócił uwagę, że zawsze mile widziane jest oszczędne gospodarowanie przeznaczonymi środkami.
 2. Ufundowanie nagród w konkursie OSM Polska "Bocianie Gniazda 2014".
  • Opis tematu: OpenStreetMap Polska planuje organizację konkursu dodawania lokalizacji gniazd bocianich na mapie OSM na terenie Polski. Elementem konkursu ma być wykonywanie geotagowanych zdjęć gniazd, które mają być ładowane do Wikimedia Commons, jako dowód na to, że osoba dodająca lokalizację rzeczywiście przy gnieździe była + jako ogólna dokumentacja stanu gniazd bocianich w Polsce. [2]. Ze względu na bardzo szczupły stan finansów OSM Polska i fakt, że efektem konkursu będzie wzbogacanie zasobów Wikimedia Commons, zaproponowałem ufundowanie części nagród w tym konkursie. Wikimedia Polska miałaby ew. ufundować nagrodę 2. i 3. w łącznej kwocie 450 PLN.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 10:59, 10 cze 2014 (CEST)[odpowiedz]
   Na początku Zbigniew.czernik opisał krótko ideę konkursu i przedstawił proponowany, ogólny wygląd strony internetowej konkursu i szkic regulaminu. W chwili obecnej konkurs przewidziany jest jako jednorazowy projekt prowadzony przez Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska, jednak nie można wykluczyć kolejnej edycji w przyszłym roku. Aegis Maelstrom zapytał o poziom zgodności z podstawową działalnością Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Polimerek podkreślił, że w ramach projektu zostaną wzbogacone zasoby Wikimedia Commons, zatem bez przeszkód Stowarzyszenie może się zaangażować w finansowanie części nagród. Aegis Maelstrom podkreślał, że konkurs może wzbudzać negatywne odczucia u niektórych osób. Zbigniew.czernik planuje zainteresować konkursem ornitologów, jednak są oni słabo zainteresowani. Ten argument wykorzystał jako słaby punkt projektu Aegis Maelstrom, który sugerował, że brak zainteresowania ornitologów może wzbudzać podejrzenia wokół samego konkursu u osób nie związanych z ornitologią. Liczba uczestników konkursu szacowana jest na ok. 100, a budżet przeznaczony na nagrody ma wynieść max. 1000 PLN. Zaproponowano by 1. nagrodę, w wysokości 550 PLN, fundowało Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska, natomiast 2. i 3. - Stowarzyszenie Wikimedia Polska (zaproponowano podział odpowiednio 300 PLN i 150 PLN). Polimerek zwrócił uwagę, że Stowarzyszenie Wikimedia Polska powinno otrzymać podpisany protokół Komisji Konkursowej, aby merytorycznie udokumentować wydatek. Po zakończeniu dyskusji Zarząd przyjął uchwałę nr UZ 2014-32, przeznaczając 450 PLN na 2. i 3. nagrodę w ramach konkursu "Bocianie gniazda 2014". Uchwała została przyjęta jednomyślnie przez cały Zarząd (7/0/0).
 3. Wolne wnioski.
  1. Wpedzich poprosił by na spotkanie Zarządu w piątek 27 czerwca 2014 roku nie planować ważnych tematów ponieważ przyjedzi do Łodzi późnym wieczorem. Polimerek jednocześnie przypomniał, aby dodawać tematy do agendy spotkania na przygotowanej stronie Spotkania Zarządu/Agenda 27-29 06 2014.
  2. W następnym tygodniu następuje powrót do spotkań Zarządu o godz. 21:00.

412.20140617-24

Data
17 czerwca 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:21:07 - 00:58:47 (bez oficjalnego zakończenia, Polimerek oświadczył, że idzie spać)
Przebieg spotkania
 1. Warsztaty sitodruku.
  • Opis tematu: Do Komisji Wikigrantów wpłynął wniosek nr WG 2014-33, dotyczący sfinansowania warsztatów sitodruku podczas których miałyby być wykonane koszulki i inne materiały promocyjne dla uczestników Wikiekspedycji 2014, wraz z nagraniem ilustracji wideo do hasła pl:w:Sitodruk w Wikipedii. W opinii członków Komisji Wikigrantów wskazano, że wniosek jedynie w części obejmującej nagranie jest związany z przedmiotem Wikigrantów. Produkcja materiałów promocyjnych i organizacja warsztatów nie są bezpośrednio związane z ideą Wikigrantów.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 14:46, 12 cze 2014 (CEST)[odpowiedz]
   Podczas dyskusji zwrócono uwagę na niewielki zysk z przeprowadzenia warsztatów dla Projektów Wikimedia. Same warsztaty nie są bezpośrednio związane z misją Stowarzyszenia. Maire zapytała ile osób miałoby być na tych warsztatach, jednak poza informacją o ograniczonej liczbie miejsc, nikt nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. Postanowiono więc zaczekać na Borysa Kozielskiego i powrócić pod koniec spotkania do tego punktu, mimo to nie udało się porozmawiać z zainteresowanym. Punkt odłożono na kolejne spotkanie.
 2. Przyjęcie budżetu Wikiekspedycji 2014.
 3. Druk broszurek wikipedyjnych po białorusku.
  • Opis tematu: Jest potrzeba druku broszurek wprowadzających do edytowania Wikipedii w jęz. białoruskim. Lokalizacją broszurki zajmuje się Bladyniec. Planowany jest druk 500 (?) broszurek.
  • Zgłaszający: Bladyniec
   Brak szczegółowych informacji spowodował przesunięcie punktu na następne spotkanie.
 4. Wolne wnioski.
  1. Polimerek poinformował, że w biurze Stowarzyszenia we wrześniu ma być kontrola z Urzędu Wojewódzkiego i w związku z tym należy sporządzić kompletny spis materiałów i sprzętu. Poza tym spisem w biurze jest wszystko co jest od nas wymagane. Przy okazji Polimerek zapytał Plogiego o lokalizację modemu w celach informacyjnych, aby mieć pełną informację potrzebną do spisu sprzętu. Plogi może go wysłać do Łodzi w każdej chwili, jednak Polimerek zaznaczył, że nie jest potrzebny, chyba że on go nie używa.
  2. Tar Lócesilion zaproponował przystąpienie Stowarzyszenia do Koalicji Otwartego Rządu i zdecydowano, że po jego zapoznaniu się z procedurą przystępowania temat powróci na agendę spotkań Zarządu i będzie można podjąć wiążącą decyzję.

413.20140624-25

Data
24 czerwca 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Masti, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:09:21 - 23:27:04
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie budżetu Wikiekspedycji 2014.
  • Opis tematu: Podczas ostatniego spotkania Zarządu, z powodu niekompletnego budżetu Wikiekspedycji 2014, nie podjęto decyzji w sprawie przeznaczenia odpowiednich środków finansowych do jej organizacji. Zdecydowano, że uchwałą zostanie przyjęta na najbliższym spotkaniu, po dopracowaniu budżetu przez uczestników. Na kolejnym spotkaniu okazało się ze budżet nie został dopracowany przez koordynatorów drugiego i trzeciego zespołu (jedynie budżet pierwszego zespołu był gotowy). The Polish podjął się zadania dopracowania budżetów pozostałych zespołów. Odpowiednie środki finansowe na organizacje Wikiekspedycji szacuje się na 17000 PLN.
  • Zgłaszający: The Polish
  • Powiązane spotkania Zarządu: 17 czerwca 2014 roku
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: ?
   Na początku The Polish otrzymał pytanie od Maire, która zainteresowała się kwestią odpowiedzialności organizatorów za rozliczenie budżetu Wikiekspedycji 2014 ze skarbnikiem Stowarzyszenia. Taka osoba nie została dotąd wyznaczona i w związku z tym zachodzi konieczność wyłonienia chętnej osoby do prowadzenia budżetu. Tzw. "pierwsza ekipa" nadal nie ma dopracowanego budżetu. Polimerek zainteresował się wysokim kosztem dojazdu, w który jak się okazało wliczono za dużo, bo 1500 km (prawdopodobnie na wskutek błędnego odczytania informacji przekazanej przez Karola007 podczas poprzedniego spotkania Zarządu). Nieustalony kierowca i brak osoby odpowiedzialnej za rozliczenie budżetu skutecznie zablokował możliwość podjęcia wiążącej decyzji w tej sprawie. Zbigniew.czernik zapytał czy istnieje możliwość podzielenia odpowiedzialności za budżet na poszczególne ekipy i ich koordynatorów. Karol007 zaproponował przyjęcie jednej uchwały z wyszczególnionymi budżetami poszczególnych ekip i osób odpowiedzialnych za ich rozliczenie. Wpedzich zauważył, że wszystko zmierza w kierunku rozbicia jednej zbiorczej uchwały na trzy – indywidualnie dla każdej ekipy. Polimerek poinformował również, że ubezpieczeniami zajmie się Pani Ania. Ostatecznie, stosunkiem głosów 5/0/0, przyjęto uchwałę nr UZ 2014-33,w której przeznaczono kwotę do 6000 PLN na organizację ekipy drugiej. Analogiczną uchwałę nr UZ 2014-34 przeznaczono na organizację trzeciego zespołu. Obie uchwały przyjęto stosunkiem głosów 5/0/0.
 2. Druk broszurek wikipedyjnych po białorusku.
  • Opis tematu: Jest potrzeba druku broszurek wprowadzających do edytowania Wikipedii w jęz. białoruskim. Lokalizacją broszurki zajmuje się Bladyniec. Planowany jest druk 500 (?) broszurek. Podczas ostatniego spotkania Zarządu, ze względu na niekompletność zgłoszonego tematu, zdecydowano o przesunięciu tematu na następne spotkanie Zarządu.
  • Zgłaszający: Bladyniec
   Nadal brak jest szczegółowych informacji od zgłaszającego. Zarząd postanowił przesunąć temat na inne spotkanie.
 3. Wysłanie delegacji na WikiKonferencję WM Ukraina 26-27 lipca 2014.
  • Opis tematu: 26 i 27 lipca odbędzie się spotkanie Wikimedia Ukraina. Zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału. Koszty pobytu pokrywają organizatorzy. My, ewentualne, koszty podróży dla naszej delegacji jeśli będą chętni.
  • Zgłaszający: Masti (dyskusja) 21:09, 23 cze 2014 (CEST)[odpowiedz]
   Dyskusję rozpoczął Masti, który poinformował, że zgłosił się do niego Levon Azizian z Wikimedia Ukraina, zapytaniem czy będziemy mogli pokryć koszty przelotu z Polski do Kijowa 1 lub 2 naszym wolontariuszom chcących wziąć udział w konferencji. Wstępnie Zarząd wyraził chęć udziału w wikikonferencji, jednak przestrzegano, by dokładnie wcześniej sprawdzić, czy na pewno reszta kosztów zostanie pokryta przez organizatorów, czy też (jak to miało już miejsce w historii), Stowarzyszenie będzie zobowiązane zapłacić za fakturę po zakończeniu konferencji. Masti będzie rozmawiał w tej sprawie z Levonem Azizianem, aby potwierdzić wszystkie informacje.
 4. Warsztaty sitodruku.
  • Opis tematu: Do Komisji Wikigrantów wpłynął wniosek nr WG 2014-33, dotyczący sfinansowania warsztatów sitodruku podczas których miałyby być wykonane koszulki i inne materiały promocyjne dla uczestników Wikiekspedycji 2014, wraz z nagraniem ilustracji wideo do hasła pl:w:Sitodruk w Wikipedii. W opinii członków Komisji Wikigrantów wskazano, że wniosek jedynie w części obejmującej nagranie jest związany z przedmiotem Wikigrantów. Produkcja materiałów promocyjnych i organizacja warsztatów nie są bezpośrednio związane z ideą Wikigrantów.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 14:46, 12 cze 2014 (CEST)[odpowiedz]
   Borys Kozielski oświadczył, że wycofuje wniosek ze względu na brak chętnych do wzięcia udział w warsztacie, dlatego nie był on procedowany.
 5. Wolne wnioski.
  1. Podczas spotkania Polimerek podkreślił, że musimy zmienić system obradowania i wymagać od osób składających wnioski obecności na IRCu albo dostarczania wszystkich niezbędnych informacji. W przeciwnym wypadku Zarząd w wielu sytuacjach nie może podjąć wiążących decyzji.

414.20140628-26

Data
28-29 czerwca 2014 - spotkanie na żywo w Łodzi
Uczestnicy spotkania
Zarząd (Tomasz Ganicz, Michał Buczyński, Marek Stelmasik, Małgorzata Wilk, Maciej Król, Karol Głąb, Wojciech Pędzich)
Komisja Rewizyjna (Juliusz Zieliński, Daniel Malecki)
Anna Matusiak (pracownik biurowy Stowarzyszenia, do połowy obrad w sobotę)
Anna Grzeszczak (księgowa Stowarzyszenia, do połowy obrad w sobotę)
Prowadzący spotkanie: Tomasz Ganicz
28 czerwca
Polityka rachunkowości i inne kwestie finansowe
Spotkanie rozpoczęło się dyskusją na temat polityki rachunkowości Stowarzyszenia. Padła propozycja, by politykę (przyjętą decyzją Prezesa) opublikować w BIP, wraz z rejestrem środków trwałych i wyposażenia, by mogła być dostępna (i w odświeżonej wersji obowiązująca) od początku 2015. Rejestr majątku (środków trwałych i materiałów) jest w tej chwili wprawdzie prowadzony, jednak funkcjonuje w formie rozproszonej, zbierany przez łącznie 4 osoby (osobno dla materiałów biurowych, osobno dla materiałów promocyjnych i osobno dla środków trwałych) - stąd jest konieczność uporządkowania i scalenia tych rejestrów w jeden. Pani Ania, księgowa, ma dostarczyć rejestr księgowy wynikający z prowadzonych przez nią ksiąg handlowych, zaś pani Ania Matusiak razem z Karolem Głąbem oraz innymi osobami zorientowanymi w temacie scali i zaktualizuje istniejące rejestry, tworzone dotąd w formie rozproszonej z rejestrem księgowym oraz przeprowadzi remanent. Pani Ania Grzeszczak zobowiązała się przygotować wykaz księgowy nabytych materiałów i środków do 30 lipca, natomiast aktualny spis istniejących materiałów i sprzętu ma być ukończony do 30 sierpnia. Uporządkowany rejestr będzie odtąd prowadzany w jednolity sposób (arkusz kalkulacyjny) i raz na kwartał aktualizowany na wiki Stowarzyszenia.
Wspomniano również o konieczności sporządzenia i prowadzenia rejestru umów. Prace wokół rejestru będą wykonywane przez Panią Anię Matusiak i Karola Głąba. Termin zakończenia planowany jest na 30 lipca 2014.
Obsługa kont i rozliczeń
Oobecnie praca Mastiego jest bardzo sprawna i w tym zakresie nie ma potrzeby dużych zmian. Aktualizacji wymagają formularze delegacji, które Masti ma opracować i udostępnić. Wspomniał o arkuszu kalkulacyjnym, w którym zapisywane są bieżące płatności. Osobom zainteresowanym (lub wszystkim członkom Zarządu) zostanie przekazany dostęp do arkusza pod warunkiem podpisania upoważnienia dostępu do danych osobowych. Sprawdzono, że przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma już upoważnienie ważne od 2008 roku. Pani Ania Grzeszczak zauważyła, żeby osoby oddające rozliczenia kosztów podróży wpisywały nie tylko kwoty, ale również miasta startu i końca przejazdu oraz ilość przejechanych kilometrów, co zracjonalizuje podawane informacje.Masti wspomniał o automatyzacji obliczania wysokości diet krajowych i zagranicznych. Arkusz zostanie udostępniony po jego dopracowaniu.
Padła kwestia rozliczania faktur, które spływają zbyt późno (bywały sytuacje, że faktury takie pojawiają się w Stowarzyszeniu nawet po zakończeniu roku obrachunkowego) w ogólnym kontekście rozliczeń księgowych. Faktury mają być rozliczane zgodnie z odnośnymi uchwałami, najlepiej w cyklu kwartalnym (faktury nadesłane po tym terminie nie będą rozliczane).
Do załatwienia pozostaje podpis elektroniczny dla Pani Ani Grzeszczak, która obecny podpis będzie mogła wykorzystywać do września 2014. Zarząd wyraził wstępną zgodę na ten konieczny nabytek.
Biuro
Internet - Pani Ania Matusiak wspomniała, że obecnie abonowane łącze internetowe w siedzibie biura jest kiepskie, wyłączane co jakiś czas. Wpedzich zaproponował rozwiązanie LTE Plusa 25 GB/miesiąc (brak limitu danych w LTE, 59,99 zł brutto). Istnieje również możliwość wykorzystania jednego z wolnych modemów (np. aktualnie w dyspozycji Plogiego), bądź założenia “klasycznej” linii telefoniczno-internetowej od Orange.
Juliusz Zieliński poruszył kwestię lokalizacji biura Stowarzyszenia, ewentualnej zmiany lokalizacji. Według pani Ani Matusiak plusem aktualnej lokalizacji biura jest to, że znajduje się na uboczu lecz względnie blisko centrum. Masti zauważył, że przydałyby się nowe meble, bo nie da się na aktualnych siedzieć (dać dobre krzesła, biurko). Przenosiny biura to spora operacja logistyczna, nie wiadomo, czy warta zachodu. Zasugerowano rozejrzenie się za nową lokalizacją i zbadanie kosztów wynajmu w dogodniejszym miejscu. Kwestia mebli, telefonu, internetu - do rozwiązania “na teraz” (założenie klasycznej linii telefonicznej może rodzić wyzwania w przypadku przeprowadzki).
Kolejną kwestią jest słabo działający telefon Stowarzyszenia. Należy zmienić obecne rozwiązanie.
Tabela podziału zadań zarządu
Dyskusję rozpoczęto stwierdzeniem, że obecny podział zadań Zarządu jest zbyt szczegółowy. Ogólnie, sprawdza się podział na sześć głównych obszarów. Przedyskutowaliśmy poszczególne punkty, przy czym pojawiła się kwestia zatrudnienia koordynatora współpracy z instytucjami GLAM (co i tak musi być kontrolowane przez jednego z członków zarządu). Zdecydowano, że raporty z działalności będą pisane rocznie a nie kwartalnie. Podczas dalszej dyskusji przeanalizowano każdy punkt tabeli zawierającej podział zadań Zarządu i dokonano odpowiednich modyfikacji proponowanych podczas spotkania, nie zmieniając znacznie ogólnego rozkładu tabeli. Po dokonaniu wszystkich zmian przyjęto podział zadań Zarządu. Uchwała nr UZ 2014-36 stosunkiem głosów 7/0/0.
Serwer
Potrzebny jest ktoś, kto będzie administrował serwerem Stowarzyszenia, zastępując zajętego Sapera. Masti przekazał informację, że Saper poszukuje osoby, która go zastąpi, zatem należy poczekać na wynik “rekrutacji”.
Zarządzanie stroną
Polimerek zaznaczył, że najczęściej aktualizacje są robione przez niego samego i Karola007, oraz kilka innych osób, które pracują w różnych obszarach wiki Stowarzyszenia. Warto byłoby zaktualizować stronę główną np. o menu rozwijane umożliwiające użytkownikowi zobaczenie, do kogo można zwrócić się z konkretnymi pytaniami, wnioskami, projektami. Nie ustalono jednak kto by to miał zrobić.
Pisanie raportów
Temat został szerzej przedyskutowany w trakcie prac nad podziałem zadań Zarządu (raporty z częstotliwością roczną zamiast kwartalnej). Osobą odpowiedzialną za pisanie raportów pozostaje Aegis.
Strategia OPP na przyszły rok i ew. inne źródła przychodów.
Masti stwierdził, że w wyniku zmian sposobu rozliczania PIT-ów za 2014 rok mogą ucierpieć wszystkie OPP. Masti opowiedział o stanie rozmów z Wikimedia Foundation o wyświetlaniu banerów reklamowych OPP w polskojęzycznych projektach Wikimedia. Polimerek wspomniał o możliwości wykorzystania innych źródeł finansowania: crowdsourcing, crowdfunding, na co pozwala zmieniona ustawa o zbiórkach publicznych. Sprawa do rozważenia np. w przypadku pojawienia się projektu z określonym budżetem, który można byłoby tak sfinansować.

Trzecim sposobem pozyskiwania środków jest staranie się o i wykorzystywanie dotacji rządowych i innych grantów.

Współpraca GLAM, współpraca z innymi NGO, instytucjami naukowymi + GLAM koordynator
Zarząd dostrzega potrzebę zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za kontakt z instytucjami i współpracę z innymi NGO. Na początek zaproponowano zatrudnienie osoby na zlecenie na okres próbny np. 6 miesięcy. Wstępnie zaproponowany termin rozpoczęcia współpracy z koordynatorem to wrzesień 2014. W związku z tym proces rekrutacji musi rozpocząć się już w lipcu. Dyskutowano na temat sposobu w jaki można sprawdzić umiejętności i skuteczność działania koordynatora. Padła propozycja, by na początku przydzielić osobie z ogólnymi umiejętnościami niezbędnymi do pracy na omawianym stanowisku, specjalny projekt. Podjęto próbę określenia zagrożeń, jakie mogą wpływać na zmniejszenie skuteczność zatrudnionej osoby. Podkreślono, że zakres obowiązków jest bardzo duży i jednym z punktów zaczepienia może być odświeżenie kontaktów z instytucjami, które w przeszłości współpracowały już ze Stowarzyszeniem. Wpedzich przypomniał ideę rozpoczęcia współpracy z instytucjami związanymi z językiem kaszubskim. Ewaluacja pracy koordynatora w pierwszym okresie współpracy może być punktem wyjścia do dalszej, długofalowej współpracy i budowania tzw. “efektu domina” określanego jako “drabina” do pozyskiwania i realizacji większych projektów współpracy z coraz większymi instytucjami. Osoba pełniąca tę funkcję powinna się wykazać kreatywnością podczas poszukiwania nowych projektów i perspektyw współpracy z różnymi instytucjami. Dobrym punktem startu byłby projekt współpracy z poznańskim archiwum (Polimerek i Maikking pilotują temat).
Konkursy WLZabytki, WLZiemię, WLWildę i co jeszcze WLubi?
Polimerek przedstawił w kilku zdaniach poszczególne konkursy, ich historię, idee, oraz najważniejsze osoby odpowiedzialne za ich koordynację. Przedstawił również szanse i zagrożenia dla tych projektów w przyszłości. Padł pomysł by nawiązać kontakt z Panią Agnieszką Jarmuł, by koordynowała tegoroczną edycję konkursu “Wiki Lubi Zabytki“. W międzyczasie planuje się rozpoczęcie rekrutacji na stanowisko koordynatora GLAM i przydzielenie koordynacji konkursu nowej osobie na początek. W trakcie dyskusji stwierdzono jednak, że szybka rekrutacja i przydzielenie niedoświadczonej osoby w chwili, gdy przygotowania do konkursu powinny być mocno zaawansowane, nie jest właściwe. W temacie Wiki Lubi Zabytki padł pomysł dodania nagrody za sfotografowanie zabytków, które nie mają dotąd zdjęcia w Commons, ale to jest trudne do ustalenia ze względu na to, że istnieją zdjęcia przedstawiające zabytki, ale nieznajdujące się w “zabytkowych” kategoriach. Aegis rzucił pomysł sporządzenia dodatkowej listy zabytków, których sfotografowanie jest “szczególnie pożądane” i ustanowienie nagrody za największą liczbę sfotografowanych tych konkretnych obiektów. Domyślnie byłyby tam zabytki, które prawdopodobnie nie mają zdjęć w Commons (ew. mają kiepskie), a które są szczególnie warte sfotografowania. Pomysł został przyjęty z dużym zainteresowaniem. Aegis Maelstrom pogada z PMG czy dałoby się stworzyć klona / odstrzał WikidataGame, który pomógłby skategoryzować prawidłowo zdjęcia polskich zabytków.
Wikiekspedycje - czy kontynuować, co zmienić?
Zwrócono uwagę, że Wikiekspedycje mają coraz mniejsze obszary działania w terenach, gdzie jest nie tylko mało fotografii, ale i mało wikipedystów. Koordynator nie będzie wspierany finansowo.
Inkubator pomysłów?
Temat był już dyskutowany przy okazji podziału obowiązków w ramach Zarządu. Opiekunem inkubatora pomysłów, czy raczej projektów ma być Karol, który się zobowiązał uruchomić to przedsięwzięcie.
Działania na rzecz wizerunku projektów - co można robić oprócz tego, co robimy dotąd?
Zatrudnienie PR-owca - dyżur stały 24/7, na pewno w I kwartale 2015 przygotowanie strategii na napędzanie wpływów z OPP, toteż jego zatrudnienie trzeba by dopiąć już niedługo. Różnica w stosunku do rzecznika: oczekujemy aktywnego działania. Praca głównie w trybie zadaniowym i - przynajmniej na początku współpracy - umowa-zlecenie. Pomysły na jego działania były zgłaszane przez Leinada, do wypracowania do formy ogłoszenia rekrutacyjnego.
Przegląd materiałów promocyjnych
Kiedyś sprawą zajmowała się Magalia, teraz sprawą zajmie się Maire, która ustali z Anią (w ramach inwentaryzacji majątku) stan materiałów i wypracuje dalsze działania. Należy rozważyć aktualizację istniejących broszur o edytowaniu i zastanowić się nad nową, lub aktualizacją istniejących tak aby była w nich zawarta podstawowa instrukcja korzystania z edytora wizualnego, z pomocą TaraLocesiliona. Gdybyśmy mieli GLAM-koordynatora, mógłby on też rozwinąć broszury GLAM-owe. Pojawia się propozycja wydania kolejnej książki tematycznej (vide Chopin i Skłodowska), co można by rozważyć na rok 2015, być może nie w wersji wielojęzycznej, ale w edycji polskojęzycznej i w szerszej gamie tematycznej (np w temacie większych instytucji obchodzącej swoje okrągłe jubileusze działania). Polimerek wspomniał o ewentualności współpracy z Wolnymi Lekturami. Maire zasugerowała, by pomyśleć o nagraniach wybranych artykułów z Wikipedii. Warto ogólnie zajrzeć na Outreach wiki, w sekcję Bookshelf i zobaczyć czy nie da się adaptować którejś z istniejących broszurek: https://outreach.wikimedia.org/wiki/Bookshelf
Wystawy WLZ i POTY
Wystawy powoli ludziom się nudzą w dotychczasowej formie (nawet odnawiane). Może warto się zastanowić nad zmianą koncepcji. Aktualnie wystawy są rozpisane do 13 grudnia. Sprawa jest do przedyskutowania pod koniec roku. Na razie wystawy będą kontynuowane w obecnej formule.
29 czerwca 2014
Stoisko na Wikimanii
Padła propozycja, by wziąć ze sobą urządzenie do produkcji buttonów oraz wyprodukować partię cukierków opakowanych w specjalne opakowanie z nadrukiem związanym ze Stowarzyszeniem. Pomysł wzbudził zainteresowanie ale również obawy ze względu na narażenie na wysoką temperaturę produktów żywnościowych. Rozmawiano o pakiecie materiałów promocyjnych, którymi można by się pochwalić na arenie międzynarodowej. Maire skontaktuje się z Panią Anią i razem ustalą obecny stan i zapotrzebowanie na materiały promocyjne i gadżety, ze szczególnym uwzględnieniem Wikimanii w Londynie.
Warsztaty i co ponadto?
Warsztaty obecnie są organizowane, jednak tylko w sytuacji, gdy zainteresowani sami się zgłoszą do Stowarzyszenia. Polimerek wspomniał o pomyśle szkolenia z korzystania z edytora wizualnego. Maikking zaproponował zorganizowanie szkolenia, na którym uczestnicy zapoznaliby się ze sposobami przeprowadzenia szkoleń i warsztatów. Szkolenie dla szkolących mogłoby wzbudzać zainteresowanie, ponieważ nasi wolontariusze często nie posiadają odpowiednich umiejętności umożliwiających skuteczne szkolenia osób z zewnątrz. Szkolenie ze szkolenia można by powiązać ze szkoleniem z korzystania z edytora wizualnego. Trójdzielna broszura ogólna o Wikimediach mogłaby się stać materiałem rozdawanym masowo przy każdej okazji. Polimerek opisał nieudaną próbę przygotowania takiej broszury w zeszłym roku i poprosił Maire by o takim pomyśle pamiętała w przyszłości.
Działania na rzecz dotychczasowych wolontariuszy
W dyskusji poruszono problem pozyskiwania nowych edytorów. Wspomniano o problemach w zaangażowaniu młodych ludzi, dla których edytowanie Wikipedii jest nieatrakcyjne w porównaniu z obecnymi trendami organizacji i spędzania wolnego czasu. W dalszej części dyskutowano nad projektami, które związane byłyby z nagrywaniem treści Wikimediów. Przykładem były tutaj bajki Artura Oppmana, które były czytane przez aktorów. Kolejnym pomysłem jest nagranie filmów lub animacji związanych z kursami edytowania z wykorzystaniem edytora wizualnego. Aegis Maelstrom wspomniał, że może podpytać kogoś kto mógłby się tym zająć, wspomniano również o możliwości zaangażowania w ten projekt Tara Lócesiliona.
Konferencje lokalne i ogólnopolskie - jakie, ile, czy warsztaty wewnętrzne?
Idea konferencji związanej z samym Stowarzyszeniem została odrzucona przez zebranych, jako prawdopodobnie mało efektywny i kosztowny sposób komunikacji. Padł pomysł zaktywizowania wolontariuszy zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Jednym z pomysłów było przeprowadzenie badania wśród członków Stowarzyszenia. Polimerek wspomniał, że takie badanie było przeprowadzone przez Szwedzkiego w 2008 r. i że jego wynik jest dostępny na wiki w formie tabeli, która jednak nie była aktualizowana od 2010 r. Wpedzich zbuduje nowszą wersję ankiety, która zostanie rozesłana przez Karola007, a potem będzie opracowana na wzór istniejącej tabeli na stronie “Plany działań członków Stowarzyszenia”. Padł pomysł zmiany Statutu Stowarzyszenia w Art. 13. pkt. 1. o wymogu uczestnictwa w jakimkolwiek projekcie Wikimedia.
Komunikacja ze środowiskami akademickimi i bibliotekami
Komunikacja ze środowiskami akademickimi powinna być bardziej ożywiona, aby móc podjąć działania szkoleniowe i prewencyjne przeciwdziałające zniechęceniu się nowych edytorów oraz zabezpieczające przed wprowadzaniem nieprzygotowanych treści. Polimerek wspomniał, że Stowarzyszenie nie ma możliwości dotarcia do wszystkich uczelni, ponieważ przy wykonaniu masowej akcji informacyjnej (np. poprzez rozesłanie wiadomości mailowych, czy materiałów informacyjnych), może to spowodować masowy odzew, który sparaliżuje nasze działania. Już przy kilku równoległych zgłoszeniach, wydajność jak i jakość pomocy z naszej strony drastycznie spadnie. Jednym z pomysłów na rozwiązanie tej kwestii, jest organizacja grantu naukowego związanego z edytowaniem Wikipedii. Według tego pomysłu masowy odzew w postaci wniosków o grant byłby ukierunkowany i ograniczony do wybrania jednego zwycięskiego wniosku, a następnie przystąpienia do ścisłej współpracy przy jego realizacji. Maire podkreśliła, że warto w tym miejscu pamiętać również o bibliotekach. Dobrym wyjściem do współpracy jest organizacja wystaw w pomieszczeniach bibliotecznych i nawiązywanie współpracy z pracownikami, którzy mogliby w trakcie wykonywania swoich zadań pozyskiwać nowych wolontariuszy. Polimerek opowiedział o niektórych problemach współpracy i ryzyku określenia tego typu działań jako rodzaj “akwizycji”, której wykonywanie jest zabronione w godzinach pracy bibliotekarzy.
Udział Stowarzyszenia w targach i innych tego typu imprezach zewnętrznych
Maire zapytała o opinię Zarządu na temat uczestnictwa w różnego rodzaju targach, na przykład o targach typu 50+ które niedawno się odbyły i w których uczestniczyliśmy. Wymieniono doświadczenia (Maikking). Padł pomysł wyprodukowania “kulki-gniotki” jako gadżetu promocyjnego rozdawanego np. przy okazji targów.
Warsztat foto w Radomiu - czy robić?
Polimerek wspomniał o pomyśle organizacji warsztatów fotograficznych w Radomiu, jednak ze względu na brak ostatecznej formy tego projektu nie przedyskutowano go szczegółowo.
Omówienie sytuacji w KOED
Polimerek stwierdził, że jest ogólnie zadowolony z działalności KOED jako całości, jak również naszego wkładu w tę koalicję. Przypominał, że oprócz niego, przedstawicielem Stowarzyszenia jest od niedawna Szymon Grabarczuk. KOED pisze opinie na różne tematy (np. ustawodawcze), ale z własnego punktu widzenia i zainteresowania; organizacje członkowskie biorą opinie KOED-owskie i dostosowują je do swoich potrzeb. SWMPL jak do tej pory tego nie robi, nadzieja, że mógłby to pociągnąć Szymon. Wspomniano np. maile od prokuratury wzywające do wydania danych typu adres IP edytora, przedyskutowano, co z tym zrobić, podobnie w sytuacji, gdy do stowarzyszenia przychodzi korespondencja od osób których prawa autorskie zostały naruszone. Polimerek nadmienił, że w takich sytuacjach wspomina o możliwości pomocy prawnej zorganizowanej przez stowarzyszenie takiej pokrzywdzonej osobie, jednak jak dotąd nikt ostatecznie nie zdecydował się założyć sprawy sądowej, a stowarzyszenie nie jest tu stroną, bo prawa autorskie należą do osób dodających treści.
Inne koalicje
Tar Lócesilion pisał o koalicji ws. otwartego rządu, czy OFOP (Ogólnopolskiej Federacja Organizacji Pozarządowych) - należałoby się zastanowić, czy nie warto byłoby do nich przystąpić. Temat pojawił się już na spotkaniu Zarządu 17 czerwca 2014 roku i obecnie oczekujemy szczegółowych informacji na temat procedury przystąpienia do koalicji ws. otwartego rządu. Jeśli chodzi o OFOP, to po przejrzeniu czym się zajmuje ta koalicja, zdecydowana, że przystąpienie do niej ma ograniczony sens, ze względu na to, że instytucja ta nie zajmuje się sprawami, które interesują nasze stowarzyszenie.
Spotkania wschodnieuropejskie
Aegis Maelstrom podkreślił, że Polska jest jedynym miejscem w którym może takie spotkanie mieć sens i może się udać. Maikking od początku był sceptycznie nastawiony do tej konferencji, ponieważ językiem roboczym z przymusu będzie język angielski i brak jest konkretnych pomysłów na współpracę międzynarodową w takim gronie. Idea konferencji nie różni się znacznie od Konferencji Wikimedia Polska na którą zaproszono by gości z krajów środkowej Europy. Aegis Maelstrom zapytał jakie jest zapotrzebowanie na organizację tego typu konferencji. Sądzi, że o ile z frekwencją nie powinno być problemów, to sama treść merytoryczna konferencji może budzić wątpliwości. Chapter Conference dla Aegisa Maelstroma była ciekawą imprezą, natomiast inne, były znacznie mniej interesujące. Maikking wspomniał o Tomku Raburskim, który z Magalią był na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Inicjatywa ma ruszyć od przyszłego roku akademickiego. Sam Tomek jest zaangażowanym wolontariuszem i Zarząd upatruje w nim potencjalnego organizatora konferencji. Zdaniem Maikkinga konferencja wschodnieuropejska to mnożenie bytów i tak naprawdę strata środków przy niewielkich zyskach.
Poszerzenie formuły Wikigrantów i wzajemne zapraszanie się na krajowe konferencje, w tym zasady delegowania i udział w międzynarodowych spotkaniach tematycznych
W tej chwili prośby o dofinansowanie wyjazdów zgłasza się bezpośrednio do zarządu. Dotyczy to zarówno wyjazdów naszych za granicę jak i osób z zagranicy do nas. Dyskutowano o tym, czy włączyć taką możliwość bezpośrednio w Wikigranty, czy też utworzyć nową komisję do tego celu. Karol i Wpedzich stwierdzili, że lepiej jest zachować “czystość” Wikigrantów i nie poszerzać jej formuły, gdyż obecna formuła cieszy się powodzeniem. Polimerek zasugerował stworzone nowej komisji na bazie komisji działającej przy przyznawaniu stypendiów na Wikimanię. Komisja miałaby się zajmować wnioskami o dofinansowanie indywidualnych wyjazdów, zarówno na zewnętrzne konferencje, jak i dla osób z zagranicy, które by chciały przyjeżdżać na konferencje i spotkania organizowane przez nasze Stowarzyszenie. Ta nowa komisja mogłaby by być zbudowana w oparciu o komisję przydzielającą stypendia na Wikimanię i działać stale na podobnych zasadach, to jest rozdzielałaby stypendia w ramach ogłaszanych programów stypendialnych, ale też można by się do niej zgłaszać o indywidualne dofinansowanie wyjazdów na zewnętrzne konferencje. W tym drugim przypadku - komisja oprócz analizy dorobku osoby zgłaszającej się, musiałby również analizować same konferencji - w kontekście sensowności wysyłania na nie kogokolwiek.

415.20140701-27

Data
1 lipca 2014
 1. Wiki Lubi Zabytki.
 2. Wolne wnioski.

416.20140708-28

Data
8 lipca 2014
  1. українська Вікіконференція 2014.
   • Krótki opis projektu: Konferencja Wikimedia Ukraina, 26-27 lipca 2014. Proszę o zarezerwowanie do około 2000 zł na to przedsięwzięcie (na dziś koszt biletu z Wrocławia do Kijowa tam i z powrotem wynosi niespełna 1300 zł, do tego doliczyć trzeba zakwaterowanie i wyżywienie), ale ponieważ organizacja Konferencji przez ukraińskich kolegów przeciąga się, to bilet wykupić będzie można dopiero za kilka dni, kiedy będzie już 100% pewności, że przedsięwzięcie to powiedzie się; wówczas koszt biletu może być wyższy. Nie wiadomo też jeszcze, czy organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie.
   • Link do strony projektu: Вікіконференція 2014 (w języku polskim)
   • Zgłaszający: Julo (dyskusja)
   • Odpowiedzialny za rozliczenie: Julo (dyskusja)
  2. Zatrudnienie specjalistów GLAM i PR.
   • Opis tematu: Stowarzyszenie Wikimedia Polska na walnym Zebraniu 10 maja 2014 dało „zielone światło” na zatrudnienie specjalisty do kontaktów z instytucjami GLAM oraz do kontaktów z mediami i prowadzenia aktywnej polityki medialnej projektów Wikimedia. Pod adresami Oferta pracy - opieka medialna oraz Oferta pracy - GLAM znajdują się szkice ogłoszeń rekrutacyjnych na te dwa stanowiska. Na spotkaniu chciałbym te dwa ogłoszenia dopracować i uzyskać akceptację reszty Zarządu na uruchomienie procesów rekrutacyjnych – przyjmowanie zgłoszeń przez około miesiąc, rozmowy rekrutacyjne w 2. połowie sierpnia, nowi pracownicy mogliby rozpocząć współpracę z SWMPL od września.
   • Zgłaszający: Wojciech Pędzich
   • Powiązane spotkania Zarządu: Spotkanie Zarządu na żywo w Łodzi, 27-29 czerwca 2014
   • Odpowiedzialny za przeprowadzenie: Wojciech Pędzich
  3. Wolne wnioski.

417.20140715-29

Data
15 lipca 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Maikking, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
początkowo Karol007
Czas trwania
21:08:12 - 23:35:23
Przebieg spotkania
 1. Zmiana odpowiedzialności rozliczenia uchwały nr UZ 38/2014.
  • Opis tematu: Podczas ostatniego spotkania Zarządu Zarząd przyjął uchwałę związaną z pokryciem kosztów podróży i udziału w Konferencji Wikimedia Ukraina 2014 Juliusza Zielińskiego. Na liście dyskusyjnej Zarządu wyrażono wątpliwość, czy w związku z pełnioną przezeń funkcją nadzorczą, przewodniczący Komisji Rewizyjnej powinien być obciążany obowiązkiem rozliczania uchwały, czy też powinien zachować pełną niezależność i neutralność w stosunku do kontrolowanych działań Zarządu WMPL. Podczas spotkania należy rozwiać wątpliwości lub przyjąć proponowaną korektę zapisu.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 20:38, 15 lip 2014 (CEST)[odpowiedz]
  • Powiązane spotkania Zarządu: 8 lipca 2014 roku
  • Powiązane uchwały Zarządu: UZ 2014-38
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Marek Stelmasik
   Podczas spotkania Julo zaznaczył, że zmiana zapisu byłaby dla niego ułatwieniem, ponieważ zdejmowałoby z niego wszelką odpowiedzialność, ale dodał, że nie uważa takiego "ułatwienia" za racjonalne, bo skomplikowałoby procedury mastiemu i biuru Stowarzyszenia. Zwrócono uwagę, że dotychczasowy zapis mówi o odpowiedzialności za rozliczenie, a nie za dysponowanie. Masti podkreślił również to, że każdy wyjeżdżający ma obowiązek rozliczenia się z kosztów wyjazdu w celu otrzymania zwrotu. Ostatecznie Zarząd postanowił nie zmieniać wcześniejszego postanowienia.
 2. Wniosek o wsparcie wyprawy "Wikiwyprawa 2015".
  • Krótki opis projektu: Proponowany projekt to wyprawa z Pekinu do Warszawy, której celem będzie zbieranie materiałów do projektów wiki: Commons i Podróże ale i promocja idei wolnej wiedzy i licencji w 12 krajach na 2 kontynentach. Szczegółowy opis na stronie projektu.
  • Link do strony projektu: Wikiwyprawa 2015
  • Zgłaszający: Jan Wożnica (W0zny)
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Jan Woźnica
   Na początku zwrócono uwagę na niekorzystny stosunek kosztów do uzyskanych zdjęć. Wskazano "zysk" na poziomie 500 unikatowych zdjęć co przy kosztach przekraczających 20 tys. PLN nie jest dużą liczbą. Poproszono o uzupełnienie wniosku o brakuje szczegóły dotyczące trasy przejazdu, listy obiektów, kontaktu z mediami i ogólnego zarysu zamierzeń promocyjnych. Zaproponowano również by zwrócić większą uwagę na Polonię mieszkającą wzdłuż trasy przejazdu. W0zny wspomniał, że będą dokonywane próby kontaktu z rodakami. Po dopracowaniu szczegółów temat zostanie ponownie rozpatrzony podczas spotkania Zarządu.
 3. Wolne wnioski.
  1. Wpedzich rozpoczął rekrutację na stanowiska koordynatora GLAM i ka prasowego. Podczas spotkania usiłowano określić warunki zatrudnienia, a w szczególności wymiar czasu pracy i wynagrodzenie. Czas pracy określono na 20 godzin tygodniowo dla każdego stanowiska oraz wynagrodzenie na poziomie 1/2 średniej krajowej. Ponieważ pod koniec spotkania Maikking opuścił spotkanie, nie można było sprawdzić poprawności proponowanego zapisu w uchwale z punktu widzenia prawnika. Postanowiono odłożyć podjęcie ostatecznej decyzji do następnego spotkania Zarządu.
  2. Aegis Maelstrom poinformował, ze zgodnie z zapowiedzią prosi o sfinansowanie ubezpieczenia i biletu metra z lotniska do centrum Londynu podczas Wikimanii 2014. Jego pakiet tego nie obejmuje, a koszt szacuje na ok. 150 PLN. Temat ten zostanie omówiony szczegółowo podczas najbliższego spotkania Zarządu.

418.20140722-30

Data
22 lipca 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Maikking, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
początkowo Karol007
Czas trwania
21:14 - 23:30
Przebieg spotkania
 1. Wikikopter.
  • Opis tematu: Trzeba podjąć decyzję o konkretnym "deadline" dla projektu WikiKopter. Minął już prawie rok od przekazania koptera osobie, która miała go uruchomić, nie ma jednak żadnego dotąd widocznego efektu. W związku z tym proponuję przyjąć, że jak do 15 sierpnia 2014 nie będzie w sprawie żadnych efektów, zarządzić zamknięcie projektu, odnotować fakt jego porażki a sprzęt sprzedać przez dowolny serwis aukcyjny, aby odzyskać choć część zainwestowanych w to środków.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 12:17, 21 lip 2014 (CEST)[odpowiedz]
  • Powiązane spotkania Zarządu: Spotkania_Zarządu/2013-III#30_lipca, Spotkania_Zarządu/2013-IV#26_listopada
  • Powiązane uchwały Zarządu: UZ 2011-35
   Podczas spotkania zdecydowano, że Karol007 skontaktuje się z osobą będącą w posiadaniu koptera i poprosi o zwrot sprzętu do 1 sierpnia. Masti zwrócił uwagę, że kopter się zestarzał i dużo stracił na wartości, poprosił również Yarla o specyfikację sprzętu. Polimerek zwrócił uwagę, że sprzęt nie działa, ponieważ nie ma informacji czy jest w stanie fotografować z powietrza. Po ściągnięciu sprzętu do biura będą podejmowane dalsze decyzje.
 2. Wolne wnioski.
  1. Yarl wspomniał, że rozmawiał z Ewą Caban na temat konkursu "Wiki Lubi Zabytki", która zaproponowała napisanie wniosku o patronat marszałka woj. śląskiego. Przedstawił też proponowany wzór dokumentu. Yarl poprosił Zarząd o udzielenie zgody na podejmowanie decyzji w tej sprawie, która została mu udzielona.
  2. Przedyskutowano temat uchwał związanych z rozpoczęciem rekrutacji na płatne stanowisko koordynatora GLAM oraz rzecznika prasowego. Uchwały miały być sprawdzone przez Maikkinga jednak na wskutek błędu Karola007 zostały usunięte ze strony projektów uchwał. Maikking wskazał nieścisłości w uchwałach, m.in o braku informacji dot. źródła (daty) minimalnej średniej krajowej.

419.20140719-31

Data
29 lipca 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Maikking, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:05 - 23:27
Przebieg spotkania
 1. Nagroda dodatkowa w konkursie Wiki Lubi Zabytki 2014.
  • Opis tematu: Zgodnie z dyskusją w Łodzi. W związku z dostrzeżonym problemem wartościowych zabytków, które wciąż nie posiadają fotografii, jako jedyny praktyczny pomysł pojawiła się dodatkowa nagroda za (np. najlepsze zdjęcie) zabytku z krótkiej listy zabytków. Pomysł ten został zapisany w regulaminie konkursu § 13 c) jako zdjęcia z listy Zapotrzebowanie specjalne. Niestety, ta lista musi być zrobiona do 1 sierpnia, a jeszcze jej nie mamy. Lista taka nie może być niestety zbyt długa, byśmy mogli ją obrobić. Praca nad listą tutaj.
  • Zgłaszający: Aegis Maelstrom
   Aegis wyraził zaniepokojenie brakiem rzeczonej listy i przygotował stronę, na której by ta lista miała się pojawić. Yarl oświadczył, że lista powstanie półautomatycznie i nie ma sensu jej robić ręcznie. Polimerek stwierdził, że to jest problem techniczny do rozwiązania przez Yarla i zarząd nie musi tu o niczym decydować. Aegis wyraził niepokój czy Yarl zdąży.
 2. Uchwała dot. wyjazdu Aegisa Maelstroma do Londynu na Wikimanię 2014.
  • Opis tematu: Dyskusja i ew. przyjęcie uchwały dotyczącej wyjazdu Aegisa na Wikimanię. Chodzi o dofinansowanie wydatków omawianych na poprzednich zebraniach. UZ 39/2014
  • Zgłaszający: Za pomocą Prezesa, Aegis Maelstrom
   Wpędzich wyraził wątpliwość, czy uchwała nie jest sprzeczna z regulaminem stypendiów na Wikimanię przyjętym poprzednią uchwałą. Polimerek stwierdził, że regulamin dotyczy stypendiów, natomiast to nie blokuje możliwości przyznania dodatkowych środków co już raz miało miejsce: delegacja Mastiego i Polimerka jako przedstawicieli WMPL. Następnie dyskutowano długo czy zapis regulaminowy stypendium działa na wszelkie dofinansowania wyjazdów na Wikimanię czy tylko przyznawanych w ramach stypendiów. Opinie były podzielone. Po dyskusji przeprowadzono głosowanie nad uchwałą UZ 2014-39. Za głosowali: Polimerek, Masti, Karol, przeciw: Maikking i Wpędzich, Maire się wstrzymała, Aegis nie głosował. W efekcie uchwała przeszła głosami: 3/2/1
 3. Rozmowa na temat Dnia Domeny Publicznej 2015.
  • Opis tematu: Jest jeszcze pięć miesięcy, ale jeśli chcemy zaprezentować coś nowego w tym dniu i rozważyć nasz udział, musimy zacząć teraz. 1 stycznia 2015 r. będziemy świętować nie tylko uwolnienie dzieł K.K.Baczyńskiego i innych Kolumbów, ale i malarstwa Edwarda Muncha i Wasyla Kandinskiego. Więcej w opracowaniu tutaj.
  • Zgłaszający: Aegis Maelstrom
   Aegis zgłosił pomysł na obchody Dnia Domeny publicznej: nagranie poezji K.K. Baczyńskiego. Polimerek stwierdził, że te obchody organizuje tradycyjnie KOED i że jeszcze nie rozpoczęto w ramach KOED dyskusji na ten temat - ma to zwykle miejsce w okolicach września i że nie ma sensu robić konkurencji wspólnym obchodom. Aegis stwierdził, że jednak warto już teraz zbierać pomysły i wskazał stronę: [5] jako miejsce do gromadzenia takich pomysłów.
  • Przyjęcie uchwał zatrudnieniowych.
  • Opis tematu: Ostateczne przyjęcie uchwał zatrudnieniowych: UZ 40/2014 i UZ 41/2014
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 20:47, 27 lip 2014 (CEST)[odpowiedz]
   Jako, że sprawa była już wcześniej dyskutowana, zapytano tylko Maikkinga, czy wszystko jest OK od strony prawnej. Po uzyskaniu informacji, że tak, przeprowadzono głosowanie. Obie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie: 7/0/0, Już po głosowaniu Julo wyraził wątpliwość co do tego, że w uchwałach wysokość oferowanych zarobków określono słowem "około". Wyjaśniono jednak, że to zostawia pewną swobodę rekruterowi, a całkowicie tej kwoty pominąć w uchwałach nie można, bo musi być ogólnie przynajmniej określony koszt tego zatrudnienia.
 4. Wolne wnioski.
  • Wpędzich rzucił pomysł aby jako jeden z gadżetów promocyjnych zrobić pocztówkę o tematyce Wikimedyjnej i wykorzystać je do wysyłki podziękowań darczyńcom OPP. Polimerek stwierdził, że to ryzykowne wizerunkowo, bo darczyńcy nie lubią jak się ich środki w ten sposób wykorzystuje. Zaproponowano aby w takim razie wysyłkę i pocztówki opłacić z środków poza-OPP lub znaleźć na to sponsora.
  • Julo zaproponował aby kwota zaoszczędzona z jego wyjazdu na Ukrainę przeznaczyć na działalność Wikimedia Ukraina. Polimerek stwierdził jednak, że to będzie kłopotliwe księgowo i że WMUA ma środku z grantów Fundacji Wikimedia i że jeśli im brakuje - to mogli lepiej sformułować budżet tych grantów. Julo zaproponował aby przynajmniej opłacić nocleg w hotelu, ale tu się okazało, że WMUA już to opłaciła i będzie trudno teraz przygotować fakturę na Stowarzyszenie, a bez niej nie ma jak za to zapłacić.
  • Wpędzich zaproponował aby kogoś wysłać na konferencję "Państwo a Gospodarka", gdzie by można wpleść jakiś temat wikimedyjny. Polimerek stwierdził, że należy po prostu przygotować i zgłosić wniosek o taki wyjazd do zarządu zgodnie z przyjętymi zasadami zgłaszania takich wniosków.
  • Wpędzich zaproponował aby przygotować oficjalną stopkę maili wysyłanych z adresów "wikimedia.pl". Polimerek zaprotestował aby to był html i żeby ew. przygotować stopkę vcf. Następnie dyskutowano nad wyższością jednego typu stopek nad drugimi.
  • Na koniec przedyskutowano kwestię kolejnego terminu spotkania zarządu - i ustalono, że następne będzie dopiero w połowie sierpnia, ze względu na wyjazd członków zarządu na Wikimanię.

420.20140819-32

Data
19 sierpnia 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Maikking, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
początkowo Karol007
Czas trwania
21:15:02 - 23:29:11 (zamknięte przez Polimerka)
Przebieg spotkania
 1. Konferencja Ruwiki.
  • Krótki opis projektu: Składam wniosek o przyznanie mi środków na delegację na konferencje ruwiki 13-14 września br. w Moskwie w kwocie do 3500,- zł
   Wyjazd na kolejną konferencję rosyjskojęzycznej Wikipedii będzie kontynuacją kilku poprzednich (2008, 2009, 2011, 2012, 2013). Planuję przygotowanie i wygłoszenie wykładu na temat żywo dyskutowanego materiału Karola Karolusa o śmierci W., naukowców vs. W. oraz tez (odwołanych) nt. racji bytu W. w państwach Orientu (za zaliczeniem do niego Rosji), jak też o losach mich pomysłów na styku naszych wikipedii. Poprzednie wyjazdy przyniosły szereg kontaktów z osobami ze społeczności ruwiki. Z wyjazdów składałem obszerne relacje (2008, 2012, 2013), w tym też na żywo, co było równie żywo śledzone w naszej społeczności.
   Wnioskowana kwota jest trochę wyższa niż w ubiegłych latach, bo wprawdzie przelot na teraz to ok. 1000 zł, ale nie wiem czy uda się jak poprzednio bywało obejść bez hotelu.
  • Link do strony projektu: strona główna konferencji (ros.), strona rejestracji uczestników (ros.)
  • Zgłaszający: Ency (dyskusja) 22:29, 4 sie 2014 (CEST)[odpowiedz]
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Ency (dyskusja) 22:29, 4 sie 2014 (CEST)[odpowiedz]
   Podczas spotkania nie rozwinęła się długa dyskusja. Propozycja Encego jest podparta jego wcześniejszym uczestnictwem w tej konferencji, z której wykonywał relacje bieżące oraz pełne sprawozdania podsumowujące. Uchwała nr UZ 42/2014 została przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0, przeznaczając do 3500,00 PLN na ten cel.
 2. Przeznaczenie niewykorzystanej puli na Konferencję w Kijowie.
  • Opis tematu: Uchwała, mająca na celu przekazanie niewykorzystanej części puli przeznaczonej na Konferencję w Kijowie (UZ 38/2014 przeznaczyła 2000 zł) na wsparcie Stowarzyszenia WM.UA. Delegacja kosztowała łącznie 1628,91 zł, bo to strona ukraińska sfinansowała hotel. Pozostałą kwotę - 371,09 zł - można by im przesłać, refundując de facto dwie doby, za które zapłacili w hotelu (wg cennika hotelu, jedna doba kosztuje 860 UAH, czyli nieco ponad 200 zł).
  • Zgłaszający: Julo
  • Powiązane uchwały Zarządu: UZ 38/2014
   Na początku zwrócono uwagę na to, że temat był już omawiany jednak nie została podjęta ostateczna decyzja. Podczas aktualnej dyskusji przypomniano, że polskie prawo nie zezwala na przekazywanie środków publicznych. Bez żadnego dowodu poświadczającego poniesione koszty Zarząd nie podejmie decyzji o przekazaniu darowizny dla WMUA. Ostatecznie Zarząd jednogłośnie odrzucił wniosek podczas głosowania, w które zakończyło się stosunkiem głosów 7/0/0.
 3. Druga dyskusja nad projektem Wikiwyprawa 2015.
  • Krótki opis projektu: Drugie podjejście do tematu projektu Wikiwyprawy 2015. Po poprzedniej dyskusji opis projektu został dopracowany, uzupełniony i zyskał rozbudowany opis. Modyfikaje poszły w kierunku zaproponowanym przez zarząd, została opracowana lista obiektów i miejsc planowanych do udokumentowania, dodana została rownież ramowa mapa trasy, największy nacisk został położony na zagadnienia związane z obecnościa i działalnościa polaków w azji centralnej i na południowym kaukazie. Zwiekszono czterokrotnie deklarowana minimalna ilość planowanych do dodania zdjęć.
  • Link do strony projektu: http://pl.wikimedia.org/wiki/Wikiwyprawa_2015
  • Zgłaszający: w0zny
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: w0zny
   Wniosek został rozbudowany, uzupełniony został program wyprawy, przygotowano również listę obiektów będących celem wyprawy, również budżet projektu został wyraźnie zmniejszony. Polimerek wspomniał, że zwrócił uwagę W0zny'emu, że ze względu na różnice w nazewnictwie nie sprawdzono dokładnie zasobów Wikimedia Commons pod kątem istniejących już zdjęć. Po poprawkach wyraził opinię, że obecny opis projektu robi wrażenie i koszty są porównywalne do Wikiekspedycji. Zwrócono uwagę na brak informacji o wykorzystywanym sprzęcie fotograficznym i trudno będzie ocenić jakość planowanych fotografii. Podkreślono problemy z rozliczeniem poniesionych kosztów ze względu na konieczność używania niewymienialnych walut podczas przejazdu przez niektóre tereny oraz różnice w sposobie fakturowania, które mogą się znacznie różnić od wymaganych w Polsce. Alan ffm zapyał, czy ktoś się zastanawiał nad wolnością panoramy w poszczególnych krajach powołując się na zestawienie graficzne opublikowane w Wikimedia Commons (File:Freedom_of_Panorama_world_map.png). Nie chcąc zagłębiać się w szczegóły, Zarząd zaakceptował wniosek podczas głosowania, które zakończyło się stosunkiem głosów 6/0/1 (Maire się wstrzymała). W dalszym ciągu należy dopracować wiele szczegółów, które będą uzgadniane z pomocą Polimerka i Mastiego.
 4. Rekrutacja, etap drugi.
  • Opis tematu: Kolejny etap rekrutacji na stanowiska koordynatora GLAM i opiekuna medialnego - rozmowy kwalifikacyjne. Przyjmowanie CV zamykam 15 sierpnia, wtedy też chciałbym sporządzić krótką listę kandydatów, rozmowy kwalifikacyjne najchętniej 30-31 sierpnia w Warszawie. Trzeba byłoby zarezerwować jakąś miejscówkę (MiTO? przestrzeń coworkingowa?) ewentualnie pomysleć nad jakimś noclegiem.
  • Zgłaszający: Wojciech Pędzich
  • Powiązane spotkania Zarządu: Spotkanie na żywo w Łodzi 27-29 czerwca, 8 lipca pkt. 2, 15 lipca wolne wnioski, 29 lipca
  • Powiązane uchwały Zarządu: UZ-40/2014, UZ-41/2014
  • Odpowiedzialny za wykonanie: Wojciech Pędzich, potencjalnie też Tomasz Ganicz, Marek Stelmasik
   Wpedzich poinformował, że członkowie Zarządu otrzymali informację dot. kandydatów drogą elektroniczną z podziałem na stanowiska, z czego jeden z kandydatów nie określił na którym ze stanowisk chciałby pracować. Polimerek podkreślił, że to kandydat sam musi się określić jakie stanowisko jest dla niego odpowiednie. Polimerek powiedział Wpedzichowi, że lista trafiła za późno na skrzynki pocztowe aby można było dzisiaj dokonać wyboru i uszczuplić listę osób. Zasugerował aby ustalić dziś konkretną procedurę wyboru osób, które zostaną zaproszone na rozmowę. Zaproponowano ok. 2 dni na zapoznanie się z kandydatami przez członków Zarządu, następnie każdy członek Zarządu wybiera do 5 kandydatów i wyniki zostaną zsumowane. Po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami w Warszawie ok. 30-31 sierpnia (miejsce do ustalenia) uwagi zostaną przekazane pozostałym członkom Zarządu, aby móc dokonać ostatecznego wyboru.
 5. Uczestnictwo w konferencji "Państwo a gospodarka".
  • Opis tematu: Dostaliśmy zaproszenie na III edycję konferencji Państwo a gospodarka organizowaną przez UMK, w tym roku odbywającą się w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UMK w Grudziądzu, 24-25.10.2014. Organizatorzy planują panel dotyczący NGO-sów jako odskocznię od typowych tematów gospodarczych, można byłoby zaprezentować Stowarzyszenie i jego projekty; wstępnie padło również pytanie o możliwość objęcia konferencji patronatem.
  • Zgłaszający: Wojciech Pędzich
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Wojciech Pędzich
   Przecież to konferencja organizowana przez naszego usera i nie UMK, tylko studenckiego koła naukowego, a takich ogólnopolskich konferencji studencko-doktoranckich jest dużo. "Planują panel" to wg mnie za mało. Ważne, kto na tym panelu miałby być. Inaczej możemy wypaść jak maskotki przy mądrych tematach prawniczych. Z patronatem też bym się wstrzymywał, bo temat konferencji ma nikły związek (jeśli ma jakikolwiek) z naszą statutową działalnością czy misją Wikimediów. Tar Lócesilion|queta! 14:27, 11 sie 2014 (CEST)[odpowiedz]
   Przedstawiłem to, co przedstawiono mi. Wpedzich (dyskusja) 20:29, 11 sie 2014 (CEST)[odpowiedz]
   Poprosiłem AlexaKazakhova o obecność na spotkaniu. Wpedzich (dyskusja) 09:28, 18 sie 2014 (CEST)[odpowiedz]
   Podczas spotkania AlexaKazakhov podkreślił, że nie wnioskuje o wsparcie finansowe, a jedynie o przekazanie materiałów promocyjnych, patronat i obecność na Konferencji oficjalnych przedstawicieli WMPL. Tar Lócesilion nie widzi związku między naszą tematyką a tematyką konferencji i nie widzi potrzeby obecności WMPL na konferencji. Polimerek zwrócił uwagę, że mając zaproszenie możemy z niego skorzystać i o ile znajdzie się jakiś chętny do uczestnictwa, to możemy go tam wysłać. WMPL nie udziela patronatów, w związku z tym Zarząd nie udzieli zgody na patronat. Chętnymi wstępnie są Wpedzich i Tar Lócesiolion, którzy opracują możliwie najbardziej pasujący temat do dyskusji i przygotują wystąpienie.

421.20140826-33

Data
26 sierpnia 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
początkowo Karol007
Czas trwania
21:07:11 - 23:56:21 (zamknięte przez Polimerka)
Przebieg spotkania
 1. Podpisanie "Position Paper on EU Copyright Reform".
  • Opis tematu: Jest prośba o podpisanie się Stowarzyszenia pod stanowiskiem chapterów Wikimedia, w ramach konsultacji tzw. "Białego papieru" dotyczącego kierunku reformy prawa autorskiego w UE. Stanowisko zostało przygotowane w ramach Free Knowledge Advocacy Group EU kierowanego przez Dimiego, do której to grupy decyzją zarządu należymy. Z treścią stanowiska można zapoznać się na stronie: meta:EU policy/Position Paper on EU Copyright
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 09:42, 25 sie 2014 (CEST)[odpowiedz]
   Podczas spotkania Zarząd wyraził zgodę na podpisanie dokumentu "Position Paper on EU Copyright Reform". Głosowanie w tej sprawie zakończyło się stosunkiem głosów 6/0/0.
 2. Koszty procesu rekrutacji
  • Krótki opis projektu: W związku z realizacją UZ 2014-40 - w której nie przeznaczono środków na koszty samej rekrutacji - konieczne jest przyjęcie osobnej uchwały na ten wydatek. W koszty rekrutacji wchodzi:
   • Nocleg dla mnie i Wpedzicha w Warszawie z soboty na niedzielę 30-31 sierpnia (ok 200 PLN - może będzie mniej)
   • Koszty podróży dla mnie i Wpedzicha (2 x ok. 100 PLN dla Wpedzicha i 64 PLN dla mnie)
   • dwie diety dla mnie i Wpedzicha - (po 30 x 2 x 2 = 120 PLN)
   • Wynajęcie przestrzeni coworkingowej (małe pomieszczenie z biurkiem) w Warszawie - 30 PLN/h x 8 = 240 PLN [6]
   • Razem: 824 PLN
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 14:03, 26 sie 2014 (CEST)[odpowiedz]
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Masti (?)
   Na początku dyskusji Wpedzich podkreślił, że miejsce przeprowadzenia rozmów nie jest jeszcze doprecyzowane, choć już wstępna rezerwacja została zrobiona, oraz, że nadal oczekuje na nominacje od dwóch członków Zarządu. Zdecydowano o rezygnacji z wynajęcia przestrzeni coworkingowej i zamiast tego rekrutacja odbędzie się w jednej z Warszawskich kawiarni, co obniży jej koszty. Zdecydowano nie czekać na brakujące nominacje i ustalić listę osób do "odsłuchania" najpóźniej w środę. Masti stwierdził, że uchwała n/t kosztów jest zbędna, ponieważ są wolne środki z uchwały "wyjazdowej" ([[UZ 2014-7]). Zarząd przyjął do akceptującej wiadomości proponowane koszty rekrutacji.
 3. Subdomena dla WOW.
  • Opis tematu: Próbuję rozreklamować trochę WOW w różnych środowiskach ale podawanie adresu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Warszawskie_Otwarte_Wikispotkanie_10 lub mówienie, żeby ktoś sobie znalazł na Wikipedii to duże nieporozumienie. Potrzebujemy subdomeny: wow.wikipedia.pl lub wow.wikimedia.pl Subdomena powinna kierować do bieżącego wydarzenia.
  • Zgłaszający: Borys Kozielski (dyskusja) 13:23, 26 sie 2014 (CEST)[odpowiedz]
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Borys Kozielski
   Ciągłe przekierowywanie subdomeny jest dość kłopotliwe technicznie (zmiany w rejestrach DNS) - nie wystarczy, że działa skrót w Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/WP:WOW ? Polimerek (dyskusja) 14:24, 26 sie 2014 (CEST)[odpowiedz]
   W dyskusji zdecydowano uruchomić subdomenę wow.wikimedia.pl, która kieruje do pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WOW. Ta ostatnia strona jest przekierowaniem do aktualnej edycji WOW, zatem nie będzie problemu z koniecznością dokonywania ciągłych zmian w rejestrze DNS. Przy okazji dyskutowano też ogólnie o innych subdomenach dla wybranych podstron strony Stowarzyszenia (np: glam.wikimedia.pl).
 4. Uchwała dotycząca funduszy na gadżety (komponenty do przypinek i wizytówki)
  • Opis tematu: Fundusze z poprzedniej uchwały gadżetowej są praktycznie na wyczerpaniu, pod koniec miesiąca pilnie potrzebne będą jednak komponenty do przypinek. Brak również wizytówek ogólnych z danymi WMPL, wkrótce potrzebne będą też imienne dla wyłonionych w trakcie rekrutacji nowo zatrudnionych osób.
  • Zgłaszający: Maire
   W wyniku długiej dyskusji zdecydowano ogólnie o liczbie i rodzaju potrzebnych wizytówek, z grubsza określono ich koszty i zdecydowano też zakupić komponenty do buttonów w liczbie 1000 sztuk. Następnie przyjęto uchwałę UZ 2014-43 stosunkiem głosów 6/0/0
 5. Projekt "Kolędy polskie" - druga edycja (2014)
  • Opis tematu: Kontynuacja projektu "Kolędy polskie", dokładny opis tutaj
  • Zgłaszający: Bartłomiej Kozielski (użytkownik Accantus)
  Na początku Accantus przedstawił krótko projekt, którego kolejna edycja ma być poświęcona kolejnym 7 kolędom znajdujących się w domenie publicznej. Zainteresowanie wzbudziła niewielka liczba kolęd w tej edycji projektu. W uzasadnieniu Accantus zwrócił uwagę na doświadczenia z zeszłego roku i rozmowę z aranżerem - obniżenie liczby nagrań spowoduje znaczące podniesienie jakości podkładów. Dyskutowano też kwestię praw autorskich do ostatniej kolędy z listy. W razie gdyby się okazało, że nie jest w domenie publicznej ma być zastąpiona jakąś inną. Po analizie budżetu, który uznano za ogólnie racjonalny, przyjęto uchwałę: UZ 2014-44 - głosami 6/0/0.

422.20140902-34

Data
2 września 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Maikking, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
początkowo Karol007
Czas trwania
21:15:18 - 22:36:53
Przebieg spotkania
 1. Decyzja co do składu jury Wiki Lubi Zabytki.
  • Opis tematu: Zgodnie z regulaminem WLZ jury powołuje zarząd, więc musimy to zrobić.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 09:48, 2 wrz 2014 (CEST)[odpowiedz]
   Zgodnie z uchwałą UZ 2014-37 i § 12 regulaminu przyjętego przez Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska uchwałą nr UZ 2014-37 Zarząd przystąpił do przyjęcia składu Komisji konkursu Wiki Lubi Zabytki. Yarl kontaktując się z Zarządem, zwrócił uwagę, że wśród wikipedystów nie było zbyt dużo chętnych osób, stąd wybrał osoby, które się zgodziły być w Komisji. Członkowie Zarządu otrzymali przygotowaną przez Yarla listę osób, co do której Zarząd nie miał zastrzeżeń i nie wprowadził żadnych poprawek. Skład Komisji przyjęto jednogłośnie stosunkiem głosów 6/0/0 (Masti przegapił głosowanie).
 2. Wolne wnioski.
  1. Wpedzich poinformował, że wraz z Polimerkiem i Mastim przeprowadzili rozmowy z kandydatami na stanowiska rzecznika prasowego oraz koordynatora GLAM i w związku z tym trzeba podjąć decyzje w tej sprawie. Niedługo pozostali członkowie Zarządu otrzymają dokument z "wrażeniami" z rozmów i na tej podstawie będzie podejmowana decyzja przez cały Zarząd maksymalnie do 1,5 tyg. od zakończenia rozmów. Wpedzich sugerował by wszyscy członkowie Zarządu spotkali się na zamkniętym kanale lub konferencji dźwiękowej w celu sprawnego przeprowadzenia rozmowy. Przygotowano ankietę badającą możliwości czasowe członków Zarządu w celu ustalenia wspólnego terminu rozmowy. Dyskutowano również nad platformą, która będzie wykorzystywana do organizacji spotkania. Konferencja głosowa nie będzie zastępowała tradycyjnego spotkania Zarządu ze względu na trudności w sporządzaniu sprawozdania. Ostateczny termin spotkania oraz platforma, która będzie wykorzystywana zostaną określone później.
  2. Karol007 poinformował o zaktualizowaniu budżetu wikigrantów.
  3. Yarl rzucił pomysł Karolowi007 dot. organizacji spotkania wikipedystów z okazji urodzin Wikipedii. Organizacja spotkania pozostaje otwarta.

423.20140909-35

Data
9 września 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Maikking, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący

Karol007

Czas trwania
21:17:48 - ok. północy (do sprawdzenia w logu)
Przebieg spotkania
 1. Rozpatrzenie odwołania Travelarza

  Po krótkiej dyskusji na ten temat Zarząd jednogłośnie, stosunkiem głosów 7/0/0, podjął decyzję i przyjął następującą treść oświadczenia:

  W odpowiedzi na skargę na decyzję Komisji Wikigrantów w sprawie wniosku WG 2014-55 Zarząd decyzję Komisji podtrzymał.
  Uzasadnienie
  Zgodnie z § 3. p. 2. Regulaminu Wikigrantów merytoryczna ocena wniosków należy do Komisji Wikigrantów. Zarząd może rozpatrywać jedynie prawidłowość procedury zastosowanej przez Komisję. Zarząd Stowarzyszenia, po analizie wniosku i sposobu procedowania przez Komisję, nie dopatrzył się naruszeń regulaminu przez Komisję Wikigrantów. Wniosek został rozpatrzony zgodnie z procedurą opisaną w regulaminie i odrzucony w głosowaniu przez 4 z 5 członków Komisji, z przekonującym uzasadnieniem.
  Jednocześnie Zarząd pragnie zauważyć, że każdy wniosek można złożyć ponownie, dokładając wszelkich starań by uzasadnienie i harmonogram były możliwie najdokładniejsze. Zarząd, korzystając z okazji, chciałby również serdecznie podziękować za złożone dotychczas wnioski i zrealizowane granty oraz zachęcić do dalszego uczestnictwa w programie, także osoby, których wnioski zostały odrzucone.
 2. Wolne Wnioski.
  1. Omówiono stan przygotowań do głosowego spotkania Zarządu za pośrednictwem komunikatora Hangouts, podczas którego dojdzie do podjęcia decyzji w sprawie wyników rekrutacji na płatne stanowiska rzecznika prasowego oraz koordynatora GLAM. Przeprowadzono test sprawności połączenia.

424.20140910-36

Data
10 września 2014

Spotkanie audio przez Hangout, w godzinach od ok 21 do 23. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu. Spotkanie dotyczyło wyboru i zatrudnieniu koordynatora GLAM i pracownika PR. Ze względu na ochronę danych osobowych i innych dóbr osobistych kandydatów, szczegółowy protokół z tego spotkania nie może być opublikowany.

 • Na stanowisko koordynatora GLAM wybrano Martę Malinę Moraczewską.
 • Na stanowisko pracownika PR nie uzgodniono ostatecznie kandydata i temat był kontynuowany drogą mailową. Ostatecznie, 23 września zdecydowano o zatrudnieniu dwóch kandydatów: Natalii Szafran-Kozakowskiej (Magalii) i Krzysztofa Machockiego. Podział obowiązków między nimi ma być ustalony w porozumieniu z kandydatami.
 • Wszyscy troje nowi pracownicy mają być zatrudnieni od 1 października 2014 do 28 lutego 2015.

425.20140916-37

Data
16 września 2014
Obecni
Wpedzich, Maire, Polimerek, Karol007, Maikking, Masti.
Prowadzący

Karol007

Czas trwania
21:14 - 23:18
Przebieg spotkania
 1. Dofinansowanie spotkania Wikipedystów w Poznaniu.
  • Opis tematu: Dofinansowanie kwotą do 800 zł spotkania wikipedystów w Poznaniu z okazji 13. urodzin polskiej Wikipedii. Planowany jest poczęstunek dla uczestników, w tym tort urodzinowy, oraz napoje. Wydarzenie odbędzie się 27 września br. (sobota). Awersowy (dyskusja) 21:41, 15 wrz 2014 (CEST)[odpowiedz]
  • Zgłaszający: Awersowy
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Awersowy
  Po krótkiej dyskusji na temat sposobu ustalenie budżetu, miejsca i prawdopodobnej liczby uczestników przegłosowano uchwałę UZ 2014-45 głosami 6/0/0
 2. Wolne wnioski.
  Polimerek opowiedział o przebiegu kontroli z Urzędu Wojewódzkiego a następnie o rozpoczęciu współpracy z koorydnatorką GLAM. Yarl zadeklarował pomoc przy masowych uploadach, po czym spytał kiedy z nim będzie podpisywana umowa dotyczą koordynacji Wiki Lubi Zabytki. Polimerek odparł, że w każdej chwili jak tylko Yarl upora się z formalnościami. Maire spytała czy powinniśmy robić profesjonalny audyt księgowy, na co Polimerek odparł, że wg prawa to jest obowiązkowe dopiero przy przychodach pow. 2,5 miliona rocznie.

426.20140923-38

Data
23 września 2014
Obecni
Wpedzich, Maire, Polimerek, Karol007,Aegis Maelstrom,Masti
Prowadzący

Polimerek

Czas trwania
21:16 - 23:33
Przebieg spotkania
 1. Wikiwyprawa 2015.
  • Opis tematu: Przyjęcie stosownej uchwały w sprawie projektu "Wikiwyprawa 2015". Za deklarowany budżet należy przyjąć ten zamieszony w opisie projektu: http://pl.wikimedia.org/wiki/Wikiwyprawa_2015. Z Polimerkiem ustaliłem, że ostatecznie uczestnicy wyprawy będą wolontariuszami Stowarzyszenia. To rozwiązanie z wielu powodów jest optymalne dla obu stron.
  • Zgłaszający: w0zny
  Polimerek przypomniał na wstępie, że była wstępna decyzja o sfinansowaniu częściowym tego i że ustalił, że członkowie wyprawy byliby formalnie naszymi wolontariuszami, dzięki czemu można będzie pokryć ich koszty osobowe. Maire spytała się czy sprawdzono koszty ubezpieczenia, zwłaszcza, że część wyprawy ma być po terenach objętych wojną. Wozny wyjaśnił, że sprawdzał, że dwie firmy ubezpieczają w takich miejscach. Potem "Gorliwy Litwin" spytał się co zrobią w sytuacji wybuchu wojny, albo jak nie dostaną wizy, na co Wozny odparł, że to mało prawdopodobne. Maire wyraziła niepokój rozkładem kosztów, a dokładnie tym, że w pierwszym roku niemal całość kosztów bierze na siebie Stowarzyszenie, podczas gdy nie ma pewności czy coś z tego wyjdzie. Polimerek zasguerował zmiany w budżecie, tak aby część kosztów na początku ponieśli sami uczestnicy, co da gwarancję, że strata w razie niepowodzenia będzie obopólna. Wozny stwierdził, że to musi przeliczyć i przedyskutować z pozostałymi uczestnikami. W końcu postanowiono temat przenieść na kolejny tydzień.
  • Powiązane spotkania Zarządu: 19 sierpnia 2014 r.
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: w0zny
 2. Wniosek o wyjazd na konferencję Arkones 2014
  Polimerek wyjaśnił, że jest to projekt wyjazdu na konferencję, gdzie ma być promowana esperancka Wikipedia - więc nie może to być rozpatrzone w ramach Wikigrantu lecz jako wniosek wyjazdowy. Polimerek wyraził wątpliwość czy wspieranie esperanckiej Wikipedii mieści się w celach statutowych Stowarzyszenia, jednak po analizie zapisów statutowych (art 9 p. 3) uznano, że się mieści. DOfinansowanie wyjazdu przyznano w formie UZ 2014-46 głosami 6/0/0
 3. Wolne wnioski.
  Polimerek stwierdził, że ze względów zdrowotnych sekretarka Stowarzyszenia wkrótce idzie na długie zwolnienie i dlatego trzeba zastanowić się nad zastępstwem na ten czas. Następnie Polimerek wyjaśnił, że w końcu udało się wybrać kandydatów na stanowisko PR-owca, i że będzie ich dwoje a nie jedna osoba (patrz opis spotkania z 10 września). Przedyskutowano sprawę, czy będą konieczne uchwały, w których oficjalnie zdecydujemy o zatrudnieniu PR-owców i koordynatorki GLAM, na co Masti stwierdził, że tak. Polimerek stwierdził, że w takim razie, księgowa musi wyliczyć kwoty brutto na podstawie danych od tych osób i będzie trzeba przegłosować za tydzień te uchwały. Polimerek stwierdził, że ściągnie ich na rozmowę i spotkanie do Łodzi i jak już będzie uchwała, to będzie można z nimi podpisać umowy.

427.20140930-39

Data
30 września 2014
Obecni
Wpedzich (do 23:00), Maire, Polimerek, Karol007 (od 22:03 do 23:00), Aegis, Maelstrom, Masti
Prowadzący

Polimerek

Czas trwania
21:25 - 23:59
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie uchwał w kwestii ustalenia zarobków i podpisania umów z nowymi pracownikami
  • Opis tematu: W związku z zakończeniem procesu rekrutacji koordynatora GLAM i pracownika PR, konieczne jest podpisanie umów i ostateczne ustalenie wielkości zarobków tych osób.
  • Zgłaszający:: Polimerek (dyskusja) 13:55, 26 wrz 2014 (CEST)[odpowiedz]
  Najpierw przedyskutowano zakres obowiązków i treść uchwały dla koordynatorki GLAM. Po wyjaśnieniu kwestii kwoty i okresu zatrudnienia oraz drobnych poprawek stylistycznych w załączniku przyjęto uchwałę UZ 2014-47 głosami: 6/0/0 (Karol jeszcze nie przybył)
  Następie rozpoczęto dyskusję nad zakresem obowiązków pracowników PR. Aegis i Maire postulowali dokładniejsze od pierwotnego ich sformułowanie. Wywiązała się ostra dyskusja nad stopniem tego uprecyzyjnienia. Najdłużej trwała dyskusja na temat tego, czy PR-owcy mają też odpowiadać za jak to określił Aegis "Inną wewnętrzną komunikacją z członkami Stowarzyszenia". Ostatecznie Polimerek usunął ten punkt z argumentem, że jest on trudny do zintepretowania przez osoby mające go realizować i że komunikacja z członkami i tak się będzie odbywała w sposób naturalny. Pozostałe punkty podziału obowiązków przeszły w redakcji Aegisa z poprawkami stylistycznymi Maire. Maire wyraziła wątpliwość czy w związku z tym, że zatrudniamy dwie osoby na stanowisko PR-owca a nie jedną nie należy skorygować uchwały rekrutacyjnej (UZ 2014-41). Maikking jednak wyjaśnił, że tamta nie była związana z konkretnymi kosztami, dlatego nie musi być korygowana. Przystąpiono do głosowania uchwał. Uchwała UZ 2014-48 została przegłosowana 4/0/1 (wstrzymał się Aegis, Karola i Wpędzicha już nie było), uchwała UZ 2014-49 została przegłosowana 5/0/0 (Karola i Wpędzicha nie było już).

Ze względu na późną porę postanowiono dwa pozostałe punkty programu przenieść na kolejne spotkanie Zarządu.

428.20141007-40

Data
7 października 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Maikking, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
początkowo Karol007, potem Polimerek.
Czas trwania
21:16 - 00:16 (8 października)
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie w poczet członków użytkownika Halibutt.
  • Opis tematu: Halibutt przekazał wszystkie dokumenty metodą "na żywo", proces weryfikacji został zakończony.
  • Zgłaszający: Polimerek
  Po krótkim przedstawieniu kandydata, przeprowadzono głosowanie. Kandydat został przyjęty głosami: 7/0/0
 2. Odwołanie z funkcji Rzecznika Prasowego Stowarzyszenia sp5uhe i powołanie Halibutta.
  Po wyjaśnieniach kwestii formalnych - dotyczących rozdziału wcześniej połączonych funkcji rzecznika prasowego i kierownika biura prasowego, oraz kiedy zostało powołane biuro i jak ma się statutowa funkcja rzecznika do poza-statutowej funkcji kierownika biura prasowego przeprowadzono głosowanie na uchwałą UZ 2014-50, którą przyjęto głosami 7/0/0. W efekcie przyjęto na funkcję rzecznika prasowego Halibutta, a na funkcję kierownika biura prasowego Magalię, jednocześnie rozdzielając obie te funkcje.
 3. Wikiwyprawa 2015.
  Ze względu na brak zgłaszającego i dużą liczbę tematów przesunięto ten punkt na następny tydzień
 4. Wsparcie dla II edycji projektu instytucjonalnego Wiki-Ekonomia.
  • Opis tematu: PILNE! W 2014 roku na polskojęzycznej Wikipedii i przy aprobacie Stowarzyszenia realizowano projekt pisania i poprawiania haseł ogólnoekonomicznych. Projekt został ufundowany grantem Narodowego Banku Polskiego, operatorem grantu była warszawska firma Think Global. Autorami edycji byli pracownicy naukowi SGH i UWr, opłacane grantem edycje na pl.wikipedii były prowadzone z trzech oznaczonych kont, w tym dwóch operowanych przez znanych wikipedystów. Obecnie silnie przyspieszyła sprawa II edycji, proszeni jesteśmy o wysłanie listu gratulacyjno-intencyjnego + ogólną pomoc, co już zacząłem robić.
  • Zgłaszający: Aegis Maelstrom w imieniu Think Global
  Po wstępnych wyjaśnieniach Aegisa, Polimerek spytał się, co konkretnie trzeba oprócz ew. napisania listu z poparciem. Aegis wyjaśnił, że w sumie nic, oprócz ogólnego wsparcia technicznego. Operatorem drugiego grantu ma być nadal Think Global, stowarzyszenie nie będzie formalnie uczestniczyło w projekcie. Polimerek stwierdził, że trudno mu będzie podpisać list pochwalny, bowiem ma wątpliwości co do niektórych edycji wykonywanych w ramach poprzedniego grantu. Wskazał na kilka, krótkich artykułów definicyjnych z jednym źródłem i spytał się czy sprawdzono, czy nie są to naruszenia praw autorskich. Koledzy zaangażowani w projekt, stwierdzili, że nie wiedzą bowiem nie mieli źródeł tych artykułów w rękach (artykuły są pisane w trybie nadsyłania ich drogą mailową od ekspertów, a wikipedyści jedynie je wstawiają do Wikipedii). Potem Polimerek wskazał kilka artykułów, które jego zdaniem zostały ocenzurowane - usunięto z nich całe akapity tekstu mających źródła i w jednym przypadku dodano w to miejsce akapity bez podania źródła. Wywołało to dyskusję, że należy staranniej pilnować uźródłowienia artykułów i unikać w ramach programu kontrowersyjnych tematów, zaś skupić się na artykułach o kwestiach technicznych bankowości i finansów. Polimerek zasugerował aby prosić ekspertów o dosyłanie ładującym wikipedystom skany stron ze źródeł, które użyto w artykułach. Zabezpieczy to przed przypadkami NPA i umożliwi faktyczne zweryfikowanie artykułów. Ostatecznie ustalono, że Aegis przyśle projekt listu pochwalnego, w którym będą jednak zawarte też uwagi i sugestie.
 5. Wsparcie dla Free Knowledge Advocacy Group EU.
  • Opis tematu: Zgłosił się do nas Dimi z z prośbą o wsparcie biura i wyjazdów dla grupy Free Knowledge Advocacy Group EU. Proponuje aby Stowarzyszenie Wikimedia Polska dofinansowało wynajęcia biura w Brukseli (co-working space) i dwa stypendia - jednego dla kogoś od nas i jednego dla kogoś z państw CEE. Opis wniosku: Użytkownik:Dimi z/Funding 2015.
  • Zgłaszający: Polimerek w imieniu Dimi_z
  W pierwszej kolejności przedyskutowano kwestię obliczenia kosztów. Polimerek cytował fragmenty maili Dimiego, z których ostatecznie nie wyłonił się dokładny budżet. Dyskutowano też zasadność tego wsparcia. Polimerek stwierdził, że będzie to mile widziane przez międzynarodową społeczność wikimedian, a także, że dobrze jest mieć "swojego człowieka w Brukseli", który śledzi stale co tam się dzieje i próbuje wpływać na toczące się debaty. W kwestii stypendiów Aegis wyraził wątpliwość czy proponowane kwoty są wystarczające, oraz co właściwie będą wysłane osoby robiły na miejscu. W związku z wątpliwościami dotyczącymi stypendów postanowiono dopytać Dimi i przenieść dyskusję na przyszły tydzień. W sprawie pokrycia częściowego kosztów biura, przegłosowano uchwałę: UZ 2014-51 głosami 7/0/0 - przeznaczającą do 2000 EUR na ten cel.

429.20141004-41

Data
14 października 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:16 - 22:57
 1. Wikiwyprawa 2015.
  • Opis tematu: Przyjęcie stosownej uchwały w sprawie projektu "Wikiwyprawa 2015". Na poprzednim spotkaniu uzgodniono, że niektóre elementy proponowanego budżetu muszą być sprawdzone i nieco zmienione. Za deklarowany budżet należy przyjąć ten zamieszony w opisie projektu: http://pl.wikimedia.org/wiki/Wikiwyprawa_2015.
  • Zgłaszający: w0zny
  • Powiązane spotkania Zarządu: 19 sierpnia 2014 r. i 23 września.
  • Po wyjaśnieniach wOznego na temat przesunięć w budżecie i ustaleniu, który z wydatków będzie pierwszy (wiza do Chin), oraz kwestii czy uczestnicy pojadą jako członkowie Stowarzyszenia, czy jako "wolni wolontariusze", przeprowadzono głosowanie nad uchwałą: UZ 2014-52, którą przyjęto głosami 6/0/0.
 2. Budżety dla Biura prasowego i koordynatorki GLAM
  • Opis tematu: Aby ułatwić pracę rzecznikowi i biuru prasowemu oraz koordynatorce GLAM postuluję przyjąć uchwały o przeznaczeniu środków na ich działalność (poza płacami). Da im to swobodę pracy i ułatwi pracę skarbnikowi. Proponowany budżet koordynatorki GLAM: GLAM#Bud.C5.BCet, proponowany budżet Biura prasowego: Biuro prasowe/Budżet
  • Zgłaszający: Polimerek
   Po krótkim omówieniu sprawy, w której Polimerek wyjaśnił, że uchwały są potrzebne aby nowo znatrudnieni pracownicy mieli swobodoę działań, przeprowadzono głosowanie nad uchwałami: UZ 2014-53 i UZ 2014-54, z których obie zostały przyjęte głosami 6/0/0
 3. Zatrudnienie Tomasza Ganicza na stanowisku pracownika biurowego w zastępstwie Anny Matusiak
  • Opis tematu: W związku z usprawiedliwioną nieobecnością Anny Matusiak, która prawdopodobnie będzie trwała do roku czasu, proponuję swoją osobę na to miejsce na zasadach umowy o pracę na zastępstwo [7].
  • Zgłaszający: Polimerek
  • Na początku dyskusji Polimerek oświadczył, że wyłącza się z głosowania i dyskusji nad tym punktem i może ew. odpowiadać na pytania pozostałych członków zarządu. Maire i Aegis stwierdzili, że wszystko zostało już wyjaśnione mailowo i że nie mają pytań. Po drobnych poprawkach w treści uchwały, przystąpiono do głosowania nad UZ 2014-55, która została przyjęta głosami 5/0/0.'
 4. Wolne wnioski.
  • Polimerek zaproponował aby przyjąć uchwałę zwiększającą kwotę uchwały UZ 2014-42 (tj. na wyjazd Encego na konferencję w Moskwie) ze względu na to, że część kosztów była bez winy Encego wyższa niż spodziewana i różnicę Ency musiałby pokryć z własnej kieszeni, co byłoby też kłopotliwe księgowo. Po stwierdzeniu Jula i paru członków zarządu, że Ency wykonał dobrą robotę w Moskwie, przeprowadzono głosowanie nad uchwałą UZ 2014-56, która została przyjęta głosami 6/0/0.

430.20141022-42

Data
22 października 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:16 - 23:07
 • Środki na kontynaucję wystawy POTY
  Krótki opis projektu: Kończy się kasa na wystawę POTY (zostało ok 300 PLN) i trzeba będzie też zrobić dodruk/odświeżenie tej wystawy. Patrz: Wystawa_fotografii_POTY/Rozliczenie
  Zgłaszający: Polimerek
  Odpowiedzialny za rozliczenie: Polimerek.
  Po wyjaśnieniach Polimerka ile środków się zostało i że pewnie będzie trzeba zrobić dodruk tegorocznych nominacji POTY oraz pytaniu Wpedzicha ile kosztuje wydruk (ok 200 PLN za jedną planszę) została przegłosowana uchwała UZ 2014-57, głosami 5/0/0
 • Zgłoszone w ramach wolnych wniosków przez Wpędzicha: Środki na wyjazd na konferencję "Państwo a Gospodarka" [8]
  Wpędzich wyjaśnił, że była już wstępna zgoda zarządu, ale nie ma uchwały. Następnie Wpędzich i Tar zaczęli na żywo obliczać koszty wyjazdu (bilety kolejowe, nocleg, diety) i wyszedł im koszt w okolicach 400 PLN. Po napisaniu stosownej uchwały i wyłączeniu się z głosowania Wpędzicha, przyjęto uchwałę: UZ 2014-58 głosami 4/0/0.
 • Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne
  Krótki opis projektu: Projekt dofinansowania Wikiprojektu Tygodnie Tematyczne - nagrody dla zwycięzców
  Link do strony projektu: Wniosek
  Zgłaszający: X-domin
  Odpowiedzialny za rozliczenie: X-domin
  Polimerek zapytał się organizatorów o kwestie techniczne - jak widzą rozliczanie tego, kto ma obsługiwać wysyłki i zamawianie książek itd. X-domin wyjaśnił, że on i Marycha80 zamierzają to robić. Następnie przedyskutowano sprawę rozliczania środków i uznano, że najlepiej będzie to robić zaliczkami rozliczanymi trybem miesięcznym. Następnie Polimerek wyjaśnił dlaczego rozliczeniowa część projektu musi być prowadzona na wiki Stowarzyszenia a nie w Wikipedii. X-domin i Marycha80 obiecali przenieść stronę na wiki Stowarzyszenia. (Kwestia informowania o gospodarowaniu środkami publicznymi w BIP). Następnie zapytano X-domina o kwestię czy zapisze się do Stowarzyszenia, czy też będzie trzeba z nim podpisać umowę wolontariacką. Zgodził się zapisać, bo tak będzie prościej. Polimerek zwrócił też uwagę, że regulamin wymaga napisania go w prawniczym stylu - obecnie bardziej przypomina regulaminy "wikipedyjne" niż regulamin konkursu, w którym mają być zaangażowane środki publicznej, co może rodzić problemy. Zaproponowano aby poprosić Elfhelma o poprawienie regulaminu. Zarząd zdecydował nie głosować uchwały przyznającej środki do czasu załatwienia kwestii formalnych, choć wyraził ogólną aprobatę dla pomysłu.
 • Wolne wnioski
  Polimerek spytał się Yarla i Borysa co zostało ustalone ostatecznie w sprawie imprezy rozdania nagród za Wiki Lubi Zabytki. Impreza ma się odbyć prawdopodobnie 29 listopada, zaraz po WOW i być zrobiona w MDK. Następnie przedyskutowano kwestię kosztów i konieczności obliczenia ile środków się zostało z uchwały na organizację Wiki Lubi Zabytki.

431.20141028-43

Data
28 października 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Masti, Maire, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:27 - 23:31

Nie było zgłoszonej oficjalnej agendy, dlatego wszystkie punkty były realizowane w ramach zgłaszanych wolnych wniosków:

 • Przyjęcie X-Domin w poczet członków
  Po krótki przedstawieniu kandydata i stwierdzenia przez Karola, że deklaracja wpłynęła, przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem. X-Domin został przyjęty głosami 6/0/0
 • Dykusja nad Wikiprojekt_Tygodnie_Tematyczne
  Polimerek stwierdził, że sprawa była wcześnie ogólnie zaaprobowana na poprzednim spotkaniu, zostały się tylko kwestie techniczne. Po przeniesieniu na stronę wiki Stowarzyszenia projektu budżetu z Wikipedii. Maire spytała się czy konieczny jest system, że to organizator kupuje książki i czy by nie było prościej aby nagrodzeniu sobie kupowali i dostawali zwroty wprost z konta Stowarzyszenia, tak jak to działa przy Wikigrantach, jednak X-domin stwierdził, że to spowoduje bałagan. Wpędzich wyraził wątpliwość z problemem, że model X-Domina będzie skutkował stworzenie bazy danych nagrodzonych wikipedystów wraz z ich danymi typu adres domowy i nazwisko, co powinno być zgłoszone do GIODO. Następnie była długa wymiana zdań, w których Maire, Polimerek, Wpedzich i Aegis usiłowali przekonać X-Domina, że model z refundacją bezpośrednią jest prostszy i wygodniejszy dla wszystkich, natomiast X-Domin powtarzał, że będzie bałagan i że w takim układzie on nie będzie miał żadnych zadań w tym projekcie. Polimerek zmienił regulamin pod kątem nowego modelu, co go znacznie uprościło. W końcu X-domin stwierdził, że w takim układzie się wycofuje z projektu, co spowodowało, że nie został on ostatecznie poddany pod głosowanie.
 • 'Prośba Polimerka o delegację na konferencję "Kto rządzi w Internecie" [9].
  Polimerek zapytał o zgodę na wyjazd na w/w konferencję, gdyż dostał oficjalne zaproszenie. Wyjazd byłby z ogólnej uchwały "wyjazdowej". Po krótkim wyjaśnieniu co to za konferencja, Masti, Aegis, Maire i Wpedzich wyrazili akceptację.

432.20141104-44

Data
4 listopada 2014
Obecni
Karol007, Masti, Maire, Polimerek, Wpedzich, (Aegis Maelstrom - od 3. punktu)
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:16 - 23:49
 1. Audyt po zakończeniu roku obrotowego 2014
  • Opis tematu: Komisja Rewizyjna podjęła na swoim spotkaniu 24 października br. uchwałę nr 2014/3 zobowiązującą Zarząd do przeprowadzenia profesjonalnego badania bilansu Stowarzyszenia po zakończeniu roku obrotowego 2014 i zabezpieczenia środków finansowych na ten cel. W związku z tym oczekuje od Zarządu do końca lutego 2015 r. przedstawienia co najmniej trzech ofert z rekomendacjami biur rachunkowych mających odpowiednie uprawnienia w celu dokonania wyboru audytora. Trzeba poszukać takich biur i podjąć uchwałę dotyczącą środków na audyt.
  • Zgłaszający: Maire (dyskusja) 10:13, 29 paź 2014 (CET)[odpowiedz]
  • Sprawę omówiono ogólnie, dyskutowano o kosztach i celowości. Wszyscy dyskutanci się zgodzili, że należy rzecz przeprowadzić. Polimerek zobowiązał się od przyszłego tygodnia zacząć szukać ofert.
 2. Przyjęcie w poczet członków użytkowników Witia i Pnapora.
  • Opis tematu: Przyjęcie w poczet członków nowych, zaangażowanych w pracę na rzecz Projektów Wikimedia użytkowników, którzy od strony formalnej spełniają wszystkie wymagania i wyrazili chęć przystąpienia do Stowarzyszenia.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 21:21, 4 lis 2014 (CET)[odpowiedz]
  • Po krótkim przedstawienie i analizie dorobku kandydatów, przeprowadzono głosowanie. Oboje zostali przyjęci głosami: 5/0/0
 3. Opis tematu: Czas zacząć myśleć o akcji OPP 2015 - jest już płyta z danymi darczyńców z 2014 - można by zatem zrobić wysyłkę okołoświąteczną. + Temat strony, banerów, rozmów z Fundacją, przygotowanie raportu rocznego dla Fundacji.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 13:45, 4 lis 2014 (CET)[odpowiedz]
  • Przedyskutowano sprawę organizacji napisania sprawozdania dla WMF, przygotowania banerów i strony. Sprawozdanie ma przygotować Polimerek z pomocą Aegisa i Wpedzicha. Będzie przeprowadzona wysyłka listów do darczyńców - planowane jest dodanie do listu widokówki ze zdjęciem, które wygrało konkurs WLZ.
 4. Wolne Wnioski
  • Koszulki: Polimerek stwierdził, że po rozmowie z Maire okazało się, że "gadżetowa" uchwała nie obejmuje koszulek, a są one jednym z najbardziej pożądanych gadżetów i aktualnie cały ich zapas się skończył. Stwierdził też, że wysłał ofertę na produkcję do 6. firm, z których jedna wydała mu się najbardziej atrakcyjna. Pierwotnie planowane było 230 z logo Wikipedii i 30 z logo "Wiki Lubi Zabytki", ale Maire i Wpędzich zaproponowali zaokrąglenie tych liczb do 250 i 50. Polimerek wyjaśnił, że wybrał firmę, która była najtańsza z oferujących koszulki dobrej jakości. Po dyskusji przeprowadzono głosowanie uchwały UZ 2014-59, która przeszła 6/0/0."
  • 'Wyjazd na CopyCamp: Polimerek zwrócił się z prośbą, czy może jechać na konferencję CopyCamp z uchwały ogólnej wyjazdowej. Zarząd przychylił się do prośby.

433.20141111-45

Data
11 listopada 2014

Obecni:

Karol007, Masti, Maire, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:12 - 21:35
 1. Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne
  • Krótki opis projektu: Projekt dofinansowania Wikiprojektu Tygodnie Tematyczne - nagrody dla zwycięzców. Został przerobiony projekt regulaminu i znalazła się nowa koordynatorka, która nie chce się zapisać do Stow. ale jest gotowa podpisać umowę wolontariacką.
  • Link do strony projektu: Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne
  • Zgłaszający: Polimerek - w imieniu Marycha86
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: User:Soldier of Wasteland
  Temat był już omawiany dwa spotkania temu. Polimerek wyjaśnił, że Soldier nie chce się zapisać do Stowarzyszenia, ale podpisze umowę wolontariacką i że przysłała już swoje dane potrzebne do jej sporządzenia. Maire się spytała dlaczego w regulaminie nie ma terminu zakończenia konkursu. Polimerek odpowiedział, że regulamin jest napisany z założeniem, że konkurs będzie odbywał się cyklicznie i na razie będzie trwał do czasu wyczerpania środków. Następnie przegłosowano uchwałę UZ 2014-60 głosami: 5/0/0
 2. Wolne wnioski: nie było.

434.20141118-46

Data
18 listopada 2014

Obecni:

Karol007, Masti, Maire, Polimerek, Wpedzich, Aegis
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:15 - 23:49
 1. Tort z okazji 500 000 Wikisłownika na WOW
  • Opis tematu: Polski Wikisłownik osiągnął pół miliona haseł. Zgodnie z wcześniejszą dyskusją chciałabym, aby na najbliższym WOW 29 listopada pojawił się okolicznościowy tort z logotypem Wikisłownika. Trudno mi to będzie załatwić z Poznania, dlatego, oprócz zgody zarządu i dofinansowania, poszukuję warszawiaka, który chciałby się tym zająć.
  • Zgłaszający: Magalia
  Po sprawdzeniu przez Mastiego, że tort zmieści się w kosztach WOW, ustaleniu co ma na nim być i jaki ma mieć smak i rozmiar, masti zobowiązał się go zamówić.
 2. Spotkanie CEE w Kijowie
  Rozwinęła się dość długa ogólna dyskusja bez ostatecznych konkluzji. Ustalono z grubsza jaki jest koszt podróży, kto by był chętny pojechać i miał czas (19-21 grudnia, tuż przed świętami) i czy jest jakaś konkretna agenda oraz czy WM UKr ma środki na tę imprezę. Z braku zbyt wielu danych nie podjęto żadnych konkretnych decyzji. Polimerek zobowiązał się zorientować do przyszłego tygodnia jakie są faktyczne koszty i śledzić postępy rozwoju programu.
 3. Wniosek grantowy nt. Dnia Domeny Publicznej w latach 2015-2017
  • Opis tematu: Jest plan złożenia grantu na Dzień Domeny Publicznej przez KOED do Instytutu Książki. Byłby to grant na obchody centralne i obchody lokalne/imprezy towarzyszące w całym kraju. W ramach grantu promowane by były Wikimedia Commons i Wikiźródła. Potrzebny jest wkład własny (w wysokości ok 5000 PLN rocznie).
  • Zgłaszający: Polimerek
  Polimerek krótko przedstawił ideę tego grantu. Grant ma być składany do Instytutu Książki w ramach programu rozwoju czytelnictwa i dotyczy organizacji trzech centralnych Dni Domeny Publicznej (2015-2017), lokalnych imprez towarzyszących i filmu promującego Dzień Domeny, Wolne Lektury i Wikiźródła. Do złożenia grantu konieczne jest zarezerwowanie 10% kwoty grantu na wkład własny. Drugą połowę dołożyła by Fundacja Nowoczesna Polska. Po paru pytaniach (Saper, Maire, Aegis) przeprowadzono głosowanie nad wyrażeniem wstępnej woli zarządu na rezerwację 15000 PLN na ten cel (wydatkowane w kwotach po 5000 rocznie). Wynik głosowania: 6/0/0 za rezerwacją tej kwoty.
 4. Grupa ds. badań i rozwoju
  Po pierwsze proszę o przeznaczenie 149 USD na badanie stron pomocy (próbka), które powie, jakie strony są potrzebne użytkownikom Wikipedii, jak powinny być nazwane, jak i z czym powinny być skojarzone (np. jaka powinna być nawigacja). Udział w badaniu zajmie max 15 minut, chcemy otrzymać max 30 odpowiedzi od użytkowników z różnych grup (początkujący, okazjonalni, doświadczeni). Wg mnie deadline to luty 2015 z fazą zbierania danych w grudniu-styczniu. Jeżeli się powiedzie, będziemy planowali następne badania. Największy problem z motywacją wolontariusza pojawia się na etapie czasochłonnej analizy wyników i przygotowania do wdrożenia.
  Po drugie proszę o uznanie tej grupy jako projektu WMPL. Nie chcemy ograniczać się do Wikipedii (do "zwykłego wikiprojektu"). Planujemy wspomóc projekty siostrzane, chcemy być zalążkiem zespołu developmentu polskich projektów Wikimedia. Na razie będzie się to nazywało "grupa ds. badań i rozwoju", czyli tak, jak mam już na wizytówkach, ale w miejsce "afiliacji" (podawanej w tekstach zewnętrznych) zmienilibyśmy plwiki na WMPL. Strona instytucjonalna pomoże w pozyskaniu funduszy na następne projekty. Chcę koordynować prace tej grupy tak, jak to robię w wikiprojekcie od 2012 roku. Chętny do pomocy jest Wpedzich (jako członek zarządu pilnowałby zbieżność prac grupy z polityką WMPL). Poza tym jest kilku innych pomagających wolontariuszy.
  Po wyjaśnienaich Tara i sprawdzeniu w jakiej formie można dokonać płatności i dostać fakturę, oraz przygotowaniu strony projektu na stronie Stowarzyszenia: "Grupa ds. badań i rozwoju/Badania/Pomoc/2014-12" i obietnicą, że zostanie to rozwinięte, przeprowadzono głosowanie nad uchwałą: UZ 2014-61, którą przyjęto głosami 4/0/0 (pozostali obecni członkowie zarządu nie głosowali).

435.20141125-47

Data
25 listopada 2014

Obecni:

Masti, Maire, Polimerek, Wpedzich, Aegis
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:20 - ok. 23:30
 1. Spotkanie CEE w Kijowie
  • Opis tematu: Było wstępnie przedyskutowane na poprzednim spotkaniu, ale nie było wtedy jeszcze konkretów ze strony ukraińskiej. Teraz są: meta:Wikimedia CEE Meeting 2014, więc trzeba zdecydować o naszym wyjeździe ASAP. Wygląda, że stypendia dla zagarnicznych nie będą konieczne - bo Ukraińcy zgłosili wniosek do GAC
   Biorąc pod uwagę stan dyskusji na liście mailingowej, wygląda na to, że to spotkanie dojdzie do skutku i co więcej, będzie ono w dużej mierze spotkaniem ostatniej szansy, tj. WMCEE dostaje szansę i albo będzie to produktywne i robocze, albo będziemy zwijać/gruntowniej remodelować ten teatrzyk. Jednocześnie zauważam, że Polska jest mocno pozgłaszana w funkcjach moderatorskich oraz jest zapotrzebowanie na mówców, szczególnie w tematykach wikigrantów i finansowania, ale też np. organizacji eventów, akcji itp.; tematy GLAM rozumiem że mogłaby wziąć Julia jeśli chce, ew. pracownik, o ekspedycjach czy zatrudnianiu może poopowiadać Poli, ale wciąż potrzeba osób do realizowania tych wszystkich moderacji (nie można też orać jedną osobą) oraz mówienia o grantach i capacity building.
   Ponieważ konferencja i udział wydają się nieuniknione, osobiście będę za tym by to zrobić porządnie, z mocną delegacją i przygotowanym wcześniej przekazem. aegis maelstrom δ 11:10, 25 lis 2014 (CET)[odpowiedz]
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 23:01, 22 lis 2014 (CET)[odpowiedz]
  Po powtórzeniu argumentów przez Aegisa i dyskusji w temacie kosztów oraz spraw programowych i składu ekipy na wyjazd, przegłosowano uchwałę: UZ 2014-62 5/0/0
 2. Przeprowadzenie badania zgodności statutu z Ustawą o OPP i o Stowarzyszeniach
  • Opis tematu: W kontekście wniosków pokontrolnych po kontroli Urzędu Wojewódzkiego warto być zlecić zrobienie ekspertyzy zgodności naszego statutu z w/w ustawami i ew. przygotować odpowiednie propozycje zmian na najbliższe Walne.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 22:46, 24 lis 2014 (CET)[odpowiedz]
  Polimerek wyjaśnił dokładniej powody dla których warto by to badanie zrobić, mimo że kontrola formalnie nie wytknęła żadnych konkretnych zarzutów do statutu. Ponadto zwrócił uwagę, że przy okazji można by też zlecić fachowe przygotowanie uchwał dla Walnego nt. zmian w statucie, które były wcześniej zgłaszane. Aegis zgłosił uwagę, aby sprawdzić jeszcze cenę tej usługi w kilku kancelariach adwokackich/radcowskich, co Polimerek obiecał uczynić. Następnie przegłosowano uchwałę UZ 2014-63 z wynikiem 5/0/0.
 3. Wolne Wnioski
  • Aegis zgłosił pytanie, czy chcielibyśmy mieć kolejne spotkanie CEE w Polsce - przedyskutowano sprawę ogólnie wskazując, że pewnie tak - jakoś jesienią, prawdopodobnie w Warszawie.

20141202

Data
2 grudnia 2014

Ze względu na brak punktów w porządku obrad nie było formalnego zebrania zarządu, tylko dyżur i luźne dyskusje. Dyskutowano tylko luźno o paru sprawach:

 • Aegis poinformował, że będzie robił wikiwarsztat dla Stowarzyszenia BOINC i szuka pomocy kogoś z Krakowa
 • Borys Kozelski poinformował o wykonaniu projektu kolędowego
 • Polimerek poprosił o pomoc Aegisa w wypełnieniu arkusza z danymi finansowymi dla WMF
 • Przedyskutowano sprawę wysyłki listów do darczyńców - Polimerek ma na następne zebranie przedstawić koszt wysyłki celem przyjęcia uchwały, natomiast sama wysyłka nastąpi na początku stycznia.

436.20141209-48

Data
9 grudnia 2014

Obecni:

Masti, Maire, Polimerek, Wpedzich, Aegis, Maiking
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:26 - ok 23:27
 1. Masowa wysyłka podziękowań do darczyńców: wyliczenie kosztu: Użytkownik:Polimerek/Koszty wysyłki, UZ 64/2014. Polimerek (dyskusja) 00:43, 8 gru 2014 (CET)[odpowiedz]
  Po wyjaśnieniach Polimerka i wymianie opinii na temat kopert, listów oraz czy wysyłać Pocztą Polską czy inną firmą itp. przegłosowano uchwałę UZ 2014-64 6/0/0 - przyznającą do 1500 PLN na ten cel.
 2. Zatwierdzenie podsumowania za 2014 dla WMF [10] i projektu planów na 2015: [11] Polimerek (dyskusja) 00:58, 8 gru 2014 (CET)[odpowiedz]
  Po przedyskutowaniu, czy wszystko jest OK oraz korekcie planów (zmniejszenie środków na koszty operacyjne) zarząd milcząco zaaprobował przesłanie tych dokumentów na meta-wiki. Polimerek poinformował też o sytuacji na serwerze ze stroną OPP.
 3. Przygotowanie kolejnej edycji Wikigrantów. Wikigranty w 2014 wyszły IMHO świetnie - wg opinii ELfhelma - regulamin nie wymaga zmian i wystarczy kwota 20 000 PLN na ten cel. Pozostaje zatem w sumie zmontować komisję na przyszły rok i przyjąć stosowną uchwałę. Polimerek (dyskusja) 23:23, 8 gru 2014 (CET)[odpowiedz]
  Myślę, że można poczekać jeszcze tydzień. Wg regulaminu zarząd ma podjąć decyzję max 2 tygodnie przed końcem roku, czyli 16 gru jak najbardziej wchodzi w grę. Zapewne nie wszyscy członkowie komisji wypowiedzą się w ciągu 1 doby, być może będą jakieś zmiany, dajmy szansę ew. chętnym. Już wcześniej powiadomiłem społeczności projektów o sprawie i terminach. Tar Lócesilion|queta! 00:32, 9 gru 2014 (CET)[odpowiedz]
  Po dyskusji o tym, kto ew. miałby wejść do komisji i czy nie powiększyć kwoty do 30 000 (jednak nie, bo w tym roku wydano raptem 8 dotąd), zdecydowano odłożyć sprawę na za tydzień w trakcie, którego członkowie komisji mają zdecydować, czy nadal chcą zasiadać i jeśli nie komu zaproponować wejście.
 4. Wolne wnioski
  • Wpedzich zaapelował do członków zarządu aby odpisali na jego mail dotyczący spotkania ewaluacyjnego z pracownikami.
  • Halibutt i Tar rozpoczęli dyskusję o przeróbce stron Stowarzyszenia, w kierunku aby była bardziej użyteczna dla dziennikarzy i czytelników. Polimerek postulował aby nie komplikować struktury stron i przede wszystkim zachować ich informacyjną wartość. Padł też pomysł ew. zrobienia strony poza wiki i pozostawienie wiki jako strony roboczej.

437.20141216-49

Data
16 grudnia 2014

Obecni:

Masti, Maire, Polimerek, Wpedzich, Aegis, Karol007
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:20 - ok 23:36
 1. Przygotowanie kolejnej edycji Wikigrantów. Polimerek (dyskusja) 11:23, 10 gru 2014 (CET)[odpowiedz]
  • Po krótkiej dyskusji na temat składu komisji Wikigrantów i optymalnej kwoty na przyszły rok zdecydowano, aby ze składu wyłączyć Sebk.'a i w jego miejsce włączyć Wiktoryna oraz przyjąć kwotę 25 000 PLN na przyszły rok, co powinno wystarczyć z zapasem. Następnie sprawdzono pod względem językowymi i merytorycznym oraz przegłosowano uchwałę: UZ 2014-65 6/0/0
 2. Stypendia dla trzech osób z zagranicy na Wikimedia CEE meeting: UZ 66/2014. Polimerek (dyskusja) 10:58, 15 gru 2014 (CET)[odpowiedz]
  Polimerek wyjaśnił, że Stowarzyszenie realizuje część grantu WMF (Wikimedia Foundation) na konferencję CEE 2014 w Kijowie, bo koledzy z Ukrainy nie mogą kupować biletów osobom z zagranicy. W trakcie realizacji okazało się, że środków z WMF zabraknie dla prawdopodobie trzech osób. Aegis wyraził wątpliwość, czy nam się to opłaca i spytał co to są za osoby. Polimerek wyjaśnił, że to będą prawdopodobnie dwie Białorusinki i jeden Mołdawianin, ale to zależy od tego jak to się poukłada finansowo, bo mamy swobodę wyboru osób. Potem była dyskusja o tym jak wybierano poszczególne osoby i Polimerek wyjaśnił, że to robili Ukraińcy po konsultacji z nim i Mastim i generalnie dofinansowanie dostawali wszyscy sensowni kandydacji, którzy się zgłosi aż do wyczerpania zasobów. Polimerek wyjaśnił też, że korzyść dla nas jest zapunktowanie w WMF i przybliżenie do statusu organizacji mogących korzystać z środków rozdzielanych przez FDC WMF (Funds Disemination Committee). Aegis i inni sugerowali aby tak zrobić, żeby maksymalnie został obciążony grant WMF a jak najmniej środki ze Stowarzyszenia i żeby to odpowiednio "ugrać" PR-owo. Po tych uwagach i dokonaniu poprawek językowych, przegłosowano uchwałę UZ 2014-66 6/0/0
 3. Druk broszur Wikimedyjnych, ogólnych. Polimerek (dyskusja) 10:59, 15 gru 2014 (CET)[odpowiedz]
  • Po wyjaśnieniach Polimerka dotyczących o jakie broszury chodzi i uwadze paru osób aby wzór broszury załadować do wiki Stowarzyszenia, poprawiono językowo projekt uchwały i przegłosowano UZ 2014-67 6/0/0.
 4. Częściowe sfinansowanie kosztów Dnia Domeny Publicznej 2015. Patrz Dzień Domeny Publicznej/2015 i w:pl:Wikiprojekt:GLAM/Projekty/Spotkanie-MPW. Polimerek (dyskusja) 21:47, 15 gru 2014 (CET)[odpowiedz]
  • Polimerek wyjaśnił jakie są plany na Dzień Domeny Publicznej, że odbędzie się on w Muzeum Powstania Warszawskiego i będzie poprzedzony wikiwarsztatami, oraz że środki Stowarzyszenia mają być przeznaczone na catering i ew. druk materiałów konferencyjnych, przeprowadzono głosowanie nad uchwałą UZ 2014-68, którą przyjęto głosami 6/0/0
 5. Wolne wnioski:
  • Aegis zapytał się zarządu zgodę na wyjazd na konferencję "BOINC@Poland", na której ma przeprowadzić warsztaty wiki. Polimerek wyjaśnił, że to może być wyjazd z uchwały 7/2014, i że te środku są gestii Mastiego. Masti wyraził zgodę na ten wyjazd. Aegis spytał się kto z osób mieszkających w Krakowie lub okolicach mógłby mu pomóc - wstępie zgodziła się Maire i ew. Karol jak znajdzie czas.
  • Polimerek stwierdził, że prawdopodobnie te obrady zarządu będą ostatnimi w 2014, w związku z tym, że kolejne wypadają w przeddzień Wigilii a jeszcze kolejne 30 grudnia + część członków Zarządu będzie w rozjadach.
  • Karol rzucił kilkoma ciekawymi statystykami dotyczącymi członkostwa w Stowarzyszeniu i stwierdził, że więcej opublikuje wkrótce.

20141230

Data
30 grudnia 2014

Zebranie się nie odbyło, był tylko dyżur. W ramach dyżuru zgłosił się Borys Kozielski, który chciał aby przegłosowano jego projekt nagrania recytacji wierszy Baczyńskiego. Ze względu na to, że nie został odpowiednio wcześnie ogłoszony program zebrania i że na spotkaniu 16 grudnia zdecydowano aby nie odbywać zebrań 23 i 30 grudnia - obecni członkowie zarządu (Maire, Karol007, Polimerek, Wpedzich) wyrazili tylko ogólnie pozytywną opinię o projekcie. Głosowanie nad jego finansowanem ma się odbyć na pierwszym spotkaniu w 2015 r.

2015

438.20150106-01

Data
6 stycznia 2015
Obecni
Aegis Maelstrom (od 3. punktu), Karol007, Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:15 - 23:01
Przebieg spotkania
 1. Aktorskie interpretacje Baczyńskiego. Twórczość wojenna
  • Opis tematu: Robocza strona projektu
  • Zgłaszający: Borys Kozielski
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Borys Kozielski - Fundacja "Otwórz się"
  • Ze względu na to, że temat omówiono już na poprzednim spotkaniu, po drobnych korektach tekstu, przystąpiono do głosowania uchwały: UZ 2015-1, która została przyjęta głosami 5/0/0.
 2. Środki na podróże służbowe w ramach realizacji celów statutowych
  • Opis tematu: Przyjęcie uchwały na nagłe podróże służbowe w celach statutowych Stow. wzorem poprzednich lat. Zeszłoroczna uchwała (UZ 2014-7) była ważna do końcu roku. Projekt nowej uchwały: 2015-2
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 14:29, 5 sty 2015 (CET)[odpowiedz]
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Prawdopodobnie Masti.
  • Polimerek wyjaśnił, że zeszłoroczna, analogiczna uchwała straciła ważność z końcem roku, a że jest przydatna ogólnie. Masti stwierdził, że w ramach zeszłorocznej wydano ok 2000 PLN, dlatego prawdopodobnie kwota 3000 na ten rok powinna wystarczyć. Wpędzich zasugerował aby przenieść niewykorzystaną kwotę zeszłoroczną na ten rok, ale Masti i Polimerek stwierdzili, że to by tylko skomplikowało rozliczenia. Po drobnych korektach treści uchwały, przystąpiono do głosowania uchwały: UZ 2015-2, która została przyjęta głosami 5/0/0.
 3. Koszty prowadzenia biura i etatów na księgową i pracownika biurowego
  • Opis tematu: Przyjęcie uchwały na koszty prowadzenia biura wzorem poprzednich lat. Zeszłoroczna uchwała (UZ 2014-10) była ważna do końcu roku. W 2014 - koszty biura wyniosły ok 3000 PLN + ok 7000 czynsz i internet. Projekt nowej uchwały: 2015-3.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 14:29, 5 sty 2015 (CET)[odpowiedz]
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Prawdopodobnie Masti.
  • Polimerek wyjaśnił, że podobnie jak w poprzednim przypadku - choć pozostały się środki z analogicznej uchwały zeszłorocznej, straciła ona automatycznie ważność na koniec roku. Masti stwierdził, że w 2014 koszty biura - razem z etatami wyniosły 56 697,42 PLN - czyli dużo mniej niż zakładano. Polimerek wyjaśnił też, że z kwoty 15 000 PLN na samo biuro - ok 3000 to koszy materiałowo-operacyjne (typu wysyłka listów, koszty druku itd.) a reszta to czynsz i abonament internetowo/telefoniczny przy czym jedno i drugie może wzrosnąć, oraz warto by kupić nowy fotel, biurko i ew. wymienić wyeksploatowaną drukarkę, w związku z tym postuluje zwiększenie kwoty do 20 000 PLN. Masti zasugerował aby oddzielić uchwałę dotyczącą etatów od uchwały dotyczącej pozostałych kosztów biura, bo będzie łatwiej wtedy to księgować i kontrolować. Polimerek przygotował treść proponowanych uchwał, po czym po ich korektach przystąpiono do głosowania. Uchwałę UZ 2015-3 (dotyczącą etatów - w kwocie niezmienionej w stosunku do zeszłego roku) przegłosowano 5/0/0, przy czym Polimerek, ze względu na konflikt interesu wyłączył się z tego głosowania. Uchwałę UZ 2015-4 przegłosowano 6/0/0/.
 4. Wolne wnioski
  • Polimerek poinformował, że trwa dyskusja z Wikimedia Foundation w temacie banerów OPP i wygląda to zachęcająco, natomiast Yarl pracuje nad aktualizacją strony OPP.
  • Aegis poinformował, że kontynuuje prowadzenie projektu krakowskiego, że był tam na wizji lokalnej.

439.20150113-02

Data
13 stycznia 2015
Obecni
Karol007, Maire, Masti, Polimerek
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:15 - ok 22:25

Ze względu na Dzień Domeny Publicznej spotkanie zasadniczo miało się nie odbyć, ale ponieważ było kworum, postanowiono rozpatrzyć dwa, niektrowersyjne punkty nie związane z decyzjami finansowymi:

 1. Przyjęcie w poczet członków: Pablomx7, jkan997 i Theredmonkey
  • Opis tematu: Po zakończeniu procesu weryfikacji kandydacina członków Pablomx7, jkan997 i Theredmonkey mogą zostać przedstawieni do akceptacji.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 06:04, 13 sty 2015 (CET)[odpowiedz]
  • Polimerek zapytał się, czy "Theredomnkey" działający głównie w niemieckojęzycznej Wikipedii jest obywatelem Polski lub zarejestrował stały pobyt. Karol odpowiedział, że nie jest obywatelem Polski i nie dostarczył dowodu na stały pobyt. Polimerek oświadczył, że w takiej sytuacji nie możemy go przyjąć ze względów formalnych. Następnie krótko przedyskutowano profile pozostałych dwóch kandydatów, nikt nie zgłosił żadnych zastrzeżeń. Przeprowadzono głosowania. Za Pablomx7 oddano 4/0/0 głosów, za jkan997 również oddano 4/0/0 głosów, w związku z czym obaj uzyskali akceptację zarządu.
 2. Całkowite przejęcie spraw członkowskich przez biuro:
  • Ze względu na to, że sprawy członkowskie grzęzną na linii biuro - sekretarz (na Zostań członkiem Stowarzyszenia) - jest cała masa zadawnionych sprawy, proponuję aby biuro całkowicie przejęło od strony obsługi sprawy członkowskie a sekretarz jedynie sprawował ogólny nadzór nad przyjmowaniem. Lista członków byłaby tylko w biurze - do wglądu dla Sekretarza na każde żądanie.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 13:27, 9 sty 2015 (CET)[odpowiedz]
  • Karol007 stwierdził, że jest w stanie ogarnąć temat i że nie ma potrzeby przenosić tego do biura. Faktycznie, przeprowadził uporządkowanie strony. Następnie przedyskutowano inne sprawy członkoskie - kwestie osób, które wpłacały składkę nie będąc członkami, kwestie braków w dokumentacji posiedzień zarządów na żywo przyjmujących członków itd. Dyskusja nie doprowadziła do ostatecznych rozstrzygnięć, choć zdecydowano, że Karol nadal będzie prowadził listę członków.

440.20150120-03

Data
20 stycznia 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Maire, Masti, Polimerek
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
22:01 - 23:31
 1. Wikiobóz
  Ze względu na nieobecność Bladyńca i brak informacji dokładniejszych o budżecie temat został przeniesiony na kolejne spotkanie zarządu.
 2. Wikikiwarsztaty Kirklandystów
  Polimerek krótko przedstawił projekt i zapytał się TR ile dokładnie osób oczekuje, na co padła odpowiedź, ze 7. Aegis zasugerował, że zarząd powinien określić jakiś limit kwoty na osobę za catering na takich imprezach. Polimerek zaproponował 30 PLN przy krótszych spotkaniach i do 60 PLN przy całodniowych, co zostało przyjęte z aprobatą. Następnie Aegis postulował aby dodać jakieś formy oceny skuteczności projektów Stowarzyszenia, w tym zwłaszcza wikiwarsztatów. Polimerek stwierdził, że najprościej jest sprawdzić czy po pewnym czasie uczestnicy edytują Wikipedię i ew. inne projekty Wikimedia. Maire spytała się TR czy sprawdzał, czy ktoś edytuje z tych, których szkolił w 2014 i 2013 - na co TR, że nie sprawdzał tego. Polimerek zaproponował aby udzielić finansowania w wysokości 300 PLN i z obietnicą sprawdzenia, czy po 3 miesiącach któryś z uczestników będzie nadal edytował. Zostało to przyjęte pozytywnie przez TR, który zobowiązał się podać na stronie wikiwarsztatu czy któraś z osób zacznie faktycznie edytować. Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą UZ 2015-5, którą przyjęto 4/0/0.
 3. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia kandydatury kol. Argonowskiego.
  Polimerek krótko przedstawił kandydata i stwierdził, że Karol poświadczył, że wymogi formalne są spełnione. Następnie się spytał czy ktoś ma jakieś obiekcje, na co Masti się spytał czy Polimerek ma jakieś, na co Polimerek odparł, że żadnych nie widzi. PO tej wymianie zdań przystąpiono do głosowania nad przyjęciem Argonowskiego w poczet członków. Decyzja przeszła głosami 4/0/0/.
 4. Audyt Księgowy Stowarzyszenia.
  • Opis tematu: Zgodnie z uchwałą nr 2014/3 Komisja Rewizyjna zobowiązała Zarząd do przeprowadzenia audytu księgowego za rok 2014, choć nie jest to wymagane prawem. W związku z tym przeprowadziłem poszukiwania biegłych rewidentów w Łodzi i wyszło, że minimalna cena za tego rodzaju usługę to 3000 PLN netto. Proszę zarząd o wybranie ostatecznej oferty i przyjęcie odpowiedniej uchwały na ten wydatek.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 00:46, 19 sty 2015 (CET)[odpowiedz]
  Polimerek wyjaśnił, jak poszukiwał adytorów - przez google i zumi i że wielu odmawiało od razu, bo nie zajmuje się stowarzyszenia OPP albo nie miało już czasu. Spośród tych, którzy się zgodzili rozpiętość cenowa była od 10 000 do 3000 PLN netto. Masti wyraził wątpliwość, czy ci najtańsi nie zrobią tego byle jak, na co Polimerek odparł, że każdy rewident ma obowiązek zrobić audyt zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o rachunkowości i że w razie przeoczenia poważnych uchybień grożą mu różnego rodzaju konsekwencje, dlatego żaden - niezależnie od ceny zbyt pochopnie się pod dokumentem audytowym nie podpisze. Po tych wyjaśnieniach Polimerek zaproponował przyjąć uchwałę na 4000 tysiące złotych, co da wybór Komisji Rewizyjnej spośród trzech rewidentów i ew. jeszcze rewidenta, którego miał zaproponować Maikking, ale na tą chwilę nie wiadomo czy on zaakceptuje ofertę i ile będzie chciał. Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą UZ 2015-6, która została przyjęta 4/0/0.
 5. Wolne wnioski
  • Polimerek omówił krótko sprawę zastanowienia się nad terminem konferencji dorocznej bowiem są już dwa wstępne zgłoszenia jej zorganizowania - jedna z Bydgoszczy i druga z Wrześni, przy czym koledzy z Wrześni chcieli by ją zorganizować w kwietniu. Azymut, który zaproponował Wrześnię - wyjaśnił, że jego ekipia to głównie uczniowie, którzy w maju będą zajęci maturą i przygotowaniami do egzaminów wstępnych na uczelnie. Maire stwierdziła, że słabo widzi konferencję w kwietniu, a Polimerek, że również - głównie ze względu na to, że może być trudno wyrobić się z przygotowaniem sprawozdania OPP - co w tym roku przedłuży się dodatkowo o audyt, a sprawozdania te zarząd musi przedstawić na Walnym. Polimerek zaproponował aby na kolejnym spotkaniu zarząd podjął formalnie decyzję co do terminu i ogłosił przyjmowanie wniosków. Do tego czasu Maire prosiła Azymuta aby nie wycofywał jeszcze swojego wniosku.

441.20150127-04

Data
27 stycznia 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich, Karol007
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:21 - 23:40
 1. Wikiobóz
  • Opis tematu: Moi drodzy, opracowałem wstępny szkic projektu Wikiobóz 2015, który chciałbym realizować latem. Ponieważ przedsięwzięcie jest duże, uznałem, że Stowarzyszenie powinno mieć wpływ na jego kształt. Wrzucam opis, co chciałbym zrobić, i czekam na uwagi i komentarze z Waszej strony. Pozdrawiam!
  • Zgłaszający: Tomasz Bladyniec (dyskusja) 19:55, 7 sty 2015 (CET)[odpowiedz]
  • Polimerek stwierdził, że rozmawawiał z Bladyncem na fb i Tomek dodał projekt budżetu oraz odpowiedział na pytania techniczne. Maire spytała się jaki będzie sposób doboru uczestników i kto to zrobi, a Aegis jakie będą praktyczne rezultaty. Wpedzich zauważył, że spora część budżetu to honoraria dla prowadzących. Polimerek odparł, że nie jest w stanie odpowiedzieć na tego rodzaju problemu za Tomka, że on nie może niestety uczestniczyć w spotkaniach zarządu. Zaproponował aby członkowie zarządu zadali pytania Tomkowi na stronie dyskusyjnej projektu: [12] i że skontaktuje się z Tomkiem w sprawie odpowiedzi na te pytania - po czym na następnym spotkaniu zostanie podjęta decyzja.
 2. Decyzja co do terminu Konferencji Wikimedia Polska 2015
  • Opis tematu: Ze względu na to, że pojawiły się już pierwsze oferty - należałoby ogłosić termin konferencji (choć z grubsza) i rozpoczęcie przyjmowania propozycji.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 22:13, 21 sty 2015 (CET)[odpowiedz]
  • Po przeanalizowaniu układu świąt, matur itd. zarząd zdecydował, że najlepszym terminem spotkania będzie któryś z weekendów w maju od 10 maja (poza weekendem "zielonoświątkowym" i "Bożego Ciała") do 14 czerwca, ze wskazaniem na weekend 13-14 czerwca.
 3. Spotkanie grupy ds rozwoju
  • Opis tematu: Grupa ds. rozwoju planuje spotkanie w Warszawie. Grupa ds. badań i rozwoju/Spotkania/Pomoc/2014-12. Została znaleziona fajna miejscówka i wstępnie ustalony budżet: Dyskusja:Grupa ds. badań i rozwoju/Spotkania/Pomoc/2014-12. Trzeba w miarę szybko zdecydować o ew. sfinansowaniu.
  • Zgłaszający: W imieniu Tara: Polimerek (dyskusja) 21:58, 26 sty 2015 (CET)[odpowiedz]
  • Polimerek wyjaśnił efekt rozmowy z Tarem i Halibuttem w kwestiach technicznych na podstawie których przygotował wstępny projekt budżetu. W trakcie spotkania Maire wyraziła zamiar przyjazdu, ponadto Tar stwierdził, że jest prawdopodobnie za niska kwota na dojazd dla uczestników, w związku z czym zdecydowano podwyższyć kwotę z 2000 do 2500 PLN. Polimerek prosił o ustalenie ostatecznego terminu zgłaszania uczestnictwa z noclegiem do piątku 31 grudnia. Następnie przegłosowano uchwałę UZ 2015-7 - 6/0/0.
 4. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia użytkownika Maciej Kusiak.
  • Opis tematu: Po zakończeniu procesu weryfikacji kandydat na członka Maciej Kusiak może zostać przedstawiony Zarządowi do akceptacji. Kandydat spełnia wszystkie formalne warunki by zostać członkiem WMPL. Aktywność w projektach Wikimedia jest minimalna związana z chęcią bycia członkiem WMPL.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 12:11, 27 sty 2015 (CET)[odpowiedz]
  • Karol stwierdził, że kandydat spełnił kryteria formalne, choć jak dotąd kandydat wykonał w Wikipedii jedną merytoryczną edycję. Polimerek stwierdził, że nawet ta jedna została zrewertowana za brak źródeł. Następnie spytał się, czy zarząd uważa, że takie działanie spełnia kryteria "uczestniczenia w jakimkolwiek projekcie Wikimedia" zawarte w art. 13 p. 2. statutu. Członkowie zarządu i przedstawiciel komisji rewizyjnej (Julo) - stwierdzili, że na pewno nie. Julo zwrócił się do Karola z pytaniem, czy kandydat przedstawił powody/motywy kandydowania, jednak Karol w jego mailu znalazł, że kandydat prawdopodobnie sądzi, że zapisanie się do Stowarzyszenia jest warunkiem edytowania. Polimerek zasugerował aby kandydatowi wyjaśnić, że jest na odwrót. Następnie przeprowadzono formalne głosowanie nad kandydaturą. W wyniku głosowania: 0/6/0 (6 przeciw), kandydatura została odrzucona.
 5. Wolne Wnioski
  • Magalia zgłosiła w imieniu Sylwii Ufnalskiej prośbę o sfinansowanie "Dnia Wikipedii" w Poznaniu. Aegis wyraził wątpliwość czy ktoś może występować w czyimś imieniu od dofinansowanie do zarządu, jednak większość obecnych uznała, że praktycznie wystarcza, że osoba zgłaszająca w czyimś imieniu jest wiarygodna i znana zarządowi. Polimerek spytał się o budżet, gdzie by to miało się odbywać i ile osób ma w tym uczestniczyć. Magalia odpowiedziała, że 31.01.2015, w Munchies Deli Cafe w Poznaniu i że koszt (300 PLN) obejmuje okolicznościowy tort oraz catering. Polimerek poprosił o kontakt z zainteresowaną aby wyjaśnić jak się rozliczyć. Następnie spisano uchwałę UZ 2015-8 6/0/0.

442.20150203-05

Data
3 lutego 2015
Obecni
Polimerek, Masti, Maire, Wpedzich
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:22 - ok 23:30 (nie było oficjalnego zamknięcia)
 1. Wikiobóz
  Temat Wikiobozu ponownie nie był rozpatrywany, bo Tomek Bladyniec nie miał czasu odpowiedzieć na zadane przez zarząd pytania. Temat wróci na następnym spotkaniu.
 2. Stypendia na Wikimanię
  • Opis tematu: Fundacja już ogłosiła swój program stypendialny, więc teraz pora na nas. Zrobiłem wstępne rozeznanie kosztów, z którego wynika, że to będzie koszt rzędu 7000 PLN za osobę - głównie z powodu cen biletów lotnicznych (zaczynają się od 5000 PLN...) [13] Pora jednak coś w tym temacie zdecydować.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 12:28, 30 sty 2015 (CET)[odpowiedz]
  Polimerek wyjaśnił, że zrobił wstępną analizę kosztów i wyszło, że koszt na jednego uczestnika będzie w okolicach 7000 PLN - czyli ponad dwukrotnie więcej niż na Wikimanii w Londynie. Członkowie zarządu zaczęli w związku z tym dyskutować jaką liczbę osób da się posłać. Polimerek sugerował nie więcej niż 10 osób. Potem dyskutowano ile z tego dla zagranicznych i ile dla edytorów z Polski i czy wysłać też przedstawicieli Stowarzyszenia. Masti i Yarl stwierdzili, że koszt może być przeszacowany, bowiem bilety lotnicze mogą potanieć, są też tańsze bilety niż te, które znalazł Polimerek. Polimerek stwierdził, że nieznany jest też w tej chwili koszt opłaty rejestracyjnej i noclegów - natomiast hoteli w okolicach, gdzie są obrady kształtują się w okolicach 100 PLN za noc. Ostatecznie zebrani zdecydowali, że temat będzie dalej rozpatrywany na kolejnym zebraniu. Polimerek zobowiązał się wypytać Ellie z WMF czy coś już nieoficjalnie wie o opłacie konferencyjnej i noclegach organizowanych centralnie. Zobowiązał się też rozeznać w chętnych do składu komisji stypendialnej.
 3. Wolne wnioski
  • Przedyskutowano sprawy technicznie spotkania grupy ds. rozwoju oprogramowania/UX, takie jak nocleg, catering itp.
  • Przedyskutowano kwestię zmiany skórki w blogu Stowarzyszenia. Tar podkreślił, że obecna jest trudnoczytelna - postulował tymczasowo chociaż popracować na typografią. Yarl stwierdził, że może ogarnąć sprawę użycia gotowej skórki, którą używa blog WMF lub ew. zrobić coś podobnego ręcznie samemu.
  • Tar zasięgnął opinii w temacie użycia nowego narzędzia do tłumaczenia w czasie CEE Spring. Obecni wyrażali się krytycznie na temat ew. tłumaczeń automatycznych, Polimerek stwierdził, że narzędzie jest użyteczne nawet bez opcji tłumaczenia maszynowego. Tar wyraził wątpliwość, czy rzeczywiście technicznie jest możliwe do marca uruchomienie tego na wszystkich wikipediach, które się włączą w CEE Spring.

443.20150210-06

Data
10 lutego 2015
Obecni
Polimerek, Masti, Maire, Wpedzich, Aegis
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:14 - 00:52 (11 lutego)
 1. Wikiobóz
  • Opis tematu: Moi drodzy, opracowałem wstępny szkic projektu Wikiobóz 2015, który chciałbym realizować latem. Ponieważ przedsięwzięcie jest duże, uznałem, że Stowarzyszenie powinno mieć wpływ na jego kształt. Wrzucam opis, co chciałbym zrobić, i czekam na uwagi i komentarze z Waszej strony. Pozdrawiam!
  • Zgłaszający: Tomasz Bladyniec (dyskusja) 19:55, 7 sty 2015 (CET)[odpowiedz]
  Bladyniec i jego kolega napisali odpowiedzi na stronie dyskusyjnej projektu. Dyskusja:Wikiobóz 2015, Aegis stwierdził, że brak jest dokładniejszego określenia spodziewanych rezultatów, a deklarowane są niewspółmierne do kosztów, z czym zgodził się Wpędzich. Polimerek stwierdził, że to na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie obozu wypoczynkowego z drobnymi elementami wikipedyjnymi. Aegis wraził wątpliwość, czy licealiści są dobrym "targetem" jako potencjalni wikipedyści. Polimerek zasugerował, że wyszło by dużo taniej gdyby było w jednym kraju i z mniejszą liczbą instruktorów/opiekunów. Ostatecznie zarząd doszedł do wniosku, że finansowanie jest możliwe ale pod warunkiem znaczącego odchudzenia finansowego, dokładniejszego zaplanowania części wikipedyjnej i przeprowadzenia badania efektów w pewien czas po zakończeniu obozu. Kontaktem z organizatorami ma się zająć Aegis.
 2. Stypendia na Wikimanię
  • Opis tematu: Fundacja już ogłosiła swój program stypendialny, więc teraz pora na nas. Zrobiłem wstępne rozeznanie kosztów, z którego wynika, że to będzie koszt rzędu 7000 PLN za osobę - głównie z powodu cen biletów lotnicznych (zaczynają się od 5000 PLN...) [14] Pora jednak coś w tym temacie zdecydować.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 12:28, 30 sty 2015 (CET)[odpowiedz]
  Temat był już rozpatrywany na poprzednim spotkaniu. Polimerek przypomniał poprzednie ustalenia i stwierdził, że należy najpierw zdecydować o liczbie stypendiów. Stwierdził, że kontaktował się z organizatorami, ale ci nadal nie wiedzą jaki będzie koszt opłaty konferencyjnej i noclegu, dlatego należy przyjąć łączny koszt na uczestnika w okolicach 7 000 PLN. Po wymianie opinii, sprawdzeniu jakie były koszty zeszłorocznych i starszych stypendiów, przeprowadzono sondażowe głosowanie nad opcją 8 stypendiów dla wikimedian z Polski, 2 dla zagranicznych i 2 osoby delegowane bezpośrednio przez zarząd, którą to propozycję przyjęto głosami 5/0/0/. Następnie Polimerek przedstawił proponowany skład komisji stypendialnej: Awersowy, Elfhelm, Powerek38, Paterm i Wpedzich i stwierdził, że wszyscy zaakceptowali propozycję. Po krótkie dyskusji o braku kobiet w komisji, przegłosowano w/w skład głosami 4/0/0/. Wpędzich wyłączył się z tego głosowania.
 3. CEE Spring 2015
  • Opis tematu: Międzynarodowa społeczność CEE organizuje "CEE Spring 2015" - konkursu połączonych tygodni tematycznych, dotyczących poszczególnych krajów. Projekt polskiej części konkursu i jego regulaminu został już opracowany: CEE Spring 2015, stąd przekładam projekt budżetu i regulaminu pod dyskusję i głosowanie zarządu.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 12:37, 9 lut 2015 (CET)[odpowiedz]
  Polimerek skrótowo przedstawił ideę i osobę Marychy80, która chce być polskim koordynatorem konkursu. Tar wyraził wątpliwość czy rozmnożenie tego typu konkursów nie będzie przeciwskuteczne. Aegis spytał się, czy proponowane nagrody są wystarczające. Polimerek stwierdził, że idea jest aby nie konkurować wysokością nagród z Tygodniami Tematycznymi i że oba projekty będą realizowane równolegle - jednak w synergii, którą zapewni osoba prowadząca, która jest zarazem głównym koordynatorem TYgodni Tematycznych w Wikipedii. Aegis stwierdził, że cząstkowe nagrody są OK - ale trzeba by przemyśleć nagrody końcowe - bo dość długiej dyskusji, co zrobić w sytuacji, gdy dwie osoby lub więcej otrzyma tyle samo cząstkowych - oraz aby tak duże kwoty nie byly rozdzielane przez jedną osobę, zdecydowano aby drugim kryterium, w sytuacji remisu była ogólna liczba edycji w przestrzeni głównej Wikipedii i aby rozstrzygała o tej o nagrodzie Komisja Wikigrantów. Aegis przeredagował odpowiednio regulamin, po czym przystąpiono do głosowania nad uchwałą UZ 2015-10, którą przyjęto głosami 5/0/0.
 4. Wyjazd Marty Moraczewskiej na szkolenie koordynatorów GLAM-Wiki
  Polimerek przedstawił krótko cel wyjazdu i stwierdził, że dotąd nie wysyłaliśmy nikogo na spotkania GLAM, bo nie mieliśmy dedykowanej do tego osoby, ale pora zacząć. Po krótkiej dyskusji o tym, czy fundować ten wyjazd z ogólnego budżetu koordynatora GLAM czy też przyjąć osobną uchwałę, zdecydowano, aby przyjąć osobną, bowiem ogólny budżet był przeznaczony tylko na wyjazdy krajowe. Następnie przegłosowano uchwałę UZ 2015-9 5/0/0.
 5. Projekt przebudowy stron pomocy cz. I
  Ten punkt spotkania wywołał bardzo silne kontrowersje. Po informacji, że jest założenie aby członków zespołu zatrudnić, Polimerek postulował odchudzenie zasadnicze składu i połączenie funkcji. Magalia stwierdziła, że projekt to przerost formy nad treścią i że może być sporym problemem fakt płacenia za edytowanie i że próba tak dużej jednorazowej zmiany sporej części systemu pomocy w Wikipedii da efekt bardzo silnego oporu społeczności Wikipedii i że Stowarzyszenie nie powinno aż tak ingerować w projekty. Projektu bronił Wpędzich i po części Polimerek - którzy stwierdzili, że zmiana systemu stron pomocy jest konieczna i trzeba to zrobić konsekwentnie, jednak trzeba to dobrze przemyśleć. Polimerek zasugerował aby zrobić najpierw mały projekt pilotowy - np. napisać w tym trybie pomoc do Edytora Wizualnego i zobaczyć jak to zostanie przyjęte. Na koniec Aegis i Polimerek zasugerowali Tarowi, aby nie zaczynał od składu zespołu, tylko przygotował konkretny, rzeczowy projekt działań i również projekt wdrożenia przygotowanego systemu pomocy w Wikipedii - a z tego powinien wyniknąć skład zespołu, zakres obowiązków i czas realizacji i co za tym idzie koszty.
 6. Wolne wnioski
  • Aegis spytał się o postępy w sprawach GLAM - na co Polimerek krótko przedstawił co się dzieje.

444.20150217-07

Data
17 lutego 2015
Obecni
Polimerek, Masti, Maire, Aegis, (Karol007 - ale nie głosował)
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:12 - 23:23
 1. Wybór delegatów na Wikimedia Conference
  Aegis wyraził wątpliwość do braku programu spotkania, Polimerek wyjaśnił, że jest w radzie programowej konferencji i że program jest w trakcie ustalania a jego zarys znajduje się na stronie dyskusyjnej strony konferencji. Polimerek stwierdził, że w tym roku może jechać dwóch przedstawicieli oraz dwóch pracowników i że z pośród pracowników zainteresowani są nasi PR-owcy. Aegis się spytał, czy będzie dla nich blok tematyczny na konferencji, na co Polimerek odparł, że prawdopodobnie tak w bloku tematów "capacity building". Aegis się spytał, czemu nie jednego PR-owca i koordynatorkę GLAM. Polimerek odparł, że koordynatorka jedzie na spotkanie poświęcone tylko GLAM i że na samym spotkaniu w Berlinie nie będzie raczej sesji czysto "GLAMowej", tylko ew. w ogólnym kontekście rozwoju chapterów. Aegis nadal miał wątpliwość czy będzie sesja na konferencji dla PR-owców i ilu będzie PR-owców z Fundacji i innych chapterów. Polimerek zaproponował aby wstrzymać decyzję do przyszłego tygodnia i że przekaże postępy w przygotowaniu programu - po spotkaniu rady programowej, która ma być 23 lutego - co zostało ogólnie zaaprobowane. Na koniec Aegis zaproponował aby przedyskutować jeszcze, kto z zarządu ma jechać. Swoją chęć wyjazdu zgłosił Masti, Polimerek, wstępnie Aegis i Aegis wspomniał też, że słyszał, że Wpędzich też chce. Polimerek ponownie zaproponował aby odłożyć te decyzje do przyszłego tygodnia, co zostało milcząco zaaprobowane.
 2. Przyjęcie w poczet członków
  Polimerek krótko przedstawił kandydaturę, po czy przystąpiono do głosowania. Kandydatura przeszła głosamia 4/0/0 (Karol nie głosował).
 3. Stypendia na Wikimanię
  Polimerek stwierdził, że temat był już ogólnie omówiony poprzednio i należy tylko obecnie przeprowadzić formalnie głosowanie przyjmujące program, komisję i regulamin. Elfehlem i Powerek zgłosili uwagi co do dat zapisanych w projekcie uchwały i w projekcie regulaminu. Po krótkiej dyskusji uzgodniono daty w obu dokumentach, dokonano drobnych korekt stylistycznych i przystąpiono do głosowania uchwały UZ 2015-11, którą przyjęto głosami 4/0/0.
 4. Rok obrzędowy z Wikipedią
  Polimerek wyjaśnił na czym ma polegać nasz wkład w projekt i jakie korzyści może przynieść jego realizacja - oprócz samego contentu w postaci zdjęć i artykułów w Wikipedii - także przyciągnięcie pracowników Muzeum i stażystów do projektów Wikimedia. Koncepcja spotkała się z ogólną aprobatą członków zarządu. Sugerowano przeznaczenie większej kwoty, ale Polimerek wyjaśnił, że ta już podana jest przy założeniu stosunkowo wygórowanych cen noclegów i podróży i że pewnie wyjdzie taniej - niemniej w ramach grantu będziemy zobowiązani wydatkować co najmniej 5000 PLN - więc gdy zostanie się środków, sfinansujemy wyjazdy stażystów czy dodatkowych Wikipedystów. Po tych wyjaśnieniach i korektach stylistycznych tekstu, przystąpiono do głosowania uchwały: UZ 2015-12, którą przyjęto głosami 4/0/0.
 5. Wolne Wnioski
  • Między 2 i 3 punktem obrad, Bladyniec stwierdził, że rozumie decyzję z poprzedniego zarządu o nie przyjęciu projektu "Wikiobozu" i że rezygnuje z jego zgłaszania w przyszłości, ale planuje zgłosić warsztaty weekendowe jeszcze. Polimerek podziękował Bladyńcowi za zrozumienie tej decyzji.
  • Między 3 i 4 punktem obrad, nawiązała się krótka dyskusje o terminie i miejscu Konferencji Wikimedia Polska. Polimerek poprosił jednak o zaprzestanie tej dyskusji, bowiem na prośbę Wpędzicha ma to być rozpatrywane dopiero na kolejnym spotkaniu zarządu.
  • Aegis poinformował o rozwoju projektu z Narodowym Bankiem Polskim, który idzie w dobrym kierunku.
  • Aegis podjął dyskusję z Magalią o działaniu profili fb Stowarzyszenia. Maire, Aegis ogólnie chwalili Magalię za wysyłanie krótkich raportów tygodniowych na listę dyskusyjną Stowarzyszenia. Maire spytała się czy nie można tego jakoś użyć też w profilach społecznościowych. Polimerek zasugerował aby umieszczać te sprawozdania na wiki Stowarzyszenia - Magalia stwierdziła, że jest to zrobione - jednak w mało widocznym miejscu. Polimerek zasugerował aby przenieść to na osobną stronę i podlinkować ze strony głównej, Aegis zasugerował aby wręcz zamienić to z obecnymi "Aktualnościami". Magalia jeszcze w czasie obrad przeniosła to na stronę Kronika - ale przed zalinkowanie na stronie głównej musi to przejrzeć i ew. nadać temu ładniejszą formę graficzną.

445.20150225-08

Data
25 lutego 2015
Obecni
Polimerek, Masti, Maire, Aegis, Karol007, Wpedzich
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:05 - 23:29
 1. Wybór delegatów na Wikimedia Conference
  Na początku Polimerek opowiedział jak wyglądają sprawy z programem tego spotkania i co na nim na pewno będzie. Następnie rozpoczęła się dyskusja o tym kogo warto i należy tam wysłać. Z zarządu chęć wyjazdu zgłosił Masti, Wpedzich i Polimerek, a ze strony pracowników: oboje pracownicy PR. Ze względu na to, że formalnie może pojechać tylko dwoje pracowników i dwóch członków zarządu dyskutowano długo jak wybrać te osoby. Ostatecznie zdecydowano aby spróbować posłać wszystkich pięcioro i spróbować wyjaśnić organizatorom, że jest taka konieczność. Po tej dyskusji poddano pod głosowanie uchwałę UZ 2015-13, która przeszła głosami 6/0/0.
 2. Wybór delegatów Stowarzyszenia na Wikimanię
  Ze względu na późną porę i kolejne punkty obrad wymagające dłuższej dyskusji, ten punkt został przeniesiony na następne spotkanie Zarządu.
 3. Konferencja Wikimedia Polska 2015
  Wpedzich przedstawił zalety oferty z Gdańska i stan rozmów ze zorganizowaniem imprezy w Europejskim Centrum Solidarności (ECS). Polimerek wymienił zalety oferty z Bygoszczy (porównywalna cena przy większym standardzie, ciekawsze imprezy towarzyszące, bardziej centralne umiejscowienie w Polsce). Polimerek stwierdził też, że w tripadvisor są uwagi, że hotel w Gdańsku jest w bardzo hałaśliwym miejscu, jednak jeśli obrady miały być mieć miejsce w ECS to nie jest to wielkim problemem. Maire zauważyła, że pierwszy z terminów możliwych w Bydgoszczy to są wybory prezydenckie, a drugi nakłada się z konferencją w Berlinie. Polimerek stwierdził, że wypytał już Travelarza o termin czerwcowy w hotelu w Bygoszczy i okazało się, że jest zajęty i tylko te dwa wymienione są możliwe jeszcze. PO tej wymianie uwag, przeprowadzono sondażowe głosowanie za miastem: 4 członków zarządu opowiedziało się za Gdańskiem, żaden za Bydgoszczą. Następnie przeprowadzono sondażowe głosowanie, czy konferencja miała by się odbyć wyłącznie w hotelu w Gdańsku - czy w ECS z noclegiem w hotelu. 5 członków zarządu opowiedziało się za ECS, żaden za hotelem. Po sporządzeniu i sprawdzeniu, przystąpiono do głosowania uchwały UZ 2015-14, która przeszła: 5/0/0.
 4. Wiki Lubi Ziemię 2015
  • Yarl jest w trakcie opracowywania konkursu - większość rzeczy jest dograna - brakuje tylko zatwierdzenia regulaminu przez GDOŚ - naszego potencjalnego partnera. Czas jednak goni - dlatego proponuję na razie przyjąć uchwałę budżetową - a regulamin się przyjmie jak skończą się konsultacje z GDOŚ. Patrz: Wiki Lubi Przyrodę 2015. 12:27, 24 lut 2015 (CET)
  Polimerek przedstawił plan konkursu - w jakich tematach i jakie mają zostać przyznane nagrody, ale jaki będzie dokładnie zakres tematyczny konkursu. Stwierdził też, że regulaminu nie da się jeszcze przyjąć, bo trwają dyskusje nad jego kształtem z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, która ma być ew. patronem konkursu. Dyskusja dotyczy detali zakresu tematycznego i niektórych elementów zapisów o zakazie łamania zasad ochrony środowiska w czasie fotografowania. Masti stwierdził, że można przyjąć uchwałę budżetową, a regulamin można później. Polimerek stwierdził, że tak by było dobrze, bo Yarl miałby wtedy formalną podstawę do działania. Po sporządzeniu tekstu uchwały, poddano ją pod głosowanie. Uchwała UZ 2015-15 przeszła 5/0/0.
 5. Wolne wnioski
  • Nie było.

446.20150303-09

Data
3 marca 2015
Obecni
Polimerek, Karol007, Masti (z przerwą na 3 punkt), Maire, Aegis, Wpedzich, Maikking (tylko 3 punkt).
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:24 - 00:20 (4 marca)
 1. Opłacenie domen internetowych, poczty i serwera narzędziowego
  • przyjęcie uchwał o przeznaczeniu środków na opłacenie domen internetowych, poczty az.pl i serwera narzędziowego na kolejny rok. Masti
  Masti wyjaśnił, że przyszły pierwsze faktury za domeny i to go skłoniło do przygotowania uchwał dotyczących serwerów i domen. Wszystkie przygotował kopiując analogiczne zeszłoroczne. Polimerek zaproponował dyskutować je i głosować każdą oddzielnie.
  • Pierwsza dotyczyła środków na abonament na serwer tools.wikimedia.pl. Wpedzich się spytał, czy Masti sprawdził, czy się nie zmieniła cena, Masti sprawdził w panelu administracyjnym OVH ale nie mógł znaleźć tej informacji, niemniej ceny innych serwerów wskazują, że ceny na pewno nie wzrosły. Aegis spytał się o obciążenie serwera i czy nie będzie potrzebny lepszy. Masti odparł, że wykorzystanie jest obecnie na poziomie 50% i raczej spadło ze względu na to, że nie jest już potrzebny interwiki bot, w związku z przeniesieniem większości interwiki do Wikidata. Przystąpiono do głosowania uchwały UZ 2015-16, która została przyjęta 6/0/0.
  • Następnie przystąpiono do dyskusji dotyczącej uchwały nt. kosztów utrzymania domen. Polimerek zasugerował aby nie opłacać domeny "wikiepodreczniki.pl", jako że konkurs wikipodręcznikowy nie będzie powtarzany. Masti poinformował jednak, że już opłacił tę domenę. Sugerowano też rejestrację domeny "wikipodreczniki.pl" z przekierowaniem do Wikibooks, ale Masti poiniformował, że jest już zajęta. Maire zasugerowało dodanie jeszcze "wikilovesearth.pl". POlimerek stwierdził, że i tak klauzula na dole uchwały daje możliwość Mastiemu rejestrować domeny w miarę potrzeb i że kosz rejestracji w pierwszym roku jest minimalny, dopiero w kolejnych są to koszty rzędu 100 PLN z VAT za każdą domenę. Przystąpiono do głosowania uchwały UZ 2015-17, która przeszła 6/0/0.
  • Kolejna dyskutowana uchwała z tej serii dotyczyła abonamentu serwera az.pl, na którym znajdują się skrzynki pocztowe z domeny wikimedia.pl. Aegis spytał się, kto ma dostęp do serwera. Karol wyjaśnił, że on i Masti. Polimerek dodał, że też ma awaryjnie dostęp ale nie korzysta. Przystąpiono do głosowania uchwały UZ 2015-18, którą przyjęto 6/0/0.
 2. Wybór delegatów Stowarzyszenia na Wikimanię
  Po wypytaniu osób z zarządu, kto by chciał, zdecydowano ostatecznie delegować Polimerka i Mastiego, po czym przystąpiono do głosowania uchwały: UZ 2015-19, która przeszła: 5/0/0 (Masti był nieobecny, Polimerek się wyłączył z głosowania).
 3. Sprawa odrzuconego Wikigrantu Travelarza
  • Komisja WIkigrantów odrzuciła wniosek Travelarza: WG 2015-10, po czym Travelarz zgłosił nowy, który Komisja uznała za odwołanie od poprzedniej decyzji i skierowała wniosek do Zarządu. Poinformowałem Komisję, że jej regulamin nie przewiduje takiego trybu odwołania (odwołanie wymaga zgodnie z art. 16 regulaminu wysłania przez wnioskodawcę odwołania mailem na adres zarządu, czego tenże nie uczynił) i w związku z tym powinna ten drugi wniosek rozpatrzyć jak poprzedni. Komisja uznała jednak, że to nie ma sensu - scaliła oba wnioski, po czym sprawa zawisła w powietrzu nierozstrzygnięta. Travelarz uznał na podstawie par. 13. p. 2, że to oznacza przyjęcie wniosku. Jednak wg Komisji z jej punktu widzenia drugi wniosek Travelarza jako nieregulaminowy został odrzucony automatycznie. Ostatecznie wygląda, że mimo braku formalnego odwołania przez Travelarza, Zarząd musi coś w tej sprawie zdecydować. Draft sugerowanej odpowiedzi: Użytkownik:Polimerek/Brudnopis. Polimerek (dyskusja) 19:20, 1 mar 2015 (CET)[odpowiedz]
  Dyskusja zaczęła się od wymiany zdań między Polimerkiem i Elhelmem. W ogólnych zarysach: Polimerek twierdził, że Komisja Wikigrantów nie może sama decydować za wnioskodawcę, czy ten chce zgłosić odwołanie do Zarządu, natomiast Elhlem z poparciem Tara argumentowali, że uznanie nowego wniosku dotyczącego tego samego projektu, który już raz został odrzucony stanowi rodzaj odwołania, tylko błędnie zaadresowanego i na tej podstawie przekazali sprawę Zarządowi. Polimerek stwierdził, że Travelarz postąpił zgodnie z sugestiami będącymi wynikiem jego poprzedniego odwołania do Zarządu: [15] i że nie chciał się odwoływać tym razem, tylko złożyć kolejny wniosek, na ten sam projekt ale z kwotą o 30% mniejszą od pierwotnej. Elfhelm i Tar utrzymywali jednak, że to powinno być traktowane jako odwołanie, bo to wynika z "wykładni celowościowo-funkcjonalnej art. 16 Regulaminu Wikigrantów". Obecni członkowie zarządu zasugerowali aby rozstrzygnąć sprawę nie odnosząc się do tego, czy działanie Travelarza było odwołaniem czy nie, bo to sprawa czysto proceduralna. Wszyscy zgodzili się natomiast, że interpretacja Travelarza dotycząca "samozatwierdzenia" się jego wniosku na podstawie art. 13 Regulaminu jest błędna i nie może być zaakceptowana. Ostatecznie po paru poprawkach i korektach Zarząd głosami 6/0/0 przyjął następujące rozstrzygnięcie tego dylematu:
  1. W przedmiotowej sprawie - zarząd stwierdza, że kol. Travelarz nadinterpretuje zapis art 13. pp. 3 Regulaminu. Został bowiem poinformowany przez przewodniczącego Komisji Wikigrantów, że jego wniosek WG 2015-10 wraz z modyfikacją pierwotnie numerowaną jako WG 2015-12 nie zostały przyjęte, lecz drugi z wniosków został potraktowany jako rodzaj odwołania. Nie można zatem twierdzić, że wniosek został przez Komisję zaaprobowany w trybie art. 13 pp. 3.
  2. Zarząd postanawia uchylić decyzję Komisji Wikigrantów w sprawie Wikigrantu WG 2015-10 i kieruje ten wniosek do ponownego rozpoznania z uwagi na nowe okoliczności w postaci zmniejszonej wnioskowanej kwoty grantu.
  Polimerek, Tar i Elfhelm zgodzi się, że warto poprawić treść Regulaminu aby uniknąć takich sytuacji na przyszłość. Odpowiednia uchwała musi być jednak dobrze przemyślana, dlatego przesunięto ew. zmianę treści Regulaminu na następne obrady Zarządu.
 4. Wolne wnioski
  • ELfhlem przypomniał, że do 10 marca włącznie można składać wnioski na stypendia na Wikimanię.
  • Wpedzich przypomniał, że jest jeszcze kwestia kto nie pojedzie do Berlina - w związku z decyzją organizatorów, że mogą jechać tylko 4 osoby i zadeklarował wstępnie, że w takim układzie to on nie pojedzie. Polimerek poprosił Wpędzicha w wstrzymanie tej decyzji do końca tygodnia.
  • Aegis zaproponował aby obniżyć koszty wyjazdu do Meksyku poprzez wykupienie połączenia charterowego: [ http://www.fly4free.pl/tanie-loty-czarterowe-do-meksyku/]
  • Maire się spytała - czy kontaktowali się już uczestnicy projektu wyjazdu do Chin. Polimerek odpowiedział, że nie i że skontaktuje się z nimi.
  • Tar wyjaśnił, że miał zamiar jechać do Brukseli celem spotkania z jedną z polskich europarlamentarzystek w kwestii dyrektywy prawno-autorskiej, ale się okazało, że znajdzie ona czas dopiero po parafowaniu zmian tej dyrektywy w Parlamencie Europejskim, więc rzeczone spotkanie nie miałoby większego sensu.

447.20150310-10

Data
10 marca 2015
Obecni
Polimerek, Karol007, Masti , Maire, Aegis, Wpedzich.
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:13 - 22:59
 1. Warsztat „Dzień Białoruskiej Wikipedii w Polsce 2015”
  • Opis tematu: Wikipedysta Bladyniec złożył wniosek o wikigrant WG 2015-15 na organizację warsztatu „Dzień Białoruskiej Wikipedii w Polsce 2015”. Cel wniosku nie mieści się w celach Wikigrantów określonych w par. 2 ust. 1 regulaminu. Wniosek natomiast w swej istocie odpowiada Wikiwarsztatom. Dlatego też Komisja Wikigrantów po konsultacjach wewnętrznych oraz po uzyskaniu opinii części członków Zarządu przekazuje wniosek Zarządowi zgodnie z właściwością do rozpatrzenia.
  • Zgłaszający: Bladyniec (przekazany przez Komisję Wikigrantów Elfhelm (dyskusja) 22:31, 5 mar 2015 (CET))[odpowiedz]
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Bladyniec
  PO krótkiej dyskusji o celu imprezy i drobnych sprawach organizacyjnych jak klawiatury z cyrilicą, rzutnik i wysyłanie informacji prasowej, przystąpiono do głosowania uchwały: UZ 2015-20, która została przyjęta głosami 6/0/0.
 2. Przyjęcie regulaminu Wiki Lubi Przyrodę
  Polimerek wyjaśnił, że sprawa została już przedyskutowana z GDOś, które miało głównie uwagi dotyczące zakresu tematycznego. W związku z uwagami GODOŚ dodano do zakresu konkursu obszary Natura2000 a usunięte rezerwaty. Oprócz tego, głównie Maire i Yarl dokonali w ostatnim momencie różnego rodzaju korekt technicznych i merytorycznych. Po dokonaniu koniecznych poprawek i konrekt przystąpiono do głosowania uchwały UZ 2015-21.
 3. Propozycja zmian w regulaminie Wikigrantów
  W związku z zauważonymi lukami w regulaminie Wikigrantów (brak jasności czy można ponowne zgłaszać wniosek na ten sam projekt, oraz "samozatwierdzanie się" wniosków składanych w trybie uproszczonym, należy rozważyć dokonanie odpowiednich poprawek w tymże. Wstępna propozycja: UZ 21/2015. Polimerek (dyskusja) 14:43, 6 mar 2015 (CET)[odpowiedz]
  Temat nie był omawiany w związku z tym, że komisja Wikigrantów w osobie Elfhelma poprosiła o czas do namysłu i przygotowania dobrego propozycji zmian.
 4. Wolne wnioski
  • Magalia opowiedziała krótko o propozycji konkursu ProWikimedia, który by miał dotyczyć oceny i nagród dla wolontariuszy i projektów organizowanych przez Stowarzyszenie. Wpędzich się spytał kto ma nominować projekty, na co Polimerek i Magalia stwierdzili, że raczej komisja po zapoznaniu się z wszystkimi ukończonymi projektami, wybierze ich zdaniem najlepsze, także etap nominowania nie będzie potrzebny. Dyskutowano też chwilę o składzie komisji (1 członek/członkini zarządu/2 osoby z otwartościowych NGO-sów/2 osoby z instytucji państwowych oraz o kategoriach w których nagrody by miały być przyznawane. Na koniec członkowie zarządu wyrazili ogólne poparcie dla projektu, a Magalia prosiła o zgłaszanie uwag na stronę dyskusyjną tegoż.

448.20150317-11

Data
17 marca 2015
Obecni
Polimerek, Masti , Maire, Aegis, Wpedzich, Maikking.
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:20 - 23:39
 1. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Stypendialnej na Wikimanię
  Zgodnie z p. 15 regulaminu, przyjętym uchwałą UZ 2015-11 zarząd rozpatrzy sprawozdanie Komisji Stypendialnej i ustali ostateczną listę stypendystów. Patrz: Wikimania 2015/komisja. Polimerek (dyskusja) 22:45, 16 mar 2015 (CET)[odpowiedz]
  Polimerek zapytał się zarządu czy akceptuje sugestię Komisji, żeby dać 3 zagraniczne stypendia i 7 dla osób z Polski. Maikking zwrócił uwagę, że to wymaga przyjęcia uchwały zmieniającej uchwałę 2015-11, bowiem jest w niej zawarty ścisły podział liczby stypendiów, z czym zgodził się Polimerek. Następnie Komisja wyjaśniła przyczyny takiej propozycji - a mianowicie, że było bardzo dużo bardzo dobrych zgłoszeń z zagranicy: 13 wniosków zagranicznych na dwa miejsca i 11 polskich na 8 miejsc. Polimerek stwiedził, że co do zaproponowanej listy stypendystów nie ma żadnych uwag oprócz tego, że jedna z osób z zagranicy zmarnowała poprzednio stypendium na spotkanie CEE w Kijowie. Na pytanie Magalii jak był powód tego nie pojechania, Polimerek stwierdził, że bliżej nieokreślona nagła choroba. Maire i parę innych osób stwierdziło, że tak się mogło zdarzyć i nie należy skreślać z tego powodu kandydata. Polimerek powiedział, że ogólnie się z tym zgadza, chciał jednak poinformować zarząd o tym zdarzeniu. Po tej wymianie zdań Polimerek i Maire zredagowali treść uchwały UZ 2015-22, która została przegłosowana: 4/0/0. Maire i Aegis jako osoby, które same zgłosiły się do programu stypendialnego - wyłączyły się z głosowania.
 2. Odwołanie Travelarza
  Kol. Travelarz odwołał się od decyzji Komisji Wikigrantów w sprawie odrzucenia dwóch wersji jego wniosku grantowego: WG 2015-10. Polimerek (dyskusja) 13:40, 14 mar 2015 (CET)[odpowiedz]
  W tej sprawie najpierw wypowiedziała się Komisja Wikigrantów, która zgodnie stwierdziła, że postuluje odrzucenie tego odwołania i nadal obstaje przy swoim, wyrażonym w uzasadnieniu odrzucenia wniosku, zdaniu. Stwierdziła też, że nie ma tu znaczenie osoba wnioskodawcy, ponieważ Komisja oceniła wniosek bezstronnie biorąc pod uwagę aspekty merytoryczne, czego dowodem jest, że inny wniosek tej samej osoby bez problemu został równolegle zaakceptowany. Polimerek stwierdził, że Komisja Wikigrantów musi mieć prawo do odrzucania wniosków - po to jest, aby je oceniać i przyjmować bądź odrzucać - i nie może tak być, że osoba, które odrzucono wniosek za każdym razem się odwołuje szukając wszelkich kruczków regulaminowych, żeby podważyć decyzję Komisji. Zdanie Polimerka poparł Wpedzich. Następnie Polimerek, Wpedzich i Maire przygotowali treść odpowiedzi na odwołanie:
  1. Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska odrzuca odwołanie kol. Travelarza od decyzji Komisji Wikigrantów dotyczącej wniosku WG-2015-10 w obu jego wersjach.
  2. W kwestii formalnej dotyczącej rzekomego "samozatwierdzenia się" drugiej wersji tego wniosku Zarząd wypowiedział się już poprzednio i nie zmienia w tym zakresie swojej opinii.
  3. W kwestii merytorycznej Zarząd podtrzymuje decyzję Komisji Wikigrantów o odrzuceniu obu wersji wniosku i zgadza się z jej uzasadnieniem.
  Treść ta została poddana pod głosowanie. Została przyjęta głosami 6/0/0.
 3. Wolne Wnioski
  • Maire spytała się o postępy w pracach nad organizacją konferencji Wikimedia Polska. Polimerek wyjaśnił, że trwają rozmowy z ECS w temacie sal, oraz przygotowywany jest projekt logo, natomiast nic nie wie o postępach w sprawie hotelu. Wpedzich odparł, że zajmie się hotelem wkrótce, skontaktuje się z Martą w temacie sal i zacznie rozwijać stronę konferencji.

449.20150324-12

Data
24 marca 2015
Obecni
Polimerek, Masti , Maire, Aegis, Wpedzich, Karol007 (nieaktywny).
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:14 - 23:50
 1. Propozycja zmian w regulaminie Wikigrantów
  W związku z zauważonymi lukami w regulaminie Wikigrantów (brak jasności czy można ponowne zgłaszać wniosek na ten sam projekt, oraz "samozatwierdzanie się" wniosków składanych w trybie uproszczonym, należy rozważyć dokonanie odpowiednich poprawek w tymże. Wstępna propozycja: Projekty Uchwał Zarządu. Polimerek (dyskusja) 14:43, 6 mar 2015 (CET)[odpowiedz]
  Propozycja zmian przygotowana w Komisji Wikigrantów (propozycja przyjęcia tekstu jednolitego zgodnie z Wikigranty/regulamin/propozycja 2015. Porównanie wersji obecnej i propozycji zmian: [16]). Elfhelm (dyskusja) 11:33, 22 mar 2015 (CET)[odpowiedz]
  Elfhelm zreferował cel i sens zmian: podwyższenie małego grantu na razie do 250 zł, zdarzają się bowiem granty właśnie nieco ponad 200 zł a pon. 250 zł i ta granica byłaby zdaniem komisji lepsza; dopisanie zgodnie z propozycją Polimerka "W przypadku, gdy przedmiotem grantu jest refundacja świadczeń w związku z udziałem wnioskodawcy w określonym wydarzeniu, wniosek o grant powinien zostać złożony co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem działań opisanych we wniosku. Przewodniczący Komisji po konsultacji z członkami Komisji może pozostawić bez rozpoznania..." - chodzi o to, by Komisja mogła odrzucić wniosek złożony jako próba wymuszenia decyzji "bo zaraz jadę"; dopisanie "O zastosowaniu powyższego trybu oraz o dniu i godzinie powiadomienia wszystkich członków Komisji Przewodniczący Komisji informuje bezpośrednio na stronie rozpatrywanego wniosku." - to usankcjonowanie praktyki, pozwoli zapobiec wątpliwościom, kiedy przewodniczący poinformował członków komisji + różne drobne poprawki czysto redakcyjne. Aegis zwrócił uwagę na par. 6 regulaminu, który mówi o "jawnej" formie procedowania wniosków i formie "mailowej", która w zasadzie też jest jawna i sugerował rezygnację z tego przymiotnika. Maire i Polimerek zaauważyli jednak, że to termin czysto techniczny, który występuje w wielu miejcach regulaminu i oznacza po prostu obrady przez IRC lub na żywo. Polimerek stwierdził, że martwi go pozostawiony zapis "Wniosek uznaje się za przyjęty, jeżeli w terminie 72 godzin od chwili powiadomienia wszystkich członków Komisji żaden z jej członków nie złoży żądania rozpoznania wniosku na posiedzeniu jawnym." - bo grozi to automatycznym samozatwierdzaniem się wniosków przy nieaktywności komisji. ELfhelm zwrócił jednak uwagę, że po redakcji, tryb ten jest uruchamiany dopiero po zawiadomieniu członków przez przewodniczącego, więc przynajmniej przewodniczący musi wykazać aktywność, ponadto nie było dotąd przypadku aby cała komisja była nieaktywna przez ponad tydzień - także ten zapis w praktyce nie może być nadużywany. Maire zaproponowała jeszcze usunięcie wzmianki o spotkaniu na żywo, bo takowe się od dawna nie odbywają, jednak uznano, że może się to zdarzyć, więc nie zaszkodzi zostawić. Po tej dyskusji członkowie zarządu przeszli do głosowana nad uchwałą UZ 2015-23, którą przegłosowano 5/0/0. (Karol007 nie głosował.)
 2. Reaktywacja nagrody ProWikimedia w zmienionej formule
  • Opis tematu: Nagrodę ProWikimedia przyznaliśmy w 2010 instytucjom i osobom działającym na rzecz wolnej wiedzy. Chciałabym wrócić do tego pomysłu, ale w zmienionej formule - jako nagrodę za najciekawsze, najbardziej inspirujące projekty SWMPL. Nagradzani byliby ich koordynatorzy. Cel? Motywacja wolontariuszy do działania na rzecz SWMPL, docenienie ich pracy, wyróżnianie fajnych pomysłów, podniesienie poziomu zadowolenia społeczności. Polimerek zaproponował, aby jury było zewnętrzne, złożone z przedstawicieli środowisk otwartościowych, instytucji GLAM, świata kultury i edukacji, dzięki czemu zyskalibyśmy też cenną wiedzę o tym, które z naszych projektów są najlepiej odbierane przez takie osoby. Wręczenie nagrody miałoby się odbyć na konferencji Wikimedia Polska 2015. Koszty na razie do ustalenia, póki co przedstawiam do zaopiniowania całości zarządu. Więcej szczegółów na stronie projektu.
  • Zgłaszający: Magalia
  Magalia wyjaśniła koncepcję i ideę konkursu, która została ogólnie przyjęta pozytywnie przez członków Zarządu. Chwilę dyskutowano nad tym, czy wybierać tylko z projektów zeszłorocznych, czy od 2010 r. ale Magalia wyjaśniła, że po dyskusji z Polimerkiem uznała, że warto też dać szansę na nagrodę projektom starszym. Wpędzich zauważył błąd w par. 6 regulaminu, który na odwrót niż planowano dawał wybór 5 kandydatów do tytułu "Wolontariusza Roku" Komisji konkursu a wybór ostateczny zarządowi, podczas gdy miało być na odwrót. Polimerek stwierdził, że to błąd redakcyjny i odpowiednio skorygował. Następnie dyskutowano nad nazwą nagrody "Wolontariusza Roku" bowiem może to być osoba zaangażowana w starsze projekty, jednak po namyśle zdecydowano aby przy tym tytule pozostać bowiem brzmi ładnie i jednoznacznie. Magalia poprosiła o przeniesienie punktu o zwrocie za podróż na ceremonię rozdania, tak aby to nie było częścią nagrody, co Polimerek uczynił. Następnie przedyskutowano jeszcze proponowany projekt budżetu, w którym uściślono koszt statuetek i dodanie kwoty na zapas na nieprzewidziane wydatki. Po tych zmianach przystąpiono do głosowania uchwały UZ 2015-24, którą przyjęto 5/0/0 (Karol nie głosował).
 3. Wyjazd na konferencję GLAM-WIKI 2015
  Wpędzich stwierdził, że jest w ciemno za, Polimerek stwierdził, że popiera wniosek bo wydaje mu się jak najbardziej celowy. Aegis stwierdził, że też generalnie popiera, ale postuluje aby takie wyjazdy zgłaszać z większym wyprzedzeniem, bowiem daje to możliwość nabycia tańszego biletu lotnicznego. Polimerek stwierdził, że ta konferencja długo się wykluwała i nawet teraz nie jest jeszcze do końca ustalony program. Polimerek dokonał poprawek w projekcie budżetu, w związku z wątpliwościami co do rzeczywistej ceny biletu lotniczego i nie uwzględnienia diet. Po zsumowaniu wszystkiego wyszła kwota ok 2000 PLN. Następnie przystąpiono do głosowania uchwały: UZ 2015-25.
 4. Wolne Wnioski
  • Wpędzich zauważył, że wkrótce kończą się umowy pracownikom PR i pracownikowi GLAM. W związku z tym należy przeprowadzić ogólną ocenę ich pracy. Zarząd zgodził się aby pracownicy przedstawili zbiorcze sprawozdania ze swojej działalności - dyskutowano jakiej mają być długości i co zawierać - ostatecznie zdecydowano, że Wpedzich napisze do pracowników i określi termin strukturę tych sprawozdań. Następnie Zarząd dokona drogą mailową dyskusji nad efektami pracy i wstępnie ustali co dalej. Ew. odpowiednia uchwała dotycząca przedłużenia kontraktów zostanie podjęta na spotkaniu Zarządu 31 marca.
  • Polimerek poinformował Zarząd, że w ramach projektu "Rok Obrzędowy z Wikipedią" zamierza nabyć dysk przenośny 2 TB, celem archiwzacji filmów i zdjęć wykonanych w ramach tego projektu. Po zakończeniu projektu dysk wróci do biura i będzie pełnił rolę archiwum dokumentów, które są teraz przechowywane na pendrivie. Maire zasugerowała, żeby kupić dwa dyski - jeden do biura i drugi dla projektów, bowiem kolejne projekty GLAM też mogą mieć potrzebę korzystania z dużego dysku. Pomysł został ogólnie zaaprobowany i Polimerek ma rzeczone dyski nabyć.

450.20150331-13

Data
31 marca 2015
Obecni
Polimerek, Masti, Maire, Aegis, Wpedzich, Karol007, Maikking.
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:18 - 23:51
 1. Udział w konferencji baszkirskiej wikipedii
  Ency po krótce wyjaśnił cel wyjazdu. Stwierdził, że chce zrobić wykład o naszych "małych" wikipediach - kaszubskiej i śląskiej oraz napisać sprawozdanie. Polimerek zasugerował, żeby wspomnieć też o projekcie wilamowickim. Aegis spytał się, czy wsparcie dla baszkirskich wikimedian na pewno mieści się w naszym statucie i celach OPP? Polimerek stwierdził, że konferencja generalnie dotyczy wikipedii w "małych" językach i sposobu ich rozwoju. Ency stwierdził, że oprócz tego warto mieć bezpośredni wgląd w to co się dzieje w rosyjsko-języcznej społeczności wikipedystów i podtrzymywać istniejące kontakty, natomiast Masti, że wyjazd na konferencję można ogólnie podciągnąć po wspieranie wolontariatu i wymianę doświadczeń. Przystąpiono go głosowania nad uchwałą UZ 2015-26, która została przyjęta głosami 6/0/0 (Maikking nie głosował).
 2. Ocena pracy pracowników PR i GLAM i ew. decyzja co do dalszego ich zatrudniania.
  • Pracownikom PR i GLAM kończy się kontrakt (umowa-zlecenie) 31 marca. W związku z tym trzeba podjąć decyzję co do ich ew. dalszego zatrudniania. Pracownicy zostali poproszeni o przygotowanie podsumowań efektów ich działalności, na podstawie których zarząd oceni efekty ich pracy i podejmie ew. decyzję o dalszym zatrudnieniu. Polimerek (dyskusja) 12:45, 25 mar 2015 (CET)[odpowiedz]
  Temat był wcześniej omawiany mailowo w gronie członków zarządu i komisji rewizyjnej. Polimerek stwierdził, że dyskusja ma dotyczyć dalszych działań i poprosił aby publicznie nie omawiać poszczególnych pracowników. Wpedzich stwierdził, że troje członków zarządu wypowiedziało się obszernie mailowo, ale nie ma jeszcze żadnej decyzji zarządu. Polimerek stwierdził, że Stowarzyszenie ma w tej chwili 912 000 PLN - z tego 400 000 na lokacie bankowej. Maire stwierdziła, że kluczowa sprawa to ile będzie wpływów z OPP. Masti stwierdził, że jego obawy co do zmian systemu OPP się nie ziściły i ma nadzieję, że będą co najmniej takie same jak w poprzednich latach. Wpedzich stwierdził, że w jego opinii wszyscy troje pracownicy się generalnie sprawdzili i jest za kontynuacją zatrudniania. Podobne zdanie wyraził też Masti, Maire i Polimerek. Pozostała kwestia w jakiej formie to zatrudnienie i za ile. Polimerek zasugerował aby wstępnie ustalić górny pułap kwoty brutto i zostawić pracownikom wybór formy zatrudnienia. Aegis poparł ten pomysł natomiast Wpedzich był lekko scpetycznya, ale dał się przekonać argumentem, że pracownicy mogą mieć różne potrzeby - jedni wybiorą większe bezpieczeństwo zatrudnienia, inni więcej gotówki do ręki. Aegis stwierdził, że będzie trzeba też zaktualizować zakres obowiązków wpisanych do umowy, z czym się zgodził Polimerek. Magalia spytała się, czy umowy mogły by zawierać jakieś środki na szkolenia i wyjazdy konferencyjne. Polimerek stwierdził, że pracownicy zawsze mogą występować o środki o to do zarządu i nawet jakby to było wpisane w umowy, to i tak przy każdorazowym koszcie zgodę będzie wydawał zarząd, więc to na jedno wyjdzie. Polimerek spytał się, kto z członków zarządu chciałby pełnić rolę negocjatora z pracownikami. Zgłosili się Wpedzich i Maikking. Polimerek poprosił aby negocjacje trwały jak najkrócej. Wyjaśnił, że w przypadku umów etatowych - pracownicy realnie będą mogli podjąć pracę od 15 kwietnia mniej więcej, ze względu na konieczność odbycia kursu BHP i badań lekarskich oraz szkolenia stanowiskowego. Następnie dość długo dyskutowano o kwestii kontaktów między pracownikami i zarządem. Zaproponowano aby kol. Pundit pomógł swoją wiedzą fachową w dobrym ustawieniu relacji z pracownikami i metod ich zarządzania. W ramach podsumowania Polimerek przeprowadził trzy sondażowe głosowania: 1. czy generalnie zarząd jest za kontynuowaniem współracy na zasadach odpłatnej pracy z Martą, Krzysztofem i Natalią? - wynik: 6/0/0 (Maikking nie głosował), 2. Kto jest za tym żeby zatrudnić wyżej wymienionych do końca 2015 r. ? - wynik: 6/0/0 (Maikking nie głosował); 3. kto jest za tym, żeby Wpędzich i Maikking przeprowadzili negocjacje z w/w kandydatami na pracowników w zakresie rodzaju umów, kwoty i zakresu obowiązków? - 5/0/0 - nie głosował Maikking i Karol. Na koniec przedyskutowano jeszcze przygotowania tabeli z różnymi wariantami zatrudnienia jako materiał dla negocjatora i pracowników. Tabela została przygotowana przez Mastiego, który ją udostępni Polimerkowi i Wpedzichowi.
 3. Wolne Wnioski
  • Wpedzich zwrócił się z prośbą o udzielanie mu dalszej pomocy przy organizacji Konferencji Wikimedia Polska. Magalia stwierdziła, że pilotuje dalej kwestię ProWikimedia. Wpedzich stwierdził, że trzeba zacząć zapisy członków - na co Polimerek odparł, że strona już gotowa i w zasadzie trwają, trzeba tylko rozpropagować to gdzie się da - Natalia stwierdziła, że puści na media społecznościowe, Polimerek stwierdził, że warto przede wszystkim do kanałów komunikacji wikipedyjnej - kawiarenki, listy dyskusyjne, komunikat nad OZ itd.
  • Dyskutowano też o różnych sprawach technicznych przy organizacji "Roku Obrzędowego".

451.20150407-14

Data
7 kwietnia 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:16 - 23:32
 1. Głosowanie uchwał o kontynuacji zatrudnienia pracowników PR i koordynatorki GLAM
  • Na poprzednim spotkaniu zarząd wstępnie zaakceptował plan kontynuacji współpracy z pracownikami PR i koordynatorki GLAM. Ustalono, że Wpedzich i Maikking mieli przeprowadzić negocjacje z pracownikami w sprawie formy zatrudnienia, wysokości zatrudnienia i zakresu obowiązków, na podstawie czego miały być spisane projekty odpowiednich uchwał wraz z nowymi zakresami obowiązków. Polimerek (dyskusja) 14:08, 7 kwi 2015 (CEST)[odpowiedz]
  • Na początku Polimerek poinforował o rezultatach rozmów przeprowadzonych przez Wpedzich a następnie Polimerka z pracownikami. Polimerek stwierdził, że wszyscy troje zaakceptowali kwoty 2100 netto na umowy-zlecenia oraz uzgodnione zakresy obowiązków. Przedyskutowano kwestię kosztów brutto, a Polimerek wyliczył z tego maksymalną kwotę zbiorczą do końca roku: 89 991 PLN. Maire i Aegis stwierdzili, że to sporo, na co Polimerek odparł, że bardzo podobną kwotę wydatkujemy na stypendia na Wikimanię. Aegis stwierdził, że przy obecnym poziomie przychodów i przeliczeniu kwoty na cały przyszły rok, prawdopodobnie nie będziemy mogli już zatrudniać kolejnych osób. Po tym wstępie Polimerek zaproponował aby przejść do analizy zakresów obowiązków poszczególnych osób i następnie głosować każdą z nich w odrębnej uchwale, co zebrani zaakceptowali.
   1. W przypadku zakresu obowiązków koordynatorki GLAM (UZ 2015-27/załącznik) Polimerek stwierdził, że tu się dużo nie zmienia oprócz aktualizacji niektórych zapisów i dodaniu jako zadania pomoc przy pozyskiwaniu środków. Tar zwrócił uwagę, aby dopisać wszędzie instytucje naukowe, bowiem teraz zakres obowiązków ogranicza się tylko do instytucji kultury. Polimerek stwierdził, że uwaga słuszna i że wystarczy zdefiniować pojęcie "Instytucji GLAM" w pierwszym punkcie a następnie się do niego odnosić i poprawił ten dokument zgodnie z sugestiami. Następnie przystąpiono do głosowania uchwały: UZ 2015-27, która przeszła: 6/0/0/
   2. Dyskusja dotycząca obowiązków Kierownika Biura Prasowego (UZ 2015-28/załącznik) rozpoczęła się od stwierdzenia, że nazwa tego stanowiska jest mało adekwatna do sytuacji, bowiem "Biuro" składa się w praktyce z jednej osoby, jednak Magalia i Polimerek stwierdzili zgodnie, że nie mieli lepszego pomysłu na nazwę, a nie jest ona aż tak istotna. Wpedzich się spytał, gdzie jest punkt dotyczący komunikacji wewnętrznej w Stow, na co Polimerek stwierdził, że jest dodany na końcu. Polimerek stwierdził, że ogólnie zostały dodane trzy nowe zadania, usunięte jedno i przedefiniowane dwa inne. Dodano punkt o komunikacji wewnętrznej, punkt o organizacji działań specjalnych i punkt o pomocy przy pozyskiwaniu środków, usunięto natomiast o informowaniu zarządu o tym co się dzieje w międzynarodowej społeczności wikimedian, bowiem zainteresowane osoby często same lepiej to mogą śledzić niż pracownik. Tar zapytał się czy można by poszczególne punkty poscalać i rozdzielić komunikację zewnętrzną od wewnętrznej, ale Polimerek stwierdził, że wiele działań dotyczy obu form komunikacji, więc będzie to trudne. Wpedzich zauważył, że w uchwale dla koordynatora GLAM jest podane "kwota do 2100 PLN", a przy pozostałych twardo "kwota 2100 PLN". Polimerek stwierdził, że to niestety przeoczył i że intencją było aby była podana po prostu ustalona kwota, ale praktycznie to nic nie zmienia i raczej nie ma sensu ponownie głosować uchwały 27/2015. Po zaakceptowaniu zakresu obowiązków Kierownika Biura Prasowego przystąpiono do głosowania uchwały: UZ 2015-28, która przeszła: 6/0/0.
   3. Dyskusja dotycząca obowiązków Rzecznika Prasowego (UZ 2015-29/załącznik) rozpoczęła się od stwierdzenia Polimerka, że tutaj zostały dodane punkty o: przygotowywaniu graficznym i merytorycznym materiałów promocyjnych, materiałów szkoleniowych, koordynacji i obsłudze warsztatów edytowania projektów Wikimedia i działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych. Aegis spytał się o punkt dotyczący dyspozycyjności w godzinach 8:17 - na co Polimerek odparł, że to jest istotne w przypadku rzecznika, zaś sam rzecznik stwierdził, że dziennikarze dzwonią do 15, a po 15 czytelnicy Wikipedii. Polimerek stwierdził też, że został usunięty punkt o masowym mailing do dziennikarzy, bo zostało stwierdzone, że to jest nieskuteczna działalność. Po zaakceptowaniu zmian przystąpiono do głosowania uchwały UZ 2015-29, która przeszła 6/0/0.
 2. Wolne wnioski
  • Tar spytał się czy członkowie zarządu przeczytali mail skierowany do niego na adres zarzad at wikimedia.pl - na co Polimerek odparł, że przeczytał, ale że przyszedł on na godzinę przed rozpoczęciem obrad, nie zdążył już przekazać go wszystkim członkom. Tar stwierdził, że w takim razie omówi swój problem na irc, po czy zaczął wklejać obszerne fragmenty maila na kanał IRC. Pierwsza sprawa dotyczyła tego aby były dwie sesje równoległe na konferencji w Gdańsku - dla osób z wewnątrz i dla osób z zewnątrz - na co Polimerek stwierdził, że to było testowane w czasie konferencji w Jadwisinie i wcześniejszych i się nie sprawdziło, bowiem większość uczestników konferencji to Wikipedyści, którzy są głównie zainteresowani możliwością dyskusji o problemach Wikipedii i projektów siostrzanych, co skutkuje tym, że nie chodzą na wykłady osób z zewnątrz i równoległa sesja świeciła pustkami. Magalia zaproponowała aby zrobić po konferencji w Gdańsku ankietę wśród uczestników, z której może da się wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość. Tar chciał też aby była możliwość dłuższego przedyskutowania kwestii strategicznych Stowarzyszenia, czym może być zainteresowana tylko stosunkowo wąska grupa i wtedy by miało sens dla tego wątku zrobić równoległą sesję. Dyskutowano też, że wobec braku GDJ-otów, sama konferencja przekształca się trochę w GDJ. Dyskusja nie skończyła się żadnymi konkretnymi konkluzjami.

452.20150414-15

Data
14 kwietnia 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:20 - 23:05
 1. Problem z zagranicznymi stypendystami na Wikimanię
  • wszyscy troje wybrani zagraniczni stypendyści na Wikimanię, a także osoba rezerwowa - otrzymali też stypendium na Wikimanię z WMF i w związku z tym zrezygnowali z naszego. Daje to trzy możliwości: a) komisja dobierze 3 nowe osoby, z puli tych co złożyli wcześniej aplikacje, b) ogłosimy nowy nabór - zakładając, że osoby które wcześniej się zgłosiły też wchodzą do nowego wyboru, c) rezygnujemy z finansowania zagranicznych stypendystów zupełnie. Polimerek (dyskusja) 11:42, 13 kwi 2015 (CEST)[odpowiedz]
  Polimerek przedstawił zaistniałą sytuację i stwierdził, że rozmawiał z komisją i komisja chce żeby Zarząd coś zdecydował w tej sprawie. Stwierdził, że może dwie osoby z tych, którzy złożyli wnioski wcześniej warto by wziąć pod uwagę + miał dwa sygnały od osób, które były na spotkaniu CEE w Kijowie, że ich wnioski odrzuciła WMF i może by to była dla nich jakaś szansa. Maire spytała, czy wybrani dotychczas stypendyści wybrali stypendia WMF, co Polimerek potwierdził. Maire zasugerowała, aby wrócić do poprzedniej wersji rozdziału stypendiów (8 dla osób z Polski i 2 zagraniczne), żeby dać szansę jednej osobie z listy rezerwowej z Polski. Pomysł uzyskał ogólną aprobatę. Maire przygotowała uchwałę, a Polimerek przeniósł i zaktualizował regulamin, będący załącznikiem do uchwały. Po uwagach i poprawkach zgłoszonych głównie przez Aegisa, konsultacji z członkami komisji, czy uporają się z terminami, przystąpiono do głosowania uchwały UZ 2015-30, która przeszła 6/0/0.
 2. Wolne wnioski
  • Polimerek poinformował zarząd, że jak dotąd są 83 osoby, które zapłaciły składki i że Karol rozesłał maile do członków, którzy nie zapłacili z terminem zapłaty do końca kwietnia. W ostatnim tygodniu kwietnia Karol sporządzi finalną listę tych co nie zapłacili i Polimerek oraz Karol będzie się próbował kontaktować bezpośrednio telefonicznie z tymi osobami. Następnie zostanie sporządzona lista członków do skreślenia przedłożona pod obrady zarządu na pierwszym majowym spotkaniu.

453.20150421-16

Data
21 kwietnia 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:18 - 23:03
 1. Konkurs w ramach "Batuty"
  Polimerek krótko przedstawił ideę. Aegis wyraził wątpliwość co do tego, że konkurs się już zaczął i zgłoszenie regulaminu jest po czasie. Tar zwrócił uwagę na fakt, że zbyt wiele akcji podobnego rodzaju schodzi się w jednym czasie, niemniej samą akcję "BATUTA" uważa za wartą wsparcia. Wpędzich i Aegis dyskutowali sprawę przyjęcia regulaminu w trakcie trwania konkursu i związanych z tym problemów. Aegis się spytał co sądzi komisja Wikigrantów o tego typu konkursach, Tar wyjaśnił, że nie może mówić za całą komisję bez konsultacji. Następnie dalej dyskutowano problem za późnego zgłoszenia regulaminu, szczególnie w kontekście, że się kończy i przyznanie nagród nie będzie już miało zbyt motywującego wpływu na samą akcję. Polimerek stwierdził, że uczestnicy "Batuty" mieli informacje o możliwości konkursu, dlatego mogą być zawiedzeni, jeśli zarząd nie przyzna środków. Maire się spytała kto będzie koordynował konkurs. Polimerek odparł, że Soldier of Wasteland, która się dobrze sprawdza w roli koordynatorki Tygodni Tematycznych. Aegis spytał się o efektywność tych akcji, na co Polimerek stwierdził, że zamierza to sprawdzić po ich zakończeniu - w szczególności aktywność nagrodzonych i czy wykorzystują nagrody książkowe do dalszego edytowania Wikipedii. Aegis zaproponował aby przyznać więcej nagród w bardziej "płaskiej" formule. Zebrani zaczęli o tym dyskutować proponując różne warianty rozplanowania nagród. Rozmawiano też o zmniejszeniu kwoty ogólnej - zwłaszcza zmniejszeniu kwot najwyższych nagród. Ostatecznie stanęło na układzie nagród: 300-200-150-100-100. Po dokonaniu korekt językowych, dotyczących dat i wpisaniu proponowanych sum nagród, przystąpiono do głosowania uchwały UZ 2015-31, która przeszła 5/0/0 (Karol007 nie głosował).
 2. Kontynuacja projektu Aktorskie interpretacje Baczyńskiego
  Ze względu na brak Borysa i długim czasie jaki poświęcono na punkt 1. przesunięto dyskusję nad tym projektem na kolejny tydzień.
 3. Kwestia audytu
  • W ramach trwającego audytu - audytor stwierdził, że Komisja Rewizyjna nie może zarządzić w Stow. audytu, może to jedynie uczynić Walne. W związku z tym, po konsultacji z kancelarią biegłego rewidenta, Komisja Rewizyjna anulowała swoją uchwałę audytową zastępując ją zaleceniem do przeprowadzenia nieformalnego badania ksiąg rachunkowych Stowarzyszenia. Powstaje zatem konieczność też zmiany uchwały zarządu UZ 2015-6, dająca podstawę podpisania aneksu do umowy z audytorem. Polimerek (dyskusja) 21:43, 20 kwi 2015 (CEST)[odpowiedz]
  Polimerek krótko przedstawił problem. Wyjaśnił też, że poprosił Monikę Mosiewicz o przygotowanie projektów uchwał zmiany statutu dla Walnego Zgromadzenia Członków, aby uniknąć na przyszłość takich problemów i stwierdził też, że dobrze, że to wyszło teraz, kiedy Stowarzyszenie nie ma jeszcze obowiązku wykonywania audytu, tylko samo sobie narzuciło jego zrobienie. Przy braku głosów rozbieżnych członków zarządu, przystąpiono do głosowania uchwały UZ 2015-32 zmieniającej wcześniejszą uchwałę UZ 2015-6, którą przyjęto 5/0/0 (Karol007 nie głosował).
 4. Wolne Wnioski
  Nie było.

454.20150428-17

Data
28 kwietnia 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:20 - 23:56
 1. Uzupełnienie zapasu gadżetów pod kątem Konferencji w Gdańsku.
  • Jest propozycja produkcji 100 kubków (2800 PLN), 500 długupisów (1150 PLN) oraz 1000 smyczek (ok 2000 PLN). Kubki miałby być głównie rozdane uczestnikom konferencji zamiast tradycyjnych koszulek, z których większość aktywnych osób ma już po parę... Smyczki i długopisy również na konferencję + spory zapas na przyszłość. Polimerek (dyskusja) 16:03, 24 kwi 2015 (CEST)[odpowiedz]
  Polimerek wyjaśnił krótko cel i ideę zakupu tych budżetów. Aegis wyraził zdziwienie wysokim kosztem kubków i spytał się, czy za tą cenę to jakieś termiczne. Polimerek stwierdził, że to mają być wg maila Natalii kubki drukowane dwustronnie i że firmę wybierała Natalia, niestety w tej chwili nie jest w stanie szybko znaleźć co to za firma. Wyjaśnił też, że kubki mają zastąpić koszulki, które ogólnie już się ludziom znudziły. Wpedzich zapytał się design tych kubków. Aegis i Maire stwierdzili, że konkretne wybory gadżetów trzeba jeszcze "doszlifować". Polimerek stwierdził, że na tą chwilę nie może dokładniej tego przedstawić i zaproponował aby przyjąć ogólną uchwałę na temat gadżetów a detale przed ich nabyciem dograć jeszcze mailowo. Aegis zadał też pytanie o smyczki, na co Polimerek odparł, że mają być dokładnie takie same jak w poprzednich latach i że o smyczki i długopisy ludzie ciągle się dopytują a są to tanie i wygodne w transporcie gadżety. Po krótkiej dyskusji kto ma być odpowiedzialny za rozliczenie tych kosztów - wybrano Mastiego, po czym przystąpiono do głosowania nad uchwałą UZ 2015-33, która przeszła 6/0/0.
 2. Kontynuacja projektu Aktorskie interpretacje Baczyńskiego
  Polimerek spytał się Borysa o to czemu koszt projektu jest prawie dwukrotnie wyższy od poprzedniego chociaż liczba nagranych wierszy jest podobna. Borys stwierdził, że poprzednio nie doszacował czasu pracy aktorów w studiu. Aegis i Wpedzich spytali się, czemu w projekcie budżetu jest podana liczba godzin 8 x 3 = 30. Borys stwierdził, że to błąd i poprawił na 10 x 3. Polimerek spytał się jak to jest policzone - na jakiej podstawie. Następnie podliczył koszt pracy aktora i wyszło mu 377 PLN za dzień/osobę , czyli dość wysoka stawka i że już poprzednia była dość wysoka (255 PLN za dzień pracy). Borys stwierdził, że ocenił liczbę godzin na podstawie poprzednich doświadczeń i że stawki są typowymi stawkami dziennymi za dzień pracy aktora drugoplanowego w Polsce. Polimerek stwierdził, że wciąż go to nie do końca przekonuje, gdyż wychodzi, że Stowarzyszenie będzie musiało zapłacić prawie 2 razy więcej za taki sam efekt jak poprzednio. Zaproponował aby Borys dołączył do faktury dokładne rozliczenie godzinowe osób uczestniczących w projekcie i na tej podstawie ustalił konkretną kwotę, a kwota w projekcie budżetu ma być jej górnym szacowaniem. Ideę poparł Aegis, a Borys zgodził się na takie rozwiązanie. Aegis dopytał się jeszcze wg jakiej stawki godzinowej ma to być liczone i ustalono, że to ma być 37,78 PLN za godzinę. Następnie przystąpiono do głosowania uchwały UZ 2015-34, która przeszła 6/0/0.
 3. Zmiana regulaminu przyjmowania członków
  • Zapis w regulaminie przyjmowania członków (art. 7) głoszący, że datą przyjęcia jest data decyzji zarządu skutkuje problemami z ustaleniem liczby członków, szczególnie gdy kandydat ociąga się z zapłatą składki. Ponadto ten zapis jest sprzeczny ze statutem, który głosi (art. 13), że członkiem zostaje się po akceptacji przez zarządu i zapłaty pierwszej składki. Stąd sekretarz czeka na zapłatę składki zanim wpisze członka na listę, ale wpisuje go z datą decyzji zarządu... Przy dłuższym oczekiwaniu na składkę skutkuje to wpisanie członka ze wsteczną datą, co skutkuje zmianą wstecz liczby członków. Tymczasem - w dniu Walnego Zebrania - a także na koniec roku musimy znać aktualną liczbę członków i ta liczba nie może się zmieniać wstecz. Stąd postuluję po konsultacji z sekretarzem zmianę regulaminu aby uzgodnić go z art. 13 statutu i zdrowym rozsądkiem - to znaczy aby przyjmować jako datę początku członkostwa datę wpłaty pierwszej składki a nie przyjęcia przez zarząd. Projekt zmian: Projekty Uchwał Zarządu (na dole). Polimerek (dyskusja) 11:38, 26 kwi 2015 (CEST)[odpowiedz]
  Polimerek krótko wyjaśnił powody dokonania zmian. Wpedzich się spytał, czy dokonano jeszcze jakieś inne zmiany oprócz punktu dotyczącego daty wpisywania na listę członków. Polimerek odparł, że dokonał jeszcze paru uproszczeń i dodał punkt o tym, że pierwsza składka musi być wpłacana na konto Stow. a nie w gotówce, co zapobiegnie bałaganowi przed Walnym, kiedy trudno jest ustalić dokładną liczbę członków uprawnionych do głosowania. Również dokonał skrócenia terminu w jakim wstępnie przyjęta przez zarząd osoba musi wpłacić pierwszą składkę z 3 do 1 miesiąca uzasadniając to tym, że to wystarczający okres czasu a dłuższy okres powodował bałagan na liście kandydatów. Masti zasugerował aby zmienić punkt o wpłacie na konto bankowe na bardziej ogólne umożliwiające też zapłatę przez PayPal i inne przyszłe kanały płatności. Polimerek zaproponował aby usunąć słowo "bankowe", bowiem PayPal i inne tego rodzaju formy płatności też można uznać za rodzaj kont. Aegis spytał się czy Stow. wciąż ma fax, bowiem w punkcie o sposobie dostarczenia dokumentów występuje ta droga. Polimerek stwierdził, że uprościł ten zapis uogólniając kanał dostarczenia do wszelkich form obsługiwanych przez Stowarzyszenie. Maire zwróciła uwagę, że w tym punkcie brakuje informacji do kogo mają być wysyłane dokumenty, co Polimerek uzupełnił. Następnie przystąpiono do głosowania uchwały UZ 2015-35, która została przegłosowana 6/0/0.
 4. Wolne wnioski
  • Maire spytała się co z Komisją Stypendialną na Wikimanię, które miała przedstawić wyniki drugiej tury selekcji dla uczestników z zagranicy. Wpedzich w imieniu komisji poprosił o przesunięce terminu na za tydzień w związku z dużą liczbą zgłoszeń. Maire stwierdziła, że to wymaga przyjęcia odpowiedniej uchwały. Polimerek poprosił Wpedzich a napisanie projektu rzeczonej. Po jej napisaniu i skorygowaniu przystąpiono do głosowania. Uchwała UZ 2015-36 została przyjęta 6/0/0.

455.20150505-18

Data
5 maja 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:18 - 22:13
 1. Skreślenie z listy członków, osób, które nie wpłaciły składki za 2015.
  Polimerek wyjaśnił aktualny stan. Stwierdził, że ze wględu na to, że ostatnie wpłaty spłynęły dzisiaj, Karol potrzebuje trochę czasu aby sporządzić finalną listą osób do skreślenia, tak żeby nie było w niej błędów. Aegis, Wpedzich, Masti i Maire zaakceptowali przeniesienie tego punktu na przyszły tydzień.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Stypendialnej na Wikimanię
  • Z tygodniowym poślizgiem Komisja poinformowała zarząd o wynikach swojej pracy uzupełniającej, w związku z rezygnacją ze stypendiów wcześniej wybranych osób z zagranicy. Zgodnie z regulaminem zarząd rozpatrzy wybranych przez komisję kandydatów i podejmie ostateczną decyzję o ich zaakceptowaniu, bądź nie. Polimerek (dyskusja) 22:18, 3 maj 2015 (CEST)[odpowiedz]
  Elfhelm stwierdził, że komisja wybrała ostatecznie dwoje kandydatów z 13 złożonych wniosków i że zostali oni podani drogą mailową do wiadomości zarządu. Aegis stwierdził, że nie kojarzy wybranych osób. Elfhelm wyjaśnił, że kandydatka z Albanii oprócz bycia wikipedystką jest też działaczką paru lokalnych NGO-osów. Polimerek stwierdził, że była aktywną uczestniczką spotkania CEE w Kijowie. Kandydat z Ukrainy jest wg słów Elfhelma: <<aktywny i wikipedyta i lokalnie działacz>>. Po tych wyjaśnieniach przeprowadzono głosowanie nad akceptacją kandydatów, która przeszła głosami: 6/0/0.
 3. Wolne wnioski
  • Aegis poprosił uczestników o wzięcie udziału w głosowaniu na członków FDC (Funds Dissemination Committee).
  • Magalia przypominiała się z prośbą o nadesłanie jej kandydatów do nagrody ProWikimedia przez członków Zarządu, a dokładnie do Aegisa, Maire, Karol007a, i mastiego.

456.20150512-19

Data
12 maja 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:21 - 21:46
 1. Skreślenie z listy członków, osób, które nie wpłaciły składki za 2015.
  Polimerek stwierdził, że lista została uzgodniona z Karolem i że liczy już tylko 5 osób, bowiem 2 zdążyły jeszcze wpłacić. Z tych 5 osób - z wszystkimi były co najmniej 2 próby kontaktu, dwie z tych osób oświadczyły, że nie chcą już należeć, z pozostałym trojgiem nie udało się nawiązać kontaktu. Po tych wyjaśnieniach przystąpiono do głosowania uchwały: UZ 2015-37, która przeszła 6/0/0.
 2. Wolne wnioski
  • Wpędzich, Polimerek i Masti przedyskutowali różne sprawy techniczne dotyczące Konferencji w Gdańsku w tym zwłaszcza terminy rejestracji i wpłat, które postanowiono zostawić tak jak na stronie organizacyjnej tej konferencji. Wpędzich obiecał wysłać mail z przypomnieniem tych terminów na listy dyskusyjnej Stow. i Wikipedii.
  • Maire wspomniała o możliwości założenia stoiska Stow. na Wikimanii. Polimerek stwierdził, że już pisał o tym na liście wikimaniowej. Zaproponowano aby Maire wstępnie ogarnęła ten temat.
  • Maire wsopomniała też o kwestii noclegów na Wikimanię. Są dwa hotele zaproponowane przez organizatorów, z których będzie pewnie trzeba jeden wybrać. Polimerek stwierdził, że możliwe, że będziemy mogli nocować na warunkach takich samych jak stypendyści Wikimedia Foundation i że się to wyklaruje, jak dostaniem kody rejestracyjne na konferencję.

457.20150519-20

Data
19 maja 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:32 - 22:52
 1. Obgadanie przygotowań do konferencji w Gdańsku. Polimerek (dyskusja) 14:47, 19 maj 2015 (CEST)[odpowiedz]
  W ramach tego punktu ogólnie przeanalizowano program konferencji, który będzie trudny do przygotowania ze względu na dużą liczbę zgłoszonych wykładów i tylko jedną salę konferencyjną. Dyskutowano o podzieleniu wykładów na bloki tematyczne i sposobu ich rozplanowania bez ostatecznej konkluzji. Temat ma być kontynuowany mailowo i na spotkaniu na skype w weekend. Następnie dyskutowano o liczbie uczestników i dofinansowaniach. Polimerek stwierdził, że zgłosiło się 13 osób o dofinansowanie na łączną kwotę ok 3200 PLN + dwoje Rosjan. Uznano, że uchwała o konferencji nie dopuszcza możliwości finansowania osób z zagranicy i że celowość wydatkowania środków na przybycie osób z zagranicy, które nie mówią po polsku jest znikoma, natomiast nie ma problemu aby uczestnicy tacy mogli przybywać na swój koszt. Przeprowadzono wstępne głosowanie w tej sprawie - 5/0/0 członków zarządu było za nie finansowaniem podróży osób z zaagranicy (Karol007 nie głosował). Wpedzich spytał się, kto ma ponieść koszty parkingu - Polimerek stwierdził, że jak to będzie w rachunku ogólnym za hotel, to po prostu wliczy się w koszty konferencji z czym się zgodzili pozostali obecni na spotkaniu członkowie zarządu.
 2. Wolne wnioski - nie było.

458.20150526-21

Data
26 maja 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:54 - 22:52
 1. Przyjęcie nowych członków
  Po krótkim przedstawieniu kandydatów przez Polimerka przystąpiono do głosowania nad przyjęciem Stanko i Darii Cybulskiej w poczet członków. Oboje zostali przyjęci głosami 5/0/0.
 2. Przyjęcie programu i terminu Walnego Spotkania Zarządu
  Obecni członkowie zarządu zapoznali się z treścią propozycji programu. Polimerek spytał się Aegisa, czy zamierza zrezygnować z funkcji w zarządzie w związku z wyborem do FDC Wikimedia Foundation. Aegis stwierdził, że nie, chyba, żeby Wikimedia Foundation na nim to wymogła. Nieminiej na wszelki wypadek postanowiono zmienić treść p. 11-13 na liczbę mnogą, tak aby ew. można było wybrać więcej niż jednego nowego członka zarządu. Wcześniej na prośbę Novej dodano punkt o głosowaniu planów zarządu, zaś Wpedzich dokonał paru drobnych korekt stylistyczno-językowych. Poprawiono też program Konferencji Wikimedia Polska w związku z tym, że drugi termin Walnego musi być 30 a nie 15 minut po terminie pierwszym, zgodnie ze statutem. Po tych poprawkach przystąpiono do głosowania uchwały UZ 2015-38, która przeszła 5/0/0.
 3. Wolne Wnioski
  Nie było - omawiano tylko luźno różne kwestie techniczne dotyczące Konferencji w Gdańsku. Wpedzich krótko zrelacjonował co się działo na spotkaniu jury ProWikimedia.

459.20150602-22

Data
2 czerwca 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
ok. 21:30 - ok. 22:20
 1. Zlot Zimowy 2016
  • Opis tematu: Pracownicy PR chcieliby zorganizować na początku 2016 roku Zlot Zimowy w odnowionej formule, szczegóły na stronie Zlot Zimowy 2016. Póki co zależy nam na wysondowaniu opinii Zarządu.
  • Zgłaszający: Magalia, Halibutt
  Przedyskutowano ogólnie temat bez konkretnych wniosków. Wstępnie ustalono aby to była impreza dla wikipedystów, tak jak dawne zloty zimowe i zorganizowana pod jednym dachem (nocleg, wyżywienie, sala). Halibutt sugerował Warszawę, a Polimerek wyrażał wątpliwość czy da się takie miejsce znaleźć w Warszawie za rozsądną cenę. Dyskutowano też o terminie ustalając wstępnie datę 4-6 grudnia.

460.20150609-23

Data
9 czerwca 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich, Karol007
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
ok. 21:25 - 23.01
 1. Wikiekspedycja Kolejowa 2015
  • Krótki opis projektu: Wikiekspedycja Kolejowa 2015
  • Link do strony projektu: http://pl.wikimedia.org/wiki/U%C5%BCytkownik:Travelarz/brudnopis
  • Zgłaszający: Travelarz
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Travelarz
  • Z powodu nieobecności Travelarza Polimerek przedstawił krótko budżet projektu stwierdzając, że jest dość wysoki. Obecni członkowie zarządu nie mieli pewności czy Travelarz faktycznie planuje, że będzie aż 14 uczestników i skąd ich weźmie. Polimerek wskazał też, że Travelarz zaproponował dla siebie umowę-zlecenie na kwotę 2100 netto. Maire i Ageis stwierdzili, że brakuje konkretnego planu wyprawy i opisu co ma być konkretnie i gdzie fotografowane. Polimerek zaproponował aby z braku dostateczenej liczby informacji, odłożyć sprawę na po Konferencji w Gdańsku i ew. w Gdańsku porozmawiać z kol. Travelarzem, na co zgodzili się pozostali obecni członkowie Zarządu.
 2. Przygotowania do Walnego i Konferencji WMPL
  • Ogólna rozmowa na temat stanu przygotowań, co trzeba jeszcze zrobić itd. Polimerek (dyskusja) 12:16, 8 cze 2015 (CEST)[odpowiedz]
  • Polimerek przedstawił pod ocenę członkom zarządu sprawozdanie ogólne, OPP i finansowe. Poprosił o uwagi do tego. W trakcie spotkania zostały jeszcze uzupełnione informacje o stanie kont na koniec 2014 dostarczone przez Mastiego. Rozmawiano też o planach budżetu na 2015, należy do planów dodać jeszcze ew. zimową konferencję i rozważyć przesunięcia - zwiększenia środków na Wikiekspedycje, kosztem wystaw WLZ. Aegis spytał się też czemu planujemy duży deficyt - Polimerek stwierdził, że tak jest co roku, po czym i tak wychodzi przychód, który kumuluje się nam od lat. Ostatecznie Polimerek zaapelował do członków zarządu aby wpisywał uwagi do tego dokumentu na stronie dyskusyjnej. Plany to dokument ogólny, które będzie można zmieniać nawet jeszcze na samym Walnym.
  • Na koniec rozmawiano o sprawach czysto organizacyjnych dotyczących konferencji w Gdańasku i Wikimanii. Członkowie zarządu umówli się wstępnie na spotkanie zarządu na żywo po kolacji w piątek 12 czerwca (ok godz. 20)

461.20150612-24

Data
12 czerwca 2015

Krótkie spotkanie na żywo w Gdańsku.

Obecni
Aegis Maelstrom, Masti, Polimerek, Wpedzich, Karol007, Maikking
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
ok. 19:30 - 19:45
 1. Przyjęcie w poczet członków Phinka
  • Phinek złożył deklarację członkowską w trybie na żywo, na ręce Polimerka i wpłacił składkę.
  Po krótkiej dyskusji obecni członkowie zarządu przyjęli Phinka w poczet członków głosami 6/0/0.

462.20150614-25

Data
14 czerwca 2015

Krótkie spotkanie na żywo w Gdańsku.

Obecni
Aegis Maelstrom, Masti, Polimerek, Wpedzich, Karol007, Elfhelm, Maire
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
ok. 12:00 - 12:30
 1. Przyjęcie uchwały o jednolitym tekstu statutu
  Po krótkiej dyskusji, zarząd przyjął uchwałę UZ 2015-39 ogłaszającą tekst jednolity Statutu. Uchwała została przyjęta głosami 7/0/0

463.20150616-26

Data
16 czerwca 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Masti, Polimerek, Wpedzich, Karol007, Maire
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
ok. 21:18 - 23:32
 1. Wikiekspedycja Kolejowa 2015
  • Krótki opis projektu: Wikiekspedycja Kolejowa 2015
  • Link do strony projektu: http://pl.wikimedia.org/wiki/U%C5%BCytkownik:Travelarz/brudnopis
  • Zgłaszający: Travelarz
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Travelarz
  • Polimerek stwierdził, że Travelarz przysłał maila z informacją, że go nie będzie ponownie i że prosi aby mu zadawać pytania drogą mailową lub na stronie dyskusyjnej na wiki. Stwierdził też, że wysłał mu w odpowiedzi mail z paroma pytaniami (a) listę obiektów, które mają być fotografowane, (b) skąd miałby wziąć 14 osób i kto to by miał być i (c) czy jest skłonny zmniejszyć swoje żądanie płacowe, ale nie ma dotąd odpowiedzi. Po tej wypowiedzi zawiązała się ogólna dyskusja o tego typu projektach. Wpedzich stwierdził, że jest w ogóle przeciwny opłacaniu koordynatorów projektów, Polimerek stwierdził, że wcześniej czy później w Stowarzyszeniu będzie musiało być ustalone kto i za co może dostawać płacę z ogólną zasadą, że zatrudnianie powinno być do zadań, które ze względu na ich nieatrakcyjność nie mają szansy być wykonywane przez wolontariuszy. Ostatecznie zdecydowano o odłożeniu sprawy do czasu uzyskania od Travelarza odpowiedzi.
 2. Śniadanie z Lilą Tretikov
  • Opis tematu: Pod koniec tego tygodnia Lila Tretikov, dyrektor wykonawcza Wikimedia Foundation odwiedzi Warszawę z okazji konferencji EURAM 2015. Zaprosiłam Lilę na spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia i społeczności. Lila przyjęła zaproszenie i spotka się z nami na śniadaniu w piątek 19 czerwca o godzinie 11.00. Pora jest być może mało dogodna, jednak harmonogram wizyty Lili jest bardzo napięty, dlatego z dużą radością i wdzięcznością przyjęłam fakt, że udało jej się znaleźć dla nas czas. Chciałabym aby na spotkaniu było do 10 osób. Potrzebujemy dofinansowania na przynajmniej skromny poczęstunek. Byłoby miło uwzględnić również zwrot kosztów za paliwo Halibutta, który będzie w czasie tej wizyty transportował Lilę na spotkania z mediami i na spotkanie z nami. Spotkanie potrwa około godziny. To dla nas duża okazja, żeby porozmawiać z Lilą o rzeczach ważnych dla społeczności i zbudować dobrą relację na przyszłość. Byłoby naprawdę szkoda, gdybyśmy zmarnowali taką szansę.
  • Zgłaszający: Magalia
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Magalia lub Halibutt
  • Polimerek spytał się o kosztorys tej imprezy. Magalia wyjaśniła, że to będzie koszt małego poczęstunku + ew. podróży osób spoza Warszawy i ew. pokrycia kosztów benzyny dla Halibutta. Polimerek stwierdził, że z pokryciem kosztów benzyny jest problem, bowiem nie można wziąć delegacji na jeżdżenie po własnym mieście, a rozliczenie użyczenia prywatnego auta do celów służbowych wymaga podpisania aneksu do umowy-zlecenia i takie użyczenie stanowi część dochodu osobistego. Następnie rozmawiano nad celem tego spotkania. Polimerek się spytał o czym zamierzami z nią rozmawiać. Magalia stwierdziła, że o fundrisingu i przyjeździe na spotkanie CEE w Estonii. Polimerek stwierdził, że może ją ew. zainteresować grupa "R&D" bo jej główną misją jest poprawić łatwość edytowania projektów Wikimedia i zatrzymać odpływ edytorów. Stwierdził też, że na takim spotkaniu raczej niczego konkretnego się nie załatwi i jest sens tylko potraktować je jako okazję do pozostawienia dobrego wrażenia o polskiej społeczności. Marta Malina zaproponowała aby jej wręczyć jakiś drobny upominek - Polimerek stwierdził, że będzie trudno to zaksięgować, dlatego raczej powinno to być ze składek uczestników spotkania. Padł pomysł przygotowania torby z gadżetami. Powerek zaoferował się zrobić bombonierkę z grawerowanym, dedykowany tekstem, co obecni przyjęli z aplauzem. Polimerek ponowił pytanie o określenie budżetu. Padła kwota 1000 PLN, która po dyskusji została zmiejszona do 750. 750. Uchwała dotycząca tej imprezy UZ 2015-40 została przegłosowana 5/1/0. (Wstrzymał się Polimerek).
 3. Wolne wnioski
  • [Nie było]

464.20150623-27

Data
23 czerwca 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
ok. 21:10 - 23:45
 1. Wikiekspedycja Kolejowa 2015
  Polimerek stwierdził, że mail z odpowiedziami Travelarza został przesłany do członków zarządu i że nic więcej na ten temat nie wie. Stwierdził też, że Travelarz pisał, że decyzję trzeba podjąć już teraz bo inaczej ze współpracy wycofa się Fundacja PKP. Maire się spytała, czy wsparcie Fundacji PKP jest potwierdzone, na co Polimerek odparł, że tak. Następnie Aegis, Wpedzich, Elfhelm i Masti wymienili szereg uwag w kwestii stosunku liczby i jakości materiałów, które mogą z projektu wyniknąć z budżetem, zgadzając się co do tego, że są niewspółmierne. Polimerek zaproponował aby zaproponować Travelarzowi następujące warunki: budżet max. 10 k PLN i jego płaca nie większa niż 1200 brutto umowa o dzieło na 3 mcy. Aegis zaproponował aby dodać do umowy jakiś minima iloścowe (liczbę zdjęć lub obiektów), Polimerek stwierdził jednak, że to tylko skłoni ich do słabszej selekcji zdjęć i ładowania gorszych. Propozycję Polimerka poddano pod głosowanie - została zaaprobowana 6/0/0 (Karol nie głosował). Polimerek ma się skontaktować z Travelarzem celem przedstawienia warunków.
 2. Zlot KOED
  • W dniach 29.06-02.07 odbywa się Zlot KOED (dla przedstawicieli poszczególnych organizacji) - nasza delegacja się składa z: Polimerek, Tar i Marta Moraczewska. Polimerek i Tar są członkami Rady KOED, natomiast Marta ma uczestniczyć w sesji poświęconej współpracy z organizacjami GLAM (koordynacji działań członków KOED i wymiana doświadczeń). W ramach zlotu będzie też 3-godzinny "Wiki-sprint" czyli w praktyce warsztat edytowania + wspólna edycja wybranych artykułów. Oprócz tego na zlocie będzie też Borys Kozielski - jako reprezentant Fundacji "Otwórz się". Aby zmniejszyć koszty podróży planujemy zabrać się z Warszawy jednym autem z Borysem. Proponowany budżet: UZ 2015-41/załącznik.
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Polimerek (dyskusja) 14:08, 18 cze 2015 (CEST)[odpowiedz]
  Polimerek przedstawił krótko plan zlotu i przedstawił projekt budżetu. Po krótkiej wymianie opinii o celowości wyjazdy, przegłosowano uchwałę UZ 2015-41 5/0/1 (Polimerek się wstrzymał, Karol nie głosował).
 3. Wolne wnioski
  • Elhelm spytał się o to kto ustalił zwycięzców konkursu CEE Spring. Polimerek odparł, że w związku z odejściem Marychy poprosił o to Soldier of Wasteland. Elfhelm przypomniał, że wg regulaminu ostateczną decyzję w tej sprawie miała podjąć Komisja Wikigrantów. Polimerek stwierdził, że poprosi Soldier żeby się zgłosiła do komisji w tej sprawie.
  • Saper, Halibutt, Tar, Polimerek, Marta Malina i inni dyskutowali o przygotowaniu akcji banerowej w sprawie głosowania nad prawem panoramy w Parlamencie Europejskim. Saper miał przygotować teksty na banery, Marta dalej tłumaczyć teksty, Halibutt przygotować press-kit dla dziennikarzy, Polimerek kontynuować telefonowanie do europosłów.

465.20150630-28

Data
30 czerwca 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
ok. 21:18 - 22:38
 1. Wikiekspedycja Kolejowa 2015
  Polimerek przypomniał, że na poprzednim spotkaniu zarząd ustalił warunki, które przedstawił Travelarzowi i zostały one zaakceptowane. Elfhelm, Maire i Aegis dyskutowali nad tym jak ustalić warunkową zapłatę za umowę o dzieło. Polimerek zaproponował aby przyjąć podział zadań po 1/3 i w razie niepowodzenia na którymś etapie zapłacić tylko za etapy wykonane, co zostało zapisane w załączniku do proponowanej uchwały. Po poprawkach stylistycznych i innych przegłosowano uchwałę UZ 2015-42 7/0/0.
 2. Wolne wnioski
  • Maire spytała się czy wysyłać na Wikimanię maszynę do buttonów - Polimerek stwierdził, że chyba nie ze względu na koszt przesyłki kurierskiej do Meksyku.

466.20150707-29

Data
7 lipca 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
ok. 21:18 - ok 23:45
 1. Crowdfunding dla wolnych treści.
  • Opis tematu: Pytanie do Zarządu o opinię na temat ewentualnego wspierania akcji crowdfundingowych, które wzbogacałyby o wartościowe w formie treści zasoby projektów siostrzanych Wikipedii. Coś podobnego robi Nowoczesna Polska, zbierając pieniądze na kolejne opracowania nowych książek do Wolnych Lektur. Konkretne pytanie do Zarządu:
  1. Czy gdybym zrobił taką akcję na przykład na portalu wspieramkulture.pl i działanie to pasowałoby do zadań statutowych naszego stowarzyszenia, to czy WMPL może przekazać jakąś dotację na realizację tego zadania? Przykładowo zastanawiam się nad zrobieniem słuchowisk z tekstów w Wikiźródłach, czyli wzbogacić formę o muzykę i oprawę dźwiękową i nagrywać coś podobnego do kultowych "Bajek grajek". Jak wiecie koszt muzyki, aranżacji, instrumentacji nie jest mały, ale korzyści dla Wikiźródeł i wolnych treści trudno wycenić.
  2. Czy współfinansowanie takiego projektu przez znanego producenta piwa :) byłoby w takim wypadku konfliktem, czy nie?
  3. Czy w perspektywie moglibyśmy uruchomić własny system crowdfundingu na wzór NP?
  Przedyskutowano ogólnie sprawę, dając generalnie zielone światło na takie działania. Część członków zarządu zastanawiała się nad szansą na powodzenie takiej zbiórki w konfrontacji z konkurencją innych projektów. Mówiono też o kosztach serwisów crowdfundingowych i że prawdopodobnie jeden z projektów Borysa będzie idealny na przeprowadzenie eksperymentu z tego typu pozyskiwaniem środków.
 2. Wikipedysta rezydent w Muzeum Narodowym w Warszawie
  Chciałabym zgłosić do zaopiniowania przez Zarząd pomysł rekrutacji oraz zatrudnienia w Muzeum Narodowym w Warszawie wikipedysty-rezydenta jesienią 2015 roku. Płatna rezydencja to model stosowany z powodzeniem w muzeach i archiwach w Wielkiej Brytanii, USA i innych krajach; pytanie, czy i my chcielibyśmy stworzyć tego rodzaju precedens (dawałoby to nadzieję na przyszłe współ/finansowanie tego rodzaju działań przez instytucje - też tak, jak ma to miejsce za granicą). Opis projektu zawiera proponowane działania rezydenta w instytucji. Drugim pytaniem jest, czy rekrutacja powinna obejmować osoby niemające doświadczenia wikipedystycznego (myślę że odpowiednia osoba mogłaby dać radę; ale warto to przedyskutować). Powyższy pomysł ze względu na urlopy etc w Muzeum i terminy nie jest pilny (można przełożyć na kolejny tydzień), ale chciałabym polecić go uwadze Zarządu i zebrać uwagi :-)
  • Zgłaszający: Marta Malina
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Ewent zaakceptowana osoba w wybranym terminie.
  Członkowie zarządu wypytali Martę o szczegóły takiej jak - od kiedy by to się miało zacząć, czy proponowana kwota wystarczy, jaki to będzie koszt łączny itd. Na pytanie Marty - o tym czy to mogła by być osoba z zewnątrz - Maire i Polimerek wyrazili raczej wątpliwość, ze względu na to, że faktyczne wdrożenie się w sprawy techniczne i społecznościowe projektów Wikimedia wymaga ok 2 miesięcy, a osoba mająca stać się WiR-em i szkolić pracowników muzeum - musi już tą wiedzę mieć. Ogólnie członkowie zarządu wyrazili jednak wstępne poparcie dla tego projektu.
 3. Wolne wnioski
  1. Yarl zgłosił wniosek o przyjęcie uchwały uruchamiającej projekt Wikiekspedycja 2015. Wpedzich, Maire, Polimerek, wypytali się o takie szczegóły jak termin, powód wyboru akurat tego a nie innego fragmentu Polski i sposobu podróżowania, na które Yarl dość szczegółowo odpowiedział. Polimerek stwierdził, że podobna ekspedycja zeszłoroczna przyniosła ponad 2000 zdjęć i że została prawidłowo rozliczona przez Zibiego, choć ze sporym opóźnieniem. Dodał też, że trudno od Zibiego było uzyskać opis przebiegu ekspedycji. Yarl obiecał dopilnować obu spraw w tym roku. Po przygotowaniu i poprawkach uchwały UZ 2015-43 - została przyjęta głosami 7/0/0/.
  2. Yarl zapytał się zarządu, czy jest sens organizować ceremonię rozdania nagród Wiki Lubi Przyrodę. Członkowie zarządu wstępnie się opowiedzieli aby to zrobić. Padł pomysł zrobienia tego w siedzibie Agory SA w Warszawie, w holu budynku - Polimerek jednak wyraził obawę, czy nie spowoduje to skojarzenia politycznego, w związku z dość określonym umiejscowienie Gazety Wyborczej na polskiej scenie politycznej. Zasugerował, żeby zamiast tego pomyśleć nad jakimś warszawskim muzeum, z którym współpracujemy, np. etnograficznym. Marta obiecała się dowiedzieć czy by to było możliwe.
  3. Dyskutowano też luźno o pomysłach przyszłych konkursów fotograficznych. Marta zasugerowała Wiki Loves Art (w sensie wykonywania zdjęć obiektom sztuki, które można fotografować w oparciu o prawo panoramy. Dyskutowano też o sposobie dostarczenia do Meksyku naszych materiałów i gadżetów do stanowiska Stowarzyszenia na Wikimanii.

467.20150728-30

Data
28 lipca 2015
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Elfhelm, Aegis Maelstrom (na samym początku)
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:13 - 22:32
 1. Przemeblowanie podziału zadań Zarządu
  • W związku ze zmianami w Zarządzie – zastąpieniem Maikkinga przez Elfhelma po ostatnim Walnym Zebraniu – warto byłoby dokonać odpowiednich zmian w dokumencie Podział zadań Zarządu, który obowiązywać będzie jeszcze przez rok, a w którym Maikking funkcjonuje jeszcze w punktach 1.2, 1.3, 1.6, 6.1, 6.2 oraz 6.3.
  • Zgłaszający: Wpedzich
  IMHO warto to przy okazji uprościć i urealnić. Patrz: Podział zadań Zarządu - wpisałem tam jakie realnie są realizowane zadania, część poscalałem (bo były nazbyt szczegółowe), część usunąłem (bo się okazały zupełną fikcją, albo zawierają się w innych) i przyjąłem założenie, że do każdego zadania powinna być jedna osoba odpowiedzialna i jedna pomocnicza, która a) wspiera główną i b) ją zastępują w razie dłuższego okresu nieaktywności. Jest tam sporo wakatów jeszcze. Siebie wpisałem w te pozycje, którymi de-facto się i tak zajmuję. Polimerek (dyskusja) 18:26, 26 lip 2015 (CEST)[odpowiedz]
  Po wstępnych wyjaśnieniach Polimerka i zaaprobowaniu całej koncepcji zmian, przystąpiono do dyskusji nad zapełnieniem wakatów. W zadaniu "Strategia zatrudniania" padła propozycja Mastiego a potem Maire jako "pomocnika" dla Wpedzicha - ostatecznie uznano, że Maire, a Masti i tak może ew. wetować pomysły zatrudniania nagle dużej liczby osób. Przy zadaniu "serwer" zaproponowano jako pomocników Wpędzicha i Karola - ostatecznie stanęło na Wpedzichu jako bardziej ostatnio aktywnej osobie i mniej obłożonej innymi zadaniami. Przy zadaniu "Bieżące działania promocyjne i ich strategia" jako pomocnika zaproponowano Elfhelma i Maire i po krótkiej dyskusji uznano, że w tym zadaniu można mieć oboje pomocników. W ten sposób uzupełniono listę i po napisaniu uchwały UZ 2015-44 - przegłosowano ją 5/0/0. Aegis wcześniej opuścił zebranie i nie głosował.
 2. Kogo wysyłamy na konferencję CEE w Tartu (początek września) ?
  • Konferencja ma się odbyć 10-13 września - także organizatorzy się już pytają ile osób i kogo tam zamiarujemy ew. wysłać. Niedługo zostanie ogłoszony program ramowy (podziała na obszary tematyczne) i Wikimedia Estonia zgłosi grant do WMF. Wybór osób zależy oczywiście od chęci osób i programu - niemniej osoby, które jak już obszary tematyczne będą zgłoszone - muszą wstępnie chociaż wiedzieć, że jest sens aby się zgłaszały z wykładami. Moja propozycja jest taka wstępnie, żeby wysłać do max. 4 osób - z których każda musi wnieść aktywny wkład do spotkania, w postaci wykładu/warsztatu/organizacji panelu dyskusyjnego. Polimerek (dyskusja) 13:36, 28 lip 2015 (CEST)[odpowiedz]
  Po wyjaśnieniach jak wyglądają sprawy z programem i organizacją tej imprezy, Polimerek oświadczył, że wypełnił jakiś miesiąc temu ankietę organizatorów i jak na razie jako jedyny z Polski zaproponował wykład. Stwierdził, że organizatorzy pytają się go ile osób przyjedzie itd. - dlatego nie chcąc decydować za wszystkich chce poznać stanowisko zarządu. Potem sprawdzono ceny przelotów do Estonii - to jest koszt rzędu 800-900 PLN, tylko może być problem z miejscami, natomiast prawdopodobnie koszty na miejscu będą pokryte z grantu WMF. Wpedzich zaproponował przyjęcie jakieś uchwały, natomiast Polimerek stwierdził, że jest na to za wcześnie i że teraz chce tylko wysondować opinię zarządu, żeby móc go reprezentować w rozmowach z organizatorami. Ostatecznie przy aprobacie członków zarządu przyjęto plan aby wysłać 4 do 5 osób, spośród tych, które zgłoszą konkretne wykłady/panele dyskusyjne/warsztaty od momentu jak ruszą oficjalne zapisy i że Polimerek dopilnuje aby ogłosić to w naszych ogólnych kanałach komunikacji.

468.20150811-31

Data
11 sierpnia 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Masti, Polimerek, Wpedzich, Karol007, Elfhelm
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21.08 - 22:37
 1. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia użytkowników: Andrzej Błaszczak, w0zny, dkowi, slawkuwal i 24april1975.
  Polimerek, Elfhelm i Wpedzich wyrazili wątpliwości co do dkowi, slawkuwal - ze względu na to, że ci użytkownicy mieli zero edycji na kontach w projektach Wikimedia i tylko pojedyncze na wiki Stowarzyszenia. W tej sytuacji uznano, że to nie spełnia statutowego warunku "uczestniczenia w którymś z projektów Wikimedia: (Wikipedia, Wikisłownik, Wikinews, Wikibooks, Wikicytaty, Wikiźródła, Wikimedia Commons, Wikispecies)" i postanowiono odłożyć te kandydatury do czasu spełnienia tego warunku. Polimerek wyjaśnił, że ci użytkownicy kandydują zapewne w związku z chęcią uczetniczenia w wyprawie "Chiny2015" i że się skontaktuje z kol. w0xnym w ich sprawie. Następnie przystąpiono do głosowania kandydatur: Andrzej Błaszczak, w0zny i 24april1975, gdyż wszyscy troje mają udokumentowany dorobek w Wikimedia Commons. Wszyscy troje zostali przyjęci głosami 6/0/0.
 2. Wyjazd na konferencję Wikimedia CEE 2015, który był już dyskutowany 2 tygodnie temu wstępnie. Wg wstępnych danych koszt wyjdzie max 2500 od osoby czyli 12500 dla 5 osób. Kwestia czy dać szansę też obcokrajowcom? (Zgłaszali się Ukraińcy)? Polimerek (dyskusja) 16:18, 11 sie 2015 (CEST)[odpowiedz]
  Polimerek wyjaśnił detale projektu budżetu i skąd wziął wartości do niego. Następnie dyskutowano chwilę kwestię kosztów podróży i ew. sposobu jej odbycia. Polimerek stwierdził, że ostateczną decyzję co do sposobu podróży podejmie skarbnik zależnie od sytuacji i liczby uczestników. Magaalia spytała się o termin składania aplikacji - Polimerek odpowiedział, że do 14.08 do 24:00. Dyskutowano następnie co mogliby zgłosić pracownicy. Polimerek stwierdził, że nie ma przeszkód aby zgłaszali jak chcą jechać. Wstępną chęć zgłoszenia wniosków wyrazili też Aegis i masti. Następnie Polimerek zapytał się co zarząd uważa w sprawie ew. dofinansowania wyjazdu na CEE kolegów z zagranicznych chapterów Wikimedia, bowiem zgłosili się w tej sprawie do niego Ukraińcy. Po sceptycznych wypowiedziach mastiego, wpedzicha i Elfhelma oraz braku głosów poparcia Polimerek stwierdził, że nie ma woli udzielenia takiego wsparcia i poinformuje o tym kol. z Ukrainy. Po dokonaniu poprawek redakcyjnych w uchwale dotyczącej pokrycia kosztów polskiej delegacji, poddano ją pod głosowanie. Uchwała: UZ 2015-45 przeszła 6/0/0.

469.20150818-32

Data
18 sierpnia 2015
Obecni
Maire, Aegis Maelstrom, Masti (tylko przez chwilę), Polimerek, Wpedzich, Karol007, Elfhelm
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21.16 - ok 23:30
 1. Przyjęcie w poczet członków w:Wikipedysta:PuchaczTrado.
  Karol potwierdził, że dokumenty są w porządku, obecni po przejrzeniu dorobku PuchaczaTrado przystąpili do głosowania nad jego przyjęciem, co przegłosowano 6/0/0.
 2. Ostateczna decyzja o składzie reprezentacji na Wikimedia CEE 2015 Polimerek (dyskusja) 12:20, 18 sie 2015 (CEST)[odpowiedz]
  Dyskusja zaczęła się od analizy różnych opcji wyjazdu. Aegis rzucił pomysł jazdy wynajętymi minivanem. Następnie analizowano różne warianty podróży lotniczej, z konkluzją, że podróż przez Rygę byłaby bardzo uciążliwa. Polimerek spytał się, czy jest wola zarządu do wysłania wszystkich 6. osób, które zgłosiły wykłady, po czym przygotował uchwałę, z założeniem podróży lotnicznej przez Tallin. Rzeczona uchwała: UZ 2015-46 została przyjęta głosami 5/0/1. Wstrzymał się Aegis Maelstrom.
 3. Wyjazd na konferencję Wikimedia RU Kostroma 2015
  Po wyjaśnieniu Encego celu wyjazdu i co tam będzie robił, Polimerek się spytał się jak daleko jest ta miejscowość, w której jest konferencja, Ency wyjaśnił, że sprawdził połączenia i najprościej mu będzie jechać przez Petrsburg. Następnie dyskutowano o sytuacji rosyjskiej Wikipedii i jakości raportów Encego. Po przygotowaniu uchwały przez Polimerka, przegłosowano: UZ 2015-47 6/0/0.
 4. Wolne wnioski
  • Aegis wspomniał o międzynarodowej konferencji Wikiźródłowej. Polimerek stwierdził, że już poinformował społeczność Wikiźródeł i nie było żadnego odzewu.
  • Aegis przypomniał o propozycji złożenia grantu do projektu "Kopernik 2015". Polimerek stwierdził, że trzeba tam mieć konkretny pomysł i założyć konsorcjum z jedną instytucją ściśle naukową. Potem ogólnie dyskutowano o tym, żeby szukać tego typu źródeł finansowania.

470.20150826-33

Data
26 sierpnia 2015
Obecni
Maire, Aegis Maelstrom, Masti, Polimerek, Wpedzich, Elfhelm
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
ok 21.02 - ok 23:00

Nie było zgłoszonych spraw w zawiązku z czym początkowo trwał tylko dyżur.

 • W czasie dyżuru Saper poinformował o założeniu konta na serwerze tools dla Steinsplittera, użytkownika niemieckojęzycznej Wikipedii, oraz o tym, że Derbeth potrzebuje włączenia protokołu https z prawidłowym certyfikatem ssl, w związku z czym będzie trzeba takowy zamówić. Na pytanie Polimerka ile to może kosztować Masti oświadczył, że kilkaset złotych rocznie za jeden certyfikat.
 • Polimerek zapytał się Aegisa jak wygląda u niego sprawa z możliwością pojechania na spotkanie CEE w Estonii, na co Aegis odparł, że wciąż nie wie. Następnie rozważano różne opcje dojazdu awaryjnego, z których żadna nie wyglądała zbyt realistycznie. Polimerek zaproponował Aegisowy czas do końca tygodnia, bowiem jak na razie nie ma problemu z biletami lotniczymi oraz powiedział, że noclegi póki co są przewidziane dla Aegisa.
 • W ramach wolnych wniosków zgłosiła się Magalia z nagłą prośbą o dofinansowanie wikigrila w Poznaniu. Wyjaśniła, że Wikigril nie wymaga finansowania normalnie bowiem odbywa się na zasadach, że każdy je co przyniesie, ale ze względu na niepewną aurę, może się zdarzyć, że zostanie zastąpiony imprezą w pizzeri, na co są potrzebne środki. Oszacowała koszt w pizzerii na ok 200 PLN. Polimerek stwierdził najpierw, że można to będzie sfinansować z kosztów biura prasowego, ale po sprawdzeniu odpowiedniej uchwały okazało się, że jednak nie. W związku z tym spisano uchwałę UZ 2015-48, która została przegłosowana 6/0/0.
 • Maire poinformowała o sytuacji w Wikiźródłach w związku z włączeniem odgórnym przez Fundację wersji sprawdzonych, co spowodowało, że edytorzy polskich źródeł nie mieli ochoty jechać na spotkanie międzynarodowe dotyczące Wikiźródeł, które się ma odbyć w Wiedniu. W końcu jednak się przełamali i prawdopodobnie się zgłoszą do zarządu z tą sprawą. Na pytanie Maire ile osób można by sfinansować, Elfhelm odpowiedział, że dwie spokojnie.

471.20150901-34

Data
1 września 2015
Obecni
Maire, Aegis Maelstrom, Masti, Polimerek, Wpedzich, Elfhelm, Karol007
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21.22 - 22:21
 • Data spotkania: 1 września 2015
 1. Wsparcie finansowe dla naszego człowieka w Brukseli, działającego w ramach grupy EU Advocacy. Prosi o 2000 EUR na 2016 r. Projekt jego budżetu: [17]. Polimerek (dyskusja) 21:27, 26 sie 2015 (CEST)[odpowiedz]
  Polimerek stwierdził, że dał ten punkt tylko sygnalnie, aby wysondować opinię zarządu. Elfhelm się zapytał, czy wydaliśmy już środki na ten cel przeznaczone na ten rok. Polimerek wyjaśnił, że zostało to wypłacone na podstawie faktury przedstawionej przez Wikimedia Netherlands (refakturowanie), po czym WMN opłacała wszystko bezpośrednio. Polimerek przedstawił proponowany przez Dimiego projekt budżetu, który zakłada 3 x większą sumę niż w zeszłym roku. Elfhelm wyraził opinie, że finansowanie byłoby do zaakceptowania do kwoty takiej jak w zeszłym roku. Elfhelm się zapytał czy inne chaptery już się deklarowały. Polimerek odpowiedział, że tego dotyczyło spotkanie w trakcie Wikimanii i że była tam wstępna aprobata największych chapterów, ale że to nie było nic wiążącego. Aegis się spytał jak stoimy z wpłatami z OPP, na co Polimerek odparł, że podobnie jak w zeszłym roku. Eegis spytał się też jak to będzie rozliczane, na co Polimerek odparł, że pewnie jeden z dużych chapterów UE będzie to ogarniał i zbierał wpłaty od pozostałych. Masti stwierdził, że można mu dać sygnał, ze ogólnie to tak, natomiast kwota to już zależy od udziału innych chapterów, na co milcząco przystali pozostali członkowie zarządu.
 2. Wolne wnioski
  • Halibutt poinformował o wizycie Nikoli Kalczeva, rzecznika prasowego bułgarskiej grupy wikipedystów, w Warszawie i zaprosił innych wikipedystów z Warszawy o ew. dołączenie do oprowadzania kolegi po mieście.

472.20150908-35

Data
8 września 2015
Obecni
Maire, Aegis Maelstrom, Masti, Polimerek, Wpedzich, Elfhelm, Karol007
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21.13 - 22:59
 1. Wniosek Aegisa o dofinansowanie wyjazdu na European Rover Challenge Użytkownik:Aegis Maelstrom/WG 2015-38, w związku z faktem, że wg regulaminu wikigrantów, członkowie zarządu nie mogą składać wniosków do komisji tejże. Polimerek (dyskusja) 15:32, 4 wrz 2015 (CEST)[odpowiedz]
  Wniosek był wcześniej dyskutowany mailowo i wstępnie zaaprobowany. Elfhelm spytał się czy jest podsumowanie rozliczenia, na co Polimerek stwierdził, że podliczył to na podstawie danych podanych we wniosku. Po drobnych poprawkach stylistycznych Wpędzicha, przegłosowano UZ 2015-49.
 2. Zmiana na stanowisku samodzielnego pracownika biurowego w związku z planowanym wymówieniem pracy przez Polimerka i faktem, że Pani Anna Matusiak chce wrócić do pracy dopiero na początku 2016. Proponowana osoba do tej pracy - Marta Moraczewska - będzie podobnie jak Tomasz Ganicz pracowała w oparciu o umowę na zastępstwo. Polimerek (dyskusja) 16:14, 7 wrz 2015 (CEST)[odpowiedz]
  Polimerek wyjaśnił, że w związku z planem podjęcia innej pracy od 1 października 2015, musi złożyć wymówienie ze stanowiska "samodzielnego pracownika biurowego" Stowarzyszenia, i że Pani Matusiak zdecydowała wrócić do pracy dopiero od początku przyszłego roku. W związku z tym, po konsultacji z Wpędzichem proponuje na to stanowisko Martę Moraczewską. Aegis spytał się jaki będzie jej status, ze względu na to, że już teraz jest zatrudniona na umowę-zlecenie jako koordynatorka GLAM. Polimerek stwierdził, że nie ma przeszkód formalnych aby pracownik etatowy jednocześnie pracował na umowę-zlecenie w tej samej firmie i że on jako pracownik naukowy miewał często takie sytuacje. Wpędzich spytał się obecnej na spotkaniu Marty Moraczewskiej, czy będzie w stanie pogodzić obowiązki. Polimerek stwierdził, że mając doświadczenie na tym stanowisku i wiedząc ile pracy wymaga funkcja koordynatorki GLAM da się to pogodzić. Marta stwierdziła, że zdaje się w tym względzie na osąd Polimerka. Polimerek stwierdził, że inna opcja to szukać pracownika na krótki okres zastępstwa, ale przeszkolenie osoby "z ulicy" może zająć z miesiąc, podczas gdy Marta jest już wciągnięta w prace Stowarzyszenia. Aegis podjął temat ew. restrukturyzacji zatrudnienia, na co Wpędzich stwierdził, że będzie sens się tym zająć w okolicach grudnia, natomiast Polimerek stwierdził, że zgodnie z prawem pracy Pani Ani bez jej zgody nie będzie można "zrestrukturyzować" przez rok od przyjęcia. Następnie dyskutowano o kwestiach technicznych - telefonie, obsłudze biura w czasie wyjazdów w ramach obowiązków GLAM, łącznej liczbie zatrudnionych w Stowarzyszeniu itd. Po długiej dyskusji przystąpiono do głosowania uchwały UZ 2015-50, która została przyjęta 7/0/0.
 3. Podjęcie decyzji w sprawie ew. zatrudnienia rezydenta w Muzeum Narodowym w Warszawie. Patrz: GLAM/Projekty/WiR w Muzeum Narodowym w Warszawie. Polimerek (dyskusja) 01:31, 8 wrz 2015 (CEST)[odpowiedz]
  Marta Moraczewska zapytała się zarząd, czy uważa, że projekt jest dobry oraz jak ustalić warunki finansowe dla ew. rezydenta. Wpędzich, Aegis i Masti wyrazili poparcie dla projektu. Polimerek oszacował koszt - zakładając zarobki na poziomie 800 PLN miesięcznie netto na ok 4000 PLN doliczając w to też zwrot kosztów podróży i inne niezbędne wydatki. Marta przedyskutowała sprawę liczby godzin pracy i kwestię jakie kwalifikacje taka osoba by musiała mieć, oraz w jakich godzinach i dniach tygodnia pracować itd. Zaproponowała aby przygotować projekt ogłoszenia o pracę i je wypuścić jak najszybciej. Polimerek stwierdził, że w uchwale musiałaby być zawarta treść takiego ogłoszenia, podobnie jak to było przy przyjmowaniu koordynatora GLAM. Wpędzich stwierdził, że przygotuje treść ogłoszenia razem z Martą i w przyszłym tygodniu zostanie to poddane pod głosowanie zarządu. Polimerek zaproponował aby przeprowadzić ankietowe głosowanie w zarządzie nad aprobatą takiego rozwiązania. Rozwiązanie zostało zaaprobowane głosami 7/0/0.
 4. Wolne Wnioski
  • Elfhelm spytał się Magalii o problemy z ekspedycją kolejową. Polimerek wyjaśnił, że kol. Travelarzowi nie udało się skutecznie zebrać zespołu i w pewnym momencie postanowił realizować projekt całkowicie samodzielnie, na co nie dostał zgody, bowiem jego umowa dotyczy koordynacji grupy osób, a nie siebie samego. Wyjaśnił, że w związku z tym Travelarz przeprowadził drugi nabór na ekspedycję i aktualnie wygląda, że druga tura ekspedycji kolejowej dojdzie jednak do skutku. Polimerek stwierdził też, że jest problem z bieżącym raportowaniem postępów wikiekspedycji w tym roku - zarówno kolejowej jak i zwykłej i że w przyszłości trzeba coś zrobić aby to szło lepiej. Yarl, organizator ekspedycji tradycyjnej przeprosił za zaistniałą sytuację, stwierdził, że już są ładowane zdjęcia a rozliczenie zostało już wysłane do biura, a opis przebiegu postara się jak najszybciej uzupełnić.

473.20150915-36

Data
15 września 2015
Obecni
Maire, Aegis Maelstrom, Masti, Polimerek, Wpedzich, Elfhelm, Karol007
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21.22 - 22:59
 1. Rezydent w Muzeum Narodowym 26.10.2015 - 31.01.2016
  • Ciąg dalszy dyskusji i ew. przegłosowanie stosownej uchwały nt.: WiR w Muzeum Narodowym: Projekt rekrutacji wikipedysty-rezydenta jako pilotażowego projektu Stowarzyszenia w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wymiar godzin: 16h tygodniowo (około 50/50 zdalnie i w Muzeum). Tu szczegółowy opis projektu. Budżet do określenia przez Zarząd Stowarzyszenia.
  • Zgłaszający: Marta Malina
  Marta przygotowała ogłoszenie o pracę: Oferty pracy/Rezydent w Muzeum Narodowym w Warszawie, które zostało jeszcze doprecyzowane jeśli chodzi o daty rekrutacji i dodano do niego klauzulę nt. danych osobowych. Użytkownik ThreeWyrdSisters stwierdził, że projekt prawdopodobnie się skończy po zmianie dyrektora Muzeum, co ma sporą szansę nastąpić po wyborach parlamentarnych. Równolegle przygotowano projekt uchwały, który po kolejnych poprawkach, został poddany pod głosowanie. Uchwała UZ 2015-51 przeszła głosami 7/0/0.
 2. Zgłoszenie kolegi z Estonii o dofinansowanie przyjazdu do Polski na konferencję lingwistyczną celem prezentacji narzędzia jego autorstwa, które pomaga tłumaczyć artykuły do Wikipedii w małych językach. Prosi tylko o ok 100 EUR dopłaty do przejazdu autobusem. Dokładniejszy opis pod spodem. Polimerek (dyskusja) 20:10, 15 wrz 2015 (CEST)[odpowiedz]
  Polimerek przedstawił tło tego zgłoszenia, które wynikło z rozmowy w trakcie Konferencji CEE 2015. Kol z Estonii chce przyjechać na konferencję Language Technologies for Less-Resourced Languages, która ma się odbyć w Poznaniu 28 listopada 2015. Zgłosił tylko prośbę o zwrot kosztów podróży autobusem. Wpedzich zapytał się o opinię o koledze - Polimerek stwierdził, że nie wie o nim zbyt wiele i również niewiele o narzędziu. Masti stwierdził, że narzędzie jest pożyteczne. Aegis zauważył, że jako wikipedysta zgłaszający ma minimalny dorobek. Maire zauważyła, że we wniosku jest zła data i poprosiła o czas do namysłu aby się zorientować w użyteczności tego narzędzia. Ostatecznie zarząd zdecydował odłożyć tę sprawę na przyszły tydzień.
 3. Wolne wnioski:
  • Yarl wspomniał że planuje z Karolem i we współpracy z katowickim medialabem zorganizować cykl spotkań/warsztatów skoncentrowanych wokół ulicy Kościuszki w Katowicach. W ramach tego mają być skanowane plany domów wzdłuż tej ulicy, do czego potrzebny jest skaner, który w tej chwili jest w posiadaniu CLI, oraz potrzebne jest też zawarcie umowy z Medialabem (bezkosztowej). Polimerek stwierdził, że nie ma problemu z oboma sprawami. Marta obiecała podesłać Yarlowi wzór umowy.

474.20150922-37

Data
22 września 2015
Obecni
Maire, Aegis Maelstrom, Masti, Polimerek, Wpedzich, Elfhelm, Karol007
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21.13 - 00:11 (następnego dnia)
 1. Zgłoszenie kolegi z Estonii o dofinansowanie przyjazdu do Polski na konferencję lingwistyczną celem prezentacji narzędzia jego autorstwa, które pomaga tłumaczyć artykuły do Wikipedii w małych językach. Prosi tylko o ok 100 EUR dopłaty do przejazdu autobusem. Wniosek kolegi z Estonii można przeczytać tutaj [18] (na samym dole strony). Polimerek (dyskusja) 20:10, 15 wrz 2015 (CEST)[odpowiedz]
  Sprawa była dyskutowana na poprzednim zebraniu zarządu. Polimerek poinformował, że skontaktował się z nim - on poprawił datę wyjazdu i zaproponował dodatkowo zrobienie szkolenia dla Wikipedystów z Polski (w Poznaniu lub Warszawie) z jego narzędzia. Maire stwierdziła, że przyjrzała się temu narzędziu i uznała, że jest pożyteczne. Po tej wymianie zdań, Polimerek przygotował treść uchwały, którą po drobnych korektach poddano pod głosowanie. Uchwała UZ 2015-52 została przyjęta głosami 6/0/1 - od głosu wstrzymał się Elfhelm.
 2. Przedyskutowanie w gronie całego Zarządu i ewentualne przyjęcie jako obowiązującego dokumentu opisującego ścieżkę postępowania w sytuacji kryzysowej. Dokument taki wprowadzi większą spójność działania w sytuacjach kryzysowych i usprawni komunikację miedzy zarządem, pracownikami PR a wolontariuszami obsługującymi konta w profilach społecznościowych. Wpedzich (dyskusja) 13:22, 19 wrz 2015 (CEST)[odpowiedz]
  Temat wywołał dość długą dyskusję. Polimerek stwierdził, że przeredagował treść tego dokumentu, aby podzielić punkty dotyczące powołania zespołu PR od jego zadań i od punktów zakazujących działań innym, przy czym tę najbardziej kontrowersyjną część przekształcić w formę postulatów a nie absolutnych zakazów. Aegis stwierdził, że niepokoi go zapis o "wytycznych przekazywanych przez pracowników zarządowi", bowiem co do zasady to zarząd ma władzę nad pracownikami a nie na odwrót. Powerek z kolei wyraził wątpliwość co do punktu, który zakazuje pracownikom oświadczać coś w imieniu całego zarządu czy społeczności projektów Wikimedia w sytuacji, gdy nie istnieje wypracowane stanowisko tychże. Stwierdził, że to będzie wiązało ręce zespołowi. Po tym nastąpiła wymiana zdań między Aegisem, Polimerkiem, Magalią, Powerkiem, Elfhelmem i Mastim, w którym się przewijały kwestie wzajemnego zaufania, skuteczności zespołu i problemu kto może reperezentować Stowarzyszenie. Ostatecznie Elfhelm zaproponował kompromisowy zapis dający prawo zespołowi prezentować własne wypracowane stanowisko jako stanowisko Stowarzyszenia do czasu gdy powstanie stanowisko zarządu i zakazujące wysyłania przez zespół komunikatów sprzecznych ze stanowiskiem zarządu o ile takie już jest. Następnie dyskutowano o składzie zespołu - tu się pojawiła kontrowersja dotycząca tego, czy wolontariusze zaproszeni do składu zespołu mają w nim mieć głos decyzyjny czy tylko doradczy. Ostatecznie postanowiono przyjąć tę drugą opcję. Na koniec przedyskutowano kwestię statusu tego dokumentu. Polimerek argumentował, że to nie może być element prawa wewnętrznego Stow. jak np. regulamin wikigrantów, bowiem zarząd nie ma realnych sankcji w stosunku do osób, które zingorują zapisy i np. coś nieopatrznie "chlapną" publicznie. Elfhelm się z tym zgodził i zaproponował aby to był ogólny zbiór zaleceń, czy dobrych praktyk. Następnie dyskutowano jak to nazwać i ostatecznie stanęło na propozycji Maire: Dobre praktyki postępowania kryzysowego. Po ostatecznym przeczytaniu i drobnych poprawkach, rzeczony dokument został poddany pod głosowanie zarządu i przyjęty 7/0/0.
 3. Wolne wnioski
  1. Aegis spytał się jak przebiega rekrutacja na stanowisko "WiR-a" do Muzeum Narodowego. Wpedzich stwierdził, że przyszło dotąd 15 aplikacji.
  2. Magalia zgłosiła wniosek o dofinansowanie spotkania poznańskich wikipedystów z okazji urodzin polskiej Wikipedii. Polimerek spytał się co z uchwałą nt. wikigrila. Magalia odpowiedziała, że nie było kosztów. Polimerek zaproponował aby przyjąć ogólną dużą uchwałę na środki na organizację lokalnych spotkań wikipedystów, aby nie musieć przyjmować uchwał na drobne kwoty. Zostało to zaaprobowane przez Mastiego. Polimerek przygotował treść uchwały UZ 2015-53, która została przyjęta 7/0/0.

475.20150929-38

Data
29 września 2015
Obecni
Maire, Aegis Maelstrom, Masti, Polimerek, Wpedzich, Karol007
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21.17 - 23:51
 1. Ewentualne uczestnictwo z jakimś wykładem w ramach Tygodnia Otwartej Edukacji (ECS) - na razie są tylko ogólniki. Wpedzich (dyskusja) 09:35, 29 wrz 2015 (CEST)[odpowiedz]
  Wpędzich krótko przybliżył temat i stwierdził, że jest chętny tam poprowadzić wykład, ale nie wie czy uda mu się uzyskać urlop z pracy. Zaproponował aby Halibutt ew. wziął tę sprawę, na co tenże wyraził zgodę. Polimerek zasugerował aby wykład dotyczył projektów szkolnych i akademickich w Wikipedii. Opisał też jak przebiega typowe spotkanie w ramiach Tygodnia Otwartej Edukacji i czego można się spodziewać. Zaproponował też aby skontaktować się z gdańskim MediaLabem, z którym razem można pomóc zorganizować tę imprezę ECS. Koncepcja została ogólnie zaaprobowana przez zarząd.
 2. Wolne wnioski.
  1. Marta Malina poinformowała, że Yarl zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie jego projektu nowego narzędzia uploadu dla średnich i małych instytucji GLAM, w ramach ogłoszonego przez Wikimedia Foundation programu indywidualnych grantów. Zebrani z przychylnością odnieśli się do pomysłu i zaczęli pomagać Yarlowi pisać wniosek. W trakcie przedyskutowano ew. formę obsługi księgowej grantu, z dwoma opcjami: bez pośrednictwa Stowarzyszenia i z tymże pośrednictwem.

476.20151006-39

Data
6 października 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:18 - 22:31
 1. Kwestia serwera – ew. rozdzielenie na dwa, albo kontynuacja istniejącego + kwestia backupu i serwera tymczasowego. Polimerek (dyskusja) 13:39, 2 paź 2015 (CEST)[odpowiedz]
  Polimerek wyjaśnił, jaki jest stan aktualny serwera i że został wykupiony tymczasowy serwer na 1 miesiąc, aby zrobić backup. Awaria serwera wynikła z powodu fizycznego uszkodzenia dysku. Saper pracuje nad postawieniem serwera z powrotem, natomiast przy tej okazji warto rozważyć rozdzielenia serwera na dwa – do ważnych spraw nie przypisanych do kont indywidualnych (wiki, blog, listy dyskusyjne) i serwera roboczego dla operatorów botów i innych narzędzi. Masti wyjaśnił, że zakup tymczasowego serwera odbył się bez uchwały, ale sprawa była pilna. Elfhelm spytał, czy to nie będzie problem księgowy, jeśli najpierw był wydatek a potem uchwała, masti i Polimerek zgodnie stwierdzili, że nie, choć ostatecznie uchwała powinna być. Członkowie zarządu zaakceptowali taką tymczasową sytuację. Decyzję o ew. zakupie dwóch serwerów lub pozostania przy jednym i przyjęcia uchwały tylko na tymczasowy przeniesiono na następne spotkanie zarządu, gdy będzie więcej wiadomo o procesie odzysku starego.
 2. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wstępnie wyraził zainteresowanie warsztatami dla studentów; warto byłoby coś dla nich zorganizować. Wpedzich (dyskusja) 18:28, 5 paź 2015 (CEST)[odpowiedz]
  Wpedzich stwierdził, że dostał takie zapytanie i trzeba poszukać kogoś, najlepiej na miejscu, kto to poprowadzi. Halibutt zgłosił spontanicznie chęć wyjazdu samochodem. Polimerek podliczył, że byłby to koszt rzędu 300 PLN, na co Halibutt oświadczył, że ew. mógłby pojechać autobusem. Padł pomysł, aby skontaktować się z "Czachorkiem" lub "Upiorem Północy", którzy mieszkają niedaleko. Polimerek stwierdził, że może zlecić skontaktowanie się Marcie Moraczewskiej, co zarząd zaakceptował. Gdyby nie udało się znaleźć nikogo na miejscu, wysłany zostanie Halibutt.
 3. Propozycja konkursu na wykorzystanie zasobów Archiwum w Poznaniu
  • Opis tematu: Konsultacja proponowanego przez partnera GLAM konkursu na wykorzystanie zasobów Archiwum w Poznaniu (APP). Archiwum przygotowało wstępny regulamin (dokument w redakcji, w brudnopisie Polimerka). Planowany czas trwania akcji: 15 października - 15 grudnia 2015.
  • Zgłaszający: Marta Malina
  Polimerek wyjaśnił, jaki jest stan dyskusji z APP i ogólnie zarysował pomysł, po czym spytał członków zarządu, czy uważają, że warto w to wejść. Aegis spytał o szczegóły sposobu wyboru nagród i ich zakupu, na co Marta odpowiedziała, że jest to wzorowane na Tygodniach Tematycznych. Następnie dyskutowano o innych niż zaproponowane kwotach poszczególnych nagród i innych detalach technicznych organizacji konkursu, na co Polimerek stwierdził, że to jest teraz wstępna propozycja i że o detalach będzie trzeba też ostatecznie porozmawiać z APP. Zarząd ogólnie zaakceptował pomysł. Marcie i Polimerkowi zostało zlecone ostateczne przygotowanie regulaminu i detali konkursu do przyszłego wtorku.
 4. Wolne wnioski:
  • Wpedzich przypomniał o wniosku Yarla o dofinansowanie prac przy skrypcie do masowego uploadu i poprosił, aby wesprzeć Yarla dopisując "community endorsement" [19]. Polimerek stwierdził, że spróbuje namówić kilka osób z grupy CEE, żeby się też dopisały. Parę obecnych na spotkaniu osób też zadeklarowało chęć wsparcia projektu Yarla w ten sposób.

477.20151013-40

Data
13 października 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:10 - 00:05 (14.10).
 1. Kwestia serwera - czy rozdzielać na dwa, czy zostać przy obecnym i uchwała na tymczasowy. Polimerek (dyskusja) 14:59, 8 paź 2015 (CEST)[odpowiedz]
  Masti zasugerował, że należałoby rozdzielić, tylko trzeba zdecydować czy ten "bezpieczny" ma być fizyczny, czy w chmurze. Stwierdził, że są obecnie bardzo tanie oferty w nazwa.pl. Polimerek stwierdził, że przy takiej opcji warto by też rozważyć przeniesienie poczty z az.pl do tego nowego serwera chmurowego. Masti stwierdził, że nie miał czasu wgłębić się bardziej w kwestie serwerów. Polimerek zdecydował,że w takim razie odkładamy problem na kolejny tydzień i zaapelował, aby za tydzień było już wiadomo coś konkretnie.
 2. GLAM/Projekty/Odkurz dokument! Konkurs APP - uruchomienie konkursu wspólnie z Archiwum Państwowym w Poznaniu. Polimerek (dyskusja) 14:48, 13 paź 2015 (CEST)[odpowiedz]
  Polimerek przypomniał, że temat był już omawiany tydzień temu i pozostała kwestia przyjęcia uchwały i regulaminu. Członkowie zarządu i Marta Moraczewska wymienili szereg uwag i dokonali kilkanaście zmian w proponowanym regulaminie. Zmieniono m.in. kwestię opłacenia podróży nagrodzonym na ceremonię rozdania, uściślono warunki przyznawania nagród i dokonano drobnych zmian czysto redakcyjnych. Następnie przystąpiono do głosowania uchwały: UZ 2015-54, która przeszła: 7/0/0.
 3. Wolne wnioski
  • Wpędzich podjął kwestię rezydenta w Muzeum Narodowym w Warszawie. Elfhelm spytał, czy nie można by zwiększyć kwoty przyznanej uchwały dla tego pracownika. Polimerek stwierdził, że to zostało już ustalone w uchwale UZ_2015-51 i ogłoszone też w ofercie pracy, więc kandydaci wiedzą jakie są oferowane warunki i że w trakcie gry nie zmienia się reguł. Elfhelm i Wpedzich podnosili, że to może być za mało dla dobrego pracownika. Marta Moraczewska stwierdziła, że to i tak na okres wstępny i o ew. podwyżce będzie czas zdecydować jeśli program będzie kontynuowany. Na pytanie ile było zgłoszeń Wpedzich odparł, że 69.
  • Marek_M zapytał o to, czy zarząd zajmie się projektem konkursu zaproponowanego przez Fundację Misesa. Polimerek odparł, że próbował się skontaktować telefonicznie z Fundacją po tym jak zobaczył wpis na stronie posiedzeń zarządu, ale nie mógł się dodzwonić. Stwierdził, też, że ew. konkurs jet ryzykowny ze względu na to, że w/w Fundacj ma dość ściśle określoną ideologię i może chcieć ją forsować + prowadzi też działalność wydawniczo/komercyjną i mogą się pojawić zarzuty, że konkurs będzie formą reklamy tej działalności. Anna_Gruhn reprezentująca Fundację twierdziła, że konkurs dotyczy podręcznika szkolno/akademickiego, który jest z założenia neutralny światopoglądowo i że nie będzie żadnej promocji działalności komercyjnej Fundacji. Aegis zaczął analizować udostępnione fragmenty treści podręcznika i dość szybko znalazł dość kontrowersyjne fragmenty, które wskazywały na fakt, że podręcznik jest jednak pisany z punktu widzenia, wprawdzie obecnie dominującej, ale jednak konkretnej szkoły ekonomicznej. Anna_Gruhn odpierała te argumenty. Polimerek stwierdził, że niezależnie od samego tekstu podręcznika, problemem jest samo skojarzenie Fundacji z określoną ideologią i kierunkiem w ekonomii i samo łączenie Stowarzyszenia z taką instytucją może być problematyczne w oczach społeczności Wikipedystów. Aegis zasugerował aby sprawę skonsultować z naszymi PR-owcami. Polimerek poprosił Aegisa aby dokładniej przyjrzał się tekstowi podręcznika, który ma mu być dostarczony przez Annę Gruhn i że ew. wróci się do tematu za tydzień. Na koniec już po wyjściu Anny Gruhn z kanału Aegis zaczął analizować kolejne dostępne fragmenty podręcznika i dochodził coraz mocniej do przekonania, że forsuje on określony punkt widzenia + dodatkowo jest słaby merytorycznie i językowo.

478.20151020-41

Data
20 października 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:18 - 23:35
 1. Konferencja zimowa. Wybór hotelu i ew. uchwała w tej sprawie. Hotele: Użytkownik:Polimerek/Konfa zimowa. + ew. dyskusja, co się ma dziać na tej konferencji: Zlot_Zimowy_2016#Propozycje_sesji_warsztatowych. Polimerek (dyskusja) 11:24, 20 paź 2015 (CEST)[odpowiedz]
  Polimerek stwierdził, że Marta załatwiła salę w Zachęcie - także plan z 15-leciem w Zachęcie i dalszą częścią gdzieś "na odludziu" jest do zrealizowania. Następnie krótko zreferował wnioski z wizji lokalnej 4 hoteli i proponuje ostatecznie dwa: ApartHotel w Żyrardowie i Hotel nad Mrogą pod Koluszkami. Wpedzich stwierdził, że preferuje Żyrardów, natomiast Polimerek, Magalia i Masti optowali raczej za Mrogą. Ostatecznie stanęło na tym, że Marta ma zebrać finalne oferty z obu miejsc i na tej podstawie zostanie podjęta decyzja ostateczna.
 2. Konkurs na ilustracje do podręcznika "Wolna przedsiębiorczość" - ew. ostateczna decyzja w tym temacie Polimerek (dyskusja) 11:24, 20 paź 2015 (CEST)[odpowiedz]
  Polimerek stwierdził, że zgadza się z opinią Aegisa w sprawie słabości merytorycznej tekstów w tym podręczniku i w związku z tym postuluje w to nie wchodzić. Maire, Karol, Elfhelm, Wpedzich i również ostatecznie Masti zgodzili się z tą opinią, w związku z czym temat nie był już dalej kontynuowany.
 3. Zatrudnienie rezydenta w Muzeum Narodowym w Warszawie - wybór osoby i odpowiednia uchwała. Polimerek (dyskusja) 13:18, 20 paź 2015 (CEST)[odpowiedz]
  Zarząd został poinformowany o wstępnym wyborze przez grupę rekrutacyjną (Wpedzich, Maire, Marta) na dzień przed spotkaniem, dlatego zarząd nie miał czasu podjąć finalnej dyskusji mailowo, choć część rzeczy udało się już przedyskutować. Ze względu na to, że kwestia selekcji osób nie jest tematem na publiczną debatę, członkowie zarządu przeszli na kanał prywatny, gdzie ostatecznie podjęto decyzję. Po powrocie na kanał główny Polimerek ogłosił, że osoba została już wybrana, ale, aby bezpośrednio najpierw poinformować o tym fakcie kandydatów, informacja na ten temat zostanie ogłoszona w przeciągu 48 h.
 4. Wolne wnioski
  • Polimerek spytał się Mastiego o decyzję w sprawie serwera. Masti odparł, że znowu nie miał czasu się tym zająć. Ponieważ tymczasowy serwer jest wynajęty do 01.11.2015 - decyzję nt. serwerów będzie trzeba koniecznie podjąć w przyszły wtorek.

479.20151027-42

Data
27 października 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:13 - 23:09
 1. Serwer - ostateczna decyzja w temacie serwera tymczasowego i ew. podziału na dwa. Polimerek (dyskusja) 14:12, 21 paź 2015 (CEST)[odpowiedz]
  Masi stwierdził, że nie zdążył ustalić z Saperem planów, ale że trzeba podjąć decyzję zw związku z tym, że tymczasowy jest wynajęty do 1.11 i że została przekroczona już kwota z uchwały UZ_2015-16. Polimerek spytał się czy w związku z tym przedłużamy tymczasowy na miesiąc, czy dłużej?. Masti wyjaśnił, że planuje wynająć oba serwery (stary i nowy) na 12 miesięcy, z tym, że stary jest w tej chwili wykupiony do 26 maja 2016. Po tych informacjach Masti przedstawił pod głosowanie uchwałę UZ 2015-55, która została przyjęta głosami 7/0/0.
 2. Konferencja zimowa. Ostateczny wybór jednego z dwóch hoteli: Użytkownik:Polimerek/Konfa zimowa. + ew. dyskusja, co się ma dziać na tej konferencji: Zlot_Zimowy_2016#Propozycje_sesji_warsztatowych. Polimerek (dyskusja) 11:24, 20 paź 2015 (CEST)[odpowiedz]
  Maire i Aegis zadali kilka pytań dotyczących dojazdu do Hotelu nad Mrogą, natomiast Wpedzich stwierdził, że uznaje fakt, że większość woli ten hotel niż hotel w Żyrardowie. Polimerek wyjaśnił detale dojazdu i całą logistykę pobytu. Następnie została przedstawiona odpowiednia uchwała. Przed głosowaniem Polimerek wyjaśnił, że przyjął kwotę do 20 000 PLN na zlot w hotelu i do 5 000 na obchody 15-lecia Wikipedii w Zachęcie. Karol007 zaproponował zmianę treści aby uniknąć konieczności tworzenia załącznika do uchwały, po czym po paru innych jeszcze poprawkach redakcyjnych przystąpiono do głosowania uchwały: UZ 2015-56, która została przyjęta 7/0/0.
 3. Zatrudnienie rezydenta w Muzeum Narodowym w Warszawie - uchwała. Polimerek (dyskusja) 14:12, 21 paź 2015 (CEST)[odpowiedz]
  Polimerek przypomniał, że zgodnie z uchwałą UZ 2015-51, zarząd wybrał na stanowisko Rezydenta Marię Drozdek i pozostało praktycznie tylko przyjąć uchwałę formalnie zatrudniającą. Poinformował też, że jest już przygotowana stosowna umowa, która ma zostać podpisana jutro w Warszawie z zainteresowaną. Karol zaproponował zmianę redakcyjną w proponowanej uchwale, która została naniesiona do tekstu. Aegis spytał się czy daty zatrudnienia są poprawne, na co Polimerek odrzekł, że tak i że późniejsza data rozpoczęcia wynika z faktu dłuższego niż planowano okresu wyboru kandydatów na to stanowisko, nie zmienia to jednak ogólnej kwoty przeznaczonej na ten cel. Uchwała UZ 2015-57, została przyjęta głosami 7/0/0, przy czym Maire oddała swój głos następnego dnia rano drogą mailową.
 4. Wolne wnioski - nie było.

480.20151110-43

Data
10 listopada 2015

Ze względu na brak tematów był tylko dyżur członków zarządu.

 1. Wolne wnioski
  • Polimerek stwierdził, że na chwilę przed zebraniem zarządu dostał mail od organizatorów przyszłorocznej Wikimanii z pytaniem ile i jakich stypendiów zamierzamy udzielić. Ze względu na to, że zarząd nie miał szansy zapoznać się z tą sprawą, temat odłożono.
  • Marta Moraczewska zgłosiła, że do Stowarzyszenia napisała dr Izabela Mrochen prowadząca Koło Naukowe uniCAT na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. W 2014 roku odbył się tam warsztat Wiki poprowadzony przez Karola. Dr Mrochen jest zainteresowana podjęciem współpracy w ramach działalności Koła - szczególnie zainteresowana jest pracą związaną z tłumaczeniem lub audiodeskrypcją. Polimerek spytał się co konkretnie ma z tym zrobić zarząd, na co Marta odpowiedziała, że oczekuje tylko ogólnych sugestii i porad. Wpedzich wyraził spore zainteresowanie tematem, Tar i Halibutt stwierdzili, że mogą ew. pomóc gdyby była potrzeba zrobienia szkoleń czy udzielenia pomocy w Wikipedii.
  • Ghyta opisała swoje pierwsze wrażenia z dyżuru w Muzeum Narodowym - Marta poprosiła czy Gytha może dostać Roll-up - Polimerek stwierdził, że jak się nie uda znaleźć żadnego w Warszawie (prawdopodobnie ma go Borys), to można dać jeden leżący w siedzibie. Marta załadowała w trakcie spotkania do Commons broszurę przygotowaną przez Halibutta dla Gythy. Polimerek stwierdził, że jak będzie tego potrzeba więcej to warto to wydrukować w drukarni.

481.20151124-44

Data
24 listopada 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:05 - 23:18
 1. Przedłużenie finansowania konkursu "Tygodnie Tematyczne", w związku z tym, że kończą się tam środki, a projekt IMHO idzie ładnie i przynosi oczekiwane rezultaty. Polimerek (dyskusja) 12:50, 24 lis 2015 (CET)[odpowiedz]
  Masti stwierdził, że nie wie, czy jest taka konieczność, bowiem wg jego danych zostało wydane zł 1,513,77, pozostało zł 1,486,23. Polimerek stwierdził natomiast, że wg danych z tabeli na bieżąco prowadzonej w BIP Wikipedii, jest wydane 2122,77 - rozdysponowane 2438,87 zatem zostało się trochę ponad 500. Maire spytała, czy to środki do końca grudnia, na co Polimerek odparł, że nie ma terminu ich wydania, bowiem wg uchwały UZ 2014-60 projekt trwa do czasu wyczerpania środków. Elfhelm, Maire, Masti i Wpedzich stwierdzili, że w takim razie należy dodać środków. Polimerek stwierdził też, że rozmawiał z koordynatorką projektu, która wyraziła wolę kontynuowania pracy w tej roli. Maire spytała się o kwotę, na co Polimerek odparł, żeby to było 3000 PLN, czyli tyle, ile przyznane w poprzedniej uchwale, co powinno starczyć do mniej więcej czerwca 2016. Po napisaniu uchwały przez Polimerka i dokonania korekt przez Karola007, Aegisa i przystąpiono do głosowania uchwały UZ 2015-58, która przeszła 7/0/0.
 2. Wolne Wnioski
  • Wpedzich przypomniał, że pracownikom kończą się umowy i w związku z tym, będzie trzeba podjąć jakieś decyzje w sprawie ich zatrudnienia dalszego. Polimerek stwierdził, że należałoby zacząć od zebrania rzetelnych danych o wynikach ich pracy i że dzięki temu, że im przypomniał - w miarę systematycznie piszą sprawozdania z działalności, natomiast był jeszcze plan przygotowania dla nich ankiety ewaluacyjnej. Po zebraniu danych należałoby się zastanowić, jak to się ma do oczekiwań, czy idzie w dobrym kierunku, + przy okazji wypytać o oczekiwane płace i inne warunki zatrudnienia. Stwierdził też, że z koordynatorką GLAM prowadzi taki dokument ze spisem otwartych współprac i ich rezultatów, z tym, że on nie jest upubliczniony, bo zawiera też ocenę (nie zawsze pochlebną) działalności insytucji GLAM, z którymi współpraca nie przynosi spodziewanych efektów, czy też została zarzucona. Obiecał natomiast udostępnić ten dokument członkom zarządu. Polimerek zaproponował konkretny plan działań: do końca tygodnia przygotować ankietę i dać kolejny tydzień pracownikom na odpowiedzi i uzupełnienie sprawozdań, a następnie zorganizować spotkanie zarządu, na którym podejmie się decyzję, biorąc pod uwagę też ogólny stan finansów Stowarzyszenia.
  • Z dyskusji o pracownikach wynikła dyskusja o zbiórce OPP i innych źródłach przychodów. Aegis stwierdził, że będąc na spotkaniu FDC, był też na spotkaniu pracowników Fundacji nt. zbiórek i wygląda, że oni przewidują stopniowy spadek przychodów, natomiast Aegis przypomniał im o naszych banerach OPP. Polimerek stwierdził, że wymieniał maile z pracownikami Fundacji na ten temat i że Fundacja planuje uruchomić swoje banery w Polsce w lutym, co niestety nałoży się na naszą kampanię OPP. Karol podniósł temat ew. użycia Google AddWords, rozmawiano też o ew. reklamie w mediach tradycyjnych i składaniu wniosków do Fundacji i innych grantodawców. Aegis przypomniał też o pisaniu sprawozdania, na co Polimerek stwierdził, że planuje to zrobić w grudniu, bo będzie miał luzy w pracy. Rozmawiano też o użyciu danych o darczyńcach do zrobienia statystyki terytorialnej wpłat i o akcji z wysyłką listą. Maire zaproponowała, aby wydrukować na tą okazję nowe pocztówki - np. z najlepszym zdjęciem z Wiki Lubi Przyrodę. Polimerek najpierw stwierdził, że nie ma takiej potrzeby, bo są jeszcze stare, ale po sprawdzeniu ich stanu przychylił się do pomysłu. Na przyszły tydzień będzie trzeba ew. przyjąć uchwałę na widokówki i akcję wysyłki listów. Na koniec zebrania Gytha opowiedziała o wynikach swojej pracy w Muzeum Narodowym, ostrzegając, że wyniki z ładowaniem zdjęć mogą być gorsze od spodziewanych ze względu na problemy techniczne.

20151201

Data
1 grudnia 2015

Ze względu na brak zgłoszonych tematów odbył się tylko dyżur członków zarządu. Gytha złożyła krótką relację z działań w Muzeum Narodowym, następnie dyskutowano o organizacji zlotu zimowego.

482.20151208-45

Data
8 grudnia 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Elfhelm
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:19 - ok 23:05
 1. Powołanie Komisji Wikigrantów i przyjęcie budżetu
  • Opis tematu: Wg § 4. pkt. 1. Regulaminu Komisji Wikigrantów Zarząd powinien powołać Komisję na kolejny okres rozliczeniowy, tak by zachowując ciągłość dziania Wikigrantów nowy skład miał czas na zorganizowanie się od 1 stycznia. Kandydaci na nowy rok będą przedstawieni później.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 00:25, 25 lis 2015 (CET)[odpowiedz]
  • Powiązane uchwały Zarządu: UZ 2014-65
  Na pytanie Polimerka, czy w związku z nieobecność Karola odłożyć temat, Elfhelm odparł, że wszystko w sumie wiadomo - wszyscy członkowie Komisji Wikigrantów chcą kontynuować pracę. Polimerek stwierdził, że w takim razie nie ma sensu zmieniać składu skoro obecna Komisja się dobrze sprawdza. Następnie spytał się o kwotę na następny rok. Elfhelm stwierdził, że powinno wystarczyć góra 20 000 PLN, bowiem w 2015 nie zostanie wydane więcej niż 10 000. Wpedzich poparł plan pozostawienia komisji bez zmian. Przy braku sprzeciwów pozostałych członków zarządu i po drobnych korektach przystąpiono do głosowania Uchwały UZ 2015-59, którą przyjęto 5/0/1. Wstrzymał się Elfhelm.
 2. Druk widokówki ze zwycięskim zdjęciem z konkursu Wiki Lubi Przyrodę oraz druk i wysyłka listów do darczyńców 1%
  Polimerek zaproponował połączenie tematu druku widokówek i listów do darczyńców, jako, że i tak są powiązane. Najpierw zaczęła się dyskusja czysto techniczna o tym co ma być na odwrocie widokówki i w jakiej liczbie je wydrukować. Ostatecznie stanęło na 1000 widokówek i z logo 15-lecia Wikipedii (z konturem granic Polski) a nie logo Wiki Lubi Przyrodę. Temat wysyłki listów nie był dyskutowany bowiem już na poprzednich spotkaniach zarządu była o tym mowa. Po przygotowaniu uchwały UZ 2015-60 poddano ją głosowaniu, w wyniku którego została przyjęta (6/0/0)
 3. Wolne wnioski
 • Widokówki dziękczynne - jeszcze w trakcie omawiania poprzedniego punktu, Magalia zaproponowała druk kartek "dziękczynnych", które w trakcie zlotu zimowego uczestnicy mogliby sobie nawzajem dawać na wzór tego co zorganizowała w trakcie CEE Meeting 2015 w Estonii. Polimerek wyraził swój sceptycyzm wobec pomysłu, stwierdzając, że już w Estonii obserwował przesyt tymi kartkami. Gdy się dostaje ich kilka to jest miłe i inspirującej, ale przy większej liczbie one sie dewaluują i ludzie przestają się nimi cieszyć. Wpedzich, Aegis, Masti i Halibutt wyrazili poparcie dla idei. Polimerek zaproponował aby to ew. wydrukować z kosztów biura prasowego - w liczbie nie większej niż 200 sztuk - to da to po 5 sztuk na osobę przy założeniu 40-osobowej frekwencji.
 • Sprawozdanie dla Wikimedia Foundation: Użytkownik:Polimerek/Brudnopis - Polimerek stwierdził, że sprawa jest coraz pilniejsza bowiem pracownicy Fundacji zwrócili się do niego już z pytaniem, czy planujemy wyświetlać banery 1%, a rozpoczęcie negocjacji w tej sprawie z prawnikami Fundacji wymaga najpierw spełnienia warunków zeszłorocznej umowy - czyli przygotowania raportu. Ono jest już w dużym stopniu wypełnione - ale brakuje jeszcze opisu działań biura prasowego i GLAM koordynatora oraz danych do części finansowej. Masti zobowiązał się zrobić część finansową do końca tygodnia a Halibutt część dotyczącą biura prasowego, natomiast Polimerek obiecał pogonić Martę co do części GLAM.
 • Szkolenie na medycynie białostockiej - Halibutt spytał się kto tam może jechać i wyszło, że prawdopodobnie tylko on sam.
 • Gra na telefony wykorzystująca dane z wikisłownika - temat został zgłoszony przez Wpedzicha. Polimerek stwierdził, że rozmawiał z osobą, która chce tą grę pisać, ale nie do końca rozumie o co jej chodzi. Samo korzystanie z Wikisłownika nie wymaga niczyjej zgody, natomiast ew. finansowe wsparcie autora byłoby dyskusyjne. Podobnego zdania był też Wpedzich.

483.20151215-46

Data
15 grudnia 2015

Ze względu na brak tematów na kanale toczyła się jedynie ogólna dyskusja.

 1. Polimerek przypominiał o ankiecie dla pracowników. W trakcie trwania obrad Maire wysłała ankietę do członków zarządu, którą częściowo mailowo a częściowo na kanale IRC przedyskutowano ustalając jej ostateczną treść, która została rozesłana do pracowników.
 2. Polimerek przypomniał o raporcie rocznym dla WMF i podziękował osobom, które dopisały swoją część. Masti obiecał uzupełnić część finansową.
 3. Halibutt zwrócił się o pomoc w tłumaczeniu na polski: File:Instructor Basics, How to use Wikipedia as a teaching tool (Wiki Education Foundation).pdf

20151222

Data
22 grudnia 2015

Ze względu na brak zgłoszonych tematów na kanale toczyła się jedynie ogólna dyskusja dotycząca kontynuacji zatrudnienia pracowników. Ze względu na naturę tematu, zarząd przeniósł się na prywatny kanał, na którym ustalano szczegóły zatrudnienia do zaproponowania pracownikom.

484.20151229-47

Data
29 grudnia 2015
Obecni
Aegis Maelstrom, Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Elfhelm
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:20 - 23:47
Przebieg spotkania
 1. Uchwała dotycząca kontynuacji zatrudnienia dla pracowników, którym kończą się kontrakty. Polimerek (dyskusja) 12:16, 28 gru 2015 (CET)[odpowiedz]
  Jest to temat kontynuowany od poprzedniego spotkania zarządu. Zarząd już wcześniej przedyskutował ankiety i sprawozdania Magalii i Halibutta. Polimerek zaproponował aby ocenę ankiety i sprawozdania koordynatorki GLAM dokonać na nie-publicznym kanale ze względu na osobowy i ocenny charakter tej pracy. Członkowie zarządu przyjęli tę propozycję, po czym zarząd na ok 30 min. oddalił się na kanał prywatny. Po powrocie Polimerek ogłosił, że zarząd zdecydował po analizie ankiet, raportów i ogólnych obserwacji pracy - utrzymać dotychczasowych pracowników merytorycznych. Polimerek zapytał się, czy należy przyjąć trzy osobne uchwały dla każdego z pracowników, czy zrobić to łącznie. Karol007 zaproponował, żeby jednak osobno. Polimerek stwierdził, że tak też było poprzednim razem i tak będzie klarowniej, co poparł również Masti. Elfhlem zaproponował zmianę nazwy stanowiska pracy Magalii na "specjalista ds. komunikacji", co poparła też sama zainteresowana, która stwierdziła, że nie lubi być nazywana "kierownikiem". Polimerek poprosił członków zarządu aby przejrzeli ostatni raz uzgodniony wcześniej zakres obowiązków dla każdego z pracowników i zajął się pisaniem uchwał. Po napisaniu wstępnej ich wersji, Elfhelm zapytał się czemu mamy zatrudnić pracowników dopiero od 15 stycznia. Polimerek wyjaśnił, że potrzeba ok 2 tygodni na załatwienie formalności typu wstępne badania lekarskie i kurs BHP w związku zamiarem zatrudnienia ich na umowę o pracę. (dotychczas byli zatrudnieni na umowy-zlecenia). Po dłuższej wymianie zdań na ten temat, Masti zaproponował aby zatrudnić ich na okres przejściowy nadal na umowy-zlecenia, co zostało zaaprobowane przez pozostałych członków zarządu. W związku z tym Polimerek dokonał odopowiedniej korekty uchwał. Następnie Polimerek i Karol007 przygotowali załączniki do uchwał z zakresami obowiązków i po ich korektach przez Maire, przystąpiono do głosowania uchwał. Uchwały UZ 2015-61, UZ 2015-62 i UZ 2015-63 zostały przyjęte 7/0/0.
 2. Uchwała dotycząca zatrudnienia pomostowego pracownika biurowego na zastępstwo. Polimerek (dyskusja) 12:16, 28 gru 2015 (CET)[odpowiedz]
  Polimerek wyjaśnił, że zatrudnienie pomostowe wynikło z faktu, że Anna Matusiak, której kończy się urlop macierzyński przyniosła podanie o przyjęcie ponowne do pracy i zarazem podanie o urlop wypoczynkowy do połowy lutego. Zgodnie z prawem pracy w takiej sytuacji umowa na zastępstwo Marty Moraczewskiej automatycznie wygasła, niemniej ktoś przez okres do powrotu Anny Matusiak musi w biurze pracować. Polimerek oświadczył też, że Marta Moraczewska zgodziła się tę pracę wykonywać na umowę-zlecenie w tym czasie. Do podpisania umowy z nią jest jednak konieczna uchwała zarządu. Masti, Wpedzich i Aegis stwierdzili, że w takiej sytuacji nie ma innego wyjścia. Po przygotowaniu odpowiedniej uchwały, przystąpiono do jej głosowania. Uchwała UZ 2015-64 została przyjęta 7/0/0.
 3. Wolne wnioski
  Nie było.

2016

5 stycznia

Kod: 485.20160105-01

Data
5 stycznia 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:14 - ok. 21:50
Przebieg spotkania
 1. Budżet GLAM na 2016 rok.
  • Opis tematu: W związku z wyczerpaniem środków z budżetu GLAM przyznanego 14 października 2014 r. na koszty związane z działalnością koordynatora GLAM uchwałą 2014-54 proszę o ustalenie budżetu GLAM na rok 2016.
  • Zgłaszający: Marta Malina
  • Powiązane uchwały Zarządu: 2014-54
  • Odpowiedzialna za rozliczenie: Marta Malina Moraczewska
  Wpędzich spytał się ile Marta chce na w/w koszty. Masti stwierdził, że z zeszłorocznej uchwały na ten cel na kwotę 3500 PLN zostało się 55.30 zł. Polimerek zaproponował aby dać 4000 PLN, zaś Masti zasugerował 5000 PLN. Polimerek zaproponował też aby uchwała nie zawierała załącznika budżetowego, bo to trudno jest z góry przewidzieć wydatki i da to większą swobodę. Zaproponował też aby odpowiedzialnym za kontrolę tych wydatków był on albo Masti. W poprzedniej uchwale wpisana była Marta, ale w praktyce i tak przy każdym większym wydatku pytała się Polimerka o zgodę. Maire, Elfhelm i Wpedzich również przystali na 5000 PLN. Po napisaniu uchwały UZ 2016-1 została poddana pod głosowanie i została przyjęta 6/0/0.
 2. Wolne wnioski.
  1. Jeszcze przed dyskusją nad zgłoszonym tematem, Wpedzich przypomniał, że trzeba przyjąć uchwały ogólnobudżetowe (utrzymanie biura, etat księgowej itd) . Polimerek sprawdził, że zeszłoroczne uchwały na ten cel automatycznie tracą ważność z początkiem nowego roku. Masti stwierdził, że można odpowiednie uchwały na ten rok przyjąć za tydzień i że je przygotuje.
  2. Magalia zapytała się o o Wikimedia Conference w Berlinie, na którą by chciała być delegowana. Pojechać chce też Aegis. Wysłać można do 4 osób, z tymże Aegs Maelstrom zapewne może pojechać jako członek FDC. (Wikimedia Funds Dissemination Committee). Wpedzich i Elfhelm wymienili uwagi na temat liczności naszej delegacji. Maire stwierdziła, że pewnie nie da się zdecydować tego teraz, ale trzeba będzie podjąć decyzję w przyszły wtorek, z czym zgodził się też Polimerek.
  3. Magalia stwierdziła, że rozmawiałam z Nikolą o CEE Spring i poprosiła o zgodę na reprezentowanie Stowarzyszenia nt. tego projektu, na co wyraził zgodę Wpedzich
  4. Dyskutowano też o organizacji Zlotu Zimowego - szczególnie jego części "rozrywkowej".

12 stycznia

KOD: 486.20160112-02
Data
12 stycznia 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm, Aegis Maelstrom
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:16 - ok. 23:43
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie w poczet członków kol. Strazak sam.
  • Opis tematu: Rozpatrzenie kandydatury na członka w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska wikipedysty Strazak sam. Zgłoszenie do agendy spotkania z opóźnieniem, w stosunku do otrzymanych dokumentów od kandydata. Kandydatura spełnia wszystkie wymogi formalne.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 18:26, 12 sty 2016 (CET)[odpowiedz]
  • Decyzją Zarządu kandydatura została przyjęta jednogłośnie (7/0/0), wikipedysta Strazak sam może zostać członkiem Stowarzyszenia po dokończeniu procedury przyjęcia.
 2. Zestaw uchwał dotyczących ciągłych wydatków w 2016: etaty, biuro, podróże, domeny, serwery, poczta.
  • Zgłaszający: Masti (dyskusja) 16:35, 12 sty 2016 (CET)[odpowiedz]
  • Na początku Masti podkreślił, że większość uchwał uchwał w tej grupie będzie zawierała te same kwoty co w 2015 roku, czyli <uzupełnić>. Wyjątek stanowią koszty biura, które w uchwale UZ 2015-3 były ustalone na 75 tys. PLN, z czego wydano ok. 45 tys., stąd redukcja kwoty w projekcie uchwały do 50 tys. PLN. Masti przeanalizował koszty planowane w uchwałach na 2015 i poniesione wydatki, uzasadniając tym samym kwoty przyjęte w projektach uchwał. Omówiono też opłacane domeny internetowe. Z powodu braku informacji o potrzebie opłacania domen: wikiprzyroda.pl, wikilovesmonuments.pl i wikiepodrecznki.pl, usunięto je z listy, a dopisano domenę ceespring.eu. Po krótkim omówieniu treści przygotowanych uchwał i braku zastrzeżeń, przyjęto w indywidualnych głosowaniach następujące uchwały: UZ 2016-2 w sprawie przyznania środków na etat pracownika biurowego i księgowej (7/0/0); UZ 2016-3 w sprawie przyznania środków na prowadzenie biura (7/0/0); UZ 2016-4 w sprawie przyznania środków na podróże służbowe w ramach realizacji celów statutowych (7/0/0); UZ 2016-5 w sprawie przedłużenia abonamentu na serwery tools.wikimedia.pl (7/0/0) i UZ 2016-6 w sprawie przeznaczenia środków na abonament za domeny internetowe w 2016 (7/0/0).
 3. Zatwierdzenie planu dla WMF: Użytkownik:Polimerek/Brudnopis.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 15:27, 11 sty 2016 (CET)[odpowiedz]
  • Polimerek podkreślił ważność planu budżetowego WMPL, który ma zostać przekazany Fundacji Wikimedia. Rozpoczęcie negocjacji w sprawie wyświetlania banerów podczas zbiórki funduszy w ramach akcji OPP w polskojęzycznych projektach Wikimedia, oraz przebieg i wynik rozmów, będzie w dużej mierze zależał od tego dokumentu. Już w tej chwili powstało duże opóźnienie w pracach przygotowawczych do akcji OPP, stąd powstała konieczność szybkiego działania. Nie chcąc odkładać przyjęcia planu na kolejny termin, Zarząd w zwykłym głosowaniu zaakceptował dokument w zaprezentowanym kształcie stosunkiem głosów 7/0/0.
 4. Wybór delegatów na Wikimedia Conference w Berlinie.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 22:46, 7 sty 2016 (CET)[odpowiedz]
  • Polimerek zwrócił uwagę, że w chwili obecnej nie ma jeszcze żadnych informacji na temat programu konferencji. Aegis Maelstrom poinformował, że WMF ma zamiar wysłać 2 członków FDC, jednak nie podjęto jeszcze decyzji, kto może być sfinansowany przez chapter. Rejestracja na konferencję trwa do 15 stycznia, dlatego przeprowadzono sondaż wśród członków Zarządu e celu określenia liczby chętnych do wyjazdu. Ostatecznie wybrano 4 osoby: Polimerka, Mastiego, Magalię i Aegisa Maelstroma z Wpedzicha jako osobę rezerwową. Uchwała nr UZ 2016-7 o delegowaniu przedstawicieli Stowarzyszenia na spotkanie chapterów Wikimedia w Berlinie została przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.
 5. Wolne wnioski.
  1. Masti poinformował, że rozejrzy się za nowym bankiem dla rachunków bankowych Stowarzyszenia, a po ewentualnym wyborze dotychczasowe rachunki będą musiały być przez pewien czas prowadzone równolegle.

19 stycznia

KOD: 487.20160119-03
Data
19 stycznia 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm, Aegis Maelstrom
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
ok 21:10 - ok. 23:20 (nie było formalnego otwarcia i zamknięcia obrad)
Przebieg spotkania

Nie było punktów, dlatego prowadzone były tylko luźne rozmowy. M.in:

 1. Rozmawiano o wikiekspedycji kolejowej i planowanej ekspedycji p. Sokołowskiego. Przy kolejowej - Magalia podniosła problem słabego kontaktu z Travelarzem w efekcie którego został zmarnowany potencjał promocyjny tego projektu. Magalia podniosła, że musi być znany zawczasu plan wyjazdu i co ma być fotografowane. Rozmawiano też, czy da się jednocześnie zrealizować ew. oba projekty wyprawowe. Polimerek stwierdził, że nie ma przeszkód. Zobowiązał się skontaktować z Travelarzem w temacie uściślenia jego wniosku. Z kolei Wpedzich i Elfhelm zobowiązali się bardziej szczegółowo wypytać p. Sokołowskiego co do jego planów i pomóc mu ew. złożyć wniosek o dofinansowanie na wiki Stowarzyszenia.
 2. Rozmawiano o ew. wejściu jak koordynator międzynarodowy do konkursu CEE Spring. Bumbury stwierdził, że chce aby CEE Spring był najlepszym dotąd konkursem edycyjnym. Polimerek zaczął go wypytywać o detale organizacyjne - liczbę krajów, projekt regulaminu, jak sobie wyobraża koordynację zakupu i wysyłki nagród. Plan miałby polegać na tym, że lokalni organizatorzy musieliby dostosować własne regulaminy do międzynarodowego i sami kupowaliby nagrody, po czy dostawali zwrot po przesłaniu do WMPL faktur. Uzgodniono, że ma być w brudnopisie przygotowany projekt wniosku grantowego do WMF i po zapoznaniu się z detalami tegoż zarząd podejmie decyzję nt. ew. bycia formalnym organizatorem CEE Spring.
 3. Rozmawiano też przez chwilę o organizacji spotkania Zarządu na żywo, które to ma się odbyć w lutym.

26 stycznia

Kod: 488.20160126-04

Data
26 stycznia 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm, Aegis Maelstrom
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
ok 21:21 - 00:15
Przebieg spotkania
 1. Dzień Domeny Publicznej, prośba o sfinansowanie cateringu, zgodnie z projektem budżetu: Użytkownik:Polimerek/Brudnopis2. Polimerek (dyskusja) 15:55, 25 sty 2016 (CET)[odpowiedz]
  Na początku spotkania oczekiwano Przewodniczącego Rady Koalicji Otwartej Edukacji - Kamila Śliwowskiego, który sporządził projekt budżetu obchodów Dnia Domeny Publicznej. Ostatecznie Kamil do spotkania nie dołączył, niemniej jednak Polimerek rozmawiał z nim telefonicznie w czasie spotkania. Wydarzenie ma się odbyć w klubokawiarni Solec 44: [20]. Jest też dostępny program warsztatów: [21]. Cały budżet oszacowano na ok. 5000 PLN. Polimerek zwrócił uwagę na różnicę w w zeszłorocznych kosztach zwykłego cateringu (ok. 1700 PLN) i tegorocznymi planami. W tym roku wydarzenie jest planowane na 100 osób. Impreza jest promowana przez bibliotekę Narodową i kilka innych instytucji, dlatego szacowania liczby gości nie są oderwane od rzeczywistości. Dania będą gotowane przez znanego warszawskiego kucharza Aleksandra Barona, a same dania są utrzymywane w sekrecie. Zwrócono uwagę na to, że WMPL nie może sfinansować całości budżetu. Padł pomysł by pokryć koszty tylko potraw z domeny publicznej, których koszt wyniesie ok. 2500 PLN. Aegis maelstrom zapytał czy WMPL występuje oficjalnie w roli sponsora. Masti zauważyli, że na stronie internetowej imprezy nie ma wzmianki o Stowarzyszeniu. Polimerek przypuszcza, że po przyjęciu uchwały przez Zarząd taka informacja prawdopodobnie się pojawi. Temat zostanie jeszcze przypomniany głównemu organizatorowi. Ostateczne Zarząd przyjął, stosunkiem głosów 7/0/0, uchwałę nr UZ 2016-8 w sprawie pokrycia części kosztów organizacji obchodów Dnia Domeny Publicznej. Środki na jej realizację mają pochodzić ze środków zgromadzonych na zwykłym koncie, gdzie nie trafiają wpłaty z OPP.
 2. Wolne wnioski.
  1. Polimerek przypomniał o konieczności przyjęcia uchwały w sprawie opłaty za usługi pocztowe w az.pl. Cena nie jest jeszcze znana, masti jeszcze sprawdza ceny.
  2. Rozmawiano również o spotkaniu Zarządu w Łodzi. Polimerek przypomniał, że aby rezerwować miejsca noclegowe, to musi znać termin spotkania. W celu jego ustalenia utworzono wcześniej ankietę doodle, gdzie już wszyscy członkowie Zarządu określili swoją dostępność.
  3. Wpedzich przypomniał, że nie są jeszcze uruchomione banery OPP. Polimerek powiedział, że banery będą uruchomione, podtrzymał swój sprzeciw do kierowania ruchu z Wikipedii do portalu Facebook. Wpedzich zaznaczył, że samymi banerami nie powstrzymamy całkowicie spadku wpływów, stąd pomysł o docieraniu do "facebookowiczów" niezwiązanych z Wikipedią. W tym miejscu pojawił się pomył wykupienia reklamy na Facebooku. Wpedzich przekazał najprostsze opcje konfiguracji sprawdzone przez Powerka38. Potencjalnych odbiorców w wieku powyżej 25 lat, jest ok. 5,1 mln, a przy 11-29 tys. wyświetleń dziennie koszty kształtują się na poziomie 20-24 EUR dziennie. Zwrócono uwagę na to, że równoległa kampania za pośrednictwem banerów i Facebooka może wzmocnić odzew darczyńców, ale kampania WMPL nie powinna się czasowo nakładać na kampanię Fundacji Wikimedia. Przedstawiono również projekt tegorocznych banerów Fundacji, które są bardzo nachalne. Projekt baneru WMPL jest znacznie subtelniejszy.

2 lutego

Kod: 489.20160202-05

Data
2 lutego 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm, Aegis Maelstrom
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
ok 21:26 - 00:15 (bez oficjalnego zamknięcia obrad)
Przebieg spotkania
 1. Uchwała nt. spotkania zarządu na żywo. (9/2015).
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 12:44, 1 lut 2016 (CET)[odpowiedz]
  • W czasie spotkania zwiększono początkową proponowaną kwotę o zapasowe 500 PLN do 4500 PLN. Ostatecznie uchwała nr UZ 2016-9 w sprawie przyznania środków na organizację spotkania Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia została przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.
 2. Wyprawa "Polska Zachód-Wschód w 30 dni" jako Wikiekspedycja w roku 2016
  • Krótki opis projektu: Wyprawa "Polska Zachód-Wschód w 30 dni" organizowana przez grupę „Podróże Po Polsce”.
  • Zgłaszający: Piotr Sokołowski Piotr.v.sokolowski
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Piotr Sokołowski Piotr.v.sokolowski
  • Na początku dyskusji Polimerek powiedział, że pomysł mu się podoba, jednak ma do niego 3 uwagi. Pierwszą z nich jest konieczność uściślenia opisu sukcesu wyprawy, drugą - konieczność ustalenia liczności grupy, a trzecią kwestią jaką poruszył jest brak konieczności kupowania dyktafonu. Jeśli liczba osób biorących udział w wyprawie nagle się powiększy, a budżet będzie nieoszacowany, to spowoduje wzrost kosztów całego przedsięwzięcia. Piotr.v.sokolowski (piotrs na IRCu) przedstawił plan Wikiekspedycji, podkreślając, że chciałby się skoncentrować na ok 15-20 miejscach i je dokładnie udokumentować fotograficznie. Polimerek zwrócił uwagę, że takie plany to znacznie poniżej dotychczasowych wyników Wikiekspedycji, w związku z tym należy je zmienić. Jako przykład trasy zrealizowanej w 2009 roku podano wyprawę od Bieszczad do Morza Bałtyckiego. W czasie długiej dyskusji padł pomysł, by pomysłodawcy wykonali dokładną listę planowanych obiektów i miejscowości, które szczególnie chcieliby udokumentować, a później Masti uzupełni trasę o proponowane miejscowości by zagęścić punkty zbierania danych. Ostatecznie, pierwsza propozycja konkretnej trasy ma się pojawić do połowy marca. Gdy ta praca zostanie wykonana, Masti zaproponuje poprawki przebiegu trasy korzystne z punktu widzenia projektów Wikimedia. Po ustaleniu trasy i dokładnego budżetu będzie można przyjąć uchwałę. Obecnie Zarząd jednogłośnie zgadza się, że wyprawa będzie korzystna dla projektów Wikimedia.
 3. Konferencja Wikimedia Polska 2016.
  • Opis tematu: Minął styczeń, a nie mamy ustalonego terminu konferencji i walnego zgromadzenia członków; tymczasem ludzie muszą sobie organizować życie zawodowe oraz urlopowe. Warto byłoby przynajmniej zaznaczyć dwa weekendy, podczas których mogłyby się odbyć konferencja i walne, celem ich rezerwacji w kalendarzach. Pamiętając uwagi zasłyszane w ostatnim roku proponowałbym, by unikać weekendu przed i po Bożym Ciele, bo ten dzień wolny w środku tygodnia jest wykorzystywany do urlopów z np. rodziną. Ta sama sytuacja może dyskwalifikować weekend majowy (chyba, że Wikimedianie gremialnie rezerwują ten weekend dla wiki, nie wiem). Dodatkowymi blokerami są: Wielkanoc (koniec marca), Wikimedia Conference (20-24 kwietnia), Wikimania (koniec czerwca). Osobiście wolałbym też uniknąć kolizji z spotkaniem FDC (środek maja). W tej sytuacji preferowane wydają się pierwsze dwa weekendy czerwca, ew. I połowa kwietnia.
  • Zgłaszający: Michał Buczyński
  • Zwrócono uwagę na to, że potencjalnych wolnych terminów nie jest dużo ze względu na mnogość różnych konferencji w całym ruchu Wikimedia. Jednomyślnie uzgodniono, że najdogodniejszymi terminami będzie jeden z dwóch pierwszych weekendów czerwca. Ostatecznie wybrano termin 3-5 czerwca 2016 roku. Miejsce konferencji na chwilę obecną pozostaje nieznane i zostanie wyłonione na podstawie zgłoszonych ofert od potencjalnych organizatorów. Jednymi z wielu kryteriów wyboru, jakie będą brane pod uwagę, są łatwość dojazdu, cena czy możliwości lokalowe i noclegowe proponowanego miejsca. Podczas dyskusji sugerowano, aby miejscem konferencji była miejscowość, która do tej pory nie gościła jeszcze konferencji. Wśród nich wymieniano Lublin, Kielce, Radom, Skarżyska czy Zamość.
 4. Wikimania 2016.
  • Opis tematu: Podjęcie decyzji na temat ewentualnych stypendiów WMPL na tegoroczną Wikimanię, budżetu na stypendia oraz powołania przyznającej je Komisji Stypendialnej.
  • Zgłaszający: Maire (dyskusja) 14:21, 22 sty 2016 (CET)[odpowiedz]
  • Pierwszą najważniejszą kwestią przy organizacji wyjazdu na Wikimanię 2016, która odbędzie się we włoskiej miejscowości Esino Lario są koszty zakwaterowania. koszty dojazdu będą znacznie mniejsze niż przy organizacji wyjazdu do Meksyku. Wśród zaproponowanych rozwiązań padł pomysł wynajęcia 2 kamperów na tydzień czy domków letniskowych. O szczegóły dotyczące kosztów i zakwaterowania ma zorientować się Maire kontaktując się z Jolandą Pensą - główna organizatorką. Elfhelm zwrócił uwagę na to, że w między czasie Zarząd może pracować nad powołaniem Komisji Stypendialnej. Po ustaleniu szczegółów temat ma być ponownie przedyskutowany w celu podjęcia konkretnych decyzji w postaci uchwał.
 5. Wolne wnioski.
  1. Podczas dogasającej rozmowy przy nieobecności już części uczestników spotkania, Karol007 wspomniał o pomyśle raportowania stanu realizacji uchwał. Zaprezentował przykład uchwał nr UZ 2013-6 oraz UZ 2015-1, w których nad nagłówkiem pojawiają się ikony załączników i/lub utworzonych raportów. Pomysł raportowania spotkał się z aprobatą Polimerka, który jednocześnie prosił o wyjaśnienie tajemniczych numerów spotkań Zarządu w archiwum. Karol007 wyjaśnił konstrukcję i ideę tej numeracji, zgadzając się jednocześnie z ich największą wadą - małą czytelnością dla wielu użytkowników. Cała koncepcja jest w trakcie rozwijania i realizacji, w związku z tym ostateczny kształt prezentacji tych danych archiwalnych może jeszcze ulec zmianie.

9 lutego

Kod: 490.20160209-06

Data
9 lutego 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm, Aegis Maelstrom
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
ok 21:24 - 23:42
Przebieg spotkania
 1. Wikimania 2016.
  • Opis tematu: Podczas ostatniego spotkania Zarządu wstępnie omówiono konieczność powołania programu stypendialnego dla uczestników Konferencji we Włoszech. Podstawą dalszych decyzji jest ustalenie kosztów zakwaterowania i wyżywienia i na tej podstawie będzie można ocenić możliwości Stowarzyszenia i określić liczbę stypendiów dla uczestników krajowych i zagranicznych.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 23:05, 8 lut 2016 (CET)[odpowiedz]
  • Powiązane spotkania Zarządu: 2 lutego 2016 pkt. 4.
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Skarbnik, (do ustalenia)
  • Maire otrzymała ogólne informacje na temat kosztów zakwaterowania, które kształtują się w wersji podstawowej ok. 100 EUR za dobę od osoby. Organizatorzy konferencji odstąpili od pobierania opłaty konferencyjnej, w związku z tym, po doliczeniu kosztów przelotu, całkowite koszty powinny oscylować w granicy 3500-4500 PLN od osoby. Sugerowana kwota całkowitego budżetu to ok. 50 tys. PLN. W związku z tym w zależności od szczegółowego rozpisania kosztów możliwe będzie ustalenie liczby stypendiów na 10 i dwóch delegatów. W czasie dyskusji padły też inne zbliżone propozycje, w tym z podziałem puli stypendiów na uczestników z Polski i z innych krajów. Aby jednak budżet mógł być właściwie zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem kosztów, Elfhelm wskazał konieczność usunięcia niektórych krajów z których będą przyjmowane wnioski o stypendia. Karol007 sprawdził i potwierdził, że z niektórych krajów kaukaskich koszty przelotu do Włoch oscylują w tym momencie blisko kwoty 10 tys. Tak wysokie koszty nie mogą być zaakceptowane, dlatego Zarząd podjął decyzję o usunięciu z listy: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kirgistanu, Kazachstanu, Turkmenistanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu.
  Do podjęcia decyzji będzie potrzebne ustalenie jeszcze składu Komisji Stypendialnej. W czasie spotkania Wpedzich i Karol007 poinformowali, że chętni będą do pracy w Komisji, nieobecny Powerek38 również byłby chętny współpracować – jak relacjonował Wpedzich. podjęcie decyzji odłożono o kolejny tydzień, w którym ma zostać zorganizowany pełny skład Komisji i ustalona liczba stypendiów.
 2. Wolne wnioski.
  1. Jeszcze przed rozpoczęciem dyskusji na temat zgłoszonego punktu spotkania, Magalia poprosiła uczestników spotkania by odwiedzili stronę przygotowaną przez Yarla stronę poświęconą zbiórce pieniędzy w ramach 1% podatku. Zadaniem odwiedzających miało być sprawdzenie poprawności merytorycznej i technicznej strony. i ew. zaproponowanie poprawek.
  2. Magalia zwróciła uwagę na brak informacji o wystawie na dworcach kolejowych. Brakuje podstawowego wyjaśnienia czego dotyczą wystawy. W czasie trwania spotkania wyjaśniono również nieporozumienie związane z przepływem informacji na temat wystaw i ich promocji przez pracowników. W rozwiązaniu zwrócono uwagę na to, że pracownicy nie otrzymali na czas informacji o organizacji wystaw, dlatego nie mogli podjąć działań w tym kierunku. Sam organizator - kol. Travelarz, również nie poinformował o tym bezpośrednio pracowników, z którymi miał w tej kwestii współpracować. Elfhelm widział wystawę dot. Wikiekspedycji Kolejowej w Gdyni, która nie miała żadnych informacji dot. realizowanego projektu oraz nie była właściwie przygotowana od strony promocyjnej. Elfhelm sugerował, by Zarząd rozważył zakończenie tego projektu.
  3. Polimerek przypomniał, że pozostaje nierozwiązana kwestia noclegów w czasie konferencji w Berlinie (na którą środki zostały przeznaczone w uchwale nr UZ 2009-5). Polimerek przesyłał w tym temacie informację na listę dyskusyjną Zarządu, jednak do tej pory Zarząd nie aprobował przestawionych propozycji noclegowych. Masti i Karol007 sprawdzali, w czasie spotkania, propozycje noclegowe i nie znaleźli ciekawych kontrpropozycji. Ostatecznie Karol007 powiedział, że następnego dnia powinno się udać podjąć decyzję w tej sprawie.
  4. Polimerek wspomniał, że agendę spotkania Zarządu powinno się przygotowywać wcześniej, aby pozostawić odpowiednią przestrzeń do organizacji czasu prywatnego członków Zarządu. W związku z tym Karol007 powiedział, że obecnie dysponuje zasobami czasowymi, które umożliwią mu znacznie wcześniejsze organizowanie agendy. Wspomniał, że wzorem lat wcześniejszych agenda będzie przygotowywana najpóźniej na ok. 24 h przed rozpoczęciem właściwego spotkania.

16 lutego

Kod: 491.20160216-07

Data
9 lutego 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm, Aegis Maelstrom
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
ok 21:14 - 23:51
Przebieg spotkania
 1. Wikimania 2016.
  • Opis tematu: Kontynuacja prac podjętych podczas poprzednich spotkań, związanych z ustaleniem liczby stypendystów, budżetu, składu Komisji Stypendialnej i ram czasowych głównych przygotowań.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 21:32, 15 lut 2016 (CET)[odpowiedz]
  • Powiązane spotkania Zarządu: 2 lutego 2016 roku pkt. 4. i 9 lutego 2016 pkt. 1.
  • Dyskusja rozpoczęła się od próby ustalenia składu Komisji Stypendialnej, po czym Polimerek przypomniał, że to powinno być w następnej kolejności, ponieważ Zarząd wcześniej powinien podjąć decyzję o uruchomieniu programu stypendialnego. W związku z tym przystąpiono do szacowania kosztów. Karol007 przypomniał, że plany budżetowe na 2016 rok zakładały maksymalny koszt organizacji udziału w Wikimanii 2016 na 50 tys. PLN. Maksymalną liczbę noclegów ustalono na 7, ponieważ 2-3 dni będzie trwała prekonferencja, konferencja właściwa to 3 dni i jeszcze jeden dodatkowy nocleg na transfer. Ustalono liczbę stypendiów na 8, w tym 6 dla stypendystów z Polski i 2 dla stypendystów zagranicznych. Na cel programu stypendialnego Elfhelm początkowo proponował przeznaczyć 40 000 PLN, a na wydelegowanie 2 przedstawicieli WMPL 10 000 PLN. Karol007 zaproponował przesunięcie 1 000 PLN z na korzyść programu stypendialnego, ponieważ szacunkowe koszty stypendiów zagranicznych mogą być większe niż średnia kwota stypendium dla uczestnika z Polski. Kwota 9 000 PLN została uznana jako wystarczająca na pokrycie kosztów wysłania przedstawicieli WMPL. W czasie spotkania ustalono również pięcioosobowy skład Komisji Stypendialnej, w której będą współpracować: Elfhelm, Karol007, Maire, Powerek38, Wpedzich. Do regulaminu, w § 5. pkt. 2., wpisano również rozszerzenie wniosku o stypendium, w zakresie chęci uczestnictwa stypendystów w wydarzeniach towarzyszących. Zrezygnowano z użycia w regulaminie nazw własnych wydarzeń, ponieważ zgodnie z sugestią Karola007, regulamin miał być uniwersalny, a zmienne informacje zawarte miały być w uchwale. Dzięki rozszerzeniu zapisu w regulaminie, Komisja Stypendialna zyskała możliwość weryfikacji i przyznania stypendium rozszerzonego na cały okres konferencyjny, lub ograniczonego do pobytu w okresie właściwej Konferencji. Po ustaleniu terminów składania wniosków i czasu pracy Komisji, wszystkie zmienne zapisano w treści uchwały nr UZ 2016-10, którą Zarząd przyjął jednogłośnie (7/0/0). Przyjęcie uchwały dotyczącej delegatów WMPL zostało przesunięte na kolejne spotkanie, ponieważ zgłosiło się trzech chętnych: Polimerek, Masti i Aegis Maelstrom. W czasie spotkania nie podjęto decyzji, którzy z nich zostaną wydelegowani.
 2. Wolne wnioski.
  1. Wpedzich wspomniał, że chciałby na najbliższym spotkaniu Zarządu przymierzyć do napisania wiadomości na Facebooku, o czym była mowa w czasie spotkania Zarządu 26 stycznia 2016 roku pkt 2.1, w celu promowania zbiórki OPP. Nie ma to być profilowa wiadomość, a promowana i ukierunkowana treść, która ma trafić do tysięcy odbiorców wg wyliczeń przedstawionych przez Powerka38.
  2. Wpedzich przypomniał, że trzeb ogłosić rozpoczęcie przyjmowania ofert na miejsce organizacji Konferencji Wikimedia Polska 2016. Temat ogłoszenia ma zostać przekazany do rozgłoszenia przez Rzecznika Prasowego.
  3. Polimerek poprosił o pilne zadeklarowanie terminów przybycia na Konferencję w Berlinie i wyjazdu powrotnego. Pod koniec spotkania, uczestnicy konferencji w Berlinie usiłowali zoptymalizować sposób transportu oraz koszty. Decyzje wiążące nie zostały podjęte, jednak podkreślano, że dziewięciogodzinna podróż autobusem jest mniej atrakcyjnym rozwiązaniem niż pięcioipółgodzinna podróż droższym pociągiem.

23 lutego

Kod: 492.20160223-08

Data
23 lutego 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm, Aegis Maelstrom
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
ok 21:10 - 23:07
Przebieg spotkania
 1. Wikiekspedycja motoryzacyjna.
  • Opis tematu: Wikiekspedycja Motoryzacyjna - projekt
  • Link do strony projektu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Flyz1/WM2016
  • Zgłaszający: Flyz1
  • Na początku dyskusji zwrócono uwagę na to, że projekt został opisany bardzo rzeczowo i dokładnie. Ponieważ pomysłodawca nie mógł dołączyć do spotkania i odpowiadać na bieżąco na pojawiające się pytania, postanowiono zebrać wszystkie pytania i w formie mailowej poprosić o odpowiedzi. Polimerek pytał czy wizyty w muzeach były konsultowane i czy jest pewność, że będzie zgoda na fotografowanie eksponatów? Zapytano również o planowany termin wyprawy i wyrażono obawę, że w planie wyprawy został przyjęty zbyt krótki czas na wizytę w muzeach. W czasie dyskusji Karol007 zebrał najważniejsze pytania i wysłał do pomysłodawcy. Po otrzymaniu wszystkich odpowiedzi, Zarząd będzie mógł podjąć decyzję w tej sprawie, za tydzień, na kolejnym spotkaniu. Zastanawiano się również w jaki sposób będzie można rozliczyć paliwo, czy musi to być rozliczenie tzw. "kilometrówką", czy mogą być faktury na paliwo. Masti przypomniał, że nie mogą być faktury, jednak Zarząd ma możliwość rozliczenia wg własnej stawki za kilometr. Aegis Maelstrom powiedział, że otrzymujący zwrot od Stowarzyszenia będzie ponosił koszty podatkowe, jednak do ustawowej kwoty obowiązuje zwolnienie z podatku dochodowego. Ostatecznie zdecydowano się na rozliczenie tradycyjne za każdy kilometr.
 2. 50 polskich kompozytorów na 15 lecie Wikipedii.
  • Opis tematu: Ostatnio byłem w Zamościu i pomagałem przygotować dwa koncerty Studia Accantus z Orkiestrą Symfoniczą im. Karola Namysłowskiego. Rozmawiałem z dyrektorem na temat naszego projektu. Po dłuższych rozmowach i negocjacjach doszliśmy do propozycji, nad którą można się pochylić. Koszty występu orkiestry to głównie honoraria dla wykonawców, a orkiestra liczy 58 osób. Wykonałem testowe nagranie na sali, w której orkiestra ćwiczy. Zupełnie nadaje się do naszych celów. Odpadają więc bardzo wysokie koszty wykonania nagrań profesjonalnych. Wykonane w ten sposób nagrania, pod warunkiem dostarczenia nut i umożliwieniu wyboru dyrektorowi, które utwory będą wykonane, to koszt około 25000 zł za 50 minut gotowego nagrania. W tym czasie można zawrzeć charakterystyczne fragmenty dzieł wszystkich kompozytorów, którzy tworzyli muzykę na orkiestrę symfoniczną z naszej listy.
  • Zgłaszający: Borys Kozielski
  • Na początku dyskusji uczestniczy spotkania zwrócili uwagę na dużą dysproporcję kosztów projektu do uzyskanych rezultatów. Magalia wspomniała, że finansowanie społeczne nie będzie wystarczające do tego, by pokryć koszty całego projektu, ponieważ ofiarodawcy widząc tak duże dysproporcje niechętnie będą wpłacać środki na realizację projektu. W czasie dyskusji padło wiele pomysłów związanych z realizacja projektu, wyborem utworów, a nawet zmiany orkiestry. Aegis Maelstrom pytał "do czego utwór ma być typowy". Szukając odpowiedzi wskazywał typowość jako element mszy, jako dworski taniec, jako dawna kolęda, itp. W czasie spotkania nie udało się odpowiedzieć na to pytanie, ale Halibut wskazał rozwiązanie w postaci zaangażowania osoby, która zna się na muzyce i będzie mogła wybrać odpowiednie utwory, które będą najbardziej reprezentatywne, a jednocześnie adekwatne jako ilustracja hasła w Wikipedii. Polimerek wspomniał, że Jadwiga miała podobne pomysły z nagraniem utworów, jednak koncentrowała się na poszukiwaniach muzyków wśród wikipedystów. Powstał pomysł podziału projektu na pod-projekty i nagranie różnych. Borys Kozielski zwrócił uwagę, że można również zaproponować komuś zrobienie aranżacji z orkiestracją, tak jak było to w przypadku nagrywania kolęd. Ostatecznie w czasie spotkania, że lista utworów będzie przedyskutowana na stronie projektu, a gdy się już wyklaruje, to wówczas ponownie temat zostanie poddany pod dyskusję w czasie spotkania Zarządu.
 3. Promocja akcji OPP na Facebooku.
  • Opis tematu: Promowanie zbiórki OPP za pomocą specjalnej wiadomości na Facebooka, która byłaby wyświetlana określonej grupie odbiorców jest jednym z pomysłów, których celem jest zwiększenie wpływów z OPP. Temat ten pojawiał się już w czasie dwóch . Nie ma to być profilowa wiadomość, a promowana i ukierunkowana treść, która ma trafić do tysięcy odbiorców wg wyliczeń przedstawionych przez Powerka38. Potencjalnych odbiorców w wieku powyżej 25 lat, jest ok. 5,1 mln, a przy 11-29 tys. wyświetleń dziennie koszty kształtują się na poziomie 20-24 EUR dziennie. Zwrócono również uwagę na to, że równoległa kampania za pośrednictwem banerów i Facebooka może wzmocnić odzew darczyńców, ale nie kampania WMPL nie powinna się czasowo nakładać na kampanię Fundacji Wikimedia. W czasie spotkania należny ustalić całkowity koszt kampanii, opracować treść lub zaleźć osobę, która go opracuje, jak również wskazać sposób w jaki powinny być zebrane informacje o skuteczności podjętego działania. Na końcu należy wskazać ramy czasowe kampanii oraz ramy czasowe podsumowania skuteczności kampanii w celu ew. optymalizacji podobnych rozwiązań w przyszłości.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 23:05, 22 lut 2016 (CET)[odpowiedz]
  • Powiązane spotkania Zarządu: 26 stycznia 2016 roku pkt 2.1 (488.20160126-04) i 16 lutego 2016 roku pkt. 2.1 (491.20160216-07).
  • Powiązane uchwały Zarządu: do opracowania
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Masti (do uzgodnienia)
  • Po ostatnim spotkaniu Zarządu zespół prasowy wykonał eksperyment, który mieści się w kwocie ok. 200 PLN, polegający na opublikowaniu płatnej wiadomości na Facebooku. Liczba wyświetleń wyniosła ok. 50 000, a w tym 30 121 osób, z czego 3343 to zasięg organiczny, a 26778 zasięg płatny. Dla porównania, wyświetlanie innych naszych postów w tym miesiącu, wahało się od ok. 400 do ok. 1400 sztuk. Magalia podkreśliła, że w najbliższych dniach pełny raport z przeprowadzonych działań zostanie przekazany Zarządowi. Polimerek zwrócił uwagę, że baner OPP wyświetlany w central-notice Wikipedii powinno zobaczyć ok 10-12 milionów osób (bo tylu czytelników ma miesięcznie Wikipedia), z czego ok 100 000 miesięcznie klika w baner i wchodzi na stronę OPP. Magalia zwróciła uwagę, że to nie jest ta sama grupa docelowa odbiorców. Polimerek zaznaczył, że aby podobna inicjatywa była możliwa do realizacji, to trzeba dokładnie wskazać zakres działania, ustalić koszty oraz zamierzony efekt. Pod koniec dyskusji rozmawiano o opłacalności tego typu inwestycji, jeśli przygotowywany raport wskaże zauważalnie większą "klikalność" w stosunku do baneru OPP wyświetlanego w Wikipedii i zauważalne zwiększenie wejść na stronę OPP WMPL, to następnym krokiem będzie rozpoczęcie dyskusji nad przygotowaniem i realizacją kampanii w facebooku. Do tego czasu Zarząd cierpliwie będzie czekał na raport.
 4. Wolne wnioski.
  1. Wpedzich prosił o pomoc w przygotowaniu stron poświęconych organizacji Konferencji Wikimedia Polska. Polimerek zwrócił uwagę, że pracownicy Stowarzyszenia powinni stronę przygotować i wskazał, że wystarczy skorzystać z ubiegłorocznych szablonów i zmienić w nich kolorystykę. Halibutt podjął się tego zadania.
  2. Aegis Maelstrom przypomniał, o wyborach przedstawicielstwa Affiliates do Rady Powierniczej. Zarząd Stowarzyszenia powinien wskazać jakąś osobę. Polimerek jest zdziwiony, że nie ma żadnej dyskusji międzynarodowej wśród innych stowarzyszeń na ten temat. W poprzednich latach każdy chapter miał po jednym głosie, a w tym roku nawet nie został przygotowany regulamin - powiedział Polimerek, który jednocześnie poprosił Aegisa Maelstroma, by śledził rozwój sytuacji i w przyszłości pomógł wskazać odpowiedniego kandydata, którego można by poprzeć.

1 marca

Kod: 493.20160301-09

Data
1 marca 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm, Aegis Maelstrom
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
ok 21:12 - 23:23(?)
Przebieg spotkania
 1. Sprawozdanie WiR.
  • Opis tematu: Zapoznanie się ze sprawozdaniem z projektu "WiR w Muzeum Narodowym w Warszawie". Uwagi, pytania do rezydentki, przyszłość współpracy z MNW.
  • Zgłaszający: Gytha
  • Powiązane uchwały Zarządu: UZ 2015-51, UZ 2015-57
  • Gytha przedstawiła rezultaty swojej pracy jako WiR w Narodowym. Elfhelm stwierdził, że promocyjnie wygląda to dobrze, jeśli chodzi o kontent graficzny i jego wykorzystanie też, kontent treściowy - no tu umiarkowanie. Polimerek stwierdził, że stosunek koszt / content - jest raczej słaby - efekt outreach - na tą chwilę trudno ocenić, czy te wciągnięte osoby będą dalej edytowały już na własną rękę, choć jest tutaj na pewno lepszy wynik od zwykłych warsztatów. Marta Malina stwierdziła, że był to projekt pilotowy i że jego sukcesem jest też zmiana nastawienia pracowików Muzeum, która daje szanse na kontynuację współpracy. Marta Malina stwierdziła, że jest szansa na to, że WiRa na kolejne miesiące sfinansuje Muzeum. Członkowie zarządu wyrazili ogólną wolę kontynuacji współpracy.
 2. Wikiekspedycja motoryzacyjna.
  • Opis tematu: Podczas ostatniego Spotkania Zarządu zostały zebrane pytania uzupełniające, które były kierowane do pomysłodawcy. Odpowiedzi trafiły już do Zarządu, w związku z tym należy podjąć decyzję w sprawie projektu, który ma na celu przejechanie całego kraju ze wschodu na zachód samochodem. podczas wyprawy będą zbierane materiały fotograficzne zabytków architektury oraz zabytków muzealnych. w:pl:Wikipedysta:Flyz1/WM2016
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 00:02, 1 mar 2016 (CET)[odpowiedz]
  • Powiązane spotkania Zarządu: 23 lutego 2016 pkt. 1. (492.20160223-08)
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Flyz1
  • Polimerek stwierdził, że biuro podzwoniło do muzeów i w większości jest zielone światło, więc ten problem jest rozwiązań, choć Marta Malina zauważyła, że niektóre muzea postawiły warunek niekomercyjności licencji na zdjęcia. Elfhlem zauważył, że program jest napięty, z czym zgodzili się pozostali członkowie zarządu. Flyz stwierdził, że dokładny plan jest jeszcze do przemyślenia. Polimerek stwierdził, że w takim razie za wcześnie na uchwałę, ale można sondażowo sprawdzić czy zarząd wyraża wolę wsparcia finansowego tej ekspedycji do kwoty 3000 PLN. Wszyscy członkowie zarządu głosowali za.
 3. CEE Spring 2016.
  • Opis tematu: Zbliża się data rozpoczęcia konkursu CEE Spring 2016. Jesteśmy już prawie gotowi - PuchaczTrado przygotował już listę artykułów, pozostaje zabrać się za regulamin (strona powstanie na międzynarodowym szablonie). Opierać się oczywiście powinien na zeszłorocznym z kilkoma wyjątkami: Puchacz proponuje rezygnację z kategorii czywieszowej, zamiast tego przyznanie drugiego miejsca w kategorii ogólnej za liczbę napisanych i poprawianych haseł. Dzięki temu uczestnicy nie byliby zdemotywowani widząc, że osoba najaktywniejsza zostawia ich zbyt daleko w tyle i nie da się jej dogonić. Ja sugerowałabym jeszcze przyznanie nagrody specjalnej dla osoby, która napisze najwięcej biogramów kobiet (przewaga kobiecych biogramów jest jednym z celów zgłoszonych we wniosku grantowym dla WMF). Poza tym rezygnację z nagrody specjalnej, którą miało być stypendium na WikiCamp. Przed przygotowaniem regulaminu chcielibyśmy znać zdanie zarządu.
  • Zgłaszający: Magalia, PuchaczTrado
  PuchaczTrado przedstawił zarys projekt regulaminu konkursu. Halibutt stwierdził, że Ośrodek Karta chciałby też w tym uczestniczyć z dodatkową kategorią nagród, ale członkowie zarządu stwierdzili, że jest już za mało czasu na to. Dodatkowo Polimerek stwierdził, że pisanie o działaczach opozycji z krajów CEE to temat za bardzo polityczny. Następnie była wymiana zdań nt. nagród specjalnych za artykuły na tematy kobiecie, na które mocno naciskała Magalia a Puchacz był przeciwny. Dyskutowano też o nagrodzie za jakość - to znaczy za artykuły, które dostaną status dobrego lub medalowego. Ostateczą konkluzją było, że Magalia i Puchacz mają wspólnie dalej pracować na organizacją konkursu i dać Polimerkowi link do finalnego projektu regulaminu.
 4. Wolne wnioski.
  • Marta Malina wspomniała o kolejnym konkursie - dotyczącym dzieł sztuki z listy Europeany. Polimerek stwierdził, że te listy są jakieś dość przypadkowe, że to będzie kolejny konkurs w tym samym czasie co CEE Spring.

5-6 marca

Kod: 494.20160305-10 Spotkanie na żywo w Łodzi [Uzupełnić]

8 marca

Kod: 495.20160308-11

Data
8 marca 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm, Aegis Maelstrom
 • Ze wględu na brak agendy, miał miejsce tylko dyżur. W czasie dyżuru omówiono niezobowiązująco kwestię wyboru chapterowych miejsc w Wikimedia Foundation Board of Trustees, bazując na ustaleniach w tej sprawie ze spotkania na żywo w Łodzi.

15 marca

Kod: 496.20160315-12

Data
15 marca 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm, Aegis Maelstrom
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
ok 21:14 - 00:24
Przebieg spotkania
 1. Warsztat warsztatowy
  Na początku dyskusji Polimerek zwrócił uwagę, że dojazd uczestników będzie prawdopodobnie tańszy niż we wskazaniach planu budżetowego warsztatu, to jednak nie przeszkadza w podjęciu uchwały z zaokrągloną w górę kwotą. W związku z tym Zarząd jednogłośnie (7/0/0) przyjął uchwałę nr UZ 2016-14 przeznaczając do 1000 PLN na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkania warsztatowego w Łodzi, które odbędzie się 17 marca 2016 roku w Hostelu LaGranda w Łodzi.
 2. "Sztuka kochania" Owidiusz.
  • Opis tematu: Celem projektu jest przygotowanie nagrań poematu pod tytułem "Sztuka kochania" Owidiusza w tłumaczeniu Juliana Ejsmonda z Wikiźródeł przez zespół aktorów Studia Aktorskich Interpretacji Literatury. Link przygotowanego projektu
  • Zgłaszający: Borys Kozielski, Fundacja "Otwórz się"
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Borys Kozielski
  Dyskusję zaczął Polimerek pytaniem skąd pomysł na nagranie tego poematu. Borys Kozielski, odpowiedział, że tekst został polecony przez Wikiskrybów. Utwór, w przeciwieństwie do niektórych innych dzieł, nadal się dobrze słucha. Pierwsze spotkanie z aktorami już się odbyło i rezultatem było wyklarowanie sę koncepcji przedstawienia poematu przez siedmioro aktorów. Zaciekawiony polimerek pytał dalej o kwestie reżyserskie, kto ma to robić i jaka będzie jego rola? Borys wskazał Adriana Wiśniewskiego - znanego z reżyserii utworów Kamila Baczyńskiego (Aktorskie interpretacje Baczyńskiego. Poezja miłosna i Aktorskie interpretacje Baczyńskiego. Twórczość wojenna) - jako reżysera, którego zadaniem jest pilnowanie i wymyślanie koncepcji interpretacji oraz podpowiadaniu i wykorzystaniu potencjału aktorów. Reżyser zajmuje się dobraniem aktorów i przydzielaniem ról, a w czasie nagrań słyszy całość i wie jak w tej całości ma zabrzmieć głos każdego z aktorów - wyjaśnił dalej Borys. Karol007 zapytał co mieści się w kosztach administracyjnych wycenionych w budżecie na ok. 200 PLN. Borys wyjaśnił, że są to koszty związane z obsługą projektu przez Fundację "Otwórz się", która od strony formalnej będzie projekt realizowała. Po zakończeniu dyskuji uchwałę, w której przyznano kwotę 6000 PLN na realizację projektu przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0.
 3. Wolne wnioski.
  1. Masti informacyjnie zakomunikował, że za 74 dni wygasa i w związku z tym będzie intensyfikował poszukiwania nowego dostawcy. Rozważana oferta firmy Google dla organizacji OPP, z powodu braku odpowiedzi firmy została porzucona, a do wyboru pozostały pozostały home.pl (48zł/rok netto za 50GB na max 100 skrzynek) i nazwa.pl (24zł na rok za 80GB). Masti przypomniał, że w chwili obecnej w az.pl zajmujemy ok. 8GB poczty i ok. 50 skrzynek, dlatego każda z tych spełnia wymagania Stowarzyszenia. W czasie migracji poczta przez parę godzin nie będzie działała, ze względu na konieczność propagacji DNS. masti postara się w ciągu maksymalnie 2 tygodni przestawić szczegóły migracji, tak aby możliwe było przyjęcie przez Zarządu uchwały.
  2. Magalia poruszyła temat organizacji CEE Spring 2016 (CEE), rozpoczęto prace nad regulaminem konkursu. Rozmawiano o sposobach zliczania osiągnięć edytorów polskojęzycznej Wikipedii. Magalia wyjaśniła powody rezygnacji Puchacza, który nie chciał się zgodzić na specjalne nagrody w tematach kobiecych. Polimerek stwierdził, że był ogólny protest w tej sprawie wyrażony przez kilku wikipedystów w kawiarence i trzeba to wziąć pod uwagę. Następnie dyskutowano sprawę systemu zliczania nagród, który w wersji Puchacza jest wciąż niejasny. W trakcie obrad Magalia i członkowie zarządu przejrzeli regulamin i punkt po punkcie ustalili jego ostateczny kształt, który nie został jednak - ze względu na późną porę poddany pod głosowane. Ustalono, że stosowna uchwała razem z ostatecznym kształtem regulaminu zostanie przez zarząd przyjęta mailowo.
   Informacja: Ostateczy kształt regulaminu i uchwała przeznaczająca środki na konkurs CEE Spring została przyjęta przez zarząd mailowo (UZ 2016-16) - stosunkiem głosów 7/0/0

22 marca

Kod: 497.20160322-13

Data
22 marca 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm, Aegis Maelstrom
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
ok 21:13 - 23:56
Przebieg spotkania
 1. Konkurs 'Europeana 280' w Wikipedii i Wikidanych.
  • Opis tematu: 15 kwietnia ruszy międzynarodowy konkurs/akcja wzajemnego pisania artykułów o dziełach sztuki z 28 krajów Europy oraz uzupełniania informacji o nich w Wikidanych "Europeana 280". Do dyskusji jest kwestia ewentualnego przyznania lokalnie dodatkowych nagród, w tym ew. nagrody specjalnej w kategorii krajów CEE. Cenne będą też ewentualne inne uwagi Zarządu związane z konkursem, akcją i maratonem edytowania w Muzeum Narodowym w Warszawie (prawdopodobnie pod koniec kwietnia).
  • Zgłaszający: Marta Malina
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: Marta Malina
  • Magalia stwierdziła, że CEE Spring dogadała się z Liamem, który odpowiada za ten projekt na poziomie międzynarodowym i listy obrazów Europeany zostały dopisane do tematów proponowanych w ramach CEE Spring. Magalia stwierdziła, że chciałby abyśmy dodali dodatkową nagrodę za te tematy w ramach naszej części CEE Spring. Polimerek zaproponował aby zamiast kolejnego podkonkursu zrobić edithaton w Muzeum Narodowym, bowiem lista Europeany jest dla paru krajów dziwna, zawiera nawet obiekty, które prawdopodobnie nie są encyklopedyczne wg kryteriów polskiej Wikipedii i dalsze komplikowanie CEE Spring nie jest najlepszym pomysłem. Podobne zdanie wyraził Aegis i Elfhelm. Następnie rozwinęła się dłuższa dyskusja na temat list Europeany i ew. dodania do nagród Europeany jakichś naszych. Ostatecznie stanęło na tym, że Stowarzyszenie nie ufunduje dodatkowych nagród, natomiast będzie promowało własny konkurs Europeany oraz że odbędzie się związany z tym edithaton w Muzeum Narodowym.
 2. Wolne wnioski
  • Masti zgłosił kwestię przenosin poczty Stowarzyszeniowej z az.pl do home.pl albo nazwa.pl. Wyjaśnił, że plan jest taki, aby wykupić odpowiednią usługę w jednym z tych serwisów po czym dokonać stopniowych przenosin wszystkich skrzynek pocztowych. Po krótkiej dyskusji stosowna uchwała: UZ 2016-17 została przegłosowana 7/0/0/.

5 kwietnia

Kod: 498.20160405-14

Data
5 kwietnia 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm, Aegis
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:18 - ok. 23:40
 1. Warsztat „Dzień Białoruskiej Wikipedii w Polsce 2016”
  Ze względu na brak Bladyńca i wątpliwości wyrażonych przez Aegisa, Polimerek zaproponował aby zebrać pytania zarządu i skierować je do Bladyńca. Te pytania to: efekty wcześniejszych podobnych warsztatów, jaka to grupa docelowa (jakie konkretnie osoby mają w tym uczestniczyć), czy konieczny jest koszt w postaci fundowania obiadu oraz czy Bladyniec, który przebywa teraz w Szwecji będzie miał czas to zorganizować. Członkowie zarządu przystali na tę propozycję.
 2. Wolne Wnioski
  • Wpedzich zapytał się o to do kiedy przyjmujemy oferty organizacji konferencji letniej i zaproponował 20 kwietnia, na co wszyscy obecni przystali.
  • Polimerek zauważył, że komisja konkursowa na Wikimanię powinna już kilka dni temu przedstawić zarządowi listę stypendystów. Wpedzich stwierdził, że komisja jest już prawie gotowa i wkrótce ogłosi. Stwierdził też, że było mało zgłoszeń i że nie zostanie wyczerpana cała pula dla osób z Polski. Polimerek stwierdził, że nie ma co na siłę szukać chętnych i że to jest raczej okazja do bezbolesnej oszczędności.
  • Magalia spytała się co z konkursem Wiki Loves Earth w tym roku. Yarl stwierdził, że jest za tym, żeby zrobić jakiś konkurs foto ale niekoniecznie w terminie jak WLE, który jest mało dla nas atrakcyjny (maj, czerwiec). Polimerek stwierdził, że myślał o zrobieniu jakiegoś jednego za to mega konkursie foto bez oglądania się na WLE czy WLZ, z punktowanie za zdjęcia z listy zapotrzebowań i za zdjęcia, które faktycznie zostaną użyte w artykułach, który by można nazwać ogólnym konkursem podróżniczym - zawierającym możliwość focenia wszystkiego w terenie, ale z listy faktycznych zapotrzebowań. Yarl stwierdził, że się zastanowi i przygotuje coś na następne spotkanie zarządu.

12 kwietnia

Kod: 498.20160412-15

Data
12 kwietnia 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Karol007, Elfhelm, Aegis
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:15 - ok. 23:40

Nie było zgłoszonej agendy, ale były dwa wolne wnioski:

 1. Wolne wnioski
  • Tar zgłosił sprawę organizacji konferencji letniej ew. w Lublinie i stwierdził, że hotel postawił deadline i trzeba szybko zdecydować. Polimerek stwierdził, że Yarl pisał, że szykuje też propozycję w Katowicach. Następnie ogólnie dyskutowano nad miejscem. Polimerek stwierdził, że lubelska oferta wygląda atrakcyjnie, tylko można by się zastanowić nad tańszym noclegiem. Tar stwierdził, że ew. biuro może poszukać, na co Polimerek stwierdził, że zleci to Pani Ani.
  • Tar zgłosił kwestię uruchomienia na wiki Stowarzyszenia pluginu "Kartographer". Członkowie zarządu wyrazili opinię, że to dobry pomysł w związku z czym Tar napisał wniosek o to do pracowników technicznych WMF przez phabricator.

20 kwietnia

Kod: 499.20160420-16

Data
20 kwietnia 2016
Obecni
Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich, Karol007, Elfhelm, Aegis
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:20 - ok. 21:50
 1. Wybór miejsca na konferencję letnią.
  • Opis tematu: Najwyższa pora wybrać miejsce na konferencję letnią.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 11:42, 15 kwi 2016 (CEST)[odpowiedz]
  • Polimerek poinformował, że biuro dostało dwie oferty z Lublina: Hotel Campanille i hotel Victoria. Cena na 100 osób w Campanille w Lublinie: 19 950 zł - a w Victorii: 14640 zł, z tymże w Victorii z dwoma dużymi salami, a w Campanille z jedną, raczej za małą na 100 osób. Tar stwierdził, że odwiedził oba hotele i w Victorii jest nieco wyższy standard a sale są obszerne, Campanille można by wziąć pod uwagę tylko razem z salą w innym miejscu co wyszłoby by drożej. Rozważano też ofertę z Bydgoszczy, którą jednak odrzucono głównie ze względu na to, że zamysł na ten rok było przeprowadzenie konferencji, w większej odległości od poprzedniej, tj. od Gdańska. Polimerek stwierdził, że Travelarz zaoferował się przygotować jeszcze inną ofertę w Bydgoszczy z tańszym noclegiem i salą, ale to nie zmieni dużo, ponadto minął już czas na składanie ofert. Po dalszej wymianie zdań, przeprowadzono głosowanie co do wyboru miejsca, jeszcze bez decydowania o konkretnym hotelu. 7 członków zarządu głosowało za Lublinem.
 2. Wolne wnioski
  • Jeszcze przed rozpoczęciem obrad Julo przedstawił sytuację w Komisji Rewizyjnej i poprosił o kontakt do zeszłorocznego audytora, bowiem jego kontakt z księgowym z Łodzi nie wypalił. Polimerek stwierdził, że tego typu decyzje należą do Komisji Rewizyjnej i Zarząd nie ma prawa się w nie wtrącać. Stwierdził, że jak Komisja Rewizyjna zwróci się o kontakt do zeszłorocznego audytora, to oczywiście zostanie jej przekazany.

26 kwietnia

Kod: 500.20160426-17

Data
26 kwietnia 2016
Obecni
Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich, Karol007, Elfhelm, Aegis
Prowadzący
Karol007 i potem Polimerek
Czas trwania
21:08 - ok. 22:39
 1. Przyjęcie w poczet członków kandydata Ankry.
  • Opis tematu: W związku z przesłaniem dokumentów i pozytywną weryfikacją formalną, kandydat może zostać przedstawiony do akceptacji przez Zarząd.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 15:27, 26 kwi 2016 (CEST)[odpowiedz]
  • Wpedzich stwierdził, że zna kandydata. Ponieważ pozostali członkowie zarządu stwierdzili, że też jest im dobrze znany, przystąpiono bez dalszej dyskusji do głosowania. Kandydaturę poparło 7 członków zarządu.
 2. Wolne wnioski.
  • Polimerek wrócił do tematu organizacji konferencji Wikimedia Polska 2016. Stwierdził, że do biura przyszły dwie konkretne oferty z wcześniej analizowanych hoteli: Campanille na 25 350,00 zł z jedną małą salą i z Victorii na 32 010,00 zł z dwoma dużymi salami. Tar potwierdził, że oglądał oba hotele i sale i w Campanille sala jest za mała, także trzeba by wynająć zewnętrzną co da większy koszt niż wszytko w Victorii. Maire, Masti, Aegis i Wpedzich wypytali się o detale obu ofert. Polimerek stwierdził, że biorąc ofertę z Victorii koszt łączny z doliczeniem jednej imprezy wieczornej poza hotelem i środkami na zwrot kosztów podróży części uczestników da to kwotę ok 42 000 zł i zaproponował aby przyjąć uchwałę na do 45 000 zł aby był zapas. Później przedyskutowano jeszcze ew. miejsce spotkania wieczornego poza hotelem i parę innych detali. Tar zapytał się też, kto będzie odpowiadał za program. Polimerek zaproponował organizację komitetu programowego w składzie: on sam, Tar i ktoś jeszcze. Zgłosiła się Maire. Polimerek zaproponował aby ew. zwiększyć liczbę członków komitetu do 5, ale ostatecznie zdecydowano, że wystarczy trzyoosobowa. Po przygotowaniu projektu uchwały dotyczącej miejsca, kosztów i składu komisji programowej, przeprowadzono głosowanie. Za uchwałą UZ 2016-18 głosowało 6 z 7 członków zarządu (poza Aegisem), który już po spotkaniu, drogą mailową również zagłosował za, zatem ostatecznie uchwała została przyjęta głosami 7/0/0.
  • Marta Malina zapytała się, czy Zarząd wyraża zgodę na jakiś minimalny catering (300-400 zł) podczas warsztatów w Muzeum Narodowym, które jest organizowane w ramach międzynarodowego konkursu Europeany. Polimerek stwierdził, że nie ma problemu i że można to wziąć z środków koordynatorki GLAM.
  • Polimerek przypomniał Yarlowi o tym, że miał przedstawić projekt dużego, podróżniczego konkursu fotograficznego, który miałby ruszyć w lato.

3 maja 2016

Kod: 501.20160503-18

Data
3 maja 2016
Obecni
Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich, Karol007, Elfhelm, Aegis
Prowadzący
Karol007 i potem Polimerek
Czas trwania
21:18 - 23:34
 1. Wybór przedstawicieli do Rady Powierniczej WMF - finalne ustalenie naszego głosu. Polimerek (dyskusja) 23:04, 2 maj 2016 (CEST)[odpowiedz]
  Polimerek po przedstawieniu aktualnego wyniku głosowania innych chapterów, zaproponował taki podział naszego głosu: 1: Antana, 2: Christopher i 3: Ludowik, oraz poinformował, że nie zagłosowały jeszcze 24 chaptery z 41, które to mogą uczynić. Następnie zaczęła się dyskusja na temat systemu tego głosowania, który jest dość nietypową mutacją systemu STV, co w praktyce uniemożliwia przewidzenie wyniku na podstawie danych cząstkowych. Następnie dyskutowano nad szansami poszczególnych kandydatów. Aegis zaproponował zamianę kolejności Ludowika z Christopherem, ze względu na to, że pierwotnie poparliśmy Ludowika i m.in dlatego zdecydował się kandydować. Po dalszej ogólne wymianie zdań i opinii, przeprowadzono cząstkowe, wstępne głosowanie na nadaniem Antanie numeru 1. Za głosowali wszyscy członkowie zarządu. Następnie przegłosowano w takim samym trybie nadanie numeru 2 Ludowikowi (ponownie wynik jednogłośny za), po czym numeru 3 Christopherowi (ponownie wynik jednogłośny za). W ten sposób została ustalona kolejność pierwszych 3 kandydatów. Po tym rozpoczęła się dyskusja nad ew. kolejnymi kandydatami na dalsze miejsca. Aegis zaproponował uwzględnienia Jana, zaś Polimerek Susany. Za Janem i Susaną (w tej kolejności) opowiedzieli się: Masti, Maire, Aegis. Elfhelm i Wpędzich się wstrzymali, Karol nie wziął udziału w tym głosowaniu, Polimerek poparł Susanę, ale na miejsce 5 a nie 4. Po tym przeprowadzono finalne głosowanie nad naszym głosem w wyborach do Rady Powierniczej WMF proponując następujący głos finalny: 1: Antana, 2: Ludowik, 3: Christoph, 4: Jan, 5: Sussana. Wybór ten został przegłosowany jednomyślnie (7/0/0 za).
 2. Wolne wnioski
  • Polimerek stwierdził, że przygotował wstępną wersję porządku Walnego: Walne Zebranie Członków/4 czerwca 2016 i poprosił o przejrzenie tego porządku. Następnie krótko przedyskutowano sprawę terminu godzinowego Walnego (data dzienna to będzie na pewno 4 czerwca 2016), pozostawiając to jeszcze do przedyskutowania z głównym organizatorem konferencji w Lublinie, czyli z Tarem. Zdecydowano też, że uchwała nt. Walnego będzie głosowana na najbliższym kolejnym zebraniu zarządu. Polimerek wspomniał też, że rozpoczął pisanie sprawozdania ogólnego z działania Zarządu: Sprawozdanie zarządu za 2015 i poprosił o wszelką pomoc w jego wypełnianiu. Zwrócił się też do Karola z prośbą o przeprowadzenie weryfikacji listy członków (skreślenie, tych co nie zapłacili).
  • Wpedzich podjął temat problemu z Komisją Rewizyjną i jej oceną sprawozdania finansowego. Polimerek wyjaśnił, że telefonicznie porozumiał się w tej sprawie z Julo i ma nadzieję, że jest już wszystko na dobrej drodze.
  • Maire wspominała, że właśnie przyszedł mail od Encego w temacie ew. zaproszenia na naszą konferencję kolegi z Ukrainy. Zarząd po wymianie zdań i opinii uznał, że warto wysłać po jednym zaproszeniu do lokalnych społeczności krajów z którymi graniczy Polska i po zorientowaniu się jakie jest zapotrzebowanie podjąć na najbliższym spotkaniu zarządu decyzję w sprawie przeznaczenia środków na to.

10 maja 2016

Kod: 502.20160510-19

Data
10 maja 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm, Aegis
Prowadzący
Karol007/Polimerek
Czas trwania
21:18 - ok. 23:31
 1. przyjęcie uchwały o porządku i terminie Walnego: Walne Zebranie Członków/4 czerwca 2016. Polimerek (dyskusja) 14:43, 4 maj 2016 (CEST)[odpowiedz]
  Polimerek stwierdził, że mimo ogłoszenia na liście dyskusyjnej Stowarzyszenia nikt nie zgłosił konkretnych, dodatkowych punktów programu Walnego. Następnie przedyskutowano sprawę terminu godzinowego, który ostatecznie został przyjęty na godzinę 11:30 i 12:00 (drugi termin). Wymieniono też uwagi w temacie czy robić sesję o strategii Stowarzyszenia przed czy po Walnym. Za pierwszą opcją opowiadał się Polimerek, za drugą Maire. Po tej wymianie zdań, przegłosowano uchwałę: UZ 2016-19 przyjmującą termin i program Walnego, głosami 7/0/0/.
 2. przyjęcie uchwały o ew. zaproszeniu na konferencję przedstawicieli społeczności wikipedystów z ościennych krajów. Polimerek (dyskusja) 14:43, 4 maj 2016 (CEST)[odpowiedz]
  Wpędzich wyjaśnił, że chcą przyjechać przedstawiciele z Ukrainy i Białorusi, a Magalia i Wpedzich, że chętny jest przybyć Nikola Kalchev i nie ma odzewu ze strony Niemców. Ze względu na brak jasności, kto ostatecznie rzeczywiście chce przyjechać, przeniesiono sprawę na przyszły tydzień.
 3. przyjęcie uchwały o kontroli sprawozdania finansowego Stow przez audytora. Polimerek (dyskusja) 18:10, 10 maj 2016 (CEST)[odpowiedz]
  Polimerek wyjaśnił, że jest to na prośbę Jula, który sam znalazł audytora i uzgodnił z nią zakres tego badania, które tak jak w poprzednim roku nie będzie pełnym audytem, a jedynie sprawdzeniemi poprawności pracy księgowości i zgodności faktur z bilansem i rachunkiem wyników. Aegis spytał się z którego jest miasta, Polimerek wyjaśnił, że z Łodzi, ale że nie zna tej pani zupełnie i zobaczy ją pierwszy raz prawdopodobnie jutro. Wyjaśnił też, że Julo ze względów praktycznych szukał kogoś z Łodzi. Po tej wymianie zdań przegłosowano uchwałę UZ 2016-20 przeznaczającą środki na ten cel, głosami 7/0/0.
 4. Spotkanie wolontariuszy i darczyńców z WMF, 28 czerwca 2016
  • Opis tematu: Zgodnie z ustaleniami z WMF, Fundacja chciałaby nam sfinansować spotkanie wolontariuszy z darczyńcami w formie eventowo-poczęstunkowej (np. cocktail party w centrum Warszawy) oraz przysłać szefową fundraisingu. Darczyńcy mają być powiadamiani z list WMF, my musimy zadbać o sprawy organizacyjne i naszą społeczność. Fundacja ma już pewną praktykę w takich imprezach. Zaproponowana została formuła koktajlu połączonego z imprezą stowarzyszeniową: np. krótka prezentacja tego co robimy, jakiegoś projektu itp. oraz działania na miejscu typu wspólne edytowanie + przywitanie zaproszonych donatorów i pokazanie im się oraz możliwość poznania ich oczekiwań, odpowiedzi na pytania oraz zachęcenia ich do bliższych działań (typu edytowanie, wrzucanie zdjęć itp.) - podobno tutaj w USA jest spory odzew. Pytanie: co i z jakim ew. partnerem mielibyśmy do zakomunikowania (Galeria Faras, Etno-wiki, WMCEE Spring, itp.).
  • Zgłaszający: aegis maelstrom δ
  Aegis w skrócie wyjaśnił cel tego spotkania. Następnie dyskutowano gdzie ew. może się to spotkanie odbyć, czy w jakimś hotelu, czy też w jakiejś instytucji GLAM, czy jeszcze w jakimś innym miejscu, bez żadnych konkretnych konkluzji. Wymieniono opinie na temat tego kto ew. miałby przyjść ze strony środowiska wikimediów i jak duża miała by być ta impreza. Halibutt sądził, że na ok 200 osób, Aegis, że raczej na ok 50. Polimerek się spytał, czy na to spotkanie mają też być zaproszeni darczyńcy OPP, ale Aegis nie znał odpowiedzi na to pytanie. Polimerek spytał się, kto to ma finansować - odpowiedź padła, że WMF, w związku z czym Polimerek się spytał czy bezpośrednio czy za pośrednictwem Stowarzyszenia, na co padła odpowiedź, że bezpośrednio. Polimerek się spytał o czym w takim razie ma w tej sprawie konkretnie decydować zarząd Stowarzyszenia, na co nie padła jasna odpowiedź. Aegis stwierdził jedynie, że ew. musimy zdecydować jakie projekty Stowarzyszenia przedstawić darczyńcom. Ze względu na to, że w tej chwili są prowadzone przez Stowarzyszenie tylko 2 większe projekty (CEE Spring i Faras) oraz planowane jest jedno (Etnokarpaty) - wybór jest raczej sprawą oczywistą.
 5. Wolne wnioski
  • Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania Wpedzich i Polimerek krótko omówili sprawę archiwum CD-Action. Uzgodniono, że sprawa nie wymaga uchwały i że nie ma przeszkód aby spróbować zrobić projekt wokół tego archiwum. Problemem jest jedynie kwestia gdzie to składować. Masti i Wpedzich zobowiązali się ogarnąć sprawy techniczne.

17 maja 2016

Kod: 503.20160517-20

Data
17 maja 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm, Aegis
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:22 - 00:17 (następnego dnia)
 1. Przyjęcie uchwały o ew. zaproszeniu na konferencję przedstawicieli społeczności wikipedystów z ościennych krajów. Polimerek (dyskusja) 14:43, 4 maj 2016 (CEST)[odpowiedz]
  Wpedzich wyjaśnił, że zainteresowanych przyjazdem jest 4. kol. z Ukrainy i Nikola Kalchev jako reprezentant Bułgarii. Polimerek spytał się, czy znane są koszty podróży. Padły kwoty od 600 zł do 50 dla Ukraińców i ok 500-600 dla Kalcheva. Ostatecznie zdecydowano zaprosić 5 osób z limitem do 500 osób na koszty podróży. Uchwała UZ 2016-21 została przyjęta głosami 6/0/0 - nie głosował Karol007.
 2. Konkurs fotograficzny 2016
  Polimerek wyjaśnił, że Yarl przygotował wstępny projekt regulaminu i ogólny zarys konkursu i zapytał się, czy zarząd ogólnie akceptuje pomysł. Elfhelm się spytał, czy cały planowany koszt ma ponieść stowarzyszenie - na co Polimerek odparł że tak. Następnie zaczęto dyskutować o ew. partnerach/patronach konkursu. Padł pomysł TOnZ, PTTK i Fundacja PKP. Następnie dyskutowano nad przygotowanie ew. imprezy promującej rozpoczęcie konkursu i połączenie go ze spotkaniem z darczyńcami, które ma być organizowane ze wsparciem Wikimedia Foundation. Potem dyskutowano o nazwie konkursu - największe poparcie uzyskała nazwa "Wakacje z Wikipedią". Marta Malina zaproponowała dodanie punktu o fotografowaniu dzieł sztuki wystawionych w przestrzeni publicznej, co dopisał w regulaminie Polimerek. Zaproponowała też aby dodać nagrodę za pisanie artykułów i dodawanie zdjęć z konkursu do artykułów. Na koniec Polimerek spytał się jeszcze raz, czy jest zgoda zarządu na dalsze działania wokół konkursu na co uzyskał milczącą zgodę.
 3. Środki na gadżety promocyjne
  • Opis tematu: Ze względu na zbliżające się konferencje (Wikimedia Polska i Wikimania) potrzebne będzie odświeżenie zestawu gadżetów promocyjnych i w związku z tym nowe środki na ten cel.
  • Zgłaszająca: Maire (dyskusja) 15:57, 17 maj 2016 (CEST)[odpowiedz]
  Maire wyjaśniła jakie gadżety są potrzebne - komponenty do przypinek, nalepki i magnetyczne zakładki do książek. Aegis zaproponował jeszcze piłeczki antystresowe, ale nie spotkał się z pozytywnym odzewem pozostałych członków Zarządu. Wpedzich zaproponował kostkę Rubika, ale Elfhelm stwierdził, że ma wątpliwości w sprawie praw patentowych do niej. Polimerek poparł zestaw zaproponowany przez Maire. i spytał się o koszt materiałów. Maire stwierdziła, że 3500 zł. Polimerek zaproponował aby przyjąć uchwałę na 5000 zł i dać prawo Maire do zdecydowania jakie jeszcze ew. gadżety zamówić. Uchwała UZ 2016-22 została przyjęta 6/0/0 - nie głosował Karol007.
 4. Wolne wnioski
  • Halibutt ogłosił, że zaczął przygotowywać zestawienie obecności tematów wikimedyjnych w mediach i zapytał się jakie liczbowe dane powinny znaleźć się w zestawieniu. Polimerek zaproponował aby zasięg i fakt czy przekaz był pozytywny, neutralny, czy negatywny.

24 maja 2016

Kod: 504.20160524-21

Data
24 maja 2016
Obecni
Masti, Polimerek, Wpedzich, Maire, Karol007, Elfhelm, Aegis
Czas trwania
ok: 21:20 (nie było oficjalnego rozpoczęcia) - 23:13 (nie było oficjalnego zamknięcia)

Nie było zgłoszonych wniosków, niemniej w ramach dyżuru zarządu zgłoszono następujące wolne wnioski:

 • Magalia wnioskowała o 800 zł na wynajem laptopów na planowane warsztaty w szpitalu w Poznaniu. Po dłuższej dyskusji uznano, że trzeba najpierw rozeznać faktyczne potrzeby i możliwość wypożyczenia sprzętu znajdującego się w siedzibie stowarzyszenia oraz w rękach wikipedystów.
 • Przedyskutowano sprawę zakupu biletów i problemów wizowych zaproszonych gości na konferencję Wikimedia Polska 2016. Okazało się, że sprawa generalnie leży. Ustalono ogólny plan ratowania sytuacji.
 • Grupa zajmująca się organizacją konferencji przedyskutowała ostatnie plany.
  • Karol zgłosił kolegę WTM na członka Stowarzyszenia. WTM został przyjęty głosami 6/0/0.