Biuletyn Informacji Publicznej

Spotkania Zarządu/2014-IV

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Spotkania Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w latach 2011-2020
Rok I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Dane liczbowe
Liczba spotkań Liczba punktów
2011 Spotkania Zarządu/2011-I (12) Spotkania Zarządu/2011-II (8) Spotkania Zarządu/2011-III (10) Spotkania Zarządu/2011-IV (11) 41 136
2012 Spotkania Zarządu/2012-I (13) Spotkania Zarządu/2012-II (13) Spotkania Zarządu/2012-III (10) Spotkania Zarządu/2012-IV (14) 50 224
2013 Spotkania Zarządu/2013-I (12) Spotkania Zarządu/2013-II (11) Spotkania Zarządu/2013-III (11) Spotkania Zarządu/2013-IV (8) 45
2014 Spotkania Zarządu/2014-I (10) Spotkania Zarządu/2014-II (16) Spotkania Zarządu/2014-III (13) Spotkania Zarządu/2014-IV (10) 49
2015 Spotkania Zarządu/2015-I (13) Spotkania Zarządu/2015-II (15) Spotkania Zarządu/2015-III (10) Spotkania Zarządu/2015-IV (9) 47
2016 Spotkania Zarządu/2016-I (14) Spotkania Zarządu/2016-II (12) Spotkania Zarządu/2016-III (11) Spotkania Zarządu/2016-IV (13) 50
2017 Spotkania Zarządu/2017-I (13) Spotkania Zarządu/2017-II (13) Spotkania Zarządu/2017-III (9) Spotkania Zarządu/2017-IV (10) 45
2018 Spotkania Zarządu/2018-I (13) Spotkania Zarządu/2018-II (14) Spotkania Zarządu/2018-III (11) Spotkania Zarządu/2018-IV (11) 49
2019 Spotkania Zarządu/2019-I (11) Spotkania Zarządu/2019-II (15) Spotkania Zarządu/2019-III (11) Spotkania Zarządu/2019-IV (14) 51
2020 Spotkania Zarządu/2020-I (11) Spotkania Zarządu/2020-II

428.20141007-40

Data
7 października 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Maikking, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
początkowo Karol007, potem Polimerek.
Czas trwania
21:16 - 00:16 (8 października)
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie w poczet członków użytkownika Halibutt.
  • Opis tematu: Halibutt przekazał wszystkie dokumenty metodą "na żywo", proces weryfikacji został zakończony.
  • Zgłaszający: Polimerek
  Po krótkim przedstawieniu kandydata, przeprowadzono głosowanie. Kandydat został przyjęty głosami: 7/0/0
 2. Odwołanie z funkcji Rzecznika Prasowego Stowarzyszenia sp5uhe i powołanie Halibutta.
  Po wyjaśnieniach kwestii formalnych - dotyczących rozdziału wcześniej połączonych funkcji rzecznika prasowego i kierownika biura prasowego, oraz kiedy zostało powołane biuro i jak ma się statutowa funkcja rzecznika do poza-statutowej funkcji kierownika biura prasowego przeprowadzono głosowanie na uchwałą UZ 2014-50, którą przyjęto głosami 7/0/0. W efekcie przyjęto na funkcję rzecznika prasowego Halibutta, a na funkcję kierownika biura prasowego Magalię, jednocześnie rozdzielając obie te funkcje.
 3. Wikiwyprawa 2015.
  Ze względu na brak zgłaszającego i dużą liczbę tematów przesunięto ten punkt na następny tydzień
 4. Wsparcie dla II edycji projektu instytucjonalnego Wiki-Ekonomia.
  • Opis tematu: PILNE! W 2014 roku na polskojęzycznej Wikipedii i przy aprobacie Stowarzyszenia realizowano projekt pisania i poprawiania haseł ogólnoekonomicznych. Projekt został ufundowany grantem Narodowego Banku Polskiego, operatorem grantu była warszawska firma Think Global. Autorami edycji byli pracownicy naukowi SGH i UWr, opłacane grantem edycje na pl.wikipedii były prowadzone z trzech oznaczonych kont, w tym dwóch operowanych przez znanych wikipedystów. Obecnie silnie przyspieszyła sprawa II edycji, proszeni jesteśmy o wysłanie listu gratulacyjno-intencyjnego + ogólną pomoc, co już zacząłem robić.
  • Zgłaszający: Aegis Maelstrom w imieniu Think Global
  Po wstępnych wyjaśnieniach Aegisa, Polimerek spytał się, co konkretnie trzeba oprócz ew. napisania listu z poparciem. Aegis wyjaśnił, że w sumie nic, oprócz ogólnego wsparcia technicznego. Operatorem drugiego grantu ma być nadal Think Global, stowarzyszenie nie będzie formalnie uczestniczyło w projekcie. Polimerek stwierdził, że trudno mu będzie podpisać list pochwalny, bowiem ma wątpliwości co do niektórych edycji wykonywanych w ramach poprzedniego grantu. Wskazał na kilka, krótkich artykułów definicyjnych z jednym źródłem i spytał się czy sprawdzono, czy nie są to naruszenia praw autorskich. Koledzy zaangażowani w projekt, stwierdzili, że nie wiedzą bowiem nie mieli źródeł tych artykułów w rękach (artykuły są pisane w trybie nadsyłania ich drogą mailową od ekspertów, a wikipedyści jedynie je wstawiają do Wikipedii). Potem Polimerek wskazał kilka artykułów, które jego zdaniem zostały ocenzurowane - usunięto z nich całe akapity tekstu mających źródła i w jednym przypadku dodano w to miejsce akapity bez podania źródła. Wywołało to dyskusję, że należy staranniej pilnować uźródłowienia artykułów i unikać w ramach programu kontrowersyjnych tematów, zaś skupić się na artykułach o kwestiach technicznych bankowości i finansów. Polimerek zasugerował aby prosić ekspertów o dosyłanie ładującym wikipedystom skany stron ze źródeł, które użyto w artykułach. Zabezpieczy to przed przypadkami NPA i umożliwi faktyczne zweryfikowanie artykułów. Ostatecznie ustalono, że Aegis przyśle projekt listu pochwalnego, w którym będą jednak zawarte też uwagi i sugestie.
 5. Wsparcie dla Free Knowledge Advocacy Group EU.
  • Opis tematu: Zgłosił się do nas Dimi z z prośbą o wsparcie biura i wyjazdów dla grupy Free Knowledge Advocacy Group EU. Proponuje aby Stowarzyszenie Wikimedia Polska dofinansowało wynajęcia biura w Brukseli (co-working space) i dwa stypendia - jednego dla kogoś od nas i jednego dla kogoś z państw CEE. Opis wniosku: Użytkownik:Dimi z/Funding 2015.
  • Zgłaszający: Polimerek w imieniu Dimi_z
  W pierwszej kolejności przedyskutowano kwestię obliczenia kosztów. Polimerek cytował fragmenty maili Dimiego, z których ostatecznie nie wyłonił się dokładny budżet. Dyskutowano też zasadność tego wsparcia. Polimerek stwierdził, że będzie to mile widziane przez międzynarodową społeczność wikimedian, a także, że dobrze jest mieć "swojego człowieka w Brukseli", który śledzi stale co tam się dzieje i próbuje wpływać na toczące się debaty. W kwestii stypendiów Aegis wyraził wątpliwość czy proponowane kwoty są wystarczające, oraz co właściwie będą wysłane osoby robiły na miejscu. W związku z wątpliwościami dotyczącymi stypendów postanowiono dopytać Dimi i przenieść dyskusję na przyszły tydzień. W sprawie pokrycia częściowego kosztów biura, przegłosowano uchwałę: UZ 2014-51 głosami 7/0/0 - przeznaczającą do 2000 EUR na ten cel.

429.20141004-41

Data
14 października 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Maire, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:16 - 22:57
 1. Wikiwyprawa 2015.
  • Opis tematu: Przyjęcie stosownej uchwały w sprawie projektu "Wikiwyprawa 2015". Na poprzednim spotkaniu uzgodniono, że niektóre elementy proponowanego budżetu muszą być sprawdzone i nieco zmienione. Za deklarowany budżet należy przyjąć ten zamieszony w opisie projektu: http://pl.wikimedia.org/wiki/Wikiwyprawa_2015.
  • Zgłaszający: w0zny
  • Powiązane spotkania Zarządu: 19 sierpnia 2014 r. i 23 września.
  • Po wyjaśnieniach wOznego na temat przesunięć w budżecie i ustaleniu, który z wydatków będzie pierwszy (wiza do Chin), oraz kwestii czy uczestnicy pojadą jako członkowie Stowarzyszenia, czy jako "wolni wolontariusze", przeprowadzono głosowanie nad uchwałą: UZ 2014-52, którą przyjęto głosami 6/0/0.
 2. Budżety dla Biura prasowego i koordynatorki GLAM
  • Opis tematu: Aby ułatwić pracę rzecznikowi i biuru prasowemu oraz koordynatorce GLAM postuluję przyjąć uchwały o przeznaczeniu środków na ich działalność (poza płacami). Da im to swobodę pracy i ułatwi pracę skarbnikowi. Proponowany budżet koordynatorki GLAM: GLAM#Bud.C5.BCet, proponowany budżet Biura prasowego: Biuro prasowe/Budżet
  • Zgłaszający: Polimerek
   Po krótkim omówieniu sprawy, w której Polimerek wyjaśnił, że uchwały są potrzebne aby nowo znatrudnieni pracownicy mieli swobodoę działań, przeprowadzono głosowanie nad uchwałami: UZ 2014-53 i UZ 2014-54, z których obie zostały przyjęte głosami 6/0/0
 3. Zatrudnienie Tomasza Ganicza na stanowisku pracownika biurowego w zastępstwie Anny Matusiak
  • Opis tematu: W związku z usprawiedliwioną nieobecnością Anny Matusiak, która prawdopodobnie będzie trwała do roku czasu, proponuję swoją osobę na to miejsce na zasadach umowy o pracę na zastępstwo [1].
  • Zgłaszający: Polimerek
  • Na początku dyskusji Polimerek oświadczył, że wyłącza się z głosowania i dyskusji nad tym punktem i może ew. odpowiadać na pytania pozostałych członków zarządu. Maire i Aegis stwierdzili, że wszystko zostało już wyjaśnione mailowo i że nie mają pytań. Po drobnych poprawkach w treści uchwały, przystąpiono do głosowania nad UZ 2014-55, która została przyjęta głosami 5/0/0.'
 4. Wolne wnioski.
  • Polimerek zaproponował aby przyjąć uchwałę zwiększającą kwotę uchwały UZ 2014-42 (tj. na wyjazd Encego na konferencję w Moskwie) ze względu na to, że część kosztów była bez winy Encego wyższa niż spodziewana i różnicę Ency musiałby pokryć z własnej kieszeni, co byłoby też kłopotliwe księgowo. Po stwierdzeniu Jula i paru członków zarządu, że Ency wykonał dobrą robotę w Moskwie, przeprowadzono głosowanie nad uchwałą UZ 2014-56, która została przyjęta głosami 6/0/0.

430.20141022-42

Data
22 października 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Masti, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:16 - 23:07
 • Środki na kontynaucję wystawy POTY
  Krótki opis projektu: Kończy się kasa na wystawę POTY (zostało ok 300 PLN) i trzeba będzie też zrobić dodruk/odświeżenie tej wystawy. Patrz: Wystawa_fotografii_POTY/Rozliczenie
  Zgłaszający: Polimerek
  Odpowiedzialny za rozliczenie: Polimerek.
  Po wyjaśnieniach Polimerka ile środków się zostało i że pewnie będzie trzeba zrobić dodruk tegorocznych nominacji POTY oraz pytaniu Wpedzicha ile kosztuje wydruk (ok 200 PLN za jedną planszę) została przegłosowana uchwała UZ 2014-57, głosami 5/0/0
 • Zgłoszone w ramach wolnych wniosków przez Wpędzicha: Środki na wyjazd na konferencję "Państwo a Gospodarka" [2]
  Wpędzich wyjaśnił, że była już wstępna zgoda zarządu, ale nie ma uchwały. Następnie Wpędzich i Tar zaczęli na żywo obliczać koszty wyjazdu (bilety kolejowe, nocleg, diety) i wyszedł im koszt w okolicach 400 PLN. Po napisaniu stosownej uchwały i wyłączeniu się z głosowania Wpędzicha, przyjęto uchwałę: UZ 2014-58 głosami 4/0/0.
 • Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne
  Krótki opis projektu: Projekt dofinansowania Wikiprojektu Tygodnie Tematyczne - nagrody dla zwycięzców
  Link do strony projektu: Wniosek
  Zgłaszający: X-domin
  Odpowiedzialny za rozliczenie: X-domin
  Polimerek zapytał się organizatorów o kwestie techniczne - jak widzą rozliczanie tego, kto ma obsługiwać wysyłki i zamawianie książek itd. X-domin wyjaśnił, że on i Marycha80 zamierzają to robić. Następnie przedyskutowano sprawę rozliczania środków i uznano, że najlepiej będzie to robić zaliczkami rozliczanymi trybem miesięcznym. Następnie Polimerek wyjaśnił dlaczego rozliczeniowa część projektu musi być prowadzona na wiki Stowarzyszenia a nie w Wikipedii. X-domin i Marycha80 obiecali przenieść stronę na wiki Stowarzyszenia. (Kwestia informowania o gospodarowaniu środkami publicznymi w BIP). Następnie zapytano X-domina o kwestię czy zapisze się do Stowarzyszenia, czy też będzie trzeba z nim podpisać umowę wolontariacką. Zgodził się zapisać, bo tak będzie prościej. Polimerek zwrócił też uwagę, że regulamin wymaga napisania go w prawniczym stylu - obecnie bardziej przypomina regulaminy "wikipedyjne" niż regulamin konkursu, w którym mają być zaangażowane środki publicznej, co może rodzić problemy. Zaproponowano aby poprosić Elfhelma o poprawienie regulaminu. Zarząd zdecydował nie głosować uchwały przyznającej środki do czasu załatwienia kwestii formalnych, choć wyraził ogólną aprobatę dla pomysłu.
 • Wolne wnioski
  Polimerek spytał się Yarla i Borysa co zostało ustalone ostatecznie w sprawie imprezy rozdania nagród za Wiki Lubi Zabytki. Impreza ma się odbyć prawdopodobnie 29 listopada, zaraz po WOW i być zrobiona w MDK. Następnie przedyskutowano kwestię kosztów i konieczności obliczenia ile środków się zostało z uchwały na organizację Wiki Lubi Zabytki.

431.20141028-43

Data
28 października 2014
Obecni
Aegis Maelstrom, Karol007, Masti, Maire, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:27 - 23:31

Nie było zgłoszonej oficjalnej agendy, dlatego wszystkie punkty były realizowane w ramach zgłaszanych wolnych wniosków:

 • Przyjęcie X-Domin w poczet członków
  Po krótki przedstawieniu kandydata i stwierdzenia przez Karola, że deklaracja wpłynęła, przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem. X-Domin został przyjęty głosami 6/0/0
 • Dykusja nad Wikiprojekt_Tygodnie_Tematyczne
  Polimerek stwierdził, że sprawa była wcześnie ogólnie zaaprobowana na poprzednim spotkaniu, zostały się tylko kwestie techniczne. Po przeniesieniu na stronę wiki Stowarzyszenia projektu budżetu z Wikipedii. Maire spytała się czy konieczny jest system, że to organizator kupuje książki i czy by nie było prościej aby nagrodzeniu sobie kupowali i dostawali zwroty wprost z konta Stowarzyszenia, tak jak to działa przy Wikigrantach, jednak X-domin stwierdził, że to spowoduje bałagan. Wpędzich wyraził wątpliwość z problemem, że model X-Domina będzie skutkował stworzenie bazy danych nagrodzonych wikipedystów wraz z ich danymi typu adres domowy i nazwisko, co powinno być zgłoszone do GIODO. Następnie była długa wymiana zdań, w których Maire, Polimerek, Wpedzich i Aegis usiłowali przekonać X-Domina, że model z refundacją bezpośrednią jest prostszy i wygodniejszy dla wszystkich, natomiast X-Domin powtarzał, że będzie bałagan i że w takim układzie on nie będzie miał żadnych zadań w tym projekcie. Polimerek zmienił regulamin pod kątem nowego modelu, co go znacznie uprościło. W końcu X-domin stwierdził, że w takim układzie się wycofuje z projektu, co spowodowało, że nie został on ostatecznie poddany pod głosowanie.
 • 'Prośba Polimerka o delegację na konferencję "Kto rządzi w Internecie" [3].
  Polimerek zapytał o zgodę na wyjazd na w/w konferencję, gdyż dostał oficjalne zaproszenie. Wyjazd byłby z ogólnej uchwały "wyjazdowej". Po krótkim wyjaśnieniu co to za konferencja, Masti, Aegis, Maire i Wpedzich wyrazili akceptację.

432.20141104-44

Data
4 listopada 2014
Obecni
Karol007, Masti, Maire, Polimerek, Wpedzich, (Aegis Maelstrom - od 3. punktu)
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:16 - 23:49
 1. Audyt po zakończeniu roku obrotowego 2014
  • Opis tematu: Komisja Rewizyjna podjęła na swoim spotkaniu 24 października br. uchwałę nr 2014/3 zobowiązującą Zarząd do przeprowadzenia profesjonalnego badania bilansu Stowarzyszenia po zakończeniu roku obrotowego 2014 i zabezpieczenia środków finansowych na ten cel. W związku z tym oczekuje od Zarządu do końca lutego 2015 r. przedstawienia co najmniej trzech ofert z rekomendacjami biur rachunkowych mających odpowiednie uprawnienia w celu dokonania wyboru audytora. Trzeba poszukać takich biur i podjąć uchwałę dotyczącą środków na audyt.
  • Zgłaszający: Maire (dyskusja) 10:13, 29 paź 2014 (CET)
  • Sprawę omówiono ogólnie, dyskutowano o kosztach i celowości. Wszyscy dyskutanci się zgodzili, że należy rzecz przeprowadzić. Polimerek zobowiązał się od przyszłego tygodnia zacząć szukać ofert.
 2. Przyjęcie w poczet członków użytkowników Witia i Pnapora.
  • Opis tematu: Przyjęcie w poczet członków nowych, zaangażowanych w pracę na rzecz Projektów Wikimedia użytkowników, którzy od strony formalnej spełniają wszystkie wymagania i wyrazili chęć przystąpienia do Stowarzyszenia.
  • Zgłaszający: Karol007 dyskusja 21:21, 4 lis 2014 (CET)
  • Po krótkim przedstawienie i analizie dorobku kandydatów, przeprowadzono głosowanie. Oboje zostali przyjęci głosami: 5/0/0
 3. Opis tematu: Czas zacząć myśleć o akcji OPP 2015 - jest już płyta z danymi darczyńców z 2014 - można by zatem zrobić wysyłkę okołoświąteczną. + Temat strony, banerów, rozmów z Fundacją, przygotowanie raportu rocznego dla Fundacji.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 13:45, 4 lis 2014 (CET)
  • Przedyskutowano sprawę organizacji napisania sprawozdania dla WMF, przygotowania banerów i strony. Sprawozdanie ma przygotować Polimerek z pomocą Aegisa i Wpedzicha. Będzie przeprowadzona wysyłka listów do darczyńców - planowane jest dodanie do listu widokówki ze zdjęciem, które wygrało konkurs WLZ.
 4. Wolne Wnioski
  • Koszulki: Polimerek stwierdził, że po rozmowie z Maire okazało się, że "gadżetowa" uchwała nie obejmuje koszulek, a są one jednym z najbardziej pożądanych gadżetów i aktualnie cały ich zapas się skończył. Stwierdził też, że wysłał ofertę na produkcję do 6. firm, z których jedna wydała mu się najbardziej atrakcyjna. Pierwotnie planowane było 230 z logo Wikipedii i 30 z logo "Wiki Lubi Zabytki", ale Maire i Wpędzich zaproponowali zaokrąglenie tych liczb do 250 i 50. Polimerek wyjaśnił, że wybrał firmę, która była najtańsza z oferujących koszulki dobrej jakości. Po dyskusji przeprowadzono głosowanie uchwały UZ 2014-59, która przeszła 6/0/0."
  • 'Wyjazd na CopyCamp: Polimerek zwrócił się z prośbą, czy może jechać na konferencję CopyCamp z uchwały ogólnej wyjazdowej. Zarząd przychylił się do prośby.

433.20141111-45

Data
11 listopada 2014

Obecni:

Karol007, Masti, Maire, Polimerek, Wpedzich
Prowadzący
Karol007
Czas trwania
21:12 - 21:35
 1. Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne
  • Krótki opis projektu: Projekt dofinansowania Wikiprojektu Tygodnie Tematyczne - nagrody dla zwycięzców. Został przerobiony projekt regulaminu i znalazła się nowa koordynatorka, która nie chce się zapisać do Stow. ale jest gotowa podpisać umowę wolontariacką.
  • Link do strony projektu: Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne
  • Zgłaszający: Polimerek - w imieniu Marycha86
  • Odpowiedzialny za rozliczenie: User:Soldier of Wasteland
  Temat był już omawiany dwa spotkania temu. Polimerek wyjaśnił, że Soldier nie chce się zapisać do Stowarzyszenia, ale podpisze umowę wolontariacką i że przysłała już swoje dane potrzebne do jej sporządzenia. Maire się spytała dlaczego w regulaminie nie ma terminu zakończenia konkursu. Polimerek odpowiedział, że regulamin jest napisany z założeniem, że konkurs będzie odbywał się cyklicznie i na razie będzie trwał do czasu wyczerpania środków. Następnie przegłosowano uchwałę UZ 2014-60 głosami: 5/0/0
 2. Wolne wnioski: nie było.

434.20141118-46

Data
18 listopada 2014

Obecni:

Karol007, Masti, Maire, Polimerek, Wpedzich, Aegis
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:15 - 23:49
 1. Tort z okazji 500 000 Wikisłownika na WOW
  • Opis tematu: Polski Wikisłownik osiągnął pół miliona haseł. Zgodnie z wcześniejszą dyskusją chciałabym, aby na najbliższym WOW 29 listopada pojawił się okolicznościowy tort z logotypem Wikisłownika. Trudno mi to będzie załatwić z Poznania, dlatego, oprócz zgody zarządu i dofinansowania, poszukuję warszawiaka, który chciałby się tym zająć.
  • Zgłaszający: Magalia
  Po sprawdzeniu przez Mastiego, że tort zmieści się w kosztach WOW, ustaleniu co ma na nim być i jaki ma mieć smak i rozmiar, masti zobowiązał się go zamówić.
 2. Spotkanie CEE w Kijowie
  Rozwinęła się dość długa ogólna dyskusja bez ostatecznych konkluzji. Ustalono z grubsza jaki jest koszt podróży, kto by był chętny pojechać i miał czas (19-21 grudnia, tuż przed świętami) i czy jest jakaś konkretna agenda oraz czy WM UKr ma środki na tę imprezę. Z braku zbyt wielu danych nie podjęto żadnych konkretnych decyzji. Polimerek zobowiązał się zorientować do przyszłego tygodnia jakie są faktyczne koszty i śledzić postępy rozwoju programu.
 3. Wniosek grantowy nt. Dnia Domeny Publicznej w latach 2015-2017
  • Opis tematu: Jest plan złożenia grantu na Dzień Domeny Publicznej przez KOED do Instytutu Książki. Byłby to grant na obchody centralne i obchody lokalne/imprezy towarzyszące w całym kraju. W ramach grantu promowane by były Wikimedia Commons i Wikiźródła. Potrzebny jest wkład własny (w wysokości ok 5000 PLN rocznie).
  • Zgłaszający: Polimerek
  Polimerek krótko przedstawił ideę tego grantu. Grant ma być składany do Instytutu Książki w ramach programu rozwoju czytelnictwa i dotyczy organizacji trzech centralnych Dni Domeny Publicznej (2015-2017), lokalnych imprez towarzyszących i filmu promującego Dzień Domeny, Wolne Lektury i Wikiźródła. Do złożenia grantu konieczne jest zarezerwowanie 10% kwoty grantu na wkład własny. Drugą połowę dołożyła by Fundacja Nowoczesna Polska. Po paru pytaniach (Saper, Maire, Aegis) przeprowadzono głosowanie nad wyrażeniem wstępnej woli zarządu na rezerwację 15000 PLN na ten cel (wydatkowane w kwotach po 5000 rocznie). Wynik głosowania: 6/0/0 za rezerwacją tej kwoty.
 4. Grupa ds. badań i rozwoju
  Po pierwsze proszę o przeznaczenie 149 USD na badanie stron pomocy (próbka), które powie, jakie strony są potrzebne użytkownikom Wikipedii, jak powinny być nazwane, jak i z czym powinny być skojarzone (np. jaka powinna być nawigacja). Udział w badaniu zajmie max 15 minut, chcemy otrzymać max 30 odpowiedzi od użytkowników z różnych grup (początkujący, okazjonalni, doświadczeni). Wg mnie deadline to luty 2015 z fazą zbierania danych w grudniu-styczniu. Jeżeli się powiedzie, będziemy planowali następne badania. Największy problem z motywacją wolontariusza pojawia się na etapie czasochłonnej analizy wyników i przygotowania do wdrożenia.
  Po drugie proszę o uznanie tej grupy jako projektu WMPL. Nie chcemy ograniczać się do Wikipedii (do "zwykłego wikiprojektu"). Planujemy wspomóc projekty siostrzane, chcemy być zalążkiem zespołu developmentu polskich projektów Wikimedia. Na razie będzie się to nazywało "grupa ds. badań i rozwoju", czyli tak, jak mam już na wizytówkach, ale w miejsce "afiliacji" (podawanej w tekstach zewnętrznych) zmienilibyśmy plwiki na WMPL. Strona instytucjonalna pomoże w pozyskaniu funduszy na następne projekty. Chcę koordynować prace tej grupy tak, jak to robię w wikiprojekcie od 2012 roku. Chętny do pomocy jest Wpedzich (jako członek zarządu pilnowałby zbieżność prac grupy z polityką WMPL). Poza tym jest kilku innych pomagających wolontariuszy.
  Po wyjaśnienaich Tara i sprawdzeniu w jakiej formie można dokonać płatności i dostać fakturę, oraz przygotowaniu strony projektu na stronie Stowarzyszenia: "Grupa ds. badań i rozwoju/Badania/Pomoc/2014-12" i obietnicą, że zostanie to rozwinięte, przeprowadzono głosowanie nad uchwałą: UZ 2014-61, którą przyjęto głosami 4/0/0 (pozostali obecni członkowie zarządu nie głosowali).

435.20141125-47

Data
25 listopada 2014

Obecni:

Masti, Maire, Polimerek, Wpedzich, Aegis
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:20 - ok. 23:30
 1. Spotkanie CEE w Kijowie
  • Opis tematu: Było wstępnie przedyskutowane na poprzednim spotkaniu, ale nie było wtedy jeszcze konkretów ze strony ukraińskiej. Teraz są: meta:Wikimedia CEE Meeting 2014, więc trzeba zdecydować o naszym wyjeździe ASAP. Wygląda, że stypendia dla zagarnicznych nie będą konieczne - bo Ukraińcy zgłosili wniosek do GAC
   Biorąc pod uwagę stan dyskusji na liście mailingowej, wygląda na to, że to spotkanie dojdzie do skutku i co więcej, będzie ono w dużej mierze spotkaniem ostatniej szansy, tj. WMCEE dostaje szansę i albo będzie to produktywne i robocze, albo będziemy zwijać/gruntowniej remodelować ten teatrzyk. Jednocześnie zauważam, że Polska jest mocno pozgłaszana w funkcjach moderatorskich oraz jest zapotrzebowanie na mówców, szczególnie w tematykach wikigrantów i finansowania, ale też np. organizacji eventów, akcji itp.; tematy GLAM rozumiem że mogłaby wziąć Julia jeśli chce, ew. pracownik, o ekspedycjach czy zatrudnianiu może poopowiadać Poli, ale wciąż potrzeba osób do realizowania tych wszystkich moderacji (nie można też orać jedną osobą) oraz mówienia o grantach i capacity building.
   Ponieważ konferencja i udział wydają się nieuniknione, osobiście będę za tym by to zrobić porządnie, z mocną delegacją i przygotowanym wcześniej przekazem. aegis maelstrom δ 11:10, 25 lis 2014 (CET)
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 23:01, 22 lis 2014 (CET)
  Po powtórzeniu argumentów przez Aegisa i dyskusji w temacie kosztów oraz spraw programowych i składu ekipy na wyjazd, przegłosowano uchwałę: UZ 2014-62 5/0/0
 2. Przeprowadzenie badania zgodności statutu z Ustawą o OPP i o Stowarzyszeniach
  • Opis tematu: W kontekście wniosków pokontrolnych po kontroli Urzędu Wojewódzkiego warto być zlecić zrobienie ekspertyzy zgodności naszego statutu z w/w ustawami i ew. przygotować odpowiednie propozycje zmian na najbliższe Walne.
  • Zgłaszający: Polimerek (dyskusja) 22:46, 24 lis 2014 (CET)
  Polimerek wyjaśnił dokładniej powody dla których warto by to badanie zrobić, mimo że kontrola formalnie nie wytknęła żadnych konkretnych zarzutów do statutu. Ponadto zwrócił uwagę, że przy okazji można by też zlecić fachowe przygotowanie uchwał dla Walnego nt. zmian w statucie, które były wcześniej zgłaszane. Aegis zgłosił uwagę, aby sprawdzić jeszcze cenę tej usługi w kilku kancelariach adwokackich/radcowskich, co Polimerek obiecał uczynić. Następnie przegłosowano uchwałę UZ 2014-63 z wynikiem 5/0/0.
 3. Wolne Wnioski
  • Aegis zgłosił pytanie, czy chcielibyśmy mieć kolejne spotkanie CEE w Polsce - przedyskutowano sprawę ogólnie wskazując, że pewnie tak - jakoś jesienią, prawdopodobnie w Warszawie.

20141202

Data
2 grudnia 2014

Ze względu na brak punktów w porządku obrad nie było formalnego zebrania zarządu, tylko dyżur i luźne dyskusje. Dyskutowano tylko luźno o paru sprawach:

 • Aegis poinformował, że będzie robił wikiwarsztat dla Stowarzyszenia BOINC i szuka pomocy kogoś z Krakowa
 • Borys Kozelski poinformował o wykonaniu projektu kolędowego
 • Polimerek poprosił o pomoc Aegisa w wypełnieniu arkusza z danymi finansowymi dla WMF
 • Przedyskutowano sprawę wysyłki listów do darczyńców - Polimerek ma na następne zebranie przedstawić koszt wysyłki celem przyjęcia uchwały, natomiast sama wysyłka nastąpi na początku stycznia.

436.20141209-48

Data
9 grudnia 2014

Obecni:

Masti, Maire, Polimerek, Wpedzich, Aegis, Maiking
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:26 - ok 23:27
 1. Masowa wysyłka podziękowań do darczyńców: wyliczenie kosztu: Użytkownik:Polimerek/Koszty wysyłki, UZ 64/2014. Polimerek (dyskusja) 00:43, 8 gru 2014 (CET)
  Po wyjaśnieniach Polimerka i wymianie opinii na temat kopert, listów oraz czy wysyłać Pocztą Polską czy inną firmą itp. przegłosowano uchwałę UZ 2014-64 6/0/0 - przyznającą do 1500 PLN na ten cel.
 2. Zatwierdzenie podsumowania za 2014 dla WMF [4] i projektu planów na 2015: [5] Polimerek (dyskusja) 00:58, 8 gru 2014 (CET)
  Po przedyskutowaniu, czy wszystko jest OK oraz korekcie planów (zmniejszenie środków na koszty operacyjne) zarząd milcząco zaaprobował przesłanie tych dokumentów na meta-wiki. Polimerek poinformował też o sytuacji na serwerze ze stroną OPP.
 3. Przygotowanie kolejnej edycji Wikigrantów. Wikigranty w 2014 wyszły IMHO świetnie - wg opinii ELfhelma - regulamin nie wymaga zmian i wystarczy kwota 20 000 PLN na ten cel. Pozostaje zatem w sumie zmontować komisję na przyszły rok i przyjąć stosowną uchwałę. Polimerek (dyskusja) 23:23, 8 gru 2014 (CET)
  Myślę, że można poczekać jeszcze tydzień. Wg regulaminu zarząd ma podjąć decyzję max 2 tygodnie przed końcem roku, czyli 16 gru jak najbardziej wchodzi w grę. Zapewne nie wszyscy członkowie komisji wypowiedzą się w ciągu 1 doby, być może będą jakieś zmiany, dajmy szansę ew. chętnym. Już wcześniej powiadomiłem społeczności projektów o sprawie i terminach. Tar Lócesilion|queta! 00:32, 9 gru 2014 (CET)
  Po dyskusji o tym, kto ew. miałby wejść do komisji i czy nie powiększyć kwoty do 30 000 (jednak nie, bo w tym roku wydano raptem 8 dotąd), zdecydowano odłożyć sprawę na za tydzień w trakcie, którego członkowie komisji mają zdecydować, czy nadal chcą zasiadać i jeśli nie komu zaproponować wejście.
 4. Wolne wnioski
  • Wpedzich zaapelował do członków zarządu aby odpisali na jego mail dotyczący spotkania ewaluacyjnego z pracownikami.
  • Halibutt i Tar rozpoczęli dyskusję o przeróbce stron Stowarzyszenia, w kierunku aby była bardziej użyteczna dla dziennikarzy i czytelników. Polimerek postulował aby nie komplikować struktury stron i przede wszystkim zachować ich informacyjną wartość. Padł też pomysł ew. zrobienia strony poza wiki i pozostawienie wiki jako strony roboczej.

437.20141216-49

Data
16 grudnia 2014

Obecni:

Masti, Maire, Polimerek, Wpedzich, Aegis, Karol007
Prowadzący
Polimerek
Czas trwania
21:20 - ok 23:36
 1. Przygotowanie kolejnej edycji Wikigrantów. Polimerek (dyskusja) 11:23, 10 gru 2014 (CET)
  • Po krótkiej dyskusji na temat składu komisji Wikigrantów i optymalnej kwoty na przyszły rok zdecydowano, aby ze składu wyłączyć Sebk.'a i w jego miejsce włączyć Wiktoryna oraz przyjąć kwotę 25 000 PLN na przyszły rok, co powinno wystarczyć z zapasem. Następnie sprawdzono pod względem językowymi i merytorycznym oraz przegłosowano uchwałę: UZ 2014-65 6/0/0
 2. Stypendia dla trzech osób z zagranicy na Wikimedia CEE meeting: UZ 66/2014. Polimerek (dyskusja) 10:58, 15 gru 2014 (CET)
  Polimerek wyjaśnił, że Stowarzyszenie realizuje część grantu WMF (Wikimedia Foundation) na konferencję CEE 2014 w Kijowie, bo koledzy z Ukrainy nie mogą kupować biletów osobom z zagranicy. W trakcie realizacji okazało się, że środków z WMF zabraknie dla prawdopodobie trzech osób. Aegis wyraził wątpliwość, czy nam się to opłaca i spytał co to są za osoby. Polimerek wyjaśnił, że to będą prawdopodobnie dwie Białorusinki i jeden Mołdawianin, ale to zależy od tego jak to się poukłada finansowo, bo mamy swobodę wyboru osób. Potem była dyskusja o tym jak wybierano poszczególne osoby i Polimerek wyjaśnił, że to robili Ukraińcy po konsultacji z nim i Mastim i generalnie dofinansowanie dostawali wszyscy sensowni kandydacji, którzy się zgłosi aż do wyczerpania zasobów. Polimerek wyjaśnił też, że korzyść dla nas jest zapunktowanie w WMF i przybliżenie do statusu organizacji mogących korzystać z środków rozdzielanych przez FDC WMF (Funds Disemination Committee). Aegis i inni sugerowali aby tak zrobić, żeby maksymalnie został obciążony grant WMF a jak najmniej środki ze Stowarzyszenia i żeby to odpowiednio "ugrać" PR-owo. Po tych uwagach i dokonaniu poprawek językowych, przegłosowano uchwałę UZ 2014-66 6/0/0
 3. Druk broszur Wikimedyjnych, ogólnych. Polimerek (dyskusja) 10:59, 15 gru 2014 (CET)
  • Po wyjaśnieniach Polimerka dotyczących o jakie broszury chodzi i uwadze paru osób aby wzór broszury załadować do wiki Stowarzyszenia, poprawiono językowo projekt uchwały i przegłosowano UZ 2014-67 6/0/0.
 4. Częściowe sfinansowanie kosztów Dnia Domeny Publicznej 2015. Patrz Dzień Domeny Publicznej/2015 i w:pl:Wikiprojekt:GLAM/Projekty/Spotkanie-MPW. Polimerek (dyskusja) 21:47, 15 gru 2014 (CET)
  • Polimerek wyjaśnił jakie są plany na Dzień Domeny Publicznej, że odbędzie się on w Muzeum Powstania Warszawskiego i będzie poprzedzony wikiwarsztatami, oraz że środki Stowarzyszenia mają być przeznaczone na catering i ew. druk materiałów konferencyjnych, przeprowadzono głosowanie nad uchwałą UZ 2014-68, którą przyjęto głosami 6/0/0
 5. Wolne wnioski:
  • Aegis zapytał się zarządu zgodę na wyjazd na konferencję "BOINC@Poland", na której ma przeprowadzić warsztaty wiki. Polimerek wyjaśnił, że to może być wyjazd z uchwały 7/2014, i że te środku są gestii Mastiego. Masti wyraził zgodę na ten wyjazd. Aegis spytał się kto z osób mieszkających w Krakowie lub okolicach mógłby mu pomóc - wstępie zgodziła się Maire i ew. Karol jak znajdzie czas.
  • Polimerek stwierdził, że prawdopodobnie te obrady zarządu będą ostatnimi w 2014, w związku z tym, że kolejne wypadają w przeddzień Wigilii a jeszcze kolejne 30 grudnia + część członków Zarządu będzie w rozjadach.
  • Karol rzucił kilkoma ciekawymi statystykami dotyczącymi członkostwa w Stowarzyszeniu i stwierdził, że więcej opublikuje wkrótce.

20141223

Data
23 grudnia 2014

Zebranie się nie odbyło, był tylko dyżur.

20141230

Data
30 grudnia 2014

Zebranie się nie odbyło, był tylko dyżur. W ramach dyżuru zgłosił się Borys Kozielski, który chciał aby przegłosowano jego projekt nagrania recytacji wierszy Baczyńskiego. Ze względu na to, że nie został odpowiednio wcześnie ogłoszony program zebrania i że na spotkaniu 16 grudnia zdecydowano aby nie odbywać zebrań 23 i 30 grudnia - obecni członkowie zarządu (Maire, Karol007, Polimerek, Wpedzich) wyrazili tylko ogólnie pozytywną opinię o projekcie. Głosowanie nad jego finansowanem ma się odbyć na pierwszym spotkaniu w 2015 r.