Biuletyn Informacji Publicznej

Użytkownik:Karol007/uchwały/wszystkie 3

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2015-64 UZ 2016-2


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 1/2016

z dnia 5 stycznia 2016 roku


w sprawie środków na koszty działalności koordynatora GLAM


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 5000 PLN na koszty związane z działalnością koordynatora GLAM. Dysponentem tych środków Zarząd ustanawia Tomasza Ganicza.

Przyjęta 6/0/0


UZ 2016-1 UZ 2016-3


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 2/2016

z dnia 12 stycznia 2016 roku


w sprawie przyznania środków na etat pracownika biurowego i księgowej

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 50 000 PLN na całość kosztów utrzymania etatów dla pracownika biurowego i księgowej Stowarzyszenia Wikimedia Polska w 2016 r. i ustala zakres obowiązków pracownika biurowego zgodnie z załącznikiem do uchwały nr UZ 34/2012. Jednocześnie Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2016-2 UZ 2016-4


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 3/2016

z dnia 12 stycznia 2016 roku


w sprawie przyznania środków na prowadzenie biura


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 20 000 PLN na koszty prowadzenia biura w 2016 r. Jednocześnie Zarząd czyni Tomasza Ganicza odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2016-3 UZ 2016-5


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 4/2016

z dnia 12 stycznia 2016 roku


w sprawie przyznania środków na podróże służbowe w ramach realizacji celów statutowych


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 3000 PLN na zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wykonywaniem pilnych zadań w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Wikimedia Polska w 2016 roku, które nie zostały przewidziane w odrębnych uchwałach. Jednocześnie Zarząd przekazuje prawo do dysponowania tymi środkami Skarbnikowi Stowarzyszenia, a w przypadku jego czasowej nieobecności Prezesowi Stowarzyszenia.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2016-4 UZ 2016-6


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 5/2016

z dnia 12 stycznia 2016 roku


w sprawie przedłużenia abonamentu na serwery tools.wikimedia.pl


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 6500 PLN na opłatę za utrzymanie serwerów dedykowanych tools.wikimedia.pl przez kolejne 12 miesięcy. Jednocześnie Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2016-5 UZ 2016-7


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 6/2016

z dnia 12 stycznia 2016 roku


w sprawie przeznaczenia środków na abonament za domeny internetowe w 2016


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza sumę do 3 000 PLN na opłacenie przedłużenia abonamentu na domeny:

 1. koed.org.pl
 2. wikibooks.pl
 3. wikicytaty.pl
 4. wikidane.pl
 5. wikidata.pl
 6. wikinews.pl
 7. wikipedia.pl
 8. wikipedijo.pl
 9. wikipedyjo.pl
 10. wikipodroze.pl
 11. wikipodroznik.pl
 12. wikiprzewodnik.pl
 13. wikislownik.pl
 14. wikivoyage.pl
 15. wikizabytki.pl
 16. wikizrodla.pl
 17. ceespring.eu

oraz na koszt opłacenia nowych domen, jeśli zaistnieje w ciągu 2016 r. konieczność ich rejestracji. Jednocześnie Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy i podejmowanie ostatecznych decyzji w zakresie rejestracji nowych domen.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2016-6 UZ 2016-8


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 7/2016

z dnia 12 stycznia 2016 roku


o delegowaniu przedstawicieli Stowarzyszenia na spotkanie chapterów Wikimedia w Berlinie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska deleguje: Tomasza Ganicza, Marka Stelmasika, Natalię Szafran-Kozakowską, Michała Buczyńskiego i jako osobę rezerwową Wojciecha Pędzicha na spotkanie chapterów Wikimedia, które odbędą się 20-24 kwietnia 2016 w Berlinie. Jednocześnie zarząd przeznacza kwotę do 15 000 PLN na koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania delegatów i czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2016-7 UZ 2016-9


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 8/2016

z dnia 26 stycznia 2016 roku


w sprawie pokrycia części kosztów organizacji obchodów Dnia Domeny Publicznej


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 2500 PLN na częściowe sfinansowanie kosztów obchodów Dnia Domeny Publicznej, które odbędą się 29 stycznia 2016 w klubokawiarni "Solec 44" w Warszawie. Jednocześnie Zarząd czyni Martę Moraczewską odpowiedzialną za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2016-8 UZ 2016-10


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 9/2016

z dnia 2 lutego 2015 roku


w sprawie przyznania środków na organizację spotkania Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyznaje kwotę do 4500 PLN na organizację trzydniowego spotkania Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w Łodzi w dniach 3-6 marca 2016. Na kwotę tę składają się koszty zakwaterowania, wyżywienia, wynajęcia sali obrad i zwrot kosztów podróży. Jednocześnie Zarząd wyznacza Tomasza Ganicza jako koordynatora i odpowiedzialnego za rozliczenie w/w wydatków ze Skarbnikiem Stowarzyszenia.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2016-9 UZ 2016-11


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 10/2016

z dnia 16 lutego 2016 roku


w sprawie powołania programu stypendialnego na Wikimanię 2016


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska powołuje program stypendialny na dofinansowanie kosztów udziału w konferencji "Wikimania 2016", która odbędzie się w dniach 22-28 czerwca 2016 w Esino Lario, oraz przeznacza do 41 000 PLN na ten cel. W ramach tych środków przyznanych zostanie do 8 stypendiów, w tym do 6 stypendiów dla uczestników projektów Wikimedia z Polski oraz do 2 stypendiów dla uczestników projektów Wikimedia z innych państw.

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska powołuje dla przeprowadzenia naboru i oceny wniosków o stypendia Komisję Stypendialną, w składzie: Elfhelm, Karol007, Maire, Powerek38, Wpedzich. Szczegółowy regulamin programu stypendialnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wnioski o stypendium powinny być składane do dnia 27 marca 2016, do godziny 23:59:59 czasu warszawskiego. Komisja Stypendialna zobowiązana jest zakończyć swoje prace i przedłożyć swoje sprawozdanie Zarządowi najpóźniej do dnia 2 kwietnia 2016 roku, do godziny 23:59:59 czasu warszawskiego. Ogłoszenie listy stypendystów nastąpi najpóźniej 6 kwietnia 2016 roku.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2016-10 UZ 2016-12


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 11/2016

z dnia 5 marca 2016 roku


w sprawie przyjęcia treści Strategii Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd przyjmuje treść Strategii Stowarzyszenia Wikimedia Polska, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2016-11 UZ 2016-13


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 12/2016

z dnia 5 marca 2016 roku


o delegowaniu przedstawicieli Stowarzyszenia na Wikimanię 2016


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska deleguje: Tomasza Ganicza i Michała Buczyńskiego na Wikimanię 2016, która odbędzie się w dniach 22-28 czerwca 2016 w Esino Lario. Jednocześnie Zarząd przeznacza kwotę do 9 000 PLN na koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania delegatów, oraz czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów 4/0/0. Bez udziału Tomasza Ganicza, Michała Buczyńskiego i Marka Stelmasika.


UZ 2016-12 UZ 2016-14


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 13/2016

z dnia 5 marca 2016 roku


w sprawie przyjęcia budżetu aktywności promocyjnej w portalu społecznościowym Facebook


Zarząd Stowarzyszenia przeznacza kwotę do 1000 PLN z własnych środków Stowarzyszenia na pokrycie kosztów realizacji aktywności promocyjnej Stowarzyszenia w serwisie społecznościowym Facebook, należącym do firmy Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park, w USA. Promocja ma zostać zrealizowana poprzez opublikowanie opłaconych wiadomości reklamowych kierowanych do określonej wcześniej grupy odbiorców w okresie od marca do kwietnia 2016. Celem promocji ma być zachęcenie odbiorców do przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w związku z posiadaniem przez nie statusu organizacji pożytku publicznego (OPP).

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2016-13 UZ 2016-15


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 14/2016

z dnia 15 marca 2016 roku


w sprawie pokrycia kosztów spotkania warsztatowego w Łodzi


Zarząd Stowarzyszenia przeznacza kwotę do 1000 PLN z publicznych środków Stowarzyszenia na pokrycie kosztów organizacji spotkania osób organizujących i prowadzących warsztaty edytowania Projektów Wikimedia w celu poprawy ich skuteczności. Warsztaty odbędą się 17 marca 2016 roku w Łodzi w Hostelu LaGranda. Celem warsztatów ma być opracowanie modułowej prezentacji wstępnej, wariantowego scenariusza typowych warsztatów oraz opracowanie metod oceny wyników i skuteczności warsztatów. Odpowiedzialnym za rozliczenie Zarząd czyni Tomasza Ganicza.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2016-14 UZ 2016-16


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 15/2016

z dnia 15 marca 2016 roku


w sprawie przeznaczenia środków na projekt "Aktorska interpretacja «Sztuki kochania» Owidiusza"


Zarząd przeznacza kwotę do 6000 PLN na koszty projektu Aktorska interpretacja «Sztuki kochania» Owidiusza|"Aktorska interpretacja «Sztuki kochania» Owidiusza" i jednocześnie czyni Borysa Kozielskiego odpowiedzialnym za rozliczenie tej kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2016-15 UZ 2016-17


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 16/2016

z dnia 18 marca 2016 roku


w sprawie przeznaczenia środków na "CEE Spring 2016"


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 3500 PLN na nagrody przyznawane w ramach polskiej części konkursu "CEE Spring 2016", ustanawia regulamin tego konkursu (zał. 1) oraz czyni Natalię Szafran-Kozakowską koordynatorką ww. konkursu.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2016-16 UZ 2016-18


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 17/2016

z dnia 22 marca 2016 roku


w sprawie przeznaczenia środków na przedłużenie abonamentu na usługę poczty w home.pl w 2016/2017


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 300 PLN na wykupienie usługi poczty w home.pl na rok 2016/2017. Jednocześnie Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2016-17 UZ 2016-19


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 18/2016

z dnia 26 kwietnia 2016 roku


w sprawie przyznania środków na organizację Konferencji Wikimedia Polska 2016


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 45000 PLN na organizację Konferencji Wikimedia Polska, która odbędzie się w dniach 3-5 czerwca 2016 w Lublinie. W ramach przyznanej kwoty Zarząd przeznacza do 5000 PLN na sfinansowanie kosztów podróży członkom Stowarzyszenia Wikimedia Polska, których nie stać na samodzielne pokrycie tych kosztów oraz na zwolnienie z donacji potwierdzającej chęć uczestnictwa. Rozliczenie kosztów podróży musi nastąpić w sposób opisany w załączniku nr 1, przy czym Zarząd nie przewiduje możliwości wypłacania zaliczek na ten cel. Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy. Jednocześnie Zarząd ustala Radę Programową w/w konferencji w składzie: Małgorzata Wilk, Szymon Grabarczuk i Tomasz Ganicz.

Przegłosowana 7/0/0


UZ 2016-18 UZ 2016-20


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 19/2016

z dnia 10 maja 2016 roku


w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w Hotelu Victoria, ul. Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin. 4 czerwca 2015 roku, o godz. 11:30 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania ustala się na 30 min. później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ogłasza następujący porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
 4. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2015 r.
 5. Przedstawienie przez Zarząd ogólnego sprawozdania z własnej działalności w 2015 r., w tym:
  1. przedstawienie przez Komisję Wikigrantów sprawozdania z przebiegu Wikigrantów w 2015 r.
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2015 r. i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 7. Głosowania:
  1. nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2015 r.
  2. nad przyjęciem uchwały o wykorzystaniu nadwyżki przychodów za rok 2015.
  3. nad przyjęciem ogólnego sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2015 r.
  4. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2015 r.
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2015 r.
 9. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2015 r.
 10. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2015 r.
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2015 r.
 11. Dyskusja i głosowanie nad Regulaminen Głosowań Tajnych na członków Statutowych Organów Stowarzyszenia.
 12. Dyskusja i głosowanie na temat liczby członków Zarządu Stowarzyszenia na lata 2016–2018
 13. Dyskusja na temat kandydatur na członków organów statutowych Stowarzyszenia na lata 2016–2018
 14. Głosowania:
  1. wybór prezesa Zarządu Stowarzyszenia
  2. wybór pozostałych członków Zarządu
  3. wybór członków Komisji Rewizyjnej
  4. wybór członków Sądu Koleżeńskiego.
 15. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia planu działań na 2016 r. Dyskusja.
 16. Głosowanie nad planami działań na 2016 r.
 17. Wolne wnioski.

Przegłosowano 7/0/0.


UZ 2016-19 UZ 2016-21


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 20/2016

z dnia 10 maja 2015 roku


w sprawie przeznaczenia środków na badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 4000 PLN na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2015. Badanie zostanie wykonane przez osobę i na warunkach wybranych przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Jednocześnie zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej kwoty.

Przegłosowano 7/0/0.


UZ 2016-20 UZ 2016-22


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 21/2016

z dnia 17 maja 2016 roku


w sprawie przyznania środków na podróż dla gości zagranicznych na Konferencji Wikimedia Polska 2016


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 2500 PLN na sfinansowanie kosztów podróży na Konferencję Wikimedia Polska 2016, przedstawicielom społeczności wikimedian z ościennych krajów. Wyboru tych osób dokona Wojciech Pędzich. Odpowiedzialnym za rozliczenie tych środków będzie Marek Stelmasik.

Przegłosowano 6/0/0


UZ 2016-21 UZ 2016-23


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 22/2016

z dnia 17 maja 2016 roku


w sprawie środków na zakup gadżetów związanych ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska i projektami Wikimedia


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 5000 zł na zakup w ogólnych celach promocyjnych gadżetów związanych ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska oraz z projektami Wikimedia. Jednocześnie Zarząd czyni odpowiedzialną za dysponowanie i rozliczenie tej kwoty kol. Małgorzatę Wilk.

Przyjęta 6/0/0


UZ 2016-22 UZ 2016-24


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 23/2016

z dnia 5 czerwca 2016 roku


w sprawie wyboru wiceprezesa, sekretarza i skarbnika Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia wybrał jednogłośnie na funkcje:

wiceprezesa: Michała Buczyńskiego,
sekretarza: Wojciecha Pędzicha,
skarbnika: Marka Stelmasika.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2016-23 UZ 2016-25


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 24/2016

z dnia 14 czerwca 2016 roku


w sprawie uzupełnienia składu Komisji Wikigrantów

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska w związku z rezygnacją Karola007 z członkostwa w Komisji Wikigrantów, powołanej uchwałą UZ 2015-59, w jego miejsce powołuje Enteda.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2016-24 UZ 2016-26


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 25/2016

z dnia 14 czerwca 2016 roku


w sprawie zmiany regulaminu przyjmowania członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska

1. Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zmienia Regulamin Przyjmowania Członków do Stowarzyszenia Wikimedia Polska, który został przyjęty uchwałą nr UZ 2015-35, przyjmując załączony tekst jednolity

Rozdział 1. Postanowienia ogólne[edytuj | edytuj kod]

§ 1
 1. Regulamin określa:
  1. procedurę przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia Wikimedia Polska dalej zwanym Stowarzyszeniem,
  2. okoliczności przerwania procedury przyjęcia osoby ubiegającej się o członkostwo w Stowarzyszeniu.
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Projekty Wikimedia – projekty oparte na idei Wiki i technologii WikiWiki, których prawo własności domen (m.in. Wikipedii, Wikisłownika, Wikimedia Commons) posiada Fundacja Wikimedia założona zgodnie z prawem stanu Floryda w USA,
  2. kandydat – osoba ubiegająca się o członkostwo w Stowarzyszeniu,
  3. nazwa użytkownika – identyfikator rozumiany jako nazwa konta założonego przynajmniej w jednym z Projektów Wikimedia,
  4. deklaracja członkowska lub deklaracja – dokument będący podstawą rozpoczęcia procedury przyjęcia kandydata.
  5. pracownik biurowy – osoba zatrudniona przez Stowarzyszenie na stanowisku pracownika biurowego lub delegowana do pełnienia jego obowiązków

Rozdział 2. Procedury przyjęcia[edytuj | edytuj kod]

§ 1
 1. Kandydat może ubiegać się o członkostwo w Stowarzyszeniu jeśli spełnia warunki określone w art. 11. ust. 1, art. 13., art. 15. ust. 1 oraz art. 17 Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska z dnia 19 marca 2011 r.
 2. Członkiem Stowarzyszenia można zostać "metodą wirtualną" lub "metodą na żywo".
 3. Dokumentami wymaganymi w procedurze przyjęcia są: wypełniona i podpisana deklaracja członkowska, kopia dowolnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (legitymacja szkolna, prawo jazdy, dowód osobisty, paszport itp.) oraz potwierdzenie wpłaty pierwszej składki członkowskiej, której wysokość na pierwszy rok kandydat ustala w deklaracji członkowskiej.
 4. Kandydat dostarcza dokumenty dowolną drogą elektroniczną, przesyłką listową lub osobiście. Jednocześnie uznaje się za wystarczające dostarczenie dokumentów dowolną drogą elektroniczną w postaci skanów.
 5. Jeśli kandydat wyraził chęć otrzymania legitymacji członkowskiej, zobowiązany jest dostarczyć drogą elektroniczną własne zdjęcie legitymacyjne. Wydawanie legitymacji odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 6. Pracownik biurowy każdorazowo informuje kandydata o możliwościach i formach przesłania dokumentów, a w przypadku, gdy uzna to za konieczne, prosi kandydata o ich ponowne przesłanie.
 7. Kandydat zyskuje status członka Stowarzyszenia po zakończeniu procedury przyjęcia i zapłaty pierwszej składki. Datą przyjęcia jest dzień wpłynięcia pierwszej składki na konto Stowarzyszenia. W przypadku gdy wpłata została dokonana przed datą decyzji Zarządu o przyjęcie w poczet członków, za datę przyjęcia uznaje się dzień, w którym została podjęta decyzja Zarządu.
 8. Nie przewiduje się możliwości zapłaty pierwszej składki gotówką.
§ 2
 1. W procedurze przyjęcia metodą wirtualną:
  1. Kandydat zgłasza się na stronie wyznaczonej przez Sekretarza. Zgłoszenie należy zapisać będąc zalogowanym pod nazwą użytkownika, której używa w przynajmniej jednym z Projektów Wikimedia.
  2. Sekretarz sprawdza prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu, w sposób jaki uzna za właściwy w określonej sytuacji, po czym informuje o zgłoszeniu pracownika biurowego.
  3. Pracownik biurowy wysyła na podany kontakt prośbę o dostarczenie dokumentów określonych w § 1 ust. 3.
  4. Kandydat dostarcza pracownikowi biurowemu dokumenty określone w § 1 ust. 3. z zastrzeżeniem § 1 ust. 4.
  5. Pracownik biurowy informuje o zebraniu niezbędnych danych o kandydacie Sekretarza. Sekretarz następnie informuje Zarząd o kandydaturze na najbliższym zebraniu.
  6. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu kandydatury w drodze głosowania jawnego.
  7. Pracownik biurowy informuje kandydata o decyzji Zarządu oraz prosi o dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia pierwszej składki, której wysokość została zadeklarowana wcześniej przez kandydata.
  8. Kandydat ma obowiązek wpłaty składki w terminie do 30 dni kalendarzowych od poinformowania przez pracownika biurowego o podjęciu pozytywnej decyzji przez Zarząd.
 2. Po zakończonej pozytywnie procedurze przyjęcia, Sekretarz wpisuje niezwłocznie kandydata na listę członków.
§ 3
 1. W procedurze przyjęcia metodą na żywo:
  1. Kandydat zgłasza się fizycznie do dowolnego członka lub pracownika Stowarzyszenia.
  2. Członek, który otrzymał od kandydata dokumenty określone w § 1 ust. 3., dostarcza je do pracownika biurowego.
  3. Pracownik biurowy w porozumieniu z Sekretarzem sprawdza prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu, w sposób jaki uzna za właściwy w określonej sytuacji.
  4. W przypadku braku możliwości wykonania kopii dokumentu tożsamości pracownik biurowy może zezwolić na przesłanie jej w późniejszym terminie, na zasadach określonych w § 1 ust. 4.
  5. Pracownik biurowy informuje o kandydaturze Sekretarza. Sekretarz następnie informuje Zarząd o kandydaturze na najbliższym zebraniu.
  6. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu kandydatury w drodze głosowania jawnego.
  7. Kandydat ma obowiązek wpłaty składki w terminie do 30 dni kalendarzowych od poinformowania przez pracownika biurowego o podjęciu pozytywnej decyzji przez Zarząd.
 2. Po zakończonej pozytywnie procedurze przyjęcia, sekretarz wpisuje niezwłocznie kandydata na listę członków.
§ 4
 1. Osoby, których kandydatury na nowych członków Stowarzyszenia zostały zaakceptowane przez Zarząd, mają 30 dni kalendarzowych na wpłacenie pierwszej składki, licząc od daty wysłania powiadomienia o decyzji Zarządu. Pracownik biurowy informuje kandydata o upływającym terminie dokonania wpłaty pierwszej składki na 7 dni przed jego upływem.
 2. Przerwanie procedury przyjęcia kandydata na członka Stowarzyszenia zachodzi, gdy:
  1. pracownik biurowy negatywnie zweryfikuje dane kandydata podane w zgłoszeniu/deklaracji i uzyska akceptację Sekretarza dla takiej decyzji, lub
  2. kandydat nie opłaci składki w terminie określonym w § 4 ust. 1.
 3. O przerwanej procedurze przyjęcia kandydat jest bezzwłocznie zawiadamiany przez pracownika biurowego, o ile ten dysponuje jego aktualnymi danymi kontaktowymi.
 4. Osoba, wobec której przerwana została procedura przyjęcia na członka Stowarzyszenia, ma prawo przez miesiąc od doręczenia zawiadomienia odwołać się od tej decyzji do Komisji Rewizyjnej.
 5. Nieprzyjęta osoba ma prawo ponownego kandydowania na członka Stowarzyszenia na ogólnych zasadach ich przyjmowania.

Rozdział 3. Postanowienia końcowe[edytuj | edytuj kod]

§ 1
 1. Sekretarz może zastąpić pracownika biurowego na każdym etapie procedury przyjmowania członka.
§ 2
 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się regulacje zawarte w Statucie Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2016-25 UZ 2016-27


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 26/2016

z dnia 14 czerwca 2016 roku


w sprawie przyjęcia podziału Zadań Zarządu

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyjmuje podział zadań członków Zarządu zgodnie z załącznikiem nr 1. Traci moc uchwała UZ 2015-44.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/1


UZ 2016-26 UZ 2016-28


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 27/2016

z dnia 20 czerwca 2016 roku


w sprawie organizacji konkursu Wakacje z Wikipedią


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza sumę do 20 000 PLN na organizację konkursu Wakacje z Wiki, zwanego dalej „Konkursem”. Kwota ta jest przeznaczona na:

 • płacę koordynatora Konkursu (umowa zlecenie);
 • koszty niezbędnych podróży służbowych i rozmów telefonicznych koordynatora oraz innych osób zaangażowanych w organizację Konkursu;
 • koszt organizacji spotkań jury Konkursu;
 • nagrody dla zwycięzców konkursu;
 • koszt organizacji uroczystego rozdania nagród;

Jednocześnie Zarząd czyni Marka Stelmasika dysponentem i odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2016-27 UZ 2016-29


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 28/2016

z dnia 21 czerwca 2016 roku


w sprawie skreślenia grupy osób z listy członków

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska, działając na podstawie art. 19 ust. 3 statutu Stowarzyszenia, skreśla z listy członków Stowarzyszenia następujące osoby:

 1. A_Bach
 2. Narrator
 3. Śmiechotek
 4. Alan ffm
 5. Jkan997
 6. x-domin
 7. W0zny
 8. Stanko
 9. Zwiadowca21
 10. GringoPL

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2016-28 UZ 2016-30


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 29/2016

z dnia 5 lipca 2016 roku


w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w konferencji Wikimedia CEE 2016


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 10 000 PLN na pokrycie kosztów podróży i udziału w konferencji Wikimedia CEE 2016 dla 4 delegatów Stowarzyszenia: Aegisa Maelstroma, Powerka38, Yarla i Halibutta; konferencja odbędzie się w dniach 26-31 sierpnia 2016 roku w Dilijan, Armenia. Jednocześnie Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2016-29 UZ 2016-31


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 30/2016

z dnia 5 lipca 2016 roku


w sprawie pomostowego pokrycia kosztów podróży i udziału w konferencji Wikimedia CEE 2016


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 5000 PLN na pomostowe pokrycie kosztów podróży i udziału w konferencji Wikimedia CEE 2016 dla 2 delegatów Stowarzyszenia: Magalii i Polimerka, ze środków z grantu Wikimedia Foundation przeznaczonego na ten cel. Jednocześnie Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/1


UZ 2016-30 UZ 2016-32


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 31/2016

z dnia 2 sierpnia 2016 roku


w sprawie dofinansowania uczestnictwa dodatkowego wolontariusza w pierwszym wyjeździe projektu Etnografia Karpat


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 750 zł na pokrycie kosztów przejazdu, zakwaterowania i diet dla Wojciecha Pędzicha w ramach jego uczestnictwa w wyjeździe projektu Etnografia Karpat, w dniach 14-19 sierpnia 2016. Jednocześnie Zarząd czyni Wojciecha Pędzicha odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2016-31 UZ 2016-33


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 32/2016

z dnia 9 sierpnia 2016 roku


w sprawie dofinansowania udziału w konferencji "Współczesne oblicza krajoznawstwa"


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 500 zł na dofinansowanie udziału Rafała Sochy w konferencji "Współczesne oblicza krajoznawstwa". Odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty Zarząd czyni Rafała Sochę.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2016-32 UZ 2016-34


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 33/2016

z dnia 9 sierpnia 2016 roku


w sprawie delegacji na konferencję Wikimedia Ukraina w Kijowie w dn. 2-4 września 2016


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska deleguje do udziału w konferencji Wikimedia Ukraina w dniach 2-4 września 2016 w Kijowie następujące osoby: Julię Marię Koszewską, Janusza Dorożyńskiego i Juliusza Zielińskiego. Zarząd przeznacza na koszty udziału w ww. konferencji kwotę do 3000 zł. Odpowiedzialnym za rozliczenie tej kwoty Zarząd czyni Marka Stelmasika.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0/


UZ 2016-33 UZ 2016-35


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 34/2016

z dnia 9 sierpnia 2016 roku


w sprawie współudziału w organizacji konferencji "Faras w Wikipedii"


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 8000 zł na współorganizację konferencji "Faras w Wikipedii" w dniu 19 października 2016 w Warszawie. Zarząd upoważnia Prezesa Tomasza Ganicza i Skarbnika Marka Stelmasika do podpisania umowy w tej sprawie z drugim współorganizatorem - Muzeum Narodowym w Warszawie. Zarząd czyni Martę Moraczewską odpowiedzialną za rozliczenie ww. kwoty, a także powierza jej, w ramach obowiązków służbowych na stanowisku koordynatorki GLAM, pieczę z ramienia Stowarzyszenia nad całością organizacji konferencji.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2016-34 UZ 2016-36


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 35/2016

z dnia 23 sierpnia 2016 roku


w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w konferencji rosyjskiej Wikipedii


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 7000 PLN na pokrycie kosztów podróży i udziału Janusza Dorożyńskiego (Ency) i Anny Nowikowskiej (Krokus) w konferencji rosyjskiej Wikipedii, która odbędzie się w dniach 1-2 października 2016 roku w Petersburgu w Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie Zarząd czyni Janusza Dorożyńskiego odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Przegłosowano: 7/0/0


UZ 2016-35 UZ 2016-37


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 36/2016

z dnia 13 września 2016 roku


w sprawie przeznaczenia środków na ekspedycję motoryzacyjną 2016


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 2500 PLN na organizację Wikiekspedycji Motoryzacyjnej 2016. Jednocześnie Zarząd czyni Jakuba Maciejewskiego (Flyz1) odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2016-36 UZ 2016-38


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 37/2016

z dnia 20 września 2016 roku


w sprawie środków na zakup gadżetów związanych ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska i projektami Wikimedia


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 6000 zł na zakup w ogólnych celach promocyjnych gadżetów związanych ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska oraz z projektami Wikimedia. Jednocześnie Zarząd czyni odpowiedzialną za dysponowanie i rozliczenie tej kwoty kol. Małgorzatę Wilk.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2016-37 UZ 2016-39


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 38/2016

z dnia 27 września 2016 roku


w sprawie przeznaczenia środków na Wikiekspedycję Opolską 2016


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 2500 PLN na koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników Wikiekspedycji Opolskiej 2016 według projektu na stronie Wikiekspedycja Opolska 2016. Zarząd czyni Jana Loužka odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2016-38 UZ 2016-40


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 39/2016

z dnia 11 października 2016 roku


w sprawie dodatkowego dofinansowania konferencji w Muzeum Narodowym w Warszawie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza dodatkową kwotę 2500 złotych, do wcześniej przyznanej kwoty uchwałą UZ 2016-34 na współorganizację konferencji "Faras w Wikipedii" w dniu 19 października 2016 w Warszawie. Zarząd czyni Martę Moraczewską odpowiedzialną za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2016-39 UZ 2016-41


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 40/2016

z dnia 8 listopada 2016 roku


w sprawie delegacji na spotkanie robocze w Ostravie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do: 2500 PLN na pokrycie kosztów podróży, wyżywienia i noclegu dla Tomasza Ganicza, Marty Moraczewskiej i Krzysztofa Machockiego, którzy wezmą udział w czesko-słowacko-polskim spotkaniu roboczym w Ostrawie (Czechy) w dniach 25-27.11.2016. Zarząd czyni Tomasza Ganicza odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2016-40 UZ 2016-42


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 41/2016

z dnia 15 listopada 2016 roku


w sprawie zatrudnienia specjalistki ds. wspierania społeczności

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia zawrzeć umowę o pracę na czas określony od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 z Natalią Szafran-Kozakowską, powierzając jej stanowisko specjalistki ds. wspierania społeczności, z zakresem obowiązków wymienionym w załączniku, i ustalając wysokość wynagrodzenia na kwotę 2900 zł netto miesięcznie.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2016-41 UZ 2016-43


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 42/2016

z dnia 15 listopada 2016 roku


w sprawie zatrudnienia rzecznika prasowego

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia zawrzeć umowę o pracę na czas określony od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 z Krzysztofem Machockim, powierzając mu stanowisko rzecznika prasowego, z zakresem obowiązków wymienionym w załączniku, i ustalając wysokość wynagrodzenia na kwotę 3400 zł netto miesięcznie.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2016-42 UZ 2016-44


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 43/2016

z dnia 15 listopada 2016 roku


w sprawie zmiany umowy o pracę pracownika biurowego

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia zawrzeć aneks do umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku pracownika biurowego, podpisanej z Anną Matusiak na mocy uchwały UZ 2013-46. Zmiana umowy dotyczy wynagrodzenia, które zostaje podniesione do kwoty 2700 zł netto miesięcznie, a także nadania nowego zakresu obowiązków, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2016-43 UZ 2016-45


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 44/2016

z dnia 15 listopada 2016 roku


w sprawie zatrudnienia koordynatorki GLAM

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia zawrzeć umowę o pracę na czas określony od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 z Martą Moraczewską, powierzając jej stanowisko koordynatorki GLAM, z zakresem obowiązków wymienionym w załączniku, i ustalając wysokość wynagrodzenia na kwotę 2900 zł netto miesięcznie.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2016-44 UZ 2016-46


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 45/2016

z dnia 15 listopada 2016 roku


w sprawie pokrycia kosztów wyjazdu na "Partnerships Workshop"


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 1200 złotych na pokrycie kosztów przejazdu i uczestnictwa Marty Maliny Moraczewskiej w "Partnerships Workshop" w Berlinie, 28-29 listopada 2016. Zarząd czyni Martę Malinę Moraczewską odpowiedzialną za rozliczenie tej kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2016-45 UZ 2016-47


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 46/2016

z dnia 22 listopada 2016 roku


w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w konferencji Wikimedians of Bulgaria


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 1500 PLN na pokrycie kosztów podróży i udziału w konferencji Wikimedians of Bulgaria 2016 dla Marka Stelmasika; konferencja odbędzie się w dniach 17-18 grudnia 2016 roku w Sofii w Bułgarii. Jednocześnie Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0, przy jednym członku Zarządu który się wykluczył z głosowania.


UZ 2016-46 UZ 2016-48


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 47/2016

z dnia 29 listopada 2016 roku


w sprawie przeznaczenia środków na wsparcie biura Free Knowledge Advocacy Group EU w Brukseli


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 2500 EUR na koszty Free Knowledge Advocacy Group EU w 2016 r. oraz 2500 EUR w 2017 r. Przedmiotowa kwota musi być przeznaczona na cele wcześniej uzgodnione ze skarbnikiem Stowarzyszenia Wikimedia Polska i udokumentowana odpowiednimi fakturami.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2016-47 UZ 2016-49


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 48/2016

z dnia 29 listopada 2016 roku


w sprawie pomostowego pokrycia kosztów organizacji Wikimedia CEE Meeting 2017


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 30000 PLN na pomostowe pokrycie kosztów organizacji Wikimedia CEE Meeting 2017 do czasu otrzymania środków ze złożonego do Wikimedia Foundation grantu na ten cel. Jednocześnie Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwałą przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2016-48 UZ 2016-50


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 49/2016

z dnia 6 grudnia 2016 roku


w sprawie przyznania środków na organizację Zlotu Zimowego Wikimedian 2017


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 21 000 PLN na organizację Zlotu Zimowego 2017, który odbędzie się w Tworzyjankach, k. Koluszek, w dniach 27-29 stycznia 2017. W ramach ww. kwoty Zarząd przeznacza do 2500 PLN na sfinansowanie kosztów podróży tym członkom Stowarzyszenia Wikimedia Polska, których nie stać na samodzielne pokrycie tych kosztów oraz na zwolnienie z donacji potwierdzającej chęć uczestnictwa. Rozliczenie kosztów podróży musi nastąpić w sposób zgodny z aktualnymi zaleceniami Zarządu opisanymi na stronie "rozliczenie kosztów wyjazdu", przy czym Zarząd nie przewiduje możliwości wypłacania zaliczek na ten cel. Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie w/w kwot.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2016-49 UZ 2016-51


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 50/2016

z dnia 13 grudnia 2016 roku


w sprawie kontynuacji pracy Komisji Wikigrantów i przyjęcia budżetu Wikigrantów na 2017 rok


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 20 000 PLN na organizację Wikigrantów w 2017 roku. Okres rozliczeniowy rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2017 roku i będzie trwać do 31 grudnia 2017 roku. Jednocześnie Zarząd powołuje Komisję Wikigrantów w składzie: Ala z, Elfhelm, Ented, Tar Lócesilion i Wiktoryn, która będzie decydować o przyznawaniu środków na Wikigranty zgodnie z Regulaminem zawartym w załączniku do Uchwały UZ 2015-23.

Przegłosowana 6/0/0


UZ 2016-50 UZ 2016-52


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 51/2016

z dnia 20 grudnia 2016 roku


w sprawie przeznaczenia środków na pokrycie kosztów przygotowania i rozesłania listów z podziękowaniem do darczyńców


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 3000 PLN na pokrycie kosztów przygotowania i rozesłania maksymalnie 1000 listów do darczyńców z podziękowaniem za przekazanie 1% PIT na rzecz Stowarzyszenia. Jednocześnie Zarząd czyni Tomasza Ganicza odpowiedzialnym za dysponowanie i rozliczenie ww. sumy.

Przegłosowano: 7/0/0


UZ 2016-51 UZ 2016-53


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 52/2016

z dnia 27 grudnia 2016 roku


w sprawie przyznania środków na Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyznaje kwotę do 3000 PLN na kontynuację Wikiprojektu Tygodnie Tematyczne i Konkursu Tygodnie Tematyczne. Jednocześnie Zarząd zmienia regulamin przyznawania nagród w tym Konkursie na zawarty w załączniku do uchwały z datą od 1 stycznia 2017 roku i czyni Tournasola7 koordynatorem Konkursu Tygodnie Tematyczne.

Przegłosowane 6/0/0


UZ 2016-52 UZ 2017-1


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 53/2016

z dnia 27 grudnia 2016 roku


o delegowaniu przedstawicieli Stowarzyszenia na Wikimedia Conference w Berlinie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska deleguje: Tomasza Ganicza, Jarosława Błaszczaka i Natalię Szafran-Kozakowską na Wikimedia Conference, która odbędzie się 31 marca - 2 kwietnia 2017 w Berlinie. Jednocześnie zarząd przeznacza kwotę do 15 000 PLN na koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania delegatów i czyni odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty Tomasza Ganicza.

Przegłosowane 6/0/0


UZ 2016-53 UZ 2017-2


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 1/2017

z dnia 10 stycznia 2017 roku


w sprawie przyznania środków na prowadzenie biura

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 20 000 PLN na koszty prowadzenia biura w 2017 r. Jednocześnie Zarząd czyni Tomasza Ganicza odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy.

Przyjęte 7/0/0/


UZ 2017-1 UZ 2017-3


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 2/2017

z dnia 10 stycznia 2017 roku


w sprawie przyznania środków na podróże służbowe w ramach realizacji celów statutowych

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 3000 PLN na zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wykonywaniem pilnych zadań w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Wikimedia Polska w 2017 roku, które nie zostały przewidziane w odrębnych uchwałach. Jednocześnie Zarząd przekazuje prawo do dysponowania tymi środkami Skarbnikowi Stowarzyszenia, a w przypadku jego czasowej nieobecności Prezesowi Stowarzyszenia.

Przyjęta 7/0/0


UZ 2017-2 UZ 2017-4


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 3/2017

z dnia 10 stycznia 2017 roku


w sprawie przeznaczenia środków na abonament za domeny internetowe w 2017

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza sumę do 3 000 PLN na opłacenie przedłużenia abonamentu na domeny:

 1. wikiepodreczniki.pl
 2. wikilovesmonuments.pl
 3. wikizabytki.pl
 4. wikidata.pl
 5. wikipedyjo.pl
 6. wikiwakacje.pl
 7. wikiprzyroda.pl
 8. koed.org.pl
 9. wikidane.pl
 10. wikipodroze.pl
 11. wikipodroznik.pl
 12. wikiprzewodnik.pl
 13. wikivoyage.pl
 14. wikipedia.pl
 15. wikibooks.pl
 16. wikicytaty.pl
 17. wikinews.pl
 18. wikipedijo.pl
 19. wikislownik.pl
 20. wikizrodla.pl
 21. ceespring.eu
 22. wikipedia15.pl

oraz na koszt opłacenia nowych domen, jeśli zaistnieje w ciągu 2017 r. konieczność ich rejestracji. Jednocześnie Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy i podejmowanie ostatecznych decyzji w zakresie rejestracji nowych domen.

Przyjęta 7/0/0


UZ 2017-3 UZ 2017-5


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 4/2017

z dnia 10 stycznia 2017 roku


w sprawie przeznaczenia środków na przedłużenie abonamentu na usługę poczty elektronicznej w 2017


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 500 PLN na wykupienie usługi poczty elektronicznej na rok 2017. Jednocześnie Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy.


UZ 2017-4 UZ 2017-6


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 5/2017

z dnia 10 stycznia 2017 roku


w sprawie pokrycia kosztów Dnia Domeny Publicznej


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 5000 PLN na sfinansowanie kosztów Dnia Domeny Publicznej, który odbędzie się 20 stycznia 2017 w Krakowie. Jednocześnie Zarząd czyni Martę Moraczewską odpowiedzialną za rozliczenie ww. kwoty.

Przegłosowano 7/0/0


UZ 2017-5 UZ 2017-7


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 6/2017

z dnia 31 stycznia 2017 roku


w sprawie ustalenia kwoty limitu za zwrot kosztów okularów do pracy przy komputerze

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ustala limit zwrotu kosztów okularów korekcyjnych dla pracowników do pracy przy komputerze, zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) na 100 zł za oprawki plus koszt przeciętny pary szkieł korekcyjnych jak zaleconych przez lekarza okulisty. Łączny koszt zwrotu nie może przekroczyć kwoty 300 zł. Warunkiem zwrotu jest przedstawienie przez pracownika recepty na okulary i dowodu zakupu odpowiednich okularów. Rzeczony zwrot przysługuje pracownikowi nie częściej niż raz na 24 miesiące. Jednocześnie zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczanie rzeczonego zwrotu.

Przegłosowano 7/0/0


UZ 2017-6 UZ 2017-8


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 7/2017

z dnia 7 lutego 2017 roku


w sprawie wdrożenia instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska wdraża zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zgodne z instrukcją zawartą w zał. 1 do niniejszej uchwały. Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska mianuje Annę Matusiak Koordynatorem ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Przyjęte 7/0/0

Ze względów bezpieczeństwa - załącznik 1 do uchwały nie jest upubliczniony


UZ 2017-7 UZ 2017-9


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 8/2017

z dnia 7 lutego 2017 roku


w sprawie przeznaczenia środków na badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 4000 PLN na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2016 przez biegłego rewidenta wskazanego przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Jednocześnie zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej kwoty.

Przyjęte 7/0/0


UZ 2017-8 UZ 2017-10


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 9/2017

z dnia 7 lutego 2017 roku


w sprawie delegacji Marty Moraczewskiej na konferencję 2017 European GLAMwiki Coordinators meeting

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 2500 złotych na przejazd i uczestnictwo Marty Moraczewskiej w konferencji 2017 European GLAMwiki Coordinators meeting w dniach 16-17 lutego, w Paryżu. Jednocześnie Zarząd czyli Martę Moraczewską odpowiedzialną za rozliczenie tej kwoty.

Przyjęte 7/0/0


UZ 2017-9 UZ 2017-11


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 10/2017

z dnia 14 lutego 2017 roku


w sprawie zmiany regulaminu Konkursu Tygodnie Tematyczne


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zmienia § 3. pkt 2. regulaminu Konkursu Tygodnie Tematyczne przyjętego uchwałą UZ 2016-52 z dnia 27 grudnia 2016 roku w ten sposób, że nadaje mu następujące brzmienie:
"2. W Konkursie przyznawane są nagrody:

1. nagroda główna,
2. nagroda losowa, która jest przyznawana tylko w tych edycjach Konkursu, w ramach których napisano łącznie minimum 50 nowych artykułów, które spełniają zasady i zalecenia obowiązujące w Wikipedii i mają długość co najmniej 2 kB."

Przegłosowano 7/0/0


UZ 2017-10 UZ 2017-12


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 11/2017

z dnia 14 lutego roku


w sprawie organizacji Konkursu Wikiwyzwanie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 500 PLN na organizację Konkursu Wikiwyzwanie oraz uchwala regulamin Konkursu zgodnie z treścią załącznika do uchwały. Jednocześnie Zarząd wyznacza Natalię Szafran-Kozakowską na koordynatora Konkursu.

Przegłosowane 7/0/0


UZ 2017-11 UZ 2017-13


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 12/2017

z dnia 28 lutego 2017 roku


w sprawie zmiany regulaminu Konkursu Tygodnie Tematyczne

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zmienia regulamin Konkursu Tygodnie Tematyczne przyjęty uchwałą UZ 2016-52 z dnia 27 grudnia 2016 roku (ze zmianami wynikającymi z uchwały UZ 2017-10 z dnia 14 lutego 2017 roku) w ten sposób, że w § 3. ust. 2. pkt 2. sformułowanie "50 nowych artykułów" zastępuje sformułowaniem "40 nowych artykułów".

  • Uchwałą przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2017-12 UZ 2017-14


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 13/2017

z dnia 28 lutego 2017 roku


w sprawie zwiększenia budżetu uchwały UZ 2017-9

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwiększa o 500 złotych kwotę na przejazd i uczestnictwo Marty Moraczewskiej w konferencji 2017 European GLAMwiki Coordinators meeting.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2017-13 UZ 2017-15


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 14/2017

z dnia 7 marca 2017 roku


w sprawie delegowania członków Zarządu na konferencję Wikimania 2017


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska deleguje Marka Stelmasika i Michała Buczyńskiego na konferencję Wikimania 2017 w Montrealu, Kanada, w dniach 9-13 sierpnia 2017, przeznaczając na przeloty i utrzymanie ww. uczestników konferencji kwotę do 16000 zł. Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta 5/0/0


UZ 2017-14 UZ 2017-16


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 15/2017

z dnia 14 marca 2017 roku


w sprawie powołania programu stypendialnego na Wikimanię 2017


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska powołuje program stypendialny na dofinansowanie kosztów udziału w konferencji "Wikimania 2017", która odbędzie się w dniach 9-13 sierpnia 2017 roku w Montrealu w Kanadzie, oraz przeznacza do 28000 PLN na ten cel. W ramach tych środków przyznanych zostanie do 4 stypendiów, w tym do 3 stypendiów dla uczestników projektów Wikimedia z Polski oraz do 1 stypendium dla uczestnika projektów Wikimedia z innych państw.

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska powołuje dla przeprowadzenia naboru i oceny wniosków o stypendia Komisję Stypendialną, w składzie: Elfhelm, Powerek38, Wiktoryn, Wojciech Pędzich oraz Wittylama. Szczegółowy regulamin programu stypendialnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wnioski o stypendium powinny być składane do dnia 7 kwietnia 2017 roku, do godziny 23:59:59 czasu warszawskiego. Komisja Stypendialna zobowiązana jest zakończyć swoje prace i przedłożyć swoje sprawozdanie Zarządowi najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2017 roku, do godziny 23:59:59 czasu warszawskiego. Ogłoszenie listy stypendystów nastąpi najpóźniej 19 kwietnia 2017 roku.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2017-15 UZ 2017-17


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 16/2017

z dnia 14 marca 2017 roku


w sprawie przyznania środków na organizację Konferencji Wikimedia Polska 2017


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 45000 PLN na organizację Konferencji Wikimedia Polska, która odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2017 roku w Bydgoszczy. W ramach przyznanej kwoty Zarząd przeznacza do 5000 PLN na sfinansowanie kosztów podróży członkom Stowarzyszenia Wikimedia Polska, których nie stać na samodzielne pokrycie tych kosztów, oraz na zwolnienie z donacji potwierdzającej chęć uczestnictwa. Rozliczenie kosztów podróży musi nastąpić w sposób opisany w załączniku nr 1, przy czym Zarząd nie przewiduje możliwości wypłacania zaliczek na ten cel. Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2017-16 UZ 2017-18


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 17/2017

z dnia 14 marca 2017 roku


w sprawie przeznaczenia środków na warsztaty i maratony edycyjne oraz wikispotkania

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 3000 PLN na koszty organizacji szkoleń i maratonów edycyjnych, minikonferencji jednodniowych, wykładów oraz lokalnych spotkań wikipedystów i wikimedian w roku 2017, przy czym koszt pojedynczego spotkania w ramach tych środków nie może przekraczać 750 PLN. Jednocześnie Zarząd przekazuje prawo do dysponowania tymi środkami Skarbnikowi Stowarzyszenia w porozumieniu z Prezesem Stowarzyszenia.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2017-17 UZ 2017-19


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 18/2017

z dnia 14 marca 2017 roku


w sprawie przeznaczenia środków na konkurs „CEE Spring 2017”


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 2000 PLN na nagrody przyznawane w ramach polskiej części konkursu "CEE Spring 2017", ustanawia regulamin tego konkursu (załącznik nr 1) oraz czyni Natalię Szafran-Kozakowską koordynatorką ww. konkursu.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2017-18 UZ 2017-20


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 19/2017

z dnia 28 marca 2017 roku


w sprawie pokrycia kosztów Zebrania Komisji Rewizyjnej


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 750 zł na koszty Zebrania Komisji Rewizyjnej we Wrocławiu, które odbędzie się w kwietniu 2017.

Przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2017-19 UZ 2017-21


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 20/2017

z dnia 28 marca 2017 roku


w sprawie delegowania członka społeczności na Wikimedia Hackathon w Wiedniu


Zarząd Stowarzyszenia przeznacza kwotę do 1300 PLN na uczestnictwo Pawła Marynowskiego w Wikimedia Hackathon 2017 w Wiedniu, w dniach 19-21 maja 2017. Zarząd czyni Pawła Marynowskiego odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.


UZ 2017-20 UZ 2017-22


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 21/2017

z dnia 4 kwietnia 2017 roku


w sprawie delegowania Tomasza Ganicza na 2017 Big Fat Brussels Meeting w Brukseli

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 1200 PLN na koszty podróży i diety dla Tomasza Ganicza jako delegata Stowarzyszenia na spotkanie 2017 Big Fat Brussels Meeting grupy Free Knowledge Advocacy Group EU, które odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia 2017 w Brukseli. Jednocześnie Zarząd czyni Tomasza Ganicza odpowiedzialnym za rozliczenie tej kwoty.

Przyjęte 6/0/0


UZ 2017-21 UZ 2017-23


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 22/2017

z dnia 11 kwietnia 2017 roku


w sprawie uruchomienia newslettera dla darczyńców
 1. Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia o uruchomienia newslettera dla darczyńców na jednej z platform internetowych oferujących tego rodzaju usługę oraz upoważnia Tomasza Ganicza i Marka Stelmasika do podpisania z wybraną platformą stosownej umowy.
 2. Jednocześnie, w związku z uruchomieniem w/w newslettera zarząd postanawia przyjąć:
  1. publicznie dostępną politykę prywatności darczyńców (zał. nr 1),
  2. politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do newslettera dla darczyńców Stowarzyszenia Wikimedia Polska (zał. nr 2),
  3. instrukcję zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych darczyńców Stowarzyszenia Wikimedia Polska (zał. nr 3).
 3. Ze względów bezpieczeństwa Zarząd postanawia nie ujawniać treści załącznika nr 3 na zewnątrz.
 4. Zarząd Stowarzyszenia, jako administrator danych w Stowarzyszeniu w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, nadaje Prezesowi Stowarzyszenia prawo do podpisywania upoważnień do przetwarzania danych osobowych darczyńców w zakresie przyjętym w polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do newslettera dla darczyńców Stowarzyszenia Wikimedia Polska oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych darczyńców Stowarzyszenia Wikimedia Polska.


UZ 2017-22 UZ 2017-24


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 23/2017

z dnia 11 kwietnia 2017 roku


w sprawie przyznania środków na koszty prowadzenia księgowości

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 15000 PLN na całość kosztów związanych z prowadzeniem księgowości Stowarzyszenia w 2017 r. Zarząd powierza od kwietnia 2017 prowadzenie księgowości Biuru Rachunkowemu "Alina Kopertowska" w Łodzi. Zarząd upoważnia też Marka Stelmasika i Tomasza Ganicza do podpisania umowy o dzieło/zlecenia z dotychczasową księgową na dokończenie prac związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego i merytorycznego Stowarzyszenia za 2016 r. oraz przekazania księgowości w/w Biuru Rachunkowemu.


UZ 2017-23 UZ 2017-25


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 24/2017

z dnia 18 kwietnia 2017 roku


w sprawie przeznaczenia środków na nagrania twórczości Cypriana Kamila Norwida


Zarząd Stowarzyszenia przeznacza kwotę do 8000 PLN na realizację projektu nagrania audio twórczości Cypriana Kamila Norwida w ramach projektu „Obserwowanie w ciszy” – utwory Cypriana Norwida w aktorskich interpretacjach. Jednocześnie Zarząd czyni Jarosława Kuśmierskiego odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2017-24 UZ 2017-26


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 25/2017

z dnia 16 maja 2017 roku


w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska w Hotelu Ikar w Bydgoszczy (ul. Szubińska 32, 85-312 Bydgoszcz) na dzień 3 czerwca 2017 roku (sobota) na godzinę 11:00 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania ustala się na 30 min. później (tj. na godzinę 11:30) tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ogłasza następujący porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
 4. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2016 rok.
 5. Przedstawienie przez Zarząd ogólnego sprawozdania z własnej działalności w 2016 roku, w tym:
  1. przedstawienie przez Komisję Wikigrantów sprawozdania z przebiegu Wikigrantów w 2016 roku.
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2016 rok i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 7. Głosowania:
  1. nad przyjęciem uchwały o sporządzaniu sprawozdań finansowych według wzoru jak dla jednostek mikro,
  2. nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2016 rok,
  3. nad przyjęciem uchwały o wykorzystaniu nadwyżki przychodów za 2016 rok,
  4. nad przyjęciem ogólnego sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2016 rok,
  5. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2016 rok.
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2016 roku.
 9. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2016 roku.
 10. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2016 rok.
 11. Dyskusja na temat kandydatur na wakujące miejsca w organach Stowarzyszenia w przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w tych organach.
 12. Głosowania:
  1. wybór członków na wakujące miejsca w organach Stowarzyszenia.
 13. Dyskusja nad zmianami statutu Stowarzyszenia w tym:
  1. dyskusja nad zmianami statutu Stowarzyszenia zaproponowanymi przez Zarząd (załącznik),
  2. dyskusja nad zmianami statutu Stowarzyszenia zaproponowanymi przez Komisję Rewizyjną (załącznik).
 14. Głosowania nad zmianami statutu i nad upoważnieniem Zarządu do opracowania tekstu jednolitego statutu.
 15. Przedstawienie przez Zarząd planu działań na 2017 rok wraz z dyskusją.
 16. Głosowanie nad planem działań Zarządu na 2017 rok.
 17. Dyskusja nad przekształceniem systemu kierowania Stowarzyszeniem w ten sposób, żeby bieżące sprawy, w tym personalne, nadzorował dyrektor operacyjny.
 18. Wolne wnioski.


UZ 2017-25 UZ 2017-27


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 26/2017

z dnia 23 maja 2017 roku


w sprawie przedłużenia abonamentu na serwery tools.wikimedia.pl

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 6500 PLN na opłatę za utrzymanie serwerów dedykowanych tools.wikimedia.pl przez kolejne 12 miesięcy. Jednocześnie Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy.

Przyjęta 7/0/0


UZ 2017-26 UZ 2017-28


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 27/2017

z dnia 30 maja 2017 roku


w sprawie przeznaczenia środków na konkurs WikiCamp 2017 w Armenii


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 5000 PLN na nagrody przyznawane w ramach konkursu WikiCamp 2017 w Armenii, ustanawia regulamin tego konkursu załącznik nr 1, powołuje komisję konkursową w składzie: Małgorzata Wilk, Natalia Szafran-Kozakowska, Tomasz Ganicz oraz czyni Krzysztofa Machockiego koordynatorem ww. konkursu.

Przegłosowano 7/0/0


UZ 2017-27 UZ 2017-29


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 28/2017

z dnia 6 czerwca 2017 roku


w sprawie w sprawie jednolitego tekstu statutu

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w związku z przyjęciem uchwał 8/2017 i 9/2017 przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska z dnia 3 czerwca 2017 roku ogłasza tekst jednolity Statutu zawarty w załączniku nr 1.

Przyjęta 7/0/0


UZ 2017-28 UZ 2017-30


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 29/2017

z dnia 20 czerwca 2017 roku


w sprawie zmiany regulaminu Konkursu Tygodnie Tematyczne

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska w ramach Konkursu Tygodnie Tematyczne ustanawia nagrody specjalne i w tym celu zmienia regulamin Konkursu Tygodnie Tematyczne przyjęty uchwałą UZ 2016-52 z dnia 27 grudnia 2016 roku (ze zmianami wynikającymi z uchwały UZ 2017-10 z dnia 14 lutego 2017 roku oraz uchwały UZ 2017-12 z dnia 28 lutego 2017 roku) w ten sposób, że:

 • 1. po § 5. dodaje się § 5a. w brzmieniu:
§ 5a. Nagrody specjalne
 1. W Konkursie mogą zostać przyznane nagrody specjalne. Nagrodę specjalną przyznaje się za szczególne zaangażowanie w Konkurs, w szczególności w postaci regularnej aktywności, nowatorskich pomysłów, doprowadzania artykułów do wyróżnień, tworzenia nowych artykułów obecnych w licznych innych edycjach językowych Wikipedii, tworzenia i rozwijania artykułów zamieszczanych w rubryce "Czy wiesz", wartościowego debiutu, aktywności w organizacji i promocji Konkursu oraz pozyskiwania nowych uczestników Konkursu.
 2. Nagrodę specjalną stanowić mogą wszelkie źródła informacji i wiedzy w szczególności książki (w tym również e-booki), czasopisma, płatny dostęp do baz danych itp., nieprzekraczające kwoty 75 PLN.
 3. W jednym kwartale można przyznać nie więcej niż sześć nagród specjalnych.
 4. Osobą nagradzaną nie może zostać koordynator, a także członek Zarządu Stowarzyszenia, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, członek Komisji Wikigrantów ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu.
 5. Nagrodę specjalną przyznaje Komisja Wikigrantów, zwana dalej Komisją, powołana przez Zarząd Stowarzyszenia do obsługi programu Wikigranty. Komisja może przyznać nagrodę specjalną na wniosek koordynatora, Zarządu Stowarzyszenia lub każdego z członków Zarządu Stowarzyszenia, członka zwyczajnego Stowarzyszenia, a także z inicjatywy własnej.
 6. Wniosek o przyznanie nagrody specjalnej składa się poprzez e-mail do Przewodniczącego Komisji lub któregokolwiek z jej członków. Komisja podejmuje decyzję w głosowaniu poprzez e-mail na zasadach określonych w Regulaminie Wikigrantów.
 7. Przewodniczący Komisji o wyniku głosowania poprzez e-mail powiadamia koordynatora, a w przypadku przyznania nagrody specjalnej również Zarząd Stowarzyszenia. Każdy członek Zarządu Stowarzyszenia może zgłosić zastrzeżenie w ciągu 48 godzin od chwili powiadomienia co do przyznania nagrody specjalnej. W takim wypadku o przyznaniu nagrody specjalnej decyduje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 8. § 5. ust. 6. i 7. Regulaminu stosuje się odpowiednio.


 • 2. § 6. ust. 3. otrzymuje brzmienie: "3. Osoba nagradzana może wskazać kilka pozycji, jeżeli są dostępne w tym samym miejscu, a łączna wartość nie przekracza kwot, o których mowa odpowiednio w § 3. pkt 5. lub 6. oraz § 5a. ust. 2."

Przyjęta 7/0/0


UZ 2017-29 UZ 2017-31


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 30/2017

z dnia 20 czerwca 2017 roku


w sprawie pokrycia kosztów ubezpieczenia podróży na WikiWomen Camp

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 100 PLN na pokrycie kosztów ubezpieczenia podróży Małgorzaty Wilk, delegatki Stowarzyszenia Wikimedia Polska na WikiWomen Camp odbywający się w Mexico City w dniach 5-9 lipca 2017 roku.

Przyjęta 6/0/0


UZ 2017-30 UZ 2017-32


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 31/2017

z dnia 20 czerwca 2017 roku


w sprawie pokrycia kosztów udziału Prezesa Stowarzyszenia w Forum Ekonomicznym w Krynicy 2017

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 2000 PLN na koszty zakwaterowania i podróży Tomasza Ganicza, prezesa Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w ramach udziału w charakterze panelisty w Forum Ekonomicznym w Krynicy, które odbędzie się w dniach 5-7 września 2017 roku w Krynicy-Zdroju. Jednocześnie Zarząd czyni Tomasza Ganicza odpowiedzialnym za rozliczenie tej kwoty.

Przyjęta 6/0/0


UZ 2017-31 UZ 2017-33


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 32/2017

z dnia 27 czerwca 2017 roku


w sprawie zwiększenia środków na konkurs WikiCamp 2017 w Armenii

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwiększa o 1000 PLN kwotę przyjętą w uchwale UZ 2017-27 z dnia 30 maja 2017 na nagrody przyznawane w ramach konkursu WikiCamp 2017 w Armenii.

Przyjęta 6/0/0


UZ 2017-32 UZ 2017-34


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 33/2017

z dnia 27 czerwca 2017 roku


w sprawie skreślenia grupy osób z listy członków

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska, działając na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 statutu Stowarzyszenia, skreśla z listy członków Stowarzyszenia następujące osoby:

 1. Nikodem Nijaki
 2. Plogi
 3. Radzinski
 4. Strazak sam
 5. [..]

Przyjęta 6/0/0

Adnotacja: ze względu na zasady ochrony danych osobowych w publicznie dostępnej wersji uchwały imiona i nazwiska zostały zamienione nickami używanymi w projektach Wikimedia. W jednym przypadku tożsamość członka jest całkowicie ukryta.


UZ 2017-33 UZ 2017-35


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 34/2017

z dnia 4 lipca 2017 roku


w sprawie pokrycia kosztów udziału w konferencji WikiCamp na Białorusi


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska deleguje Annę Nowikowską do udziału w konferencji WikiCamp 2017 na Białorusi, odbywającej się w dniach 12 - 17 lipca 2017 r. Zarząd przeznacza kwotę do 2000 zł na pokrycie kosztów udziału w tej imprezie. Odpowiedzialną za rozliczenie Zarząd czyni Annę Nowikowską.

Przyjęta 7/0/0


UZ 2017-34 UZ 2017-36


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 35/2017

z dnia 11 lipca 2017 roku


w sprawie w sprawie organizacji konkursu Wakacje z Wikipedią (edycja 2017)

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 5000 PLN na organizację konkursu Wakacje z Wikipedią w 2017 roku, z przeznaczeniem na nagrody dla zwycięzców, koszty materiałów promocyjnych, delegacji i kosztów operacyjnych związanych z konkursem. Jednocześnie Zarząd ustanawia regulamin konkursu (załącznik nr 1) i czyni Marka Stelmasika dysponentem i odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.


UZ 2017-35 UZ 2017-37


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 36/2017

z dnia 25 lipca 2017 roku


w sprawie delegowania Julii Marii Koszewskiej na konferencję ukraińskich wikipedystów


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 1500 zł na udział Julii Marii Koszewskiej w konferencji ukraińskiej Wikipedii w Chersoniu w dniach 25-26 sierpnia 2017. Jednocześnie Zarząd zobowiązuje delegowaną do przedstawienia pisemnego sprawozdania z konferencji do 30 września 2017. Zarząd czyni Julię Marię Koszewską odpowiedzialną za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2017-36 UZ 2017-38


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 37/2017

z dnia 22 sierpnia 2017 roku


w sprawie przeznaczenia środków na zakup ścianki, rollupów i zakładek magnetycznych


Zarząd Stowarzyszenia przeznacza kwotę do 3800 zł na zakup uniwersalnej, lekkiej ścianki wystawienniczej, dwóch rollupów na plakaty GLAM i zakładek magnetycznych.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2017-37 UZ 2017-39


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 38/2017

z dnia 29 sierpnia 2017 roku


w sprawie delegacji Pawła Marynowskiego na WikiDataCon


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 3000 zł na uczestnictwo Pawła Marynowskiego w konferencji WikidataCon 2017 w Berlinie, w dniach 27-29 października 2017. Zarząd czyni Pawła Marynowskiego odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2017-38 UZ 2017-40


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 39/2017

z dnia 5 września 2017 roku


w sprawie przyznania środków na Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyznaje kwotę do 3000 PLN na kontynuację Wikiprojektu Tygodnie Tematyczne i Konkursu Tygodnie Tematyczne w roku 2017. Zarząd czyni Annę Matusiak osobą odpowiedzialną za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2017-39 UZ 2017-41


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 40/2017

z dnia 12 września 2017 roku


w sprawie organizacji Obchodów Urodzin Wikipedii w Warszawie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 8500 zł na organizację Obchodów Urodzin Wikipedii w Warszawie, które będą miały miejsce 22.09.2017. Jednocześnie Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2017-40 UZ 2017-42


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 41/2017

z dnia 12 września 2017 roku


w sprawie kosztów organizacji CEE Meeting 2017


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 8000 zł na tę część kosztów organizacji konferencji "CEE Meeting 2017", które nie będą mogły być pokryte z grantu Wikimedia Foundation przeznaczonego na ten cel. Jednocześnie Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2017-41 UZ 2017-43


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 42/2017

z dnia 12 września 2017 roku


w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w konferencji Wikimedia RU


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 7000 zł na pokrycie kosztów podróży i udziału Janusza Dorożyńskiego (Ency) i Anny Nowikowskiej (Krokus) w konferencji Wikimedia RU, która odbędzie się w dniach 14-15 października 2017 roku w Moskwie w Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie Zarząd czyni Janusza Dorożyńskiego odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Załącznik: Wniosek o finansowanie

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2017-42 UZ 2017-44


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 43/2017

z dnia 12 września 2017 roku


w sprawie przeznaczenia środków na organizację zlotu edytorów Wikiźródeł i WIkisłownika


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 10 000 PLN na organizację zlotu edytorów projektów Wikiźródła i Wikisłownik w Poznaniu w dniach 27-29 października 2017. Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2017-43 UZ 2017-45


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 44/2017

z dnia 3 października 2017 roku


w sprawie zmiany umowy o pracę pracownika biurowego

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia zawrzeć aneks do umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku pracownika biurowego, podpisanej z Anną Matusiak na mocy uchwały UZ 2013-46, zmienionej na mocy uchwały UZ 2016-43. Zmiana umowy dotyczy wyłącznie wynagrodzenia, które zostaje ustalone na kwotę 2900 zł netto miesięcznie od października 2017 roku.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2017-44 UZ 2017-46


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 45/2017

z dnia 3 października 2017 roku


w sprawie przeznaczenia środków na gadżety Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 2000 PLN na wyprodukowanie gadżetów związanych z projektami Wikiźródła i Wikisłownik, w szczególności do wykorzystania podczas spotkania Źródłosłów. Zarząd czyni Małgorzatę Wilk odpowiedzialną za rozliczenie tejże kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2017-45 UZ 2017-47


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 46/2017

z dnia 10 października 2017 roku


w sprawie delegowania Natalii Szafran-Kozakowskiej na Volunteer Supporters Network w Berlinie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 1700 złotych na udział Natalii Szafran-Kozakowskiej w spotkaniu grupy Volunteer Supporters Network w dniach 10-12 listopada 2017 w Berlinie. Zarząd czyni Natalię Szafran-Kozakowską odpowiedzialną za rozliczenie tejże kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2017-46 UZ 2017-48


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 47/2017

z dnia 17 października 2017 roku


w sprawie delegowania Klary Sielickiej-Baryłki na konferencję Open licences, open content, open data: tools for developing digital humanities w Tartu


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 2000 złotych na udział Klary Sielickiej-Baryłki w konferencji "Open licences, open content, open data: tools for developing digital humanities" 1-4 listopada 2017 w Tartu. Zarząd czyni Klarę Sielicką-Baryłkę odpowiedzialną za rozliczenie tejże kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2017-47 UZ 2017-49


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 48/2017

z dnia 14 listopada 2017 roku


w sprawie przyznania środków na organizację Zlotu Zimowego Wikimedian 2018


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 24 000 PLN na organizację Zlotu Zimowego 2017, który odbędzie się w Rochnie, k. Koluszek, w dniach 12–14 stycznia 2018. W ramach ww. kwoty Zarząd przeznacza do 2000 PLN na sfinansowanie kosztów podróży tym członkom Stowarzyszenia Wikimedia Polska, których nie stać na samodzielne pokrycie tych kosztów oraz na zwolnienie z donacji potwierdzającej chęć uczestnictwa. Rozliczenie kosztów podróży musi nastąpić w sposób zgodny z aktualnymi zaleceniami Zarządu opisanymi na stronie "Rozliczenie kosztów wyjazdu", przy czym Zarząd nie przewiduje możliwości wypłacania zaliczek na ten cel. Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie w/w kwot.

przegłosowane 7/0/0


UZ 2017-48 UZ 2017-50


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 49/2017

z dnia 21 listopada 2017 roku


w sprawie zatrudnienia specjalistki ds. wspierania społeczności


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2018 roku z Natalią Szafran-Kozakowską, powierzając jej stanowisko specjalistki ds. wspierania społeczności w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat), z zakresem obowiązków wymienionym w załączniku, i ustalając wysokość wynagrodzenia na kwotę 3150 zł netto miesięcznie.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2017-49 UZ 2017-51


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 50/2017

z dnia 21 listopada 2017 roku


w sprawie zmiany umowy o pracę pracownika biurowego


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia zawrzeć od dnia 1 stycznia 2018 roku aneks do umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat) podpisanej z Anną Matusiak na mocy uchwały UZ 2013-46 z dalszymi zmianami w ten sposób, że:

 • stanowisko pracy otrzymuje nazwę: koordynatorka ds. administracyjnych;
 • wynagrodzenie ustala się na kwotę 3150 zł netto miesięcznie;
 • przyjmuje się nowy zakres obowiązków wymieniony w załączniku.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2017-50 UZ 2017-52


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 51/2017

z dnia 21 listopada roku


w sprawie zatrudnienia koordynatorki GLAM


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2018 roku z Martą Moraczewską, powierzając jej stanowisko koordynatorki GLAM w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat), z zakresem obowiązków wymienionym w załączniku, i ustalając wysokość wynagrodzenia na kwotę 3150 zł netto miesięcznie.

Uchwała przyjęta 7/0/0


UZ 2017-51 UZ 2017-53


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 52/2017

z dnia 28 listopada roku


w sprawie zatrudnienia rzecznika prasowego


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2018 roku z Krzysztofem Machockim, powierzając mu stanowisko rzecznika prasowego w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat), z zakresem obowiązków wymienionym w załączniku, i ustalając wysokość wynagrodzenia na kwotę 3400 zł netto miesięcznie.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/1/0


UZ 2017-52 UZ 2017-54


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 53/2017

z dnia 12 grudnia 2017 roku


w sprawie zmiany podziału zadań Zarządu


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska wprowadza podział zadań między swoich członków wyszczególniony w załączniku. Uchwała UZ 2016-26 traci moc.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2017-53 UZ 2017-55


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 54/2017

z dnia 19 grudnia 2017 roku


w sprawie kontynuacji pracy Komisji Wikigrantów i przyjęcia budżetu Wikigrantów na 2018 rok

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 15 000 PLN na organizację Wikigrantów w 2018 roku. Okres rozliczeniowy rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2018 roku i będzie trwać do 31 grudnia 2018 roku. Jednocześnie Zarząd powołuje Komisję Wikigrantów w składzie: Elfhelm, Ankry, Ented, Tar Lócesilion i Wiktoryn, która będzie decydować o przyznawaniu środków na Wikigranty zgodnie z Regulaminem zawartym w załączniku do Uchwały UZ 2015-23.

Przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2017-54 UZ 2018-1


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 55/2017

z dnia 19 grudnia 2017 roku


w sprawie zaliczenia nierozliczonych kosztów lat poprzednich na konto kosztów nierozliczonych.

Zarząd Stowarzyszenia postanawia o zaliczeniu kosztów zakwalifikowanych księgowo jako nierozliczonych z lat 2011-2016 w kwocie 19731,99 złotych na wydzielone konto kosztów nierozliczonych.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2017-55 UZ 2018-2


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 1/2018

z dnia 2 stycznia 2018 roku


w sprawie przyznania środków na prowadzenie biura

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 16 000 PLN na koszty prowadzenia biura w 2018 r. Jednocześnie Zarząd czyni Tomasza Ganicza odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2018-1 UZ 2018-3


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 2/2018

z dnia 2 stycznia 2018 roku


w sprawie przyznania środków na koszty telefonów i dostępu do internetu

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 4000 PLN na koszty telefonów i dostępu do internetu w 2018 r. Jednocześnie Zarząd czyni Tomasza Ganicza odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2018-2 UZ 2018-4


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 3/2018

z dnia 2 stycznia 2018 roku


w sprawie przyznania środków na podróże służbowe w ramach realizacji celów statutowych

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 3000 PLN na zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wykonywaniem pilnych zadań w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Wikimedia Polska w 2018 roku, które nie zostały przewidziane w odrębnych uchwałach. Jednocześnie Zarząd przekazuje prawo do dysponowania tymi środkami Skarbnikowi Stowarzyszenia, a w przypadku jego czasowej nieobecności Prezesowi Stowarzyszenia.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2018-3 UZ 2018-5


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 4/2018

z dnia 2 stycnia 2018 roku


w sprawie przeznaczenia środków na abonament za domeny internetowe w 2018

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza sumę do 3 000 PLN na opłacenie przedłużenia abonamentu na domeny:

 1. wikizrodla.pl
 2. wikizabytki.pl
 3. wikiwakacje.pl
 4. wikislownik.pl
 5. wikiprzyroda.pl
 6. wikipodroze.pl
 7. wikipedyjo.pl
 8. wikipedijo.pl
 9. wikipedia.pl
 10. wikinews.pl
 11. wikilovesmonuments.pl
 12. wikidata.pl
 13. wikidane.pl
 14. wikicytaty.pl
 15. wikibooks.pl
 16. koed.org.pl
 17. ceespring.eu

oraz na koszt opłacenia nowych domen, jeśli zaistnieje w ciągu 2018 r. konieczność ich rejestracji. Jednocześnie Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy i podejmowanie ostatecznych decyzji w zakresie rejestracji nowych domen.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2018-4 UZ 2018-6


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 5/2018

z dnia 2 stycznia 2018 roku


w sprawie przeznaczenia środków na przedłużenie abonamentu na usługę poczty elektronicznej w 2018

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 1000 PLN na wykupienie usługi poczty elektronicznej na rok 2018. Jednocześnie Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2018-5 UZ 2018-7


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 6/2018

z dnia 2 stycznia 2018 roku


w sprawie przeznaczenia środków na warsztaty i maratony edycyjne oraz wikispotkania

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 3000 PLN na koszty organizacji szkoleń i maratonów edycyjnych, minikonferencji jednodniowych, wykładów oraz lokalnych spotkań wikipedystów i wikimedian w roku 2018, przy czym koszt pojedynczego spotkania w ramach tych środków nie może przekraczać 750 PLN. Jednocześnie Zarząd przekazuje prawo do dysponowania tymi środkami Skarbnikowi Stowarzyszenia w porozumieniu z Prezesem Stowarzyszenia.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2018-6 UZ 2018-8


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 7/2018

z dnia 9 stycznia 2018 roku


w sprawie środków na zakup gadżetów związanych ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska i projektami Wikimedia


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 6000 zł na zakup w ogólnych celach promocyjnych gadżetów związanych ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska oraz z projektami Wikimedia. Jednocześnie Zarząd czyni odpowiedzialną za dysponowanie i rozliczenie tej kwoty Małgorzatę Wilk.

Przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2018-7 UZ 2018-9


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 8/2018

z dnia 9 stycznia 2018 roku


w sprawie środków na koszty działalności koordynatora GLAM

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 3000 PLN na koszty związane z działalnością koordynatora GLAM w 2018 roku. Dysponentem tych środków Zarząd ustanawia Tomasza Ganicza.

Przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2018-8 UZ 2018-10


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 9/2018

z dnia 9 stycznia 2018 roku


w sprawie środków na koszty działalności specjalisty ds. wspierania społeczności

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 1000 PLN na koszty związane z działalnością specjalisty ds. wspierania społeczności w 2018 roku. Dysponentem tych środków Zarząd ustanawia Jarosława Błaszczaka.

Przyjęto stosunkiem głosów 6/0/1


UZ 2018-9 UZ 2018-11


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 10/2018

z dnia 9 stycznia 2018 roku


w sprawie przeznaczenia środków na wsparcie biura Free Knowledge Advocacy Group EU w Brukseli

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 2500 EUR na koszty Free Knowledge Advocacy Group EU w 2018 r. Przedmiotowa kwota musi rozliczona ze skarbnikiem Stowarzyszenia Wikimedia Polska i udokumentowana odpowiednim rachunkiem lub fakturą.

Przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2018-10 UZ 2018-12


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 11/2018

z dnia 16 stycznia 2018 roku


w sprawie zasad rozliczania efektów wyjazdów na zloty, konferencje, szkolenia, warsztaty i inne wyjazdy zewnętrzne

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ustala następujące zasady rozliczania efektów wyjazdów na zloty, konferencje, szkolenia, warsztaty i inne wyjazdy zewnętrzne, finansowane przez Stowarzyszenie:

 1. Przez "wyjazdy zewnętrzne" należy rozumieć wszelkie zloty, konferencje, szkolenia, warsztaty i inne wyjazdy nieorganizowane bezpośrednio przez Stowarzyszenie.
 2. Przed wyjazdem:
  1. uczestnik wyjazdu jest zobowiązany określić jasno cel wyjazdu w kategoriach korzyści z jego uczestnictwa w danej imprezie, które odniosą projekty Wikimedia lub jak na tym zyska działalność Stowarzyszenia;
  2. uczestnik wyjazdu jest zobowiązany przedstawić realny projekt budżetu wyjazdu.
 3. Po wyjeździe:
  1. nie później niż 30 dni kalendarzowych od daty powrotu z wyjazdu uczestnik jest zobowiązany do pełnego rozliczenia wyjazdu zgodnie z przyjętymi w Stowarzyszeniu zasadami tych rozliczeń, przy czym:
   1. rozliczenie nie powinno przekraczać o więcej niż 10% kwoty wynikającej z wcześniej przedstawionego projektu budżetu;
   2. w razie przekroczenia ww. kwoty o więcej niż 10% uczestnik jest zobowiązany pisemnie uzasadnić wyższe koszty i złożyć odpowiednie pismo drogą pocztową lub poprzez e-mail do Skarbnika Stowarzyszenia; w takiej sytuacji Zarząd ma prawo podjąć decyzję o nieuznaniu kosztów przekraczających o więcej niż 10% projekt budżetu;
   3. w razie niemożności, z przyczyn niezależnych od siebie, rozliczenia wyjazdu w terminie określonym wyżej uczestnik jest zobowiązany złożyć pismo do Skarbnika Stowarzyszenia z rozliczeniem kosztów, które są możliwe do rozliczenia w terminie, wykazem kosztów, z którymi jest problem z rozliczeniem, wyjaśnieniem powstałych problemów i podaniem terminu ostatecznego rozliczenia; w takiej sytuacji Zarząd ma prawo podjąć decyzję o rozliczeniu tylko tych kosztów, które zostały przedłożone w terminie, lub określić nieprzekraczalny termin rozliczenia pozostałych.
  2. nie później niż 30 dni kalendarzowych od daty powrotu z wyjazdu uczestnik jest zobowiązany przedstawić publicznie dostępny na wiki Stowarzyszenia raport z wyjazdu, zawierający jego opis własnej aktywności na wyjeździe oraz podsumowanie, czy wyjazd spełnił oczekiwania dotyczące efektów wyjazdu dla projektów Wikimedia lub rozwoju działalności Stowarzyszenia; Zarząd Stowarzyszenia na uzasadniony wniosek uczestnika może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu na opracowanie raportu.
 4. Osoba, która bez usprawiedliwionych przyczyn nie wywiąże się z ww. obowiązków sprawozdawczych we wskazanych terminach, nie będzie mogła przez rok od daty powrotu być delegowana na kolejne wyjazdy zewnętrzne.
 5. Uchwała nie narusza terminów określonych innymi uchwałami i nie ma zastosowania do wyjazdów zewnętrznych w ramach projektów rozpoznawanych przez Komisję Wikigrantów.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2018-11 UZ 2018-13


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 12/2018

z dnia 16 stycznia 2018 roku


w sprawie delegowania przedstawicieli Stowarzyszenia na Wikimedia Conference 2018 w Berlinie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska deleguje: Natalię Szafran-Kozakowską, Michała Buczyńskiego i Wojciecha Pędzicha na Wikimedia Conference, która odbędzie się 20-22 kwietnia 2018 w Berlinie.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2018-12 UZ 2018-14


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 13/2018

z dnia 23 stycznia 2018 roku


w sprawie przyznania kosztów na udział w Wikimedia Conference 2018


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyznaje kwotę do 7000 zł, przeznaczoną zgodnie z przedłożonym projektem budżetu (w załączniku) na koszty podróży i pobytu Natalii Szafran-Kozakowskiej, Michała Buczyńskiego i Wojciecha Pędzicha delegowanych na Wikimedia Conference 2018 w Berlinie (20-22 kwietnia) uchwałą UZ 2018-12.

Przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2018-13 UZ 2018-15


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 14/2018

z dnia 30 stycznia 2018 roku


w sprawie wyjazdu Michała Buczyńskiego na spotkanie wikimedian w Utrechcie 23-25 lutego 2018

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 2000 PLN zgodnie z przedłożonym projektem budżetu (w załączniku) na udział Michała Buczyńskiego w spotkaniu wikimedian w Utrechcie 23-25 lutego 2018. Zarząd czyni Michała Buczyńskiego odpowiedzialnym za rozliczenie tejże kwoty.

Przyjęto stosunkiem głosów 5/0/2


UZ 2018-14 UZ 2018-16


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 15/2018

z dnia 20 lutego 2018 roku


w sprawie przeznaczenia środków na badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2017


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 5500 PLN na opracowanie raportu zawierającego ustalenia dotyczące prawidłowości sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Stowarzyszenia za rok 2017 przez przedsiębiorstwo wskazane przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia Wikimedia Polska w uchwale UKR 2018-4. Jednocześnie zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2018-15 UZ 2018-17


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 16/2018

z dnia 20 lutego 2018 roku


w sprawie rekrutacji na stanowisko specjalistki/specjalisty ds. GLAM


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty/specjalistki ds. GLAM w wymiarze pół etatu, przy umowie o pracę na czas określony na okres 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia. Zarząd powołuje komisję konkursową w składzie: Tomasz Ganicz (przewodniczący), Marta Malina Moraczewska, Jarosław Błaszczak. Zarząd wyznacza 7 marca 2018 r. jako termin nadsyłania zgłoszeń przez kandydatów. Zakres obowiązków na w/w stanowisku i szczegółowy tryb rekrutacji określono w załączniku do niniejszej uchwały.

Przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2018-16 UZ 2018-18


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 17/2018

z dnia 27 lutego 2018 roku


w sprawie przeznaczenia środków na konkurs „CEE Spring 2018”

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 2500 PLN na nagrody przyznawane w ramach polskiej części konkursu "CEE Spring 2018", ustanawia regulamin tego konkursu (załącznik nr 1) oraz czyni Natalię Szafran-Kozakowską koordynatorką ww. konkursu.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/1


UZ 2018-17 UZ 2018-19


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 18/2018

z dnia 27 lutego 2018 roku


w sprawie przyznania środków na organizację Konferencji Wikimedia Polska 2018


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 44000 PLN na organizację Konferencji Wikimedia Polska, która odbędzie się w dniach 8-10 czerwca 2018 roku w Katowicach. W ramach przyznanej kwoty Zarząd przeznacza do 5000 PLN na sfinansowanie kosztów podróży członkom Stowarzyszenia Wikimedia Polska, których nie stać na samodzielne pokrycie tych kosztów, oraz na zwolnienie z donacji potwierdzającej chęć uczestnictwa. Rozliczenie kosztów podróży musi nastąpić w sposób opisany w załączniku nr 1, przy czym Zarząd nie przewiduje możliwości wypłacania zaliczek na ten cel. Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2018-18 UZ 2018-20


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 19/2018

z dnia 6 marca 2018 roku


w sprawie przyznania środków na koszty prowadzenia księgowości

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 15000 PLN na całość kosztów związanych z prowadzeniem księgowości Stowarzyszenia w 2018 r. Jednocześnie Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2018-19 UZ 2018-21


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 20/2018

z dnia 6 marca 2018 roku


w sprawie przeznaczenia środków na nagrania twórczości Cypriana Kamila Norwida


Zarząd Stowarzyszenia przeznacza kwotę do 10500 PLN na realizację projektu nagrania audio twórczości Cypriana Kamila Norwida w ramach projektu Wikimedia:„Obserwowanie w ciszy” – utwory Cypriana Norwida w aktorskich interpretacjach II. Jednocześnie Zarząd czyni Jarosława Kuśmierskiego odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2018-20 UZ 2018-22


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 21/2018

z dnia 6 marca 2018 roku


w sprawie rekrutacji na stanowisko rzecznika prasowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ogłasza konkurs na stanowisko rzecznika prasowego w wymiarze pół etatu lub całego etatu, jeśli z pracownikiem zostaną uzgodnione dodatkowe działania, według załącznika, przy umowie o pracę na czas określony na okres 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia. Zarząd powołuje komisję konkursową w składzie: Wojciech Pędzich (przewodniczący), Natalia Szafran-Kozakowska, Michał Buczyński. Zarząd wyznacza 31 marca 2018 r. jako termin nadsyłania zgłoszeń przez kandydatów. Zakres obowiązków jak i tryb rekrutacji również precyzuje załącznik.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2018-21 UZ 2018-23


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 22/2018

z dnia 13 marca 2018 roku


w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa w Wikimedia Hackathon w Barcelonie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 3500 PLN (według załącznika) na uczestnictwo Pawła Marynowskiego w wydarzeniu Wikimedia Hackathon w Barcelonie w dniach 18-20 maja 2018. Zarząd jednocześnie czyni Pawła Marynowskiego odpowiedzialnym za rozliczenie niniejszej uchwały.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2018-22 UZ 2018-24


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 23/2018

z dnia 13 marca 2018 roku


w sprawie przeznaczenia środków na projekt „Latarnie morskie w Polsce”


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 7250 PLN na realizację projektu „Latarnie morskie w Polsce” według załącznika i ustanawia Borysa Kozielskiego odpowiedzialnym za rozliczenie tejże kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2018-23 UZ 2018-25


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 24/2018

z dnia 13 marca 2018 roku


w sprawie zmiany uchwały UZ 2018-21 w części dotyczącej składu komisji konkursowej

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zmienia uchwałę UZ 2018-21 z dnia 6 marca 2018 roku w ten sposób, że do składu komisji konkursowej powołanej na potrzeby rekrutacji na stanowisko rzecznika prasowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska dokooptowuje Jarosława Błaszczaka.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0


UZ 2018-24 UZ 2018-26


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 25/2018

z dnia 20 marca 2018 roku


w sprawie przyznania środków na Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyznaje kwotę do 3000 PLN na kontynuację Wikiprojektu Tygodnie Tematyczne i Konkursu Tygodnie Tematyczne w roku 2018. Zarząd czyni Annę Matusiak osobą odpowiedzialną za rozliczenie ww. kwoty.

Przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2018-25 UZ 2018-27


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 26/2018

z dnia 27 marca 2018 roku


w sprawie organizacji Konkursu Wikiwyzwanie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 800 PLN na organizację Konkursu Wikiwyzwanie 2018 oraz uchwala regulamin Konkursu zgodnie z treścią załącznika do uchwały. Jednocześnie Zarząd wyznacza Natalię Szafran-Kozakowską na koordynatora Konkursu.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2018-26 UZ 2018-28


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 27/2018

z dnia 27 marca 2018 roku


w sprawie zatrudnienia specjalistki ds. GLAM


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia zawrzeć z Celiną Strzelecką umowę o pracę na czas określony w wymiarze 1/2 etatu na okres 6 miesięcy od dnia 16 kwietnia 2018 roku do dnia 16 października 2018 roku, powierzając jej stanowisko specjalistki ds. GLAM z zakresem obowiązków wymienionym w załączniku i ustalając wysokość wynagrodzenia na kwotę 1500 zł netto miesięcznie.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2018-27 UZ 2018-29


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 28/2018

z dnia 27 marca 2018 roku


w sprawie podpisania umowy zlecenia z Natalią Szafran-Kozakowską


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska wyraża zgodę na podpisanie umowy zlecenia z Natalią Szafran-Kozakowską na kwotę 2500 zł netto tytułem tymczasowego przejęcia obowiązków rzecznika prasowego od 3 kwietnia do 10 czerwca lub do czasu objęcia przez nowego pracownika rzeczonego stanowiska, przy czym zastosowanie bedzie miała wcześniejsza data zakończenia umowy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2018-28 UZ 2018-30


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 29/2018

z dnia 10 kwietnia 2018 roku


w sprawie wsparcia konferencji State of the Map 2018


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 6000 PLN na sfinansowanie cateringu w trakcie konferencji State of the Map - PL 2018 odbywającej się w Poznaniu w dniach 13-14 kwietnia 2018. Jednocześnie Zarząd deleguje Michała Buczyńskiego oraz Wojciecha Pędzicha do podpisania umowy o współpracy z Openstreetmap Polska.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2018-29 UZ 2018-31


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 30/2018

z dnia 17 kwietnia 2018 roku


w sprawie powołania programu stypendialnego na Wikimanię 2018


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska powołuje program stypendialny na dofinansowanie kosztów udziału w konferencji "Wikimania 2018", która odbędzie się w dniach 18-22 lipca 2018 roku w Kapsztadzie w Południowej Afryce, oraz przeznacza do 21000 PLN na ten cel. W ramach tych środków przyznanych zostanie do 3 stypendiów dla uczestników projektów Wikimedia z Polski, przy czym pojedyncze stypendium nie może przekroczyć kwoty 7000 zł.

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska powołuje dla przeprowadzenia naboru i oceny wniosków o stypendia Komisję Stypendialną, w składzie: Wikipedysta:Maire, Wikipedysta:Aegis Maelstrom i Wikipedysta:Gdarin. Szczegółowy regulamin programu stypendialnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wnioski o stypendium powinny być składane do dnia 27 kwietnia 2018 roku, do godziny 23:59:59 czasu warszawskiego. Komisja Stypendialna zobowiązana jest zakończyć swoje prace i przedłożyć swoje sprawozdanie Zarządowi najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2018 roku, do godziny 23:59:59 czasu warszawskiego. Ogłoszenie listy stypendystów nastąpi najpóźniej 3 maja 2018 roku.


Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2018-30 UZ 2018-32


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 31/2018

z dnia 8 maja 2018 roku


w sprawie delegacji Zarządu na konferencję Wikimania 2018

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 17 000 PLN (według załącznika) na uczestnictwo Michała Buczyńskiego oraz Marka Stelmasika w konferencji Wikimania 2018 w Kapsztadzie dniach 18-22 lipca 2018. Zarząd jednocześnie czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie niniejszej uchwały.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 4/1/2


UZ 2018-31 UZ 2018-33


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 32/2018

z dnia 8 maja 2018 roku


w sprawie przedłużenia abonamentu na serwery tools.wikimedia.pl

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 7000 PLN na opłatę za utrzymanie serwerów dedykowanych tools.wikimedia.pl w 2018r. Jednocześnie Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2018-32 UZ 2018-34


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 33/2018

z dnia 8 maja 2018 roku


w sprawie zatrudnienia rzecznika prasowego

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia zawrzeć z Agnieszką Marszał umowę o pracę na czas określony w wymiarze 1/2 etatu na okres 6 miesięcy od dnia 14 maja 2018 roku do dnia 14 listopada 2018 roku, powierzając jej stanowisko rzecznika prasowego z zakresem obowiązków wymienionym w załączniku i ustalając wysokość wynagrodzenia na kwotę 1500 zł netto miesięcznie.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2018-33 UZ 2018-35


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 34/2018

z dnia 15 maja 2018 roku


w sprawie skreślenia grupy osób z listy członków


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska, działając na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 statutu Stowarzyszenia, skreśla z listy członków Stowarzyszenia następujące osoby:

 • Fallaner
 • Happa
 • Pablo000
 • Roman Kurowski
 • Wiher
 • Wroman

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0


UZ 2018-34 UZ 2018-36


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 35/2018

z dnia 22 maja 2018 roku


w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w Hotelu Katowice, al. Korfantego 9, 40-951 Katowice, na dzień 9 czerwca 2018 roku, o godz. 10:30 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania ustala się na 30 min. później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ogłasza następujący porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 4. Głosowanie w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych wg wzoru jak w załączniku 6 do nowelizacji ustawy o rachunkowości [1].
 5. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2017 rok.
 6. Przedstawienie przez Zarząd ogólnego sprawozdania z własnej działalności w 2017 roku, w tym:
  1. przedstawienie przez Komisję Wikigrantów sprawozdania z przebiegu Wikigrantów w 2017 roku.
 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2017 rok i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 8. Głosowania:
  1. nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2017 rok,
  2. nad przyjęciem uchwały o wykorzystaniu nadwyżki przychodów za 2017 rok,
  3. nad przyjęciem ogólnego sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2017 roku,
  4. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2017 rok,
 9. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2017 roku.
 10. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2017 roku.
 11. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2017 roku,
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2017 roku.
 12. Dyskusja i głosowanie nad Regulaminem Głosowań Tajnych na członków statutowych organów Stowarzyszenia.
 13. Dyskusja i głosowanie na temat liczby członków Zarządu Stowarzyszenia na lata 2018–2020.
 14. Dyskusja na temat kandydatur na członków organów statutowych Stowarzyszenia na lata 2018–2020. Złożenie przez kandydatów na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oświadczeń, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 i art. 31a ust. 2 statutu.
 15. Głosowania:
  1. wybór prezesa Zarządu Stowarzyszenia,
  2. wybór pozostałych członków Zarządu,
  3. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
  4. wybór członków Sądu Koleżeńskiego.
 16. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia planu działań na 2018 rok i dyskusja.
 17. Głosowanie nad planem działań na 2018 rok.
 18. Wolne wnioski.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2018-35 UZ 2018-37


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 36/2018

z dnia 9 czerwca 2018 roku


w sprawie wyboru wiceprezesów, sekretarza i skarbnika Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia wybrał jednogłośnie na funkcje:

wiceprezesów: Małgorzatę Wilk, Piotra Gackowskiego i Pawła Marynowskiego
sekretarza: Wojciecha Pędzicha,
skarbnika: Marka Stelmasika.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2018-36 UZ 2018-38


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 37/2018

z dnia 19 czerwca 2018 roku


w sprawie zwiększenia środków na podróże służbowe w ramach realizacji celów statutowych (UZ 3/2018)


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwiększa o 5000 PLN środki przyznane na podstawie uchwały UZ 3/2018 na zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wykonywaniem pilnych zadań w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Wikimedia Polska w 2018 roku, które nie zostały przewidziane w odrębnych uchwałach. Jednocześnie Zarząd przekazuje prawo do dysponowania tymi środkami Skarbnikowi Stowarzyszenia, a w przypadku jego czasowej nieobecności Prezesowi Stowarzyszenia.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosó 7/0/0


UZ 2018-37 UZ 2018-39


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 38/2018

z dnia 26 czerwca 2018 roku


w sprawie zmiany podziału zadań Zarządu


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska wprowadza podział zadań między swoich członków wyszczególniony w załączniku. Uchwała UZ 2017-53 traci moc.


UZ 2018-38 UZ 2018-40


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 39/2018

z dnia 24 lipca 2018 roku


w sprawie organizacji konkursu Wakacje z Wikipedią (edycja 2018)


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 5400 PLN na organizację konkursu Wakacje z Wikipedią 2018, z przeznaczeniem na nagrody dla zwycięzców, koszty materiałów promocyjnych, delegacji i kosztów operacyjnych związanych z konkursem. Jednocześnie Zarząd ustanawia regulamin konkursu (załącznik) i czyni Marka Stelmasika dysponentem i odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2018-39 UZ 2018-41


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 40/2018

z dnia 24 lipca 2018 roku


w sprawie zmiany dysponenta uchwały UZ 2018-9

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska wyznacza Natalię Szafran-Kozakowską na dysponenta środków uchwały UZ 2018-9, jednocześnie zwiększając kwotę przeznaczoną we wspomnianej uchwale do poziomu 1500 PLN.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2018-40 UZ 2018-42


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 41/2018

z dnia 24 lipca 2018 roku


w sprawie zmiany dysponenta uchwały UZ 2018-1

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ustanawia Marka Stelmasika dysponentem środków przewidzianych w uchwale UZ 2018-1.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2018-41 UZ 2018-43


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 42/2018

z dnia 24 lipca 2018 roku


w sprawie zmiany dysponenta uchwały UZ 2018-8

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ustanawia Pawła Marynowskiego dysponentem środków przewidzianych w uchwale UZ 2018-8.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2018-42 UZ 2018-44


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 43/2018

z dnia 24 lipca 2018 roku


w sprawie zwiększenia środków przewidzianych w uchwale UZ 2018-7

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwiększa kwotę przewidzianą w uchwale UZ 2018-7 do poziomu 12 000 PLN.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2018-43 UZ 2018-45


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 44/2018

z dnia 7 sierpnia 2018 roku


w sprawie delegacji na konferencję CEE Meeting 2018 w Lwowie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska deleguje: Natalię Szafran-Kozakowską, Michała Buczyńskiego, Piotra Gackowskiego i Pawła Marynowskiego na konferencję Wikimedia CEE Meeting 2018, która odbędzie się 13-15 października 2018 w Lwowie. Środki na delegację ww. osób zostaną przyznane odrębną uchwałą. Jednocześnie, Zarząd rekomenduje Tomasza Bladyńca i Włodzimierza Lewoniewskiego do udziału w tej samej konferencji, w ramach puli przewidzianej grantem WMF na organizację CEE Meeting 2018.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0


UZ 2018-44 UZ 2018-46


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 45/2018

z dnia 7 sierpnia 2018 roku


w sprawie zmiany dysponenta uchwały UZ 2018-2

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ustanawia Marka Stelmasika dysponentem środków przewidzianych w uchwale UZ 2018-2.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0


UZ 2018-45 UZ 2018-47


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 46/2018

z dnia 21 sierpnia 2018 roku


w sprawie regulaminu uprawnień użytkowników na wiki Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje regulamin nadawania i odbierania uprawnień na wiki Stowarzyszenia zawarty w załączniku do niniejszej uchwały. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia uchwały.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0


UZ 2018-46 UZ 2018-48


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 47/2018

z dnia 21 sierpnia 2018 roku


w sprawie uczestnictwa w konferencji GLAM Wiki w Tel Awiwie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska deleguje Pawła Marynowskiego oraz Celinę Strzelecką na konferencję GLAM Wiki odbywającą się w Tel Awiwie w dniach 3-5 listopada 2018. Zarząd przeznacza na uczestnictwo delegowanych na konferencję kwotę do 9000 PLN, według załącznika, ustanawiając Pawła Marynowskiego odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0


UZ 2018-47 UZ 2018-49


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 48/2018

z dnia 21 sierpnia 2018 roku


w sprawie kosztów uczestnictwa w CEE Meeting 2018 w Lwowie oraz rozszerzenia delegacji

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 10 000 PLN na uczestnictwo w konferencji Wikimedia CEE Meeting 2018 osób delegowanych uchwałą UZ 2018-44 (UZ 2018-48/załącznik). Jednocześnie Zarząd deleguje dodatkowo Wojciecha Pędzicha na ww. konferencję. Zarząd ustanawia Michała Buczyńskiego odpowiedzialnym za rozliczenie kwoty uchwały.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0


UZ 2018-48 UZ 2018-50


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 49/2018

z dnia 28 sierpnia 2018 roku


w sprawie zorganizowania konkursu edycyjnego WIkiOlimpiada

Stowarzyszenie Wikimedia Polska uruchamia konkurs "WikiOlimpiada" zgodnie z regulaminem zawartym w załączniku i ustanawia Natalię Szafran-Kozakowską odpowiedzialną za rozliczenie budżetu konkursu, przeznaczając na ten cel do 1500 zł - szczegółowe wyliczenie również w załączniku.


Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0


UZ 2018-49 UZ 2018-51


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 50/2018

z dnia roku


w sprawie przeznaczenia środków na organizację zlotu edytorów Wikiźródeł i WIkisłownika

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 15 000 PLN na organizację zlotu edytorów projektów Wikiźródła i Wikisłownik w Łodzi w dniach 26-28 października 2018 roku. Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0


UZ 2018-50 UZ 2018-52


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 51/2018

z dnia 4 września 2018 roku


w sprawie zmiany biura księgowego

Zarząd powierza od września 2018 prowadzenie księgowości Biuru Rachunkowemu "Monika Kowner" w Łodzi.

Uchwała przyjęta 5/0/0


UZ 2018-51 UZ 2018-53


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 52/2018

z dnia 4 września 2018 roku


w sprawie zwiększenia środków na warsztaty i maratony edycyjne oraz wikispotkania (UZ 6/2018)

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwiększa o 3000 PLN środki przyznane na podstawie uchwały UZ 6/2018 na warsztaty i maratony edycyjne oraz wikispotkania w 2018 roku, które nie zostały przewidziane w odrębnych uchwałach. Jednocześnie Zarząd przekazuje prawo do dysponowania tymi środkami Skarbnikowi Stowarzyszenia, a w przypadku jego czasowej nieobecności Prezesowi Stowarzyszenia.

Uchwała przyjęta 6/0/0


UZ 2018-52 UZ 2018-54


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 53/2018

z dnia 4 września 2018 roku


w sprawie przyznania środków na działalność Zarządu Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 4000 PLN na wydatki związane z wykonywaniem zadań Zarządu w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Wikimedia Polska w 2018 roku, które nie zostały przewidziane w odrębnych uchwałach. Jednocześnie Zarząd przekazuje prawo do dysponowania tymi środkami Skarbnikowi Stowarzyszenia, a w przypadku jego czasowej nieobecności Prezesowi Stowarzyszenia. Jednocześnie Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej kwoty.

Uchwała przyjęta 6/0/0


UZ 2018-53 UZ 2018-55


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 54/2018

z dnia 18 września 2018 roku


w sprawie ustanowienia konkursu Wolna Polska - Wolna Wiedza

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ustanawia konkurs „Wolna Polska – Wolna Wiedza” zgodnie z regulaminem i przeznacza na jego realizację kwotę do 6000 PLN. Zarząd ustanawia Natalię Szafran-Kozakowską odpowiedzialną za rozliczenie konkursu.

Uchwała przyjęta 6/0/0


UZ 2018-54 UZ 2018-56


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 55/2018

z dnia 18 września 2018 roku


w sprawie przyznania środków na EtnoWiki spacer we Wrocławiu (29 września 2018)


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyznaje kwotę do 850 zł, przeznaczoną zgodnie z przedłożonym projektem budżetu (w załączniku) na koszty organizacji spotkania EtnoWiki spacer we Wrocławiu w dniu 29 września 2018 i ustanawia Celinę Strzelecką odpowiedzialną za rozliczenie tej kwoty.

Uchwała przyjęta 6/0/0


UZ 2018-55 UZ 2018-57


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 56/2018

z dnia 18 września 2018 roku


w sprawie upoważnienia członków Zarządu do podpisania umowy z P4 sp. z o.o.


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska upoważnia, na podstawie art. 28 Statutu, Marka Stelmasika i Michała Buczyńskiego do podpisania umowy z P4 sp. z o.o., operatorem sieci telefonii komórkowej Play, na dostawę telefonów i abonament telefoniczny.

Uchwała przyjęta 6/0/0


UZ 2018-56 UZ 2018-58


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 57/2018

z dnia 18 września 2018 roku


w sprawie delegacji na 15-lecie rumuńskiej Wikipedii - 29 września w Bukareszcie

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska deleguje Marka Stelmasika na Konferencję z okazji 15-lecia rumuńskiej Wikipedii, która odbędzie się 29 września 2018 w Bukareszcie i przeznacza kwotę do 2000zł na pokrycie kosztów wyjazdu, według załącznika, ustanawiając Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta 5/0/1


UZ 2018-57 UZ 2018-59


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 58/2018

z dnia 18 września 2018 roku


w sprawie delegacji na spotkanie prezesów organizacji Wikimedia w Pradze

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska deleguje Michała Buczyńskiego na spotkanie prezesów zarządów organizacji partnerskich Wikimedia, które odbędzie się 24-25 listopada 2018 roku w Pradze i przeznacza kwotę do 2600zł na pokrycie kosztów wyjazdu, według załącznika, ustanawiając Michała Buczyńskiego odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta 5/0/1


UZ 2018-58 UZ 2018-60


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 59/2018

z dnia 9 października 2018 roku


w sprawie przedłużeniu umowy o pracę z Celiną Strzelecką

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia zawrzeć z Celiną Strzelecką umowę o pracę na czas określony w wymiarze 1/2 etatu na okres 17 października 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku, powierzając jej stanowisko specjalistki ds. GLAM z zakresem obowiązków wymienionym w załączniku i ustalając wysokość wynagrodzenia na kwotę 1500 zł netto miesięcznie.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2018-59 UZ 2018-61


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 60/2018

z dnia 23 października 2018 roku


w sprawie delegacji na spotkanie Volunteer Supporters Network 2018 w Wiedniu w dniach 9-11.11.2018


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska deleguje Natalię Szafran-Kozakowską na spotkanie Volunteer Supporters Network 2018 w Wiedniu w dniach 9-11.11.2018. Zarząd przeznacza na uczestnictwo kwotę do 3500 PLN, według załącznika, ustanawiając Natalię Szafran-Kozakowską odpowiedzialną za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2018-60 UZ 2018-62


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 61/2018

z dnia 28 października 2018 roku


w sprawie przeznaczenia środków na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 5000 złotych na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników.

Uchwała przyjęta na żywo w Łodzi, stosunkiem głosów 5/0/0


UZ 2018-61 UZ 2018-63


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 62/2018

z dnia 30 października 2018 roku


w sprawie przyznania środków na organizację Zlotu Zimowego Wikimedian 2019


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 38 000 PLN na organizację Zlotu Zimowego 2019, który odbędzie się w kaliskim Hotelu Europa w dniach 25-27 stycznia 2019. W ramach ww. kwoty Zarząd przeznacza do 2000 PLN na sfinansowanie kosztów podróży lub zwolnienie z darowizny na udział w Zlocie tym członkom Stowarzyszenia Wikimedia Polska, którzy uzasadnią niemożność pokrycia tych kosztów z własnych środków. Rozliczenie kosztów podróży musi nastąpić w sposób zgodny z aktualnymi zaleceniami Zarządu opisanymi na stronie "Rozliczenie kosztów wyjazdu", przy czym Zarząd nie przewiduje możliwości wypłacania zaliczek na ten cel. Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwot.


Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2018-62 UZ 2018-64


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 63/2018

z dnia 6 listopada 2018 roku


w sprawie podpisania umowy z Agnieszką Marszał


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia zawrzeć z Agnieszką Marszał umowę o pracę na czas określony w wymiarze 1/2 etatu na okres od 15 listopada 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku, powierzając jej stanowisko rzecznika prasowego z zakresem obowiązków wymienionym w załączniku i ustalając wysokość wynagrodzenia na kwotę 1500 zł netto miesięcznie.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2018-63 UZ 2018-65


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 64/2018

z dnia 6 listopada 2018 roku


w sprawie dofinansowania projektu audytu organizacyjnego Stowarzyszenia


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 10 000 PLN na dofinansowanie projektu audytu organizacyjnego Stowarzyszenia finasowanego grantem Fundacji Wikimedia.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2018-64 UZ 2018-66


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 65/2018

z dnia 18 listopada 2018 roku


w sprawie reprezentacji Zarządu


Zarząd ustanawia reprezentację w składzie Michał Buczyński i Jacek Fink-Finowicki na potrzeby postępowań sądowych w sprawie dochodzenia roszczeń wynikłych z podróży Michała Buczyńskiego do Montrealu, z planowanym wylotem z Warszawy liniami Air Canada Rouge 2 sierpnia 2017 r.


Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2018-65 UZ 2018-67


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 66/2018

z dnia 4 grudnia 2018 roku


w sprawie delegacji na Wikimedia Summit 2019 w Berlinie

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska deleguje Wojciecha Pędzicha na konferencję Wikimedia Summit 2019, która odbędzie się w Berlinie w dniach 29-31 marca 2019. Zarząd przeznacza na uczestnictwo w konferencji do 2900 PLN (według załącznika) i ustanawia Wojciecha Pędzicha odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2018-66 UZ 2018-68


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 67/2018

z dnia 4 grudnia 2018 roku


w sprawie przeznaczenia środków na nagranie opowiadań Krzysztofa Kamila Baczyńskiego


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 5400 PLN na nagranie opowiadań Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, według projektu znajdującego się w załączniku do uchwały. Zarząd ustanawia Boryza Kozielskiego odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2018-67 UZ 2018-69


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 68/2018

z dnia 18 grudnia 2018 roku


w sprawie kontynuacji pracy Komisji Wikigrantów i przyjęcia budżetu Wikigrantów na 2019 rok

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 12 000 PLN na organizację Wikigrantów w 2019 roku. Okres rozliczeniowy rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2019 roku i będzie trwać do 31 grudnia 2019 roku. Jednocześnie Zarząd powołuje Komisję Wikigrantów w składzie: Ankry,Einsbor, Ented, Tar Lócesilion i Wiktoryn, która będzie decydować o przyznawaniu środków na Wikigranty zgodnie z Regulaminem zawartym w załączniku do Uchwały UZ 2015-23.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2018-68 UZ 2019-1


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 69/2018

z dnia 18 grudnia 2018 roku


w sprawie zwiększenia środków na Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwiększa o 1500 PLN środki przyznane na podstawie uchwały UZ 25/2018 na Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2018-69 UZ 2019-2


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 1/2019

z dnia 8 stycznia 2019 roku


w sprawie środków na koszty działalności specjalistki ds. wspierania społeczności

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 2000 PLN na koszty związane z działalnością specjalistki ds. wspierania społeczności w 2019 roku. Dysponentem tych środków Zarząd ustanawia Natalię Szafran-Kozakowską. Wydatki związane z wyjazdami służbowymi obejmie osobna uchwała.

Przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2019-1 UZ 2019-3


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 2/2019

z dnia 15 stycznia 2019 roku


w sprawie środków na koszty promocji w mediach społecznościowych


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 2000 PLN na koszty związane z promocją działalności Stowarzyszenia w mediach społecznościowych w roku 2019. Dysponentem tych środków Zarząd ustanawia Małgorzatę Wilk.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2019-2 UZ 2019-4


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 3/2019

z dnia 15 stycznia 2019 roku


w sprawie przyznania środków na prowadzenie biura


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 16 000 PLN na koszty prowadzenia biura w 2018 r. Jednocześnie Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy.


Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2019-3 UZ 2019-5


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 4/2019

z dnia 15 stycznia 2019 roku


w sprawie przyznania środków na koszty telefonów i dostępu do internetu


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 4000 PLN na koszty telefonów i dostępu do internetu w 2019 r. Jednocześnie Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy.


Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2019-4 UZ 2019-6


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 5/2019

z dnia 15 stycznia 2019 roku


w sprawie przyznania środków na podróże służbowe w ramach realizacji celów statutowych


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 8000 PLN na zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wykonywaniem pilnych zadań w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Wikimedia Polska w 2019 roku, które nie zostały przewidziane w odrębnych uchwałach. Jednocześnie Zarząd przekazuje prawo do dysponowania tymi środkami Skarbnikowi Stowarzyszenia, a w przypadku jego czasowej nieobecności Prezesowi Stowarzyszenia.


Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2019-5 UZ 2019-7


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 6/2019

z dnia 15 stycznia 2019 roku


w sprawie przeznaczenia środków na abonament za domeny internetowe w 2019


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza sumę do 3 000 PLN na opłacenie przedłużenia abonamentu na domeny:

 1. wikizrodla.pl
 2. wikizabytki.pl
 3. wikiwakacje.pl
 4. wikislownik.pl
 5. wikipodroze.pl
 6. wikipedyjo.pl
 7. wikipedijo.pl
 8. wikipedia.pl
 9. wikinews.pl
 10. wikilovesmonuments.pl
 11. wikidata.pl
 12. wikidane.pl
 13. wikicytaty.pl
 14. wikibooks.pl
 15. koed.org.pl
 16. ceespring.eu
 17. wikivoyage.pl
 18. wikipodroznik.pl
 19. wikiprzewodnik.pl

oraz na koszt opłacenia nowych domen, jeśli zaistnieje w ciągu 2019 r. konieczność ich rejestracji. Jednocześnie Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy i podejmowanie ostatecznych decyzji w zakresie rejestracji nowych domen.


Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2019-6 UZ 2019-8


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 7/2019

z dnia 15 stycznia 2019 roku


w sprawie przeznaczenia środków na przedłużenie abonamentu na usługę poczty elektronicznej w 2019


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 1000 PLN na wykupienie usługi poczty elektronicznej na rok 2019. Jednocześnie Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2019-7 UZ 2019-9


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 8/2019

z dnia 15 stycznia 2019 roku


w sprawie przeznaczenia środków na warsztaty i maratony edycyjne oraz wikispotkania w 2019


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 7 000 PLN na koszty organizacji szkoleń i maratonów edycyjnych, minikonferencji jednodniowych, wykładów oraz lokalnych spotkań wikipedystów i wikimedian w roku 2019, przy czym koszt pojedynczego spotkania w ramach tych środków nie może przekraczać 750 PLN. Jednocześnie Zarząd przekazuje prawo do dysponowania tymi środkami Skarbnikowi Stowarzyszenia w porozumieniu z Prezesem Stowarzyszenia.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2019-8 UZ 2019-10


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 9/2019

z dnia 15 stycznia 2019 roku


w sprawie środków na zakup gadżetów związanych z działalnością Stowarzyszenia Wikimedia Polska i projektami Wikimedia


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 9000 zł na zakup w ogólnych celach promocyjnych gadżetów związanych z działalnością Stowarzyszenia Wikimedia Polska oraz z projektami Wikimedia. Jednocześnie Zarząd czyni odpowiedzialną za dysponowanie i rozliczenie tej kwoty Małgorzatę Wilk.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2019-9 UZ 2019-11


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 10/2019

z dnia 22 stycznia 2019 roku


w sprawie uczestnictwa w szkoleniu przedstawicieli zarządów Wikimedia w Berlinie


Zarząd Stowarzyszenia przeznacza kwotę do 1500 zł według załącznika na uczestnictwo Wojciecha Pędzicha w szkoleniu przedstawicieli zarządów organizacji afiliowanych Wikimedia w Berlinie, w dniach 1-2 kwietnia 2019. Zarząd ustanawia Wojciecha Pędzicha odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2019-10 UZ 2019-12


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 11/2019

z dnia 5 lutego 2019 roku


w sprawie przyznania środków na konkurs Tygodnie Tematyczne w Wikipedii


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 5000 PLN na wsparcie konkursu Tygodnie Tematyczne w polskojęzycznej Wikipedii według załącznika. Zarząd ustanawia Annę Matusiak odpowiedzialną za rozliczenie tej kwoty, jednocześnie powierzając Natalii Szafran-Kozakowskiej rolę koordynatora, w rozumieniu regulaminu.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/1


UZ 2019-11 UZ 2019-13


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 12/2019

z dnia 26 lutego 2019 roku


w sprawie przeznaczenia środków na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla pracowników

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 6000 złotych na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla pracowników. Jednocześnie Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2019-12 UZ 2019-14


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 13/2019

z dnia 26 lutego 2019 roku


w sprawie przyznania środków na koszty prowadzenia księgowości


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 20000 PLN na całość kosztów związanych z prowadzeniem księgowości Stowarzyszenia w 2019 r. Jednocześnie Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2019-13 UZ 2019-15


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 14/2019

z dnia 5 marca 2019 roku


w sprawie przeznaczenia środków na nagranie audiobooka "Król Maciuś Pierwszy"

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 5100 PLN na nagranie audiobooka "Król Maciuś Pierwszy", według projektu znajdującego się w załączniku do uchwały. Zarząd ustanawia Boryza Kozielskiego odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0


UZ 2019-14 UZ 2019-16


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 15/2019

z dnia 5 marca 2019 roku


w sprawie przeznaczenia środków na badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2018


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 5600 PLN na opracowanie raportu zawierającego ustalenia dotyczące prawidłowości sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Stowarzyszenia za rok 2018, zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska przekazanym w uchwale UKR 2019-2 i dalszymi informacjami. Zarząd przyjmuje do wiadomości, że wykonawca badania wskazany zostanie przez Komisję Rewizyjną. Jednocześnie zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0


UZ 2019-15 UZ 2019-17


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 16/2019

z dnia 12 marca 2019 roku


w sprawie przeznaczenia środków na konkurs „CEE Spring 2019”


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 2700 PLN na nagrody przyznawane w ramach polskiej części konkursu CEE Spring 2019, ustanawia regulamin tego konkursu (załącznik) oraz czyni Natalię Szafran-Kozakowską koordynatorką ww. konkursu.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 4/0/0


UZ 2019-16 UZ 2019-18


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 17/2019

z dnia 12 marca 2019 roku


w sprawie przeznaczenia środków na konkurs edycyjny Wikisłownika


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 2000 PLN na nagrody przyznawane w konkursu edycyjnego Wikisłownika, ustanawia regulamin tego konkursu (załącznik) oraz czyni Natalię Szafran-Kozakowską koordynatorką ww. konkursu.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0


UZ 2019-17 UZ 2019-19


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 18/2019

z dnia 13 marca 2019 roku


w sprawie przyznania nagrody Natalii Szafran-Kozakowskiej


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyznaje Natalii Szafran-Kozakowskiej nagrodę za szczególny wkład w realizację działań Stowarzyszenia: złożenie wniosku do programu APG Fundacji Wikimedia celem sfinansowania audytu, organizację samego audytu oraz przygotowanie raportu rocznego i z audytu do Fundacji, w wysokości 4.400 PLN netto.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 4/0/0


UZ 2019-18 UZ 2019-20


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 19/2019

z dnia 19 marca 2019 roku


w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa w Wikimedia Hackathon w Pradze


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 3100 PLN (według załącznika) na uczestnictwo Pawła Marynowskiego oraz wikipedysty Witia w wydarzeniu Wikimedia Hackathon w Pradze w dniach 17-19 maja 2019. Zarząd jednocześnie czyni Pawła Marynowskiego odpowiedzialnym za rozliczenie niniejszej uchwały.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0


UZ 2019-19 UZ 2019-21


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 20/2019

z dnia 26 marca 2019 roku


w sprawie przyznania środków na organizację Konferencji Wikimedia Polska 2019


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 60000 PLN na organizację Konferencji Wikimedia Polska, która odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2019 roku we Wrocławiu. W ramach przyznanej kwoty Zarząd przeznacza do 5000 PLN na sfinansowanie kosztów podróży członkom Stowarzyszenia Wikimedia Polska, których nie stać na samodzielne pokrycie tych kosztów, oraz na zwolnienie z donacji potwierdzającej chęć uczestnictwa. Dofinansowanie dojazdu i zwolnienie z dotacji przyznawane jest na uzasadniony wniosek uczestnika. Otrzymać mogą je osoby w trudnej sytuacji materialnej. Dofinansowanie dojazdu obejmuje dojazd środkami komunikacji zbiorowej (pociąg, PKS itp. w przypadku PKP obowiązuje klasa 2.). Dojazd samochodem dofinansowany jest wyłącznie w przypadku, w którym samochodem jedzie co najmniej 3 uczestników konferencji. Wniosek z uzasadnieniem musi być przysłany nie później niż 7 dni przed konferencją na adres wojciech.pedzich@wikimedia.pl. Rozliczenie kosztów podróży musi nastąpić w sposób opisany w załączniku nr 1, przy czym Zarząd nie przewiduje możliwości wypłacania zaliczek na ten cel. Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2019-20 UZ 2019-22


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 21/2019

z dnia 2 kwietnia 2019 roku


w sprawie przeznaczenia środków na nagranie Pieśni Ludu Śzląskiego Juliusza Rogera

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 6000 PLN na nagranie nagranie Pieśni Ludu Śzląskiego Juliusza Rogera, według projektu znajdującego się w załączniku do uchwały. Zarząd ustanawia kol. Rosewood odpowiedzialną za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0


UZ 2019-21 UZ 2019-23


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 22/2019

z dnia 2 kwietnia 2019 roku


w sprawie przeznaczenia środków na implementację Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO"

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 30000 PLN na audyt i implementację Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w Stowarzyszeniu przeprowadzone przez Kancelarię GGLegal. Jednocześnie zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0


UZ 2019-22 UZ 2019-24


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 23/2019

z dnia 9 kwietnia 2019 roku


w sprawie publikacji raportu rocznego w formie broszury

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 3000 zł na publikację raportu rocznego Stowarzyszenia w formie broszury. Jednocześnie Zarząd czyni odpowiedzialną za dysponowanie i rozliczenie tej kwoty Natalię Szafran-Kozakowską

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2019-23 UZ 2019-25


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 24/2019

z dnia 16 kwietnia 2019 roku


w sprawie przyznania środków na organizację Konferencji GLAM – dziedzictwo w sieci


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 3000 PLN na organizację Konferencji GLAM – dziedzictwo w sieci, która odbędzie się dnia 8 maja 2019 roku w Katowicach. Zarząd czyni Pawła Marynowskiego odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0


UZ 2019-24 UZ 2019-26


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 25/2019

z dnia 21 maja 2019 roku


w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości i planu kont

Zarząd Stowarzyszenia ustala politykę rachunkowości Stowarzyszenia oraz Zakładowy Plan Kont zgodnie z załącznikami jako obowiązującą od 1 stycznia 2019.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2019-25 UZ 2019-27


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 26/2019

z dnia 21 maja 2019 roku


w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w Hotelu Novotel przy ul. Powstańców Śląskich 7, 53-322 Wrocław, na dzień 8 czerwca 2019 roku, o godz. 10:30 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania ustala się na 30 min. później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ogłasza następujący porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania
 4. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2018 rok.
 5. Przedstawienie przez Zarząd ogólnego sprawozdania z własnej działalności w 2018 roku, w tym:
  1. przedstawienie przez Komisję Wikigrantów sprawozdania z przebiegu Wikigrantów w 2018 roku
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2018 rok i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
 7. Głosowania:
  1. nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2018 rok
  2. nad przyjęciem uchwały o wykorzystaniu nadwyżki przychodów za 2018 rok
  3. nad przyjęciem ogólnego sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2018 rok
  4. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2018 rok
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2018 roku
 9. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2018 roku
 10. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2018 rok
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2018 rok.
 11. Dyskusja na temat kandydatur na wakujące miejsca w organach Stowarzyszenia w przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w tych organach
 12. Głosowania:
  1. wybór członków na wakujące miejsca w organach Stowarzyszenia
 13. Dyskusja nad zmianami statutu Stowarzyszenia w tym:
  1. dyskusja nad zmianami statutu Stowarzyszenia zaproponowanymi przez zewnętrzną kancelarię
 14. Głosowania nad zmianami statutu i nad upoważnieniem Zarządu do opracowania tekstu jednolitego statutu
 15. Przedstawienie przez Zarząd planu działań na 2019 rok wraz z dyskusją
 16. Głosowanie nad planem działań Zarządu na 2019 rok
 17. Wolne wnioski

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2019-26 UZ 2019-28


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 27/2019

z dnia 21 maja 2019 roku


w sprawie powołania programu stypendialnego na Wikimanię

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska powołuje program stypendialny na dofinansowanie kosztów udziału w konferencji Wikimania 2019, która odbędzie się w dniach 14-18 sierpnia 2019 roku w Sztokholmie, oraz przeznacza do 16 000 PLN na ten cel.

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska powołuje dla przeprowadzenia naboru i oceny wniosków o stypendia Komisję Stypendialną w składzie opublikowanym na stronie Wikimania 2019/komisja. Szczegółowy regulamin programu stypendialnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wnioski o stypendium powinny być składane do dnia 26 maja (niedziela) 2019, godziny 23:59. Komisja Stypendialna zobowiązana jest zakończyć swoje prace i przedłożyć swoje sprawozdanie Zarządowi najpóźniej do dnia 28 maja 2019 roku, do godziny 20:00. Ogłoszenie listy stypendystów nastąpi najpóźniej 29 maja 2019.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2019-27 UZ 2019-29


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 28/2019

z dnia 28 maja 2019 roku


w sprawie delegacji Zarządu na konferencję Wikimania 2019


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 15 000 PLN na uczestnictwo Natalii Szafran-Kozakowskiej, Pawła Marynowskiego i Wojciecha Pędzicha w konferencji Wikimania 2019 w Sztokholmie w dniach 14-18 sierpnia 2019. Zarząd jednocześnie czyni Wojciecha Pędzicha odpowiedzialnym za rozliczenie niniejszej uchwały.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0


UZ 2019-28 UZ 2019-30


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 29/2019

z dnia 28 maja 2019 roku


w sprawie organizacji Konkursu Wikiwyzwanie 2019


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 900 PLN na organizację Konkursu Wikiwyzwanie 2019 oraz uchwala regulamin Konkursu zgodnie z treścią załącznika do uchwały. Jednocześnie Zarząd wyznacza Natalię Szafran-Kozakowską na koordynatora Konkursu.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0


UZ 2019-29 UZ 2019-31


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 30/2019

z dnia 28 maja 2019 roku


w sprawie zmiany warunków zatrudnienia specjalistki ds. wspierania społeczności


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia zmienić warunki zatrudnienia w umowie o pracę na czas nieokreślony z Natalią Szafran-Kozakowską, zatrudnioną na stanowisku specjalistki ds. wspierania społeczności w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat), zmieniając wysokość wynagrodzenia na kwotę brutto odpowiadającą 3550 zł netto miesięcznie, a także zakres obowiązków na wymieniony w załączniku, z datą wejścia w życie 1 czerwca 2019 roku. Pozostałe warunki zatrudnienia nie ulegają zmianie.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0. Uchwała zmieniła uchwałę UZ 2017-49.


UZ 2019-30 UZ 2019-32


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 31/2019

z dnia 30 maja 2019 roku


w sprawie zmiany warunków zatrudnienia specjalistki ds. GLAM Celiny Strzeleckiej


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia zatrudnić Celinę Strzelecką na czas nieokreślony na stanowisku specjalistki ds. GLAM w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat), zmieniając wysokość wynagrodzenia na kwotę brutto odpowiadającą 3300 zł netto miesięcznie, a także zakres obowiązków na wymieniony w załączniku, z datą wejścia w życie 1 czerwca 2019 roku. Pozostałe warunki zatrudnienia nie ulegają zmianie.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.


UZ 2019-31 UZ 2019-33


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 32/2019

z dnia 31 maja 2019 roku


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa


Zarząd udziela pełnomocnictwa Pawłowi Marynowskiemu na potrzeby przedstawienia wypowiedzenia warunków umowy o pracę Marcie Moraczewskiej.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 4/0/1


UZ 2019-32 UZ 2019-34


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 33/2019

z dnia 11 czerwca 2019 roku


w sprawie wyboru wiceprezesa i ustalenia nowego podziału zadań Zarządu


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska wybiera Szymona Grabarczuka na wiceprezesa Zarządu. Jednocześnie Zarząd zmienia przyjęty uchwałą UZ 2018-38 podział zadań na zawarty w załączniku.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0


UZ 2019-33 UZ 2019-35


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 34/2019

z dnia 18 czerwca 2019 roku roku


w sprawie przyznania finansowania na organizację Wikiekspedycji Dolny Śląsk


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 6000 PLN na koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników Wikiekspedycji Dolny Śląsk według projektu na stronie Wikiekspedycja Dolny Śląsk/Grant. Zarząd czyni Jan Lochmana odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0


UZ 2019-34 UZ 2019-36


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 35/2019

z dnia 25 czerwca 2019 roku


w sprawie podpisania umowy z Agnieszką Marszał


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia zawrzeć z Agnieszką Marszał umowę o pracę na czas określony w wymiarze 1/2 etatu na okres od 1 lipca 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku, powierzając jej stanowisko rzecznika prasowego z zakresem obowiązków wymienionym w załączniku i ustalając wysokość wynagrodzenia na kwotę brutto odpowiadającą 1500 zł netto miesięcznie.


UZ 2019-35 UZ 2019-37


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 36/2019

z dnia 28 czerwca 2019 roku


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarząd udziela pełnomocnictwa Michałowi Buczyńskiemu na potrzeby podpisania umowy grantowej z Wikimedia Foundation dotyczącej zorganizowania salonu strategicznego.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0


UZ 2019-36 UZ 2019-38


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 37/2019

z dnia 4 lipca 2019 roku


w sprawie organizacji konkursu Wiki Lubi Zabytki


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 7000 PLN na organizację konkursu Wiki Lubi Zabytki w 2019 roku, z przeznaczeniem na nagrody dla zwycięzców, koszty materiałów promocyjnych, delegacji i kosztów operacyjnych związanych z konkursem. Jednocześnie Zarząd ustanawia regulamin konkursu (załącznik nr 1) i czyni Marka Stelmasika dysponentem i odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0


UZ 2019-37 UZ 2019-39


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 38/2019

z dnia 17 lipca 2019 roku


w sprawie delegacji na konferencję CEE Meeting 2019


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 7500 PLN na udział Michała Buczyńskiego, Natalii Szafran-Kozakowskiej, Wojciecha Pędzicha i Pawła Marynowskiego w konferencji CEE Meeting 2019, odbywającej się w dniach 11-13 października 2019 w Belgradzie. Zarząd ustanawia Wojciecha Pędzicha odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0


UZ 2019-38 UZ 2019-40


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 39/2019

z dnia 30 lipca 2019 roku


w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentacji Stowarzyszenia


Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe może podpisywać w imieniu Stowarzyszenia Szymon Grabarczuk działający łącznie z Prezesem Zarządu, Sekretarzem lub Skarbnikiem.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0


UZ 2019-39 UZ 2019-41


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 40/2019

z dnia 30 lipca 2019 roku


w sprawie przeznaczenia środków na film promocyjny Wiki Lubi Zabytki

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 4100 zł na umowę w sprawie zrealizowania filmu promocyjnego Wiki Lubi Zabytki. Zarząd czyni Małgorzatę Wilk odpowiedzialną za rozliczenie tej sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0


UZ 2019-40 UZ 2019-42


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 41/2019

z dnia 6 sierpnia 2019 roku


w sprawie delegacji Prezesa Zarządu na spotkania towarzyszące konferencji Wikimania 2019


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 1500 zł na pokrycie kosztów udziału Michała Buczyńskiego w dotyczących spraw Stowarzyszenia spotkaniach i wydarzeniach odbywających się przy okazji konferencji Wikimania 2019, w tym w spotkaniu prezesów organizacji afiliowanych przy Wikimedia Foundation 15 sierpnia 2019 r.

Uchwała przyjęta 5/0/0


UZ 2019-41 UZ 2019-43


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 42/2019

z dnia 6 sierpnia 2019 roku


w sprawie Reprezentacji Stowarzyszenia w radzie Koalicji Otwartej Edukacji

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska deleguje Szymona Grabarczuka jako głównego reprezentanta Stowarzyszenia w pracach Koalicji oraz upoważnia go do delegowania drugiej osoby, bez prawa głosu w Radzie Koalicji, według swobodnego uznania.

Uchwałą przyjęta 5/0/0


UZ 2019-42 UZ 2019-44


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 43/2019

z dnia 27 sierpnia 2019 roku


w sprawie zatrudnienia specjalistki ds. projektów edukacyjnych

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia zatrudnić Klarę Sielicką-Baryłkę na czas nieokreślony na stanowisku specjalistki ds. projektów edukacyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat) od dnia 1 września 2019 roku, z zakresem obowiązków wymienionym w załączniku i ustalając wysokość wynagrodzenia na kwotę 3200 zł netto miesięcznie, powiększoną o składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy według obowiązujących przepisów.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2019-43 UZ 2019-45


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 44/2019

z dnia 27 sierpnia 2019 roku


w sprawie przeznaczenia środków na konferencję Źródłosłów


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 16 000 PLN na organizację konferencji Źródłosłów, która odbędzie się w Warszawie, w dniach 18-20 października 2019. Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2019-44 UZ 2019-46


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 45/2019

z dnia 27 sierpnia 2019 roku


w sprawie przeznaczenia środków na wyróżnienia w ramach akcji Miesiąc Wyróżnionego Artykułu


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 800 PLN na wyróżnienia w ramach akcji Miesiąc Wyróżnionego Artykułu, która trwać będzie w polskojęzycznej Wikipedii od 1 do 30 września 2019. Zarząd ustanawia Natalię Szafran-Kozakowską odpowiedzialną za rozliczenie tej kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2019-45 UZ 2019-47


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 46/2019

z dnia 3 września 2019 roku


w sprawie przeznaczenia środków na EtnoWiki Spacer po Przedmieściu Oławskim


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 600 PLN na dofinansowanie EtnoWiki Spaceru po Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu w dniu 14 września 2019. Zarząd czyni Celinę Strzelecką odpowiedzialną za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2019-46 UZ 2019-48


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 47/2019

z dnia 14 września 2019 roku


w sprawie rekrutacji na stanowisko Dyrektora ds. operacyjnych Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora ds. operacyjnych Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Zarząd powołuje komisję konkursową w składzie: Michał Buczyński (przewodniczący), Małgorzata Wilk, Szymon Grabarczuk. Istotne postanowienia umowy, w tym wymiar i czas pracy, zakres obowiązków, a także tryb rekrutacji precyzuje załącznik.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do trybu przyjęcia ani treści uchwały ani załącznika.


UZ 2019-47 UZ 2019-49


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 48/2019

z dnia 17 września 2019 roku


w sprawie przeznaczenia środków na obchody 18. urodzin polskojęzycznej Wikipedii


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 12 000 zł na organizację obchodów 18. urodzin polskojęzycznej Wikipedii w Faktycznym Domu Kultury w Warszawie, w dniu 5 października 2019. Zarząd czyni Natalię Szafran-Kozakowską odpowiedzialną za rozliczenie ww. kwoty.

Na podstawie decyzji Prezesa Zarządu budżet może zostać zwiększony do 16 500 zł.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0


UZ 2019-48 UZ 2019-50


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 49/2019

z dnia 17 września 2019 roku


w sprawie zorganizowania konkursu "Poużywaj sobie!"


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 5500 zł na zorganizowanie konkursu "Poużywaj sobie!" i przyjmuje regulamin konkursu jak w załączniku. Zarząd ustanawia Celinę Strzelecką odpowiedzialną za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0


UZ 2019-49 UZ 2019-51


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 50/2019

z dnia 8 października 2019 roku


w sprawie delegacji na coroczne spotkanie prezesów organizacji Wikimedia


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska deleguje Michała Buczyńskiego na coroczne spotkanie prezesów zarządów organizacji partnerskich Wikimedia i przeznacza kwotę 4500 zł na pokrycie kosztów wyjazdu, ustanawiając Michała Buczyńskiego odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do trybu przyjęcia ani treści uchwały.


UZ 2019-50 UZ 2019-52


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 51/2019

z dnia 8 października 2019 roku


w sprawie przyznania środków na organizację Zlotu Zimowego 2020


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 38 000 zł na organizację Zlotu Zimowego 2020, który odbędzie się w Iławie w dniach 24-26 stycznia 2020. W ramach ww. kwoty Zarząd przeznacza do 2000 PLN na sfinansowanie kosztów podróży lub zwolnienie z darowizn na udział w Zlocie tym członkom Stowarzyszenia Wikimedia Polska, którzy uzasadnią niemożność pokrycia tych kosztów z własnych środków. Rozliczenie kosztów podróży musi nastąpić w sposób zgodny z aktualnymi zaleceniami Zarządu opisanymi na stronie "Rozliczenie kosztów wyjazdu", przy czym Zarząd nie przewiduje możliwości wypłacania zaliczek na ten cel. Zarząd czyni Natalię Szafran-Kozakowską odpowiedzialną za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do trybu przyjęcia ani treści uchwały.


UZ 2019-51 UZ 2019-53


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 52/2019

z dnia 8 października 2019 roku


w sprawie delegacji na spotkanie koordynatorów wsparcia wolontariuszy


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 4500 zł na uczestnictwo Natalii Szafran-Kozakowskiej w spotkaniu Volunteer Supporters Meeting w dniach 17-19 listopada 2019 w Zurychu. Zarząd ustanawia Natalię Szafran-Kozakowską odpowiedzialną za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do trybu przyjęcia ani treści uchwały.


UZ 2019-52 UZ 2019-54


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 53/2019

z dnia 8 października 2019 roku


w sprawie przeznaczenia środków na zakup źródeł


Zarząd Stowarzyszenia przeznacza kwotę 68 zł na zakup przez Juliusza Zielińskiego pozycji "Przedmieście Piaskowe" i "Przedmieście Odrzańskie" wydawnictwa Gajt celem uzupełnienia treści Wikipedii dotyczących Wrocławia. Zarząd ustanawia Juliusza Zielińskiego odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do trybu przyjęcia ani treści uchwały.


UZ 2019-53 UZ 2019-55


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 54/2019

z dnia 15 października 2019 roku


w sprawie organizacji konkursu Wiki Science Competition 2019


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 8000 PLN na organizację konkursu Wiki Science Competition 2019, z przeznaczeniem na nagrody dla zwycięzców, koszty materiałów promocyjnych, delegacji i kosztów operacyjnych związanych z konkursem. Jednocześnie Zarząd ustanawia regulamin konkursu (załącznik nr 1) i czyni Pawła Marynowskiego dysponentem i odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do trybu przyjęcia ani treści uchwały i załącznika.


UZ 2019-54 UZ 2019-56


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 55/2019

z dnia 22 października 2019 roku


w sprawie organizacji konkursu fotograficznego Upamiętnienie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 500 PLN na organizację konkursu fotograficznego Upamiętnienie w 2019 roku, z przeznaczeniem na nagrody dla zwycięzców i koszty operacyjne związane z konkursem. Jednocześnie Zarząd ustanawia regulamin konkursu (załącznik nr 1) i czyni Pawła Marynowskiego dysponentem i odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do trybu przyjęcia ani treści uchwały i załącznika.

UZ 2019-55 UZ 2019-57


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 56/2019

z dnia 12 listopada 2019 roku


w sprawie minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne

Stowarzyszenie Wikimedia Polska, jako odpowiedzialna organizacja społeczna, w dążeniu do realizacji swoich celów statutowych zobowiązuje się dbać o środowisko naturalne.

W związku z powyższym, Zarząd postanawia co następuje:

 1. Stowarzyszenie dołoży starań, by zminimalizować negatywny wpływ swojej działalności na środowisko;
 2. Stowarzyszenie będzie dbać o minimalizację produkowanych odpadów wszelkiego typu;
 3. Stowarzyszenie będzie brać pod uwagę wpływ na środowisko przy podejmowaniu decyzji o zakupie towarów i usług, podróżach i innych decyzji operacyjnych.

Zarząd realizację niniejszej uchwały powierza Dyrektorowi ds. operacyjnych oraz pozostałym pracownikom w ramach ich obszarów działalności.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 4/0/0. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do trybu przyjęcia ani treści uchwały.

UZ 2019-56 UZ 2019-58


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 57/2019

z dnia 17 listopada 2019 roku


w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych i ustanowienia Osoby Kontaktowej


§ 1

Wprowadza się Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych. Treść Polityki stanowi załącznik do niniejszej uchwały i zastępuje wszelkie inne postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych.

§ 2
 1. Polityka ma zastosowanie do wszystkich pracowników, współpracowników (w tym wolontariuszy) Stowarzyszenia, którzy mają dostęp lub przetwarzają dane osobowe w Stowarzyszeniu bez względu na zajmowane stanowisko, piastowaną funkcję, miejsce wykonywania swoich czynności, rodzaj stosunku prawnego łączącego go ze Stowarzyszeniem.
 2. Zobowiązuje się do zapoznania wszystkich pracowników i współpracowników z regulacjami zawartymi w Polityce oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych oraz zapewnienia stosowania i przestrzegania ww. zasad.
 3. Potwierdza się, że postanowienia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Stowarzyszeniu są w całości stosowane od dnia 17 listopada 2019 roku.
§ 3
 1. Osobą Kontaktową w rozumieniu Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz uprawnioną do samodzielnego prowadzenia wszelkich spraw związanych z realizacją Polityki, w szczególności zawierania umów i wydawania upoważnień, o których mowa w Polityce, jest Szymon Grabarczuk.
 2. Wyżej wymienione funkcja i uprawnienia są udzielone na czas piastowania funkcji członka zarządu Stowarzyszenia przez Szymona Grabarczuka.
 3. Osobą wspomagającą realizację ww. funkcji i uprawnień jest sekretarz Stowarzyszenia.
§ 4
 1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych, ze względu na poufność części uregulowań, nie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Stowarzyszenia.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 4/0/0. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do trybu przyjęcia ani treści uchwały.


UZ 2019-57 UZ 2019-59


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 58/2019

z dnia 19 listopada 2019 roku


w sprawie skreślenia grupy osób z listy członków


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska, działając na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 statutu Stowarzyszenia, skreśla z listy członków Stowarzyszenia następujące osoby:

 • Andros64
 • Andrzej Błaszczak
 • Anwar2
 • Blueshade
 • CLI
 • Ethefor
 • Fafik
 • Gregory of nyssa
 • Joystick
 • Marek Mazurkiewicz
 • myopic pattern
 • Paweł Niemczuk
 • Pimke
 • Pleple2000
 • Plushy
 • Przykuta
 • Pzwolinski
 • Sebk.
 • Zbigniew Czernik

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0

UZ 2019-58 UZ 2019-60


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 59/2019

z dnia 26 listopada 2019 roku


w sprawie przyjęcia zasad bezpiecznej przestrzeni


Zarząd Stowarzyszenia postanawia przyjąć Zasady bezpiecznej przestrzeni (załącznik) jako obowiązujące na wydarzeniach organizowanych przez Wikimedia Polska.

Zasady bezpiecznej przestrzeni to zbiór reguł, dzięki którym wszystkie osoby uczestniczące w naszych zlotach, spotkaniach i konferencjach będą mogły czuć się bezpieczne oraz być traktowane z szacunkiem i bez uprzedzeń. Zasady te będą wspierały twórczą, komfortową i merytoryczną współpracę i pomagały organizatorom zapobiegać wszelkim formom nękania.

Zarząd upoważnia Specjalistkę ds. wspierania społeczności do zmiany treści dokumentu, jeśli zaistnieje taka konieczność, w porozumieniu z członkiem Zarządu właściwym do spraw wspierania społeczności, jednocześnie zobowiązując ją do informowania zarządu, potencjalnych uczestników wydarzeń i innych osób zainteresowanych w odpowiedni sposób o zmianach.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0

UZ 2019-59 UZ 2019-61


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 60/2019

z dnia 26 listopada 2019 roku


w sprawie zakupu czytnika e-booków
§1

Zarząd postanawia o zakupie czytnika ebooków PocketBook Touch Lux 4, w celu umożliwienia kontroli jakości zawartości serwisu internetowego Wikiźródła oraz podniesienia jakości zawartych w serwisie treści.

§2

Na zakup czytnika Zarząd przeznacza kwotę do 500 złotych.

§3

Zarząd udziela samodzielnych pełnomocnictw Annie Matusiak oraz Natalii Szafran-Kozakowskiej - na czas trwania umów o pracę - do rozporządzania czytnikiem w imieniu Stowarzyszenia, w szczególności do podpisywania i rozwiązywania dotyczących go umów użyczenia, w celu udostępnienia go wolontariuszom pracującym w projekcie Wikiźródła.

§4

Wykonanie uchwały Zarząd powierza specjalistce do spraw wspierania społeczności.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0

UZ 2019-60 UZ 2019-62


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 61/2019

z dnia 26 listopada 2019 roku


w sprawie zmiany warunków zatrudnienia koordynatorki do spraw administracyjnych


 1. Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia zmienić wysokość miesięcznego wynagrodzenia przysługującego pani Annie Matusiak, pracującej na stanowisku koordynatorki do spraw administracyjnych i ustala nową kwotę wynagrodzenia pracownicy na 4 840 zł brutto od 1 grudnia 2019.
 2. Zakres obowiązków koordynatorki do spraw administracyjnych zmienia się na zgodny z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0

UZ 2019-61 UZ 2019-63


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 62/2019

z dnia 3 grudnia 2019 roku


w sprawie pełnomocnictw do zawierania porozumień o współpracy


§1

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela wymienionym w uchwale osobom samodzielnych pełnomocnictw rodzajowych do zawierania w imieniu Stowarzyszenia porozumień o współpracy w obszarze kultury i nauki, na zasadach opisanych poniżej.

§2
 1. Pełnomocnictwa, o których mowa w § 1, uprawniają do zawierania porozumień spełniających łącznie następujące kryteria:
  1. regulujących współpracę w obszarach: edukacji, oświaty, nauki, szkolnictwa wyższego, kultury, sztuki lub ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, w tym promocji działań w wymienionych obszarach,
  2. bez względu na nazwę dokumentu (“porozumienie”, “list intencyjny”, “umowa”, “umowa ramowa” itd.),
  3. nie nakładających na Stowarzyszenie obowiązków ani nie ograniczających jego praw i stanowiących jedynie oświadczenie o intencji prowadzenia szeroko rozumianej współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a innym podmiotem.
 2. Jeżeli porozumienie nie wypełnia warunków opisanych w pkt. 1, do złożenia oświadczenia o treści w nim zawartej stosuje się zasady regulujące sposób reprezentacji Stowarzyszenia.
§3
 1. Pełnomocnictwa, o których mowa w § 1, otrzymują członkowie Zarządu:
  1. Michał Buczyński,
  2. Szymon Grabarczuk,
  3. Paweł Marynowski.
 2. Pełnomocnictwo wynikające z pkt. 1. jest udzielone na czas pełnienia funkcji w Zarządzie.
§4
 1. Pełnomocnictwa, o których mowa w § 1, otrzymują także współpracownicy i pracownicy Stowarzyszenia:
  1. Łukasz Garczewski,
  2. Celina Strzelecka,
  3. Klara Sielickia-Baryłka.
 2. Pełnomocnictwo wynikające z pkt. 1. jest udzielone na czas trwania umowy (o pracę, zlecenia lub świadczenia usług).
§5

Zarząd upoważnia Łukasza Garczewskiego do ustanawiania dalszych pełnomocników rodzajowych (substytutów) pod warunkiem:

 1. zachowania dla dalszych pełnomocnictw zasad w granicach opisanych w niniejszej uchwale oraz
 2. zawarcia pomiędzy substytutem a Stowarzyszeniem umowy o pracę, zlecenia lub świadczenia usług.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0

UZ 2019-62 UZ 2019-64


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 63/2019

z dnia 8 grudnia 2019 roku


w sprawie zatrudnienia na stanowisku dyrektora ds. operacyjnych

Postanawia się zawrzeć umowę o współpracy na czas określony (od dnia przyjęcia uchwały do końca listopada 2020 roku) z Łukaszem Garczewskim prowadzącym samodzielną działalność gospodarczą pod firmą "Phareios Łukasz Garczewski".

Łukasz Garczewski będzie pełnił stanowisko dyrektora ds. operacyjnych w wymiarze odpowiadającym 3/4 etatu, z zakresem obowiązków określonym w załączniku.

Wynagrodzenie ustala się na kwotę do 100 tys. zł brutto (ogółem, w skali całego czasu trwania umowy), przy czym w okresie pierwszych 4 miesięcy wynagrodzenie miesięczne będzie wynosiło 6775,00 (słownie: sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) zł brutto, a w okresie następnych 8 miesięcy – 10400,00 (słownie: dziesięć tysięcy czterysta) zł brutto.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 4/0/0.

UZ 2019-63 UZ 2019-65


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 64/2019

z dnia 10 grudnia 2019 roku


w sprawie korekty uchwały UZ 58/2019


Na skutek odwołania od uchwały 58/2019, Zarząd Stowarzyszenia postanawia pozostawić na liście członków następujących członków:

 • Pimke
 • Marek Mazurkiewicz
 • Fafik
 • Anwar2
 • Plushy
 • Blueshade
 • Paweł Niemczuk

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 4/0/0


UZ 2019-65 UZ 2020-2


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 1/2020

z dnia 7 stycznia 2020 roku


w sprawie kooptacji członka zarządu

W związku z rezygnacją Jacka Fink-Finowickiego z funkcji członka zarządu z dnia 7 stycznia 2020 r., w trybie art. 22 Statutu przyjmuje się kol. Wojciecha Tadeusza Mężyka w skład zarządu.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 8 stycznia 2020 r.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0


UZ 2020-1 UZ 2020-3


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 2/2020

z dnia 7 stycznia 2020 roku


w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w Hotelu Port 110 przy ul. Konstytucji 3 Maja 7, 14-200 Iława, na dzień 25 stycznia 2020 roku, o godz. 13:00 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania ustala się na 30 min. później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ogłasza następujący porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania
 4. Dyskusja i głosowania nad zmianami statutu oraz nad upoważnieniem Zarządu do opracowania tekstu jednolitego statutu
 5. Dyskusja nad planem budżetowym i przyjęcie planu budżetowego Stowarzyszenia na 2020 rok

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0

UZ 2020-2 UZ 2020-4


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 3/2020

z dnia 21 stycznia 2020 roku


w sprawie zmiany budżetu Zlotu Zimowego 2020


W związku z większym niż zakładane zainteresowaniem polskiej społeczności Wikimedia udziałem w Zlocie Zimowym (dalej: impreza) oraz w celu zgrupowania całości kosztów imprezy w jednej kategorii,

zarząd zwiększa ustalony w UZ 2019-51 budżet imprezy o kwotę 5500 zł, to jest ustala całkowity budżet imprezy w wysokości 43500 zł.

Jednocześnie zarząd ustala, że koszty bezpośrednio powiązane z imprezą – w szczególności koszty dojazdu, noclegu oraz udziału w imprezie pracowników oraz członków zarządu – będą finansowane z budżetu imprezy.

UZ 2020-3 UZ 2020-5


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 4/2020

z dnia 21 stycznia 2020 roku


w sprawie zorganizowania spotkań społeczności Wikisłownika "Słowotok"


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyznaje kwotę do 8000 zł, przeznaczoną zgodnie z przedłożonym projektem budżetu na koszty organizacji spotkań społeczności Wikisłownika Słowotok i ustanawia Marka Kozakowskiego odpowiedzialnym za rozliczenie tej kwoty.

UZ 2020-4 UZ 2020-6


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 5/2020

z dnia 4 lutego 2020 roku


w sprawie wyboru na funkcję skarbnika


Na podstawie art. 27. ust. 4. w związku z art. 22. Statutu Zarząd wybiera Wojciecha Tadeusza Mężyka na funkcję Skarbnika.

UZ 2020-5 UZ 2020-7


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 6/2020

z dnia 4 lutego 2020 roku


w sprawie udzielenia pełnomocnictw do zawierania umów o wolontariat


Udziela się samodzielnych pełnomocnictw do zawierania w imieniu Stowarzyszenia umów o wolontariat, w tym nieodpłatnych umów mieszanych z elementami umowy o wolontariat, następującym osobom:

 1. Łukaszowi Garczewskiemu - pełnomocnictwo jest udzielone na czas trwania umowy o współpracę,
 2. Michałowi Buczyńskiemu oraz Szymonowi Grabarczukowi - pełnomocnictwa są udzielone na czas pełnienia funkcji członka zarządu.

Pełnomocnictwa obejmują prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw pod warunkiem istnienia pomiędzy substytutem a Stowarzyszeniem umowy o pracę, zlecenia, świadczenia usług lub członkostwa substytuta w zarządzie Stowarzyszenia.


UZ 2020-6 UZ 2020-8


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 7/2020

z dnia 25 lutego 2020 roku


w sprawie planu budżetowego na rok 2020


§1

Zarząd uchwala plan budżetowy na rok 2020 według poniższych założeń:

 1. Prognozowane przychody ogółem: 1 134 500 zł
 2. Planowane wydatki ogółem: 1 180 500 zł, w tym:
  1. Pozyskiwanie treści: 169 000 zł
  2. Wsparcie społeczności: 304 500 zł
  3. Edukacja: 105 500 zł
  4. Komunikacja i promocja: 77 500 zł
  5. Biuro, administracja i zarządzanie: 267 500 zł
  6. Wzrost organizacyjny i pozycje planu strategicznego: 119 500 zł
  7. Wydatki opcjonalne: 137 000 zł
§2

Załącznik numer 1 do niniejszej uchwały zawiera:

 1. wykaz prognozowanych przychodów i planowanych wydatków z podziałem na kategorie,
 2. wskazanie pracowników upoważnionych do dokonywania wydatków w porozumieniu z Dyrektorem ds. Operacyjnych oraz odpowiednim członkiem Zarządu.
§3

Wydatki niemieszczące się we wskazanych w załączniku nr 1 kategoriach oraz przesunięcia środków pomiędzy kategoriami wymagają uzyskania uprzedniej zgody Zarządu.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0


UZ 2020-7 UZ 2020-9


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 8/2020

z dnia 20 marca 2020 roku


w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w siedzibie Fundacji Centrum Cyfrowe przy ul. Chmielnej 24/2, 00-020 Warszawa, na dzień 4 kwietnia 2020 roku, o godz. 11:30 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania ustala się na 30 min. później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Jednocześnie ogłasza się następujący porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków
 4. Dyskusja i głosowania nad zmianami statutu umożliwiającymi przeprowadzanie Walnego Zebrania Członków w sposób zdalny

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów 4/0/0


UZ 2020-8 UZ 2020-10


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 9/2020

z dnia 24 marca 2020 roku


w sprawie odwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków zwołanego uchwałą UZ 8/2020


W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 24 marca 2020 zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w szczególności wprowadzającym w całym kraju zakazu przemieszczania się osób oraz zakazu imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, Zarząd odwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane uchwałą UZ 8/2020.

Uchwała podjęta jednomyślnie


UZ 2020-9 UZ 2020-11


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 10/2020

z dnia 24 marca 2020 roku


w sprawie utworzenia Rady Programowej


§ 1

Zarząd powołuje ciało doradcze pod nazwą Rada Programowa (dalej: Rada).

§ 2

W skład Rady mogą wchodzić osoby o wybitnej wiedzy eksperckiej lub dorobku zawodowym, które swoimi działaniami przyczyniły się do popularyzacji lub rozwoju idei wolnej wiedzy w Polsce, a tym samym do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 3
 1. Rada oraz jej członkowie i członkinie mogą opiniować plany i działania Stowarzyszenia, a także przedstawiać Zarządowi własne propozycje zmierzające do realizacji jego celów statutowych.
 2. Zarząd zapewni członkom i członkiniom Rady informacje na temat planów i bieżących działań Stowarzyszenia oraz możliwość aktywnego ich wspierania.
§ 4
 1. Rada spotyka się na wspólne obrady co najmniej raz w roku.
 2. Obradom Rady przewodniczy Prezes Zarządu Stowarzyszenia lub wyznaczona przez niego osoba.
§ 5
 1. Decyzje o przyjęciu do składu Rady podejmuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia po konsultacji z Zarządem.
 2. Członek lub członkini Rady mogą zostać usunięci z jej składu decyzją Zarządu lub w wyniku złożenia rezygnacji.

Uchwała podjęta jednomyślnie


UZ 2020-10 UZ 2020-12


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 11/2020

z dnia 7 kwietnia 2020 roku


w sprawie wprowadzenie polityki wolontariatu
 1. Wprowadza się politykę wolontariatu Stowarzyszenia zgodnie z załącznikiem.
 2. Polityka obowiązuje od 8 kwietnia 2020.
 3. Upoważnia się dyrektora ds. operacyjnych w porozumieniu z członkiem zarządu odpowiedzialnym za sprawy prawne do zmiany treści dokumentu, jednocześnie zobowiązując go do informowania zarządu i innych osób zainteresowanych o zmianach w odpowiedni sposób.


UZ 2020-11 UZ 2020-13


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 12/2020

z dnia 19 maja 2020 roku


w sprawie zawarcia umowy o sporządzenie audytu komunikacyjnego i strategii komunikacyjnej

Zarząd wyraża zgodę na zawarcie umowy o sporządzenie audytu komunikacyjnego i strategii komunikacyjnej z Magdaleną Skrętkowicz działającą pod firmą "MSK Magdalena Skrętkowicz", NIP 8862773856 za kwotę 12300,00 (dwunastu tysięcy trzystu) złotych, tj. 10000 (dziesięciu tysięcy) złotych powiększonych o należny VAT.

Umowa powinna stanowić, że dokumenty, o których mowa wyżej, będą zawierały:

 1. ocenę dotychczasowych praktyk komunikacyjnych Stowarzyszenia,
 2. mapę interesariuszy,
 3. rekomendowane cele wieloletnie oraz praktyki komunikacyjne;

przy uwzględnieniu wartości ruchu Wikimedia oraz zasobów Stowarzyszenia.


UZ 2020-12 UZ 2020-14


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 13/2020

z dnia 2 czerwca 2020 roku


w sprawie zmiany regulaminu Wikigrantów


Przyjmuje się nowy Regulamin Wikigrantów zawarty w załączniku, który wchodzi w życie z dniem przyjęcia niniejszej uchwały i zastępuje regulamin przyjęty uchwałą nr 65/2019.


UZ 2020-13 UZ 2020-15


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 14/2020

z dnia 2 czerwca 2020 roku


w sprawie zmiany Regulaminu zarządu i przyjęcia Zasad prowadzenia spraw


Przyjmuje się nowe Regulamin zarządu i Zasady prowadzenia spraw zawarte w załączniku, które wchodzą w życie z dniem przyjęcia niniejszej uchwały i zastępują regulamin przyjęty uchwałą nr 29/2012, a także podział zadań przyjęty uchwałą nr 33/2019.


UZ 2020-14 UZ 2020-16


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 15/2020

z dnia 12 czerwca 2020 roku


w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków

Zwołuje się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska w Poznaniu przy ul. Ogrodowej 12, w Ogrodowa 12 Conference Center, na dzień 27 czerwca 2020 roku, o godz. 10:00 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania ustala się na 30 minut później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Na podstawie art. 10 ust. 1b. i nn. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 ze zm.), wprowadzonych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695 ze zm.), zapewnia się możliwość udziału w Zebraniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd ogłasza następujący porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z ogólnej działalności Zarządu za 2019 rok.
 5. Przedstawienie przez Zarząd informacji o wpływie pandemii COVID-19 na działalność Stowarzyszenia.
 6. Przedstawienie przez Zarząd informacji nt. sprawozdania finansowego za rok 2019.
 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2019 rok i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 8. Głosowania:
  1. nad zatwierdzeniem sprawozdania z ogólnej działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019,
  2. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w roku 2019.
 9. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w roku 2019.
 10. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w roku 2019.
 11. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2019 roku,
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2019 roku.
 12. Podjęcie decyzji w sprawie zmiany lokalizacji biura w oparciu o analizę zarządu.
 13. Dyskusja i głosowanie nad Regulaminem Głosowań Tajnych na członków organów statutowych Stowarzyszenia.
 14. Dyskusja i głosowanie na temat liczby członków Zarządu Stowarzyszenia na lata 2020–2022.
 15. Dyskusja na temat kandydatur na członków organów statutowych Stowarzyszenia na lata 2020–2022. Złożenie przez kandydatów na członków Zarządu oświadczeń o niekaralności. Złożenie przez kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej oświadczeń o niekaralności i o niepozostawaniu z członkami Zarządu w stosunkach określonych statutem.
 16. Głosowania:
  1. wybór prezesa Zarządu,
  2. wybór pozostałych członków Zarządu,
  3. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
  4. wybór członków Sądu Koleżeńskiego.
 17. Wolne wnioski.


UZ 2020-15 UZ 2020-17


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 16/2020

z dnia 3 lipca 2020 roku


w sprawie w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

Zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska w Poznaniu przy ul. Ogrodowej 12, w Ogrodowa 12 Conference Center, na dzień 18 lipca 2020 roku, o godz. 11:00 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania ustala się na 30 minut później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Na podstawie art. 10 ust. 1b. i nn. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 ze zm.), wprowadzonych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695 ze zm.), zapewnia się możliwość udziału w Zebraniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd ogłasza następujący porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego z działalności pożytku publicznego oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 5. Przedstawienie przez Zarząd planu działań na 2020 rok i dyskusja.
 6. Głosowania:
  1. nad zatwierdzeniem sprawozdania merytorycznego z działalności pożytku publicznego za rok 2019,
  2. nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2019.
  3. nad zatwierdzeniem planu działania Zarządu na rok 2020.
 7. Dyskusja i głosowania nad zmianą statutu oraz nad upoważnieniem Zarządu do opracowania tekstu jednolitego statutu.
 8. Przedstawienie przez Zarząd koncepcji Zespołu Zarządczego przyjętej uchwałą zarządu nr 14/2020 oraz dyskusja na temat kandydatur na członków Zespołu Zarządczego.
 9. Dyskusja i głosowanie nad regulaminem głosowań tajnych na członków statutowych organów Stowarzyszenia.
 10. Dyskusja na temat kandydatur na członków organów statutowych Stowarzyszenia na lata 2020–2022. Złożenie przez kandydatów na członków Zarządu oświadczeń o niekaralności. Złożenie przez kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej oświadczeń o niekaralności i o niepozostawaniu z członkami Zarządu w stosunkach określonych statutem.
 11. Głosowania:
  1. wybór prezesa Zarządu,
  2. wybór pozostałych członków Zarządu,
  3. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
  4. wybór członków Sądu Koleżeńskiego.
 12. Podjęcie decyzji w sprawie zmiany lokalizacji biura w oparciu o analizę Zarządu.
 13. Wolne wnioski.
UZ 2020-16 UZ 2020-18


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 17/2020

z dnia 21 lipca 2020 roku


w sprawie wyboru wiceprezesa zarządu, sekretarza i skarbnika

Zarząd wybiera Szymona Grabarczuka na funkcje wiceprezesa zarządu i sekretarza, a Wojciecha Mężyka – na funkcję skarbnika.

UZ 2020-17 UZ 2020-19


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 18/2020

z dnia 24 sierpnia 2020 roku


w sprawie korekty planu budżetowego na rok 2020 i przyjęcia planu zatrudnienia
 1. Uchyla się plan budżetowy przyjęty uchwałą nr 7/2020 i wprowadza się plan stanowiący załącznik numer 1 do uchwały.
 2. Przyjmuje się plan zatrudnienia zgodnie z załącznikiem numer 2.
UZ 2020-18 UZ 2020-20


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 19/2020

z dnia 22 września 2020 roku


w sprawie składu osobowego Zespołu Zarządczego


W skład utworzonego uchwałą 14/2020 Zespołu Zarządczego wchodzą:

 1. członkowie zarządu: Michał Buczyński, Szymon Grabarczuk oraz Wojciech T. Mężyk,
 2. dyrektor ds. operacyjnych Łukasz Garczewski,
 3. pozostali członkowie:
  1. członek ZZ ds. wsparcia społeczności – Gdarin,
  2. członek ZZ ds. GLAM – Paweł Marynowski,
  3. członek ZZ ds. szkolnictwa wyższego – Nadzik.


UZ 2020-19 UZ 2020-21


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 20/2020

z dnia 22 września 2020 roku


w sprawie dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników


Zarząd przyjmuje poniższe zasady dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, jednocześnie uchylając uchwałę UZ 2017-6.


Zasady dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników
§ 1.

Pracownikowi Stowarzyszenia przysługuje, nie częściej niż raz na 3 lata, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych. Dofinansowanie udzielane jest na wniosek pracownika.

§ 2.

Do wniosku pracownik zobowiązany jest załączyć zaświadczenie od lekarza okulisty oraz kopię dowodu zakupu okularów.

§ 3.

Maksymalna kwota jednorazowego dofinansowania wynosi 400 zł.

§ 4.

Wniosek rozpatruje dyrektor ds. operacyjnych.

§ 5.

Koszty dofinansowania do zakupu okularów finansowane są z pozycji budżetowej "Warunkowe koszty dodatkowe pracowników", a wydatkowanie środków na ten cel nie wymaga każdorazowej zgody Zarządu.

§ 6.

Dofinansowanie wypłacane jest w formie zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika ze środków własnych.


UZ 2020-20 UZ 2020-22


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 21/2020

z dnia 22 września 2020 roku


w sprawie zmiany sposobu rozliczania krajowych wyjazdów służbowych


§ 1.

Zwrot kosztów wyżywienia pracowników, członków zespołu zarządczego, komisji rewizyjnej oraz innych delegowanych przez Stowarzyszenie wolontariuszy podczas wyjazdów służbowych odbywa się wyłącznie w oparciu rzeczywiście poniesione wydatki, udokumentowane rachunkami lub fakturami dołączonymi do rozliczenia wyjazdu służbowego.

§ 2.

Całkowity koszt dzienny wyżywienia według przedstawionych rachunków nie może przekroczyć kwoty 80 zł.

§ 3.

W związku z § 1. pracownikom, członkom zespołu zarządczego, członkom komisji rewizyjnej i innym delegowanym wolontariuszom nie przysługują diety za wyjazdy służbowe.


UZ 2020-21 UZ 2020-23


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 22/2020

z dnia 22 września 2020 roku


w sprawie wyjazdu organizacyjnego


§ 1.

Zarząd przeznacza kwotę do 20 000 zł z kategorii budżetowej "Warunkowe zwiększanie wydajności" na cel organizacji wyjazdu organizacyjnego dla kadry i zespołu zarządczego.

§ 2.

Osobą odpowiedzialną za te wydatki jest dyrektor ds. operacyjnych.


UZ 2020-22 UZ 2020-24


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 23/2020

z dnia 22 września 2020 roku


w sprawie pilotażowego finansowania wikirezydentów


§ 1.

Zarząd przeznacza środki do 10 000 zł na pokrycie kosztów pracy wikirezydenta w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu przez okres 3 miesięcy.

§ 2.

Koszty zatrudnienia wikirezydenta będą sfinansowane z pozycji budżetowej "Warunkowe koszty programów dodatkowych".

§ 3.

Zarząd upoważnia specjalistkę ds. GLAM do zawarcia umowy o współpracy z Muzeum Współczesnym we Wrocławiu, określającej sposób pracy wikirezydenta oraz umożliwiającej pracę wikirezydenta dzięki finansowaniu z Muzeum po upływie 3 miesięcy.

UZ 2020-23 UZ 2020-25


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 24/2020

z dnia 20 października 2020 roku


w sprawie szkoleń z mediacji dla wolontariuszy


§ 1

Zarząd przeznacza 11 000 zł z kategorii budżetowej "Warunkowe koszty programów dodatkowych" na cel przeszkolenia grupy wolontariuszy z teorii i praktyki prowadzenia mediacji.

§ 2

Osobą odpowiedzialną za te wydatki jest specjalistka ds. wspierania społeczności.

UZ 2020-24 UZ 2020-26


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 25/2020

z dnia 20 października 2020 roku


w sprawie przeznaczenia środków na narzędzia i inne formy wsparcia dla wolontariuszy


§ 1

Zarząd przeznacza 7 000 zł z kategorii budżetowej "Warunkowe koszty programów dodatkowych" na cel zakupu narzędzi (w tym odpowiednich usług i programów informatycznych), usług szkoleniowych, ubezpieczeń i innych form wsparcia dla wolontariuszy współtworzących projekty Wikimedia.

§ 2

Osobą odpowiedzialną za te wydatki jest specjalistka ds. wspierania społeczności.


UZ 2020-25 UZ 2020-27


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 26/2020

z dnia 30 października 2020 roku


w sprawie korekty planu budżetowego na rok 2020 i planu zatrudnienia


 1. Uchyla się plan budżetowy przyjęty uchwałą nr 18/2020 i wprowadza się plan stanowiący załącznik numer 1 do uchwały.
 2. Uchyla się plan zatrudnienia przyjęty uchwałą nr 18/2020 i przyjmuje się plan zatrudnienia zgodnie z załącznikiem numer 2.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 2/0/1.


UZ 2020-26 UZ 2020-28


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 27/2020

z dnia 17 listopada 2020 roku


w sprawie przedłużenia współpracy z Łukaszem Garczewskim

Postanawia się zawrzeć umowę o współpracy na czas nieokreślony z Łukaszem Garczewskim prowadzącym samodzielną działalność gospodarczą pod firmą "Phareios Łukasz Garczewski".

Łukasz Garczewski będzie dalej pełnił stanowisko dyrektora ds. operacyjnych wskazane w uchwale 63/2019. Nie zmienia się warunków dotyczących wymiaru etatu, zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia.


UZ 2020-27 UZ 2020-29


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 28/2020

z dnia 17 listopada 2020 roku


w sprawie zatrudnienia Pauliny Studniczki na czas nieokreślony

Postanawia się zatrudnić Paulinę Studniczkę na czas nieokreślony na stanowisku młodszej specjalistki ds. wsparcia społeczności w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat) od dnia 1 grudnia 2020 roku i ustalając wysokość wynagrodzenia na kwotę 3800 zł brutto miesięcznie.


UZ 2020-28 UZ 2020-30


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 29/2020

z dnia 21 grudnia 2020 roku


w sprawie zmiany regulaminu Wikigrantów

Dokonuje się następujących zmian w Regulaminie Wikigrantów, który został przyjęty uchwałą nr 13/2020:

 1. w § 2, w ustępie 2, w punkcie 2.2., kwotę 1500 zł zastępuje się kwotą 2000 zł
 2. w § 15, w ustępie 4, zdanie drugie, kwotę 1500 zł zastępuje się kwotą 2000 zł

Zmiana Regulaminu Wikigrantów wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021. Tekst jednolity Regulaminu Wikigrantów po zmianie jest zawarty w załączniku.


UZ 2020-29 UZ 2020-31


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 30/2020

z dnia 21 grudnia 2020 roku


w sprawie wsparcia konkursu na najlepszą pracę doktorską 2019/2020


§ 1.

Zarząd przeznacza kwotę do 2 000 zł z kategorii budżetowej "Warunkowe koszty programów dodatkowych" na cel wsparcia konkursu na najlepszą pracę doktorską 2019/2020, organizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

§ 2.

Osobą odpowiedzialną za ten wydatek jest dyrektor ds. operacyjnych.


UZ 2020-30 UZ 2021-1


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 31/2020

z dnia 31 grudnia 2020 roku


w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na rok 2021

Przyjmuje się prowizorium budżetowe na rok 2021, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. UZ 2020-32 UZ 2020-33 UZ 2020-34 UZ 2020-35 UZ 2020-36 UZ 2020-37 UZ 2020-38 UZ 2020-39 UZ 2020-40 UZ 2020-41 UZ 2020-42 UZ 2020-43 UZ 2020-44 UZ 2020-45 UZ 2020-46 UZ 2020-47 UZ 2020-48 UZ 2020-49 UZ 2020-50