Biuletyn Informacji Publicznej

Użytkownik:Karol007/uchwały/wszystkie 2

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Uchwały Zarządu UZ 2005-2


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 1/2005

z dnia 15 listopada 2005 roku


w sprawie określenia zasad i wysokości płacenia składek przez członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Składka roczna, w roku 2005 i 2006 będzie wynosiła minimum 1 zł - przy czym członkowie mogą dobrowolnie narzucić sobie wyższą składkę. Pierwsza procedura weryfikacyjna nastąpi zaraz po zarejestrowaniu Stowarzyszenia przez Sąd.

 1. Sekretarz raz do roku wysyła do wszystkich członków prośbę o zapłacenie rocznej składki
 2. Po miesiącu do osób, które nie odpowiedzą wysyłana jest jeszcze raz prośba o zapłacenie składki
 3. Osoby, które nie zapłacą składki przez dwa miesiące od drugiego wezwania zostają skreślone z listy członków.


UZ 2005-1 UZ 2005-3


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 2/2005

z dnia 15 listopada 2005 roku


w sprawie określenia zasad i procedury przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Członkiem stowarzyszenia można zostać na jeden z poniższych sposobów:

Metoda "wirtualna"

 1. Kandydat zgłasza się na stronie Kandydatury na członków, wg schematu jaki tam teraz jest
 2. Sekretarz sprawdza prawdziwość zawartych danych w sposób jaki uzna za właściwy w danej sytuacji
 3. Gdy dane sprawiają wrażenie wiarygodne, wysyła na podany kontakt deklarację członkowską
 4. Kandydat dostarcza wypełnioną i podpisaną deklarację wraz z kopią dowolnego dowodu tożsamości ze zdjęciem (legitymacja szkolna, prawo jazdy, dowód osobisty, paszport itp.) Dostarczenie może nastąpić w dowolny sposób (poprzez wysłanie maila z zeskanowaną deklaracją i dowodem tożsamości, faxem lub zwykłą drogą pocztową).
 5. Sekretarz informuje Zarząd o kandydaturze na najbliższym zebraniu
 6. Zarząd podejmuje decyzje o przyjęciu bądź odrzuceniu kandydatury w drodze głosowania jawnego.

Metoda "na żywo"

 1. Kandydat zgłasza się fizycznie do dowolnego członka stowarzyszenia
 2. Członek ten dostarcza zebrane od kandydata dane (nickname używany na jednym z projektów Wikimedia, adres e-mail lub inną formę kontaktu przez internet), wypełnioną deklarację i kopię dowodu do sekretarza w dowolny sposób
 3. Sekretarz sprawdza dane kandydata i informuje Zarząd o kandydaturze na najbliższym zebraniu
 4. Zarząd podejmuje decyzje o przyjęciu bądź odrzuceniu kandydatury w drodze głosowania jawnego. Jednocześnie wszyscy członkowie-założyciele stają się członkami Stowarzyszenia w momencie jego zarejestrowania bez przeprowadzania z nimi procedury przyjmowania.Zmiany: UZ 19/2007


UZ 2005-2 UZ 2005-4


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 3/2005

z dnia 15 listopada 2005 roku


w sprawie ujawniania danych osobowych członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Uchwala się następujący regulamin:

 1. Pełne dane osobowe członków są wyłącznie do wglądu przez członków władz stowarzyszenia (zarządu i komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego).
 2. Członkowie władz stowarzyszenia są zobowiązani do zachowywania w tajemnicy danych osobowych członków, o ile Ci nie wyrazili woli ich ujawnienia.
 3. Udowodnienie ujawnienia danych osobowych nastąpić musi przed sądem koleżeńskim
 4. Sąd koleżeński, w razie stwierdzenia faktu ujawnienia zastrzeżonych danych osobowych może zawiesić członka władz w jego prawach członkowskich, do czasu najbliższego Walnego Zebrania.
 5. Członkowie władz stowarzyszenia mają obowiązek publicznego ujawnienia swojego imienia, nazwiska, nicków stosowanych w projektach Wikimedia oraz dowolnego sposobu kontaktu przez internet
 6. Ujawnienie swoich danych osobowych przez pozostałych członków stowarzyszenia jest dobrowolne. Członek stowarzyszenia może zgłosić wolę ujawnienia dowolnej części swoich danych (np: tylko pseudonim, tylko nazwisko bez powiązania z pseudonimem, tylko pseudonim i sposób kontaktu itd.)
 7. Lista członków którzy zdecydowali się ujawnić swoje dane osobowe jest umieszczana na stronie WWW Stowarzyszenia w sposób jawny dla wszystkich zainteresowanych.


UZ 2005-3 UZ 2005-5


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 4/2005

z dnia 17 listopada 2005 roku


w sprawie wyboru rzecznika prasowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Wikimedia Polska podjął decyzję o wybraniu Leszka Żura na stanowisko rzecznika prasowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska.


UZ 2005-4 UZ 2005-6


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 5/2005

z dnia 17 listopada 2005 roku


w sprawie przejęcia domeny internetowej wikipedia.pl przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska


Domena wikipedia.pl zostanie przekazana Stowarzyszeniu Wikimedia Polska i będzie do niego należeć - będzie także opłacana z obecnego budżetu Stowarzyszenia. Zarząd nie odda domeny Fundacji Wikimedia bez zgody Walnego Zgromadzenia Członków.


UZ 2005-5 UZ 2005-7


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 6/2005

z dnia 1 grudnia 2005 roku


w sprawie uchwalenia regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska, zwany dalej Zarządem wprowadził następujący regulamin swojego działania:

 1. Zarząd spotyka się w czwartki, od godziny 21.00 na kanale IRC #wikimedia-pl
 2. Spotkania Zarządu są otwarte dla wszystkich członków Stowarzyszenia, chyba, że sprawy dotyczą kwestii personalnych członków, bądź kandydatów na członka (patrz Polityka prywatności). W tym wypadku uczestniczyć mogą członkowie Komisji Rewizyjnej.
 3. 2-4 razy do roku, Zarząd zbiera się na spotkaniach "na żywo".
 4. Zarząd podejmuje wszystkie uchwały poprzez jawne głosowanie, zwykłą większością głosów na kanale IRC lub na żywo.
 5. Do zadań prezesa i wiceprezesa należy: reprezentowanie medialne Stowarzyszenia w ścisłej współpracy z rzecznikiem prasowym, negocjowanie form współpracy z innymi organizacjami, zajmowanie się sprawami związanymi z aktywnym promowaniem projektów Wikimedia, reprezentowanie Stowarzyszenia w stosunku do społeczności projektów Wikimedia.
 6. Do zadań sekretarza należy: prowadzenie dokumentacji uchwał, sporządzanie protokołów ze spotkań Zarządu, zarządzanie listą członków i przeprowadzanie procedury ich przyjmowania i wykluczania, utrzymywanie stałych kontaktów z Fundacją Wikimedia.
 7. Do zadań skarbnika należy: prowadzenie dokumentacji księgowej, zarządzanie kontem, projektowanie budżetów, kontakty z urzędami: GUS, Urząd Skarbowy, Sąd Rejestrowy.
 8. Zarząd drogą uchwały może dobrać sobie do pomocy na czas określony oraz w zakresie określonym współpracowników bądź konsultantów. Za ich działalność przed Walnym Zgromadzeniem odpowiada Zarząd.


UZ 2005-6 UZ 2006-1


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 7/2005

z dnia 29 grudnia 2005 roku


w sprawie rejestracji domen wikinews.pl, wikicytaty.pl, wikibooks.pl, wikislownik.pl, wikizrodla.pl, wikipedijo.pl

Do 31 grudnia 2005 roku u kilku polskich rejestratorów domen trwa promocja - rejestracja domen *.pl kosztuje o ponad połowę taniej. W związku z tym, Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zdecydował nabyć domeny wszystkich polskich projektów, a także kaszubskiej Wikipedii.

 • wikinews.pl
 • wikicytaty.pl
 • wikibooks.pl
 • wikislownik.pl
 • wikizrodla.pl
 • wikipedijo.pl

Łączny koszt rejestracji to 292,08 zł. Na konto powstałe w czasie rejestracji przetransferowane będzie w przyszłości domena: wikipedia.pl, obecnie utrzymywana przez Krzysztofa Jasiutowicza. Począwszy od 2006 roku wszystkie domeny będą administrowane przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Dodatkowo, w domenie wikinews.pl akredytowani reporterzy będą mogli uzyskać swoje własne konta bądź aliasy pocztowe, dla łatwiejszej komunikacji z kontaktami prasowymi.


UZ 2005-7 UZ 2006-2


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 1/2006

z dnia 2 lutego 2006 roku


o rozpoczęciu Wikikonkursu


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął w dniu 2 lutego 2006 decyzję o przeznaczeniu 500 zł z funduszu Stowarzyszenia do rozdzielenia w ramach Wikikonkursu oraz zaakceptował opis i regulamin tego konkursu zawarty na stronie internetowej: http://pl.wikimedia.org/wiki/Wikikonkurs. Zarząd podjął też decyzję o ustanowieniu Komisji Konkursowej w osobach:

 • Jadwiga Andrychowska-Biegacz
 • Artur Jan Fijałkowski
 • Paweł Dembowski,

która rozpocznie działalność w momencie ogłoszenia rozpoczęcia konkursu t.j. 5 lutego 2006.


URL strony internetowej zawierającej regulamin, o którym mowa w uchwale, zmieniono, ponieważ treść strony z załącznikiem uległa od tego czasu wielokrotnym zmianom. Poprawkę wprowadzono 9 grudnia 2013 o godz. 15:23:34.


UZ 2006-1 UZ 2006-3


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 2/2006

z dnia 11 lutego 2006 roku


o wyborze doradcy prawnegoZarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska w dniu 11 lutego 2006 wybrał za jego zgodą na swojego doradcę prawnego kol. Macieja Tazbira. Kol Maciej Tazbir nie będzie otrzymywał żadnego wynagrodzenia z tytułu doradztwa prawnego dla Stowarzyszenia Wikimedia Polska, lecz będzie sprawował swoją funkcję społecznie.


Uwagi Biura Prawnego[edytuj | edytuj kod]

Uchwała straciła moc na podstawie § 5 ust. 2 uchwały Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie Biura Prawnego Stowarzyszenia.


UZ 2006-2 UZ 2006-4


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 3/2006

z dnia 11 lutego 2006 roku


o uruchomieniu biura prasowegoZarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął w dniu 11 lutego 2006 decyzję o uruchomieniu w Chorzowie biura prasowego i przeznaczeniu 120 zł z funduszu Stowarzyszenia na zakup numeru telefonicznego w sieci Skype dla tego biura. Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska wybrał na kierownika tego biura kol. Pawła Drozda.


UZ 2006-3 UZ 2006-5


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 4/2006

z dnia 11 lutego 2006 roku


w sprawie zakupu niezbędnych materiałów biurowych


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza 100 zł (słownie sto złotych) na zakup niezbędnych materiałów biurowych i innych kosztów prowadzenia biura i księgowości Stowarzyszenia.


UZ 2006-4 UZ 2006-6


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 5/2006

z dnia 9 marca 2006 roku


o opłaceniu zaliczki na nocleg na zlot Wikimedia Polska 2006Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął w dniu 9 marca 2006 roku decyzję o przeznaczeniu 680 zł z funduszu Stowarzyszenia na wpłacenie zaliczki na nocleg dla uczestników zlotu Wikimedia Polska 2006. Jest to 40% ogólnej kwoty, na którą składa się podwójny nocleg 34 osób.


UZ 2006-5 UZ 2006-7


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 6/2006

z dnia 13 marca 2006 roku


o wysyłaniu e-maili do właścicieli stron łamiących licencję GNUZarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął w dniu 13 marca 2006 roku decyzję o wysyłaniu oficjalnych e-maili informujących autorów stron zamieszczających informacje z Wikipedii łamiących przy tym licencję GNU Free Documentation License o tym fakcie, wraz z prośbą o dostosowanie się do licencji bądź usunięcie nielegalnej kopii.


UZ 2006-6 UZ 2006-8


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 7/2006

z dnia 30 marca 2006 roku


o delegacji na wizytę w Zamku książąt Sułkowskich w Bielsku-BiałejZarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął w dniu 30 marca 2006 roku decyzję o opłaceniu kosztów delegacji w wysokości do 50 zł Arturowi Fijałkowskiemu i Janowi Mehlichowi na wizytę w muzeum zamku książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej.


UZ 2006-7 UZ 2006-9


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 8/2006

z dnia 13 kwietnia 2006 roku


o przekazaniu grantu do sfinansowania noclegu uczestnikom zlotu Wikimedia Polska 2006Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął w dniu 13 kwietnia 2006 roku decyzję o przekazaniu grantu w wysokości 250 zł dla osób potrzebujących dofinansowania noclegów na zlocie Wikimedia Polska 2006 we Wrocławiu. Regulamin konkursu i jego rezultaty zostały zamieszczone w załączniku nr 1.


Załącznik nr 1

Regulamin przyznawania dotacji do noclegów na zlot 2006

Stowarzyszenie Wikimedia przeznacza 250 zł na dopłatę do noclegów w czasie Zlotu we Wrocławiu w dniach 29 kwietnia - 1 maja dla aktywnych, młodych Wikimedian, których nie stać na ten koszt, a chcieliby uczestniczyć w Zlocie. Chętni mogą składać prośby o wsparcie na adres tomasz DOT ganicz AT wikimedia DOT pl. Wnioski - na konkretną, brakującą sumę - będzie rozpatrywał Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

 1. Wsparcie może otrzymać każdy aktywny edytor projektów Wikimedia, który nie ukończył 26 lat i którego nie stać na samodzielne opłacenie części lub całości kosztów noclegów na zlocie.
 2. O przydzieleniu wsparcia decydować będzie:
  1. zamiar przedstawienia wykładu na zlocie
  2. duży wkład w projekty Wikimedia
  3. aktywne uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia Wikimedia
 3. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą starać się o to wsparcie
 4. Termin składania wniosków mija 23 kwietnia, o godzinie 0.00
 5. O pozytywnej lub negatywnej decyzji przydzielenia pomocy zainteresowani zostaną powiadomieni 25 kwietnia.
 6. Zarząd na żądanie przedstawi uzasadnienie każdej, zarówno negatywnej jak i pozytywnej decyzji osobom, które się zwrócą z takim wnioskiem.

Uwagi Biura Prawnego[edytuj | edytuj kod]

Do tekstu uchwały załączony został poniższy tekst podsumowujący jej wyniki.

Rezultaty konkursu:

Do 23 kwietnia 2006 wpłynęły do Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska dwie prośby o wsparcie w postaci opłacenia noclegu. 25 kwietnia 2006, Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska rozpatrzył obie te prośby pozytywnie i podjął decyzję o opłaceniu obu starającym się noclegów na Zlocie Wikimedian, który odbędzie się 29 kwietnia - 2 maja 2006 we Wrocławiu. Łączny koszt opłat noclegów dla tych dwóch osób to 100 zł.

Wrocław 25 kwietnia 2006.


UZ 2006-8 UZ 2006-10


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 9/2006

z dnia 20 kwietnia 2006 roku


o delegacji na przejazd do Wrocławia na zlot Wikimedia Polska 2006Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął w dniu 20 kwietnia 2006 roku decyzję o opłaceniu kosztów delegacji w wysokości 58,64 zł Dariuszowi Siedleckiemu na przejazd pociągiem w tę i z powrotem do Wrocławia na zlot Wikimedia Polska 2006.


UZ 2006-9 UZ 2006-11


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 10/2006

z dnia 27 kwietnia 2006 roku


o delegacji na przejazd do Wrocławia na zlot Wikimedia Polska 2006


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął w dniu 27 kwietnia 2006 roku decyzję o opłaceniu kosztów delegacji w wysokości 34,04 zł na przejazd pociągiem z Wrocławia do Katowic ze zlotu Wikimedia Polska 2006.


UZ 2006-10 UZ 2006-12


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 11/2006

z dnia 11 maja 2006 roku


o przyjęcie w poczet członków wspierających NetSprint.pl Sp. z o.o.Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął w dniu 11 maja 2006 roku decyzję o przyjęciu w poczet członków wspierających NetSprint.pl Sp. z o.o. na podstawie Umowy Współpracy podpisanej 5 kwietnia 2006.


UZ 2006-11 UZ 2006-13


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 12/2006

z dnia 11 maja 2006 roku


o założeniu konta w AllPayZarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął 3 głosami za przy dwóch wstrzymujących się decyzję o założeniu konta AllPay, za pomocą którego będzie można dokonywać wpłat donacji przez Internet. Kol. Dariusz Siedlecki został upoważniony do reprezentowania Stowarzyszenia w tej sprawie.


UZ 2006-12 UZ 2006-14


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 13/2006

z dnia 11 maja 2006 roku


o przeznaczeniu niewykorzystanych środków na organizację zlotu Wikimedia Polska 2006 we WrocławiuZarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął decyzję o przeznaczeniu wszystkich niewykorzystanych środków finansowych na organizację zlotu Wikimedia Polska 2006 we Wrocławiu na ogólne cele Stowarzyszenia Wikimedia Polska.


UZ 2006-13 UZ 2006-15


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 14/2006

z dnia 11 maja 2006 roku


o akceptacji rezultatów I edycji Wikikonkursu i przyznaniu funduszy na II edycjęZarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął jednogłośną uchwałę o zaakceptowaniu wyników I edycji Wikikonkursu i jego kontynuacji w formie II edycji. II edycja Wikikonkursu ma być przeprowadzona według tego samego regulaminu i przez tę samą komisję konkursową co I edycja. Edycja ta ma trwać aż do wyczerpania środków.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza na II edycję Wikikonkursu to co się zostanie z realizacji I edycji oraz dodatkowo 500 zł z bieżących zasobów Stowarzyszenia.


UZ 2006-14 UZ 2006-16


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 15/2006

z dnia 6 lipca 2006 roku


o podpisaniu umowy licencyjnej z Wydawnictwem Helion S.A.Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął uchwałę o podpisaniu Umowy Licencyjnej z Wydawnictwem Helion S.A. na używanie znaku towarowego „Wikipedia” na produkowanej przez to Wydawnictwo płycie DVD zawierającej statyczną wersję Wikipedii z dnia 4 czerwca 2006. Jednocześnie Zarząd upoważnił kol. Jadwigę Andrychowską-Biegacz i kol. Tomasza Ganicza do ustalenia ostatecznej formy tej umowy i jej podpisania.


UZ 2006-15 UZ 2006-17


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 16/2006

z dnia 20 lipca 2006 roku


o uruchomieniu serwera narzędziowego we Wrocławskim Centrum Sieciowo-SuperkomputerowymZarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął uchwałę o przyjęciu darowizny w postaci wynajęcia Stowarzyszeniu serwera we Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym. Sprzęt ten ma być wykorzystany do wykonywania operacji na kopii bazy danych polskiej edycji Wikipedii, obsługi list dyskusyjnych służących do koordynacji projektów Stowarzyszenia związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Jednocześnie Zarząd wybrał kol. Dariusza Siedleckiego na głównego administratora i opiekuna tego serwera.


UZ 2006-16 UZ 2006-18


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 17/2006

z dnia 24 sierpnia 2006 roku


o przyjęciu BRE Bank S.A. w poczet członków wspierającychZarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął w dniu 24 sierpnia 2006 roku decyzję o przyjęciu w poczet członków wspierających BRE Bank S.A. na podstawie Umowy o Współpracy podpisanej 22 sierpnia 2006.


UZ 2006-17 UZ 2006-19


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 18/2006

z dnia 7 września 2006 roku


o przeznaczeniu środków na organizację bankietu z okazji 5. lecia Polskiej WikipediiZarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął decyzję o organizacji wspólnie ze Stowarzyszeniem Creative Commons Polska bankietu z okazji 5. lecia Polskiej Wikipedii. Zarząd postanowił przeznaczyć na ten bankiet 1000 zł z bieżących środków Stowarzyszenia. Jednocześnie Zarząd upoważnił kol. Dariusza Siedleckiego i kol. Tomasza Ganicza do prowadzenia negocjacji z potencjalnymi sponsorami w celu pozyskania kolejnych środków na ten bankiet. Zarząd upoważnił też ww. kolegów do dysponowania tymi środkami w celu organizacji ww. bankietu.


UZ 2006-18 UZ 2006-20


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 19/2006

z dnia 14 września 2006 roku


o przyznaniu środków na dofinansowanie przyjazdu Wikipedystów na bankiet z okazji 5. rocznicy powstania Polskiej WikipediiZarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął decyzję o przeznaczeniu do 500 zł na dofinansowanie przyjazdu Wikipedystów na bankiet z okazji 5. rocznicy powstania Polskiej Wikipedii. Wnioski o dofinansowanie mają być rozpatrzone przez cały Zarząd.


UZ 2006-19 UZ 2006-21


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 20/2006

z dnia 21 września 2006 roku


o przyznaniu środków na dofinansowanie przyjazdu Wikipedystów na bankiet z okazji 5. rocznicy powstania Polskiej WikipediiZarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania przyjazdu na bankiet z okazji 5. rocznicy powstania Polskiej Wikipedii następującym Wikipedystom:

Jan Mehlich i Jan Fijałkowski – 196 zł
Piotr Kubowicz – 40 zł.


UZ 2006-20 UZ 2006-22


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 21/2006

z dnia 24 września 2006 roku


o podpisaniu umowy o współpracy z Wikimedia FoundationZarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zaakceptował tekst umowy o współpracy z Wikimedia Foundation i upoważnił kol. Łukasz Garczewskiego i Tomasza Ganicza do jej podpisania w imieniu całego Zarządu.


UZ 2006-21 UZ 2006-23


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 22/2006

z dnia 12 października 2006 roku


o przekazaniu nadwyżki finansowej z obchodów 5. lecia Wikipedii


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął w dniu 12 października 2006 roku decyzję o przekazaniu nadwyżki finansowej z obchodów 5. lecia Wikipedii na cele statutowe Stowarzyszenia Wikimedia Polska.


UZ 2006-22 UZ 2006-24


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 23/2006

z dnia 2 listopada 2006 roku


w sprawie Biura Prawnego Stowarzyszenia

Na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 29 pkt 10 Statutu Stowarzyszenia stanowi się, co następuje:


§ 1.

1. Ustanawia się Biuro Prawne Stowarzyszenia, zwane dalej „Biurem”.

2. Biuro jest organem pomocniczym Zarządu w zakresie prawnych aspektów działalności Stowarzyszenia oraz rozwoju projektów Wikimedia.

3. Do zadań Biura należy w szczególności:

(1) wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Walne Zebranie, Zarząd, Komisję Rewizyjną lub Sąd Koleżeński;
(2) przygotowywanie projektów stanowisk Stowarzyszenia w kwestiach prawnych istotnych ze względu na przedmiot jego działalności;
(3) prowadzenie na polecenie Zarządu bieżących rozmów z innymi podmiotami w zakresie kwestii prawnych związanych z rozwojem projektów Wikimedia, w szczególności w zakresie uzyskania zgody na nieodpłatne wykorzystanie materiałów objętych prawami autorskimi;
(4) weryfikowanie pod względem prawnym tekstów tłumaczeń wszelkich dokumentów Wikimedia Foundation Inc. oraz jej lokalnych partnerów (oddziałów).

4. Biuro nie udziela pomocy prawnej użytkownikom projektów Wikimedia.


§ 2.

1. Biuro składa się z Szefa oraz członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd.

2. Członkowie Biura obowiązani są zachować w tajemnicy informacje uzyskane jako poufne w związku ze sprawowaną funkcją w zakresie, w jakim nie narusza to przepisów powszechnie obowiązujących.


§ 3.

1. Szef Biura odpowiada za jego należyte funkcjonowanie i reprezentuje Biuro; nie narusza to zasady kolegialności prac merytorycznych.

2. Szef Biura w szczególności:

(1) przedkłada Zarządowi i Komisji Rewizyjnej okresowe sprawozdania z działalności Biura;
(2) udziela wszelkich wyjaśnień na żądanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego lub członka tych organów;
(3) odpowiada za aktualizację stron internetowych Biura.

3. Szef Biura uczestniczy w posiedzeniach Zarządu na jego polecenie, z głosem doradczym w zakresie spraw objętych przedmiotem działalności Biura.

4. Wewnętrzną organizację prac Biura może dookreślić stosowny regulamin zatwierdzony przez Zarząd.


§ 4.

1. Biuro prowadzi w ramach serwisu informatycznego Stowarzyszenia stronę lub system stron internetowych, na których publikuje swoje opinie, projekty i wyjaśnienia, jeżeli charakter tych dokumentów nie wymaga zachowania poufności.

2. Strony zawierające opinie, projekty i wyjaśnienia mogą zostać na żądanie Szefa Biura zablokowane do edycji, dla zachowania autentyczności tekstu publikowanego dokumentu.

3. Opinie, projekty i wyjaśnienia udzielane przez Biuro, z chwilą ich publikacji podlegają licencji zgodnej z licencją obejmującą treści udostępniane w ramach serwisu internetowego Stowarzyszenia, chyba że Zarząd ustali inaczej.


§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Z dniem wejścia w życie uchwały, traci moc uchwała Zarządu z dnia 2 lutego 2006 roku w sprawie powołania prawnika Stowarzyszenia Wikimedia Polska.


UZ 2006-23 UZ 2006-25


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 24/2006

z dnia 2 listopada 2006 roku


w sprawie składu osobowego Biura Prawnego Stowarzyszenia


Na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 29 pkt 10 Statutu Stowarzyszenia stanowi się, co następuje:


§ 1.

1. Powołuje się Artura Piotra Wewiórę na stanowisko Szefa Biura Prawnego Stowarzyszenia.

2. Szef Biura obowiązany jest doprowadzić do rozpoczęcia działalności Biura do dnia 15 grudnia 2006 roku; w tym terminie składa również pierwsze sprawozdanie okresowe.


§ 2.

Powołuje się Macieja Taberta na członka Biura Prawnego Stowarzyszenia.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZ 2006-24 UZ 2006-26


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 25/2006

z dnia 2 listopada 2006 roku


o przedłużeniu wynajmu domen internetowych i przejęciu domeny wikipedia.pl


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął w dniu 2 listopada 2006 roku decyzję o przeznaczeniu sumy do 700 zł na opłacenie rocznego abonamentu za wynajem następujących domen:

 • wikinews.pl
 • wikicytaty.pl
 • wikibooks.pl
 • wikislownik.pl
 • wikizrodla.pl
 • wikipedijo.pl

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska upoważnił kol. Dariusza Siedleckiego do rozwiązania sprawy domeny wikipedia.pl oraz przeznaczył do 300 zł na opłacenie przeniesienia jej własności i rocznego abonamentu jej wynajmu.


UZ 2006-25 UZ 2006-27


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 26/2006

z dnia 9 listopada 2006 roku


o opłaceniu kosztów wynajmu sali obrad na Zimowy Zlot Wikimedian 2006


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął w dniu 9 listopada 2006 roku decyzję o przeznaczeniu sumy do 1000 zł na opłacenie kosztów wynajmu sali obrad na Zimowy Zlot Wikimedian 2006, który odbędzie się 16 grudnia 2006 w Chorzowie, w klubie "Sztygarka".


UZ 2006-26 UZ 2006-28


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 27/2006

z dnia 16 listopada 2006 roku


o zwołaniu Walnego Zebrania Członków


Na podstawie art. 29 p. 6 Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska, zwanego dalej Stowarzyszeniem, Zarząd Stowarzyszenia podjął w dniu 16 listopada 2006 roku decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w dniu 16 grudnia 2006 w klubie "Sztygarka", w Chorzowie na ul. Piotra Skargi 34 D o godzinie 17:30 w pierwszym terminie i przy braku kworum o 18:00 w drugim terminie.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia przyjął poniższy porządek obrad:

 1. Wprowadzenie Prezesa
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania
 3. Przedstawienie Raportu Zarządu za rok 2006
 4. Przedstawienie niepełnego Raportu Finansowego za rok 2006 (do końca listopada)
 5. Przedstawienie Raportu Komisji Rewizyjnej za 2006 r. z wnioskami o udzielenie (lub nie) absolutorium Zarządowi
  1. Dyskusja i głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi
 6. Dyskusja i głosowanie nad celami i preliminarzem budżetowym na rok 2007
 7. Dyskusja nad składem i ew. zwiększeniem liczby członków Zarządu
  1. Ewentualnie - wybory do Zarządu i innych ciał statutowych Stowarzyszenia
 8. Dyskusja i głosowanie nad podjęciem próby uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego
 9. Euromania w Polsce – dyskusja
 10. Wolne wnioski.


UZ 2006-27 UZ 2006-29


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 28/2006

z dnia 16 listopada 2006 roku


o zwrocie Łukaszowi Garczewskiemu kosztów podróży do Białowieży


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął w dniu 16 listopada 2006 roku decyzję o przeznaczeniu sumy do 150 zł na koszty podróży do Białowieży dla Łukasza Garczewskiego. Celem podróży Łukasza Garczewskiego do Białowieży jest dokonanie rekonesansu warunków do zorganizowania Zlotu Wikimedian w maju 2007 r. oraz poprowadzenie szkolenia w ramach Wikiakademii w szkole podstawowej w Białowieży.


UZ 2006-28 UZ 2006-30


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 29/2006

z dnia 14 grudnia 2006 roku


o przeznaczeniu do 500 zł na koszty druku zakładek promocyjnych


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął uchwałę o przeznaczeniu do 500 zł na druk zakładek promocyjnych, które mają być rozprowadzane na terenie Górnego Śląska.


UZ 2006-29 UZ 2007-1


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 30/2006

z dnia 28 grudnia 2006 roku


o zakończeniu II edycji Wikikonkursu, rozpoczęciu III edycji oraz zmianie regulaminu Wikikonkursu


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął uchwałę o zaakceptowaniu wyników II edycji Wikikonkursu i jego kontynuacji w formie III edycji. Edycja ta ma trwać do 1 lipca 2007 roku.

III edycja Wikikonkursu ma być przeprowadzona według tego samego regulaminu co II edycja, za wyjątkiem punktu 3., którego brzmienie zostaje zmienione na:

Zwycięzców konkursu wyłania Komisja Konkursowa (zwana dalej Komisją) w składzie: Jadwiga Andrychowska-Biegacz (Jadwiga), Artur Jan Fijałkowski (WarX), Przemysław Idzikiewicz (Blueshade), Sebastian Skolik (Przykuta).

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza na III edycję Wikikonkursu 1000 zł z bieżących zasobów Stowarzyszenia.


UZ 2006-30 UZ 2007-2


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 1/2007

z dnia 4 stycznia 2007 roku


o zadaniach i obowiązkach Rzecznika Stowarzyszenia oraz zmianach na tym stanowisku


Na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 29 pkt 10 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska stanowi co następuje:

 1. Do zadań Rzecznika należy utrzymywanie kontaktów Stowarzyszenia z mediami a w szczególności:
  1. bieżąca obsługa medialna Stowarzyszenia, tj. reagowanie na publikacje dotyczące Stowarzyszenia lub projektów Wikimedia, udzielanie wywiadów, oraz utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów
  2. przewodzenie w tworzeniu oświadczeń medialnych.
 2. Rzecznik ma obowiązek składać Zarządowi raz na dwa miesiące raport ze swojej działalności.
 3. Odwołuje się Leszka Żura ze stanowiska rzecznika Stowarzyszenia
 4. Powołuje się Dariusza Siedleckiego na stanowisko rzecznika Stowarzyszenia.
Zobacz też


UZ 2007-1 UZ 2007-3


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 2/2007

z dnia 11 stycznia 2007 roku


o utworzeniu wewnętrznej wiki


1. Postanawia się o utworzeniu serwisu internetowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska (zwanego dalej Stowarzyszeniem) z ograniczonym dostępem, opartego o technologię wiki.

2. Dostęp do ww. serwisu będą mieli:

 1. członkowie Zarządu Stowarzyszenia
 2. członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 3. członkowie Biura Prawnego Stowarzyszenia
 4. inne osoby, na podstawie odrębnej decyzji Zarządu Stowarzyszenia

3. W obrębie ww. serwisu przechowywane i przetwarzane będą wyłącznie dane spełniające jeden z poniższych warunków:

 1. umowy podpisywane w imieniu Stowarzyszenia, na których publikację nie zgodziła się druga strona
 2. informacje na temat trwających negocjacji, których przedwczesne ujawnienie spowoduje ich zerwanie przez drugą stronę
 3. teksty umów, wniosków, oświadczeń prasowych i innych dokumentów - w trakcie tworzenia, których przedwczesne ujawnienie jest szkodliwe dla interesów Stowarzyszenia
 4. informacje prywatne, takie jak dane teleadresowe osób trzecich (za ich zgodą)


UZ 2007-2 UZ 2007-4


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 3/2007

z dnia 11 stycznia 2007 roku


o wysokości składek członkowskich


Na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 29 pkt 10 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska stanowi, iż roczna składka członkowska dla członków zwykłych w roku 2007 i latach kolejnych wynosić będzie minimum 1 zł. Członkowie mogą zadeklarować corocznie wyższą składkę według własnego uznania.


UZ 2007-3 UZ 2007-5


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 4/2007

z dnia 18 stycznia 2007 roku


o przyznaniu środków finansowych na prowadzenie biura


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza sumę do 100 zł na zakup niezbędnych materiałów biurowych i innych kosztów prowadzenia biura i księgowości Stowarzyszenia w 2007 r.


UZ 2007-4 UZ 2007-6


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 5/2007

z dnia 18 stycznia 2007 roku


o scaleniu funkcji rzecznika prasowego i kierownika biura prasowego


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia o likwidacji osobnej funkcji kierownika biura prasowego Stowarzyszenia. Kompetencje kierownika biura prasowego przejmuje rzecznik prasowy Stowarzyszenia.


UZ 2007-5 UZ 2007-7


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 6/2007

z dnia 25 stycznia 2007 roku


o przystąpieniu do Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia o przystąpieniu Stowarzyszenia Wikimedia Polska do Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów. Przedstawicielami Stowarzyszenia w Koalicji będą Dariusz Siedlecki i Artur Fijałkowski.


UZ 2007-6 UZ 2007-8


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 7/2007

z dnia 1 lutego 2007 roku


o podpisaniu Deklaracji Berlińskiej i poparciu Petycji o zagwarantowanie publicznego dostępu do rezultatów badań dotowanych ze środków publicznych


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia:

 1. podpisać w imieniu Stowarzyszenia Deklarację Berlińską w sprawie otwartego dostępu do wiedzy w naukach ścisłych i humanistyce, której tekst jest dostępny na stronie: http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html ,
 2. oficjalnie poprzeć Petycję o zagwarantowanie publicznego dostępu do rezultatów badań dotowanych ze środków publicznych, której tekst jest dostępny na stronie: http://www.ec-petition.eu/ .


UZ 2007-7 UZ 2007-9


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 8/2007

z dnia 10 marca 2007 roku


o "Opis dotychczasowych działań Stowarzyszenia Wikimedia Polska z siedzibą w Łodzi podejmowanych na rzecz pożytku publicznego wraz ze sprawozdaniem z jego dotychczasowej działalności"


Wstęp[edytuj | edytuj kod]

Stowarzyszenie powstało we wrześniu 2005 roku, jako polski partner Wikimedia Foundation Inc. w celu wyrównywania szans w dostępie do wiedzy, oraz promocji działalności charytatywnej i wolontariatu za pomocą projektów opartych o technologię wiki, a w szczególności za pomocą projektu „Wikipedia.” Stowarzyszenie łączy użytkowników projektu „Wikipedia” i projektów pokrewnych, ludzi którzy utworzyli polską wersję „Wikipedii”. Stowarzyszenie powstało w oparciu o wcześniej istniejącą społeczność związaną z projektem.

Wikipedia to wielojęzyczna encyklopedia internetowa, która jest tworzona dobrowolnie przez internautów-wolontariuszy i pozwala na czytanie i edycję artykułów każdemu użytkownikowi dowolnej przeglądarki internetowej, bez żadnych opłat i konieczności oglądania reklam. Dostępna jest ona pod adresem http://www.wikipedia.pl i http://pl.wikipedia.org. Wikipedia jako całość ma ponad 5 milionów artykułów we wszystkich edycjach językowych, których jest aktualnie ok. 120.

Dzięki pracy wolontariuszy Wikipedia stała się prawdopodobnie największym międzynarodowym projektem opierającym się na pracach wolontariatu, w szczególności w zakresie gromadzenia, przetwarzania, redagowania i udostępniania wiedzy. Cała zawartość Wikipedii jest dostępna na wolnej licencji GNU FDL (GNU Free Documentation License) zezwalającej każdemu zainteresowanemu na dowolne rozpowszechnianie i edycję już istniejących artykułów. Każdy może też dowolnie wykorzystywać teksty i grafiki z niej pochodzące, nawet w celach komercyjnych, bez potrzeby pytania o zgodę. Jedyny warunek to przestrzeganie licencji GNU FDL, która wymaga objęcia wszystkich pochodnych tekstów tą samą licencją oraz podania źródła i autorów.

Wikipedia działa w oparciu o oprogramowanie MediaWiki funkcjonujące w sieci na ponad 300 serwerach internetowych znajdujących się w USA, Francji, Holandii, Niemczech i Korei Południowej. Oprogramowanie to umożliwia dodawanie treści do serwisów na nim opartych w „locie” za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej. Dodanie nowej treści sprowadza się do kliknięcia w zakładkę „edytuj” widoczną na każdej podstronie serwisu, wpisanie treści i kliknięcie klawisza „zapisz”. Oprogramowanie MediaWiki jest rozwijane tak jak Wikipedia – przez grono programistów-wolontariuszy i jest dostępne na wolnej licencji GPL (GNU General Public License). Wikipedia to encyklopedia, którą:

 1. każdy może redagować - znaczy to, że każdy po wejściu stronę dowolnego hasła natychmiast może je zmienić
 2. sprzyja współpracy - w Wikipedii każdy tekst może pisać dowolna liczba osób, z których każda może do niego wnieść inne spojrzenie; w efekcie osiągnięcie docelowego wyniku wymaga zrozumienia odmiennych spojrzeń, uwzględnienia różnych racji i umiejętności dialogu
 3. jest prosta w edycji - nie trzeba znać języka HTML, całą składnię formatowania tekstu można poznać w kilka minut, ponieważ jest oparta na intuicyjnych, łatwych do zapamiętania znacznikach
 4. nikt nie może sobie rościć praw do tekstów - są one własnością ogółu, dzięki zapisom wolnej licencji
 5. jest pierwszym na świecie eksperymentem, który łączy w sobie całkowitą swobodę edycji stron, wolność i zawartość stricte encyklopedyczną
 6. jest aktualna - można uaktualniać w niej zapisy nawet w ciągu godziny od zaistnienia nowego zdarzenia; można także umieszczać hasła, które "są na czasie".

Obok Wikipedii powstały projekty pomocnicze i dopełniające działające na tych samych zasadach, tzn. dostępne bezpłatnie na wolnej licencji GNU FDL i wypełniane treścią przez internautów-wolontariuszy. Są to:

Wszystkie te projekty spełniają podwójną funkcję edukacyjną:

 • z jednej strony stanowią one źródło wiedzy dostępne dla każdej osoby,
 • z drugiej strony stanowi miejsce, w którym każdy może się swoją wiedzą podzielić.

Projekty te motywują do nauki, do uzyskiwania wiedzy z określonych dziedzin, promują edukację, uczą współpracy, obiektywizmu, poszanowania praw autorskich.

Polska Wikipedia[edytuj | edytuj kod]

Polska Wikipedia została założona 26 września 2001 roku, w kilka miesięcy po wersji anglojęzycznej. Początkowo, jako samodzielny projekt umieszczona była pod adresem wiki.rozeta.com.pl. 12 stycznia 2002, zgodnie z sugestią twórców wersji angielskiej, została przyłączona do projektu międzynarodowego i przeniosła się na http://pl.wikipedia.com.

W sierpniu 2005 roku ludzie skupieni wokół polskiej Wikipedii postanowili ukonstytuować swoją społeczność i wtedy zostało założone, a 15 listopada tego samego roku zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Wikimedia Polska, którego celem jest reprezentowanie i wspieranie projektów Fundacji Wikimedia, a także działanie na rzecz rozwoju społeczności skupionej wokół tych projektów.

Obecnie polska Wikipedia posiada ponad 350 000 artykułów, co czyni ją jedną z największych edycji językowych Wikipedii - znajduje się na 4. miejscu (po edycjach: angielskiej, niemieckiej i francuskiej). Polska Wikipedia nie jest prostym tłumaczeniem Wikipedii anglojęzycznej, lecz tworzy ją autonomiczna polskojęzyczna społeczność, której nie są narzucane żadne odgórne wymagania co do treści, oprócz czterech podstawowych reguł:

 • pisania encyklopedycznym stylem z zachowaniem neutralnego punktu widzenia,
 • podawania treści, które można zweryfikować w innych źródłach,
 • nie umieszczania wyników własnych badań i przemyśleń, które wcześniej nie zostały nigdzie indziej opublikowane, ale jednocześnie
 • przestrzegania dobrych obyczajów i polskiego prawa – w szczególności prawa autorskiego.

Większość artykułów w polskojęzycznej Wikipedii została napisana przez członków polskojęzycznej społeczności, tylko niewielki odsetek stanowią tłumaczenia z innych języków, które też zwykle nie są dosłowne, lecz dostosowane do potrzeb polskiego czytelnika. Polskojęzyczna społeczność Wikipedii składa się głównie z osób zamieszkałych w Polsce, w projekcie uczestniczą też przedstawicieli polonii, dla których jest to forma kontaktu z polskością, a także niewielka grupa obcokrajowców, którzy nauczyli się języka polskiego.

O aktualnym znaczeniu projektu świadczą poniższe statystyki:

 • Liczba odwiedzin ok. 3,7 miliona unikalnych użytkowników miesięcznie, tj. ok. 30% wszystkich internautów w Polsce, co daje 8. miejsce wśród wszystkich polskich serwisów internetowych (wg. badań PBI: http://panel.pbi.org.pl/wyniki.php)
 • Polska Wikipedia plasuje się na pierwszym miejscu pod względem liczby odsłon i użytkowników w kategorii edukacja. Do tego należałoby jeszcze doliczyć serwisy, które w dużym stopniu bazują na Wikipedii - ich główna zawartość to kopia Wikipedii - servis.pl, nauka.pl i podobne.
 • Liczba edytujących polską Wikipedię (wg wewnętrznej statystki http://stats.wikimedia.org/PL/ChartsWikipediaPL.htm):
  • wszystkich: ponad 4000 osób miesięcznie,
  • od czasu do czasu: (więcej niż 5 edycji w miesiącu): ok 1500,
  • stale: (więcej niż 100 edycji w miesiącu): ok 300.

Podstawowy i stały zakres działań Stowarzyszenia Wikimedia Polska[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia (Art. 8), jego podstawowymi celami są:

 1. Wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy ogólnej oraz szczegółowej z dziedzin nauki, kultury, edukacji oraz sztuki.
 2. Promocja i organizacja wolontariatu oraz działalności charytatywnej.

Do stałego zakresu działania Stowarzyszenia Wikimedia Polska należy reprezentowanie, wspieranie i promocja polskojęzycznych projektów Wikimedia, wymienionych w rozdziale 2., a także działanie na rzecz harmonijnego rozwoju społeczności skupionej wokół tych projektów. Stowarzyszenie wzięło pod swoje skrzydła także Wikipedię i Wikisłownik w języku kaszubskim. Działania te polegają na:

 1. dbaniu o dobry wizerunek projektów w polskich mediach
 2. podejmowanie różnego rodzaju działań promocyjnych – od konferencji prasowych do akcji ulotowych i plakatowych
 3. organizowaniu różnych form spotkań członków społeczności projektów Wikimedia
 4. wspieranie gromadzenia materiałów potrzebnych do tworzenia treści projektów Wikimedia
 5. wspierania różnych form dystrybuowania tych treści.

Oprócz tego Stowarzyszenie Wikimedia Polska współpracuje z innymi organizacjami o podobnych celach, uczestnicząc we wspólnych przedsięwzięciach mających na celu wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy, zwłaszcza poprzez promowanie „uwalniania” wiedzy i innych wytworów kultury w oparciu o licencje, gwarantujące wolność korzystania i dystrybucji.

Relacje między Stowarzyszeniem Wikimedia Polska i Fundacją Wikimedia[edytuj | edytuj kod]

Stowarzyszenie Wikimedia Polska jest na podstawie odrębnej umowy (załącznik 2.) jedynym oficjalnym partnerem na terenie Polski, amerykańskiej Wikimedia Foundation, organizacji non-profit zarejestrowanej w stanie Floryda, Stanów Zjednoczonych Ameryki. Umowa ta zezwala m.in. na posługiwanie się w ściśle określonym zakresie nazwami i znakami towarowymi „Wikimedia” i „Wikipedia” na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które stanowią własność Fundacji. Fundacja utrzymuje serwery dzięki którym działa Wikipedia i inne projekty Wikimedia. Czyni to ją podmiotem odpowiedzialnym za poprawne funkcjonowanie projektów oraz pośrednio odpowiedzialnym za zamieszczane w nich treści (funkcja usługodawcy).

Stowarzyszenie Wikimedia Polska nie jest właścicielem serwerów na których działają projekty. Nie jest też w żaden sposób odpowiedzialne za zamieszczane w nich treści. Stowarzyszenie nie ma żadnego prawa ingerowania w projekty oraz ich zamykania i otwierania nowych.

Z punktu widzenia Fundacji, Stowarzyszenie Wikimedia Polska jest instytucją pomocniczą, która łączy społeczności polskojęzycznych projektów Wikimedia z Fundacją, a także realizuje w porozumieniu z Fundacją część jej celów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W szczególności Stowarzyszenie pośredniczy w kontaktach między tymi społecznościami oraz Fundacją, oraz może pośredniczyć w kontaktach polskich podmiotów gospodarczych i instytucjonalnych z Fundacją. Stowarzyszenie stara się też reprezentować interesy społeczności polskojęzycznych projektów Wikimedia w Fundacji.

Historia działań Stowarzyszenia[edytuj | edytuj kod]

Historia Stowarzyszenia zaczęła się na I zlocie Wikimedia Polska, który miał miejsce w Krakowie, w dniach 13-14 sierpnia 2005. Powstała w tym czasie 26-osobowa grupa członków założycieli, którzy ustalili wstępną wersję statutu i wybrali władze przyszłego Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 15 listopada 2005 w Łodzi.

Jak dotąd ze Stowarzyszenia nie odszedł żaden członek i żaden nie został też skreślony. Zgodnie ze statutem weryfikacja członkostwa odbywa się raz do roku na koniec pierwszego kwartału roku, na podstawie faktu wpłacenia składki za dany rok. Ostatnia taka weryfikacja miała miejsce 31 marca 2006, kiedy to członkami stowarzyszenia były 43 osoby. Aktualnie do stowarzyszenia należą 52 osoby. W wyniku aktualnie trwającej akcji promocyjnej akces do Stowarzyszenia zgłosiło kolejne 18 osób.

Dotychczasowe działania Stowarzyszenia w zakresie wspierania gromadzenia materiałów[edytuj | edytuj kod]

 1. Wikikonkurs: - jest to inicjatywa polegająca na częściowym finansowaniu kosztów projektów zgłaszanych przez edytorów Wikipedii i innych projektów Wikimedia – nie jest to opłata za pracę na rzecz tych projektów, lecz pokrywanie kosztów pośrednich typu: przejazdy, opłaty za dostęp do archiwów i muzeów, koszty kopiowania i fotografowania. O przyznawaniu środków decyduje trzyosobowa komisja konkursowa, która wybiera najciekawsze i najbardziej obiecujące projekty. W 2006 r. w ramach tego konkursu wydano 805,19 zł na 8. projektów:
  • Wyjazd do Muzeum „Zamek Sułkowskich w Bielsku-Białej”, który zaowocował 37 zdjęciami i jednym artykułem „na medal”
  • Kilka wyjazdów do różnych parków narodowych w celu ich opisania i wzbogacenia Wikipedii zdjęciami z tych parków – wykonano 134 zdjęcia i poszerzono treść kilku artykułów.
  • Wyjazd do jaskiń krasowych na Słowacji – 208 zdjęć i 4 obszerne artykuły w Wikipedii.
  • Wyjazd na 43. Tydzień Kultury Beskidzkiej do Żywca - bezpośrednimi korzyściami było 1GB zdjęć przedstawicieli kultur regionalnych z prawie całego świata (Turcja, Anglia, Nowa Zelandia, Polska i wiele innych), które wzbogaciły kilkadziesiąt artykułów w Wikipedii
  • Wyjazd na Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych do Poznania, skąd przywieziono wysokiej klasy 171 zdjęcia unikatowych ras psów
  • Kwerenda materiałów na temat działalności Ojców Pallotynów na terenie państwa Polskiego na przestrzeni wieków w Bibliotece Narodowej – w rezultacie powstała seria artykułów o Pallotynach w Polsce oraz wzbogacono Wikiźródła o wiele cennych materiałów źródłowych.
 2. Materiały pozyskano też w ramach współpracy z:
  • Bieługa Expedition - samochodowa wyprawa krajoznawcza po bezdrożach Ukrainy, Kałmucji i Turcji – pozyskano ok. 10 GB zdjęć obiektów przyrodniczych i zabytków kultury z tych terenów – samochody wyprawy miały nalepione logo Wikipedii
  • Mega Club Katowice, w którym występują gwiazdy polskiej sceny muzycznej (Dżem, Kult, Molesta Ewenement, Closterkeller i wiele innych) i który zezwolił na bezpłatne wykonywanie zdjęć w trakcie koncertów, które wzbogacają artykuły o tych zespołach w Wikipedii.
  • Dział Promocji Urzędu Miasta Katowice – dostęp do wybranych zdjęć wykonywanych na zlecenie Urzędu, kolekcja skanów kilkuset historycznych pocztówek ukazujących dawne Katowice
  • Urząd Wojewódzki w Katowicach – dostęp do bogatej dokumentacji zabytkowego budynku Sejmu Śląskiego, obecnej siedziby tego urzędu.
 3. Współpraca z Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym zaowocowała nieodpłatnym wypożyczeniem dla Stowarzyszenia serwera, który pełni rolę pomocniczą w stosunku do Wikipedii i innych projektów Wikimedia. Są na nim składowane nieobrobione materiały, działają rozmaite narzędzia diagnozujące ruch w Wikipedii, gromadzące dane statystyczne, czy wykonujące automatycznie określone masowe zmiany w artykułach.

Dotychczasowe działania Stowarzyszenia na rzecz rozwoju społeczności edytorów projektów Wikimedia[edytuj | edytuj kod]

Stowarzyszenie zorganizowało od dnia swojego powstania 3 ogólnopolskie spotkania edytorów projektów, na które zapraszane były także osoby z innych środowisk zajmujących się wolną twórczością, a także przedstawiciele społeczności innych wersji językowych projektów Wikimedia. Były to:

 • Jednodniowe spotkanie edytorów „Opłatek Wikimedian”, który miał miejsce 10 grudnia 2005, w Chorzowie – uczestniczyło w nim 25 edytorów Wikipedii, w tym dwóch gości z czeskiej Wikipedii – w trakcie spotkania przedstawiono 5 wykładów na tematy związane z projektami Wikimedia.
 • Trzydniowy Zlot Wikmedia Polska 2006, który odbywał się w dniach 29 kwietnia – 1 maja 2006 we Wrocławiu – uczestniczyło w nim 56 osób, w tym jeden gość z czeskiej Wikipedii, 2 gości z Wikimedia Deutchland, jeden gość z amerykańskiej Fundacji Wikimedia, przedstawiciel Creative Commons Polska i przedstawiciel Fundacji „Nowoczesna Polska” – w trakcie Zlotu przedstawiono kilkanaście wykładów (dwa pełne dni wykładowe), na temat projektów Wikimedia, a także gościnnie na temat Creative Commons Polska i projektu „Wolne Podręczniki”.
 • Jednodniowy, „Zimowy Zlot Wikimedia”, który miał miejsce 16 grudnia 2006, w Chorzowie, w którym uczestniczyło 36 osób, w trakcie którego wygłoszono 4 wykłady oraz poprowadzono dwa zajęcia warsztatowe.

Ponadto Stowarzyszenie, wspólnie z Creative Commons Polska zorganizowało obchody 5- lecia polskiej Wikipedii, które odbyły się 23 września 2006 r. w auli Szkoły Głównej Handlowej. Była to z jednej strony impreza promocyjna, a z drugiej także okazja do spotkania edytorów projektów Wikimedia z osobami spoza tego środowiska. W ramach tych obchodów, swój wykład przedstawił Jimmy Wales, założyciel Wikipedii, dwóch członków zarządu Stowarzyszenia Wikimedia, oraz przedstawiciel Creative Commons Polska. W obchodach tych uczestniczyło 37 członków społeczności polskojęzycznych projektów Wikimedia, dwóch gości z Fundacji Wikimedia oraz kilkunastu przedstawicieli polskich mediów, oraz kilkadziesiąt osób spoza środowiska Wikimedia.

Rutynowo, w trakcie każdego z spotkań odbyły się też Walne Zebrania Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Stowarzyszenie z pozyskanych od sponsorów i indywidualnych darczyńców środków sfinansowało wynajem sal i inne koszty pośrednie zlotów, oraz częściowo opłaciło koszty uczestnictwa najmniej zamożnym edytorom projektów Wikimedia, którzy nie mieli dość środków aby przybyć na własny koszt. Łącznie na koszty tych spotkań a także obchodów 5. lecia Wikipedii wydatkowano w 2006 r. 7 174,49 zł.

Działania promocyjne i edukacyjne[edytuj | edytuj kod]

Oprócz wspomnianych wyżej obchodów 5. lecia Wikipedii, Stowarzyszenie podjęło następujące działania promocyjne projektów Wikimedia:

 1. Członkowie Stowarzyszenia wygłosili kilka wykładów na konferencjach i zlotach innych organizacji, m.in.:
  • wykład na Festiwalu Nauki w Łodzi, w 2006 r.
  • seria wykładów-szkoleń w szkołach średnich w Poznaniu
  • wykład na Festiwalu Nauki we Wrocławiu, w 2006.
 2. 25-26 listopada 2006 w Zespole Szkół Leśnych w Białowieży odbyła się pierwsza zorganizowana przez Wikimedia Polska WikiAkademia, wykład na temat Wikipedii połączony z warsztatami mającymi przybliżyć uczestnikom mechanizmy działania Wikipedii od strony praktycznej. W imprezie wzięli udział uczniowie i nauczyciele z ZSL, w sumie 25 osób. Podobne działania mają być kontynuowanie w 2007 r.
 3. Członkowie władz Stowarzyszenia udzielili kilkudziesięciu wywiadów prasowych i radiowo-telewizyjnych, których efektem były 2 audycje telewizyjne, kilkanaście radiowych i ponad 30 artykułów prasowych na temat projektów Wikimedia. Do najbardziej znaczących z nich można zaliczyć:
  • Obszerne artykuły w Newsweeku (51-52/2006 i 3/2006), Polityce (44/2006), Rzeczpospolitej (2006-09-09),
  • Wywiady telewizyjne: w: TVN24 (2006-01-15, godz. 15:00), TVP1, (2006-03-28, Teleexpres), TVP2 (2007-01-28, Panorama, godz. 22:20), TVP1 , (2007-02-06 "Kawa czy herbata?).
 4. Wydrukowano i rozprowadzono w bibliotekach na terenie Górnego Śląska 500 zakładek promocyjnych.
 5. Wydrukowano i rozprowadzono w trakcie 5. lecia Wikipedii ok. 200 broszurek o Wikipedii.

Przygotowano projekty ogólnej broszury informacyjnej i dwóch plakatów, które są drukowane w pojedynczych seriach w miarę potrzeb.

Działania służące rozpowszechnianiu treści projektów poza Internetem[edytuj | edytuj kod]

Stowarzyszenie Wikimedia Polska, razem z wydawnictwem "Helion" przygotowuje wydanie Wikipedii na DVD. Płyta ta ma być wydana w sposób ściśle przestrzegający licencji GNU FDL i dostępna w sklepach w całym kraju za jeszcze nieustaloną, możliwie jak najniższą cenę. Płyta została przygotowywana przez zespół 13 opłacanych przez firmę Helion osób, którzy byli wspomagani przez grupę wolontariuszy pochodzących ze środowiska Wikimedia. Grupa opłacanych pracowników razem z 38 wolontariuszami dokonała selekcji i uporządkowała hasła z polskiej Wikipedii w wersji z 4 czerwca 2006. Płyta będzie zawierała wszystkie artykuły, które przejdą proces selekcji oraz zawarte w nich najważniejsze grafiki i zdjęcia. Zakończenie prac nad płytą nastąpiło w grudniu 2006. Obecnie firma Helion pozostając w kontakcie ze Stowarzyszeniem przygotowuje tę płytę do tłoczenia i dystrybucji.

Rejestracja i subskrypcja domenStowarzyszenie Wikimedia Polska zarejestrowało polskie domeny internetowe dla wszystkich polskojęzycznych i kaszubskich projektów, które kierują na właściwe adresy serwerów Fundacji Wikimedia, co ułatwia ich odnajdywanie i zwiększa ich oglądalność. Są to:

 • wikipedia.pl
 • wikinews.pl
 • wikicytaty.pl
 • wikibooks.pl
 • wikislownik.pl
 • wikizrodla.pl
 • wikipedijo.pl

W 2006 r. wydano na ten cel 888,80 zł.

Współpraca z innymi organizacjami i wspieranie idei wolnej twórczości[edytuj | edytuj kod]

Stowarzyszenie Wikimedia Polska współpracuje z następującymi organizacjami i instytucjami, które posiadają wspólne ze Stowarzyszeniem cele:


UZ 2007-8 UZ 2007-10


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 9/2007

z dnia 10 marca 2007 roku


w sprawie zmiany Szefa Biura Prawnego Stowarzyszenia

Na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 29 pkt 10 Statutu Stowarzyszenia stanowi się, co następuje:

W związku z rezygnacją Artura Piotra Wewióry powołuje się Monikę Mosiewicz na stanowisko Szefa Biura Prawnego Stowarzyszenia.


UZ 2007-9 UZ 2007-11


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 10/2007

z dnia 15 marca 2007 roku


o zasadach weryfikacji członków Stowarzyszenia


Na podstawie art. 14, p. 2 oraz art. 19 p. 3 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska wprowadza następującą procedurę corocznej weryfikacji członków:

 1. Składkę wpłaca się co roku.
 2. Sekretarz wysyła do końca stycznia oraz do końca lutego danego roku do wszystkich członków prośbę o zapłacenie rocznej składki.
 3. Po miesiącu od drugiej prośby do osób, które nie zapłacą wysyłane jest upomnienie.
 4. Osoby, które nie zapłacą składki przez miesiąc od otrzymania upomnienia zostają skreślone z listy członków i niezwłocznie o tym fakcie zawiadomione, o ile sekretarz dysponuje ich aktualnymi danymi kontaktowymi.
 5. Skreślona osoba ma prawo przez miesiąc od doręczenia zawiadomienia o skreśleniu z listy członków odwołać się od tej decyzji do Komisji Rewizyjnej.
 6. Skreślona osoba ma prawo ponownego kandydowania na członka Stowarzyszenia na ogólnych zasadach ich przyjmowania.


UZ 2007-10 UZ 2007-12


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 11/2007

z dnia 15 marca 2007 roku


o legitymacjach członkowskich


 1. Legitymacja o wzorze przedstawionym w grafikach Legitymacja-2007 przód.png i Legitymacja-2007 tył.png wydawana jest na wniosek zainteresowanego.
 2. Legitymacja może zostać wydana każdemu członkowi zwyczajnemu z uregulowaną składką członkowską oraz każdemu członkowi honorowemu.
 3. Legitymacja jest ważna do 30 kwietnia roku następującego po roku wydania.
 4. W wyjątkowych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o odstępstwie od punktów 2. i 3. w drodze głosowania.
 5. Legitymacja służy do identyfikacji członków Stowarzyszenia i może być używana wyłącznie jako pomoc przy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.Zmiany:

 1. UZ 2007-22 (regulamin wydawania legitymacji)
 2. UZ 2007-24 (wzór legitymacji)
 3. UZ 2007-30 (regulamin i wzór legitymacji)


UZ 2007-11 UZ 2007-13


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 12/2007

z dnia 29 marca 2007 roku


o przeznaczeniu środków na delegacje dla członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


 1. Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza sumę do 200 zł na delegacje dla członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska na wyjazdy związane z realizacją obowiązków służbowych.
 2. Prawo decydowania o celowości pokrywania kosztów poszczególnych wyjazdów służbowych członków Stowarzyszenia Zarząd przekazuje skarbnikowi.
 3. Od negatywnej decyzji skarbnika przysługuje prawo odwołania do całego Zarządu.
 4. Uchwała jest ważna do 1 maja 2007 r lub do wyczerpania sumy, gdy nastąpi to przed 1 maja 2007.


UZ 2007-12 UZ 2007-14


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 13/2007

z dnia 14 kwietnia 2007 roku


o przeznaczeniu środków na materiały promocyjne na Targi Tuningu Komputerów


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza sumę do 800 zł na materiały promocyjne potrzebne do prowadzenia stoiska reklamowego na Targach Tuningu Komputerów, które odbędą się w dniach 21-22 kwietnia 2007, we Wrocławiu.


UZ 2007-13 UZ 2007-15


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 14/2007

z dnia 16 kwietnia 2007 roku


o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął decyzję o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w Białowieży, w budynku Zespołu Szkół Leśnych im. Leśników Polskich, w dniu 2 maja 2007 o godzinie 14:00 w pierwszym terminie i 14:30 w drugim terminie.

Porządek obrad:

 1. Wprowadzenie Zarządu.
 2. Przyjęcie regulaminu obrad zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania.
 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności w czasie trwania całej jego kadencji, w tym:
  1. Przedstawienie Raportu Biura Prasowego.
  2. Przedstawienie Raportu Wikonkursu.
  3. Przedstawienie Raportu Biura Prawnego.
  4. Przedstawienie wyniku finansowego i bilansu Stowarzyszenia za 2006 r.
  5. Przedstawienie wstępnych wyników finansowych za 2007 r.
 5. Głosowanie nad przyjęciem wyniku finansowego oraz bilansu Stowarzyszenia za 2006 r.
 6. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
 7. Dyskusja nad opłacaniem składek przez członków.
 8. Dyskusja nad projektem budżetu na 2007.
 9. Wolne wnioski.


UZ 2007-14 UZ 2007-16


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 15/2007

z dnia 19 kwietnia 2007 roku


o częściowym sfinansowaniu kosztów pobytu i podróży na Konferencję Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza sumę do 1500 zł na sfinansowanie kosztów pobytu i podróży współtwórcom projektów Wikimedia, których nie stać na samodzielne pokrycie tych kosztów, na Konferencję Wikimedia Polska 2007, która odbędzie się w dniach 1-3 maja 2007 w Białowieży

Środki będą przyznawane przez komisję w składzie:

 • Jadwiga Andrychowska-Biegacz
 • Piotr Cywiński
 • Konrad Kurzacz

na podstawie złożonych podań od zainteresowanych osób.


UZ 2007-15 UZ 2007-17


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 16/2007

z dnia 26 kwietnia 2007 roku


o przyznaniu środków na koszty organizacji Konferencji Wikimedia Polska 2007


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 1000 zł na koszty związane z organizacją Konferencji Wikimedia Polska 2007, która odbędzie się w Białowieży w dniach 1-3 maja 2007.


UZ 2007-16 UZ 2007-18


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 17/2007

z dnia 1 maja 2007 roku


o skreśleniu 7 osób z listy członków


W związku z nie wpłynięciem składki członkowskiej za rok 2007 do dnia 01 maja 2007, Zarząd podejmuje decyzję o skreśleniu następujących osób z listy członków stowarzyszenia:

 • Adam44
 • Akir
 • Dembowski Paweł
 • Lukas3
 • Pysz Wojciech
 • Shaqspeare
 • Węgrzanowski Tomasz


UZ 2007-17 UZ 2007-19


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 18/2007

z dnia 3 maja 2007 roku


o wyborze sekretarza i wiceprezesa Stowarzyszenia


Ze względu na rezygnację Piotra Cywińskiego i Dariusza Siedleckiego z prac w Zarządzie Stowarzyszenia, przeprowadzono wybory na funkcję wiceprezesa i sekretarza Stowarzyszenia. Na funkcję sekretarza wybrano Agnieszkę Kwiecień, zaś na funkcję wiceprezesa Tomasza Sienickiego. W wyborze uczestniczyło 7 członków Zarządu. Za wyborem Agnieszki Kwiecień głosowało: 6 za, 1 osoba się wstrzymała. Za wyborem Tomasza Sienickiego głosowało: 6 za, jedna osoba się wstrzymała.


UZ 2007-18 UZ 2007-20


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 19/2007

z dnia 10 maja 2007 roku


w sprawie zmiany regulaminu przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zmienia regulamin przyjmowania członków do Stowarzyszenia ustalonego w Uchwale Nr 2/2005. Zgodnie z art. 13 Statutu, do regulaminu zostaje dodana następująca sekcja:

Termin zapłacenia pierwszej składki

 1. Osoby, których kandydatury na nowych członków Stowarzyszenia zostały zaakceptowane przez Zarząd, mają 3 miesiące na wpłacenie pierwszej składki, licząc od daty wysłania powiadomienia. Jeśli nie zapłacą składki w terminie, procedura ich przyjmowania zostaje przerwana, o czym zostają niezwłocznie zawiadomione, o ile sekretarz dysponuje ich aktualnymi danymi kontaktowymi.
 2. Osoba, wobec której przerwana została procedura przyjęcia na członka ma prawo przez miesiąc od doręczenia zawiadomienia odwołać się od tej decyzji do Komisji Rewizyjnej.
 3. Nieprzyjęta osoba ma prawo ponownego kandydowania na członka Stowarzyszenia na ogólnych zasadach ich przyjmowania.


UZ 2007-19 UZ 2007-21


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 20/2007

z dnia 10 maja 2007 roku


o przeniesieniu środków przeznaczonych wcześniej na rzecz Konferencji w Białowieży na cele ogólne Stowarzyszenia


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia o przekazaniu wszystkich niewykorzystanych środków przeznaczonych wcześniej na organizację Konferencji Wikimedia Polska 2007, która odbyła się w Białowieży, w dniach 1-3 maja 2007, na statutowe cele ogólne Stowarzyszenia Wikimedia Polska.


UZ 2007-20 UZ 2007-22


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 21/2007

z dnia 10 maja 2007 roku


o przyznaniu środków finansowych na prowadzenie biura


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza sumę do 300 zł na zakup niezbędnych materiałów biurowych i innych kosztów prowadzenia biura i księgowości Stowarzyszenia w 2007 r.


UZ 2007-21 UZ 2007-23


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 22/2007

z dnia 7 czerwca 2007 roku


w sprawie zmiany regulaminu wydawania legitymacji członkowskich

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zmienia regulamin wydawania legitymacji członkowskich ustalony w Uchwale Nr 11/2007. Punkt drugi regulaminu po zmianach brzmi:

2. Legitymacja może zostać wydana każdemu członkowi zwyczajnemu z uregulowaną składką członkowską oraz każdemu członkowi honorowemu, o ile członek ten zgodził się na ujawnienie swojego nazwiska lub loginu na publicznej liście członków Stowarzyszenia oraz w wykazie wydanych legitymacji.Zmiany:

 1. UZ 2007-30 (uzupełnienie regulaminu)


UZ 2007-22 UZ 2007-24


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 23/2007

z dnia 13 czerwca 2007 roku


o przeznaczeniu środków na materiały promocyjne na Cybermanię


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza sumę do 600 zł na materiały promocyjne potrzebne do prowadzenia stoiska reklamowego na Targach Tuningu Komputerów w ramach konferencji Cybermania, która odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2007, w Chorzowie.


UZ 2007-23 UZ 2007-26


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 24/2007

z dnia 5 lipca 2007 roku


w sprawie zmiany wzoru legitymacji członkowskich


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zmienia wzór legitymacji członkowskich ustalony w p. 1. Uchwały Nr 11/2007 na wzór przedstawiony w załączniku [1].

Jednocześnie legitymacje wydane zgodnie ze starym wzorcem pozostają ważne do daty ich wygaśnięcia.Zmiany:

 1. UZ 2007-30 (zmiana wzoru legitymacji)

UZ 2007-25


UZ 2007-24 UZ 2007-27


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 26/2007

z dnia 19 lipca 2007 roku


w sprawie przedłużenia III edycji Wikikonkursu


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przedłuża III edycję Wikikonkursu ustaloną w uchwale Nr 30/2006 o 3 miesiące, tj. do 1 października 2007.


UZ 2007-26 UZ 2007-28


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 27/2007

z dnia 20 sierpnia 2007 roku


w sprawie przyznania środków na wysyłkę płyt DVD


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza sumę 340 zł na koszty pakowania i wysyłki płyt DVD z Wikipedią oraz pamiątkowych kubków do wolontariuszy i korektorów kontraktowych, którzy uczestniczyli w przygotowaniu tej płyty.


UZ 2007-27 UZ 2007-29


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 28/2007

z dnia 27 sierpnia 2007 roku


w sprawie przyznania środków na obchody 6. urodzin Wikipedii w Krakowie

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza sumę do 200 zł na koszty zorganizowania lokalnych Urodzin Wikipedii w Krakowie w dniu 1 września 2007 r.


UZ 2007-28 UZ 2007-30


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 29/2007

z dnia 31 sierpnia 2007 roku


w sprawie organizacji spotkania roboczego wikipedystów i lokalnych Urodzin Wikipedii w Częstochowie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza sumę do 600 zł na koszty zorganizowania spotkania roboczego pod nazwą "GDJ - Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Jak?" oraz lokalnych Urodzin Wikipedii w Częstochowie w dniach 22-23 września 2007 r.


UZ 2007-29 UZ 2007-31


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 30/2007

z dnia 20 września 2007 roku


w sprawie zmiany wzoru i regulaminu wydawania legitymacji członkowskich


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska

 1. zmienia wzór legitymacji członkowskich ustalony w p. 1. Uchwały Nr 11/2007, a następnie zmieniony w Uchwale Nr 24/2007 na wzór przedstawiony w załączniku [2].
 2. uzupełnia regulamin wydawania legitymacji członkowskich przyjęty w Uchwale Nr 11/2007, zmieniony w Uchwale Nr 22/2007 o punkt w brzmieniu:
  6. Członkowie Stowarzyszenia będący aktywnymi uczestnikami projektu Wikinews mogą wnioskować o legitymację o wzorze przedstawionym w załączniku [3].

Jednocześnie legitymacje wydane zgodnie ze starymi wzorcami pozostają ważne do daty ich wygaśnięcia.


UZ 2007-30 UZ 2007-32


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 31/2007

z dnia 20 września 2007 roku


w sprawie przyznania środków na obchody 6. urodzin Wikipedii we Wrocławiu


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza sumę do 200 zł na koszty zorganizowania lokalnych Urodzin Wikipedii we Wrocławiu w dniu 22 września 2007 r.


UZ 2007-31 UZ 2007-33


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 32/2007

z dnia 4 października 2007 roku


w sprawie zmian na stanowisku Rzecznika Stowarzyszenia


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyjmuje rezygnację Dariusza Siedleckiego ze stanowiska Rzecznika Stowarzyszenia, powołanego na to stanowisko uchwałą Nr 1/2007. Powołuje się Pawła Zienowicza na stanowisko Rzecznika Stowarzyszenia.


UZ 2007-32 UZ 2007-34


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 33/2007

z dnia 8 listopada 2007 roku


o przyznaniu środków na koszty organizacji Zlotu Zimowego Wikimedian 2007


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 3000 zł na koszty związane z organizacją Zlotu Zimowego Wikimedian 2007, który odbędzie się w Chorzowie w dniach 15-16 grudnia 2007.


UZ 2007-33 UZ 2007-35


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 34/2007

z dnia 8 listopada 2007 roku


w sprawie IV edycji Wikikonkursu


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ogłasza IV edycję Wikikonkursu w terminie 10.11.2007-01.04.2008 oraz przeznacza kwotę 1000 PLN na tę edycję. Dodatkowo zmienia regulamin w następujący sposób:

 • Pierwszy punkt warunków przystąpienia do konkursu przyjmuje brzmienie:
  Uczestnikiem Konkursu może zostać każdy uczestnik co najmniej jednego z projektów Wikimedia.
 • Dodaje się dodatkowy punkt warunków przystąpienia do konkursu w brzmieniu:
  W szczególnym przypadku zgłoszenie może przedstawić osoba nie spełniająca p 1., pod warunkiem poparcia przez osobę go spełniającą.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia powołuje komisję Wikikonkursu w składzie:

 • Artur Jan Fijałkowski
 • Sebastian Skolik
 • Przemysław IdzkiewiczZobacz też


UZ 2007-34 UZ 2007-36


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 35/2007

z dnia 29 listopada 2007 roku


o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął decyzję o zwołaniu Zwykłego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w Chorzowie, w klubie "Sztygarka" ul. Piotra Skargi 34a, w dniu 15 grudnia 2007 o godzinie 17:00 w pierwszym terminie i 17:30 w drugim terminie.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie regulaminu obrad zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania.
 3. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności w 2007 r.
 4. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2007 r.
 5. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
 6. Propozycja zmian w statucie.
 7. Głosowanie nad zmianami w statucie.
 8. Wybór nowych władz Stowarzyszenia - w związku z zakończeniem kadencji starych władz.
  1. Wybór członków Zarządu
  2. Wybór członków Komisji Rewizyjnej
  3. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego
 9. Dyskusja nad preliminarzem budżetowym na 2008 r.
 10. Głosowanie nad przyjęciem preliminarza budżetowego na 2008 r.
 11. Wolne wnioski.


UZ 2007-35 UZ 2007-37


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 36/2007

z dnia 29 listopada 2007 roku


o opłaceniu domen polskich i kaszubskich projektów Wikimedia


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia przeznacza sumę 693 zł (7*99 zł) + VAT na koszty opłaty następujących domen:

 • wikipedia.pl
 • wikinews.pl
 • wikicytaty.pl
 • wikibooks.pl
 • wikislownik.pl
 • wikizrodla.pl
 • wikipedijo.pl


UZ 2007-36 UZ 2007-38


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 37/2007

z dnia 29 listopada 2007 roku


o delegacji na sprawę we Wrocławiu


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia przeznacza sumę do 300 zł na koszty delegacji dla dwóch osób na sprawę sądową, która odbędzie się 6 grudnia 2007.


UZ 2007-37 UZ 2007-39


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 38/2007

z dnia 16 grudnia 2007 roku


o zmianach w regulaminie Zarządu Stowarzyszenia


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia dokonuje następujących zmian w regulaminie Zarządu, który został przyjęty uchwałą nr 6/2005:

Punkt 1: zmienia treść na:

Zarząd spotyka się w czwartki, od godziny 20.00 na kanale IRC #wikimedia-pl

Punkt 5 zmienia treść na:

Do zadań prezesa i wiceprezesa należy: reprezentowanie medialne Stowarzyszenia w ścisłej współpracy z rzecznikiem prasowym, negocjowanie form współpracy z innymi organizacjami, zajmowanie się sprawami związanymi z aktywnym promowaniem projektów Wikimedia, reprezentowanie Stowarzyszenia w stosunku do społeczności projektów Wikimedia oraz utrzymywanie stałych kontaktów z Fundacją Wikimedia.

Punkt 6 zmienia treść na:

Do zadań sekretarza należy: prowadzenie dokumentacji uchwał, sporządzanie protokołów ze spotkań Zarządu, zarządzanie listą członków i przeprowadzanie procedury ich przyjmowania i wykluczania.


UZ 2007-38 UZ 2007-40


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 39/2007

z dnia 16 grudnia 2007 roku


o wyborze wiceprezesa, sekretarza i skarbnika Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia wybrał w głosowaniu tajnym na:

wiceprezesów Stowarzyszenia: Sebastiana Skolika i Piotra Czerniawskiego (3 za i 1 wstrzymujący)
sekretarza: Agnieszkę Kwiecień (3 za i 1 wstrzymujący)
skarbnika: Pawła Drozda (4 za)


UZ 2007-39 UZ 2008-1


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 40/2007

z dnia 20 grudnia 2007 roku


w sprawie komisji IV edycji Wikikonkursu


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska rozszerza skład komisji IV edycji Wikikonkursu powołanej Uchwałą Zarządu Nr 34/2007 o dwóch członków:

 • Michał Buczyński
 • Ludmiła PileckaZobacz też


UZ 2007-40 UZ 2008-2


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 1/2008

z dnia 10 stycznia 2008 roku


o przyznaniu środków do prowadzenia biura Stowarzyszenia


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza sumę 500 zł na koszty związane z prowadzeniem biura Stowarzyszenia oraz kosztów księgowości.


UZ 2008-1 UZ 2008-3


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 2/2008

z dnia 10 stycznia 2008 roku


o przeniesieniu środków z OPP zgromadzonych w 2007 r. do wykorzystania w 2008 r.


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął decyzję o przeznaczeniu środków zgromadzonych w 2007 w ramach 1% OPP w wysokości 5221,22 zł na cele wymienione w preliminarzu budżetowym na rok 2008 (załącznik nr. 1), który został przyjęty na Walnym Zebraniu Członków, które odbyło się 15 grudnia 2007 w klubie "Sztygarka" przy ulicy Piotra Skargi 34a w Chorzowie.


UZ 2008-2 UZ 2008-4


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 3/2008

z dnia 15 stycznia 2008 roku


o wpłacie zaliczki na rezerwację noclegów na Konferencję w Rabce

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę 1000 zł na wpłatę zaliczki na rezerwację noclegów w Domu Wczasowym "Marzena" w Rabce dla uczestników Konferencji Wikimedia Polska 2008, która odbędzie się w dniach 22-25 maja 2008.


UZ 2008-3 UZ 2008-5


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 4/2008

z dnia 17 stycznia 2008 roku


o delegacji dla Jadwigi Andrychowskiej-Biegacz na rekonesans w Rabce

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 50 zł na koszty podróży Jadwigi Andrychowskiej-Biegacz do Rabki, w celu zrobienia rekonesansu i przedyskutowania na miejscu spraw związanych z organizacją Konferencji Wikimedia Polska 2008.


UZ 2008-4 UZ 2008-6


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 5/2008

z dnia 17 stycznia 2008 roku


o przeznaczeniu sumy pozostałej z organizacji zlotu w Chorzowie na cele ogólne Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przenosi kwotę 1845,00 zł na cele ogólne Stowarzyszenia. Kwota ta pozostała z 3000 zł przeznaczonych uchwałą UZ 33/2007 na organizację zlotu zimowego, który odbył się w Chorzowie w dniach 15-16 grudnia 2007.


UZ 2008-5 UZ 2008-7


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 6/2008

z dnia 7 lutego 2008 roku


o delegacji dla Jadwigi Andrychowskiej-Biegacz na rekonesans w Rabce

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podwyższa kwotę przyznaną Jadwidze Andrychowskiej-Biegacz uchwałą Nr 4/2008 o 50 zł w celu pokrycia kosztów podróży do Rabki, związanej z organizacją Konferencji Wikimedia Polska 2008.


UZ 2008-6 UZ 2008-8


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 7/2008

z dnia 28 lutego 2008 roku


o przeznaczeniu kwoty 1000 zł na zakup notebooka

Zarząd Stowarzyszenie Wikimedia Polska upoważnia skarbnika Pawła Drozda do zakupu notebooka, który będzie służył prowadzeniu księgowości stowarzyszenia, w cenie nie przewyższającej 1000 zł.


UZ 2008-7 UZ 2008-9


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 8/2008

z dnia 2 kwietnia 2008 roku


o przeznaczeniu środków na na organizację zlotu w Rabce

Zarząd Stowarzyszenie Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 4000 zł na organizację Zlotu Wikimedia Polska 2008, który odbędzie się 22-25 maja 2008 w Rabce-Zdroju. Kwota ta ma być wydatkowana w następujący sposób:

 1. do 1500 zł na opłacenie kosztów noclegu i wyżywienia dla zaproszonych wykładowców i wybranych gości nie będących członkami Stowarzyszenia
 2. do 1000 zł na pokrycie części kosztów uczestnictwa w konferencji dla tych członków Stowarzyszenia, których nie będzie stać na samodzielne ich opłacenie
 3. do 1000 zł na druk materiałów konferencyjnych, przygotowanie identyfikatorów i inne niezbędne materiały techniczne
 4. do 500 zł - fundusz rezerwowy na nieprzewidziane wydatki.

Wydatki wymienione w pozycji 1 i 3 zostaną pokryte z wpłat OPP, pozostałe z bieżących, ogólnych środków Stowarzyszenia.


UZ 2008-8 UZ 2008-10


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 9/2008

z dnia 10 kwietnia 2008 roku


w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024) zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwanego dalej Stowarzyszeniem, zarządza się, co następuje:

§1
 1. Przetwarzanie danych osobowych w Stowarzyszeniu służy realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.).
 2. Cel, zasady i zakres przetwarzania oraz ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu reguluje:
  1. "Polityka bezpieczeństwa danych osobowych" - załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. "Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi przetwarzania danych osobowych" - załącznik nr 2 do niniejszej chwały.
§2
 1. Zarząd Stowarzyszenia, jako administrator danych w Stowarzyszeniu w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych nadaje Prezesowi Stowarzyszenia prawo do podpisywania upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
§3
 1. W celu organizacji zasad ochrony, zabezpieczenia i kontroli przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych Stowarzyszenia, powołuje się administratora bezpieczeństwa danych osobowych.
 2. Obowiązki administratora bezpieczeństwa danych osobowych Stowarzyszenia powierza się Sekretarzowi.
 3. Zadania administratora bezpieczeństwa danych osobowych określa p. 5 pp. 3 dokumentu "Polityka bezpieczeństwa danych osobowych" (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).


UZ 2008-9 UZ 2008-11


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 10/2008

z dnia 10 kwietnia 2008 roku


w sprawie zmiany zasad ujawniania danych osobowych członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zmienia zasady ujawniania danych osobowych członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyjętych Uchwałą nr. 3/2005.

Punkt 1. zasad ujawniania zmienia treść z:

Pełne dane osobowe członków są wyłącznie do wglądu przez członków władz stowarzyszenia (zarządu i komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego).

na:

Pełne dane osobowe członków są wyłącznie do wglądu przez prezesa, sekretarza, skarbnika i przewodniczącego komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Punkt 2. zmienia treść z:

Członkowie władz stowarzyszenia są zobowiązani do zachowywania w tajemnicy danych osobowych członków, o ile Ci nie wyrazili woli ich ujawnienia.

na:

Osoby upoważnione są zobowiązanie do zapoznania się i przestrzegania dokumentów: Polityka bezpieczeństwa danych osobowych i Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi przetwarzania danych osobowych - przyjętych Uchwałą Nr 9/2008.

Punkt 3. zmienia treść z:

Udowodnienie ujawnienia danych osobowych nastąpić musi przed sądem koleżeńskim

na:

Udowodnienie ujawnienia danych osobowych lub złamania zasad postępowania zawartych w dokumentach wymienionych w p. 2. nastąpić musi przed sądem koleżeńskim.


UZ 2008-10 UZ 2008-12


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 11/2008

z dnia 17 kwietnia 2008 roku


w sprawie zakupu drukarki


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza sumę do 300 zł na zakup drukarki.


UZ 2008-11 UZ 2008-13


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 12/2008

z dnia 24 kwietnia 2008 roku


w sprawie przedłużenia IV edycji Wikikonkursu


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przedłuża IV edycję Wikikonkursu ustaloną w uchwale Nr 34/2007, ze zmianami przyjętymi w uchwale Nr 40/2007 o 3 miesiące, tj. do 1 lipca 2008.Zobacz też


UZ 2008-12 UZ 2008-14


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 13/2008

z dnia 28 kwietnia 2008 roku


w sprawie przeznaczenia środków na wynajęcie busa

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza sumę do 535 zł na rezerwację i wynajęcie busa, który ma zawieźć uczestników Konferencji Wikimedia Polska 2008 z Rabki do Koninek i następnie do Krakowa. Od uczestników Konferencji zostaną pobrane opłaty za przewóz tym busem w takiej wysokości, aby pokryć koszty jego wynajęcia przy założeniu wykorzystania w nim wszystkich miejsc. W sytuacji, gdy zebrana suma będzie mniejsza od kosztów wynajęcia, różnica zostanie pokryta przez Stowarzyszenie.


UZ 2008-13 UZ 2008-15


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 14/2008

z dnia 1 maja 2008 roku


w sprawie delegacji dla Tomasza Sienickiego na spotkanie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 2500 zł na pokrycie kosztów delegacji Tomasza Sienickiego na spotkanie lokalnych partnerów Fundacji Wikimedia do Nijmegen, w terminie 22-25 maja 2008.


UZ 2008-14 UZ 2008-16


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 15/2008

z dnia 8 maja 2008 roku


o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął decyzję o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w domu wczasowym Marzena, w Rabce-Ponicach 129a, 34-700 Rabka-Zdrój, w dniu 24 maja 2008 o godzinie 15:00 w pierwszym terminie i 15:30 w drugim terminie.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie regulaminu obrad zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania.
 3. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności w całym 2007 r.
 4. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za cały 2007 r.
 5. Głosowanie nad przyjęciem bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej za 2007 r.
 6. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu za cały rok 2007.
 7. Wybór członków Zarządu na nieobsadzone miejsca.
 8. Propozycja zmian w statucie.
 9. Głosowanie nad zmianami w statucie.
 10. Wolne wnioski.


UZ 2008-15 UZ 2008-17


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 16/2008

z dnia 24 maja 2008 roku


o skreśleniu członków nie płacących składek


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska skreśla z listy członków Stowarzyszenia osoby, które do 23 maja 2008 roku nie opłaciły składki członkowskiej za rok 2008:

 1. Anna Tworkowska
 2. Belissarius
 3. Bulas
 4. Gardomir
 5. Grabi
 6. Grupa3majaca
 7. Halusia
 8. Joymaster
 9. Katarzyna Marcinkowska
 10. K_phoros
 11. Leonardkr
 12. Lzur
 13. Marcin Ukleja
 14. MatthiasGor
 15. Nameless
 16. Narrator
 17. Odder
 18. Piopin
 19. Rembecki
 20. Slawojar
 21. +1 osoba, która nie wyraziła zgody na ujawnienie danych


UZ 2008-16 UZ 2008-18


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 17/2008

z dnia 15 maja 2008 roku


o zmianie w składzie Komisji IV edycji Wikikonkursu


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska wprowadza zmiany w składzie komisji IV edycji Wikikonkursu powołanej Uchwałami Zarządu Nr 34/2007 i Nr 40/2008:

 • odwołuje ze składu komisji:
  • Artura Jana Fijałkowskiego
  • Przemysława Idzkiewicza
  • Michała Buczyńskiego
 • powołuje do komisji:
  • Tomasza Ganicza
  • Pawła Drozda
  • Piotra Czerniawskiego
  • Agnieszkę KwiecieńZobacz też


UZ 2008-17 UZ 2008-19


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 18/2008

z dnia 7 sierpnia 2008 roku


w sprawie założenia lokat pieniężnych


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął decyzję o ulokowaniu części funduszy z konta OPP na lokatach terminowych w banku Stowarzyszenia:

 1. 50 tys. PLN na okres trzech miesięcy,
 2. 50 tys. PLN na okres sześciu miesięcy.


UZ 2008-18 UZ 2008-20


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 19/2008

z dnia 7 sierpnia 2008 roku


o przeznaczeniu funduszy na wykonanie operacji księgowych


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął decyzję o przeznaczeniu 650 PLN na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie, w celu zaksięgowania wpłat na konto OPP.


UZ 2008-19 UZ 2008-21


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 20/2008

z dnia 14 sierpnia 2008 roku


o przedłużeniu IV edycji Wikikonkursu


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przedłuża IV edycję Wikikonkursu ustaloną w uchwale Nr 34/2007, ze zmianami przyjętymi w uchwałach Nr 40/2007, Nr 12/2008 i Nr 17/2008, do końca roku 2008, tj. do 31 grudnia 2008.


UZ 2008-20 UZ 2008-22


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 21/2008

z dnia 14 sierpnia 2008 roku


o przeznaczeniu środków na na organizację GDJ/Walnego Zebrania


Zarząd Stowarzyszenie Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 5000 zł (?) na organizację Walnego Zebrania Członków i spotkania GDJ, które odbędą się 27 września 2008 w Poznaniu. Kwota ta ma być wydatkowana w następujący sposób:

 1. do 2000 zł na pokrycie kosztów dojazdu dla tych członków Stowarzyszenia, których nie będzie stać na samodzielne ich uregulowanie.
 2. do 2000 zł na pokrycie kosztów wynajęcia sali konferencyjnej na czas Walnego Zebrania i spotkania GDJ.
 3. do 1000 zł na poczęstunek z okazji urodzin polskiej Wikipedii.


UZ 2008-21 UZ 2008-23


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 22/2008

z dnia 21 sierpnia 2008 roku


o przygotowaniu materiałów promocyjnych


Zarząd Stowarzyszenie Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 10000 zł na przygotowanie i druk materiałów promocyjnych Wikipedii i innych projektów Wikimedia. Jednocześnie Zarząd podejmuje decyzję o zatrudnieniu na umowę o dzieło osoby, która podejmie się:

 • analizy dotychczas wykonanych projektów materiałów promocyjnych
 • zaproponowania Zarządowi spójnej koncepcji tych materiałów i ich odpowiedniego zaprojektowania/przeprojektowania
 • analizy kosztów produkcji tych materiałów
 • po akceptacji przez Zarząd koncepcji i kosztów produkcji tych materiałów - pilotowanie procesu ich druku i dystrybucji.

Wybór osoby, która podejmie się tego zadania zostanie dokonany w formie głosowania Zarządu Stowarzyszenia.


UZ 2008-22 UZ 2008-24


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 23/2008

z dnia 21 sierpnia 2008 roku


o przewalutowaniu środków w Euro


Zarząd Stowarzyszenie Wikimedia Polska podjął decyzję o przewalutowaniu na PLN kwoty 99,40 EUR, przechowywanej na osobnym koncie Stowarzyszenia.


UZ 2008-23 UZ 2008-25


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 24/2008

z dnia 2 września 2008 roku


o przeznaczeniu środków na opłacenie kosztów stoiska na V OFIP w Warszawie


Zarząd Stowarzyszenie Wikimedia Polska przeznacza kwotę 1000 zł na opłacenie kosztów stoiska reklamowego Stowarzyszenia na Pikniku Organizacji Pozarządowych organizowanego 20 września 2008 w Warszawie, w ramach V Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych.


UZ 2008-24 UZ 2008-26


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 25/2008

z dnia 2 września 2008 roku


o dofinansowaniu noclegów na GDJ/Walne w Poznaniu


Zarząd Stowarzyszenie Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 2000 zł na dofinansowanie noclegów uczestników GDJ i Walnego w Poznaniu 27-28 września 2008, do 50 zł na osobę.


UZ 2008-25 UZ 2008-27


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 26/2008

z dnia 11 września 2008 roku


o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął decyzję o zwołaniu Zwykłego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w Poznaniu, w Hotelu System Premium, ul. Lechicka 101, w dniu 27 września 2008 o godzinie 15:00 w pierwszym terminie i 15:30 w drugim terminie.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie regulaminu obrad zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania.
 3. Propozycja zmian w statucie.
 4. Głosowanie nad zmianami w statucie.
 5. Omówienie projektów do realizacji w ramach działań OPP.
 6. Wolne wnioski.


UZ 2008-26 UZ 2008-28


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 27/2008

z dnia 18 września 2008 roku


o przyznaniu środków na delegację do Gdańska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyznaje kwotę do 350 zł na koszty delegacji dla kol. Pawła Zienowicza i Tomasza Ganicza do Urzędu Miasta Gdańska, w celu przeprowadzenia rozmów dotyczących organizacji konferencji Wikimania 2010.


UZ 2008-27 UZ 2008-29


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 28/2008

z dnia 18 września 2008 roku


w sprawie dofinansowania przejazdu na GDJ/Walne


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ustala sposób dofinansowania do kosztów przejazdu na GDJ/Walne (na podstawie decyzji w UZ 2008-21):

 • na podstawie przedstawionych biletów PKS i/lub PKP (II klasa, posp)
 • 0,30 pln za km w przypadku dojazdu samochodem, najkrótszą trasą.


UZ 2008-28 UZ 2008-30


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 29/2008

z dnia 27 września 2008 roku


o skreśleniu z listy członków


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska na podstawie otrzymanych rezygnacji skreśla z listy członków Stowarzyszenia następujące osoby:

 1. Aleksander Jankowski
 2. Bartosz Nowosadko
 3. Derbeth
 4. Jan Mehlich
 5. Anna Rozenfeld
 6. Grzegorz Plichta
 7. Jakub Jarosławski
 8. Patryk Michalski
 9. Przemysław Jahr
 10. Szymon Kierat
 11. Tomasz Steifer
 12. Wojciech Pędzich
 13. Piotr Cywiński


UZ 2008-29 UZ 2008-31


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 30/2008

z dnia 1 października 2008 roku


o przyznaniu środków na wyjazd na konferencję rosyjskiej Wikipedii


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyznaje kwotę do 2 500 PLN Januszowi Dorożyńskiemu na pokrycie kosztów wyjazdu i pobytu na konferencji rosyjskiej Wikipedii, która odbędzie się w dniach 18 i 19 października 2008 r. w Moskwie (Rosja).


UZ 2008-30 UZ 2008-32


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 31/2008

z dnia 2 października 2008 roku


o przyznaniu środków na wydruk kart QSL stacji SP0WIKI


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyznaje kwotę do 200 PLN na wydruk 1000 sztuk kart QSL stacji SP0WIKI.


UZ 2008-31 UZ 2008-33


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 32/2008

z dnia 30 października 2008 roku


o przeznaczeniu środków na zakup rzutnika multimedialnego


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę 1890 PLN na zakup rzutnika multimedialnego, do wykorzystania w trakcie spotkań i konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie.


UZ 2008-32 UZ 2008-34


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 33/2008

z dnia 6 listopada 2008 roku


o zwiększeniu budżetu IV edycji Wikikonkursu


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwiększa budżet IV edycji Wikikonkursu, ustalony w uchwale Nr 34/2007 do 4000 PLN. Pozostałe warunki konkursu, ze zmianami przyjętymi w uchwałach Nr 40/2007, Nr 12/2008, Nr 17/2008 i Nr 20/2008, pozostają bez zmian.


UZ 2008-33 UZ 2008-35


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 34/2008

z dnia 6 listopada 2008 roku


o rejestracji domeny dla Koalicji Otwartej Edukacji


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza sumę do 100 zł na rejestrację domeny internetowej na stronę Koalicji Otwartej Edukacji.


UZ 2008-34 UZ 2008-36


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 35/2008

z dnia 4 grudnia 2008 roku


o opłaceniu domen przekierowujących do polskich i kaszubskich projektów Wikimedia


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia przeznacza sumę 693 zł (7*99 zł) + VAT na koszty opłaty następujących domen:

 • wikipedia.pl
 • wikinews.pl
 • wikicytaty.pl
 • wikibooks.pl
 • wikislownik.pl
 • wikizrodla.pl
 • wikipedijo.pl


UZ 2008-35 UZ 2008-37


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 36/2008

z dnia 4 grudnia 2008 roku


o przyznaniu środków na wydruk Biuletynu Nr 1 (2008)


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza 411,54 zł na pokrycie kosztów wydruku 50 egzemplarzy Biuletynu Stowarzyszenia Wikimedia Polska, Nr 1 (2008).


UZ 2008-36 UZ 2008-38


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 37/2008

z dnia 4 grudnia 2008 roku


o dofinansowaniu noclegów na zlot w Chorzowie 13-14 grudnia 2008


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 500 zł na dofinansowanie kosztów noclegu uczestników zlotu w Chorzowie 13-14 grudnia 2008.


UZ 2008-37 UZ 2008-39


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 38/2008

z dnia 4 grudnia 2008 roku


o dofinansowaniu wyjazdu na seminarium

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 150 zł na pokrycie kosztów dojazdu Sebastiana Skolika na seminarium "Własność prywatna w epoce Internetu i globalizacji", które odbędzie się w Warszawie w dniu 9 grudnia 2008 r.


UZ 2008-38 UZ 2008-40


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 39/2008

z dnia 11 grudnia 2008 roku


o dofinansowaniu podróży na konferencję Wikimedia Serbia

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza sumę do 300 EUR na koszty podróży kol. Marcina Cieślaka na Konferencję Wikimedia Serbia, która odbędzie się w Belgradzie w dniach 18-22 grudnia 2008.


UZ 2008-39 UZ 2009-1


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 40/2008

z dnia 11 grudnia 2008 roku


o zwrocie kosztów delegacji dla Olgi Sutkowskiej


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia zwrócić koszty delegacji w kwocie 117,02 zł dla Olgi Sutkowskiej, przedstawicielki Fundacji Nowoczesna Polska, pokrywające wydatki związane z przyjazdem na Wikiakademię do Chorzowa.


UZ 2008-40 UZ 2009-2


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 1/2009

z dnia 15 stycznia 2009 roku


o fundowaniu nagród w ramach Wikimediowego Konkursu Harcerskiego

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 2200 zł na potrzeby ufundowania nagród rzeczowych w ramach Wikimediowego Konkursu Harcerskiego, organizowanego przez Stowarzyszenie i Związek Harcerstwa Polskiego. Zasady wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród reguluje Regulamin konkursu.


UZ 2009-1 UZ 2009-3


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 2/2009

z dnia 22 stycznia 2009 roku


o V edycji Wikikonkursu

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ogłasza V edycję Wikikonkursu w terminie 2009.01.23-2009.12.31 oraz przeznacza kwotę 10 000 PLN na tę edycję. V edycja Wikikonkursu ma być przeprowadzona w przez komisję konkursową w składzie: Masur, Masti, Leinad, Vuvar1 i Maire według następującego regulaminu:

1. Postanowienia ogólne[edytuj | edytuj kod]

 1. Celem Wikikonkursu jest finansowe wsparcie wartościowych projektów, mających na celu wzbogacenie o nowe materiały projektów Wikimedia.
 2. Środki do wykorzystania w każdej edycji konkursu zapewnia Stowarzyszenie Wikimedia Polska.
 3. Zwycięzców konkursu wyłania Komisja Konkursowa (zwana dalej Komisją), której rolę pełni 5 osób wybranych przez Zarząd. Skład komisji stanowią: Leinad, Maire, Masti, Masur oraz Vuvar1.
 4. Terminy przyjmowania zgłoszeń, wyłonienia zwycięzców oraz ograniczenia czasowe dotyczące realizacji projektów dla każdej edycji Konkursu są ustalane przez Komisję i ogłaszane z dniem rozpoczęcia danej edycji.
 5. Uczestnik konkursu podaje do wiadomości Komisji Konkursowej numer i dane konta bankowego, na które ma zostać przesłane dofinansowanie.
 6. Z projektu, któremu przyznano dofinansowanie Uczestnik konkursu ma przedstawić sprawozdanie w terminie wyznaczonym przez Komisję.
 7. Wgląd do danych osobowych uczestników konkursu mają tylko Zarząd Stowarzyszenia oraz komisja konkursowa. Dane te nie będą przetwarzane ani publikowane, chyba że uczestnik wyrazi we wniosku zgodę na podanie imienia i nazwiska.

2. Warunki przystąpienia do konkursu[edytuj | edytuj kod]

 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba zarejestrowana (posiadająca konto) w co najmniej jednym projekcie Wikimedia.
 2. W szczególnym przypadku zgłoszenie może przedstawić osoba nie spełniająca p. 1., pod warunkiem poparcia przez osobę go spełniającą.
 3. Wniosek konkursowy winien być złożony w języku polskim na wskazaną przez Komisję podstronę Wikikonkursu i zawierać:
  • nick i wraz z linkiem do strony użytkownika w którymś z projektów Fundacji Wikimedia (w tym dane wymienione w punkcie 2.)
  • opis projektu
  • uzasadnienie: co mogą zyskać projekty Wikimedia dzięki temu pomysłowi
  • harmonogram realizacji projektu
  • kosztorys - podać należy górną granicę potrzebnej kwoty
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska, jego Komisji Rewizyjnej ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2 statutu Stowarzyszenia.
 5. Wnioski nieprzyjęte do realizacji można zgłaszać do następnej edycji Konkursu w formie niezmienionej bądź z poprawkami.

3. Ocena zgłoszeń[edytuj | edytuj kod]

 1. Przy ocenie zgłoszeń Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
  • przygotowanie wniosku,
  • dotychczasowe zaangażowanie w kierunku wiążącym się z charakterem składanego projektu,
  • ilość i jakość materiałów, które mają być pozyskane dzięki realizacji projektu,
  • koszt realizacji projektu,
  • czy przyczynia się do rozwoju któregoś z projektów, których wspieraniem zajmuje się Stowarzyszenie.
 2. Laureaci konkursu zostają wyłonieni podczas posiedzenia Komisji.
 3. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
 4. Komisja zobowiązuje się do przedstawienia, na prośbę Uczestnika, pisemnego uzasadnienia decyzji o odrzuceniu wniosku.
 5. Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania środków żadnemu ze zgłoszonych wniosków, lub do przyznania dysponowanych środków tylko w części.


UZ 2009-2 UZ 2009-4


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 3/2009

z dnia 29 stycznia 2009 roku


o przyznaniu środków na wyjazd na spotkanie partnerów Wikimedia oraz "Haking Days" w Berlinie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska deleguje kol. Tomasz Ganicza i kol. Agnieszkę Kwiecień na spotkanie partnerów Wikimedia, które ma się odbyć w Berlinie w dniach 3-5 kwietnia 2009. Zarząd deleguje też Leafnode i Dodka na "Haking Days", które również odbywają się w Berlinie w dniach 3-5 kwietnia 2009. Jednocześnie Zarząd przeznacza do 600 EUR na opłacenie kosztów pobytu (nocleg i wyżywienie) tych osób w Berlinie i do 500 zł na koszty wspólnego przejazdu jednym samochodem w obie strony. Rozliczenie kosztów przejazdu i pobytu nastąpi na podstawie druków delegacji służbowych.

Ponadto, Zarząd przeznacza łączną sumę do 600 EUR na dofinansowanie kosztów podróży i pobytu na ww. spotkaniach jednej lub dwóm osobom, spośród zaprzyjaźnionych społeczności projektów Wikimedia z krajów Środkowej i Wschodniej Europy.


UZ 2009-3 UZ 2009-5


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 4/2009

z dnia 5 lutego 2009 roku


o sfinansowaniu reklamy OPP w Gazecie Wyborczej


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 1200 zł na cel zamieszczenia reklamy Stowarzyszenia w dodatku Gazety Wyborczej 24 lutego i 18 kwietnia 2009 r.


UZ 2009-4 UZ 2009-6


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 5/2009

z dnia 12 lutego 2009 roku


o sfinansowaniu organizacji Wikiwarsztatów we Wrocławiu


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 1200 zł na cel organizacji Wikiwarsztatów we Wrocławiu 7 marca 2009 r. W tym:

 • Wydruk plakatów (100 sztuk),
 • Wydruk Ściągawki Wikipedysty (100 sztuk),
 • Dojazd i nocleg Derbetha.


UZ 2009-5 UZ 2009-7


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 6/2009

z dnia 12 lutego 2009 roku


o przyznaniu funduszy na organizację Konferencji Wikimedia Polska 2009 w Jadwisinie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 40 000 zł na organizację Konferencji Wikimedia Polska 2009 w Jadwisinie w terminie 1-3 maja 2009 r. Kwota ta ma być wydatkowana w następujący sposób:

 1. do 32000 zł na opłacenie kosztów wynajęcia ośrodka i pobytu uczestników, z uwzględnieniem opłat uczestników:
  • 50 zł za dzień (nocleg + 3 posiłki)
  • 25 zł za same posiłki (za jeden dzień)
 2. do 4000 zł na opłacenie kosztów noclegu i wyżywienia dla zaproszonych wykładowców i wybranych gości nie będących członkami Stowarzyszenia.
 3. do 2000 zł na pokrycie kosztów dojazdu dla organizatorów na potrzeby organizacji konferencji oraz części kosztów dojazdu dla tych członków Stowarzyszenia, których nie będzie stać na samodzielne ich opłacenie.
 4. do 1000 zł na druk materiałów konferencyjnych, przygotowanie identyfikatorów i inne niezbędne materiały techniczne
 5. do 1000 zł - fundusz rezerwowy na nieprzewidziane wydatki.


UZ 2009-6 UZ 2009-8


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 7/2009

z dnia 12 lutego 2009 roku


w sprawie zmiany w regulaminie Wikikonkursu


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zmienia regulamin Wikikonkursu przyjęty w uchwale UZ 2/2009, punkt 1.5 przyjmuje brzmienie:

Uczestnik konkursu podaje do wiadomości Komisji Konkursowej numer i dane konta bankowego, na które ma zostać przesłane dofinansowanie oraz adres zamieszkania.


UZ 2009-7 UZ 2009-9


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 8/2009

z dnia 26 lutego 2009 roku


o przyznaniu środków na realizację konkursu Wrocławski Wikipstryk 2009


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 7000 zł na potrzeby organizacji wrocławskiej edycji konkursu Wikipstryk 2009. Konkurs odbywa się zgodnie z regulaminem Wikipstryk 2009/Regulamin.


UZ 2009-8 UZ 2009-10


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 9/2009

z dnia 5 marca 2009 roku


o przyznaniu środków na organizację Konferencji Otwarta Edukacja


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 6000 zł na Konferencję Otwarta Edukacja, która ma odbyć się w Sali Kolumnowej Sejmu RP 23 kwietnia 2009.


UZ 2009-9 UZ 2009-11


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 10/2009

z dnia 12 marca 2009 roku


o przyznaniu funduszy na organizację wikiwarsztatów w Częstochowie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 1000 zł na organizację Wikiwarsztatów w Częstochowie 30 marca 2009 r.


UZ 2009-10 UZ 2009-12


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 11/2009

z dnia 19 marca 2009 roku


o przyznaniu środków na delegację do Wrocławia


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 350 zł na koszt podróży Tomasza Ganicza (prezes) i Moniki Mosiewicz (adwokat reprezentujący) na rozprawę we Wrocławiu, w której Stowarzyszenie jest stroną.


UZ 2009-11 UZ 2009-13


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 12/2009

z dnia 27 marca 2009 roku


o przyznaniu środków na wydruk biuletynu


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 150 zł na wydruk Biuletynu Nr 3/2009 (5) w celach promocyjnych.


UZ 2009-12 UZ 2009-14


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 13/2009

z dnia 29 marca 2009 roku


w sprawie zwiększenia kwoty na opłacenie kosztów noclegu i wyżywienia dla zaproszonych wykładowców na Konferencję Wikimedia Polska 2009 w Jadwisinie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska powiększa kwotę, przyjętą uchwałą nr 6/2009 przeznaczoną na opłacenie kosztów noclegu i wyżywienia dla zaproszonych wykładowców na Konferencję Wikimedia Polska 2009 w Jadwisinie do 9000 zł.


UZ 2009-13 UZ 2009-15


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 14/2009

z dnia 9 kwietnia 2009 roku


w sprawie ustanowienia wynagrodzenia dla księgowej


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza:

 1. Kwotę 2.400 PLN brutto (w tym kwota 650 PLN przyznana Uchwałą Nr 19/2008 a nie wypłacona) za zaksięgowanie oraz wykonanie sprawozdania finansowego za rok 2008.
 2. Kwotę 220 PLN brutto miesięcznie za księgowanie i sporządzenie sprawozdania finansowego za rok 2009. Kwota ta wypłacana będzie kwartalnie. Kwota za czwarty kwartał wypłacona będzie po sporządzeniu sprawozdania finansowego.


UZ 2009-14 UZ 2009-16


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 15/2009

z dnia 16 kwietnia 2009 roku


o przyznaniu środków na delegację do Wrocławia


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 200 zł na koszt podróży Tomasza Ganicza (prezes) i Moniki Mosiewicz (adwokat reprezentujący) na rozprawę we Wrocławiu, w której Stowarzyszenie jest stroną.


UZ 2009-15 UZ 2009-17


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 16/2009

z dnia 16 kwietnia 2009 roku


o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął decyzję o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska w dniu 2 maja 2009 o godzinie 16:00 w pierwszym terminie, a przy braku kworum o godzinie 16:30 w drugim terminie. Walne Zebranie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Jadwisinie.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie regulaminu obrad zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania.
 3. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności w 2008 r.
 4. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2008 r.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sytuacji finansowej Stowarzyszenia w 2008 r.
 6. Głosowanie nad przyjęciem bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej za 2008 r.
 7. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu za rok 2008.
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności w 2008 r.
 9. Głosowanie nad absolutorium dla Komisji Rewizyjnej za rok 2008.
 10. Przedstawienie przez Zarząd planu działań na rok 2009.
 11. Wolne wnioski.


UZ 2009-16 UZ 2009-18


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 17/2009

z dnia 16 kwietnia 2009 roku


o przyznaniu środków na materiały promocyjne


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 10 000 zł na przygotowanie i zamówienie materiałów promocyjnych w postaci: koszulek, długopisów i kubków promujących projekty Wikimedia Commons, polskojęzyczną Wikipedię oraz polskojęzyczny Wikisłownik, a także długopisów i koszulek promujących działanie w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska.


UZ 2009-17 UZ 2009-19


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 18/2009

z dnia 7 maja 2009 roku


o przyznaniu środków na wyjazd Dariusza Jażdżyka do Ełku i Wilna


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 800 zł na pokrycie kosztów dojazdu i noclegu Dariusza Jażdżyka do Ełku i Wilna 18 - 22 maja 2009, w celu przeprowadzenia szkoleń z Wikisłownika w ramach projektu współpracy młodzieży ze szkół w Polsce i na Litwie przy rozwijaniu słownika polsko-litewskiego.


UZ 2009-18 UZ 2009-20


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 19/2009

z dnia 14 maja 2009 roku


o przyznaniu środków na podróże służbowe na konferencje, imprezy promocyjne i spotkania w mediach

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 3000 zł na nagłe delegacje służbowe w celu aktywnego uczestnictwa w konferencjach, spotkaniach w mediach i innych formach promocji projektów Wikimedia dla aktywnych edytorów projektów Wikimedia. Jednocześnie Zarząd przekazuje prawo do dysponowania tymi środkami Prezesowi Stowarzyszenia, który będzie mógł samodzielnie wydawać zgodę na refundacje kosztów podróży na wniosek zainteresowanych osób lub rzecznika prasowego.


UZ 2009-19 UZ 2009-21


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 20/2009

z dnia 14 maja 2009 roku


o przyznaniu środków na podróż na Wikimanię 2009

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 5500 zł na koszty podróży dla Wojciecha Pędzicha na konferencję Wikimania 2009, która odbędzie się 26-28 sierpnia 2009 w Buenos Aires.


UZ 2009-20 UZ 2009-22


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 21/2009

z dnia 28 maja 2009 roku


o przyznaniu środków na wykupienie usługi poczty w domenie wikimedia.pl


Zarząd Stowarzyszenia przeznacza kwotę do 90 zł na wykupienie usługi "PERSONAL hosting" w firmie AZ.pl na okres 1 roku, na potrzeby obsługi poczty elektronicznej w domenie wikimedia.pl.


UZ 2009-21 UZ 2009-23


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 22/2009

z dnia 28 maja 2009 roku


w sprawie przyznania środków na podróż na Wikimanię 2009 i anulowania uchwały 20/2009


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 4000 zł na koszty podróży dla Marcina Cieślaka na konferencję Wikimania 2009, która odbędzie się 26-28 sierpnia 2009 w Buenos Aires. Jednocześnie, w związku z rezygnacją z wyjazdu na tę samą konferencję przez Wojciecha Pędzicha, Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska anuluje uchwałę 20/2009.


UZ 2009-22 UZ 2009-24


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 23/2009

z dnia 25 czerwca 2009 roku


w sprawie przyznania finansowania na zorganizowanie Wikiekspedycji


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 16 000 PLN na cel organizacji Wikiekspedycji na terenie Podlasia w terminie 10-20 lipca 2009. Zarząd ustanawia Aleksandrę Zieleźny-Skolik skarbnikiem tego projektu. Refundacja kosztów paliwa ustalona zostaje w wysokości 0,40 PLN za kilometr, dieta na 20 PLN na dobę.


UZ 2009-23 UZ 2009-25


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 24/2009

z dnia 25 czerwca 2009 roku


w sprawie przyznania dofinansowania wyjazd na Open'er Festival


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyznaje dofinansowanie w wysokości 200 PLN dla Łukasza Czaplińskiego (Yves6) na wyjazd na Open'er Festival do Gdyni w dniach 2-5 lipca 2009 r. w celu sporządzenia relacji i fotoreportażu z wydarzenia. Materiały i relacje będą umieszczone w Wikinews.


UZ 2009-24 UZ 2009-26


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 25/2009

z dnia 9 lipca 2009 roku


o przyznaniu środków na wyjazd na spotkanie europejskich partnerów Wikimedia


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska deleguje kol. Pawła Drozda na spotkanie europejskich partnerów Wikimedia, które odbędzie się 18 lipca 2009 w Brukseli. Jednocześnie Zarząd przeznacza kwotę 800 PLN na koszty podróży (80% ceny biletu lotniczego), 118 EUR na pokrycie kosztów hotelu (dwa noclegi) oraz 90 EUR tytułem diet.


UZ 2009-25 UZ 2009-27


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 26/2009

z dnia 9 lipca 2009 roku


w sprawie zmian w Regulaminie Wikikonkursu


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zmienia regulamin Wikikonkursu przyjęty w uchwale UZ 2/2009, ze zmianami w uchwale UZ 7/2009, punkt 3.3 przyjmuje brzmienie:

Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Zarządu. Wniosek odwoławczy należy złożyć jednemu z członków Komisji. Komisja ma obowiązek w przeciągu 7 dni od jego złożenia poinformować Zarząd o wniosku oraz wyrazić o nim swoją opinię. Zarząd podejmuje ostateczną decyzję na swoim najbliższym spotkaniu.


UZ 2009-26 UZ 2009-28


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 27/2009

z dnia 9 lipca 2009 roku


o przyznaniu środków na wyjazd na konferencję Wikimania 2009 w Buenos Aires


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska deleguje kol. Piotra Czerniawskiego na konferencję Wikimania 2009, która odbędzie się w dniach 25-28 sierpnia w Buenos Aires. Jednocześnie Zarząd przeznacza dla kol. Piotra Czerniawskiego i Marcina Cieślaka kwotę po 100 USD na koszty czterech noclegów, po 120 USD tytułem diet oraz Stowarzyszenie wykupi im polisę ubezpieczeniową pokrywającą koszty leczenia OC i NNW na czas wyjazdu.


UZ 2009-27 UZ 2009-29


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 28/2009

z dnia 9 lipca 2009 roku


o przyznaniu środków na organizację Wikiwarsztatów podczas III Ogólnopolskiego Zlotu Drużynowych ZHP w Małeczu


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 280 PLN (w tym 180 PLN na druk ulotek informacyjnych oraz 100 PLN na koszty podróży) na organizację Wikiwarsztatów podczas odbywającego się w Małeczu w terminie 18-23 sierpnia III Ogólnopolskiego Zlotu Drużynowych, organizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego. Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska deleguje jednocześnie kol. Tomasza Chabinkę do przeprowadzenia wyżej wymienionych warsztatów.


UZ 2009-28 UZ 2009-30


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 29/2009

z dnia 23 lipca 2009 roku


w sprawie przyznania środków na organizację GDJ w Trójmieście


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 12 000 PLN na organizację spotkania roboczego "GDJ", które odbędzie się w Sopocie, w dniach 11-13 września 2009. Jednocześnie Zarząd mianuje skarbnikiem spotkania kol. Leinada.


UZ 2009-29 UZ 2009-31


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 30/2009

z dnia 20 sierpnia 2009 roku


w sprawie zwiększenia środków na organizację GDJ w Trójmieście


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w związku z miejscem planowanych obrad oraz dodatkowymi, niespodziewanymi kosztami zwiększa kwotę na organizację spotkania roboczego "GDJ", która został przyznana Uchwałą nr 29/2009 z 12 000 do 15 000 PLN.


UZ 2009-30 UZ 2009-32


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 31/2009

z dnia 4 września 2009 roku


o przyznaniu środków na delegację do Paryża


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska deleguje Tomasza Ganicza i Pawła Marynowskiego na Multimedia Usability Workshop, który odbędzie się 6-8 listopada 2009 w Paryżu. Równocześnie przeznacza do 2 000 PLN na koszty podróży oraz diety.


UZ 2009-31 UZ 2009-33


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 32/2009

z dnia 27 września 2009 roku


w sprawie przyznania środków na delegację na rosyjską konferencję Wiki-09


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 1850 PLN na wyjazd kol. Janusza Dorożyńskiego na konferencję Wikimedia Rosja, która odbędzie się w Petersburgu w dniach 25-26 października 2009.


UZ 2009-32 UZ 2009-34


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 33/2009

z dnia 2 października 2009 roku


w sprawie przyznania środków na wysłanie podziękowań darczyńcom OPP


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 2000 PLN na wydruk i wysłanie podziękowań darczyńcom, którzy przekazali Stowarzyszeniu 1% swojego podatku dochodowego.


UZ 2009-33 UZ 2009-35


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 34/2009

z dnia 6 października 2009 roku


w sprawie delegacji dla Pawła Jochyma na XXV Jesienne Spotkania PTI


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 1500 zł na koszty pobytu Pawła Jochyma na XXV Jesiennych Spotkaniach Polskiego Towarzystwa Informatycznego, które odbędą się w Mrągowie, w dniach 11-14.10.2009.


UZ 2009-34 UZ 2009-36


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 35/2009

z dnia 8 października 2009 roku


w sprawie środków na przygotowanie składu Biuletynu

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 1500 zł na koszty przygotowania składu numerów październikowego, listopadowego i grudniowego Biuletynu Stowarzyszenia.


UZ 2009-35 UZ 2009-37


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 36/2009

z dnia 15 października 2009 roku


o wsparciu finansowym spotkania wikimedian w Warszawie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 600 PLN na koszty wynajmu sali i cateringu na spotkanie wikimedian z Warszawy Zlot pod Syrenką, który odbędzie się 16 października 2009.


UZ 2009-36 UZ 2009-38


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 37/2009

z dnia 28 października 2009 roku


w sprawie przeznaczenia środków na abonament za domenę KOED


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza sumę do 100 zł na opłacenie przedłużenia abonamentu na domenę Koalicji Otwartej Edukacji "koed.org.pl".


UZ 2009-37 UZ 2009-39


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 38/2009

z dnia 28 października 2009 roku


w sprawie przeznaczenia środków na czynsz


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza sumę 1230 zł + VAT na opłacenie kosztów wynajmu siedziby Stowarzyszenia w 2009 r. Zarząd udziela pełnomocnictwa Tomaszowi Ganiczowi i Agnieszce Kwiecień do podpisania umowy najmu.


UZ 2009-38 UZ 2009-40


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 39/2009

z dnia 5 listopada 2009 roku


w sprawie przeznaczenia środków na urządzenie biura

Zarząd Stowarzyszenia przeznacza sumę do 8 tys. PLN na koszty urządzenia biura.


UZ 2009-39 UZ 2009-41


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 40/2009

z dnia 5 listopada 2009 roku


w sprawie wysłania listów z podziękowaniem dla darczyńców 1%


Zarząd Stowarzyszenia postanawia wysłać list z podziękowaniem dla darczyńców, którzy przeznaczyli 1% od swoich podatków na realizacje celów Stowarzyszenia w ramach OPP a ich wpłata jest większa niż 20 PLN. W tym celu przeznacza się na pokrycie kosztów wydruku listu, zakupu kopert oraz opłatę pocztową kwotę do 2 tys. PLN.


UZ 2009-40 UZ 2009-42


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 41/2009

z dnia 12 listopada 2009 roku


w sprawie założenia lokat pieniężnych


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął decyzję o przeniesieniu środków finansowych Stowarzyszenia na nowe konto w banku ING oraz ulokowaniu części funduszy na lokatach terminowych: dwie lokaty po 100 tys. PLN na okres jednego miesiąca z możliwością odnowienia.


UZ 2009-41 UZ 2009-43


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 42/2009

z dnia 26 listopada 2009 roku


w sprawie wykupienia dedykowanego serwera narzędziowego


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 7000 PLN na roczną opłatę za serwer dedykowany w firmie OVH. Serwer ma pełnić funkcję serwera narzędziowego na użytek Stowarzyszenia i społeczności Wikimedian. Administratorami serwera Zarząd ustanawia pp. Sapera, Leafnode'a i Leinada. Administratorzy wybiorą początkową konfigurację serwera.


UZ 2009-42 UZ 2009-44


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 43/2009

z dnia 10 grudnia 2009 roku


w sprawie regulaminu korzystania z serwera narzędziowego


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ustanawia regulamin korzystania z serwera narzędziowego następującej treści:

Wnioski o konto[edytuj | edytuj kod]

 • Serwer narzędziowy jest zarządzany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska, a jego wykorzystanie powinno być zgodne z prawem polskim i regulaminem usług firmy wydzierżawiającej serwer [4].
 • Konto przyznawane jest na okres 6 miesięcy.
 • We wniosku trzeba podać działający adres e-mail oraz imię i nazwisko.
 • Zapoznaj się z regulaminem, aby sprawdzić czy Twój projekt mieści się w celach wykorzystania serwera.

Składanie wniosków[edytuj | edytuj kod]

 1. Przejdź do strony http://tools.wikimedia.pl/wnioski - przeniesie Cię do systemu ticketowego - JIRA
 2. Jeżeli system poprosi Cię o założenie konta w systemie JIRA, zrób to, używając nazwy, z której będziesz później korzystał na serwerze jako loginu.
 3. Po założeniu konta w JIRA przejdź ponownie do strony http://tools.wikimedia.pl/wnioski
 4. Wypełnij formularz podając opis zawierający:
  • co chcesz robić na serwerze, jak planujesz to zrobić i jakich zasobów do tego potrzebujesz;
  • krótki opis Twoich umiejętności w korzystaniu z linii komend systemów Unix/Linux, aplikacji internetowych i programowaniu
  • informację czy i w którym projekcie Wikimedia się udzielasz
  • jeśli planujesz uruchomić bota, podaj także link do strony z jego opisem w jednym z projektów Wikimedia
  • w formularzu zgłoszeniowym nie podawaj żadnych danych osobowych; napisz czy chcesz aby Twój wniosek pozostał poufny.
 5. Po kilku dniach (3-7) otrzymasz wiadomość z informacją czy Twój wniosek został zaakceptowany lub z prośbą o jego uzupełnienie.
 6. Jeśli wniosek został zaakceptowany zostaniesz poproszona/y o dodatkowe dane
  • jeśli chcesz logować się w systemie przy użyciu kluczy SSH, dołącz swój publiczny klucz SSH do ticketu z wnioskiem, korzystając z opcji "Dołącz plik"
  • podaj w komentarzu do ticketu dane, o które zostałaś/eś poproszona/y (imię i nazwisko, projekt Wikimedia, itp.)
 7. Po kilku dniach Twoje konto zostanie założone, możesz spróbować się zalogować. W razie wątpliwości napisz komentarz do ticketu.
 8. Korzystając z serwera postępuj zgodnie z regulaminem.

Regulamin[edytuj | edytuj kod]

Wszyscy użytkownicy serwera narzędziowego są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu:

 1. Należy czytać wszystkie komunikaty wysyłane na listę dyskusyjną dla użytkowników toolserverpl-l@tools.wikimedia.pl.
 2. Wykorzystanie serwera musi być związane z projektami Wikimedia i/lub projektami realizowanym w ramach Stowarzyszenia Wikimedia Polska.
 3. Wszystkie działania przeprowadzane przy użyciu serwera muszą być zgodnie z prawem polskim i regulaminem firmy, która wydzierżawia serwer [5].
 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo usług dostarczanych przez siebie, łącznie z oprogramowaniem pisanym przez siebie jak i pochodzącym od stron trzecich.
 5. Kod źródłowy oprogramowania własnego użytkownika uruchamianego na serwerze musi być dostępny do wglądu dla administratorów i zaleca się, aby był udostępniony publicznie na jednej z wolnych licencji.
 6. Użytkownik nie może udostępniać swojego konta innym osobom, bez zgody jednego z administratorów. W przypadku prac grupowych należy ściśle określić listę osób, która ma dostęp do konta i podać ją do wiadomości administratorom.
 7. Narzędzia i skrypty udostępniane na koncie nie mogą prosić użytkowników o podawanie danych do logowania w projektach Wikimedia, ani też gromadzić i przetwarzać żadnych danych osobowych.
 8. Boty muszą działać w zgodzie z zasadami projektu, na którego danych operują. Na stronie bota w projekcie należy zamieścić informację, że jest on uruchamiany z serwera narzędziowego tools.wikimedia.pl
 9. Konto nie może być wykorzystywane jako prywatna skrzynka pocztowa. Lokalna skrzynka pocztowa może być wykorzystana tylko do spraw związanych z projektem realizowanym na serwerze.
 10. Użytkownicy są zobowiązani do zachowania prywatności. Oznacza to, że nie mogą udostępniać stronom trzecim informacji o innych użytkownikach, które można pozyskać z systemu, w tym adresów IP komputerów, z których łączą się z serwerem, danych gromadzonych w logach systemowych i logach usług działających na serwerze.

Ponadto:

 • Działania i zawartość katalogów użytkownika może zostać przejrzana przez administratorów, w celu potwierdzenia zgodności z regulaminem.
 • Konto użytkownika może zostać zamknięte przez administratora po stwierdzeniu naruszenia regulaminu lub z innego powodu. Serwer nie jest jednym z projektów Wikimedia i brak zastrzeżenia w regulaminie co do danej akcji nie oznacza, że wolno ją wykonać. W razie wątpliwości, przed podjęciem jakichkolwiek działań, należy skontaktować się z jednym z administratorów.


UZ 2009-43 UZ 2009-45


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 44/2009

z dnia 10 grudnia 2009 roku


w sprawie przeznaczenia środków na organizację Wikiwarsztatów "WikiFoto 2010"


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 12 000 PLN na koszty organizacji Wikiwarsztatów "WikiFoto 2010", które odbędą się w Łodzi, w dniach 1-3 maja 2010. Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia czyni kol. Tomasz Ganicza odpowiedzialnym za rozliczenie tej imprezy.


UZ 2009-44 UZ 2009-46


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 45/2009

z dnia 10 grudnia 2009 roku


w sprawie przeznaczenia środków na abonament za polskie domeny projektów Wikimedia


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza sumę 845,46 zł na opłacenie przedłużenia abonamentu na domeny:

 • wikipedia.pl
 • wikinews.pl
 • wikicytaty.pl
 • wikibooks.pl
 • wikislownik.pl
 • wikizrodla.pl
 • wikipedijo.pl


UZ 2009-45 UZ 2010-1


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 46/2009

z dnia 17 grudnia 2009 roku


w sprawie zmiany procedury składania wniosków o konta na serwerze narzędziowym

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zmienia procedurę składania wniosków przyjętą uchwałą UZ 2009-43 na następującą:

Składanie wniosków[edytuj | edytuj kod]

 1. Napisz wniosek do administratorów na adres administracja@wikimedia.pl zawierający:
  • proponowany login
  • co chcesz robić na serwerze, jak planujesz to zrobić i jakich zasobów do tego potrzebujesz;
  • krótki opis Twoich umiejętności w korzystaniu z linii komend systemów Unix/Linux, aplikacji internetowych i programowaniu
  • informację czy i w którym projekcie Wikimedia się udzielasz
  • jeśli planujesz uruchomić bota, podaj także link do strony z jego opisem w jednym z projektów Wikimedia
  • na tym etapie we wniosku nie podawaj żadnych danych osobowych.
 2. Po kilku dniach (3-7) otrzymasz wiadomość z informacją czy Twój wniosek został zaakceptowany lub z prośbą o jego uzupełnienie.
 3. Jeśli wniosek został zaakceptowany zostaniesz poproszona/y o dodatkowe dane
  • jeśli chcesz logować się w systemie przy użyciu kluczy SSH, prześlij swój publiczny klucz SSH mailem;
  • podaj w mailu dane, o które zostałaś/eś poproszona/y (imię i nazwisko, projekt Wikimedia, itp.)
 4. Po kilku dniach Twoje konto zostanie założone, możesz spróbować się zalogować. W razie wątpliwości napisz do administratorów.
 5. Korzystając z serwera postępuj zgodnie z regulaminem.


UZ 2009-46 UZ 2010-2


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 1/2010

z dnia 7 stycznia 2010 roku


w sprawie przeznaczenia środków na organizację LabPstryk 2010


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 3500 PLN (trzy tysiące pięćset złotych) na koszty organizacji i zakupu sprzętu fotograficznego dla projektu LabPstryk 2010. Kierownikiem projektu i odpowiedzialnym za jego rozliczenie Zarząd mianuje kol. Masura.


UZ 2010-1 UZ 2010-3


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 2/2010

z dnia 12 stycznia 2010 roku


w sprawie przyznania środków na etat pracownika biurowego i koszty prowadzenia biura


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia przeznacza 12 000 netto (brutto: 16 200 - brutto pracownika) na płace dla pracownika biurowego Stowarzyszenia. Zarząd przeznacza też kwotę do 10 000 zł na koszty prowadzenia biura.


UZ 2010-2 UZ 2010-4


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 3/2010

z dnia 14 stycznia 2010 roku


w sprawie przyznania środków na przygotowanie Wikiekspedycji na Kaszuby


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia przeznacza 1 000 PLN na przygotowanie wstępne Wikiekspedycji na Kaszuby, w tym zakup map i przewodników oraz innych materiałów, które posłużą do organizacji tego przedsięwzięcia.


UZ 2010-3 UZ 2010-5


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 4/2010

z dnia 21 stycznia 2010 roku


w sprawie przyznania środków na Konferencję Wikimedia Polska 2010


Stowarzyszenie Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 20 000 PLN na organizację Konferencji Wikimedia Polska 2010. Kwota ta jest przeznaczona na częściowe opłacenie noclegów i wyżywienia, wynajęcie sali, druk materiałów konferencyjnych, koszty zaproszenia gości z zagranicy i koszty dofinansowania dla części uczestników konferencji z Polski.


UZ 2010-4 UZ 2010-6


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 5/2010

z dnia 27 stycznia 2010 roku


w sprawie VI edycji Wikigrantów


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ogłasza VI edycję Wikigrantów (do V edycji WIkikonkurs) w terminie 2010.02.01-2010.12.31 oraz przeznacza kwotę 10 000 PLN na tę edycję. VI edycja Wikigrantów ma być przeprowadzona w przez komisję grantową w składzie: Maire, Masti, Leinad, Odder, Akira według następującego regulaminu:

1. Postanowienia ogólne[edytuj | edytuj kod]

 1. Celem Wikigrantów jest finansowe wsparcie wartościowych projektów, mających na celu wzbogacenie o nowe materiały projektów Wikimedia.
 2. Środki do wykorzystania w każdej edycji Wikigrantów zapewnia Stowarzyszenie Wikimedia Polska.
 3. Przyznawaniem grantów dysponuje Komisja grantowa (zwana dalej Komisją), której rolę pełni 5 osób wybranych przez Zarząd. Skład komisji stanowią: Maire, Masti, Leinad, Odder, Akira
 4. Terminy przyjmowania zgłoszeń, przyznania grantów oraz ograniczenia czasowe dotyczące realizacji projektów dla każdej edycji Wikigrantów są ustalane przez Komisję i ogłaszane z dniem rozpoczęcia danej edycji.
 5. Osoba ubiegająca się o grant podaje do wiadomości Komisji numer i dane konta bankowego, na które ma zostać przesłane dofinansowanie oraz adres zamieszkania.
 6. Z projektu, któremu przyznano dofinansowanie, osoba ubiegająca się o grant ma przedstawić sprawozdanie w terminie wyznaczonym przez Komisję.
 7. Wgląd do danych osobowych uczestników grantów mają tylko Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja. Dane te nie będą przetwarzane ani publikowane, chyba że uczestnik wyrazi we wniosku zgodę na podanie imienia i nazwiska.

2. Warunki złożenia wniosku o grant[edytuj | edytuj kod]

 1. Osobą składająca wniosek o grant może zostać osoba zarejestrowana (posiadająca konto) w co najmniej jednym projekcie Wikimedia.
 2. W szczególnym przypadku zgłoszenie może przedstawić osoba nie spełniająca p. 1., pod warunkiem poparcia przez osobę go spełniającą.
 3. Wniosek winien być złożony w języku polskim na wskazaną przez Komisję podstronę Wikigrantów i zawierać:
  • nick i wraz z linkiem do strony użytkownika w którymś z projektów Fundacji Wikimedia (w tym dane wymienione w punkcie 2.)
  • opis projektu
  • uzasadnienie: co mogą zyskać projekty Wikimedia dzięki temu pomysłowi
  • harmonogram realizacji projektu
  • kosztorys - podać należy górną granicę potrzebnej kwoty
 4. W grancie nie mogą brać udziału członkowie Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska, jego Komisji Rewizyjnej ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2 statutu Stowarzyszenia.
 5. Wnioski nieprzyjęte do realizacji można zgłaszać do następnej edycji Wikigrantów w formie niezmienionej bądź z poprawkami.

3. Ocena zgłoszeń[edytuj | edytuj kod]

 1. Przy ocenie zgłoszeń Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
  • przygotowanie wniosku,
  • dotychczasowe zaangażowanie w kierunku wiążącym się z charakterem składanego projektu,
  • ilość i jakość materiałów, które mają być pozyskane dzięki realizacji projektu,
  • koszt realizacji projektu,
  • czy przyczynia się do rozwoju któregoś z projektów, których wspieraniem zajmuje się Stowarzyszenie.
 2. Komisja podczas posiedzenia określa kto może otrzymać grant.
 3. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Zarządu. Wniosek odwoławczy należy złożyć jednemu z członków Komisji. Komisja ma obowiązek w przeciągu 7 dni od jego złożenia poinformować Zarząd o wniosku oraz wyrazić o nim swoją opinię. Zarząd podejmuje ostateczną decyzję na swoim najbliższym spotkaniu.
 4. Komisja zobowiązuje się do przedstawienia, na prośbę Uczestnika, pisemnego uzasadnienia decyzji o odrzuceniu wniosku.
 5. Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania środków żadnemu ze zgłoszonych wniosków, lub do przyznania dysponowanych środków tylko w części.


UZ 2010-5 UZ 2010-7


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 6/2010

z dnia 16 lutego 2010 roku


w sprawie przyznania środków na akcję promocyjną "Wikunia"


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę 600 PLN na opłacenie przez 6 miesięcy 2010 r. wyżywienia dla zwierzęcia wikunia, które przebywa w Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi. Jednocześnie Zarząd przeznacza kwotę do 500 zł na przygotowanie tabliczki informacyjnej, standu na tekst artykułu o wikuni z Wikipedii i innych materiałów i kosztów akcji promocyjnej.


UZ 2010-6 UZ 2010-8


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 7/2010

z dnia 18 lutego 2010 roku


w sprawie powołania kapituły wyróżnienia Pro Wikimedia i przeznaczenia środków na organizację


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska powołuje kapitułę wyróżnienia Pro Wikimedia w składzie: Ala_z, Przykuta, Patrol110, Akira, Rdrozd i Leinad. Do zadań kapituły należeć będzie: ustalenie regulaminu, nadzór nad przebiegiem głosowania, przygotowanie techniczne nagród i dyplomów oraz opracowanie scenariusza i poprowadzenie ceremonii przyznania wyróżnień.


UZ 2010-7 UZ 2010-9


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 8/2010

z dnia 11 marca 2010 roku


o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął decyzję o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w Warszawie, w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, pl. Małachowskiego 3, 27 marca 2010, o godzinie 14:00 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym nie będzie kworum, drugi termin Zebrania odbędzie się o 15:00 tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie regulaminu obrad zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania.
 3. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania merytorycznego oraz finansowego za 2009 r.
 4. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu w 2009 r.
 5. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego za 2009 r.
 6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2009 r.
 7. Głosowanie nad przyjęciem absolutorium za 2009 r dla:
  1. zarządu
  2. komisji rewizyjnej
  3. sądu koleżeńskiego.
 8. Wybór członków organów statutowych Stowarzyszenia na lata 2010-2012
  1. prezesa zarządu Stowarzyszenia
  2. pozostałych członków zarządu
  3. członków komisji rewizyjnej
  4. członków sądu koleżeńskiego.


UZ 2010-8 UZ 2010-10


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 9/2010

z dnia 11 marca 2010 roku


w sprawie środków na dofinansowanie wyjazdu dla uczestników Wikimedia Developer Workshop 2010


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 500 EUR na opłacenie kosztów i pobytu dwóch osób na Wikimedia Developer Workshop 2010, które odbędzie się w Berlinie, 14-16 kwietnia 2010. Warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym otrzymania dofinansowania jest potwierdzenie przyjęcia rejestracji od organizatorów warsztatów.


UZ 2010-9 UZ 2010-11


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 10/2010

z dnia 18 marca 2010 roku


o przyznaniu środków na przygotowanie ścianki wystawienniczej


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 6000 PLN na przygotowanie ścianki wystawienniczej z logami Stowarzyszenia i projektów Wikimedia.


UZ 2010-10 UZ 2010-12


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 11/2010

z dnia 18 marca 2010 roku


o przyznaniu środków na wydruk Biuletynu Nr 3/2010 (15)


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 1000 PLN na pokrycie kosztów wydruku 100 egzemplarzy Biuletynu Nr 3/2010 (15).


UZ 2010-11 UZ 2010-13


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 12/2010

z dnia 27 marca 2010 roku


o wyborze wiceprezesa, sekretarza i skarbnika Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska wybrał w głosowaniu jawnym na:

wiceprezesa Stowarzyszenia: Piotra Czerniawskiego (4 za i 1 wstrzymujący),
wiceprezesa Stowarzyszenia: Marka Stelmasika (4 za i 1 wstrzymujący),
sekretarza: Agnieszkę Kwiecień (4 za i 1 wstrzymujący),
skarbnika: Pawła Drozda (4 za i 1 wstrzymujący).


UZ 2010-12 UZ 2010-14


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 13/2010

z dnia 1 kwietnia 2010 roku


o przyznaniu środków na wyjazd na spotkanie partnerów Wikimedia oraz "Developers Days" w Berlinie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska deleguje kol. Tomasza Ganicza i kol. Marka Stelmasika na spotkanie partnerów Wikimedia, które ma się odbyć w Berlinie w dniach 16-18 kwietnia 2009. Zarząd deleguje też kol. Leafnode'a na "Developers Days", które również odbywają się w Berlinie w dniach 14-16 kwietnia 2009. Jednocześnie Zarząd przeznacza do 600 EUR na opłacenie kosztów pobytu (nocleg i wyżywienie) tych osób w Berlinie i do 3000 zł na koszty przejazdu w obie strony. Rozliczenie kosztów przejazdu i pobytu nastąpi na podstawie druków delegacji służbowych.


UZ 2010-13 UZ 2010-15


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 14/2010

z dnia 13 maja 2010 roku


o programie dofinansowania udziału w Wikimanii


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 20 000 PLN na dofinansowanie kosztów udziału w konferencji "Wikimania 2010". Dofinansowanie będzie przyznawane wg następującego regulaminu:

 1. Dofinansowanie może dostać tylko aktywny edytor jednego z projektów Wikimedia, mający ukończone 18 lat (lub 16 i pisemną zgodę rodziców na udział w konferencji).
 2. Dofinansowanie może obejmować zwrot kosztów przejazdu, noclegu, wyżywienia i opłatę konferencyjną.
 3. Wnioski będą rozpatrywane przez powołaną przez Zarząd Stowarzyszenia 3-osobową komisję.
 4. Wniosek o dofinansowanie, w formie ustalonej przez komisję należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 1 czerwca 2010, godz. 24:00.
 5. Dodatkowo punktowane będą:
  1. Praca w komitecie organizacyjnym Wikimanii,
  2. Zgłoszenie wykładu lub inna forma zgłoszonej aktywności w ramach Wikimanii,
  3. Znajomość języka angielskiego,
  4. Poziom aktywności w projektach Wikimedia,
  5. Wysokość sumy o którą występuje wnioskodawca.
 6. Ogłoszenie przyznania dofinansowania nastąpi do 7 czerwca 2010.


UZ 2010-14 UZ 2010-16


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 15/2010

z dnia 20 maja 2010 roku


o przyznaniu środków na spotkanie wikipedystów w Warszawie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 800 PLN na cele organizacji spotkania wikipedystów w Warszawie, mającego na celu wymianę doświadczeń między uczestnikami projektu Wikipedia, rozwój Wikiprojektu Warszawa, zaplanowanie działań zmierzających do wzbogacenia warszawskich haseł fotografiami i integrację członków społeczności projektu Wikipedia. Kwota ma zostać przeznaczona na zapewnienie zaplecza lokalowego oraz tort okolicznościowy w związku z uczczeniem przekroczenia 700 000 haseł w Wikipedii.


UZ 2010-15 UZ 2010-17


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 16/2010

z dnia 3 czerwca 2010 roku


w sprawie przyznania środków na organizację Wikiekspedycji 2010


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyznaje sumę do 35 000 PLN na organizację Wikiekspedycji 2010, która odbędzie się w dniach 1-7 i 12-22 lipca 2010. Jednocześnie Zarząd wyznacza Sebastiana Skolika na skarbnika tej wyprawy i zobowiązuje go do rozliczenia wydatków ze skarbnikiem Stowarzyszenia.


UZ 2010-16 UZ 2010-18


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 17/2010

z dnia 9 czerwca 2010 roku


w sprawie zmiany terminów składania wniosków o dofinansowanie na wyjazd na Wikimanię


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zmienia terminy składania wniosków o dofinansowania udziału w Wikimanii określone w uchwale 14/2010. Termin składania wniosków upływa 12 czerwca, ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 17 czerwca.


UZ 2010-17 UZ 2010-19


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 18/2010

z dnia 1 lipca 2010 roku


w sprawie o przyznaniu środków na delegację do Gdańska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska deleguje Agnieszkę Kwiecień i Piotra Czerniawskiego na konferencję Wikimania, która odbędzie się 9-11 lipca 2010 w Gdańsku. Równocześnie przeznacza do 1 600 PLN na koszty podróży, noclegi i opłatę konferencyjną.


UZ 2010-18 UZ 2010-20


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 19/2010

z dnia 30 lipca 2010 roku


o przygotowaniu materiałów promocyjnych


Zarząd Stowarzyszenie Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 2000 PLN na zatrudnienie na umowę o dzieło osoby, która opracuje projekty materiałów promocyjnych Stowarzyszenia, projektów Wikimedia i idei wolnych licencji. Wybór osoby, która podejmie się tego zadania zostanie dokonany w formie głosowania Zarządu Stowarzyszenia.


UZ 2010-19 UZ 2010-21


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 20/2010

z dnia 5 sierpnia 2010 roku


w sprawie zmiany regulaminu serwera narzędziowego


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zmienia regulamin korzystania z serwera narzędziowego przyjęty uchwałą UZ 2009-43 w zakresie okresu na jaki przyznawane jest konto, który zostaje wydłużony do 12 miesięcy.


UZ 2010-20 UZ 2010-22


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 21/2010

z dnia 9 września 2010 roku


w sprawie przeznaczenia środków na organizację zlotu "GDJ 2010"


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 25 000 PLN na organizację zlotu Wikipedystów "GDJ 2010", który odbędzie się w Domu Zjazdów i Konferencji Polskiej Akademii Nauk, Pałac w Jabłonnie, 05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 105 w dniach 5-7 listopada 2010.


UZ 2010-21 UZ 2010-23


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 22/2010

z dnia 9 września 2010 roku


w sprawie zakupu sprzętu fotograficznego


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 4300 PLN na zakup sprzętu fotograficznego:

 1. obiektyw bardzo jasny - stało ogniskowy (50mm)
 2. obiektyw jasny - zoom szerokokątny - ok. 17-50 mm f/2.8
 3. obiektyw jasny - tele zoom - ok. 135-400 mm f/4.5-f/5.6

Sprzęt ma być wykorzystany podczas Wikiekspedycji na Spitsbergen przez Upiora Północy, a następnie przekazany na stan Stowarzyszenia.


UZ 2010-22 UZ 2010-24


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 23/2010

z dnia 16 września 2010 roku


w sprawie przeznaczenia środków na organizację zlotu "Sabat"


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 10 000 PLN na organizację zlotu edytorów projektów Wikimedia "Sabat", który odbędzie się w Hotelu Sytem Poznan North, w dniach 19-21 listopada 2010.


UZ 2010-23 UZ 2010-25


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 24/2010

z dnia 21 września 2010 roku


w sprawie przyznania środków na organizację zlotu "Sabat"

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podwyższa kwotę przyznaną na organizację zlotu edytorów projektów Wikimedia "Sabat" (uchwała UZ 2010-23) do 15 tys. PLN.


UZ 2010-24 UZ 2010-26


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 25/2010

z dnia 24 września 2010 roku


w sprawie dofinansowania lokalnego spotkania wikipedystów w Poznaniu


Zarząd Wikimedia Polska przyznaje dofinansowanie w wysokości do 200 PLN na organizację lokalnego spotkania wikipedystów z okazji 9 urodzin polskiej Wikipedii, które odbędzie się 26 września 2010 r. w Poznaniu.


UZ 2010-25 UZ 2010-27


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 26/2010

z dnia 28 września 2010 roku


w sprawie przyznania środków na druk książki o Chopinie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 12 000 PLN na druk i dystrybucję wielojęzycznej książki o Fryderyku Chopinie przygotowanej na podstawie artykułów z kilku wersji językowych Wikipedii.


UZ 2010-26 UZ 2010-28


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 27/2010

z dnia 5 października 2010 roku


w sprawie opłaty za dedykowany serwer narzędziowy

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 2520 PLN na roczną opłatę za korzystanie z serwera dedykowanego w firmie OVH. Serwer ma nadal pełnić funkcję serwera narzędziowego na użytek Stowarzyszenia i społeczności Wikimedian.


UZ 2010-27 UZ 2010-29


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 28/2010

z dnia 12 października 2010 roku


w sprawie zakupu koszulek na spotkania GDJ i Sabat

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 6000 PLN na zakup 200 koszulek promocyjnych projektów Wikimedia.


UZ 2010-28 UZ 2010-30


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 29/2010

z dnia 19 października 2010 roku


w sprawie zwiększenia środków na druk książki o Chopinie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwiększa kwotę przeznaczoną uchwałą UZ 2010-26 na druk i dystrybucję wielojęzycznej książki o Fryderyku Chopinie przygotowanej na podstawie artykułów z kilku wersji językowych Wikipedii z 12 000 PLN na 14 000 PLN.


UZ 2010-29 UZ 2010-31


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 30/2010

z dnia 26 października 2010 roku


w sprawie dofinansowania uczestnictwa w zlocie "GDJ 2010"


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 2000 PLN na dofinansowanie Wikimedianom uczestnictwa w zlocie "GDJ 2010", który odbędzie się w Jabłonnie 5-7 listopada 2010. Dofinansowanie może dotyczyć opłaty za nocleg, wyżywienie i dojazd. Zarząd rozpatrzy wnioski o dofinansowanie złożone do 31 października 2010 r. Wnioski należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres zarzad@wikimedia.pl.


UZ 2010-30 UZ 2010-32


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 31/2010

z dnia 2 listopada 2010 roku


w sprawie dofinansowania uczestnictwa w zlocie "Sabat"


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 2000 PLN na dofinansowanie Wikimedianom uczestnictwa w zlocie "Sabat", który odbędzie się w Poznaniu 19-21 listopada 2010. Dofinansowanie może dotyczyć opłaty za nocleg, wyżywienie i dojazd. Zarząd rozpatrzy wnioski o dofinansowanie złożone do 8 listopada 2010 r. Wnioski należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres zarzad@wikimedia.pl.


UZ 2010-31 UZ 2010-33


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 32/2010

z dnia 30 listopada 2010 roku


w sprawie przeznaczenia środków na abonament za polskie domeny projektów Wikimedia


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza sumę 1085.80 zł na opłacenie przedłużenia abonamentu na domeny:

 • wikipedia.pl
 • wikinews.pl
 • wikicytaty.pl
 • wikibooks.pl
 • wikislownik.pl
 • wikizrodla.pl
 • wikipedijo.pl
 • wikipedyjo.pl
 • koed.org.pl


UZ 2010-32 UZ 2011-1


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 33/2010

z dnia 20 grudnia 2010 roku


w sprawie przeznaczenia środków na wstępne przygotowania obchodów 10-lecia Wikipedii

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 1000 PLN na wstępne przygotowania do obchodów 10-lecia Wikipedii, które mają się odbyć w Poznaniu, we wrześniu 2011. Jednocześnie Zarząd upoważnia kol. Maikkinga do dysponowania tymi środkami i zobowiązuje do rozliczenia ze skarbnikiem Stowarzyszenia.


UZ 2010-33 UZ 2011-2


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 1/2011

z dnia 4 stycznia 2011 roku


w sprawie przyznania środków na przygotowanie Zlotu pod Syrenką 2011

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 900 PLN na organizację Zlotu pod Syrenką 2011, które odbędzie się 15 stycznia 2011 w Warszawie.


UZ 2011-1 UZ 2011-3


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 2/2011

z dnia 4 stycznia 2011 roku


w sprawie przyznania środków na Konferencję Wikimedia Polska 2011

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 30 000 PLN na organizację Konferencji Wikimedia Polska, która odbędzie się 18-20 marca 2011 we Wrocławiu w Hotelu Tumskim.


UZ 2011-2 UZ 2011-4


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 3/2011

z dnia 11 stycznia 2011 roku


w sprawie przyznania środków na organizację spotkania Wikipedystów w Poznaniu


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyznaje sumę do 500 PLN na organizację Dnia Wikipedii, który odbędzie się w Poznaniu, 15 stycznia 2011. Odpowiedzialnym za rozliczenie imprezy Zarząd mianuje kol. Maikkinga.


UZ 2011-3 UZ 2011-5


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 4/2011

z dnia 11 stycznia 2011 roku


w sprawie przeznaczenia środków na organizację LabPstryk 2011


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 6000 PLN na koszty organizacji i zakupy materiałów niezbędnych dla realizacji projektu LabPstryk 2011. Odpowiedzialnym za rozliczenie projektu Zarząd mianuje kol. Karola007.


UZ 2011-4 UZ 2011-6


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 5/2011

z dnia 1 lutego 2011 roku


w sprawie VII edycji Wikigrantów


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę 5000 PLN na VII edycję Wikigrantów. Edycja ta rozpocznie się 2011.02.01 i będzie trwała do 2011.12.31. Jednocześnie Zarząd powołuje komisję w składzie Rdrozd, Masti, Leinad, Odder, Ala_z, która będzie decydować o przyznawaniu środków na Wikigranty zgodnie z Regulaminem zawartym w załączniku nr. 1.


UZ 2011-5 UZ 2011-7


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 6/2011

z dnia 1 lutego 2011 roku


w sprawie dofinansowanie uczestnictwa przedstawicieli innych chapterów w spotkaniu w Berlinie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 2,5 tys. euro na dofinansowanie uczestnictwa przedstawicieli wybranych organizacji partnerskich Wikimedia Foundation w spotkaniu „Chapters Meeting“, które odbędzie się w Berlinie w dniach 25-27 marca 2011 r.


UZ 2011-6 UZ 2011-8


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 7/2011

z dnia 15 lutego 2011 roku


w sprawie programu dofinansowania udziału w Wikimanii 2011


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 35 000 PLN na dofinansowanie kosztów udziału w konferencji "Wikimania 2011". Dofinansowanie będzie przyznawane wg następującego regulaminu:

 1. Dofinansowanie może dostać tylko aktywny edytor jednego z projektów Wikimedia, będący obywatelem Polski lub mający prawo stałego pobytu w Polsce oraz ukończone 18 lat (lub 16 i pisemną zgodę rodziców na udział w konferencji).
 2. Dofinansowanie może obejmować zwrot kosztów przejazdu, noclegu, wyżywienia i opłatę konferencyjną.
 3. Wnioski będą rozpatrywane przez 3-osobową komisję w składzie: Drozdp, Julo, Maire.
 4. Wniosek o dofinansowanie, w formie ustalonej przez komisję należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca 2011, godz. 24:00.
 5. Dodatkowo punktowane będą:
  1. Praca w komitecie organizacyjnym Wikimanii,
  2. Zgłoszenie wykładu lub inna forma zgłoszonej aktywności w ramach Wikimanii,
  3. Znajomość języka angielskiego,
  4. Poziom aktywności w projektach Wikimedia,
  5. Wysokość sumy o którą występuje wnioskodawca.
 6. Ogłoszenie przyznania dofinansowania nastąpi 19 marca 2011.


UZ 2011-7 UZ 2011-9


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 8/2011

z dnia 15 lutego 2011 roku


o częściowym sfinansowaniu kosztów pobytu i podróży na Konferencję Wikimedia Polska 2011


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza na sfinansowanie kosztów pobytu i podróży na Konferencję Wikimedia Polska 2011, która odbędzie się 18-20 marca 2011 we Wrocławiu w Hotelu Tumskim następujących kwot:

 • do 2500 PLN tym członkom Stowarzyszenia Wikimedia Polska, których nie stać na samodzielne pokrycie tych kosztów,
 • do 2500 PLN na koszty pobytu i podróży zaproszonym gościom z Polski.


UZ 2011-8 UZ 2011-10


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 9/2011

z dnia 21 lutego 2011 roku


o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, we Wrocławiu, w sali konferencyjnej Hotelu Tumskiego, ul. Wyspa Słodowa 10, 19 marca 2011, o godzinie 17:00 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym nie będzie kworum, drugi termin Zebrania odbędzie się o 17:30 tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ogłasza następujący program:

 1. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
 3. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2010 r.
 4. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania z własnej działalności w 2010 r. w tym:
  1. Przedstawienie przez Komisję Wikigrantów sprawozdania z przebiegu VI edycji Wikigrantów.
 5. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2010 r. i złożenie wniosku o udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 6. Głosowania:
  1. nad przyjęciem sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2010 r.
  2. nad przyjęciem sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2010 r.
  3. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2010 r.
 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2010 r.
 8. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2010 r.
 9. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2010 r.
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2010 r.
 10. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia planu działań na 2011 r.
 11. Dyskusja nad uzupełnieniem składu Zarządu Stowarzyszenia.
 12. Głosowania:
  1. nad zatwierdzeniem planu działań Zarządu Stowarzyszenia na 2011 r.
  2. nad kandydaturami do Zarządu Stowarzyszenia.
 13. Dyskusja nad dokonaniem zmian w Statucie Stowarzyszenia i głosowanie nad przyjęciem uchwały w tej sprawie.
 14. Wolne wnioski.


UZ 2011-9 UZ 2011-11


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 10/2011

z dnia 22 lutego 2011 roku


o przyznaniu środków na wyjazd na spotkanie partnerów Wikimedia w Berlinie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska deleguje kol. Tomasza Ganicza i kol. Marka Stelmasika na spotkanie partnerów Wikimedia, które ma się odbyć w Berlinie w dniach 24-26 marca 2011 i przeznacza do 400 EUR na opłacenie kosztów pobytu (nocleg i wyżywienie) tych osób w Berlinie i do 1000 zł na koszty przejazdu w obie strony. Rozliczenie kosztów przejazdu i pobytu nastąpi na podstawie druków delegacji służbowych.


UZ 2011-10 UZ 2011-12


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 11/2011

z dnia 8 marca 2011 roku


w sprawie o sfinansowaniu kosztów pobytu i podróży na Konferencję Wikimedia Polska 2011 uczestnikom spoza Polski


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 20 000 PLN na sfinansowanie kosztów pobytu i podróży gościom z zaprzyjaźnionych ościennych stowarzyszeń Wikimedia na Konferencję Wikimedia Polska 2011, która odbędzie się 18-20 marca 2011 we Wrocławiu w Hotelu Tumskim.


UZ 2011-11 UZ 2011-13


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 12/2011

z dnia 22 marca 2011 roku


w sprawie środków na dofinansowanie wyjazdu dla uczestników Berlin Hackathon 2011

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 1500 PLN na pokrycie kosztów delegacji 2 osób na warsztaty Berlin Hackathon 2011, które odbędą się w dniach 13-15 maja 2011 w Berlinie.


UZ 2011-12 UZ 2011-14


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 13/2011

z dnia 22 marca 2011 roku


w sprawie środków na dofinansowanie wyjazdu dla uczestników Berlin Hackathon 2011 z innych państw

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do równowartości 1000 EUR na pokrycie kosztów delegacji dla 2 reprezentantów Wikimedia Eesti lub innego chapteru Wikimedia Foundation na warsztaty Berlin Hackathon 2011, które odbędą się w dniach 13-15 maja 2011 w Berlinie.


UZ 2011-13 UZ 2011-15


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 14/2011

z dnia 29 marca 2011 roku


o przyznaniu środków na wyjazd na Wikimanię w Hajfie

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska deleguje kol. Tomasza Ganicza na konferencję Wikimania 2011, które ma się odbyć w Hajfie w dniach 4-7 sierpnia 2011 i przeznacza do 3300 zł na opłacenie kosztów pobytu (nocleg i wyżywienie), kosztów rejestracji na konferencji i kosztów przejazdu w obie strony. Rozliczenie nastąpi na podstawie udokumentowanych rachunków.


UZ 2011-14 UZ 2011-16


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 15/2011

z dnia 29 marca 2011 roku


o przyznaniu środków na wyjazd na Wikimanię w Hajfie

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyznaje kolegom Pawłowi Marynowskiemu i Michałowi Buczyńskiemu dofinansowanie w wysokości do 1600 zł dla każdego z nich, na koszty pobytu na konferencji Wikimania 2011 (nocleg, wyżywienie, opłata konferencyjna), które ma się odbyć w Hajfie w dniach 4-7 sierpnia 2011. Rozliczenie nastąpi na podstawie udokumentowanych rachunków.


UZ 2011-15 UZ 2011-17


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 16/2011

z dnia 29 marca 2011 roku


w sprawie zmiany regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia dokonuje następujących zmian w regulaminie Zarządu, który został przyjęty uchwałą nr 6/2005 i 38/2007:

1) Zmienia się treść pkt 1 na:
Zarząd spotyka się na kanale IRC #wikimedia-pl, w terminach ogłaszanych przez Prezesa Zarządu.
2) Skreśla się pkt 3.
3) Punkty 4-8 zmieniają swoją numerację na odpowiednio 3-7.


UZ 2011-16 UZ 2011-18


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 17/2011

z dnia 29 marca 2011 roku


w sprawie ustalenia stawki za km w rozliczeniach wyjazdów służbowych

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ustala stawkę za kilometr przejazdu prywatnym samochodem delegowanego w rozliczeniach wyjazdów służbowych na 74 gr.


UZ 2011-17 UZ 2011-19


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 18/2011

z dnia 29 marca 2011 roku


w sprawie upoważnienia do podpisania deklaracji o współpracy

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska upoważnia kol. Tomasza Kozłowskiego do podpisania w imieniu Stowarzyszenia Wikimedia Polska deklaracji o następującej treści.

Uwagi nie będące częścią uchwały
Treść deklaracji została usunięta z publicznego widoku, ze względu na roszczenia prawno-autorskie zgłoszone przez jej autora.


UZ 2011-18 UZ 2011-20


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 19/2011

z dnia 5 kwietnia 2011 roku


w sprawie ustalenia wynagrodzenia za usługi księgowe za rok 2010


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia ustalić wynagrodzenie: za wprowadzenie i zadekretowanie dokumentów finansowo - księgowych w wysokości 1.500,00 brutto oraz za sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat w wysokości 2.500,00 brutto.


UZ 2011-19 UZ 2011-21


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 20/2011

z dnia 5 kwietnia 2011 roku


w sprawie udzielenia rekomendacji do Łódzkiej Rady Pożytku Publicznego


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela wsparcia kandydatowi Szymonowi Surmaczowi do Łódzkiej Rady Pożytku Publicznego.


UZ 2011-20 UZ 2011-22


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 21/2011

z dnia 5 kwietnia 2011 roku


w sprawie przyznania dofinansowania na projekt Wikiekspedycja Mini Jura 2011


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyznaje kol. Sebastianowi Skolikowi dofinansowanie na koszty organizacji projektu Wikiekspedycja Mini Jura 2011, która odbędzie się w dniach 30 kwietnia - 3 maja 2011, kwotę do 1000 zł (słownie jeden tysiąc złotych). Dofinansowanie obejmuje koszty noclegów, wyżywienia, koszty ewentualnych wstępów do obiektów, koszty ewentualnego ubezpieczenia, koszty przejazdów. Rozliczenie nastąpi na podstawie udokumentowanych rachunków.


UZ 2011-21 UZ 2011-23


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 22/2011

z dnia 17 maja 2011 roku


w sprawie zakupu gadżetów promocyjnych – poduszek do siedzenia z logiem Wikipedii


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zdecydował się nie zakupywać gadżetów promocyjnych - poduszek do siedzenia z logiem Wikipedii.


UZ 2011-22 UZ 2011-24


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 23/2011

z dnia 17 maja 2011 roku


w sprawie w sprawie środków na dofinansowanie wyjazdu przedstawiciela Stowarzyszenia na spotkanie z NID


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanowił przyznać kol. Tomaszowi Kozłowskiemu zwrot kosztów biletów za dojazd na trasie Poznań - Warszawa - Poznań oraz zwrot kosztów biletów komunikacji miejskiej w Warszawie w dniu 19 maja 2011 roku, w celu spotkania w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Dofinansowanie winno być rozliczone ze Skarbnikiem Stowarzyszenia.


UZ 2011-23 UZ 2011-25


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 24/2011

z dnia 24 maja 2011 roku


w sprawie przeznaczenia środków na koszty krajowych wyjazdów służbowych


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 3000 zł na koszty krajowych wyjazdów służbowych w celu realizacji statutowych celów Stowarzyszenia przez członków Stowarzyszenia i aktywnych edytorów projektów Wikimedia. Jednocześnie Zarząd przekazuje prawo do dysponowania tymi środkami Prezesowi Stowarzyszenia, który będzie mógł po konsultacji z pozostałymi członkami Zarządu wydawać decyzje refundacji kosztów podróży na wniosek zainteresowanych osób.


UZ 2011-24 UZ 2011-26


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 25/2011

z dnia 14 czerwca 2011 roku


w sprawie przeznaczenia środków na księgowość

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 10000 PLN na koszty usług księgowych w 2011 r.


UZ 2011-25 UZ 2011-27


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 26/2011

z dnia 28 czerwca 2011 roku


w sprawie przyznania dofinansowania na miniWikiekspedycję

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyznaje dofinansowanie na organizację mazowieckiej miniWikiekspedycji w wysokości do 2000 zł. Dofinansowanie obejmuje koszty noclegów, dojazdu, biletów oraz wyżywienia uczestników ekspedycji. Jednocześnie Zarząd mianuje kol. Alę_Z osobą odpowiedzialną za rozliczenie kosztów miniWikiekspedycji.


UZ 2011-26 UZ 2011-28


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 27/2011

z dnia 5 lipca 2011 roku


w sprawie przyznania środków na organizację Wikiekspedycji 2011


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyznaje sumę do 25 000 PLN na organizację Wikiekspedycji 2011, która odbędzie się w dniach 22-31 lipca oraz 12-26 sierpnia 2011. Jednocześnie Zarząd wyznacza Karola Głąba na skarbnika tej wyprawy i zobowiązuje go do rozliczenia wydatków ze skarbnikiem Stowarzyszenia.


UZ 2011-27 UZ 2011-29


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 28/2011

z dnia 5 lipca 2011 roku


w sprawie przyznania środków na zakup i wyposażenie WikiKoptera


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyznaje sumę do 2 500 PLN na zakup i wyposażenie WikiKoptera, który będzie latającą jednostką służącą do wykonywania zdjęć lotniczych. Jednocześnie Zarząd wyznacza Karola Głąba na skarbnika tej inwestycji i zobowiązuje go do rozliczenia wydatków ze skarbnikiem Stowarzyszenia.


UZ 2011-28 UZ 2011-30


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 29/2011

z dnia 12 lipca 2011 roku


w sprawie przyznania honorarium za publikację "Maria Skłodowska-Curie w Wikipedii"


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza następujące kwoty na honoraria dla osób zajmujących się technicznym przygotowaniem publikacji: dla grafika za przygotowanie projektu okładki - 600 zł, dla operatora DTP odpowiedzialnego za przygotowanie matrycy książki (kol. Awersowy) - 600 zł, dla operatora DTP za skład publikacji (kol. Paelius) - 600 zł.


UZ 2011-29 UZ 2011-31


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 30/2011

z dnia 12 lipca 2011 roku


w sprawie przejęcia obowiązków sekretarza w zakresie obsługi kandydatur na członków Stowarzyszenia


W związku z czasową niedyspozycją sekretarza Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska powierza obowiązki obsługi kandydatur na członków Stowarzyszenia:

 • w zakresie technicznym (gromadzenie danych osobowych i deklaracji członkowskich): sekretarce etatowej
 • w zakresie merytoryczym (ocena zgodności kandydatów z warunkami statutowymi): Patrykowi Korzenieckiemu


UZ 2011-30 UZ 2011-32


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 31/2011

z dnia 9 sierpnia 2011 roku


w sprawie dofinansowania wyjazdu przedstawiciela Stowarzyszenia do Rosji


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia dofinansować wyjazd kol. Ency'ego na konferencję Wikimedia Rosja kwotą do 3 000 PLN.


UZ 2011-31 UZ 2011-33


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 32/2011

z dnia 30 sierpnia 2011 roku


w sprawie przyznania środków na druk książki o Skłodowskiej-Curie

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 15 000 PLN na druk i dystrybucję wielojęzycznej książki o Marii Skłodowskiej-Curie przygotowanej na podstawie artykułów z kilku wersji językowych Wikipedii.


UZ 2011-32 UZ 2011-34


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 33/2011

z dnia 16 sierpnia 2011 roku


w sprawie przyznania środków na założenie skrytki pocztowej

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 100 PLN na wynajem kontaktowej skrytki pocztowej na okres do jednego roku, która ma służyć do realizacji projektu Dodaj źródło. Odpowiedzialnym za wynajęcie i opiekę nad skrytką zarząd wyznacza Pawła Zienowicza. Kwota winna zostać przez niego rozliczona ze skarbnikiem Stowarzyszenia.


UZ 2011-33 UZ 2011-35


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 34/2011

z dnia 16 sierpnia 2011 roku


w sprawie przesłania składki Stowarzyszenia na rzecz ogólnoeuropejskiego projektu Wiki Loves Monuments

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę 1000 euro na zbiórkę na zakup 500 koszulek promocyjnych w ramach ogólnoeuropejskiego projektu Wiki Loves Monuments. Składka zostanie przesłana po podaniu przez polskiego koordynatora numeru konta.


UZ 2011-34 UZ 2011-36


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 35/2011

z dnia 16 sierpnia 2011 roku


w sprawie zmiany uchwały UZ 2011-28

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanowił zmienić uchwałę nr UZ 2011-28 i nadać jej brzmienie:

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyznaje sumę do 3 000 PLN na zakup i wyposażenie WikiKoptera, który będzie latającą jednostką służącą do wykonywania zdjęć lotniczych. Jednocześnie Zarząd wyznacza Karola Głąba na skarbnika tej inwestycji i zobowiązuje go do rozliczenia wydatków ze skarbnikiem Stowarzyszenia.


UZ 2011-35 UZ 2011-37


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 36/2011

z dnia 16 sierpnia 2011 roku


w sprawie zakupu maszyny i komponentów do produkcji przypinek na potrzeby promocyjne Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 1500 PLN na zakup dwóch urządzeń (wycinarka i maszyna do produkcji gadżetów o rozmiarze 38 mm) oraz komponentów do produkcji przypinek (badzików, pinów) na potrzeby promocyjne Stowarzyszenia. Urządzenia i komponenty zostaną zakupione przez Prezesa Zarządu i zostaną dostarczone bezpośrednio do siedziby Stowarzyszenia.


UZ 2011-36 UZ 2011-38


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 37/2011

z dnia 16 sierpnia 2011 roku


w sprawie przeprowadzenia gry miejskiej z okazji 10 urodzin Wikipedii w Poznaniu


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 7 000 PLN na przeprowadzenie gry miejskiej w Poznaniu z okazji 10 urodzin Wikipedii.

Uchwała została odrzucona stosunkiem głosów 0/4/0.


UZ 2011-37 UZ 2011-39


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 38/2011

z dnia 23 sierpnia 2011 roku


w sprawie środków na organizację obchodów 10-lecia polskiej Wikipedii w Poznaniu


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 67.000,00 zł na zorganizowanie obchodów 10-lecia polskojęzycznej Wikipedii w Poznaniu w dniach 23-25 września 2011 roku.


UZ 2011-38 UZ 2011-40


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 39/2011

z dnia 23 sierpnia 2011 roku


w sprawie środków na zakup gadżetów związanych z Wikipedią


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 20.000,00 zł na zakup gadżetów związanych z Wikipedią, w celach promocyjnych.


UZ 2011-39 UZ 2011-41


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 40/2011

z dnia 23 sierpnia 2011 roku


w sprawie przeznaczenia środków na organizację konkursu "Wiki Lubi Zabytki"

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 6000 PLN na organizację konkursu "Wiki Lubi Zabytki". Suma ta będzie wydatkowana w następujący sposób:

 • Nagrody
  • 1-sza nagroda: 2000 PLN (netto)
  • 2-ga nagroda: 1000 PLN (netto)
  • 3-cia nagroda: 500 PLN (netto)
 • Wysyłka gadżetów okolicznościowych dla osób wyróżnionych - 700 PLN
 • Organizacja spotkania jury konkursu - do 1000 PLN
 • Podatki i rezerwa: 800 PLN.

Jednocześnie Zarząd czyni kol. oddera odpowiedzialnym za dysponowanie i rozliczenie ww. środków.


UZ 2011-40 UZ 2011-42


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 41/2011

z dnia 30 sierpnia 2011 roku


w sprawie określenie środków na dofinansowanie dojazdów i noclegów na 10-lecie Wikipedii


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 8000 PLN na dofinansowanie dojazdów i noclegów na 10-lecie Wikipedii.


UZ 2011-41 UZ 2011-43


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 42/2011

z dnia 6 września 2011 roku


w sprawie przyznania środków na druk broszur promocyjnych

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 4 000 PLN na druk i dystrybucję dwóch broszur promocyjnych: "Witamy w Wikipedii" oraz "Anatomia wolnych licencji".


UZ 2011-42 UZ 2011-44


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 43/2011

z dnia 6 września 2011 roku


w sprawie przyznania środków na realizację projektu Wikiwarsztaty ERW2011

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 300 PLN na pokrycie kosztów: druku materiałów promocyjnych (plakaty i zdjęcia) na potrzeby stoiska wystawienniczego w Pawilonie Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 oraz delegację dla prezesa.


UZ 2011-43 UZ 2011-45


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 44/2011

z dnia 6 września 2011 roku


o sfinansowaniu kosztów pobytu i podróży zagranicznych uczestników obchodów 10-lecia polskiej Wikipedii w Poznaniu

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 8000 zł na sfinansowanie kosztów pobytu i podróży dla zagranicznych uczestników obchodów 10-lecia polskiej Wikipedii w Poznaniu.


UZ 2011-44 UZ 2011-46


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 45/2011

z dnia 6 września 2011 roku


o sfinansowaniu kosztów pobytu i podróży uczestników obchodów 10-lecia polskiej Wikipedii w Poznaniu

Uchyla się uchwałę nr UZ 2011-41. Jednocześnie uchwala się uchwałę w następującym brzmieniu:

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 8000 zł na sfinansowanie kosztów pobytu i podróży dla uczestników obchodów 10-lecia polskiej Wikipedii w Poznaniu.


UZ 2011-45 UZ 2011-47


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 46/2011

z dnia 13 września 2011 roku


o sfinansowaniu kosztów pobytu i podróży zagranicznych uczestników obchodów 10-lecia polskiej Wikipedii w Poznaniu

Uchyla się uchwałę nr UZ 2011-45. Jednocześnie uchwala się uchwałę w następującym brzmieniu:

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 9000 zł na sfinansowanie kosztów pobytu i podróży dla zagranicznych uczestników obchodów 10-lecia polskiej Wikipedii w Poznaniu.


UZ 2011-46 UZ 2011-48


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 47/2011

z dnia 20 września 2011 roku


w sprawie przyznania środków na spotkanie wikipedystów w Lublinie

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 300 PLN na organizację lokalnego zlotu wikipedystów, który odbędzie się 8 października 2011 w Lublinie. Osobą odpowiedzialną za rozliczenie środków jest kolega Tar Lócesilion.


UZ 2011-47 UZ 2011-49


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 48/2011

z dnia 10 października 2011 roku


w sprawie środków na organizację spotkania Zarządu Stowarzyszenia "na żywo" w Łodzi


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 2500 PLN na organizację (noclegi, transport, wyżywienie) dwudniowego zebrania Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w Łodzi w dniach 22/23 października 2011. Jednocześnie Zarząd czyni kol. Tomasza Ganicza odpowiedzialnym za rozliczenie tej kwoty ze skarbnikiem.


UZ 2011-48 UZ 2011-50


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 49/2011

z dnia 18 października 2011 roku


w sprawie przeznaczenia środków na zakup kalendarzy w ramach ogólnoeuropejskiego projektu Wiki Loves Monuments

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 5 000 złotych na zakup 500 kalendarzy promocyjnych w ramach ogólnoeuropejskiego projektu Wiki Loves Monuments. Jednocześnie Zarząd czyni kol. Tomasza Kozłowskiego odpowiedzialnym za rozdysponowanie i rozliczenie ww. środków.


UZ 2011-49 UZ 2011-51


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 50/2011

z dnia 18 października 2011 roku


w sprawie przeznaczenia środków na zakup komponentów do produkcji przypinek na potrzeby promocyjne Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 1 000 złotych na zakup komponentów do produkcji 500 przypinek (badzików, pinów) z agrafką oraz 500 przypinek z magnesem na potrzeby promocyjne Stowarzyszenia. Komponenty zostaną zakupione przez Skarbnika i dostarczone bezpośrednio do siedziby Stowarzyszenia.


UZ 2011-50 UZ 2011-52


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 51/2011

z dnia 18 października 2011 roku


w sprawie dofinansowania wyjazdu przedstawiciela Stowarzyszenia na konferencję GLAMcamp w Amsterdamie

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 1 700 złotych na pokrycie kosztów delegacji kol. Tomasza Kozłowskiego na spotkanie koordynatorów projektu Wiki Loves Monuments oraz konferencję GLAMcamp Amsterdam, które odbędą się w dniach 1-4 grudnia 2011 r. w Amsterdamie. Jednocześnie Zarząd zobowiązuje kol. Tomasza Kozłowskiego do rozliczenia wyjazdu na podstawie druków delegacji zagranicznej w terminie do 23 grudnia 2011 r.


UZ 2011-51 UZ 2011-53


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 52/2011

z dnia 23 października 2011 roku


w sprawie skreślenia z listy członków osób, które nie zapłaciły składek za 2011 r.


Zgodnie z art. 19, p 1.1. i p. 1.3 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska skreśla z listy członków Stowarzyszenia osoby wymienione w załączniku do niniejszej uchwały. Jednocześnie, ze względu na ochronę danych osobowych zarząd podejmuje decyzję o nie ujawnianiu samego załącznika. Skreślone osoby zostaną powiadomione o decyzji indywidualnie.


UZ 2011-52 UZ 2011-54


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 53/2011

z dnia 8 listopada 2011 roku


w sprawie przeznaczenia środków na organizację wystawy POTY (Picture of the Year) na obszarze Polski

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 2 000 zł na pokrycie kosztów organizacji wystawy POTY (Picture of The Year) w kilku wybranych miastach na obszarze Polski, w tym także na wydruk ulotek promujących wystawę. Jednocześnie Zarząd czyni kol. Tomasza Kozłowskiego odpowiedzialnym za rozdysponowanie i rozliczenie ww. środków.


UZ 2011-53 UZ 2011-55


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 54/2011

z dnia 22 listopada 2011 roku


w sprawie przeznaczenia środków na przedłużenie abonamentu na serwer tools.wikimedia.pl


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 1500 zł na przedłużenie abonamentu serwera tools.wikimedia.pl na kolejne 6 miesięcy.


UZ 2011-54 UZ 2011-56


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 55/2011

z dnia 22 listopada 2011 roku


w sprawie przeznaczenia środków na organizację Dnia Domeny Publicznej 2012


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 5000 PLN na organizację Dnia Domeny Publicznej 2012, który odbędzie się w Warszawie, w klubie „Znajomi Znajomych” w dniu 5 stycznia 2012. Jednocześnie Zarząd czyni Katarzynę Sawko odpowiedzialną za dysponowanie i rozliczenie tej kwoty.


UZ 2011-55 UZ 2011-57


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 56/2011

z dnia 6 grudnia 2011 roku


w sprawie przeznaczenia środków na abonament za domeny internetowe


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza sumę do 1200 PLN na opłacenie przedłużenia abonamentu na domeny:

 • wikipedia.pl
 • wikinews.pl
 • wikicytaty.pl
 • wikibooks.pl
 • wikislownik.pl
 • wikizrodla.pl
 • wikipedijo.pl
 • wikipedyjo.pl
 • koed.org.pl
 • wikilovesmonuments.pl
 • wikizabytki.pl


UZ 2011-56 UZ 2012-1


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 57/2011

z dnia 27 grudnia 2011 roku


w sprawie przyznania środków na przygotowanie Zlotu pod Syrenką 2012

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 1000 PLN na organizację Zlotu pod Syrenką 2012, który odbędzie się w dniu 13, 14 lub 15 stycznia 2011 w Warszawie. Jednocześnie Zarząd czyni kol. Alę Z odpowiedzialną za rozliczenie przyznanej kwoty.


UZ 2011-57 UZ 2012-2


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 1/2012

z dnia 3 stycznia 2012 roku


w sprawie przyznania środków na organizację spotkania wikipedystów w Poznaniu

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 600 PLN na organizację spotkania z okazji Dnia Wikipedii 2012, które odbędzie się w dniu 13 stycznia 2012 w Poznaniu. Jednocześnie Zarząd czyni kol. Tomasza Kozłowskiego odpowiedzialnym za rozliczenie przyznanej kwoty.


UZ 2012-1 UZ 2012-3


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 2/2012

z dnia 17 stycznia 2012 roku


w sprawie delegacji na spotkanie finansowe Wikimedia


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia deleguje Tomasz Ganicza na spotkanie finansowe Wikimedia, które odbędzie się w dniach 16-19 lutego 2012 w Paryżu. Zwrot kosztów wyjazdu (przejazdy, diety, bez noclegu) nastąpi zgodnie z ogólnymi zasadami rozliczania delegacji służbowych.


UZ 2012-2 UZ 2012-4


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 3/2012

z dnia 24 stycznia 2012 roku


w sprawie Zakupu licencji na program płacowo-kadrowy


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 1000 PLN na zakup rocznej, odnawialnej licencji (na 20 osób) na program płacowo-kadrowy FAKT (moduł płacowy na 10 os., rozszerzenie o dodatkowe 10 os.).


UZ 2012-3 UZ 2012-5


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 4/2012

z dnia 31 stycznia 2012 roku


w sprawie VIII edycji Wikigrantów


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 5000 PLN na organizację VIII edycji Wikigrantów. Edycja ta rozpocznie się w dniu 1 lutego 2012 i będzie trwać do 31 grudnia 2012. Jednocześnie Zarząd powołuje komisję w składzie: Ala z, Magalia, odder, Picus viridis i Rdrozd, która będzie decydować o przyznawaniu środków na Wikigranty zgodnie z Regulaminem zawartym w załączniku nr. 1 do niniejszej uchwały.


UZ 2012-4 UZ 2012-6


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 5/2012

z dnia 31 stycznia 2012 roku


w sprawie przeznaczenia środków na zakup specjalistycznego skanera do negatywów


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 3000 PLN na zakup specjalistycznego skanera do negatywów w ramach projektu "WikiSkaner". Odpowiedzialnym za rozliczenie projektu Zarząd mianuje kol. Karola007.


UZ 2012-5 UZ 2012-7


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 6/2012

z dnia 13 lutego 2012 roku


w sprawie powołania programu stypendialnego na Wikimanię 2012


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska powołuje program stypendialny na dofinansowanie kosztów udziału w konferencji "Wikimania 2012", która odbędzie się w lipcu 2012 w Waszyngtonie. Program stypendialny może obejmować także udział w imprezach towarzyszących Wikimanii 2012: "Wiki Takes Manhhatan", "Hackaton" i "Unconference". Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 90 000 PLN na ten cel, które pokryją do 10 stypendiów dla uczestników projektów Wikimedia z Polski i do 6 z zagranicy. Dofinansowanie będzie przyznawane wg następującego regulaminu:

 1. Dofinansowanie może dostać osoba spełniająca łącznie 3 poniższe warunki:
  • jest aktywnym edytorem co najmniej jednego z projektów Wikimedia
  • jest obywatelem Polski lub innego kraju mającego w 2010 r. mniejszy dochód narodowy na głowę mieszkańca niż Polska[1] lub ma prawo stałego pobytu w Polsce
  • ma ukończone 18 lat (lub 16 i pisemną zgodę rodziców na udział w konferencji).
 2. Dofinansowanie może obejmować tylko: zwrot kosztów podróży, noclegu i opłatę konferencyjną.
 3. W przypadku gdy Stowarzyszenie podejmie decyzję o grupowym zakupie biletów, rezerwacji noclegów i wniesieniu opłaty konferencyjnej - uczestnicy nie będą mogli na własną rękę dokonywać tych wydatków; w przeciwnym razie wypłata stypendium nastąpi po przedstawieniu przez stypendystę dokładnego rozliczenia wydatków wraz z dowodami zapłaty.
 4. Wnioski będą rozpatrywane przez 3-osobową komisję w składzie: Drozdp, Powerek38, Elfhelm .
 5. Wniosek o dofinansowanie, w formie ustalonej przez komisję należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 9 marca 2012, godz. 23:59:59.
 6. Komisja konkursowa będzie kierowała się przy wyborze kandydatów następującymi kryteriami:
  1. Poziom aktywności w działaniach mających na celu realizację misji ruchu Wikimedia
  2. Zgłoszenie wykładu lub inna forma zgłoszonej aktywności w ramach Wikimanii i imprez towarzyszących
  3. Znajomość języka angielskiego.
 7. Ogłoszenie wyników prac komisji nastąpi do 18 marca 2012.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. według tabel Banku Światowego


UZ 2012-6 UZ 2012-8


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 7/2012

z dnia 13 marca 2012 roku


w sprawie przyznania środków na Konferencję Wikimedia Polska 2012


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 45 000 PLN na organizację Konferencji Wikimedia Polska, która odbędzie się w dniach 1-3 czerwca 2012 w Łodzi, w Hotelu Światowit.


UZ 2012-7 UZ 2012-9


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 8/2012

z dnia 13 marca 2012 roku


w sprawie dofinansowania wyjazdu przedstawiciela Stowarzyszenia na warsztaty nt. projektu Wiki Loves Monuments w Kijowie i Brnie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 3 000 złotych na pokrycie kosztów delegacji kol. Tomasza Kozłowskiego na warsztaty nt. projektu Wiki Loves Monuments, które przeprowadzone zostaną w dniach 24-25 marca 2012 r. w Kijowie (Ukraina) i Brnie (Czechy) oraz na sfinansowanie podróży reprezentanta białoruskiej grupy Wikimedia z Mińska do Kijowa.

Jednocześnie Zarząd zobowiązuje kol. Tomasza Kozłowskiego do rozliczenia wyjazdu na podstawie druków delegacji zagranicznej w terminie do 15 kwietnia 2012 r.


UZ 2012-8 UZ 2012-10


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 9/2012

z dnia 27 marca 2012 roku


w sprawie częściowego sfinansowaniu kosztów podróży na Konferencję Wikimedia Polska 2012


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 5000 PLN na sfinansowanie kosztów podróży na Konferencję Wikimedia Polska 2012, która odbędzie się 1-3 czerwca 2012 w Łodzi tym członkom Stowarzyszenia Wikimedia Polska, których nie stać na samodzielne pokrycie tych kosztów. Rozliczenie kosztów podróży musi nastąpić w sposób opisany w załączniku nr. 1, przy czym Zarząd nie przewiduje możliwości wypłacania zaliczek na ten cel.


UZ 2012-9 UZ 2012-11


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 10/2012

z dnia 27 marca 2012 roku


w sprawie dofinansowanie uczestnictwa przedstawicieli innych chapterów w spotkaniu w Berlinie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 2 tys. EUR na dofinansowanie uczestnictwa przedstawicieli wybranych organizacji partnerskich Wikimedia Foundation w spotkaniu Wikimedia Conference, które odbędzie się w Berlinie w dniach 30 marca - 1 kwietnia 2012 r.


UZ 2012-10 UZ 2012-12


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 11/2012

z dnia 27 marca 2012 roku


w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Wikigrantów


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w związku z rezygnacją kol. oddera, i Picusa viridisa, postanowił powołać w ich miejsce do składu Komisji Wikigrantów następujące osoby: Karol007 i Maire. W rezultacie w skład Komisji Wikigrantów wchodzić będą: Ala z, Karol007, Magalia, Maire i Rdrozd.


UZ 2012-11 UZ 2012-13


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 12/2012

z dnia 3 kwietnia 2012 roku


w sprawie przyznania środków na druk broszur informacyjnych i produkcję smyczy reklamowych


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 10 000 PLN na druk łącznie 3 000 egzemplarzy broszur „Wikipedia krok po kroku”, „Witamy w Wikipedii” i „Wolne licencje” oraz produkcję 2 000 smyczy reklamowych z logo Wikipedii.


UZ 2012-12 UZ 2012-14


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 13/2012

z dnia 3 kwietnia 2012 roku


w sprawie przyznania środków na organizację otwartego spotkania wikipedystów w Poznaniu

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 1 000 PLN na organizację otwartego spotkania wikipedystów pod nazwą WikiJam, które odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2012 w Poznaniu. Jednocześnie Zarząd czyni kol. Macieja Króla odpowiedzialnym za rozliczenie przyznanej kwoty.


UZ 2012-13 UZ 2012-15


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 14/2012

z dnia 8 kwietnia 2012 roku


w sprawie przeznaczenia środków na rejestrację domeny wikilovesmonuments.by

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 350 PLN na rejestrację domeny wikilovesmonuments.by.


UZ 2012-14 UZ 2012-16


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 15/2012

z dnia 26 kwietnia 2012 roku


o przyznaniu środków na wyjazd na Wikimanię w Waszyngtonie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyznaje częściowe dofinansowanie w wysokości do 3500 PLN na przelot, rejestrację i nocleg na konferencję Wikimania 2012, tym osobom, które:

 1. spełniają warunki zapisane w uchwale, w zakresie dotyczącym obywateli Polski 6/2012
 2. otrzymały częściowe dofinansowanie w ramach programu stypendialnego przyznawanego na ten cel przez Wikimedia Foundation
 3. nie otrzymują dofinansowania w ramach programu stypendialnego powołanego uchwałą nr 6/2012

Sposób rozliczenia i wysokość sum dofinansowania będzie dla tych osób identyczna jak dla osób, którym zostały przyznane stypendia na podstawie uchwały 6/2012.

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

Uchwała została przyjęta drogą mailową – za głosowali: Nova, Polimerek, Leinad, Patro110; przeciw: Drozdp, Maikking; w głosowaniu nie wziął udziału Masti.


UZ 2012-15 UZ 2012-17


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 16/2012

z dnia 8 maja 2012 roku


w sprawie organizacji konkursu Wiki Lubi Zabytki


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza sumę do 20 000 PLN na organizację konkursu Wiki Lubi Zabytki, zwanego dalej "Konkursem". Kwota ta jest przeznaczona na:

 • płacę koordynatora/koordynatorki Konkursu (umowa zlecenie)
 • koszty niezbędnych podróży służbowych i rozmów telefonicznych koordynatora/koordynatorki oraz innych osób zaangażowanych w organizację Konkursu
 • koszt organizacji spotkań jury Konkursu
 • nagrody dla zwycięzców konkursu
 • przygotowanie i druk gadżetów związanych z konkursem.

Jednocześnie Zarząd czyni kol. Tomasza Ganicza dysponentem i odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy.


UZ 2012-16 UZ 2012-18


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 17/2012

z dnia 8 maja 2012 roku


w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w Łodzi, w sali bankietowo-konferencyjnej Hotelu Światowit, al. Kościuszki 68, 90-432 Łódź, 2 czerwca 2012 roku, o godz. 11:30 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania odbędzie się 30 min. później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ogłasza następujący program:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
 4. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2011 r.
 5. Przedstawienie przez Zarząd ogólnego sprawozdania z własnej działalności w 2011 r., w tym:
  1. przedstawienie przez Komisję Wikigrantów sprawozdania z przebiegu VII edycji Wikigrantów.
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2011 r. i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 7. Głosowania:
  1. nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2011 r.
  2. nad przyjęciem ogólnego sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2011 r.
  3. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2011 r.
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2011 r.
 9. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2011 r.
 10. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2011 r.
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2011 r.
 11. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia planu działań na 2012 r. Dyskusja.
 12. Dyskusja na temat liczby członków Zarządu Stowarzyszenia na lata 2012–2014 r.
 13. Dyskusja na temat kandydatur na członków organów statutowych Stowarzyszenia na lata 2012–2014
 14. Głosowania:
  1. wybór prezesa Zarządu Stowarzyszenia;
   1. przerwa, przeliczenie głosów i podanie wyników głosowania;
  2. wybór pozostałych członków Zarządu;
  3. wybór członków Komisji Rewizyjnej;
  4. wybór członków Sądu Koleżeńskiego.
 15. Dyskusja nad dokonaniem zmian w Statucie Stowarzyszenia i głosowanie nad przyjęciem uchwały w tej sprawie.
 16. Wolne wnioski.


UZ 2012-17 UZ 2012-19


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 18/2012

z dnia 8 maja 2012 roku


w sprawie przeznaczenia środków na przedłużenie abonamentu na serwer tools.wikimedia.pl i usługę poczty w AZ.pl


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 2000 zł na przedłużenie abonamentu serwera tools.wikimedia.pl w OVH na kolejne 6 miesięcy oraz do 300 zł na przedłużenie usługi poczty w AZ.pl na kolejny rok.


UZ 2012-18 UZ 2012-20


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 19/2012

z dnia 15 maja 2012 roku


w sprawie likwidacji Biura Prawnego Stowarzyszenia


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska rozwiązuje Biuro Prawne Stowarzyszenia powołane uchwałą UZ 2006-23 w składzie ustanowionym uchwałą UZ 2006-24 ze zmianami ustanowionymi uchwałą UZ 2007-9.


UZ 2012-19 UZ 2012-21


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 20/2012

z dnia 15 maja 2012 roku


w sprawie zwolnienia z donacji potwierdzającej chęć uczestnictwa w Konferencji Wikimedia Polska 2012


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 1000 PLN na zwolnienie z donacji potwierdzającej chęć uczestnictwa w Konferencji Wikimedia Polska 2012 odbywającej się w dniach 1-3 czerwca 2012 w Łodzi, dla osób które o to wystąpią do dnia 20.05.2012.


UZ 2012-20 UZ 2012-22


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 21/2012

z dnia 15 maja 2012 roku


w sprawie przeznaczenia środków na produkcję materiałów promocyjnych


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 14000 PLN na produkcję materiałów promocyjnych:

 • koszulek - 300 sztuk
 • toreb ekologicznych - 500 sztuk
 • ołówków - 1000 sztuk


UZ 2012-21 UZ 2012-23


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 22/2012

z dnia 16 maja 2012 roku


w sprawie przyznania środków na organizację otwartego spotkania wikipedystów w Chorzowie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 500 PLN na organizację otwartego spotkania wikipedystów zainteresowanych rozwojem artykułów związanych z tematyką Górnego Śląska, które odbędzie się w dniu 25 maja 2012 w Chorzowie. Jednocześnie Zarząd czyni kol. Yarla odpowiedzialnym za rozliczenie przyznanej kwoty.


UZ 2012-22 UZ 2012-24


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 23/2012

z dnia 22 maja 2012 roku


w sprawie przyznania dofinansowania zagranicznym uczestnikom Konferencji Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 3 tys. PLN na dofinansowanie udziału zagranicznych uczestników porojektów Wikimedia: Władimir Miediejko (DrBug) i Stanislav Kozlovskiy (Ctac) w Konferencji Wikimedia Polska 2012 w Łodzi.


UZ 2012-23 UZ 2012-25


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 24/2012

z dnia 22 maja 2012 roku


w sprawie organizacji akcji promocyjnej "Nagradzamy autora hasła nr 900 000 w polskiej Wikipedii"

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 1200 PLN na organizację akcji promocyjnej "Nagradzamy autora hasła nr 900 000 w polskiej Wikipedii". Za przeprowadzenie akcji będzie odpowiadać trzyosobowa komisja w składzie: masti, Leinad oraz Karol007. Akcja będzie przeprowadzona na podstawie następującego regulaminu:


 1. Organizatorem akcji "Nagradzamy autora hasła nr 900 000 w polskiej Wikipedii" jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska.
 2. Akcja ma na celu nagrodzić osobę, która jako pierwsza osiągnie hasło nr 900 000 w polskiej Wikipedii. Ponadto regulamin przewiduje nagrody dla autorów kolejnych haseł.
 3. Nagrodami w akcji są:
  1. Dla autora hasła nr 900 000 karta prezentowa o wartości 500 PLN na zakupy w księgarni.
  2. Ponadto czterej autorzy kolejnych haseł następujących po numerze 900 000 otrzymają karty prezentowe o wartości 100 PLN na zakupy w księgarni.
  3. Gadżety Stowarzyszenia Wikimedia Polska dla wszystkich nagrodzonych kartami prezentowymi na zakupy w księgarni.
 4. Za przebieg akcji i przyznanie nagród będzie odpowiadać trzyosobowa komisja wskazana przez Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska.
 5. Określenie hasła nr 900 000 oraz kolejnych haseł nastąpi na podstawie narzędzia określającego numer artykułu, a ponadto narzędziami wspomagającymi mogą być następujące strony polskiej Wikipedii: w:pl:Specjalna:Statystyka, w:pl:Specjalna:Nowe strony oraz w:pl:Specjalna:Ostatnie zmiany.
 6. W akcji mogą brać udział tylko zarejestrowani użytkownicy polskiej Wikipedii.
 7. Każdy uczestnik może przygotować dowolną liczbę haseł, o ile są to hasła zapisane przez zwykłe konto użytkownika, a nie z uprawnieniem bota.
 8. W momencie powstania hasła (tzn. pierwsza edycja w historii hasła), musi ono mieć wielkość co najmniej 1000 bajtów, nie wliczając w to wielkości infoboksów zawieranych na początku i na końcu hasła. Ponadto hasło musi być opatrzone co najmniej jednym przypisem lub pozycją w sekcji "Bibliografia".
 9. Komisja ma prawo zdyskwalifikować hasło, które narusza jedną z zasad umieszczonych w Wikipedia:Zasady#Główne zasady Wikipedii.
 10. Komisja poinformuje zwycięzców akcji o przyznaniu nagrody za pomocą strony dyskusji użytkownika w polskiej Wikipedii oraz w miarę możliwości za pomocą funkcji w:pl:Specjalna:E-mail.
 11. Nagrodzony może zrzec się nagrody; za zrzeczenie się będzie również uznany brak odzewu nagrodzonego na informację, o której jest mowa w art. 10.
 12. Jeśli hasło nie spełnia któregoś z wymagań opisanych w pkt. 6, 7, 8, nastąpiło zdyskwalifikowanie hasła na podstawie art. 9 lub nagrodzony zrzekł się nagrody zgodnie z art. 11, nagroda przechodzi na autora kolejnego hasła.
 13. Nagrody opisane w punkcie 3.2 nie sumują się, tzn. jeśli jedno z haseł autora zostało już nagrodzone, to nagroda przechodzi na kolejnego autora, który jeszcze nie otrzymał nagrody.
 14. Do odebrania nagród w akcji konieczne jest przekazanie na wniosek organizatora następujących danych osobowych:
  1. imienia i nazwiska,
  2. adresu kontaktowego.
 15. Przekazując wymienione w pkt 14. dane osobowe, uczestnicy akcji wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez organizatora w celu wręczenia nagród.
 16. Organizator zobowiązuje się do przetwarzania wymienionych w pkt. 14 danych wyłącznie w celu wręczenia nagród.
 17. Za przekazanie zwycięzcy nagrody odpowiada biuro Stowarzyszenia Wikimedia Polska.


UZ 2012-24 UZ 2012-26


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 25/2012

z dnia 28 maja 2012 roku


w sprawie przyznania środków na promocję w czasie Open'er


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 2000 PLN na koszty podróży i pobytu dla do 4 osób w strefie NGO festiwalu Open'er 2012. Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska czyni kol. Annę Matusiak odpowiedzialną za dysponowanie i rozliczenie ww. sumy.


UZ 2012-25 UZ 2012-27


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 26/2012

z dnia 3 czerwca 2012 roku


o wyborze wiceprezesa, sekretarza i skarbnika Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia wybrał jednogłośnie na funkcje:

wiceprezesa: Michała Buczyńskiego,
sekretarza: Karola Głąba,
skarbnika: Marka Stelmasika.


UZ 2012-26 UZ 2012-28


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 27/2012

z dnia 12 czerwca 2012 roku


w sprawie przyznania dofinansowania na zrealizowanie projektu Wilamowice


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 600 PLN na wyjazd organizacyjny grupy pięciu wolontariuszy do Wilamowic celem przeprowadzenia pierwszych rozmów z mieszkańcami dot. zrealizowania projektu Wilamowice. Pieniądze te mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów podróży do i z Wilamowic, jednego noclegu i diet w wysokości 20 zł/os. za dzień. Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska czyni Patryka Matyjaszczyka osobą odpowiedzialną za dysponowanie i rozliczenie ww. sumy.


UZ 2012-27 UZ 2012-29


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 28/2012

z dnia 12 czerwca 2012 roku


w sprawie zmiany regulaminu przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia Wikimedia Polska.


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zmienia Regulamin Przyjmowania Członków do Stowarzyszenia Wikimedia Polska, który został przyjęty uchwałą nr UZ 2005-2 i UZ 2007-19, przyjmując załączony tekst jednolity:

Rozdział 1. Postanowienia ogólne[edytuj | edytuj kod]

§ 1
 1. Regulamin określa:
  1. procedurę przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia Wikimedia Polska dalej zwanym Stowarzyszeniem,
  2. okoliczności przerwania procedury przyjęcia osoby ubiegającej się o członkostwo w Stowarzyszeniu.
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Projekty Wikimedia – projekty oparte na idei Wiki i technologii WikiWiki, których prawo własności domen (m.in. Wikipedii, Wikisłownika, Wikimedia Commons) posiada Fundacja Wikimedia założona zgodnie z prawem stanu Floryda w USA,
  2. kandydat – osoba ubiegająca się o członkostwo w Stowarzyszeniu,
  3. nazwa użytkownika – identyfikator rozumiany jako nazwa konta założonego przynajmniej w jednym z Projektów Wikimedia,
  4. deklaracja członkowska lub deklaracja – dokument będący podstawą rozpoczęcia procedury przyjęcia kandydata.

Rozdział 2. Procedury przyjęcia[edytuj | edytuj kod]

§ 1
 1. Kandydat może ubiegać się o członkostwo w Stowarzyszeniu jeśli spełnia warunki określone w art. 11. ust. 1, art. 13., art. 15. ust. 1 oraz art. 17 Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska z dnia 19 marca 2011 r.
 2. Członkiem Stowarzyszenia można zostać "metodą wirtualną" lub "metodą na żywo".
 3. Dokumentami wymaganymi w procedurze przyjęcia są: wypełniona i podpisana deklaracja członkowska, kopia dowolnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (legitymacja szkolna, prawo jazdy, dowód osobisty, paszport itp.) oraz potwierdzenie wpłaty pierwszej składki członkowskiej, której wysokość na pierwszy rok kandydat ustala w deklaracji członkowskiej.
 4. Kandydat dostarcza dokumenty drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail z zeskanowaną deklaracją i dowodem tożsamości, faksem, tradycyjną, listową przesyłką pocztową lub osobiście. Jednocześnie uznaje się za wystarczające, dostarczenie dokumentów drogą elektroniczną w postaci skanów. W przypadku przesłania dokumentów faksem, z uwagi na ograniczoną trwałość tej formy, konieczne jest powtórne wysłanie dokumentów za pomocą innej, określonej wyżej metody.
 5. Jeśli kandydat wyraził chęć otrzymania legitymacji członkowskiej, zobowiązany jest dostarczyć drogą elektroniczną własne zdjęcie legitymacyjne. Wydawanie legitymacji odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 6. Sekretarz każdorazowo informuje kandydata o możliwościach i formach przesłania dokumentów, a w przypadku, gdy uzna to za konieczne, prosi kandydata o ich ponowne przesłanie.
 7. Kandydat zyskuje status członka Stowarzyszenia po zakończeniu procedury przyjęcia i jego dopisaniu do bazy członków. Datą przyjęcia jest data decyzji Zarządu o przyjęciu kandydata.


§ 2
 1. W procedurze przyjęcia metodą wirtualną:
  1. Kandydat zgłasza się na stronie wyznaczonej przez Sekretarza. Zgłoszenie należy zapisać będąc zalogowanym pod nazwą użytkownika, której używa w przynajmniej jednym z Projektów Wikimedia.
  2. Sekretarz sprawdza prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu, w sposób jaki uzna za właściwy w określonej sytuacji.
  3. Gdy dane uzna za wiarygodne, wysyła na podany kontakt prośbę o dostarczenie dokumentów określonych w § 1 ust. 3.
  4. Kandydat dostarcza dokumenty określone w § 1 ust. 3. z zastrzeżeniem § 1 ust. 4.
  5. Sekretarz informuje Zarząd o kandydaturze na najbliższym zebraniu.
  6. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu kandydatury w drodze głosowania jawnego.
  7. Sekretarz informuje kandydata o decyzji Zarządu oraz prosi o dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia pierwszej składki, której wysokość została zadeklarowana wcześniej przez kandydata.
  8. Po potwierdzeniu wpłaty, kandydat oczekuje na przyznanie statusu członka Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniem w § 1 ust. 4.
§ 3
 1. W procedurze przyjęcia metodą na żywo:
  1. Kandydat zgłasza się fizycznie do dowolnego członka lub pracownika Stowarzyszenia.
  2. Członek, który otrzymał od kandydata dokumenty określone w § 1 ust. 3., dostarcza je do Sekretarza.
  3. Sekretarz sprawdza prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu, w sposób jaki uzna za właściwy w określonej sytuacji.
  4. W przypadku braku możliwości dokonania kopii dokumentu tożsamości, Sekretarz może zezwolić na przesłanie jej w późniejszym terminie, na zasadach określonych w § 1 ust. 4.
  5. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu kandydatury w drodze głosowania jawnego.
  6. Kandydat wedle woli, może od razu dokonać wpłaty pierwszej składki członkowskiej, w wysokości zadeklarowanej w deklaracji członkowskiej.
  7. Po dokonaniu wpłaty, kandydat oczekuje na przyznanie statusu członka Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniem w § 1 ust. 4.
§ 4
 1. Osoby, których kandydatury na nowych członków Stowarzyszenia zostały zaakceptowane przez Zarząd, mają 3 miesiące na wpłacenie pierwszej składki, licząc od daty wysłania powiadomienia o decyzji Zarządu. Sekretarz informuje kandydata o upływającym terminie dokonania wpłaty pierwszej składki na miesiąc przed jego upływem.
 2. Przerwanie procedury przyjęcia kandydata na członka Stowarzyszenia zachodzi, gdy:
  1. Sekretarz negatywnie zweryfikuje dane kandydata podane w zgłoszeniu/deklaracji, lub
  2. kandydat nie opłaci składki w terminie określonym w § 4 ust. 1.
 3. O przerwanej procedurze przyjęcia kandydat jest bezzwłocznie zawiadamiany przez Sekretarza, o ile ten dysponuje jego aktualnymi danymi kontaktowymi.
 4. Osoba, wobec której przerwana została procedura przyjęcia na członka Stowarzyszenia ma prawo przez miesiąc od doręczenia zawiadomienia odwołać się od tej decyzji do Komisji Rewizyjnej.
 5. Nieprzyjęta osoba ma prawo ponownego kandydowania na członka Stowarzyszenia na ogólnych zasadach ich przyjmowania.

Rozdział 3. Postanowienia końcowe[edytuj | edytuj kod]

§ 1
 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się regulacje zawarte w Statucie Stowarzyszenia Wikimedia Polska.


Jednocześnie tracą moc uchwały: UZ 2005-2 i UZ 2007-19.


UZ 2012-28 UZ 2012-30


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 29/2012

z dnia 19 czerwca 2012 roku


w sprawie zmiany regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia wprowadza następujący regulamin Zarządu:

Regulamin Zarządu

 1. Zarząd spotyka się na kanale IRC #wikimedia-pl lub na żywo w terminach i miejscach ogłaszanych przez Prezesa Zarządu, a przy jego absencji wiceprezesa, sekretarza lub skarbnika.
 2. Spotkania Zarządu są otwarte dla wszystkich członków Stowarzyszenia. Spotkania są otwarte także dla osób niebędących członkami, o ile Zarząd nie postanowi inaczej. W przypadku spraw, których nie można rozpatrywać publicznie ze względu na politykę prywatności, ze spotkania mogą być wyproszeni wszyscy oprócz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Zarząd podejmuje wszystkie uchwały poprzez głosowanie jawne, zwykłą większością głosów za pośrednictwem kanału IRC, poczty elektronicznej lub na żywo. W przypadku równego podziału głosów uchwały nie ogłasza się, oczekując na głosy pozostałych członków Zarządu w terminie trzech dni w sprawach pilnych i wzywa się nieobecnych do udziału w głosowaniu. W przypadku nieuzyskania większości po tym terminie decyduje głos Prezesa Zarządu. W sytuacjach nie wymagających niezwłocznego podjęcia decyzji Zarząd może zdecydować o przesunięciu jej podjęcia na następne spotkanie.
 4. Zarząd ustala w głosowaniu jawnym dokument stanowiący podział kompetencji zadań członków zarządu i publikuje ten dokument na stronie Podział zadań zarządu.
 5. Zarząd drogą uchwały może dobrać sobie do pomocy na czas określony oraz w zakresie określonym współpracowników bądź konsultantów. Za ich działalność przed Walnym Zgromadzeniem odpowiada Zarząd.

Jednocześnie tracą moc uchwały: 6/2005, 38/2007 i 16/2011.


UZ 2012-29 UZ 2012-31


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 30/2012

z dnia 19 czerwca 2012 roku


w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Wikigrantów


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w związku z rezygnacją kol. Maire, postanowił powołać na jej miejsce do składu Komisji Wikigrantów kol. Elfhelma. W rezultacie w skład Komisji Wikigrantów wchodzić będą: Ala z, Karol007, Magalia, Elfhelm i Rdrozd.


UZ 2012-30 UZ 2012-32


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 31/2012

z dnia 26 czerwca 2012 roku


o przystąpieniu Stowarzyszenia Wikimedia Polska do Wikimedia Chapters Association (WCA)


Zarząd podejmuje decyzję o przystąpieniu Stowarzyszenia Wikimedia Polska do Wikimedia Chapters Association (WCA).


Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0, nieobecny Leinad


UZ 2012-31 UZ 2012-33


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 32/2012

z dnia 26 czerwca 2012 roku


w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu niezbędnego do zrealizowania projektu Wilamowice


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia przeznaczyć do 550 PLN na zakup dyktafonu Handy Recorder H1 i akcesoriów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tego sprzętu. Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska czyni Patryka Matyjaszczyka osobą odpowiedzialną za rozliczenie i dysponowanie ww. sumą.

Uchwała wchodzi w życie po pozyskaniu w Wilamowicach chętnych do realizacji projektu.

Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0, nieobecny Leinad.


UZ 2012-32 UZ 2012-34


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 33/2012

z dnia 26 czerwca 2012 roku


w sprawie dofinansowania transportu fotografii stereoskopowych na płytach szklanych, przeznaczonych do skanowania w ramach projektu WikiSkaner


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia przeznaczyć do 700 PLN na transport fotografii stereoskopowych na płytach szklanych. Dofinansowanie obejmuje transport fotografii z Wrocławia do Mikołowa, a w późniejszym terminie ich odbiór. Osobą odpowiedzialną za rozliczenie przyznanych środków Zarząd czyni Karola Głąba.

Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 5/0/1. Wstrzymał się Karol007, nieobecny Leinad


UZ 2012-33 UZ 2012-35


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 34/2012

z dnia 26 czerwca 2012 roku


w sprawie przyznania środków na etat pracownika biurowego i koszty prowadzenia biura


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia przeznacza kwotę 10 000 zł netto na płacę dla pracownika biurowego Stowarzyszenia w miesiącach sierpień-grudzień 2012. Zarząd przeznacza też kwotę do 15 000 zł rocznie na koszty prowadzenia biura i ustala zakres obowiązków pracownika biurowego zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 6/0/0, nieobecny Leinad.


UZ 2012-34 UZ 2012-36


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 35/2012

z dnia 11 lipca 2012 roku


w sprawie przyznania środków finansowych na wyjazdy do Wilamowic uczestników Projektu Wilamowice


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyznaje kwotę do 4000 PLN na realizację projektu Wilamowice. Suma jest przeznaczona na wyjazdy uczestników tego projektu do Wilamowic w liczbie ok. 18 spotkań (spisująco-nagrywających) z Panem Józefem Garą. Spotkania odbędą się w dniach 10.07.2012 - 31.08.2012. Jednocześnie Zarząd wyznacza Patryka Matyjaszczyka jako osobę odpowiedzialną za dysponowanie i rozliczenie ww. sumy.

Uchwała przyjęta mailowo, stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2012-35 UZ 2012-37


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 36/2012

z dnia 24 lipca 2012 roku


w sprawie przyznania środków na organizację Wikiekspedycji 2012


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyznaje sumę do 24 000 PLN na organizację Wikiekspedycji 2012, która odbędzie się w dniach 3-12 oraz 20-31 sierpnia 2012 roku. Jednocześnie Zarząd wyznacza Pawła Marynowskiego na skarbnika tej wyprawy i zobowiązuje go do rozliczenia wydatków ze skarbnikiem Stowarzyszenia.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 4/0/0.


UZ 2012-36 UZ 2012-38


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 37/2012

z dnia 9 sierpnia 2012 roku


w sprawie zmiany uchwały UZ 2011-53

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanowił zmienić uchwałę nr UZ 2011-53 i nadać jej brzmienie:

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 2 000 zł na pokrycie kosztów organizacji wystawy POTY (Picture of The Year) w kilku wybranych miastach na obszarze Polski, w tym także na wydruk plakatów promujących wystawę. Jednocześnie Zarząd czyni Annę Matusiak odpowiedzialną za rozdysponowanie i rozliczenie ww. środków.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.


UZ 2012-37 UZ 2012-39


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 38/2012

z dnia 28 sierpnia 2012 roku


w sprawie przyznania środków na współpracę ze Szkołą pod Żaglami


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 8000 PLN na pokrycie kosztów współpracy z Fundacją "Szkoła pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego". Jednocześnie Zarząd czyni kol. Tomasza Ganicza odpowiedzialnym za dysponowanie i rozliczenie tej kwoty. Kwota ta zostanie przeznaczona na:

 • pokrycie części rachunków dostępu do internetu w czasie rejsu "Szkoły pod Żaglami" żaglowcem "Pogoria" w dniach 22.09.2012 - 03.11.2012, zgodnie z przygotowywaną umową między Stowarzyszeniem Wikimedia Polska i Fundacją "Szkoła pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego";
 • pokrycie kosztów przygotowania i produkcji materiałów promocyjnych (banera z tkaniny do wystawienia na burcie żaglowca i innych).

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 4/0/0.


UZ 2012-38 UZ 2012-40


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 39/2012

z dnia 4 września 2012 roku


w sprawie przyznania środków na projekt "Bezpośrednie relacje z dużych wydarzeń w Wikinews"


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 6000 PLN na pokrycie kosztów projektu "Bezpośrednie relacje z dużych wydarzeń w Wikinews". Jednocześnie Zarząd czyni kol. Patryka Matyjaszczyka odpowiedzialnym za dysponowanie i rozliczenie tej kwoty. Przekazane środki zostaną przeznaczone na cele wyszczególnione w załączniku 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0.


UZ 2012-39 UZ 2012-41


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 40/2012

z dnia 4 września 2012 roku


w sprawie przeznaczenia środków na przygotowanie wystawy Wiki Loves Monuments 2012


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 2 500 EUR na druk w formacie A0 i transport zdjęć nagrodzonych w konkursie Wiki Loves Monuments 2012 w ramach realizacji wędrującej wystawy tych zdjęć.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2012-40 UZ 2012-42


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 41/2012

z dnia 13 września 2012 roku


w sprawie przyznania środków na stypendia dla uczestników Central and Eastern European Wikimedia Group organizowanej w dniach 12-14 października 2012 w Belgradzie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 3500 EUR na pokrycie kosztów podróży uczestników spotkania Central and Eastern European Wikimedia Group (CEE), które odbędzie się w dniach 12-14 października 2012 w Belgradzie. Środki będą przyznawane maksymalnie dwóm uczestnikom wyznaczonym przez lokalne organizacje partnerskie Fundacji Wikimedia ze Wschodniej i Środkowej Europy oraz maksymalnie dwóm uczestnikom z każdego kraju nie posiadającego własnej organizacji partnerskiej Fundacji Wikimedia, którzy zostaną wyznaczeni przez powołaną do tego celu komisję. Dysponentem przeznaczonej kwoty Zarząd czyni jego skarbnika, Marka Stelmasika.

Przeznaczone środki nie obejmują stypendystów Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2012-41 UZ 2012-43


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 42/2012

z dnia 18 września 2012 roku


w sprawie budżetu wystawy fotografii POTY (Picture of The Year)

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 5 000 PLN na pokrycie kosztów organizacji wystawy POTY (Picture of The Year) na obszarze Polski, wydruk plakatów promujących wystawę oraz zakup sztalug. Jednocześnie Zarząd czyni Annę Matusiak odpowiedzialną za rozdysponowanie i rozliczenie ww. środków.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2012-42 UZ 2012-44


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 43/2012

z dnia 18 września 2012 roku


w sprawie przyznania dofinansowania delegowanych przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska uczestników konferencji Central and Eastern European Wikimedia Group organizowanej w dniach 12-14 października 2012 w Belgradzie

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 8 000 PLN na dofinansowanie wyjazdu 4 osób delegowanych przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska do uczestnictwa w konferencji Central and Eastern European Wikimedia Group organizowanej w dniach 12-14 października 2012 w Belgradzie. Dysponentem tej kwoty Zarząd czyni skarbnika Stowarzyszenia, Marka Stelmasika.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/1.


UZ 2012-43 UZ 2012-45


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 44/2012

z dnia 25 września 2012 roku


w sprawie przyznania środków na kontynuację projektu Wilamowice


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyznaje kwotę do 1500 PLN na wyjazdy uczestników projektu Wilamowice na spotkania z osobami znającymi język wilamowicki. Dopuszcza się wykorzystanie niewielkiej części środków na pozyskanie bibliografii nt. języka wilamowickiego. Jednocześnie Zarząd wyznacza Adama Stalińskiego jako osobę odpowiedzialną za dysponowanie i rozliczenie ww. sumy.

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.


UZ 2012-44 UZ 2012-46


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 45/2012

z dnia 25 września 2012 roku


w sprawie przyznania środków na organizację spotkania wikipedystów w Poznaniu


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 500 PLN na organizację spotkania z okazji 11. urodzin polskojęzycznej Wikipedii, które odbędzie się 29 września 2012 roku w Poznaniu. Jednocześnie Zarząd czyni Natalię Szafran-Kozakowską odpowiedzialną za dysponowanie i rozliczenie ww. sumy.

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.


UZ 2012-45 UZ 2012-47


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 46/2012

z dnia 2 października 2012 roku


w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa Encego w konferencji w Moskwie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia przeznacza kwotę do 3000 PLN na pokrycie kosztów uczestnictwa kol. Janusza Dorożyńskiego w konferencji rosyjskojęzycznej Wikipedii 10-11 listopada 2012 roku w Moskwie. Jednocześnie Zarząd wyznacza Janusza Dorożyńskiego jako osobę odpowiedzialną za dysponowanie i rozliczenie ww. sumy.

Przyjęto stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2012-46 UZ 2012-48


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 47/2012

z dnia 2 października 2012 roku


w sprawie kosztów prowadzenia księgowości


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia przeznacza kwotę do 11 000 zł netto na koszty prowadzenia księgowości i spraw kadrowych (płaca dla księgowej, zakup licencji na oprogramowanie, koszty druku, koszty delegacji służbowych) w 2012 roku.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2012-47 UZ 2012-49


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 48/2012

z dnia 2 października 2012 roku


w sprawie środków na wkład w projekt "Wiki lubi Kulturę"


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia przeznacza kwotę do 3000 PLN na własny wkład finansowy do projektu "Wiki Lubi Kulturę w Łodzi" organizowanego wspólnie z Fundacją "Normalne Miasto Fenomen". Kwota ta zostanie uruchomiona w momencie przyznania środków na realizację grantu dotyczącego ww. projektu zgłoszonego do Fundacji Orange i stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. Jednocześnie zarząd czyni kol. Tomasza Ganicza odpowiedzialny za dysponowanie i rozliczenie tej kwoty.

Przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0


UZ 2012-48 UZ 2012-50


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 49/2012

z dnia 9 października 2012 roku


w sprawie środków na organizację GDJ 2012

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 17 000 PLN na organizację spotkania GDJ: Gdzie? Dokąd? Jak?, które odbędzie się w Chorzowie w dniach w 23-25 listopada. Jednocześnie Zarząd czyni kol. Karola Głąba dysponentem i odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0


UZ 2012-49 UZ 2012-51


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 50/2012

z dnia 16 października 2012 roku


w sprawie przeznaczenia środków na organizację zebrania Zarządu i Komisji Rewizyjnej


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 4000 PLN na organizację (noclegi, transport, wyżywienie) dwudniowego zebrania Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska w Łodzi w dniach 9-11 listopada 2012 roku. Jednocześnie Zarząd czyni kol. Tomasza Ganicza odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty ze skarbnikiem.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.


UZ 2012-50 UZ 2012-52


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 51/2012

z dnia 23 października 2012 roku


w sprawie dofinansowania uczestnictwa w zlocie "GDJ 2012"


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 3000 PLN na dofinansowanie uczestnictwa wikimedian w zlocie "GDJ 2012", który odbędzie się w Chorzowie 23-25 listopada 2012. Dofinansowanie może dotyczyć opłaty za nocleg, wyżywienie i dojazd. Zarząd rozpatrzy wnioski o dofinansowanie złożone do 8 listopada 2012 r. Wnioski należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres zarzad@wikimedia.pl.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.


UZ 2012-51 UZ 2012-53


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 52/2012

z dnia 6 listopada 2012 roku


w sprawie przyznania środków na nagrodę dla Pana Józefa Gary za współpracę w ramach projektu Wilamowice


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 1000 PLN na nagrodę dla Pana Józefa Gary za udostępnienie swojej twórczości na licencji CC-BY-SA 3.0 i współpracę przy tworzeniu słownika wymowy języka wilamowickiego. Wybór formy nagrody pozostaje w gestii koordynatorów projektu.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2012-52 UZ 2012-54


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 53/2012

z dnia 10 listopada 2012 roku


w sprawie przeznaczenia środków na rejestrację domen przyszłych polskojęzycznych projektów Wikivoyage i Wikidata


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 300 PLN na rejestrację następujących domen:

 • wikivoyage.pl;
 • wikipodroze.pl;
 • wikipodroznik.pl;
 • wikiprzewodnik.pl;
 • wikidane.pl.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2012-53 UZ 2012-55


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 54/2012

z dnia 20 listopada 2012 roku


w sprawie przeznaczenia środków na przedłużenie abonamentu na serwer tools.wikimedia.pl


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 1600 PLN na przedłużenie abonamentu serwera tools.wikimedia.pl w OVH na kolejne 6 miesięcy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.


UZ 2012-54 UZ 2012-56


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 55/2012

z dnia 20 listopada 2012 roku


w sprawie przeznaczenia środków na zakup zwiększonej liczby kalendarzy konkursu Wiki Lubi Zabytki


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 1500 PLN na zakup 100 kalendarzy emitowanych w związku z zakończeniem konkursu Wiki Lubi Zabytki.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2012-55 UZ 2012-57


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 56/2012

z dnia 20 listopada 2012 roku


w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów podróży i wyżywienia uczestników wernisażu zdjęć z Wikiekspedycji w Olsztynie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 550 PLN na pokrycie kosztów podróży i wyżywienia uczestników wernisażu wystawy zdjęć z Wikiekspedycji w Olsztynie, który odbędzie się w dniu 28 listopada 2012 roku. Kwota obejmuje wyżywienie do kwoty 50 PLN/dzień/osobę udokumentowane indywidualnie dla każdego uczestnika. Jednocześnie Zarząd czyni Adama Kliczka odpowiedzialnym za dysponowanie i rozliczenie ww. sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2012-56 UZ 2012-58


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 57/2012

z dnia 27 listopada 2012 roku


w sprawie przeznaczenia środków na pokrycie kosztów przygotowania i rozesłania listów z podziękowaniem do darczyńców


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 1100 PLN na pokrycie kosztów przygotowania i rozesłania listów do darczyńców z podziękowaniem za dokonane wpłaty. Jednocześnie Zarząd czyni Annę Matusiak odpowiedzialną za dysponowanie i rozliczenie ww. sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2012-57 UZ 2012-59


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 58/2012

z dnia 4 grudnia 2012 roku


w sprawie przeznaczenia środków na zakup rzutnika multimedialnego


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 2500 PLN na zakup rzutnika multimedialnego oraz metalowej skrzynki do jego transportu. Jednocześnie Zarząd czyni Annę Matusiak odpowiedzialną za dysponowanie i rozliczenie ww. sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.


UZ 2012-58 UZ 2012-60


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 59/2012

z dnia 11 grudnia 2012 roku


w sprawie przeznaczenia środków na organizację wystawy WLZ (Wiki Loves Monuments) na obszarze Polski

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 5 000 PLN na pokrycie kosztów organizacji wystawy WLZ (Wiki Loves Monuments) w kilku wybranych miastach na obszarze Polski, w tym także na wydruk ulotek promujących wystawę. Jednocześnie Zarząd czyni Annę Matusiak odpowiedzialną za rozdysponowanie i rozliczenie ww. środków.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.


UZ 2012-59 UZ 2012-61


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 60/2012

z dnia 18 grudnia 2012 roku


w sprawie środków na zakup gadżetów związanych z Wikipedią

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 10 000 zł na zakup w ogólnych celach promocyjnych gadżetów związanych z projektami Wikimedia. Jednocześnie zarząd czyni odpowiedzialną za dysponowanie i rozliczenie tej kwoty Natalię Szafran-Kozakowską.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0.


UZ 2012-60 UZ 2012-62


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 61/2012

z dnia 18 grudnia 2012 roku


w sprawie przeznaczenia środków na organizację wystawy WLZ na Dworcu Centralnym w Warszawie

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 2 500 zł na pokrycie kosztów organizacji wystawy WLZ (Wiki Lubi Zabytki) na Dworcu Centralnym w Warszawie. Jednocześnie Zarząd czyni odpowiedzialnym za dysponowanie i rozliczenie tej kwoty Adama Kliczka.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0.


UZ 2012-61 UZ 2013-1


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 62/2012

z dnia 27 grudnia 2012 roku


w sprawie przyznania środków na współfinansowanie organizacji obchodów Dnia Domeny Publicznej 2013


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 4500 PLN na pokrycie części kosztów organizacji obchodów Dnia Domeny Publicznej 2013. Środki te będą przeznaczone na pokrycie kosztów druku materiałów na tę okazję. Jednocześnie Zarząd czyni odpowiedzialnym za dysponowanie i rozliczenie tej kwoty Tomasza Ganicza.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 4/0/0.


UZ 2012-62 UZ 2013-2


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 1/2013

z dnia 7 stycznia 2013 roku


w sprawie przyznania środków na organizację spotkania wikipedystów w Poznaniu z okazji Dnia Wikipedii


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 800 PLN na organizację spotkania z okazji Dnia Wikipedii 2013, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2013 w Poznaniu. Jednocześnie Zarząd czyni Natalię Szafran-Kozakowską odpowiedzialną za rozliczenie przyznanej kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2013-1 UZ 2013-3


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 2/2013

z dnia 7 stycznia 2013 roku


w sprawie przyznania środków na etat pracownika biurowego, księgowej i koszty prowadzenia biura


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia przeznacza kwotę do 60 000 PLN na całość kosztów utrzymania etatów dla pracownika biurowego i księgowej Stowarzyszenia w 2013 r. Zarząd przeznacza też kwotę do 15 000 PLN na koszty prowadzenia biura w 2013 r. i ustala zakres obowiązków pracownika biurowego zgodnie z załącznikiem do uchwały 34/2012.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2013-2 UZ 2013-4


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 3/2013

z dnia 15 stycznia 2013 roku


w sprawie przyznania środków na zakup modemu i dostępu do sieci


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 400 PLN na zakup modemu i mobilnego dostępu do sieci na potrzeby Stowarzyszenia. Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska czyni Karola Głąba osobą odpowiedzialną za dysponowanie i rozliczenie ww. sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2013-3 UZ 2013-5


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 4/2013

z dnia 15 stycznia 2013 roku


w sprawie przyznania środków na organizację spotkania wikipedystów w Katowicach z okazji Dnia Wikipedii


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 600 PLN na organizację spotkania z okazji Dnia Wikipedii 2013, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2013 w Katowicach. Jednocześnie Zarząd czyni Karola Głąba odpowiedzialnym za rozliczenie przyznanej kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2013-4 UZ 2013-6


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 5/2013

z dnia 22 stycznia 2013 roku


w sprawie przyznania środków na organizację spotkania pt. Wikimaraton


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 1500 PLN na organizację spotkania pt. Wikimaraton, które odbędzie się 2. lutego 2013 roku w Warszawie. Jednocześnie Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie przyznanej kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2013-5 UZ 2013-7


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 6/2013

z dnia 29 stycznia 2013 roku


w sprawie powołania Komisji Wikigrantów, przyjęcia budżetu i nowego Regulaminu Wikigrantów


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 5000 PLN na organizację Wikigrantów w 2013 roku. Edycja ta rozpocznie się w dniu 1 lutego 2013 i będzie trwać do 31 grudnia 2013. Jednocześnie Zarząd powołuje komisję w składzie: Ala z, Elfhelm, Karol007, Sebk. i Tar Lócesilion, która będzie decydować o przyznawaniu środków na Wikigranty zgodnie z załącznikiem.

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2013-6 UZ 2013-8


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 7/2013

z dnia 29 stycznia 2013 roku


w sprawie dofinansowania spotkania z okazji "Dnia Białoruskiej Wikipedii"


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 3000 PLN na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkania wikipedystów z okazji "Dnia Białoruskiej Wikipedii", które odbędzie się w Warszawie w I. kwartale 2013 roku. Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska czyni Marka Stelmasika osobą odpowiedzialną za rozliczenie i dysponowanie ww. sumą.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2013-7 UZ 2013-9


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 8/2013

z dnia 29 stycznia 2013 roku


w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd na podpisanie zgłoszenia Stowarzyszenia Wikimedia Polska do uczestnictwa w Targach "Aktywni 50+"


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska upoważnia członków zarządu – Macieja Króla i Daniela Maleckiego do podpisania zgłoszenia stoiska Stowarzyszenia do do uczestnictwa w Targach "Aktywni 50+" oraz zgłoszenia warsztatów na tychże Targach, które odbędą się w Poznaniu w dniach 16-17 marca 2013 roku.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2013-8 UZ 2013-10


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 9/2013

z dnia 5 lutego 2013 roku


w sprawie delegacji dla Michała Buczyńskiego na robocze spotkanie WCA w Londynie

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 1200 PLN na koszty wyjazdu Michała Buczyńskiego na robocze spotkanie Wikimedia Chapters Association (WCA), które odbędzie się w Londynie, w dniach 16-17 lutego 2013 roku. Jednocześnie Zarząd czyni delegowanego odpowiedzialnym za rozliczenie przyznanej kwoty w terminie maksymalnie miesiąca od dnia powrotu.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/1.


UZ 2013-9 UZ 2013-11


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 10/2013

z dnia 5 lutego 2013 roku


w sprawie wykupienia serwerów

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 7500 PLN na roczną opłatę za serwery dedykowane. Ze względów wydajnościowych planuje się zakupić dwa serwery na użytek Stowarzyszenia i społeczności Wikimedian. Jeden ma pełnić funkcję serwera narzędziowego, a drugi służyć hostowaniu stron internetowych utrzymywanych przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Administratorem decydującym o wyborze i konfiguracji serwera Zarząd ustanawia Sapera.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2013-10 UZ 2013-12


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 11/2013

z dnia 5 lutego 2013 roku


w sprawie powołania programu stypendialnego na Wikimanię 2013

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska powołuje program stypendialny na dofinansowanie kosztów udziału w konferencji "Wikimania 2013", która odbędzie się w sierpniu 2013 w Hongkongu, oraz przeznacza do 60 000 PLN na ten cel. W ramach tych środków przyznanych zostanie do 14 stypendiów, w tym do 10 stypendiów dla uczestników projektów Wikimedia z Polski oraz do 4 stypendiów dla uczestników projektów Wikimedia z innych państw.

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska powołuje dla przeprowadzenia naboru i oceny wniosków o stypendia Komisję Stypendialną, w składzie: Magalia, Powerek38, Elfhelm, Masti i Sp5uhe. Szczegółowy regulamin programu stypendialnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Komisja Stypendialna zobowiązana jest zakończyć swoje prace i przedłożyć swoje sprawozdanie Zarządowi najpóźniej do dnia 26 lutego 2013. Ogłoszenie listy stypendystów nastąpi najpóźniej 27 lutego 2013.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2013-11 UZ 2013-13


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 12/2013

z dnia 12 lutego 2013 roku


w sprawie pokrycia kosztów wysyłki książek w ramach projektu "Podaj cegłę"

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 1000 PLN na pokrycie kosztów wysyłki książek w ramach projektu "Podaj cegłę", realizowanego przez sp5uhe. Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska czyni Pawła Zienowicza osobą odpowiedzialną za dysponowanie i rozliczenie ww. sumy. Rozliczenie faktur będzie następowało w formie skumulowanej, raz na kwartał.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.


UZ 2013-12 UZ 2013-14


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 13/2013

z dnia 12 lutego 2013 roku


w sprawie opłacenia kosztów przelotu na konferencję Internet 2013

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 600 PLN na koszt przelotu kol. Sapera na konferencję "Internet 2013", która odbędzie się 14-15 lutego w Wiedniu.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.


UZ 2013-13 UZ 2013-15


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 14/2013

z dnia 12 lutego 2013 roku


w sprawie delegowania 3. przedstawicieli Stowarzyszenia na "Wikimedia Conference 2013"

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 6000 PLN na koszty podróży i zakwaterowania na "Wikimedia Conference 2013", która odbędzie się w Mediolanie w dniach 18-21 kwietnia 2013. Jednocześnie Zarząd deleguje Aegisa Maelstroma, Maikkinga i Polimerka.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.


UZ 2013-14 UZ 2013-16


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 15/2013

z dnia 12 lutego 2013 roku


w sprawie przeznaczenia środków na wsparcie dojazdu dla przedstawicieli innych organizacji partnerskich Wikimedia Foundation na spotkanie w Mediolanie

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 20000 PLN na wsparcie dojazdu dla przedstawicieli innych organizacji partnerskich Wikimedia Foundation uczestniczących w konferencji "Wikimedia Conference 2013", która odbędzie się w Mediolanie w dniach 18-21 kwietnia 2013. W ramach wsparcia pokryte będą tylko koszty dojazdu.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.


UZ 2013-15 UZ 2013-17


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 16/2013

z dnia 19 lutego 2013 roku


w sprawie delegowania dwóch członków Zarządu na Wikimanię 2013

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska deleguje dwóch swoich przedstawicieli: Tomasza Ganicza i Karola Głąba na konferencję "Wikimania 2013", która odbędzie się w dniach 7-11 sierpnia 2013 w Hongkongu, oraz przeznacza do 8000 PLN na ten cel. W ramach delegacji pokryty będzie: koszt przelotu i ubezpieczenia, opłata konferencyjna i możliwie najtańszy nocleg wg cennika oferowanego przez organizatorów konferencji.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/2.


UZ 2013-16 UZ 2013-18


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 17/2013

z dnia 19 lutego 2013 roku


w sprawie przyznania środków na organizację spotkań pt. Wikimaraton

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 1200 PLN na organizację spotkań pt. Wikimaraton, które będą się odbywać od marca do czerwca 2013 roku w Warszawie. Jednocześnie Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie przyznanej kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2013-17 UZ 2013-19


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 18/2013

z dnia 26 lutego 2013 roku


w sprawie przeznaczenia środków na organizację Targów Aktywni 50+ w Poznaniu

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 500 złotych na organizację targów Targów Aktywni 50+ w Poznaniu w dniach 16-17 marca 2013 roku. Odpowiedzialnym za rozliczenie kwoty będzie kol. Maikking.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.


UZ 2013-18 UZ 2013-20


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 19/2013

z dnia 5 marca 2013 roku


w sprawie przeznaczenia środków na produkcję rollupów z logo Wikipedii

Stowarzyszenie Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 1500 PLN na produkcję 4. rollupów z logo Wikipedii i czyni Annę Matusiak odpowiedzialną za zlecenie i realizację tej produkcji.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.


UZ 2013-19 UZ 2013-21


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 20/2013

z dnia 5 marca 2013 roku


w sprawie zwiększenia środków na organizację Targów Aktywni 50+ w Poznaniu


Stowarzyszenie Wikimedia Polska zwiększa kwotę na organizację Targów Aktywni 50+ w Poznaniu w dniach 16-17 marca 2013 roku, przyjętą uchwałą nr UZ 18/2013 z 500 PLN do 1000 PLN.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.


UZ 2013-20 UZ 2013-22


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 21/2013

z dnia 12 marca 2013 roku


w sprawie organizacji konkursu Wiki Lubi Zabytki

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza sumę do 45 000 PLN na organizację konkursu Wiki Lubi Zabytki, zwanego dalej "Konkursem". Kwota ta jest przeznaczona na:

 • płacę koordynatorów Konkursu (umowa zlecenie);
 • koszty niezbędnych podróży służbowych i rozmów telefonicznych koordynatora/koordynatorki oraz innych osób zaangażowanych w organizację Konkursu;
 • koszt organizacji spotkań jury Konkursu;
 • nagrody dla zwycięzców konkursu;
 • koszt organizacji uroczystego rozdania nagród;

Jednocześnie Zarząd czyni skarbnika Stowarzyszenia dysponentem i odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.


UZ 2013-21 UZ 2013-23


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 22/2013

z dnia 12 marca 2013 roku


w sprawie ustalenia zasad realizacji regulaminu stypendiów na Wikimanię 2013


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ustala w kwestii realizacji uchwały UZ 2013-11 i przyjętego w jej ramach regulaminu stypendialnego co następuje:

 1. Zrezygnować z zakupu biletu zbiorowego dla stypendystów na Wikimanię 2013, ze względu na brak możliwości ustalenia wspólnego terminu wylotu zadowalającego większość uczestników oraz mało atrakcyjnej ceny takiego biletu. (p. 6. regulaminu)
 2. Nałożyć na stypendystów obowiązek rezerwacji lotu do dnia 13 kwietnia 2013; rezerwacja może być dokonana przez sekretarkę Stowarzyszenia Wikimedia Polska lub przez stypendystę osobiście o ile zrobi to w firmie, która wystawia polskie faktury i łączny koszt podróży (bilet lotniczy, koszty dotarcia na lotnisko z miejsca zamieszkania) nie będzie wyższy niż 10% od zaproponowanego przez sekretarkę. (p. 7 regulaminu)
 3. Liczba noclegów, które są finansowane ze stypendium jest ograniczona do 7, w tym przynajmniej 4 z nich muszą być wykorzystane w dniach 6-12 sierpnia 2013; Refundowane będą jedynie noclegi oferowane przez organizatorów Wikimanii 2013 z najniższego zakresu oferowanych cen.
 4. Na osobę odpowiedzialną za koordynację i rozliczenie programu stypendialnego powołuje się Polimerka.
 5. Na wniosek zainteresowanego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, koordynator programu może, po konsultacji z zarządem Stowarzyszenia Wikimedia Polska odstąpić od niektórych warunków zapisanych w p. 2 i 3. niniejszej uchwały.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.


UZ 2013-22 UZ 2013-24


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 23/2013

z dnia 19 marca 2013 roku


w sprawie założenia lokat pieniężnych


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska upoważnia Skarbnika do utworzenia lokat terminowych do kwoty 300.000 PLN.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.


UZ 2013-23 UZ 2013-25


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 24/2013

z dnia 19 marca 2013 roku


w sprawie sfinansowania udziału polskich wolontariuszy w Wikiekspedycji Czarnobyl


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę 2000 PLN na sfinansowanie udziału polskich wolontariuszy w Wikiekspedycji do Czarnobyla w kwietniu 2013. Jednocześnie Zarząd czyni Adama Kliczka odpowiedzialnym za dysponowanie i rozliczenie ww. sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0.


UZ 2013-24 UZ 2013-26


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 25/2013

z dnia 26 marca 2013 roku


w sprawie przyznania środków na organizację Konferencji Wikimedia Polska 2013


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 50000 PLN na organizację Konferencji Wikimedia Polska, która odbędzie się w dniach 3-5 maja 2013 w Krakowie w Hotelu Campanile. W ramach przyznanej kwoty Zarząd przeznacza do 4000 PLN na sfinansowanie kosztów podróży członkom Stowarzyszenia Wikimedia Polska, których nie stać na samodzielne pokrycie tych kosztów oraz na zwolnienie z donacji potwierdzającej chęć uczestnictwa. Rozliczenie kosztów podróży musi nastąpić w sposób opisany w załączniku nr. 1, przy czym Zarząd nie przewiduje możliwości wypłacania zaliczek na ten cel. Jednocześnie Zarząd czyni Karola Głąba odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0.


UZ 2013-25 UZ 2013-27